LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU"

Transkript

1 Občanské sdružení přátel povodí Labe (žadatel) Kongresové centrum ILF, a.s. (vzdělávací subjekt) LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 OBSAH 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI PODNIKÁNÍ OPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU ŽIVNOSTI OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI S VAZBOU NA CESTOVNÍ RUCH KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI S VAZBOU NA CESTOVNÍ RUCH OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA POVINNÉ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZÁKONŮ A PRÁVNÍCH ÚPRAV V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A OBCHOD CESTOVNÍ RUCH DANĚ PRÁCE, MZDY A POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SLUŽEB V CESTOVNÍM RUCHU A JEJICH VAZBA NA ZÁKONNÉ ÚPRAVY ZDROJE Stránka 2

3 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU 1.1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V ČR mohou lidé podnikat dvěma způsoby jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba. Typy právních forem podnikání upravuje obchodní zákoník v druhé části (obchodní společnosti a družstva) - (Zákon č. 513/1991 Sb.) a živnostenský zákon (Zákon č. 455/1991 Sb.), který se zaměřuje na podnikatelské subjekty provozující svou činnost na základě živnostenského oprávnění. Každá právní forma podnikání má svá specifika. Potenciální podnikatel musí pečlivě zvážit, která z právních forem je pro jeho podnikání s ohledem na různá kritéria ta nejlepší. Fyzická osoba může na základě živnostenského oprávnění, které prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku, provozovat živnost: a) ohlašovací dále se dělí na řemeslnou, vázanou a volnou, b) koncesovanou. Právnická osoba, jako uměle vytvořený subjekt zapsaný do obchodního rejstříku, podniká na území ČR jedním z následujících způsobů: a) společnost s ručením omezeným (s.r.o.), b) akciová společnost (a.s.), c) veřejná obchodní společnost (v.o.s.), d) komanditní společnost (k.s.), e) družstvo. Stránka 3

4 1.2 ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI PODNIKÁNÍ Podnikání je podle obchodního zákoníku soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnikatelem je: - osoba zapsaná v obchodním rejstříku, - osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, - osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, - fyzická osoba, které provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží nebo má sloužit k provozování podniku. Obchodní majetek: Obchodním majetkem fyzické osoby je majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k podnikání. Obchodním majetkem právnické osoby je její veškerý majetek. Neoprávněné podnikání provozuje osoba, když uskutečňuje činnost (která vyžaduje ohlášení nebo povolení) bez ohlášení nebo povolení. Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Tento pojem se tedy nevztahuje na fyzické osoby, které v obchodním rejstříku nejsou zapsány. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Musí být označen obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení. Stránka 4

5 1.3 OPRÁVNĚNÉ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Pro start podnikání v oblasti cestovního ruchu, konkrétně pro založení cestovní kanceláře nebo cestovní agentury, je třeba brát v úvahu jak všeobecná pravidla pro vstup do podnikání (tedy především živnostenský zákon), tak specifická pravidla související pouze s podnikáním v cestovním ruchu. Ta specifikuje především Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Byl vytvořen jako promítnutí Směrnice Evropské Unie č. 90/314/EHS o souborných službách pro cestování pobyty a zájezdy do české legislativy. V návaznosti na některé nové skutečnosti, především judikatury Evropského soudního dvora, byl novelizován v rámci zákona č. 214/2006 Sb. s účinností od Zákon č.159/1999 Sb. v platném znění především vymezuje dva typy podnikatelských subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu - cestovní kanceláře a cestovní agentury, které nesmí prodávat zájezdy. Stěžejním pojmem v oblasti cestovního ruchu je zájezd a jeho definice. Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu. Zájezdem ve smyslu zákona je tedy pouze předem sestavená kombinace 2 a více služeb cestovního ruchu, z nichž alespoň jednou je buď doprava, nebo ubytování, a to jen tehdy, pokud tato kombinace trvá déle než 24 hodin nebo pokud zahrnuje ubytování přes noc je nabízena k prodeji za souhrnnou cenu. Předem sestavená: Stránka 5

6 o Zájezdem tedy je kombinace služeb sestavená až na základě objednávky klienta x zájezdem není, když si klient až následně v místě ubytování dokoupí výlet, program, obědy či večeře atp. Kombinací služeb, které tvoří zájezd je: o doprava + program, pokud jeho cena tvoří alespoň 20% ceny zájezdu nebo pokud je program pro účastníka zájezdu významný (a celek přesáhne 24 hodin) o doprava + ubytování, které není doplňkem dopravy; kombinací služeb=zájezdem není ubytování v dopravním prostředku jako součást přepravy na základě přepravní ceniny, tj.lůžko ve vlaku, kajuta na lodní lince x kombinací služeb=zájezdem je ubytování ve vlaku/autokaru/výletní lodi (cruise) nabízené speciálně jako turistická poznávací trasa/plavba, o ubytování + stravování pokud stravování není jen doplňkem ubytování; o ubytování + program apod. služby, pokud jejich cena tvoří alespoň 20% ceny zájezdu nebo pokud je program pro účastníka zájezdu významný. o Kombinace služeb, je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin, nebo když zahrnuje ubytování přes noc není když si klient až následně v místě ubytování dokoupí výlet, program, obědy či večeře atp.: Za souhrnnou cenu rozhodující není, kolik účtenek bude vystaveno, ale že budou vystaveny stejným subjektem, stejnému zákazníkovi a na služby vztahující se ke stejné akci. LÁZEŇSKÉ A WELLNESS POBYTY Zcela specifickým problémem je nabídka/prodej léčebných apod. pobytů v lázeňských zařízeních. Tyto pobyty jsou na jedné straně z hlediska zákona o péči o zdraví lidu č. 20/1966 (a také z pohledu DPH) postaveny do jiného režimu než je zákon 159/ 1999 Sb. a zájezd, což odpovídalo původní náplni a organizaci skutečně léčebných pobytů. V posledních letech však tato zařízení čím dál častěji nabízejí a prodávají čistě komerční wellness pobyty, které jsou Stránka 6

7 prakticky totožné s programy organizovanými wellness hotely apod. zařízeními nebo cestovními kancelářemi. Je nepřípustné, aby účastníci stejného typu pobytu měli různou právní ochranu podle různých právních předpisů. Proto se tyto pobyty rozčleňují na dva druhy: léčebné a ty ostatní. Léčebný pobyt ve státním i nestátním lázeňském zařízení ve smyslu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů není zájezdem (i když zahrnuje kombinaci služeb cestovního ruchu jako je ubytování, stravování, nejvýše jednodenní výlety a kulturní programy; tyto další služby cestovního ruchu se chápou jako doplněk léčby); podstatným a určujícím znakem léčebného pobytu je lékařská péče. Pobyt v léčebném zařízení, jehož součástí není léčebná péče pod lékařským dohledem, jehož nezbytnou součástí je vstupní a výstupní lékařská prohlídka, není léčebným pobytem, ale zájezdem. Relaxační a wellness pobyty nezahrnující služby lékaře plně naplňují definici zájezdu, a proto je nutno je za zájezd považovat bez ohledu na to, který subjekt je nabízí a prodává činí-li tak podnikatelským způsobem. Tedy i lázeňské zařízení nebo hotel. PŘÍKLADY Rozhodněte o tom, která z nabídek je zájezdem a která není: 1. Klient k zakoupenému ubytování později (kdekoliv) zakoupí jízdenku či letenku. 2. Klient si zakoupí současně ubytování + dopravní ceninu, voucher na dopravu. 3. Pobyt v ubytovacím zařízení zahrnující ubytování a další předem rezervované služby, např. stravování, použití wellnes, sportovního zařízení, gastronomického zařízení aj. 4. Cestovní kancelář klientovi opatří lístky do Vídeňské opery a následné přenocování, i když klient pojede po vlastní ose. 5. Klient na to samé představení pojede autobusem cestovní kanceláře, ale nepřespí tam a vrátí se domů dříve než za 24 hodin. Stránka 7

8 6. Zajištění vstupenek a průvodcovských služeb (bez dopravy a bez ubytování). 7. Zájezdem je lyžařský pobyt s permanentkou bez dopravy. 8. Kombinace dopravy + vstupenek na významnou sportovní, společenskou či kulturní akci ( cena vstupenky nedosáhne 20% celkové ceny) celek přesáhne 24 hodin. 9. Zákazník jede autobusem nebo vlakem s lehátkovou/lůžkovou úpravou déle než 24 hodin se zajištěnými prohlídkami v místě zastávek a návratem do výchozího místa. 10. Zákazník jede vlakem s použitím lůžka/lehátka aniž si předem zakoupil jiné služby. 11. Letecká společnost předem zajistí pro klienta kromě letenky přenocování, rent-a-car atp. 12. Klient letecké společnosti dostane ubytování v místě mezipřistání, protože návazná doprava není technicky možná. 13. Wellness hotel nabízí pobyt zahrnující použití bazénu, whirlpoolu + jednu či více wellness služeb (masáže, aromatherapy atp.) za souhrnnou cenu. 14. Stejný hotel nabízí ubytování s tím, že (všichni) ubytovaní hosté mají automaticky vstup do bazénu (saunu, whirlpool atp.) zdarma a že si mohou na místě přikoupit wellness procedury. Další pojmy z oblasti podnikání v cestovním ruchu Provozovatel cestovní kanceláře je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Cestovní smlouva je speciálním druhem smlouvy o dílo, na jejímž základě vzniká právní vztah mezi provozovatelem cestovní kanceláře a zákazníkem, jehož předmětem je zájezd. Cestovní smlouva má předepsanou zákonnou písemnou formu a jedno vyhotovení musí být vydáno zákazníkovi. Cestovní smlouva musí obsahovat stanovené náležitosti, zejména označení smluvních stran, vymezení zájezdu, především jeho zahájení a ukončení, uvedení všech poskytovaných služeb cestovního ruchu, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, místo a dobu jejich trvání, cenu zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy. Stránka 8

9 Cestovní smlouvou se dle zákona Sb. prodává zájezd, který je předmětem pojištění pro případ úpadku. 1.4 ŽIVNOSTI Živnostenské podnikání (živnost) je upraveno Živnostenským zákonem a představuje specifickou oblast podnikání v oblasti výroby, obchodu a poskytování služeb. Provozovat jakoukoliv činnost, lze na území ČR pouze na základě živnostenského oprávnění (tj. živnostenského listu, koncesní listiny nebo osvědčení). Vznik práva provozovat živnost se liší podle toho, o kterou živnost se jedná, a podle toho, kdo je subjektem podnikatelské činnosti podnikatelem. I. U živností ohlašovacích vzniká živnostenské oprávnění ze zákona dnem ohlášení nebo pozdějším dnem, který je v ohlášení uveden jako den vzniku živnostenského oprávnění. Většina živností jsou živnosti ohlašovací a člení se na živnosti: a) řemeslné - základní podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru nebo jiným odborným vzděláním nebo potřebná praxe; b) vázané - podmínkou jejich provozování je odborná kvalifikace a doklad o vykonání praxe; c) volné - pro jejich provozování musí být splněny pouze všeobecné podmínky stanovené Živnostenským zákonem a prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI S VAZBOU NA CESTOVNÍ RUCH a) Řemeslné živnosti Hostinská činnost: Činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb dle zvláštního právního předpisu (bytových domech, rodinných Stránka 9

10 domech, stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek). Činnost může být provozována bud' samostatně, nebo společně s poskytováním ubytování ve zvláštním právním předpisem stanovených ubytovacích zařízeních, která poskytují stravovací služby (například hotel, motel, penzion). V rámci živnosti je možno poskytovat ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních (zejména v turistických ubytovnách, kempech, chatových osadách) a v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci), a pokud se jedná o ubytování v jiných kategoriích staveb s kapacitou do 10 lůžek, podávat i snídaně ubytovaným hostům. Prodej pomocí automatů (nápojové, občerstvovací), doplňkový prodej (tabákové výrobky, upomínkové předměty, základní hygienické potřeby), prodej pokrmů a nápojů přes ulici, půjčování novin a časopisů, půjčování stolních společenských her (například karty, šachy), provozování her (například kulečník), pokud zůstane zachována povaha živnosti. b) Vázané živnosti Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovná a sportovní, c) v oblasti cestovního ruchu. Průvodcovskou činností horskou je činnost průvodce po horách, která spočívá v organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském prostředí, s výjimkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu, kromě terénních zlomů a je vyloučena realizace jakýchkoli lyžařských, skialpinistických a obdobných činností s výjimkou chůze na sněžnicích, a činnost horského vůdce, kterou je organizování a provádění jednotlivců nebo skupin v horském a vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení a horolezectví na zajištěných cestách, umělých lezeckých stěnách, při skialpinistických túrách, vedení a organizování vysokohorských expedic, včetně zajišťování bezpečnosti. V rámci živnosti je možno uskutečňovat činnost informační, poskytování poradenských služeb při výrobě lezecké, horolezecké, skialpinistické a obdobné výzbroje a výstroje, včetně půjčování takové výzbroje a výstroje. Průvodcovskou činností tělovýchovnou a sportovní je realizace programů pohybově rekreačních, programů na redukci tělesné váhy či extrémně sportovních (například rafting), včetně nezbytné instruktáže dovedností příslušného sportovního odvětví. Průvodcovskou činností v oblasti cestovního ruchu je doprovázení skupiny osob nebo jednotlivců, při němž je v jazyku dle jejich výběru poskytován výklad o kulturním a Stránka 10

11 přírodním dědictví země. Výklad obsahuje zejména informace o kultuře (historické, umělecké, archeologické, folkloristické, etnologické, gastronomické a podobně), životním prostředí (geologické, přírodní, klimatické a podobně), jednotlivých lokalitách (historických, průmyslových, městských centrech a podobně), místech (muzea, kostely a podobně) a oblastech (turistických regionech, krajích a podobně) a s tím spojené zajištění dalších nezbytných činností spojených s doprovodem skupiny osob nebo jednotlivců, vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu, obstaráním základních informací během cesty, včetně praktických informací vztahujících se k místu pobytu, a poskytováním základní pomoci doprovázeným osobám. Provozování cestovní agentury: Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodeje a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fitcentrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici (např. atletických a zimních stadionů, tělocvičen, plaveckých bazénů, koupališť, fitcenter) Vodní záchranářská služba Masérské, rekondiční a regenerační služby Provozování solárií c) Volné živnosti Stránka 11

12 V roce 2008 došlo ke sloučení dosavadních jednotlivých volných živností do jediné volné živnosti s osmdesáti obory. Nová jednotná živnost volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v sobě z právního hlediska zahrnuje oprávnění k výkonu všech činností náležejících do dílčích oborů této živnosti. Tyto obory jsou specifikovány ve čtvrté příloze živnostenského zákona. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb Výroba potravinářských výrobků Výroba nápojů Zprostředkování obchodu a služeb: Zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného. Zprostředkování služeb v dopravě (dopravní dispečink a podobně), v oblasti řemeslných prací (například rychlých služeb zámečníků, instalatérů a podobně), zprostředkování stavebního spoření, zprostředkování úvěrů, zahraničně-studijních pobytů (au-pair) a zprostředkování jiných služeb. Obsahem živnosti není zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí, zprostředkování nákupu a prodeje kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví, zprostředkování zaměstnání, činnost zprostředkovatelů a rozhodců kolektivních sporů, zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu, zprostředkování přepravy nákladů (zasilatelství) a podobně. Velkoobchod: Nákup a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti. Obsahem živnosti není nákup a prodej paliv a maziv nad 50 kg na jeden kus balení, zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, hospodářských zvířat prodávaných jejich chovateli, zvířat určených pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbušnin, toxických a vysoce toxických látek a přípravků, léčiv a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím Ubytovací služby: Poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních stanovených zvláštním právním předpisem, neposkytujících stravovací služby (zejména v turistických Stránka 12

13 ubytovnách, kempech, chatových osadách). Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových domech, v rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci a podobně), pokud jsou současně s ubytováním poskytovány i jiné než základní služby, a poskytování snídaní v těchto stavbách s kapacitou do 10 lůžek (včetně přistýlek). Obsahem živnosti nejsou činnosti spočívající v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž jsou prodávány, vyjma podávání snídaní hostům ubytovaným v jiných kategoriích staveb (bytových domech, rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci) s kapacitou do 10 lůžek, a poskytování ubytování v ubytovacích zařízeních poskytujících stravovací služby. Obsahem živnosti dále není pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy: např. doprava osob kočárem, lyžařské vleky. Pronájem a půjčování věcí movitých: Pronájmem věcí movitých s následnou koupí najatých věcí (finanční leasing a podobně). Pronájem a půjčování věcí movitých, zejména dopravních prostředků (osobních a nákladních automobilů, jízdních kol a podobně), strojů a zařízení pro zemědělství, stavebních strojů (bez obsluhy), spotřebního zboží, oděvů, sportovních potřeb, technických přístrojů pro domácnost. Pronájem koní (k pracovním, sportovním a podobným účelům) a jiných, zejména hospodářských, zvířat bez obsluhy. Překladatelská a tlumočnická činnost: Překlady z jednoho jazyka do jiného jazyka pro účely cestovního ruchu, mezinárodního styku, obchodní jednání a jiné komerční účely. Tlumočení z jednoho jazyka do druhého a tlumočení do a ze znakové řeči pro účely cestovního ruchu, obchodní jednání a podobně. II. U koncesovaných živností vzniká živnostenské oprávnění dnem, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabude právní moci (pokud není stanoven pozdější den) KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI S VAZBOU NA CESTOVNÍ RUCH Provozování cestovní kanceláře: Nabízení a prodej zájezdů. Nabízení, prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu a organizování, nabízení, prodej a zprostředkování prodeje kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu. Jednotlivými službami cestovního ruchu se rozumí zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace Stránka 13

14 železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice - například jízda na koni, půjčování kol a dalších sportovních potřeb, pobyt ve fit-centrech, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním. V rámci této živnosti lze dále prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. Směnárenská činnost: Směnárenská činnost - nákup cizí měny, to je bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně, za bankovky, mince nebo šeky v české měně. Silniční motorová doprava osobní Taxislužba Vnitrozemská vodní doprava Úplný seznam náplní jednotlivých ohlašovacích a koncesovaných živností lze nalézt na OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI Živnost lze ohlásit podáním ohlášení osobně nebo poštou u příslušného živnostenského úřadu. Živnostenský úřad je povinen vystavit živnostenský list do 15 dnů od doručení ohlášení, pokud jsou všechny náležitosti splněny. Ohlásit na živnostenském úřadě je rovněž nutné např.: zrušení či přerušení živnosti; přemístění podniku; otevření provozovny; zánik podniku; zavření provozovny. Další požadavky: - otevření běžného podnikatelského účtu v bance; - přihlášení k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu - do 30 dnů od získání živnostenského oprávnění); - přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 30 dnů); Stránka 14

15 - přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů); - podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance (alespoň minimálně 1 zaměstnanec). 1.5 PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Provozování cestovní kanceláře patří podle živnostenského zákona mezi koncesované živnosti a zákon pro podnikatele vymezuje následující požadavky: - vysokoškolské vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo; - vyšší odborné vzdělání v oblasti cestovního ruchu nebo; - střední vzdělání s maturitou v oblasti cestovního ruchu nebo; - vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru nebo; - vyšší odborné vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo; - střední vzdělání s maturitou a 6 let praxe v oboru nebo; - doklad o rekvalifikaci a 6 let praxe v oboru nebo ; - doklad o dílčí kvalifikaci pro provozování cestovní kanceláře podle Zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); - doklady podle 7 odst. 5 písm. b),c), f), g), h) nebo i) živnostenského zákona. K žádosti o koncesi se vyjadřuje Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě, že podnikatel nesplňuje podmínky pro udělení koncese, může podnikat také prostřednictvím odpovědného zástupce. Do koncesované živnosti Provozování cestovní kanceláře lze podle obsahu živností, který již schválila vláda, zahrnout organizování, nabízení a prodej zájezdů, jednotlivých služeb cestovního ruchu (zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, průvodcovských služeb, prodeje a rezervace letenek, prodeje a rezervace železničních a autobusových jízdenek včetně místenek, prodej a rezervace lodních lístků včetně kajut, zprostředkování víz, nabídky a Stránka 15

16 prodeje balneologických služeb za účelem relaxace a rekondice, nabídky a prodeje sportovních aktivit za účelem relaxace a rekondice, zprostředkování a zajištění účasti na sportovních a společenských akcích a zprostředkování prodeje dalších služeb spojených s rekreací, odpočinkem a služebním, obchodním jednáním) nebo kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu. V rámci živnosti lze také prodávat věci související s cestovním ruchem, jako například vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty. 1.6 PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu je podle živnostenského zákona činností živnosti volné. V rámci činnosti volné živnosti Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu je možné nabízet, prodávat a zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu či kombinací jednotlivých služeb cestovního ruchu, vyjma prodeje zájezdů. Je možné také prodávat věci související s cestovním ruchem. A také poskytovat průvodcovské služby. Cestovní agentura je dále povinna v propagačních, nabídkových a jiných materiálech, včetně jejich elektronických forem, vždy informovat, pro kterou cestovní kancelář je prodej zájezdu zprostředkováván a před uzavřením cestovní smlouvy předložit zájemci o uzavření cestovní smlouvy na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, pro kterou zprostředkovává prodej zájezdu. Příkladem služby cestovní agentury může být třídenní pobyt klienta v italských Benátkách. Agentura pro klienta zajistí: nákup zpátečních letenek, rezervuje ubytování v apartmánu v Benátkách. Klient dostane letenky a adresu ubytování, telefon majitele apartmánu. Agentuře zaplatí za zprostředkování, ubytování a letenky - úhrada obojího je pak povinností agentury. A ostatní již je na klientovi - cesta na letiště a z letiště, strava, program v Benátkách atd. Kdyby si klient naopak chtěl koupit zájezd, musel by zajít do cestovní kanceláře. Součástí Stránka 16

17 leteckého zájezdu by byla kromě dopravy a ubytování také například polopenze, program s průvodcem a cesta lodí s živou hudbou. 1.7 POVINNÉ POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Při zakládání cestovní kanceláře nebo agentury je nutné vzít v úvahu také Zákon číslo 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Ten definuje, co je to zájezd, cestovní kancelář a cestovní agentura či zákazník. Dále především specifikuje podmínky vydání koncese. K žádosti o koncesi musí podnikatel podle tohoto zákona připojit také smlouvu s pojišťovnou o sjednání povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném datu zahájení činnosti a prohlášení, že žadateli o koncesi nebylo v posledních pěti letech zrušeno oprávnění k podnikání v oboru z důvodu porušení zákonných povinností nebo z důvodu úpadku. Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, na základě něhož vzniká zákazníkovi pojištěnému cestovní kanceláří právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona. Pojistná smlouva musí být sjednána tak, aby se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy, ledaže cestovní kancelář uzavře pojistnou smlouvu novou. Okamžikem prodeje zájezdu se rozumí okamžik uzavření cestovní smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy, která jsou v rozporu s podmínkou podle věty prvé, jsou neplatná. Stránka 17

18 Pojišťovna předá cestovní kanceláři kromě pojistky rovněž doklady určené zákazníkům, které musí obsahovat informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události; cestovní kancelář je povinna předat tento doklad zákazníkovi současně s cestovní smlouvou. V současné době nabízí pojištění cestovních kanceláří proti úpadku pět pojišťoven: * Česká podnikatelská pojišťovna * Europäische Reiseversicherung AG * Generali pojišťovna * UNIQA pojišťovna * Union pojišťovna V současné době je pojištěno 944 cestovních kanceláří. Seznam pojištěných kanceláři je k dispozici na stránkách ministerstva pro místní rozvoj: 1.8 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V roce 2010 byl schválen Národní program podpory cestovního ruchu na roky , jehož zaměřením v roce 2010 je podprogram Cestovní ruch pro všechny. Podprogram je zaměřený na tvorbu nových produktů domácího cestovního ruchu, včetně marketingové podpory nově vytvořených produktů a také na vytvoření podmínek pro realizaci nových produktů domácího cestovního ruchu ve vztahu k cestovnímu ruchu pro všechny (např. bezbariérový přístup, dětská herna, dětský koutek, mobilní bazén, vybavení třídy pro školy v přírodě apod.); maximálně do 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % celkových způsobilých výdajů akce. Elektronický formulář Žádosti je umístěn na webovém odkazu Stránka 18

19 1.9 PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ZÁKONŮ A PRÁVNÍCH ÚPRAV V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODLE OBLASTÍ PODNIKÁNÍ A OBCHOD č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon) Zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání. Zákon stanovuje druhy živností (živnosti koncesované, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané a volné); co je a není živností, dále podmínky pro provozování živností (odborná způsobilost); rozsah živnostenského oprávnění, dále náležitosti spojené s vydáním živnostenského listu/koncesní listiny a jejich centrální evidencí. V příloze zákona jsou uvedeny seznamy jednotlivých druhů živností. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník Obchodní zákoník upravuje postavení podnikatelů, obchodní společnosti (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.), družstvo a obchodní závazkové vztahy včetně různých typů smluv (kupní smlouva, smlouva o dílo atd.) č. 040/1964 Sb. Občanský zákoník Rozsáhlá právní úprava občanského práva - upravuje občanskoprávní vztahy a zajišťuje jejich ochranu. Zákon definuje věcná práva (vlastnické právo, spoluvlastnictví a společné jmění, práva k cizím věcem); zástavní a zadržovací právo; problematiku dědění a institut odpovědnosti za škodu. Zákoník dále upravuje problematiku závazkového práva - především různé druhy smluv (např. kupní a směnná; darovací; o dílo; o půjčce; nájemní; příkazní; o úschově; o sdružení; pojistné a spotřebitelské smlouvy). č. 258/1995 Sb. Nařízení vlády č. č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele Zákon upravuje problematiku ochrany spotřebitele (fyzické nebo právnické osoby nakupující výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání). Zákon stanoví pro ochranu spotřebitele některé podmínky podnikání; úkoly veřejné správy; oprávnění spotřebitelů a sdružení spotřebitelů založených k ochraně spotřebitele. Zákon se vztahuje především na prodej výrobků a poskytování služeb na území ČR. Ustanovení předpisů upravujících Stránka 19

20 podmínky výroby, dovozu, prodeje a označování výrobků (služeb) nejsou tímto zákonem dotčena. č. 072/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách Zákon upravuje problematiku investičních pobídek (podmínky; postup při poskytování a výkon státní správy). Pro získání investiční pobídky (slevy na daních z příjmů; převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu; hmotné podpory vytváření nových pracovních míst/rekvalifikaci zaměstnanců) musí žadatel splnit určité podmínky (mj. pořízení nového výrobního závodu/rozšíření či modernizace stávajícího; vynaložení prostředků (vybrané prům. obory); pořízení strojního zařízení; šetrnost výroby k ŽP. č. 189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování Zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství kolektivní investování, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Rovněž upravuje investování zahraniční investiční společností, kolektivní investování v rámci různých fondů a podobně. č. 328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání Zákon upravuje uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku (má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky). Definuje, jak lze zahájit konkursní řízení, jehož cílem je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu. Zákon též stanoví podmínky, za kterých je podnikatelský subjekt povinen podat návrh na prohlášení konkursu. č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách Zákon upravuje v souladu s právem ES okruh právnických a fyzických osob, které jsou povinny zadávat veřejné zakázky; postup při jejich zadávání; druhy zadávacích řízení (zejména otevřené, užší, jednací s a bez uveřejnění); veřejnou soutěž o návrh a dohled nad zadáváním. Zákon též upravuje postup při uveřejňování údajů a informací týkající se veřejných zakázek. Přílohy: mj. seznamy služeb (ne)vyžadujících povinnost uveřejňovat zadávací řízení v Úředním věstníku ES. č. 526/1990 Sb. Zákon o cenách Stránka 20

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ. Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ Typy, definice, základní pojmy LEGISLATIVNÍ RÁMEC V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Právní formy podnikání Fyzická osoba Právnická osoba na základě živnostenského Typy,

Více

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH

LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph. D. Mgr. Marek Ivičič Mgr. Lucie Jamborová KULHÁNEK Legal Consulting Praha 2006 2 LEGISLATIVA PRO CESTOVNÍ RUCH Vydalo: Ministerstvo

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost

Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele. pro živnost Hospodářská komora České republiky Obor informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro živnost PRŮVODCOVSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch.

Více

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá

Úvod innosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvá Úvod Činnosti v cestovním ruchu týkající se nabídky a prodeje služeb, které vytvářejí dovolenou, cesty za poznáním nových krajin nebo naopak pobyty k poznávání svých kolegů nebo obchodních partnerů, poskytující

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra práva Diplomová práce Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku Vypracovala: Bc. Kristýna Mrvíková Vedoucí práce: JUDr. Rudolf Hrubý

Více

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ. Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT METODICKÁ POMŮCKA K ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB FINANCE A DANĚ AUTORIZOVANÝCH OSOB 2014 MP 10.1

Více

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16]

347.7 Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo [16] Vzor citace: Kameník, P., Hrabánková, M., Orlová, M. Živnostenský zákon. Zákon o živnostenských úřadech. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. 404 s. KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kameník,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více