Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz"

Transkript

1 Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách

2 1. Finanční systém

3 Struktura bohatství českých domácností

4 FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce

5 FINANČNÍ SYSTÉM

6 VÝČET HLAVNÍCH FUNKCÍ FINANČNÍHO SYSTÉMU depozitní kreditní platební likvidity zabezpečení bohatství ochrany proti riziku

7 FINANČNÍ SYSTÉM

8 FINANČNÍ TRHY

9 Finanční trh ve finančním systému TRHY S VÝROBKY PLATBY PLATBY PRODUKCE ZBOŽÍ A SLUŽBY FIRMY FINANČNÍ TRHY Tok peněžních prostředků (úspor). Tok finančních příjmů a finančních nároků. DOMÁCNOSTI PŘÍJMY PŘÍJMY SLUŽBY TRHY S VÝROBNÍMI FAKTORY SLUŽBY

10 Finanční trhy Finanční trhy lze považovat za jádro finančního systému, neboť determinují cenu úvěru, tj. úrokové sazby a ceny cenných papírů a tím ovlivňují spořivost v ekonomice, což má v konečné fázi dopad na objem disponibilních zdrojů v ekonomice celkem.

11 TRH KAPITÁLU Nabídka kapitálu (úspory) x Poptávka po kapitálu (investice)

12 Rozdělení finančních trhů Peněžní trhy - trhy s finančními nástroji obvykle se splatností do 1 roku Kapitálové trhy - trhy s finančními nástroji se splatností delší než 1 rok Komoditní trhy s cennými kovy, zemědělskými produkty a ostatními surovinami Devizové trhy s cizími měnami

13 SPECIFIKACE PENĚŽNÍCH A KAPITÁLOVÝCH TRHŮ

14 SPECIFIKACE PENĚŽNÍCH A KAPITÁLOVÝCH TRHŮ Peněžní trhy Kapitálové trhy

15 Primární vs. Sekundární trh EMITENT

16 Finanční investování Investice znamená obětování jisté dnešní hodnoty s cílem získat nějakou budoucí hodnotu. Důležitými faktory, které ovlivňují proces investování jsou riziko a čas. Přítomnost je jistá, zatímco odměna v budoucnu jistá není. Naopak, v tomto případě není zaručeno, zda bude vůbec obdržena a pokud ano, neví se s určitostí v jaké výši. Úspory Investice

17 Finanční investování Smysl investovat má pouze tehdy, když je zřejmý efekt z této činnosti, který zajistí nejen navrácení prostředků do investice vložených včetně úroků, ale navíc pro nás vytvoří zisk. Problémem jak se má investor rozhodovat, do kterých cenných papírů má investovat a kdy má tuto investici provést se zabývá tzv. investiční proces.

18 Finanční investování investice reálné finanční Pořízení investičního majetku Nemovitosti Drahé kovy Peněžní vklady Dluhopisy - pokladniční poukázky - hypoteční zástavní listy - směnky a šeky - depozitní certifikáty -firemní, komunální, státní Akcie Pojistky Podílové listy Deriváty

19 Finanční investování - bezpečnostní pyramida

20 Finanční investování Tvorba portfolia

21

22 Investování Investování může sloužit jednak jako dobrý způsob uchování hodnoty peněz a jednak jako způsob výdělku. 1.) JAK ZAČÍT INVESTOVAT? 2.) INVESTIČNÍ ZÁSADY 3.) BUDOUCÍ VÝNOS 4.) INVESTIČNÍ RIZIKO 5.) LIKVIDITA

23 Investování INVESTIČNÍ ZÁSADY Nesázejte vše na jednu kartu! Emoce stranou! Počítejte s neúspěchy! Nedělejte unáhlená rozhodnutí! Nepřeceňujte své investiční síly! Pamatujte na riziko! Investiční trojúhelník!

24 Finanční investování - příklad

25 Finanční investování - příklad

26 ZÁKLADNÍ FÁZE PROCESU INVESTOVÁNÍ

27 Asymetrie informací ekonomické subjekty na jedné straně trhu mají mnohem lepší informace než subjekty na druhé straně

28 Finanční instituce finančního systému Hlavní úkoly FI: -poskytování úvěrů či realizace vkladů -zprostředkování různých forem pojištění -prodeje nebo nákupy cenných papírů, starají se o jejich emise -investování do nejrůznějších finančních instrumentů

29 Finanční instituce finančního systému Definice finančního zprostředkov edkování Hlavní funkcí finančního systému je zajišťování transakcí volných či potřebných peněžních prostředků. - peníze jsou směňovány za různá finanční aktiva (akcie, dluhopisy) - převod peněžních prostředků od těch, kteří jich mají nadbytek, neboť utrácejí méně než je jejich důchod (tzv. věřitelé) k těm, kteří mají peněz nedostatek a proto si je vypůjčují (tzv. dlužníci) (domácnosti, firmy, vláda, cizinci)

30 Finanční zprostředkovatelé Metody převodu peněžních prostředků: Přímé financování JISTINA + ÚROKY DLUŽNÍCI PENÍZE VĚŘITELÉ

31 Finanční zprostředkovatelé Metody převodu peněžních prostředků: Polopřímé financování DLUŽNÍCI Přímé nároky vůči dlužníkům Poplatky a provize MAKLÉŘI DEALEŘI Přímé nároky vůči dlužníkům PENÍZE Půjčky kupní síly VĚŘITELÉ

32 Finanční zprostředkovatelé Metody převodu peněžních prostředků: Nepřímé financování DLUŽNÍCI ÚVĚRY FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ BĚŽNÉ ÚČTY TERMÍN.VKLADY VĚŘITELÉ

33 Rozdělení a výčet finančních zprostředkovatelů

34 2. Peníze a finanční systém

35 Peníze nejobecnější definice Peníze jsou všeobecně přijímaným aktivem, protože jimi lze provádět platby za zboží a služby.

36 Peníze - funkce 1)prostředek směny 2) účetní jednotka 3) uchovatel hodnoty

37 Peníze - peněžní zásoba - rozdělení -úzce definované peníze -široce definované peníze

38 Bankovní systém v ČR

39 Bankovní systém v ČR

40 Bankovní systém v ČR Bankovní systém Banky Nebankovní subjekty Právní úprava obchodní kapitálové spol. česká spořitelny družstva investiční hypoteční se speciálními funkcemi factoringové a forfaitingové spol. leasingové spol. makléřské spol. směnárny investiční fondy mezistátní OpatřeníČNB Cookova prav. penzijní fondy

41 Podstata bank Banka je instituce veřejného nebo soukromého práva, která: - od obyvatel nebo právnických osob nakupuje peníze ve formě vkladů - takto získané peníze za cenu úroku investuje formou půjček

42 Banky celkem k datu v tom banky s rozhodující českou účastí banky s rozhodující zahraniční účastí celkem banky se státní účastí banky s rozhodující českou účastí celkem banky s rozhodující zahraniční účastí pobočky zahraničních bank banky v nucené správě

43 Poslání a funkce ČNB Právní úprava: - Ústava ČR (článek 98) - Zákon č. 6/1993 Sb., o ČNB Hlavní úkol centrální banky: - cenová stabilita - podpora hospodářské politiky vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu

44 Stabilita měny Stabilitu měny je nutno chápat ve dvou rovinách: Vnitřní stabilita měny (cenová stabilita) - stabilita cen v tuzemské měně a její úroveň je vyjadřována mírou inflace. Vnější stabilita měny (kurzovní stabilita) - odráží se ve vývoji měnového kursu dané měny k zahraničním měnám.

45 Funkce centrální banky Emise hotovostního oběživa Banka pro ostatní banky Provádění měnové politiky Banka státu Bankovní regulace a dohled Statistickáčinnost Zastupování státu v mezinárodních finančních institucích

46 Nástroje měnové politiky Depozitně úvěrové nástroje - jsou založeny na stahováníči poskytování likvidních prostředků bankou ve vztahu k bankám. Úrokové nástroje - spočívají ve stanovení výše úrokových sazeb centrální banky, za které jsou realizovány obchody v rámci depozitně-úvěrových nástrojů. Ostatní nástroje - obvykle nastavují určité limity či pravidla, které banky musí dodržovat.

47 Úrokové sazby ČNB Diskontní sazba - sazbou, za kterou ČNB přijímá vklady od bank Repo sazba - představuje limitní sazbu pro provádění repo obchodů s bankami Lombardní sazba - sazba za kterou si mohou banky vypůjčit od ČNB krk. úvěr. Povinné minimální rezervy - prostředky, které musí banky udržovat jako svůj vklad u centrální banky.

48 HISTORICKÉ ROZPĚTÍ SAZEB ZAVEDEN A OD NEJVYŠŠÍ SAZBA NEJNIŽŠÍ SAZBA 2T Repo (%) ( ) 0,75 ( DOSUD) Diskontní (%) ( ) 0,25 ( DOSUD) Lombardní (%) ( ) 1,75 ( DOSUD) PMR bank (%) společná ,5 ( ) 2 ( DOSUD) PMR SS, ČMZRB (%) ( ) 2 ( DOSUD)

49 Nástroje monetární politiky a jejich účinnost Nepřímé (tržně orientované) nástroje K základním nepřímým nástrojům patří: a) operace na otevřeném (volném) trhu b) politika povinných minimálních rezerv c) diskontní politika

50 Další nástroje Obchody ČNB na devizovém trhu Cílem kurzové politiky ČNB je zabraňovat nadměrným fluktuacím měnového kurzu. Pravidla likvidity Závazné relace mezi určitými položkami aktiv a pasiv banky, zejména z hlediska doby jejich splatnosti, popř. měnové struktury.

51 Další nástroje Úvěrové kontingenty Představují maximální objem úvěrů, který mohou banky svým klientům poskytnout. Úrokové limity Předepisují bankám maximální úrokové sazby z poskytovaných úvěrůči přijímaných depozit. Limitují tak bankám výši čistého úrokového výnosu z daného objemu vkladů a úvěrů.

52 Bilance centrální banky

53 Peníze proces tvorby

54 Peníze proces tvorby Bilance komerční banky Přebytek rezerv vymezuje maximálně možný objem peněžních prostředků, který může komerční banka v daném časovém okamžiku poskytnout ve formě půjčky svým klientům.

55 Peníze proces tvorby Příklad 1 stát potřebuje peníze (sociální výdaje) státní dluhopisy ve výši korun míra inflace je pod dvěma procenty (pod inflačním cílem) proto nakoupí všechny dluhopisy CB CB si nechá vytisknout bankovky v nominální hodnotě Kč a výměnou za dluhopisy je přepošle do státní pokladny

56 Peníze proces tvorby Díky možnosti komerčních bank nedržet bankovní rezervy na 100 procentech proběhne proces multiplikační tvorby vkladů.

57 Peníze proces tvorby CB ,- např. u ČS a.s. PMR např. na úrovni 10%. ČS a.s. si proto ponechá z uloženého milionu pouhých korun a zbylých korun během několika hodin (maximálně dnů) rozpůjčuje.

58 Peníze proces tvorby ČS a.s ,- STAVBA a.s. účet u KB a.s. Díky multiplikační tvorbě vkladů se ,- rozmnožil na ,- ( ,- stát, ,- STAVBA a.s.) KB a.s ,- ( x 0,9) X s.r.o. účet u ČSOB Peněžní zásoba se tímto krokem opět rozmnožila. ( ,- stát, ,- STAVBA, a X s.r.o ,-) Během chvíle přibylo v ekonomice korun.

59 Peníze proces tvorby Multiplikační proces pokračuje. Při výši bankovních rezerv na úrovni 10% vznikne v jeho průběhu v ekonomice korun = Při výši bankovní rezerv 20% vznikne z jednoho milionu 5 milionů, při výši 5% 20 milionů atd.

60 Peníze proces tvorby Příklad 1 Komerční banka ABC prodá cenné papíry, které drží centrální bance. Centrální banka poskytne za tyto cenné papíry komerční bance ABC peněžní prostředky ve výši Kč. Rezervy komerční banky tedy vzrostly o Kč.

61 Peníze proces tvorby Míru povinných minimálních rezerv určuje CB a v tomto případě to bude 20 % depozit KB. (1)Minimální rezervy? (2) Přebytek rezerv?

62 Peníze proces tvorby Banka ABC poskytne půjčku ve výši přebytku rezerv tj. 800 Kč, zákazníkovi, kterému budeme říkat pan První. Vypůjčené peníze si pan První vloží na běžný účet u téže komerční banky (ABC).

63 Peníze proces tvorby Pan Prvníčerpá půjčku od Banky ABC za účelem koupě určitého spotřebního zboží, např. rádia. Pan Druhý je obchodník, u kterého pan První nakupuje. Pan První si tedy koupí své rádio, zaplatí platební kartou a následně jsou převedeny peníze z účtu pana Prvního v Bance ABC na účet pana Druhého v komerční Bance BCD.

64 Peníze proces tvorby Přebytek rezerv banky BCD? PMR banky BDC?

65 Peníze proces tvorby Banka BCD nyní může poskytnout půjčku ve výši 640 Kč například panu Třetímu. Předpokládejme opět, že pan Třetí si vypůjčené peníze vloží na svůj běžný účet u Banky BCD.

66 Peníze proces tvorby Pan Třetí také hodlá nakupovat, za svůj nákup za všechny peníze zaplatí panu Čtvrtému převodem peněz ze svého účtu u Banky BCD na jeho účet u Banky CDE.

67 Peníze proces tvorby Banka CDE může tedy poskytnout nové půjčky maximálně ve výši 512 Kč. Pokud by celý proces pokračoval podle naznačeného schématu, přesunul by se následně do Banky DEF (nebo jiné) a objem přebytku rezerv by se tak přesunoval z banky do banky, vždy zmenšen o 20 % (jelikož přebytek rezerv z předcházející banky se vždy stává depozitem v následující bance). Každá ze zúčastněných bank by teoreticky mohla poskytnout půjčku v objemu 80 % nových depozit. Multiplikativní tvorba bankovních depozit (v Kč)

68 Peníze proces tvorby Pokud chceme zjistit celkový objem nově vytvořených depozit, můžeme použít vzorce: 1/rD. RR1 = Dmax kde, rd - míra povinných minimálních rezerv, RR1 - objem rezerv v prvním kole Dmax - maximální objem nově vytvořených depozit. nebo 1/0, = 5000

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů

Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Téma: Příležitostí a úskalí finančních trhů Autor: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 1 Význam a funkce finančního trhu a investování Finanční trh je jako každý jiný trh, místo, kde se setkávají nakupující a prodávající

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 1, 4 190 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 2014 2 ROZVAHA AKTIVA Pozn. 31. prosince 2014 31. prosince 2013 1. Zlato 3 648 664 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 3. Pohledávky

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více