České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B

2 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Schváleno rozhodnutím náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu dne č.j.: 2456/2007 Účinnost od

3 3 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

4 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od OBSAH Záznam o změnách 6 Rozsah znalostí 8 Distribuce v elektronické podobě 10 Seznam použitých značek a zkratek 12 ČÁST PRVNÍ 14 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Kapitola I Úvodní ustanovení 14 ČÁST DRUHÁ 14 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Hodnocení GPK 14 A. ÚVOD 14 B. ÚSEKOVÉ HODNOCENÍ GPK 15 C. HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH ZÁVAD 15 Kapitola II Hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic na MV 19 Kapitola III Hodnocení příčného profilu kolejnic na MV 20 Kapitola IV Hodnocení příčného profilu kolejnic na MD 20 Kapitola V Hodnocení odezvy vozidla VRA 21 A. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI PROTI VYKOLEJENÍ 21 B. HODNOCENÍ VÝSLEDNICE PŘÍČNÝCH SIL VE VZTAHU 21 KE STABILITĚ KOLEJE ČÁST TŘETÍ 22 VÝSTUPNÍ SESTAVY MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Grafická výstupní sestava 22 Kapitola II Tištěný přehled lokálních závad a úsekového hodnocení 23 ČÁST ČTVRTÁ 25 VYUŽITÍ VÝSTUPŮ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Využití tištěného a grafického výstupu o GPK 25 Kapitola II Kvalifikační tabulka hodnocení GPK 26 Kapitola III Tabulka hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic a 27 dynamické odezvy svarů a styků Kapitola IV Dodatečné hodnocení výsledků měření profilů kolejnic 27 A. NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MV 27 B. DODATEČNÉ HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT MV 27 ČÁST PÁTÁ 29 POPIS SYSTÉMŮ MĚŘICÍHO VOZU A MĚŘICÍ DREZÍNY Kapitola I Vyhodnocovací systém HOST 29 A. POPIS ČINNOSTI 29 B. POSUZOVÁNÍ ODEZVY VOZIDLA 30 4

5 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od C. VIDEOZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 30 D. SATELITNÍ NAVIGACE GPS 30 Kapitola II Stručný popis měřicího vozu 31 A. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 31 B. MĚŘICÍ SYSTÉM GPK (TMS) 32 C. MĚŘICÍ SYSTÉM VERTIKÁLNÍ MIKROGEOMETRIE KOLEJNIC (CMS) 35 D. MĚŘICÍ SYSTÉM PŘÍČNÉHO PROFILU KOLEJNIC (ORIAN) 36 Kapitola III Stručný popis měřicí drezíny 36 A. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 37 B. MĚŘICÍ SYSTÉM GPK 38 C. MĚŘICÍ SYSTÉM PROFILU KOLEJNIC 39 ČÁST ŠESTÁ 40 MATEMATICKÝ MODEL ZPRACOVÁNÍ GPK Kapitola I Výpočet syntetického signálu ZK 40 A. ZÁKLADNÍ STRUKTURA ALGORITMU ZBORCENÍ KOLEJE (ZK) 40 B. NORMOVÁNÍ 40 C. VÝBĚR ROZHODUJÍCÍ BÁZE 40 D. MĚŘÍTKO SYNTETICKÉHO SIGNÁLU 41 Kapitola II Výpočet známky kvality 41 Kapitola III Bezpečnost proti vykolejení 41 Kapitola IV Příčná stabilita koleje 42 ČÁST SEDMÁ 42 ORGANIZACE PRÁCE S MĚŘICÍMI VOZY Všeobecné informace 42 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, SLUŽEBNÍ RUKOVĚTI A TECHNICKÉ NORMY 43 Přílohy: Příloha č. 1 - Mezní odchylky pro přejímku dokončených prací 45 v koleji Příloha č. 2 - Provozní a mezní provozní odchylky veličin GPK 46 Příloha č. 2a - Provozní a mezní provozní odchylky veličiny ZK 47 Příloha č. 3 - Grafická výstupní sestava MV pro D1 48 Příloha č. 3a - Grafická výstupní sestava MV pro D2 49 Příloha č. 4 - Grafická výstupní sestava MD 50 Příloha č. 5 - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 51 MV pro D1 Příloha č. 5a - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 52 MV pro D2 Příloha č. 6 - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 53 MD Příloha č. 7 - Semigrafické hodnocení mezní hodnoty SDO 54 Příloha č. 8 - Výstupní sestava ORIAN 55 Příloha č. 9 - Kvalifikační tabulka hodnocení GPK měřicím vozem 56 Příloha č Tabulka hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic a dynamické odezvy svarů a styků 57 5

6 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od číslo č.j. Změna ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 6

7 7 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

8 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Správa dopravní cesty Funkce vrchní přednosta technický náměstek náměstek pro provoz vedoucí kontrolního oddělení inženýr železniční dopravy Znalost informativní znalost předpisové části a příloh Správa tratí SDC přednosta správy tratí vedoucí provozního oddělení - zástupce přednosty vedoucí technického oddělení inženýr žel. dopravy vedoucí provozu - vrchní traťmistr vedoucí provozu vedoucí provozního střediska vrchní mistr tratí - traťmistr úplná znalost předpisové části a příloh mistr tratí části třetí, kapitola II, příloha 2 a 3 - znalost úplná Odbor provozní SDC Odbor technický SDC Odbor přípravy staveb SDC GŘ ČD, TÚČD vedoucí odboru provozního inženýr železniční dopravy Vedoucí odboru technického rozvoje inženýr železniční dopravy technolog svařování vedoucí odboru přípravy staveb systémový inženýr zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují provádění prací na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku úplná znalost předpisové části a příloh informativní znalost předpisové části a příloh Informativní znalost předpisové části a příloh úplná znalost předpisové části a příloh 8

9 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Ř SŽDC Stavební správa Firmy pro práce na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Náměstek ředitele pro techniku a investice, systémový specialista, inženýr železniční dopravy a samostatný technik pro oblast železničního svršku vedoucí práce stavbyvedoucí úplná znalost předpisové části a příloh Informativní předpisová část a přílohy části třetí, kapitola II, příloha 2 a 3 - znalost úplná 9

10 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Správa dopravní cesty Funkce vrchní přednosta technický náměstek náměstek pro provoz vedoucí kontrolního oddělení inženýr železniční dopravy El. podoba Ano Správa tratí SDC přednosta správy tratí vedoucí provozního oddělení - zástupce přednosty vedoucí technického oddělení inženýr žel. dopravy vedoucí provozu - vrchní traťmistr vedoucí provozu vedoucí provozního střediska vrchní mistr tratí - traťmistr Ano mistr tratí Ano Odbor provozní SDC vedoucí odboru provozního inženýr železniční dopravy Ano Odbor technický SDC Vedoucí odboru technického rozvoje inženýr železniční dopravy technolog svařování Ano Odbor přípravy staveb SDC vedoucí odboru přípravy staveb systémový inženýr Ano GŘ ČD, TÚČD zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují provádění prací na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Ano Ř SŽDC zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Ano 10

11 11 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

12 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ä(x) AL CMS CZK ČD D1 D2 GPK GŘ ČD HOST IAL IL Kn Ks KUK MD MT MÚ MV ODŽS ORIAN Pd PHZ PK PKD PZSI Q(x) R RK RK100 RP SDC SDO svislé zrychlení skříně vozu mez sledování (AL - Alert Limit) systém pro měření mikrogeometrie kolejnic (Corrugation Measurement System) celková známka kvality ČD - České dráhy, a.s. pásmo vlnových délek 3 m < λ 25 m pásmo vlnových délek 25 m < λ 70 m geometrické parametry koleje Generální ředitelství Českých drah nadstavbový počítačový systém mez bezodkladného zásahu - opravy (IAL - Immediate Action Limit) mez zásahu - opravy (IL - Intervention Limit) nefiltrovaná křivost křivost koleje konstrukční uspořádání koleje měřicí drezína pro železniční svršek měřicí trasa měřicí úsek měřicí vůz pro železniční svršek oddělení diagnostiky železničního svršku systém pro měření příčného profilu kolejnic na MV Prud hommeovo kriterium počet hrubých závad převýšení koleje převýšení koleje dynamické pasport železničního svršku interface svislá kolová síla poloměr kružnicového oblouku celkový rozchod koleje střední hodnota celkového rozchodu koleje v délce 100 m rychlostní pásmo správa dopravní cesty směrodatná odchylka 12

13 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od SK ST SŽDC TDNU TMS TNP TO TÚČD VK VL, VP VRA Y(x) ÿ(x) ZK ZK1 až ZK13 ZKS ZKV ZP ZR směr koleje správa tratí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace traťové definiční nadúseky systém pro měření a hodnocení GPK na MV (Track Measuring System) technické normy a interní předpisy traťmistrovský okrsek Technická ústředna Českých drah podélná výška koleje podélná výška temen levého, pravého kolejnicového pásu systém pro posuzování odezvy vozidla (Vehicle Response Analysis) vodorovná příčná síla vodorovné zrychlení skříně vozu zborcení koleje měřické základny ZK syntetické zborcení koleje známka kvality známka podbíjení změna rozchodu koleje na stanovenou délku koleje 13

14 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Služební rukověť (SR) respektuje ustanovení normy ČSN a obsahuje základní údaje o metodice hodnocení a způsobu zpracování GPK a dalších parametrů koleje prostřednictvím měřicích vozů pro železniční svršek, s kontinuálním měřením koleje pod zatížením, typu MV a MD a informace o systémech snímání. 2. Služební rukověť je určena pro vybrané zaměstnance ČD a subjekty zabývající se pracemi na železničním svršku tratí ČD. Používání rukověti cizími subjekty je zapotřebí zajistit ustanovením v příslušné smlouvě o dílo. Slouží jako pracovní pomůcka. 3. Vydáním této služební rukověti se ruší služební rukověť SR 103/4.1(S), schválená dne pod č.j / a SR 103/4.2(S), schválená dne pod č.j / ČÁST DRUHÁ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Hodnocení GPK A. ÚVOD 4. Metodika hodnocení GPK vychází ze statistické analýzy hodnot směrodatných odchylek jednotlivých základních veličin pro 200m úseky trati. Pro digitální výstup úsekového hodnocení jsou místo směrodatných odchylek SDO veličin GPK použity bezrozměrné parametry, tzv. známky kvality, které převádějí hodnoty SDO na číselné hodnoty stejného významu pro libovolnou kategorii trati, libovolné rychlostní pásmo a libovolný parametr koleje. 5. Hodnocení lokálních závad vychází z faktu, že parametry jsou měřeny jako skutečná geometrie koleje (MV) a nebo jsou na tzv. skutečnou geometrii přepočteny (MD), což je dáno matematickým modelem, který zabezpečuje jednotkovou přenosovou funkci. Pro všechna rychlostní pásma je definováno hodnocení provozních odchylek GPK (mez sledování AL a mez zásahu - opravy IL) a mezních provozních odchylek GPK (mez bezodkladného zásahu - opravy IAL). 6. Výsledky měření obou diagnostických prostředků (MV, MD), vzhledem k odlišné konstrukci a rozdílnému zatížení na nápravu, jsou porovnatelné, ale ne identické. Pro dlouhodobé sledování vývoje kvality tratě je bezpodmínečně nutné měřit daný traťový úsek vždy stejným diagnostickým prostředkem a to tak, aby byly dodrženy podmínky měření dle normy EN pro měřicí vozy. V úsecích, které nebudou změřeny měřicím vozem, zabezpečí vrchní přednosta SDC náhradní měření jinými prostředky ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb a předpisu ČD S 2/3. 14

15 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od B. ÚSEKOVÉ HODNOCENÍ GPK 7. Úsekové hodnocení je založeno na výpočtu směrodatných odchylek SDO, které jsou přepočteny na známky kvality. Známky kvality jsou bezrozměrné parametry úsekového hodnocení, rozdělené do tří skupin: - známky kvality definovaných parametrů (ZKV), - celková známka kvality (CZK), - známka podbíjení (ZP). Známky kvality jsou navrženy tak, aby pro dané rychlostní pásmo měly statistické rozdělení pravděpodobností s průměrem 3 a stanovený podíl všech hodnot kterékoli ze známek byl menší nebo roven 4. Hladinou pro hodnocení vyhovujících tratí za provozu pro jednotlivé známky je hodnota 4 včetně. Hladiny jednotlivých ZKV a CZK pro přejímku dokončených prací v koleji jsou: a) rekonstrukce novým materiálem. 2,4 b) rekonstrukce užitým materiálem. 3,0 c) ostatní práce v koleji. 3,3 ve všech RP. 8. Neobsazeno. C. HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH ZÁVAD 9. Lokální závady jsou v souladu s normou ČSN hodnoceny ve třech hladinách u těchto parametrů koleje: Směr koleje SK ve vlnovém pásmu D1, D2 Podélná výška koleje VL, VP ve vlnovém pásmu D1 Podélná výška v ose koleje Převýšení koleje VK PKD ve vlnovém pásmu D2 ve vlnovém pásmu D1 (jen při hodnocení provozních odchylek) Rozchod koleje RK celkový rozchod Zborcení koleje ZK počítané z převýšení (z PK pro provoz, z PKD pro přejímku) Změna rozchodu ZR počítaná z celkového rozchodu koleje na stanovené délce Střední hodnota RK RK100 střední hodnota celkového rozchodu koleje v délce 100 m 15

16 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od Mezní hladiny odchylek jsou v souladu s ČSN odstupňovány podle rychlosti do příslušných rychlostních pásem RP0 V 60 km/h RP1 60 km/h < V 80 km/h RP2 80 km/h < V 120 km/h RP3 120 km/h < V 160 km/h RP4 160 km/h < V 220 km/h RP5 220 km/h < V 300 km/h Definice délky překročení mezní hladiny 10. Délka překročení mezní hladiny pro příslušné rychlostní pásmo je zřejmá z obr. 1. Mezní hladiny AL a IL jsou ve vztahu k normě ČSN definovány jako provozní odchylky GPK a mezní hladina IAL jako mezní provozní odchylka GPK, která v případě překročení vyžaduje bezodkladné opatření pro zajištění bezpečného provozu. Příslušné rychlostní pásmo je vždy uvedeno v záhlaví výpisu a mezní hodnoty hladin jsou pro toto rychlostní pásmo automaticky nastavovány. Ve výpisu lokálních závad je uvedeno vždy překročení nebezpečnější úrovně, s odpovídající délkou závady v této úrovni. Obr. 1 16

17 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Asymetrické a symetrické mezní hladiny lokálních závad 11. Asymetrie a symetrie lokálních závad je specifikována postavením mezních hladin závad vůči nulové ose vyhodnocovaného signálu. Asymetrické rozdělení mezních hladin je použito pouze pro parametr rozchod koleje RK, který je reprodukován v pásmu vlnových délek 3 m až. Příklad obecného rozložení mezních hladin pro příslušná rychlostní pásma je znázorněn na obr. 2. Symetrické rozdělení mezních hladin lokálních závad je u parametrů směr koleje SK v pásmu D1 a D2, podélná výška koleje pro oba kolejnicové pásy VL a VP v pásmu D1, podélná výška v ose koleje VK v pásmu D2, převýšení koleje PKD v pásmu D1, viz obr. 3. Obr. 2 17

18 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od Obr Samostatnou skupinu parametrů koleje tvoří zborcení koleje ZK, změna rozchodu ZR a střední hodnota celkového rozchodu koleje RK100, které jsou v průběhu měřicí jízdy počítány. Zborcení pro provoz je počítáno z celkového převýšení PK pro 13 měřických základen, změna rozchodu z parametru celkový rozchod koleje a střední hodnota rozchodu koleje, která se vztahuje ke středu úseku koleje o délce 100 m je určena aritmetickým průměrem změřených hodnot rozchodu koleje (celkového) v tomto úseku s krokem měření 0,25 m. Parametr RK100 je hodnocen pouze pro provoz. Na grafické sestavě je zborcení kresleno jako syntetická čára ze třinácti měřických základen, viz obr.4. Uplatnění mezní hodnoty ZKS v hladině IAL je podmíněno délkou trvání závady více než 2 m. Bližší vysvětlení viz část 6, kapitola I. 18

19 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od obr. 4 Lokální závady ZK při přejímce prací jsou hodnoceny jako odchylkové (vypočítávané z PKD) hodnoty ZK na měřické základně 3m. 13. Hodnocení lokálních závad je vždy vztaženo k příslušnému rychlostnímu pásmu, dále k jednotlivým druhům přejímacích prací, anebo stavu GPK za provozu. Norma ČSN vymezuje jednotlivé pojmy a definuje jednotlivé odchylky. Mezní hladiny pro jednotlivé parametry jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 2a. Kapitola II Hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic na MV 14. Výstup měřicího systému pro měření povrchových vad kolejnic a identifikaci geometricky vadných svarů (CMS) umožňuje zaznamenat na grafické výstupní sestavě měřicího vozu GPK jednu stopu SDO mikrogeometrie pro každý kolejnicový pás. Délka bloku SDO je volena 20 m, tak, aby zachytila výskyt právě jednoho svaru (styku). Zaznamenané hodnoty SDO jsou v měřítku 200:1. Mezní hladiny jsou nastaveny na hodnotu 0,075 mm u obou kolejnicových pásů. 15. Mezní hladiny pro posouzení závažnosti závad jsou stanoveny pro SDO mikrogeometrie ve vlnovém pásmu 0,03 0,3 m, energie svarů v pásmu 0,03 0,3 m a energie styků v pásmu vlnových délek 0,3 3 m. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty mezních úrovní pro jednotlivé parametry. Veličina vlnové pásmo Mezní hodnota (m) mikrogeometrie SDO [mm] 0,03 0,3 0,075 svar - energie [(m*s -2 ) 2 ] 0,03 0, styk - energie [(m*s -2 ) 2 ] 0, Tab. č. 1 19

20 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Neobsazeno. Kapitola III Hodnocení příčného profilu kolejnic na MV 17. Na měřicím voze jsou v reálném čase měřicím systémem ORIAN zpracovány výsledky měření profilu kolejnic. Dvojice snímacích jednotek je umístěna nad oběma kolejnicemi a snímá celé profily kolejnic. 18. Hodnocení příčného profilu kolejnic v průběhu měřicí jízdy spočívá: - ve vyhodnocení tvaru kolejnice podle rozměrů příslušného tvaru (UIC 60, R 65, S 49 (T), A) - ve vyhodnocení svislého ojetí hlavy kolejnic - ve vyhodnocení bočního ojetí hlavy kolejnic - ve vyhodnocení šířky převalku (vnitřního, vnějšího) a jeho délky - ve vyhodnocení úklonu kolejnic O výsledcích měření se tiskne formulář výpisu překročení předem stanovených a nastavených mezních hladin. 19. Výpis překročení nastavených mezních hladin měřených profilů je tištěn s uvedením: - data měření - identifikace měřeného úseku - nastavené mezní hladiny svislého a bočního ojetí pro jednotlivé tvary kolejnic - kilometrické polohy a délky překročení mezní hladiny na obou kolejnicových pásech - tvaru kolejnice - průměrné hodnoty ojetí (svislé, boční) v překročeném úseku pro oba kolejnicové pásy - maximální hodnoty ojetí v překročeném úseku pro oba kolejnicové pásy - délky překročení nastavené hodnoty převalku pro oba kolejnicové pásy (pro nastavenou mezní hodnotu) Příklad výpisu je uveden v příloze č. 8. Kapitola IV Hodnocení příčného profilu kolejnic na MD 21. Měření příčného profilu kolejnic na MD zajišťují dvě měřicí jednotky umístěné na rámu stroje nad oběma kolejnicemi. Ojetí kolejnic se vyhodnocuje porovnáním ke skutečnému tvaru kolejnice, zadaného buď ručně nebo automaticky podle zaváděcího souboru. 22. Hodnocení příčného profilu kolejnic v průběhu měřicí jízdy spočívá v porovnání změřeného profilu se zadaným tvarem (UIC 60, R 65, S 49 (T), A). 20

21 SR 103/4(S) - Účinnost od Vyhodnocuje se: - boční ojetí hlavy kolejnic, - svislé ojetí hlavy kolejnic. Hodnoty bočního a svislého ojetí pro oba kolejnicové pásy s měřicí periodou 1 m jsou zpracovávány v reálném čase. Výsledkem jsou grafické stopy bočního a svislého ojetí pro oba kolejnicové pásy a jsou zaznamenány ve čtyřech stopách na grafu GPK. 23. Neobsazeno. Kapitola V Hodnocení odezvy vozidla - VRA 24. VRA je hodnocením bezpečnosti proti vykolejení na základě poměru sil Y/Q a bezpečnosti proti příčnému posunutí koleje v důsledku výslednice příčných sil ΣY a to způsobem obdobným hodnocení lokálních závad geometrických parametrů koleje. Hodnocení nevychází ze skutečných sil, změřených na uvažovaném vozidle, ale ze sil počítaných ze změřené geometrie koleje a předpokládaných charakteristik vozidla. Protože zvláště síly Y jsou významně ovlivňovány klimatickými poměry (sucho, déšť), intenzitou mazání okolků hnacích kolejových vozidel nebo kolejnic, udržovacím stavem pojezdu vozidla a stavem jízdního obrysu kol, je nutno vypisované závady posuzovat výlučně jako upozornění, že v daném místě se pravděpodobně nachází nepříznivá kombinace lokálních závad několika geometrických parametrů koleje. Poznámka: VRA není vyhodnocováno pro RP0 a RP Bezpečnost proti vykolejení: A. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI PROTI VYKOLEJENÍ Pokud je hodnota K V = 0,6 překročena na délku koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 1 na příslušnou délku. Pokud je překročena hodnota K V = 1,2 rovněž na délku koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 2. K V je pomocná veličina pro posouzení parametru bezpečnost proti vykolejení. Popis hodnocení je uveden v Části šesté. B. HODNOCENÍ VÝSLEDNICE PŘÍČNÝCH SIL VE VZTAHU KE STABILITĚ KOLEJE 26. Posouzení podle Prud hommeova kritéria příčné stability koleje: Pokud je hodnota K p = 0,8 překročena na délce koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 1. Pokud je překročena hodnota K p = 1 rovněž na délce koleje větší než 2 m, je ve výpisu lokálních závad vypsáno překročení hladiny 2. K p je hodnota Prud hommeova kritéria. Popis hodnocení je uveden v Části šesté. 21

22 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od ČÁST TŘETÍ VÝSTUPNÍ SESTAVY MĚŘICÍCH VOZŮ 27. Měřicí systém GPK vytváří v průběhu měřicí jízdy dvě výstupní sestavy. Grafickou, která zobrazuje průběh geometrických parametrů koleje v předepsaném formátu a tištěný přehled okamžitých závad a úsekového hodnocení. Kapitola I Grafická výstupní sestava 28. Graf základních parametrů koleje je průběžně tištěn v následujícím tvaru: Od spodního okraje jsou na grafu zaznamenány: - rychlost měřicí jízdy číselným vyjádřením km/h v místě každého hektometru - operátorem zadané objekty ve tvaru výhybka.vodorovná čára jednoduchá přejezd..vodorovná čára dvojitá most.. vodorovná čára trojitá délka čáry koresponduje s délkou objektu podle zadání operátora pro RP0 až RP2 jsou zaznamenávány veličiny: - celkový rozchod koleje 1:1 - celková křivost koleje směr koleje v ose koleje (v pásmu D1) 1:1 - celkové převýšení koleje 1:5 - syntetické zobrazení zborcení ze třinácti základen rozsah grafické stopy % - báze zborcení zobrazované syntetické hodnoty rozsah grafické stopy 0-20 m - podélná výška koleje levá (v pásmu D1) 1:1 - podélná výška koleje pravá (v pásmu D1) 1:1 - mikrogeometrie levého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 (pouze MV) - mikrogeometrie pravého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 (pouze MV) - boční ojetí levého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - svislé ojetí levého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - boční ojetí pravého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - svislé ojetí pravého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) pro RP3 až RP5 (pouze MV) jsou zaznamenávány veličiny: - celkový rozchod koleje 1:1 - celková křivost koleje směr koleje v ose koleje (v pásmu D1) 1:1 - směr koleje v ose koleje (v pásmu D2) 1:1 - celkové převýšení koleje 1:5 - syntetické zobrazení zborcení ze třinácti základen rozsah grafické stopy % - báze zborcení zobrazované syntetické hodnoty rozsah grafické stopy 0-20 m - podélná výška koleje v ose koleje (v pásmu D2) 1:1 - podélná výška koleje levá (v pásmu D1) 1:1 - podélná výška koleje pravá (v pásmu D1) 1:1 22

23 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od mikrogeometrie levého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 - mikrogeometrie pravého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 Napříč grafu jsou od spodního k hornímu okraji vytištěny základní údaje o měřeném úseku v následujícím tvaru: - datum měření, čas, číslo měřené koleje - identifikační číslo ST, TO, MT, MÚ - název MÚ - km začátku měření - název měřeného parametru s uvedením měřítka Uvedené záhlaví se tiskne vždy na začátku měřeného úseku. Délkové měřítko je na grafickém záznamu 1:2000 (tzn. 100 m změřeného úseku odpovídá 50 mm na grafu). Každý měřicí úsek začíná výpisem jeho základních údajů od spodní k horní hraně záznamu. Průběh měřených veličin je zobrazován do pomocných čar, korespondujících s IL a IAL hladinami příslušného rychlostního pásma. Nulová čára je kreslena výrazně. Pro přehlednost grafu nejsou čáry AL kresleny. Na horním okraji grafu jsou umístěny: - kilometrické popisky - značky bodů, pro něž byly zjištěny souřadnice GPS - informace o koncích objektů (přejezd, most, výhybka, přídržnice levá a pravá - informace o platnosti dat Data_OK, Data_KO, DtD2_OK, DtD2_KO Souběžně s grafem tištěným na tiskárně je grafický výstup měřených veličin zobrazován průběžně na monitoru. Pro snazší orientaci mění čára grafu při překročení nastavené hladiny IAL svou barvu. Při stavbě a přejímce prací probíhá hodnocení odchylkové hodnoty ZK pouze na základně délky 3 m. Příklad grafické výstupní sestavy MV a MD je uveden v příloze č. 3, 3a a 4. Kapitola II Tištěný přehled lokálních závad a úsekového hodnocení 29. Na tiskárně se průběžně tiskne výstupní textová sestava lokálních závad a úsekového hodnocení. Příklad výstupních sestav okamžitého a úsekového hodnocení MV a MD je uveden v příloze č. 5, 5a a 6. Na tištěném výpisu je v záhlaví uvedeno: - označení měřicího prostředku (MV,MD), - postavení MV,MD při měření, - datum měření, - strana tištěné sestavy, - identifikační číslo měřené tratě, - označení zaváděcího souboru, - název měřeného úseku, - kilometrická poloha začátku a konce MÚ včetně rychlostních pásem. 23

24 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Následuje výpis lokálních závad: km poloha, pro příčný směr: - SK, ZR, RK, RK100 pro svislý směr: - PK, ZK1 až ZK13, VL, VP, Y/Q a Pd (pro RP2 a vyšší), rychlostní pásmo RP, mezní hladina MH, objekt a jeho délka. lokální závady parametrů v pásmu D2 (SK, VK) jsou vypisovány na samostatných řádcích (jsou hodnoceny pouze pro vyšší rychlostní pásma (RP>=3)) Závada je v příslušném řádku výpisu zapsána ve tvaru (viz příklad): mezera nebo : nebo! První sloupec identifikuje metrickou polohu konce závady v příslušném měřeném kilometru - číslo 05 značí délku závady překročené meze - znaménko + nebo značí smysl závady - číslo 12 značí maximální hodnotu měřené veličiny [mm] dosaženou v příslušné mezní hladině, ve vztahu k rychlostnímu pásmu a účelu hodnocení (provoz, přejímka prací). - mezera nebo : nebo! značí překročení AL nebo IL nebo IAL - lokální závady parametrů v dlouhovlnném pásmu D2 jsou rozlišeny písmenem L (Long) Závada syntetického zborcení je vypsána ve tvaru: /155:450/5.8/4.5 metráž konce závady délka závady v nejvyšší překročené hladině maximum závady v relativní hodnotě : překročení limitu IL relativní hodnoty metráž maxima závady zborcení koleje [mm/m] v maximu délka báze zborcení maxima není uváděn smysl závady +,-, přičemž relativní hodnoty jsou AL=100, IL=130 a IAL=160 pro všechna RP, ve zborcení koleje [mm/m] v maximu a délka báze zborcení maxima se vyskytují desetinné tečky. Na konci každého kilometru nebo měřeného úseku je vypsáno úsekové hodnocení, které začíná výpisem skutečné délky měřeného úseku a výpisem počtu překročení závad IAL úrovně pro příslušné RP u jednotlivých parametrů. 24

25 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Pro názornost je na tištěném záznamu uvedeno tzv. semigrafické vyjádření výskytu překročení mezních hodnot SDO z délky úseku 20 m pro parametry: - směr v geometrické ose koleje, - rozchod koleje, - převýšení koleje, - podélná výška v geometrické ose koleje. U všech parametrů je výpočet realizován pro dynamické složky v pásmu 3 25m. Semigrafické hodnocení je stanoveno pro tři mezní hladiny v každém pásmu rychlostí. Hodnoty mezních hladin jsou uvedeny v příloze č. 7. Třístupňové hodnocení je semigraficky vyjádřeno:. (tečka).. překročení mezní hodnoty SDO daného RP, : (dvojtečka).. překročení mezní hodnoty SDO daného RP povýšené o hodnotu poloviny rozdílu daného RP a nižšího RP,! (vykřičník).. překročení mezní hodnoty SDO nižšího RP, Mezní hodnoty SDO jsou pro jednotlivá RP vypočteny z mezní hodnoty ZKV=4 a příslušných koeficientů m, b. Výpis hodnoceného úseku je ukončen tiskem známek kvality dynamických parametrů: - směr koleje SK, - rozchod koleje RK, - převýšení koleje PK, - podélná výška v geometrické ose koleje VK, - celková známka kvality CZK, - známka podbíjení ZP, a to v délce úseku 200 m a celého kilometru. Úseky kratší než 25 m nejsou hodnoceny samostatně, ale jsou přiřazeny do hodnocení předchozího (následného) úseku. 30. Neobsazeno. ČÁST ČTVRTÁ VYUŽITÍ VÝSTUPŮ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Využití tištěného a grafického výstupu GPK 31. Tištěný výpis a grafický záznam výsledků měření předá osádka MV, MD po ukončení měřicí jízdy odpovědnému zaměstnanci příslušné SDC nebo objednateli měření. Odpovědný zaměstnanec SDC v průběhu nebo po ukončení jízdy neprodleně nařídí přijetí opatření k odstranění zjištěných závad ovlivňujících bezpečnost provozu. 32. Pro potřeby plánování souvislých oprav se využije výsledků úsekového hodnocení podle celkové známky kvality a u jednotlivých parametrů podle známky kvality. Nevyhovující hodnoty úsekového hodnocení, ve vztahu k rychlostnímu pásmu, signalizují potřebu provedení opravy, i když v okamžitém hodnocení se hrubé závady nevyskytují. 25

26 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Na grafickém záznamu MV je vykresleno hodnocení vlnkovitosti hlav kolejnic samostatně pro levý a pravý kolejnicový pás. Záznam slouží pro vytvoření vizuální představy o mikrogeometrii a jako pomůcka při výběru úseků k hlubší analýze. Na grafu MD jsou samostatně kresleny čtyři stopy ojetí kolejnic, boční a svislé pro levý a pravý kolejnicový pás. 34. Neobsazeno. Kapitola II Kvalifikační tabulka hodnocení GPK 35. Naměřená data z MV, MD jsou pravidelně zasílána do střediska měřicích vozů k dalšímu zpracování. 36. Cílem návazného zpracování je: - získání souhrnné informace o celém měřeném úseku v obvodu TO a ST - možnost porovnání jednotlivých hodnocených úseků Popis tabulky: V jedné tabulce jsou shromážděna data za jeden měřený úsek v rámci jedné správy tratí (respektive jednoho správce). Tabulka obsahuje: - identifikaci měřicího prostředku, - datum měření (pokud byla měřena ve dvou dnech, potom datum doměření), - datum hodnocení, - identifikaci a slovní označení měřeného úseku, - identifikace měřicí kampaně, - kategorie trati, - číslo a název ST, - km začátku a konce obvodu ST, - číslo a název TO, - km začátku a konce TO, - číslo a název měřeného úseku (včetně km začátku a konce), - hodnocení měřeného úseku známkami kvality, celkovou známkou kvality a známkou podbíjení za 200m i km úseky, - souhrnné hodnocení za MÚ, TO a ST obsahující: - známky kvality, celkovou známku kvality a známku podbíjení, - koeficienty KZ1 až KZ5 v rozmezí od 0 do 1, vyjadřující délkově procento nevyhovujících úseků, - počet hrubých závad v pásmu D1 (PHZ), - počet hrubých závad v pásmu D2 (PHZD2), - délku hodnoceného úseku, - celkovou délku úseku. V příloze č. 9 je uveden příklad vytištěné kvalifikační tabulky hodnocení GPK. 37. Neobsazeno. 26

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

Měření dvojkolí kolejového vozidla

Měření dvojkolí kolejového vozidla Měření dvojkolí kolejového vozidla (podklady pro praktické cvičení) 1 Základní pojmy Podle TNŽ 282100 jsou základní pojmy pro měření parametrů dvojkolí definována: 2 Měření profilu jízdního obrysu dvojkolí

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku

2 Podmínky pro zřízení zkušebního úseku PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU PARDUBICE UHERSKO PRO RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY JEDNOTKY 680 Jaroslav GRIM Ing., České dráhy, a.s. Technická ústředna Českých drah, Bělehradská 22, Praha 2 1 Úvod Na základě vyhodnocení

Více

České dráhy, a.s. ČD E 15. Předpis. pro měření parametrů trolejového vedení měřicím vozem. BDmee 87 / MVPTZ 96//3. Úroveň přístupu S, B(2)

České dráhy, a.s. ČD E 15. Předpis. pro měření parametrů trolejového vedení měřicím vozem. BDmee 87 / MVPTZ 96//3. Úroveň přístupu S, B(2) České dráhy, a.s. ČD E 15 Předpis pro měření parametrů trolejového vedení měřicím vozem BDmee 87 / MVPTZ 96//3 Úroveň přístupu S, B(2) České dráhy, a.s. ČD E 15 Předpis pro měření parametrů trolejového

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

1. Metody měření parametrů trolejového vedení

1. Metody měření parametrů trolejového vedení Jiří Kaštura 1 Diagnostika trolejového vedení Klíčová slova: trolejové vedení, trolejový vodič, proudový sběrač, trakční vedení Úvod Diagnostika trolejového vedení je proces, při kterém jsou změřeny určité

Více

Praskliny po povrchu hlavy kolejnice (Headchecking)

Praskliny po povrchu hlavy kolejnice (Headchecking) Praskliny po povrchu hlavy kolejnice (Headchecking) Měření s ET ETO KTO KCS ECS KET KEC KKT KKC EIV EIX KIX Typ výhybky: Jednoduchá výhybka: 288 kusu (skupin) 1 722 cásti vyhybky KIV 234; 14% 95; 5% 171;

Více

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů

Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Jaromír Zelenka 1 Analýza vodicích vlastností dieselelektrické lokomotivy s novým podvozkem CZ LOKO pomocí simulačních výpočtů Klíčová slova: dvounápravový podvozek dieselelektrické lokomotivy, simulační

Více

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Komerční železniční výzkum Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě Malá měřicí drezina je navržena pro měření geometrie tratě rychlostí do 40km/h pod zatížením. Toto zařízení je určeno pro použití

Více

Dvoucestné měřicí vozidlo

Dvoucestné měřicí vozidlo Dvoucestné měřicí vozidlo Informace o projektu ROT-HSware spol. s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz www.rothsware.cz 1/11 1 Úvod V dnešní době se ve stále větší míře sleduje bezpečnost

Více

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku Petr Sychrovský 1 Diagnostika - podpora při zajišťování hlavních úkolů při správě a provozu železniční infrastruktury Využívání výsledků monitoringu, měření

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

PPT-01. Měření prostorové průchodnosti tratí. ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice www.rothsware.cz

PPT-01. Měření prostorové průchodnosti tratí. ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice www.rothsware.cz PPT-01 Měření prostorové průchodnosti tratí ROT-HSware spol s r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice www.rothsware.cz 2002-2004 Cíl projektu Ve firmě ROT-HSware spol. s r.o. byl zpracován projekt zařízení

Více

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VRAT NAD KOLEJEMI ROZCHODU 1435 mm a 1520 (1524) mm TNŽ 73 6388 Tato norma platí pro prostorové uspořádání

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV

DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 DIAGNOSTIKA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU U MAV János Béli MAV Centrum diagnostiky tratí, Budapešť, Maďarsko 1. KOLEJOVÁ DIAGNOSTIKA Pro kontinuální kontrolu geometrického

Více

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze

Interní norma č. 22-102-01/01 Průměr a chlupatost příze Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 7.12.2004. Předmět normy Tato norma stanoví postup měření průměru příze a celkové

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B

České dráhy, a.s. ČD V 99/1. Oprava dvojkolí. železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu B České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu B ČD V99/1 Účinnost od 1.12.2010 České dráhy, a.s. ČD V 99/1 Oprava dvojkolí železničních kolejových vozidel

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Seminář Možnosti řešení hlukové zátěže na železniční infrastruktuře prostřednictvím kolejnicových absorbérů hluku Poděbrady 25. února 2010 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ HLUKU SROVNÁNÍ STAVU PŘED A PO REALIZACI

Více

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Návody pro laboratorní cvičení z technologie mléka 1/6 Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer Popis zařízení LUMisizer je temperovaná odstředivka, která umožňuje

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM Ing. Karel Vach CSc., s.r.o. Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 http://www.eurogv.cz 1 Objekt SO 208 2 Technické zadání: - provést zaměření

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

SKUPINA PŘÍLOH II. Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy. koleje a výhybek

SKUPINA PŘÍLOH II. Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy. koleje a výhybek SKUPINA PŘÍLOH II Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a výhybek Společná ustanovení 1 Příloha II k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině příloh uvedené stroje jsou SHV

Více

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL VŠB-TUO 2005/2006 FAKULTA STROJNÍ PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL SN 72 JOSEF DOVRTĚL HA MINH Zadání:. Seznamte se s teplovzdušným

Více

Úprava naměřených stavů

Úprava naměřených stavů Návod na používání autorizovaného software Úprava naměřených stavů V Ústí nad Labem 8. 10. 2010 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. Návod pro úpravu stavů_v1 1 z 9 8.10.2010 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...4 3Spuštění

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel)

Komponenta ICT. Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Komponenta ICT Hodinová dotace: 40 h. Téma: Tabulkový procesor (Microsoft Excel) Tato komponenta vychází RVP studijních oborů a lze jí zařadit ŠVP vrámci jedno nebo i více ročníků. Ţáci získají odpovídající

Více

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů

INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013. Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů INTENZITA DOPRAVY na komunikaci I/7 květen 2013 Hodnověrnost tvrzení je dána hodnověrností důkazů Cíl měření Cílem měření intenzity dopravy je získat hodnoty, které odpovídají skutečné intenzitě provozu

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - -

100 1500 1200 1000 875 750 675 600 550 500 - - 775 650 550 500 450 400 350 325 - - Prostý kružnicový oblouk Prostý kružnicový oblouk se používá buď jako samostatné řešení změny směru osy nebo nám slouží jako součást směrové změny v kombinaci s přechodnicemi nebo složenými oblouky. Nejmenší

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC VÍTEJTE Obsah Úvodník 2 WEBDISPEČINK: Novinky a přehledy 3 Téma měsíce : Vedení knihy jízd 1. 4 GPS on-line jednoty 5 Redakce Adresa redakce: HI Software Development

Více

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal. TECHNICKÝ PROTOKOL č. Ověření shody zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci zvláštního vozidla kategorie SS Objednavatel: PEKASS, a. s. Přátelství 987, Praha 10 Výrobce: HORSCH LEEB AS, GmbH,

Více

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY

PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) PROJEKTOVÁNÍ KOLEJOVÉ DOPRAVY cvičení z předmětu 12PKD úvodní informace Projektování kolejové dopravy (12PKD) cvičení Ing. Vojtěch Novotný

Více

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC Představení projektu E-VECTOORC Jaroslav Machan Pavel Nedoma Jiří Plíhal jaroslav.machan@skoda-auto.cz pavel.nedoma@skoda-auto.cz plihal@utia.cas.cz 1 ExFos - Představení projektu E-VECTOORC 25.1.2013/Brno

Více

Prostorová poloha koleje

Prostorová poloha koleje Prostorová poloha koleje Zajištění. Otto Plášek, doc. Ing. Ph.D. Ústav železničních konstrukcí a staveb Tato prezentace byla vytvořen pro studijní účely studentů 3. ročníku bakalářského studia oboru Konstrukce

Více

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Moderní trendy měření Radomil Sikora Moderní trendy měření Radomil Sikora za společnost RMT s. r. o. Členění laserových měřičů Laserové měřiče můžeme členit dle počtu os na 1D, 2D a 3D: 1D jsou tzv. dálkoměry, které měří vzdálenost pouze

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ

PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ PROVOZNÍ OVĚŘOVÁNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ České dráhy, a. s., www.cd.cz Technická ústředna Českých drah, www.tucd.cz Oddělení železničního svršku a spodku Přínos nové konstrukce železničního svršku a spodku

Více

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY METODY HODNOCENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Ivana Olivková 1 Anotace:Článek se zabývá provozním hodnocením městské hromadné dopravy. Provozní hodnocení zahrnuje kriteria související s provozem MHD tj. charakteristiky

Více

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt

Nejistota měření. Thomas Hesse HBM Darmstadt Nejistota měření Thomas Hesse HBM Darmstadt Prof. Werner Richter: Výsledek měření bez určení nejistoty měření je nejistý, takový výsledek je lépe ignorovat" V podstatě je výsledek měření aproximací nebo

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení TÜV Süddeutschland Holding AG www.uvmv.cz Lihovarská 12, 180 68 Praha 9 Pověřená zkušebna MDS-ČR; Homologační zkušebna E8/C; Autorizovaná osoba 213; Notifikovaná osoba ES 1018; Akreditovaná zkušební laboratoř

Více

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček

Zajištění absolutní polohy koleje. Radomír Havlíček Zajištění absolutní polohy koleje Radomír Havlíček Zlín, 27.- 29.března 2007 Vysvětlení pojmů Prostorová poloha koleje je množinou bodů osy koleje jednoznačně určených v projektu polohopisnými souřadnicemi

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar

Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar Nedestruktivní metody používané při diagnostice stavu objektů dopravní infrastruktury - vysokorychlostní deflektofraf, termografie, georadar Stryk, Matula, Březina, Janků, Grošek, CDV, WP6 Příspěvek byl

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013

Navařování srdcovek výhybek P-NA-M-03/2013 SŽDC, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 DVI, a.s. - Svářečská škola Náměstí 17.listopadu 2058 560 02 Česká Třebová Navařování srdcovek výhybek s nadměrným opotřebením ručně elektrickým obloukem

Více

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 Stav povrchu vozovek silnic II. a III. tøídy v Jihomoravském kraji k 30.4.2011 PavEx Consulting, s.r.o. 2011 1. Úvod Stav povrchu vozovek sítě silnic II. a III. třídy v Jihomoravském kraji k 30. 4. 2010

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku.

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku. 1 PNEUMATIKY Pneumatika (běžného provedení) se skládá z : pláště, duše, ochranné vložky. Vzduch je vháněn do pneumatiky ventilkem spojeným s duší. Ventilek může být přímý nebo zahnutý a ústí na vnitřním

Více

Postup prací při sestavování nároků vlastníků

Postup prací při sestavování nároků vlastníků Postup prací při sestavování nároků vlastníků Obsah 1. Porovnání výměr... 1 2. Výpočet opravného koeficientu... 2 3. Výpočet výměr podle BPEJ... 2 4. Výpočet vzdálenosti... 2 5. Sestavení nárokového listu...

Více

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů

IQ - SixSigma. IQ SixSigma Software pro analýzu a sledování procesů IQ - SixSigma IQ SixSigma Popis: IQ-SixSigma je software vyvinutý pro analýzu a sledování procesů. Slouží ke statistickému řízení procesů (SPC Statistical Process Control). Může se jednat o technologické,

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm.

2D MANUAL. ložiscích, která umožňuje velmi rychlé a přesné bezkontaktní měření v rozsahu 400 mm 300 mm. vision systems 2D MANUAL VuMaster je manuální optický 2D měřicí přístroj přinášející VuMaster novou patentovanou technologii odměřování Colourmap. VuMaster nepoužívá tradiční stolek nebo enkodéry, ale

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.

Více

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace

Naše malé systémy pro velká zadání. Technické specifikace Měření kontur odklon od tradičních způsobů: Spojení měřicích os X a Z je možné jen do jistých mezí. Naše řešení: oddělení os X a Z. Osa X provádí posuv měřeného prvku, zatímco osa Z zajišt uje kontakt

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15

DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 PŘEDPIS L 15 DOPLNĚK 8 - POŽADAVKY NA DATA TERÉNU A PŘEKÁŽEK (viz Hlava 10) Obrázek 8-1 Plochy pro sběr dat terénu - Prostor 1 a Prostor 2 1) Data terénu uvnitř oblasti o poloměru 10 km od ARP

Více

Zadání soutěžních úloh

Zadání soutěžních úloh 14. až 16. dubna 2016 Krajské kolo 2015/2016 Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí a samozřejmě je nemusíte vyřešit všechny. Za úlohy můžete dostat maximálně 119 bodů (55+47+17) hodnotí se shoda se zadáním,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové

Více

Pojistka otáček PO 1.1

Pojistka otáček PO 1.1 Pojistka otáček PO 1.1 1. Účel použití: 1.1. Signalizátor dosažení maximálních dovolených otáček turbiny (dále jen SMDO) je určen pro automatickou elektronickou signalizaci překročení zadaných otáček rotoru

Více

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 28181/2005-16000 Metodický pokyn k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území Určeno: K využití: státním podnikům Povodí Zemědělské

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

České dráhy ČD S 2/3. Předpis. Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah

České dráhy ČD S 2/3. Předpis. Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah České dráhy ČD S 2/3 Předpis Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah České dráhy ČD S 2/3 Předpis Organizace a provádění kontrol tratí Českých drah Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení

Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení Měření magnetické indukce permanentního magnetu z jeho zrychlení Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=3 K provedení tohoto experimentu budeme potřebovat dva kruhové prstencové magnety s otvorem uprostřed,

Více

České dráhy ČD S 3/2. Bezstyková kolej

České dráhy ČD S 3/2. Bezstyková kolej České dráhy ČD S 3/2 Bezstyková kolej České dráhy ČD S 3/2 Bezstyková kolej Schváleno rozhodnutím vrchního ředitele DDC dne: 29.7.2002 č.j.: 58 644/2002 O 13 Účinnost od 1.1. 2003 ČD S 3/2 - Účinnost

Více

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly

Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Návod k výpočtovému nástroji pro hodnocení soustav s tepelnými čerpadly Úvod Výpočtový nástroj má sloužit jako pomůcka pro posuzovatele soustav s tepelnými čerpadly. List 1/2 slouží pro zadání vstupních

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více