České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM"

Transkript

1 České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B

2 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Schváleno rozhodnutím náměstka generálního ředitele pro dopravní cestu dne č.j.: 2456/2007 Účinnost od

3 3 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

4 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od OBSAH Záznam o změnách 6 Rozsah znalostí 8 Distribuce v elektronické podobě 10 Seznam použitých značek a zkratek 12 ČÁST PRVNÍ 14 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Kapitola I Úvodní ustanovení 14 ČÁST DRUHÁ 14 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Hodnocení GPK 14 A. ÚVOD 14 B. ÚSEKOVÉ HODNOCENÍ GPK 15 C. HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH ZÁVAD 15 Kapitola II Hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic na MV 19 Kapitola III Hodnocení příčného profilu kolejnic na MV 20 Kapitola IV Hodnocení příčného profilu kolejnic na MD 20 Kapitola V Hodnocení odezvy vozidla VRA 21 A. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI PROTI VYKOLEJENÍ 21 B. HODNOCENÍ VÝSLEDNICE PŘÍČNÝCH SIL VE VZTAHU 21 KE STABILITĚ KOLEJE ČÁST TŘETÍ 22 VÝSTUPNÍ SESTAVY MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Grafická výstupní sestava 22 Kapitola II Tištěný přehled lokálních závad a úsekového hodnocení 23 ČÁST ČTVRTÁ 25 VYUŽITÍ VÝSTUPŮ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Využití tištěného a grafického výstupu o GPK 25 Kapitola II Kvalifikační tabulka hodnocení GPK 26 Kapitola III Tabulka hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic a 27 dynamické odezvy svarů a styků Kapitola IV Dodatečné hodnocení výsledků měření profilů kolejnic 27 A. NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MV 27 B. DODATEČNÉ HODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH DAT MV 27 ČÁST PÁTÁ 29 POPIS SYSTÉMŮ MĚŘICÍHO VOZU A MĚŘICÍ DREZÍNY Kapitola I Vyhodnocovací systém HOST 29 A. POPIS ČINNOSTI 29 B. POSUZOVÁNÍ ODEZVY VOZIDLA 30 4

5 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od C. VIDEOZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ 30 D. SATELITNÍ NAVIGACE GPS 30 Kapitola II Stručný popis měřicího vozu 31 A. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 31 B. MĚŘICÍ SYSTÉM GPK (TMS) 32 C. MĚŘICÍ SYSTÉM VERTIKÁLNÍ MIKROGEOMETRIE KOLEJNIC (CMS) 35 D. MĚŘICÍ SYSTÉM PŘÍČNÉHO PROFILU KOLEJNIC (ORIAN) 36 Kapitola III Stručný popis měřicí drezíny 36 A. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 37 B. MĚŘICÍ SYSTÉM GPK 38 C. MĚŘICÍ SYSTÉM PROFILU KOLEJNIC 39 ČÁST ŠESTÁ 40 MATEMATICKÝ MODEL ZPRACOVÁNÍ GPK Kapitola I Výpočet syntetického signálu ZK 40 A. ZÁKLADNÍ STRUKTURA ALGORITMU ZBORCENÍ KOLEJE (ZK) 40 B. NORMOVÁNÍ 40 C. VÝBĚR ROZHODUJÍCÍ BÁZE 40 D. MĚŘÍTKO SYNTETICKÉHO SIGNÁLU 41 Kapitola II Výpočet známky kvality 41 Kapitola III Bezpečnost proti vykolejení 41 Kapitola IV Příčná stabilita koleje 42 ČÁST SEDMÁ 42 ORGANIZACE PRÁCE S MĚŘICÍMI VOZY Všeobecné informace 42 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY, SLUŽEBNÍ RUKOVĚTI A TECHNICKÉ NORMY 43 Přílohy: Příloha č. 1 - Mezní odchylky pro přejímku dokončených prací 45 v koleji Příloha č. 2 - Provozní a mezní provozní odchylky veličin GPK 46 Příloha č. 2a - Provozní a mezní provozní odchylky veličiny ZK 47 Příloha č. 3 - Grafická výstupní sestava MV pro D1 48 Příloha č. 3a - Grafická výstupní sestava MV pro D2 49 Příloha č. 4 - Grafická výstupní sestava MD 50 Příloha č. 5 - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 51 MV pro D1 Příloha č. 5a - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 52 MV pro D2 Příloha č. 6 - Výstupní sestava okamžitého a úsekového hodnocení 53 MD Příloha č. 7 - Semigrafické hodnocení mezní hodnoty SDO 54 Příloha č. 8 - Výstupní sestava ORIAN 55 Příloha č. 9 - Kvalifikační tabulka hodnocení GPK měřicím vozem 56 Příloha č Tabulka hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic a dynamické odezvy svarů a styků 57 5

6 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od číslo č.j. Změna ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 6

7 7 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

8 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od ROZSAH ZNALOSTÍ Organizační složka Správa dopravní cesty Funkce vrchní přednosta technický náměstek náměstek pro provoz vedoucí kontrolního oddělení inženýr železniční dopravy Znalost informativní znalost předpisové části a příloh Správa tratí SDC přednosta správy tratí vedoucí provozního oddělení - zástupce přednosty vedoucí technického oddělení inženýr žel. dopravy vedoucí provozu - vrchní traťmistr vedoucí provozu vedoucí provozního střediska vrchní mistr tratí - traťmistr úplná znalost předpisové části a příloh mistr tratí části třetí, kapitola II, příloha 2 a 3 - znalost úplná Odbor provozní SDC Odbor technický SDC Odbor přípravy staveb SDC GŘ ČD, TÚČD vedoucí odboru provozního inženýr železniční dopravy Vedoucí odboru technického rozvoje inženýr železniční dopravy technolog svařování vedoucí odboru přípravy staveb systémový inženýr zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují provádění prací na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku úplná znalost předpisové části a příloh informativní znalost předpisové části a příloh Informativní znalost předpisové části a příloh úplná znalost předpisové části a příloh 8

9 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Ř SŽDC Stavební správa Firmy pro práce na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Náměstek ředitele pro techniku a investice, systémový specialista, inženýr železniční dopravy a samostatný technik pro oblast železničního svršku vedoucí práce stavbyvedoucí úplná znalost předpisové části a příloh Informativní předpisová část a přílohy části třetí, kapitola II, příloha 2 a 3 - znalost úplná 9

10 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od DISTRIBUCE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ Organizační složka Správa dopravní cesty Funkce vrchní přednosta technický náměstek náměstek pro provoz vedoucí kontrolního oddělení inženýr železniční dopravy El. podoba Ano Správa tratí SDC přednosta správy tratí vedoucí provozního oddělení - zástupce přednosty vedoucí technického oddělení inženýr žel. dopravy vedoucí provozu - vrchní traťmistr vedoucí provozu vedoucí provozního střediska vrchní mistr tratí - traťmistr Ano mistr tratí Ano Odbor provozní SDC vedoucí odboru provozního inženýr železniční dopravy Ano Odbor technický SDC Vedoucí odboru technického rozvoje inženýr železniční dopravy technolog svařování Ano Odbor přípravy staveb SDC vedoucí odboru přípravy staveb systémový inženýr Ano GŘ ČD, TÚČD zaměstnanci, kteří řídí nebo kontrolují provádění prací na železničním svršku zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Ano Ř SŽDC zaměstnanci, kteří se zabývají normovou a předpisovou činností v oblasti železničního svršku Ano 10

11 11 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od

12 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ä(x) AL CMS CZK ČD D1 D2 GPK GŘ ČD HOST IAL IL Kn Ks KUK MD MT MÚ MV ODŽS ORIAN Pd PHZ PK PKD PZSI Q(x) R RK RK100 RP SDC SDO svislé zrychlení skříně vozu mez sledování (AL - Alert Limit) systém pro měření mikrogeometrie kolejnic (Corrugation Measurement System) celková známka kvality ČD - České dráhy, a.s. pásmo vlnových délek 3 m < λ 25 m pásmo vlnových délek 25 m < λ 70 m geometrické parametry koleje Generální ředitelství Českých drah nadstavbový počítačový systém mez bezodkladného zásahu - opravy (IAL - Immediate Action Limit) mez zásahu - opravy (IL - Intervention Limit) nefiltrovaná křivost křivost koleje konstrukční uspořádání koleje měřicí drezína pro železniční svršek měřicí trasa měřicí úsek měřicí vůz pro železniční svršek oddělení diagnostiky železničního svršku systém pro měření příčného profilu kolejnic na MV Prud hommeovo kriterium počet hrubých závad převýšení koleje převýšení koleje dynamické pasport železničního svršku interface svislá kolová síla poloměr kružnicového oblouku celkový rozchod koleje střední hodnota celkového rozchodu koleje v délce 100 m rychlostní pásmo správa dopravní cesty směrodatná odchylka 12

13 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od SK ST SŽDC TDNU TMS TNP TO TÚČD VK VL, VP VRA Y(x) ÿ(x) ZK ZK1 až ZK13 ZKS ZKV ZP ZR směr koleje správa tratí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace traťové definiční nadúseky systém pro měření a hodnocení GPK na MV (Track Measuring System) technické normy a interní předpisy traťmistrovský okrsek Technická ústředna Českých drah podélná výška koleje podélná výška temen levého, pravého kolejnicového pásu systém pro posuzování odezvy vozidla (Vehicle Response Analysis) vodorovná příčná síla vodorovné zrychlení skříně vozu zborcení koleje měřické základny ZK syntetické zborcení koleje známka kvality známka podbíjení změna rozchodu koleje na stanovenou délku koleje 13

14 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola I Úvodní ustanovení 1. Služební rukověť (SR) respektuje ustanovení normy ČSN a obsahuje základní údaje o metodice hodnocení a způsobu zpracování GPK a dalších parametrů koleje prostřednictvím měřicích vozů pro železniční svršek, s kontinuálním měřením koleje pod zatížením, typu MV a MD a informace o systémech snímání. 2. Služební rukověť je určena pro vybrané zaměstnance ČD a subjekty zabývající se pracemi na železničním svršku tratí ČD. Používání rukověti cizími subjekty je zapotřebí zajistit ustanovením v příslušné smlouvě o dílo. Slouží jako pracovní pomůcka. 3. Vydáním této služební rukověti se ruší služební rukověť SR 103/4.1(S), schválená dne pod č.j / a SR 103/4.2(S), schválená dne pod č.j / ČÁST DRUHÁ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Hodnocení GPK A. ÚVOD 4. Metodika hodnocení GPK vychází ze statistické analýzy hodnot směrodatných odchylek jednotlivých základních veličin pro 200m úseky trati. Pro digitální výstup úsekového hodnocení jsou místo směrodatných odchylek SDO veličin GPK použity bezrozměrné parametry, tzv. známky kvality, které převádějí hodnoty SDO na číselné hodnoty stejného významu pro libovolnou kategorii trati, libovolné rychlostní pásmo a libovolný parametr koleje. 5. Hodnocení lokálních závad vychází z faktu, že parametry jsou měřeny jako skutečná geometrie koleje (MV) a nebo jsou na tzv. skutečnou geometrii přepočteny (MD), což je dáno matematickým modelem, který zabezpečuje jednotkovou přenosovou funkci. Pro všechna rychlostní pásma je definováno hodnocení provozních odchylek GPK (mez sledování AL a mez zásahu - opravy IL) a mezních provozních odchylek GPK (mez bezodkladného zásahu - opravy IAL). 6. Výsledky měření obou diagnostických prostředků (MV, MD), vzhledem k odlišné konstrukci a rozdílnému zatížení na nápravu, jsou porovnatelné, ale ne identické. Pro dlouhodobé sledování vývoje kvality tratě je bezpodmínečně nutné měřit daný traťový úsek vždy stejným diagnostickým prostředkem a to tak, aby byly dodrženy podmínky měření dle normy EN pro měřicí vozy. V úsecích, které nebudou změřeny měřicím vozem, zabezpečí vrchní přednosta SDC náhradní měření jinými prostředky ve smyslu vyhlášky č. 177/1995 Sb a předpisu ČD S 2/3. 14

15 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od B. ÚSEKOVÉ HODNOCENÍ GPK 7. Úsekové hodnocení je založeno na výpočtu směrodatných odchylek SDO, které jsou přepočteny na známky kvality. Známky kvality jsou bezrozměrné parametry úsekového hodnocení, rozdělené do tří skupin: - známky kvality definovaných parametrů (ZKV), - celková známka kvality (CZK), - známka podbíjení (ZP). Známky kvality jsou navrženy tak, aby pro dané rychlostní pásmo měly statistické rozdělení pravděpodobností s průměrem 3 a stanovený podíl všech hodnot kterékoli ze známek byl menší nebo roven 4. Hladinou pro hodnocení vyhovujících tratí za provozu pro jednotlivé známky je hodnota 4 včetně. Hladiny jednotlivých ZKV a CZK pro přejímku dokončených prací v koleji jsou: a) rekonstrukce novým materiálem. 2,4 b) rekonstrukce užitým materiálem. 3,0 c) ostatní práce v koleji. 3,3 ve všech RP. 8. Neobsazeno. C. HODNOCENÍ LOKÁLNÍCH ZÁVAD 9. Lokální závady jsou v souladu s normou ČSN hodnoceny ve třech hladinách u těchto parametrů koleje: Směr koleje SK ve vlnovém pásmu D1, D2 Podélná výška koleje VL, VP ve vlnovém pásmu D1 Podélná výška v ose koleje Převýšení koleje VK PKD ve vlnovém pásmu D2 ve vlnovém pásmu D1 (jen při hodnocení provozních odchylek) Rozchod koleje RK celkový rozchod Zborcení koleje ZK počítané z převýšení (z PK pro provoz, z PKD pro přejímku) Změna rozchodu ZR počítaná z celkového rozchodu koleje na stanovené délce Střední hodnota RK RK100 střední hodnota celkového rozchodu koleje v délce 100 m 15

16 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od Mezní hladiny odchylek jsou v souladu s ČSN odstupňovány podle rychlosti do příslušných rychlostních pásem RP0 V 60 km/h RP1 60 km/h < V 80 km/h RP2 80 km/h < V 120 km/h RP3 120 km/h < V 160 km/h RP4 160 km/h < V 220 km/h RP5 220 km/h < V 300 km/h Definice délky překročení mezní hladiny 10. Délka překročení mezní hladiny pro příslušné rychlostní pásmo je zřejmá z obr. 1. Mezní hladiny AL a IL jsou ve vztahu k normě ČSN definovány jako provozní odchylky GPK a mezní hladina IAL jako mezní provozní odchylka GPK, která v případě překročení vyžaduje bezodkladné opatření pro zajištění bezpečného provozu. Příslušné rychlostní pásmo je vždy uvedeno v záhlaví výpisu a mezní hodnoty hladin jsou pro toto rychlostní pásmo automaticky nastavovány. Ve výpisu lokálních závad je uvedeno vždy překročení nebezpečnější úrovně, s odpovídající délkou závady v této úrovni. Obr. 1 16

17 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Asymetrické a symetrické mezní hladiny lokálních závad 11. Asymetrie a symetrie lokálních závad je specifikována postavením mezních hladin závad vůči nulové ose vyhodnocovaného signálu. Asymetrické rozdělení mezních hladin je použito pouze pro parametr rozchod koleje RK, který je reprodukován v pásmu vlnových délek 3 m až. Příklad obecného rozložení mezních hladin pro příslušná rychlostní pásma je znázorněn na obr. 2. Symetrické rozdělení mezních hladin lokálních závad je u parametrů směr koleje SK v pásmu D1 a D2, podélná výška koleje pro oba kolejnicové pásy VL a VP v pásmu D1, podélná výška v ose koleje VK v pásmu D2, převýšení koleje PKD v pásmu D1, viz obr. 3. Obr. 2 17

18 ČD SR 103/4(S)- Účinnost od Obr Samostatnou skupinu parametrů koleje tvoří zborcení koleje ZK, změna rozchodu ZR a střední hodnota celkového rozchodu koleje RK100, které jsou v průběhu měřicí jízdy počítány. Zborcení pro provoz je počítáno z celkového převýšení PK pro 13 měřických základen, změna rozchodu z parametru celkový rozchod koleje a střední hodnota rozchodu koleje, která se vztahuje ke středu úseku koleje o délce 100 m je určena aritmetickým průměrem změřených hodnot rozchodu koleje (celkového) v tomto úseku s krokem měření 0,25 m. Parametr RK100 je hodnocen pouze pro provoz. Na grafické sestavě je zborcení kresleno jako syntetická čára ze třinácti měřických základen, viz obr.4. Uplatnění mezní hodnoty ZKS v hladině IAL je podmíněno délkou trvání závady více než 2 m. Bližší vysvětlení viz část 6, kapitola I. 18

19 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od obr. 4 Lokální závady ZK při přejímce prací jsou hodnoceny jako odchylkové (vypočítávané z PKD) hodnoty ZK na měřické základně 3m. 13. Hodnocení lokálních závad je vždy vztaženo k příslušnému rychlostnímu pásmu, dále k jednotlivým druhům přejímacích prací, anebo stavu GPK za provozu. Norma ČSN vymezuje jednotlivé pojmy a definuje jednotlivé odchylky. Mezní hladiny pro jednotlivé parametry jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 2a. Kapitola II Hodnocení vertikální mikrogeometrie kolejnic na MV 14. Výstup měřicího systému pro měření povrchových vad kolejnic a identifikaci geometricky vadných svarů (CMS) umožňuje zaznamenat na grafické výstupní sestavě měřicího vozu GPK jednu stopu SDO mikrogeometrie pro každý kolejnicový pás. Délka bloku SDO je volena 20 m, tak, aby zachytila výskyt právě jednoho svaru (styku). Zaznamenané hodnoty SDO jsou v měřítku 200:1. Mezní hladiny jsou nastaveny na hodnotu 0,075 mm u obou kolejnicových pásů. 15. Mezní hladiny pro posouzení závažnosti závad jsou stanoveny pro SDO mikrogeometrie ve vlnovém pásmu 0,03 0,3 m, energie svarů v pásmu 0,03 0,3 m a energie styků v pásmu vlnových délek 0,3 3 m. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty mezních úrovní pro jednotlivé parametry. Veličina vlnové pásmo Mezní hodnota (m) mikrogeometrie SDO [mm] 0,03 0,3 0,075 svar - energie [(m*s -2 ) 2 ] 0,03 0, styk - energie [(m*s -2 ) 2 ] 0, Tab. č. 1 19

20 ČD SR 103/4(S) - Účinnost od Neobsazeno. Kapitola III Hodnocení příčného profilu kolejnic na MV 17. Na měřicím voze jsou v reálném čase měřicím systémem ORIAN zpracovány výsledky měření profilu kolejnic. Dvojice snímacích jednotek je umístěna nad oběma kolejnicemi a snímá celé profily kolejnic. 18. Hodnocení příčného profilu kolejnic v průběhu měřicí jízdy spočívá: - ve vyhodnocení tvaru kolejnice podle rozměrů příslušného tvaru (UIC 60, R 65, S 49 (T), A) - ve vyhodnocení svislého ojetí hlavy kolejnic - ve vyhodnocení bočního ojetí hlavy kolejnic - ve vyhodnocení šířky převalku (vnitřního, vnějšího) a jeho délky - ve vyhodnocení úklonu kolejnic O výsledcích měření se tiskne formulář výpisu překročení předem stanovených a nastavených mezních hladin. 19. Výpis překročení nastavených mezních hladin měřených profilů je tištěn s uvedením: - data měření - identifikace měřeného úseku - nastavené mezní hladiny svislého a bočního ojetí pro jednotlivé tvary kolejnic - kilometrické polohy a délky překročení mezní hladiny na obou kolejnicových pásech - tvaru kolejnice - průměrné hodnoty ojetí (svislé, boční) v překročeném úseku pro oba kolejnicové pásy - maximální hodnoty ojetí v překročeném úseku pro oba kolejnicové pásy - délky překročení nastavené hodnoty převalku pro oba kolejnicové pásy (pro nastavenou mezní hodnotu) Příklad výpisu je uveden v příloze č. 8. Kapitola IV Hodnocení příčného profilu kolejnic na MD 21. Měření příčného profilu kolejnic na MD zajišťují dvě měřicí jednotky umístěné na rámu stroje nad oběma kolejnicemi. Ojetí kolejnic se vyhodnocuje porovnáním ke skutečnému tvaru kolejnice, zadaného buď ručně nebo automaticky podle zaváděcího souboru. 22. Hodnocení příčného profilu kolejnic v průběhu měřicí jízdy spočívá v porovnání změřeného profilu se zadaným tvarem (UIC 60, R 65, S 49 (T), A). 20

21 SR 103/4(S) - Účinnost od Vyhodnocuje se: - boční ojetí hlavy kolejnic, - svislé ojetí hlavy kolejnic. Hodnoty bočního a svislého ojetí pro oba kolejnicové pásy s měřicí periodou 1 m jsou zpracovávány v reálném čase. Výsledkem jsou grafické stopy bočního a svislého ojetí pro oba kolejnicové pásy a jsou zaznamenány ve čtyřech stopách na grafu GPK. 23. Neobsazeno. Kapitola V Hodnocení odezvy vozidla - VRA 24. VRA je hodnocením bezpečnosti proti vykolejení na základě poměru sil Y/Q a bezpečnosti proti příčnému posunutí koleje v důsledku výslednice příčných sil ΣY a to způsobem obdobným hodnocení lokálních závad geometrických parametrů koleje. Hodnocení nevychází ze skutečných sil, změřených na uvažovaném vozidle, ale ze sil počítaných ze změřené geometrie koleje a předpokládaných charakteristik vozidla. Protože zvláště síly Y jsou významně ovlivňovány klimatickými poměry (sucho, déšť), intenzitou mazání okolků hnacích kolejových vozidel nebo kolejnic, udržovacím stavem pojezdu vozidla a stavem jízdního obrysu kol, je nutno vypisované závady posuzovat výlučně jako upozornění, že v daném místě se pravděpodobně nachází nepříznivá kombinace lokálních závad několika geometrických parametrů koleje. Poznámka: VRA není vyhodnocováno pro RP0 a RP Bezpečnost proti vykolejení: A. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI PROTI VYKOLEJENÍ Pokud je hodnota K V = 0,6 překročena na délku koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 1 na příslušnou délku. Pokud je překročena hodnota K V = 1,2 rovněž na délku koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 2. K V je pomocná veličina pro posouzení parametru bezpečnost proti vykolejení. Popis hodnocení je uveden v Části šesté. B. HODNOCENÍ VÝSLEDNICE PŘÍČNÝCH SIL VE VZTAHU KE STABILITĚ KOLEJE 26. Posouzení podle Prud hommeova kritéria příčné stability koleje: Pokud je hodnota K p = 0,8 překročena na délce koleje větší než 2 m, objeví se ve výpisu lokálních závad překročení hladiny 1. Pokud je překročena hodnota K p = 1 rovněž na délce koleje větší než 2 m, je ve výpisu lokálních závad vypsáno překročení hladiny 2. K p je hodnota Prud hommeova kritéria. Popis hodnocení je uveden v Části šesté. 21

22 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od ČÁST TŘETÍ VÝSTUPNÍ SESTAVY MĚŘICÍCH VOZŮ 27. Měřicí systém GPK vytváří v průběhu měřicí jízdy dvě výstupní sestavy. Grafickou, která zobrazuje průběh geometrických parametrů koleje v předepsaném formátu a tištěný přehled okamžitých závad a úsekového hodnocení. Kapitola I Grafická výstupní sestava 28. Graf základních parametrů koleje je průběžně tištěn v následujícím tvaru: Od spodního okraje jsou na grafu zaznamenány: - rychlost měřicí jízdy číselným vyjádřením km/h v místě každého hektometru - operátorem zadané objekty ve tvaru výhybka.vodorovná čára jednoduchá přejezd..vodorovná čára dvojitá most.. vodorovná čára trojitá délka čáry koresponduje s délkou objektu podle zadání operátora pro RP0 až RP2 jsou zaznamenávány veličiny: - celkový rozchod koleje 1:1 - celková křivost koleje směr koleje v ose koleje (v pásmu D1) 1:1 - celkové převýšení koleje 1:5 - syntetické zobrazení zborcení ze třinácti základen rozsah grafické stopy % - báze zborcení zobrazované syntetické hodnoty rozsah grafické stopy 0-20 m - podélná výška koleje levá (v pásmu D1) 1:1 - podélná výška koleje pravá (v pásmu D1) 1:1 - mikrogeometrie levého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 (pouze MV) - mikrogeometrie pravého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 (pouze MV) - boční ojetí levého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - svislé ojetí levého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - boční ojetí pravého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) - svislé ojetí pravého kolejnicového pasu 1:1 (pouze MD) pro RP3 až RP5 (pouze MV) jsou zaznamenávány veličiny: - celkový rozchod koleje 1:1 - celková křivost koleje směr koleje v ose koleje (v pásmu D1) 1:1 - směr koleje v ose koleje (v pásmu D2) 1:1 - celkové převýšení koleje 1:5 - syntetické zobrazení zborcení ze třinácti základen rozsah grafické stopy % - báze zborcení zobrazované syntetické hodnoty rozsah grafické stopy 0-20 m - podélná výška koleje v ose koleje (v pásmu D2) 1:1 - podélná výška koleje levá (v pásmu D1) 1:1 - podélná výška koleje pravá (v pásmu D1) 1:1 22

23 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od mikrogeometrie levého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 - mikrogeometrie pravého kolejnicového pasu rozsah grafické stopy 0-0,075 Napříč grafu jsou od spodního k hornímu okraji vytištěny základní údaje o měřeném úseku v následujícím tvaru: - datum měření, čas, číslo měřené koleje - identifikační číslo ST, TO, MT, MÚ - název MÚ - km začátku měření - název měřeného parametru s uvedením měřítka Uvedené záhlaví se tiskne vždy na začátku měřeného úseku. Délkové měřítko je na grafickém záznamu 1:2000 (tzn. 100 m změřeného úseku odpovídá 50 mm na grafu). Každý měřicí úsek začíná výpisem jeho základních údajů od spodní k horní hraně záznamu. Průběh měřených veličin je zobrazován do pomocných čar, korespondujících s IL a IAL hladinami příslušného rychlostního pásma. Nulová čára je kreslena výrazně. Pro přehlednost grafu nejsou čáry AL kresleny. Na horním okraji grafu jsou umístěny: - kilometrické popisky - značky bodů, pro něž byly zjištěny souřadnice GPS - informace o koncích objektů (přejezd, most, výhybka, přídržnice levá a pravá - informace o platnosti dat Data_OK, Data_KO, DtD2_OK, DtD2_KO Souběžně s grafem tištěným na tiskárně je grafický výstup měřených veličin zobrazován průběžně na monitoru. Pro snazší orientaci mění čára grafu při překročení nastavené hladiny IAL svou barvu. Při stavbě a přejímce prací probíhá hodnocení odchylkové hodnoty ZK pouze na základně délky 3 m. Příklad grafické výstupní sestavy MV a MD je uveden v příloze č. 3, 3a a 4. Kapitola II Tištěný přehled lokálních závad a úsekového hodnocení 29. Na tiskárně se průběžně tiskne výstupní textová sestava lokálních závad a úsekového hodnocení. Příklad výstupních sestav okamžitého a úsekového hodnocení MV a MD je uveden v příloze č. 5, 5a a 6. Na tištěném výpisu je v záhlaví uvedeno: - označení měřicího prostředku (MV,MD), - postavení MV,MD při měření, - datum měření, - strana tištěné sestavy, - identifikační číslo měřené tratě, - označení zaváděcího souboru, - název měřeného úseku, - kilometrická poloha začátku a konce MÚ včetně rychlostních pásem. 23

24 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Následuje výpis lokálních závad: km poloha, pro příčný směr: - SK, ZR, RK, RK100 pro svislý směr: - PK, ZK1 až ZK13, VL, VP, Y/Q a Pd (pro RP2 a vyšší), rychlostní pásmo RP, mezní hladina MH, objekt a jeho délka. lokální závady parametrů v pásmu D2 (SK, VK) jsou vypisovány na samostatných řádcích (jsou hodnoceny pouze pro vyšší rychlostní pásma (RP>=3)) Závada je v příslušném řádku výpisu zapsána ve tvaru (viz příklad): mezera nebo : nebo! První sloupec identifikuje metrickou polohu konce závady v příslušném měřeném kilometru - číslo 05 značí délku závady překročené meze - znaménko + nebo značí smysl závady - číslo 12 značí maximální hodnotu měřené veličiny [mm] dosaženou v příslušné mezní hladině, ve vztahu k rychlostnímu pásmu a účelu hodnocení (provoz, přejímka prací). - mezera nebo : nebo! značí překročení AL nebo IL nebo IAL - lokální závady parametrů v dlouhovlnném pásmu D2 jsou rozlišeny písmenem L (Long) Závada syntetického zborcení je vypsána ve tvaru: /155:450/5.8/4.5 metráž konce závady délka závady v nejvyšší překročené hladině maximum závady v relativní hodnotě : překročení limitu IL relativní hodnoty metráž maxima závady zborcení koleje [mm/m] v maximu délka báze zborcení maxima není uváděn smysl závady +,-, přičemž relativní hodnoty jsou AL=100, IL=130 a IAL=160 pro všechna RP, ve zborcení koleje [mm/m] v maximu a délka báze zborcení maxima se vyskytují desetinné tečky. Na konci každého kilometru nebo měřeného úseku je vypsáno úsekové hodnocení, které začíná výpisem skutečné délky měřeného úseku a výpisem počtu překročení závad IAL úrovně pro příslušné RP u jednotlivých parametrů. 24

25 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Pro názornost je na tištěném záznamu uvedeno tzv. semigrafické vyjádření výskytu překročení mezních hodnot SDO z délky úseku 20 m pro parametry: - směr v geometrické ose koleje, - rozchod koleje, - převýšení koleje, - podélná výška v geometrické ose koleje. U všech parametrů je výpočet realizován pro dynamické složky v pásmu 3 25m. Semigrafické hodnocení je stanoveno pro tři mezní hladiny v každém pásmu rychlostí. Hodnoty mezních hladin jsou uvedeny v příloze č. 7. Třístupňové hodnocení je semigraficky vyjádřeno:. (tečka).. překročení mezní hodnoty SDO daného RP, : (dvojtečka).. překročení mezní hodnoty SDO daného RP povýšené o hodnotu poloviny rozdílu daného RP a nižšího RP,! (vykřičník).. překročení mezní hodnoty SDO nižšího RP, Mezní hodnoty SDO jsou pro jednotlivá RP vypočteny z mezní hodnoty ZKV=4 a příslušných koeficientů m, b. Výpis hodnoceného úseku je ukončen tiskem známek kvality dynamických parametrů: - směr koleje SK, - rozchod koleje RK, - převýšení koleje PK, - podélná výška v geometrické ose koleje VK, - celková známka kvality CZK, - známka podbíjení ZP, a to v délce úseku 200 m a celého kilometru. Úseky kratší než 25 m nejsou hodnoceny samostatně, ale jsou přiřazeny do hodnocení předchozího (následného) úseku. 30. Neobsazeno. ČÁST ČTVRTÁ VYUŽITÍ VÝSTUPŮ MĚŘICÍCH VOZŮ Kapitola I Využití tištěného a grafického výstupu GPK 31. Tištěný výpis a grafický záznam výsledků měření předá osádka MV, MD po ukončení měřicí jízdy odpovědnému zaměstnanci příslušné SDC nebo objednateli měření. Odpovědný zaměstnanec SDC v průběhu nebo po ukončení jízdy neprodleně nařídí přijetí opatření k odstranění zjištěných závad ovlivňujících bezpečnost provozu. 32. Pro potřeby plánování souvislých oprav se využije výsledků úsekového hodnocení podle celkové známky kvality a u jednotlivých parametrů podle známky kvality. Nevyhovující hodnoty úsekového hodnocení, ve vztahu k rychlostnímu pásmu, signalizují potřebu provedení opravy, i když v okamžitém hodnocení se hrubé závady nevyskytují. 25

26 ČD SR 103/4 (S) - Účinnost od Na grafickém záznamu MV je vykresleno hodnocení vlnkovitosti hlav kolejnic samostatně pro levý a pravý kolejnicový pás. Záznam slouží pro vytvoření vizuální představy o mikrogeometrii a jako pomůcka při výběru úseků k hlubší analýze. Na grafu MD jsou samostatně kresleny čtyři stopy ojetí kolejnic, boční a svislé pro levý a pravý kolejnicový pás. 34. Neobsazeno. Kapitola II Kvalifikační tabulka hodnocení GPK 35. Naměřená data z MV, MD jsou pravidelně zasílána do střediska měřicích vozů k dalšímu zpracování. 36. Cílem návazného zpracování je: - získání souhrnné informace o celém měřeném úseku v obvodu TO a ST - možnost porovnání jednotlivých hodnocených úseků Popis tabulky: V jedné tabulce jsou shromážděna data za jeden měřený úsek v rámci jedné správy tratí (respektive jednoho správce). Tabulka obsahuje: - identifikaci měřicího prostředku, - datum měření (pokud byla měřena ve dvou dnech, potom datum doměření), - datum hodnocení, - identifikaci a slovní označení měřeného úseku, - identifikace měřicí kampaně, - kategorie trati, - číslo a název ST, - km začátku a konce obvodu ST, - číslo a název TO, - km začátku a konce TO, - číslo a název měřeného úseku (včetně km začátku a konce), - hodnocení měřeného úseku známkami kvality, celkovou známkou kvality a známkou podbíjení za 200m i km úseky, - souhrnné hodnocení za MÚ, TO a ST obsahující: - známky kvality, celkovou známku kvality a známku podbíjení, - koeficienty KZ1 až KZ5 v rozmezí od 0 do 1, vyjadřující délkově procento nevyhovujících úseků, - počet hrubých závad v pásmu D1 (PHZ), - počet hrubých závad v pásmu D2 (PHZD2), - délku hodnoceného úseku, - celkovou délku úseku. V příloze č. 9 je uveden příklad vytištěné kvalifikační tabulky hodnocení GPK. 37. Neobsazeno. 26

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 8. - 10. dubna 2014 2014 NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU Ing. Petr Sychrovský SŽDC, Technická ústředna dopravní cesty, Praha 1. ÚVOD Správa železniční dopravní

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. STANOVENÍ INTENZIT DOPRAVY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. VYDÁNÍ) Schváleno MD OPK čj. 279/2012-120-STSP/2 ze dne 5. června 2012, s účinností od 6. června 2012 Současně se ruší a nahrazují Technické podmínky

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU

METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území METODY SBĚRU A POŘIZOVÁNÍ DAT PRO MODELY TERÉNU Václav Talhofer Brno 2000 1 Obsah 1. Sběr a pořizování

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY

ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 4.11.2008 ETR120.doc Elektrická trakce 1. Přehled problematiky Obsah Doc. Ing. Jiří Danzer CSc. ELEKTRICKÁ TRAKCE 1 PŘEHLED PROBLEMATIKY 2. vydání Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Obecné úvahy... 3 1.1.1 Pohybové

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011. Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky Účelová publikace pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY MANUÁL 2011 RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha Praha,

Více

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Výklad některých pojmů Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 173/1995 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění IV. Pro účely této vyhlášky se rozumí 1 Výklad některých pojmů a) dopravnou místo na dráze, které

Více

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS

TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie TESTOVÁNÍ SÍTĚ CZEPOS Diplomová práce autor: Miluše Vilímková vedoucí práce: prof. Ing. J. Kostelecký, Dr.Sc. konzultant:

Více

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona)

ČÁST PRVNÍ MĚŘENÍ EMISÍ (K 44 odst. 6, 45 odst. 4 a 53 odst. 2 zákona) 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc

Webdispečink manuál. Červen 2011. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5. HI Software Development s.r.o. Legionářská 1319/10 779 00 Olomouc Webdispečink manuál Červen 2011 1 Obsah Popis systému... 6 1.1 Podporované internetové prohlíţeče... 6 1.2 Způsob detekce jízdy... 6 1.3 Omezení systému... 6 1.4 Přihlášení do systému... 7 1.5 Doporučená

Více

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček

Návrh polohovacího zařízení pro VKS. Bc. Martin Řezníček Návrh polohovacího zařízení pro VKS Bc. Martin Řezníček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Řezníček Martin. Obor: Výrobní inženýrství. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie...

Rekonstrukce reliéfu ze starých map... 43 Vizualizace budov a stromů ve 3D... 44 Zdroje... 46 Virtuální realita... 48 Úvod... 49 Historie... Publikace byla financována z projektu CZ.1.07.2.2.00/07.0053 Inovace geograficky orientovaných studijních oborů s cílem zvýšit míru uplatnění absolventů na trhu práce (řešitel T. Oršulák). Autoři tímto

Více

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

302/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 302/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o technických prohlídkách a měření emisí vozidel Změna: 99/2003 Sb. Změna: 9/2006 Sb. Změna: 9/2006 Sb. (část) Změna: 83/2012 Sb.

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK

ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 120 ÚDRŽBA, OPRAVY A REKONSTRUKCE BETONOVÝCH MOSTŮ PK Schváleno MD OSI č.j. 541/10-910-IPK/1 ze dne 28.6.2010, s účinností od 1. července 2010, se

Více