VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední škola knižní kultury, o.p.s PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Střední škola knižní kultury, o. p. s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitelka: PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., tel. do školy: , mob.: Zástupkyně ředitelky: Martina Kulhánková, tel do školy: Webové stránky školy (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola knižní kultury; cílová kapacita 138 žáků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Střední škola knižní kultury Střední škola knižní kultury M/ M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Knihkupecké a nakladatelské činnosti 138 dobíhající dle nového ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011 a. nové obory / programy Nejsou b. zrušené obory / programy Nejsou 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (včetně vlastníka objektu) a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku K Lučinám 18, , Praha 3; (vlastník objektu: Městská část Praha 3) b. jiná Praxe žáků probíhá přímo na konkrétních pracovištích, tj. v knihkupectvích, nakladatelstvích, antikvariátech a knihovnách v Praze a okolí. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Budova je nově zrekonstruovaná (nová okna, zateplení, podlahy ve třídách). Pronajaty máme 4 kmenové učebny, 1 jazykovou učebnu, 1 počítačovou učebnu. Dále disponujeme ředitelnou, kanceláří hospodářky a ekonomické zástupkyně, knihovnou, sborovnou, sociálním zařízením a šatnami. Všechny učebny, kanceláře i sborovna jsou vysokorychlostně připojeny na internet. Ve 3 kmenových učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech ostatních učebnách, tj. v 1 kmenové učebně, v jazykové učebně i v počítačové učebně jsou k dispozici dataprojektory s projekčním plátnem. V počítačové učebně je 17 počítačů s odpovídajícím programovým vybavením a s připojením na internet. Všichni interní vyučující mají k dispozici vlastní počítač. Součástí vybavení školy jsou také 4 tiskárny a 4 kopírovací stroje. V šatnách mají žáci k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: 7. listopadu 2005; v novém složení od 28. listopadu 2011 Seznam členů: Mgr. Michaela Mrázová, předsedkyně Mgr. Veronika Trégnerová PhDr. Jiří Kolečko Mgr. Zdeněk Fekar Eva Kubínková Petr Kavan 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola knižní kultury ,2 11 2,1 18 8,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Střední škola knižní kvalifikovaných % kultury nekvalifikovaných 7 39 % Poznámka: Vysoký počet nekvalifikovaných pracovníků je dán především tím, že odborné předměty na naší škole vyučují odborníci z oboru přední knihkupci a nakladatelé, kteří jsou ovšem často bez pedagogického vzdělání. Poslední kontrola ČŠI, která u nás byla, konstatovala, že tato nekvalifikovanost nijak neovlivňuje kvalitu výuky. Naopak všeobecně vzdělávací předměty jako je český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk atp. jsou vyučovány plně kvalifikovanými pedagogy. c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin semináře zaměření Počítačová kriminalita počet účastníků vzdělávací instituce 1 VISK Praha Prezentační dovednosti v praxi pedagoga 1 VISK Praha Etika v práci školního metodika prevence 1 VISK Praha 8 8 Dokumentace školního metodika prevence Netolismus, gambling, kyberšikana 4 1 VISK Praha 2 VISK Praha

5 4 Nové přístupy a metody ve vyučování NJ 6 Deutschlehrertag 1 4 Sprechanlässe an der interaktiven Whiteboard 16 Židé, dějiny a kultura 2 6 Výuka ve fiktivní firmě Odměny a tresty ve škole Podpora školních metodiků prevence Jak vyučovat o holokaustu Management školní třídy kurzy 1 Microsoft Office Word 8 3 Microsoft Office PowerPoint 2 Microsoft Office Excel 8 40 školský management 6 Studium k zajištění státní maturity 3 Rozšíření kompetencí výchovného poradce Aktuální změny v právních předpisech Odpovědnost ředitele o. p. s. 1 PhDr. V. Hutarová Praha Goethe Institut Praha 1 PhDr. V. Hutarová Praha Židovské muzeum Praha NÚOV Praha 1 Mgr. M. Veselá Kladno 1 PPP Praha 3 a 9 1 Památník Terezín 1 Audendo Praha SSPŠ Praha 8 SSPŠ Praha SSPŠ Praha 1 VISK Praha 1 AVDO Olomouc 1 Neziskovky.cz 3 Zadavatel 3 Cermat 4 7,5 7,5 3 3 Zadavatel pro PUP Hodnotitel ústní zkoušky z cizího jazyka pro PUP Hodnotitel písemné práce z cizího jazyka pro PUP Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 4 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho celkem (fyzické osoby) počet učitelů cizích jazyků 4 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření Aktuální změny v právních předpisech školský zákon počet účastníků 6 Právo ve škole 1 vzdělávací instituce 1 AVDO Olomouc Mgr. M. Veselá Kladno 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků a. denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků Střední škola knižní kultury Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd Střední škola knižní kultury 0 0 počet žáků Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury 25,5 5,7 7

8 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola knižní kultury počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola Střední škola knižní kultury z celkového počtu žáků 100 prospělo s vyznamenáním 10 neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 88% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 171 z toho neomluvených 3,8 8

9 b. vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu žáků: Střední škola knižní kultury prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední škola knižní kultury maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 24 0 z toho konali zkoušku opakovaně 7 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 4 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 19 0 neprospěl 1 0 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 skupina oborů vzdělání kód, název přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti počet přihlášek celkem 43 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 27 z toho v 1.kole 23 z toho ve 2.kole 4 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 3 počet nepřijatých celkem 16 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 3 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na naší škole ve školním roce 2011/2012 studoval cizinec s ukrajinským státním občanstvím. Přestoupil do třetího ročníku ze Střední zdravotnické školy po složení rozdílových zkoušek. Z důvodu nemoci však studia k na vlastní žádost zanechal. Ve školním roce 2011/2012 na naší škole nestudoval žádný příslušník národnostní menšiny. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 2011/2012 ve škole studovalo několik žáků s handicapem. Z výrazných typů postižení se nejčastěji jednalo o žáky s autismem nebo Aspergerovým syndromem, kterých v tomto školním roce u nás studovalo 5. Dále se jednalo o 1 žáka s tělesným postižením, 1 žáka se zrakovým postižením a několik žáků s ADHD, popř. ADD. Největší skupinu pak tvoří žáci se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Pro žáky s handicapem nezřizujeme speciální třídy, ale využíváme individuální integraci s individuálním přístupem. Za hlavní pozitivum integrace pokládáme nejen fakt, že umožňuje žákům s postižením vystudovat obor, který je zajímá, ale i to, že intaktní žáci se zblízka setkávají s jinakostí handicapovaných spolužáků a učí se toleranci a nutnosti pomáhat. Negativem je vyšší zátěž kladená zejména na pedagogy, kterou navíc nelze vždy finančně ohodnotit. Zkušenosti s integrací žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zatím nemáme i 10

11 vzhledem k tomu, že se na naší škole platí školné, se žáci z tohoto prostředí u nás nevyskytují, resp. nebyli hlášeni. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při vzdělávání nadaných žáků má škola výhodu v početně menších třídách, kde se pedagog může více zaměřit na jednotlivé žáky a respektovat jejich individualitu a nadání. Všem zájemcům jsou také otevřené konzultační hodiny učitelů, kde je možné konzultovat odborné problémy do větší hloubky, než umožňuje běžná výuka. K rozvoji nadání přispívá i zařazování metod a forem výuky podporujících individualitu, nabídka mimoškolních aktivit, rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí při výuce cizích jazyků. Žákům pravidelně předkládáme nabídku zapojení se do různých soutěží a olympiád. Ve školním roce 2011/2012 jsme nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou upozorněni na žádného mimořádně nadaného žáka. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2011 se poprvé v historii konaly státní maturitní zkoušky. Celkový počet maturantů byl 17. Z nich 14 konalo maturitní zkoušku v jarním termínu, 3 nebyli ze studijních důvodů pro jarní termín připuštěni a maturovali až v podzimním termínu. Maturitní zkouška má 2 části společnou, tj. státní, a profilovou, tj. školní. V rámci společné části maturovali všichni naši žáci z českého jazyka a literatury, a dále si vybírali mezi anglickým jazykem (12 žáků), německým jazykem (4 žáci) a matematikou (1 žák). V rámci profilové části maturovali všichni žáci z české a světové literatury, komplexu odborných předmětů a také obhajovali svoji maturitní práci. Ze 17 maturantů uspělo 15 žáků. 1 žák nesložil státní zkoušku z matematiky, 1 žák profilovou zkoušku z české a světové literatury. V září 2011 Cermat zpřístupnil výsledky srovnání škol v úspěšnosti státní maturitní zkoušky v jarním termínu. Naše škola obstála v tomto srovnání velmi dobře. Vynikajících výsledků jsme dosáhli v předmětu český jazyk a literatura. Porovnáváni jsme byli se školami stejného oboru, tj. se školami manažerskými, podnikatelskými, obchodními a hotelovými. V Praze je těchto škol 22, a z nich se naše škola umístila na 1. místě. V celé České republice je škol stejného oboru 177 a zde jsme skončili druzí. Výborných výsledků jsme dosáhli i v předmětu anglický jazyk. Z 22 pražských škol stejného typu jsme se umístili na 2. místě. V rámci celé České republiky jsme ze 177 příbuzných škol skončili osmí. Na podzim roku 2011 jsme se zapojili do projektu společnosti Scio Vektor. Tento projekt zkoumá znalosti týchž žáků v prvním, a po třech letech ve čtvrtém ročníku střední školy. Škola tak zjistí přidanou hodnotu, kterou žákům za dobu studia předala, vše samozřejmě ve srovnání s dalšími školami. 11. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/2010 vypracovali pedagogičtí pracovníci školy školní vzdělávací program s názvem Knižní kultura. Tento program je vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti schváleného Nový školní vzdělávací program klade důraz zejména na důslednější propojení předmětů dějepis dějiny umění dějiny knižní kultury dějiny filozofie česká literatura světová literatura, kdy jednotliví vyučující více kooperují, navazují na sebe, využívají poznatků nabytých v ostatních předmětech, učí v časově jednotné linii. Zároveň hodinově posílily cizí jazyky, hlavně 1. cizí jazyk, jímž je angličtina. Inovovala se i náplň odborných předmětů v závislosti na vývoji oboru. 11

12 První ročník se podle nového školního vzdělávacího programu začal učit , ve školním roce 2011/2012 jsme tedy učili podle ŠVP druhým rokem. Na pedagogických radách ŠVP pravidelně vyhodnocujeme, ŠVP běží bez větších problémů. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci naší školy se učí dvěma cizím jazykům. Jako první vyučovací jazyk je vedena angličtina s hodinovou dotací ; tj. v prvním ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku 3 hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Druhým cizím jazykem je němčina s hodinovou dotací V prvním a druhém ročníku se tedy vyučuje po 3 hodinách, ve 3. a 4. ročníku po 2 hodinách. K prohloubení jazykových kompetencí slouží ve třetím a čtvrtém ročníku volitelné předměty seminář z anglického jazyka a seminář z německého jazyka, vyučované po dvou hodinách týdně. Třída se při výuce cizích jazyků dělí na dvě skupiny na základě rozřazovacího testu, který probíhá na začátku prvního ročníku. Žáky motivujeme k učení se cizím jazykům řadou aktivit. Patří k nim návštěvy divadelních představení v angličtině (Romeo a Julie, Slapstick, Lord of the Flies, David Copperfield) nebo filmových představení v původním německém znění (Goethe, Die Welle), besedy s rodilými mluvčími, ale také výjezdy do ciziny (exkurze do Norimberka, knižní veletrh v Lipsku, navázání spolupráce s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel). Při výuce světové literatury mají velký prostor anglicky a německy píšící autoři. 12

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Práci výchovného a kariérního poradce vykonává ředitelka školy, která je původním vzděláním speciální pedagožka. Výchovná poradkyně má pro žáky, popř. pro rodiče vypsané pravidelné konzultační hodiny, o možnostech dalšího studia informuje speciální nástěnka, žáci mají možnost navštěvovat dny otevřených dveří vybraných škol. Ve škole působí jako externí vyučující psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9; spolupráce s poradnou je proto zajištěna na nadstandardní úrovni. Žáci mají možnost se na psycholožku obrátit v případě studijních i osobních problémů, ve třetím ročníku si mohou nechat otestovat své studijní/profesní předpoklady. Protože individuálně integrujeme několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme i se SPC při Jedličkově ústavu, se SPC Štíbrova, se SPC pro zrakově postižené, se SPC pro sluchově postižené, se SPC Vertikála a s asociací Apla. Nejčastěji řešené výchovné problémy jsou pozdní příchody do vyučování a vysoká míra absencí u některých žáků. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodička prevence sociálně-patologických jevů. Škola pracuje podle minimálního preventivního programu. Má vypracován i školní krizový plán a preventivní plán proti šikanování. Metodička prevence i ostatní vyučující se pravidelně vzdělávají v dané problematice, prevence se promítá do učebních plánů několika předmětů. Aktivity související s problematikou prevence byly součástí mnohých akcí školy: seznamovacího workshopu pro první ročník, lyžařského kurzu, letního sportovního kurzu, Dne knihy nebo Listopadové akademie. V rámci třídnických hodin mají své místo oslavy narozenin, vánoční besídky, posvícení, ale také hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí či nácvik asertivních technik jednání. Pro problematiku prevence je vyčleněna jedna celoškolní nástěnka a v každé kmenové třídě také po jedné nástěnce. Výroční zpráva metodičky za školní rok 2011/2012 tvoří přílohu této výroční zprávy. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova má svůj základ v předmětu základy přírodních věd, ale prorůstá celým učebním plánem školy (základy společenských věd, zeměpis, atd.). Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má udělen titul Ekoškola, a spolupracujeme s ní při aktivitách jako je třídění odpadu nebo šetření elektrickou energií. Environmentální témata žáci reflektují také během lyžařského kurzu a letního sportovního kurzu, při výletech a exkurzích. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu chápeme jako nutnost seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, chápat odlišnosti a nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Multikulturní 13

14 výchova má své místo v základech společenských věd, psychologii, právní nauce, dějepise, literaturách, ale zároveň prolíná prakticky všemi předměty. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji prolíná většinou vyučovacích předmětů. Nejvíce se jí věnují základy přírodních věd a společenské vědy, konkrétně kapitoly o etice. Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má titul Ekoškola, ve shodě se ZŠ tedy třídíme odpad a vedeme žáky k odpovědné spotřebě. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Polabský knižní veletrh Lipský knižní veletrh Lyžařský a turistický kurz Exkurze do Norimberka Sportovní kurz Lysá nad Labem Lipsko Špičák na Šumavě Norimberk Horní Poříčí 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužek latinského jazyka Výtvarný kroužek Klub mladého diváka 5 divadelních představení v různých pražských divadlech Spolupráce s charitativními organizacemi (Světluška a Labestra) při pouličním prodeji sbírkových předmětů na podporu handicapovaných a nemocných; osvěta v sexuální výchově Pomoc žáků při organizaci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Pomoc žáků při prezentaci školy na veletrhu Schola Pragensis Listopadová akademie školy v DDM Ulita 8. Soutěže Ve školním roce 2011/2012 se nevyskytlo žádné umístění školy ani jednotlivce do 3. místa. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Navázali jsme spolupráci s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel žáků této školy v doprovodu 3 pedagogů navštívilo naši školu v červnu Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali exkurzi v berlínské škole, ale pro malý zájem našich žáků se zatím neuskutečnila. Každoročně navštěvujeme některý zahraniční knižní veletrh, v tomto školním roce se jednalo o knižní veletrh v Lipsku. 14

15 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s knihkupci, nakladateli, antikváři, knihovnami a knižními distribučními firmami a se společností Svět knihy, která pořádá Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Žáci absolvují praxi na reálných pracovištích těchto firem. Podílejí se na organizaci knižního veletrhu. Tato odborná pracoviště se následně stávají potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Spolupráci s partnery hodnotíme jako velmi dobrou. Seznam partnerů tvoří přílohu č Další vzdělávání realizované právnickou osobou Ve školním roce 2011/2012 jsme neotvírali žádné programy ani kurzy pro veřejnost. 12. Další aktivity přehled akcí školy ve školním roce 2011/ Seznamovací workshop (K1) Exkurze na Polabský knižní veletrh a návštěva muzea B. Hrozného (K1) Odborná exkurze do knihkupectví Neoluxor a Samsa (K1) Akce Věda v ulicích pod záštitou ČVUT a VŠCHT (K3) Ekologická exkurze do sběrného dvora (K2) Výstava Egyptské mumie v Náprstkově muzeu (K1) Odborná exkurze do Knihkupectví Letná (K1) Exkurze do čističky odpadních vod v Bubenči (K2) Exkurze do sběrného dvora v Libni (K1) Divadelní představení KMD: Šunen Romale v divadle Viola Dominofest představení Romeo a Julie v DDM Ulita (K1 + K2) Debata Naše korupce pořádaná Člověkem v tísni a Nadací Forum 2000 vybraní zájemci (K3 + K4) Odborná exkurze do tiskárny Europrint (K1) Přednáška Josefa Klímy Zločin kolem nás v Divadle u hasičů (K3 + K4) Divadelní představení David Copperfield (TNT Theatre) v Salesiánském divadle (K3 + K4) Film Goethe v kině Lucerna (K1 + K2) Exkurze do Národopisného muzea (K3) Odborná exkurze do tiskárny a DTP studia Princo (K1) Divadelní představení KMD: Poslední fejeton v divadle Viola ročník Listopadové akademie v DDM Ulita Přednáška R. Pazderského Komunismus a nacismus, možnosti a meze srovnání (K4) Beseda se sportovním redaktorem ČT Jiřím Kalembou (K2) Odborná exkurze do antikvariátu a galerie Ztichlá klika (K1) Příběhy bezpráví filmová projekce a beseda s Ivanem Binarem (K3 + K4) Účast školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis Beseda s Jiřím Hiemerem ze společnosti Internet Info v rámci předmětu management (K4) Adventní výlet do Roztok u Prahy aneb po stopách Z. Braunnerové (K4) Výstava Joža Uprka Evropan slováckého venkova ve Valdštejnské jízdárně (K3) Lyžařský a turistický kurz na Špičáku Přednáška Antisemitismus a holocaust (K3 + K4) 15

16 Odborná exkurze do Národní technické knihovny v Dejvicích (K1) Návštěva veletrhu vysokých škol (K3) Beseda organizace Greenpeace o změnách klimatu (K2) Odborná exkurze do knihovny Strahovského kláštera (K1) Workshop a prezentace organizace AFS na téma kultura a kulturní identita (K2 + K3) Divadelní představení KMD: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé Komponovaný pořad Umění milovat život v Městské knihovně (K3) Odborná exkurze do Národní knihovny (K1) Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere Exkurze po pražských věžích (K2) Anglické divadelní představení Lord of the Flies v DDM Ulita (K1 + K2) Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (K2) Přednáška J. Turka o guerillovém marketingu (K4) Filmový festival Jeden svět dokument Holky v ringu (K1) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K3) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K2) Exkurze na knižní veletrh v Lipsku Divadelní představení KMD: Carmen v Hudebním divadle Karlín Filmový festival Jeden svět dokument Nedáme se umlčet? (K4) Veletrh fiktivních firem na Výstavišti (K2) Odborná exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (K1) Den knihy Odborná exkurze do Archivu hl. města Prahy Exkurze na Vyšší odbornou školu publicistiky (K4) Beseda s J. Jarým o Texasu (K3) Přednáška R. Pazderského Historie a dějepisectví na prahu 2. tisíciletí (K4) Divadelní představení KMD: Černá díra v Dejvickém divadle Přednáška o managementu se Z. Fekarem (K2) Anglické divadelní představení Slapstick na motivy K. Vonegutta v DDM Ulita (K3) Výstava Nejkrásnější česká kniha roku 2011 v Památníku národního písemnictví (K1) Exkurze do Břevnovského kláštera a k mohyle bitvy na Bílé hoře (K1) Odborná exkurze do nakladatelství Albatros (K1) Veletrh a literární festival Svět knihy pomoc při organizaci Výstava Rembrandt&co. ve Šternberském paláci (K2 + K3) Projekce filmu Náš vůdce (Die Welle) v kině Aero (K1 K3) Sportovní a turistický kurz v Horním Poříčí Výstava Atentát na Heydricha 70 příběhů paměti národa (K3) Odborná exkurze do Národního technického muzea expozice tiskařství (K1) Výstava obrazů Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně (K1 + K2) Putování po jižních Čechách: Dívčí kámen, Kleť, keltské oppidum, kravín v Brlohu, Rojšín, atd. (K2) Exkurze do Muzea čokolády a procházka po židovském městě (K1) Výlet do Prokopského údolí (K3) Výlet do Divoké Šárky (K1) Výstava fotografií Václava Havla na Staroměstské radnici a exkurze do knihkupectví Globe a Shakespeare a synové (K3) Výlet k letohrádku Hvězda a mohyle bitvy na Bílé Hoře (K3) 16

17 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Tyto prostory nejsou v průběhu školních prázdnin nijak využívány. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce ani kontrola. 18

19 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Náklady Spotřebované nákupy 335 Služby 1465 Osobní náklady 4071 Z toho mzdové náklady 3124 Z toho sociální pojištění 932 Ostatní náklady 53 Odpisy 147 Náklady celkem 6071 Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží 2227 Ostatní výnosy celkem 10 Provozní dotace 3932 Přijaté příspěvky 13 Výnosy celkem 6182 Poznámka: všechny údaje jsou v tisících Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy ve zprávě nezávislého auditora, která tvoří přílohu číslo 5 této výroční zprávy. 19

20 VIII. Seznam příloh: Příloha č. 1: Učební plány Příloha č. 2: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Příloha č. 3: Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 2011/2012 Příloha č. 4: Partneři školy knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knihovny, distribuční firmy, v nichž naši žáci vykonávají učební a odbornou praxi Příloha č. 5: Účetní závěrka za rok 2011 a zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok

21 Příloha č. 1 Učební plán Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Povinné vyučovací předměty Český jazyk (ČJ) Česká literatura (ČL) Světová literatura (SL) Anglický jazyk (A) Německý jazyk (N) Dějepis (D) Společenské vědy (SV) Dějiny filozofie (DF) Dějiny umění (DU) Základy přírodních věd (ZPV) Matematika (M) Tělesná výchova (TV) Informatika (I) Písemná a elektronická komunikace (PEK) Knihkupectví (Kn)

22 Nakladatelství (Na) Dějiny knižní kultury (DKK) Management a marketing (MaM) Úvod do praxe (ÚP) Volitelné vyučovací předměty Seminář z anglického / německého jazyka Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky Literární seminář / Seminář z informatiky Nepovinné vyučovací předměty Dějiny filmu Dějiny hudby předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků Dějiny divadla Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně-turistický kurz Odborná praxe (celkem 12 týdnů) Souborná zkouška Maturitní zkouška Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce Celkem týdnů

23 Příloha č. 2 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Výroční zpráva Střední školy knižní kultury, o.p.s. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění. A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 22. září 2008 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 1. Přesný název školy podle

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014 Praha 30. 09. 2014 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014 1. Název školy Gymnázium ALTIS s.r.o. I. Základní údaje o škole 2. Ředitel/ka

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více