VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední škola knižní kultury, o.p.s PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Střední škola knižní kultury, o. p. s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitelka: PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., tel. do školy: , mob.: Zástupkyně ředitelky: Martina Kulhánková, tel do školy: Webové stránky školy (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola knižní kultury; cílová kapacita 138 žáků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Střední škola knižní kultury Střední škola knižní kultury M/ M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Knihkupecké a nakladatelské činnosti 138 dobíhající dle nového ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011 a. nové obory / programy Nejsou b. zrušené obory / programy Nejsou 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (včetně vlastníka objektu) a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku K Lučinám 18, , Praha 3; (vlastník objektu: Městská část Praha 3) b. jiná Praxe žáků probíhá přímo na konkrétních pracovištích, tj. v knihkupectvích, nakladatelstvích, antikvariátech a knihovnách v Praze a okolí. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Budova je nově zrekonstruovaná (nová okna, zateplení, podlahy ve třídách). Pronajaty máme 4 kmenové učebny, 1 jazykovou učebnu, 1 počítačovou učebnu. Dále disponujeme ředitelnou, kanceláří hospodářky a ekonomické zástupkyně, knihovnou, sborovnou, sociálním zařízením a šatnami. Všechny učebny, kanceláře i sborovna jsou vysokorychlostně připojeny na internet. Ve 3 kmenových učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech ostatních učebnách, tj. v 1 kmenové učebně, v jazykové učebně i v počítačové učebně jsou k dispozici dataprojektory s projekčním plátnem. V počítačové učebně je 17 počítačů s odpovídajícím programovým vybavením a s připojením na internet. Všichni interní vyučující mají k dispozici vlastní počítač. Součástí vybavení školy jsou také 4 tiskárny a 4 kopírovací stroje. V šatnách mají žáci k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: 7. listopadu 2005; v novém složení od 28. listopadu 2011 Seznam členů: Mgr. Michaela Mrázová, předsedkyně Mgr. Veronika Trégnerová PhDr. Jiří Kolečko Mgr. Zdeněk Fekar Eva Kubínková Petr Kavan 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola knižní kultury ,2 11 2,1 18 8,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Střední škola knižní kvalifikovaných % kultury nekvalifikovaných 7 39 % Poznámka: Vysoký počet nekvalifikovaných pracovníků je dán především tím, že odborné předměty na naší škole vyučují odborníci z oboru přední knihkupci a nakladatelé, kteří jsou ovšem často bez pedagogického vzdělání. Poslední kontrola ČŠI, která u nás byla, konstatovala, že tato nekvalifikovanost nijak neovlivňuje kvalitu výuky. Naopak všeobecně vzdělávací předměty jako je český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk atp. jsou vyučovány plně kvalifikovanými pedagogy. c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin semináře zaměření Počítačová kriminalita počet účastníků vzdělávací instituce 1 VISK Praha Prezentační dovednosti v praxi pedagoga 1 VISK Praha Etika v práci školního metodika prevence 1 VISK Praha 8 8 Dokumentace školního metodika prevence Netolismus, gambling, kyberšikana 4 1 VISK Praha 2 VISK Praha

5 4 Nové přístupy a metody ve vyučování NJ 6 Deutschlehrertag 1 4 Sprechanlässe an der interaktiven Whiteboard 16 Židé, dějiny a kultura 2 6 Výuka ve fiktivní firmě Odměny a tresty ve škole Podpora školních metodiků prevence Jak vyučovat o holokaustu Management školní třídy kurzy 1 Microsoft Office Word 8 3 Microsoft Office PowerPoint 2 Microsoft Office Excel 8 40 školský management 6 Studium k zajištění státní maturity 3 Rozšíření kompetencí výchovného poradce Aktuální změny v právních předpisech Odpovědnost ředitele o. p. s. 1 PhDr. V. Hutarová Praha Goethe Institut Praha 1 PhDr. V. Hutarová Praha Židovské muzeum Praha NÚOV Praha 1 Mgr. M. Veselá Kladno 1 PPP Praha 3 a 9 1 Památník Terezín 1 Audendo Praha SSPŠ Praha 8 SSPŠ Praha SSPŠ Praha 1 VISK Praha 1 AVDO Olomouc 1 Neziskovky.cz 3 Zadavatel 3 Cermat 4 7,5 7,5 3 3 Zadavatel pro PUP Hodnotitel ústní zkoušky z cizího jazyka pro PUP Hodnotitel písemné práce z cizího jazyka pro PUP Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 4 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho celkem (fyzické osoby) počet učitelů cizích jazyků 4 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření Aktuální změny v právních předpisech školský zákon počet účastníků 6 Právo ve škole 1 vzdělávací instituce 1 AVDO Olomouc Mgr. M. Veselá Kladno 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků a. denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků Střední škola knižní kultury Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd Střední škola knižní kultury 0 0 počet žáků Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury 25,5 5,7 7

8 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola knižní kultury počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola Střední škola knižní kultury z celkového počtu žáků 100 prospělo s vyznamenáním 10 neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 88% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 171 z toho neomluvených 3,8 8

9 b. vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu žáků: Střední škola knižní kultury prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední škola knižní kultury maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 24 0 z toho konali zkoušku opakovaně 7 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 4 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 19 0 neprospěl 1 0 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 skupina oborů vzdělání kód, název přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti počet přihlášek celkem 43 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 27 z toho v 1.kole 23 z toho ve 2.kole 4 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 3 počet nepřijatých celkem 16 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 3 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na naší škole ve školním roce 2011/2012 studoval cizinec s ukrajinským státním občanstvím. Přestoupil do třetího ročníku ze Střední zdravotnické školy po složení rozdílových zkoušek. Z důvodu nemoci však studia k na vlastní žádost zanechal. Ve školním roce 2011/2012 na naší škole nestudoval žádný příslušník národnostní menšiny. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 2011/2012 ve škole studovalo několik žáků s handicapem. Z výrazných typů postižení se nejčastěji jednalo o žáky s autismem nebo Aspergerovým syndromem, kterých v tomto školním roce u nás studovalo 5. Dále se jednalo o 1 žáka s tělesným postižením, 1 žáka se zrakovým postižením a několik žáků s ADHD, popř. ADD. Největší skupinu pak tvoří žáci se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Pro žáky s handicapem nezřizujeme speciální třídy, ale využíváme individuální integraci s individuálním přístupem. Za hlavní pozitivum integrace pokládáme nejen fakt, že umožňuje žákům s postižením vystudovat obor, který je zajímá, ale i to, že intaktní žáci se zblízka setkávají s jinakostí handicapovaných spolužáků a učí se toleranci a nutnosti pomáhat. Negativem je vyšší zátěž kladená zejména na pedagogy, kterou navíc nelze vždy finančně ohodnotit. Zkušenosti s integrací žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zatím nemáme i 10

11 vzhledem k tomu, že se na naší škole platí školné, se žáci z tohoto prostředí u nás nevyskytují, resp. nebyli hlášeni. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při vzdělávání nadaných žáků má škola výhodu v početně menších třídách, kde se pedagog může více zaměřit na jednotlivé žáky a respektovat jejich individualitu a nadání. Všem zájemcům jsou také otevřené konzultační hodiny učitelů, kde je možné konzultovat odborné problémy do větší hloubky, než umožňuje běžná výuka. K rozvoji nadání přispívá i zařazování metod a forem výuky podporujících individualitu, nabídka mimoškolních aktivit, rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí při výuce cizích jazyků. Žákům pravidelně předkládáme nabídku zapojení se do různých soutěží a olympiád. Ve školním roce 2011/2012 jsme nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou upozorněni na žádného mimořádně nadaného žáka. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2011 se poprvé v historii konaly státní maturitní zkoušky. Celkový počet maturantů byl 17. Z nich 14 konalo maturitní zkoušku v jarním termínu, 3 nebyli ze studijních důvodů pro jarní termín připuštěni a maturovali až v podzimním termínu. Maturitní zkouška má 2 části společnou, tj. státní, a profilovou, tj. školní. V rámci společné části maturovali všichni naši žáci z českého jazyka a literatury, a dále si vybírali mezi anglickým jazykem (12 žáků), německým jazykem (4 žáci) a matematikou (1 žák). V rámci profilové části maturovali všichni žáci z české a světové literatury, komplexu odborných předmětů a také obhajovali svoji maturitní práci. Ze 17 maturantů uspělo 15 žáků. 1 žák nesložil státní zkoušku z matematiky, 1 žák profilovou zkoušku z české a světové literatury. V září 2011 Cermat zpřístupnil výsledky srovnání škol v úspěšnosti státní maturitní zkoušky v jarním termínu. Naše škola obstála v tomto srovnání velmi dobře. Vynikajících výsledků jsme dosáhli v předmětu český jazyk a literatura. Porovnáváni jsme byli se školami stejného oboru, tj. se školami manažerskými, podnikatelskými, obchodními a hotelovými. V Praze je těchto škol 22, a z nich se naše škola umístila na 1. místě. V celé České republice je škol stejného oboru 177 a zde jsme skončili druzí. Výborných výsledků jsme dosáhli i v předmětu anglický jazyk. Z 22 pražských škol stejného typu jsme se umístili na 2. místě. V rámci celé České republiky jsme ze 177 příbuzných škol skončili osmí. Na podzim roku 2011 jsme se zapojili do projektu společnosti Scio Vektor. Tento projekt zkoumá znalosti týchž žáků v prvním, a po třech letech ve čtvrtém ročníku střední školy. Škola tak zjistí přidanou hodnotu, kterou žákům za dobu studia předala, vše samozřejmě ve srovnání s dalšími školami. 11. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/2010 vypracovali pedagogičtí pracovníci školy školní vzdělávací program s názvem Knižní kultura. Tento program je vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti schváleného Nový školní vzdělávací program klade důraz zejména na důslednější propojení předmětů dějepis dějiny umění dějiny knižní kultury dějiny filozofie česká literatura světová literatura, kdy jednotliví vyučující více kooperují, navazují na sebe, využívají poznatků nabytých v ostatních předmětech, učí v časově jednotné linii. Zároveň hodinově posílily cizí jazyky, hlavně 1. cizí jazyk, jímž je angličtina. Inovovala se i náplň odborných předmětů v závislosti na vývoji oboru. 11

12 První ročník se podle nového školního vzdělávacího programu začal učit , ve školním roce 2011/2012 jsme tedy učili podle ŠVP druhým rokem. Na pedagogických radách ŠVP pravidelně vyhodnocujeme, ŠVP běží bez větších problémů. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci naší školy se učí dvěma cizím jazykům. Jako první vyučovací jazyk je vedena angličtina s hodinovou dotací ; tj. v prvním ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku 3 hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Druhým cizím jazykem je němčina s hodinovou dotací V prvním a druhém ročníku se tedy vyučuje po 3 hodinách, ve 3. a 4. ročníku po 2 hodinách. K prohloubení jazykových kompetencí slouží ve třetím a čtvrtém ročníku volitelné předměty seminář z anglického jazyka a seminář z německého jazyka, vyučované po dvou hodinách týdně. Třída se při výuce cizích jazyků dělí na dvě skupiny na základě rozřazovacího testu, který probíhá na začátku prvního ročníku. Žáky motivujeme k učení se cizím jazykům řadou aktivit. Patří k nim návštěvy divadelních představení v angličtině (Romeo a Julie, Slapstick, Lord of the Flies, David Copperfield) nebo filmových představení v původním německém znění (Goethe, Die Welle), besedy s rodilými mluvčími, ale také výjezdy do ciziny (exkurze do Norimberka, knižní veletrh v Lipsku, navázání spolupráce s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel). Při výuce světové literatury mají velký prostor anglicky a německy píšící autoři. 12

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Práci výchovného a kariérního poradce vykonává ředitelka školy, která je původním vzděláním speciální pedagožka. Výchovná poradkyně má pro žáky, popř. pro rodiče vypsané pravidelné konzultační hodiny, o možnostech dalšího studia informuje speciální nástěnka, žáci mají možnost navštěvovat dny otevřených dveří vybraných škol. Ve škole působí jako externí vyučující psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9; spolupráce s poradnou je proto zajištěna na nadstandardní úrovni. Žáci mají možnost se na psycholožku obrátit v případě studijních i osobních problémů, ve třetím ročníku si mohou nechat otestovat své studijní/profesní předpoklady. Protože individuálně integrujeme několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme i se SPC při Jedličkově ústavu, se SPC Štíbrova, se SPC pro zrakově postižené, se SPC pro sluchově postižené, se SPC Vertikála a s asociací Apla. Nejčastěji řešené výchovné problémy jsou pozdní příchody do vyučování a vysoká míra absencí u některých žáků. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodička prevence sociálně-patologických jevů. Škola pracuje podle minimálního preventivního programu. Má vypracován i školní krizový plán a preventivní plán proti šikanování. Metodička prevence i ostatní vyučující se pravidelně vzdělávají v dané problematice, prevence se promítá do učebních plánů několika předmětů. Aktivity související s problematikou prevence byly součástí mnohých akcí školy: seznamovacího workshopu pro první ročník, lyžařského kurzu, letního sportovního kurzu, Dne knihy nebo Listopadové akademie. V rámci třídnických hodin mají své místo oslavy narozenin, vánoční besídky, posvícení, ale také hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí či nácvik asertivních technik jednání. Pro problematiku prevence je vyčleněna jedna celoškolní nástěnka a v každé kmenové třídě také po jedné nástěnce. Výroční zpráva metodičky za školní rok 2011/2012 tvoří přílohu této výroční zprávy. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova má svůj základ v předmětu základy přírodních věd, ale prorůstá celým učebním plánem školy (základy společenských věd, zeměpis, atd.). Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má udělen titul Ekoškola, a spolupracujeme s ní při aktivitách jako je třídění odpadu nebo šetření elektrickou energií. Environmentální témata žáci reflektují také během lyžařského kurzu a letního sportovního kurzu, při výletech a exkurzích. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu chápeme jako nutnost seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, chápat odlišnosti a nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Multikulturní 13

14 výchova má své místo v základech společenských věd, psychologii, právní nauce, dějepise, literaturách, ale zároveň prolíná prakticky všemi předměty. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji prolíná většinou vyučovacích předmětů. Nejvíce se jí věnují základy přírodních věd a společenské vědy, konkrétně kapitoly o etice. Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má titul Ekoškola, ve shodě se ZŠ tedy třídíme odpad a vedeme žáky k odpovědné spotřebě. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Polabský knižní veletrh Lipský knižní veletrh Lyžařský a turistický kurz Exkurze do Norimberka Sportovní kurz Lysá nad Labem Lipsko Špičák na Šumavě Norimberk Horní Poříčí 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužek latinského jazyka Výtvarný kroužek Klub mladého diváka 5 divadelních představení v různých pražských divadlech Spolupráce s charitativními organizacemi (Světluška a Labestra) při pouličním prodeji sbírkových předmětů na podporu handicapovaných a nemocných; osvěta v sexuální výchově Pomoc žáků při organizaci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Pomoc žáků při prezentaci školy na veletrhu Schola Pragensis Listopadová akademie školy v DDM Ulita 8. Soutěže Ve školním roce 2011/2012 se nevyskytlo žádné umístění školy ani jednotlivce do 3. místa. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Navázali jsme spolupráci s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel žáků této školy v doprovodu 3 pedagogů navštívilo naši školu v červnu Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali exkurzi v berlínské škole, ale pro malý zájem našich žáků se zatím neuskutečnila. Každoročně navštěvujeme některý zahraniční knižní veletrh, v tomto školním roce se jednalo o knižní veletrh v Lipsku. 14

15 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s knihkupci, nakladateli, antikváři, knihovnami a knižními distribučními firmami a se společností Svět knihy, která pořádá Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Žáci absolvují praxi na reálných pracovištích těchto firem. Podílejí se na organizaci knižního veletrhu. Tato odborná pracoviště se následně stávají potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Spolupráci s partnery hodnotíme jako velmi dobrou. Seznam partnerů tvoří přílohu č Další vzdělávání realizované právnickou osobou Ve školním roce 2011/2012 jsme neotvírali žádné programy ani kurzy pro veřejnost. 12. Další aktivity přehled akcí školy ve školním roce 2011/ Seznamovací workshop (K1) Exkurze na Polabský knižní veletrh a návštěva muzea B. Hrozného (K1) Odborná exkurze do knihkupectví Neoluxor a Samsa (K1) Akce Věda v ulicích pod záštitou ČVUT a VŠCHT (K3) Ekologická exkurze do sběrného dvora (K2) Výstava Egyptské mumie v Náprstkově muzeu (K1) Odborná exkurze do Knihkupectví Letná (K1) Exkurze do čističky odpadních vod v Bubenči (K2) Exkurze do sběrného dvora v Libni (K1) Divadelní představení KMD: Šunen Romale v divadle Viola Dominofest představení Romeo a Julie v DDM Ulita (K1 + K2) Debata Naše korupce pořádaná Člověkem v tísni a Nadací Forum 2000 vybraní zájemci (K3 + K4) Odborná exkurze do tiskárny Europrint (K1) Přednáška Josefa Klímy Zločin kolem nás v Divadle u hasičů (K3 + K4) Divadelní představení David Copperfield (TNT Theatre) v Salesiánském divadle (K3 + K4) Film Goethe v kině Lucerna (K1 + K2) Exkurze do Národopisného muzea (K3) Odborná exkurze do tiskárny a DTP studia Princo (K1) Divadelní představení KMD: Poslední fejeton v divadle Viola ročník Listopadové akademie v DDM Ulita Přednáška R. Pazderského Komunismus a nacismus, možnosti a meze srovnání (K4) Beseda se sportovním redaktorem ČT Jiřím Kalembou (K2) Odborná exkurze do antikvariátu a galerie Ztichlá klika (K1) Příběhy bezpráví filmová projekce a beseda s Ivanem Binarem (K3 + K4) Účast školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis Beseda s Jiřím Hiemerem ze společnosti Internet Info v rámci předmětu management (K4) Adventní výlet do Roztok u Prahy aneb po stopách Z. Braunnerové (K4) Výstava Joža Uprka Evropan slováckého venkova ve Valdštejnské jízdárně (K3) Lyžařský a turistický kurz na Špičáku Přednáška Antisemitismus a holocaust (K3 + K4) 15

16 Odborná exkurze do Národní technické knihovny v Dejvicích (K1) Návštěva veletrhu vysokých škol (K3) Beseda organizace Greenpeace o změnách klimatu (K2) Odborná exkurze do knihovny Strahovského kláštera (K1) Workshop a prezentace organizace AFS na téma kultura a kulturní identita (K2 + K3) Divadelní představení KMD: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé Komponovaný pořad Umění milovat život v Městské knihovně (K3) Odborná exkurze do Národní knihovny (K1) Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere Exkurze po pražských věžích (K2) Anglické divadelní představení Lord of the Flies v DDM Ulita (K1 + K2) Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (K2) Přednáška J. Turka o guerillovém marketingu (K4) Filmový festival Jeden svět dokument Holky v ringu (K1) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K3) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K2) Exkurze na knižní veletrh v Lipsku Divadelní představení KMD: Carmen v Hudebním divadle Karlín Filmový festival Jeden svět dokument Nedáme se umlčet? (K4) Veletrh fiktivních firem na Výstavišti (K2) Odborná exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (K1) Den knihy Odborná exkurze do Archivu hl. města Prahy Exkurze na Vyšší odbornou školu publicistiky (K4) Beseda s J. Jarým o Texasu (K3) Přednáška R. Pazderského Historie a dějepisectví na prahu 2. tisíciletí (K4) Divadelní představení KMD: Černá díra v Dejvickém divadle Přednáška o managementu se Z. Fekarem (K2) Anglické divadelní představení Slapstick na motivy K. Vonegutta v DDM Ulita (K3) Výstava Nejkrásnější česká kniha roku 2011 v Památníku národního písemnictví (K1) Exkurze do Břevnovského kláštera a k mohyle bitvy na Bílé hoře (K1) Odborná exkurze do nakladatelství Albatros (K1) Veletrh a literární festival Svět knihy pomoc při organizaci Výstava Rembrandt&co. ve Šternberském paláci (K2 + K3) Projekce filmu Náš vůdce (Die Welle) v kině Aero (K1 K3) Sportovní a turistický kurz v Horním Poříčí Výstava Atentát na Heydricha 70 příběhů paměti národa (K3) Odborná exkurze do Národního technického muzea expozice tiskařství (K1) Výstava obrazů Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně (K1 + K2) Putování po jižních Čechách: Dívčí kámen, Kleť, keltské oppidum, kravín v Brlohu, Rojšín, atd. (K2) Exkurze do Muzea čokolády a procházka po židovském městě (K1) Výlet do Prokopského údolí (K3) Výlet do Divoké Šárky (K1) Výstava fotografií Václava Havla na Staroměstské radnici a exkurze do knihkupectví Globe a Shakespeare a synové (K3) Výlet k letohrádku Hvězda a mohyle bitvy na Bílé Hoře (K3) 16

17 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Tyto prostory nejsou v průběhu školních prázdnin nijak využívány. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce ani kontrola. 18

19 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Náklady Spotřebované nákupy 335 Služby 1465 Osobní náklady 4071 Z toho mzdové náklady 3124 Z toho sociální pojištění 932 Ostatní náklady 53 Odpisy 147 Náklady celkem 6071 Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží 2227 Ostatní výnosy celkem 10 Provozní dotace 3932 Přijaté příspěvky 13 Výnosy celkem 6182 Poznámka: všechny údaje jsou v tisících Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy ve zprávě nezávislého auditora, která tvoří přílohu číslo 5 této výroční zprávy. 19

20 VIII. Seznam příloh: Příloha č. 1: Učební plány Příloha č. 2: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Příloha č. 3: Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 2011/2012 Příloha č. 4: Partneři školy knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knihovny, distribuční firmy, v nichž naši žáci vykonávají učební a odbornou praxi Příloha č. 5: Účetní závěrka za rok 2011 a zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok

21 Příloha č. 1 Učební plán Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Povinné vyučovací předměty Český jazyk (ČJ) Česká literatura (ČL) Světová literatura (SL) Anglický jazyk (A) Německý jazyk (N) Dějepis (D) Společenské vědy (SV) Dějiny filozofie (DF) Dějiny umění (DU) Základy přírodních věd (ZPV) Matematika (M) Tělesná výchova (TV) Informatika (I) Písemná a elektronická komunikace (PEK) Knihkupectví (Kn)

22 Nakladatelství (Na) Dějiny knižní kultury (DKK) Management a marketing (MaM) Úvod do praxe (ÚP) Volitelné vyučovací předměty Seminář z anglického / německého jazyka Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky Literární seminář / Seminář z informatiky Nepovinné vyučovací předměty Dějiny filmu Dějiny hudby předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků Dějiny divadla Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně-turistický kurz Odborná praxe (celkem 12 týdnů) Souborná zkouška Maturitní zkouška Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce Celkem týdnů

23 Příloha č. 2 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Výroční zpráva Střední školy knižní kultury, o.p.s. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění. A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 23

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 1. 10. 2013 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 26. září 2007 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 30. 9. 2014 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2008 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby Mateřská škola a

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 30. 9. 2015 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více