VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední škola knižní kultury, o.p.s PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Střední škola knižní kultury, o. p. s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ředitelka: PhDr. Alice Krýžová, Ph.D., tel. do školy: , mob.: Zástupkyně ředitelky: Martina Kulhánková, tel do školy: Webové stránky školy (současná adresa) 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola knižní kultury; cílová kapacita 138 žáků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Střední škola knižní kultury Střední škola knižní kultury M/ M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti Knihkupecké a nakladatelské činnosti 138 dobíhající dle nového ŠVP 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2010/2011 a. nové obory / programy Nejsou b. zrušené obory / programy Nejsou 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (včetně vlastníka objektu) a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku K Lučinám 18, , Praha 3; (vlastník objektu: Městská část Praha 3) b. jiná Praxe žáků probíhá přímo na konkrétních pracovištích, tj. v knihkupectvích, nakladatelstvích, antikvariátech a knihovnách v Praze a okolí. 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Budova je nově zrekonstruovaná (nová okna, zateplení, podlahy ve třídách). Pronajaty máme 4 kmenové učebny, 1 jazykovou učebnu, 1 počítačovou učebnu. Dále disponujeme ředitelnou, kanceláří hospodářky a ekonomické zástupkyně, knihovnou, sborovnou, sociálním zařízením a šatnami. Všechny učebny, kanceláře i sborovna jsou vysokorychlostně připojeny na internet. Ve 3 kmenových učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Ve všech ostatních učebnách, tj. v 1 kmenové učebně, v jazykové učebně i v počítačové učebně jsou k dispozici dataprojektory s projekčním plátnem. V počítačové učebně je 17 počítačů s odpovídajícím programovým vybavením a s připojením na internet. Všichni interní vyučující mají k dispozici vlastní počítač. Součástí vybavení školy jsou také 4 tiskárny a 4 kopírovací stroje. V šatnách mají žáci k dispozici uzamykatelné šatní skříňky. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Datum ustanovení: 7. listopadu 2005; v novém složení od 28. listopadu 2011 Seznam členů: Mgr. Michaela Mrázová, předsedkyně Mgr. Veronika Trégnerová PhDr. Jiří Kolečko Mgr. Zdeněk Fekar Eva Kubínková Petr Kavan 3

4 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola knižní kultury ,2 11 2,1 18 8,3 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků Střední škola knižní kvalifikovaných % kultury nekvalifikovaných 7 39 % Poznámka: Vysoký počet nekvalifikovaných pracovníků je dán především tím, že odborné předměty na naší škole vyučují odborníci z oboru přední knihkupci a nakladatelé, kteří jsou ovšem často bez pedagogického vzdělání. Poslední kontrola ČŠI, která u nás byla, konstatovala, že tato nekvalifikovanost nijak neovlivňuje kvalitu výuky. Naopak všeobecně vzdělávací předměty jako je český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk atp. jsou vyučovány plně kvalifikovanými pedagogy. c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet hodin semináře zaměření Počítačová kriminalita počet účastníků vzdělávací instituce 1 VISK Praha Prezentační dovednosti v praxi pedagoga 1 VISK Praha Etika v práci školního metodika prevence 1 VISK Praha 8 8 Dokumentace školního metodika prevence Netolismus, gambling, kyberšikana 4 1 VISK Praha 2 VISK Praha

5 4 Nové přístupy a metody ve vyučování NJ 6 Deutschlehrertag 1 4 Sprechanlässe an der interaktiven Whiteboard 16 Židé, dějiny a kultura 2 6 Výuka ve fiktivní firmě Odměny a tresty ve škole Podpora školních metodiků prevence Jak vyučovat o holokaustu Management školní třídy kurzy 1 Microsoft Office Word 8 3 Microsoft Office PowerPoint 2 Microsoft Office Excel 8 40 školský management 6 Studium k zajištění státní maturity 3 Rozšíření kompetencí výchovného poradce Aktuální změny v právních předpisech Odpovědnost ředitele o. p. s. 1 PhDr. V. Hutarová Praha Goethe Institut Praha 1 PhDr. V. Hutarová Praha Židovské muzeum Praha NÚOV Praha 1 Mgr. M. Veselá Kladno 1 PPP Praha 3 a 9 1 Památník Terezín 1 Audendo Praha SSPŠ Praha 8 SSPŠ Praha SSPŠ Praha 1 VISK Praha 1 AVDO Olomouc 1 Neziskovky.cz 3 Zadavatel 3 Cermat 4 7,5 7,5 3 3 Zadavatel pro PUP Hodnotitel ústní zkoušky z cizího jazyka pro PUP Hodnotitel písemné práce z cizího jazyka pro PUP Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 4 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 1 Cermat 5

6 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho celkem (fyzické osoby) počet učitelů cizích jazyků 4 s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 2 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 6 zaměření Aktuální změny v právních předpisech školský zákon počet účastníků 6 Právo ve škole 1 vzdělávací instituce 1 AVDO Olomouc Mgr. M. Veselá Kladno 6

7 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd a počty žáků a. denní vzdělávání škola počet tříd počet žáků Střední škola knižní kultury Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 5 - vyloučeni ze školy: 3 - nepostoupili do vyššího ročníku: 1 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 5 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání škola počet tříd Střední škola knižní kultury 0 0 počet žáků Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 0 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 0 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury 25,5 5,7 7

8 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele Střední škola knižní kultury Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola knižní kultury počet žáků celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola Střední škola knižní kultury z celkového počtu žáků 100 prospělo s vyznamenáním 10 neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 88% průměrný počet zameškaných hodin na žáka 171 z toho neomluvených 3,8 8

9 b. vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu žáků: Střední škola knižní kultury prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 0 opakovalo ročník 0 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 0 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 0 z toho neomluvených 0 5. Výsledky maturitních zkoušek škola Střední škola knižní kultury maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 24 0 z toho konali zkoušku opakovaně 7 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 3 0 prospěl s vyznamenáním 4 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 19 0 neprospěl 1 0 9

10 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2012/2013 skupina oborů vzdělání kód, název přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti počet přihlášek celkem 43 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 27 z toho v 1.kole 23 z toho ve 2.kole 4 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 3 počet nepřijatých celkem 16 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 3 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2012/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na naší škole ve školním roce 2011/2012 studoval cizinec s ukrajinským státním občanstvím. Přestoupil do třetího ročníku ze Střední zdravotnické školy po složení rozdílových zkoušek. Z důvodu nemoci však studia k na vlastní žádost zanechal. Ve školním roce 2011/2012 na naší škole nestudoval žádný příslušník národnostní menšiny. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve školním roce 2011/2012 ve škole studovalo několik žáků s handicapem. Z výrazných typů postižení se nejčastěji jednalo o žáky s autismem nebo Aspergerovým syndromem, kterých v tomto školním roce u nás studovalo 5. Dále se jednalo o 1 žáka s tělesným postižením, 1 žáka se zrakovým postižením a několik žáků s ADHD, popř. ADD. Největší skupinu pak tvoří žáci se specifickými poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie. Pro žáky s handicapem nezřizujeme speciální třídy, ale využíváme individuální integraci s individuálním přístupem. Za hlavní pozitivum integrace pokládáme nejen fakt, že umožňuje žákům s postižením vystudovat obor, který je zajímá, ale i to, že intaktní žáci se zblízka setkávají s jinakostí handicapovaných spolužáků a učí se toleranci a nutnosti pomáhat. Negativem je vyšší zátěž kladená zejména na pedagogy, kterou navíc nelze vždy finančně ohodnotit. Zkušenosti s integrací žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí zatím nemáme i 10

11 vzhledem k tomu, že se na naší škole platí školné, se žáci z tohoto prostředí u nás nevyskytují, resp. nebyli hlášeni. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při vzdělávání nadaných žáků má škola výhodu v početně menších třídách, kde se pedagog může více zaměřit na jednotlivé žáky a respektovat jejich individualitu a nadání. Všem zájemcům jsou také otevřené konzultační hodiny učitelů, kde je možné konzultovat odborné problémy do větší hloubky, než umožňuje běžná výuka. K rozvoji nadání přispívá i zařazování metod a forem výuky podporujících individualitu, nabídka mimoškolních aktivit, rozdělení žáků do skupin podle úrovně znalostí při výuce cizích jazyků. Žákům pravidelně předkládáme nabídku zapojení se do různých soutěží a olympiád. Ve školním roce 2011/2012 jsme nebyli pedagogicko-psychologickou poradnou upozorněni na žádného mimořádně nadaného žáka. 10. Ověřování výsledků vzdělávání V roce 2011 se poprvé v historii konaly státní maturitní zkoušky. Celkový počet maturantů byl 17. Z nich 14 konalo maturitní zkoušku v jarním termínu, 3 nebyli ze studijních důvodů pro jarní termín připuštěni a maturovali až v podzimním termínu. Maturitní zkouška má 2 části společnou, tj. státní, a profilovou, tj. školní. V rámci společné části maturovali všichni naši žáci z českého jazyka a literatury, a dále si vybírali mezi anglickým jazykem (12 žáků), německým jazykem (4 žáci) a matematikou (1 žák). V rámci profilové části maturovali všichni žáci z české a světové literatury, komplexu odborných předmětů a také obhajovali svoji maturitní práci. Ze 17 maturantů uspělo 15 žáků. 1 žák nesložil státní zkoušku z matematiky, 1 žák profilovou zkoušku z české a světové literatury. V září 2011 Cermat zpřístupnil výsledky srovnání škol v úspěšnosti státní maturitní zkoušky v jarním termínu. Naše škola obstála v tomto srovnání velmi dobře. Vynikajících výsledků jsme dosáhli v předmětu český jazyk a literatura. Porovnáváni jsme byli se školami stejného oboru, tj. se školami manažerskými, podnikatelskými, obchodními a hotelovými. V Praze je těchto škol 22, a z nich se naše škola umístila na 1. místě. V celé České republice je škol stejného oboru 177 a zde jsme skončili druzí. Výborných výsledků jsme dosáhli i v předmětu anglický jazyk. Z 22 pražských škol stejného typu jsme se umístili na 2. místě. V rámci celé České republiky jsme ze 177 příbuzných škol skončili osmí. Na podzim roku 2011 jsme se zapojili do projektu společnosti Scio Vektor. Tento projekt zkoumá znalosti týchž žáků v prvním, a po třech letech ve čtvrtém ročníku střední školy. Škola tak zjistí přidanou hodnotu, kterou žákům za dobu studia předala, vše samozřejmě ve srovnání s dalšími školami. 11. Školní vzdělávací programy V průběhu školního roku 2009/2010 vypracovali pedagogičtí pracovníci školy školní vzdělávací program s názvem Knižní kultura. Tento program je vytvořen na základě rámcového vzdělávacího programu M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti schváleného Nový školní vzdělávací program klade důraz zejména na důslednější propojení předmětů dějepis dějiny umění dějiny knižní kultury dějiny filozofie česká literatura světová literatura, kdy jednotliví vyučující více kooperují, navazují na sebe, využívají poznatků nabytých v ostatních předmětech, učí v časově jednotné linii. Zároveň hodinově posílily cizí jazyky, hlavně 1. cizí jazyk, jímž je angličtina. Inovovala se i náplň odborných předmětů v závislosti na vývoji oboru. 11

12 První ročník se podle nového školního vzdělávacího programu začal učit , ve školním roce 2011/2012 jsme tedy učili podle ŠVP druhým rokem. Na pedagogických radách ŠVP pravidelně vyhodnocujeme, ŠVP běží bez větších problémů. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Žáci naší školy se učí dvěma cizím jazykům. Jako první vyučovací jazyk je vedena angličtina s hodinovou dotací ; tj. v prvním ročníku se vyučuje 4 hodiny týdně, ve druhém a třetím ročníku 3 hodiny týdně a ve čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. Druhým cizím jazykem je němčina s hodinovou dotací V prvním a druhém ročníku se tedy vyučuje po 3 hodinách, ve 3. a 4. ročníku po 2 hodinách. K prohloubení jazykových kompetencí slouží ve třetím a čtvrtém ročníku volitelné předměty seminář z anglického jazyka a seminář z německého jazyka, vyučované po dvou hodinách týdně. Třída se při výuce cizích jazyků dělí na dvě skupiny na základě rozřazovacího testu, který probíhá na začátku prvního ročníku. Žáky motivujeme k učení se cizím jazykům řadou aktivit. Patří k nim návštěvy divadelních představení v angličtině (Romeo a Julie, Slapstick, Lord of the Flies, David Copperfield) nebo filmových představení v původním německém znění (Goethe, Die Welle), besedy s rodilými mluvčími, ale také výjezdy do ciziny (exkurze do Norimberka, knižní veletrh v Lipsku, navázání spolupráce s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel). Při výuce světové literatury mají velký prostor anglicky a německy píšící autoři. 12

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Práci výchovného a kariérního poradce vykonává ředitelka školy, která je původním vzděláním speciální pedagožka. Výchovná poradkyně má pro žáky, popř. pro rodiče vypsané pravidelné konzultační hodiny, o možnostech dalšího studia informuje speciální nástěnka, žáci mají možnost navštěvovat dny otevřených dveří vybraných škol. Ve škole působí jako externí vyučující psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9; spolupráce s poradnou je proto zajištěna na nadstandardní úrovni. Žáci mají možnost se na psycholožku obrátit v případě studijních i osobních problémů, ve třetím ročníku si mohou nechat otestovat své studijní/profesní předpoklady. Protože individuálně integrujeme několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracujeme i se SPC při Jedličkově ústavu, se SPC Štíbrova, se SPC pro zrakově postižené, se SPC pro sluchově postižené, se SPC Vertikála a s asociací Apla. Nejčastěji řešené výchovné problémy jsou pozdní příchody do vyučování a vysoká míra absencí u některých žáků. 2. Prevence sociálně patologických jevů Ve škole působí metodička prevence sociálně-patologických jevů. Škola pracuje podle minimálního preventivního programu. Má vypracován i školní krizový plán a preventivní plán proti šikanování. Metodička prevence i ostatní vyučující se pravidelně vzdělávají v dané problematice, prevence se promítá do učebních plánů několika předmětů. Aktivity související s problematikou prevence byly součástí mnohých akcí školy: seznamovacího workshopu pro první ročník, lyžařského kurzu, letního sportovního kurzu, Dne knihy nebo Listopadové akademie. V rámci třídnických hodin mají své místo oslavy narozenin, vánoční besídky, posvícení, ale také hry podporující pozitivní sebehodnocení a sebepojetí či nácvik asertivních technik jednání. Pro problematiku prevence je vyčleněna jedna celoškolní nástěnka a v každé kmenové třídě také po jedné nástěnce. Výroční zpráva metodičky za školní rok 2011/2012 tvoří přílohu této výroční zprávy. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Ekologická a environmentální výchova má svůj základ v předmětu základy přírodních věd, ale prorůstá celým učebním plánem školy (základy společenských věd, zeměpis, atd.). Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má udělen titul Ekoškola, a spolupracujeme s ní při aktivitách jako je třídění odpadu nebo šetření elektrickou energií. Environmentální témata žáci reflektují také během lyžařského kurzu a letního sportovního kurzu, při výletech a exkurzích. 4. Multikulturní výchova Multikulturní výchovu chápeme jako nutnost seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, chápat odlišnosti a nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. Multikulturní 13

14 výchova má své místo v základech společenských věd, psychologii, právní nauce, dějepise, literaturách, ale zároveň prolíná prakticky všemi předměty. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Výchova k udržitelnému rozvoji prolíná většinou vyučovacích předmětů. Nejvíce se jí věnují základy přírodních věd a společenské vědy, konkrétně kapitoly o etice. Sídlíme v budově ZŠ Chmelnice, která má titul Ekoškola, ve shodě se ZŠ tedy třídíme odpad a vedeme žáky k odpovědné spotřebě. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Polabský knižní veletrh Lipský knižní veletrh Lyžařský a turistický kurz Exkurze do Norimberka Sportovní kurz Lysá nad Labem Lipsko Špičák na Šumavě Norimberk Horní Poříčí 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Kroužek latinského jazyka Výtvarný kroužek Klub mladého diváka 5 divadelních představení v různých pražských divadlech Spolupráce s charitativními organizacemi (Světluška a Labestra) při pouličním prodeji sbírkových předmětů na podporu handicapovaných a nemocných; osvěta v sexuální výchově Pomoc žáků při organizaci Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Pomoc žáků při prezentaci školy na veletrhu Schola Pragensis Listopadová akademie školy v DDM Ulita 8. Soutěže Ve školním roce 2011/2012 se nevyskytlo žádné umístění školy ani jednotlivce do 3. místa. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Navázali jsme spolupráci s berlínskou odbornou školou pro knihkupce Oberstufenzentrum Handel žáků této školy v doprovodu 3 pedagogů navštívilo naši školu v červnu Pro školní rok 2011/2012 jsme plánovali exkurzi v berlínské škole, ale pro malý zájem našich žáků se zatím neuskutečnila. Každoročně navštěvujeme některý zahraniční knižní veletrh, v tomto školním roce se jednalo o knižní veletrh v Lipsku. 14

15 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Škola spolupracuje s knihkupci, nakladateli, antikváři, knihovnami a knižními distribučními firmami a se společností Svět knihy, která pořádá Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. Žáci absolvují praxi na reálných pracovištích těchto firem. Podílejí se na organizaci knižního veletrhu. Tato odborná pracoviště se následně stávají potenciálními zaměstnavateli našich absolventů. Spolupráci s partnery hodnotíme jako velmi dobrou. Seznam partnerů tvoří přílohu č Další vzdělávání realizované právnickou osobou Ve školním roce 2011/2012 jsme neotvírali žádné programy ani kurzy pro veřejnost. 12. Další aktivity přehled akcí školy ve školním roce 2011/ Seznamovací workshop (K1) Exkurze na Polabský knižní veletrh a návštěva muzea B. Hrozného (K1) Odborná exkurze do knihkupectví Neoluxor a Samsa (K1) Akce Věda v ulicích pod záštitou ČVUT a VŠCHT (K3) Ekologická exkurze do sběrného dvora (K2) Výstava Egyptské mumie v Náprstkově muzeu (K1) Odborná exkurze do Knihkupectví Letná (K1) Exkurze do čističky odpadních vod v Bubenči (K2) Exkurze do sběrného dvora v Libni (K1) Divadelní představení KMD: Šunen Romale v divadle Viola Dominofest představení Romeo a Julie v DDM Ulita (K1 + K2) Debata Naše korupce pořádaná Člověkem v tísni a Nadací Forum 2000 vybraní zájemci (K3 + K4) Odborná exkurze do tiskárny Europrint (K1) Přednáška Josefa Klímy Zločin kolem nás v Divadle u hasičů (K3 + K4) Divadelní představení David Copperfield (TNT Theatre) v Salesiánském divadle (K3 + K4) Film Goethe v kině Lucerna (K1 + K2) Exkurze do Národopisného muzea (K3) Odborná exkurze do tiskárny a DTP studia Princo (K1) Divadelní představení KMD: Poslední fejeton v divadle Viola ročník Listopadové akademie v DDM Ulita Přednáška R. Pazderského Komunismus a nacismus, možnosti a meze srovnání (K4) Beseda se sportovním redaktorem ČT Jiřím Kalembou (K2) Odborná exkurze do antikvariátu a galerie Ztichlá klika (K1) Příběhy bezpráví filmová projekce a beseda s Ivanem Binarem (K3 + K4) Účast školy na přehlídce středních škol Schola Pragensis Beseda s Jiřím Hiemerem ze společnosti Internet Info v rámci předmětu management (K4) Adventní výlet do Roztok u Prahy aneb po stopách Z. Braunnerové (K4) Výstava Joža Uprka Evropan slováckého venkova ve Valdštejnské jízdárně (K3) Lyžařský a turistický kurz na Špičáku Přednáška Antisemitismus a holocaust (K3 + K4) 15

16 Odborná exkurze do Národní technické knihovny v Dejvicích (K1) Návštěva veletrhu vysokých škol (K3) Beseda organizace Greenpeace o změnách klimatu (K2) Odborná exkurze do knihovny Strahovského kláštera (K1) Workshop a prezentace organizace AFS na téma kultura a kulturní identita (K2 + K3) Divadelní představení KMD: Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách v Divadle v Dlouhé Komponovaný pořad Umění milovat život v Městské knihovně (K3) Odborná exkurze do Národní knihovny (K1) Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere Exkurze po pražských věžích (K2) Anglické divadelní představení Lord of the Flies v DDM Ulita (K1 + K2) Exkurze do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (K2) Přednáška J. Turka o guerillovém marketingu (K4) Filmový festival Jeden svět dokument Holky v ringu (K1) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K3) Filmový festival Jeden svět dokument Kdo zabil Natašu? (K2) Exkurze na knižní veletrh v Lipsku Divadelní představení KMD: Carmen v Hudebním divadle Karlín Filmový festival Jeden svět dokument Nedáme se umlčet? (K4) Veletrh fiktivních firem na Výstavišti (K2) Odborná exkurze do Městské knihovny na Mariánském náměstí (K1) Den knihy Odborná exkurze do Archivu hl. města Prahy Exkurze na Vyšší odbornou školu publicistiky (K4) Beseda s J. Jarým o Texasu (K3) Přednáška R. Pazderského Historie a dějepisectví na prahu 2. tisíciletí (K4) Divadelní představení KMD: Černá díra v Dejvickém divadle Přednáška o managementu se Z. Fekarem (K2) Anglické divadelní představení Slapstick na motivy K. Vonegutta v DDM Ulita (K3) Výstava Nejkrásnější česká kniha roku 2011 v Památníku národního písemnictví (K1) Exkurze do Břevnovského kláštera a k mohyle bitvy na Bílé hoře (K1) Odborná exkurze do nakladatelství Albatros (K1) Veletrh a literární festival Svět knihy pomoc při organizaci Výstava Rembrandt&co. ve Šternberském paláci (K2 + K3) Projekce filmu Náš vůdce (Die Welle) v kině Aero (K1 K3) Sportovní a turistický kurz v Horním Poříčí Výstava Atentát na Heydricha 70 příběhů paměti národa (K3) Odborná exkurze do Národního technického muzea expozice tiskařství (K1) Výstava obrazů Jakuba Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně (K1 + K2) Putování po jižních Čechách: Dívčí kámen, Kleť, keltské oppidum, kravín v Brlohu, Rojšín, atd. (K2) Exkurze do Muzea čokolády a procházka po židovském městě (K1) Výlet do Prokopského údolí (K3) Výlet do Divoké Šárky (K1) Výstava fotografií Václava Havla na Staroměstské radnici a exkurze do knihkupectví Globe a Shakespeare a synové (K3) Výlet k letohrádku Hvězda a mohyle bitvy na Bílé Hoře (K3) 16

17 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola sídlí v pronajatých prostorách ZŠ Chmelnice. Tyto prostory nejsou v průběhu školních prázdnin nijak využívány. 17

18 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2011/2012 V tomto školním roce nebyla provedena žádná inspekce ani kontrola. 18

19 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Náklady Spotřebované nákupy 335 Služby 1465 Osobní náklady 4071 Z toho mzdové náklady 3124 Z toho sociální pojištění 932 Ostatní náklady 53 Odpisy 147 Náklady celkem 6071 Výnosy Tržby za vlastní výkony a zboží 2227 Ostatní výnosy celkem 10 Provozní dotace 3932 Přijaté příspěvky 13 Výnosy celkem 6182 Poznámka: všechny údaje jsou v tisících Kč. Podrobné údaje o hospodaření školy jsou obsaženy ve zprávě nezávislého auditora, která tvoří přílohu číslo 5 této výroční zprávy. 19

20 VIII. Seznam příloh: Příloha č. 1: Učební plány Příloha č. 2: Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Příloha č. 3: Výroční zpráva školního metodika prevence rizikového chování za rok 2011/2012 Příloha č. 4: Partneři školy knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knihovny, distribuční firmy, v nichž naši žáci vykonávají učební a odbornou praxi Příloha č. 5: Účetní závěrka za rok 2011 a zpráva nezávislého auditora k ověření účetní závěrky za rok

21 Příloha č. 1 Učební plán Název předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Povinné vyučovací předměty Český jazyk (ČJ) Česká literatura (ČL) Světová literatura (SL) Anglický jazyk (A) Německý jazyk (N) Dějepis (D) Společenské vědy (SV) Dějiny filozofie (DF) Dějiny umění (DU) Základy přírodních věd (ZPV) Matematika (M) Tělesná výchova (TV) Informatika (I) Písemná a elektronická komunikace (PEK) Knihkupectví (Kn)

22 Nakladatelství (Na) Dějiny knižní kultury (DKK) Management a marketing (MaM) Úvod do praxe (ÚP) Volitelné vyučovací předměty Seminář z anglického / německého jazyka Společenskovědní seminář / Seminář z managementu a marketingu Dějepisný seminář / Seminář z právní nauky Literární seminář / Seminář z informatiky Nepovinné vyučovací předměty Dějiny filmu Dějiny hudby předměty mohou být otevřeny dle aktuálních možností školy a zájmu žáků Dějiny divadla Přehled využití týdnů ve školním roce Činnost / ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Sportovně-turistický kurz Odborná praxe (celkem 12 týdnů) Souborná zkouška Maturitní zkouška Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce Celkem týdnů

23 Příloha č. 2 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Výroční zpráva Střední školy knižní kultury, o.p.s. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2011 Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne v platném znění. A/ Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace:0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 23

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Střední škola knižní kultury, o.p.s. 30. září 2011 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 1. 10. 2013 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 30. 9. 2014 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s. 26. září 2007 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy 1 1. Přesný název školy podle

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední škola knižní kultury, o. p. s. 30. 9. 2015 PhDr. Alice Krýžová, Ph.D. ředitelka školy I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy dle platného zápisu

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více