PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, České Budějovice; tel: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České Budějovice; tel: 387 718 293, 603 484 918"

Transkript

1 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, České Budějovice; tel: , Číslo paré: Investor IČO: Vypracoval: ing. Kittel Jaromír Autorizace: ing J.Kittel, AO ING.LUBOŠ FRANK Stavba 3 R O D I N N É D O MY N A P O Z E M K U parc.č. 277/11, 277/12 v k.ú. Dolní Břežany Místo na parcel.č.: 277/1, 277/11, 277/12 v k.ú. Dolní Břežany Účel DPS Objekt Část Příloha SO 02 - OBJEKT "B" ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE VÝKAZ VÝMĚR Zakázka Datum 2014/03 Formát 18 x A4 Č.změny - datum.. Č.přílohy D1.B.4e.08

2 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B ext ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B exterier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) Díl: 1 Zemní práce R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 11, R00 Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva m2 11, R00 Odstranění podkladu z kameniva těženého m3 2, R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l hod 10, R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 7, R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,00 0, , R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 2,00 0, , R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 21, R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 49, R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 49, R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 154, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 154, U00 Rýhy hloubené ručně ostatní tř.3 m3 18, R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 385,82 0, , R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 38,55 0, , R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 385, R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 38, R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 83, R00 Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m m3 21, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 99, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 21, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 99, T00 Uložení sypaniny na skládku s poplatkem m3 99, R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 111, R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 39, R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 143, R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 143, Směs travní parková I. sídlištní PROFI kg 2,86 0, , Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída A T 63,15 1, ,15000 Celkem za 1 Zemní práce 63,67779 Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce R00 Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm m3 8,89 1, , R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 89,20 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B ext ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B exterier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0,68 0, , R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0, R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20) m3 2,23 2, , R00 Železobeton zákl. pásů z cem. portladských B 12,5 m3 0,93 2, , RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednící materiál prkna m2 15,06 0, , R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 15, R00 Výztuž základových pásů ze svařovaných sítí t 0,04 1, , R00 Vodorovné nosné konstrukce ŽB z B 20 m3 0,19 2, , R00 Vyztuz vod konstr-svar site kari t 0,01 1, , R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 24,20 1, , R00 Podkladní pilířky, cihly vápenopískové kyselinovzd m3 0,38 2, , R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10 m3 0,35 2, , U00 Podkl deska beton C16/20 výkop m3 0,29 2, , U00 Podkl deska beton C16/20 výkop m3 0,28 2, , R00 Výztuž podkladních desek z oceli (BSt 500 S) t 0,01 1, , U00 Podklad komunikací štěrkopísku 15cm m2 1,20 0, , R00 Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem m3 11,63 1, , R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 8,37 1, , R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 11,95 0, , Poklop šachtový HERMELOCK HE-880 RCT kus 1,00 0, , Geotextilie MOKRUTEX SPECIAL DS 300g/m2 do 4m m2 112,00 0, , R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 166,00 Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 102,32567 Díl: 8 Trubní vedení R00 Výřez nebo výsek na potrubí kus 2, R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 1,00 0, , R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 2,00 0, , R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 1,00 0, , R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm m 51, R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm m 1, R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.pvc, bez obs. m 3, R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm m 1, U00 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150 m 87,80 0, ,28974 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

4 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B ext ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B exterier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) RT2 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000 m 1,50 0, , T00 Odvod.kanálek RONN KE150 vč.lit.roštu,čel a vpusti m 3,50 0, , U00 MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150 kus 6, U00 MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN150 kus 1,00 0, , T00 Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 150 kus 1, R00 Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 300 kus 1, R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN kus 1,00 0, , R00 Montáž navrtávacich pasů DN 100 kus 2, R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 89, T00 Montáž šachty plastové m3 3,84 0, , Trubka tlaková PE HD (lpe) d 40 x 3,7 x 6000 mm kus 9,00 0, , Trubka tlaková PE HD (lpe) d 63 x 5,8 x 6000 mm kus 1,00 0, , Trubka tlaková PE HD (lpe) d 110 x 10,0 x 6000 mm kus 1,00 0, , A Trubka ochranná d 110 PEHD m 3,00 0, , A Koleno kanalizační KGB 160/ 45 PVC kus 6,00 0, , A Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC kus 1,00 0, , A Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC kus 1,00 0, , A Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC kus 1,00 0, , A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45 PVC kus 1,00 0, , A Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45 PVC kus 1,00 0, ,00613 Celkem za 8 Trubní vedení 1,20643 Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení R00 Armatury s 1závitem - ventily výtokové K 3T,G 1/2 kus 1,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1 kus 1,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c,g 1 kus 1,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 1 kus 1,00 0, , R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 1,00 0, , U00 Vodoměr závit -40řC G 1x150mm kus 1,00 0, , R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1, R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 kus 1,00 0, , R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 1,00 0, , R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1, R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 53,00 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

5 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B ext ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B exterier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 53, R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg kus 1,00 0, , R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00 0, , R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00 0, , R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 4,00 0, , AS vodo A5 Šachta vodoměrná ASIO VODO A5 kus 1,00 0, , HAW PŘÍRUBA S /110-- kus 1,00 0, , HAW POKLOP TELESKOPICKÝ PRO DOM PŘÍPOJKY---- kus 2,00 0, , HAW POKLOP K PODZEMNÍ HYDRANT HAWLE-LITINA-- kus 1,00 0, , HAW POKLOP TELESKOPICKÝ PRO ŠOUP.---- kus 1,00 0, , HAW ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY-63-2""-- kus 1,00 0, , HAW ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY-40-5/4""-- kus 1,00 0, , HAW PODKLAD. DESKA UNI---- kus 3,00 0, , HAW PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP---- kus 1,00 0, , HAW ŠOUP.PŘÍR.KR. 80 KS 1,00 0, , HAW KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ-80-- kus 1,00 0, , HAW PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU-110-2''-- kus 1,00 0, , HAW PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ HAKU-110-5/4''-- kus 1,00 0, , HAW PŘÍRUBA SLEPÁ kus 1,00 0, , HAW TVAROVKA T KUS kus 1,00 0, , HAW SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3-1, kus 1,00 0, , HAW SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8- kus 2,00 0, , HAWD HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ-80/1,50m-- kus 1,00 0, , WAVLF100000W Akumulační box Azura--- ks 27, WAVLF100800W Spojka Azura - klip--- ks 60, WAVLF152152W AZURA šachta filtrační 2m--- ks 3, WAVRF000190W DNO SILNIČNÍ VPUSTĚ 425 (vč.těsnění)--- ks 3, WAVRF000340W POKLOP LITINOVÝ 425/40T DO TELESKOPU--- ks 3, WAVRF000350W POKLOP LITINOVÝ 425/40T-DĚROVANÝ--- ks 3, WAVRF001100W TELESKOP. ROURA 425/375 (vč.těsnění)--- ks 6, WAVRF010340W TEGRA DNO KG 160 ÚHEL 90 (vč.těsnění)--- ks 3, WAVRP000415WŠACHT.ROURA BEZ HRDLA 425/ ks 3,00 Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1,18404 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

6 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B ext ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B exterier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) Díl: 99 Staveništní přesun hmot R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 2,39 Celkem za Díl: D96 99 Staveništní přesun hmot Přesuny suti a vybouraných hmot R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 6, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 6, R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 6,43 Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 5

7 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B int ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B interier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) Díl: 1 Zemní práce R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19, R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 19, R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do m m3 16, R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 16, T00 Uložení sypaniny na skládku s poplatkem m3 16, R00 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 3, R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10, Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída A T 16,89 1, ,89000 Celkem za 1 Zemní práce 16,89000 Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0-4 mm m3 6,59 1, , R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu B 10 m3 0,50 2, , R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 30,60 Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 13,70769 Díl: 713 Izolace tepelné R00 Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá m2 1,20 0, , U00 Izol potrubí skruž lepené -DN 50 m 28,00 0, , U00 Izol potrubí skruž lepené -DN 75 m 8,00 0, , U00 Izol potrubí skruž lepené-dn 110 m 37,00 0, , R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 149, R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 11, A Pás lamelový ORSTECH LSP H tl. 20 mm m2 2,00 0, , MIR izol.trubice Mirelon PRO 22 x 13 m 42,00 0, , MIR izol.trubice Mirelon PRO 22 x 20 m 65,00 0, , MIR izol.trubice Mirelon PRO 25 x 13 m 25,00 0, , MIR izol.trubice Mirelon PRO 25 x 20 m 26,00 0, , MIR izol.trubice Mirelon PRO 32 x 13 m 12,00 0, , MIRT505 izol.trubice Tubolit ARF 58 x 5 m 30,00 0, , MIRT7013 izol.trubice Armaflex AC 76 x 13 m 9,00 0, , MIRT8013 izol.trubice Armaflex AC 102 x 13 m 39,00 0, , R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,03 Celkem za 713 Izolace tepelné 0,02627 Díl: 721 Vnitřní kanalizace Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 1

8 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B int ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B interier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) T00 Čisticí kus potrubí odpadní svislé D 75 kus 4,00 0, , T00 Čisticí kus potrubí odpadní svislé D 110 kus 8,00 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG připojovací DN 40 x 1,8 mm m 8,70 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG připojovací DN 50 x 2,0 mm m 19,30 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG připojovací DN 110 x 3,4 mm m 2,20 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé DN 75 x 2,6 mm m 6,50 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG odpadní svislé DN 110 x 3,4 mm m 28,10 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené DN 75 x 2,6 mm m 1,50 0, , R00 Potrubí POLO-KAL NG ležaté zavěšené DN110 x 3,4mm m 6,70 0, , R00 Potrubí POLO-ECO plus ležaté v zemi DN 110 x 3,9mm m 14,40 0, , R00 Potrubí POLO-ECO plus ležaté v zemi DN 125 x 4,4mm m 42,10 0, , R00 Potrubí POLO-ECO plus ležaté v zemi DN 160 x 5,5mm m 10,90 0, , R00 Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8 kus 6, R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 7, R00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 3, R00 Hlavice ventilační z PVC DN 125/990 kus 2,00 0, , R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 67, R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 73, A HL64.1H vtok střeš. ploché střechy DN70/100 kus 5, A HL 65P nástavec s pevnou izolační přírubou pro PVC kus 5,00 0, , HL83.M souprava izol s folií pro stěrkové izolace kus 1,00 0, , A HL90PrD vtok podlah.primus DN40,vodor odt, příruba kus 1, K HL160 odvodňovací kroužek k HL62,64,65,350 kus 5,00 0, , k HL138 sifon kondenz D32 kus 1,00 0, , A HL350 nástavec prodlužovací výška 155 mm kus 5,00 0, , A HL404.1 uzávěrka zápach. podomítková DN 40/50 kus 4,00 0, , a HL531 Sprchový žlab Primus Line kus 3,00 0, , K HL603.1 Zápachový uzávěr DN 100 kus 5,00 0, , B HL905ventil (hlavice) přivzdušňovací DN 50/70 kus 2,00 0, , R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,28 Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 0,28359 Díl: 722 Vnitřní vodovod T00 Potrubí PE X/AL/PE PN16 (vícevrstvé) d 20x2,3 mm m 101,30 0, , T00 Potrubí PE X/AL/PE PN16(vícevrstvé) d 25x2,5 mm m 48,10 0, ,01482 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 2

9 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B int ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B interier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) T00 Potrubí PE X/AL/PE PN16(vícevrstvé) d 32x3 mm m 11,10 0, , R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 24,00 0, , R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 5,00 0, , R00 Armatury s 1závitem - ventily výtokové Ke 3T,G 1/2 soubor 2,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1/2 kus 3,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 3/4 kus 10,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 83 c, G 1 kus 1,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c,g 1/2 kus 2,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil přímý Ke 125 c,g 1 kus 2,00 0, , R00 Armatura se 2závity - ventil zpětný Ve 3030, G 1/2 kus 1,00 0, , U00 Filtr mosaz 2x 1/2" kus 1,00 0, , U00 Filtr mosaz 2x 3/4" kus 1,00 0, , R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 kus 2,00 0, , R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 160,50 0, , R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 160,50 0, , Teploměr nerezový TR 60, délka stonku 45 mm kus 1, Tlakoměr standardní B kus 1,00 0, , KONPT Ventil termostatický PRESTO 3/4 kus 2,00 0, , REF Refix DD, řada 10 barů DD 8/10 ks 1,00 0, , WIL Čerp. WILO StratosEco Z25/1-5 kus 1,00 0, , R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,11 Celkem za 722 Vnitřní vodovod 0,11481 Díl: 725 Zařizovací předměty T00 Ventil nástěnný na hadici PO G 1/2 soubor 2,00 0, , T00 Ventil rohový s propoj.hadicí G 1/2 soubor 20,00 0, , U00 Ventil výtok stěna pračka G 1/2x80 soubor 1,00 0, , T00 Ventil kombi G 1/2 kus 1,00 0, , T00 Dvířka revizní 20/20 kus 13,00 0, , T00 Dvířka revizní 30/30 kus 2,00 0, , RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 6,00 0, , RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00 0, , RA0 Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění kus 1,00 0, , RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust kus 3,00 0, , TA0 Klozet závěsný, nádržka, komplet kus 3,00 0, ,14196 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 3

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : RD Dolní Břežany Rozpočet: ZI B int ZI B Zdravotní instalace RD B Zdravotní instalace RD B interier P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) TA0 Bidetová sestava kus 2,00 0, , R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,03 Celkem za 725 Zařizovací předměty 0,65203 Zpracováno programem BUILDpower, RTS, a.s. Strana 4

11 na akci: Plocha dren.rý.kol.dren.jámy kol. rýhy kol. rýhy kol.betdren.rý.svah rýhy svah. rýhy svah.bet jámy kolmé jámy svah. celk.m2 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 P - pláň Výpočet zemních prací - rekapitulace K - komunikace 11,95 11,95 0,10 1,20 0,25 2,99 0,10 1,20 0,05 0,60 S - štěrkové plochy C - chodníky O - ornice 103,16 39,92 143,08 0,15 21,46 OP - ornice příkopy řezání asfaltu délka m 11,95 spára m 23,90 Celkem 155,03 1,20 2,99 1,20 0,60 Celkem zemní práce Výkop dren. rýh s kolmými stěnami Výkop dren.jam s kolmými stěnami Výkop rýh s kolmými stěnami Výkop rýh s kolmými stěnami - beton Výkop dren. rýh se svahovanými stěnami Výkop rýh se svahovaými stěnami Výkop rýh s svahovanými stěnami - beton výkopek celkem m3 povrchové úpravy výměry v úrovni terénu podklad štěrkpísk podkladní štěrk krycí štěrky z toho m3 živičný koberec ornice výkopek zemina objekty RD B Břežany lože potrubí obsyp potrubí beton. lože štěrkové lože ornice podkladní štěrkopísek 176,40 1,20 2,99 1,79 15,47 154,95 24,20 39,47 11,63 5,98 79,66 75,30 zásypy ornicí drenáž štěrk lože drenáž štěrk krycí drenáž štěrkopíse k krycí k rozvodu: štěrk 22/63 zásyp rýhy pod komunik. obal.kamenivo OKH obetonová ní potrubí bet.lože objekty asfaltobeton ABJ II zásyp propust. zeminou exterier příkop z propust. ornice krycí štěrkopísek vrstvy komunik. zásyp zeminou odvoz zeminy výkop jam s kolmými stěnami výkop jam se svahovanými stěnami 55,92 5,99 49,93 17,75 0,28 31,90 18,03 Celkem m3 39,21 232,32 1,20 2,99 1,79 21,46 204,88 17,75 24,20 39,47 11,63 0,28 5,98 111,56 93,32

12 Výpočet zemních prací na akci: RD B Břežany k rozvodu: exterier úhel uložení 120 úsek od do P K S C O Dpotr h.lože d.lože celk.délka h` h hloubka násyp šířka výkopek lože dolní lože horní obsyp zásyp odvoz 1 1,00 1, ,08 0,15 1,00 1,05 1,00 1,03 0,80 0,82 0,12 0,06 0,28 0,35 0,47 2, ,97 21,13 8, ,08 0,15 8,16 1,08 1,18 1,13 0,80 7,38 0,98 0,52 2,32 3,56 3,82 18, ,91 11, ,08 0,15 11,91 1,18 1,01 1,10 0,80 10,43 1,43 0,76 3,38 4,86 5,57 26, ,05 22, ,08 0,15 22,05 1,36 1,07 1,22 0,80 21,43 2,65 1,41 6,26 11,12 10,32 53, ,05 24,31 2, ,08 0,15 2,26 0,79 0,45 0,62 0,56 0,78 0,19 0,10 0,44 0,06 0,73 PV -0,50 2,50 3, ,02 0,15 3,00 1,65 1,65 1,65 0,80 3,96 0,36 0,05 0,76 2,79 1,17 9,90 PV 2,50 4,96 2, ,02 0,15 2,46 1,65 1,65 1,65 0,80 3,25 0,30 0,04 0,63 2,29 0,96 8,12 PV 4,96 48,74 43, ,02 0,15 43,78 1,65 1,45 1,55 0,80 54,29 5,25 0,70 11,15 37,18 17,11 135,72 PV napojení na řad 3,50 3, ,06 0,15 3,50 1,65 1,65 1,65 0,80 4,62 0,42 0,15 0,96 3,09 1,53 11,55 PK napojení na stoku 2,50 2, ,15 0,15 2,50 2,50 2,50 2,50 0,90 5,63 0,34 0,34 0,84 4,11 1,51 12,50 PK 5,00 5, ,08 0,15 5,00 2,50 2,06 2,28 0,90 10,26 0,68 0,36 1,61 7,62 2,64 22,80 PK 5,00 5,79 0, ,08 0,15 0,79 2,06 2,06 2,06 0,90 1,46 0,11 0,06 0,25 1,05 0,42 3,25 PK 5,79 26,00 20, ,08 0,15 20,21 2,06 1,84 1,95 0,90 35,47 2,73 1,46 6,51 24,78 10,69 78,82 PK 26,00 40,38 14, ,08 0,15 14,38 1,84 1,05 1,45 0,80 16,62 1,73 0,92 4,08 9,89 6,73 41,56 celkem délka Výpočet zemních prací rýhy stěny svislé 14,00 127,00 141,00 celkem rýhy kolmé 176,40 17,27 6,93 39,47 112,73 63,67 385,82 38,55 pažení do 2m (m2) pažení do 4m (m2) pažení přes 4m (m2)

13 Výpočet zemních prací - jámy stěny svahované na akci: RD B Břežany k rozvodu: exterier objekty celk.k výkop - v metrech lože (m) objekt (m) násyp ks P K S C O s šířka, šířka, délka hloubka přesah tl.lože délka průměr průměr výška výška α výkopek bet.lože objekt zásyp odvoz obvod celk.plocha vsakovací objekt ,40 1,90 1,77 9,40 1,90 0,80 75,00 41,47 14,29 27,18 14,29 26,39 29,48 VŠ ,50 1,90 1,95 0,15 0,10 1,70 1,10 1,85 75,00 14,45 0,28 3,46 10,71 3,74 12,98 10,44 celkem výkop jam šikmé stěny 55,92 0,28 17,75 37,89 18,03 39,37 39,92

14 na akci: Plocha dren.rý.kol.dren.jámy kol. rýhy kol. rýhy kol.betdren.rý.svah rýhy svah. rýhy svah.bet jámy kolmé jámy svah. celk.m2 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 k.v. m3 P - pláň 31,18 31,18 K - komunikace 0,10 S - štěrkové plochy C - chodníky O - ornice Výpočet zemních prací - rekapitulace OP - ornice příkopy řezání asfaltu délka m spára m Celkem 31,18 Celkem zemní práce Výkop dren. rýh s kolmými stěnami Výkop dren.jam s kolmými stěnami Výkop rýh s kolmými stěnami Výkop rýh s kolmými stěnami - beton Výkop dren. rýh se svahovanými stěnami Výkop rýh se svahovaými stěnami Výkop rýh s svahovanými stěnami - beton výkopek celkem m3 povrchové úpravy výměry v úrovni terénu podklad štěrkpísk podkladní štěrk krycí štěrky z toho m3 živičný koberec ornice výkopek zemina objekty RD B Břežany lože potrubí obsyp potrubí beton. lože štěrkové lože ornice podkladní štěrkopísek 19,81 19,81 6,59 10,56 3,14 16,67 zásypy ornicí drenáž štěrk lože drenáž štěrk krycí drenáž štěrkopíse k krycí k rozvodu: štěrk 22/63 zásyp rýhy pod komunik. obal.kamenivo OKH obetonová ní potrubí bet.lože objekty asfaltobeton ABJ II zásyp propust. zeminou interier příkop z propust. ornice krycí štěrkopísek vrstvy komunik. zásyp zeminou odvoz zeminy výkop jam s kolmými stěnami výkop jam se svahovanými stěnami Celkem m3-0,47 19,81 19,81 6,59 10,56 3,14 16,67

15 Výpočet zemních prací na akci: RD B Břežany k rozvodu: interier Výpočet zemních prací rýhy stěny svislé úhel uložení 120 úsek od do P K S C O Dpotr h.lože d.lože celk.délka h` h hloubka násyp šířka výkopek lože dolní lože horní obsyp zásyp odvoz 1 1,00 9,99 8, ,06 0,15 8,99 1,00 0,45 0,73 0,53 3,42 0,71 0,29 1,60 0,82 2,60 2 9,82 9, ,06 0,15 9,82 0,95 0,30 0,63 0,53 3,22 0,77 0,32 1,75 0,38 2,84 3 2,07 2, ,06 0,15 2,07 0,46 0,30 0,38 0,53 0,41 0,16 0,07 0,37 0,41 4 1,44 1, ,06 0,15 1,44 0,41 0,30 0,36 0,51 0,26 0,11 0,04 0,25 0,26 5 8,97 8, ,06 0,15 8,97 0,76 0,30 0,53 0,51 2,42 0,69 0,25 1,54 2, ,97 12, ,06 0,15 12,97 0,30 1,08 0,69 0,53 4,70 1,02 0,43 2,31 0,94 3, ,91 23,35 11, ,06 0,15 11,44 1,01 0,30 0,66 0,53 3,93 0,90 0,38 2,04 0,62 3,31 7 1,11 1, ,06 0,15 1,11 1,05 0,75 0,90 0,53 0,52 0,09 0,04 0,20 0,20 0,32 8 1,14 1, ,06 0,15 1,14 1,01 0,70 0,86 0,53 0,51 0,09 0,04 0,20 0,18 0, ,73 1, ,06 0,15 1,73 0,59 0,30 0,45 0,53 0,40 0,14 0,06 0,31 0,40-0,47 celkem délka 59,68 59,68 celkem rýhy kolmé 19,81 4,68 1,91 10,56 3,14 16,67 pažení do 2m (m2) pažení do 4m (m2) pažení přes 4m (m2)

16 délk.roz. tepel.vod. drsnost max.tepl. IZOLACE POTRUBÍ RD Břežany PE -X/Al/PE-X PN 16 - DN m.j /8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 5/4 6/ / / mm/m*k 0,025 vnější průměr trub mm 16,00 20,00 25,00 32,00 40,00 50,00 W/m*K tl.stěny mm 2,00 2,25 2,50 3,00 4,00 4,50 mm 0,007 vnitřní průměr trub mm 12,00 15,50 20,00 26,00 32,00 41,00 C SV - délka trub m 39,7 23,8 11,1 Celkem délka trub izolace lehč.pe TV,CV - délka trub izolace lehč.pe mm 22x13 25x13 32x13 42x13 52x13 m 61,6 24,3 mm 22*20 25*20 32*25 42*13 52*20 70*20 92*20 74,6 85,9 160,5 m 101,3 48,1 11,1 IZOLACE lehč.pe CELKEM SV: 74,60 TV: 85,90 2.v.TV: izolace: 160,50 kontr.číslo int.d / tl Celkem: Smont.DN ,4 S mont. DN 40 11,1 S mont. DN 80 S trubky 160,50 S montáže 160,5 DN d rozměr Rukávec Tubolit AR FONOBLOK 5 mm - m montáž dodávka x5 8,7 19,3 28,0 30 DN d rozměr Rukávec Armaflex AC 13 mm - m montáž dodávka x13 6,5 1,5 8, x13 28,1 6,7 2,2 37,0 39 Rohože z minerální vaty tl.20 mm v prostupech konstrukcemi m2 montáž dodávka kanalizace - ks 4,0 vodovod - ks 2,0 1,2 2

17 TABULKA ŠACHET RD B poř. označení kóta kóta kóta výška převýšení typ dna obj.číslo DN výška š.roura (DN/L) šachty terénu vrcholu dna šachty šachty potrubí š.roury 425/1500 [m n.m.] [m n.m.] [m n.m.] [m] [mm] [mm] RP ŠR4 337,57 337,57 335,64 1,93 vozovka h=0.0 m TEGRA dno KG RF ŠR5 337,95 337,95 336,26 1,69 vozovka h=0.0 m TEGRA dno KG RF ŠR6 337,80 337,80 336,70 1,10 vozovka h=0.0 m TEGRA dno KG RF ŠK3 337,05 337,05 335,42 1,63 vozovka h=0.0 m FILTRAČNÍ ŠACHTA 425 LF ŠK4 337,05 337,05 335,42 1,63 vozovka h=0.0 m FILTRAČNÍ ŠACHTA 425 LF ŠK01-0,20-0,20-1,64 1,44 vozovka h=0.0 m FILTRAČNÍ ŠACHTA 425 LF

18 LITINOVÝ POKLOPNEBO M ÍŽ 12,5T NEBO 40T T SN NÍ BETONOVÝ KÓNUS KORUGOVANÁ ROURA O/ 425 Z PP T SN NÍ ŠACHTOVÉ DNO TEGRA425 Z PP (P ÍMÉ, S P ÍTOKEMNEBOSB RNÉ) KANALIZA NÍ ŠACHTATEGRA O/ 425STELESKOPICKÝM ADAPTÉREM ALITINOVÝM POKLOPEM NEBO M ÍŽÍ 12,5T NEBO40T Plastovékanaliza ní šachty2012 Názevstavby-objektu STRANA (C) projektant

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ

2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení vodovodu cena v Kč za 1 bm 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ 1. Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) Podklad RTS, a.s. Profil potrubí

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Rekonstrukce technologie plynové kotelny ÚMČ Praha 20 Jívanská 647/10, Praha 6 - Horní Počernice Specifikace materiálu a prací (rozpočet) Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž Celkem A Ústřední

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Jihomoravský kraj IČO: 70888337 Žerotínovo náměstí 3/5 DIČ: CZ70888337 60182 Brno Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 14 % 10 198 531,65 CZK

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu

Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou. Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce chodníku ul. Ţeleznohorská Libice nad Doubravou Studie proveditelnosti projektu Vypracoval: Vladimír Stehno ERG 3. ročník 2008 1. Obsah 2. Úvodní informace... 3 2.1. Základní údaje o projektu...

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace"

DODATEK č. 1. ,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2013 registrované pod ID-67956 KUJIP@Tl0EL7",,, '' 1,VOŠ a Obchodní akademie Chotěboř - Oprava venkovní kanalizace" 1. Smluvní strany Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

Přehled čárových kódů zboží a výrobků

Přehled čárových kódů zboží a výrobků KV110ST 325 E Kanalizační vpusť D110 - STANDARD 8 595587 403921 KV110ST s 325 E s Kanalizační vpusť D110 - STANDARD šedá 8 595587 403952 KV125ST 325 F Kanalizační vpusť D125 - STANDARD 8 595587 403938

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 96 Kč vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 7 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 vodorovná svislá nátěr za studena nátěr za horka nástřík

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. a. Identifikace stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : a. Identifikace stavby a.1 Identifikační údaje stavby a.2 Identifikační údaje objednatele a.3 Identifikační údaje zhotovitele a.4 Identifikační údaje zhotovitele dokumentace

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 18.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_12 Název materiálu: Příslušenství a potrubí vnitřní kanalizace Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace popisuje příslušenství

Více

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK

ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH. Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 1 ZAKLÁDÁNÍ PASIVNÍCH DOMŮ V ENERGETICKÝCH A EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Ondřej Hec ATELIER DEK 2 ÚVOD PASIVNÍ DOMY JSOU OBJEKTY S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ PRO DOSAŽENÍ TOHOTO STAVU

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 17 Protipožární zabezpečení staveb 3 17 00 000 Práškové ruční hasicí přístroje

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem

PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč. % 0.023 % 0.032 Celkem 1 PROPOČET NÁKLADŮ - výkaz výměr mj. mn. Kč/mj celkem Kč Studie rekonstrukce dětského hřiště Fingerova 13-8 Základní rozpočtové náklady Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště Území se ztíž. výrob.

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno

Novostavba bytového domu, Mělnická 10, Brno Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VH-atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 81, 602 00 Brno INGAS, s.r.o. Marie Hőbnerové 58, 621 00 Brno SPLAŠKOVÁ KANALIZACE JEZEŘANY - MARŠOVICE Dokumentace pro stavební povolení

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Jsme dynamicky se rozvíjej

Jsme dynamicky se rozvíjej Výstavba, montáž a servis všech druhů kanalizací montáže čerpadel a čerpacích systémů čerpací jímky tlakové kanalizace čerpací jímky podtlakové kanalizace montáže potrubních rozvodů vodovodů z litiny i

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Stavba: Náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech A. Vytápění 2 869 03,92 Kč SO 0 Stávající kotelna 67 239,53 Kč SO 02 Sklad S,S2 83 465,3 Kč SO 03 Strážnice

Více

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti č É č á č í ř á á ě ř á ř šíř í š ří é Ž ř áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á š í š ří é Ž č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č úč í ší á šíř í š ří é á é šť í é ý é ý é éř í ě é

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su.

Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su. Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su.cz Název výrobku CENÍK platný od 1.3.2008 do 28.2.2009 TEPLOMĚRY NEREZOVÉ

Více

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod ZTI - Vodovod, kanalizace, plynovod Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 1 z 8 OBSAH: ÚVOD... 3 KANALIZACE... 3 VODOVOD... 4 Plynovod... 5 ZÁVĚR... 8 Františka 2.01 D.1.4E TZ - ZTI - 2 z 8 ÚVOD Tato část projektové

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou Ostatní a vedlejší náklady (MJ=soubor) Geodetické práce (MJ=soubor) Soupis prací - objekty KRYCÍ LIST ROZPOČTU Výstavba polní cesty C2 v k.ú. Hradec nad Svitavou (rekapitulace soupisu prací + vedlejší

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči

celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči POČET ZAMĚSTNANCŮ celkem 36 z toho: 15 instalatérů 8 topenářů - plynařů 2 elektrikáři 6 zedníků obkladačů 3 technici 2 topiči FIRMA DISPONUJE Celkem 16ti dodávkovými automobily a šesti osobními vozy. Každý

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA

PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PODLAHOVÉ KRYTINY - RD RODINA PLOVOUCÍ PODLAHA EUROWOOD Laminátová plovoucí podlaha Classic touch Síla 7mm, třída odolnosti 31 (obr. dekor švestka) Cena plovoucí podlaha: lišta obvodová: lišta přechodová:

Více

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba:

o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Zjišťovací protokol č. za sledované období od 001 Ukázková stavba Stavba: Zjišťovací prookol č. za sledované období od 3 o provedených pracích 1.11.2009 do 30.11.2009 Savba: Ukázková savba Zhooviel: IČ: DIČ: Objednael: IČ: DIČ: Měna: V rozpoču Od počáku bez Provedeno ve Zbývá

Více

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce

SO-06 Přípojka plynu Zemní práce : Montážní práce SO-06 Přípojka plynu Středotlaká plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 32 x 2,9 bude napojena na stávající středotlaký plynovodní řad (provozní tlak 0,3 Mpa) v Husově ulici. Přípojka bude ukončena ve skříni

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 049/PJ/OVZ/2014 dne: 3. února 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 9 K nadlimitní veřejné

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009

Přestupní terminál Vranovice 1. Technická zpráva z.č.09059 prosinec 2009 2 1. Identifikační údaje Název stavby: Investor: Obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice, IČO: 00 283 720 Projektant: Dopravní projektování, spol. s r.o. IČ 25361520 2. Údaje o umístění stavby Místo

Více

Ostatní pitola 6 a K 125

Ostatní pitola 6 a K 125 Ostatní Kapitola 6 125 Redukční příruba XR PN 10/16 pro redukce s krátkou stavební délkou XR-kusy šetří náklady, montáž je jednoduchá a časově úsporná. Materiál: tvárná litina podle ČSN EN 545 Standardní

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí

Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Výpočty a tabulky pro návrh kanalizačního potrubí Nejmenší jmenovité světlosti (DN) připojovacích potrubí Připojovací potrubí Nejmenší jmenovitá světlost DN Od více než jednoho zařizovacího předmětu 50

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 HISTORIE, TYPOLOGIE, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KANALIZACE Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

BETONOVÉ VÝROBKY 2015

BETONOVÉ VÝROBKY 2015 BETONOVÉ VÝROBKY CENÍK 2015 OBSAH Úvod 2 Zámková dlažba vibrolisovaná prvky pro komunikace 3 Dlažba plošná vibrolisovaná prvky pro komunikace 5 Dlažba zatravňovací 5 Dlažba vibrolitá prvky pro zahradní

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU

ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY ROZVOD PLYNU ZMĚNA NEBYTOVÝCH PROSTOR NA 2 BYTY LEDEČSKÁ UL. Č.P. 2962-2964, HAVLÍČKŮV BROD ROZVOD PLYNU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ARCH. ATELIÉR H3, s.r.o Nad žabincem 1357 580 01 HAVLÍČKŮV BROD ČKA 02 922

Více

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště

Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami výstavba fotbalového a softballového hřiště SO.05 Kanalizační, vodovodní a NN přípojka i) Technická zpráva j.1. Situace j.2. Podélný profil j.3. Vzorový příčný řez uložení potrubí j.4. Vzorové uložení NN kabelu j.5. Soupis kanalizačních šachet j.6

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil

2/15. 16. Navrhování vodovodních přípojek. 16.1 Obecné zásady. 16.2 Technické požadavky na přípojky materiál, profil Technické požadavky společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí - Bystřice kanalizační přípojka splašková B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING

CHRASTAVA-SPORTOVNÍ ULICE OPRAVA OPĚRNÉ ZDI PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA. Spol. s r. o. A INŽENÝRING VED. PROJEKTU PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL PROJEKTOVÁNÍ KOLEKTIV & STAVEB Spol. s r. o. A INŽENÝRING INVESTOR Město Chrastava DATUM 07/2013 MÍSTO STAVBY Sportovní ulice, k.ú. Chrastava-stpč. 1463/2

Více