Odbory a řešení krize Konference Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odbory a řešení krize Konference Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize"

Transkript

1 Odbory a řešení krize Konference Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize 1 Jaroslav Šulc Poradce ČMKOS Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 23. září2009

2 Zdroje a důsledky krize Fatálníkrize neoliberálního fundamentu, že jedině trh bez přívlastků a sminimálníregulacídá lidstvu šanci na dlouhodobý a spravedlivý rozvoj,ale před půl rokem se ocitla světová finanční architektura v troskách Škody jsou odhadnuty dosud na 4,1 bil. USD, vynaložené na krytíztrát z titulu toxických aktiv ve finančních institucí. Rozsah globálnífluktuace HDP není dosud kvantifikován Dnes 12 % domácnostív USA fasuje potravinové příděly, jinde majísmůlu Zesílila tendence kumulace bohatstvína straně jedné a chudoby na straně druhé (Giniho koeficienty) a narůstající disproporce mezi stagnující odměnou zaměstnanců a výrazným růstem zisku kapitálu má makroekonomicky za následek: snižování podílu mezd a platů na vytvořené hodnotě c.p. nízká poptávka nízké příjmy za práci jsou doplňovány úročenými půjčkami 2

3 Vývoj v ČR byl nepatrně lepší mzdy Podíl mezd a zisků na HDP v Evropě od roku 1995 v % zisky 34,5 Podíl mezd klesá 34 33, , , ,5 Podíl zisků roste 30 29,

4 Nejméně šest rovin krize 4 1. Krize finanční (zřejmě téma dopoledních referátů) 2. Krize ekonomická (v jaké jsme fázi??) 3. Krize regulatorní (podle výrobních faktorů byly důsledky liberalizace a deregulace různé): Zboží (volný pohyb v zóně volného obchodu, cenová politika) Služby (v energetice, spojích a dopravě není liberalizace ukončena) Technologie (uvolněno embargo vůči SVE, přenos v nadnárodních firmách) Finanční sektor (na národní úrovni s různou efektivitou viz selhání FEDu, ale absolutorium ČNB, problém u nekontrolovatelných pohybů spekulativního kapitálu v kombinaci s daňovými ráji) Pracovní síla (limitované kapacity vyspělých zemí, zatím jen 200 mil. osob) 4. Krize institucionální (zkolabovala OSN, OECD, MMF, situaci zachraňovali Sarkozy a Merkelová, později Obama, trapná pozice české reprezentace jako lídra1. pololetív EU) 5. Krize je fázová sčasovými skluzy. Dosud čtyři fáze START v září 2007, krach LB před rokem, fáze NEJISTOTY A PANIKY PŘELÉVÁNÍ z finančního sektoru do reálné ekonomiky (dosud) PŘESUN také mimo sociálně ekonomickou oblast (KRIZE HODNOT A IDEÍ) DESTRUKCE veřejných financí, exploze schodků, riziko rozpadu měn, po fázi deflace přijde inflace? 6. Neníjasné, jak dál. Neoliberalismus sice havaroval, nenítu nový koncept

5 Omyly české hospodářské politiky 5 Také ČR se pod záminkou zvýšení konkurenceschopnosti : zúčastnila dostihů ve snižování přímých daní, především daní korporací a majetkových daní zvyšováním DPH a spotřebních daní přesunula daňové břemeno stále více na zaměstnance, daňově a odvodově dotuje OSVČ snížila náklady práce i sociální a pracovně právní ochranu a omezila rozsah veřejných služeb a sociálních transferů pod záminkou boje s černými pasažéry jen snižuje dostupnost sociálních a nemocenských dávek, zaváděním poplatků tzv. šetří veřejné finance, ale fakticky jen snižuje koupěschopnou poptávku vláda ignorovala varování odborů, schválila nepoužitelný státní rozpočet a ztratila půl roku v iluzi, že nás krize mine

6 Rizika protikrizových opatření Původní nákladné návrhy NERVu krizi neřešily a budou málo účinná, neboť šlo o pokračováním politiky Modré šance ODS Další snižování daní a pojistného se ukázaly jako cesta do umělé krize veřejných rozpočtů. Jsou skvělou záminkou k částečné privatizaci starobních důchodů, nemocenského, podpor v nezaměstnanosti, zdravotnictví a veřejného školství Pod záminkou boje proti ekonomické krizi a pod heslem mít zde flexibilní pracovní trh se připravoval brutální útok na zákoník práce Souběh s politickou krizí střet o státní rozpočet 6

7 Postoje ČMKOS se nemění ČMKOS na riziko přelití světové krize do české ekonomiky upozorňovala vládu a podnikatele (na rozdíl od tzv. nezávislých analytiků) již od dubna Opakovaně vyzývala vládu k přípravě antikrizových opatření a nabízela svoji spolupráci Všechny snahy ČMKOS byly ze strany vlády zlehčovány a negovány s tím, že české ekonomice žádné takové nebezpečínehrozí Na přelomu let zpracovala ČMKOS tři rozsáhlé analytické studie o stavu a výhledu české ekonomiky, které vyústily do konkrétních doporučenípro změnu hospodářské politiky I tato opatření, zásadně odlišná od vlastních návrhů vlády a NERV, byla odmítnuta Fischerově vládě jsme je nabídli znovu 7

8 ČMKOS požaduje (1) 8 Zpomalit pokles ekonomiky prorůstovými nástroji, zejména infrastrukturálními Utlumit tlak na destrukci veřejných financí Zastavit dalšísnižování daní a pojistného, stabilizovat a posílit příjmy vč. zjednodušenídaňové soustavy a likvidacívýjimek, čelit daňovým únikům (vč. OSVČ a blok rozmachu švarcsystému), odejít od rovné dani zpět k progresi Zastavit hrozícídestabilizaci penzijního systému v obou pilířích, tj. Nepřipustit likvidaci záruky kladného hospodářského výsledku penzijních fondů přechodem na penzijníspoření Zabránit opt-out, tedy vyvedením části pojistného z průběžného systému, protože bude ihned destabilizován dnešnífunkčnísystém a do budoucna se značný rozsah důchodových nároků budoucích penzistů stane závislým na výkyvech finančního trhu Nepokračovat v privatizaci státního majetku, sociálních transferů a veřejných služeb

9 ČMKOS požaduje (2) Lépe koordinovat hospodářskou a měnovou politiku. Přijmout účinná opatření pro obnovení úvěrování podnikatelské sféry. Dosavadní opatření centrální banky na snížení úroků jsou neúčinná Podstatně rozšířit ekonomickou diplomacii a zvýšit reálnou podporu vlády pro české vývozce zejména na trhy, které jsou méně postiženy krizí Urychleně zvýšit veřejné investice do infrastruktury (včetně infrastruktury měst a obcí) a do podpory zelených a chytrých investic. Výdaje dobře auditovat, bránit plýtvání Urychleně rozvinout programy výstavby v průběhu dvou let alespoň 50 tisíc bytů se státnípodporou s nízkým nájemným pro mladé rodiny a osoby vpenzijním věku, kteří nemohou najít důstojné bydlení sjim přiměřenými náklady 9

10 ČMKOS požaduje (3) Vytvořit fond na mzdové vyrovnání pro zaměstnance, kteří nemohou pracovat na plný úvazek vdůsledku krize. Lidé, kteří budou pracovat jen část pracovního týdne a budou si zvyšovat kvalifikaci, by měli dostávat mzdové vyrovnánízprostředků státu Zajistit ochranu agenturních zaměstnanců a zaměstnanců s pracovními smlouvami na dobu určitou Zajistit ochranu občanů před finančními spekulanty a co nejrychleji přijmout potřebná opatření, která jednoznačně definují lichvu a zabrání finančním spekulantům parazitovat na svízelné finanční situaci zaměstnanců a lidí, kteří krizi zjevně nezvládají. Nutno čelit výraznému nárůstu chudoby a s tím spojenému růstu negativních jevů ve společnosti (bezdomovectví, kriminalitě, drogové závislosti, vytváření ghett chudoby ve městech, ale i rasismu a radikalizaci nespokojenců atd.) 10

11 ČMKOS požaduje (4) Protože sociální systém nenídimenzován na krizi, je nutné napnout záchrannou sociální síť: zvýšit podporu v nezaměstnanosti a prodloužit dobu pobíránídávek, stejně tak i dávek pomoci v hmotné nouzi posílit terénnísociálnípráci a vybudovat záchytná sociálnístřediska ve velkých městech změnit regulaci cen bytů, posílit formy sociálního bydlení připravit systém refinancováníhypoték v případě, že se občané vlivem krize dostanou do platebních problémů. Vyčlenit ještě vroce 2009 minimálně dvě procenta HDP na řešení důsledků krize a podporu hospodářského růstu. Nutno odblokovat chybný algoritmus schodkovosti rozpočtu. Řešeníje v kombinaci restrikce rozpočtových výdajů a hledánícest k posílenízdrojů. Nutno řešit i problémy rozpočty obcía regionů Projednávat a koordinovat protikrizová opatření české vlády doma se sociálními partnery v Radě hospodářské a sociální dohody, navenek v rámci Evropské unie i v návaznosti na závěry G

12 Odbory jsou konstruktivní Krize obnažila řadu koncepčních i běžných omylů hospodářské politiky posledního dvacetiletí Měli bychom nadále aspirovat na zemi, která neopustí trajektorii nadprůměrného vzestupu v oblasti ať ekonomické, tak sociální a ve zlepšování životního prostředí Krizi je třeba vnímat jako nečekaně přistrčené zrcadlo, které velmi ostře ukazuje jak rizika, tak hlavně možnosti a šance do budoucna 12

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013

37. SJEZD ČSSD. 2014: Nový začátek pro naši zemi návrh programových priorit ČSSD pro 37. sjezd ČSSD. Ostrava 15. 16. 3. 2013 37. SJEZD ČSSD Ostrava 15. 16. 3. 2013 Předkládá: PhDr. Lubomír Zaorálek místopředseda ČSSD 37. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 37. sjezd schvaluje materiál, předložený místopředsedou ČSSD PhDr. Lubomírem Zaorálkem.

Více

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS

10-12. Čtěte!!!!! Informace předsedkyně OS 10-12 Ročník 55 Praha 12. květen 2010 Čtěte!!!!! Vývoj základních ekonomických ukazatelů v letech 1990 2010 str. 2-9 Z volebních programů (výtah) 32,10 Kč str. 10-19 ❶ V rámci informační kampaně před volbami

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS

Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS. Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS Modrá šance ZÁKLADNÍ TEZE FINANČNÍ POLITIKY ODS p r o v e ř e j n é f i n a n c e Vlastimil Tlustý stínový ministr financí ODS č. 1/2003 modrá šance pro veřejné finance Vlastimil Tlustý stínový ministr

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 V Praze dne 17. září 2014 Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a výhled ekonomiky na příští rok 1 (pro zasedání RHSD dne 17. září 2014) I. Obecné stanovisko k návrhu státního rozpočtu

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS

Modrá kniha. pro Českou republiku. Resortní koncepce ODS Modrá kniha pro Českou republiku Resortní koncepce ODS prosinec 2004 modrá šance pro Českou republiku OBSAH Mirek Topolánek 3 Preambule 1. Vlastimil Tlustý 7 Modrá šance Modrá šance pro veřejné finance

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY

OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY OECD EKONOMICKÝ PŘEHLED ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 2011 SHRNUTÍ SHRNUTÍ Nedávná krize zasáhla českou ekonomiku prostřednictvím zahraničního obchodu. Jelikoţ ekonomika netrpěla významnějšími vnitřními nerovnováhami,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

Cesta k lidské důstojnosti

Cesta k lidské důstojnosti Cesta k lidské důstojnosti pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová stínová ministryně práce a sociálních věcí ODS č. 11/2004 modrá šance pro svobodu volby v sociálním systému Alena Páralová

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více