Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 4 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Pojistné krytí... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 8 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci... 9 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?... 9 Pojistné krytí...10 Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Pojistné krytí...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Pojistné krytí...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...14 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky...15 Kdy máte nárok na starobní dávky?...15 Pojistné krytí...16 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...17 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...18 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...18 Pojistné krytí...19 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...20 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...21 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...21 Pojistné krytí...22 Jak získat přístup k dávkám při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...22 Kapitola IX: Rodinné dávky...24 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...24 Pojistné krytí...24 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...25 Kapitola X: Nezaměstnanost...26 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...26 Pojistné krytí...26 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...27 Kapitola XI: Minimální zdroje...28 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...28 Pojistné krytí...28 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...28 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...29 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...29 Pojistné krytí...29 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...30 Příloha: Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...31 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Sociální ochrana v Rumunsku je zajišťována veřejnými institucemi v úzké spolupráci s institucemi soukromými. Veřejné instituce sociální ochrany spravují různé systémy jak na ústřední, tak na místní úrovni veřejné správy. Na ústřední úrovni veřejné správy poskytují ministerstva, státní agentury nebo státní úřady ochranu jednotlivcům v souvislosti s nemocí, mateřstvím, invaliditou, starobou, přežitím, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, rodinou/dětmi a nezaměstnaností. Pokud jde o místní úroveň veřejné správy, úřady starostů a krajská generální ředitelství pro sociální pomoc a ochranu dítěte zajišťují potřeby jednotlivců v souladu se zásadou solidarity a sociálního začlenění. Nejvýznamnějšími soukromými institucemi sociální ochrany jsou penzijní pojišťovny. Tyto instituce zahájily svou činnost poměrně nedávno a jejich úkolem je vyplácení invalidních, starobních a pozůstalostních důchodů. Na druhé straně soukromí poskytovatelé sociálních služeb z velké části uspokojují potřeby jednotlivců v oblasti dlouhodobé péče. Organizace sociální ochrany Ústřední veřejná správa Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí (Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale) provádí politiky a strategie vlády v oblasti práce, rodiny, rovných příležitostí a sociální ochrany. Ministerstvo zdravotnictví (Ministerul Sănătăţii) vypracovává v souladu s vládním programem politiky, strategie a akční programy v oblasti veřejného zdraví. Koordinuje a kontroluje provádění politik, strategií a programů v oblasti veřejného zdraví na celostátní, regionální a místní úrovni. Ministerstvo zdravotnictví má na starost postup reformy v oblasti zdravotnictví: organizuje, koordinuje a řídí aktivity zajišťující zdraví obyvatel a působí v oblasti prevence a boje proti postupům poškozujícím zdraví. Ministerstvo národní obrany (Ministerul Apărării Naţionale, ministerstvo státní správy a vnitra (Ministerul Administraţiei şi Internelor) a Rumunská informační služba (Serviciul Român de Informaţii) spravuje a provozuje prostřednictvím úřadů pro služební důchody veřejný důchodový systém a přímo systémy pojištění pro případy pracovních úrazů a nemocí z povolání, peněžité dávky v nemoci, dávky v mateřství a otcovské dávky a rodinné dávky, týkající se zaměstnanců v odvětví obrany, veřejného pořádku a národní bezpečnosti. Státní úřad pro důchody ve státní správě (Casa Naţională de Pensii Publice) je samostatnou veřejnoprávní institucí. Její úlohou je správa a provoz veřejného důchodového systému, jakož i systému pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí z povolání. červenec

5 Státní agentura pro zaměstnanost pracovních sil (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) je samostatnou institucí, jejímž úkolem je správa a provoz systému pojištění pro případ nezaměstnanosti. Státní zdravotní pojišťovna (Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) je samostatnou institucí, která má na starosti správu a provoz systému zdravotního pojištění, který koordinuje ministerstvo zdravotnictví. Místní veřejná správa Úřady starostů a krajská generální ředitelství pro sociální pomoc a ochranu dítěte odpovídají za sociální pomoc. Krajská generální ředitelství pro sociální pomoc a ochranu dítěte jsou podřízena krajským radám. Soukromé subjekty Pojišťovna pro advokáty (Casa de Asigurări a Avocaţilor) odpovídá za správu a provoz jedinečného, zvláštního a nezávislého systému důchodů a vyplácení dalších dávek ze sociálního pojištění pro advokáty. Penzijní pojišťovny (societăţi de pensii) spravují penzijní fondy v rámci systému soukromých režimů penzijních fondů (druhý pilíř) a v rámci systému dobrovolného penzijního připojištění (třetí pilíř). Soukromí poskytovatelé sociálních služeb jsou organizováni do soukromých center, jako jsou zařízení zajišťující denní péči, ústavy atd. Financování Sociální ochrana je financována z odvodů na sociální zabezpečení, místních rozpočtů a státního rozpočtu. Rodinné dávky a sociální pomoc jsou financovány z daní. Ostatní dávky jsou financovány především z příspěvků, viz dále. Senioři, invalidita a pozůstalí Zaměstnanec: První pilíř: 10,50 % (včetně 3,5% příspěvku do druhého pilíře). U výpočtu se uplatňuje horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy na každý zdroj příjmu. Druhý pilíř: 3,5 % se odečítají z výše příspěvku do prvního pilíře. Míra příspěvku do druhého pilíře se každoročně zvyšuje o 0,5 %, dokud nedosáhne 6 %. U výpočtu se uplatňuje horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy na každý zdroj příjmu. Zaměstnavatel: První pilíř: Míra příspěvku se liší podle pracovních podmínek: 20,80 % u běžných pracovních podmínek, 25,80 % u obtížných pracovních podmínek a 30,80 % u zvláštních pracovních podmínek. U výpočtu se uplatňuje horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy, znásobený průměrným počtem zaměstnanců. Druhý pilíř: Po zaměstnavateli není vyžadován žádný příspěvek. červenec

6 Osoba samostatně výdělečně činná: První pilíř: 31,30% (včetně 3,5% příspěvku do druhého pilíře): u výpočtu se uplatňuje spodní hranice ve výši 35 % předpokládané průměrné hrubé mzdy a horní hranice 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy. Druhý pilíř: 3,5 % se odečítají z výše příspěvku do prvního pilíře. Míra příspěvku do druhého pilíře se každoročně zvyšuje o 0,5 %, dokud nedosáhne 6 %. U výpočtu se uplatňuje spodní hranice ve výši 35 % předpokládané průměrné hrubé mzdy a horní hranice 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy. Nemoc a mateřství Zaměstnanec: Míra příspěvku v případě věcných dávek je 5,5 %. Na peněžité dávky se nepřispívá. U výpočtu se neuplatňuje žádná horní hranice. Zaměstnavatel: Míra příspěvku v případě věcných dávek je 5,2 % a v případě peněžitých dávek 0,85 %. Pokud jde o příspěvek na peněžité dávky, u výpočtu se uplatňuje horní hranice odpovídající 12násobku minimální hrubé mzdy na každého zaměstnance. Osoba samostatně výdělečně činná: Míra příspěvku v případě věcných dávek je 5,5 % a v případě peněžitých dávek 0,85 %. Pokud jde o příspěvek na věcné dávky, u výpočtu se uplatňuje spodní hranice odpovídající minimální hrubé mzdě. Pokud jde o příspěvek na peněžité dávky, u výpočtu se uplatňuje horní hranice odpovídající 12násobku minimální hrubé mzdy. Důchodci: Míra příspěvku v případě věcných dávek je 5,5 %. Na peněžité dávky se nepřispívá. Příspěvek na věcné dávky nemůže snížit důchod pod 740 RON (166 EUR). Nezaměstnanost Zaměstnanec: Míra příspěvku je 0,5 %. U výpočtu se uplatňuje horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy na každý zdroj příjmu. Zaměstnavatel: Míra příspěvku je 0,5 %. U výpočtu se neuplatňuje žádná horní hranice. Osoba samostatně výdělečně činná: Pojištění je dobrovolné. Míra příspěvku je 1 %. U výpočtu se uplatňuje spodní hranice odpovídající minimální hrubé mzdě a horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy. Pracovní úrazy a nemoci z povolání Zaměstnanec: Po zaměstnanci se nepožaduje žádný příspěvek. Zaměstnavatel: Míra příspěvku se pohybuje od 0,15 % do 0,85 % dle kategorií rizik. U výpočtu se neuplatňuje žádná horní hranice. Osoba samostatně výdělečně činná: Pojištění je dobrovolné. Míra příspěvku je 1 %. červenec

7 U výpočtu se uplatňuje spodní hranice odpovídající 35 % předpokládané průměrné hrubé mzdy a horní hranice ve výši 5násobku předpokládané průměrné hrubé mzdy. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Všechny osoby s trvalým pobytem v Rumunsku, včetně cizích státních příslušníků, kteří trvale žijí v této zemi, jsou kryty v rámci státního fondu zdravotního pojištění. Aby byla pojištěnci a osobám, které vyživuje, přiznána zdravotní péče, musí v průběhu předchozích 12 měsíců hradit pojištění nejméně po dobu 6 měsíců. V případě neodkladného chirurgického zákroku, tuberkulózy, AIDS nebo dalších infekčních nemocí nejsou pro vznik nároku na zdravotní péči stanoveny žádné podmínky. Zdravotní péče je rovněž poskytována vysokoškolským studentům, osobám ve výkonu vojenské služby a vězňům. Osoby s přechodným pobytem a členové diplomatického sboru s akreditací v Rumunsku si mohou sjednat dobrovolné pojištění. Pojistné krytí Soubor základních zdravotních služeb je hrazen ze zdravotního pojištění a je pravidelně aktualizován ministerstvem zdravotnictví (seznam těchto služeb je k dispozici na internetové stránce: Tento soubor základních zdravotních služeb je poskytován bezplatně, avšak pacient musí hradit léky (ambulantní léčba), zubní péči a služby očního lékaře. Léky uvedené na zvláštním seznamu jsou určitým kategoriím osob (zejména vězňům) poskytovány za sníženou cenu. Mějte, prosím, na paměti, že příslušná legislativa se v současné době reviduje. Jak získat přístup ke zdravotní péči? Zdravotní služby jsou poskytovány přímo místními zdravotními pojišťovnami a zahrnují péči praktického a odborného lékaře, ambulantní péči, hospitalizaci, léky, protézy, rehabilitaci, preventivní lékařskou péči, péči v mateřství, dopravu a další služby. Pojištěnec si musí zvolit rodinného lékaře, který poskytuje zdravotní služby obecné povahy. Každý pojištěnec si lékaře vybírá individuálně na základě různých osobních kritérií (blízkost domova či zaměstnání, méně pacientů, vysoký stupeň profesionality atd.). Odborné lékaře lze konzultovat přímo pouze v neodkladných záležitostech v místních zdravotních střediscích. V dalších naléhavých případech se péče odborného lékaře poskytuje na základě doporučení rodinného lékaře. červenec

9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci jsou vypláceny zaměstnaným osobám s trvalým pobytem v Rumunsku (zaměstnancům s individuálními pracovními smlouvami, státním úředníkům, soudcům, členům diplomatického sboru nebo konzulárnímu personálu, některým úředníkům působícím ve výkonných, zákonodárných a soudních orgánech, členům řemeslných spolků, osobám pobírajícím dávky v nezaměstnanosti a osobám samostatně výdělečně činným). Peněžité dávky v nemoci při dočasné pracovní neschopnosti Účelem těchto dávek je nahradit příjem, který je pozastaven z důvodu nemoci. Pro vznik nároku na tyto dávky je třeba, aby pojištěnec v průběhu 12 kalendářních měsíců před vznikem pracovní neschopnosti hradil pojištění nejméně po dobu 6 měsíců. Nejsou stanoveny žádné podmínky pro získání nároku na tyto dávky v případě neodkladné chirurgické operace, v případě tuberkulózy, AIDS nebo dalších infekčních nemocí. Pojištění se započítává za určitá období, včetně období, během nichž jsou pobírány dávky ze sociálního pojištění, jakož i za období vysokoškolských studií, výkonu vojenské služby nebo výkonu trestu odnětí svobody. Dávka při prevenci nemoci a profesní rehabilitaci za účelem návratu do zaměstnání Tato dávka je vyplácena osobám, které se účastní dočasné profesní rehabilitace prostřednictvím výkonu alternativního zaměstnání. Příspěvek na péči o dítě Pojištěnec má právo přerušit výkon výdělečné činnosti a pobírat dávky v nemoci v případě, že jeho dítě (do 7 let, případně do 18 let věku, pokud je dotčené dítě postižené) onemocní. Dávky nemocenského pojištění Tato dávka je vyplácena osobám, které v průběhu posledních 12 měsíců odvedly pojistné alespoň za 1 měsíc. Pro některé kategorie osob s trvalým pobytem v Rumunsku, jakož i v případě neodkladného chirurgického zákroku, tuberkulózy, AIDS nebo dalších infekčních nemocí nejsou stanoveny žádné podmínky pro získání nároku na tyto dávky. Stávající mechanismus pro vyplácení dávek v nemoci je v současné době revidován ministerstvem práce, rodiny a sociální ochrany. Budou zavedeny přísnější podmínky pro získání nároku na dočasné dávky nebo důchod. červenec

10 Pojistné krytí Peněžité dávky v nemoci při dočasné pracovní neschopnosti Peněžité dávky v nemoci v případě dočasné pracovní neschopnosti představují 75 % průměrného měsíčního příjmu pojištěnce (100 % v případě neodkladného chirurgického zákroku, v případě tuberkulózy, AIDS nebo dalších infekčních nemocí). Pojištěnec má nárok na dávky v nemoci za celou dobu trvání pracovní neschopnosti po maximální dobu 183 dnů v roce za každou nemoc, přičemž tato doba může být v některých případech prodloužena. V případě tuberkulózy a některých dalších konkrétních nemocí se dávky vyplácejí po dobu 1 roku s možností prodloužení o dalších 6 měsíců. Pokud se příjemce neuzdraví po uplynutí nároku na pobírání dávek, lékař může navrhnout dočasný či trvalý důchod. V některých případech může lékař navrhnout omezenou pracovní dobu; příjemce je v takovém případě oprávněn pobírat odpovídající náhradu. Pokud je nezbytná rehabilitace, pojištěnec může rovněž získat nárok na lázeňskou léčbu. Dávka při prevenci nemoci a profesní rehabilitaci za účelem návratu do zaměstnání Tato dávka zahrnuje dočasnou profesní rehabilitaci prostřednictvím umístění do alternativního zaměstnání a peněžitou dávku, která nahrazuje část příjmu, o nějž příjemce přišel v důsledku omezení pracovní doby. Výše každé dávky nesmí překročit 25 % průměrného měsíčního příjmu pojištěnce v průběhu 6 měsíců, které předcházely vzniku pracovní neschopnosti. Dávky jsou vypláceny maximálně po dobu 90 dní ročně. Osobám v karanténě je vyplácena dávka ve výši 75 % průměrného příjmu pojištěnce v průběhu 6měsíců, které předcházely vzniku pracovní neschopnosti. Příspěvek na péči o dítě Příspěvky se rovnají 85 % průměrného měsíčního příjmu pojištěnce v průběhu 6 měsíců, které předcházely podání žádosti. Jsou vypláceny maximálně po dobu 45 dní za kalendářní rok (tato doba může být za určitých podmínek prodloužena) na děti mladší 7 let, resp. 18 let v případě, že je dítě zdravotně postižené. Jak získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Zaměstnanec musí svému zaměstnavateli oznámit a prokázat svou pracovní neschopnost do 5 pracovních dnů od propuknutí nemoci. Zaměstnavatel nemůže rozhodnout, zda je zaměstnanec schopný výkonu výdělečné činnosti, či nikoli, nicméně ve sporných případech má právo vyžádat si lékařský posudek, který potvrdí pracovní neschopnost zaměstnance. Místní pobočky Státní zdravotní pojišťovny mohou rovněž provádět kontroly s cílem ověřit, zda je pojištěnec skutečně práce neschopný, i když má lékařské potvrzení o nemoci. Průměrný měsíční příjem odpovídá průměrnému příjmu pobíranému v průběhu 6 měsíců, které předcházely vzniku pracovní neschopnosti. Maximální měsíční příjem, který se bere v úvahu pro výpočet dávek, se rovná 12násobku hrubé minimální měsíční mzdy v Rumunsku. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? V Rumunsku stát garantuje vyrovnávací příspěvek v mateřství poskytovaný matce. Tento vyrovnávací příspěvek je vyplácen rumunským občanům s trvalým pobytem v zemi a cizincům, kteří pozbyli svého občanství a legálně pobývají v Rumunsku. V obou případech musí rodič žít ve společné domácnosti s dítětem, pro něž se žádá o dávku. Vyrovnávací příspěvek v mateřství Pro vznik nároku na dávky v mateřství je třeba, aby pojištěnec v průběhu posledních 12 kalendářních měsíců hradil pojištění nejméně po dobu 1 měsíce. Dávka při riziku v mateřství se vyplácí těhotným zaměstnankyním nebo pracujícím matkám za účelem ochrany jejich zdraví nebo zdraví jejich dětí. Pojistné krytí Vyrovnávací příspěvek v mateřství Vyrovnávací příspěvek v mateřství se vyplácí pojištěné matce po dobu 120 kalendářních dnů (63 dnů před porodem, respektive 63 dnů po porodu). Od ledna 2009 matka pobírá za celé období 85 % své průměrné měsíční mzdy vyplácené za předchozích 6 měsíců, ne však méně než 600 RON (135 EUR)a ne více než 4000 RON (899 EUR) měsíčně. Maximální měsíční příjem, který se bere v úvahu pro výpočet dávek, se rovná 12násobku celostátní průměrné hrubé minimální měsíční mzdy. Dávka je poskytována i v případě, že se dítě narodilo mrtvé. Vyrovnávací příspěvek je hrazen z rozpočtu sociálního pojištění. Dávka při rizikovém těhotenství Dávka ve výši 75 % průměrné měsíční mzdy pojištěnce se vyplácí po maximální dobu 120 dnů. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Vyrovnávací příspěvek v mateřství je pravidelně vyplácen přímo zaměstnavatelem. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Invalidní důchod (první pilíř) Osoba, která je/byla pojištěna v rámci veřejného důchodového systému (první pilíř), má nárok na invalidní důchod (pensie de invaliditate) v případě, že ztratí minimálně polovinu své schopnosti výkonu výdělečné činnosti v důsledku úrazu nebo nemoci (včetně pracovních úrazů nebo nemocí z povolání). V současnosti se rozlišují tři kategorie invalidity. První kategorie odpovídá nezpůsobilosti pro výkon jakékoli výdělečné činnosti, přičemž je vyžadována neustálá péče, druhá kategorie odpovídá nezpůsobilosti pro výkon jakékoli výdělečné činnosti, avšak v tomto případě není nutná neustálá péče, a konečně třetí kategorie předpokládá ztrátu minimálně poloviny výdělečné schopnosti, přičemž invalidní osoba je stále schopná vykonávat výdělečnou činnost. Podmínka týkající se minimální pojistné doby se liší v závislosti na věku osoby v den vystavení lékařského rozhodnutí o pracovní neschopnosti. Tato podmínka se neuplatní, pokud je invalidita důsledkem pracovního úrazu, nemoci z povolání, schizofrenie, neoplasie, AIDS, nebo pokud k ní dojde během výkonu vojenské služby. Neexistuje žádná podmínka, která stanoví, že dotčená osoba musí být pojištěna ke dni, kdy se stane invalidní. Při výpočtu pojistného období jsou zohledněna nepříspěvková období, např. období, kdy byly pobírány dávky v invaliditě nebo dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti, období denního studia na vysoké škole za podmínky, že je řádně zakončeno udělením absolventského diplomu atd. Invalidní důchod (druhý pilíř) Účastník systému soukromých režimů penzijních fondů (druhý pilíř) má nárok získat paušální částku v případě, že je oprávněn čerpat invalidní důchod 1. či 2. kategorie v rámci prvního pilíře a že je invalidita trvalá. Tyto podmínky jsou stanoveny na přechodnou dobu. Zákon týkající se organizace a fungování platebního systému soukromých důchodů dosud nebyl přijat. Pojistné krytí Invalidní důchod (první pilíř) Invalidní důchod v rámci prvního pilíře se vypočítává a vyplácí jednou za měsíc prostřednictvím bodového systému. červenec

13 Výše důchodu závisí na délce doby pojištění, výši příjmů a kategorii invalidity (přičemž tyto faktory jsou proměnné a charakteristické pro každou osobu), jakož i na hodnotě důchodových bodů (která je pro všechny důchodce neměnná). Měsíční hodnota se rovná měsíčnímu hrubému příjmu osoby děleno průměrnou hrubou mzdou. Roční hodnota se rovná součtu měsíčních hodnot během jednoho roku děleno dvanácti. Příjemce dostává roční hodnotu za nepříspěvková období. Roční hodnotu dostává rovněž za potenciální příspěvkové období odpovídající dané kategorii invalidity. Potenciální příspěvkové období představuje rozdíl mezi celou příspěvkovou dobou a příspěvkovou dobou dosaženou do data poskytnutí invalidního důchodu kategorie I nebo II. Nesmí přesáhnout příspěvkovou dobu, které by osoba potenciálně dosáhla od data poskytnutí invalidního důchodu kategorie I nebo II do standardního důchodového věku. Průměrná roční hodnota se rovná součtu ročních hodnot děleno celou příspěvkovou dobou. Výše invalidního důchodu se vypočítává jako roční průměrná hodnota znásobená hodnotou důchodových bodů. Od 1. ledna 2012 se hodnota důchodových bodů ročně upravuje o 100 % míry inflace plus 50 % reálného růstu průměrných hrubých příjmů za předchozí rok. K 1. červenci 2011 činí hodnota důchodového bodu 732,80 RON (173 EUR). Osoba, jíž byla přiznána invalidita 1. kategorie, má rovněž nárok na dávku na péči poskytovanou třetí osobou. Výše této dávky činí 80 % hodnoty důchodových bodů. Poživatelé invalidního důchodu, kteří jsou invalidy 3. kategorie, a nevidomí poživatelé invalidního důchodu mají právo souhrnně započíst příjem z výdělečné činnosti. Pracovní doba poživatele invalidního důchodu 3. kategorie však nesmí překročit polovinu plné pracovní doby u daného pracovního místa. Všichni důchodci bez ohledu na kategorii invalidity mají nárok na započtení příjmu získaného v rámci působení ve funkci místních či okresních poradců. Po překročení standardního důchodového věku je invalidní důchod automaticky změněn na starobní důchod. Výměra starobního důchodu je vždy ta nejvýhodnější. Dávka na péči poskytovanou třetí osobou bude nadále vyplácena. V případě, že důchodce získá nové započitatelné pojistné období, může vznést nárok na nový výpočet důchodu poté, co se stal příjemcem starobního důchodu. V případě, že poživatel invalidního důchodu splňuje podmínky pro poskytnutí pozůstalostního důchodu, má právo si zvolit důchod, který je pro něj nejvýhodnější. Invalidní důchod snížený o zákonné srážky podléhá dani z příjmu. Invalidní důchod (druhý pilíř) Paušální částka vypočítaná a vyplácená v rámci druhého pilíře se rovná čistým osobním aktivům nashromážděným na individuálním účtu zřízeném účastníkem v rámci penzijního fondu. červenec

14 Účastníkovi je zaručena částka zaplacených příspěvků snížená o sankce za převod a zákonné poplatky. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Invalidní důchod (první pilíř) Žadatel musí podat žádost o invalidní důchod u příslušné okresní pobočky úřadu pro důchody. Okresní pobočky úřadu pro důchody jsou podřízeny Státnímu úřadu pro státní důchody. Zaměstnanci odvětví obrany, veřejného pořádku a národní bezpečnosti uplatňují nárok na invalidní důchod u příslušného úřadu pro služební důchody. Lékař z téže pobočky, který je odborníkem na sociální pojištění, nebo expertní komise složená z vojenských lékařů sloužících ve vojenských nemocnicích následně určí a potvrdí kategorii invalidity. Je prováděn pravidelný přezkum s cílem posoudit vývoj zdravotního stavu příjemce důchodu a určit, zda je třeba změnit kategorii invalidity. Přezkum se provádí vždy po 1 až 3 letech v závislosti na typu postižení, dokud důchodce nedosáhne předepsaného věku pro odchod do důchodu. Důchodci postižení trvalou invaliditou a invalidní důchodci, kterým chybí nejvýše 5 let do standardního věku pro odchod do důchodu a kteří dosáhnou plné doby placení příspěvků, jsou od požadavku na pravidelný přezkum osvobozeni. Je důležité dodat, že přezkum je možné provést rovněž na základě žádosti v případě, že se zdravotní stav zlepší nebo zhorší. Dávku na péči poskytovanou třetí osobou lze získat stejným způsobem jako invalidní důchod. Za vyplácení invalidního důchodu odpovídají poštovní úřady nebo banky. Invalidní důchod (druhý pilíř) Žadatel musí zažádat o paušální částku u penzijní pojišťovny, která spravuje penzijní fond, u nějž si zřídil individuální účet. Vyplácením paušálních částek jsou pověřeny poštovní úřady nebo banky. červenec

15 Kapitola VI: Starobní důchod a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Starobní důchod (první pilíř) Osoba, která je/byla pojištěna v rámci veřejného systému důchodových režimů (první pilíř), má nárok na starobní důchod (pensie pentru limită de vârstă) v případě, že splňuje současně podmínku týkající se předepsaného důchodového věku i podmínku minimální doby placení příspěvků. Rozdíl mezi předepsaným věkem odchodu do důchodu u mužů a žen zůstává zachován: muži 64 let a 4 měsíce k 1. červenci 2012, přičemž věková hranice se 1. ledna 2015 zvyšuje na 65 let; ženy 59 let a 4 měsíce k 1. červenci 2012, přičemž věková hranice se 1. ledna 2030 zvyšuje na 63 let. Nicméně muži i ženy mají stejnou minimální dobu placení příspěvků, a to 13 let a 8 měsíce k 1. červenci 2012, která se k 1. lednu 2015 zvyšuje na 15 let. Při výpočtu pojistného období se zohledňují nepříspěvková období, např. období, kdy byly pobírány dávky v invaliditě nebo dávky v případě dočasné pracovní neschopnosti, období denního studia na vysoké škole za podmínky, že je řádně zakončeno udělením absolventského diplomu atd. Osoba má nárok na plný starobní důchod (pensie pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare) v případě, že splňuje současně podmínku týkající se předepsaného důchodového věku a podmínku plné doby placení příspěvků. Rozdíl mezi plnou dobou placení příspěvků u mužů a u žen zůstává rovněž zachován: muži 33 let a 8 měsíců k 1. červenci 2012, přičemž k 1. lednu 2015 se zvyšuje na 35 let; ženy 28 let a 8 měsíců k 1. červenci 2012, přičemž k 1. lednu 2030 se zvyšuje na 35 let. Zvláštní podmínky se vztahují na určité kategorie osob, jako jsou: osoby, které hradily příspěvky v rámci zvláštních nebo obtížných pracovních podmínek, osoby, které trpěly zdravotním postižením dříve, než jim byl přiznán status pojištěnce, osoby pronásledované z politických důvodů režimem nastoleným po dni 6. března 1945, deportované osoby nebo váleční zajatci. V případě, že osoba splní tyto podmínky, získá nárok na starobní důchod při snížené hranici věku pro odchod do důchodu (pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare). Osoba, která přesáhne plnou dobu pojištění alespoň o 8 let, má nárok na vyplácení předčasného důchodu (pensie anticipată) již 5 let před dosažením běžného věku pro odchod do důchodu. Osoba, která přesáhne plnou dobu pojištění o dobu kratší než 8 let, má nárok na vyplácení částečného předčasného důchodu (pensie anticipată parţială) rovněž již 5 let před dosažením běžného věku pro odchod do důchodu. červenec

16 Starobní důchod (druhý pilíř) Účastník systému soukromých režimů penzijních fondů (druhý pilíř) má nárok získat paušální částku v případě, že je oprávněn čerpat starobní důchod v rámci prvního pilíře. Tyto podmínky jsou stanoveny na přechodnou dobu. Zákon týkající se organizace a fungování platebního systému soukromých důchodů dosud nebyl přijat. Pojistné krytí Starobní důchod (první pilíř) Starobní důchod v rámci prvního pilíře se vypočítává a vyplácí jednou za měsíc za použití bodového systému. Výše důchodu závisí na délce doby pojištění a výši příjmů (přičemž tyto hodnoty jsou proměnné a charakteristické pro každou osobu), jakož i na hodnotě důchodových bodů (která je pro všechny důchodce stejná). Měsíční hodnota se rovná měsíčnímu hrubému příjmu osoby děleno průměrnou hrubou mzdou. Roční skóre se rovná součtu měsíčních hodnot během roku děleno dvanácti. Osoba dostává roční výši důchodu za nepříspěvkovou dobu. Průměrná roční hodnota se rovná součtu ročních hodnot děleno celou příspěvkovou dobou. Výše starobního důchodu se vypočítává jako roční průměrná hodnota znásobená hodnotou důchodových bodů. Starobní důchod při snížené hranici věku pro odchod do důchodu, předčasný důchod a částečný předčasný důchod se vypočítají stejným způsobem jako starobní důchod. Nicméně pro účely výpočtu předčasného důchodu a částečného předčasného důchodu se nezohledňují nepříspěvková období. V případě částečného předčasného důchodu se částka snižuje s ohledem na počet měsíců chybějících k dosažení požadovaného věku pro získání plného důchodu. Poživatelé starobního důchodu a poživatelé starobního důchodu při snížené hranici věku pro odchod do důchodu mají nárok na započtení příjmů z výdělečné činnosti. Poživatelé předčasného starobního důchodu, ani poživatelé částečného předčasného starobního důchodu si příjmy z výdělečné činnosti započíst nemohou, s výjimkou příjmů získaných v rámci působení ve funkci místních či okresních poradců. Důchodce může vznést nárok na nový výpočet důchodu pokaždé, když získá nové započitatelné pojistné období. Od 1. ledna 2013 se hodnota důchodových bodů ročně upravuje o 100 % míry inflace plus 50 % reálného růstu průměrných hrubých příjmů za předchozí rok. K 1. červenci 2012 činí hodnota důchodového bodu 732,80 RON (165 EUR). červenec

17 Starobní důchod, starobní důchod při snížené hranici věku pro odchod do důchodu, předčasný důchod a částečný předčasný důchod snížený o zákonné srážky podléhá dani z příjmu. Starobní důchod (druhý pilíř) Paušální částka vypočítaná a vyplácená v rámci druhého pilíře se rovná čistým osobním aktivům nashromážděným na individuálním účtu zřízeném účastníkem v rámci penzijního fondu. Účastníkovi je zaručena částka zaplacených příspěvků snížená o sankce za převod a zákonné poplatky. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Starobní důchod (první pilíř) Žádost o starobní důchod je třeba podat u příslušné okresní pobočky úřadu pro důchody. Okresní pobočky úřadu pro důchody jsou podřízeny Státnímu úřadu pro důchody ve státní správě. Zaměstnanci odvětví obrany, veřejného pořádku a národní bezpečnosti uplatňují nárok na invalidní důchod u příslušného úřadu pro služební důchody. Starobní důchod při snížené hranici věku pro odchod do důchodu, předčasný důchod a částečný předčasný důchod lze získat stejným způsobem jako starobní důchod. Za vyplácení starobního důchodu odpovídají poštovní úřady nebo banky. Starobní důchod (druhý pilíř) Žadatel musí zažádat o paušální částku u penzijní pojišťovny, která spravuje penzijní fond, u nějž si zřídil individuální účet. Vyplácením paušálních částek jsou pověřeny poštovní úřady nebo banky. červenec

18 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Pozůstalostní důchod (první pilíř) Nárok na pozůstalostní důchod (pensie de urmaş) má vdovec/vdova nebo dítě zesnulé osoby, pokud tato osoba byla v okamžiku smrti důchodcem nebo měla nárok na pobírání důchodu v rámci veřejného systému důchodů (první pilíř). Pozůstalá osoba má nárok na pozůstalostní důchod, pokud dosáhne věk pro odchod do důchodu a se zemřelým žila v manželství nejméně po dobu 10 let. Bez ohledu na věk má pozůstalá osoba nárok na pozůstalostní důchod, pokud je postižena invaliditou 1. nebo 2. kategorie, za předpokladu, že manželství trvalo alespoň 1 rok. Pozůstalá osoba má rovněž bez ohledu na věk nárok na pozůstalostní důchod v případě, že je úroveň jejího příjmu nižší než 35 % předpokládané průměrné hrubé mzdy zesnulé osoby a vychovává dítě do 7 let. V případě, že k úmrtí dojde v důsledku pracovního úrazu, má pozůstalá osoba nárok na pozůstalostní důchod v případě, že je úroveň jejích výdělků nižší než 35 % předpokládané průměrné hrubé mzdy zesnulé osoby. Dítěti zesnulého pojištěnce je pozůstalostní důchod přiznán za předpokladu, že není starší 16 let (nebo je maximálně ve věku studenta v posledním ročníku vysoké školy, avšak nesmí být starší než 26 let) nebo je invalidní (bez ohledu na stupeň postižení) a invalidita nastane před dosažením výše uvedené věkové hranice. Pozůstalostní důchod může být vyplácen buď trvale, nebo dočasně, v závislosti na splněných podmínkách. Pozůstalostní důchod (druhý pilíř) Žadatel, který je vdovcem/vdovou po účastníkovi systému soukromých režimů penzijních fondů (druhý pilíř), má v případě, že není sám účastníkem systému druhého pilíře, nárok získat paušální částku. Je-li žadatel navíc sám účastníkem systému druhého pilíře, má nárok kumulovat osobní aktiva na jediném individuálním účtu. Žadateli nemůže být přiznán důchod (starobní či invalidní) dříve, než nastane smrt účastníka. Tyto podmínky jsou stanoveny na přechodnou dobu. Zákon týkající se organizace a fungování platebního systému soukromých důchodů dosud nebyl přijat. Pohřebné (první pilíř) V případě úmrtí pojištěnce nebo osoby pobírající důchod má jakákoli osoba, která hradí náklady na pohřeb zesnulé osoby, nárok na vyplacení pohřebného (ajutor de deces). červenec

19 Na druhé straně pojištěnec či osoba pobírající důchod mají nárok na vyplacení pohřebného i v případě úmrtí vyživovaného člena rodiny, který není pojištěn. Pojistné krytí Pozůstalostní důchod (první pilíř) Pozůstalostní důchod se vypočítává a vyplácí každý měsíc jako procentní podíl starobního důchodu nebo starobního důchodu při snížené hranici věku pro odchod do důchodu skutečně vyplaceného nebo splatného zesnulé osobě. Nicméně pokud zesnulá osoba pobírala invalidní důchod, předčasný starobní důchod nebo částečný předčasný důchod, nebo na některý z nich měla nárok, pozůstalostní důchod se vypočítá jako procentní podíl důchodu vypláceného v případě invalidity 1. kategorie. Výše procenta se liší v závislosti na počtu pozůstalých s nárokem na pozůstalostní důchod: 50 % v případě jednoho pozůstalého, 75 % v případě dvou pozůstalých a 100 % v případě tří či více pozůstalých. V případě dítěte osiřelého po obou rodičích se pozůstalostní důchod vypočítá za každého z rodičů a získané částky se poté sečtou. Pokud pozůstalý/á manžel/ka pobírající pozůstalostní důchod splňuje podmínky pro vyplácení dalších typů důchodu, může si zvolit důchod, který je nejvýhodnější. Od 1. ledna 2013 se hodnota důchodových bodů ročně upravuje o 100 % míry inflace plus 50 % reálného růstu průměrných hrubých příjmů za předchozí rok. K 1. červenci 2012 činí hodnota důchodového bodu 732,80 RON (165 EUR). Pozůstalostní důchod snížený o zákonné srážky podléhá dani z příjmu. Pozůstalostní důchod (druhý pilíř) Paušální částka vypočítaná a vyplácená v rámci druhého pilíře se rovná dědickému podílu čistých osobních aktiv nashromážděných na individuálním účtu zřízeném zesnulým účastníkem penzijního fondu. Tento dědický podíl se převede z individuálního účtu zesnulého účastníka na individuální účet příjemce, na němž kumuluje osobní aktiva. Příjemci je zaručen dědický podíl v celkové výši uhrazených příspěvků, snížených o sankce za převod a zákonné poplatky. Pohřebné (první pilíř) Parlament výši pohřebného každoročně aktualizuje. Částka vyplacená v případě úmrtí pojištěnce nebo osoby pobírající důchod nesmí být nižší než předpokládaná průměrná hrubá mzda zesnulé osoby a částka vyplacená v případě úmrtí nezaopatřeného člena rodiny, který nebyl pojištěn, nesmí být nižší než polovina výše uvedené částky. červenec

20 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Pozůstalostní důchod (první pilíř) Žádost o pozůstalostní důchod je třeba podat u příslušné okresní pobočky úřadu pro důchody. Okresní pobočky úřadu pro důchody jsou podřízeny Státnímu úřadu pro důchody ve státní správě. Zaměstnanci odvětví obrany, veřejného pořádku a národní bezpečnosti uplatňují nárok na invalidní důchod u příslušného úřadu pro služební důchody. Za vyplácení pozůstalostního důchodu odpovídají poštovní úřady nebo banky. Pozůstalostní důchod (druhý pilíř) Nárok na získání paušální částky nebo kumulaci osobních aktiv je třeba uplatnit u penzijní pojišťovny, která spravuje penzijní fond, u nějž jste si zřídili individuální účet. Vyplácením paušálních částek jsou pověřeny poštovní úřady nebo banky. Pohřebné (první pilíř) Žádost o pohřebné je třeba podat u příslušné okresní pobočky úřadu pro důchody, úřadu pro služební důchody, okresní agentury pro zaměstnanost pracovních sil nebo u zaměstnavatele, a to v závislosti na statutu zesnulé osoby. Okresní pobočky úřadu pro důchody jsou podřízeny Státnímu úřadu pro důchody ve státní správě. Okresní agentury pro zaměstnanost pracovních sil jsou podřízeny Státní agentuře pro zaměstnanost pracovních sil. Pohřebné je vypláceno přímo oprávněné osobě jednou z výše uvedených institucí. červenec

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zdravotní pojištění a nemocenské pojištění Zaměstnanci jsou pojištěni ve státě, kde pracují. Pokud pracují zároveň ve dvou státech, musí se pojistit v zemi bydliště. Je třeba mít na zřeteli, že mezi ČR,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Penzijní pojištění rolníků

Penzijní pojištění rolníků Penzijní pojištění rolníků Důchod slouží jako náhrada za výdělek ztracený odchodem do důchodu, jehož výše závisí na délce pojištění. Z důvodů kolísání příjmů se jako základ pro vyměření důchodu nepoužívá

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Estonsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Estonsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Kypru Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Kypru Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Úrazové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ( 365-393) zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (účinnost

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich,

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 24. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení zahrnuje nemocenské pojištění, důchodové pojištění, dávky státní sociální podpory a sociální péči. Dávkový systém nemocenského pojištění tvoří následující

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5.

D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. D O H O D A o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění podepsané ve Varšavě 5. dubna 1948 Na základě čl. 1 odst. 6, článku 4 odst. 1, čl. 14 odst. 7 a

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, s vyznačením navrhovaných změn 3 Osoba, která není v hmotné nouzi (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, osobou v hmotné

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ

Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í CH V Ě C Í Č ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČ ENÍ Sociální zabezpečení v Evropské unii a úloha ČSSZ Tisková konference dne 7. dubna 2004 Česká republika

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více