Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu"

Transkript

1 Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu Kvalita diagnostického testu je určena především jeho specifi tou a citlivostí. Nízkou citlivost má test, který například nedokáže zachytit malé koncentrace sledované látky, takže nám občas poskytuje falešně negativní výsledky. Když má člověk například velmi nízké koncentrace protilátek proti toxoplasmě, nemusí je příslušný imunologický test vůbec zachytit a tento člověk nám vyjde podle výsledku testu jako toxoplasma-negativní, i když je ve skutečnosti toxoplasmou nakažený. Nízkou specifitu má zase test, který například nedokáže rozlišit protilátky proti toxoplasmě od protilátek proti jinému parazitovi a který nám jako toxoplasma-pozitivního označí i člověka, jenž se ve skutečnosti s tímto parazitem nikdy nesetkal. Specifi - ta a citlivost testu bohužel často fungují jako spojené nádoby test, který má vysokou specifi tu, má nízkou citlivost a naopak. V klinické praxi proto často volíme diagnostický test podle toho, zda větší škodu může pacientovi způsobit falešně negativní výsledek testu (v takovém případě volíme co nejcitlivější test, a to i za cenu jeho nižší specifi ty), nebo falešně pozitivní výsledek (v takovém případě raději volíme specifi čtější test). V základním výzkumu obvykle nepředstavuje nízká specifi ta či citlivost testu zásadní problém a výběr metody se podřizuje jiným hlediskům. Jestliže nám levnější a rychlejší, ale zároveň i méně specifi cká nebo méně citlivá metoda umožní otestovat desetkrát více jedinců než metoda dražší, časově náročnější, ale z hlediska specifi ty nebo citlivosti lepší, potom je obvykle výhodnější sáhnout po horší metodě, neboť případné chyby testu nám bohatě vykompenzuje možnost otestovat podstatně více osob. Abych se vrátil k úplnému počátku našich výzkumů: Když za mnou přišel Jaroslav Kulda, abych se nechal otestovat na toxoplasmózu, tak jsem samozřejmě šel. Jednak jsem chtěl vědět, jak se to dělá, a jednak mě zajímalo, jestli jsem nebo nejsem nakažený toxoplasmou. K mému překvapení a neříkám, že právě příjemnému jsem se do druhého nebo třetího dne dozvěděl, že jsem toxoplasma-pozitivní. Na paži v místě vpichu se mi udělala červená skvrna, z jejíž velikosti se dalo odhadnout, že jsem relativně nedávno prodělal infekci. Tehdy jsem se domníval, že jsem se nakazil v Japonsku, kde jsem ochutnával JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 35

2 definitivní hostitelé oocysta bradyzoiti bradyzoiti tachyzoiti mezihostitelé Obr. 6 Životní cyklus parazita Toxoplasma gondii. Definitivní hostitel, kočkovitá šelma, vylučuje s trusem oocysty (a). Ty se dostávají do půdy a s potravou kontaminovanou půdou se dostávají do těl mezihostitelů (c) i definitivních hostitelů (e), kde se mění na rychle se dělící tachyzoity. Tachyzoiti roznášejí nákazu do celého těla hostitele (f), přičemž k tomu často využívají hostitelovy pohyblivé buňky, například některé bílé krvinky. V tkáních hostitele, zejména ve tkáni svalové, nervové a pojivové, se časem tachyzoiti přemění na pomalu se množící bradyzoity (d), kteří přetrvávají v těle hostitele až do jeho smrti. Jestliže se tkáňové cysty dostanou do těla nějakého dravce nebo všežravce (b), uvolní se bradyzoiti z cyst a přemění se opět na tachyzoity (h). Jestliže byla dravcem kočkovitá šelma, diferencují se paraziti v jejích střevních buňkách nejprve v takzvané merozoity a ty nakonec v gametocyty, které po dvojicích splývají a vytvářejí ve střevě kočkovité šelmy odolné oocysty. Jestliže se nakazí gravidní žena (nebo obecně gravidní samice libovolného hostitelského druhu), mohou tachyzoiti nakazit vyvíjející se plod (g). Člověk se může nakazit jak oocystami, nacházejícími se například na neumyté zelenině, tak bradyzoity, přítomnými v syrovém či nedovařeném mase. Dalším zdrojem nákazy může být znečištěná voda, krev při transfuzi a orgány z nakažených dárců při transplantaci. 36 / POZOR, TOXO!

3 i nedovařené syrové maso a kde je frekvence výskytu toxoplasmy v populaci zhruba stejná jako u nás, tedy asi 30 %. Dnes si ovšem myslím, že jsem se nakazil již dříve, možná při manipulaci se senem pro králíky (viz rizikové faktory toxoplasmózy, probírané v kapitole XXI). O toxoplasmě a toxoplasmóze onemocnění, které tento parazit způsobuje jsem toho mnoho nevěděl. Sice jsem pracoval na katedře parazitologie, dokonce přímo v místnosti, kde se kdysi výzkum tohoto prvoka intenzivně prováděl, a svou diplomovou práci jsem dělal na prvocích v laboratoři, která byla společná pro katedru parazitologie a katedru živočišné fyziologie, zabýval jsem se však úplně jinými prvoky, konkrétně sexuálně přenosnými parazity trichomonádami. Ostatně svým vzděláním jsem byl spíše fyziolog nebo buněčný fyziolog, srdcem evoluční biolog a z hlediska odborné praxe hlavně molekulární a buněčný biolog. A jak jsem již říkal, měl jsem za sebou také čtyři roky práce na imunologických pracovištích. Ovšem o toxoplasmě jsem věděl nanejvýš to, že se jedná o nějakého prvoka, trochu se mi ale pletla s toxocarou, což je zase pro změnu parazitický helmint (tedy, po staru, parazitický červ). Když jsem zjistil, že jsem toxoplasmou nakažený, rychle jsem si své parazitologické znalosti v této oblasti doplnil. První věc, která mě zaujala, byl životní cyklus tohoto parazita (obr. 6). Ukázalo se, že je velice zajímavý. Toxoplasma je kokcidie, to jest prvok, který je vlastně příbuzný původci malárie a společně s ním patří mezi takzvané výtrusovce (Apikomplexa). Pohlavně se rozmnožuje ve střevním epitelu kočkovitých še lem. Kočka je tedy definitivním hostitelem tohoto prvoka (viz Box 8 Definitivní hostitel a mezihostitel). Mezihostitelem, to znamená hostitelem, v jehož těle se parazit rozmnožuje pouze nepohlavně, je naproti tomu jakýkoli teplokrevný živočich, tedy za normálních okolností nějaký pták nebo savec. Traduje se, že za nenormálních okolností se může stát hostitelem toxoplasmy i ryba, jestliže ji budeme chovat za dostatečně vysoké teploty. S kaprem by to asi nešlo, JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 37

4 Box 8 Definitivní hostitel a mezihostitel Mnoho parazitů vystřídá během svého životního cyklu několik hostitelů různých druhů. Každý hostitel má v životním cyklu svou určitou úlohu. Nejdůležitější úlohu má trofický hostitel, ze kterého parazit čerpá maximum živin a tyto živiny transformuje na biomasu svých potomků. Vektor neboli transportní hostitel zajišťuje přenos parazita z jednoho hostitele na druhého, případně (často současně) přenos na nové území, pokud možno do nové, zatím nenakažené hostitelské populace. Definitivní hostitel je hostitel, ve kterém se parazit množí pohlavně, v mezihostiteli pouze nepohlavně. Zatímco v trofi ckém hostiteli jde parazitovi o počet potomků, v defi nitivním hostiteli mu jde také o různorodost potomstva. Defi nitivní hostitel te - dy slouží jako místo pro dostaveníčko. Parazit mu většinou příliš neubližuje, protože potřebuje, aby přežíval co nejdéle a nahromadil v sobě zástupce co největšího počtu nepříbuzných linií daného druhu parazita. Poměrně častý je případ, kdy defi nitivní hostitel slouží zároveň jako vektor a mezihostitel jako trofi cký hostitel, nejedná se však o striktní pravidlo. Parazitologové dále rozlišují paratenického hostitele, tj. hostitele, v jehož těle se parazit sice nedokáže množit, ale někdy se v něm může hromadit a následně se z něj dostat do defi nitivního hostitele nebo do mezihostitele, a to nejčastěji tak, že paratenického hostitele někdo schválně nebo omylem sežere. Někdy existence paratenického hostitele zvýší pravděpodobnost pře nosu parazita do dalšího hostitele, jindy je naopak parazitovi z tohoto pohledu spíše na škodu, do paratenického hostitele se parazit dostane spíše nedopatřením a pouze šťastnou náhodou se z něj může dostat do defi nitivního hostitele. ten by pro zahřívání na 30 a více stupňů neměl pochopení, s tropickými rybami nejspíš ano. Životní cyklus tedy obvykle začíná tak, že nakažená kočka vylučuje cysty s trusem. Kočka se většinou sama nakazí ještě jako kotě a cysty vylučuje pouze dva až tři týdny, zato však v obrovském množství. Poté cysty vylučovat přestane a během dalšího života již není infekční. Cysty se dostanou s trusem do půdy, kde se jimi může nakazit jakýkoliv živočich, který se v této půdě hrabe nebo požírá něco touto půdou znečištěného, tedy od myši až po člověka (např. 38 / POZOR, TOXO!

5 dítě na pískovišti nebo dospělý člověk, který vytáhne ze záhonu mrkev, nedbale ji omyje nebo dokonce jen otře o kalhoty a vesele ji schroustá). Když se nakazí myš, prodělá většinou pouze lehčí onemocnění (záleží ovšem na tom, o jak zlý, tj. virulentní kmen toxoplasmy se jedná a kolik parazitů se do myši dostane), a přibližně to samé se stane u člověka. U některých savců bývá průběh onemocnění podstatně horší, u jiných naopak lehčí. Ve střevě myši nebo člověka se prvoci uvolní z cyst, vytvoří se z nich tzv. tachyzoiti, což je pohyblivá forma toxoplasmy. Tachyzoiti napadají v těle nejrůznější buňky a v nich se rychle pomnožují. Zdravý imunitní systém se s tachyzoity poměrně rychle vypořádá. Vyvine proti nim silnou imunitní odpověď a díky ní je prvok nucen přejít do ilegality. Rychle se množící tachyzoiti se přemění na pomalu se množí - cí bradyzoity a ti přetrvávají v tzv. tkáňových cystách v těle živočicha-mezihostitele až do jeho smrti. V případě, že nakaženého mezihostitele sežere kočkovitá šelma, začne se prvok v buňkách vnitřního povrchu jejího střeva rozmnožovat pohlavně a uvolňovat do trusu odolné cysty. Celý životní cyklus se tak uzavírá. V případě, že mezihostitele sežere namísto kočkovité šelmy jiný dravec nebo všežravec, chová se v něm prvok jako v kterémkoli jiném mezihostiteli, rozmnožuje se pouze nepohlavně a vytváří nakonec tkáňové cysty. U člověka se zdravým imunitním systémem probíhá toxoplasmóza obvykle jako lehké onemocnění, akutní toxoplasmóza. Fáze, během níž dochází k rychlému množení tachyzoitů, připomíná lehkou virózu, často provázenou nápadným zduřením krčních lymfatických uzlin, zatímco fáze, kdy se paraziti stáhli do tkáňových cyst, je z klinického hlediska bezpříznaková. Pouze v malém počtu případů se člověk vůbec dozví, že prodělal toxoplasmózu, a že si tedy ve svém těle ponese klidová stadia toxoplasmy nejspíš až do smrti (obr. 7). Jedna věc, na kterou jsem při studiu toxoplasmózy narazil, mě velmi zaujala. Tento prvok může sloužit jako modelový or- JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 39

6 Obr. 7 Tkáňová cysta toxoplasmy v mozku myši. Drobná tělíska viditelná uvnitř cysty jsou jednotliví bradyzoiti, kteří zde tiše čekají, až myš pozře dravec (nejlépe definitivní hostitel toxoplasmy, kočkovitá šelma) a oni se působením trávicích enzymů z cysty uvolní a budou moci proniknout z dutiny střeva do buněk jeho výstelky. Foto Mirka Pečálková-Berenreiterová. ganismus pro studium manipulační hypotézy, neboť se předpokládá, že v přírodě mění chování svého mezihostitele tak, aby se stal snáze kořistí definitivního hostitele. Příslušné studie byly prováděny zejména v 80. letech v Anglii týmem významného parazitologa Williama M. Hutchisona (objevitele životního cyklu toxoplasmy). Britové publikovali v průběhu let řadu studií, ve kterých ukázali, že myši nakažené toxoplasmou se chovají v určitých situacích jinak než myši zdravé. Přitom některé změny chování pozorované u nakažených myší mohly v přírodě zvyšovat pravděpodobnost přenosu toxoplasmy do definitivního hostitele, do kočky, tj. zvyšovaly riziko, že myš bude ulovená kočkou. Trvalo jen pár dnů, než se mi tyto nové poznatky o životním cyklu toxoplasmy spojily s tím, co mi už delší dobu vrtalo hlavou a co se týkalo mého vlastního chování. V mojí svalové 40 / POZOR, TOXO! POZOR TOXO.indd :47:18

7 a nervové tkáni čeká prvok, který má nejspíš zájmy zcela jiné než já. Zatímco mě evoluce naprogramovala tak, abych se snažil přežít a pokud možno se i rozmnožit, toxoplasmu evoluce naprogramovala tak, aby se mě pokusila přimět k tomu, abych se nechal sežrat kočkovitou šelmou. Alespoň v případě myší toho parazit umí dosáhnout tím, že mění jejich chování (viz Box 9 Paraziti manipulátoři zloději těl). Proč by tedy toxoplasma nemohla měnit chování i u člověka? Prvok v cystě určitě neví, že nesedí v mozku myši, ale v moz - ku člověka, a už vůbec nemůže vědět, že šance, aby člověka sežrala kočkovitá šelma, je již hezkých pár tisíc let poměrně nízká. (Chtěl jsem napsat nulová, ale nedlouho potom, co jsem začal se svými výzkumy, zabil jednoho z našich studentů v pražské zoo tygr. Nevím, zda byl student toxoplasma-pozitivní, ale vzhledem k tomu, že k tygrům vlezl do výběhu, tak bych se tomu příliš nedivil.) Takže toxoplasma dál dělá to, co se nauči - la v průběhu své evoluce, během těch desítek či snad stovek milionů let, co na Zemi existuje a napadá teplokrevné živo - čichy. Čeká v cystách na svou příležitost a přitom ovlivňuje chování svého mezihostitele tak, aby se stal co nejdřív obětí kočkovité šelmy. Najednou jsem měl vysvětlení pro svoje podivné chování, spočívající v tom, že vyhledávám příležitost stát se obětí útoku a s útočníkem v podstatě ochotně spolupracuji. I toto nelo gic - ké chování může být z evolučního hlediska adaptivní, účelné, ovšem s tou výhradou, že to není chování adaptivní pro mě, nedobrovolného hostitele toxoplasmy, ale pro parazita, který hledá příležitost, jak se dostat do žaludku šelmy. Vše do sebe zapadlo, a to netriviálním způsobem, což mě rozhodně potěšilo. Zároveň jsem si uvědomil, že kdyby tato moje hypotéza platila, netýkalo by se to pouze mě, ale obrovského množství lidí. Toxoplasmou je celosvětově nakažená odhadem třetina populace, u nás je to shodou okolností také zhruba třetina, ve Francii se udává 60 %, v některých oblastech až 70 %, v Německu mezi %, podobně v Maďarsku. V Číně, alespoň JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 41

8 Box 9 Paraziti manipulátoři zloději těl Parazit manipulátor obrazně řečeno zápasí se svým hostitelem o jeho tělo. Hostitel byl evolucí naprogramován, aby se choval tak, aby předal co nejvíce kopií svých genů do další generace, naproti tomu parazit byl evolucí naprogramován tak, aby se pokusil přimět hostitele, aby se choval tak, aby do další generace předal co nejvíce genů parazita. Na první pohled by se mohlo zdát, že v této přetahované zvítězí hostitel, který je ve svém těle tak říkajíc doma. Ve skutečnosti však obvykle zvítězí parazit. Hlavní důvod spočívá asi v tom, že parazit má mnohem více evolučních zkušeností týkajících se zápasu s hostitelem o jeho chování, než má hostitel. Parazit bojuje s hostitelem v každé generaci, a pouze ti jedinci, kteří v tomto zápase vyhrají, předají své geny do příštích pokolení. Naproti tomu v každé generaci se pouze část jedinců hostitelského druhu setká a utká s parazitem, přičemž i mnozí z těch, kteří v tomto zápase podlehnou, alespoň část svých genů do dalších pokolení předají například stačí se rozmnožit ještě dříve, než je napadne nebo zmanipuluje parazit. Parazit je dlouhodobě vystaven systematičtějšímu selekčnímu tlaku než hostitel, takže v evolučním zápase s hostitelem nakonec většinou zvítězí. Asi nejdokonalejšími zloději těl jsou zřejmě parazitičtí korýši kořenohlavci. Tito paraziti se nezdržují přeprogramováním chování svého hostitele, a místo toho mu rovnou ukradnou celé tělo. Miniaturní larva kořenohlavce rodu Saculina pronikne do těla kraba a tam se rozroste v jakýsi propletenec vláken, který nejvíc ze všeho připomíná podhoubí dřevokazné houby (a to jsou prosím kořenohlavci vzdálenými bratranci raků a krabů ). Svého hostitele hormonálně vykastrují a zbaví možnosti svlékat kutikulu, aby snad příště neplýtval energií na takové zbytečnosti, jako je vlastní množení a růst. Po nějaké době vyhřezne na spodku zadečku kraba rozmnožovací orgán kořenohlavce a od té doby krab produkuje larvy svého parazita. Velká mořská loupež těla je dokonána krab žije dál jako obvykle, pouze místo svých potomků produkuje potomky parazita. Až budete na Baltu, můžete takto parazitované kraby snadno najít. Na některých lokalitách je parazity napadena většina krabů a už na dálku poznáte takové jedince podle toho, že mají krunýř porostlý řasami a svijonožci nemohou ho totiž svlékat. 42 / POZOR, TOXO!

9 v oblastech, kde probíhaly příslušné studie, je výskyt toxoplasmózy výrazně nižší, obvykle do 10 %. Naproti tomu třeba v Jižní Americe je nakaženo více než 60 % populace a v Africe dosahuje místy promořenost populace více než 90 %. Pokud by byla moje domněnka správná, potom by životy obrovského počtu lidí, myslím jejich chování i životní osudy, mohly být ovlivněny tímto prvokem. To je přeci vzrušující představa, nehledě na to, že by to mohlo mít i obrovský praktický zdravotní a ekonomický význam. Už mě v tu chvíli ani tolik nezajímalo, že se to týká i mě, daleko zajímavější mi připadalo, že by se to mohlo týkat až třetiny světové populace. A okamžitě jsem začal přemýšlet, jak by se dala moje hypotéza testovat. JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 43

10 Kapitola druhá JAK JSEM OMYLEM ZJISTIL, ŽE TOXOPLASMA MĚNÍ LIDSKOU POVAHU Při výběru metody výzkumu jsem měl štěstí. A přitom jsem v podstatě vzal to, co bylo první po ruce. Tehdy jsme neměli prakticky žádnou výbavu pro studium zvířecího chování. Zato jsme měli stálý přísun pokusných osob pacientek, které k nám přicházely jeden den na test na toxoplasmózu a za dva dny na kontrolu výsledku testu. Říkal jsem si, stačí jim vnutit dotazníček, kde se jich budu ptát na ty podivné vzorce chování, jaké jsem pozoroval u sebe, pak porovnám odpovědi těch, které se v našich testech ukážou jako toxoplasma-pozitivní (nakažené), a těch, které jsou toxoplasma-negativní (nenakažené), a uvidím, jestli jsou mezi nimi výraznější rozdíly. Připravil jsem si soubor asi 10 otázek, o kterých jsem se domníval, že bych na ně odpověděl jinak před nákazou a jinak po nákaze. K otázkám, jež se týkaly neochoty bránit se proti podvodníkům, jsem přidal ještě otázky na chování, o kterém jsem měl podezření, že by mohlo být užitečné z hlediska parazita. Ptal jsem se třeba, jak rychle a jakým způsobem reaguje dotyčná osoba na okamžité nebezpečí, jestli se snadno lekne, jestli rychle uskočí nebo naopak zůstane spíš klidná, reaguje pomalu či vůbec na nebezpečí nezareagu - je. U sebe jsem si totiž všiml, že se poměrně málo lekám. Když se nade mnou ozve nějaký šramot, místo abych rychle uskočil, se spíše nejdřív podívám nad sebe. To by mohlo být výhodné právě z hlediska parazita, který se potřebuje dostat do žaludku kočkovité šelmy. Tyto šelmy obvykle útočí ze zálohy a využívají přitom momentu překvapení. Když kořist v okamžiku útoku zareaguje dostatečně účelně a dostatečně rychle, šelma o svou kořist přijde. Zatímco v případě útoku kočkovité šelmy se jakékoli dlouhé rozmýšlení nevyplácí a oběť útoku musí jednat reflexivně, jestliže se má zachránit, v některých situacích může být nepřirozeně chladnokrevná reakce na nebezpečí výhodou. 44 / POZOR, TOXO!

11 Dobře si pamatuji, jak mě samotného překvapilo, že dokážu zcela bez emocí a naprosto racionálně reagovat na kulomet - ný útok kurdských jednotek na město Yasu ve východním Turecku. Nocovali jsme se skupinou čtyř studentů na korbě ná - klaďáku s pytli cementu (naši kurdští hostitelé večer důrazně trvali na tom, že tuto noc opravdu, ale opravdu nemůžeme spát na ploché střeše domu, jak jsme byli v Turecku zvyklí) a pár met rů nad hlavami nám asi 20 minut syčely oblohou svítící střely z kulometů. Zkontroloval jsem, zda se všichni vmáčkli do mezer mezi pytli, aby je nezasáhly odražené střely, a přemýšlel, co po skončení útoků asi udělají naštvaní turečtí vojáci. Naštěstí se spokojili s tím, že rozstříleli výlohy všech kurdských obchodů ve městě, a náš náklaďák s cementem nechali na pokoji. Další otázka, kterou jsem do souboru přidal, zjišťovala, jak moc dotyčnému vadí, když se podívá na pavouka nebo hada, jestli při tom pociťuje intenzivní pocit odporu, jak moc se jich lekne a jak moc je mu to nepříjemné. Tehdy jsem se řídil intuicí, nevím přesně, proč jsem tam tuhle otázku dal. Možná to souviselo s pozorováním, o kterém mi řekl kolega z přírodovědecké fakulty, Jan Buchar, když jsem ho přesvědčoval, aby mi šel dělat pokusného králíka, a seznámil ho přitom se svou hypotézou. Vyprávěl mi, že on sám v přírodě pozoroval, jak žába doslova napochodovala užovce do tlamy. Prý přitom řvala strachy, nicméně opravdu došla hadovi do tlamy a ten ji sežral. Schopnost hadů zhypnotizovat svou kořist by tedy vůbec nemusela být pověrou. Ve skutečnosti by to mohlo být tak, že by s hadem při lovu spolupracoval parazit, který sedí v mozku jeho kořisti a který se potřebuje dostat do žaludku hada. Přidal jsem i otázku, zda v případě, že je dotyčná osoba fyzicky napadena, bojuje až do konce. U sebe jsem totiž asi dvakrát pozoroval (vícekrát jsem snad fyzicky napaden nebyl), že v takovém případě konflikt předčasně vzdávám. A to jsem prosím po vysoké škole dělal řadu let karate a asi by pro mě nebyl velký technický problém útočníka zneškodnit. Psychologický problém to však pro mě z neznámých důvodů byl. JAK JSEM OMYLEM ZJISTIL, ŽE TOXOPLASMA MĚNÍ / 45

12 Některé moje otázky působily dosti zvláštně, a kdyby byly položeny samostatně, asi by se vyšetřovaný člověk podivoval, na co se ho vlastně ptám. Proto jsem usoudil, že bude rozumnější, když své otázky zamíchám mezi větší množství dotazů, nejlépe z nějakého standardního psychologického dotazníku. Zvolil jsem úplně náhodou Cattellův 16faktorový osobnostní dotazník, protože s ním tehdy pracovala matka jedné naší studentky. Ručně jsem přeťukal dotazník do počítače, zamíchal mezi jeho 187 dotazů svých 10 otázek a takto upravený dotazník jsem vnucoval pacientkám, které přišly na vyšetření. Brzy se ukázalo, že tahle metoda příliš nefunguje. Každý týden sice přišlo asi 3 5 pacientek, ale jenom část z nich byla ochotna si sednout na hodinu k dotazníku a zodpovědět jeho skoro 200 otázek. Řada pacientek spěchala nebo pro mou vědu neměla pochopení, a tak data přibývala pomalu. Takže jsem se raději zaměřil na mé kolegy a každý týden, když probíhalo testování, jsem obíhal laboratoře na biologické sekci přírodovědecké fakulty a prosil všechny, na které jsem narazil, zda by se nezúčastnili mého pokusu. Vysvětlil jsem jim, čeho se po - kus týká, čímž jsem vzbudil jejich zájem, a 80, možná 90 % oslovených pedagogů a studentů se do mého pokusu zapojilo. Podobně jsem do své studie lanařil všechny mé kamará dy, známé a přátele a přátele mých kamarádů, známých a přátel. Pravidelně každé úterý jsem tedy obíhal fakultu a přemlouval zaměstnance a studenty, aby se nechali otestovat, zda nemají toxoplasmu, a aby vyplnili ten protivný, 200otázkový dotazník. Během asi půl roku jsem takto shromáždil data od zhruba 200 osob. Nakonec jsem do souboru nepřidal data od těch pár de - sítek pacientek, které jsem otestoval na úplném začátku, a do statistického vyhodnocování testů jsem zahrnul pouze data studentů a zaměstnanců fakulty (viz Box 10 Statistické vyhodnocování dat). 46 / POZOR, TOXO!

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Aplikovaná ekologie 2.přednáška Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Životní prostředí ÚVOD základní pojmy životní prostředí, ekologie z čeho se skládá biosféra? ekosystém potravní závislosti, vztahy

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Infekce, imunita a mikrobiální imunomodulátory RNDr. Petr Ryšávka

Infekce, imunita a mikrobiální imunomodulátory RNDr. Petr Ryšávka Infekce, imunita a mikrobiální imunomodulátory RNDr. Petr Ryšávka Úvodem bych se trošku podíval do historie. Tento obrázek víceméně reprezentuje v systému jak přežít u našich předků. Vlevo vidíte problém

Více

PRVOCI (Protozoa) pracovní list

PRVOCI (Protozoa) pracovní list PRVOCI (Protozoa) pracovní list 1. Na obrázku je zakreslen původce jedné tropické nemoci, jeho přenašeč a člověk, který byl nakažen. Doplňte chybějící údaje a popište průběh této choroby. Přenašečem choroby

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí

Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Prenatální diagnostika kongenitální toxoplasmózy a její úskalí Markéta Geleneky Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí.lfuk a Nemocnice Na Bulovce Praha Toxoplasmóza v graviditě Původce:

Více

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku Vyučovací předmět: Základy epidemiologie a hygieny Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Mgr. Šárka Trávníčková Třída: 2. B Počet žáků: 20 Časová jednotka: 1 vyučovací

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Gabriel Laub Hovory s ptákem

Gabriel Laub Hovory s ptákem Gabriel Laub Hovory s ptákem Pokud tomu tedy dobře rozumím, řeč u vás hraje podobnou roli jako u psů moč označujete jí hranice svého revíru (pták) Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová MOJE TĚLO Anna Pfeifferová Ilustrace: Ulla Bartlová Vem si tužku na panáčka, nakresli ho, je to hračka: Tečky, čárka, dole proužek, kolem toho ještě kroužek. Po stranách mu přidej ouška, ať ví dobře, co

Více

Dotazník k určení metabolického typu

Dotazník k určení metabolického typu 1 Dotazník k určení metabolického typu dle Billa Wolcotta U každé otázky si vyberte pouze jednu odpověď, která vám nejvíce vyhovuje. Pokud na vás neodpovídá ani jedna z nabízených odpovědí, na otázku neodpovídejte.

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_027

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014

Rybářství 4. Produktivita a produkce. Primární produkce - rozdělení. Primární produkce - PP 27.11.2014 Rybářství 4 Produktivita a produkce Vztahy v populacích Trofické vztahy Trofické stupně, jejich charakteristika Biologická produktivita vod (produkce, produktivita, primární produkce a její měření) V biosféře

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Slinivka břišní Slinivka

Slinivka břišní Slinivka Slinivka břišní Slinivka břišní neboli pankreas je orgán břišní dutiny o délce asi 15 cm. Je to žláza, a to žláza smíšená, protože je zároveň exokrinní(vylučuje ven či do dutiny) i endokrinní(vylučuje

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA PSYCHOLOGIE TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Komunikace v organizaci COMMUNICATION IN ORGANIZATION Vedoucí diplomové práce: PhDr. Pavla Rymešová

Více

Reportáž Miami Seaquarium 2011

Reportáž Miami Seaquarium 2011 Reportáž Miami Seaquarium 2011 Adresa: Miami Seaquarium 4400 Rickenbacker Causeway Miami, Fl 33149 Tel.: (305) 361-5705 Web: http://www.miamiseaquarium.com/ Mají otevřeno 365 dní v roce, raději si to však

Více

Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat?

Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat? Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium německého jazyka 2005/2006 Didaktika Moji žáci nepíší domácí úkoly. Co se s tím dá dělat? 28. 4. 2006 Lucie Dostálová dostalovalucie@seznam.cz

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad

le není žádný neuklizený pokoj, kdepak. Je to většinou neprostupná změť obrovských stromů s propletenými korunami a dlouhatánskými liánami nad KOTĚ V DŽUNGLI Zorí přišla na svět v daleké Indii. Teď si možná představujete krásnou indickou princeznu v hedvábném sárí a stříbrných opánkách, s třpytivou čelenkou v tmavých vlasech, rudým drahokamem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0006 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ a MLÁDÍ

TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ a MLÁDÍ Ernest Günter TAJEMSTVÍ ZDRAVÍ a MLÁDÍ Eko konzult Z mé obsáhlé zdravotnické literatury je Život bez chorob to nejlepší. Anita Schrodt, Pörtschach Vaše knížka je to nejlepší, co jsem za svého ètyøicetiletého

Více

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi

Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádka Aloise Mikulky O smutném tygrovi Stručná anotace učební jednotky V hodině čtení

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

P l aneta Země... 8 Jak se utvářela naše Země... 8 Putování do středu Země... 9 V znik života na Zemi... 9

P l aneta Země... 8 Jak se utvářela naše Země... 8 Putování do středu Země... 9 V znik života na Zemi... 9 OBSAH Ú v od... 5 PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI P l aneta Země... 8 Jak se utvářela naše Země... 8 Putování do středu Země... 9 V znik života na Zemi... 9 6 Ž IVO T NA ZEMI Projevy života... 12 Pod

Více

Evropský den jazyků 2013

Evropský den jazyků 2013 Evropský den jazyků 2013 Dne 26. Září 2013 se téměř celá škola, s výjimkou prvních tříd, zapojila do programu Evropského dne jazyků. Protentokrát hrály hlavní roly vlaštovky, v jejichž útrobách se skrývala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Přírodopis 3. období 7. ročník D. Kvasničková a kol.: Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1. a 2. část Očekávané

Více

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ)

9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) 9. PRVOÚSTÍ - CHARAKTERISTIKA A VÝZNAM (BEZ ČLENOVCŮ) A. Charakteristika prvoústých B. Systematické třídění, charakteristika a zástupci jednotlivých kmenů C. Vznik 3. zárodečného listu, organogeneze A.

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Próza. Červený šátečku, kolem se toč, někdy se básně rýmují a jindy zase ne. Poezie JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU?

Próza. Červený šátečku, kolem se toč, někdy se básně rýmují a jindy zase ne. Poezie JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU? JAKÝ JE ROZDÍL MEZI POEZIÍ A PRÓZOU? Možná největší rozdíl je v tom, že poezie má nějaký zřetelný rytmus a občas taky verše, které se rýmují. Tohle próza nemá. To je přece úplně jasné nebo není? V próze

Více

Místo jejich rodinného drama

Místo jejich rodinného drama Místo jejich rodinného drama 1 HLUŠEC 2008 Jsme s ním teď sousedé na našich venkovských sídlech. On zrovna neoplývá jemností sluchu. To ho skutečně netíží. Spíše naopak, k jeho profesi řidiče jemný sluch

Více

Název: Ploštěnci, hlísti

Název: Ploštěnci, hlísti Název: Ploštěnci, hlísti Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 3. a 4. (1. a 2. vyššího

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Tak tohle je Jůlie. Jůlie - žížala obecná

Tak tohle je Jůlie. Jůlie - žížala obecná 1 Tak tohle je Jůlie. Jůlie je žížala obecná. Jako správná žížala, je celá růžová, někdy trochu dočervena a její tělo je dlouhé, válcovité a rozdělené do několika článků - kroužků. Proto taky můžeme o

Více

Informovaný souhlas s neinvazivním prenatálním testem aneuploidií chromozomů 13, 18 a 21 testem CLARIGO TM

Informovaný souhlas s neinvazivním prenatálním testem aneuploidií chromozomů 13, 18 a 21 testem CLARIGO TM Informovaný souhlas s neinvazivním prenatálním testem aneuploidií chromozomů 13, 18 a 21 testem CLARIGO TM Jméno a příjmení vyšetřovaného:. číslo pojištěnce:. 1. Popis účelu odběru vzorků a genetického

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Matematika pro kombinované studium BOZO. Konzultace pátá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz

Matematika pro kombinované studium BOZO. Konzultace pátá. RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz Učební texty ke konzultacím předmětu Matematika pro kombinované studium BOZO Konzultace pátá RNDr. Libuše Samková, Ph.D. e-mail: lsamkova@ pf.jcu.cz webová stránka: home.pf.jcu.cz/ lsamkova/ Obsah konzultace:

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Pamatujte, že kdykoliv je to možné, drak sežere člověka - lidé patří k dračí pochoutce!

Pamatujte, že kdykoliv je to možné, drak sežere člověka - lidé patří k dračí pochoutce! MAGIZOOLOGIE 2 OD FRANKA BELBYHO Magizoologie 2 Frank Belby Drak Patří k nejproslulejším, ale také nejobtížněji skrývatelným fantastickým zvířatům. Samice jsou obvykle větší a agresivnější, ale i k drakovi

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ

V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ V LESE ŽIVOČICHOVÉ AZ KVÍZ Zahrej si AZ kvíz. Pod každým písmem je schovaná otázka. Pokud na ni odpovíš správně, můžeš si vymalovat políčko barvou, jakou si zvolíš. Pokud odpovíš správně, může na otázku

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu.

U Moniky a Jakuba. Z Literárních novin (12. 7. 2012) Abych nebyl tak sám. Monika mě jednou pozvala. na návštěvu. U Moniky a Jakuba Z Literárních novin (12. 7. 2012) 1. Abych nebyl tak sám Monika mě jednou pozvala na návštěvu. Přišel jsem pěšky a říkal jim, že jsem přijel autem V tom autě jsme ale cestovali teprve

Více

- nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s

- nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s Tarsius - nadčeleď Tarsoidea je v rámci nižších primátů, ale i v rámci celého řádu Primates zcela unikátní. - tato nadčeleď má jedinou čeleď Tarsiidae s jediným rodem Tarsius nártoun. - systematické postavení

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Život ve vodě a u vody

Život ve vodě a u vody Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.28 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Průzkum spokojenosti zaměstnanců v Domově pro seniory Bechyně, duben 2013 Milí spolupracovníci, nejprve mi dovolte, abych Vám poděkovala za vyplnění dotazníku vypovídajícím o Vaší spokojenosti v zaměstnání.

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek

ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Ing. Vladimír Jelínek ZDRAVÝ SPÁNEK Spánek byl po celá tisíciletí považován za pasivní jev blízký bezesné smrti. Shakespeare ve svém Hamletovi považuje smrt za sestru spánku 2 ZDRAVÝ SPÁNEK

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř.

Erik vypjal hru, upravil si baseballovou čepici a vyrazil dlouhými kroky otevřenou branou dovnitř. DŮM ČÍSLO 12076 Tys byl odjakživa hrozný paličák, Dominiku! řekla Tina Erikovi. Nesmysl, jste nějak moc moudrá, paní profesorko Patti! opáčil hbitě Erik. Cha, ona není Patti, ale Erik, zvolala pravá Patti

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více