Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu"

Transkript

1 Box 7 Specifita a citlivost diagnostického testu Kvalita diagnostického testu je určena především jeho specifi tou a citlivostí. Nízkou citlivost má test, který například nedokáže zachytit malé koncentrace sledované látky, takže nám občas poskytuje falešně negativní výsledky. Když má člověk například velmi nízké koncentrace protilátek proti toxoplasmě, nemusí je příslušný imunologický test vůbec zachytit a tento člověk nám vyjde podle výsledku testu jako toxoplasma-negativní, i když je ve skutečnosti toxoplasmou nakažený. Nízkou specifitu má zase test, který například nedokáže rozlišit protilátky proti toxoplasmě od protilátek proti jinému parazitovi a který nám jako toxoplasma-pozitivního označí i člověka, jenž se ve skutečnosti s tímto parazitem nikdy nesetkal. Specifi - ta a citlivost testu bohužel často fungují jako spojené nádoby test, který má vysokou specifi tu, má nízkou citlivost a naopak. V klinické praxi proto často volíme diagnostický test podle toho, zda větší škodu může pacientovi způsobit falešně negativní výsledek testu (v takovém případě volíme co nejcitlivější test, a to i za cenu jeho nižší specifi ty), nebo falešně pozitivní výsledek (v takovém případě raději volíme specifi čtější test). V základním výzkumu obvykle nepředstavuje nízká specifi ta či citlivost testu zásadní problém a výběr metody se podřizuje jiným hlediskům. Jestliže nám levnější a rychlejší, ale zároveň i méně specifi cká nebo méně citlivá metoda umožní otestovat desetkrát více jedinců než metoda dražší, časově náročnější, ale z hlediska specifi ty nebo citlivosti lepší, potom je obvykle výhodnější sáhnout po horší metodě, neboť případné chyby testu nám bohatě vykompenzuje možnost otestovat podstatně více osob. Abych se vrátil k úplnému počátku našich výzkumů: Když za mnou přišel Jaroslav Kulda, abych se nechal otestovat na toxoplasmózu, tak jsem samozřejmě šel. Jednak jsem chtěl vědět, jak se to dělá, a jednak mě zajímalo, jestli jsem nebo nejsem nakažený toxoplasmou. K mému překvapení a neříkám, že právě příjemnému jsem se do druhého nebo třetího dne dozvěděl, že jsem toxoplasma-pozitivní. Na paži v místě vpichu se mi udělala červená skvrna, z jejíž velikosti se dalo odhadnout, že jsem relativně nedávno prodělal infekci. Tehdy jsem se domníval, že jsem se nakazil v Japonsku, kde jsem ochutnával JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 35

2 definitivní hostitelé oocysta bradyzoiti bradyzoiti tachyzoiti mezihostitelé Obr. 6 Životní cyklus parazita Toxoplasma gondii. Definitivní hostitel, kočkovitá šelma, vylučuje s trusem oocysty (a). Ty se dostávají do půdy a s potravou kontaminovanou půdou se dostávají do těl mezihostitelů (c) i definitivních hostitelů (e), kde se mění na rychle se dělící tachyzoity. Tachyzoiti roznášejí nákazu do celého těla hostitele (f), přičemž k tomu často využívají hostitelovy pohyblivé buňky, například některé bílé krvinky. V tkáních hostitele, zejména ve tkáni svalové, nervové a pojivové, se časem tachyzoiti přemění na pomalu se množící bradyzoity (d), kteří přetrvávají v těle hostitele až do jeho smrti. Jestliže se tkáňové cysty dostanou do těla nějakého dravce nebo všežravce (b), uvolní se bradyzoiti z cyst a přemění se opět na tachyzoity (h). Jestliže byla dravcem kočkovitá šelma, diferencují se paraziti v jejích střevních buňkách nejprve v takzvané merozoity a ty nakonec v gametocyty, které po dvojicích splývají a vytvářejí ve střevě kočkovité šelmy odolné oocysty. Jestliže se nakazí gravidní žena (nebo obecně gravidní samice libovolného hostitelského druhu), mohou tachyzoiti nakazit vyvíjející se plod (g). Člověk se může nakazit jak oocystami, nacházejícími se například na neumyté zelenině, tak bradyzoity, přítomnými v syrovém či nedovařeném mase. Dalším zdrojem nákazy může být znečištěná voda, krev při transfuzi a orgány z nakažených dárců při transplantaci. 36 / POZOR, TOXO!

3 i nedovařené syrové maso a kde je frekvence výskytu toxoplasmy v populaci zhruba stejná jako u nás, tedy asi 30 %. Dnes si ovšem myslím, že jsem se nakazil již dříve, možná při manipulaci se senem pro králíky (viz rizikové faktory toxoplasmózy, probírané v kapitole XXI). O toxoplasmě a toxoplasmóze onemocnění, které tento parazit způsobuje jsem toho mnoho nevěděl. Sice jsem pracoval na katedře parazitologie, dokonce přímo v místnosti, kde se kdysi výzkum tohoto prvoka intenzivně prováděl, a svou diplomovou práci jsem dělal na prvocích v laboratoři, která byla společná pro katedru parazitologie a katedru živočišné fyziologie, zabýval jsem se však úplně jinými prvoky, konkrétně sexuálně přenosnými parazity trichomonádami. Ostatně svým vzděláním jsem byl spíše fyziolog nebo buněčný fyziolog, srdcem evoluční biolog a z hlediska odborné praxe hlavně molekulární a buněčný biolog. A jak jsem již říkal, měl jsem za sebou také čtyři roky práce na imunologických pracovištích. Ovšem o toxoplasmě jsem věděl nanejvýš to, že se jedná o nějakého prvoka, trochu se mi ale pletla s toxocarou, což je zase pro změnu parazitický helmint (tedy, po staru, parazitický červ). Když jsem zjistil, že jsem toxoplasmou nakažený, rychle jsem si své parazitologické znalosti v této oblasti doplnil. První věc, která mě zaujala, byl životní cyklus tohoto parazita (obr. 6). Ukázalo se, že je velice zajímavý. Toxoplasma je kokcidie, to jest prvok, který je vlastně příbuzný původci malárie a společně s ním patří mezi takzvané výtrusovce (Apikomplexa). Pohlavně se rozmnožuje ve střevním epitelu kočkovitých še lem. Kočka je tedy definitivním hostitelem tohoto prvoka (viz Box 8 Definitivní hostitel a mezihostitel). Mezihostitelem, to znamená hostitelem, v jehož těle se parazit rozmnožuje pouze nepohlavně, je naproti tomu jakýkoli teplokrevný živočich, tedy za normálních okolností nějaký pták nebo savec. Traduje se, že za nenormálních okolností se může stát hostitelem toxoplasmy i ryba, jestliže ji budeme chovat za dostatečně vysoké teploty. S kaprem by to asi nešlo, JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 37

4 Box 8 Definitivní hostitel a mezihostitel Mnoho parazitů vystřídá během svého životního cyklu několik hostitelů různých druhů. Každý hostitel má v životním cyklu svou určitou úlohu. Nejdůležitější úlohu má trofický hostitel, ze kterého parazit čerpá maximum živin a tyto živiny transformuje na biomasu svých potomků. Vektor neboli transportní hostitel zajišťuje přenos parazita z jednoho hostitele na druhého, případně (často současně) přenos na nové území, pokud možno do nové, zatím nenakažené hostitelské populace. Definitivní hostitel je hostitel, ve kterém se parazit množí pohlavně, v mezihostiteli pouze nepohlavně. Zatímco v trofi ckém hostiteli jde parazitovi o počet potomků, v defi nitivním hostiteli mu jde také o různorodost potomstva. Defi nitivní hostitel te - dy slouží jako místo pro dostaveníčko. Parazit mu většinou příliš neubližuje, protože potřebuje, aby přežíval co nejdéle a nahromadil v sobě zástupce co největšího počtu nepříbuzných linií daného druhu parazita. Poměrně častý je případ, kdy defi nitivní hostitel slouží zároveň jako vektor a mezihostitel jako trofi cký hostitel, nejedná se však o striktní pravidlo. Parazitologové dále rozlišují paratenického hostitele, tj. hostitele, v jehož těle se parazit sice nedokáže množit, ale někdy se v něm může hromadit a následně se z něj dostat do defi nitivního hostitele nebo do mezihostitele, a to nejčastěji tak, že paratenického hostitele někdo schválně nebo omylem sežere. Někdy existence paratenického hostitele zvýší pravděpodobnost pře nosu parazita do dalšího hostitele, jindy je naopak parazitovi z tohoto pohledu spíše na škodu, do paratenického hostitele se parazit dostane spíše nedopatřením a pouze šťastnou náhodou se z něj může dostat do defi nitivního hostitele. ten by pro zahřívání na 30 a více stupňů neměl pochopení, s tropickými rybami nejspíš ano. Životní cyklus tedy obvykle začíná tak, že nakažená kočka vylučuje cysty s trusem. Kočka se většinou sama nakazí ještě jako kotě a cysty vylučuje pouze dva až tři týdny, zato však v obrovském množství. Poté cysty vylučovat přestane a během dalšího života již není infekční. Cysty se dostanou s trusem do půdy, kde se jimi může nakazit jakýkoliv živočich, který se v této půdě hrabe nebo požírá něco touto půdou znečištěného, tedy od myši až po člověka (např. 38 / POZOR, TOXO!

5 dítě na pískovišti nebo dospělý člověk, který vytáhne ze záhonu mrkev, nedbale ji omyje nebo dokonce jen otře o kalhoty a vesele ji schroustá). Když se nakazí myš, prodělá většinou pouze lehčí onemocnění (záleží ovšem na tom, o jak zlý, tj. virulentní kmen toxoplasmy se jedná a kolik parazitů se do myši dostane), a přibližně to samé se stane u člověka. U některých savců bývá průběh onemocnění podstatně horší, u jiných naopak lehčí. Ve střevě myši nebo člověka se prvoci uvolní z cyst, vytvoří se z nich tzv. tachyzoiti, což je pohyblivá forma toxoplasmy. Tachyzoiti napadají v těle nejrůznější buňky a v nich se rychle pomnožují. Zdravý imunitní systém se s tachyzoity poměrně rychle vypořádá. Vyvine proti nim silnou imunitní odpověď a díky ní je prvok nucen přejít do ilegality. Rychle se množící tachyzoiti se přemění na pomalu se množí - cí bradyzoity a ti přetrvávají v tzv. tkáňových cystách v těle živočicha-mezihostitele až do jeho smrti. V případě, že nakaženého mezihostitele sežere kočkovitá šelma, začne se prvok v buňkách vnitřního povrchu jejího střeva rozmnožovat pohlavně a uvolňovat do trusu odolné cysty. Celý životní cyklus se tak uzavírá. V případě, že mezihostitele sežere namísto kočkovité šelmy jiný dravec nebo všežravec, chová se v něm prvok jako v kterémkoli jiném mezihostiteli, rozmnožuje se pouze nepohlavně a vytváří nakonec tkáňové cysty. U člověka se zdravým imunitním systémem probíhá toxoplasmóza obvykle jako lehké onemocnění, akutní toxoplasmóza. Fáze, během níž dochází k rychlému množení tachyzoitů, připomíná lehkou virózu, často provázenou nápadným zduřením krčních lymfatických uzlin, zatímco fáze, kdy se paraziti stáhli do tkáňových cyst, je z klinického hlediska bezpříznaková. Pouze v malém počtu případů se člověk vůbec dozví, že prodělal toxoplasmózu, a že si tedy ve svém těle ponese klidová stadia toxoplasmy nejspíš až do smrti (obr. 7). Jedna věc, na kterou jsem při studiu toxoplasmózy narazil, mě velmi zaujala. Tento prvok může sloužit jako modelový or- JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 39

6 Obr. 7 Tkáňová cysta toxoplasmy v mozku myši. Drobná tělíska viditelná uvnitř cysty jsou jednotliví bradyzoiti, kteří zde tiše čekají, až myš pozře dravec (nejlépe definitivní hostitel toxoplasmy, kočkovitá šelma) a oni se působením trávicích enzymů z cysty uvolní a budou moci proniknout z dutiny střeva do buněk jeho výstelky. Foto Mirka Pečálková-Berenreiterová. ganismus pro studium manipulační hypotézy, neboť se předpokládá, že v přírodě mění chování svého mezihostitele tak, aby se stal snáze kořistí definitivního hostitele. Příslušné studie byly prováděny zejména v 80. letech v Anglii týmem významného parazitologa Williama M. Hutchisona (objevitele životního cyklu toxoplasmy). Britové publikovali v průběhu let řadu studií, ve kterých ukázali, že myši nakažené toxoplasmou se chovají v určitých situacích jinak než myši zdravé. Přitom některé změny chování pozorované u nakažených myší mohly v přírodě zvyšovat pravděpodobnost přenosu toxoplasmy do definitivního hostitele, do kočky, tj. zvyšovaly riziko, že myš bude ulovená kočkou. Trvalo jen pár dnů, než se mi tyto nové poznatky o životním cyklu toxoplasmy spojily s tím, co mi už delší dobu vrtalo hlavou a co se týkalo mého vlastního chování. V mojí svalové 40 / POZOR, TOXO! POZOR TOXO.indd :47:18

7 a nervové tkáni čeká prvok, který má nejspíš zájmy zcela jiné než já. Zatímco mě evoluce naprogramovala tak, abych se snažil přežít a pokud možno se i rozmnožit, toxoplasmu evoluce naprogramovala tak, aby se mě pokusila přimět k tomu, abych se nechal sežrat kočkovitou šelmou. Alespoň v případě myší toho parazit umí dosáhnout tím, že mění jejich chování (viz Box 9 Paraziti manipulátoři zloději těl). Proč by tedy toxoplasma nemohla měnit chování i u člověka? Prvok v cystě určitě neví, že nesedí v mozku myši, ale v moz - ku člověka, a už vůbec nemůže vědět, že šance, aby člověka sežrala kočkovitá šelma, je již hezkých pár tisíc let poměrně nízká. (Chtěl jsem napsat nulová, ale nedlouho potom, co jsem začal se svými výzkumy, zabil jednoho z našich studentů v pražské zoo tygr. Nevím, zda byl student toxoplasma-pozitivní, ale vzhledem k tomu, že k tygrům vlezl do výběhu, tak bych se tomu příliš nedivil.) Takže toxoplasma dál dělá to, co se nauči - la v průběhu své evoluce, během těch desítek či snad stovek milionů let, co na Zemi existuje a napadá teplokrevné živo - čichy. Čeká v cystách na svou příležitost a přitom ovlivňuje chování svého mezihostitele tak, aby se stal co nejdřív obětí kočkovité šelmy. Najednou jsem měl vysvětlení pro svoje podivné chování, spočívající v tom, že vyhledávám příležitost stát se obětí útoku a s útočníkem v podstatě ochotně spolupracuji. I toto nelo gic - ké chování může být z evolučního hlediska adaptivní, účelné, ovšem s tou výhradou, že to není chování adaptivní pro mě, nedobrovolného hostitele toxoplasmy, ale pro parazita, který hledá příležitost, jak se dostat do žaludku šelmy. Vše do sebe zapadlo, a to netriviálním způsobem, což mě rozhodně potěšilo. Zároveň jsem si uvědomil, že kdyby tato moje hypotéza platila, netýkalo by se to pouze mě, ale obrovského množství lidí. Toxoplasmou je celosvětově nakažená odhadem třetina populace, u nás je to shodou okolností také zhruba třetina, ve Francii se udává 60 %, v některých oblastech až 70 %, v Německu mezi %, podobně v Maďarsku. V Číně, alespoň JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 41

8 Box 9 Paraziti manipulátoři zloději těl Parazit manipulátor obrazně řečeno zápasí se svým hostitelem o jeho tělo. Hostitel byl evolucí naprogramován, aby se choval tak, aby předal co nejvíce kopií svých genů do další generace, naproti tomu parazit byl evolucí naprogramován tak, aby se pokusil přimět hostitele, aby se choval tak, aby do další generace předal co nejvíce genů parazita. Na první pohled by se mohlo zdát, že v této přetahované zvítězí hostitel, který je ve svém těle tak říkajíc doma. Ve skutečnosti však obvykle zvítězí parazit. Hlavní důvod spočívá asi v tom, že parazit má mnohem více evolučních zkušeností týkajících se zápasu s hostitelem o jeho chování, než má hostitel. Parazit bojuje s hostitelem v každé generaci, a pouze ti jedinci, kteří v tomto zápase vyhrají, předají své geny do příštích pokolení. Naproti tomu v každé generaci se pouze část jedinců hostitelského druhu setká a utká s parazitem, přičemž i mnozí z těch, kteří v tomto zápase podlehnou, alespoň část svých genů do dalších pokolení předají například stačí se rozmnožit ještě dříve, než je napadne nebo zmanipuluje parazit. Parazit je dlouhodobě vystaven systematičtějšímu selekčnímu tlaku než hostitel, takže v evolučním zápase s hostitelem nakonec většinou zvítězí. Asi nejdokonalejšími zloději těl jsou zřejmě parazitičtí korýši kořenohlavci. Tito paraziti se nezdržují přeprogramováním chování svého hostitele, a místo toho mu rovnou ukradnou celé tělo. Miniaturní larva kořenohlavce rodu Saculina pronikne do těla kraba a tam se rozroste v jakýsi propletenec vláken, který nejvíc ze všeho připomíná podhoubí dřevokazné houby (a to jsou prosím kořenohlavci vzdálenými bratranci raků a krabů ). Svého hostitele hormonálně vykastrují a zbaví možnosti svlékat kutikulu, aby snad příště neplýtval energií na takové zbytečnosti, jako je vlastní množení a růst. Po nějaké době vyhřezne na spodku zadečku kraba rozmnožovací orgán kořenohlavce a od té doby krab produkuje larvy svého parazita. Velká mořská loupež těla je dokonána krab žije dál jako obvykle, pouze místo svých potomků produkuje potomky parazita. Až budete na Baltu, můžete takto parazitované kraby snadno najít. Na některých lokalitách je parazity napadena většina krabů a už na dálku poznáte takové jedince podle toho, že mají krunýř porostlý řasami a svijonožci nemohou ho totiž svlékat. 42 / POZOR, TOXO!

9 v oblastech, kde probíhaly příslušné studie, je výskyt toxoplasmózy výrazně nižší, obvykle do 10 %. Naproti tomu třeba v Jižní Americe je nakaženo více než 60 % populace a v Africe dosahuje místy promořenost populace více než 90 %. Pokud by byla moje domněnka správná, potom by životy obrovského počtu lidí, myslím jejich chování i životní osudy, mohly být ovlivněny tímto prvokem. To je přeci vzrušující představa, nehledě na to, že by to mohlo mít i obrovský praktický zdravotní a ekonomický význam. Už mě v tu chvíli ani tolik nezajímalo, že se to týká i mě, daleko zajímavější mi připadalo, že by se to mohlo týkat až třetiny světové populace. A okamžitě jsem začal přemýšlet, jak by se dala moje hypotéza testovat. JAK JSEM SE NESTAL IMUNOLOGEM / 43

10 Kapitola druhá JAK JSEM OMYLEM ZJISTIL, ŽE TOXOPLASMA MĚNÍ LIDSKOU POVAHU Při výběru metody výzkumu jsem měl štěstí. A přitom jsem v podstatě vzal to, co bylo první po ruce. Tehdy jsme neměli prakticky žádnou výbavu pro studium zvířecího chování. Zato jsme měli stálý přísun pokusných osob pacientek, které k nám přicházely jeden den na test na toxoplasmózu a za dva dny na kontrolu výsledku testu. Říkal jsem si, stačí jim vnutit dotazníček, kde se jich budu ptát na ty podivné vzorce chování, jaké jsem pozoroval u sebe, pak porovnám odpovědi těch, které se v našich testech ukážou jako toxoplasma-pozitivní (nakažené), a těch, které jsou toxoplasma-negativní (nenakažené), a uvidím, jestli jsou mezi nimi výraznější rozdíly. Připravil jsem si soubor asi 10 otázek, o kterých jsem se domníval, že bych na ně odpověděl jinak před nákazou a jinak po nákaze. K otázkám, jež se týkaly neochoty bránit se proti podvodníkům, jsem přidal ještě otázky na chování, o kterém jsem měl podezření, že by mohlo být užitečné z hlediska parazita. Ptal jsem se třeba, jak rychle a jakým způsobem reaguje dotyčná osoba na okamžité nebezpečí, jestli se snadno lekne, jestli rychle uskočí nebo naopak zůstane spíš klidná, reaguje pomalu či vůbec na nebezpečí nezareagu - je. U sebe jsem si totiž všiml, že se poměrně málo lekám. Když se nade mnou ozve nějaký šramot, místo abych rychle uskočil, se spíše nejdřív podívám nad sebe. To by mohlo být výhodné právě z hlediska parazita, který se potřebuje dostat do žaludku kočkovité šelmy. Tyto šelmy obvykle útočí ze zálohy a využívají přitom momentu překvapení. Když kořist v okamžiku útoku zareaguje dostatečně účelně a dostatečně rychle, šelma o svou kořist přijde. Zatímco v případě útoku kočkovité šelmy se jakékoli dlouhé rozmýšlení nevyplácí a oběť útoku musí jednat reflexivně, jestliže se má zachránit, v některých situacích může být nepřirozeně chladnokrevná reakce na nebezpečí výhodou. 44 / POZOR, TOXO!

11 Dobře si pamatuji, jak mě samotného překvapilo, že dokážu zcela bez emocí a naprosto racionálně reagovat na kulomet - ný útok kurdských jednotek na město Yasu ve východním Turecku. Nocovali jsme se skupinou čtyř studentů na korbě ná - klaďáku s pytli cementu (naši kurdští hostitelé večer důrazně trvali na tom, že tuto noc opravdu, ale opravdu nemůžeme spát na ploché střeše domu, jak jsme byli v Turecku zvyklí) a pár met rů nad hlavami nám asi 20 minut syčely oblohou svítící střely z kulometů. Zkontroloval jsem, zda se všichni vmáčkli do mezer mezi pytli, aby je nezasáhly odražené střely, a přemýšlel, co po skončení útoků asi udělají naštvaní turečtí vojáci. Naštěstí se spokojili s tím, že rozstříleli výlohy všech kurdských obchodů ve městě, a náš náklaďák s cementem nechali na pokoji. Další otázka, kterou jsem do souboru přidal, zjišťovala, jak moc dotyčnému vadí, když se podívá na pavouka nebo hada, jestli při tom pociťuje intenzivní pocit odporu, jak moc se jich lekne a jak moc je mu to nepříjemné. Tehdy jsem se řídil intuicí, nevím přesně, proč jsem tam tuhle otázku dal. Možná to souviselo s pozorováním, o kterém mi řekl kolega z přírodovědecké fakulty, Jan Buchar, když jsem ho přesvědčoval, aby mi šel dělat pokusného králíka, a seznámil ho přitom se svou hypotézou. Vyprávěl mi, že on sám v přírodě pozoroval, jak žába doslova napochodovala užovce do tlamy. Prý přitom řvala strachy, nicméně opravdu došla hadovi do tlamy a ten ji sežral. Schopnost hadů zhypnotizovat svou kořist by tedy vůbec nemusela být pověrou. Ve skutečnosti by to mohlo být tak, že by s hadem při lovu spolupracoval parazit, který sedí v mozku jeho kořisti a který se potřebuje dostat do žaludku hada. Přidal jsem i otázku, zda v případě, že je dotyčná osoba fyzicky napadena, bojuje až do konce. U sebe jsem totiž asi dvakrát pozoroval (vícekrát jsem snad fyzicky napaden nebyl), že v takovém případě konflikt předčasně vzdávám. A to jsem prosím po vysoké škole dělal řadu let karate a asi by pro mě nebyl velký technický problém útočníka zneškodnit. Psychologický problém to však pro mě z neznámých důvodů byl. JAK JSEM OMYLEM ZJISTIL, ŽE TOXOPLASMA MĚNÍ / 45

12 Některé moje otázky působily dosti zvláštně, a kdyby byly položeny samostatně, asi by se vyšetřovaný člověk podivoval, na co se ho vlastně ptám. Proto jsem usoudil, že bude rozumnější, když své otázky zamíchám mezi větší množství dotazů, nejlépe z nějakého standardního psychologického dotazníku. Zvolil jsem úplně náhodou Cattellův 16faktorový osobnostní dotazník, protože s ním tehdy pracovala matka jedné naší studentky. Ručně jsem přeťukal dotazník do počítače, zamíchal mezi jeho 187 dotazů svých 10 otázek a takto upravený dotazník jsem vnucoval pacientkám, které přišly na vyšetření. Brzy se ukázalo, že tahle metoda příliš nefunguje. Každý týden sice přišlo asi 3 5 pacientek, ale jenom část z nich byla ochotna si sednout na hodinu k dotazníku a zodpovědět jeho skoro 200 otázek. Řada pacientek spěchala nebo pro mou vědu neměla pochopení, a tak data přibývala pomalu. Takže jsem se raději zaměřil na mé kolegy a každý týden, když probíhalo testování, jsem obíhal laboratoře na biologické sekci přírodovědecké fakulty a prosil všechny, na které jsem narazil, zda by se nezúčastnili mého pokusu. Vysvětlil jsem jim, čeho se po - kus týká, čímž jsem vzbudil jejich zájem, a 80, možná 90 % oslovených pedagogů a studentů se do mého pokusu zapojilo. Podobně jsem do své studie lanařil všechny mé kamará dy, známé a přátele a přátele mých kamarádů, známých a přátel. Pravidelně každé úterý jsem tedy obíhal fakultu a přemlouval zaměstnance a studenty, aby se nechali otestovat, zda nemají toxoplasmu, a aby vyplnili ten protivný, 200otázkový dotazník. Během asi půl roku jsem takto shromáždil data od zhruba 200 osob. Nakonec jsem do souboru nepřidal data od těch pár de - sítek pacientek, které jsem otestoval na úplném začátku, a do statistického vyhodnocování testů jsem zahrnul pouze data studentů a zaměstnanců fakulty (viz Box 10 Statistické vyhodnocování dat). 46 / POZOR, TOXO!

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno.

Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase nebo myš toxoplasma ráda všechno. Člověk, prase, králík, kočka nebo myš toxoplasma ráda všechno. Aneb kdy je lepší strčit řidičák do šuplíku. Mezinárodní časopis BMC Infectious Diseases 26.

Více

Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza

Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza Co všechno způsobuje latentní toxoplazmóza Jaroslav Flegr Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014 Jantarka (Succinea putris) napadená motolicí rodu Leucochloridium definitivní hostitelé oocysta

Více

Vztahy mezi populacemi

Vztahy mezi populacemi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 6 Vztahy mezi populacemi Pro potřeby

Více

Staňte se pokusnými králíky

Staňte se pokusnými králíky Staňte se pokusnými králíky S Jaroslavem Flegrem, profesorem Přírodovědecké fakulty UK a laureátem Ig Nobelovy ceny, která je udělována za kuriózní vědecké výzkumy, jsme otevřeli témata české vědy. Proč

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY

ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY ALIMENTÁRNÍ PARAZITÁRNÍ NÁKAZY Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav preventivního lékařství LF MU aperina@med.muni.cz místnost 316 vizitkové URL: http://www.muni.cz/people/18452 Shrnutí Společným znakem parazitárních

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Biologie 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL)

ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) ŽP - EKOLOGIE (K143EKOL) Vztahy mezi jedinci a druhy konkurence vnitrodruhová x mezidruhová vývoj společenstev sukcese + klimax vztahy jednotlivci druhy populace koexistence predace parazitizmus symbióza

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_85_PR7 ČLENOVCI Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka Kmen členovci se třídí na třídy Kmen: ČLENOVCI Třída: PAVOUKOVCI

Více

Rozmnožování a vývoj živočichů

Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování a vývoj živočichů Rozmnožování živočichů Rozmnožování - jeden z charakteristických znaků organizmů. Uskutečňuje se pohlavně nebo nepohlavně. Nepohlavní rozmnožování - nevytvářejí se specializované

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT

KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT Jana Prodělalová Oddělení virologie Virové choroby prasat Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno Evoluce koronavirů: 8 100 př.n.l. rekombinace, mutace adaptace

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Přírodní rezervace Boubínský prales

Přírodní rezervace Boubínský prales Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Přírodní rezervace Boubínský prales Autor: Bc. Petra Krysová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum

Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum PERORÁLNÍ PASTA PRO PSY A KOČKY Pyranteli embonas Fenbendazolum Praziquantelum www.biovetapets.cz CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVKU Caniverm pasta a Caniverm tablety obsahují tři účinné látky, které zajistí, že

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Příklady otázek testu znalostí a dovedností

Příklady otázek testu znalostí a dovedností Příklady otázek testu znalostí a dovedností 1) K pozorování velkých prostorových objektů v biologii (např. hmyzu) používáme častěji a) binokulární lupu b) mikroskop c) dalekohled 2) Červené krvinky u člověka

Více

STRUNATCI ŽIVOČICHOVÉ SE STRUNOU HŘBETNÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_262 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK:

Více

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE

5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE 5.3.4. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Přírodopis - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Obratlovci kmen: Strunatci podkmen: Obratlovci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně

Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně Prezentace Nadace pro transplantace kostní dřeně MĚL JIŽ NĚKDO Z VÁS CHŘIPKU? MYSLÍTE, ŽE ONEMOCNĚT LEUKÉMIÍ JE TĚŽŠÍ? prosinec 2004 Karel Pogštefl dobrovolný spolupracovník Představení Nadace a Registru

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI 8 (5) ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI Žahavci Představují významnou skupinu převážně mořských živočichů. Radiálně souměrné tělo tvoří vakovitá dutina obklopená chapadly. Na nich najdeme specializované žahavé

Více

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny

Chromosomové změny. Informace pro pacienty a rodiny 12 Databáze pracovišť poskytujících molekulárně genetická vyšetření velmi častých genetických onemocnění v České republice (CZDDNAL) www.uhkt.cz/nrl/db Chromosomové změny Unique - Britská svépomocná skupina

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 26. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné

Druhy vedlejších vět. Souvětí podřadné Druhy vedlejších vět Souvětí podřadné Podmětná vyjadřuje podmět věty řídící. Bývá připojena vztažným zájmenem kdo nebo co nebo spojkami že, aby apod., např.: Je pozoruhodné, že se poměrně málo otázek týkalo

Více

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy

+ F1 F2 + TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA. Inbrední kmen A. Inbrední kmen B. Genotyp aa. Genotyp bb. Genotype ab. ab x ab. aa ab ab bb Genotypy IMUNOGENETIKA II TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e x F2 y y TRANSPLANTAČNÍ PRAVIDLA Inbrední kmen A Inbrední kmen B - F1 - e 3 4 x 3 4 F2 - - y y Transplantace orgánů,, které

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 255 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11. 5. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Počet chromosomů v buňkách. Genom Počet chromosomů v buňkách V každé buňce těla je stejný počet chromosomů. Výjimkou jsou buňky pohlavní, v nich je počet chromosomů poloviční. Spojením pohlavních buněk vzniká zárodečná buňka s celistvým

Více

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace

CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace CO OČI NEVIDÍ. a přináší komplikace Kazuistika Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny Krizové řízení Mezinárodní konference Medicína katastrof, Brno, 2.-3.února 2012 EMERGENCY 1/3 23.20 hod příjem

Více

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Šelmy kočkovité. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Šelmy kočkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 18. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí se šelmami, které představují modelové lovce. Kočkovití

Více

Parazité, kteří člověku škodí nejvíce

Parazité, kteří člověku škodí nejvíce Druhá kapitola Parazité, kteří člověku škodí nejvíce Prvok toxoplasma Slovo toxoplasma je řeckého původu, odvozené od slova toxon nebo oblouk. Toxoplasmy jsou prvoci, kteří pronikají do těla a usazují

Více

[ Kapitola 7 ] Růst a vývoj VĚK POČÍTADLO

[ Kapitola 7 ] Růst a vývoj VĚK POČÍTADLO [ Kapitola 7 ] Růst a vývoj 7 8 9 KOTĚ PUBERTA DOSPĚLOST VĚK -O- POČÍTADLO STÁŘÍ 055 01 6 LIDSKÝ 0 1 KOČIČÍ 146 Růst a vývoj Stádia ve vývoji kotěte Součástí kočky je řada jedinečných rysů, které se u

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: Využití ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky Název DUM: Savci (řád: šelmy čeleď:

Více

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h

Savci. ZÁŘÍ 8h. přírodniny a jejich pozorování bezpečnost práce v laboratoři a při pozorování v terénu. Savci. ŘÍJEN 7h ZÁŘÍ ŘÍJEN 7h LISTOPAD Obecná biologie a genetika 3 rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů Biologie člověka 21 orientuje se v základních vývojových

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová

CZ.1.07/1.5.00/34.0880. pracovní list. Hygiena a toxikologie. Experimentální toxikologie. Mgr. Alexandra Šlegrová Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Označení materiálu:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zjišťování toxicity látek

Zjišťování toxicity látek Zjišťování toxicity látek 1. Úvod 2. Literární údaje 3. Testy in vitro 4. Testy na zvířatech in vivo 5. Epidemiologické studie 6. Zjišťování úrovně expozice Úvod Je známo 2 10 7 chemických látek. Prostudování

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia všech daných okruhů a kontrola úplnosti sešitu. Do hodnocení žáka se obecné základy biologie

Více

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ

REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ REVOLUČNÍ MARKETING - nejpoužívanější on-line vzdělávací systém pro síťový marketing v Česku a na Slovensku. REVOLUČNÍ SPONZOROVÁNÍ Naučte se pomocí transformačního a zároveň jednoduchého a velice účinného

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Název materiálu: Lichokopytníci

Název materiálu: Lichokopytníci Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

TES-terapie v onkologii

TES-terapie v onkologii 1 TES-terapie v onkologii 2 Transkraniální elektrostimulace (TES terapie) forma transkraniální elektrostimulace (TES), což je neinvazivní a bezléková terapie, která se provádí pomocí nízkého proudu skrze

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu biologie 1. ročník čtyřletého všeobecného a 5. ročník osmiletého studia Minimální počet známek za pololetí: 4 obecné základy biologie histologie rostlin vegetativní

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6.

VY_52_INOVACE_PR02. Název: Vědomostní hra Riskuj. Autor: Klára Raurová. Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis. - ročník: opakování učiva 6. VY_52_INOVACE_PR02 Název: Vědomostní hra Riskuj Autor: Klára Raurová Vhodné zařazení: - předmět: přírodopis - ročník: opakování učiva 6. třídy Časová náročnost: 45 minut Třída: 6 Ověření: 23.6.2011, 6.B

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice

GM kukuřice. 0,0004% DNA kukuřice Kolik je DNA v krmivech a potravinách? 0,005 až 0,02 % sušiny GM kukuřice cizí gen 4000 písmen 0,0004% DNA kukuřice Hypotetický příklad: brojler Krmná dávka - jen kukuřice Veškerá kukuřice jen GMO Brojler

Více

Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Genetický základ

Genetická oblast nejasnosti u HCH: co to znamená? Genetický základ Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Genetická "oblast nejasnosti" u HCH: co to znamená? Přechodní alely a alely s redukovanou

Více

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb

Zdravotní problémy v chovu akvarijních ryb Zaplísnění jiker - u ryb bez vyvinuté péče o potomstvo. - dochází k zaplísnění během inkubace jiker. - nejčastěji plísně Achlya a Saprolegnia - napadají odumřelé jikry a poté jikry sousedící. - použití

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů BIOLOGIE Gymnázium PORG Libeň Biologie je na PORGu Libeň vyučována jako samostatný předmět od sekundy do oktávy a navazuje na předmět Integrovaná přírodověda vyučovaný v primě. V sekundě, tercii a kvartě

Více

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy

Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika. MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Vrozený zarděnkový syndrom - kazuistika MUDr. Martina Marešová HS hl.m. Prahy Zarděnky - historie zarděnky byly poprvé popsány ve 2. pol. 18. stol. v roce 1866 nazvány rubella v roce 1941 australský oftalmolog

Více

opět se Vám hlásíme s dalším číslem našeho Miau, už tradičně opět se zpožděním.

opět se Vám hlásíme s dalším číslem našeho Miau, už tradičně opět se zpožděním. 4/10 Vážení členové ZO Zlín, opět se Vám hlásíme s dalším číslem našeho Miau, už tradičně opět se zpožděním. Moc děkuji všem za povzbuzující maiíky. Nikdo mi nenapsal aby byl časopis zrušen, s obsahem

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Etologie myši domácí

Etologie myši domácí Etologie myši domácí Zoologické zařazení Třída: Mammalia - savci Řád: Rodentia - hlodavci Čeleď: Muridae - myšovití Rod: Mus myš (38 druhů) - myš domácí (Mus musculus) Domestikace synantropní druh rozšíření

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Mohl by brain shuttle dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné? Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Mohl by "brain shuttle" dopravit léky pro Huntingtonovu chorobu tam, kde jsou potřebné?

Více

Nebuněční Viry, viroidy, priony

Nebuněční Viry, viroidy, priony Nebuněční Viry, viroidy, priony Viry - Stavba virionu Virové kapsidy Nukleová kyselina viru a) DNA - dvouřetězcová - jednořetězcová (jen u virů) b) RNA -dvouřetězcová (jen u virů) - jednořetězcová Lytický

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více