BH 52 Pozemní stavitelství I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BH 52 Pozemní stavitelství I"

Transkript

1 BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

2 Svislé nosné konstrukce - stěny

3 Základní požadavky a) mechanická odolnost a stabilita, b) požární bezpečnost c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí ochrana proti hluku d) bezpečnost při užívání, e) úspora energie a tepelná ochrana

4 Svislé nosné konstrukce - stěny - Tvoří jednu z hlavních konstrukčních částí budovy. Dělení dle polohy: - stěny obvodové - stěny vnitřní Dělení dle technologie: - stěny zděné - stěny monolitické - stěny montované Dělení dle funkce: Primární funkce - nosná, - ztužující, - dělící. Sekundární funkce - stavebně-fyzikální - tepelně technické - akustické - protipožární

5 Svislé nosné konstrukce - stěny Nosná funkce Hlavní funkcí je přenos zatížení ze stropních konstrukcí, schodišť a střechy prostřednictvím základů do základové spáry, kde by toto zatížení mělo být distribuováno do základové půdy. Namáhání stěnových konstrukcí - zatížení je rozloženo liniově dostředně (centricky), - vzpěrný tlak - štíhlé vysoké prvky, mimostředně (excentricky), - o způsobilosti k-ce rozhoduje možnost vybočení (ve směru menší tuhosti = menšího momentu setrvačnosti) => Ideálně volit čtvercové průřezy stejná tuhost ve všech směrech - jinou variantou je vytvoření vzpěr případně ztužujících k-cí či stěn, - vybočení závisí také na způsobu upevnění konců k-ce.

6 Svislé nosné konstrukce - stěny Ztužující funkce - jedná se o zajištění přenosu vodorovného zatížení, stěny jsou schopny přenášet toto zatížení v podélném směru (vysoká ohybová tuhost), - vodorovné zatížení působící kolmo na střednicovou rovinu stěny => nutno zajistit prostorovou tuhost k-ce = ztužující stěna, tuhá stropní deska. Dělící funkce - stěny oddělují prostory z hlediska: - dispozičního, - provozního.

7 Svislé nosné konstrukce - stěny Tepelně-izolační funkce - Stěny oddělují prostory s různou teplotou prostředí => požadavky na tepelně izolační vlastnosti k-ce (ČSN ). - Objekt musí splňovat zákon 406/2006 Sb. hospodaření energií Za účelem zajištění tepelné pohody jsou normou taktéž dány min. teploty vnitřního vzduchu a relativní vlhkosti v místnosti. - zdokonalení tepelně izolační vlastnosti - vylehčování materiálu ve hmotě, - vzduchové mezery a dutiny => snížení pevnosti, - kombinace materiálů.

8 Svislé nosné konstrukce - stěny Akustické funkce - interiér X exteriér (obvodové k-ce): požadavky na ochranu lidí před hlukem ve vnitřním prostředí dle vyhl. 148/2006Sb.: - v denní době (6:00-22:00) nesmí vážená hladina akustického tlaku zvuku LA,max uvnitř obytného prostoru překročit 40dB, - v noci max. 30dB. - interiér X interiér (vnitřní k-ce): závazné požadavky na zvuko-izolační vlastnosti konstrukcí dle ČSN = min. hodnota vážené stavební neprůzvučnosti R w db. Zlepšení akustických vlastností dosáhneme zvýšením objemové hmotnosti materiálu stěny.

9 Svislé nosné konstrukce - stěny Protipožární funkce Každá nosná konstrukce má požadovanou požární odolnost v minutách: - nosné konstrukce si uchovají po předepsanou dobu únosnost a stabilitu, - je omezen rozvoj a šíření požáru uvnitř budovy, - je zamezeno šíření požáru na sousední objekty, - osoby bezpečně opustí budovu, - je zajištěna bezpečnost záchranných jednotek. Je nezbytné posoudit délky únikových cest a požární odstupy apod.

10 Zděné nosné stěny

11 Zděné nosné stěny Dělení dle druhu použitých zdících prvků: Zdivo cihelné Zdivo tvárnicové Zdroj: Cihelna Vysoké Mýto s.r.o. Zdivo kamenné Zdroj: Porotherm Zdivo smíšené

12 Zdivo cihelné - stáří cihel 4. tis. l. př.n.l. cihly se sušily na slunci (Egypt) - v poslední třetině 18. stol. pro území Rakousko-Uherska byl sestaven Stavební řád pro zděné budovy s protipožárními požadavky. Vepřovice cihla vyrobená z jílové hlíny s příměsí plev a vepřových štětin, sušená na slunci - rozšíření v 18. a zejména v 19. století Tloušťky hlavních a středních zdí podle pražského stavebního řádu z roku 1886 Zdroj: Doc. Ing. P. Hájek Konstrukce pozemních staveb 10

13 Únosnost zdiva - konstrukce namáhaná převážně tlakem, - stavební konstrukce vzniklá záměrným skládáním prvků z přírodního nebo umělého staviva spojované maltou nebo kladené na sucho, - důležité je i uspořádání prvků vazba, - únosnost zdiva závisí na: vazba zdiva, jakosti používaného zdiva (cihel, tvárnic, kamene), jakosti spojovací malty, tloušťka a množství spár, vyplněných maltou.

14 Zdivo cihelné druhy klasických malt Malta je směsí pojivo (vápno, sádra vzdušná, cement hydraulické) plnivo (písek frakce 0-2 mm, tepelně-izolační přísady) voda Pevnost malty závisí na pojivu vápno, cement, sádra. Pevnost malty v tlaku odpovídá krychelné pevnosti a označuje se: M0,4 M1,0 M2,5 M5,0 M7,5 M10,0 M15,0 (MPa).

15 Zdivo cihelné druhy klasických malt Dělení malt dle pojiva Vápenné (MV) pevnost max. 1,0 MPa, které je dosaženo po 90 dnech, vhodná pro zdivo menších pevností, má vysoký stupeň dotvarování, je vhodnější především pro omítky. Vápenocementové (MVC) s pevností 1,0 až 2,5 MPa, má menší stupeň dotvarování méně se stlačuje, zdivo méně sedá, nejčastěji používána na zdění. Cementové (MC) s pevností 5,0 až 15,0 MPa, pro zdivo s vysokou pevností v tlaku (pilíře, suterénní zdivo), nevýhodou je značná křehkost (malá plasticita) projevuje se při nerovnoměrném zatížení trhlinami, proto se přidává malé množství vápna.

16 Zdivo cihelné malty pro zdění Malty pro zdění vnitřních nosných stěn a pilířů z maloformátových cihel - MVC o min. pevnosti v tlaku 2,5 MPa (M2,5), - pro vícepodlažní budovy se používá malta M5, M10 a vice. Malty pro zdění stěn ze svisle děrovaných tvárnic typu THERM - MVC nebo MC třídy min. M2,5 pro vnitřní stěny a M5 pro nosné pilíře, - pro vnější zdivo tepelně-izolační malty jsou vylehčeny fyzikálně (perlitem, keramzitem, agloporitem apod.) nebo chemicky (provzdušňující přísady). Malty a pěny pro zdění broušených cihel - První vrstva cihel na dokonale rovnou a souvislou vrstvu speciální MVC tl. min. 10 mm, - od druhé vrstvy speciální malty pro tenké spáry dodávané přímo s cihlami - nanášení malty namáčením cihel do malty, nanášením laty pomocí nanášecího válce - alternativou malt pro tenké spáry jsou tzv. PU zdící pěny.

17 Zdivo cihelné Rozdílné deformace při zatížení zdiva tlakem - Malta a stavivo mají rozdílné moduly pružnosti E a součinitele přetvárnosti α vznikají rozdílné deformace při zatížení tlakem

18 Zdivo cihelné - Únosnost zdiva vzroste je-li příčné deformaci zabráněno výztuží v ložných spárách tzv. zděné konstrukce vyztužené. MURFOR RND

19 Zdivo cihelné Pevnost cihelného zdiva = pevnost prvku + pevnost malty + vazba. Výsledné pevnosti zdivo dosahuje: - po zatvrdnutí malty klasický mokrý způsob zdění, - ihned metoda suchého zdění (bez malty). Zdroj: Cihlářský lexikon, Cihlářský svaz Čech a Moravy

20 Zdivo cihelné cihly pálené plné (CP) cihla plná CP mm tzv. velký formát malý formát 240x120x65, metrický formát 240x115x72, vyráběny pálením cihlářské hlíny. Mají plný střep bez otvorů (dutin), objemová hmotnost: kg/m 3, hmotnost cca 4,7 kg pevnost v tlaku: P10 - P20, Cihelna Štěrboholy: objemová hmotnost 1900 kg/m 3, P40, hmotnost 5,0 kg, tl. příčky min. 75 mm, tl. nosné stěny min. 300 mm, dozdívka, izolační přizdívka, výrobce: Cihelna Polom, Cihelna Vysoké Mýto, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny (zdroj:

21 Zdivo cihelné cihly pálené voštinové (CV) CV mm objemová hmotnost: 1300 kg/m 3 (Cihelna Polom), 960 kg/m 3 (Heluz), kg/m 3 (Zlínské cihelny), hmotnost cca 7,5 kg(cihelna Polom), 5,6 kg (Heluz), 7,2 kg (Cihelna Vysoké Mýto), pevnost v tlaku: P10(Cihelna Polom), P20 (Heluz), P8-10 (Zlínské cihelny) Součinitel prostupu tepla (Heluz): zdivo 300 mm U=0,93 W/(m 2 K), zdivo 150 mm U=1,49 W/(m 2 K) tl. nosné stěny 150 a 300 mm, dozdívka, izolační přizdívka, výrobce: Cihelna Polom, Heluz, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny, Cihelna Vysoké Mýto Cihla voštinová CV14, Cihelna Polom Heluz CV14 CV14 Cihelna Vysoké Mýto

22 Zdivo cihelné cihly děrované metrické (CDm) CDm mm CDm11,3 240 x 115 x 113 mm objemová hmotnost: 1450 kg/m 3 (Zlínské cihelny), 1300 kg/m 3 (Cihelna Štěrboholy), 990 kg/m 3 (Heluz), hmotnost cca 4,5 kg(cihelna Štěrboholy), 3,2 kg (Heluz), 4,1-4,6 kg (Cihelna Vysoké Mýto), pevnost v tlaku: P8-10(Zlínské cihelny), P25 (Cihelna Štěrboholy), P20 (Heluz), P10 (Cihelna Vysoké Mýto, Součinitel prostupu tepla (Heluz): zdivo 250 mm U=1,07 W/(m 2 K), zdivo 125 mm U=1,68 W/(m 2 K) tl. nosné stěny 125 a 250 mm, výrobce: Cihelna Vysoké Mýto, Heluz, Cihelna Štěrboholy, Zlínské cihelny, Heluz CDm14 Cihelna Vysoké Mýto Heluz CDm (2DF)

23 Zdivo cihelné cihly vápenopískové plné (VCP) - lisuj se z vápna a křemičitého písku, vytvrzují se v autoklávu, - přesné hrany vhodné pro komíny, pilíře, akumulační zdivo apod., - objemová hmotnost: kg/m 3 Vápenopísková cihla děrovaná - hmotnost cca 5,3-6 kg Sendwix 2DF-D - pevnost v tlaku: P tl. zdiva 125, 250, 375 mm - výrobce : KM BETA Vápenopísková cihla děrovaná Sendwix 2DF-LD

24 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva - vyžaduje se převazování styčných spár, - Tloušťka spár cca 10 mm, - Převázání styčných spár min. o ¼ cihly

25 Zdivo cihelné základní typy vazeb

26 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva Křížení zdí Princip: v jedné vrstvě se jedna zeď vyzdívá jako průběžná a druhá se k ní přizdí. V další vrstvě dojde k prostřídání a zároveň posunutí styčné spáry o ¼ cihly (75 mm) od líce zdi. Stejný princip je u vyvazování rohů či sloupů. Ukončení zdí

27 Vazba rohu Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva

28 Vazba napojení zdí Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva

29 Zdivo cihelné vazby cihelného zdiva Vazba pilíře 600 x 600 mm Vazba komínů 450 x 450, 750 x 750

30 Zdivo tvárnicové Dělení dle materiálu: - zdivo z keramických tvárnic THERM - Zdivo z tvárnic z lehčených betonů - Zdivo z vápenopískových kvádrů

31 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM tolerance rozměrů 500 ± 6 mm 248 ± 4 mm 249 ± 1 mm 440 ± 5 mm 425 ± 5 mm 380 ± 5 mm 365 ± 5 mm 300 ± 4 mm POROTHERM T Profi / Dryfix, - Základní rozměr šířky zdiva 500, 440, 425, 380, 365, 300 mm - dutiny plněné minerální izolací, styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 425 mm: 16,6 kg - pevnost tvárnice tl. 425 mm: P8 - základní rozměr: 248 x 500 x 249 mm U= 0,15W/m 2 K 248 x 425 x 249 mm U= 0,17W/m 2 K 248 x 380 x 249 mm U= 0,19W/m 2 K 248 x 365 x 249 mm U= 0,20W/m 2 K 248 x 300 x 249 mm U= 0,25W/m 2 K

32 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM tolerance rozměrů 500 ± 6 mm 248 ± 4 mm 249 ± 1 mm 440 ± 5 mm 400 ± 4 mm POROTHERM EKO+ Profi/DRYFIX, - Základní rozměr šířky zdiva 500, 440, 400 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 500 mm: 20,1 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P8/6 - základní rozměr: 248 x 500 x 249 mm U= 0,19W/m 2 K 248 x 440 x 249 mm U= 0,21W/m 2 K 248 x 400 x 249 mm U= 0,23W/m 2 K

33 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM Profi/DRYFIX, - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 365, 300, 250, 240, 175, 140 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 20,4 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P15/10/8 - základní rozměr: 248 x 440 x 249 mm U= 0,25W/m 2 K 248 x 400 x 249 mm U= 0,27W/m 2 K 248 x 380 x 249 mm U= 0,30W/m 2 K 248 x 365 x 249 mm U= 0,33W/m 2 K 248 x 300 x 249 mm U= 0,50W/m 2 K 248 x 250 x 249 mm U= 0,40W/m 2 K 248 x 240 x 249 mm U= 0,90W/m 2 K 248 x 175 x 249 mm U= 1,10W/m 2 K 248 x 140 x 249 mm U= 1,25W/m 2 K

34 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM (P+D) - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 365, 300, 240, 175, 140 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 20,4 kg - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P15/10/8 - základní rozměr: 247 x 440 x 238 mm U= 0,28-0,33 W/m 2 K 247 x 400 x 238 mm U= 0,31-0,36 W/m 2 K 247 x 365 x 238 mm U= 0,33 0,37 W/m 2 K 247 x 300 x 238 mm U= 0,70 W/m 2 K 247 x 240 x 238 mm U= 1,10 W/m 2 K 247 x 175 x 238 mm U= 1,25 W/m 2 K 247 x 140 x 238 mm U= 1,30W/m 2 K

35 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM AKU - Základní rozměr šířky zdiva 365, 300, 250, 190 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D, alt. - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 365 mm: 18 kg - pevnost tvárnice tl. 365 mm: P15/10 - základní rozměr (vážená laboratorní neprůzvučnost): 247 x 365 x 238 mm R w = 57 db PTH 36,5 AKU 247 x 300 x 238 mm R w = 58 db(sym) 56 db (P+D) 372 x 250 x 238 mm R w = 57 db PTH 25 AKU SYM 372 x 250 x 238 mm R w = 55 db PTH 25 AKU P+D 372 x 190 x 238 mm R w = 54 db PTH 19 AKU

36 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

37 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

38 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM

39 Zdivo z keramických tvárnic THERM POROTHERM POROTHERM T Profi / Dryfix,

40 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ Family - Základní rozměr šířky zdiva 500, 490, 440, 380, 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - HELUZ Family 2in1 s integrovanou izolací z EPS - hmotnost tvárnice tl. 500 mm 2in1: 20,5 kg - pevnost tvárnic: P10/8 Heluz Family 50 2in1 U= 0,11 W/m 2 K Heluz Family 50 broušená U= 0,14 W/m 2 K Heluz Family 44 2in1 U= 0,13 W/m 2 K Heluz Family 44 broušená U= 0,17 W/m 2 K Heluz Family 38 2in1 U= 0,16 W/m 2 K Heluz Family 38 broušená U= 0,19 W/m 2 K Heluz Family 30 2in1 U= 0,22 W/m 2 K Heluz Family 30 broušená U= 0,25 W/m 2 K HELUZ Family 50 2in1

41 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ STI - Základní rozměr šířky zdiva 490, 440, 400, dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 16,2 kg - pevnost tvárnic: P10/8 Heluz STI 49 broušená Heluz STI 44 Heluz STI 44 broušená Heluz STI 40 broušená Heluz STI 38 broušená U= 0,18 W/m 2 K U= 0,20 W/m 2 K U= 0,19 W/m 2 K U= 0,21 W/m 2 K U= 0,22 W/m 2 K HELUZ STI 49 broušená

42 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ PLUS - Základní rozměr šířky zdiva 440, 400, 380, 365, 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 16,2 kg - pevnost tvárnic: P12,5/10 Heluz PLUS 44 U= 0,22 W/m 2 K Heluz PLUS 44 broušená U= 0,21 W/m 2 K Heluz PLUS 40 U= 0,24 W/m 2 K Heluz PLUS 40 broušená U= 0,23 W/m 2 K Heluz PLUS 38 U= 0,25 W/m 2 K Heluz PLUS 38 broušená U= 0,24 W/m 2 K Heluz PLUS 36,5 U= 0,26 W/m 2 K Heluz PLUS 36,5 broušená U= 0,25 W/m 2 K Heluz PLUS 30 uni U= 0,57 W/m 2 K Heluz PLUS 30 uni broušená U= 0,49 W/m 2 K Heluz PLUS 25 U= 0,42 W/m 2 K Heluz PLUS 25 broušená U= 0,41 W/m 2 K HELUZ PLUS 44 broušená

43 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ P15 - Základní rozměr šířky zdiva 300, 250 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára tl. 12/1 mm - hmotnost tvárnice tl. 300 mm: 13 kg - pevnost tvárnic: P15 HELUZ P15 30

44 Zdivo z keramických tvárnic THERM HELUZ HELUZ AKU 36,5 MK HELUZ AKU - Základní rozměr šířky zdiva 365, 300, 250, 200, 175 mm - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D, - ložná spára tl. 1/3/12 mm - hmotnost tvárnice tl. 365 mm: 20,2 kg - pevnost tvárnice tl. 365 mm: P20, 15 - základní rozměr (vážená laboratorní neprůzvučnost): 238 x 365 x 247 mm R w = 58 db HELUZ AKU 36,5 MK

45 Zdivo z keramických tvárnic THERM TONDACH KERATHERM broušené - zdivo tl. 440, 380, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle) - styčná spára P+D - ložná spára tl. 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 19,1 kg - pevnost tvárnic: P10/15 - Rozměr např. 245 x 440 x 249 mm

46 Zdivo z keramických tvárnic THERM TONDACH KERATHERM P+D - zdivo tl. 440, 380, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle) - styčná spára P+D - ložná spára tl. 12 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 17,3 kg - pevnost tvárnic: P10/15 - Rozměr např. 245 x 440 x 238 mm

47 Zdivo z keramických tvárnic THERM KMB PROFIBLOK KB PROFIBLOK nebroušené/broušené (BRUS) - zdivo tl. 450, 400, 375, 300, 250 mm, - dutiny vždy kolmo k ložné spáře (svisle), styčná spára P+D - ložná spára dle druhu zdiva tl. 12 mm nebo 1 mm - hmotnost tvárnice tl. 440 mm: 18,5 kg (19,5 kg BRUS) - pevnost tvárnice tl. 440 mm: P6/8/10 - základní rozměr: 247 x 440 x 238 mm 247 x 440 x 249 mm

48 Zdivo z keramických tvárnic THERM Cihelna Chmeliště

49 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů materiál: škvárobeton, struskobeton, pórobeton, liaporbeton, apod., plné (vylehčeny mikropóry) nebo i vylehčené dutinami dutiny mohou být vyplněny tepelně izolačními materiály, velikost do váhy 30 kg, pevnost v tlaku min. 3 MPa (pouze pro nosné zdivo nižších objektů), objemová hmotnost kolem 1500 kg.m 3, pórovitost = vyšší nasákavost vždy nutno chránit před povětrnostními vlivy povrchovou úpravou.

50 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů LIAPOR obvodové zdivo Liapor SL a KSL - vnitřní póry vyplněny izolační hmotou na minerální bázi x 365 x 240 / 247 x 365 x tolerance rozměrů +3;-5 mm - hmotnost 11,5-16 kg - pevnost: P2/4 - U= 0,26 0,33 W/m 2 K LIATHERM 365, 425 / K365 a K x 365 x 240(248), 247 x 425 x 240 (248) - tolerance rozměrů +3;-5 mm - hmotnost 13,7 21,3 kg - pevnost: P2/4 - U= 0,30 0,43 W/m 2 K - tolerance rozměrů normální maltové lože +3;-5 mm - tolerance rozměrů tenké maltové lože +1;-3 mm, výška +1;-1 mm

51 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů LIAPOR vnitřní nosné zdivo Liapor M/KM - tl. zdiva 200, 240, 300, 365 mm - hmotnost 9,5 26,8 kg - pevnost: P i provedení AKU - tolerance rozměrů normální maltové lože +3;-5 mm - tolerance rozměrů tenké maltové lože +1;-3 mm, výška +1;-1 mm

52 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - YTONG Tepelněizolační tvárnice Theta +, Lambda+ - tl. zdiva 375, 450, 499 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 1-3 mm - provedení P+D / bez úpravy - objemová hmotnost v suchém stavu kg/m 3 - pevnost: P1,8/2 - U= 0,192 0,229 W/m 2 K - tolerance rozměrů ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

53 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - YTONG Přesné tvárnice - tl. zdiva 200, 250, 300, 375 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 1-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - objemová hmotnost v suchém stavu kg/m 3 - pevnost: P2-6 - U= 0,257 0,775 W/m 2 K - tolerance rozměrů ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

54 Zdivo tvárnicové z lehčených betonů plynosilkát Pórobeton - PORFIX PORFIX Plus (P2-420) - tl. zdiva 300, 375, 500 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 2-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - hmotnost 23,5 39,4 kg - pevnost: P2 - U = až 0,18W/m 2 K tl. 500 mm P2-480, P tl. zdiva 250, 300, 375 mm - přesné zdění na tenké maltové lože 2-3 mm - provedení P+D/ bez úpravy - hmotnost 22,5 40,8 kg - pevnost: P2/4 - tolerance rozměrů ± 2 mm, délka ± 2,5 mm

55 Zdivo z vápenopískových kvádrů KM BETA SENDWIX - Základní rozměr šířky zdiva 240, 175 mm - styčná spára P+D / s plně promaltovanou styčnou spárou - ložná spára tl. 12/2 mm - Tepelná vodivost λ=0,37 W/mK (0,33 W/mK THERM) - hmotnost tvárnice tl. 498 x 240 x 248 mm: 36,5 kg - objemová hmotnost: kg/m 3 - pevnost tvárnic: P10-30

56 Zdivo z vápenopískových kvádrů KALSANDSTEIN - Základní rozměr šířky zdiva 175 mm - styčná spára P+D / s plně promaltovanou styčnou spárou - ložná spára tl. 12/2 mm - Tepelná vodivost λ=0,37 W/mK (0,33 W/mK THERM) - hmotnost tvárnice tl. 498 x 175 x 498 mm: 83 kg - objemová hmotnost: kg/m 3 - pevnost tvárnic: P dobré akumulační schopnosti a ochrana proti hluku - zdění ruční/strojní

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich

Tepelná technika II. Ing. Pavel Heinrich. heinrich@heluz.cz. Produkt manažer. 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich Tepelná technika II Ing. Pavel Heinrich Produkt manažer heinrich@heluz.cz 5.4.2012 Ing. Pavel Heinrich 1 Tepelná technika II Zdivo a ČSN 73 0540-2:2011 Konstrukční detaily Vzduchotechnika Technologie zdění

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST JEDNODUCHÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 AKUSTICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ Množství akustického

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel

10. Malty pro zdění. 10.1 Malty pro zdění z maloformátových cihel 10. Malty pro zdění Všeobecně se pro zdění zdiva používá obyčejná vápenocementová malta složená z cementu, vápenného hydrátu a písku, popř. s příměsí přísad. Pro zdění lze rovněž použít maltu vyrobenou

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

Zdicí materiály KERATHERM

Zdicí materiály KERATHERM Zdicí materiály KERATHERM O C Cihly KERATHERM broušené KERATHERM 44 B THERMO KERATHERM 44 B KERATHERM 44 B 1/2 KERATHERM 44 B R KERATHERM 44 B K 1/2 KERATHERM 44 B K KERATHERM 38 B KERATHERM 38 B 1/2 KERATHERM

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou

CENÍK OD 1. 3. 2013. Dejte Vaší stavbě zelenou CENÍK OD 1. 3. 2013 Dejte Vaší stavbě zelenou Tvárnice Tvárnice s kapsou, perem a drážkou (P3 550) objem [m 3 /ks] za m 3 za ks za m 3 za ks za m 2 za m 2 [ks/m 2 ] [ks/paleta] paleta [m 3 ] tvárnic [kg/ks]

Více

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119

Maloformátové cihly HELUZ 114. Cihelný obkladový pásek HELUZ 116. Cihelná dlažba HELUZ 118. Speciální tvarovky HELUZ 119 Maloformátové cihly HELUZ 114 Cihelný obkladový pásek HELUZ 116 Cihelná dlažba HELUZ 118 Speciální tvarovky HELUZ 119 2015-03-01 / Strana 113 Použití Maloformátové cihly HELUZ pro vnitřní nosné a výplňové

Více

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY

PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY PROFIL společnosti heluz cihlářský průmysl v. o. s. nová generace STAVEBNÍHO SYSTÉMU vývoj FIRMY oceněná KVALITA heluz KOMPLEXNÍ SYSTÉM Nová generace stavebního systému Společnost HELUZ cihlářský průmysl

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy

Kvalita z hlíny. cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy Kvalita z hlíny cihly, broušené cihly, doplňkové cihly, překlady cihly pro nízkoenergetické a pasívní domy CÍTIT SE DOBŘE OD SKLEPA PO STŘECHU přírodní stavební materiál pro zdravé bydlení Zdi jsou multifunkční

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Tepelné mosty v pasivních domech

Tepelné mosty v pasivních domech ing. Roman Šubrt Energy Consulting Tepelné mosty v pasivních domech e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 96 54 Sdružení Energy Consulting - KATALOG TEPELNÝCH MOSTŮ, Běžné detaily - Podklady pro

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM:

Webová stránka. Literatura CD-ROM. www.styrofoameurope.com. Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: Webová stránka Aktuální informace o tepelné izolaci STYROFOAM: www.styrofoameurope.com CD-ROM Všechny brožury, informace k zadání a detaily CAD můžete získat i v digitální podobě Literatura Rádi Vám pošleme

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie.

Ceník. platnost od 12. 12. 2011. U až 0,11 W/m 2 K. Cihly, které nemusíte zateplovat. Cihla - Vaše jistota teplo pevnost trvanlivost ekologie. Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 12. 12. 2011 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K -5 o C -10 o C Mrazuvzdorná

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat

Ceník. platnost od 1. 4. 2012. U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W. Cihly, které nemusíte zateplovat Cihla - Vaše jistota && teplo && && trvanlivost && ekologie český výrobce s tradicí od roku 1876 Ceník platnost od 1. 4. 2012 Cihly, které nemusíte zateplovat U až 0,11 W/m 2 K R až 9,06 m 2 K/W OBSAH

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Cihelné broušené bloky

Cihelné broušené bloky Cihelné broušené bloky ++ dlouhá životnost ++ výborná akumulační schopnost, u bloků s integrovanou tepelnou izolací dosahuje U až 0,19 W/m 2 K + dlouhodobá únosnost (snese dodatečné přitížení) + dobré

Více

Přehled sortimentu a ceník 2013

Přehled sortimentu a ceník 2013 Přehled sortimentu a ceník 2013 Vitální cihly Evoton broušené cihly plněné minerální vatou Celoplošné lepidlo MAXIT MUR 900 D vitální cihla Označení Pevnost v tlaku Spotřeba cihel DPH 1) Balení Hmotnost

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice Autorizovaná osoba 204 rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice vydává ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ

PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PŘEHLED MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ A PRODUKTŮ PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Koncern Xella patří mezi nejvýznamnější výrobce na trhu se stavebními řešeními a naše značky Ytong, Silka a Multipor jsou

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200

CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010. infolinka: 800 150 200 CENÍK páleného cihelného systému HODOTHERM platný od 1. 1. 2010 www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 Ceník páleného cihelného systému HODOTHERM 1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO HODOTHERM 44 P+D 1.1 1.2 1.1 1.2

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Technická příručka TEPELNÉ MOSTY. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 ZDÍCÍ SYSTÉM SENDWIX TEPELNÉ MOSTY

Technická příručka TEPELNÉ MOSTY. www.kmbeta.cz. infolinka: 800 150 200 ZDÍCÍ SYSTÉM SENDWIX TEPELNÉ MOSTY Technická příručka TEPELNÉ MOSTY www.kmbeta.cz infolinka: 800 150 200 ZDÍCÍ SYSTÉM SENDWIX TEPELNÉ MOSTY 1 Technická příručka TEPELNÉ MOSTY Řešení tepelných mostů Výpočty a návrhy pasivních domů Poradenství

Více

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz

ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T. tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce. www.promatpraha.cz ČSN EN ISO 9001:2009 PROMASPRAY T tepelně izolační nástřik na stavební konstrukce PROMASPRAY T PROMASPRAY T Jednosložková suchá omítková směs pro použití ve stavebnictví Úvod PROMASPRAY T je průmyslově

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079

PROTON, společnost s ručením omezeným Švermova 899 398 11 Protivín IČ: 00512079 Křídlo: 2511,2514,2518,0511,0514,0518,0113 Ug=1,1 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,2 Křídlo: 0113 Ug=1,0 W/m2K Součinitel prostupu tepla - Uw (W/m2K): 1,1 Křídlo: 0113 Ug=0,7 W/m2K Součinitel

Více

Příjemné teplo ve vašem domě

Příjemné teplo ve vašem domě KATALOG Příjemné teplo ve vašem domě Naše vizitka PÓROBETON Ostrava a. s. je tradičním a ryze českým výrobcem stavebního materiálu z šedého pórobetonu. Výrobní závod v Ostravě Třebovicích zahájil provoz

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi

Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi Vzduchová neprůzvučnost mezibytových stěn v praxi Každý z Vás, kdo se někdy účastnil projektu bytového domu, ať už v přípravné, projektové, či realizační fázi, se tímto tématem zcela určitě zaobíral. A

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

Protokol č. V- 213/09

Protokol č. V- 213/09 Protokol č. V- 213/09 Stanovení součinitele prostupu tepla U, lineárního činitele Ψ a teplotního činitele vnitřního povrchu f R,si podle ČSN EN ISO 10077-1, 2 ; ČSN EN ISO 10211-1, -2, a ČSN 73 0540 Předmět

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1

14. Zvuková izolace. 14.1 Základní pojmy a definice. c 1 14. Zvuková izolace Zvuková izolace 14.1 Základní pojmy a definice Zvuk je mechanické vlnění a pohyb částic pružného prostředí kolem rovnovážné polohy. Slyšitelný zvuk je akustické kmitání v kmitočtech,

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY «

Parapety. Schodnice. Pórobetonové dílce. Sádrokartón. Ceresit CX 10 UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Parapety Schodnice Pórobetonové dílce Ceresit CX 10 Sádrokartón UNIVERZÁLNÍ PU LEPIDLO» NA VEŠKERÉ BĚŽNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY « Nadešel čas změnit staré návyky! Dříve: ( Žádné těžké pytle... Žádné další

Více

Vaše stavba v našich rukou

Vaše stavba v našich rukou Vaše stavba v našich rukou HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. 373 65 Dolní Bukovsko 295, tel.: 385 793 030 fax: 385 726 145, heluzdum@heluz.cz www.heluz.cz Obsah: HELUZ DŮM str. 4 Výhody projektu HELUZ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha

PLUS - vybavení skladů, dílen a kanceláří s.r.o. Nerudova 483/52, 703 00, Ostrava Vítkovice, Tel: 596 614 700, Fax: 596 614 700 Na Pankráci 30, Praha 1. Technické parametry 1.1 KERN 440: elektronická laboratorní stolní váha KERN 440-33 440-43 440-45 Dělení stupnice 0,01g 0,1g 0,1g Rozsah vážení 200g 400g 800g Rozsah tárování (odečítatelný) 200g 400g

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU

CÍSAŘSKÁ FALC V CHEBU archeologická situace - pozitiv dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - negativ dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace - teoret. doplněno dle výzkumu Phr. Šebesty archeologická situace

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK TECHNICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ČÁST TEPELNÁ OCHRANA BUDOV VE STAVEBNÍM SYSTÉMU KB-BLOK Zpracoval: Ing.

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Půdní vestavba-zš Ratibořická kat. území Horní Počernice č. parc. 781/5. Obsah

Půdní vestavba-zš Ratibořická kat. území Horní Počernice č. parc. 781/5. Obsah Obsah A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA...2 1. Identifikace stavby, základní charakteristika stavby a její účel 2 3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 4 4. Informace

Více