Výuka Miroslav Škvára

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka Miroslav Škvára"

Transkript

1

2 Výuka Miroslav Škvára Střední školy Gymnázium Voděradská, Praha 10 Střední škola pro sluchově postiţené Vysoká škola MÚVS ČVUT Praha 6 MBA - CMI - Czech Management Institute Manaţerská fakulta ESMA Barcelona Předmět Finanční matematika Univerzita 3 věku MÚVS ČVUT Praha 6

3 Gymnázium Voděradská, Praha 10 Druh studia: 4-leté, 6-leté, 8-leté gymnázium Finanční gramotnost volitelný předmět Počet studentů: septima 30 + oktáva 26 Rozsah výuky 34 přednášek 90 minut (2013/2014) Seminární práce na zvolené téma Zázemí studovna vybavená multimediální tabulí, mohu pouţívat internet a promítat filmy pro doplnění výuky Klasifikace dle klasifikačního řádu SŠ Kontakt:

4 Střední škola pro sluchově postiţené Praha 5, Výmolova 169 Praha 2, Ječná 27 Praha 5, Holečkova 104/4 Projekt Zvládneme to sami I. peníze, banky II. produktový mix III. platební karty, vlastní bydlení IV. důchodové zabezpečení Kontakt:

5 MÚVS ČVUT Praha 6 Druh studia: Bakalářské studium Obor: Řízení a ekonomika průmyslového podniku Personální management v průmyslových podnicích Finanční gramotnost předmět ve 2. ročníku Počet studentů: celkem 180 Rozsah výuky 13 přednášek 90 minut (2013/2014) 6 praktických cvičení Seminární práce na zvolené téma Klasifikace klasifikovaný zápočet za 4 kredity Kontakt:

6 MBA - CMI - Czech Management Institute Druh studia: Master of Business Administration Finanční matematika povinný předmět Počet studentů: 30 Rozsah výuky hodinová dotace - 16 Seminární práce ne Klasifikace písemná zkouška Kontakt:

7 Realizované projekty s Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Realizované webináře: Peníze a bankovnictví Hospodaření domácnosti 7

8 Realizované projekty s Junior Achievement JA Peníze/JA Poznej svoje peníze Studenti mají automaticky přístup k aktuálnímu učivu nastavenému jejich učitelem a mají moţnost si on-line vypracovat zkušební otázky, úlohy a testy s automatickým vyhodnocením. 8

9 Realizované projekty s yourchance o.p.s. Materiály pro ZŠ / SŠ (VOŠ) Webináře, semináře DVPP Soutěţe pro ZŠ / SŠ Články, inspirativní a vzdělávací videa, tipy na kníţky a jejich recenze, dobré příklady z praxe Rozcestník odkazy na jiné projekty k FG, portály o financích apod. Aktuálně desková hra Uroboros Koloběh ţivota 9

10 Realizované projekty s yourchance o.p.s. Finanční gramotnost pro studenty SŠ a VOŠ - cyklus 15 bloků 1. Finanční gramotnost 2. Peníze 3. Banky 4. Rodinný rozpočet 5. Produktový mix 6. Úvěry a zadluţení 7. Platební karty 8. Jak si pořídit vlastní bydlení 9. Dobré finanční návyky 10.Investování a pasivní příjem 11.Neţ podepíšeš smlouvu 12.Ochrana spotřebitele 13.Jednou půjdu do důchodu 14.O finanční ţralocích 15.Práce s informacemi Zdroj: 10

11 Realizované projekty s yourchance o.p.s. DVPP Finanční gramotnost pro učitele Rozsah dvoudenní kurz 11

12 Realizovaný projekt s Českou spořitelnou a.s. Studentský projekt na téma Finanční gramotnosti Dílčí menší projekt realizovaný studenty z MÚVS ČVUT v roce 2013 se změnil v dlouhodobou spolupráci studentů s bankou. 12

13 Realizovaný projekty pro pedagogy Gymnázium Voděradská, Praha 10 Odpolední kurz na téma Finanční gramotnosti Rozsah 3 x odpolední výuka pro pedagogy Modul 1 Modul 2 Modul 3 13

14 Zkušenosti s výukou na Gymnáziu 1. Jak probíhá úvodní hodina? Úvod do předmětu. 2. Na co se ptám v anketě studentů? 3. Co se o studentech dozvídám 4. Zadání seminární práce je z čeho vybírat 5. Jak se připravuji na výuku? 6. Jaké pouţívám pro výuku pomůcky? 7. Jak se studenti posunou za školní rok ve znalostech? 8. Diskuse s pedagogy 14

15 Úvod - Finanční gramotnost - projekt ČNB a MF Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních sluţeb a paralelně s tím zaţíváme i poměrně významnou změnu chování české populace. Tradičně konzervativní postoj k úsporám a zadluţování se postupně mění, rostou tendence k rychlé spotřebě i ochota občanů k zadluţování 15

16 Finanční gramotnost představení předmětu Koho by napadlo, ţe: Ponziho schéma patří do financí a ne do fyziky Den daňové svobody není státním svátkem Debetní platební karta můţe být embosovaná Ţivotní pojištění se dá vysvětlit klientovi i podle kyvadla ţivota Diamanty se oceňují podle čtyř C Ve světě financí plavou ţraloci Platí Nejdřív k notáři a potom k oltáři Dluhy je třeba platit, nebo se stanete povinným BITCOIN není akční hrdina z filmu 16

17 Jak probíhá úvodní hodina? Anketa 24 otázek komentář k výsledkům 1. Proč jste si vybral/a volitelný předmět Finanční gramotnost? 2. Co od předmětu očekáváte? 3. Jste majitelem studentského konta? ANO NE 4. Pouţíváte platební kartu? ANO NE 5. Máte uzavřeno stavební spoření? ANO NE 6. Jakou knihu jste četli a nejednalo se o povinnou četbu? 7. Máte zkušenost s prázdninovou brigádou? ANO NE 17

18 Jak probíhá úvodní hodina? Anketa 24 otázek komentář k výsledkům 8. Máte rádi čísla, vzorce a výpočty? ANO NE 9. Uvaţujete po maturitě o studiu ekonomické vysoké školy? 10. Uvaţujete v budoucnu o podnikání? ANO NE 11. Jaký by měl být váš čistý příjem v prvním zaměstnání? 12. Čím byste se chtěli v budoucnu ţivit, co vás baví? 18

19 Jak probíhá úvodní hodina? Anketa 24 otázek komentář k výsledkům 13. Kdybyste si vydělali / /1 mil. Kč, co byste s nimi udělali? 16. Víte, co je to SIPO? DPH, p.a Vše budeme probírat podrobně a vysvětlíme si na příkladech. 19

20 Co se o studentech dozvídám? Rekapitulace Z odpovědí studentů mám přehled o jejich úvodních znalostech. Něco jiţ znají, něco ne od toho jsem zde! Ve třídě jsou někteří, kteří jiţ vědí, kam bude jejich studium směřovat. Někteří se ještě rozmýšlejí a předmět je pro ně ochutnávkou něčeho, co vlastně neznají a mají moţnost se ním podrobně seznámit. Pro studenty ekonomických směrů je to příprava na VŠ 20

21 Zadání seminární práce je z čeho vybírat Jak si pořídím svůj startovací byt (cena, pořízení bytu, zdroje finančního krytí)? Investice do vzdělání má smysl,mělo by být zavedeno školné? Moje vlastní zkušenost se zaloţením a pouţíváním studentského konta Moje vlastní zkušenost se zaloţením a pouţíváním platební karty. Proč bych měl vyuţívat výhod stavebního spoření? Opatření proti praní špinavých peněz. Co analyzuje - Big Mac Index parity kupní síly (výklad indexu a porovnání v jednotlivých zemích)? Den daňové svobody, co vyjadřuje a jak je na tom ČR? Uvaţuji o profesi osobního bankéře - úvaha Ochrana spotřebitele a její dodrţování. 21

22 Zadání seminární práce je z čeho vybírat Příklady porušování ochrany spotřebitele. Různé způsoby, jak je moţno se zabezpečit na stáří. Finanční poradenství v ČR kdo radí ve financích? Moje zkušenost s prázdninovou brigádou. Jak jsem ji sehnal, v jakém oboru jsem pracoval a kolik činil můj výdělek. Uvaţuji o podnikání líbí se mi franchizing. Proč? Uvaţuji o podnikání, můj budoucí podnikatelský záměr. Aktuální nabídka studentských kont. Porovnání alespoň 3 bankovních domů. Můj osobní finanční plán. Popis 2 finančních podvodů a jak se proti nim bránit. Burza, místo kde se setkává nabídka s poptávkou cenných papírů. 36. Moţnost zvolit si individuální téma po dohodě s vyučujícím. 22

23 Jak se připravuji na výuku? Financím se věnuji od roku Pracoval jsem ve stavební spořitelně, pojišťovně, penzijním fondu. Mám makléřskou licenci MF pro oblast kapitálových trhů z roku Jsem nezávislým finančním poradcem. Od roku 1991 podnikám jako fyzická a právnická osoba. Absolvoval jsem mnoho školení v oblasti soft a hard skills včetně koučinku, Silva Metod, kapitálových a derivátových obchodů. Jsem členem Akademie Zlatá koruna Provozuji a Nyní studuji Central European Management Institute, obor Management obchodu a píši diplomovou práci na téma: Analýza prodeje uzančních slitků investičního zlata bankovními a nebankovními subjekty retailovým klientům v ČR 23

24 Jak se připravuji na výuku? Vedoucí diplomové práce na téma: Trendy a změny v pojišťovnictví Srovnání stavebního spoření a hypotečního úvěru za účelem financování bydlení Vzdělávání studentů v oblasti finanční gramotnosti v České Republice Dividendový výnos akciových titulů v České republice Oponent: Průzkum moţností inovace produktu Kreditní karta Cetelem společnosti Cetelem ČR, a.s. Dopady reformy důchodů na vybrané segmenty obyvatel České republiky Mám jistou znalostní základnu a připravuji si vlastní přednášky. Kaţdodenní kontakt s klienty je pro mne nejlepší praktická škola. 24

25 Jaké používám pro výuku pomůcky? Učebnice Finanční gramotnosti 220 stran textu. DVD Aby dluhy nebolely. V seriálu se zábavnou formou řeší, jak například rozpoznat nevýhodný úvěr, jak postupovat v případě exekuce nebo kam se obrátit v případě hrozícího předluţení. Pořad byl vyroben v odborné spolupráci s 25

26 Jaké používám pro výuku pomůcky? DVD Hora zvaná bilance Základní znalosti podnikových financí Odkud peníze do firmy přicházejí a kam odcházejí? O čem vypovídá rozvaha, výsledovka a výkaz cash flow? Co se děje s reţijními náklady při zvyšování nebo sniţování produkce? DVD Série 15 bloků na různá témata s názvem Finanční gramotnost do škol Jedná se o výklad jednotlivých pojmů a kontrolní otázky k tématům. Více na: DVD Rádce investora Dále: Novinka: Proč se finančně vzdělávat? 26

27 Finanční gramotnost doporučená literatura Nejbohatší muţ v Babyloně Bohatý táta chudý táta Vybrané kapitoly z ekonomiky Bankovnictví Ţivot jako riziko Průvodce kapitálovým trhem pro střední školy Dokonalá manaţerská selhání Debordelizace hlavy Zákon dorozumění Umění vyjednávat Slabikář finanční gramotnosti 27

28 Finanční gramotnost doporučená literatura Uţ nikdy dluţníkem ová etiketa Praktická příručka pro pojišťovací poradce Praktická příručka pro manaţery prodejních týmů ţivotního pojištění Investujte do zlata a stříbra Jak se stát dobrým šéfem Co s tou krizí? Co s tou penzí? Novinka: MICHLiq - Inteligentní průvodce ekonomikou 28

29 Další doporučená literatura 29

30 Jak se studenti posunou za školní rok ve znalostech? 13. Kdybyste si vydělali / /1 mil. Kč, co byste s nimi udělali? V září 2013 obvyklá odpověď bez upřesnění produktu mil. Kč banka banka banka V červnu mil. Kč vzdělání dividendová akcie bydlení úspory portfolio investic Blue chips vzdělání bydlení portfolio investic McDonald podílový fond GHD VŠ v zahraničí 30

31 Ukázky z výuky, co používám a jak? Na Gymnáziu mám během školního roku 33 dvouhodin, takţe je dost času na výuku předmětu. Chci vám ukázat, jaké pouţívám obrázky pro výuku a co se mi osvědčilo Za rok promítnu studentům cca slide!!! Kaţdoročně aktualizuji přednášky a přidávám nová témata (Bitcoin, intervence ČNB, IPO na BCPP, vývoj HDP, inflace ) 31

32 Kanály alokace finančních prostředků VKLADY Bankovní trh ÚVĚRY Přebytkové jednotky Deficitní jednotky INVESTICE + - Trh cenných papírů EMISE CP Na trzích se vždy setkává nabídka s poptávkou a bojují zde 32

33 Studentská konta co nás zajímá? 1. Poplatky: Kolik mě bude kaţdý měsíc stát vedení účtu? Co všechno je na účtu zpoplatněno? Budu platit za odchozí a příchozí platby, výběr z bankomatu či platbu kartou? 2. Kontokorent: Stručně řečeno, kontokorent je moţnost čerpat peníze i ve chvíli, kdy na účtu nic nemáte, lidově jít do mínusu. Vytváříte si tak u banky dluh, ze kterého navíc platíte úroky, pokud ho nesplatíte včas. Tato moţnost se studentům často nabízí, dobře si tedy promyslete, chcete-li do něčeho takového jít. 3. Výpisy: Standardně se výpisy z účtu zasílají měsíčně poštou, nebo elektronicky. Jde o velice praktickou záleţitost, díky níţ máte přehled o svých útratách a příjmech. Zeptejte se, jaký typ zasílání výpisu banka zpoplatňuje. 33

34 Studentská konta co nás zajímá? 4. Platební karta: Kolik vás měsíčně stojí? Moţná vám bude nabídnuto ke kartě cestovní pojištění. Opravdu ho vyuţijete, má ho smysl platit? Co všechno pojištění pokryje? 5. Bonusy: Většina bank nabízí ke studentským účtům různé bonusy. Můţe to být sto korun měsíčně navíc či moţnost čerpat body na různé dárky. Většinou je nutné dodrţet určité podmínky, například splnit limit placení kartou. Zamyslete se, které podmínky jste schopni dodrţet a jaký bonus se vám potom opravdu vyplatí. Jaký bonus je pro vás důleţitý? A proč? 6. Poskytujete studentům úvěry? Ano či NE? 34

35 Svět vkladů a úvěrů 35

36 Bitcoin stál poprvé více než zlato Zdroj: Investiční web :54

37 Platební karty strana (FG 57) Bankomat (ATM) Druhy karet debetní, kreditní, embosovaná, Co-brandovaná Sluţba CashBack a bezkontaktní platební karty 37

38 Případová studie nákup v obchodním domě Nabídka splátkového prodeje: HOME CREDIT Částka Kč 1/10 hotově Výše úvěru = 10 x Kč Pevná sazba 22,13 % ročně RPSN = 24,8 % Doprava na Prahu Kč Další varianta? Vlastní odvoz cena KIKA BUS.cena 38

39 Komunikace s bankou strana 61 FACE, CALL, CLICK Kodex mobilita klientů str. 64 Základem Kodexu Mobilita klientů postup při změně banky jsou společné principy EBIC (European Banking Industry Commitee), které byly vyvinuty bankami, spořitelnami a dalšími poskytovateli platebních sluţeb na základě výzvy Evropské komise v roce Podrobnosti zde: 39

40 Etapy životního cyklu klienta Zdroj: Filip, M.: Osobní a rodinné bohatství kam s penězi, C.H.Beck,

41 Produktový mix a produktová logika co klientovi umoţňuje??? kaţdý z uvedených produktů má své limity a současně výhody a nevýhody Finanční produkt _ Pojistný produkt _ Investice (spořící) bezpečí pojistná ochrana výnos / riziko / likvidita

42 Čerpání úvěru Čerpání úvěru Porovnání úvěrů + MODEL STAVEBNÍHO SPOŘENÍ B + MODEL HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU A Fáze spoření - 0 C Fáze úvěru D roky - B 0 C D C 1 C 2 Fáze úvěru roky Porovnání výhodnosti úvěru provádíme na základě splátkového kalendáře, který nám předloţí banka. Ukázku dvacetiletého splátkového kalendáře naleznete v učebnici FG na straně

43 Nájem versus úvěr 43

44 ČR v číslech bydlení Pořadí Prodejní (realizovaná) cena Kč průměrný plat Kraj v regionu 1 Ústecký Liberecký Karlovarský Moravskoslezský Olomoucký Vysočina Zlínský Plzeňský Královehradecký Jihočeský Středočeský Pardubický Jihmoravský Praha Doba splácení bytu ( v letech) Zdroj: RE/MAX, ČSÚ pozn. Příjem domácnosti je počítán jako dvojnásobek průměrné mzdy v regionu. Náklady na bydlení představují třetinu příjmů domácnosti. V posledních letech je stále větší zájem o byty 2+1 s průměrnou rozlohou okolo 60 metrů čtverečních. Přesně takové poptávají mladé rodiny jako své první vlastní bydlení. Nejrychleji takový byt splatí rodina v Ústeckém kraji. Prodejní cena bytu se zde pohybuje kolem půl milionu korun. Při průměrné mzdě v regionu je rodina, která bude mít dva průměrné příjmy a třetinu dávat na bydlení, schopna byt splatit za pouhé tři roky. 44

45 Pojištění str. 102 FG (str. 97 až 112) 45

46 Klesající potřeba pojištění 46

47 Smysl pojištění??? 47

48 Cvičení pojistná ochrana Nabídka povinného ručení Zadání: Škoda Octavia, objem motoru 1390 cm 3, výkon 59 kw, rok výroby 2005, hmotnost 1880 kg, trvalé bydliště Praha, limit krytí 35/35 Frekvence placení roční. Bez bonusu, řidič je student narozen , vozidlo dostal od rodičů za skvělé studijní výsledky V předmětu finanční gramotnost. Najděte cenovou nabídku u těchto pojišťoven: 48

49 Na co si dát pozor

50

51 Kolektivní investování FG 178

52 Povodňový dluhopis

53 Existuje portfolio, na které nemusíte (téměř) sáhnout? Koncept tzv. permanentního portfolia představili v roce 1981 pánové Harry Browne a Terry Coxon ve své knize Inflation Proofing your investments a jednalo se o pravděpodobně první koncept alokace aktiv, zaloţené na analýze ekonomického cyklu. 53

54 Vývoj ceny zlata v eurech v letech 2007 až

55 Pivovary Lobkowicz na burze Praha (2. června 2014) - Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. oznamuje, ţe úspěšně navýšila svůj základní kapitál na Kč. Základní kapitál společnosti v současnosti tvoří 11,687,501 kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 160 Kč. 55

56 Znáte BRIC? Ještě o něm uslyšíme

57 Zdroj: Co s tou KRIZÍ, 2013, Miloš Filip, Roman Pospíšil

58 58

59 CASHFLOW KVADRANT Z - zaměstnanec, S - samostatně výdělečně činný M - majitel podniku I - investor 59

60 Pozor na (str.156 FG) Podezřelé super výhodné nabídky Neznámé společnosti Nigerijské dopisy Pákové produkty Finanční ţraloky Pyramidové hry Obrana = zdravý rozum!!! 60

61 Diskuse s pedagogy Vedl jsem diskusi na téma s čím při výuce začít? Někdo začíná výuku FG rozpočtem Já jdu cestou tří pilířů (Finanční gramotnost strana 14) 61