Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT"

Transkript

1 Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová, MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha

2 Diagnostika chorob GIT Komplexní (sono, endo, rtg, lab,..) NM metody uplatnění v dg. algoritmech Zásadní význam v dg. funkčních poruch

3 RN metody - neinvazivní Poskytují informace funkční, morfologické jen do jisté míry (játra) Jsou komplementární s informacemi radiologickými (informace morfologické) Jsou pro pacienta většinou méně zatěžující Většinou nízká radiační zátěž Přesněji odrážejí fyziologický stav Používají přirozenou stravu

4 RN metody Seminář zahrnuje vyš. metody GIT: - poruchy motility - záněty, tumory - RN metody v hepatologii Dělení na tři skupiny podle použitých radiofarmak

5 Radiofarmaka A) 99m Tc pertechnetát (T1/2 = 6 hod) Kumulován slinnými žlázami a parietálními buňkami žaludeční sliznice B) 99m Tc (sulfur)koloid, 99m Tc-DTPA Chemicky velmi stabilní vazba, nevstřebává se značení potravy pro vyšetření motility C) 99m Tc erytrocyty (autologní) Krvácení do lumina trávicí trubice

6 Metody ad A: 1) Scintigrafie slinných žláz statická a dynamická ( 99m Tc pertechnetát- kumulován slinnými žlázami a parietálními buňkami žaludeční sliznice) Dynamická scintigrafie Posouzení dynamiky tvorby a sekrece slin a reakce na stimulaci Statická scintigrafie Hrubé anatomické odchylky velkých žláz

7 Indikace Opakované otoky, většinou příušní žlázy - odliší obstrukci od chronického zánětu Reakce na stimulaci (celaskon, citrón, bonbón) Sicca syndromy U kolagenóz Funkce slinné žlázy Může pomoci diferencovat benigní (funkční) a maligní (nefunkční) tumory Hodnotí efekt radioterapie u nádorů krku

8 Provedení Pacient lačný (nesmí dostat Chlorigen!!) Aplikace i.v. 100 MBq 99m Tc pertechnetátu pod kamerou -1. dynamika -10 min Pacient vleže na zádech, detektor nad obličej následuje statika ANT (RAO, LAO) stimulační podnět (celaskon) 2. dynamika -10 min.

9 Hodnocení Statika Hrubé anatomické odchylky - pouze příušní a podčelistní žlázy Dynamika Rychlost akumulace a vyplavování Reakce na stimulační podnět Možnost kvantifikace počítačem

10 Slinné žlázy statická scintigrafie

11 Příklad dynamického záznamu a kvantifikace normální nález

12 Obstrukce levé gl. parotis po stimulačním podnětu nedochází k odtoku slin

13 Recidivující bolestivý otok v oblasti pravé parotidy známky chronického zánětu, ne obstrukce

14 Vyšetření pacienta se syndromem suchých úst (dry mouth) Sjögrenův sy afunkce u kolagenóz Špatná funkce všech žláz!

15 Metody ad A: 2) Scintigrafie Meckelova divertiklu (ektopické žaludeční sliznice) Zbytek ductus omphaloentericus (pravý) Nejčastější kongenitální anomálie GIT Možnost ektopické sliznice: ohrožuje nositele krvácením Pankreatická sliznice Scintigraficky nezobrazitelná Žaludeční sliznice Kumulace 99m Tc-pertechnetátu

16 Pravidlo 2 2% populace M : Ž = 2 : 1 2 stopy (60 cm) proximáln lně od ileocekáln lní chlopně 2 palce (5 cm) dlouhý Projeví se před p 2. rokem věku v v 50% 1/3 symptomatická 95% krvácen cení Meckelova divertiklu mám ektopickou žaludeční sliznici

17 Princip a indikace 99m Tc-pertechnetát - akumulace v buňkách žaludeční sliz. produkujících mucin Zobrazuje se současně se žaludkem Pacient nesmí dostat Chlorigen!! Detekovatelnost > 2 cm 2, senzitivita > 85%, specificita 95% Podezření na přítomnost divertiklu (ektopické žaludeční sliznice) - zejména u dětí bolesti břicha krvácení do GIT

18 Provedení Pacient lačný (4 h), ne baryová kaše 3-4 dny, ne ACP, projímadla aj., před vyš. NEkouřit Lze provést i akutně bez přípravy Detektor nad trupem Žaludek v horníčásti zorného pole 500 MBq 99m Tc pertechnetátu i.v. Dynamika 1 minutu (60 obrazů) Pro případ aktivního krvácení Série statických obrazů po 5-10 min. ANT Do celkového času cca 60 minut

19 Farmakologické intervence Usnadňují detekci, ale nejsou nezbytné: Glukagon 1 mg i.v. 10 min před testem tlumí motilitu - falešně pozitivní nálezy! Pentagastrin 6 µg/kg s.c min předem zvyšuje akumulaci v mucinózních bb Cimetidin 20 mg/kg p.o. po dobu 2 dnů Inhibitor H 2 receptorů, tlumí následnou sekreci TcO 4 ze žaludeční sliznice zvyšuje a prodlužuje akumulaci

20 Hodnocení Pozitivní nález Ložisková akumulace v oblasti břicha objevuje se současně se žaludkem Je lokalizovaná vpředu Intenzita akumulace se s časem zvyšuje, nevykazuje posun Falešná pozitivita ledvinná pánvička městnání v ureteru

21 Normální studie

22 Meckelův divertikl 2letý chlapec se zvracení, bolestí břicha a melénou

23 Metody ad B: Vyšetření motility trávicí trubice Používá se fyziologická strava- 99m Tc (sulfur)koloid, 99m Tc-DTPA Velmi nízká radiační zátěž Obecné indikace Dysfagie, dyspepsie horního typu, odynofagie Regurgitace, pyroza Smíšené choroby pojiva (kolagenózy) Astma, chronická bronchitida (u dětí) Hodnocení viscerální neuropatie diabetiků

24 1) Dynamická scintigrafie jícnu tranzit jícnem polykací akt (ne u malých nespolupracujících dětí) Tekuté sousto metodou jednoho polknutí 99m Tc koloid nebo 99m Tc DTPA v 10 ml ovocné šťávy Pacient lačný, vleže na zádech Detektor RAO nad hrudník, marker do jugula Dynamika 60 obrazů po 1 sec (ale i vyššíčasové rozlišení) Záznam současně s polknutím

25 Hodnocení Záznam dat do počítače + kvantifikace Rychlost tranzitu jícnem Norma 7 ± 3 s Clearanční schopnost jícnu Dysmotilita Porucha peristaltiky

26 Shrnutí V současné době je dominantním vyšetřením poruch motility jícnu endoskopie s manometrií. Scintigrafie - neinvazivní vyšetření s poměrně nízkou radiační zátěží umožňuje vybrat pacienty pro jícnovou manometrií sledování vývoje již diagnostikované poruchy polykacího aktu nebo ke sledování efektu terapie kombinace manometrie a radionuklidové studie - - záchyt vyššího počtu motorických poruch jícnu než při použití pouze jedné z těchto metod.

27

28 -Perzistence RF v jícnu -Jednotlivé scintigramy jícnu jsou zkomprimovány do úzkých pruhů kondenzovaný obraz =průběh změn aktivity po dobu dynamické studie /fragmentace polykaného sousta nebo retrográdní pohyb v jícnu/ Zpracování dynamické studie

29 Normální nález GER - Retrográdní pohyb

30 2) Gastroesofageální reflux Následuje po předchozím vyšetření Nutno vyprázdnit jícen vypít tekutinu bez radioaktivity 200ml Děti do 6 let ne ml mléka (džusu) event. láhev Dynamická studie zvyšování tlaku o 5-10 mm Hg po 2 min. manžeta tonometru u dospělých kolem břicha, postupně tlak na 40, 80 a 120 mm Hg u dětí (i u dospělých)valsavův manévr Série statických obrazů /1, 2, 4, 24 hod. Pozdní obrazy plic při podezření na aspiraci (u astmatiků a bronchitiků)

31 Indikace opakující se jednotlivé epizody refluxu i v situaci, kdy v jícnu trvale perzistuje kyselé prostředí v důsledku předchozího refluxu při porušené clearanční funkci jícnu. Nejvýznamnějším vyšetřením prokazujícím GER je jícnová ph metrie, výhodou je dlouhodobost sledování pacienta. RN vyšetření - senzitivnější k detekci GER než RTG (s baryovým kontrastem) - nezávislé na změnách ph v jícnu

32 GER Tlak v manžetě 0, 40, 80 a 120 mm Hg N = do 4%

33 Patologický nález - achalázie = vzácné onemocnění, dochází k poruše hybnosti jícnu a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku Projevuje se dysfagií. Příčina - neznámá, podstatou onemocnění je porucha nervových buněk ve stěně jícnu.

34 3) Duodenogastrický reflux Vyšetřuje se v rámci hepatobiliární scintigrafie (event. při perfúzi myokardu) Sekrece radioaktivity žlučovými cestami do duodena Sledování návratu aktivity zpět do žaludku, event. jícnu!

35 4) Evakuace žaludku poskytuje vizuální a kvantitativní údaje o průběhu vyprazdňování tekuté, semisolidní nebo solidní stravy z žaludku. využívá fyziologickou situaci - vlastní stravu (2 míchaná vejce + 2 plátky bílého chleba) ideální strava standardní vyvážený T-C-B vyšetření v době oběda možnost současného vyšetření pomocí tekuté a tuhé stravy tekutina (potrava) označena nevstřebatelným 99m Tc-koloidem a ( 111 In DTPA )

36 Provedení Pacient nalačno no Vynechat léky l ovlivňuj ující motilitu trávic vicí trubice, alkohol, kouřen ení Jídlo sní obvykle v průběhu 5-10 min. Vsedě nebo pololeže,, detektor nad břichob Série statických obrazů minut nebo dynamika 60 minut Záznam dat do počíta tače e pro kvantifikaci

37 Hodnocení Křivka poklesu aktivity tekuté stravy - vyprazdňování nelineární a blíží se monoexponenciálnímu průběhu vyprazdňování semisolidní a solidní stravy nastává až po rozmělnění stravy, křivka průběhu vyprazdňování se skládá z tzv."lag fáze" (stacionární objem náplně žaludku) a z fáze zhruba lineárního poklesu. Výpočet poločasu (závisí na pokrmu) norma minut Nelze hodnotit morfologii Vyprazdňování ovlivněnořadou faktorů glykemie, objem a teplota jídla, osmolarita, obsah cukrů a tuků, obsah kalorií, zastoupení živin

38 Evakuace žaludku tekutá a tuhá strava

39 Evakuace žaludku kvantifikace (křivka poklesu aktivity)

40 Evakuace žaludku překotné vyprázdnění (dumping syndrom)!

41 Metody ad C: Krvácení do GIT Metodou první volby je endoskopie (80% akutních krvácení je z horníčásti GIT) Problém krvácení z dolníčásti GIT Nejčastější příčina divertikly tlustého střeva, polypy, tumory, ischémie, angiodysplazie Je intermitentní Špatná lokalizace špatná chirurgie

42 Dělení krvácení do GIT

43 RTG - Angiografie Zlatý standard Vysoce přesná a specifická, ale invazivní Detekce vyžaduje krvácení 0,5 1 ml/min. Detekce vyžaduje aktuální krvácení v době vyšetření Detekuje pouze arteriální krvácení je okamžité vyš.

44 Scintigrafie Neinvazivní, bezpečná Může zobrazovat dlouhou dobu (hodiny) Vysoce citlivá K detekci postačuje krvácení 0,2-0,4 ml/min při překročení celkového objemu krevních ztrát 3 ml Detekuje arteriální i žilní krvácení

45 Indikace Neslouží pro diagnostiku!! Slouží k lokalizaci a určeníčasu krvácení Načasuje angiografii Nasměruje chirurgický přístup Určí velikost krvácení (odhad ) Předpoví potřebu agresivity terapie

46 Princip Radioaktivita je v krevním řečišti Krvácení má za následek nahromadění radioaktivity mimo cévy v luminu trávicí trubice RF musí zůstat v řečišti dost dlouho pro akumulaci v místě krvácení Nesmí být secernováno ani vstřebáváno stěnou Musí mít přijatelnou radiační zátěž

47 Radiofarmaka Zobrazující krevní pool S rychlou extrakcí 99m Tc-erytrocyty 99m Tc-sulfurkoloid /in vivo/

48 99m Tc-sulfurkoloid (málo používaný) Rychle odstraněn n z krve játry j a slezinou V místm stě krvácen cení radioaktivita stoupá,, v okolí klesá místo krvácen cení kontrastní Doba na vyšet etření je minut Minimáln lní krvácen cení 0,05 0,1 ml/min V případp padě negativity je možno opakovat Výhoda: : krátk tká doba vyš.,n.,nízké pozadí,, minim. volného Tc Nevýhoda: : nemožnost nost detekce v obl. j. a sl., pouze v době apl.

49 Provedení 400 MBq i.v. Pacient vleže e na zádech, z detektor nad břicho b a pánev shora Dynamická studie obrazů po 3 5 sec (1 minutu) 20 obrazů po 1 minutě Hodnocení při i vysoké intenzitě obrazů Musí být vidět t kostní dřeň

50 Interpretace Negativní studie Žádná aktivita mimo játra, slezinu, kostní dřeň Pozitivní studie Aktivita v břišní dutině nebo v pánvi Intenzita stoupá s časem Mění polohu Antegrádně nebo retrográdně v trávicí trubici

51 Schéma zobrazení SFK (krvácení x pozadí)

52 99m Tc SFK

53 Falešně pozitivní nálezy Transplantovaná ledvina Ektopická nebo akcesorní slezina Patologie kostní dřeně

54 99m Tc-autologní erytrocyty Značení pomocí cínatých iontů, kdy se po intracelulární redukci technecistanu ( 99m TcO4) váže 99m Tc na řetězce hemoglobinu. Při in vivo značení se provede i.v. premedikace cínatým pyrofosfátem a v odstupu 20 minut se i.v. podá technecistan (99mTcO4). Při in vitro metodě celé značení proběhne v laboratoři (kit) Dnes metoda značení in vitro Efektivita > 95% Doba na vyšetření > 24 hodin Minimální krvácení 0,2 0,3 ml/min 2 3 ml musí být mimo cévy

55 Provedení Pacient vleže na zádech, detektor nad břicho a pánev shora Dynamická studie obrazů po 3 5 sec (1 minutu) obrazů po 1 minutě Možno pokračovat ještě za 24 hodin Hodnocení při vysoké intenzitě obrazů

56 Interpretace Negativní studie Žádná aktivita mimo cévy Pozitivní studie Aktivita v břišní dutině nebo v pánvi Intenzita stoupá s časem Mění polohu Antegrádně nebo retrográdně v trávicí trubici Nutno identifikovat první obraz s krvácením

57 99m Tc-Ery normální nález

58 Krvácení do žaludku 70letá žena s melénou a poklesem hematokritu

59 99m Tc-Ery krvácení, tenké střevo 63letá žena s krvácením do GIT

60 99m Tc-Ery anterográdní tok

61 99m Tc-Ery anterográdní tok

62 Falešně pozitivní nálezy Ledviny, močový ový měchým chýř Volný pertechnetát Cévní anomálie Aneurysma břišníb aorty Hemangiomy Varixy Cévní protézy Tumory

63 Klinické hodnocení (Obě RF( SFK, ery = srovnatelná limity) Silně pozitivní Intenzita větší než játra Časně pozitivní Krvácení viditelné do 60 minut Všichni pacienti se silnou nebo časnou pozitivitou vyžadovali intenzivní terapii Vasopresin, operaci, transfuze Smith R: AJR 1987;148:869

64 Scintigrafická detekce zánětu GIT

65 Radiofarmaka - princip 99mTc-HMPAO - WBC: Metabolity -částečně vylučovány žlučí do trávicího traktu, třeba zahájit statickou scintigrafií oblasti břicha do1 hodiny po aplikaci RF (tj. v době před přestupem metabolitů do střev) WB (statické scintigramy a SPECT) - za 4 hodiny po podání RF, užitečné i scintigramy asi za 24 hodin 99mTc-antigranulocytární MoAb: Statické scintigramy a SPECT za 4-6 hodin po podání RF, vhodné jsou i doplňující scintigramy za 24 hodin

66 Značené leukocyty - vlastnosti Základní principy kumulace pozitivní chemotaxe (nutno nepoškodit v průběhu značení) (rovněž hojící se rány i tumory) Technika značení in vitro - separace, pracná in vivo - monoklonální protilátky Příprava pacienta - lačný při in vitro (autologní leukocyty)

67 Značené leukocyty- technika provedení Značení Odběr 60 ml krve (děti min. 12 ml) pro značení Nutná separace, promytí, značení cca 1,5 hod. Značení 99m Tc-HMPAO ( MBq) nebo 111In oxim (20-40 MBq) Záznam dat na kameře Po aplikaci za 30 min., 4-6 hod, 24 (48 In) hod. Celotělová studie, cílené obrazy, SPECT

68 Indikace -Abscesy - M. Crohn - regionální enteritida, chronické zánětlivé on., nejčastěji ileo-cékální celou stěnu granulomatozní, povaha, et. neznámá nejspíš autoimunní -ulcerózní colitis - regionální enteritida, chronické zánětlivé on. sliznice, konečník, terminální ileum

69 Hodnocení Při chronických zánětlivých onemocněních střev (M. Crohn a ulcerózní colitis) se zobrazuje část střeva postižená aktivním zánětem na časném i pozdním scintigramu. Při abscesech se zobrazuje ložisko zánětlivé kumulace leukocytů

70 Značené leukocyty fyziologická distribuce

71 Značené leukocyty colitis ulcerosa

72 Značené leukocyty colitis ulcerosa nebo m. Crohn?

73 Značené leukocyty colitis ulcerosa

74 . Celotělový scintigram 99m Tc-antigranulocytární protilátky (u pacienta 3 zánětlivá ložiska ve střevech)!

75 Scintigrafická detekce nádorů 111 In-pentetreotid (Octreoscan) 99m Tc-octreotid (Tektrotyd) - potvrdil přítomnost pozitivity somatostatinových receptorů gastrinom Endosonografické vyšetření izo-echogenní ložisko mezi duodenem a hlavou pankreatu (insulinom 18 F-DOPA)

76 Protilátky proti CEA (prakticky se neprovádí, dnes PET) 99mTc-Scintimun CEA 99mTc-CEA SCAN Indikace : - kolorektální karcinom - ovariální karcinom

77 18 F-FDG (fluorodeoxyglukóza) - PET dnes základní indikátor pro zobrazení nádorů vysoká senzitivita nízká specificita (zobrazí i zánětlivé léze!) Hlavní indikace: - karcinom plic - maligní lymfomy - kolorektální karcinom - melanom

78 Ca žaludku

79 Diferenciální diagnostika benigních a maligních lézí 50letý pacient s nejasným nálezem v hlavě pankreatu na CT

80 Radionuklidové metody v hepatologii

81 Charakteristika Obecně málo používané Vytlačeny ultrazvukem a CT Podávají funkčně morfologické informace o játrech a žlučových cestách Metody: Statická a dynamická scintigrafie jater

82 Radiofarmaka Kumulující se v RES (Kupferovy buňky) Koloidy Nejvíce sirný koloid značený 99m Tc Zobrazující průtok krve 99m Tc-Pertechnetát 99m Tc-značené autologní erytrocyty Secernovaná do žluče Deriváty IDA značené 99m Tc(kyselina iminodioctová) Kinetika jako bilirubin (bez konjugace) IDA-po i.v. rychle vychytávána hepatocyty, beze změny secernovaná - do žl.cest do duodena

83 Statická scintigrafie jater Zobrazuje distribuci RES v játrech (koloidy) informaci o velikosti, tvaru, uložení, distribuci RF Obrazy planární i SPECT slouží k zobrazení jaterního parenchymu, v době sonografie a CT již metodou jen zřídka používanou

84 99m Tc-sulfurkoloid částice o velikosti 0,1-0,5 µm vychytávání v buňkách RES - 85 % - Kupferovy buňky v játrech - 10 % - makrofágy ve slezině - 5 % - kostní dřeň akumulace v cílové tkáni ukončena během 15 min. po aplikaci

85 Statická scintigrafie jater Provedení MBq 99m Tc-sulfurkoloidu Obrazy za 20 minut Planární (5 obrazů) nebo SPECT Hodnocení Velikost, tvar, uložení (anatomický marker) Distribuce radioaktivity

86 Statická scintigrafie jater Indikace Ložiskové procesy studená ložiska Metastázy různých nádorů Cysty, abscesy, adenomy, metastázy,.. Difuzní procesy změna velikosti a distribuce RF prognostický význam Přesun mediálně a do sleziny (kostní dřeně) Fibrózy, cirhózy, chron. hepatitidy

87 Statická scintigrafie jater normální obraz Hodnocení lokalizace, velikost, tvar jater a sleziny distribuce RF v parenchymu - normální nález = homogenní distribuce

88 Varianta normy Riedelův lalok

89 Mnohočetné metastázy

90 Metastázy - progrese

91 Difúzní proces poč. stadium (chronický zánět, cirhóza,..) hepatomegalie, zvětšení levého laloku jater - splenomegalie - zvýšená akumulace v kostní dřeni

92 Difúzní proces pokročilé stadium prognosticky ještě příznivé (velká játra)

93 Difúzní proces terminální stadium prognosticky nepříznivé

94 99m Tc-značené autologní erytrocyty 56letý muž s ca prostaty Na CT 2 hypodenzní ložiska v játrech diagnostika bohatě vaskularizovaných tumorů, nejčastěji hemangiomu jater ( horké ložisko ) X (99mTc-koloid studené ložisko )

95 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) RF - Deriváty IDA značené 99mTc (kyselina iminodioctová) - kinetika podobná bilirubinu (nejsou konjugovány) - po i.v. aplikaci vychytávání v hepatocytech - sekrece do žlučových cest - transport žlučovými cestami do střeva a žlučníku

96 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - indikace Vyšetření funkce hepatocytů a pasáže žlučovými cestami (HIDA) Clearanční metody Akutní cholecystitida Neprůchodnost ductus cysticus Nezobrazení žlučníku Senzitivita 93-98% Možno provést i při vysoké hladině bilirubinu

97 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - indikace Diferenciální dg ikterů Dobře rozliší hepatocelulární a extrahepatální globální clearance = pod 3 min. Časná diagnostika biliární atresie novorozenců - vrozené nevyvinutí otvorů Anomálie žlučových cest, píštěle

98 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - provedení Vleže na zádech, detektor nad srdcem, játry, střevem Aplikace MBq 99m Tc IDA i.v. Dynamická studie, 90 minut, alimentární podnět (čokoláda, žloutek, mléko) k posouzení funkce žlučníku Farmakologické intervence Morfin, cholecystokinin

99 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - hodnocení Krevní clearance, tranzitníčasy poločas cl do 50 min Míra funkce hepatocytů Časové hodnoty transportu žluče do 9 min v choledochu Vstup do žlučníku, střeva do 30 min Charakter toku žluče Spasticita Funkce žlučníku EF žlučníku nad 30% N Plnění, vyprazdňování Duodenogastrický reflux

100 Normální cholescintigrafie z křivek (ROI jater, žlučníku, žlučovodu ) - rychlost vychytávání RF v hepatocytech - upřesnění kinetiky RF ve žlučových cestách - evakuační schopnost žlučníku

101 Kvantitativní vyhodnocení cl.n = 4-6 min pod 3 min = hepatální léze 3-4 min nediagn. ikterus

102 Dif.dg. akutní cholecystitida nezobrazení žlučníku - senzitivita 93-98%

103 Parciální obstrukce žlučových cest - opožděný vstup radiofarmaka do střeva střevo 1 hodina 4 hodiny

104 Dynamická hepatobiliární scintigrafie se zobrazením duodenogastrického refluxu

105 Atresie žlučových cest - chybí zobrazení RF ve střevě během 24 hod.