Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT"

Transkript

1 Radionuklidové metody u pacientů s onemocněním GIT Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová, MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha

2 Diagnostika chorob GIT Komplexní (sono, endo, rtg, lab,..) NM metody uplatnění v dg. algoritmech Zásadní význam v dg. funkčních poruch

3 RN metody - neinvazivní Poskytují informace funkční, morfologické jen do jisté míry (játra) Jsou komplementární s informacemi radiologickými (informace morfologické) Jsou pro pacienta většinou méně zatěžující Většinou nízká radiační zátěž Přesněji odrážejí fyziologický stav Používají přirozenou stravu

4 RN metody Seminář zahrnuje vyš. metody GIT: - poruchy motility - záněty, tumory - RN metody v hepatologii Dělení na tři skupiny podle použitých radiofarmak

5 Radiofarmaka A) 99m Tc pertechnetát (T1/2 = 6 hod) Kumulován slinnými žlázami a parietálními buňkami žaludeční sliznice B) 99m Tc (sulfur)koloid, 99m Tc-DTPA Chemicky velmi stabilní vazba, nevstřebává se značení potravy pro vyšetření motility C) 99m Tc erytrocyty (autologní) Krvácení do lumina trávicí trubice

6 Metody ad A: 1) Scintigrafie slinných žláz statická a dynamická ( 99m Tc pertechnetát- kumulován slinnými žlázami a parietálními buňkami žaludeční sliznice) Dynamická scintigrafie Posouzení dynamiky tvorby a sekrece slin a reakce na stimulaci Statická scintigrafie Hrubé anatomické odchylky velkých žláz

7 Indikace Opakované otoky, většinou příušní žlázy - odliší obstrukci od chronického zánětu Reakce na stimulaci (celaskon, citrón, bonbón) Sicca syndromy U kolagenóz Funkce slinné žlázy Může pomoci diferencovat benigní (funkční) a maligní (nefunkční) tumory Hodnotí efekt radioterapie u nádorů krku

8 Provedení Pacient lačný (nesmí dostat Chlorigen!!) Aplikace i.v. 100 MBq 99m Tc pertechnetátu pod kamerou -1. dynamika -10 min Pacient vleže na zádech, detektor nad obličej následuje statika ANT (RAO, LAO) stimulační podnět (celaskon) 2. dynamika -10 min.

9 Hodnocení Statika Hrubé anatomické odchylky - pouze příušní a podčelistní žlázy Dynamika Rychlost akumulace a vyplavování Reakce na stimulační podnět Možnost kvantifikace počítačem

10 Slinné žlázy statická scintigrafie

11 Příklad dynamického záznamu a kvantifikace normální nález

12 Obstrukce levé gl. parotis po stimulačním podnětu nedochází k odtoku slin

13 Recidivující bolestivý otok v oblasti pravé parotidy známky chronického zánětu, ne obstrukce

14 Vyšetření pacienta se syndromem suchých úst (dry mouth) Sjögrenův sy afunkce u kolagenóz Špatná funkce všech žláz!

15 Metody ad A: 2) Scintigrafie Meckelova divertiklu (ektopické žaludeční sliznice) Zbytek ductus omphaloentericus (pravý) Nejčastější kongenitální anomálie GIT Možnost ektopické sliznice: ohrožuje nositele krvácením Pankreatická sliznice Scintigraficky nezobrazitelná Žaludeční sliznice Kumulace 99m Tc-pertechnetátu

16 Pravidlo 2 2% populace M : Ž = 2 : 1 2 stopy (60 cm) proximáln lně od ileocekáln lní chlopně 2 palce (5 cm) dlouhý Projeví se před p 2. rokem věku v v 50% 1/3 symptomatická 95% krvácen cení Meckelova divertiklu mám ektopickou žaludeční sliznici

17 Princip a indikace 99m Tc-pertechnetát - akumulace v buňkách žaludeční sliz. produkujících mucin Zobrazuje se současně se žaludkem Pacient nesmí dostat Chlorigen!! Detekovatelnost > 2 cm 2, senzitivita > 85%, specificita 95% Podezření na přítomnost divertiklu (ektopické žaludeční sliznice) - zejména u dětí bolesti břicha krvácení do GIT

18 Provedení Pacient lačný (4 h), ne baryová kaše 3-4 dny, ne ACP, projímadla aj., před vyš. NEkouřit Lze provést i akutně bez přípravy Detektor nad trupem Žaludek v horníčásti zorného pole 500 MBq 99m Tc pertechnetátu i.v. Dynamika 1 minutu (60 obrazů) Pro případ aktivního krvácení Série statických obrazů po 5-10 min. ANT Do celkového času cca 60 minut

19 Farmakologické intervence Usnadňují detekci, ale nejsou nezbytné: Glukagon 1 mg i.v. 10 min před testem tlumí motilitu - falešně pozitivní nálezy! Pentagastrin 6 µg/kg s.c min předem zvyšuje akumulaci v mucinózních bb Cimetidin 20 mg/kg p.o. po dobu 2 dnů Inhibitor H 2 receptorů, tlumí následnou sekreci TcO 4 ze žaludeční sliznice zvyšuje a prodlužuje akumulaci

20 Hodnocení Pozitivní nález Ložisková akumulace v oblasti břicha objevuje se současně se žaludkem Je lokalizovaná vpředu Intenzita akumulace se s časem zvyšuje, nevykazuje posun Falešná pozitivita ledvinná pánvička městnání v ureteru

21 Normální studie

22 Meckelův divertikl 2letý chlapec se zvracení, bolestí břicha a melénou

23 Metody ad B: Vyšetření motility trávicí trubice Používá se fyziologická strava- 99m Tc (sulfur)koloid, 99m Tc-DTPA Velmi nízká radiační zátěž Obecné indikace Dysfagie, dyspepsie horního typu, odynofagie Regurgitace, pyroza Smíšené choroby pojiva (kolagenózy) Astma, chronická bronchitida (u dětí) Hodnocení viscerální neuropatie diabetiků

24 1) Dynamická scintigrafie jícnu tranzit jícnem polykací akt (ne u malých nespolupracujících dětí) Tekuté sousto metodou jednoho polknutí 99m Tc koloid nebo 99m Tc DTPA v 10 ml ovocné šťávy Pacient lačný, vleže na zádech Detektor RAO nad hrudník, marker do jugula Dynamika 60 obrazů po 1 sec (ale i vyššíčasové rozlišení) Záznam současně s polknutím

25 Hodnocení Záznam dat do počítače + kvantifikace Rychlost tranzitu jícnem Norma 7 ± 3 s Clearanční schopnost jícnu Dysmotilita Porucha peristaltiky

26 Shrnutí V současné době je dominantním vyšetřením poruch motility jícnu endoskopie s manometrií. Scintigrafie - neinvazivní vyšetření s poměrně nízkou radiační zátěží umožňuje vybrat pacienty pro jícnovou manometrií sledování vývoje již diagnostikované poruchy polykacího aktu nebo ke sledování efektu terapie kombinace manometrie a radionuklidové studie - - záchyt vyššího počtu motorických poruch jícnu než při použití pouze jedné z těchto metod.

27

28 -Perzistence RF v jícnu -Jednotlivé scintigramy jícnu jsou zkomprimovány do úzkých pruhů kondenzovaný obraz =průběh změn aktivity po dobu dynamické studie /fragmentace polykaného sousta nebo retrográdní pohyb v jícnu/ Zpracování dynamické studie

29 Normální nález GER - Retrográdní pohyb

30 2) Gastroesofageální reflux Následuje po předchozím vyšetření Nutno vyprázdnit jícen vypít tekutinu bez radioaktivity 200ml Děti do 6 let ne ml mléka (džusu) event. láhev Dynamická studie zvyšování tlaku o 5-10 mm Hg po 2 min. manžeta tonometru u dospělých kolem břicha, postupně tlak na 40, 80 a 120 mm Hg u dětí (i u dospělých)valsavův manévr Série statických obrazů /1, 2, 4, 24 hod. Pozdní obrazy plic při podezření na aspiraci (u astmatiků a bronchitiků)

31 Indikace opakující se jednotlivé epizody refluxu i v situaci, kdy v jícnu trvale perzistuje kyselé prostředí v důsledku předchozího refluxu při porušené clearanční funkci jícnu. Nejvýznamnějším vyšetřením prokazujícím GER je jícnová ph metrie, výhodou je dlouhodobost sledování pacienta. RN vyšetření - senzitivnější k detekci GER než RTG (s baryovým kontrastem) - nezávislé na změnách ph v jícnu

32 GER Tlak v manžetě 0, 40, 80 a 120 mm Hg N = do 4%

33 Patologický nález - achalázie = vzácné onemocnění, dochází k poruše hybnosti jícnu a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku Projevuje se dysfagií. Příčina - neznámá, podstatou onemocnění je porucha nervových buněk ve stěně jícnu.

34 3) Duodenogastrický reflux Vyšetřuje se v rámci hepatobiliární scintigrafie (event. při perfúzi myokardu) Sekrece radioaktivity žlučovými cestami do duodena Sledování návratu aktivity zpět do žaludku, event. jícnu!

35 4) Evakuace žaludku poskytuje vizuální a kvantitativní údaje o průběhu vyprazdňování tekuté, semisolidní nebo solidní stravy z žaludku. využívá fyziologickou situaci - vlastní stravu (2 míchaná vejce + 2 plátky bílého chleba) ideální strava standardní vyvážený T-C-B vyšetření v době oběda možnost současného vyšetření pomocí tekuté a tuhé stravy tekutina (potrava) označena nevstřebatelným 99m Tc-koloidem a ( 111 In DTPA )

36 Provedení Pacient nalačno no Vynechat léky l ovlivňuj ující motilitu trávic vicí trubice, alkohol, kouřen ení Jídlo sní obvykle v průběhu 5-10 min. Vsedě nebo pololeže,, detektor nad břichob Série statických obrazů minut nebo dynamika 60 minut Záznam dat do počíta tače e pro kvantifikaci

37 Hodnocení Křivka poklesu aktivity tekuté stravy - vyprazdňování nelineární a blíží se monoexponenciálnímu průběhu vyprazdňování semisolidní a solidní stravy nastává až po rozmělnění stravy, křivka průběhu vyprazdňování se skládá z tzv."lag fáze" (stacionární objem náplně žaludku) a z fáze zhruba lineárního poklesu. Výpočet poločasu (závisí na pokrmu) norma minut Nelze hodnotit morfologii Vyprazdňování ovlivněnořadou faktorů glykemie, objem a teplota jídla, osmolarita, obsah cukrů a tuků, obsah kalorií, zastoupení živin

38 Evakuace žaludku tekutá a tuhá strava

39 Evakuace žaludku kvantifikace (křivka poklesu aktivity)

40 Evakuace žaludku překotné vyprázdnění (dumping syndrom)!

41 Metody ad C: Krvácení do GIT Metodou první volby je endoskopie (80% akutních krvácení je z horníčásti GIT) Problém krvácení z dolníčásti GIT Nejčastější příčina divertikly tlustého střeva, polypy, tumory, ischémie, angiodysplazie Je intermitentní Špatná lokalizace špatná chirurgie

42 Dělení krvácení do GIT

43 RTG - Angiografie Zlatý standard Vysoce přesná a specifická, ale invazivní Detekce vyžaduje krvácení 0,5 1 ml/min. Detekce vyžaduje aktuální krvácení v době vyšetření Detekuje pouze arteriální krvácení je okamžité vyš.

44 Scintigrafie Neinvazivní, bezpečná Může zobrazovat dlouhou dobu (hodiny) Vysoce citlivá K detekci postačuje krvácení 0,2-0,4 ml/min při překročení celkového objemu krevních ztrát 3 ml Detekuje arteriální i žilní krvácení

45 Indikace Neslouží pro diagnostiku!! Slouží k lokalizaci a určeníčasu krvácení Načasuje angiografii Nasměruje chirurgický přístup Určí velikost krvácení (odhad ) Předpoví potřebu agresivity terapie

46 Princip Radioaktivita je v krevním řečišti Krvácení má za následek nahromadění radioaktivity mimo cévy v luminu trávicí trubice RF musí zůstat v řečišti dost dlouho pro akumulaci v místě krvácení Nesmí být secernováno ani vstřebáváno stěnou Musí mít přijatelnou radiační zátěž

47 Radiofarmaka Zobrazující krevní pool S rychlou extrakcí 99m Tc-erytrocyty 99m Tc-sulfurkoloid /in vivo/

48 99m Tc-sulfurkoloid (málo používaný) Rychle odstraněn n z krve játry j a slezinou V místm stě krvácen cení radioaktivita stoupá,, v okolí klesá místo krvácen cení kontrastní Doba na vyšet etření je minut Minimáln lní krvácen cení 0,05 0,1 ml/min V případp padě negativity je možno opakovat Výhoda: : krátk tká doba vyš.,n.,nízké pozadí,, minim. volného Tc Nevýhoda: : nemožnost nost detekce v obl. j. a sl., pouze v době apl.

49 Provedení 400 MBq i.v. Pacient vleže e na zádech, z detektor nad břicho b a pánev shora Dynamická studie obrazů po 3 5 sec (1 minutu) 20 obrazů po 1 minutě Hodnocení při i vysoké intenzitě obrazů Musí být vidět t kostní dřeň

50 Interpretace Negativní studie Žádná aktivita mimo játra, slezinu, kostní dřeň Pozitivní studie Aktivita v břišní dutině nebo v pánvi Intenzita stoupá s časem Mění polohu Antegrádně nebo retrográdně v trávicí trubici

51 Schéma zobrazení SFK (krvácení x pozadí)

52 99m Tc SFK

53 Falešně pozitivní nálezy Transplantovaná ledvina Ektopická nebo akcesorní slezina Patologie kostní dřeně

54 99m Tc-autologní erytrocyty Značení pomocí cínatých iontů, kdy se po intracelulární redukci technecistanu ( 99m TcO4) váže 99m Tc na řetězce hemoglobinu. Při in vivo značení se provede i.v. premedikace cínatým pyrofosfátem a v odstupu 20 minut se i.v. podá technecistan (99mTcO4). Při in vitro metodě celé značení proběhne v laboratoři (kit) Dnes metoda značení in vitro Efektivita > 95% Doba na vyšetření > 24 hodin Minimální krvácení 0,2 0,3 ml/min 2 3 ml musí být mimo cévy

55 Provedení Pacient vleže na zádech, detektor nad břicho a pánev shora Dynamická studie obrazů po 3 5 sec (1 minutu) obrazů po 1 minutě Možno pokračovat ještě za 24 hodin Hodnocení při vysoké intenzitě obrazů

56 Interpretace Negativní studie Žádná aktivita mimo cévy Pozitivní studie Aktivita v břišní dutině nebo v pánvi Intenzita stoupá s časem Mění polohu Antegrádně nebo retrográdně v trávicí trubici Nutno identifikovat první obraz s krvácením

57 99m Tc-Ery normální nález

58 Krvácení do žaludku 70letá žena s melénou a poklesem hematokritu

59 99m Tc-Ery krvácení, tenké střevo 63letá žena s krvácením do GIT

60 99m Tc-Ery anterográdní tok

61 99m Tc-Ery anterográdní tok

62 Falešně pozitivní nálezy Ledviny, močový ový měchým chýř Volný pertechnetát Cévní anomálie Aneurysma břišníb aorty Hemangiomy Varixy Cévní protézy Tumory

63 Klinické hodnocení (Obě RF( SFK, ery = srovnatelná limity) Silně pozitivní Intenzita větší než játra Časně pozitivní Krvácení viditelné do 60 minut Všichni pacienti se silnou nebo časnou pozitivitou vyžadovali intenzivní terapii Vasopresin, operaci, transfuze Smith R: AJR 1987;148:869

64 Scintigrafická detekce zánětu GIT

65 Radiofarmaka - princip 99mTc-HMPAO - WBC: Metabolity -částečně vylučovány žlučí do trávicího traktu, třeba zahájit statickou scintigrafií oblasti břicha do1 hodiny po aplikaci RF (tj. v době před přestupem metabolitů do střev) WB (statické scintigramy a SPECT) - za 4 hodiny po podání RF, užitečné i scintigramy asi za 24 hodin 99mTc-antigranulocytární MoAb: Statické scintigramy a SPECT za 4-6 hodin po podání RF, vhodné jsou i doplňující scintigramy za 24 hodin

66 Značené leukocyty - vlastnosti Základní principy kumulace pozitivní chemotaxe (nutno nepoškodit v průběhu značení) (rovněž hojící se rány i tumory) Technika značení in vitro - separace, pracná in vivo - monoklonální protilátky Příprava pacienta - lačný při in vitro (autologní leukocyty)

67 Značené leukocyty- technika provedení Značení Odběr 60 ml krve (děti min. 12 ml) pro značení Nutná separace, promytí, značení cca 1,5 hod. Značení 99m Tc-HMPAO ( MBq) nebo 111In oxim (20-40 MBq) Záznam dat na kameře Po aplikaci za 30 min., 4-6 hod, 24 (48 In) hod. Celotělová studie, cílené obrazy, SPECT

68 Indikace -Abscesy - M. Crohn - regionální enteritida, chronické zánětlivé on., nejčastěji ileo-cékální celou stěnu granulomatozní, povaha, et. neznámá nejspíš autoimunní -ulcerózní colitis - regionální enteritida, chronické zánětlivé on. sliznice, konečník, terminální ileum

69 Hodnocení Při chronických zánětlivých onemocněních střev (M. Crohn a ulcerózní colitis) se zobrazuje část střeva postižená aktivním zánětem na časném i pozdním scintigramu. Při abscesech se zobrazuje ložisko zánětlivé kumulace leukocytů

70 Značené leukocyty fyziologická distribuce

71 Značené leukocyty colitis ulcerosa

72 Značené leukocyty colitis ulcerosa nebo m. Crohn?

73 Značené leukocyty colitis ulcerosa

74 . Celotělový scintigram 99m Tc-antigranulocytární protilátky (u pacienta 3 zánětlivá ložiska ve střevech)!

75 Scintigrafická detekce nádorů 111 In-pentetreotid (Octreoscan) 99m Tc-octreotid (Tektrotyd) - potvrdil přítomnost pozitivity somatostatinových receptorů gastrinom Endosonografické vyšetření izo-echogenní ložisko mezi duodenem a hlavou pankreatu (insulinom 18 F-DOPA)

76 Protilátky proti CEA (prakticky se neprovádí, dnes PET) 99mTc-Scintimun CEA 99mTc-CEA SCAN Indikace : - kolorektální karcinom - ovariální karcinom

77 18 F-FDG (fluorodeoxyglukóza) - PET dnes základní indikátor pro zobrazení nádorů vysoká senzitivita nízká specificita (zobrazí i zánětlivé léze!) Hlavní indikace: - karcinom plic - maligní lymfomy - kolorektální karcinom - melanom

78 Ca žaludku

79 Diferenciální diagnostika benigních a maligních lézí 50letý pacient s nejasným nálezem v hlavě pankreatu na CT

80 Radionuklidové metody v hepatologii

81 Charakteristika Obecně málo používané Vytlačeny ultrazvukem a CT Podávají funkčně morfologické informace o játrech a žlučových cestách Metody: Statická a dynamická scintigrafie jater

82 Radiofarmaka Kumulující se v RES (Kupferovy buňky) Koloidy Nejvíce sirný koloid značený 99m Tc Zobrazující průtok krve 99m Tc-Pertechnetát 99m Tc-značené autologní erytrocyty Secernovaná do žluče Deriváty IDA značené 99m Tc(kyselina iminodioctová) Kinetika jako bilirubin (bez konjugace) IDA-po i.v. rychle vychytávána hepatocyty, beze změny secernovaná - do žl.cest do duodena

83 Statická scintigrafie jater Zobrazuje distribuci RES v játrech (koloidy) informaci o velikosti, tvaru, uložení, distribuci RF Obrazy planární i SPECT slouží k zobrazení jaterního parenchymu, v době sonografie a CT již metodou jen zřídka používanou

84 99m Tc-sulfurkoloid částice o velikosti 0,1-0,5 µm vychytávání v buňkách RES - 85 % - Kupferovy buňky v játrech - 10 % - makrofágy ve slezině - 5 % - kostní dřeň akumulace v cílové tkáni ukončena během 15 min. po aplikaci

85 Statická scintigrafie jater Provedení MBq 99m Tc-sulfurkoloidu Obrazy za 20 minut Planární (5 obrazů) nebo SPECT Hodnocení Velikost, tvar, uložení (anatomický marker) Distribuce radioaktivity

86 Statická scintigrafie jater Indikace Ložiskové procesy studená ložiska Metastázy různých nádorů Cysty, abscesy, adenomy, metastázy,.. Difuzní procesy změna velikosti a distribuce RF prognostický význam Přesun mediálně a do sleziny (kostní dřeně) Fibrózy, cirhózy, chron. hepatitidy

87 Statická scintigrafie jater normální obraz Hodnocení lokalizace, velikost, tvar jater a sleziny distribuce RF v parenchymu - normální nález = homogenní distribuce

88 Varianta normy Riedelův lalok

89 Mnohočetné metastázy

90 Metastázy - progrese

91 Difúzní proces poč. stadium (chronický zánět, cirhóza,..) hepatomegalie, zvětšení levého laloku jater - splenomegalie - zvýšená akumulace v kostní dřeni

92 Difúzní proces pokročilé stadium prognosticky ještě příznivé (velká játra)

93 Difúzní proces terminální stadium prognosticky nepříznivé

94 99m Tc-značené autologní erytrocyty 56letý muž s ca prostaty Na CT 2 hypodenzní ložiska v játrech diagnostika bohatě vaskularizovaných tumorů, nejčastěji hemangiomu jater ( horké ložisko ) X (99mTc-koloid studené ložisko )

95 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) RF - Deriváty IDA značené 99mTc (kyselina iminodioctová) - kinetika podobná bilirubinu (nejsou konjugovány) - po i.v. aplikaci vychytávání v hepatocytech - sekrece do žlučových cest - transport žlučovými cestami do střeva a žlučníku

96 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - indikace Vyšetření funkce hepatocytů a pasáže žlučovými cestami (HIDA) Clearanční metody Akutní cholecystitida Neprůchodnost ductus cysticus Nezobrazení žlučníku Senzitivita 93-98% Možno provést i při vysoké hladině bilirubinu

97 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - indikace Diferenciální dg ikterů Dobře rozliší hepatocelulární a extrahepatální globální clearance = pod 3 min. Časná diagnostika biliární atresie novorozenců - vrozené nevyvinutí otvorů Anomálie žlučových cest, píštěle

98 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - provedení Vleže na zádech, detektor nad srdcem, játry, střevem Aplikace MBq 99m Tc IDA i.v. Dynamická studie, 90 minut, alimentární podnět (čokoláda, žloutek, mléko) k posouzení funkce žlučníku Farmakologické intervence Morfin, cholecystokinin

99 Dynamická scintigrafie jater (cholescintigrafie) - hodnocení Krevní clearance, tranzitníčasy poločas cl do 50 min Míra funkce hepatocytů Časové hodnoty transportu žluče do 9 min v choledochu Vstup do žlučníku, střeva do 30 min Charakter toku žluče Spasticita Funkce žlučníku EF žlučníku nad 30% N Plnění, vyprazdňování Duodenogastrický reflux

100 Normální cholescintigrafie z křivek (ROI jater, žlučníku, žlučovodu ) - rychlost vychytávání RF v hepatocytech - upřesnění kinetiky RF ve žlučových cestách - evakuační schopnost žlučníku

101 Kvantitativní vyhodnocení cl.n = 4-6 min pod 3 min = hepatální léze 3-4 min nediagn. ikterus

102 Dif.dg. akutní cholecystitida nezobrazení žlučníku - senzitivita 93-98%

103 Parciální obstrukce žlučových cest - opožděný vstup radiofarmaka do střeva střevo 1 hodina 4 hodiny

104 Dynamická hepatobiliární scintigrafie se zobrazením duodenogastrického refluxu

105 Atresie žlučových cest - chybí zobrazení RF ve střevě během 24 hod.

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA

Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Hepatobiliární scintigrafie pomocí 99 mtc - HIDA Princip: Posouzení funkčnosti jaterního parenchymu a odtoku žlučovody pomocí značených derivátů kyseliny aminodioctové. Radiofarmakum (RF): 99 mtc - HIDA.

Více

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny

průměrná doba trvání vyšetření 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly 1 1,5 hodiny typ od vyšetřovací látky () k pobytu U r o g e n i t á l n í s y s t é m Scintigrafie ledvin dynamická 20-40 minut, dle potřeby ev. následují dvouminutové kontroly cca 2 hodiny Scintigrafie ledvin dynamická

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD. Doc. MUDr. Otakar BělohlB lohlávek, CSc. Helena Balon, MD UK 3. LF a FNKV Praha Role nukleární medicíny Diagnostika

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouží k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne

Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67. Ga-citrátu. Mihalová P., Vrba T., Buncová M. XXXIII. Dni radiačnej ochrany, Vyhne Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí 67 Ga-citrátu Mihalová P., Vrba T., Buncová M. Obsah prezentace Algoritmus vyšetření Odhad radiační zátěže pro jednotlivé diagnózy Výpočet z

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Možnosti zobrazování trávicího systému MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Rentgenové Hlavní zobrazovací modality prostý rtg břicha rtg s použitím kontrastní látky (fluoroskopie) CT Nerentgenové ultrazvuk magnetická

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII

RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII RADIONUKLIDOVÉ VYŠETŘOVACÍ METODY V UROLOGII MUDr. Otto Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod Scintigrafie

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod

SPECT/CT neuroendokrinních tumorů. P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod SPECT/CT neuroendokrinních tumorů P.Libus Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 5 případů na 100 000 obyvatel/rok Pomalu rostoucí Vychází z neuroendokrinního systému Výskyt samostatný x

Více

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU

PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU PŘEHLED VYŠETŘOVACÍCH METOD ZAŽÍVACÍHO TRAKTU Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr. Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy

Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy Vomáčka J., Aiglová K. Ústav radiologických metod FZV Radiologická klinika LF a FN v Olomouci, II. Interní klinika LF a FN v Olomouci Etiologie

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí

Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, aplikovaných do vnitřního prostředí organismu. zobrazovací (in vivo) diagnostika laboratorní (in

Více

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A

Nukleární medicína. 6. Nukleární medicína v neurologii A Nukleární medicína 1. Nukleární kardiologie A Princip metody vyšetření perfuze myokardu. Radiofarmaka. Příprava nemocného, pravidla fyzické a farmakologické zátěže. Nežádoucí účinky farmakologické zátěže.

Více

Radionuklidové metody v onkologii

Radionuklidové metody v onkologii Radionuklidové metody v onkologii Materiál pro studenty medicíny MUDr. Renata Píchová MUDr. Otto Lang,Ph.D. UK 3. LF a FNKV Praha Úvod NM metody založeny na zobrazení funkčního stavu tkání nebo viabilních

Více

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Orgánové soustavy. Trávící soustava. VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava. Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3.19.Bi._Travici_soustava Škola: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor: Ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 7. Leden 2014 Ročník: první Předmět a tematická oblast: Biologie III.

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Sonografie jater. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

Sonografie jater. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Sonografie jater Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Kurz UZ techniky, Čejkovice 2012 Test Výrazné arteriální sycení může z benigních lézí vykazovat: 1/ hemangiom 2/ hepatocelulární

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 9 0 6 3 8 IČZ smluvního ZZ 7 6 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 7 6 M 0 0 1 Název IČO Nemocnice Jihlava, příspěvková organizac PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie

Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie Možnosti diagnostiky dysfagie moderními mi zobrazovacími metodami: videofluoroskopie, videoendoskopie MUDr. Viktor Čapek Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK MUDr. Helena Krejčí Foniatrická klinika

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy

Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy Real - timová sonoelastografie jaterní fibrózy a cirhózy Vomáčka J. Kurz UZ techniky- Ultrazvukový kongres, Čejkovice 2016 Ústav radiologických metod FZV Radiologická klinika LF a FN v Olomouci, Etiologie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny

SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny SPEKTRUM PÉČE Oddělení nukleární medicíny Nukleární medicína je lékařský obor, který slouţí k diagnostice a léčbě pomocí radioizotopů. Patří mezi neinvazivní vyšetřovací metody. Na rozdíl od diagnostické

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

CT břicha. M. Kašpar

CT břicha. M. Kašpar CT břicha M. Kašpar Anatomie jater: dva laloky - pravý a levý, hranice : spojnice mediální, střední, hepatická žíla a lůžko žlučníku. Lobus caudatus, lobus quadratus. Levý lalok sahá k levé medioklavikulární

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1

TRÁVICÍ SOUSTAVA. obr. č. 1 TRÁVICÍ SOUSTAVA obr. č. 1 funkce: přijímání potravy = živin zpracovávání potravy mechanicky = drcení, rozmělňování chemicky = funkce enzymů trávení vstřebávání odstranění zbytků potravy stavba: dutina

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Trávící systém MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Funkce trávícího systému trávení mechanické a chemické zpracování potravy vstřebávání přestup látek do krve přeměna a skladování

Více

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření:

Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: A. Obecné Informace Na oddělení nukleární medicíny objednáváte sami pomocí elektronické žádanky GreyFoxu tato vyšetření: SCINTIGRAFII SKELETU (KOSTI) DTPA (DTPA) PET/CT (PET/CT) LYMFOSCINTIGRAFII (LYMFO)

Více

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice v Motole. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 5 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 5 M 0 0 Název IČO Fakultní nemocnice v Motole PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně

Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně Oddělení nukleární medicíny a pozitronové emisní tomografie PET Centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně OBJEDNÁNÍ VYŠETŘENÍ PET/CT. Objednání lze provést za předpokladu, že objednávající lékař:

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací

MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací Metody nukleární kardiologie MUDr. O(o Lang, Ph.D. Klinika nukleární medicíny UK 3. LF Praha Materiál pro kardiology před atestací Základní princip vyšetření v NM Podání radioak:vního indikátoru do těla

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY ULTRASONOGRAFICKÉ Markéta Vojtová Ultrasonografie 1 Nepřímá vyšetřovací metoda Nezatěžuje zářením UZ sonda vysílá krátké impulzy zvukového vlnění a přijímá malou část odražené

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření

Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 Osobní Věk Dospělé ženy cholelithiáza Žaludeční vředy po 40. roce života

Více

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Definována jako trvale progredující zánět. onemocnění, kdy je postupně funkční parenchym žlázy nahrazen vazivem a tato změna v terminálních stadiích nemoci

Více

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz

Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz XXII. Cytologický den Využití FNAC v diagnostice jaterních metastáz Iva Zambo Damier s.r.o., I. PAÚ FN u sv. Anny v Brně UZV, CT, (EUS) FNAC aspirace tenkou jehlou Fixace zaschnutím / 95% alkoholem, barvení

Více

Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika)

Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika) Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě MUDr. Veronika Koukolská, MUDr. Lea Ptáčková & kol. KZM FN a 2. LF v Motole, Praha VII. MOTOLSKÝ DEN ZOBRAZOVÁNÍ V PEDIATRICKÉ RADIOLOGII Osnova od příznaku k

Více

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno

Tumory střev. Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Tumory střev Bartušek D., Hustý J., Ondříková P. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno Potenciál sonografie: Sonografie střev Výhody práce s pacientem real

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG)

Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG) Problematika určování SUV z PET/CT obrazů (při použití 18F-FDG) Ptáček J. Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany Fakultní nemocnice Olomouc email: ptacekj@fnol.cz ICQ#: 22496995 Konference radiologických

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 2 T 9 1 M 0 0 2 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN

OR (odds ratio, poměr šancí) nebo též relativní riziko RR. Validita vyšetření nádorových markerů. Validita (určuje kvalitu testu)v % = SP/ SP+FP+FN+SN Validita vyšetření nádorových markerů v rámci požadavků správné laboratorní práce Preanalytická fáze vyšet etřování sérových nádorových markerů (TM) Základní předpoklady správného užití TM: nádorové markery

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci trávicí soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 7 9 5 4 0 IČZ smluvního ZZ 6 0 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 J 6 0 N 0 0 Název IČO Nemocnice Havlíčkův Brod, přísp. org. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-3 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více