Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008"

Transkript

1 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL července 2005

2 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro Českou republiku. Monitorovací indikátory jsou řazeny abecedně pro všechna opatření, aby bylo snazší s nimi pracovat při vyhledávání. Jsou formulovány stejně jako v jednotlivých tabulkách daných opatření ve výše zmíněném dokumentu. Pro úroveň rozvojových partnerství jsou zejména významné indikátory vstupů; výstupů a výsledků, protože jimi se při realizaci svých projektů budou zabývat a pro ně budou získávat údaje. Oblastí měření indikátorů dopadu se zabývají hodnotitelé celého Programu Iniciativy Společenství EQUAL (ti se samozřejmě zabývají také údaji o všech indikátorech získávaných na úrovni rozvojových partnerství). 2

3 Aktivity k zákonným právům cílových skupin Počet aktivit zaměřených na šíření informací a znalostí o zákonných právech cílových skupin. Tyto aktivity mají charakter seminářů, konferencí či poradenství. Aktivity k zapojování zaměstnavatelů a sociálních partnerů do řešení situace osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce Počet akcí (např. worshopů, diskusí, atd.), kterých se zúčastňují i aktéři z řad zaměstnavatelů a sociálních partnerů (z řad širší veřejnosti, nejde o členy rozvojového partnerství). Celkový počet dní seminářů Počet dnů celkem, kdy byly prováděny semináře. Celkový počet dní uskutečněných školení/poradenství Počet dnů celkem, kdy se uskutečnila školení či byla poskytnuta konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Celkový počet dnů seminářů/odborných školení Počet dnů celkem, kdy se uskutečnila školení či semináře. Celkový počet dnů kurzů distančního vzdělávání/rekvalifikačních kurzů Počet dnů celkem, kdy se uskutečnilo vzdělávání či probíhaly rekvalifikační kurzy. Částky vynaložené na klíčové aktivity: z toho aktivity zahraniční spolupráce (tj. setkání se zahraničními partnery) Kde je to vhodné počet příjemců (osob/společností/jiné) v klíčových aktivitách: rozdělení podle pohlaví a rozdělení dle statusu na pracovním trhu, žadatelé o azyl (osoby), velikost a sektor (společnosti) počet zahraničních setkání/doba strávená na událostech Jde o kvantitativní ukazatele (částky EUR) a kvalitativní ukazatele, které doplňují tyto finanční ukazatele. Dlouhodobě fungující nové metodiky Jde o počet případů, kdy byly využity metodiky vytvořené rozvojovými partnerstvími. V tomto případě jsou zahrnuty jak samotná využití rozvojovými partnerstvími, tak i institucemi a jednotlivci, kteří se žádného rozvojového partnerství neúčastnili. Dlouhodobé fungování rozvojových partnerství V průběhu dalších 6 měsíců po skončení podpory ze strany CIP EQUAL mohou rozvojová partnerství dále fungovat a podporovat využití závěrů a metodik své práce pro další zájemce a cílové skupiny. Ukazatelem je v tomto případě počet takovýchto partnerství. Doplnění odborné kvalifikace osobám dlouhodobě pečujícím o závislou osobu Jedná se o indikátor sledující počet osob, které si v rámci aktivit rozvojového partnerství rozšířily svou odbornost a současně se dlouhodobě starají o závislou osobu. Může se jednat o muže i ženy. 3

4 Existence nově vzniklých živností aktivních po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství Jde o počet živností, které existují i po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství. Má-li jedna osoba více živnostenských oprávnění, započítává se jako jedna osoba. Existence a realizace koncepce umisťování, vzdělávání a výchovy (např. děti s jazykovou bariérou) Ukazatel vyjadřuje, zda existuje dokument, který se dlouhodoběji zabývá otázkou umisťování, vzdělávání a výchovy. Tento ukazatel obvykle nabývá hodnot 1, nebo 0. Externí hodnocení programu Ukazatel představuje počet externích hodnocení Iniciativy Společenství EQUAL. Finanční zdroje pro akce Prostředky plánované dle Programu Iniciativy Společenství EQUAL pro jednotlivé akce. Implementace pracovních programů Ukazatel počtu programů začlenění na trh práce. Indukovaná pracovní místa Jde o zaměstnanecká místa, která vznikla díky podnikání účastníků konzultací a seminářů. Indukovaná pracovní místa (po 6 měsících) Jde o zaměstnanecká místa, která vznikla díky podnikání účastníků konzultací a seminářů a existují i v době po 6 měsících po skončení rozvojového partnerství. Metodická podpora rozvojových partnerství V oblasti výsledků se metodickou podporou rozvojových partnerství rozumí aplikace metodik na práci rozvojových partnerství. Na tento ukazatel se zaměří samotné hodnocení. Míra zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce Indikátor sleduje podíl osob znevýhodněných skupin na trhu práce po skončení aktivit rozvojového partnerství. Míra xenofobie (1999 0,9) Jde o ukazatel, který je uveden v Programu. Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, kterou proběhne česká společnost. Networking na národní úrovni, šíření a uvádění do praxe: Částky vynaložené na specifickou přípravu a účast Počet navštívených setkání/doba strávená na událostech Typ události (setkání/konference/jiné) Tyto ukazatele sledují, kolik prostředků (v EUR) bylo vynaloženo na budování partnerských sítí na národní úrovni a kolik takových setkání proběhlo (zároveň, jak dlouho trvaly). Typ události doplňuje tento indikátor o kvalitativní rozměr. Nová/výrazně modifikovaná databáze NNO podporující využití kvalitních pracovních míst 4

5 Nově vytvořená nebo upravená databáze NNO (přístupní z internetu), která bude obsahovat kontaktní i věcné informace využitelné ostatními NNO nebo klienty při získávání kvalitních pracovních míst nebo při posilování kapacity NNO v této oblasti. Nové nástroje zajišťující rovný přístup k mužům a žením na trhu práce Jedná se o ukazatel sledující nové nástroje, přístupy, techniky či metody, které v rámci a po skočení aktivit rozvojového partnerství zajistí rovný přístup k mužům i ženám na trhu práce. Nové programy celoživotního učení pro třetí sektor (z toho distančně) Počet nově koncipovaných ucelených programů celoživotního učení, které budou jako návody využitelné pro ostatní NNO jako nástroj posilování jejich kapacity v oblasti podpory získávání kvalitních pracovních míst. Nově vytvořené formy poradenských programů Tento ukazatel definuje počet nově vytvořených produktů poradenských programů. Nově vytvořené formy vzdělávání Tento ukazatel definuje počet nově vytvořených produktů vzdělávacích programů. Nově vytvořené oborové trusty (národní/regionální/lokální) Oborovým trustem je míněno propojení NNO na národní, regionální nebo lokální úrovni, přičemž tyto NNO se sdruží za účelem dosažení oborově podobného cíle. Nový/modifikovaný manažerský systém, informační systém nebo systém kontroly efektivnosti a využívání zdrojů Jde o zavedení nebo podstatnou modernizaci vnitřních systémů řízení nebo jejich podpory v NNO, které povedou k průkaznému zvýšení efektivnosti práce NNO a následně k zvýšení kapacity k poskytování služeb. Objem poskytnutých konzultací Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny konzultacemi (do této doby se započítává i případná doba cestování - ta by však neměla překročit dobu konzultování). Otevřenost společnosti ( %) Jde o ukazatel, který je uveden v Programu. Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, kterou proběhne česká společnost. Vyjadřuje postoj české společnosti v otázce toho, zda je příliš otevřená zahraničním vlivům. Počet článků a tiskových zpráv Tento ukazatel definuje počet článků a tiskových zpráv Počet členů vytvořených oborových trustů (národní/regionální/lokální) Celkový počet členů (organizací) nových oborových trustů pro národní, regionální a lokální úroveň. (Lze dále členit dle problémových regionů.) Počet dnů podnikových seminářů Počet dnů podnikových seminářů. Za celý den je považován seminář, jehož délka je mezi 4 8 hodinami za den. U některých typů akcí je vhodnější kratší doba, i když jde jen o polovinu možné doby. 5

6 Počet individuálních příjemců/účastníků nějaké formy poradenství: Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Jedná se o celkový počet osob, které se zúčastnili pořádaných poradenství, konzultace. Data jsou tříděna dle charakteru znevýhodněné skupiny a dle pohlaví. Počet individuálních příjemců/účastníků nějaké formy školení: Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Jedná se o celkový počet osob, které se zúčastnili pořádaných akcí, seminářů - školení. Data jsou tříděna dle charakteru znevýhodněné skupiny a dle pohlaví. Počet inovativních opatření pro řešení potřeb cílových skupin Počet inovativních přístupů v praxi. Jde např. o pilotně prověřovaná a zavedená opatření zaměstnavatelů, aby nepropouštěli starší pracovníky, nízko kvalifikované, zdravotně postižené, a další skupiny. Opatření jsou výsledkem motivačního úsilí rozvíjeného a testovaného v rámci RP. Počet jednání pracovních skupin Tento ukazatel definuje počet jednání všech pracovních skupin, které byly zřízeny pod dohledem Monitorovacího výboru. Počet konečných příjemců (podpořených azylantů) Azylantů patřících do znevýhodněných skupin Žen Celkový počet osob, kterým byla poskytnuta asistence ve formě školení, poskytnutého poradenství, péče. Dále se dělí dle deskripce znevýhodněné skupiny a na muže a ženy. Počet konzultačních dnů Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Počet konzultačních dnů/seminářů 6

7 Počet dnů, kdy byly prováděny konzultace a proběhly semináře. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování. Počet NNO zařazených v databázi (počet nových položek v databázi) Celkový počet nových NNO vložených do databáze nebo nových dílčích záznamů k již vloženým NNO, přičemž tyto dílčí záznamy se v převážné míře týkají cílů programu tedy kvalitních pracovních míst. Počet národních partnerů Počet zahraničních partnerů: Z toho v obou typech veřejné orgány (národní, regionální, lokální); vzdělávací/přípravné orgány; hospodářská/průmyslová/řemeslná komora; zaměstnanecké služby; služby/podniky/nno Ukazatel veřejné orgány zahrnuje úřady veřejné správy (příspěvkové organizace se zahrnují do ostatních odrážek). Počet nově přijatých pracovníků v souvislosti s vyšší IT vzdělaností: Z toho: Dlouhodobě nezaměstnaní Neaktivní osoby Krátkodobě nezaměstnaní Osoby se sníženou pracovní schopností Pracovníci uvolnění v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku Osoby ve venkovských oblastech Indikátor vyjadřuje počet pracovníků, kteří získali díky realizaci projektů pracovní místo. Tento ukazatel je třeba dále desagregovat stejně jako v případě účastníků distančních kurzů. Počet nově sdílených sdílených pracovních míst v důsledku využívání IT Celkový počet nově vytvořených sdílených pracovních míst (tzn. Pracovní místo, které sdílí více zaměstnanců pracující na zkrácený úvazek), které byly vytvořeny v přímém důsledku využívání informačních technologií. Počet odborných školení pro osoby pracující s žadateli o azyl Celkový počet uskutečněných školení, které byly určeny výhradně osobám pracujícím s žadateli o azyl. Počet organizací/osob, které se zúčastnily konzultací Je uváděn počet NNO, jejichž odborníci se zúčastnili konzultací a počet odborníků a klientů - účastníků konzultací. Počet osob, které ukončily nějakou formu poradenství Počet osob, které absolvovali nějakou formu poradenství. 7

8 Počet osob, které ukončily nějakou formu poradenství: z toho ženy Počet osob, dále specifikováno na ženy, které absolvovali nějakou formu poradenství. Počet osob, které ukončily nějakou formu školení Počet osob, které absolvovali nějakou formu školení. Počet osob, které ukončily nějakou formu školení: z toho ženy Počet osob, dále specifikováno na ženy, které absolvovali nějakou formu školení. Počet osob pokračujících v dalším vzdělávání Počet osob, dále dělený na muže a ženy, které navštěvují nějakou formu dalšího vzdělávání, nastartovaného v rámci aktivit Programu Iniciativy Společenství EQUAL, s cílem udržet si zaměstnání nebo zvětšit šance si zaměstnání nalézt. Počet osob pokračujících v dalším vzdělávání: Z toho ženy Počet osob, dělený na muže a ženy, které navštěvují nějakou formu dalšího vzdělávání, nastartovaného v rámci aktivit projektu, s cílem udržet si zaměstnání nebo zvětšit šance si zaměstnání nalézt. Počet osob uplatněných na trhu práce v závěru intervence Jedná se o celkový počet osob, které si udržely práci, nebo přijaly práci, v důsledku aktivit projektu daného RP Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Počet osob uplatněných na trhu práce v závěru intervence: Z toho ženy Jedná se o celkový počet osob, které si udržely práci, nebo přijaly práci, v důsledku aktivit projektu daného RP. Počet osob dělen na muže a ženy. Počet osob zapojených do distančního vzdělávání: Dlouhodobě nezaměstnaní Neaktivní osoby Krátkodobě nezaměstnaní Osoby se sníženou pracovní schopností Pracovníci uvolnění v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku Osoby ve venkovských oblastech Počet osob zapojených do distančního nebo jiného typu vzdělávání s tématikou informačních a komunikačních technologií. Na základě tohoto ukazatele lze sledovat efektivitu a rozsah zasažené populace, nebo komunity. Je uváděn počet účastníků. Tento ukazatel je třeba dále desagregovat dle charakteru marginalizovaných skupin. Charakteristika skupin je následující. Dlouhodobě nezaměstnaní je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli dlouhodobě nezaměstnaní (tj. v evidenci na úřadu práce byli více než 1 rok); neaktivní osoby je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli neaktivní (tj. v předešlém období 8

9 neměli práci a ani ji aktivně nevyhledávali); krátkodobě nezaměstnaní je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli krátkodobě nezaměstnaní (tj. v evidenci na úřadu práce byli méně než 1 rok); osoby se sníženou pracovní schopností je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří mají potvrzení o snížené pracovní schopnosti; absolventi škol a mladiství je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří jsou absolventy; etnické minority je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří jsou příslušníky národnostních menšin; pracovníků uvolněných v rámci restrukturalizačního programu velkého podniku je procento účastníků distančního vzdělávání, kteří byli v předešlém období propuštěni z velkého podniku v rámci probíhajících restrukturalizačních opatření; ženy je procento žen z osob zapojených do distančního vzdělávání. Počet partnerských setkání, jichž se účastnil zástupce tvůrců politiky Počet setkání národních i zahraničních partnerů rozvojového partnerství, jejichž setkání se účastnil domácí (český) či zahraniční zástupce tvůrců politiky. Počet pilotně realizovaných programů /v jejich rámci samostatných modulů/ vzdělávání pro odborníky třetího sektoru: z toho distančně Celkový počet realizovaných nových ucelených programů (včetně údajů o počtu relativně samostatných modulů v rámci každého programu) pro odborníky NNO pro posilování jejich kapacity v oblasti podpory získávání kvalitních pracovních míst. Uvede se i počet distančně realizovaných programů (modulů), aby bylo zřejmé, zda je usnadňován přístup i skupinám ohroženým exkluzí. Každého prezenčního semináře/přednášky/diskuse by se mělo zúčastnit alespoň 10 osob, aby byla zajištěna efektivita vynaložených prostředků. Počet podpůrných materiálů pro rozvojová partnerství Ukazatel definuje počet podpůrných materiálů pro RP zahrnující také přípravu příslušných pokynů. Počet pracovních míst poskytnutých osobám starající se o závislou osobu Celkový počet pracovních míst, které byly poskytnuty osobám pečujícím o závislou osobu v důsledku aktivit rozvojového partnerství. Počet preventivních opatření Počet postupů, které mají za cíl řešit danou problematiku prostřednictvím prevence. Počet projektů podle zaměření (vzdělávání, poradenství, trénink, vedení, motivování, podpora zaměstnavatelů) Údaje o množství projektů v jednotlivých oblastech jsou využívány při hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Počet proškolených osob Tento ukazatel definuje počet osob proškolených na seminářích, workshopech a konferencích. Počet proškolených pracovníků v práci s žadateli o azyl Celkový počet osob různých úřadů, institucí, kteří pracují s žadateli o azyl. Dále členit na muže a ženy. Počet přijatých pracovníků na nově zřízená pracovní místa nebo chráněná pracovní místa s pracovní smlouvou na dobu delší než 1 rok 9

10 Vyjadřuje dlouhodobě udržitelné výsledky realizovaných projektů, kterými jsou nově zřízená pracovní místa, do kterých byli pracovníci přijati na dobu delší než jeden rok. Jedná se tedy o pracovní smlouvy na dobu neurčitou a o pracovní smlouvy na dobu delší než jeden rok. Počet příjemců (osob/společností/jiné) v klíčových aktivitách Sledován je počet příjemců aktivit realizovaných rozvojovými partnerstvími. Tímto ukazatelem je sledován rozsah a zájem cílových skupin o výstupy aktivit rozvojového partnerství. Počet rekvalifikovaných osob Celkový počet osob, které byly rekvalifikovány v rámci daných aktivit rozvojového partnerství. Počet realizovaných kurzů distančního vzdělávání s tématikou informačních a komunikačních technologií Kurzem distančního vzdělávání je v tomto případě míněna vzdělávací akce s parametry distančního vzdělávání s účastí alespoň 10 účastníků. Tyto kurzy musí být zaměřeny na tématiku informačních a komunikačních technologií a musí přispívat ke zvýšení zaměstnatelnosti jejich účastníků. Jejich absolventi by měli obdržet obecně uznávaný certifikát. Počet realizovaných rekvalifikačních kurzů v oblasti IT Celkový počet rekvalifikačních kurzů o informačních technologiích, které byly podporovány aktivitami rozvojového partnerství. Počet rozvojových partnerství Počet Rozvojových partnerství připravovaných v rámci Akce 1 a činných v rámci Akce 2 a 3. Většinou totožné s počtem projektů. Celkový počet nově vytvořených rozvojových partnerství primárně zaměřených na získávání kvalitních pracovních míst. Počet seminářů o podpoře využívání IT zaměřených na zaměstnavatele Celkový počet seminářů o informačních technologiích zaměřených na zaměstnavatele, které byly podporovány aktivitami rozvojového partnerství. Počet seminářů pro pracující s žadateli o azyl Speciálního školení zaměřeného na práva žen Počet programů jazykového vzdělávání Celkový počet seminářů určených výhradně pro pracovníky pracující s žadateli o azyl, které byly uskutečněny v rámci aktivit rozvojového partnerství. Tento počet je dále upřesněn podle charakteru zaměření semináře. Počet účastí na konzultacích Jde o počet členů znevýhodněných (minoritních) skupin, či cizinců, kterým byla poskytnuta konzultace. Počet účastí na rekvalifikačních kurzech Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením 10

11 Další marginalizované skupiny Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastí (nikoliv účastníků) na rekvalifikačních kurzech pořádaných v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na Iniciativu Společenství EQUAL Účastí na zahraniční akci zaměřené na Iniciativu Společenství EQUAL se rozumí účast setkáních, která jsou pořádána v jiných zemích Evropy za účelem výměny zkušeností na mezinárodní úrovni. Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na podporu RP při navazování mezinárodní spolupráce Účastí na zahraniční akci zaměřené na podporu rozvojových partnerství se rozumí účast, která podporuje RP při upevňování jejich partnerství a navazování mezinárodní spolupráce a při efektivním provádění jednotlivých mezinárodních aktivit. V této souvislosti se také jedná o podporu RP při přípravě, plánování, monitorování a hodnocení jejich vlastních aktivit a dosahování stanovených cílů.) Počet účastníků seminářů pro minority Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastníků pořádaných seminářích připravených v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. Počet účastníků seminářů pro většinovou populaci Dlouhodobě nezaměstnaných Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, osoby po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Na základě tohoto ukazatele lze sledovat efektivitu a rozsah zasažené populace, nebo komunity. Tento ukazatel zjišťuje celkový počet účastníků pořádaných seminářích připravených v rámci aktivit rozvojových partnerství. Tyto účasti jsou dále děleny dle charakteru marginalizované skupiny. 11

12 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí apod. Uskutečněnými školeními, semináři, workschopů a konferencí se rozumí jakékoliv vzdělávací semináře s účastí alespoň 10 účastníků, které se týkají řízení a implementace pracovních programů. Počet vypracovaných analýz a studií Definuje počet odborných analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování úzkých míst programu s cílem formulovat doporučení pro operativní zefektivnění řízení programu či využití zkušeností pro další programové období. Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů Ukazatel definuje počet metodických a technicko-informačních materiálů týkajících se řízení, implementace, monitorování, mainstreamingu a mezinárodní spolupráce. Počet vytvořených sítí organizací a orgánů zabývajících se žadateli o azyl Počet nových podpořených sítí organizací, úřadů a dalších institucí, které pracují s žadateli o azyl. Počet využívaných inovativních přístupů v praxi (po 6 měsících) Počet inovativních přístupů v praxi. Jde např. o pilotně prověřovaná a zavedená opatření zaměstnavatelů, aby nepropouštěli starší pracovníky, nízko kvalifikované, zdravotně postižené, a další skupiny. Opatření jsou výsledkem motivačního úsilí rozvíjeného a testovaného v rámci RP. Tyto informace se ověřují s odstupem doby (6 měsíců), zda tyto přístupy nebyly přijaty, ale poté opět opuštěny (bez zpětné vazby, či vysvětlení nevhodnosti další aplikace). Počet zaměstnavatelů-účastníků seminářů zaměřených na podporu užívání IT Celkový počet účastníků zaměstnavatelů, na seminářích zaměřených na podporu užívání informačních technologiích připravovaných v rámci aktivit rozvojového partnerství. Počet zapojených zaměstnanců na kvalitních pracovních místech celkem (po 6 měsících) ženy osoby se sníženou pracovní schopností menšinové skupiny absolventi dříve dlouhodobě nezaměstnaní dříve neaktivní Celkový počet nově zapojených osob, kterým se s pomocí programu EQUAL podařilo získat kvalitní pracovní místa (včetně počtu osob, kterým se tato místa podařilo udržet ke konci šestého měsíce od nástupu do tohoto zaměstnání). Počet zahraničních setkání/doba strávená na událostech Celkový počet zahraničních setkání v rámci aktivit rozvojových partnerství a celkový počet dní strávených na těchto událostech. Počet zasedání MV 12

13 Ukazatel zahrnuje pořádání jednání Monitorovacího výboru, včetně výdajů zahrnující náklady na účast odborníků a jiných subjektů na jednáních monitorovacího výboru. Podíl třetího sektoru na zaměstnanosti Ukazatel sledující podíl třetího sektoru na celkové zaměstnanosti. Výchozím stavem je 5-6 % na celkové zaměstnanosti. Podíl účastí na rekvalifikačních kurzech: Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny Tento ukazatel zjišťuje podíl účastníků jednotlivých marginalizovaných skupin na celkových účastech na rekvalifikačních kurzech pořádaných v rámci aktivit rozvojových partnerství. Podíl podniků poskytujících nějakou formu DOV Jde o ukazatel, který je uveden v Programu s tím, že další odborné vzdělávání (DOV) zahrnuje také studijní kroužky a účasti na konferencích v %. Průměrný podíl podniků, které poskytují nějakou formou DOV dnes představuje 67 %. Podíl výdajů na vzdělávání z celkových hrubých mezd Jde o ukazatel, který je uveden v Programu a představuje v současné době zhruba ¼ podílu výdajů poskytovaných podniky v zahraničí (v ČR to je 1,14%). Vzhledem k tomu, že se na něj Program odkazuje, je vhodné na něm ukázat i změnu, která proběhne. Podnikové semináře jako forma DOV Podnikovými semináři se rozumí jakékoliv vzdělávací semináře s účastí alespoň 10 účastníků, které rozvíjejí nové metody vzdělávacích možností v podnicích, zejména pak malých a středních (distanční formy vzdělávání, podpora podniků k zapojení nízkokvalifikovaných pracovníků do odborného vzdělávání). Poradenské aktivity pro minority Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na pomoc členům minorit, či cizinců. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob ze strany minorit a cizinců. Poradenské aktivity pro zaměstnavatele Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na zaměstnavatele. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské aktivity pro znevýhodněné skupiny Jde o počet typových aktivit (poradenských a resocializačních), které jsou zaměřeny na pomoc a stimulaci znevýhodněných skupin v jejich zapojení na trhu práce. Poradenské služby by měly být přizpůsobeny znevýhodněným skupinám tak, aby účinně podporovaly rozšíření vzdělávání a pomáhaly řešit navazující problémy sociální, právní a zdravotní. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob ze strany znevýhodněných skupin. 13

14 Poradenské aktivity pro ženy Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na ženy. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské aktivity/semináře pro osoby pečující o závislou osobu Jde o počet typových aktivit, které jsou zaměřeny na osoby pečující o závislou osobu. Tento údaj musí být doplněn i počtem konzultačních dnů a zúčastněných osob. Poradenské služby k samozaměstnávání Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Aktivity jsou měřeny v počtech realizovaných aktivit. Významným jsou zejména počty dnů věnovaných poradenství. Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny (do této doby se započítává i případná doba cestováním. Ta by však neměla překročit dobu konzultování.). Počty osob, které konzultovaly jsou počty členů znevýhodněných skupin (osoby starší 50 let, absolventi škol a mladistvá, nízkokvalifikovaní, osoby se zdravotním postižením, etnické minority, další marginalizované skupiny, ženy). Počty osob z těchto skupin jsou vyjádřeny v podílu k celkovému počtu konzultujících. Posílení ekonomické síly třetího sektoru Indikátor příjmů třetího sektoru, který je srovnáván se stavem minulým (uvedeným v Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR). Posílení role mužů v péči o závislou osobu Ukazatel směřující ke kvantifikaci participace mužů v péči o závislou osobu. Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se roli mužů v péči o závislou osobu. Dotazníkové šetření by sledovalo zvýšení participace mužů prostřednictvím vhodně stanovených otázek na vzorku společnosti. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Povědomí veřejnosti o CIP EQUAL Vyjádření v % z populace ukazuje na znalost a povědomí veřejnosti o programu a jeho cílích. Vyšší míra znalosti vede k lepší využitelnosti výsledků a metodik rozvojových partnerství. Projekty, kde je konzultační servis pro třetí sektor pro zvýšení kvality pracovních míst zahrnut Zahrnují se projekty, v jejichž rámci budou poskytovány individuální konzultace klientům podporující jejich snahu o umístění na kvalitních pracovních místech. Průměrný počet partnerů v rozvojovém partnerství Aritmetický průměr počtu partnerů v rozvojových partnerstvích. Průměrný počet partnerů v rozvojovém partnerství 14

15 Průměrný počet zahraničních partnerů v rozvojových partnerství: Z toho v obou typech veřejné orgány (národní, regionální, lokální); vzdělávací/přípravné orgány; hospodářská/průmyslová/řemeslná komora; zaměstnanecké služby; služby/podniky/nno Ukazatel je sledován za celý Program Iniciativy Společenství EQUAL a vychází z ukazatele Počet národních partnerů Průměrný počet partnerských setkání ročně Průměrný počet setkání jednotlivých partnerů v rámci rozvojového partnerství za jeden rok. Průměrný počet účastníků na jeden konzultační den/seminář Průměrný počet účastníků, kteří se podíleli na jednom konzultačním dni (Za den konzultace se počítá doba strávená alespoň 4 hodiny. Do této doby se započítává i případná doba cestováním.) či semináři. Průměrný počet účastníků v semináři Průměrný počet účastníků, kteří se účastnili semináře. Průměrný počet zahraničních partnerů v rozvojových partnerství Aritmetický průměr počtu zahraničních partnerů v nových mezinárodních partnerstvích. Rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné skupiny Rekvalifikačními kurzy se rozumí kurzy s účastí alespoň 10 účastníků, které jsou zaměřeny zejména na prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti, resocializační a motivační aspekty cílené na zvýšení zájmu u nezaměstnaných, praktické dovednosti, přípravu pro bezpečnostní služby a pro poradenská a asistentská místa. Semináře pro minority Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. Pod 10 se jedná o konzultaci. Semináře pro většinovou populaci Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. (Pod 10 se jedná o konzultaci.) Semináře pro zaměstnavatele Semináři je v tomto i následujících případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. (Pod 10 se jedná o konzultaci). Snížení asymetrie participace mužů a žen na trhu práce Sledování rozdílů mezi participací mužů a žen na trhu práce a konvergence těchto ukazatelů během sledovaného období od počátku projektu (partnerství) až do období 6 měsíců po skončení projektu (partnerství). Snížení míry nezaměstnanosti žen směrem k míře nezaměstnanosti mužů Indikátor sleduje zmenšení mezery mezi mírou nezaměstnanosti žen a mužů. Není zde sledován její pohyb po stupnici. 15

16 Snížení rozdílů úrovně příjmů mužů a žen Sledování úrovně příjmů mužů a žen ve srovnatelných pozicích a pravomocemi, ve smyslu rovného odměňování za stejnou vykonanou práci. Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se úroveň odměňování mezi muži a ženami. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Strategické dokumenty zabývající se problematikou rovného přístupu mužů a žen na trh práce Jedná se o ukazatel počtu strategických dokumentů zabývajících se problematikou rovného přístupu mužů a žen na trh práce, které vznikly na základě aktivit rozvojového partnerství. Tvorba multikulturního prostředí (počet akcí) Sledován je počet akcí, které mají sloužit porozumění mezi menšinovou a většinovou společností (jde například o festivaly, koncerty, diskuse, workshopy, atd.) Volnočasové aktivity pro děti nových živnostníků Sledovaným ukazatelem je počet programů určených dětem rodičů, kteří se rozhodli samostatně podnikat. Dále je sledováno, kolik rodin využilo nabídky takovýchto volnočasových aktivit svých dětí. Vytváření partnerství Celková částka vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Celková finanční částka, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrná částka vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Finanční částka stanovená na základě aritmetického průměru, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrná doba vynaložená k vytváření rozvojového partnerství Doba ve formě počtu dní stanovená na základě aritmetického průměru, která byla vynaložena na vytváření rozvojového partnerství v Akci 1. Vytváření partnerství Průměrný počet partnerů v rozvojových partnerství Aritmetický průměr počtu partnerů všech rozvojových partnerství během Akce 1, Akce 2 a Akce 3. Vytvoření pracovních míst s upravenou pracovní dobou či zkráceným pracovním úvazkem Celkový počet nově vytvořených pracovních míst s upravenou pracovní dobou, které vznikly na základě aktivit rozvojového partnerství. Vzdělávací aktivity a programy Osoby nad 50 let věku 16

17 Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Vzdělávacími aktivitami a programy je v tomto případech míněna jakákoliv vzdělávací a diskusní akce s účastí alespoň 10 účastníků. Pod 10 se jedná o konzultaci. Počty osob, které se účastnily vzdělávacích aktivit a programů jsou počty členů znevýhodněných skupin (osob starších 50 let, absolventů, nízkokvalifikovaných, osob se zdravotním omezením, etnické minority, další marginalizované skupiny, ženy). Počty osob z těchto skupin jsou vyjádřeny v podílu k celkovému počtu účastníků. Vytvořená/výrazně modernizovaná komunitní centra/mládežnické dílny s marketingovým plánem Ukazatelem jsou vytvořená, nebo modernizovaná komunitní centra nebo mládežnické díly. Důležitým aspektem je však, že mají připravený marketingový plán (zaručuje dlouhodobější fungování takového centra / dílny). Vzdělávací aktivity organizované neziskovou sférou Vzdělávacími aktivitami organizované neziskovým sektorem se rozumí aktivity s účastí alespoň 10 účastníků, které mají většinou inovační charakter a zahrnující i komplex dalších doplňkových nebo návazných služeb (socializační, motivační, poradenské, práce na zkoušku, atd.). Vznik nových živností Jde o počet nově vzniklých živností na základě účasti na vzdělávání, či konzultacích. Vzrůst v uplatnění v následných místech a na trhu práce (ve vztahu k původnímu stavu a k celkovému počtu azylantů) Jedná se počet osob, žadatelů o azyl, kteří díky zapojení do aktivit projektu RP nalezli uplatnění na trhu práce nebo jinou formu dalšího uplatnění. Procentuální vyjádření ve vztahu k původnímu stavu a k celkovému počtu žadatelů o azyl. Zapojení menšinových skupin na trh práce (po 6 měsících) Sledován je počet osob (členů menšinových skupin), které díky realizaci rozvojového partnerství získali v České republice práci a nepřišli o ni s odstupem času (6 měsíců). Zapojení RP na evropské úrovni, vytváření sítí, jejich rozšiřování a hlavní směr: Částky vynaložené na specifickou přípravu a účast Počet navštívených setkání/doba strávená na událostech Typ události (tématický přehled/diskusní fórum/jiné) Tyto ukazatele sledují, kolik prostředků (v EUR) bylo vynaloženo na budování partnerských sítí na evropské úrovni a kolik takových setkání proběhlo (zároveň, jak dlouho trvaly). Typ události doplňuje tento indikátor o kvalitativní rozměr. Zapojení zahraničních pracovníků na trhu práce (po 6 měsících) Sledován je počet osob (cizinců), které díky realizaci rozvojového partnerství získali v České republice práci a nepřišli o ni s odstupem času (6 měsíců). 17

18 Zařazení znevýhodněných skupin do sebezaměstnání Tento ukazatel definuje počet osob ze znevýhodněných skupin, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj účel, čímž se rozumí zařazení do sebezaměstnání. Zařazení znevýhodněných skupin do zaměstnání Osoby nad 50 let věku Nízkokvalifikovaní Osoby se zdravotním postižením Další marginalizované skupiny (bezdomovci, po výkonu trestu, závislí na drogách, oběti) Tento ukazatel definuje počet osob ze znevýhodněných skupin, u kterých poskytnutá podpora bezprostředně splnila svůj účel, čímž se rozumí zařazení do zaměstnání. Zlepšení fungování CIP EQUAL Hodnocení pokroku programu, v části věnované technické asistenci bude zkoumat dosažení cílů programů a čerpání prostředků. Z tohoto důvodu je tento ukazatel zařazen jako dopad pod technickou asistenci, protože právě technická asistence je zaměřena na pomoc pro efektivní a účelný průběh programu. Zlepšení fungování rozvojových partnerství Tento ukazatel vyjadřuje schopnost porozumět tématice EQUAL a řízení rozvojových partnerství. Vyjádřením tohoto je množství dotazů na Řídící orgán, přičemž technická asistence má sloužit k rozšíření informací o tomto programu a tudíž snížení počtu dotazů. V průběhu evaluace doporučujeme sledovat také strukturu dotazů. Zlepšení IT infrastruktury Ukazatel sleduje počet institucí, které zkvalitnili svou IT infrastrukturu a díky tomu mohou poskytovat kvalitněji služby v rámci posilování třetího sektoru. Změna přijímaných stereotypů ve společnosti V programu definováno jako směr řešení. Je možné vyjádření koeficientem. Prostřednictvím vhodně sestaveného dotazníku je možné srovnávat situaci ve společnosti na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Sledovat na vybraném vzorku změny ve společnosti. Změna v nastavení sociálního systému Počet právních nařízení upravujících zaměstnatelnost osob z znevýhodněných skupin. Změna v nastavení systému ve vazbě na inovativní opatření Jedná se o sledování změn v podobě legislativních aktů, které se dotýkají jednotlivých oblastí jako např. politika zaměstnanosti, sociální systém, daňový systém aj. Změna ve stavu zaměstnatelnosti příjemce v cílové skupině (po 6 měsících) Porovnání počtu nezaměstnaných osob obtížně integrovaných skupin v kalendářním roce před začátkem projektu se stavem počtu nezaměstnaných dané skupiny osob v roce následujícím po ukončení aktivit projektu. Vyjádřeno v procentech. 18

19 Zvýšení míry zaměstnanosti žen Ukazatel sledující míru zaměstnanosti žen, resp. její změnu v souvislosti s aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení odborné kvalifikace žen Ukazatel sleduje zvýšení úrovně odborné kvalifikace žen v souvislosti s aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení počtu obsloužených klientů v důsledku zavedení nového manažerského systému, informačního systému nebo systém kontroly efektivnosti a využívání zdrojů Ukazatel sleduje počet osob / institucí, kterým jsou poskytovány služby v rámci posilování třetího sektoru. Sledováno je zvýšení tohoto počtu oproti původnímu stavu před zavedením nového manažerského systému. Zvýšení počtu zařízení poskytující péči o svěřenou osobu Je sledován ukazatel počtu zařízení jako jsou jesle, mateřské školy, denní pečovatelská centra pro handicapované osoby, dlouhodobější pečovatelská centra, aj., které vznikly/byly obnoveny na základě aktivit rozvojového partnerství. Zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích Prostřednictvím dotazníkového šetření sledovat měnící se počet žen nacházejících se v tzv. top manažerských pozicích. Srovnání stavu na počátku projektu (partnerství) se stavem 6 měsíců po ukončení projektu (partnerství). Zvýšení podnikatelské aktivity žen Indikátor sleduje podíl žen jako osob samostatně výdělečně činných, resp. jeho změnu zapříčiněnou aktivitami rozvojového partnerství. Zvýšení porodnosti Je sledována míra porodnosti, resp. její změna. Zvýšení sebezaměstnávání Ukazatel sleduje vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných. Tento ukazatel je vyjádřen růstem o 2% v poměru počtu živností k celkové pracovní síle. Zvyšování IT gramotnosti pracovní síly Ukazatel sleduje změnu gramotnosti v oblasti informačních technologií u pracovní síly. 19

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit

Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Průřezová skupina NTS - Integrace osob ze sociálně vyloučených lokalit Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013

Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi. Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Vzdělávací kurz Sociální inovace v praxi Šumperk, 5.-6. prosince 2013 Kontaktní údaje CpKP Oficiální sídlo Centra pro komunitní práci Moravskoslezský kraj: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava Mariánské Hory,

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy

ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI. Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy ZPŮSOB TVORBY REGIONÁLNÍCH PROJEKTŮ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Ing. Leopold Podmolík, jednatel a ředitel firmy PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POJMŮ Evropský sociální fond (ESF) Globální grant (GG) Operační program Rozvoj

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

RAP Rehabilitace Aktivace Práce. Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Seminář k pracovní rehabilitaci Projekt: RP: Příjemce: RAP Rehabilitace Aktivace Práce PENTACOM Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. Základní informace Projekt Rehabilitace- Aktivace-Práce 40 partnerských

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL pro Priority 1, 2, 3 a 4 a 5 Opatření 1.1 - Zlepšování přístupu a návratu na

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ

ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ ANALÝZA TRHU GRANTOVÉHO PORADENSTVÍ Jednotlivé subjekty v ČR, které se rozhodnou žádat o finanční podporu z EU, mohou buď sestavit žádost o podporu a vést dotační management svých projektů vlastními silami,

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)...

OBSAH 4 ÚVOD... 6 SITUACE NA TRHU PRÁCE A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK VE VZTAHU K IMPLEMENTACI PROGRAMU)... Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2004 červen 2005 1 OBSAH Seznam zkratek... 4 ÚVOD... 6 1. SITUACE NA TRHU PRÁCE

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

ANNA KK, o. s. Závodní 353/88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary Strategie podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 Karlovarský kraj Obsah Úvod... 3 Oblasti strategie... 3 Celoživotní učení... 4 Zdravé stárnutí... 5 Pracovní podmínky - agemanagement,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přehled priorit a opatření Říjen 2007 Prioritní osy programu Prioritní osy programu... 1 Prioritní osa 1: Počáteční vzdělávání... 2 Prioritní osa 2:

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR

MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR MAINSTREAMINGOVÁ STRATEGIE PRO I. KOLO INICIATIVY EQUAL V ČR Mainstreamingová strategie EQUAL Strana 1/12 OBSAH: 1. INICIATIVA EQUAL V ČR... 3 1.1 TÉMATICKÉ OBLASTI INICIATIVY EQUAL... 3 1.2 IMPLEMENTACE

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 381/2010 Sb., ze dne 7. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 VÝSLEDKY META-EVALUAČNÍHO ŠETŘENÍ Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA KONFERENCE 2013 Odpovědnost za výsledky a výzvy pro 2014+ EVALUACE OP V LETECH 2004 2012 Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 28. 5. 2013 1 Obsah Programová teorie Pozornost věnovaná zainteresovaným stranám Implementace

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více