Návod k použití. Systém pro komprese hrudníku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Systém pro komprese hrudníku"

Transkript

1 Systém pro komprese hrudníku Návod k použití CZ Výrobek společnosti JOLIFE LUCAS TM Systém pro komprese hrudníku Návod k použití E, platí od CO J2386, 2009 JOLIFE AB B platí od CO J2560, 2011 JOLIFE AB

2 2 Děkujeme Vám, že jste si vybrali Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2. Systém LUCAS TM 2 poskytne vašim pacientům se zástavou srdce účinné, konzistentní a nepřerušované komprese hrudníku v souladu s doporučeními odborných společností American Heart Association. Pokud budete mít nějaké dotazy týkající se produktu nebo jeho používání, obraťte se na svého místního zástupce společnosti Physio-Control nebo na výrobce, společnost JOLIFE AB. VÝROBCE JOLIFE AB Scheelevägen 17 SE LUND Sweden Tel.: Fax: Systém pro komprese hrudníku LUCAS TM 2 vyrábí švédská společnost JOLIFE AB acelosvětově je distribuován společností Physio-Control, Inc. Informace o místních distributorech naleznete na

3 Systém pro komprese hrudníku 3 Obsah 1 Důležité informace pro uživatele Úvod Systém pro komprese hrudníku LUCAS Účel použití Kontraindikace Vedlejší účinky Hlavní součásti Součásti systému LUCAS Ovládací panel Bezpečnostní opatření Upozornění Uživatelé Kontraindikace Vedlejší účinky Symboly zobrazené na přístroji Obecná bezpečnostní opatření Baterie Provoz a obsluha přístroje Údržba a opravy Příprava před prvním použitím Dodávané součásti Baterie Nabíjení baterie Příprava stabilizačního popruhu LUCAS Příprava přepravní brašny Použití systému LUCAS Příjezd k pacientovi Vybalení systému LUCAS Aplikace na pacienta Nastavení a použití Použití stabilizačního popruhu LUCAS Přemístění pacienta Zajištění pacientových paží Příprava ke zvednutí pacienta Zvedání pacienta Přemístění pacienta

4 4 5.7 Výměna napájecího zdroje za provozu Výměna baterie Připojení k externímu zdroji napájení Podpůrné terapie Defibrilace Dýchání Použití v katetrizační laboratoři Sejmutí přístroje LUCAS z pacienta Ošetření po použití a příprava na další použití Pravidelné čištění Sejmutí a nasazení přísavky Sejmutí a připevnění pásek Sejmutí a připevnění stabilizačního popruhu LUCAS Vyjmutí a dobití baterie Údržba Pravidelné kontroly Řešení problémů Indikace a výstrahy během normálního používání Výměna baterie a funkce Smart Restart Signalizace závad Technické údaje Parametry pacienta Parametry komprese Fyzické parametry přístroje Parametry okolního prostředí pro použití přístroje Fyzické parametry baterie Parametry okolního prostředí pro použití baterie Směrnice pro elektromagnetické parametry okolního prostředí Omezená záruka

5 Systém pro komprese hrudníku 5 1 Důležité informace pro uživatele Informace v tomto návodu k použití platí pro systém pro komprese hrudníku LUCAS 2, označovaný také jako LUCAS. Před použitím systému pro komprese hrudníku LUCAS si musí všichni uživatelé přečíst celý Návod k použití. Tento návod musí být vždy snadno dostupný všem uživatelům systému LUCAS. Při používání systému LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění kardiopulmonární resuscitace. Použití jiného lékařského vybavení nebo léků v kombinaci se systémem LUCAS může ovlivnit účinek systému. Vždy si prostudujte návody k použití jiného lékařského vybavení nebo léků, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro použití v kombinaci s KPR. Systém LUCAS smí zakoupit nebo objednat pouze diplomovaný lékař. NÁVOD K POUŽITÍ HISTORIE VERZÍ Verze A = první vydaná verze Verze B= změny kvůli verzi softwaru 2.1 včetně jemného doladění hloubky komprese podle směrnic pro KPR z roku 2010 CPR a asistovaného nastavení počáteční pozice tlakového polštářku vůči hrudníku. OCHRANNÉ ZNÁMKY LUCAS je ochranná známka společnosti JOLIFE AB. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Systém pro komprese hrudníku LUCAS vyhovuje požadavkům Evropské směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EEC. Je označen symbolem CE: Copyright JOLIFE AB Všechna práva vyhrazena.

6 6 2 Úvod 2.1 Systém pro komprese hrudníku LUCAS Systém pro komprese hrudníku LUCAS je přenosný nástroj určený k překonávání potíží, ke kterým dochází při manuální kompresi hrudníku. Systém LUCAS pomáhá záchranářům pomocí účinných, konzistentních a spojitých kompresí hrudníku podle doporučení směrnice asociace American Heart Association Účel použití Systém pro komprese hrudníku LUCAS slouží k provádění zevní masáže srdce u dospělých pacientů, u kterých dojde k akutní zástavě oběhu, definované absencí spontánního dýchání, srdečního pulzu a ztrátou vědomí. Systém LUCAS se smí používat pouze vpřípadech, kdy je pravděpodobné, že komprese hrudníku pacientovi pomohou. 2.3 Kontraindikace Systém pro komprese hrudníku LUCAS NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech: Pokud není možné systém LUCAS bezpečně nebo správně připevnit na hrudník pacienta. U příliš malých pacientů: Pokud nelze přejít do režimu PAUZA nebo START, když se tlakový polštářek dotýká hrudníku pacienta a systém LUCAS hlásí 3 rychlé signály. U příliš velkých pacientů: Pokud nelze připevnit horní část systému LUCAS k zadní desce bez stlačení pacientova hrudníku. Při používání systému LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění KPR. 2.4 Vedlejší účinky Mezinárodní součinnostní výbor pro resuscitaci (ILCOR) uvádí tyto vedlejší účinky KPR 2 : Zlomeniny žeber a další poranění jsou běžné, avšak přijatelné důsledky KPR v porovnání s rizikem smrti v důsledku zástavy oběhu. Po resuscitaci musí být všichni pacienti znovu vyšetřeni a musí být nově vyhodnocena jejich případná zranění související s resuscitací. Kromě výše uvedeného při použití systému pro komprese hrudníku LUCAS běžně dochází k podlitinám a k bolestem vhrudníku. 2.5 Hlavní součásti Hlavní součásti systému pro komprese hrudníku LUCAS jsou následující: Zadní deska, umístěná pod pacientem jako opora při externích kompresích hrudníku. Horní část, která obsahuje patentovanou dobíjecí baterii LUCAS a mechanizmus pro kompresi se snímatelnou přísavkou. Stabilizační popruh, který pomáhá zajistit polohu přístroje na pacientovi. Měkká přepravní brašna American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Circulation 2010; 122: S International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

7 Systém pro komprese hrudníku Součásti systému LUCAS Ovládací panel 2. Kryt 3. Pásek 4. Uvolňovací kroužek 5. Podpěrné rameno 6. Čelisťové uzávěry 7. Zadní deska 8. Napájecí konektor 9. Měch 10. Přísavka 11. Napájecí zdroj 12. Kabel napájecího zdroje 13. Baterie 14. Tlakový polštářek 15. Horní část 16. Větrací otvory 17. Napájecí kabel do vozidla 18. Přepravní brašna 19. Externí dobíječka baterie Stabilizační popruh LUCAS 20. Opěrka hlavy 21. Spona 22. Pásek podpěrného ramene

8 8 2.7 Ovládací panel ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ: Systém LUCAS zapnete nebo vypnete stisknutím tohoto tlačítka na 1 sekundu. Když se systém LUCAS zapne, automaticky provede kontrolu funkcí a ochranného systému. Po ukončení testu se rozsvítí zelená kontrolka vedle tlačítka ADJUST (Nastavení). Tento proces trvá přibližně 3 sekundy. ADJUST (Nastavení): Tento režim se používá pro nastavení polohy přísavky. Když stisknete toto tlačítko, můžete pohybovat přísavkou nahoru a dolů. Pro nastavení počáteční polohy přísavky ručně přitiskněte přísavku dvěma prsty na pacientův hrudník. PAUSE (Pozastavení): Po stisknutí tohoto tlačítka se kompresní mechanizmus dočasně zastaví a zablokuje se v počáteční poloze. Tuto funkci použijte, když chcete systém LUCAS dočasně zastavit, ale současně chcete zachovat počáteční polohu přísavky. ACTIVE (continuous) (spojitě): Po stisknutí tohoto tlačítka bude systém LUCAS spojitě provádět komprese hrudníku. Zelená kontrolka bude blikat 8krát za minutu, aby upozornila na dýchání během probíhajících kompresí. MUTE (Ztlumení): Pokud stisknete toto tlačítko během činnosti systému LUCAS, ztlumíte na 60 sekund výstražnou signalizaci. Pokud stisknete toto tlačítko, když je systém LUCAS vypnutý, indikátor stavu baterie zobrazí stav nabití baterie. Indikátor stavu baterie: Tři zelené kontrolky zobrazují stav nabití baterie: Tři zelené kontrolky: Plně nabitá Dvě zelené kontrolky: Nabitá z 2/3 Jedna zelená kontrolka: Nabitá z 1/3 Jedna oranžová blikající kontrolka a výstražná signalizace během činnosti: téměř vybitá baterie, zbývá přibližně 10 minut provozu. Jedna červená blikající kontrolka a výstražná signalizace: baterie je vybitá a musí se dobít. Jedna červená svítící kontrolka a výstražná signalizace: baterie je vadná. Poznámka: Pokud kontrolka úplně vpravo svítí oranžově a nikoli zeleně, baterie dosáhla konce své životnosti. Společnost JOLIFE AB doporučuje vyměnit baterii za novou. Indikátor výstrahy: Červeně svítící kontrolka a signalizace výstrahy označují závadu. Podívejte se do kapitoly 8 Řešení problémů: V části 8.1 naleznete indikace a výstrahy během normálního provozu. V části 8.3 naleznete výstražnou signalizaci závad. ACTIVE (V činnosti) (30:2): Po stisknutí tohoto tlačítka bude systém LUCAS provádět 30 kompresí hrudníku a potom se dočasně na 3 sekundy zastaví. Během zastavení může uživatel provést 2 cykly dýchání. Po zastavení se cyklus znovu spustí. Blikající kontrolka v kombinaci s posloupností výstražných signálů upozorní uživatele před každou pauzou pro dýchání.

9 Systém pro komprese hrudníku 9 3 Bezpečnostní opatření Pro zajištění maximální bezpečnosti si vždy pečlivě přečtěte tuto část před použitím přístroje, prováděním jakékoli práce na zařízení nebo prováděním nastavení. 3.1 Upozornění V návodu se vyskytují upozornění označená slovy VAROVÁNÍ nebo UPOZORNĚNÍ. UPOZORNĚNÍ Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek lehký nebo středně těžký úraz. VAROVÁNÍ Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo těžký úraz. 3.2 Uživatelé Společnost JOLIFE AB doporučuje, aby se systémem pro komprese hrudníku LUCAS pracovaly pouze osoby se zdravotnickou průpravou, např.: poskytovatelé první pomoci, pracovníci zdravotnické záchranné služby, zdravotní sestry, lékaři nebo zdravotnický personál, kteří: absolvovali kurz KPR podle směrnic pro resuscitaci, např. od asociace AHA (American Heart Association), Evropské rady pro resuscitaci nebo podle ekvivalentních předpisů, A absolvovali školení o způsobu používání systému LUCAS. 3.3 Kontraindikace Systém pro komprese hrudníku LUCAS NEPOUŽÍVEJTE v následujících případech: Pokud není možné systém LUCAS bezpečně nebo správně připevnit na hrudník pacienta. U příliš malých pacientů: Pokud nelze přejít do režimu PAUZA nebo START, když se tlakový polštářek dotýká hrudníku pacienta a systém LUCAS hlásí 3 rychlé signály. U příliš velkých pacientů: Pokud nelze připevnit horní část systému LUCAS k zadní desce bez stlačení pacientova hrudníku. Při používání systému LUCAS vždy dodržujte místní nebo mezinárodní směrnice pro provádění KPR. 3.4 Vedlejší účinky Mezinárodní součinnostní výbor pro resuscitaci (ILCOR) uvádí následující vedlejší účinky KPR 3 : Zlomeniny žeber a další poranění jsou běžné, avšak přijatelné důsledky KPR v porovnání s rizikem smrti v důsledku zástavy oběhu. Po resuscitaci musí být všichni pacienti znovu vyšetřeni a musí být nově vyhodnocena jejich případná zranění související s resuscitací. Kromě výše uvedených vedlejších účinků při použití systému pro komprese hrudníku LUCAS běžně dochází k podlitinám a k bolestem v hrudníku International Concensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. Resuscitation 2005;67:195

10 Symboly zobrazené na přístroji Symboly na typovém štítku Symbol Význam Pozor nebezpeèí skøípnutí prstù Během činnosti systému LUCAS nepokládejte ruce na přísavku nebo pod ní. Chraňte prsty před čelisťovými uzávěry během připojování horní části nebo při zvedání pacienta. Pozor nezvedejte pacienta za pásky Nezvedejte pacienta pomocí pásek. Pásky slouží pouze k upevnění pacientových paží k systému LUCAS. Umístěte dolní okraj přísavky těsně nad konec hrudní kosti, jak je vyznačeno na obrázku. Přísavka by měla být uprostřed těla nad hrudníkem. Zatáhnutím za uvolňovací kroužky sundáte horní část ze zadní desky. Symboly na typovém štítku Symbol Význam Pozor ètìte Návod k použití. Před použitím systému pro komprese hrudníku LUCAS si musí všichni uživatelé přečíst celý Návod k použití. Rok výroby Baterie nebo elektronické komponenty nesmí být odhazovány do normálního odpadu. 2 Art no Nepoužívat opakovaně pouze na jedno použití. Napájecí konektor IP 43 Požadovaný stupeň ochrany je zajištěn krytím podle IEC Stejnosměrné napětí Připojení k pacientovi typu BF s ochranou proti defibrilaci VDC

11 Systém pro komprese hrudníku Obecná bezpečnostní opatření Upozornění používejte pouze schválené příslušenství Se systémem LUCAS používejte pouze příslušenství schválené společností JOLIFE AB. Při použití neschváleného příslušenství nemusí systém LUCAS fungovat správně. Používejte pouze baterie LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro systém LUCAS. Při použití jiných baterií nebo napájecího zdroje může dojít k trvalému poškození systému LUCAS. Také se tím ruší platnost záruky. Upozornění kapalina Neponořujte systém LUCAS do kapaliny. Pokud by kapalina vnikla pod kryt, může dojít k poškození přístroje. 3.7 Baterie VAROVÁNÍ VYBITÁ BATERIE Pokud bliká oranžová kontrolka, proveďte jednu z následujících akcí: Vyměňte baterii za nabitou baterii. Připojte externí napájecí zdroj LUCAS. Upozornění ponechte vloženou baterii Aby bylo možné systém LUCAS používat, musí být vždy vložena baterie LUCAS (i při napájení systému pomocí napájecího zdroje). Abyste minimalizovali dobu přerušení činnosti, doporučujeme nosit v přepravní brašně nabitou náhradní baterii LUCAS. 3.8 Provoz a obsluha přístroje VAROVÁNÍ NEVHODNÁ POLOHA Pokud není možné systém LUCAS bezpečně nebo správně připevnit na hrudník pacienta, zahajte znovu manuální KPR. VAROVÁNÍ NESPRÁVNÁ POLOHA NAD HRUDNÍKEM Pokud není tlakový polštářek ve správné poloze vůči hrudní kosti, hrozí zvýšené nebezpečí poškození hrudního koše avnitřních orgánů. Rovněž je narušen krevní oběh pacienta. VAROVÁNÍ NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍ POLOHA Pokud tlakový polštářek tlačí na hrudník příliš silně nebo příliš slabě, dochází k narušení krevního oběhu pacienta. Neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a upravte výšku přísavky. VAROVÁNÍ ZMĚNA POLOHY BĚHEM ČINNOSTI Pokud dojde ke změně polohy přísavky během činnosti systému nebo defibrilace, neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a nastavte polohu. K zajištění správné polohy vždy použijte stabilizační popruh LUCAS. Upozornění defibrilační elektrody Umístěte defibrilační elektrody a vodiče tak, aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již na pacientovi umístěny elektrody, zajistěte, aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tam jsou, musíte použít nové elektrody. Upozornění gel na hrudníku Pokud se na pacientově hrudi nachází gel (např. z vyšetření ultrazvukem), poloha přísavky se během používání může měnit. Odstraňte zbytky gelu před použitím přísavky. Upozornění použití stabilizačního popruhu Pokud použití stabilizačního popruhu LUCAS brání nebo zpožďuje lékařské ošetření pacienta, počkejte s nasazením stabilizačního popruhu. Upozornění podpůrné terapie Použití jiného lékařského vybavení nebo léků v kombinaci se systémem LUCAS může ovlivnit účinek systému. Vždy si prostudujte návody k použití jiného lékařského vybavení nebo léků, abyste se ujistili, že jsou vhodné pro použití v kombinaci s KPR. VAROVÁNÍ Rušení EKG Stlačování hrudníku narušuje snímání EKG. Přes spuštěním snímání EKG stiskněte tlačítko PAUSE. Toto pozastavení by však mělo být co nejkratší. Komprese znovu spusťte stisknutím tlačítka ACTIVE (continuous) nebo ACTIVE (30:2).

12 12 VAROVÁNÍ PORANĚNÍ PACIENTA Během činnosti systému LUCAS neponechávejte pacienta nebo zařízení bez dozoru. Pozor nebezpečí skřípnutí prstů Během činnosti systému LUCAS nepokládejte ruce na přísavku nebo pod ní. Chraňte prsty před čelisťovými uzávěry během připojování horní části nebo při zvedání pacienta. Upozornění IV přístup Nesmí dojít k zablokování IV přístupu. Upozornění nezakrývejte větrací otvory Nezakrývejte větrací otvory pod krytem, protože by mohlo dojít k nadměrnému zahřátí přístroje. Upozornění výstražné signalizace zařízení Pokud dojde během činnosti k závadě, rozsvítí se červená kontrolka a zazní bzučivý signál. Informace o řešení problémů naleznete v části 8.3. VAROVÁNÍ ZÁVADA Pokud dochází k přerušením činnosti, nebo nejsou komprese dostačující, nebo dochází během činnosti k neobvyklým jevům, postupujte následovně: Stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu zastavte systém LUCAS a sejměte přístroj z pacienta. Zahajte manuální stlačování hrudníku. Upozornění nezvedejte pacienta za pásky Nezvedejte pacienta pomocí pásek. Pásky slouží pouze k upevnění pacientových paží k systému LUCAS. 3.9 Údržba a opravy Pro zajištění správné funkce systému LUCAS doporučujeme provádět roční servisní prohlídku. Při odesílání systému LUCAS do servisu používejte originální přepravní krabici. Uschovejte originální přepravní krabici s výplní pro tento účel. VAROVÁNÍ NEOTEVÍRAT Systém LUCAS nikdy neotevírejte. Neměňte ani neupravujte žádné externí ani interní součásti systému LUCAS. Pokud není uvedeno jinak, musí veškerou údržbu a opravy provádět servisní pracovníci autorizovaní společností JOLIFE AB. Při nedodržení výše uvedených podmínek hrozí nebezpečí úrazu nebo smrti uživatele nebo pacienta a ruší se platnost záruky. Aktuální informace o tom, kam máte odeslat systém LUCAS k provedení údržby, získáte od svého distributora nebo od společnosti JOLIFE AB. 4 Příprava před prvním použitím 4.1 Dodávané součásti Systém pro komprese hrudníku LUCAS 2 je dodáván v jedné krabici, která obsahuje: Systém LUCAS (horní část a zadní deska) 3 přísavky LUCAS na jedno použití Měkkou přepravní brašnu Návod k použití v příslušné jazykové verzi Dobíjecí baterii LUCAS Stabilizační popruh LUCAS Pásky LUCAS Příslušenství (volitelné): Přísavky LUCAS na jedno použití Externí nabíječku baterií LUCAS Další baterie LUCAS Napájecí zdroj LUCAS s napájecím kabelem Napájecí kabel do vozidla LUCAS 12-24V DC Další příslušenství naleznete v dodatku A: Součásti a příslušenství systému LUCAS 2.

13 Systém pro komprese hrudníku Baterie Patentovaná LiPo (Lithium Polymer) baterie je výhradním napájecím zdrojem pro systém LUCAS. Baterii je možné ze systému vyjmout a dobít. Baterie je mechanicky zajištěna v přístroji LUCAS i v nabíječce baterií, aby byla vždy správně vložena. Na horní straně baterie jsou kontakty zajišťující napájení a komunikaci s nabíječkou baterií a systémem LUCAS. Vloženou v systému LUCAS - Vložte baterii do otvoru v krytu systému LUCAS. - Zapojte napájecí zdroj do napájecího konektoru na boku systému LUCAS. - Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky Nabíjení baterie Baterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby: V externí nabíječce baterií LUCAS (volitelná) - Vložte baterii do otvoru v nabíječce baterií. - Zapojte napájecí kabel nabíječky baterií do elektrické zásuvky. Plně nabitá baterie je indikována zelenými kontrolkami. Upozornění - ponechte vloženou baterii Aby bylo možné systém LUCAS používat, musí být vždy vložena baterie LUCAS (i při napájení systému pomocí napájecího zdroje). Upozornění - používejte pouze schválené příslušenství Se systémem LUCAS používejte pouze příslušenství schválené společností JOLIFE AB. Při použití neschváleného příslušenství nebude systém LUCAS fungovat správně. Používejte pouze baterie LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro systém LUCAS. Při použití jiných baterií nebo napájecího zdroje může dojít k trvalému poškození systému LUCAS. Také se tím ruší platnost záruky.

14 Příprava stabilizačního popruhu LUCAS Před prvním použitím systému LUCAS připevněte pásky podpěrného ramene, které jsou součástí stabilizačního popruhu, k podpěrným ramenům. 1. Omotejte vždy jeden pásek podpěrného ramene kolem podpěrného ramene. 2. Utáhněte spony na vnitřní straně podpěrného ramene. 4.4 Příprava přepravní brašny TM 1. Vložte plně nabitou baterii LUCAS do otvoru pro baterii v krytu systému LUCAS. 2. Zkontrolujte, zda je správně nasazena přísavka. 3. Horní část přístroje položte do brašny tak, aby kryt směřoval k otevřenému konci. 4. Do jedné z kapes mezi podpěrnými rameny uložte externí napájecí zdroj (volitelný). 5. Do druhé kapsy uložte další (volitelnou) nabitou baterii LUCAS. 6. Uložte opěrku hlavy stabilizačního popruhu mezi podpěrná ramena. 7. Do bočních kapes u krytu lze uložit další přísavky. 8. Navrch brašny položte zadní desku. 9. Zavřete vnitřní zelený zámek. 10. Do průhledné kapsy brašny uložte Návod k použití. 11. Zavřete brašnu.

15 3 30:2 Systém pro komprese hrudníku 15 5 Použití systému LUCAS 5.1 Příjezd k pacientovi Při potvrzení zástavy srdce okamžitě zahajte manuální kardiopulmonární resuscitaci (KPR). Pokračujte v ní s minimem přestávek. 3. Stisknutím tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu na 1 sekundu zapněte systém LUCAS v brašně a spusťte test přístroje. Až se rozsvítí zelená kontrolka u tlačítka ADJUST, systém bude připraven k použití. 5.2 Vybalení systému LUCAS 1. Položte brašnu horním koncem k sobě. 2. Položte levou ruku na černý pásek na levé straně a zatáhněte za červenou rukojeť, až se brašně rozvine. TM LUCAS 2 Poznámka: Pokud ponecháte systém LUCAS v režimu ADJUST po dobu 5 minut, automaticky se vypne. Upozornění výstražná signalizace zařízení Pokud dojde k poruše, rozsvítí se červená kontrolka a zazní bzučivý signál. Informace o řešení problémů naleznete v části 8.3. Upozornění ponechte vloženou baterii Aby bylo možné systém LUCAS používat, musí být vždy vložena baterie LUCAS (i při napájení systému pomocí napájecího zdroje).

16 Aplikace na pacienta 1. Vyjměte z přepravní brašny zadní desku. 5. Znovu zahajte manuální KPR. 6. Uchopte držadla na podpěrných ramenou a vyjměte horní část systému LUCAS z brašny. Jedním zatáhnutím za uvolňovací kroužky otevřete čelisťové uzávěry. 7. Pusťte uvolňovací kroužky. 2. Ukončete manuální KPR. 3. Podepřete hlavu pacienta. 4. Opatrně podložte zadní desku systému LUCAS pod pacienta, těsně pod podpaždí. Použijte některý z následujících postupů: a. Podržte pacientovo rameno a trošku zvedněte horní část těla. b. Převalujte pacienta ze strany na stranu. Poznámka: Pokud přesně umístíte zadní desku, zjednodušíte a zrychlíte správné umístění přísavky.

17 Systém pro komprese hrudníku Připevněte podpěrné rameno, které je k vám nejblíže, k zadní desce. 5.4 Nastavení a použití Kompresní bod musí být ve stejném místě jako u manuální KPR a musí odpovídat předpisům. Když je tlakový polštářek v přísavce ve správné poloze, dolní okraj přísavky je umístěn těsně nad koncem hrudní kosti. 9. Ukončete manuální KPR. 10. Připevněte k zadní desce druhé podpěrné rameno, aby obě podpěrná ramena pasovala proti zadní desce. Ramena zacvakněte. 11. Jednou za ně zatáhněte, abyste se přesvědčili, že jsou části správně spojeny. Vnější okraj přísavky Tlakový polštářek VAROVÁNÍ NESPRÁVNÁ POLOHA NAD HRUDNÍKEM Pokud není tlakový polštářek ve správné poloze vůči hrudní kosti, hrozí zvýšené nebezpečí poškození hrudního koše avnitřních orgánů. Rovněž je narušen krevní oběh pacienta. Poznámka: Pokud se horní část nepřipojí k zadní desce, zkontrolujte, zda jsou čelisťové uzávěry otevřeny a zda jste uvolnili uvolňovací kroužky. VAROVÁNÍ PŘÍLIŠ VELKÝ PACIENT Pokud je pacient příliš velký, horní část systému LUCAS se nespojí se zadní deskou bez stlačení pacientova hrudníku. Pokračujte v manuálním stlačování hrudníku.

18 18 1. Prstem zkontrolujte, zda je dolní okraj přísavky těsně nad koncem hrudní kosti. c. Stisknutím tlačítka PAUSE nastavte počáteční polohu a vyjměte prsty zpřísavky. V případě potřeby přemístěte přístroj tak, že zatáhnete za podpěrná ramena a upravíte jeho polohu. 2. Upravte výšku přísavky a nastavte počáteční polohu. a. Systém LUCAS musí být v režimu ADJUST. b. Stlačte přísavku dolů dvěma prsty, až se tlakový polštářek dotkne pacientova hrudníku, aniž by došlo ke stlačení hrudníku. d. Zkontrolujte správnou polohu. Pokud není poloha správná, stiskněte tlačítko ADJUST, zatáhněte za přísavku a změňte vycentrování nebo výšku a nastavte novou počáteční polohu. Stiskněte tlačítko PAUSE. e. Stiskněte tlačítko ACTIVE (continuous) NEBO ACTIVE (30:2) a spusťte stlačování hrudníku. Poznámka: Pokud je tlakový polštářek přitlačen na hrudník příliš silně nebo příliš slabě, systém LUCAS nastaví tlakový polštářek do správné počáteční polohy (v rozmezí 30 mm) VAROVÁNÍ NEVHODNÁ POLOHA Pokud není možné systém LUCAS bezpečně nebo správně připevnit na hrudník pacienta, zahajte znovu manuální KPR. VAROVÁNÍ PŘÍLIŠ MALÝ PACIENT Pokud nelze přejít do režimu PAUZA nebo START, když se tlakový polštářek dotýká hrudníku pacienta a systém LUCAS hlásí 3 rychlé signály. Znovu zahajte manuální stlačování.

19 Systém pro komprese hrudníku 19 VAROVÁNÍ NESPRÁVNÁ POČÁTEČNÍ POLOHA Pokud tlakový polštářek tlačí na hrudník příliš silně nebo příliš slabě, dochází k narušení krevního oběhu pacienta. Neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a upravte výšku přísavky. Upozornění gel na hrudníku Pokud se na pacientově hrudi nachází gel (např. z vyšetření ultrazvukem), poloha přísavky se během činnosti systému může měnit. Odstraňte zbytky gelu před použitím přísavky. Pozor nebezpečí skřípnutí prstů Během činnosti systému LUCAS nepokládejte ruce ani jiné části těla na přísavku nebo pod ní. Nedotýkejte se čelisťových uzávěr, zvláště při zvedání pacienta. VAROVÁNÍ PORANĚNÍ PACIENTA Během činnosti systému LUCAS neponechávejte pacienta nebo zařízení bez dozoru. VAROVÁNÍ ZMĚNA POLOHY BĚHEM ČINNOSTI Pokud dojde ke změně polohy přísavky během činnosti systému nebo defibrilace, neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a nastavte polohu. K zajištění správné polohy vždy použijte stabilizační popruh LUCAS. Upozornění nezakrývejte větrací otvory Nezakrývejte větrací otvory pod krytem, protože by mohlo dojít k nadměrnému zahřátí přístroje. 5.5 Použití stabilizačního popruhu LUCAS Stabilizační popruh LUCAS pomáhá zajistit správnou polohu během činnosti přístroje. Použijte ho během činnosti systému LUCAS, abyste co nejvíce omezili přestávky. Upozornění použití stabilizačního popruhu Pokud použití stabilizačního popruhu LUCAS brání nebo zpožďuje lékařské ošetření pacienta, počkejte s nasazením stabilizačního popruhu. 1. Vyjměte z přepravní brašny opěrku hlavy, která je součástí stabilizačního popruhu (pásek podpěrných ramen stabilizačního popruhu by již měl být připevněn k podpěrným ramenům). 2. Opěrku hlavy ve sponách úplně roztáhněte. 3. Opatrně zvedněte pacientovu hlavu a podložte opěrku hlavy pod pacientův krk. Umístěte opěrku co nejblíže k pacientovým ramenům. 4. Spojte spony na páscích podpěrných ramen se sponami na opěrce hlavy. Připojte tyto sponky na popruzích opěrky hlavy k popruhům přístroje. Zkontrolujte, že tyto popruhy nejsou překroucené. 5. Pevně podržte podpěrná ramena systému LUCAS a pevně dotáhněte opěrku hlavy. VAROVÁNÍ ZÁVADA Pokud dochází k přerušením činnosti, nebo nejsou komprese dostačující, nebo dochází během činnosti k neobvyklým jevům, postupujte následovně: Stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu zastavte systém LUCAS a sejměte přístroj z pacienta. Zahajte manuální stlačování hrudníku. VAROVÁNÍ VYBITÁ BATERIE Pokud bliká oranžová kontrolka, proveďte jednu z následujících akcí: Vyměňte baterii za nabitou baterii. Připojte externí napájecí zdroj LUCAS.

20 20 6. Zkontrolujte, zda je přísavka správně umístěna na hrudníku pacienta. Pokud tomu tak není, upravte její polohu: a. Stiskněte tlačítko ADJUST. b. Uvolněte opěrku hlavy z pásků podpěrných ramen. c. Nastavte polohu přísavky (viz popis v části 5.4.2). d. Až bude přísavka ve správné poloze, zahajte stisknutím tlačítka ACTIVE (continuous) nebo ACTIVE (30:2) komprese. e. Znovu připevněte opěrku hlavy. Viz kroky 2 až 5 výše Příprava ke zvednutí pacienta 1. Rozhodněte, které vybavení budete přemisťovat a kam přistavíte přepravní vozidlo. 2. Příprava na straně pacienta: a. Vložte jednu ruku pod čelisťové uzávěry pod podpěrné rameno. 5.6 Přemístění pacienta Zajištění pacientových paží Při přemisťování pacienta můžete zajistit jeho paže pomocí pásek na systému LUCAS. Tím se přemisťování pacienta usnadní. b. Druhou rukou uchopte pacienta za pásek, kalhoty nebo pod stehnem. 3. Pacientova hlava musí být ve stabilní poloze. Upozornění nezvedejte pacienta za pásky Nezvedejte pacienta pomocí pásek. Pásky slouží pouze k upevnění pacientových paží k systému LUCAS. Upozornění IV přístup Nesmí dojít k zablokování IV přístupu Zvedání pacienta 1. Stisknutím tlačítka PAUSE dočasně zastavte stlačování. 2. Zvedněte a přemístěte pacienta na nosítka nebo do přepravního vozidla (na opěradlo, vakuovou matraci nebo podobnou podložku). 3. Zkontrolujte, zda je přísavka správně umístěna na hrudníku pacienta. 4. Stiskněte tlačítko ACTIVE (continuous) nebo ACTIVE (30:2) a znovu spusťte stlačování hrudníku.

21 Systém pro komprese hrudníku Přemístění pacienta Systém LUCAS může pracovat i během přemisťování pacienta za následujících podmínek: Systém LUCAS i pacient jsou bezpečně uloženi v přepravním vozidle. Systém LUCAS zůstává ve správné poloze a pod správným úhlem na pacientově hrudníku Výměna baterie Při výměně baterie omezte přestávky na minimum. Poznámka: Abyste minimalizovali dobu přerušení činnosti, doporučujeme nosit vpřepravní brašně nabitou náhradní baterii LUCAS. 1. Stisknutím tlačítka PAUSE dočasně zastavte stlačování. 2. Vytáhněte baterii ven a nahoru. V případě potřeby upravte polohu přísavky. VAROVÁNÍ ZMĚNA POLOHY BĚHEM ČINNOSTI Pokud dojde ke změně polohy přísavky během činnosti systému nebo defibrilace, neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a nastavte polohu. K zajištění správné polohy vždy použijte stabilizační popruh LUCAS. 5.7 Výměna napájecího zdroje za provozu Když je baterie téměř vybitá, systém LUCAS na to upozorní blikající oranžovou kontrolkou a výstražným signálem. 3. Vložte plně nabitou baterii LUCAS. Vkládejte ji seshora. 4. Počkejte, dokud se nerozsvítí zelená kontrolka. 5. Stiskněte tlačítko ACTIVE (continuous) nebo ACTIVE (30:2) a znovu spusťte stlačování hrudníku. Funkce systému LUCAS Smart Restart si pamatuje nastavení a počáteční polohu po dobu 60 sekund. Poznámka: Pokud výměna baterie trvá déle než 60 sekund, systém LUCAS provede test funkčnosti a počáteční polohu musíte nastavit znovu.

22 Připojení k externímu zdroji napájení Napájecí zdroj LUCAS nebo napájecí kabel do vozidla LUCAS lze připojit ve všech provozních režimech. Upozornění ponechte vloženou baterii Aby bylo možné systém LUCAS používat, musí být vždy vložena baterie LUCAS (i při napájení systému pomocí napájecího zdroje). Postup při použití kabelu napájecího zdroje: Připojte kabel napájecího zdroje k systému LUCAS Defibrilace Defibrilaci je možné během činnosti systému LUCAS použít. 1. Defibrilační elektrody můžete připojit před nebo po umístění systému LUCAS. 2. Defibrilaci provádějte podle pokynů výrobce defibrilátoru. Upozornění defibrilační elektrody Umístěte defibrilační elektrody a vodiče tak, aby nebyly pod přísavkou. Pokud jsou již na pacientovi umístěny elektrody, zajistěte, aby nebyly pod přísavkou. Jestliže tam jsou, musíte použít nové elektrody. 3. Po defibrilaci zkontrolujte, zda je přísavka ve správné poloze. V případě potřeby její polohu upravte. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ( V, 50/60 Hz). Postup při použití napájecího kabelu do vozidla: Připojte napájecí kabel do vozidla k systému LUCAS. Zapojte napájecí kabel do vozidla do zásuvky ve vozidle (12-24 V DC). 5.8 Podpůrné terapie Upozornění podpůrné terapie Použití jiného lékařského vybavení nebo léků v kombinaci se systémem LUCAS může ovlivnit účinek systému. Vždy si prostudujte návody k použití jiného lékařského vybavení nebo léků, abyste se ujistili, že je lze použít v kombinaci s KPR. VAROVÁNÍ ZMĚNA POLOHY BĚHEM ČINNOSTI Pokud dojde ke změně polohy přísavky během činnosti systému nebo defibrilace, neprodleně stiskněte tlačítko ADJUST a nastavte polohu. K zajištění správné polohy vždy použijte stabilizační popruh LUCAS. VAROVÁNÍ - RUŠENÍ EKG Stlačování hrudníku narušuje snímání EKG. Přes spuštěním snímání EKG stiskněte tlačítko PAUSE. Toto pozastavení by však mělo být co nejkratší. Komprese znovu spusťte stisknutím tlačítka ACTIVE (continuous) nebo ACTIVE (30:2).

23 Systém pro komprese hrudníku Dýchání Vždy dodržujte místní nebo mezinárodní předpisy pro dýchání. Systém LUCAS lze používat ve dvou režimech: ACTIVE (continuous) Po stisknutí tohoto tlačítka bude systém LUCAS spojitě provádět komprese. Zelená kontrolka bude blikat 8krát za minutu, aby upozornila na dýchání během probíhajících kompresí. ACTIVE (30:2) Po stisknutí tohoto tlačítka bude systém LUCAS provádět 30 kompresí hrudníku a potom se dočasně na 3 sekundy zastaví. Během zastavení může uživatel provést 2 cykly dýchání. Po zastavení se cyklus znovu spustí. Blikající kontrolka v kombinaci s posloupností výstražných signálů upozorní uživatele před každou pauzou pro dýchání Použití v katetrizační laboratoři Systém LUCAS lze použít v katetrizační laboratoři. Kromě kompresního mechanizmu je převážně prostupný pro rádiové záření a umožňuje většinu druhů rentgenového snímání. 5.9 Sejmutí přístroje LUCAS z pacienta 1. Stisknutím tlačítka ON/OFF na 1 sekundu vypněte přístroj. 2. Pokud je k systému LUCAS připevněn stabilizační popruh, odpojte opěrku hlavy, která je součástí stabilizačního popruhu, od pásků podpěrných ramen. 3. Zatáhnutím za uvolňovací kroužky sundejte horní část ze zadní desky. 4. Pokud to pacientův stav dovolí, sejměte také zadní desku. 6 Ošetření po použití apříprava na další použití Po každém použití systému pro komprese hrudníku LUCAS proveďte následující kroky: 1. Sundejte přísavku (viz část 6.2). 2. V případě potřeby sundejte a vyčistěte pásky a stabilizační popruh (viz části 6.1 a 6.3). 3. Přístroj očistěte a nechte ho vyschnout (viz část 6.1). Příprava na další použití: 4. Vyměňte v otvoru pro baterii v krytu použitou baterii za plně nabitou. 5. Nasaďte novou přísavku. 6. Pokud jste sundali pásky, znovu je připevněte. 7. Pokud jste sundali pásky podpěrných ramen stabilizačního popruhu LUCAS, znovu je připevněte. 8. Uložte přístroj do přepravní brašny. Horní část přístroje položte do brašny tak, aby kryt směřoval kotevřenému konci. Do jedné z kapes mezi podpěrnými rameny uložte externí napájecí zdroj (volitelný). Do druhé kapsy uložte další (volitelnou) nabitou baterii LUCAS. Uložte opěrku hlavy stabilizačního popruhu mezi podpěrná ramena. Do bočních kapes u krytu lze uložit další přísavky. Navrch brašny položte zadní desku. Zavřete vnitřní zelený zámek. Do průhledné kapsy brašny uložte Návod k použití. 9. Zavřete brašnu. Jednou týdně a po každém použití provádějte pravidelné kontroly (podle pokynů v části o údržbě).

24 Pravidelné čištění Vyčistěte všechny povrchy a pásky měkkým hadříkem a teplou vodou s jemným čisticím nebo dezinfekčním prostředkem, např. 70% roztokem isopropylalkoholu 45% roztokem isopropylalkoholu spřidaným čisticím prostředkem kvartérní amonnou sloučeninou 10% bělicím prostředkem Dodržujte pokyny k manipulaci od výrobce dezinfekčního prostředku. Upozornění kapalina Neponořujte systém LUCAS do kapaliny. Pokud by kapalina vnikla pod kryt, může dojít k poškození přístroje. 6.3 Sejmutí a připevnění pásek Sejmutí: 1. Pásky rozepněte a stáhněte je z kovových kroužků na podpěrných ramenech systému LUCAS. Vyčistěte je postupem uvedeným v části 6.1. Připevnění: 1. Provlékněte pásky kovovým držákem na podpěrných ramenech systému LUCAS. 2. Přeložte pásky tak, aby byl vidět symbol. 3. Jednotlivé díly pásku k sobě pevně přitlačte. Před zabalením do brašny nechte přístroj řádně vyschnout. 6.2 Sejmutí a nasazení přísavky Sundejte přísavku z černé trubice. Přísavku zlikvidujte jako kontaminovaný zdravotnický odpad. Napojte novou přísavku na černou trubici. Zkontrolujte, zda je přísavka k trubici pevně připojena.

25 Systém pro komprese hrudníku Sejmutí a připevnění stabilizačního popruhu LUCAS Sundejte pásky podpěrných ramen, které jsou součástí stabilizačního popruhu, rozepnutím spon. Vyčistěte stabilizační popruh postupem uvedeným v části 6.1. Nasaďte popruh postupem uvedeným v části Vyjmutí a dobití baterie 1. Vyměňte baterii za plně nabitou. 2. Použitou baterii dobijte pro pozdější použití. Baterii LUCAS lze nabíjet dvěma způsoby: V externí nabíječce baterií LUCAS (volitelná) - Vložte baterii do otvoru v nabíječce baterií. - Zapojte napájecí kabel nabíječky baterií do elektrické zásuvky. Vloženou v systému LUCAS - Vložte baterii do otvoru v krytu systému LUCAS. - Zapojte napájecí zdroj nebo napájecí kabel do vozidla do napájecího konektoru na boku systému LUCAS. - Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Upozornění - používejte pouze schválené příslušenství Se systémem LUCAS používejte pouze příslušenství schválené společností JOLIFE AB. Při použití neschváleného příslušenství nebude systém LUCAS fungovat správně. Používejte pouze baterie LUCAS a napájecí zdroj LUCAS určené pro systém LUCAS. Při použití jiných baterií nebo napájecího zdroje může dojít k trvalému poškození systému LUCAS. Také se tím ruší platnost záruky. 7 Údržba 7.1 Pravidelné kontroly Jednou týdně a po každém použití systému pro komprese hrudníku LUCAS proveďte následující kroky: 1. Zkontrolujte, zda je přístroj čistý. 2. Zkontrolujte, zda je nasazena nová přísavka. 3. Zkontrolujte, zda jsou připevněny pásky. 4. Zkontrolujte, zda jsou kolem podpěrných ramen připevněny dva pásky podpěrných ramen stabilizačního popruhu. 5. Vytáhnutím nahoru za uvolňovací kroužky otevřete čelisťové uzávěry. 6. Zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Když je systém LUCAS vypnutý, stiskněte tlačítko MUTE. Rozsvítí se indikátor stavu baterie a zobrazí se stav baterie (viz část 8.1). 7. Stisknutím tlačítka ON/OFF spustíte test systému LUCAS. Zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka ADJUST bez signalizace výstrahy. 8. Dalším stisknutím tlačítka ON/OFF systém LUCAS vypněte. Plně nabitá baterie je indikována zelenými kontrolkami. Upozornění - ponechte vloženou baterii Aby bylo možné systém LUCAS používat, musí být vždy vložena baterie LUCAS (i při napájení systému pomocí napájecího zdroje).

26 26 8 Řešení problémů 8.1 Indikace a výstrahy během normálního používání V níže uvedené tabulce naleznete příčinu zvukové nebo světelné signalizace během normálního provozu. Situace Vizuální indikace pomocí kontrolek Zvukové signály Akce uživatele Systém LUCAS je zapnutý a zbývá více než 90% kapacita nabití baterie. Plně nabitá baterie: Všechny 3 kontrolky indikace stavu baterie svítí zeleně. Žádná Žádná Systém LUCAS je zapnutý a zbývá více než 60% a méně než 90% kapacita nabití baterie. Baterie je nabitá z 2/3: 2 kontrolky indikace stavu baterie vpravo svítí zeleně. Žádná Žádná Systém LUCAS je zapnutý a zbývá více než 30% a méně než 60% kapacita nabití baterie. Baterie je nabitá z 1/3: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo svítí zeleně. Žádná Žádná Systém LUCAS je zapnutý a zbývá méně než 30% kapacita nabití baterie (přibližně 10 minut provozu). Vybitá baterie: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo bliká oranžově. Přerušovaná výstraha Vyměňte baterii nebo připojte externí napájecí zdroj. Externí napájecí zdroj systému LUCAS je připojen a nabíjí baterii. Nabíjení baterie: Všechny 3 kontrolky indikace stavu baterie se postupně rozsvěcují zeleně. Žádná Žádná Externí napájecí zdroj systému LUCAS je připojen a baterie je plně nabitá. Plně nabitá baterie: Všechny 3 kontrolky indikace stavu baterie svítí zeleně. Žádná Žádná Baterie byla použita více než 200krát při kompresích trvajících déle než 10 minut nebo je starší než 3 roky. Konec životnosti baterie: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo svítí oranžově místo zeleně ve všech výše uvedených situacích. Žádná Zlikvidujte baterii. V režimu ADJUST. Kontrolka ADJUST svítí zeleně. Žádná Žádná V režimu PAUSE. Kontrolka PAUSE svítí zeleně. Žádná Žádná

27 Systém pro komprese hrudníku 27 Situace V režimu ACTIVE (continuous). V režimu ACTIVE (30:2). Vizuální indikace pomocí kontrolek Tlačítko ACTIVE (continuous); systém LUCAS provádí spojitě komprese hrudníku. Zelená kontrolka bude blikat 8krát za minutu. Kontrolka ACTIVE (30:2) svítí zeleně a bliká během kompresí číslo 26, 27, 28, 29 a 30. Zvukové signály Žádná Výstražný signál během kompresí číslo 28 (bim), 29 (bim) a 30 (bam). Akce uživatele Jedná se o upozornění na dýchání během probíhajících kompresí. Upozorňuje uživatele, aby nechal pacienta dýchat, když se systém LUCAS dočasně zastaví po 30 kompresích. Když je přísavka v nižší než minimální poloze (výška hrudní kosti menší než 17 cm) a nemůžete přejít do režimu PAUSE nebo ACTIVE, pacient je příliš malý. Příliš velká mezera mezi tlakovým polštářkem a pacientovým hrudníkem během činnosti. Komprese budou příliš mělké. Žádná 3 rychlé signály Pokračujte manuálním stlačováním. Žádná 3 rychlé signály během činnosti Stiskněte tlačítko ADJUST a znovu nastavte počáteční polohu, abyste eliminovali mezeru. Restartujte komprese. 8.2 Výměna baterie a funkce Smart Restart Pokud vyměníte baterii rychle do 60 sekund a systém LUCAS je přitom zapnutý, funkce LUCAS Smart Restart si pamatuje nastavení a počáteční polohu podle níže uvedené tabulky. Pokud výměna baterie trvá déle než 60 sekund, systém LUCAS provede test funkčnosti apočáteční polohu musíte nastavit znovu. Režim při vyjmutí baterie PAUSE Režim po vložení nové baterie PAUSE (se stejnou počáteční polohou) ACTIVE (continuous) PAUSE (se stejnou počáteční polohou) ACTIVE (30:2) PAUSE (se stejnou počáteční polohou) ADJUST ADJUST Vypnuto Vypnuto

28 Signalizace závad Níže je uveden seznam všech výstrah, které může systém LUCAS signalizovat. Signalizaci výstrah můžete na 60 sekund ztlumit stisknutím tlačítka MUTE. Pokud systém LUCAS nefunguje správně, okamžitě zahajte manuální komprese. Příčina Charakter kompresí mimo mezní hodnoty (příliš hluboké, příliš mělké a nesprávné časování) Rostoucí teplota systému LUCAS Příliš vysoká teplota systému LUCAS Vizuální indikace pomocí kontrolek Zvukové výstrahy Důsledek Červená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví. Výstražná signalizace Žádná Červená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví. Hardwarová chyba Červená kontrolka Výstraha Komprese se zastaví. Příliš vysoká teplota baterie Vybitá baterie Chyba baterie Blikající červená výstraha: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo bliká červeně. Blikající červená výstraha: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo bliká červeně. Svítí červená výstraha: Kontrolka indikace stavu baterie nejvíce vpravo svítí červeně. Přerušovaná výstraha Přerušovaná výstraha Výstraha Komprese se zastaví. Komprese se zastaví. Baterii je nutno dobít v externí nabíječce baterií. Komprese se zastaví. Baterii nelze dále používat. Pokud se výše popsaná závada zdá být trvalá, systém LUCAS musí být zkontrolován oprávněným servisním pracovníkem. Poraďte se s místním zástupcem společnosti Physio- Control nebo se obraťte na společnost JOLIFE AB. Kontaktní informace naleznete na

29 Systém pro komprese hrudníku 29 9 Technické údaje Všechny technické údaje uvedené v této kapitole platí pro systém pro komprese hrudníku LUCAS Parametry pacienta Kategorie Pacienti, u kterých lze použít systém pro komprese hrudníku LUCAS: Údaje Dospělí pacienti, kteří se vejdou do přístroje: s výškou hrudní kosti 6,7 až 11,9 palce / 170 až 303 mm s maximální šířkou hrudníku 17,7 palce / 449 mm Použití systému LUCAS není omezeno hmotností pacienta. 9.2 Parametry komprese Kategorie Hloubka komprese (průměrný pacient) Údaje Pacienti s výškou hrudní kosti nad 185 mm: 53 ±2 mm Menší pacienti s výškou hrudní kosti do 185 mm: 40 až 53 mm Frekvence kompresí 102 ± 2 kompresí za minutu Pracovní cyklus komprese 50 ± 5% Režimy komprese (volitelné uživatelem) 30:2 (30 kompresí následovaných 3sekundovou pauzou na dýchání) Spojité komprese 9.3 Fyzické parametry přístroje Kategorie Rozměry sestaveného přístroje (V Š H) Rozměry přepravní brašny s přístrojem uvnitř (V Š H) Hmotnost přístroje s baterií Údaje cm cm 7,8 kg 9.4 Parametry okolního prostředí pro použití přístroje Kategorie Údaje Provozní teplota +0 C až +40 C -20 C do 1 hodiny po skladování při pokojové teplotě Skladovací teplota -20,00 C až +70,00 C Relativní vlhkost 5% až 98%, bez kondenzace Klasifikace IP (IEC60529) IP 43 Pracovní vstupní napětí V DC

30 Fyzické parametry baterie Kategorie Rozměry (V Š H) Hmotnost Typ Kapacita Napětí baterie (jmenovité) Počáteční doba provozu baterie (průměrný pacient) Maximální doba nabíjení baterie Požadovaný interval výměny baterie Údaje 13,0 8,8 5,7 cm 0,6 kg Dobíjecí LiPo (Lithium Ion Polymer) 3300 mah (obvyklá), 86 Wh 25,9 V 45 minut (obvyklá) Méně než 4 hodiny při pokojové teplotě (22 C) Doporučujeme vyměnit baterii každé 3 roky nebo po 200 použitích (každé trvající déle než 10 minut). 9.6 Parametry okolního prostředí pro použití baterie Kategorie Údaje Provozní teplota 0 C až +40 C, okolní, při vložení do přístroje Teplota při nabíjení 5 C až +35 C okolní (doporučujeme 20 C až 25 C) Skladovací teplota 0 C až +40 C, okolní, po kratší dobu než šest měsíců Klasifikace IP (IEC60529) IP 44

31 Systém pro komprese hrudníku Směrnice pro elektromagnetické parametry okolního prostředí Směrnice a prohlášení výrobce elektromagnetická kompatibilita emise Systém LUCAS 2 je určen pro použití v níže specifikovaném prostředí pokud jde o elmg. pole. Zákazník nebo uživatel musí zajistit, že systém LUCAS 2 bude používán ve správném okolním prostředí. Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí popis VF emise CISPR 11 Skupina 1 Systém LUCAS 2 využívá VF energii pouze pro svou interní činnost. Jeho vyzařování emisí VF záření je tedy velmi nízké a není pravděpodobné, že by docházelo k rušení s jinými elektronickými přístroji v blízkosti přístroje LUCAS 2. VF emise CISPR 11 Třída B Systém LUCAS 2 je vhodný pro použití ve všech budovách včetně obytných Emise harmonických kmitočtů Třída A domů a míst přímo propojených IEC sveřejnou rozvodnou sítí nízkého Fluktuace napětí/emise frekvencí míhání IEC Shoda napětí, ze které jsou napájeny budovy využívané k bydlení. Směrnice a prohlášení výrobce elektromagnetická kompatibilita odolnost Systém LUCAS 2 je určen pro použití v níže specifikovaném prostředí pokud jde o elmg. pole. Zákazník či uživatel musí zajistit, že systém LUCAS 2 bude používán ve správném okolním prostředí. Test odolnosti Úroveň testu IEC Úroveň shody Elektromagnetické prostředí popis Elektrostatické výboje IEC Elektrické rychlé přechodové jevy / přechodové kmity IEC Rázy IEC Krátkodobé poklesy napětí, krátké výpadky sítě a fluktuace napětí v napájecím vedení podle IEC Magnetická pole se síťovým kmitočtem (50/60 Hz) podle IEC /- 6 kv kontakt +/- 8 kv vzduch +/- 2 kv pro napájecí vedení +/- 1 kv pro vstupní/výstupní vedení +/- 1 kv diferenciální režim +/- 2 kv běžný režim <5% UT (>95% pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40 % UT (60 % pokles v UT) pro 5 cyklů 70% UT (30% pokles v UT) pro 25 cyklů <5% UT (>95% pokles v UT) po dobu 5 s +/- 6 kv kontakt +/- 8 kv vzduch +/- 2 kv pro napájecí vedení není k dispozici pro vstupní/ výstupní vedení +/- 1 kv diferenciální režim není k dispozici pro běžný režim <5% UT (>95% pokles v UT) pro 0,5 cyklu 40 % UT (60 % pokles v UT) pro 5 cyklů 70% UT (30% pokles v UT) pro 25 cyklů <5% UT (>95% pokles v UT) po dobu 5 s Podlahy musí být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud je na podlaze syntetický materiál, relativní vlhkost musí být 30% nebo vyšší. Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému prostředí vkancelářských budovách nebo nemocnicích. Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému prostředí vkancelářských budovách nebo nemocnicích. Kvalita síťového napájení musí odpovídat běžnému prostředí vkancelářských budovách nebo nemocnicích. Pokud uživatel [zařízení nebo systému] požaduje nepřerušený provoz během výpadků sítě, společnost JOLIFE doporučuje napájet [zařízení nebo systém] ze zdroje napájení nebo z baterie, které nelze přerušit. 30 A/m 30 A/m Magnetická pole se síťovým kmitočtem musí mít úroveň obvyklou pro typické kancelářské nebo nemocniční prostředí.

ELEKTRICKÝ ZVEDÁK DO VANY DENTO-LIFT E

ELEKTRICKÝ ZVEDÁK DO VANY DENTO-LIFT E ELEKTRICKÝ ZVEDÁK DO VANY DENTO-LIFT E POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DF 20

NÁVOD K POUŽITÍ DF 20 NÁVOD K POUŽITÍ DF 20 ČESKY Děkujeme vám, že jste si vybrali zatavovací stroj Duni, který je určen k použití s dalšími produkty DUNIFORM. Tento stroj je zkonstruován tak, aby vám za předpokladu, že dodržíte

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40

Hmotnosti. Nabíječka se zástrčkou. Napájení. Jmenovitý příkon. Krytí IP 65. Nabíječka akumulátoru. Krytí IP 40 DENTO-LIFT S POUŽITÍ Zvedák do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití.

Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Důležité Přečtěte tuto uživatelskou příručku dříve, než budete používat a uschovejte jej pro budoucí použití. Nebezpečí Udržujte nabíječku a dezinfekční stanici mimo dosahu vody či jiných čisticích prostředků.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku

Důležité. Česky. 1Čištění holícího strojku 1 Důležité 1Před použitím Tento holící strojek pro mokré/suché holení se používá pro mokré holení s pěnou na holení nebo pro suché holení. Tento holící strojek je vodotěsný, a lze jej tudíž používat ve

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP

Návod k obsluze ŘEZAČKA EBA 435 E EBA 435 EP ŘEZAČKA Návod k obsluze EBA 435 E EBA 435 EP 1 Bezpečnostní opatření Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být

Více

Zvedací kazeta ROOMER 5200

Zvedací kazeta ROOMER 5200 NÁVOD K OBSLUZE Zvedací kazeta ROOMER 5200 Zvedací kazeta Roomer 5200 nabízí jedinečné a široké možnosti při zvedání a přepravě pacienta z jedné místnosti do druhé. S dvěma aktivními popruhy je přesun

Více

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně.

Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile. Vždy na správné straně. Návod k obsluze SMARTair plus SMARTair plus mobile Vždy na správné straně. A1 Rady uživateli... 2 A 1.1 Význam piktogramů... 2 A 1.2 Důležité pokyny... 2 A 1.3 Bezpečnostní opatření... 2 A 1.4 Účel a

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití

MG 148. z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití MG 148 CZ z Masážní pás pro shiatsu masáž Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de ČESKY

Více

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU

KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Obrázky svalů a rozmístění elektrod

Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Obrázky svalů a rozmístění elektrod Poznámka: Elektrody, které jsou na obrázku propojené, by

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303

Mercedes-Benz. Příslušenství. Dětská sedačka KID Návod k obsluze B6 6 86 8303 Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 86 8303 Dětská sedačka KID Návod k obsluze -2- Dětská bezpečnostní sedačka Mercedes-Benz (KID) Blahopřejeme Vám k Vaší nové dětské bezpečnostní sedačce Mercedes-Benz (KID).

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel.

Žádné nároky jakéhokoliv druhu nebudou přijaty za škody vyplývající z použití spotřebiče pro jiný než zamýšlený účel. Riziko nese výhradně uživatel. Vážený zákazníku, Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze na startu, bezpečnost, zamýšlené použití stejně jako čištění a péče. Otevřete stránku na začátku a na konci

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829*

Příručka pro Obsluhu. 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* 2370 Příručka pro Obsluhu Č. modelu: M23702004-230V/50HZ M23702094-230V/50HZ U.K. 1010330-230V/240V/50HZ 1010331-220V/60HZ www.tennantco.com 1024829 Rev. 00 (02-2006) *1024829* OBSLUHA Tato příručka je

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-230 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI

Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Návod k obsluze IBW2-V - IBW3-PVI Gratulujeme Vám ke koupi Vašeho nového sluchadla Interton! Tato brožura popisuje funkci kapesního sluchadla Interton Bodyworn. Jednotlivé dostupné funkce jsou závislé

Více

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka

GLOWBUOY. Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka GLOWBUOY Světlo, které vnese život do vašeho bazénu. Uživatelská příručka Gratulujeme Vám ke koupi našeho produktu. Jste jedním z mnoha chytrých majitelů bazénů, kteří objevili novou cestu jak oživit své

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Magnetický eliptický crossový trenažér

Magnetický eliptický crossový trenažér Magnetický eliptický crossový trenažér Výr. Číslo. 997 Užívatelský manuál Důležité: Před použitím produktu si pozorně přečtěte instrukce. Uschovejte tento uživatelský manuál pro budoucí použití. Specifikace

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS

STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS STMÍVAČ OSVĚTLENÍ LIGHTING MODULIS RECEIVER RTS CZ Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny 4 2.1. Obecné zásady 4 2.2. Speciální

Více

Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300

Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Návod Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Inser t O I 1 2 3 Manuál pro profesionální ústní sprchu Waterpik Water Flosser WP-250/260/300 Obsah: Bezpečnostní upozornění

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

Elektromotor s kontrolkou LED

Elektromotor s kontrolkou LED NÁVOD K POUŽITÍ Elektromotor s kontrolkou LED VYROBENO V JAPONSKU Tento návod k použití si před použitím produktu pečlivě prostudujte a uložte jej pro případné použití v budoucnu. Bezpečnostní opatření

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8698 Příručka pro uživatele o n m a b p q l k c d r j i e Salon s f g h t u 24 v 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7 Čeština Gratulujeme k nákupu

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS

OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS OSCILAČNÍ MASÁŽNÍ PÁS MODEL 608 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH PŘEDSTAVENÍ...2 BEZPEČNOST...2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE...3 I. MASÁŽNÍ PÁS A OVLÁDACÍ JEDNOTKA...3 II. NASTAVOVACÍ DÍL MASÁŽNÍHO PÁSU...3

Více

Elektrický pulzní masážní přístroj

Elektrický pulzní masážní přístroj Elektrický pulzní masážní přístroj Návod k použití Obsah Obsah... 2 O přístroji... 3 Hlavní výhody Elektrického pulzního masážního přístroje... 3 Uvnitř balení... 3 Popis funkcí... 4 Upozornění... 5 Nemělo

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství + další produkty WWW.TOY.CZ Návod k použití Hlavní rysy: - Plně funkční digitální proporční rádiové ovládání - Přesné ovládání rychlosti

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Styler a žehlička na vlasy COMBGLIDER EL-8769. Lze použít na rovné i kudrnaté vlasy

Styler a žehlička na vlasy COMBGLIDER EL-8769. Lze použít na rovné i kudrnaté vlasy Styler a žehlička na vlasy COMBGLIDER EL-8769 CZ - Návod na používání Lze použít na rovné i kudrnaté vlasy Děkujeme Vám za zakoupení žehličky na rovnání vlasů COMBGLIDER EL8769. Před použitím si prosím

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KERAMICKÝ ZÁŘIČ KH1006 Výrobky značky PRAKTIK dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika web: www.solid-czech.cz Technická data: Typ: KH1006

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V

Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V Digitální zátěžová zkoušečka startovacích baterií a nabíjecích systémů 12 V 35906 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC ESWH90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5889691

Vaše uživatelský manuál PANASONIC ESWH90 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5889691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo

Návod k použití Sluchadla REAL. RE-X Zvukovodové sluchadlo Návod k použití Sluchadla REAL RE-X Zvukovodové sluchadlo Sluchadlo a příslušenství zobrazené v tomto návodu nemusí vypadat přesně stejně, jako to Vaše. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle

Více

Návod k použití... 2-8

Návod k použití... 2-8 KS 42 CZ Designová kuchyňská váha Návod k použití... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce Simple automatická závora autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY ATTENTION! POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost lidí, je důležité, abyste si přečetli veškeré

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více