Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita"

Transkript

1 Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014

2 2 Úvodní slovo

3 Vážené dámy, vážení pánové, automobilovému průmyslu se v roce 2014 na českém trhu mimořádně dařilo, o čemž svědčí nárůst registrací nových vozů o 16,5 %. Značky koncernu Volkswagen zaznamenaly nárůst dokonce o 18,9 %. Pro společnost ŠkoFIN to byl mimořádně úspěšný rok. Počet nově uzavřených smluv vzrostl o 14 % oproti roku 2013 a tržní podíl ŠkoFINu v kategorii financování osobních a užitkových vozů za poslední dva roky vzrostl o téměř 3 procentní body. Těší nás píle, vysoké pracovní nasazení a odhodlání našich zaměstnanců, s nimiž přistupují k novým pracovním úkolům a změnám v naší firmě. Výborné obchodní a finanční výsledky jsou toho jasným důkazem. I rok 2014 byl ve znamení produktových inovací. Začátkem roku 2014 ŠkoFIN jako první společnost v rámci Volkswagen Financial Services celosvětově implementoval na ŠKODA Car Configurator financování a značkové ŠKODA Pojištění. Zákazník si tak z pohodlí domova vybere nejen požadovaný vůz, ale rovněž financování a komplexní pojištění na míru jeho aktuálním potřebám. V červnu 2014 ŠkoFIN uvedl na trh operativní leasing pro retailové zákazníky, nejprve se ŠKODA AUTO pod příznačným názvem ŠKODA Bez starostí a pak i s dalšími značkami koncernu Volkswagen. Potěšil nás velký zájem o tento produkt. Je zde patrný odklon od vlastnictví vozu k jeho využívání jako služby. Zavedli jsme profesionální produktový management, jehož součástí je nejen vývoj nových produktů, ale rovněž pravidelná revize těch stávajících. Pravidelně ověřujeme, zda stávající produktové portfolio odráží aktuální potřeby zákazníků. Provozní a projektová excelence je naší každodenní pracovní náplní. Potřeby trhu se neustále mění, chceme nabízet nové produkty, inovovat ty stávající a rozumět potřebám našich zákazníků. Jsme výkonově řízená firma, každý zaměstnanec má klíčové ukazatele ve své motivaci a participuje tak na obchodním a finančním úspěchu ŠkoFINu. Jsme vyhledávaný zaměstnavatel s dobrým renomé na trhu a při náběru se nám potvrzuje, že lidé u nás chtějí pracovat. ŠkoFIN je součástí koncernu Volkswagen, který v loňském roce prodal více než 10 mil. nových vozů po celém světě. Jeho síla je pro nás jistotou a zároveň velkým závazkem. Úzká spolupráce se značkami, dealerskou sítí koncernu Volkswagen a klíčovými obchodními partnery je pro nás velmi důležitá. Do roku 2015 hledíme optimisticky a jsme přesvědčeni, že bude stejně úspěšný jako ten loňský. Jiřina Tapšíková, jednatelka ŠkoFINu Joachim Ewald, jednatel ŠkoFINu 3

4 Obsah Profil společnosti 6 Struktura skupiny 8 Compliance 9 Regulatorní opatření 11 Firemní hodnoty 12 Složení vrcholných orgánů 13 Organizační struktura společnosti 14 Dlouhodobá strategie 15 Péče o klienty 21 Procesní a projektová excelence 22 Personální politika 23 Centrální nákup 24 IT koncepce a rozvoj 25 Finanční situace v roce Výhled na rok Zpráva z valné hromady 28 Události roku Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě 29 4 Sponzoringové a charitativní aktivity 18 Produkty a služby 19 Dealerská síť koncernu Volkswagen 20 Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 31 Rozvaha 33 Výkaz zisku a ztráty 35

5 Obsah Přehled o změnách vlastního kapitálu 36 Přehled o peněžních tocích 37 Všeobecné informace 39 Účetní postupy 40 Dlouhodobý nehmotný majetek 45 Dlouhodobý hmotný majetek 46 Pohledávky 49 Vlastní kapitál 50 Rezervy 51 Časové rozlišení 52 Závazky 53 Úvěry a ostatní půjčky 54 Daň z příjmů 56 Tržby 57 Zaměstnanci 58 Transakce se spřízněnými stranami 59 Odměna auditorské společnosti a s ní propojeným osobám 61 Smluvní závazky 61 Potenciální pohledávky 61 Potenciální závazky 62 Přehled o peněžních tocích 62 Následné události 62 Zpráva o vztazích 63 5

6 Profil společnosti Společnost ŠkoFIN je již od svého založení v roce 1992 lídrem českého trhu v oblasti úvěrového a leasingového financování automobilů. Tuto pozici upevnila i v průběhu úspěšného roku V kategorii Financování osobních a užitkových vozů dle porovnání společností sdružených v ČLFA činí podíl ŠkoFINu 23,4 %. Oproti roku 2013 se jeho tržní podíl zvýšil o 1,3 %. ŠkoFIN nabízí špičkové produkty v oblasti financování vozů jak jednotlivcům, tak firmám. Hlavním produktem je úvěr na financování nových a ojetých vozů. Jako segment s velkým potenciálem ŠkoFIN vnímá financování vozových parků prostřednictvím operativního leasingu, v němž zaujímá rovněž první místo na trhu. Zaměřuje se nejen na velké společnosti, ale také na malé a střední firmy. Zejména zde vidí velkou příležitost k růstu. V roce 2014 byl uveden produkt operativní leasing pro retailové zákazníky a zájem o tento produkt překonal naše očekávání. Na významu rok od roku nabývá financování ekologických vozů. Nezbytnou součástí úspěšného fungování společnosti je úzká spolupráce s obchodními partnery dealerskou sítí koncernu Volkswagen. Klíčovou oblast představuje úzká spolupráce s koncernovými značkami ŠKODA, Volkswagen, Audi, SEAT a Porsche. Portfolio společnosti ŠkoFIN tvoří následující základní produkty:» Úvěr, tedy koupě se splácením dle splátkového kalendáře. Díky úvěru klient nemusí utratit celou hotovost, kterou má k dispozici. Tím, že část pořizovací ceny vozu hradí v postupných splátkách, hotové peníze, které mu zůstanou, si může ponechat na nenadálé výdaje nebo například vhodně investovat. Součástí tohoto produktu je i nabídka výhodného integrovaného pojištění. Úvěr mohou využít také prodejci vozidel koncernu Volkswagen k financování svých provozních a investičních potřeb.» Investiční úvěry jsou využívány pro financování autosalonů a servisů.» Provozní úvěry pokrývají aktuální potřebu finančních prostředků prodejců vozidel a zajišťují financování technologií souvisejících s jejich prodejní a servisní činností.» Finanční leasing, tedy finanční pronájem s následnou koupí najatého vozu. Výhodou leasingu je, že klient nemusí při pořízení vozu vydat celou hotovost, ale splátky si může rozložit na delší období. I v případě tohoto produktu je nabídka doplněna o výhodné integrované pojištění.» Operativní leasing zahrnuje pronájem vozu včetně celé škály doprovodných služeb s možností volby délky pronájmu. Klient se tak nemusí starat o svůj vůz či vozový park a své náklady rozloží formou splátek do jednotlivých měsíců. Tato služba je nabízena také ve variantě Full service leasing a Fleet management. Součástí fleetových služeb je samozřejmě i komplexní analýza a poradenství, aby byl vozový park pro klienta maximálně efektivní. 6 Od června 2014 je operativní leasing nabízen rovněž retailovým zákazníkům, kteří si volí dle svých přání konkrétní model a rozsah financování služeb.

7 Profil společnosti» Factoring je moderním a flexibilním způsobem provozního financování, které je založeno na postoupení pohledávek. Prodejce vozů na základě postoupení pohledávek získává nárok na jejich profinancování až do výše 100 %. ŠkoFIN prostřednictvím tohoto produktu rovněž posiluje finanční stabilitu prodejců vozů koncernu Volkswagen.» ŠKODA Pojištění je unikátní značkový produkt pojištění motorového vozidla, který zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a další doplňková pojištění automobilu. Toto pojištění je možné sjednat ve variantách Standard a Plus dle rozsahu pojistného krytí.» Prodloužená záruka na ojeté vozy programů ŠKODA Plus a Das WeltAuto Záruka Das WeltAuto a ŠKODA Plus. Tyto programy nabízejí řidičům vozidla ochranu po uplynutí klasické nebo prodloužené tovární záruky.» Doplňkové produkty. Stávajícím zákazníkům jsou prostřednictvím klientského centra nabízeny i další produkty: následné havarijní pojištění a povinné ručení, pojištění platebních povinností (ŠkoFIN PPP), pojištění administrativně -právní ochrany (ŠkoFIN Asistent) a další služby z oblasti péče o klienta. ŠkoFIN je odpovědným poskytovatelem financování. Je zakládajícím členem NRKI a jako člen ČLFA se hlásí k etickému kodexu této asociace. Zodpovědně posuzuje finanční situaci žadatele o leasing či úvěr. Své produkty nabízí bez jakýchkoliv dodatečných poplatků například za uzavření a vedení smlouvy. Více informací najdete na Jelikož společnost podniká v oblasti poskytování finančních služeb, její konání přímo neovlivňuje životní prostředí. 7

8 Struktura skupiny Volkswagen Financial Services jsou obchodní divizí skupiny Volkswagen AG společností a zahrnují Volkswagen Financial Services AG spolu se svými dceřinými společnostmi a firmami finančních služeb v USA, Kanadě, Argentině a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo Volkswagen AG - s výjimkou finančních služeb značek Scania a Porsche a Porsche Holding Salzburg. Aktuálně jsou Volkswagen Financial Services zastoupeny v 50 zemích, disponují portfoliem okolo 10,2 milionů smluv a zaměstnávají po celém světě téměř 11,3 tisíc zaměstnanců. Automobilová divize VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES FINANCIAL SERVICES 8

9 Compliance Společnost ŠkoFIN jako součást koncernu Volkswagen při svých obchodních i provozních aktivitách dodržuje platné právní předpisy, interní předpisy společnosti a skupiny Volkswagen a stejně tak i etické předpisy společnosti, které dohromady tvoří jednotný celek předpisů Compliance. Od všech zaměstnanců společnosti ŠkoFIN se v oblasti Compliance očekává, že:» při plnění svých pracovních úkolů se budou řídit platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodními právními předpisy,» budou jednat zodpovědně a v souladu s interními předpisy společnosti a definovanými interními předpisy skupiny Volkswagen,» budou se řídit Etickým kodexem společnosti, který mimo jiné definuje základní zásady aktivit společnosti patřící do skupiny Volkswagen, jako je např. orientace na zákazníka, vynikající výkon, vytváření hodnot, zodpovědnost, obnovitelnost, udržitelnost a úcta. Společnost ŠkoFIN si je vědoma, že pouze při důsledném dodržování právních předpisů, interních norem a pravidel chování může být zajištěna úspěšnost a dlouhodobá udržitelnost jejích obchodních aktivit. Compliance se kromě nastavení a dodržování základních hodnot podnikové kultury společnosti ŠkoFIN zaměřuje rovněž na prevenci, identifikaci a minimalizaci rizik vznikajících z možného nedodržování příslušných zákonů, vnitřních předpisů a etických pravidel společnosti ŠkoFIN. Pro dosažení vyšší efektivity v oblasti Compliance byla v roce 2014 ve společnosti ŠkoFIN zavedena nová struktura tzv. Funkcí Compliance, s důrazem na decentralizaci role Compliance a dosažení vyššího propojení funkcí Compliance do jednotlivých procesů ve společnosti ŠkoFIN. Jako klíčové oblasti Compliance ve společnosti ŠkoFIN jsou definovány zejména tyto:» ochrana osobních údajů,» ochrana před možným korupčním jednáním,» ochrana před praním špinavých peněz a financováním terorismu,» ochrana proti porušování pravidel při účasti v hospodářské soutěži,» ochrana proti porušování pravidel na ochranu spotřebitele,» etický kodex společnosti a další oblasti výkonu funkce Compliance. 9

10 Compliance ŠkoFIN vnímá v neposlední řadě rovněž důležitost Compliance v oblasti IT bezpečnosti, a to z pohledu právního zabezpečení, zabezpečení informací a informačních systémů. Při své činnosti musí splňovat a splňuje nejpřísnější kritéria zabezpečení, stejná jako v případě bank nebo pojišťoven. Některé z realizovaných projektů v roce 2014 byly zaměřeny mimo jiné na ochranu dat, jak proti jejich zneužití, tak na zabezpečení informací a systémů pro udržení bez problémového provozu firmy. Aby zaměstnanci ŠkoFINu měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro dodržování nastavených požadavků ve všech oblastech Compliance, jsou pravidelně školeni v rámci školicích programů Compliance. 10

11 Regulatorní opatření ŠkoFIN patří do skupiny Volkswagen Financial Services Holding Group, jejíž součástí je i Volkswagen Bank GmbH. Skupina musí splňovat povinnosti dle německého bankovního zákona a dalších národních i mezinárodních pravidel. ŠkoFIN jako součást skupiny má za povinnost poskytovat finanční informace pro potřeby regulatorního reportingu. Pro účely skupinové konsolidace a z rozhodnutí mateřské společnosti o implementaci pravidel Basel III společnost ŠkoFIN v minulých letech zahájila projekt Basel III. Jeho cílem bylo připravit systémy a procesy pro poskytování informací mateřské společnosti v požadovaném čase a struktuře. V průběhu roku 2014 byl splněn cíl projektu a společnost již začala reportovat podle pravidel Basel III, která oproti původním pravidlům Basel II kladou důraz kromě dodržení požadované výše kapitálového vybavení k rizikově váženým aktivům také na finanční připravenost obstát při krizových scénářích z hlediska likvidity. Zároveň na konsolidované úrovni skupina Volkswagen Financial Services Holding Group prokázala svoji finanční stabilitu a úspěšně prošla zátěžovými testy. 11

12 Firemní hodnoty Odpovědnost Jaká je společnost ŠkoFIN, to je věcí každého z nás. Naše práce je každý den spojena s přijímáním desítek rozhodnutí, za která umíme nést odpovědnost. Stojíme za svým slovem a plníme své sliby. Stejně tak pevnými závazky jsou pro nás termíny a kvalita odvedené práce. Odvaha Aktivně hledáme cesty ke splnění úkolů a přání našich zákazníků. Nevymlouváme se na překážky a svoji odpovědnost nepřesouváme na jiné viníky. Umíme přiznat chybu, napravit ji a poučit se z ní, abychom jí příště předešli. Prosazujeme své názory, jsme-li přesvědčeni, že je to pro firmu správné. Důvěra Důvěra se rodí z otevřenosti. Vyžaduje čas a osobní statečnost říkat věci na rovinu. Na druhou stranu je třeba zpětnou vazbu přijímat s přiměřenou pokorou. O kontroverzních tématech diskutujeme vždy věcně a férově. Víme, že normální je si navzájem pomáhat. Orientace na zákazníka Zlepšujeme se na základě zpětné vazby od našich zákazníků, neboť jejich spokojenost je základem našeho úspěchu. Nejde jen o to, abychom o zákaznících mluvili, především je důležité mluvit s nimi. Zákazníci jsou na prvním místě, k nim směřuje veškerá naše snaha. Nadšení K poskytování služeb přistupujeme pozitivně a naši zákazníci to vnímají. S úsměvem se orientujeme na úspěch. Chceme být jedničkou na trhu a realizujeme své plány a cíle. 12

13 Složení vrcholných orgánů Společnost ŠkoFIN s.r.o. se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. srpna Hlavním předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů včetně doprovodných služeb. Složení statutárních orgánů k 31. prosinci 2014 bylo následující: Jednatelé společnosti: Jiřina Tapšíková, jednatelka Joachim Ewald, jednatel Prokura: Jana Gregorová Radek Cizner Radek Milštain Paní Jiřina Tapšíková nastoupila do společnosti v roce 1993, do roku 2003 byla ve vedoucí pozici odpovědná za ekonomické oddělení a zároveň byla prokuristkou společnosti ŠkoFIN. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka turecké dceřiné společnosti koncernu Volkswagen Financial Services AG v Istanbulu. Od zastává funkci jednatelky společnosti ŠkoFIN odpovědné za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje oddělení Credit a risk managementu, Finanční oddělení, IT, Právní oddělení, Personální oddělení a Interní audit. Pan Joachim Ewald se stal jednatelem společnosti ŠkoFIN zodpovědným za prodej, marketing, projektový management a lean management. Před nástupem do společnosti zastával funkci jednatele společnosti MAN Finance International GmbH ( ). V letech působil jako jednatel v IBM Deutschland Kreditbank GmbH. Sedm let strávil ve Ford Bank AG v Německu ( ). V roce 1997 založil její českou pobočku a po tři roky ji vedl. 13

14 Organizační struktura společnosti K byla společnost členěna následujícím způsobem: ŠkoFIN s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. srpna 1992 a její sídlo je v Praze 5, Pekařská 6, PSČ Hlavním předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Jednatelé k 31. prosinci 2014: Jiřina Tapšíková Joachim Ewald (den vzniku funkce 1. března 2014) Prokura k 31. prosinci 2014: Jana Gregorová Radek Cizner Radek Milštain Společnost je členěna následujícím způsobem: Joachim Ewald jednatel Jiřina Tapšíková jednatelka Sekretariát Asistentka vedení společnosti Interní auditor Podpora řízení prodeje Právní oddělení Projektové řízení / Lean management Finanční oddělení Marketing a obchod Credit & Risk Management Správní oddělení Personální oddělení V průběhu roku 2014 došlo k vytvoření pozice Podpora řízení prodeje a přejmenování oddělení Strategický rozvoj na Projektové řízení / Lean management. Informační technologie 14

15 Dlouhodobá strategie V roce 2008 představila společnost Volkswagen Financial Services strategii WIR 2018, která je součástí celosvětové strategie koncernu Volkswagen. Vizí této dlouhodobé strategie je stát se nejlepším poskytovatelem finančních služeb na světě. Do roku 2018 chce koncern Volkswagen prodat více než 10 milionů vozů ročně a stát se světovou jedničkou. Tento cíl byl však splněn již v roce 2014, kdy bylo prodáno 10,14 milionu vozů koncernu Volkswagen. Důraz ve strategii WIR 2018 je kladen na čtyři hlavní pilíře na zaměstnance, zákazníky, objem a ziskovost. S dlouhodobými cíli strategie WIR 2018 byli zaměstnanci ŠkoFINu poprvé seznámeni v březnu 2009, o aktuálních strategických prioritách a jejich plnění jsou informováni pravidelně. Ve vazbě na koncernovou strategii ŠkoFIN definoval dlouhodobou obchodní a IT strategii. Obě jsou vzájemně provázány tak, aby IT strategie plně podporovala požadavky obchodu. Rovněž ostatní oddělení ŠkoFINu představily strategie svých oddělení. Strategie pravidelně procházejí revizí a pro každý rok jsou stanoveny strategické aktivity, na které se společnost soustředí. Obchodní aktivity Klíčovým produktem ŠkoFINu je úvěrové financování nových a ojetých vozů. Společnost vidí prostor pro další růst v oblasti operativního leasingu a fleet managementu se zaměřením na malé a střední podniky. Velkým úspěchem druhé poloviny roku 2014 se stal operativní leasing pro retailové zákazníky, nejprve představený ve spolupráci se ŠKODA AUTO pod příznačným názvem ŠKODA Bez starostí a poté i s dalšími značkami koncernu Volkswagen. Zde vidí ŠkoFIN významný potenciál pro další růst. Značkové ŠKODA Pojištění, nabízené jak zákazníkům s financováním vozu, tak zákazníkům pořizujícím vůz za hotové, si našlo na trhu své pevné místo a prodejní výsledky předčily očekávání. Postupně bude toto značkové pojištění rozšířeno i na další značky koncernu Volkswagen. V lednu 2015 byl uveden na trh produkt ŠKODA Předplacený servis v úzké spolupráci se ŠKODA AUTO a tento produkt bude postupně zaveden u dalších značek koncernu Volkswagen. 15

16 Dlouhodobá strategie Společnost se ještě více orientuje na aktivní práci se stávajícími zákazníky a zkvalitnění péče o ně. V následujícím období se zaměří na intenzivní práci na CRM konceptu. IT a provozní oblast V roce 2014 ve ŠkoFINu pokračovaly přípravné aktivity spojené s vybudováním nového informačního systému na správu smluv v oblasti retailu a fleetu. Je to úkol strategický. Cílem je, aby společnost byla schopna rychle reagovat na tržní změny, byla flexibilní a zákaznicky ještě přívětivější. 16

17 Události roku D Car Configurator ŠKODA AUTO Zájemci o nový vůz značky ŠKODA, kteří pro jeho vizualizaci použijí inovovaný 3D Car Configurator, mají k dispozici unikátní nástroj, pomocí kterého vidí nejen celkovou cenu vozu, ale i měsíční splátku konfigurovaného vozu v každém kroku jeho výběru. Přelomovou novinkou je zobrazení celkové měsíční splátky financování včetně pojištění u každé položky dodatečné výbavy. Nový web a sociální sítě Web ŠkoFINu si v novém designu zachovává svoji původní funkčnost a plně respektuje preference a potřeby nových i stávajících zákazníků. Podle analýzy dat se zákazníci nejvíce zajímali o možnosti značkového financování formou akčních nabídek a o programy ojetých vozů. Web je plně provázán nejen se značkami ŠKODA, Volkswagen, Audi a SEAT, ale také s programy ojetých vozů, tedy Das WeltAuto a ŠKODA Plus. Sociální sítě jsou neodmyslitelným nástrojem současné komunikace a ŠkoFINu tak umožňují efektivně komunikovat s mladší cílovou skupinou. Facebook se stal především zábavnou a edukativní platformou pro fanoušky naší značky, kteří zde najdou nejen produktové novinky. Snahou je přiblížit fanouškům zákulisí a hlavní události ve ŠkoFINu a ve světě koncernových značek, přinášet zajímavosti a novinky, poskytovat rady a doporučení. Do konce roku 2014 jsme získali téměř 15 tisíc fanoušků a dle analytického průzkumu společnosti Socialbakers jsme byli v prosinci 2014 vyhlášeni mezi TOP 5 společnostmi českého Facebooku s nejvyšší mírou tzv. Engagement rate příspěvku. Chytré financování od ŠkoFINu. To dá rozum! ŠkoFIN odstartoval nový komunikační koncept To dá rozum. S Milanem Šteindlerem, tváří celého konceptu, se mohli lidé setkat na televizních obrazovkách již v prosinci 2014 v rámci tzv. teaserové fáze. Prostřednictvím postavy geniálního vědce má společnost za cíl vzdělávat veřejnost v klíčových otázkách financování automobilu. Více naleznete na webu ŠkoFINu. Ocenění, která nás těší Rok 2014 pro ŠkoFIN znamenal zisk několika ocenění. Podzimní komunikační kampaň ŠkoFIN Menu z roku 2013 získala zlatou medaili v rámci soutěže EFFIE 2014 za nejefektivnější reklamu. Dále se společnost ŠkoFIN v rámci ankety Czech TOP obdivovaných firem České republiky v kategorii Finanční zprostředkovatelé a ostatní finanční instituce umístila na prvním místě. 17

18 Sponzoringové a charitativní aktivity ŠkoFIN je přesvědčen, že pomáhat potřebným by mělo být samozřejmostí. Ti, kdo mohou pomáhat, by tak měli činit. Proto ŠkoFIN, jako velká obchodní společnost, každoročně podporuje několik zajímavých aktivit např. z oblasti sportu a kultury a zapojuje se také do charitativních projektů. Centrum Paraple Společnost ŠkoFIN byla i v roce 2014 hlavním partnerem Centra Paraple, které působí v České republice již od roku Po celých 20 let se svojí činností snaží pomáhat lidem ochrnutým následkem úrazu nebo onemocnění a jejich rodinám. Díky této pomoci se lidem s handicapem daří překonat těžkou životní situaci. Sue Ryder ŠkoFIN je sponzorem fotbalového turnaje Sue Ryder Charity Cup, jehož výtěžek pomáhá provozovat domov pro seniory Sue Ryder. Betlémy Auto je v životě důležité, ale i dnes jsou místa, kam je příjemné dojít pěšky a vnímat jejich duchovní rozměr třeba do pražských kostelů v době Vánoc. I v roce 2014 ŠkoFIN podpořil Arcibiskupství pražské, konkrétně vznik brožury s názvem Betlémy, která slouží jako průvodce při vánočním putování za betlémy instalovanými v pražských chrámech. Fotbalový klub Mladá Boleslav ŠkoFIN věří, že sport má své důležité místo ve společnosti a napomáhá nejen rozvoji těla, ale i ducha. Své sponzoringové aktivity i z tohoto důvodu rozšířil o partnerství a spolupráci s prvoligovým fotbalovým klubem Mladá Boleslav. 18

19 Produkty a služby Klíčovým partnerem ŠkoFINu při tvorbě produktů a kampaní jsou všechny značky koncernu Volkswagen. Základem kampaní byly společně připravené akční nabídky. Vzájemná spolupráce byla více provázána, kromě akčních nabídek spočívala v tvorbě nových značkových produktů, společném oslovování zákazníků a vzájemné marketingové podpoře. Tyto skutečnosti se v roce 2014 odrazily v rostoucí penetraci jednotlivých značek (podílu financování ŠkoFINu na prodejích jednotlivých značek). Retailové produkty Cílem společnosti je přinášet klientům přidanou hodnotu, nikoliv pouze financování vozu. ŠkoFIN postupně upravuje své akční nabídky, aby zákazník získal nejen vůz za férovou cenu, ale také něco navíc. Rok 2014 přinesl zajímavou jarní kampaň Na jednom se shodnete. Financování s garancí nejlepší nabídky a ke konci roku zahájenou kampaň To dá rozum s nepřehlédnutelným Milanem Šteindlerem. Jedním z významných nástrojů oslovení mladých klientů v roce 2014 byla online komunikace. Tomu odpovídala i speciální microsite, která vznikla ke každé kampani a postupně prohlubovala kontakt s klientem a napomohla k edukaci a zvýšení finančního povědomí. I v roce 2014 uvedl ŠkoFIN na trh zajímavé inovace. ŠKODA 3D Car Configurator ŠkoFIN jako první společnost v rámci VW FS AG rozšířila Car Configurator ŠKODA AUTO o ŠKODA Financování a značkové ŠKODA Pojištění. Zákazník si tak z pohodlí domova vybere nejen požadovaný vůz, ale zvolí rovněž na míru jeho možnostem a přáním financování a integrované pojištění. Součástí nabídky financování je rovněž možnost online předschválení úvěru. I zákazníci, kteří si pořizují vůz za hotové, se mohou rozhodnout pro ŠKODA Pojištění. Operativní leasing pro soukromé osoby V polovině roku 2014 ŠkoFIN uvedl na trh ve spolupráci se ŠKODA AUTO operativní leasing pro retailové zákazníky ŠKODA Bez starostí. Poté následovaly další značky koncernu Volkswagen. Tento produkt je vyhledáván zvláště zákazníky, kteří preferují flexibilitu a pohodlí. Zákazník si vybere požadovaný model a variantu financování v závislosti na zvoleném rozsahu služeb. Operativní leasing a fleetové služby Flotilovému obchodu ŠkoFINu se v roce 2014 dařilo, došlo k nárůstu nového obchodu o 26,5 % oproti roku ŠkoFIN si již několik let drží pozici jedničky v kategorii operativního leasingu na českém trhu. 19

20 Dealerská síť koncernu Volkswagen Dealerská síť koncernu Volkswagen je výhradním distribučním kanálem ŠkoFINu s více než 250 prodejními místy po celé České republice. Vzdělávání V únoru roku 2014 ŠkoFIN realizoval jednodenní školení pro vybrané obchodníky koncernu Volkswagen. Jednalo se o kombinaci teoretických informací a praktických modelových situací zaměřených na prodej finančních produktů. Na základě podnětů a v úzké spolupráci s koncernovými značkami ŠkoFIN vyvinul program vzdělávání zaměřený na řízení prodejního místa a rozvoj zaměstnanců. Realizace v rámci pilotního programu byla úspěšná s dealery značky VW osobní vozy. Tento program bude v roce 2015 rozšířen i na další značky koncernu Volkswagen. Podpora změn CI standardů V rámci nových Corporate Identity standardů byl definován nový koncept autosalonů koncernu Volkswagen. V souvislosti s tím jsou nutné rekonstrukce jednotlivých dealerství. Své obchodní partnery ŠkoFIN podpoří tak jako v loňském roce zajímavými finančními nabídkami, které jim umožní požadované změny realizovat. Dotazník spokojenosti Spokojenost obchodních partnerů je pro ŠkoFIN důležitá. Ověřuje si ji prostřednictvím Dotazníku spokojenosti obchodníků, který pravidelně aktualizujeme. Podněty a pozitivní reakce obchodních partnerů jsou velmi přínosné. V roce 2014 ŠkoFIN získal 157 odpovědí ze 126 dealerství, s kterými pak dále pracuje. Konstruktivní zpětná vazba nás posune zase o kus dále. 20

21 Péče o klienty ŠkoFIN si uvědomuje, že jen spokojený klient se vrací, a proto jsme se i v roce 2014 zaměřili na zefektivnění služeb pro naše zákazníky. Prioritou jsou pro nás podněty klientů, které získáváme pomocí dotazníků spokojenosti s našimi službami. Těší nás, že zpětnou vazbu získáváme od stále většího počtu klientů, jejichž spokojenost se dlouhodobě drží na vysoké úrovni. Sociální sítě Sociální sítě jsou všudypřítomné, bez nich si hlavně mladá, nastupující generace komunikaci nedokáže představit. ŠkoFIN je moderní, dynamickou společností, a proto se Facebook, Twitter a Instagram staly dalším každodenním komunikačním kanálem s našimi zákazníky. Velmi nás potěšil rychlý nárůst fanoušků a zajímavé podněty. Zjednodušení a zrychlení komunikace se zákazníky V roce 2014 jsme se zabývali zrychlením přijímání a vyřizování klientských požadavků, a to například nahrazením písemných žádostí telefonní nahrávkou, on-line zrychlením vyřízení převodu smlouvy, změnami platebního profilu, rekalkulací smlouvy nebo likvidací škodních událostí. Pro našeho hlavního partnera, dealerskou síť koncernu Volkswagen, jsme zkrátili proces schvalování žádostí a proplácení servisních faktur, a to díky zvýšení systémové podpory. Automatické oceňování zůstatkových hodnot vozů, cen servisů a pneuservisů, které je vstupem pro kalkulaci nabídky klientům na poli operativního leasingu, je nutným předpokladem pro další růst. Pravidelná aktualizace klientských kontaktů Stávající zákazníci jsou rodinným stříbrem ŠkoFINu. V rámci naší pravidelné komunikace jsme se ve výročním dopise zaměřili na aktualizaci databáze klientských kontaktů. Efektivním klientským centrem ještě blíže našim zákazníkům V roce 2014 jsme se zúčastnili studie porovnávající 23 klientských center napříč odvětvími s cílem zaměřit se na nové trendy na trhu a porovnat se s ostatními. Z výsledků studie jsme získali zajímavé náměty na zlepšení obsluhy klientů, kterými se intenzivně zabýváme. 21

22 Procesní a projektová excelence Cílem ŠkoFINu je neustále zkvalitňovat služby pro zákazníky. Toho je možné dosáhnout jen neustálým zvyšováním produktivity a efektivity všech procesů ve společnosti. Proto jsme v roce 2014 pokračovali v zavádění Projektové a provozní excelence. Projektová excelence Projektová excelence je zaměřena na zvýšení efektivity a výkonu projektového portfolia, které se skládá zejména ze strategických projektů společnosti. Jejím cílem je dodávat projekty ve stanoveném termínu, kvalitě a čase s využitím plánovaných kapacit. V roce 2014 jsme propojili projektové řízení s aktivitami nového týmu business analýzy a byl nastaven proces včetně odpovědností. Jsou jednoznačně nastavena pravidla pro rozdělení strategických iniciativ na malý vývoj a na projekty. Nedílnou součástí této aktivity je řízení kritických zdrojů, stanovení kvartálních cílů pro jednotlivé členy projektového týmu a odměňování za splnění těchto cílů. V roce 2014 se nám podařilo ukončit 6 strategických projektů. Nejvýznamnějším projektem byl webcalc, jehož výstupem byla implementace produktu ŠKODA Pojištění, a také financování na online Car Configuratoru ŠKODA AUTO. V roce 2014 pokračoval projekt NOIS, jehož cílem je příprava na výměnu hlavního obchodního informačního systému společnosti. Provozní excelence Provozní excelence je zaměřena na zvýšení efektivity procesů ve společnosti. Cílem je standardizovat a automatizovat procesy s optimálním využitím kapacit zaměstnanců, zejména v klíčových procesech společnosti. Na začátku roku 2014 bylo ukončeno mapování hlavních procesů společnosti. Je vytvořena procesní mapa společnosti, která obsahuje jednotlivé procesní oblasti, procesy, činnosti, návazně vstupy, výstupy, aplikace, vlastníky a vykonavatele činností. Tato mapa je využívána v projektech, malém vývoji a zároveň i v rámci optimalizace procesů (LEAN). V druhé polovině roku 2014 byl optimalizován proces pojistných škodních událostí, kde došlo po zavedení procesních změn k 19 % úspoře času. Po zavedení systémových změn je předpokládána další úspora 17 %. Proces provozní excelence nikdy nekončí. Je to průběžná činnost a každodenní úsilí o zlepšování chodu firmy. 22

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 04 06 07 08 09 10 12 14 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 64 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů Organizační

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10

obsah Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 58 Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Rozvaha 60 Celosvětové koncernové zásady 10 2011 Výroční zpráva obsah Profil společnosti 5 Struktura skupiny 8 Celosvětové koncernové zásady 10 Složení vrcholných orgánů 13 Dlouhodobá strategie 16 Hlavní aktivity roku 2011 19 Produkty a služby

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2011 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2011 2010 Změna 2011/2010 Hrubé předepsané pojistné 11 044 10 651 3,7 % Životní pojištění 3 736 3 621

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více