Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita"

Transkript

1 Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014

2 2 Úvodní slovo

3 Vážené dámy, vážení pánové, automobilovému průmyslu se v roce 2014 na českém trhu mimořádně dařilo, o čemž svědčí nárůst registrací nových vozů o 16,5 %. Značky koncernu Volkswagen zaznamenaly nárůst dokonce o 18,9 %. Pro společnost ŠkoFIN to byl mimořádně úspěšný rok. Počet nově uzavřených smluv vzrostl o 14 % oproti roku 2013 a tržní podíl ŠkoFINu v kategorii financování osobních a užitkových vozů za poslední dva roky vzrostl o téměř 3 procentní body. Těší nás píle, vysoké pracovní nasazení a odhodlání našich zaměstnanců, s nimiž přistupují k novým pracovním úkolům a změnám v naší firmě. Výborné obchodní a finanční výsledky jsou toho jasným důkazem. I rok 2014 byl ve znamení produktových inovací. Začátkem roku 2014 ŠkoFIN jako první společnost v rámci Volkswagen Financial Services celosvětově implementoval na ŠKODA Car Configurator financování a značkové ŠKODA Pojištění. Zákazník si tak z pohodlí domova vybere nejen požadovaný vůz, ale rovněž financování a komplexní pojištění na míru jeho aktuálním potřebám. V červnu 2014 ŠkoFIN uvedl na trh operativní leasing pro retailové zákazníky, nejprve se ŠKODA AUTO pod příznačným názvem ŠKODA Bez starostí a pak i s dalšími značkami koncernu Volkswagen. Potěšil nás velký zájem o tento produkt. Je zde patrný odklon od vlastnictví vozu k jeho využívání jako služby. Zavedli jsme profesionální produktový management, jehož součástí je nejen vývoj nových produktů, ale rovněž pravidelná revize těch stávajících. Pravidelně ověřujeme, zda stávající produktové portfolio odráží aktuální potřeby zákazníků. Provozní a projektová excelence je naší každodenní pracovní náplní. Potřeby trhu se neustále mění, chceme nabízet nové produkty, inovovat ty stávající a rozumět potřebám našich zákazníků. Jsme výkonově řízená firma, každý zaměstnanec má klíčové ukazatele ve své motivaci a participuje tak na obchodním a finančním úspěchu ŠkoFINu. Jsme vyhledávaný zaměstnavatel s dobrým renomé na trhu a při náběru se nám potvrzuje, že lidé u nás chtějí pracovat. ŠkoFIN je součástí koncernu Volkswagen, který v loňském roce prodal více než 10 mil. nových vozů po celém světě. Jeho síla je pro nás jistotou a zároveň velkým závazkem. Úzká spolupráce se značkami, dealerskou sítí koncernu Volkswagen a klíčovými obchodními partnery je pro nás velmi důležitá. Do roku 2015 hledíme optimisticky a jsme přesvědčeni, že bude stejně úspěšný jako ten loňský. Jiřina Tapšíková, jednatelka ŠkoFINu Joachim Ewald, jednatel ŠkoFINu 3

4 Obsah Profil společnosti 6 Struktura skupiny 8 Compliance 9 Regulatorní opatření 11 Firemní hodnoty 12 Složení vrcholných orgánů 13 Organizační struktura společnosti 14 Dlouhodobá strategie 15 Péče o klienty 21 Procesní a projektová excelence 22 Personální politika 23 Centrální nákup 24 IT koncepce a rozvoj 25 Finanční situace v roce Výhled na rok Zpráva z valné hromady 28 Události roku Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě 29 4 Sponzoringové a charitativní aktivity 18 Produkty a služby 19 Dealerská síť koncernu Volkswagen 20 Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce 31 Rozvaha 33 Výkaz zisku a ztráty 35

5 Obsah Přehled o změnách vlastního kapitálu 36 Přehled o peněžních tocích 37 Všeobecné informace 39 Účetní postupy 40 Dlouhodobý nehmotný majetek 45 Dlouhodobý hmotný majetek 46 Pohledávky 49 Vlastní kapitál 50 Rezervy 51 Časové rozlišení 52 Závazky 53 Úvěry a ostatní půjčky 54 Daň z příjmů 56 Tržby 57 Zaměstnanci 58 Transakce se spřízněnými stranami 59 Odměna auditorské společnosti a s ní propojeným osobám 61 Smluvní závazky 61 Potenciální pohledávky 61 Potenciální závazky 62 Přehled o peněžních tocích 62 Následné události 62 Zpráva o vztazích 63 5

6 Profil společnosti Společnost ŠkoFIN je již od svého založení v roce 1992 lídrem českého trhu v oblasti úvěrového a leasingového financování automobilů. Tuto pozici upevnila i v průběhu úspěšného roku V kategorii Financování osobních a užitkových vozů dle porovnání společností sdružených v ČLFA činí podíl ŠkoFINu 23,4 %. Oproti roku 2013 se jeho tržní podíl zvýšil o 1,3 %. ŠkoFIN nabízí špičkové produkty v oblasti financování vozů jak jednotlivcům, tak firmám. Hlavním produktem je úvěr na financování nových a ojetých vozů. Jako segment s velkým potenciálem ŠkoFIN vnímá financování vozových parků prostřednictvím operativního leasingu, v němž zaujímá rovněž první místo na trhu. Zaměřuje se nejen na velké společnosti, ale také na malé a střední firmy. Zejména zde vidí velkou příležitost k růstu. V roce 2014 byl uveden produkt operativní leasing pro retailové zákazníky a zájem o tento produkt překonal naše očekávání. Na významu rok od roku nabývá financování ekologických vozů. Nezbytnou součástí úspěšného fungování společnosti je úzká spolupráce s obchodními partnery dealerskou sítí koncernu Volkswagen. Klíčovou oblast představuje úzká spolupráce s koncernovými značkami ŠKODA, Volkswagen, Audi, SEAT a Porsche. Portfolio společnosti ŠkoFIN tvoří následující základní produkty:» Úvěr, tedy koupě se splácením dle splátkového kalendáře. Díky úvěru klient nemusí utratit celou hotovost, kterou má k dispozici. Tím, že část pořizovací ceny vozu hradí v postupných splátkách, hotové peníze, které mu zůstanou, si může ponechat na nenadálé výdaje nebo například vhodně investovat. Součástí tohoto produktu je i nabídka výhodného integrovaného pojištění. Úvěr mohou využít také prodejci vozidel koncernu Volkswagen k financování svých provozních a investičních potřeb.» Investiční úvěry jsou využívány pro financování autosalonů a servisů.» Provozní úvěry pokrývají aktuální potřebu finančních prostředků prodejců vozidel a zajišťují financování technologií souvisejících s jejich prodejní a servisní činností.» Finanční leasing, tedy finanční pronájem s následnou koupí najatého vozu. Výhodou leasingu je, že klient nemusí při pořízení vozu vydat celou hotovost, ale splátky si může rozložit na delší období. I v případě tohoto produktu je nabídka doplněna o výhodné integrované pojištění.» Operativní leasing zahrnuje pronájem vozu včetně celé škály doprovodných služeb s možností volby délky pronájmu. Klient se tak nemusí starat o svůj vůz či vozový park a své náklady rozloží formou splátek do jednotlivých měsíců. Tato služba je nabízena také ve variantě Full service leasing a Fleet management. Součástí fleetových služeb je samozřejmě i komplexní analýza a poradenství, aby byl vozový park pro klienta maximálně efektivní. 6 Od června 2014 je operativní leasing nabízen rovněž retailovým zákazníkům, kteří si volí dle svých přání konkrétní model a rozsah financování služeb.

7 Profil společnosti» Factoring je moderním a flexibilním způsobem provozního financování, které je založeno na postoupení pohledávek. Prodejce vozů na základě postoupení pohledávek získává nárok na jejich profinancování až do výše 100 %. ŠkoFIN prostřednictvím tohoto produktu rovněž posiluje finanční stabilitu prodejců vozů koncernu Volkswagen.» ŠKODA Pojištění je unikátní značkový produkt pojištění motorového vozidla, který zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a další doplňková pojištění automobilu. Toto pojištění je možné sjednat ve variantách Standard a Plus dle rozsahu pojistného krytí.» Prodloužená záruka na ojeté vozy programů ŠKODA Plus a Das WeltAuto Záruka Das WeltAuto a ŠKODA Plus. Tyto programy nabízejí řidičům vozidla ochranu po uplynutí klasické nebo prodloužené tovární záruky.» Doplňkové produkty. Stávajícím zákazníkům jsou prostřednictvím klientského centra nabízeny i další produkty: následné havarijní pojištění a povinné ručení, pojištění platebních povinností (ŠkoFIN PPP), pojištění administrativně -právní ochrany (ŠkoFIN Asistent) a další služby z oblasti péče o klienta. ŠkoFIN je odpovědným poskytovatelem financování. Je zakládajícím členem NRKI a jako člen ČLFA se hlásí k etickému kodexu této asociace. Zodpovědně posuzuje finanční situaci žadatele o leasing či úvěr. Své produkty nabízí bez jakýchkoliv dodatečných poplatků například za uzavření a vedení smlouvy. Více informací najdete na Jelikož společnost podniká v oblasti poskytování finančních služeb, její konání přímo neovlivňuje životní prostředí. 7

8 Struktura skupiny Volkswagen Financial Services jsou obchodní divizí skupiny Volkswagen AG společností a zahrnují Volkswagen Financial Services AG spolu se svými dceřinými společnostmi a firmami finančních služeb v USA, Kanadě, Argentině a Španělsku, které patří přímo nebo nepřímo Volkswagen AG - s výjimkou finančních služeb značek Scania a Porsche a Porsche Holding Salzburg. Aktuálně jsou Volkswagen Financial Services zastoupeny v 50 zemích, disponují portfoliem okolo 10,2 milionů smluv a zaměstnávají po celém světě téměř 11,3 tisíc zaměstnanců. Automobilová divize VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES FINANCIAL SERVICES 8

9 Compliance Společnost ŠkoFIN jako součást koncernu Volkswagen při svých obchodních i provozních aktivitách dodržuje platné právní předpisy, interní předpisy společnosti a skupiny Volkswagen a stejně tak i etické předpisy společnosti, které dohromady tvoří jednotný celek předpisů Compliance. Od všech zaměstnanců společnosti ŠkoFIN se v oblasti Compliance očekává, že:» při plnění svých pracovních úkolů se budou řídit platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodními právními předpisy,» budou jednat zodpovědně a v souladu s interními předpisy společnosti a definovanými interními předpisy skupiny Volkswagen,» budou se řídit Etickým kodexem společnosti, který mimo jiné definuje základní zásady aktivit společnosti patřící do skupiny Volkswagen, jako je např. orientace na zákazníka, vynikající výkon, vytváření hodnot, zodpovědnost, obnovitelnost, udržitelnost a úcta. Společnost ŠkoFIN si je vědoma, že pouze při důsledném dodržování právních předpisů, interních norem a pravidel chování může být zajištěna úspěšnost a dlouhodobá udržitelnost jejích obchodních aktivit. Compliance se kromě nastavení a dodržování základních hodnot podnikové kultury společnosti ŠkoFIN zaměřuje rovněž na prevenci, identifikaci a minimalizaci rizik vznikajících z možného nedodržování příslušných zákonů, vnitřních předpisů a etických pravidel společnosti ŠkoFIN. Pro dosažení vyšší efektivity v oblasti Compliance byla v roce 2014 ve společnosti ŠkoFIN zavedena nová struktura tzv. Funkcí Compliance, s důrazem na decentralizaci role Compliance a dosažení vyššího propojení funkcí Compliance do jednotlivých procesů ve společnosti ŠkoFIN. Jako klíčové oblasti Compliance ve společnosti ŠkoFIN jsou definovány zejména tyto:» ochrana osobních údajů,» ochrana před možným korupčním jednáním,» ochrana před praním špinavých peněz a financováním terorismu,» ochrana proti porušování pravidel při účasti v hospodářské soutěži,» ochrana proti porušování pravidel na ochranu spotřebitele,» etický kodex společnosti a další oblasti výkonu funkce Compliance. 9

10 Compliance ŠkoFIN vnímá v neposlední řadě rovněž důležitost Compliance v oblasti IT bezpečnosti, a to z pohledu právního zabezpečení, zabezpečení informací a informačních systémů. Při své činnosti musí splňovat a splňuje nejpřísnější kritéria zabezpečení, stejná jako v případě bank nebo pojišťoven. Některé z realizovaných projektů v roce 2014 byly zaměřeny mimo jiné na ochranu dat, jak proti jejich zneužití, tak na zabezpečení informací a systémů pro udržení bez problémového provozu firmy. Aby zaměstnanci ŠkoFINu měli odpovídající znalosti a zkušenosti pro dodržování nastavených požadavků ve všech oblastech Compliance, jsou pravidelně školeni v rámci školicích programů Compliance. 10

11 Regulatorní opatření ŠkoFIN patří do skupiny Volkswagen Financial Services Holding Group, jejíž součástí je i Volkswagen Bank GmbH. Skupina musí splňovat povinnosti dle německého bankovního zákona a dalších národních i mezinárodních pravidel. ŠkoFIN jako součást skupiny má za povinnost poskytovat finanční informace pro potřeby regulatorního reportingu. Pro účely skupinové konsolidace a z rozhodnutí mateřské společnosti o implementaci pravidel Basel III společnost ŠkoFIN v minulých letech zahájila projekt Basel III. Jeho cílem bylo připravit systémy a procesy pro poskytování informací mateřské společnosti v požadovaném čase a struktuře. V průběhu roku 2014 byl splněn cíl projektu a společnost již začala reportovat podle pravidel Basel III, která oproti původním pravidlům Basel II kladou důraz kromě dodržení požadované výše kapitálového vybavení k rizikově váženým aktivům také na finanční připravenost obstát při krizových scénářích z hlediska likvidity. Zároveň na konsolidované úrovni skupina Volkswagen Financial Services Holding Group prokázala svoji finanční stabilitu a úspěšně prošla zátěžovými testy. 11

12 Firemní hodnoty Odpovědnost Jaká je společnost ŠkoFIN, to je věcí každého z nás. Naše práce je každý den spojena s přijímáním desítek rozhodnutí, za která umíme nést odpovědnost. Stojíme za svým slovem a plníme své sliby. Stejně tak pevnými závazky jsou pro nás termíny a kvalita odvedené práce. Odvaha Aktivně hledáme cesty ke splnění úkolů a přání našich zákazníků. Nevymlouváme se na překážky a svoji odpovědnost nepřesouváme na jiné viníky. Umíme přiznat chybu, napravit ji a poučit se z ní, abychom jí příště předešli. Prosazujeme své názory, jsme-li přesvědčeni, že je to pro firmu správné. Důvěra Důvěra se rodí z otevřenosti. Vyžaduje čas a osobní statečnost říkat věci na rovinu. Na druhou stranu je třeba zpětnou vazbu přijímat s přiměřenou pokorou. O kontroverzních tématech diskutujeme vždy věcně a férově. Víme, že normální je si navzájem pomáhat. Orientace na zákazníka Zlepšujeme se na základě zpětné vazby od našich zákazníků, neboť jejich spokojenost je základem našeho úspěchu. Nejde jen o to, abychom o zákaznících mluvili, především je důležité mluvit s nimi. Zákazníci jsou na prvním místě, k nim směřuje veškerá naše snaha. Nadšení K poskytování služeb přistupujeme pozitivně a naši zákazníci to vnímají. S úsměvem se orientujeme na úspěch. Chceme být jedničkou na trhu a realizujeme své plány a cíle. 12

13 Složení vrcholných orgánů Společnost ŠkoFIN s.r.o. se sídlem v Praze 5, Pekařská 6, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. srpna Hlavním předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů včetně doprovodných služeb. Složení statutárních orgánů k 31. prosinci 2014 bylo následující: Jednatelé společnosti: Jiřina Tapšíková, jednatelka Joachim Ewald, jednatel Prokura: Jana Gregorová Radek Cizner Radek Milštain Paní Jiřina Tapšíková nastoupila do společnosti v roce 1993, do roku 2003 byla ve vedoucí pozici odpovědná za ekonomické oddělení a zároveň byla prokuristkou společnosti ŠkoFIN. Od roku 2003 do roku 2005 působila jako ředitelka turecké dceřiné společnosti koncernu Volkswagen Financial Services AG v Istanbulu. Od zastává funkci jednatelky společnosti ŠkoFIN odpovědné za řízení finančního a administrativního provozu firmy. Tato oblast zahrnuje oddělení Credit a risk managementu, Finanční oddělení, IT, Právní oddělení, Personální oddělení a Interní audit. Pan Joachim Ewald se stal jednatelem společnosti ŠkoFIN zodpovědným za prodej, marketing, projektový management a lean management. Před nástupem do společnosti zastával funkci jednatele společnosti MAN Finance International GmbH ( ). V letech působil jako jednatel v IBM Deutschland Kreditbank GmbH. Sedm let strávil ve Ford Bank AG v Německu ( ). V roce 1997 založil její českou pobočku a po tři roky ji vedl. 13

14 Organizační struktura společnosti K byla společnost členěna následujícím způsobem: ŠkoFIN s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 10. srpna 1992 a její sídlo je v Praze 5, Pekařská 6, PSČ Hlavním předmětem podnikání Společnosti je koupě zboží za účelem dalšího prodeje, prodej (leasing automobilů) a poskytování spotřebitelských úvěrů. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Jednatelé k 31. prosinci 2014: Jiřina Tapšíková Joachim Ewald (den vzniku funkce 1. března 2014) Prokura k 31. prosinci 2014: Jana Gregorová Radek Cizner Radek Milštain Společnost je členěna následujícím způsobem: Joachim Ewald jednatel Jiřina Tapšíková jednatelka Sekretariát Asistentka vedení společnosti Interní auditor Podpora řízení prodeje Právní oddělení Projektové řízení / Lean management Finanční oddělení Marketing a obchod Credit & Risk Management Správní oddělení Personální oddělení V průběhu roku 2014 došlo k vytvoření pozice Podpora řízení prodeje a přejmenování oddělení Strategický rozvoj na Projektové řízení / Lean management. Informační technologie 14

15 Dlouhodobá strategie V roce 2008 představila společnost Volkswagen Financial Services strategii WIR 2018, která je součástí celosvětové strategie koncernu Volkswagen. Vizí této dlouhodobé strategie je stát se nejlepším poskytovatelem finančních služeb na světě. Do roku 2018 chce koncern Volkswagen prodat více než 10 milionů vozů ročně a stát se světovou jedničkou. Tento cíl byl však splněn již v roce 2014, kdy bylo prodáno 10,14 milionu vozů koncernu Volkswagen. Důraz ve strategii WIR 2018 je kladen na čtyři hlavní pilíře na zaměstnance, zákazníky, objem a ziskovost. S dlouhodobými cíli strategie WIR 2018 byli zaměstnanci ŠkoFINu poprvé seznámeni v březnu 2009, o aktuálních strategických prioritách a jejich plnění jsou informováni pravidelně. Ve vazbě na koncernovou strategii ŠkoFIN definoval dlouhodobou obchodní a IT strategii. Obě jsou vzájemně provázány tak, aby IT strategie plně podporovala požadavky obchodu. Rovněž ostatní oddělení ŠkoFINu představily strategie svých oddělení. Strategie pravidelně procházejí revizí a pro každý rok jsou stanoveny strategické aktivity, na které se společnost soustředí. Obchodní aktivity Klíčovým produktem ŠkoFINu je úvěrové financování nových a ojetých vozů. Společnost vidí prostor pro další růst v oblasti operativního leasingu a fleet managementu se zaměřením na malé a střední podniky. Velkým úspěchem druhé poloviny roku 2014 se stal operativní leasing pro retailové zákazníky, nejprve představený ve spolupráci se ŠKODA AUTO pod příznačným názvem ŠKODA Bez starostí a poté i s dalšími značkami koncernu Volkswagen. Zde vidí ŠkoFIN významný potenciál pro další růst. Značkové ŠKODA Pojištění, nabízené jak zákazníkům s financováním vozu, tak zákazníkům pořizujícím vůz za hotové, si našlo na trhu své pevné místo a prodejní výsledky předčily očekávání. Postupně bude toto značkové pojištění rozšířeno i na další značky koncernu Volkswagen. V lednu 2015 byl uveden na trh produkt ŠKODA Předplacený servis v úzké spolupráci se ŠKODA AUTO a tento produkt bude postupně zaveden u dalších značek koncernu Volkswagen. 15

16 Dlouhodobá strategie Společnost se ještě více orientuje na aktivní práci se stávajícími zákazníky a zkvalitnění péče o ně. V následujícím období se zaměří na intenzivní práci na CRM konceptu. IT a provozní oblast V roce 2014 ve ŠkoFINu pokračovaly přípravné aktivity spojené s vybudováním nového informačního systému na správu smluv v oblasti retailu a fleetu. Je to úkol strategický. Cílem je, aby společnost byla schopna rychle reagovat na tržní změny, byla flexibilní a zákaznicky ještě přívětivější. 16

17 Události roku D Car Configurator ŠKODA AUTO Zájemci o nový vůz značky ŠKODA, kteří pro jeho vizualizaci použijí inovovaný 3D Car Configurator, mají k dispozici unikátní nástroj, pomocí kterého vidí nejen celkovou cenu vozu, ale i měsíční splátku konfigurovaného vozu v každém kroku jeho výběru. Přelomovou novinkou je zobrazení celkové měsíční splátky financování včetně pojištění u každé položky dodatečné výbavy. Nový web a sociální sítě Web ŠkoFINu si v novém designu zachovává svoji původní funkčnost a plně respektuje preference a potřeby nových i stávajících zákazníků. Podle analýzy dat se zákazníci nejvíce zajímali o možnosti značkového financování formou akčních nabídek a o programy ojetých vozů. Web je plně provázán nejen se značkami ŠKODA, Volkswagen, Audi a SEAT, ale také s programy ojetých vozů, tedy Das WeltAuto a ŠKODA Plus. Sociální sítě jsou neodmyslitelným nástrojem současné komunikace a ŠkoFINu tak umožňují efektivně komunikovat s mladší cílovou skupinou. Facebook se stal především zábavnou a edukativní platformou pro fanoušky naší značky, kteří zde najdou nejen produktové novinky. Snahou je přiblížit fanouškům zákulisí a hlavní události ve ŠkoFINu a ve světě koncernových značek, přinášet zajímavosti a novinky, poskytovat rady a doporučení. Do konce roku 2014 jsme získali téměř 15 tisíc fanoušků a dle analytického průzkumu společnosti Socialbakers jsme byli v prosinci 2014 vyhlášeni mezi TOP 5 společnostmi českého Facebooku s nejvyšší mírou tzv. Engagement rate příspěvku. Chytré financování od ŠkoFINu. To dá rozum! ŠkoFIN odstartoval nový komunikační koncept To dá rozum. S Milanem Šteindlerem, tváří celého konceptu, se mohli lidé setkat na televizních obrazovkách již v prosinci 2014 v rámci tzv. teaserové fáze. Prostřednictvím postavy geniálního vědce má společnost za cíl vzdělávat veřejnost v klíčových otázkách financování automobilu. Více naleznete na webu ŠkoFINu. Ocenění, která nás těší Rok 2014 pro ŠkoFIN znamenal zisk několika ocenění. Podzimní komunikační kampaň ŠkoFIN Menu z roku 2013 získala zlatou medaili v rámci soutěže EFFIE 2014 za nejefektivnější reklamu. Dále se společnost ŠkoFIN v rámci ankety Czech TOP obdivovaných firem České republiky v kategorii Finanční zprostředkovatelé a ostatní finanční instituce umístila na prvním místě. 17

18 Sponzoringové a charitativní aktivity ŠkoFIN je přesvědčen, že pomáhat potřebným by mělo být samozřejmostí. Ti, kdo mohou pomáhat, by tak měli činit. Proto ŠkoFIN, jako velká obchodní společnost, každoročně podporuje několik zajímavých aktivit např. z oblasti sportu a kultury a zapojuje se také do charitativních projektů. Centrum Paraple Společnost ŠkoFIN byla i v roce 2014 hlavním partnerem Centra Paraple, které působí v České republice již od roku Po celých 20 let se svojí činností snaží pomáhat lidem ochrnutým následkem úrazu nebo onemocnění a jejich rodinám. Díky této pomoci se lidem s handicapem daří překonat těžkou životní situaci. Sue Ryder ŠkoFIN je sponzorem fotbalového turnaje Sue Ryder Charity Cup, jehož výtěžek pomáhá provozovat domov pro seniory Sue Ryder. Betlémy Auto je v životě důležité, ale i dnes jsou místa, kam je příjemné dojít pěšky a vnímat jejich duchovní rozměr třeba do pražských kostelů v době Vánoc. I v roce 2014 ŠkoFIN podpořil Arcibiskupství pražské, konkrétně vznik brožury s názvem Betlémy, která slouží jako průvodce při vánočním putování za betlémy instalovanými v pražských chrámech. Fotbalový klub Mladá Boleslav ŠkoFIN věří, že sport má své důležité místo ve společnosti a napomáhá nejen rozvoji těla, ale i ducha. Své sponzoringové aktivity i z tohoto důvodu rozšířil o partnerství a spolupráci s prvoligovým fotbalovým klubem Mladá Boleslav. 18

19 Produkty a služby Klíčovým partnerem ŠkoFINu při tvorbě produktů a kampaní jsou všechny značky koncernu Volkswagen. Základem kampaní byly společně připravené akční nabídky. Vzájemná spolupráce byla více provázána, kromě akčních nabídek spočívala v tvorbě nových značkových produktů, společném oslovování zákazníků a vzájemné marketingové podpoře. Tyto skutečnosti se v roce 2014 odrazily v rostoucí penetraci jednotlivých značek (podílu financování ŠkoFINu na prodejích jednotlivých značek). Retailové produkty Cílem společnosti je přinášet klientům přidanou hodnotu, nikoliv pouze financování vozu. ŠkoFIN postupně upravuje své akční nabídky, aby zákazník získal nejen vůz za férovou cenu, ale také něco navíc. Rok 2014 přinesl zajímavou jarní kampaň Na jednom se shodnete. Financování s garancí nejlepší nabídky a ke konci roku zahájenou kampaň To dá rozum s nepřehlédnutelným Milanem Šteindlerem. Jedním z významných nástrojů oslovení mladých klientů v roce 2014 byla online komunikace. Tomu odpovídala i speciální microsite, která vznikla ke každé kampani a postupně prohlubovala kontakt s klientem a napomohla k edukaci a zvýšení finančního povědomí. I v roce 2014 uvedl ŠkoFIN na trh zajímavé inovace. ŠKODA 3D Car Configurator ŠkoFIN jako první společnost v rámci VW FS AG rozšířila Car Configurator ŠKODA AUTO o ŠKODA Financování a značkové ŠKODA Pojištění. Zákazník si tak z pohodlí domova vybere nejen požadovaný vůz, ale zvolí rovněž na míru jeho možnostem a přáním financování a integrované pojištění. Součástí nabídky financování je rovněž možnost online předschválení úvěru. I zákazníci, kteří si pořizují vůz za hotové, se mohou rozhodnout pro ŠKODA Pojištění. Operativní leasing pro soukromé osoby V polovině roku 2014 ŠkoFIN uvedl na trh ve spolupráci se ŠKODA AUTO operativní leasing pro retailové zákazníky ŠKODA Bez starostí. Poté následovaly další značky koncernu Volkswagen. Tento produkt je vyhledáván zvláště zákazníky, kteří preferují flexibilitu a pohodlí. Zákazník si vybere požadovaný model a variantu financování v závislosti na zvoleném rozsahu služeb. Operativní leasing a fleetové služby Flotilovému obchodu ŠkoFINu se v roce 2014 dařilo, došlo k nárůstu nového obchodu o 26,5 % oproti roku ŠkoFIN si již několik let drží pozici jedničky v kategorii operativního leasingu na českém trhu. 19

20 Dealerská síť koncernu Volkswagen Dealerská síť koncernu Volkswagen je výhradním distribučním kanálem ŠkoFINu s více než 250 prodejními místy po celé České republice. Vzdělávání V únoru roku 2014 ŠkoFIN realizoval jednodenní školení pro vybrané obchodníky koncernu Volkswagen. Jednalo se o kombinaci teoretických informací a praktických modelových situací zaměřených na prodej finančních produktů. Na základě podnětů a v úzké spolupráci s koncernovými značkami ŠkoFIN vyvinul program vzdělávání zaměřený na řízení prodejního místa a rozvoj zaměstnanců. Realizace v rámci pilotního programu byla úspěšná s dealery značky VW osobní vozy. Tento program bude v roce 2015 rozšířen i na další značky koncernu Volkswagen. Podpora změn CI standardů V rámci nových Corporate Identity standardů byl definován nový koncept autosalonů koncernu Volkswagen. V souvislosti s tím jsou nutné rekonstrukce jednotlivých dealerství. Své obchodní partnery ŠkoFIN podpoří tak jako v loňském roce zajímavými finančními nabídkami, které jim umožní požadované změny realizovat. Dotazník spokojenosti Spokojenost obchodních partnerů je pro ŠkoFIN důležitá. Ověřuje si ji prostřednictvím Dotazníku spokojenosti obchodníků, který pravidelně aktualizujeme. Podněty a pozitivní reakce obchodních partnerů jsou velmi přínosné. V roce 2014 ŠkoFIN získal 157 odpovědí ze 126 dealerství, s kterými pak dále pracuje. Konstruktivní zpětná vazba nás posune zase o kus dále. 20

21 Péče o klienty ŠkoFIN si uvědomuje, že jen spokojený klient se vrací, a proto jsme se i v roce 2014 zaměřili na zefektivnění služeb pro naše zákazníky. Prioritou jsou pro nás podněty klientů, které získáváme pomocí dotazníků spokojenosti s našimi službami. Těší nás, že zpětnou vazbu získáváme od stále většího počtu klientů, jejichž spokojenost se dlouhodobě drží na vysoké úrovni. Sociální sítě Sociální sítě jsou všudypřítomné, bez nich si hlavně mladá, nastupující generace komunikaci nedokáže představit. ŠkoFIN je moderní, dynamickou společností, a proto se Facebook, Twitter a Instagram staly dalším každodenním komunikačním kanálem s našimi zákazníky. Velmi nás potěšil rychlý nárůst fanoušků a zajímavé podněty. Zjednodušení a zrychlení komunikace se zákazníky V roce 2014 jsme se zabývali zrychlením přijímání a vyřizování klientských požadavků, a to například nahrazením písemných žádostí telefonní nahrávkou, on-line zrychlením vyřízení převodu smlouvy, změnami platebního profilu, rekalkulací smlouvy nebo likvidací škodních událostí. Pro našeho hlavního partnera, dealerskou síť koncernu Volkswagen, jsme zkrátili proces schvalování žádostí a proplácení servisních faktur, a to díky zvýšení systémové podpory. Automatické oceňování zůstatkových hodnot vozů, cen servisů a pneuservisů, které je vstupem pro kalkulaci nabídky klientům na poli operativního leasingu, je nutným předpokladem pro další růst. Pravidelná aktualizace klientských kontaktů Stávající zákazníci jsou rodinným stříbrem ŠkoFINu. V rámci naší pravidelné komunikace jsme se ve výročním dopise zaměřili na aktualizaci databáze klientských kontaktů. Efektivním klientským centrem ještě blíže našim zákazníkům V roce 2014 jsme se zúčastnili studie porovnávající 23 klientských center napříč odvětvími s cílem zaměřit se na nové trendy na trhu a porovnat se s ostatními. Z výsledků studie jsme získali zajímavé náměty na zlepšení obsluhy klientů, kterými se intenzivně zabýváme. 21

22 Procesní a projektová excelence Cílem ŠkoFINu je neustále zkvalitňovat služby pro zákazníky. Toho je možné dosáhnout jen neustálým zvyšováním produktivity a efektivity všech procesů ve společnosti. Proto jsme v roce 2014 pokračovali v zavádění Projektové a provozní excelence. Projektová excelence Projektová excelence je zaměřena na zvýšení efektivity a výkonu projektového portfolia, které se skládá zejména ze strategických projektů společnosti. Jejím cílem je dodávat projekty ve stanoveném termínu, kvalitě a čase s využitím plánovaných kapacit. V roce 2014 jsme propojili projektové řízení s aktivitami nového týmu business analýzy a byl nastaven proces včetně odpovědností. Jsou jednoznačně nastavena pravidla pro rozdělení strategických iniciativ na malý vývoj a na projekty. Nedílnou součástí této aktivity je řízení kritických zdrojů, stanovení kvartálních cílů pro jednotlivé členy projektového týmu a odměňování za splnění těchto cílů. V roce 2014 se nám podařilo ukončit 6 strategických projektů. Nejvýznamnějším projektem byl webcalc, jehož výstupem byla implementace produktu ŠKODA Pojištění, a také financování na online Car Configuratoru ŠKODA AUTO. V roce 2014 pokračoval projekt NOIS, jehož cílem je příprava na výměnu hlavního obchodního informačního systému společnosti. Provozní excelence Provozní excelence je zaměřena na zvýšení efektivity procesů ve společnosti. Cílem je standardizovat a automatizovat procesy s optimálním využitím kapacit zaměstnanců, zejména v klíčových procesech společnosti. Na začátku roku 2014 bylo ukončeno mapování hlavních procesů společnosti. Je vytvořena procesní mapa společnosti, která obsahuje jednotlivé procesní oblasti, procesy, činnosti, návazně vstupy, výstupy, aplikace, vlastníky a vykonavatele činností. Tato mapa je využívána v projektech, malém vývoji a zároveň i v rámci optimalizace procesů (LEAN). V druhé polovině roku 2014 byl optimalizován proces pojistných škodních událostí, kde došlo po zavedení procesních změn k 19 % úspoře času. Po zavedení systémových změn je předpokládána další úspora 17 %. Proces provozní excelence nikdy nekončí. Je to průběžná činnost a každodenní úsilí o zlepšování chodu firmy. 22

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více