Aktivizační programy pro seniory se zaměřením na kondiční cvičení. Sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktivizační programy pro seniory se zaměřením na kondiční cvičení. Sociální práce"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Aktivizační programy pro seniory se zaměřením na kondiční cvičení Sociální práce Vedoucí práce: Jarmila Viplaková Vypracovala: Alice Benediktová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. Čelákovice, dne Alice Benediktová 2

3 Obsah Čestné prohlášení...2 Obsah...3 Úvod Cíle absolventské práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Aktivizace seniorů a její možnosti Aktivizace seniorů jako nástroj zlepšení psychické i fyzické kondice Kondice, cvičení, pohyb Sociální stránka skupinových činností Cvičení se seniory ve Staré Boleslavi Praktická část Grafické zpracování údajů získaných v hodinách kondičního cvičení Návštěvnost hodin kondičního cvičení Věkové složení cvičenek Metodická příručka pro vedení hodin kondičního cvičení pro seniory Dovětek Diskuze...50 Závěr...52 Summary...53 Activation Programmes for the Elderly with Focus on Conditioning Exercises...53 Bibliografie...55 Monografie...55 Seriálová publikace...55 Elektronické odkazy...56 Přílohy

4 Úvod Aktivizační programy pro seniory se zaměřením na kondiční cvičení jsou tématem absolventské práce, které jsem si zvolila poté, co jsem se v rámci povinné školní praxe v domě s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi zaměřila na pohybovou aktivitu seniorů kondiční cvičení. Cvičení se stalo jednou z pravidelných volnočasových aktivit určenou nejen pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, ale i pro ostatní zájemce z řad seniorů. Obliba a pravidelně vysoká účast na hodinách kondičního cvičení mne motivovaly k tomu, že hlavním cílem mojí absolventské práce bude vypracování metodické příručky pro vedení hodin kondičního cvičení včetně fotografií s popisem jednotlivých cviků. Taková příručka by mohla být pomocníkem pro vedení hodin cvičení nejen v pobytových zařízeních, ale i vhodným rádcem pro cvičení v domácím prostředí. Pomocí jednoduchých cviků vykonávaných převážně v sedě není možné přímo zvýšit kondici cvičence, ale je možné stávající kondici udržet a docílit dobrého pocitu. Ve své práci se na volnočasové aktivizační programy pro seniory zaměřím i z pohledu sociálního pracovníka a budu zkoumat jejich vliv na socializaci osob. Senioři se mohou kromě cvičení účastnit široké škály aktivizačních programů, kterými se budu také ve svojí práci zabývat. Společné akce mají blahodárný vliv na psychický stav seniorů, kteří se tak cítí součástí nějakého celku, sociální skupiny. 4

5 1 Cíle absolventské práce 1.1 Hlavní cíl Hlavním cílem je vypracovat metodickou příručku pro vedení hodin kondičního cvičení pro seniory s popisem jednotlivých cviků a fotografiemi. 1.2 Dílčí cíl Dílčím cílem je zpracovat údaje o docházce cvičenců a věku cvičenců. 5

6 2 Teoretická část 2.1 Aktivizace seniorů a její možnosti Aktivizace seniorů a volnočasové aktivity jsou poměrně nové pojmy v oblasti sociální práce. Seniory, jako skupinu osob, není totiž možné přehlížet, ignorovat a neakceptovat její potřeby, neboť tvoří podstatnou součást obyvatelstva. Vlivem stárnutí populace roste poptávka po osobách, které se budou volným časem seniorů zabývat profesně. Současná doba si žádá, abychom si osob ve věku 60 a více začali všímat, věnovali se jim, pracovali s nimi a brali je jako samozřejmou součást společnosti. Nejen vlivem vyšší úrovně zdravotnictví, ale i lepší kvalitou potravin, dostupnosti ovoce a zeleniny celkově jiným životním stylem - se senioři dnešní doby v mnohém liší od seniorů např. před 100 lety. Stalo se samozřejmostí povzbuzovat je v aktivním způsobu života a pozitivně je motivovat do budoucnosti. Umožnit starší generaci přístup k možnosti získávání nejaktuálnějších informací prostřednictvím internetu, zajistit dostatek pohybové aktivity, umožnit setkávání v klubech - zkrátka vidět kolem sebe aktivní stáří. Aktivizace seniorů se stala téměř fenoménem. Nejen, že je sociálně aktivizační činnost uvedena jako jedna ze sociálních služeb v zákoně o sociálních službách, ale aktivizace seniorů je součástí výuky metod sociální práce, součástí studia na vysokých školách se sociálním zaměřením i vysokých škol např. se sportovním zaměřením (obor sportovní a volnočasový pedagog se zaměřením na dospělé a seniory). Senioři se dostávají do popředí zájmu a lidé, kteří se této věkové kategorii chtějí věnovat profesionálně, mají dostatek možností, jak získat odborné vzdělání. [www.palestra.cz, 18] Co si konkrétně představit pod termínem aktivizační činnosti seniorů? Na jedné straně je nutné vidět osobu, která aktivity vymýšlí, organizuje je, je hybnou silou a vedoucí osobností. Taková osoba má schopnosti, nápady a tipy, které umí zrealizovat a prosadit. Na druhé straně je pak senior - osoba, která je připravena a ochotna se takových činností účastnit. Aktivně se účastnit. Nebýt jen pasivní součástí týmu, ale společně se s organizátorem podílet na dosažení stanovených cílů. Týmová spolupráce je hybnou silou a motivuje jak organizátora, tak i seniory k dalším činnostem. Společným cílem může být něco vyrobit, něco se dozvědět, něco vidět, pozitivně ovlivnit svoji fyzickou 6

7 kondici, rozšířit svoje obzory a třeba i zapracovat na svém vzhledu. Tím, že se senioři setkávají při aktivizačních činnostech, nejsou izolováni, navazují nová přátelství a stávají se součástí sociální skupiny. Škála možností, jak aktivizovat seniory, je poměrně široká a přece je možné tuto oblast ještě dále rozšiřovat. V rámci nabídky volnočasových aktivit domů s pečovatelskou službou v Brandýse nad Labem a ve Staré Boleslavi se setkávají senioři, kteří v těchto domech žijí s ostatními obyvateli města i s obyvateli z blízkého okolí. Domy s pečovatelskou službou nejsou uzavřená zařízení, kam by ostatní senioři neměli přístup. V případě staroboleslavského domu s pečovatelskou službou se jedná naopak o centrum volnočasových aktivit. Přímo zde se totiž konají velmi často výstavy obrazů, fotografií, keramiky apod. Pokud zde neprobíhá výstava některého z více či méně známého umělce, je zde instalovaná výstavka výrobků od místních obyvatel. K nejoblíbenějším činnostem patří tradičně ruční práce, zejména práce s keramikou. Je zde k dispozici keramická pec, několik druhů forem na odlévání a zásoba barevných glazur. Vznikají pak velmi povedená díla, která jsou určitě konkurenceschopná a je možné ponechat si je pro vlastní potěšení, vystavovat je, poslat je na výstavu mimo město nebo je zpeněžit. Senioři zde vyrobili originální vázy, hrnky, tácy, misky, hodiny nebo různé jiné okrasné předměty. Jedním z nejpovedenějších výrobků je dle mého názoru keramický adventní věnec, odlitý ze dvou částí včetně misek na čtyři čajové svíčky a keramické slunce, které se usmívá na příchozí, neboť je umístěno přímo u vchodu do domu s pečovatelskou službou. Výčet aktivit, činností a akcí je téměř nekonečný. Je s podivem, čeho jsou schopni lidé v seniorském věku dosáhnout, co umí a co jsou schopni se naučit. Následující seznam se bezprostředně týká staroboleslavského domu s pečovatelskou službou a částečně také brandýského domu s pečovatelskou službou, kde byla teprve nedávno zařízena klubovna pro volnočasové aktivity. Nabídka je opravdu velmi široká: návštěvy divadla (minimálně 1x do měsíce) výlety (zájezdy) např. návštěva cukrovaru, výlet parníkem, zájezd do předvánoční Vídně a Drážďan přednášky, např. vzdělávací, cestopisné, historické, o zdravé výživě 7

8 jazykové kurzy anglického, německého a francouzského jazyka výuka základů práce na počítači besedy, např. s Evou Pilarovou, Ondřejem Synkem, Ivou Hüttnerovou, Livií Klausovou reminiscence = využívání vzpomínek, dlouhodobé paměti, vzpomínky jak jednotlivce, tak kolektivu trénování paměti, např. úlohy na procvičování slovní zásoby mezigenerační setkávání, spolupráce se staroboleslavskou základní školou a brandýským gymnáziem změna image za účasti kadeřnice, pedikérky a kosmetičky společné posezení u venkovního grilu a hraní her (venkovní kuželky, petanque) farmářské trhy velikonoční a vánoční ukázky tradičních řemesel spojené s prodejem drobných předmětů Nabídka rukodělných činností: keramika kreslení na hedvábí batikování na textil zdobení textilu a tkanin pomocí sava modelování a výroba drobných předmětů z hmoty fimo plstění: za pomoci speciální jehly lze z plsti, což jsou česance přírodního či umělého vlákna, vytvořit náušnice, náhrdelníky nebo jednoduché figurky) [www.krasna.nova.cz, 12] zdobení květináčů keramickou drtí výroba hračky kočičky z ponožky pletení z pedigu, pedig = přírodní materiál proutí na pletení výrobků košíkářského typu cizokrajného původu, vyráběné z lián rostliny ratanu [www. proutene-kosiky.cz, 15] zdobení a dekorování předmětů pomocí decoupage, ubrouskovou technikou laminování obrázků, které vzniknou pomocí inkoustu a zmizíku výroba ozdobných předmětů pomocí drátku a korálků malování speciálními barvami na přírodní materiály (např. na kameny) 8

9 výroba obrázků technikou enkaustika (nanášení horkého vosku na podklad) [www.kreslit.cz, 13] aranžování suchých listů do podoby růže papírová technika quilling (papírové proužky se stáčí, kroutí a lepí do požadovaného tvaru) [www.quilling.cz, 16] Pohybové aktivity: kondiční cvičení na židlích bez náčiní nebo s gumou terraband (gumový pruh o šířce cca 10 cm a délkou nejméně 1 m), s míčem overball (měkká nafukovací rehabilitační pomůcka) nordic walking, norská dynamická chůze s holemi, která prospívá srdeční činnosti [www.nordicwalking-info.cz, 14] možnost jízdy na rotopedu Jiná zařízení nabízejí nebo zajišťují pro své klienty například: rekondiční pobyty různé druhy terapií: muzikoterapie, pet terapie (léčba pomocí zvířat), taneční terapie, biblioterapie (terapie využívající podpůrné účinky četby z knih) atd. skupinové vaření kurzy fotografování plavání nebo cvičení ve vodě 2.2 Aktivizace seniorů jako nástroj zlepšení psychické i fyzické kondice Nejen pohyb a cvičení, ale celková aktivita udržuje seniory v kondici jak fyzické, tak psychické. Pro seniory, kteří již nemají dostatek nápadů, síly, energie nebo odvahy se do čehokoliv pustit samostatně, je tu možnost účastnit se organizovaných aktivizačních programů. Tyto programy jsou závislé na zdravotním a duševním stavu každého jednotlivce. Zdravý i nemocný senior má možnost volby, zda se aktivizačních programů zúčastní, či nikoliv. Je kladen důraz na dobrovolnou účast, na svobodnou vůli. 9

10 Někteří senioři mají potíže s oblékáním, s prováděním osobní hygieny, s nákupy, s úklidem, s vařením apod., ale nemají potíže s účastí na společných akcích. Důležitá je aktivizace pro pocit seberealizace, uznání, posílení důstojnosti, prevence depresí, zařazení do společnosti a zamezení sociální izolaci. Také je zjevné zlepšení nálady, snížení neklidu, po fyzické aktivitě je možné pozorovat i zlepšení kvality spánku. Při společných akcích lidé komunikují a navazují kontakty, spolupracují. Také si vzájemně pomáhají. Procvičuje se hrubá i jemná motorika. Pokud je to možné, konají se aktivity ve stanovené dny, dodržují se rituály, čas a místo konání. To je důležité pro pocit bezpečí, neboť senioři nemají rádi změny. Trvá jim déle, než si osvojí novou dovednost. Místnost pro konání aktivit by měla být dobře osvětlená a větraná, aby tam senioři chodili rádi. Pokud se rozhodnou něco zhotovit, měl by tento výrobek mít nějaký smysl, nějaký účel. Nemělo by se jednat o zbytečnost, ale o věc pro radost sobě nebo druhým jako dárek. Při kurzu keramiky je vhodnější menší skupinka osob, aby vedoucí pracovník měl dostatek času se věnovat jednotlivcům. Respekt individuality a dohled či dopomoc při práci posílí sebevědomí a schopnost soustředit se. Člověk zaneprázdněný soustředěnou činností nemá čas se zabývat starostmi, nemocemi, depresí a stářím. To je jeden z účelů volnočasových aktivit. Tím, že na krátkou dobu senior zapomene na svůj zdravotní stav, znamená, že je schopen ještě ovlivnit svoji fyzickou i psychickou kondici nebo se alespoň pokouší ji udržovat v přijatelném stavu. Účast na volnočasových aktivitách - aktivní život seniora pozitivně ovlivňuje jeho zdraví, zpomaluje proces stárnutí a pozitivně ovlivňuje jeho mentální schopnosti. S novými znalostmi a dovednostmi se zvyšuje sebevědomí jedince, otevírají se nové možnosti seberealizace i ve vyšším věku. Získávání počítačové gramotnosti, účast na vzdělávacích kurzech nebo přímo studium univerzity třetího věku ovlivňuje adaptační schopnosti seniorů na současné společenské podmínky. Mohou držet krok se svými vnoučaty, nezůstávají stranou a mohou si i ve vyšším věku najít zaměstnání. Pokud získá senior jistotu, že nepatří do starého železa, pozitivně působí na svůj fyzický stav, své zdraví. Stav duše a těla se navzájem ovlivňují. [Generace, 5/2011, 10] 10

11 Volnočasové aktivizační programy vycházejí ze všedního života seniorů. Bývají zařazovány v dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách, kdy mají senioři ještě dostatek energie a síly. Aktivní činnost se střídá s časem odpočinku. Odpočinek neznamená nicnedělání. Ale nedělat nic také patří k životu. Čas aktivity se střídá se zdravou pasivitou. Důležité je, aby senior držel svůj život ve svých rukou a dokázal se prosadit. Týmová spolupráce nebývá samozřejmostí a lidé se jí musejí naučit. Naučit se pracovat v komunitě, brát v úvahu názory ostatních a respektovat vedoucího aktivity, který k činnosti podněcuje. Ten akceptuje návrhy na další činnosti, které mohou začít vycházet ze samotných účastníků. Senioři žijící v zařízení sociálních služeb se často zabaví sami tím, že se scházejí na společných chodbách a debatují, hrají karty nebo uspořádají oslavu. Umějí se sami zabavit a cílem sociálních pracovníků je, povzbudit je v takových činnostech. Není v zájmu personálu, aby senioři byli závislí na nápadech vyškolených pracovníků. Všechny činnosti, které dokážou vykonat samostatně a bez pomoci, jsou pro jejich dobro, pro radost, zdraví a chuť do života. [PICHAUD, THAREAUDOVÁ, 1998, 5] 2.3 Kondice, cvičení, pohyb Heslem, že pohyb je život, je vyjádřena sama podstata lidského bytí. Dokud se hýbu jsem. Česká asociace sport pro všechny dokonce vydává časopis s tímto názvem. [www.caspv.cz, 11] Dostatečná pohybová aktivita může ovlivňovat cévní systém, předcházet onemocnění cukrovkou, vysokému tlaku, obezitě, stresu, bolestem kloubů, ale i např. rakovině tlustého střeva. O své vlastní tělo se musí pečovat, abychom jej udrželi v kondici. Nikdo nemá zájem trávit většinu času svého života ve zdravotnickém zařízení, a proto volíme pohyb jako prostředek prevence proti onemocnění. Pohyb ovlivňuje život jedince, a to jedině v pozitivním slova smyslu. Nedostatečný pohyb způsobuje ochabování svalstva. Nezapomeňme, že i srdce je sval. Srdce, které není pravidelně a přiměřeně zatěžováno, rychleji stárne, protože je líné, sval ochabuje, srdce zahálí. Je zvyklé pracovat den za dnem bez nároku na odpočinek a přizpůsobuje se životnímu stylu jedince. Přiměřené 11

12 zatěžování srdečního svalu způsobí rychlejší rozvod kyslíku a energie ostatním orgánům v lidském těle. [SOUMAR, 1996, 6] Důvody, které má senior, aby začal s kondičním cvičením, mohou být různé. Setkání s ostatními, navázání nových kontaktů, zdravotní potíže, zvyk na pohyb z dřívějších let, chuť změnit svůj životní styl, dokázat si něco sobě nebo své rodině, předcházení civilizačním chorobám apod. Bez motivace není možné čehokoliv dosáhnout. Starší lidé nejsou příznivci náhlých změn, takže pokud se již sami rozhodnou cvičit, toto rozhodnutí bývá závěrem velmi pečlivých úvah. Je nutné udělat si nový rozvrh dne a novou aktivitu zařadit jako samozřejmost do svého programu. Seniory musí pohybová aktivita zaujmout, musí je bavit, důležitý je i pocit bezpečí, pravidelnost a smysl. Přesto někdo, kdo se rozhodl kondiční cvičení vyzkoušet, ve svém snažení dále nepokračuje, vz a vzdá se. To ale není možné brát jako tragédii, nepropadat beznaději, že senior nebo vedoucí aktivity udělal něco špatně. Je docela možné a při hodinách kondičního cvičení se seniory se to opravdu stává, že po kratší přestávce se k pohybové aktivitě opět cvičenec vrátí. Důvodem ukončení docházky na cvičení bývá v seniorském věku především zhoršení zdravotního stavu, v tomto případě má cvičenec dobrý pocit z toho, že se o cvičení alespoň pokusil. Zvláště v seniorském věku neplatí pravidlo, čím větší zátěž, tím lépe. V tomto věku lze spíše hovořit o přiměřenosti a vhodnosti. Cílem hodin kondičního cvičení pro seniory je dosažení příjemného pocitu, ne nárůst svalů nebo zhubnutí. Kondičním cvičením je možné dosáhnout mírných trvalých pozitivních změn v organismu. U osob, které se pravidelně věnují pohybové aktivitě lze pozorovat zvýšenou pohyblivost v oblasti krční páteře, zmírnění bolestí v oblasti šíje, zvýšenou hybnost v oblasti hrudní páteře a pánve, zvětšení kapacity plic, zlepšení jemné i hrubé motoriky, zlepšení koordinace, stability, držení těla, sebeuvědomění a soustředění. [SOUMAR, 1996, 6] Každý člověk, který chce něco ve svém životě změnit, musí být nějakým způsobem k této změně motivován a připraven. I senior, který byl dosud neaktivní, neuvažoval o tom, že by se mohl nějaké aktivitě věnovat, může svůj život změnit. Ale může jej změnit jen on sám. Krokem vpřed jsou začínající úvahy o tom, že by v dohledné době mohl svoji situaci změnit, například pohybovou aktivitou. Tím se začíná měnit jeho postoj ke svému životu. Začne-li se občas účastnit aktivit, je kousek od dalšího stádia, které znamená pravidelnou účast na pohybových programech. Konečné stádium je takové, 12

13 když se pohybová aktivita stane součástí života. Při hodinách kondičního cvičení se senioři průběžně seznamují s tím, jaký sval či partie je konkrétním cvikem ovlivňována. Jsou nuceni alespoň částečně o prováděném cviku přemýšlet a jsou informování o důležitosti a prospěšnosti pohybové aktivity. Jsou vedeni k tomu, aby si věřili a byli si jisti svými schopnostmi a dovednostmi. Sebedůvěra může pomoci seniorům i v řešení jiných životních situací. Sami se pak rozhodnou, jaká aktivizační činnost jim přináší největší potěšení a radost. Pokud je aktivita spojena s námahou, tak pocit, že byla překonána nějaká bariéra, velmi prospívá sebevědomí. U starší generace se nekladou cíle příliš vysoko, ale i pomalý postup k lepší kondici je přínosem. Jedinec, který zvládá chůzi po rovině a po pravidelné účasti na kondičním cvičení zvládne překonat jeden či dva schody, je motivován svým úspěchem. Přesto, že si je vědom postupného úbytku sil, který není možné zastavit, vidí konkrétní výsledek svého snažení. [BESS, LEIGHANN, 2010, 1] U starších osob je na prvním místě přizpůsobení hodin kondičního cvičení zdravotnímu stavu cvičenců. Cvičitel musí být schopen poskytnout první pomoc. Senioři se nejčastěji potýkají s bolestmi kloubů jsou nějakým způsobem omezeni v hybnosti, zhoršuje se zrak a sluch, jsou náchylnější k depresím a mohou se u nich projevovat změny v chování. Velmi často trpí vysokým tlakem nebo onemocněním srdce. Pravidelnou pohybovou aktivitou mohou pak předcházet běžným nemocem a infekcím. Kondice seniora je ovlivněna jeho dosavadním životním stylem, životním prostředím, životní aktivitou či pasivitou, genetikou a vyváženou stravou. O tom, jaké bude stáří, se rozhoduje během celého života. I prodělaná předchozí zranění, poměr mezi odpočinkem a zátěží a míra stresového zatížení organismu. S postupujícím věkem se do kloubů dostává méně živin, snižuje se pružnost a zvyšuje se bolestivost. U osob s nadváhou a s nedostatečným pohybem jsou klouby ohroženy do takové míry, že hrozí vlivem změn na kloubu úplné zatuhnutí. Nejen seniorům se doporučuje alespoň minimální pohyb vykonávaný pravidelně, zamezit zvyšování tělesné hmotnosti, nosit pohodlné oblečení a vhodnou obuv, nezdvihat těžká břemena, dodržovat správné držení těla, v sedě nedávat nohu přes nohu, zkrátka být fit, být zdatný. Mnohá doporučení se ale nesetkávají s ohlasem a nejsou dodržována. Každý jsme odpovědný sám za sebe, ale nikdy není pozdě začít se cvičením a pokusit se napravit, co věk způsobil. Jen velmi málo seniorů nemá žádné zdravotní omezení. [SWICHTENBERG, 2008, 7] 13

14 Cvičební jednotka by měla šetřit klouby seniorů, ale zároveň udržet jejich pohyblivost. Je nutné počítat s tím, že senioři mají malou sílu, jsou náchylnější ke zlomeninám a trpí na otoky končetin. Nevhodné jsou poskoky na tvrdém povrchu, záklony hlavou, rychlé švihy a hmity, kontaktní nebo adrenalinové sporty. Doporučuje se souhlas nebo alespoň informovat ošetřujícího lékaře o zahájení pohybové aktivity. Cvičitel by měl vést hodinu tak, aby cvičení nezpůsobilo bolest, aby bylo příjemné. I estetika pohybu hraje svoji roli. Cviky je dobré volit tak, aby si je senior mohl klidně zacvičit i doma o samotě na židli či na lůžku. [WALSH, 2005, 9] Osvojení správného držení těla v sedě nepatří mezi jednoduchý úkol. Vzpřímený sed je krásný. Nehroutit se, nekulatit záda. Zdá se to jako snadno proveditelný cvik, ale je k tomu třeba zaktivovat celé tělo. Mezi nejčastější chyby patří zvedání ramen a prohýbání v kříži. V průběhu hodin kondičního cvičení jsou na správné držení těla cvičenky velmi často upozorňovány. Hodiny kondičního cvičení ve staroboleslavském domě s pečovatelskou službou jsou vedeny převážně v sedě, na židlích a jen minimum cviků se provádí ve stoje. Kromě dvou cvičenek s roztroušenou sklerózou, které se pohybují za pomoci chodítka, provádí cviky ve stoje všichni. Schopnost a vytrvalost provádět cviky ve stoje je v seniorském věku velmi omezená. Nejpřirozenějším pohybem je chůze. Turistika je ve stáří velice vhodnou pohybovou aktivitou. Velmi oblíbené jsou i hodiny cvičení ve vodě, plavání nebo jízda na rotopedu. Pro starší generaci je také vhodná jóga. Nově se v mnoha městech objevují venkovní parky s cvičícími prvky nejen pro seniory, ale také pro děti. U domů s pečovatelskou službou v brandýské i boleslavské části města se od roku 2012 nacházejí tzv. šlapadla. Jedná se o dvojici sedaček, před kterými jsou umístěny cyklistické šlapky. Pohodlně usazení senior může šlapat a aktivovat tak svoje klouby. Tento prvek je vhodný zejména pro ty, kteří se obávají pádu z rotopedu a mají lékařem jízdu na kole doporučenou. Zabudování cvičícího prvku venku v přírodě zajišťuje jeho snadnou dostupnost. [www.joslafitpark.com, 17] Při cvičení je kladen velký důraz na správné dýchání. Správným dýcháním lze ovlivnit psychický stav jedince, činnost střev a činnost mozku. Správným dýcháním při správném držení těla lze odbourat stres. Důležité je klidné dýchání navozující 14

15 harmonizaci člověka. U starších osob se vůbec nedoporučuje dech zadržovat stav tzv. bezdeší. Velice důležité je také dodržování pitného režimu. Starší generace není zvyklá pít, když nemá žízeň. Nutnost dostatečného zavodnění organismu je nutné neustále připomínat. Některé cvičenky, které se pravidelně účastní hodin kondičního cvičení ve staroboleslavském domě s pečovatelskou službou, již přicházejí s malými lahvičkami vody a jdou tak ostatním dobrým příkladem. Voda nemá žádné kalorie a je pro lidské tělo důležitá stejně jako kyslík. Pomáhá odvádět škodlivé látky z těla. Fyzická námaha způsobuje vyšší potřebu tekutin, a proto aktivní jedinec se musí naučit zvýšit přísun nejen vody, ale i ovoce, zeleniny, různých minerálních vod a čajů. [ŠTILEC, 2004, 8] Postupným ovládáním svého těla lze velice dobře ovlivnit i močovou inkontinenci. Ta se může sice vyskytnout u nás všech, ale nejčastěji postihuje ženy ve věku nad 65 let. Tento problém bývá způsoben především ochabnutím svalstva uzavírajícím močovou trubici. Cviky na zpevnění pánevního dna jsou velice účinné v boji s inkontinencí, a proto se doporučuje jejich pravidelné zařazování do hodin kondičního cvičení pro seniory. Tyto cviky jsou náročné na naučení a uvědomění si vlastního těla, ale po jejich osvojení je možné je provádět v podstatě kdykoliv si na ně vzpomeneme. Jedná se vlastně o stažení a zvednutí svalů pánevního dna, zadržení a uvolnění. Tyto cviky lze provádět ve stoje, v leže i v sedě, a to i např. při jízdě hromadnou dopravou nebo při stání ve frontě. Nepatrný pohyb pánví nikdo nepostřehne. Nekontrolovatelný únik moči lze cvičením částečně ovládnout a zamezit tak nepříjemným pocitům ve společnosti, ostychu či pocitu méněcennosti. [Generace, 3/2008, 10] Při hodinách kondičního cvičení se seniory lze využívat různé cvičební pomůcky. Mezi oblíbené patří malý měkký míč nazývaný overball, který je využíván jako rehabilitační pomůcka. Nejčastější rozměr je 26 cm v průměru. Přestože se jedná o míč, není s ním jako s míčem většinou zacházeno. Používá se mírně vyfouknutý, aby jej šlo lehce uchopit. Má vysokou nosnost, takže není nutno redukovat řady cvičenců. Je možné si na něj sednout, podložit si záda, šlapat na něj nebo s ním posilovat. Provádí se i cviky balanční, tzn. rovnovážné. Při provádění cviků s touto pomůckou, je kladen důraz na správné držení těla zejména v sedě. Senioři s touto pomůckou cvičí velice rádi. [MUCHOVÁ, TOMÁNKOVÁ, 2010, 3] Další využívanou pomůckou při hodinách kondičního cvičení je gumový pruh zvaný 15

16 teraband. Jedná se o gumu o šířce cca 10 cm a délku kolem 1 m. Tato pomůcka je vhodná k posilování a protahování. Používají se gumy různých pevností v závislosti na zdatnosti a kondici cvičenců. Cviky prováděné s gumou jsou plynulé a pomocí gumy je cvičenec schopen cviku s větším rozsahem než bez náčiní. U cviků využívajících pružnost gumového pásu je velmi důležitý úchop a jeho pevné držení, správnost prováděného cviku. U těchto cviků je opět nutno dodržovat správné dýchání a držení těla. U seniorů je tato cvičební pomůcka také velmi oblíbena, ale cvičení s ní je poněkud náročnější na využití svalů a senioři bývají po cvičení více unaveni. V případě, že má být hodina kondičního cvičení zpestřena o posilovací část, je teraband vhodným doplňkem. [ŠTILEC, 2004, 8] Další vhodné cvičební pomůcky pro cvičení se seniory jsou: činky o maximální hmotnosti 0,5 kg, tenisové míčky, míčky tzv. ježci, šátky, tyče nebo hole, nafukovací balónky, kmitací tyče flexi-bary, pet lahve. Fantazii se meze nekladou. Důležitá je radost z pohybu. Pro rozvoj dovedností je vhodné střídat hodiny s náčiním a bez náčiní. K výběru hudby, která doprovází hodiny kondičního cvičení seniorů, by měl cvičitel přistupovat velmi zodpovědně. Jde o spojení hudby a pohybu. I hudba ovlivňuje psychiku člověka a má svůj podíl na zmírnění stresu. Hudba má za následek pozdější nástup únavy, navozuje radostnou atmosféru a duševní svěžest. Rychlost hudby určuje intenzitu a rychlost cvičení. U seniorů se používá spíše nerytmická, uvolňující, relaxační hudba v pomalém tempu. Při aktivizujících cvicích lze pak zařadit rytmickou hudbu se slyšitelným rytmem a vyšší rychlostí. 2.4 Sociální stránka skupinových činností Není senior jako senior. Někdo je nesmělý, a přesto by se rád společných aktivit zúčastnil. Pozvání mezi ostatní nebo zmínka, že ho ostatní mezi sebou postrádají, mnohdy postačí, aby se takový senior začal pravidelně objevovat na společných akcích. Také zvědavost může hrát roli. Zjistit, jak jsou na tom s dovednostmi ostatní. Může být i příjemná změna sociální role. Z důchodce se stává žák, který se učí novým věcem. Je možné získat sebevědomí, nový pocit vážení si sebe sama, ostatní nás mohou začít pro 16

17 naše dovednosti nebo snahu obdivovat, cítit k nám úctu. Některým seniorům velmi záleží na tom, co si o něm myslí ostatní, chtějí ve skupině upevnit svou pozici a zajistit si tak společenské postavení. U žen účast na společných aktivitách vyvolává pocit nutnosti upravit se, dávají si záležet na svém vzhledu. [NEKONEČNÝ, 2004, 4] Účast na volnočasových aktivizačních programech pro jednoho znamená nevyřazení ze společnosti, pro druhého opětovné začlenění nebo obnovení sociálních kontaktů. Přestože se u seniorů projevuje pokles kreativity a fantazie, jejich intelekt a slovní zásoba se nemění (pokud se neprojevují příznaky demence), proto jsou stále schopni osvojit si nové dovednosti. Při různých činnostech, při aktivizaci se snižuje úzkost, deprese, zlepšuje se nálada, koncentrace, snižuje se neklid a navozuje se vnitřní klid. Senioři spolupracují, jsou nuceni komunikovat a při tělesných cvičeních jsou vedeni k prožívání pohybu a celkovému vnímání vlastního těla. I hudba doprovázející cvičení seniorů by měla pozitivně ovlivňovat stav cvičence. V případě tance se zlepšuje koordinace, stabilita i držení těla. Tanec je harmonický pohyb a pozitivně může ovlivnit zhoršenou kloubní hybnost. Mnozí si aktivizační činností opětovně dokážou, že takovou dovednost již dříve zvládali a volně na dřívější dovednosti navážou. Společně strávené chvíle s ostatními mohou přerůst v konkrétní přátelství a senioři se pak mohou vzájemně doprovázet na nákupy, mohou společně pracovat na zahradě, mohou se účastnit sportovních akcí, mohou spolu cestovat, společně trávit dovolenou, zajít do kavárny, najít si společného nového koníčka, vzájemně navštěvovat rodiny zkrátka trávit společně volný čas. Kondičním cvičením seniorů není možné zajistit nárůst svalové hmoty, snížení tělesné hmotnosti ani docílení trvalých změn v organismu. Jedná se o cvičení s nízkou intenzitou, cvičení pro začátečníky, které rozhodně nesmí uškodit. Organismus seniorů není dobré přetěžovat, ale zatěžovat jen mírně a opatrně. I v hodinách kondičního cvičení stejně jako u jiných aktivit jde o kontakt s vrstevníky se stejným zájmem, se stejným cílem. Společné prožití chvil, navození nových přátelství, rozšíření okruhu známých. Není nutné se účastnit všech volnočasových programů, které zařízení nabízejí. I účast jen na jedné hodině týdně může velmi pozitivně ovlivnit jedince. Nová přátelství, nové kontakty mohou vzniknout zjištěním stejných názorů, vzájemným porozuměním a podobnými vzpomínkami. [SOUMAR, 1996, 6] 17

18 V den, kdy se senior těší na volnočasovou aktivitu, se mu lépe vstává, je optimisticky naladěn. Toto rozpoložení se může projevit i například zlepšením vztahů s rodinou a s jinými blízkými lidmi. S pozitivně naladěnou osobou se lépe řeší konflikty. Takový senior má i větší chuť k jídlu. Celkově se pak snižuje čas strávený pasivně. Senior cítí sebedůvěru, je rozhodnutý se aktivity zúčastnit a lépe si pak zorganizuje den. [ŠTILEC, 2004, 8] Při skupinových činnostech je důležitá osobnost vedoucího konkrétní aktivity. Už samotné zahájení činnosti nebo přivítání před zahájením činnosti navodí tu správnou atmosféru. Senior musí cítit, že je vítán. Všichni patří do skupiny, mají zde svoji úlohu a své místo. Vedoucí aktivity může svým přístupem ovlivnit zbytek dne seniora. Pokud senior odchází s úsměvem na tváři, je jisté, že vedoucí se svého úkolu zhostil na výbornou. Na nikoho nevyvíjí tlak, nikoho k ničemu nenutí, pokouší se navodit příjemnou atmosféru. Je dobré, když se skupina seniorů při jednotlivých volnočasových aktivitách příliš nemění a když není skupina početná. Ve velké skupině se mohou tvořit malé skupinky a skupina jako celek pak již nefunguje a někteří se mohou cítit osamoceně. Chybou je také monotónnost činnosti a nedostatečná příprava pracovníků, kteří aktivitu vedou. Některé činnosti vyžadují jednoho vedoucího (cvičitel v případě kondičního cvičení, učitel v případě jazykového kurzu), ale hromadné akce (zájezdy) vyžadují více pracovníků, aby se senioři měli na koho obrátit s dotazem a věděli, že jim bude věnována dostatečná pozornost. Pokud je seniorům věnována dostatečná péče a pozornost, je radost s nimi spolupracovat a inspirace je vzájemná. Při volnočasových aktivitách je dobré mít nastavena pravidla, která respektují obě strany: senioři i vedoucí aktivity. Tím, že ve skupině je nutné brát ohledy na ostatní, dávají si senioři vzájemně najevo úctu. Neskáčou si do řeči, nekomentují hanlivě výsledky činnosti, nedávají na odiv svoje negativní pocity či nálady. Po ukončení společné akce je vhodné zhodnocení. I pochvala bývá seniory velmi mile přijímána a stává se motivací pro příští setkání. Pokud se ve skupině vyskytnou zásadní rozdíly v dovednostech seniorů, mělo by vedení zařízení zvážit rozdělení skupiny na začátečníky a pokročilé, aby ti, kdo výrazně zaostávají za ostatními, neztratili motivaci k účasti na aktivizačním programu. Cílem je radost ze společné činnosti a ne způsobení stresu a pocitu méněcennosti. I v seniorském věku je možné zažívat zábavu a legraci. Pochopení starostí starší generace je také cestou ke zpříjemnění spolupráce. Získá-li senior dojem, že je o něj zájem, že mu někdo rozumí, že ho vyslechne a poradí, je ochoten 18

19 spolupracovat. Do aktivit vnáší svoje nápady, obohacuje celý tým a může být velkým přínosem pro ostatní. [WALSH, 2005, 9] Skupinové činnosti a celková aktivizace, která se stala každodenní potřebou seniorů, pomáhá udržet seniorům kontrolu nad svým životem, nad jeho kvalitou. Vzájemná spolupráce mezi zdravotnickou a sociální péčí může zajistit zdravé stáří, zmírnění závislosti na pomoci ostatních a snížení počtu krizových situací. Spolupráce a podpora rodiny má nemalý vliv na přijetí role seniora. Přijetí života takového, jaký je a nepropadat apatii, najít nový smysl života, to je další cíl skupinových činností. Nikdo nikoho do ničeho nenutí, není vyvíjen tlak, senior má možnost volby svého životního stylu, je samostatný v rozhodování o své budoucnosti. Senioři chtějí zůstat plnohodnotnými členy společnosti a volnočasové aktivizační programy podporují zdravé stárnutí a pomáhají seniorům najít uplatnění. I setkávání seniorů s velkým věkovým rozdílem může velmi obohatit jednotlivce. Mezi seniory se může ve skupině objevit rozdíl 20 i více let. Vzájemné seznámení s rozdílnými možnostmi např. ve vzdělání nebo módě může navodit téma pro další setkávání nebo zorganizování výstavy. Kontakt sociálního pracovníka vedoucího volnočasové aktivity se seniorem je velmi důležitý i pro bezpečí klienta. Senior si je vědom, že se může sociálnímu pracovníkovi svěřit se svým problémem, i když tento problém přímo nesouvisí s volnočasovou aktivizací. Ví, že je zaručena mlčenlivost a diskrétnost a pomoc. Navozením přátelské atmosféry mizí ostych. Dalším prvkem vznikajícím při společných setkáních je důvěra. Aktivizační činnosti v zařízení sociální péče pak prohlubují sousedské vztahy a utužují vztahy v sociální skupině komunitě. I osoby, které mají potíže s komunikací, mají problém sdělovat své potřeby či přání, mohou pomocí aktivizačních činností navázat kontakt s ostatními. Zjištěním, že život má ještě cenu, že byl plný důležitých událostí, které jsou jiné osoby ochotny poslouchat a zajímají je, je posílena sebedůvěra seniorů. Mohou předávat svoje zkušenosti dál a zaměstnávají tak svoji paměť a myšlení. Jsou podporovány silné stránky klienta jeho dovednosti. Tím, jak zvládají svoji životní roli, si senioři zaslouží úctu. [MATOUŠEK, 2005, 2] 19

20 2.5 Cvičení se seniory ve Staré Boleslavi O rozvrhu volnočasových aktivit jsou obyvatelé Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi pravidelně informováni prostřednictvím Městských listů. Tento měsíčník nachází všichni obyvatelé města zdarma ve svých schránkách. Informace o volnočasových aktivitách je také pravidelně zveřejňována na internetových stránkách města a na nástěnce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v přízemí brandýské radnice. Informovanost je tedy zaručena a je jen na jednotlivcích, zda posílí řady těch, kteří chtějí prožít aktivní stáří. K rozšíření nabídky volnočasových aktivit o kondiční cvičení v domě s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi došlo v září S ohledem na věkovou kategorii cvičenek, jejich zdravotní stav a jejich fyzickou kondici nebylo možné zvolit jiný typ cvičení, než cvičení v sedě, na židlích a pokusit se o několik málo cviků ve stoje s oporou. Prostor společenské místnosti v přízemí domu s pečovatelskou službou se ukázal jako plně dostačující, s dobrou světelností, s dostatkem oken a s možností větrání. Jedna z obyvatelek byla oslovena a souhlasila s tím, že bude první, kdo vyzkouší připravené cviky a pomůže posoudit jejich vhodnost. Senioři se scházejí pravidelně 1x v týdnu, v úterý, ve 14,00 hod. Cvičební hodina trvá 45 minut. Od zahájení hodin kondičního cvičení se na těchto hodinách scházejí jen ženy. Nejedná se jen o obyvatelky domu s pečovatelskou službou, ale pravidelnými účastnicemi jsou i seniorky z blízkého či vzdálenějšího okolí. Nejdelší cestu váží cvičenka z Nového Vestce, dojíždí do Staré Boleslavi 4 km, většinou na kole. Při hodině kondičního cvičení jsou židle postaveny do oblouku a jsou vzdáleny od sebe tak, aby měly cvičenky dostatek prostoru na upažení. Cvičitelka sedí v čele, aby všechny cvičenky na ni viděly a ona viděla na ně. Skupina cvičenek, která byla u zrodu hodin kondičního cvičení, vytrvala a postupně se rozrůstá. Ty cvičenky, které dříve chodily na hodiny kondičního cvičení a současné době se z jakýchkoliv důvodů nemohou účastnit, se velmi často zastaví jen tak, aby se s ostatními, se kterými dříve trávily příjemné chvíle, pozdravily. Pokud se hodina ve stanovený termín a čas nekoná, je po vzájemné domluvě 20

21 nahrazena. Seniorky mají zájem, aby o hodiny cvičení nepřišly. Jsou ochotny změnit své denní programy, aby se zúčastnily náhradní hodiny. Hodiny kondičního cvičení jsou bezplatné. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi financoval nákup terrabandů, overballů, CD přehrávače a dvou odborných publikací týkajících se cvičení na židlích proti bolestem zad a cvičení s overbally. Hodiny s náčiním a bez něj se nepravidelně střídají. Pomalá relaxační hudba, která neurčuje tempo, pouze podbarvuje hodiny cvičení je příjemným doplňkem hodiny. O změnu hudby nemají cvičenky zájem, vyhovuje jim, že hudbu znají a těší se na ni. I cviky, které již zvládly, nerady vynechávají. Vynaložené úsilí na osvojení cviku chtějí zúročit. Nové cviky jsou zařazovány s velkou opatrností. Trvá delší dobu, než se senioři nový cvik naučí. Rozhodne-li se cvičitel zařadit nový cvik, je nutné více o cviku hovořit, popsat jej, vysvětlit jeho přínos, které svaly jsou zapojeny a velmi důležité je, aby byl dokonale cvičitelem předveden. Pro pocit zvýšené sebedůvěry je velmi důležité vědomí, že jsou seniorky schopny si cviky pamatovat, zacvičit je a být 45 minut aktivní. Dvě ze cvičenek trpí roztroušenou sklerózou. Pohybují se za pomocí 4 bodového kolového chodítka. Další dvě cvičenky chodí s pomocí dvou francouzských holí, jedna cvičenka potřebuje jednu francouzskou hůl a ostatní při chůzi nepotřebují žádnou oporu. Pravidelně dvě, jindy tři cvičenky nejsou schopny zvládnout cviky ve stoje. Doba cvičení ve stoje oporou o židli nepřesáhne 10 minut. Součástí kondičního cvičení jsou i tzv. uvědomovací cviky. Při těchto cvicích není na těle viditelný žádný pohyb, žádná aktivita, ale cvičenec ovládá vnitřní svaly, zejména svaly dna pánevního. Při uvědomovacích cvicích je nutná soustředěnost a klid cvičence. Některá hodina kondičního cvičení je zpestřena o cviky prováděných ve dvojicích. V těchto případech cvičí spolu vždy v páru ty seniorky, které sedí vedle sebe. Nemají si možnost říci, s kým by chtěly cvičit jsou tak donuceny komunikovat a spolupracovat s osobou, se kterou se nepřátelí nebo dokonce s někým, koho nemají v oblibě. Sociální práce s touto skupinou seniorů spočívá v tom, že se členové skupiny naučí mezi sebou vzájemně komunikovat. Ve dvojicích je oblíbeným cvikem přetahování s terrabandy. Cvičenky se snaží ze všech sil gumu z rukou vytrhnout a dokázat si, že jedna má větší sílu než druhá. Soutěživost seniorů se téměř neliší od soutěživosti dětí. Také při 21

22 podávaní overballu v sedě zády k sobě horem při vzpažení (protažení páteře), stranou (rotace páteře) nebo spodem (kutálení pod židlemi) si užijí všichni přítomní mnoho legrace. Na hodinách staroboleslavského kondičního cvičení se ustálil zasedací pořádek. Ke změnám dochází jen velice zřídka. Nově příchozí je upozorněn, že příslušné místo je již obsazeno, že tam pravidelně sedává někdo jiný a je mu nabídnuto místo jiné. Nebo se jednoduše přidá nová židle. K žádným potížím nedochází, všechny cvičenky se k sobě chovají velice slušně. Při hodinách kondičního cvičení dojde i na jiná témata, než je kondice nebo samotné cviky. Cvičenky jsou ochotny hovořit o svém zdravotním stavu, což je důležité pro výběr dalších cviků. V průběhu hodiny jsou cvičenky neustále upozorňovány na správné držení těla, na nutnost správného dýchání a nebezpečí zadržování dechu. Před ukončením hodiny před závěrečnou aktivizací si mají cvičenky možnost říci o zacvičení oblíbeného cviku. Po skončení hodiny je zdůrazněna nutnost pitného režimu a odpočinku. Některé cvičenky si zakoupily vlastní terraband či overball (viz foto č.1, str. 28). Cviky, které si oblíbily, si pak doma opakují. Objevily širší použití oveballu např. při sezení u televize. Podložením zad, nebo nohou. Oveball také využívají jako podložku při sezení na delších výletech autobusem, kde střídavé podkládání pod stehno, je prevencí proti otokům dolních končetin na dlouhých cestách. Od zahájení nové volnočasové aktivity se počet cvičenek mírně rozrůstá. Cvičení si získalo velkou oblibu a zatím nevyšší počet účastnic na hodině bylo 17. V letních měsících, kdy má řada seniorů problémy s tlakem vlivem velkého horka, byl nejnižší počet účastnic na hodině 3. Kromě jedné cvičenky s mírnou stařeckou demencí nejsou zaznamenávány pozdní příchody. Celkově na hodinách kondičního cvičení v domě s pečovatelskou službou ve Staré Boleslavi panuje dobrá nálada a seniorky i cvičitelka se na setkání vždy těší. Hodiny kondičního cvičení pokračují i v roce Hodiny probíhají pod vedením zkušené cvičitelky s více než 15 letou praxí. V současné době, kromě cvičitelky seniorů je také aktivní cvičitelkou v brandýském fitness centru. Je držitelkou 1. trenérské třídy od České asociace sport pro všechny, viz příloha č. 1, držitelkou certifikátu vzdělávacího programu cvičení se seniory začínáme se seniory, 22

23 viz příloha č. 2 a absolventkou akreditovaného kurzu úvod do aktivizace pro seniory, viz příloha č. 4. Specializaci na cvičení se seniory si doplnila v průběhu vedení hodin kondičního cvičení, v roce

24 3 Praktická část Od počátku kondičního cvičení je cvičitelkou zaznamenávána docházka. Z údajů od září 2011 do prosince 2012 vyplývá, že se na hodinách kondičního cvičení vystřídalo 29 žen. 3.1 Grafické zpracování údajů získaných v hodinách kondičního cvičení Počet hodin kondičního cvičení s výkyvy v docházce [Graf č. 1, zdroj vlastní ] Vodorovná lišta uvádí počet hodin kondičního cvičení, svislá lišta uvádí účast na těchto hodinách. V uvedeném období se konalo 58 lekcí. Hodin kondičního cvičení průměrně účastnilo 12 žen. Nejvyšší zaznamenaný počet cvičenek byl 17 (3 hodiny: , a ), nejnižší účast činila 3 cvičenky (1 hodina ). Největší počet účastí patří Jindře K., která se zúčastnila 53 lekcí (v příloze v docházce označena žlutou barvou), Marie M. se zúčastnila 47 lekcí (v docházce v příloze označena růžově), Božena G. se zúčastnila 39 lekcí (v docházce v příloze označena oranžově). Každá ze cvičenek se v průměru zúčastnila v uvedeném období 6 hodin kondičního cvičení. 24

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ SE ZAMĚŘENÍM NA REGION V LYSÉ NAD LABEM Sociální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Iveta Lakomá Volný čas klientů v domově pro seniory OLOMOUC 2012 Vedoucí práce: Mgr. Pavla Vyhnálková,

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií KRISTÝNA DRLÍKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: pedagogika sociální práce AKTIVIZACE SENIORŮ V DENNÍM STACIONÁŘI

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Masarykova univerzita Lékařská fakulta VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SENIORŮ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petra Juřeníková, PhD. Autorka: Bc. Veronika Klimešová obor: Ošetřovatelská péče v gerontologii

Více

Aktivizační činnosti jako nedílná součást sociální práce v Domově seniorů Benešov

Aktivizační činnosti jako nedílná součást sociální práce v Domově seniorů Benešov Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra sociální práce Bakalářská práce Aktivizační činnosti jako nedílná součást sociální práce v Domově seniorů Benešov Vypracoval:

Více

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná

Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory. Bc. Eva Konečná Aktivizace seniorů a její využití v domově pro seniory Bc. Eva Konečná Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou aktivizace seniorů a jejím uplatnění ve vybraném domově

Více

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí

Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Specifické zájmy seniorů v denních stacionářích a zařízeních s rezidenční péčí Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce:

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Aktivizace seniorů v denním stacionáři

Aktivizace seniorů v denním stacionáři ; Aktivizace seniorů v denním stacionáři Bc. Jarmila Janíčková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT V předkládané diplomové práci se zabývám problematikou aktivizace seniorů v denním stacionáři. Teoretická

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Kód oboru: Speciální pedagogika pro

Více

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled

PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled PARKINSONOVA NEMOC Komplexní fyzioterapeuticky pohled Mgr. Martina Puršová doc. MUDr. Jan Roth, CSc. OBSAH Úvodní základní informace Projevy Parkinsonovy nemoci Parkinsonský syndrom Pozdní hybné komplikace

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Senioři s Alzheimerovou chorobou

Senioři s Alzheimerovou chorobou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Senioři s Alzheimerovou chorobou Sociální práce Vedoucí práce: ThDr. et Mgr. Marešová Ladislava Vypracovala: Jandová

Více

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice

Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Analýza nabídky programům zaměřením na podporu pohybových aktivit populace v České republice Bakalářská práce Veronika Kryšpínová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s. r. o. katedra Management cestovního

Více

Volnočasová aktivizace seniorů

Volnočasová aktivizace seniorů Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS s.r.o. Volnočasová aktivizace seniorů Obor: Sociální práce Vedoucí práce:jarmila Viplaková Vypracovala: Eliška Štembergová Čelákovice 2012

Více

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách

NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Projekty v rámci ŠVP aneb zdravý životní styl ve školách STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy Pohybový režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce Brno 2013 Vedoucí práce: Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. Autor práce: Lenka Vítová

Více

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů

Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů Časopis pro všechny příznivce aktivního způsobu života 13. ročník číslo 4. prosinec 2009 Diagnostika aktuálního stavu organismu Jak vznikla powerjóga Volný čas seniorů www.caspv.cz ISSN 1212-0669 SPORTOVNÍ,

Více