ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5475/100/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 294/1 a pozemek druhu vodní plocha parc.č. 215/1 Vlastníci stavby:, paní Veronika Čečrdlová, Kolešovice 294, Kolešovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2, pan Petr Ryba, Třtice 79, Třtice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 Vlastníci pozemku:, paní Veronika Čečrdlová, Kolešovice 294, Kolešovice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2, pan Petr Ryba, Třtice 79, Třtice, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 OBJEDNAVATEL: Exekutorský úřad Písek Adresa objednavatele: V Portyči Písek ZHOTOVITEL : Miloslav Lev Adresa zhotovitele: Čelakovského Rakovník IČ: telefon: Držitel certifikátu SpPC reg. č. 233/14 DIČ: fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Za přítomnosti: Veroniky Čečrdlové Počet stran: 20 stran Počet příloh: 8 Počet vyhotovení: 2 V Rakovníku, dne Miloslav Lev

2 NÁLEZ Znalecký úkol 1) Znalecký posudek o ceně spoluvlastnického podílu o velkosti 1/2 na bytové jednotce včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp. 294 a pozemku st.č. 387 a pozemku druhu vodní plocha, to vše v k.ú. Kolešovice, podle právního stavu a předpisů platných ke dni místního šetření. 2) Odhad ceny předmětných nemovitých věcí, respektivě spoluvlastnických podílů, v dané místě a čase obvyklé. Přehled podkladů - výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne , LV č. 679 (viz příloha č. 1 znaleckého posudku) - výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí dne , LV č. 729 (viz příloha č. 2 znaleckého posudku) - kopie katastrální mapy (viz příloha č. 3 znaleckého posudku) - mapa oblasti - informace a údaje sdělené Veronikou Čečrdlovou - skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém Místopis Obec Kolešovice leží severozápadně od okresního města Rakovníka, v Rakovnické pahorkatině. Severně cca 3 km se nachází frekventovaná státní silnice Praha Karlovy Vary. Jedná se obec lokálního významu s dobrou občanskou vybaveností. Nejbližší správní centrum je okresní město Rakovník, dopravní spojení s okresním městem je autobusem. V obci je rovněž železniční zastávka, ale bez pravidelných spojů. Územní plán má obec vypracovaný, cenovou mapu stavebních pozemků nikoliv. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - zástavba RD Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Přístup přes pozemky: Bytová jednotka: 1825/1 a Obec Kolešovice, čp. 212, Kolešovice, PSČ /5 Pozemek vodního toku: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5 - Smíchov, PSČ /2 Pozemek vodního toku: KOLAGRO s.r.o., Chludilova 288, Mutějovice, PSČ /1 Celkový popis Předmětem ocenění je bytová jednotka v budově čp. 294 nacházející se v souvislé zástavbě obce, na jejím severozápadním okraji, v blízkosti zámeckého parku. Přístupná je po zpevněné, dobře sjízdné okresní komunikaci, napojená je na veřejný rozvod elektřiny, vodou je zásobována z obecní studny, splašky jsou svedeny kanalizační přípojkou do společné žumpy. Jedná se o netypovou, zděnou, podsklepenou budovu se dvěmi nadzemními podlažími a valbovou střechou, bez podkrovních místností

3 V budově se nachází celkem 4 bytové jednotky, v podzemí se nacházejí chodby, sklepy, vodárna a prádelna, které jsou společnými prostorami. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy, v blízkosti nemovitosti se nevyskytují stavby, které by negativně ovlivňovaly životností prostředí. Předmětem ocenění je dále pozemek druhu vodní plocha nacházející se u okraje obce. Přístupný je pouze přes pozemek jiného vlastníka. Jedná se o neupravené koryto vodního toku. Silné stránky Bytová jednotka: - dobrý technický stav, byt po modernizaci, na budově byla vyměněná původní okna za plastová a byla provedená zateplená fasáda - byt ve zvýšeném přízemí - dobrá dostupnost centra obce a autobusové zastávky - v obci je dobrá občanská vybavenost (mateřská škola a základní škola) Slabé stránky Bytová jednotka: - byt v podílovém spoluvlastnictví Pozemek druhu vodní plocha: - přístup přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy Stav stavby neumožňuje podpis zástavní (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Komentář: Nemovitosti jsou řádně zapsány v katastru nemovitostí. Na pozemek vodní plochy není zajištěn právní přístup. Rizika spojená s umístěním nemovité věci: Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Obtížný přístup k nemovité věci v odlehlých končinách Komentář: Pozemek druhu vodní plocha je obtížně přístupný. Věcná břemena a obdobná zatížení: Exekuce Ostatní finanční a právní omezení Komentář: /Nemovitosti nejsou zatížené věcnými břemeny. Předmětná bytová jednotka je zatížená zápisem Zástavního práva smluvního ve prospěch zástavního věřitele Českou spořitelnu, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Krč, PSČ a zápisem zahájení exekuce. Pozemek vodní plochy je zatížen zápisem zaháení exekuce. Ostatní rizika: nejsou - 3 -

4 Obsah ocenění 1. Bytová jednotka 1.1. Ocenění staveb Bytová jednotka č. 294/1 2. Vodní plocha 2.1. Ocenění pozemků Pozemek OBSAH OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 - Poptávka nižší než nabídka (spoluvlastnický podíl). 2. Vlastnické vztahy - Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez IV -0,02 pozemku - Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na budově a pozemku. 3. Změny v okolí - Bez vlivu - Ustálená zástavba rodinných domů. II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - Nemovitosti I -0,04 v podílovém spoluvlastnictví. 5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Konkurenční schopnost I -0,30 spoluvlastnického podílu na realitní trhu velmi malá. 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - Odtokové poměry srážkových vod dobré, nemovitosti nebyly v minulosti zaplavené. IV 1,00 Index trhu I T = P 6 (1 + Σ P i) = 0,580 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku - Bytový dům. 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,03 zástavba - Zástavba nízkopodlažních rodinných domů. 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce - Severozápadní okraj III -0,01 obce, vzdálenost centra obce 250 m. 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek I 0,00 lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce - Převážná část občanské vybavenosti ve středu obce. II -0,02-4 -

5 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00 dobré parkovací možnosti - Přístup po zpevněné komunikaci, parkování možné na obecním pozemku. 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,00 dostupnost centra obce - Zastávka autobusu ve vzdálenosti 150 m, železniční zastávka ve vzdálenosti 1,2 km. 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti II 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - Nutnost dojíždění za I -0,02 zaměstnáním. 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Poloha v blízkosti komunikace jako možného zdroje hluku a prachu. I -0,25 Index polohy I P = P 1 (1 + Σ P i) = 0,737 Koeficient pp = I T I P = 0, i = 2 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Kolešovice: Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 680,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel - Obec má 826 obyvatel. IV 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Obec vzdálená od hranice vyjmenovaného města nebo IV 1,01 oblasti v tab. č. 1 (mimo Prahu a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně - Vzdálenost okraje obce od okraje okresního města je do 10 km. O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod a II 0,85 kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn - V obci je rozvod elektřiny, zemního plynu a je provedená kanalizační síť zaústěná do ČOV. O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční nebo autobusová zastávka - III 0,90 Autobusová zastávka, železniční zastávka bez pravidlených spojů. O6. Občanská vybavenost v obci - Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola) - V obci je obecní úřad, základní škola, mateřská škola, knihovna,pošta, zámek využívaný jako dům sociální péče, v areálu zámku je rybník a fotbalové hřiště, zemědělský areál Rakochmel, zdravotnické zařízení, zájmové svazy a restaurace. III 0,95 Základní zjištěná cena stavebního pozemku: ZC = ZCv O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 = 480,93 Kč/m 2-5 -

6 Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Bytová jednotka Podílové spoluvlastnictví o velikosti spoluvlastnického podílu 1/ Ocenění staveb Bytová jednotka č. 294/1 Předmětem ocenění je bytová jednotka 3+KK v 1.N.P. podlaží bytového domu postaveného tradiční zděnou technologií. Okna bytu jsou orientovaná na sever, východ a jih. Dispoziční uspořádání: předsíň, koupelna, WC, šatna, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, dětský pokoj, komora na chodbě Budova je založená na plošných základových pasech s hydroizolací, stěny jsou zděné z cihel pálených, svislé děrovaných CDm v tl. 375 mm, stropy s rovným omítnutým podhledem. Schody schodnicové s teracovými, prefabrikovanými stupni, na podlaze společné chodby keramická dlažba, stěny jsou opatřeny olejovým nátěrem. Střecha valbová s krovem vaznicové soustavy, střešní krytina je skládaná z tašek pálených dvoudrážkových, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, bleskosvod je proveden. Fasáda je opatřená kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s finální stěrkovou omítkou, bez obkladů. Bytová jednotka je přístupná dřevěnými, hladkými, lakovanými dveřmi, vnitřní dveře také dřevěné hladké osazené do ocelových záribní, okna plastová s dvojsklem. Podlahy povlakové z nášlapnou vrstvou z PVC, vnitřní omítky dvouvrstvé štukové, keramické obklady v koupelně a v kuchyňském koutu za kuchyňskou sestavou. Vytápění etážové, zdrojem tepla je elektrokotel, radiátory ocelové, deskové. Teplá voda je připravovaná v el. zásobníkovém ohřívači. Kuchyňský kout ke vybaven elektrickým sporákem se sklokeramickou varnou deskou, v koupelně obezděná vana a umyvadlem. Záchod splachovací, standartní. Stáří budovy je 43 roků. Před 8 roky byla provedená modernizace předmětného bytu (vybourána jedna příčka, vnitřní rozvody, provedení nového kuchyňského koutu a koupelny a opravy omítek). Před 8 roky byla dále osazená nová plastová okna v celé budově a před 6 roky byla provedená zateplená fasáda. Stavebně-technický stav budovy i bytové jednotky dobrý. Ocenění pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemek Předmětem ocenění je parcela evidovaná v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Skutečný stav je v souladu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí, jedná se o skutečně zastavěnou plochu bytovým domem. Pozemek je souměrný, rovinatý, nacházející se v souvislé zástavbě obce. Fyzický přístup je po zpevněné, dobře sjízdné komunikaci, která je ve vlastnictví Obce Kolešovice. Právní přístup zajištěn bez omezení. V místě je možnost připojení na veřejný rozvod elektřiny, zemního plynu, vodovod z obecní studny a obecní kanalizační síť. Rozvody technické infrastruktury jsou uložené v přilehlé komunikaci. Pozemek ze všech stran sousedí s veřejným prostranstvím ve vlastnictví Středočeského kraje, v blízkosti se nachází zámecký park

7 Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití - II 0,00 Obdélníkový pozemek. 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace - Rovinatý pozemek. 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné I 0,00 pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Dobře přístupný a využitelný pozemek. II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + Σ P i = 1,000 6 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,06 - Poptávka nižší nez nabídka (spoluvlastnický podíl). 2. Vlastnické vztahy - Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez IV -0,02 pozemku - Bytová jednotka se spoluvlastnickým podílem na budově a pozemku. 3. Změny v okolí - Bez vlivu - Ustálená zástavba rodinných domů. II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - Nemovitosti v I -0,04 podílovém spoluvlastnictví. 5. Ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Konkurenční schopnost I -0,30 spoluvlastnického podílu na realitní trhu velmi malá. 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav - Odtokové poměry srážkových vod dobré, nemovitosti nebyly v minulosti zaplavené. IV 1,00 Index trhu I T = P 6 (1 + Σ P i) = 0,580 5 i = 1 Index polohy pozemku Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku - Bytový dům. 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,03 zástavba - Zástavba nízkopodlažních rodinných domů. 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce - Severozápadní okraj III -0,01 obce, vzdálenost centra obce 250 m. 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí I 0,00-7 -

8 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je II -0,02 částečně dostupná občanská vybavenost obce - Převážná část občanské vybavenosti ve středu obce. 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VI 0,00 dobré parkovací možnosti - Přístup po zpevněné komunikaci, parkování možné na obecním pozemku. 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,00 dostupnost centra obce - Zastávka autobusu ve vzdálenosti 150 m, železniční zastávka ve vzdálenosti 1,2 km. 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti II 0,00 komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Vyšší než je průměr v kraji - Nutnost dojíždění za I -0,02 zaměstnáním. 11. Vlivy ostatní neuvedené - Vlivy snižující cenu - Poloha v blízkosti komunikace jako možného zdroje hluku a prachu. I -0,10 Index polohy I P = P 1 (1 + Σ P i) = 0,889 Celkový index I = I T I O I P = 0,580 1,000 0,889 = 0, i = 2 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,93 0, ,16 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 248, ,28 nádvoří Stavební pozemek - celkem 208,00 m ,28 Pozemek - zjištěná cena = ,28 Kč Rekapitulace cen pro stanovení podílu jednotky na pozemcích Pozemek = ,28Kč ,28 Kč Celková cena nemovitého majetku pro stanovení podílu = ,28 Kč - 8 -

9 Vlastní ocenění jednotky Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Bytový prostor 38 porovnávací metoda Poloha objektu: Středočeský kraj, obec do obyvatel Stáří stavby: 43 let Základní cena ZC (příloha č. 27): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu koeficient dle typu podlahové plochy předsíň: ( 2,62 2,35+1,33 1,10 ) 1,00 = 7,62 m 2 obývací pokoj s kuch. koutem: ( 8,22 3,43 ) 1,00 = 28,19 m 2 koupelna: ( 1,58 2,45 ) 1,00 = 3,87 m 2 WC: ( 0,84 1,10 ) 1,00 = 0,92 m 2 šatna: ( 1,00 1,30 ) 1,00 = 1,30 m 2 ložnice: ( 4,77 3,42-1,55 0,12 ) 1,00 = 16,13 m 2 pokoj: ( 3,40 3,85 ) 1,00 = 13,09 m 2 spíž na chodbě: ( 0,80 1,20 ) 1,00 = 0,96 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: 72,08 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce vyzdívaná - IV 0,10 Budova zděná, zateplená. 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II 0,00 sklad - V podzemí společné prostory. 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - Ostatní podlaží nevyjmenované - Byt v 1.N.P. v II 0,00 budově bez výtahu. 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové strany - II 0,00 částečný výhled - Okna bytu jsou orientované na sever, východ a jih, s výhledem na přístupovou komunikaci a veřejné prostranství. 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní provedení III 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení - balkon nebo lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep) - Komora na společné chodbě. 8. Vytápění bytu - Dálkové, ústřední, etážové - Etážové vytápění. III 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - Významně snižující cenu - Velmi malá I -0,10 konkurenční schopnost spoluvlastnických podílů rezidenčních nemovitostí na realitní trhu. 10. Stavebně - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou - II 1,00 Byt po modernizaci. Koeficient stáří upraven o + 0,04 pro stavby s nástavbou, přístavbou či rozsáhlejšími stavebními úpravami. Koeficient pro stáří 43 let: s = 1-0, = 0,785 9 Index vybavení I V = (1 + Σ V i) V 10 0,825 = 0,825 i = 1-9 -

10 Index trhu s nemovitými věcmi I T = 0,580 Index polohy pozemku I P = 0,737 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC I V = ,- Kč/m 2 0,825 = ,38 Kč/m 2 CB P = PP ZCU I T I P = 72,08 m ,38 Kč/m 2 0,580 0,737= ,51 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,51 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku Zjištěná cena pozemku: ,28 Kč Spoluvlastnický podíl: 25 / 100 Hodnota spoluvlastnického podílu: ,28 Kč 25 / 100 = ,32 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,32 Kč Bytová jednotka č. 294/1 - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,83 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Bytová jednotka č. 294/1 - zjištěná cena = ,92 Kč 2. Vodní plocha Podílové spoluvlastnictví o velikosti spoluvlastnického podílu 1/ Ocenění pozemků Pozemek Předmětem ocenění je pozemek druhu vodní plocha. Jedná se o koryto vodní toku neupravené, bezvýznamnou vodoteč. Pozemek se nachází u okraje souvislé zástavby obce, přístupný je pouze přes pozemek ve vlastnictví jiného subjektu. Ocenění Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle 8 Přehled použitých jednotkových cen pozemků Zatřídění Zákl. cena Upr. cena [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 8 odst. 4 - pozemky vodních nádrží a vodního toku 8 odstavec 4 480,93 0,07 1,00 33,67 Typ Název Parcelní Výměra Srážka Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] % [Kč/m 2 ] [Kč] 8 odstavec 4 vodní plocha 215/1 129,00 33, ,43 Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 129,00 m ,43 Pozemek - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = 4 343,43 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem 1 / 2 Pozemek - zjištěná cena = 2 171,72 Kč

11 Rekapitulace ocenění: REKAPITULACE OCENĚNÍ 1. Bytová jednotka 1.1. Ocenění staveb Bytová jednotka č. 294/ ,00 Kč 2. Vodní plocha 2.1. Ocenění pozemků Pozemek 2 170,00 Kč Rekapitulace tržního ocenění majetku Rekapitulace výsledných hodnot jednotlivých částí Bytová jednotka Zjištěná cena dle cenového předpisu Obvyklá cena slovy: Jednostoosmdesáttisíc Kč Vodní plocha Zjištěná cena dle cenového předpisu Obvyklá cena slovy: Dvatisíce Kč Kč Kč Kč Kč Obvyklá cena slovy: Rekapitulace výsledných cen Jednostoosmdesátdvatisíc Kč Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Komentář ke stanovení výsledné ceny Výběr metodiky pro odhad obvyklé ceny: Přímé porovnání - v příměstských obcích okresního města se s bytovými jednotkami málo obchoduje, nejsou známé skutečně zrealizované ceny obdobných bytů. Z tohoto důvodu není možné vytvořit dostatečnou databázi skutečně zrealizovaných transakcí. Nevhodná metoda. Výnosový způsob - v obdobných obcích se běžně bytové jednotky nepronajímají a zjištění ročního užitku a následně výnosu by bylo nepřesné. Nákladová metoda - z výše uvedeného je patrné, že by bylo velmi obtížné odhadnout uplatnění nákladů na trhu (koeficient prodejnosti). Z tohoto důvodu byla zvolená metoda nepřímého porovnání podle cenového předpisu. Pro ilustraci nabídkových cen obdobných bytových jednotek jsem provedl analýzu nabídkových cen bytových jednotek v realitní inzerci. Bylo zjištěno, že obdobné bytové jednotky jsou nabízené za nabídkové ceny: - v obci Kněževes ,- Kč až ,- Kč / 1 m 2 podlahové plochy - v obci Lišany ,- Kč / 1 m 2 podlahové plochy - v obci Lužná ,- Kč / 1 m 2 podlahové plochy Tyto ceny je nutné považovat za ceny, které zpravidla nejsou při prodeji dosažené. S pozemky druhu vodní plochu se běžně neobchoduje

12 ZÁVĚR Při zvážení zjištěných silných stránek (velmi dobrý technický stav) a slabých stránek předmětné bytové jednotky, zejména potom skutečnosti, že k prodeji je pouze spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 považuji tržní hodnotu tohoto spoluvlastnického podílu ve výši ,- Kč. Tržní hodnota spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemku druhu vodní plocha 2 000,- Kč. Jedná se o spoluvlastnické podíly nemovitosti, které jsou obtížně obchodovatelné. V Rakovníku Miloslav Lev Čelakovského Rakovník telefon: Držitel certifikátu SpPC reg. č. 233/14 Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Praze ze dne 26.února 1982 čj. Spr. 1479/79 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady (nemovitostí). Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5475/100/15 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 100/15. SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Fotodokumentace 1 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 679 ze dne Snímek pozemkové mapy 1 Výpis z katastru nemovitostí LV č. 729 ze dne Snímek katastrální mapy 1 Mapa oblasti

13 Vybavení kuchyně Vybavení koupelny Obývací pokoj

14 ~

15 - 19 -

16 / ~7,J / / f I I /... ""

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 O ceně bytové jednotky č.425/9 v obci Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP č.p.425, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5421/126697 na společných částech domu a pozemku p.č.187,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 126/1/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 878/3 v k.ú. 757837 Stříbro Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Stříbro, k.ú. Stříbro Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 O ceně bytové jednotky č.457/1 v obci Klášterec nad Ohří, část Miřetice u Klášterce nad Ohří, ulice Jana Ámose Komenského 457, vč.příslušenství a podílu o velikosti 603/82544

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1102/11/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 601/2, Bytová jednotka č. 601/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Bílina, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5450-2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5450-2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5450-2016 NEMOVITÁ VĚC: byt č.1373/5 Cheb Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Cheb, k.ú. Cheb Adresa nemovité Americká 1373/30, 350 02 Cheb věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 O ceně bytové jednotky č.660/21 v Karlových Varech, Stará Role, Dvořákova 660/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6711/258479 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17067415 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.611/11 včetně podílu 540/38315 na společných částech domu č.p.610, 611, 612, 613, 614, 615 a pozemku p.č. 1683/83 v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 O ceně bytové jednotky č.1835/11 v Litoměřicích, Revoluční č.p.1835/14, vč.příslušenství a podílu o velikosti 25/1000 na společných částech domu a pozemku p.č.3736/6, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.990/10 včetně podílu 3874/381585 na společných částech domu č.p.990, 991, 992 a pozemku p.č.230 v obci Lovosice, k.ú.lovosice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 O ceně bytové jednotky č.622/26 ve Zlíně, Sokolská č.p.622, vč.příslušenství a podílu o velikosti 66/7553 na společných částech domu a pozemku p.č.st.5571, vše zapsáno

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5090/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/2 domu č.p. 54 na pozemku p.č. 674 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 674 a 675 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4721-89/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4721-89/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4721-89/2016 O ceně bytové jednotky č.572/13 v Hradci Králové, Třebeš, třída Edvarda Beneše 572/96, včetně příslušenství a podílu o velikosti 986/56874 na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17107815 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.27/6 včetně podílu 954/5055 na společných částech domu č.p.27 a pozemku st.153 v obci Vyšší Brod, k.ú.bolechy, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.211 stavba stojí na pozemku st.452 vč.pozemků st.452, p.č. 551 a příslušenství v obci Cvikov, k.ú.cvikov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015 O ceně bytové jednotky č.498/35 vč.příslušenství, vč.podílu o velikosti 642/22199 na společných částech domu a pozemku p.č.1424, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 272/2014 Rodinný dům, Rodinný dům Účel ocenění: Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) Objednatel : IGIVEX s.r.o. Žerotinovo nám. 641/15, 75002 Přerov

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3148/35/2015 6 Rodinný dům - bez nebytových prostor Adresa nemovitosti: Na Záguří 611 / 2, 736 01 Havířov - Bludovice Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3137/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3137/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3137/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 686/7 v objektu čp. 686/16, ulice Krátká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3089/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3089/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3089/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 584/7 v objektu čp. 584/25, ulice Bělocerkevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4930-45/14 NEMOVITOST: bytová jednotka č.2413/17 v domě čp.2413 včetně podílu na společných částech domu a pozemku parc.č.2302/1. Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3281/1/2016. Objednatel znaleckého posudku: Insolvency Project, v.o.s. IČ: 288 60 993 Dukelská 15 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3281/1/2016. Objednatel znaleckého posudku: Insolvency Project, v.o.s. IČ: 288 60 993 Dukelská 15 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK č. 3281/1/2016 O obvyklé hodnotě jednotky - bytu č. 845/20 v obytném domě čp. 844,845,846 postaveném na stavební parcele č. parc. 943/5 s podílem na společných částech domu čp. 844,845,846

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4737/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1152/213 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II Adresa nemovité věci: Jaroslava Haška 1152/19,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2822/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2822/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2822/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.460/4 v objektu čp. 460/18, ulice Ruská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 691-48-2015 o ceně bytové jednotky číslo 18/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 147 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4429-166/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4429-166/14 O ceně nemovitosti - 1009/2 v bytovém domě č.p. 876,877,1009 na pozemku parc.č.1059/2 k.ú.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

Znalecký posudek č. 3029/139/2014

Znalecký posudek č. 3029/139/2014 Znalecký posudek č. 3029/139/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.791/1 s podílem na společných částech domu č.p.791 a pozemku parc.č. st.876 v k.ú.nejdek, obec Nejdek, okres Karlovy Vary. Objednatel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3029/2015. elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3029/2015. elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3029/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 568/9 v objektu čp. 568/34, ulice Ruská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.455/16 v Olomouci, Povel, Mišákova 455, vč.příslušenství a podílu o velikosti 733/2325 na společných částech domu, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2772/2014. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2772/2014. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 2772/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 727/1 v objektu čp. 727/4, ulice Jerevanská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03402-0034 / 2015 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 329/5 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a podílu 1/12 na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.329

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3243/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 459/1 v objektu čp. 459/13, ulice Konopišťská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3228/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3228/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 829/5 v objektu čp. 829/10, ulice K Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2896/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2896/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.719/1 v objektu čp. 719/31, ulice Bulharská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 0231-07/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 893/36 v Klatovech III, Čechova 893 Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Klatovy, obec Klatovy, k.ú. Klatovy Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 O ceně pozemku p.č.st.539, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 127 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.232 v ulici Na Veselkách, obec Tehov, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 O ceně bytové jednotky č.931/19 v Brně, místní část Bystrc, Fleischnerova 931/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6194/438744 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-9918 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 164 stojící na pozemku parc.č. st. 65 o výměře 164 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 4659 vedeném Katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3221/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1749/15 v objektu čp. 1749/39, ulice Záběhlická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2959/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2959/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2959/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 776/36 v objektu čp. 776/41, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3642/236/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Bytová jednotka jednotka č. 65/2 v bytovém domě čp. 65, na pozemku p.č. st. 365, vč.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4179/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4179/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4179/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 421/48 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II Adresa nemovitosti: Jiřího Wolkera 421, 434 01 Most Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3141/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1282/8 v objektu čp. 1282/1, ulice Litevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5068/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 384/31 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Veleslavín Adresa nemovité věci: Pod Novým

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2974/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2974/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2974/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1728/17 v objektu čp. 1728/75, ulice Záběhlická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 662-19/2015 o ceně bytové jednotky číslo 4612/1 zapsané na listu vlastnictví číslo 10018 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více