ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, pan JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení administrativní a obvyklé ceny podle platného cenového předpisu pro účely exekučního řízení. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a 30 stran příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních + 1x elektronicky a 3. uloženo v archívu znalce. V Dolním Němčí

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol a) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí(resp. podílu povinného na postižených nemovitostech) a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 6246/11-10 ze dne a dle aktuálních výpisů z LV povinného, a to každé LV zvlášť ( podíl 1/4 na LV 618, podíl 1/4 na LV 3170, podíl 1/4 na LV 617,podíl 3/4 na LV 158 a 100% na LV 249 vše v k.ú.vnorovy b)stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání na LV 249, práva z nájemních smluv, atd...) 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p.158 se stavební plochou a ostatními pozemky v k.ú. Vnorovy Adresa předmětu ocenění: Hlavní Vnorovy Kraj: Jihomoravský Okres: Hodonín Obec: Vnorovy Katastrální území: Vnorovy Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 350,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel - do 5000 obyvatel II 0,80 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce - ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - V ostatních případech VI 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě I 1,00 příměstská doprava - železniční a autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 508,00 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti bez účasti. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - 2 -

3 - výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín LV č.618,617,3170,158 a 249 pro obec a katastrální území Vnorovy vyhotovené dálkovým přístupem objednavatele dne informace a údaje sdělené objednavatelem posudku, pracovnicí obecního úřadu Vnorovy a nikoli majitelem nemovitostí - skutečnosti zjištěné na místě dne oceňovací vyhláška č.441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č.345/2015 Sb. platná ke dni ocenění ( ) - oceňovací program firmy PLUTO OLT Praha - NemExpress verze fotodokumentace z místního šetření 3xA4 - snímky katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí a pozemků - usnesení o ustanovení soudním znalcem ze dne soudním exekutorem 5. Vlastnické a evidenční údaje LV č.249 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 100 % LV č.158 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 3/4 Buchtová Jarmila, Májová 521, Vnorovy 1/4 LV č.617 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 Buchtová Jarmila, Májová 521, Vnorovy 1/2 Kočiš Tomáš, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 LV č.618 pro obec a katastrální území Vnorovy Břečková Marie, Dolina 590, Vnorovy 3/4 Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 LV č.3170 pro obec a katastrální území Vnorovy Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Veveří, Brno 3/4 Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 6. Dokumentace a skutečnost Výměry a druhy pozemků v obci Vnorovy dány výpisy z katastru nemovitostí, stavební pozemek - 3 -

4 je zastavěn oceňovanou stavbou RD č.p.158 ve které se nachází provozovna thajských masáží a vedlejší stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní. Rodinný dům č.p obhlídka a venkovní zaměření stavby bylo provedeno na místě samém dne , fotodokumentace z místního šetření 3 x A4. Vnitřní prohlídka nebyla provedena, protože vlastník nemovitostí se nedostavil ani písemné vyzvání k místnímu šetření, proto vycházím ze skutečností, které jsou zřejmé z prohlídky a z dostupných informací získaných od obecního úřadu a z místa stavby. Zemědělské a ostatní pozemky jsou umístěny mimo zastavitelnou část obce, takže budou oceněny dle využití jako zemědělské nebo jako komunikace. 7. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je stavba v KN vedená jako rodinný dům č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 o výměře 409 m 2 v obci a k.ú. Vnorovy. Zjištěná skutečnost je následující : RD č.p starší rodinný dům z předválečné doby, dle informací pracovnice OÚ Vnorovy, který prošel několika přestavbami a rekonstrukcemi, nacházející se v centrální části obce na nároží vedle místní lékárny a u státní komunikace v ulici Hlavní. Dům dle získané fotodokumentace obsahuje pravděpodobně bytovou jednotku 6+2 v 1. a 2. NP, půdní prostor pod sedlovou a polovalbovou a pultovou střechou a garáž jako součást RD nacházející se na jihovýchodní straně RD a samostatné hospodářské zázemí nacházející se ve dvorní části objektu. Dům je řadový koncový, je pravděpodobně částečně podsklepený se 2 nadzemními podlažími, kombinovanou sedlovou, pultovou a polovalbovou střechou a má starší keramickou krytinu a na garáži terasu viz.foto. Vstup je z ulice přes závětří do zádveří a chodby ze které jsou pravděpodobně vstupy do garáže, pokojů, ložnice a kuchyně, dále je z chodby pravděpodobně vstup do koupelny a WC a výstup na schodiště do sklepa a do 2.NP a do dvorní části kde se nachází dvorek a hospodářské zázemí, které je přízemní s plochou pultovou střechou (viz foto). Stávající stav je patrný z fotodokumentace - modernizace po částech, údržba dle fin. možností atd. Objekt je dle informací pracovnice OÚ Vnorovy cca. z r.1920 a majitelé jej různě přestavovaly a modernizovaly do dnešní podoby ( viz. fotodokumentace ) Dům je dle fotodokumentace zděný z pálených materiálů l v tl.obvodového zdiva 30-45cm na kterém je částečně provedeno zateplení fasádním polystyrenem s vrstvou fasádního lepidla, koncová vrstva je provedena, základové pasy jsou pravděpodobně izolované, střecha je kombinovaná sedlová, pultová a polovalbová se starší keramickou krytinou, krov je dřevěný. Fasáda ve stádiu zatepleno viz.foto s keramickým soklem. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy pravděpodobně s rovným podhledem. Okna a vnější dveře plastové, vrata garáže ocelová, dveře pravděpodobně dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy předpokládám dřevěné vlyskové v obytných místnostech a lité teraco nebo keramické dlažby v chodbě, koupelně a na WC. Cementové potěry v ostatních místnostech ve sklepě.v koupelně přepokládám vanu a umývadlo, WC pravděpodobně splachovací, v kuchyni pravděpodobně plynový nebo elektrický sporák, vytápění pravděpodobně ústřední s plynovým kotlem, ohřev TUV bojler nebo průtokový ohřívač. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a kanalizaci. Objekt byl dle dostupných informací postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny přestavby, rekonstrukce a modernizace a zateplení. Dům je postaven u státní asfaltové komunikace v ulici Hlavní. Pozemky - zahrady se nachází za RD a jsou s ním funkčně spojeny, nachází se na nich trvalé - 4 -

5 porosty, které neoceňuji. Pozemky - orná půda - nejsou začleněny do ÚPD obce Vnorovy, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace a využívány k zemědělské činnosti. Pozemky - ostatní plochy, komunikace tvoří částečně státní komunikaci a částečně polní komunikace. 8. Obsah znaleckého posudku LV Pozemky LV 618 LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Příslušenství Hospodářská budova 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV 249 LV Pozemek LV č.158 p.č.313/1 LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání - 5 -

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku - pozemek se stavbou, ale věcné břemeno bydlení 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo II 0,00 stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - na nemovitosti I -0,04 vázne věcné břemeno bezplatného užívání celého RD 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i) = 0,960 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití II 0,00-6 -

7 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1,070 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2 LV Pozemky LV 618 Pozemky orné půdy, začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2480/ ,00 9,18 60,00 14, ,09 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12,24 501,84 orná půda 2480/ ,00 9,18 60,00 14,69 44,07 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12, ,12 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12, ,68 orná půda 2483/ ,00 9,18 60,00 14, ,91 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,71 Pozemky LV zjištěná cena = ,71 Kč LV

8 1.1. Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 Pozemek orná půda začleněn do zemědělsky obhospodařovaného honu, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2472/ ,00 6,53 60,00 10, , / ,00 7,65 60,00 12, ,92 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 4 891,00 m ,02 Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 - zjištěná cena = ,02 Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p.158 RD č.p starší rodinný dům z předválečné doby, dle informací pracovnice OÚ Vnorovy, který prošel několika přestavbami a rekonstrukcemi, nacházející se v centrální části obce na nároží vedle místní lékárny a u státní komunikace v ulici Hlavní. Dům dle získané fotodokumentace obsahuje pravděpodobně bytovou jednotku 6+2 v 1. a 2. NP, půdní prostor pod sedlovou a polovalbovou a pultobou střechou a garáž jako součást RD nacházející se na jihovýchodní straně RD a samostatné hospodářské zázemí nacházející se ve dvorní části objektu. Dům je řadový koncový, je pravděpodobně částečně podsklepený se 2 nadzemními podlažími, kombinovanou sedlovou, pultovou a polovalbovou střechou a má starší keramickou krytinu a na garáži terasu viz.foto. Vstup je z ulice přes závětří do zádveří a chodby ze které jsou pravděpodobně vstupy do garáže, pokojů, ložnice a kuchyně, dále je z chodby pravděpodobně vstup do koupelny a WC a výstup na schodiště do sklepa a do 2.NP a do - 8 -

9 dvorní části kde se nachází dvorek a hospodářské zázemí, které je přízemní s plochou pultovou střechou (viz foto). Stávající stav je patrný z fotodokumentace - modernizace po částech, údržba dle fin. možností atd. Objekt je dle informací pracovnice OÚ Vnorovy cca. z r.1920 a majitelé jej různě přestavovaly a modernizovaly do dnešní podoby ( viz. fotodokumentace ) Dům je dle fotodokumentace zděný z pálených materiálů l v tl.obvodového zdiva 30-45cm na kterém je částečně provedeno zateplení fasádním polystyrenem s vrstvou fasádního lepidla, koncová vrstva je provedena, základové pasy jsou pravděpodobně izolované, střecha je kombinovaná sedlová, pultová a polovalbová se starší keramickou krytinou, krov je dřevěný. Fasáda ve stádiu zatepleno viz.foto s keramickým soklem. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy pravděpodobně s rovným podhledem. Okna a vnější dveře plastové, vrata garáže ocelová, dveře pravděpodobně dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy předpokládám dřevěné vlyskové v obytných místnostech a lité teraco nebo keramické dlažby v chodbě, koupelně a na WC. Cementové potěry v ostatních místnostech ve sklepě.v koupelně přepokládám vanu a umývadlo, WC pravděpodobně splachovací, v kuchyni pravděpodobně plynový nebo elektrický sporák, vytápění pravděpodobně ústřední s plynovým kotlem, ohřev TUV bojler nebo průtokový ohřívač. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a kanalizaci. Objekt byl dle dostupných informací postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny přestavby, rekonstrukce a modernizace a zateplení. Dům je postaven u státní asfaltové komunikace v ulici Hlavní. Míry zaměřeny na portále cuzk.cz!!! Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1121 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.PP 10,00*10,50 = 105,00 1.NP 14,70*10,50 = 154,35 3,30*8,70 = 28,71 2.NP 10,50*8,20 = 86,10 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 105,00 m 2 2,60 m 1.NP 154,35 m 2 3,00 m 28,71 m 2 4,20 m 2.NP 86,10 m 2 3,00 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr - 9 -

10 Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP 105,00*2,90 = 304,50 m 3 1,NP 10,00*10,50*3,00+4,70*10,50*3,30+ 86,10*4,50 = 865,31 m 3 2.NP 86,10*3,00+3,30*8,70*1,00 = 287,01 m 3 zastřešení 6,50*10,50*0,90+6,50*10,50*4,50*0,50+10,50*8,20*2,10*0,50 = 305,39 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 304,50 m 3 1,NP NP 865,31 m 3 2.NP NP 287,01 m 3 zastřešení Z 305,39 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 762,21 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné tl cm S Stropy keramické S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné, štukové S Fasádní omítky břízolitové škrabané S Vnější obklady sokl z kabřince S Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře náplňové S Okna plastová s izolačním dvojsklem N Podlahy obytných místností parkety N Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod chybí C Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace plastové potrubí S Vybavení kuchyně plynový sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní vestavěné skříně, rozvod antén pod omítkou, odvětrání ventilátory S

11 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 4, ,00 4,30 2. Zdivo S 24, ,00 24,30 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Střecha S 4, ,00 4,20 5. Krytina S 3, ,00 3,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,40 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,30 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Okna N 5, ,54 8, Podlahy obytných místností N 2, ,54 3, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní S 3, ,00 3,00 Součet upravených objemových podílů 103,60 Koeficient vybavení K 4 : 1,0360 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 4,30 50,00 1,00 2,15 2, ,29 1, Základy S 4,30 50,00 1,00 2,15 2, ,71 0, Zdivo S 24,30 50,00 1,00 12,15 12, ,86 8, Zdivo S 24,30 50,00 1,00 12,15 12, ,14 3, Stropy S 9,30 50,00 1,00 4,65 4, ,86 3, Stropy S 9,30 50,00 1,00 4,65 4, ,14 1, Střecha S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,91 1, Krytina S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 2, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,55 0, Vnitřní omítky S 6,40 100,00 1,00 6,40 6, ,15 2, Fasádní omítky S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,67 2, Vnější obklady S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,50 1,5063

12 11. Schody S 3,90 100,00 1,00 3,90 3, ,14 1, Dveře S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,23 2, Okna S 5,30 100,00 1,00 5,30 5, ,08 1, Podlahy obytných místností S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,83 1, Podlahy ostatních místností S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,83 0, Vytápění S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,43 3, Elektroinstalace S 4,00 100,00 1,00 4,00 4, ,59 3, Rozvod vody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2, ,43 2, Zdroj teplé vody S 1,60 100,00 1,00 1,60 1, ,33 1, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,43 0, Kanalizace S 2,90 100,00 1,00 2,90 2, ,56 1, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,59 0, Vnitřní vybavení S 5,00 100,00 1,00 5,00 5, ,56 2, Záchod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,56 0, Ostatní S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,45 1,3726 Opotřebení: 54,2 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 900,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0360 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1400 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 791,14 Plná cena: 1 762,21 m 3 * 3 791,14 Kč/m 3 = ,82 Kč Koeficient opotřebení: (1-54,2 % /100) * 0,458 Nákladová cena stavby CS N = ,45 Kč Koeficient pp * 1,027 Cena stavby CS = ,04 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,04 Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova Hospodářská budova ve dvorní části - dispoziční uspořádání nebylo možno zjistit, míry zaměřeny na portále cuzk.cz, ostatní údaje předpokládané popř.z fotodokumentace, dtto stáří. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

13 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 4,20*10,00 = 42,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 42,00 m 2 2,50 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP+pultové zastřešení 42,00*2,60+42,00*1,70*0,50 = 144,90 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP+pultové zastřešení NP 144,90 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 144,90 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl cm S Stropy s rovným podhledem S Krov dřevěný pultový neumožňující S 100 podkroví 5. Krytina pálená krytina S Klempířské práce pozinkovaný plech S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna špaletová S Podlahy betonová S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,

14 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0880 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 349,- Plná cena: 144,90 m 3 * 2 349,- Kč/m 3 = ,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 56 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 14 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 56 / 70 = 80,0 % Koeficient opotřebení: (1-80,0 % / 100) * 0,200 Nákladová cena stavby CS N = ,02 Kč Koeficient pp * 1,027 Cena stavby CS = ,02 Kč Hospodářská budova - zjištěná cena = ,02 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV 249 Pozemek zastavěná plocha a nádvoří - zastavěno oceňovaným RD, vedlejší stavbou a dvorem. Pozemek zahrada funkčně spojen se stavební plochou stejného vlastníka. Pozemky orná půda - začleněny do zemědělsky obdělávaných ploch, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace nebo sloužící jako záhumenek. Ocenění

15 Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,960 Index polohy pozemku I P = 1,070 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,960 * 1,000 * 1,070 = 1,027 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 521, ,48 nádvoří 4 odst. 1 zahrada 313/2 76,00 521, ,72 Stavební pozemky - celkem 485,00 m ,20 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2485/ ,00 13,73 60,00 21, , / ,00 4,99 60,00 7, ,92 orná půda 2485/ ,00 9,18 60,00 14,69 470, / ,00 13,73 60,00 21,97 109,

16 orná půda ,00 12,29 60,00 19, , ,00 9,73 60,00 15, ,91 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 3 134,00 m ,37 Pozemky LV zjištěná cena = ,57 Kč LV Pozemek LV č.158 p.č.313/1 Pozemek zahrada, funkčně spojen se stavební plochou ve vlastnictví spoluvlastníka pozemku. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,960 Index polohy pozemku I P = 1,070 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,960 * 1,000 * 1,070 = 1,027 6 i = 1 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Zatřídění [Kč/m 2 ] Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ]

17 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Parcelní Výměra Jedn. cena Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zahrada 313/1 541,00 521, ,52 Stavební pozemek - celkem 541,00 m ,52 Pozemek LV č.158 p.č.313/1 - zjištěná cena = ,52 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 Pozemek ostatní plocha, silnice tvořící část státní asfaltové komunikace Uh.Hradiště - Břeclav. Ocenění Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace Úprava základních cen pro pozemky komunikací Znak P i P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah I Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy -0,30 letišť v délce m a více P2. Charakter a zastavěnost území II V kat úz. mimo sídelní části obce v zastavěném území obce -0,10 P3. Povrchy I Komunikace se zpevněným povrchem 0,00 P4. Vlivy ostatní neuvedené I Bez dalších vlivů 0,00 P5. Komerční využití I Bez možnosti komerčního využití 0,60 Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P 5 * (1 + P i) = 0,360 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace 4 odst ,- 0,360 1, ,88 4 i =

18 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 3 ostatní 2481/23 332,00 182, ,16 plocha,silnice Ostatní stavební pozemek - celkem 332,00 m ,16 Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 - zjištěná cena = ,16 Kč Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání je vypočítáno ze simulovaného nájmu 60kč/m 2 /měsíc a ze stupně omezení vlastnických práv ve výši 50 %. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemeno počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny Obvyklé nájemné: spolužívání celého RD: Výměra: 180,00 m 2 Jednotková cena: 60,- Kč/m 2 Procentní sazba pro stanovení nájemného: 3,40 % Obvyklé nájemné: 180,00 m 2 * 60,- Kč/m 2 * 3,40 % = 367,20 Kč/rok Sjednané nájemné: spolužívání celého RD: Výměra: 180,00 m 2 Jednotková cena: 720,- Kč/m 2 Sjednané nájemné: 180,00 m 2 * 720,- Kč/m 2 = ,- Kč/rok Ocenění se provede podle 16b odst. 2) zákona č. 151/97 Sb., jelikož roční užitek lze určit ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a tento roční užitek není o více než 1/3 nižší než cena obvyklá. Stupeň omezení vlastnického práva: 50 % ,- Kč/rok * 50 % = ,- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: ,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let ,- Kč * 5 let = ,- Kč Ocenění věcného břemene činí = ,- Kč

19 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení LV Pozemky LV ,70 Kč celkem ,70 Kč LV 618 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,40 Kč LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/ ,- Kč celkem ,- Kč LV 617 celkem ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,- Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,- Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova ,10 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč LV 249 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 /

20 Výsledná cena: ,70 Kč LV Pozemek LV č.158 p.č.313/ ,50 Kč celkem ,50 Kč LV 158 celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 3 / 4 Výsledná cena: ,90 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/ ,20 Kč celkem ,20 Kč LV 3170 celkem ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,10 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen LV Pozemky LV ,70 Kč celkem ,70 Kč

21 LV 618 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,40 Kč LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/ ,- Kč celkem ,- Kč LV 617 celkem ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,- Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,- Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova ,- Kč 1. Ocenění staveb celkem ,- Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč LV 249 celkem ,60 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Výsledná cena: ,60 Kč LV

22 1.1. Pozemek LV č.158 p.č.313/ ,50 Kč celkem ,50 Kč LV 158 celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 3 / 4 Výsledná cena: ,90 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/ ,20 Kč celkem ,20 Kč LV 3170 celkem ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Třimilionyosmsettřitisícosmsetdeset Kč Rekapitulace věcných břemen oceňovaných samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání ,- Kč 3. Hodnota věcných břemen ,- Kč Hodnota věcných břemen činí hodnota věcného břemene slovy: Třistadvacetčtyřitisíc Kč ,- Kč

23 Odpovědi na úkoly znalce vyplývající z usnesení soudního exekutora: 1) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí (resp.podílu povinného na postižených nemovitostech) a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 6246 /11-10 ze dne a dle aktuálních výpisů z LV povinného, a to každé LV zvlášť - objekt bydlení č.p.158 s příslušenstvím (hosp. budova), stavebním pozemkem, podílem na zahradě za RD a zemědělskými pozemky zapsanými na listu vlastnictví LV č.249 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín pro katastrální území a obec Vnorovy. - zemědělské a ostatní pozemky uvedené na LV 617,618,158 a 3170 ( vše podíly) Administrativní cena objektu RD s neoddělitelným příslušenstvím (hosp.budova), stavebním pozemkem, zemědělskými pozemky a podílem na zahradě za RD je dána znaleckým posudkem a činí ,- kč. Vzhledem k tomu, že podobné objekty se k prodeji v okolí nabízí, a je jich nadbytek, bude jejich obvyklá cena klesat.dále je třeba zhodnotit to, že stavba je v celkem dobrém stavu a nachází se v ní prostor pro podnikání ( thajské masáže) a modernizace na standard bydlení byla pravděpodbně provedena. Dále je třeba vzít v úvahu problém věcného břemene na nemovitosti. Region a obec je průměrný v nezaměstnanosti, mírně podprůměrný v kupní síle obyvatelstva a možnosti získání zaměstnání z čehož plyne, že zjištěnou cenu bude třeba snížit, aby se srovnala se zvyklostmi v regionu. proto jako znalec stanovuji Administrativní cena zemědělských a ostatních pozemků byla stanovena následovně LV ,- kč, LV ,- kč, LV ,- kč a LV ,- kč. obvyklou (tržní) cenu nemovitosti čp. 158 s hospodářskou budovou se stav. pozemkem p.č.st. 314, zahradou p.č.313/2 a včetně přináležejících zemědělských pozemků LV 249 ve výši = ,- kč obvyklou (tržní) cenu pozemků z výše uvedených LV (podíly na LV) jako znalec stanovuji LV 158 ve výši = ,- kč LV 617 ve výši = ,- kč LV 618 ve výši = ,- kč LV 3170 ve výši = ,- kč

24 2) Stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených (věcné břemeno doživotního a bezplatného spolužívání na LV 249 ),práva z nájemních smluv, nikoliv případné další exekuce váznoucí na nemovitostech, závadami nejsou práva, která váznou na nemovitosti za účelem zajištění pohledávek věřitelů - např. zástavní právo) - věcná břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání nemovitostí na LV 249 bylo vyčísleno znaleckým posudkem ze simulovaného nájmu ve ,- kč V Dolním Němčí Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně dne č.j. Spr.602/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č / 2016 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Fa 6 /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 O ceně pozemku p.č.st.134, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 925 m 2, jehož součástí je rodinný dům ul.nová č.p.116 v obci Tři Dvory, včetně příslušenství a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4 289 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4 289 o ceně pozemku parcelní číslo 3364 v katastrálním území Nová Ves u Pohořelic, pozemků parcelní číslo 3163/468, 3163/469, 3163/470, 3163/471, 5173 v kat. území Mušov, pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 780-14 / 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 780-14 / 2014 O ceně nemovitých věcí : stavební parcely č.201 jejíž součástí je stavba č.p.195, stavební parcely č.202, stavební parcely č.203, stavební parcely č.205, pozemku - parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 4342-141/2015 O ceně bytové jednotky č.121/1 ve Šlapanicích, Palackého č.p.121/39, včetně příslušenství a podílu o velikosti 25/100 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.4378

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.5805/265 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 2127/22 V budově č. p.: 2127 Na pozemku

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více