ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský. Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, pan JUDr. Vít Novozámský Bratislavská Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení administrativní a obvyklé ceny podle platného cenového předpisu pro účely exekučního řízení. Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Znalecký posudek obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a 30 stran příloh. Objednateli se předává ve dvou vyhotoveních + 1x elektronicky a 3. uloženo v archívu znalce. V Dolním Němčí

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol a) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí(resp. podílu povinného na postižených nemovitostech) a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 6246/11-10 ze dne a dle aktuálních výpisů z LV povinného, a to každé LV zvlášť ( podíl 1/4 na LV 618, podíl 1/4 na LV 3170, podíl 1/4 na LV 617,podíl 3/4 na LV 158 a 100% na LV 249 vše v k.ú.vnorovy b)stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených ( věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání na LV 249, práva z nájemních smluv, atd...) 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Rodinný dům č.p.158 se stavební plochou a ostatními pozemky v k.ú. Vnorovy Adresa předmětu ocenění: Hlavní Vnorovy Kraj: Jihomoravský Okres: Hodonín Obec: Vnorovy Katastrální území: Vnorovy Počet obyvatel: Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 350,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel - do 5000 obyvatel II 0,80 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce - ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - V ostatních případech VI 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě I 1,00 příměstská doprava - železniční a autobusová zastávka O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 508,00 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti bez účasti. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - 2 -

3 - výpisy z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrální pracoviště Hodonín LV č.618,617,3170,158 a 249 pro obec a katastrální území Vnorovy vyhotovené dálkovým přístupem objednavatele dne informace a údaje sdělené objednavatelem posudku, pracovnicí obecního úřadu Vnorovy a nikoli majitelem nemovitostí - skutečnosti zjištěné na místě dne oceňovací vyhláška č.441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č.345/2015 Sb. platná ke dni ocenění ( ) - oceňovací program firmy PLUTO OLT Praha - NemExpress verze fotodokumentace z místního šetření 3xA4 - snímky katastrální mapy s vyznačením dotčených nemovitostí a pozemků - usnesení o ustanovení soudním znalcem ze dne soudním exekutorem 5. Vlastnické a evidenční údaje LV č.249 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 100 % LV č.158 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 3/4 Buchtová Jarmila, Májová 521, Vnorovy 1/4 LV č.617 pro obec a katastrální území Vnorovy Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 Buchtová Jarmila, Májová 521, Vnorovy 1/2 Kočiš Tomáš, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 LV č.618 pro obec a katastrální území Vnorovy Břečková Marie, Dolina 590, Vnorovy 3/4 Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 LV č.3170 pro obec a katastrální území Vnorovy Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.449/3, Veveří, Brno 3/4 Kočiš Josef, Hlavní 158, Vnorovy 1/4 6. Dokumentace a skutečnost Výměry a druhy pozemků v obci Vnorovy dány výpisy z katastru nemovitostí, stavební pozemek - 3 -

4 je zastavěn oceňovanou stavbou RD č.p.158 ve které se nachází provozovna thajských masáží a vedlejší stavbou doplňkovou ke stavbě hlavní. Rodinný dům č.p obhlídka a venkovní zaměření stavby bylo provedeno na místě samém dne , fotodokumentace z místního šetření 3 x A4. Vnitřní prohlídka nebyla provedena, protože vlastník nemovitostí se nedostavil ani písemné vyzvání k místnímu šetření, proto vycházím ze skutečností, které jsou zřejmé z prohlídky a z dostupných informací získaných od obecního úřadu a z místa stavby. Zemědělské a ostatní pozemky jsou umístěny mimo zastavitelnou část obce, takže budou oceněny dle využití jako zemědělské nebo jako komunikace. 7. Celkový popis nemovité věci Předmětem ocenění je stavba v KN vedená jako rodinný dům č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 o výměře 409 m 2 v obci a k.ú. Vnorovy. Zjištěná skutečnost je následující : RD č.p starší rodinný dům z předválečné doby, dle informací pracovnice OÚ Vnorovy, který prošel několika přestavbami a rekonstrukcemi, nacházející se v centrální části obce na nároží vedle místní lékárny a u státní komunikace v ulici Hlavní. Dům dle získané fotodokumentace obsahuje pravděpodobně bytovou jednotku 6+2 v 1. a 2. NP, půdní prostor pod sedlovou a polovalbovou a pultovou střechou a garáž jako součást RD nacházející se na jihovýchodní straně RD a samostatné hospodářské zázemí nacházející se ve dvorní části objektu. Dům je řadový koncový, je pravděpodobně částečně podsklepený se 2 nadzemními podlažími, kombinovanou sedlovou, pultovou a polovalbovou střechou a má starší keramickou krytinu a na garáži terasu viz.foto. Vstup je z ulice přes závětří do zádveří a chodby ze které jsou pravděpodobně vstupy do garáže, pokojů, ložnice a kuchyně, dále je z chodby pravděpodobně vstup do koupelny a WC a výstup na schodiště do sklepa a do 2.NP a do dvorní části kde se nachází dvorek a hospodářské zázemí, které je přízemní s plochou pultovou střechou (viz foto). Stávající stav je patrný z fotodokumentace - modernizace po částech, údržba dle fin. možností atd. Objekt je dle informací pracovnice OÚ Vnorovy cca. z r.1920 a majitelé jej různě přestavovaly a modernizovaly do dnešní podoby ( viz. fotodokumentace ) Dům je dle fotodokumentace zděný z pálených materiálů l v tl.obvodového zdiva 30-45cm na kterém je částečně provedeno zateplení fasádním polystyrenem s vrstvou fasádního lepidla, koncová vrstva je provedena, základové pasy jsou pravděpodobně izolované, střecha je kombinovaná sedlová, pultová a polovalbová se starší keramickou krytinou, krov je dřevěný. Fasáda ve stádiu zatepleno viz.foto s keramickým soklem. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy pravděpodobně s rovným podhledem. Okna a vnější dveře plastové, vrata garáže ocelová, dveře pravděpodobně dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy předpokládám dřevěné vlyskové v obytných místnostech a lité teraco nebo keramické dlažby v chodbě, koupelně a na WC. Cementové potěry v ostatních místnostech ve sklepě.v koupelně přepokládám vanu a umývadlo, WC pravděpodobně splachovací, v kuchyni pravděpodobně plynový nebo elektrický sporák, vytápění pravděpodobně ústřední s plynovým kotlem, ohřev TUV bojler nebo průtokový ohřívač. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a kanalizaci. Objekt byl dle dostupných informací postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny přestavby, rekonstrukce a modernizace a zateplení. Dům je postaven u státní asfaltové komunikace v ulici Hlavní. Pozemky - zahrady se nachází za RD a jsou s ním funkčně spojeny, nachází se na nich trvalé - 4 -

5 porosty, které neoceňuji. Pozemky - orná půda - nejsou začleněny do ÚPD obce Vnorovy, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace a využívány k zemědělské činnosti. Pozemky - ostatní plochy, komunikace tvoří částečně státní komunikaci a částečně polní komunikace. 8. Obsah znaleckého posudku LV Pozemky LV 618 LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Příslušenství Hospodářská budova 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV 249 LV Pozemek LV č.158 p.č.313/1 LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání - 5 -

6 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. a č. 345/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku - pozemek se stavbou, ale věcné břemeno bydlení 3. Změny v okolí s vlivem na prodejnost - Bez vlivu nebo II 0,00 stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Negativní - na nemovitosti I -0,04 vázne věcné břemeno bezplatného užívání celého RD 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i) = 0,960 Index polohy 5 i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000 obyvatel Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,00 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - I 0,04 Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,02 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD III 0,00 dobrá dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití II 0,00-6 -

7 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i) = 1,070 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2 LV Pozemky LV 618 Pozemky orné půdy, začleněny do zemědělsky obdělávaných honů, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2480/ ,00 9,18 60,00 14, ,09 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12,24 501,84 orná půda 2480/ ,00 9,18 60,00 14,69 44,07 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12, ,12 orná půda 2480/ ,00 7,65 60,00 12, ,68 orná půda 2483/ ,00 9,18 60,00 14, ,91 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,71 Pozemky LV zjištěná cena = ,71 Kč LV

8 1.1. Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 Pozemek orná půda začleněn do zemědělsky obhospodařovaného honu, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace. Ocenění Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2472/ ,00 6,53 60,00 10, , / ,00 7,65 60,00 12, ,92 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 4 891,00 m ,02 Pozemek LV č.617 p.č.2472/108 - zjištěná cena = ,02 Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p.158 RD č.p starší rodinný dům z předválečné doby, dle informací pracovnice OÚ Vnorovy, který prošel několika přestavbami a rekonstrukcemi, nacházející se v centrální části obce na nároží vedle místní lékárny a u státní komunikace v ulici Hlavní. Dům dle získané fotodokumentace obsahuje pravděpodobně bytovou jednotku 6+2 v 1. a 2. NP, půdní prostor pod sedlovou a polovalbovou a pultobou střechou a garáž jako součást RD nacházející se na jihovýchodní straně RD a samostatné hospodářské zázemí nacházející se ve dvorní části objektu. Dům je řadový koncový, je pravděpodobně částečně podsklepený se 2 nadzemními podlažími, kombinovanou sedlovou, pultovou a polovalbovou střechou a má starší keramickou krytinu a na garáži terasu viz.foto. Vstup je z ulice přes závětří do zádveří a chodby ze které jsou pravděpodobně vstupy do garáže, pokojů, ložnice a kuchyně, dále je z chodby pravděpodobně vstup do koupelny a WC a výstup na schodiště do sklepa a do 2.NP a do - 8 -

9 dvorní části kde se nachází dvorek a hospodářské zázemí, které je přízemní s plochou pultovou střechou (viz foto). Stávající stav je patrný z fotodokumentace - modernizace po částech, údržba dle fin. možností atd. Objekt je dle informací pracovnice OÚ Vnorovy cca. z r.1920 a majitelé jej různě přestavovaly a modernizovaly do dnešní podoby ( viz. fotodokumentace ) Dům je dle fotodokumentace zděný z pálených materiálů l v tl.obvodového zdiva 30-45cm na kterém je částečně provedeno zateplení fasádním polystyrenem s vrstvou fasádního lepidla, koncová vrstva je provedena, základové pasy jsou pravděpodobně izolované, střecha je kombinovaná sedlová, pultová a polovalbová se starší keramickou krytinou, krov je dřevěný. Fasáda ve stádiu zatepleno viz.foto s keramickým soklem. Klempířské prvky z pozinku opatřené nátěrem. Stropy pravděpodobně s rovným podhledem. Okna a vnější dveře plastové, vrata garáže ocelová, dveře pravděpodobně dřevěné náplňové plné nebo prosklené. Podlahy předpokládám dřevěné vlyskové v obytných místnostech a lité teraco nebo keramické dlažby v chodbě, koupelně a na WC. Cementové potěry v ostatních místnostech ve sklepě.v koupelně přepokládám vanu a umývadlo, WC pravděpodobně splachovací, v kuchyni pravděpodobně plynový nebo elektrický sporák, vytápění pravděpodobně ústřední s plynovým kotlem, ohřev TUV bojler nebo průtokový ohřívač. Dům napojen na elektřinu,plyn, vodu a kanalizaci. Objekt byl dle dostupných informací postaven cca v letech Za dobu jeho životnosti na něm byly provedeny přestavby, rekonstrukce a modernizace a zateplení. Dům je postaven u státní asfaltové komunikace v ulici Hlavní. Míry zaměřeny na portále cuzk.cz!!! Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ D Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1121 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.PP 10,00*10,50 = 105,00 1.NP 14,70*10,50 = 154,35 3,30*8,70 = 28,71 2.NP 10,50*8,20 = 86,10 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha 1.PP 105,00 m 2 2,60 m 1.NP 154,35 m 2 3,00 m 28,71 m 2 4,20 m 2.NP 86,10 m 2 3,00 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr - 9 -

10 Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.PP 105,00*2,90 = 304,50 m 3 1,NP 10,00*10,50*3,00+4,70*10,50*3,30+ 86,10*4,50 = 865,31 m 3 2.NP 86,10*3,00+3,30*8,70*1,00 = 287,01 m 3 zastřešení 6,50*10,50*0,90+6,50*10,50*4,50*0,50+10,50*8,20*2,10*0,50 = 305,39 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.PP PP 304,50 m 3 1,NP NP 865,31 m 3 2.NP NP 287,01 m 3 zastřešení Z 305,39 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 762,21 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pasy izolované S Zdivo zděné tl cm S Stropy keramické S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina pálená krytina S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky vápenné, štukové S Fasádní omítky břízolitové škrabané S Vnější obklady sokl z kabřince S Vnitřní obklady běžné keramické obklady S Schody železobetonové monolitické s běžným S 100 povrchem 12. Dveře náplňové S Okna plastová s izolačním dvojsklem N Podlahy obytných místností parkety N Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Vytápění ústřední topení S Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod chybí C Rozvod vody ocelové trubky, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler S Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace plastové potrubí S Vybavení kuchyně plynový sporák S Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC S Záchod splachovací S Ostatní vestavěné skříně, rozvod antén pod omítkou, odvětrání ventilátory S

11 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 4, ,00 4,30 2. Zdivo S 24, ,00 24,30 3. Stropy S 9, ,00 9,30 4. Střecha S 4, ,00 4,20 5. Krytina S 3, ,00 3,00 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,40 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,30 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2, ,00 2, Schody S 3, ,00 3, Dveře S 3, ,00 3, Okna N 5, ,54 8, Podlahy obytných místností N 2, ,54 3, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod C 0, ,00 0, Rozvod vody S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení S 5, ,00 5, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní S 3, ,00 3,00 Součet upravených objemových podílů 103,60 Koeficient vybavení K 4 : 1,0360 Výpočet opotřebení analytickou metodou (OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) OP Část UP PP Opot. Konstrukce, vybavení K St. Živ Opot. z celku [%] [%] [%] [%] části 1. Základy S 4,30 50,00 1,00 2,15 2, ,29 1, Základy S 4,30 50,00 1,00 2,15 2, ,71 0, Zdivo S 24,30 50,00 1,00 12,15 12, ,86 8, Zdivo S 24,30 50,00 1,00 12,15 12, ,14 3, Stropy S 9,30 50,00 1,00 4,65 4, ,86 3, Stropy S 9,30 50,00 1,00 4,65 4, ,14 1, Střecha S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,91 1, Krytina S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,00 2, Klempířské konstrukce S 0,70 100,00 1,00 0,70 0, ,55 0, Vnitřní omítky S 6,40 100,00 1,00 6,40 6, ,15 2, Fasádní omítky S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,67 2, Vnější obklady S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,00 0, Vnitřní obklady S 2,40 100,00 1,00 2,40 2, ,50 1,5063

12 11. Schody S 3,90 100,00 1,00 3,90 3, ,14 1, Dveře S 3,40 100,00 1,00 3,40 3, ,23 2, Okna S 5,30 100,00 1,00 5,30 5, ,08 1, Podlahy obytných místností S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,83 1, Podlahy ostatních místností S 1,40 100,00 1,00 1,40 1, ,83 0, Vytápění S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,43 3, Elektroinstalace S 4,00 100,00 1,00 4,00 4, ,59 3, Rozvod vody S 2,80 100,00 1,00 2,80 2, ,43 2, Zdroj teplé vody S 1,60 100,00 1,00 1,60 1, ,33 1, Instalace plynu S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,43 0, Kanalizace S 2,90 100,00 1,00 2,90 2, ,56 1, Vybavení kuchyně S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,59 0, Vnitřní vybavení S 5,00 100,00 1,00 5,00 5, ,56 2, Záchod S 0,40 100,00 1,00 0,40 0, ,56 0, Ostatní S 3,00 100,00 1,00 3,00 3, ,45 1,3726 Opotřebení: 54,2 % Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 900,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0360 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1400 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 791,14 Plná cena: 1 762,21 m 3 * 3 791,14 Kč/m 3 = ,82 Kč Koeficient opotřebení: (1-54,2 % /100) * 0,458 Nákladová cena stavby CS N = ,45 Kč Koeficient pp * 1,027 Cena stavby CS = ,04 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,04 Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova Hospodářská budova ve dvorní části - dispoziční uspořádání nebylo možno zjistit, míry zaměřeny na portále cuzk.cz, ostatní údaje předpokládané popř.z fotodokumentace, dtto stáří. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC

13 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] 1.NP 4,20*10,00 = 42,00 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Konstr. výška Název plocha 1.NP 42,00 m 2 2,50 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] 1.NP+pultové zastřešení 42,00*2,60+42,00*1,70*0,50 = 144,90 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor 1.NP+pultové zastřešení NP 144,90 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 144,90 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení Část standardu [%] 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl cm S Stropy s rovným podhledem S Krov dřevěný pultový neumožňující S 100 podkroví 5. Krytina pálená krytina S Klempířské práce pozinkovaný plech S Úprava povrchů vápenná omítka S Schodiště X Dveře dřevěné S Okna špaletová S Podlahy betonová S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,

14 6. Klempířské práce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4 : 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0880 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 2 349,- Plná cena: 144,90 m 3 * 2 349,- Kč/m 3 = ,10 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 56 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 14 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 56 / 70 = 80,0 % Koeficient opotřebení: (1-80,0 % / 100) * 0,200 Nákladová cena stavby CS N = ,02 Kč Koeficient pp * 1,027 Cena stavby CS = ,02 Kč Hospodářská budova - zjištěná cena = ,02 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV 249 Pozemek zastavěná plocha a nádvoří - zastavěno oceňovaným RD, vedlejší stavbou a dvorem. Pozemek zahrada funkčně spojen se stavební plochou stejného vlastníka. Pozemky orná půda - začleněny do zemědělsky obdělávaných ploch, pravděpodobně v nájmu zemědělské organizace nebo sloužící jako záhumenek. Ocenění

15 Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,960 Index polohy pozemku I P = 1,070 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,960 * 1,000 * 1,070 = 1,027 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a ,00 521, ,48 nádvoří 4 odst. 1 zahrada 313/2 76,00 521, ,72 Stavební pozemky - celkem 485,00 m ,20 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5: Obce s tisíci obyv. - území sousedních obcí: 60 % Celková úprava ceny: 60,00 % Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] orná půda 2485/ ,00 13,73 60,00 21, , / ,00 4,99 60,00 7, ,92 orná půda 2485/ ,00 9,18 60,00 14,69 470, / ,00 13,73 60,00 21,97 109,

16 orná půda ,00 12,29 60,00 19, , ,00 9,73 60,00 15, ,91 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: 3 134,00 m ,37 Pozemky LV zjištěná cena = ,57 Kč LV Pozemek LV č.158 p.č.313/1 Pozemek zahrada, funkčně spojen se stavební plochou ve vlastnictví spoluvlastníka pozemku. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15 % IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,960 Index polohy pozemku I P = 1,070 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,960 * 1,000 * 1,070 = 1,027 6 i = 1 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Zatřídění [Kč/m 2 ] Index Koef. Upr. cena [Kč/m 2 ]

17 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,- 1, ,72 Parcelní Výměra Jedn. cena Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zahrada 313/1 541,00 521, ,52 Stavební pozemek - celkem 541,00 m ,52 Pozemek LV č.158 p.č.313/1 - zjištěná cena = ,52 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 Pozemek ostatní plocha, silnice tvořící část státní asfaltové komunikace Uh.Hradiště - Břeclav. Ocenění Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace Úprava základních cen pro pozemky komunikací Znak P i P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah I Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy -0,30 letišť v délce m a více P2. Charakter a zastavěnost území II V kat úz. mimo sídelní části obce v zastavěném území obce -0,10 P3. Povrchy I Komunikace se zpevněným povrchem 0,00 P4. Vlivy ostatní neuvedené I Bez dalších vlivů 0,00 P5. Komerční využití I Bez možnosti komerčního využití 0,60 Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P 5 * (1 + P i) = 0,360 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace 4 odst ,- 0,360 1, ,88 4 i =

18 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 3 ostatní 2481/23 332,00 182, ,16 plocha,silnice Ostatní stavební pozemek - celkem 332,00 m ,16 Pozemek LV č.3170 p.č.2481/23 - zjištěná cena = ,16 Kč Věcná břemena oceňovaná samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání je vypočítáno ze simulovaného nájmu 60kč/m 2 /měsíc a ze stupně omezení vlastnických práv ve výši 50 %. Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům Druh věcného břemene: Věcné břemeno počítané ze simulovaného nájmu z obvyklé ceny Obvyklé nájemné: spolužívání celého RD: Výměra: 180,00 m 2 Jednotková cena: 60,- Kč/m 2 Procentní sazba pro stanovení nájemného: 3,40 % Obvyklé nájemné: 180,00 m 2 * 60,- Kč/m 2 * 3,40 % = 367,20 Kč/rok Sjednané nájemné: spolužívání celého RD: Výměra: 180,00 m 2 Jednotková cena: 720,- Kč/m 2 Sjednané nájemné: 180,00 m 2 * 720,- Kč/m 2 = ,- Kč/rok Ocenění se provede podle 16b odst. 2) zákona č. 151/97 Sb., jelikož roční užitek lze určit ze smlouvy, z výsledků řízení o dědictví nebo z rozhodnutí příslušného orgánu a tento roční užitek není o více než 1/3 nižší než cena obvyklá. Stupeň omezení vlastnického práva: 50 % ,- Kč/rok * 50 % = ,- Kč Roční užitek vyplývající z věcného břemene: ,- Kč Věcné břemeno na dobu neurčitou. Maximální doba trvání věcného břemene pro výpočet: 5 let ,- Kč * 5 let = ,- Kč Ocenění věcného břemene činí = ,- Kč

19 C. REKAPITULACE Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení LV Pozemky LV ,70 Kč celkem ,70 Kč LV 618 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,40 Kč LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/ ,- Kč celkem ,- Kč LV 617 celkem ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,- Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,- Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova ,10 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,10 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč LV 249 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 /

20 Výsledná cena: ,70 Kč LV Pozemek LV č.158 p.č.313/ ,50 Kč celkem ,50 Kč LV 158 celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 3 / 4 Výsledná cena: ,90 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/ ,20 Kč celkem ,20 Kč LV 3170 celkem ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,10 Kč Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen LV Pozemky LV ,70 Kč celkem ,70 Kč

21 LV 618 celkem ,70 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,40 Kč LV Pozemek LV č.617 p.č.2472/ ,- Kč celkem ,- Kč LV 617 celkem ,- Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,- Kč LV Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p ,- Kč 1.2. Příslušenství Hospodářská budova ,- Kč 1. Ocenění staveb celkem ,- Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky LV ,60 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč LV 249 celkem ,60 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Výsledná cena: ,60 Kč LV

22 1.1. Pozemek LV č.158 p.č.313/ ,50 Kč celkem ,50 Kč LV 158 celkem ,50 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 3 / 4 Výsledná cena: ,90 Kč LV Pozemek LV č.3170 p.č.2481/ ,20 Kč celkem ,20 Kč LV 3170 celkem ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 4 Výsledná cena: ,10 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 50: ,- Kč slovy: Třimilionyosmsettřitisícosmsetdeset Kč Rekapitulace věcných břemen oceňovaných samostatně 1. Věcné břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání ,- Kč 3. Hodnota věcných břemen ,- Kč Hodnota věcných břemen činí hodnota věcného břemene slovy: Třistadvacetčtyřitisíc Kč ,- Kč

23 Odpovědi na úkoly znalce vyplývající z usnesení soudního exekutora: 1) Stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí (resp.podílu povinného na postižených nemovitostech) a jejich příslušenství vymezených v exekučním příkaze soudního exekutora č.j. 056 EX 6246 /11-10 ze dne a dle aktuálních výpisů z LV povinného, a to každé LV zvlášť - objekt bydlení č.p.158 s příslušenstvím (hosp. budova), stavebním pozemkem, podílem na zahradě za RD a zemědělskými pozemky zapsanými na listu vlastnictví LV č.249 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín pro katastrální území a obec Vnorovy. - zemědělské a ostatní pozemky uvedené na LV 617,618,158 a 3170 ( vše podíly) Administrativní cena objektu RD s neoddělitelným příslušenstvím (hosp.budova), stavebním pozemkem, zemědělskými pozemky a podílem na zahradě za RD je dána znaleckým posudkem a činí ,- kč. Vzhledem k tomu, že podobné objekty se k prodeji v okolí nabízí, a je jich nadbytek, bude jejich obvyklá cena klesat.dále je třeba zhodnotit to, že stavba je v celkem dobrém stavu a nachází se v ní prostor pro podnikání ( thajské masáže) a modernizace na standard bydlení byla pravděpodbně provedena. Dále je třeba vzít v úvahu problém věcného břemene na nemovitosti. Region a obec je průměrný v nezaměstnanosti, mírně podprůměrný v kupní síle obyvatelstva a možnosti získání zaměstnání z čehož plyne, že zjištěnou cenu bude třeba snížit, aby se srovnala se zvyklostmi v regionu. proto jako znalec stanovuji Administrativní cena zemědělských a ostatních pozemků byla stanovena následovně LV ,- kč, LV ,- kč, LV ,- kč a LV ,- kč. obvyklou (tržní) cenu nemovitosti čp. 158 s hospodářskou budovou se stav. pozemkem p.č.st. 314, zahradou p.č.313/2 a včetně přináležejících zemědělských pozemků LV 249 ve výši = ,- kč obvyklou (tržní) cenu pozemků z výše uvedených LV (podíly na LV) jako znalec stanovuji LV 158 ve výši = ,- kč LV 617 ve výši = ,- kč LV 618 ve výši = ,- kč LV 3170 ve výši = ,- kč

24 2) Stanovit cenu jednotlivých práv a závad s nemovitostmi spojených (věcné břemeno doživotního a bezplatného spolužívání na LV 249 ),práva z nájemních smluv, nikoliv případné další exekuce váznoucí na nemovitostech, závadami nejsou práva, která váznou na nemovitosti za účelem zajištění pohledávek věřitelů - např. zástavní právo) - věcná břemeno doživotního a bezplatného spoluužívání nemovitostí na LV 249 bylo vyčísleno znaleckým posudkem ze simulovaného nájmu ve ,- kč V Dolním Němčí Ing. Vítězslav Hlaváček Nivnická Dolní Němčí Zpracováno programem NEMExpress AC, verze: D. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně dne č.j. Spr.602/97 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnictví, stavby obytné a průmyslové. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č / 2016 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. Fa 6 /

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15 Horní 24, 370 08 Staré Hodějovice mobil 775 260 150, e mail: ssnhusek@seznam.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 4138-228/15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4221-20/2015 O ceně pozemku p.č.st.24, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 531 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.18, Chramostek, obec Lužec nad Vltavou, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5090/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/2 domu č.p. 54 na pozemku p.č. 674 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 674 a 675 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4616-415/2015 O ceně pozemku p.č.st.539, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 127 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.232 v ulici Na Veselkách, obec Tehov, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITÉ VĚCI č. 1554/79/2014 Ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci pozemkové parcely č.parc. 624/1 jejíž součástí je stavba rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více