ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKY. Vlastnosti. Příslušenství. Obsah. Obecné informace. Obecné informace Zásady... 2 Ovládací prvky a indikátory... 3-5"

Transkript

1 Příslušenství Vlastnosti Zkontrolujte, zda je součástí přístroje následující příslušenství. Dálkové ovládání x 1 Kabel RCA (2 piny - 2 piny) x 1 SRS WOW vylepšuje dynamický zvukový výkon komprimovaného i nekomprimovaného zvuku rozšířením velikosti zvukového obrazu a vytvořením hluboké odezvy bohaté na basy. Obsah Obecné informace Špička x 4 (délka: 25 mm) Podložka x 4 Adaptér AC/DC x 1 (RADPAA061AWZZ) Matice Napájecí kabel x 1 Držák pro upevnění na stěnu x 2 (Špička + matice) x 4 (délka: 30 mm) Papír se vzorem x 1 Poznámka: Adaptér AC/DC se může lišit od adaptéru na obrázku. Strana Obecné informace Zásady Ovládací prvky a indikátory Příprava pro používání Příprava reproduktoru Umístění reproduktoru Zabránění pádu Připojení reproduktoru k TV Připojení napájení Dálkový ovladač Základní provoz Všeobecné ovládání Reference Tabulka řešení problémů Údržba Chybové indikátory a výstrahy Technické údaje CZ-1

2 Zásady Obecné údaje Přístroj je třeba umístit na dobře větraném místě. Od bočních a horní strany přístroje musí být alespoň 10 cm volného prostoru. 10 cm 10 cm 10 cm Přístroj musí být umístěn na pevné a rovné ploše, která není vystavena otřesům. Neumíst ujte přístroj na přímé sluneční záření, do blízkosti silných magnetických poli, na místa s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a do blízkosti elektronických nebo elektrických zařízení (domácí počítače, faxy atd.), které vytvářejí elektrický šum. Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty. Nevystavujte zařízení vlhkosti, teplotám vyšším než 60 C nebo naopak teplotám extremně nízkým. Pokud systém nefunguje správně, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, připojte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky a znovu zapněte systém. Z důvodu bezpečnosti odpojte přístroj za bouřky. Při odpojování z elektrické zásuvky uchopte napájecí kabel zpět do elektrické zásuvky. Při vytahování za kabel může dojít k poškození vnitřních vodičů. Sít ová zástrčka slouží jako rozpojovací prvek a měla by být snadno dostupná. Nedemontujte vnější opláštění přístroje - hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Servis vnitřních části přístroje zajišt uje nejbližší servisní středisko SHARP. Tento přístroj lze používat pouze při teplotách mezi 5 C - 35 C. Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd. Je zakázáno pokládat na přístroj zdroje otevřeného ohně, (například zapálené svíčky). Zajistěte ekologickou likvidaci baterií. Tento přístroj je určen pro používání v mírném klimatickém pásu. Upozornění: Použité napětí musí být totožné s napětím, které je uvedeno na přístroji. Používání tohoto výrobku s vyšším napětím, než je uvedeno, je nebezpečné a může způsobit požár nebo jinou nehodu nebo škodu. Společnost SHARP nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou používáním tohoto přístroje s jiným než určeným napětím. Dodaný adaptér AC/DC neobsahuje žádné součásti, jejichž servis by mohl provádět uživatel. Nikdy neodstraňujte kryty, pokud k tomu nemáte kvalifikaci. Obsahuje nebezpečné napětí. Před každým servisním zákrokem (anebo pokud výrobek nebudete dlouho používat) vytáněte zástrčku z elektrické zásuvky. Adaptér AC/DC dodaný se zařízením nesmíte používat s jiným zařízením. Nikdy nepoužívejte jiný adaptér AC/DC, než je uvedeno, jinak můžete způsobit poruchu nebo nebezpečí. Nastavení hlasitosti Hlasitost zvuku při daném nastavení hlasitosti závisí na efektivitě a umístění reproduktoru a na dalších faktorech. Doporučujeme vyhnout se vystavení vysokým úrovním hlasitosti, které se vyskytují během zapínání reproduktoru s vysokým nastavením hlasitosti nebo během nepřetržitého poslechu s vysokou hlasitostí. Obecné informace CZ-2

3 Ovládací prvky a indikátory Obecné informace CZ-3 Přední panel Referenční stránka 1. Indikátor Sport Indikátor Standard Informační displej Indikátor Kino/Hra Indikátor Zprávy Indikátor DTS Indikátor Dolby Tlačítko On/Stand-by (Zap./Pohotovostní režim) Tlačítko snížení hlasitosti Tlačítko zvýšení hlasitosti Referenční stránka 11. Tlačítko prostorového zvuku (Surround) Tlačítko Funkce Čidlo dálkového ovládání Indikátor reproduktoru virtuálního Dolby Indikátor Dolby Prologic II Levý přední reproduktor 17. Kanál Bass Reflex 18. Subwoofery 19. Pravý přední reproduktor

4 LINE IN 2 RIGHT LEFT LINE IN Zadní panel Referenční stránka 1. Konektor audiovstupu Vstupní konektory Konektor vstupu DC Konektor koaxiálního digitálního audiovstupu Konektor optického digitálního audiovstupu Konektor předvýstupu subwooferu Obecné informace CZ-4

5 Obecné informace Ovládací prvky a indikátory (pokračování) Dálkový ovladač Umělohmotný kryt Dálkový ovladač Referenční stránka 1. Vysílač dálkového ovládání Tlačítko reproduktoru virtuálního Dolby Tlačítko Kino/Hra Tlačítko Standard Tlačítko zvýšení hlasitosti Tlačítko snížení hlasitosti subwooferu Tlačítko snížení hlasitosti Tlačítko Basy/Výšky Tlačítka ovládání televizoru Tlačítko On/Stand-by (Zap./Pohotovostní režim) Tlačítko Sport Tlačítko Zprávy Tlačítko zvýšení hlasitosti subwooferu Tlačítko Regulátor Tlačítko potlačení zvuku Tlačítko Linka Tlačítko Digitální Tlačítko Digitální Tlačítka ovládání TV (Pouze SHARP TV): Tlačítko On/ Stand-by (Zap./ Pohotovostní režim) Tlačítka zesílení nebo ztlumení hlasitosti Nastavení televizoru ON (ZAPNUTÍ) nebo STAND-BY (POHOTOVOST NÍ REŽIM). Zvýšení/snížení hlasitosti TV. Tlačítko zvolení vstupu (TV) Tlačítka nastavení dalšího nebo předchozího kanálu Stisknutím tlačítka zvolte zdroj vstupu. Přepnutí na následující nebo předchozí kanál TV. CZ-5 Držák baterie Poznámka: Před použitím dálkového ovladače odstraňte umělohmotný kryt na držáku baterie. Poznámky: Některé modely televizorů SHARP TV nemusí tímto způsobem fungovat. Dálkové ovládání pro SHARP TV nebude se systémem fungovat.

6 Příprava reproduktoru Před instalací reproduktoru nebo změnou jeho polohy nezapomeňte odpojit napájecí kabel. Vyberte si ze tří instalačních metod podle vámi preferované polohy. Pomocí špiček Můžete si vybrat z dvou délek přibalených šroubků: 25 mm a 30 mm. Matice (přišroubované na 30 mm špičkách) musíte použít při instalaci špiček s délkou 25 mm alebo 30 mm. Reproduktor můžete nadzvednout/snížit úpravou špiček a matic. Možnost 2 Možnost 1 Upozornění: Pokud používáte tyto špičky na hladkém nebo kluzkém stolu, jako například na skleněné desce, přilepte na spodek podložky, abyste zabránili posunu zařízení. Pomocí podložek Možnost 2 Možnost 1 Přilepte podložky podle zobrazení Poznámka: Možnost 1 a možnost 2 značí umístění špiček na podstavci LCD TV. Příprava pro používání Utáhněte podle zobrazení Poznámky: Možnost 1 a možnost 2 značí umístění špiček na podstavci LCD TV. Když montujete špičky, dejte reproduktor na polštář nebo na měkkou látku, abyste zabránili jeho poškození. CZ-6

7 Příprava pro používání Příprava reproduktoru (pokračování) Montáž reproduktorů na stěnu Upozornění: Při upevňování na stěnu dávejte velký pozor, abyste zabránili spadnutí reproduktoru [váží 1,75 kg] Před montáži zkontrolujte pevnost stěny. (Nemontujte na omítku nebo nabílenou stěnu. Reproduktory mohou spadnout.) Nejste-li si jistí, kontaktujte servisního technika. Montážní šroubky nejsou součástí výrobku. Použijte vhodné šrouby. Zkontrolujte všechny šroubky pro upevnění na stěny, nejsouli uvolněné. Vyberte vhodné místo.v jiném případě se může reproduktor poškodit nebo se můžete zranit. Společnost SHARP nenese zodpovědnost za úrazy způsobené nesprávnou montáži. Šrouby Reproduktory SHARP jsou určeny pro pověšení na stěnu. Použijte vhodné šrouby (nedodané). Velikost a typ jsou uvedeny níže. 3,2 mm 5 mm Min. 22 mm 9 mm Držák pro upevnění na stěnu (horizontální poloha) 1 Připevněte ke stěně papír se vzorem v horizontální poloze (jak je ukázáno níže). 44 mm 509 mm Povrch stěny 44 mm 29 mm Papír se vzorem 29 mm 2 Udělejte pomocí vrtáku otvor do stěny dle označení na šroubcích na papíru se vzorem. 32 mm 8-9 mm Povrch stěny 3 Zatlučte pomocí kladiva do otvoru ve stěně hmoždinky až do úplného vnoření hmoždinek do stěny. 32 mm 8-9 mm Povrch stěny (Pokračování na další stránce) CZ-7

8 4 Přišroubujte podle obrázku držák pro upevnění na stěnu. (Celkem je 8 šroubků.) Povrch stěny Držák pro upevnění na stěnu Držák pro upevnění na stěnu (šroubky x 4) Instalace reproduktoru 1 Zarovnejte otvor pro upevnění na stěnu na reproduktoru s držákem pro upevnění na stěnu. 2 Dejte reproduktor do držáku pro upevnění na stěnu. 3 Upevněte bezpečně. Povrch stěny Povrch stěny (šroubky x 4) Držák pro upevnění na stěnu Příprava pro použití Povrch stěny Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny šroubky dobře utáhnuté (šroubky nejsou součástí balení). CZ-8

9 Příprava pro použití Umístění reproduktoru Obrázek instalace: VCR DVD Umístěte reproduktor podle ilustrace. Poznámky: Jelikož je zvuk z reproduktoru všesměrový, můžete reproduktor umístit kamkoli. Doporučejeme ho však umístit co nejblíže k televizoru. Přední panel reproduktoru není odebíratelný. Upozornění: Když je reproduktor zapnutý, neměňte směr instalace. Nestoupejte si ani nesedejte na reproduktory. Můžete se zranit. TV Používání jiného subwooferu Do konektoru PŘEDVÝSTUPU SUBWOOFERU můžete připojit subwoofer se zesilovačem. Audiokabel (komerčně dostupný) Reproduktor Audiosignál Do konektoru audiovstupu Do konektoru předvýstupu subwooferu Komerčně dostupný subwoofer (vestavěný zesilovač) Poznámka: Ze subwooferu bez vestavěného zesilovače není slyšet žádný zvuk. CZ-9

10 Zabránění spadnutí Bezpečnostní dráty (nejsou v balení) se používají na zabránění spadnutí reproduktoru. Připojení reproduktoru k TV Upozornění: Před připojováním vypněte všechna ostatní zařízení. Tuner přijímání signálu pro jiné audiosystémy Umístněním antény do blízkosti napájení reproduktoru můžete způsobit zvýšený šum. Pro lepší příjem umístěte anténu dále. Poznámky: Pro připojení k televizoru použijte jen konektory LINE IN 1 nebo konektor AUDIO LINE IN 2. Pročtěte si návod na používání zařízení, které chcete připojit. Zapojte zástrčky až na doraz, abyste zabránili rozmazanému obrazu nebo zvuku. Příprava pro použití Prostrčte bezpečnostní dráty (nejsou v balení) skrz otvory tak, jak je to na obrázku a bezpečnostní dráty přivažte k podstavci LCD TV. CZ-10

11 LINE IN 2 RIGHT LEFT LINE IN 1 LINE IN 2 RIGHT LEFT LINE IN 1 Připojení reproduktoru k TV (pokračování) Připojení k TV Pokud má TV/monitor audiovýstup, připojte ho ke konektorům LINE IN 1 v zadní části reproduktoru. Výběr funkce LINE IN 1: Na reproduktoru: stlačte opakovaně tlačítko FUNCTION (FUNKCE), dokud se nezobrazí nápis L1. Na dálkovém ovládání: stlačte opakovaně tlačítko LINE (LINKA), dokud se nezobrazí nápis L1. TV Připojení k TV (konektorem na schluchátka) Pokud má TV/monitor audiovýstup, připojte ho ke konektorům LINE IN 2 v zadní části reproduktoru. Výběr funkce LINE IN 2: Na reproduktoru: stlačte opakovaně tlačítko FUNCTION (FUNKCE), dokud se nezobrazí nápis L2. Na dálkovém ovládání: stlačte opakovaně tlačítko LINE (LINKA), dokud se nezobrazí nápis L2. TV Příprava pro použití Kabel RCA (v balení) Do konektorů audiovýstupu Feritové jádro Konektory do vstupu LINE IN 1 Audiokabel (není součástí balení) HEADPHONE Do konektoru na sluchátka Konektory do vstupu LINE IN 2 CZ-11 Reproduktor Poznámka: Ujistěte se, že je kabel RCA s koncem opatřeným feritovým jádrem připojený do konektoru reproduktoru LINE IN 1. Reproduktor Poznámky: Pokud je hlasitost TV neustále nízká, reproduktor se automaticky vypne. Pro poslech zvuku z reproduktoru zvyšte hlasitost výstupu TV. Pokud je hlasitost TV neustále vysoká, reproduktor zvuk potlačí a obnoví po 3 sekundách.

12 Připojení digitálního tuneru a pod. Reproduktor připojte k digitálnímu tuneru a podobným zařízením pomocí kabelu optického digitálního audia nebo kabelu koaxiálního digitálního audia. Výběr funkce DIGITAL 1 (koaxiální vstup) nebo DIGITAL 2 (optický vstup): Na reproduktoru: stlačte opakovaně tlačítko FUNCTION (FUNKCE), dokud se nezobrazí nápis d1 nebo d2. Na dálkovém ovladači: stlačte tlačítko DIGITAL 1 (DIGITÁLNÍ 1) nebo DIGITAL 2 (DIGITÁLNí 2) a zobrazí se nápis d1 nebo d2. Do konektoru koaxiálního digitálního audiovýstupu Do TV (videa) Koaxiální digitální audiokabel (komerčně dostupné) Do KOAXIÁLNÍHO konektora vstupu Reproduktor Audiosignál Audiosignál Do konektoru koaxiálního digitálního audiovýstupu Optický digitální audiokabel (komerčně dostupné) Do OPTICKÉHO konektora vstupu Příprava pro použití Poznámka: Při připojování pomocí optického digitálního kabelu nastavte digitální výstup digitálního tuneru na PCM. Pročtěte si návod na použití digitálního tuneru. CZ-12

13 LINE IN 2 RIGHT LEFT LINE IN 1 Příprava pro použití Připojení napájení Po kontrole správnosti připojení všech připojení, připojte napájecí kabel do konektoru napájení a potom do zásuvky elektrické sítě. Používání adaptéru AC/DC 1 Zapojte napájecí kabel do adaptéru AC/DC. 2 Zapojte kabel adaptéru AC/DC do konektoru DC IN na reproduktoru. 3 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Když začne adaptér fungovat, indikátor pohotovostního stavu začne svítit ČERVENĚ. Když je systém ZAPNUTÝ, indikátor napájení začne svítit ZELENĚ. Kabel adaptéru AC/DC Konektor vstupu DC (DC 12 V) Napájecí kabel Elektrická zásuvka 1 (AC V~ 50/60 Hz) 3 Adaptér AC/DC Poznámky: Pokud reproduktor nebudete delší dobu používat, odpojte adaptér AC/DC z elektrické zásuvky. Používejte jen dodaný adaptér AC/DC. Používání jiného adaptéru AC/DC může způsobit elektrický šok nebo požár. 2 CZ-13

14 Dálkový ovladač Instalace baterií 1 Dejte špendlík do otvoru podle obrázku a zatáhněte pro otevření držáku baterie. Zadní strana dálkového ovládání 2 Vyberte z držáku baterií starou baterii, vložte novou baterii a potom zasuňte držák baterie zpět do dálkového ovládání. Držák baterie Typ baterie Uzamykací jazýček Symbol polarity (+) Špendlík Kladnou (+) stranou nahoru Upozornění: Nepoužívejte nabíjitelné baterie (niklokadmiové baterie a pod.). Pokud je baterie nesprávně umístěná, hrozí nebezpečí exploze. Baterie vyměňte pouze za stejné baterie nebo baterie stejného typu. Baterie (zabalené nebo nainstalované) nesmí být vystavené nadměrnému teplu, jako například slunečnímu světlu, ohni a podobně. Nesprávným vložením baterií můžete způsobit poruchu reproduktoru. Poznámky ohledně používání: Pokud se provozní vzdálenost zmenšila nebo pokud provoz začíná být proměnlivý, vyměňte baterie. Kupte knoflíkovou baterii CR Pomocí jemného handříku pravidelně čistěte vysílač na dálkovém ovladači a senzor na reproduktoru. Vystavení senzoru reproduktoru silnému světlu může ovlivnit provoz. Pokud se tak stane, změňte osvětlení nebo nasměrování reproduktoru. Udržujte dálkový ovladač mimo prostředí, která jsou vlhká, teplá, v kterých se vyskytují nárazy nebo vibrace. Test dálkového ovládání Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového ovladače na reproduktoru. Dálkový ovladač můžete použít v níže zobrazeném rozmezí: Stlačte tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM). Zapnul se reproduktor? Potom můžete systém používat. Senzor dálkového ovládání Příprava pro použití Bezpečnostní opatření při používání baterií: Pokud reproduktor nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie. Tak zabráníte možnému poškození vlivem vytečení baterií ,2 m - 6 m CZ-14

15 Základní provoz CZ-15 Všeobecné ovládání Zapnutí přístroje Stlačte tlačítko ON/STAND-BY (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM). Indikátor napájení začne svítit zeleně. Pokud se reproduktor nezapne, zkontrolujte, jestli je napájecí kabel zapojený správně. Pokud chcete dát reproduktor do pohotovostního režimu: Stlačte opět tlačítko ON/STAND-BY (ZAP. / POHOTOVOSTNÍ REŽIM). Indikátor pohotovostního stavu začne svítit červeně. Ovládání jasu displeje Stlačte tlačítko REGULÁTOR pro nastavení jasu displeje a indikátoru zvukového režimu. Indikátor zvukového režimu a jasný displej Indikátor zvukového režimu a jasný displej Indikátor zvukového režimu a vypnutý displej. Stlačením libovolného tlačítka se displej na 3 sekundy rozsvítí. Automatické zvýšení hlasitosti Pokud reproduktor vypnete a zapnete s hlasitostí nastavenou na úroveň 40 nebo víc, hlasitost začne na úrovni 20 a zvýší se na naposledy nastavenou úroveň. Ovládání hlasitosti Obsluha reproduktoru: Stlačte tlačítko zvýšení hlasitosti (VOL. +) pro zvýšení hlasitosti a tlačítko snížení hlasitosti (VOL. ) pro snížení hlasitosti Ovládání pomocí dálkového ovladače: Stlačte tlačítko VOLUME + (HLASITOST +) pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko VOLUME (HLASITOST ) pro snížení hlasitosti. Potlačení zvuku Po stlačení tlačítka MUTE (POTLAČENÍ ZVUKU) na dálkovém ovladači se zvuk dočasně ztiší. Jeho znovustlačením obnovíte hlasitost. Přednastavený zvukový režim Ovládání pomocí hlavní jednotky: Po stlačení tlačítka SURROUND (PROSTOROVÝ ZVUK) se rozsvítí aktuální nastavení režimu. Pro změnu na jiný režim stlačujte opakovaně tlačítko SURROUND (PROSTOROVÝ ZVUK), dokud se nerozsvítí požadovaný zvukový režim. Ovládání pomocí dálkového ovladače: Stlačte na dálkovém ovladači požadovaný zvukový režim. STANDARD SPORT STANDARD CINEMA/GAME SPORT NEWS CINEMA/GAME NEWS Funkce WOW HD function je vypnutá Funkce WOW HD je zapnutá na zvukový efekt kina/hry Funkce WOW HD je zapnutá na sportovní přenosy Funkce WOW HD je zapnutá na zprávy

16 Zvukový režim virtuálního reproduktoru Dolby (DVS) Virtuální reproduktor Dolby (angl. Dolby Virtual Speaker, zkr. DVS) vytváří virtuální prostorový zvuk porovnatelný s 5.1kanálovým zvukem vytvářeným 2.1kanálovým reproduktorem. Při nastavení DVS na ZAP. pro 2kanálové stereo signály přináší Dolby Pro Logic II virtuální zvukové efekty pomocí signálů převedených na 5.1kanálové signály. Stlačte tlačítko DVS (ZAP./POHOTOVOSTNÍ REŽIM). Rozsvítí se indikátor virtuálního reproduktoru Dolby. Poznámky: Monofónní zvuky nevytváří prostorové efekty. Zvukový efekt DVS nelze v závislosti na typech signálů získat (bliká indikátor virtuálního reproduktoru Dolby). V takovém případě nastavte režim DVS na VYP.. ZAP. Virtuální reproduktor Dolby vytváří zvukové efekty podobné multikanálovým efektům. V porovnání s kinematografickým režimem je úroveň basů o trochu nižší. Indikátor Dolby Pro Logic II také zasvítí, pokud jsou detekované 2kanálové zvukové signály. Režim DVS se dá zapnout pouze pomocí dálkového ovladače. Pokud zapnete DVS, automaticky se vypne WOW HD. DVS můžete vypnout stlačením libovolného tlačítka přednastaveného zvukového režimu. Tento výrobek spojuje dekodéry podporující systém Dolby Digital a systém DTS. DTS (zkr. od Digital Theatre Systems, digitální kinosálové systémy) Jeden z digitálních audiosystémů na kinosálové použití. Díky vylepšení kvality zvuku si můžete v systému domácího kina vychutnat realistické zvukové efekty. Rozsvítí se při detekci signálu DTS. Základní provoz Dolby Digital Jeden z digitálních audiosystémů pro kinosálové použití. V systému domácího kina si můžete vychutnat i stereofonní efekty. Rozsvítí se při detekci signálu Dolby Digital. CZ-16

17 Základní provoz Všeobecné ovládání (pokračování) Systém rozširující 2kanálový stereofonní zvuk na prostorovější zvuk. Když zapnete reproduktor virtuálního Dolby, aktivuje se Dolby Dolby Pro Logic II Pro Logic II a můžete si vychutnat stereofonní zvukové efekty. Rozsvítí se při aktivaci Dolby Pro Logic II. Ovládání hlasitosti subwooferu Můžete nastavit hlasitost reproduktoru. Pro zvýšení hlasitosti stlačte tlačítko SUBWOOFER LEVEL + (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI SUBWOOFERA). Pro snížení hlasitosti stlačte tlačítko SUBWOOFER LEVEL (SNÍŽENÍ HLASITOSTI SUBWOOFERU). Poznámka: Když je zvuk reproduktoru zdeformovaný, snižte hlasitost subwooferu. Ovládání basů 1. Stlačte tlačítko BASS/TREBLE (BASY/VÝŠKY) pro výběr volby BASS (BASY). 2. Do 5 sekund stlačte tlačítko HLASITOST (+ nebo ) a upravte basy. Ovládání výšek 1. Stlačte tlačítko BASS/TREBLE (BASY/VÝŠKY) pro výběr volby TREBLE (VÝŠKY). 2. Do 5 sekund stlačte tlačítko HLASITOST (+ nebo ) a upravte basy Funkce Na reproduktoru: Když stlačíte tlačítko FUNCTION (FUNKCE), změní se zdroj vstupu. Opakovaným stláčením tohoto tlačítka vyberte požadovaný zdroj vstupu. Na dálkovém ovladači: Stláčejte opakovaně tlačítko LINE (LINKA) pro výběr volby L1 (vstup LINE IN 1) nebo L2 (vstup LINE IN 2). LINE IN 1 LINE IN 2 DIGITAL 1 DIGITAL 2 Poznámka: Funkce zálohování ochrání několik hodin uložený režim funkce pro případ výpadku proudu nebo odpojení napájení. Funkce automatického zapnutí: Když na dálkovém ovladači stlačíte tlačítko LINE / DIGITAL 1 / DIGITAL 2, zapne se reproduktor s vybranou funkcí. Automatické vypnutí a automatická detekce signálu: Pokud se do 1 minuty nedetekuje žádný analogový signál, nebo pokud 30 sekund po zapnutí bliká zobrazení d1 / d2, reproduktor automaticky přejde do pohotovostního režimu. Indikátor pohotovostního režimu se změní na oranžovou barvu. Reproduktor se automaticky zapne, pokud z připojeného zařízení detekuje zvukový signál. CZ-17

18 Tabulka řešení problémů Mnoho potenciálních problémů můžete vyřešit bez nutnosti volat servisnímu technikovi. Pokud s tímto výrobkem není něco v pořádku, zkontrolujte před zavoláním autorizovanému prodejci nebo servisnímu centru společnosti SHARP nasledující tabulku. Všeobecně Symptom Není slyšet žádný zvuk. Během přehrávání je slyšet šum. Reproduktor nereaguje na stlačení tlačítka. Napájení není zapnuté. Nezobrazují se informace (dokonce ani když je přístroj zapnutý). Dálkový ovladač Symptom Dálkový ovladač nefunguje správně. Možná příčina Je vstupní signál (jeho výběr) nastavený správně? Je úroveň hlasitosti nastavená na úroveň 0? Je aktivované potlačení zvuku? Přesuňte reproduktor dále od počítačů a mobilních telefonů. Dejte reproduktor do pohotovostního režimu a potom ho znovu zapněte. Je reproduktor odpojený? (Podívejte se na stranu 17) Možná se aktivoval ochranný obvod. Odpojte a po 5 minutách opět zapojte napájecí kabel. Je přístroj v režimu regulovaného jasu? Možná příčina Je polarita baterií správná? Jsou baterie vybité? Je vzdálenost nebo úhel nesprávný? Jsou před reproduktorem nějaké překážky? Svítí ze senzoru dálkového ovladače silné světlo? Používáte současně i jiné dálkové ovládání na jiné zařízení? Symptom Reproduktor se nedá zapnout pomocí dálkového ovladače. Televizor se nedá ovládat pomocí dálkového ovladače. Možná příčina Je napájecí kabel reproduktoru zapojený? Je v ovladači baterie? V závislosti na modelu nemusí být pomocí dálkového ovladače reproduktoru některé (nebo všechny) funkce dostupné. V takovém případě použijte dálkový ovladač dodaný společně s televizorem. Kondenzace Náhlé změny teploty a uskladnění nebo provoz v mimořádně vlhkém prostředí mohou způsobit kondenzaci v kabinetu nebo na vysílači dálkového ovládání. Kondenzace může reproduktor vyřadit z funkce. Pokud se to stane, nechte reproduktor zapnutý, dokud nebude možný normální provoz (asi 1 hodinu). Před obsluhou reproduktoru otřete z vysílače jakoukoli kondenzaci pomocí jemné látky. V případě výskytu problémů Když je tento výrobek vystavený silnému externímu rušení (mechanický otřes, mimořádně velká statická elektřina, abnormální napětí v elektrické zásuvce vlivem blesku, a pod.) nebo pokud je obsluhovaný nesprávně, může přestat fungovat správně. Pokud se vyskytne takový problém, udělejte toto: 1. Dejte reproduktor do pohotovostního režimu a potom ho znovu zapněte. 2. Pokud reproduktor po předcházejícím postupu stále nepracuje správně, odpojte reproduktor z elektrické sítě, potom ho připojte a zapněte. Reference CZ-18

19 Údržba Čištění kabinetu Kabinet pravidelně čistěte jemnou látkou. Upozornění: Na čištění nepoužívejte chemikálie (benzín, ředidlo, a pod.). Mohli byste poškodit konečnou úpravu kabinetu. Do nitra komponent neaplikujte olej. Mohlo by to způsobit poruchu reproduktoru. Chybové indikátory a výstrahy Když nemůžete správně vykonávat obsluhu přístroje, zobrazí se na reproduktoru nasledující hlášení. Displej nebo Význam Porucha obvodu prostorového zvuku. Dejte reproduktor mimo zdroje rušení a zapojte napájecí kabel do jiné elektrické zásuvky. (*) nebo Reference nebo Když není žádný vstupní signál. Spusťte přehrávání připojeného zařízení. Nestandardní signál. Nedá se rozeznat. Reproduktor nerozpozná jiné signály než DOLBY DIGITAL, DTS a lineární PCM. Nesprávné připojení konektoru vstupu digitálního audia. Vypněte přístroj a zkontrolujte, zda je kabel připojený správně. CZ-19 (Displej neustále bliká) Indikátor napájení (bliká červeně) Když je aktivovaný ochranný obvod. (*): Pokud se stejné hlášení zobrazí i po odpojení a opětovném zapojení reproduktoru nebo po přechodu do pohotovostního režimu a opětovném zapnutí, kontaktujte místního prodejce, od kterého jste zakoupili reproduktor.

20 Technické údaje Jelikož naše výrobky neustále vylepšujeme, vyhrazuje si společnost SHARP právo na změnu designu a technických údajů týkajících se vylepšení produktu, a to bez předcházejícího upozornění. Uvedené obrázky výkonnostních technických údajů jsou jmenovité hodnoty vyrobených reproduktorů. U jednotlivých reproduktorů se mohou vyskytovat menší odchylky. Všeobecně Zdroj napájení Vstup DC IN 12 V 4 A: adaptér AC/DC (AC V~ 50/60 Hz) Spotřeba Výstupní výkon Reproduktor Konektory audiovýstupu Kdy je reproduktor zapnutý: 11 W Pohotovostní režim: 0,6 W (*) Přední reproduktor: RMS: 12 W (6 W + 6 W) (10 % T.H.D.) RMS: 9,6 W (4,8 W + 4,8 W) (0,9 % T.H.D.) Subwoofer: RMS: 20 W (10 % T.H.D.) RMS: 13 W (0,9 % T.H.D.) 2.1kanálový reproduktorový systém Přední reproduktory: 38 mm plný rozsah Odpor: 12 ohmů / kanál Subwoofer: 57 mm hlavní reproduktor (x4) Odpor: 3 ohmy (12 ohmů x 4 paralelní připojení) Předvýstup subwooferu: 10 kohmů Konektory vstupů Rozměry Hmotnost Analogový vstup (LINE 1): typ RCA x 1 pár (L/P) 500 mv / 47 kohmů Analogový vstup (LINE 2): Stereo minikonektor Ø 3,5 mm 100 mv / 47 kohmů Koaxiální digitální vstup (DIGITAL 1): typ RCA x 1 Koaxiální digitální vstup (DIGITAL 2): čtvercový typ x 1 Šířka: 800 mm Výška: 96 mm Hloubka: 70 mm 1,85 kg (*) Hodnota spotřeby je získaná v pohotovostním režimu. Reference CZ-20

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1

KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 KS-40A Aktivní 2pásmové monitory 2 x 10 W RMS Uživatelská příručka AUDIO PARTNER s.r.o. 1 Cílem návodu je seznámit uživatele s funkcemi nástroje a proto všechny běžné termíny nemusí být dopodrobna vysvětleny.

Více

KVT-522DVD KVT-522DVDY

KVT-522DVD KVT-522DVDY MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-522DVD KVT-522DVDY KVT-50DVDRY INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Postup instalace/příslušenství 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA MONITOR S DVD PŘEHRÁVAČEM A ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Czech/00 (KEE) Příslušenství 1...1 2...2 3...1 2 DDX5022/DDX5022Y Postup instalace 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H.

ČESKY. Mikrosystém XL-E15H se skládá z hlavní jednotky XL-E15H a reproduktorového systému CP-E15H. ČESKY Mikrosystém H se skládá z hlavní jednotky H a reproduktorového systému CP-E15H. Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte

Více

K A P P A KAPPA FOUR

K A P P A KAPPA FOUR K A P P A KAPPA FOUR 4x 2x 3x 1x 1x 3a L L R R KAPPA FOUR A C D E F A C D Varování k instalaci a tipy Odpojte záporný (-) vodič od baterie vozidla. V místě instalace se ujistěte, zda pod povrchem není

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador

Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador 2-891-667-11 (1) Jednokanálový výkonový zesilovač Amplificador Návod k obsluze Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo je uvedeno v dolní části přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Fademaster 16. Objednací číslo 50406

Fademaster 16. Objednací číslo 50406 Fademaster 16 Objednací číslo 50406 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Fademaster 16rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W

NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W NÁVOD K POUŽITÍ Party System 100W Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK170717 Skytec Party System 100W 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou a vlhkostí Odpojte přístroj

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Audio kabel x 1 HDMI kabel x 1. (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo podobné) x 1

Audio kabel x 1 HDMI kabel x 1. (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo podobné) x 1 A UDIO HT-SB60 reproduktor pro kino sály tvoří HT-SB60 (reproduktor) a CP-SW60 (aktivní subwoofer). Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku,

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení Česky BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI Pro adaptér napájení UPOZORNĚNÍ Tento adaptér napájení je určen výhradně k použití se zařízeními Yamaha. Nepoužívejte

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme HTL2101A. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips HTL2101A Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

ČESKY. Úvod. Zvláštní poznámky. Příslušenství OBSAH. Zásady CZ-1

ČESKY. Úvod. Zvláštní poznámky. Příslušenství OBSAH. Zásady CZ-1 MUTE ECO MODE BASS ON/ STAND-BY TREBLE BLUETOOTH AUDIO IN DIMMER ČESKY Úvod Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte si důkladně tento

Více

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů

Vlastnosti. Varování. Nastavení kanálů a digitálních kódů Děkujeme Vám, že jste si zakoupili naši dětskou chůvičku VBC-23. Vámi koupený přístroj byl vyroben a otestován za nejpřísnějších kontrol kvality, abychom vy i my měli jistotu, že každý kus opouští továrnu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin

Ze sterea na prostorový zvuk během několika vteřin Předprodejní letáček pro země: Česká republika () Philips SoundBar Reproduktor Soundbar Bezdrátové prostorový zvuk 4.1 CH Bluetooth aptx, AAC a NFC 2 vstupy HDMI a výstup HDMI ARC Prostorová kalibrace

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ SB-301 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem výkonového zesilovače Plinius SB-301. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

DJ Switch 6 Objednací číslo 50363

DJ Switch 6 Objednací číslo 50363 DJ Switch 6 Objednací číslo 50363 Gratulujeme! Koupili jste si skvělý a inovativní výrobek značky Showtec. Showtec Dj Switch rozvášní každou akci. Ať chcete jednoduchou akci stylu "plug&play" nebo propracovanou

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL

P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL P10 VÝKONOVÝ ZESILOVAČ MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius P10. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne Vám veškeré

Více

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM

DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM HYUNDAI TELECOM DOMOVNÍ VIDEO SYSTÉM Instalační a uživatelský návod Než začnete s montáží zařízení, důkladně si přečtěte tento návod a uschovejte ho pro budoucí použití. HYU-0001-1 HYUNDAI TELECOM.DOC

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač

PDX-F6, PDX-F4. 4 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH PDX-F6, PDX-F4 4 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou

Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou Radiobudík s promítáním času a dálkově ovládanou zásuvkou 1. PROJEKČNÍ JEDNOTKA 2. DISPLEJ 3. NASTAVENÍ VYSOKÉ INTENZITY SVĚTLA 4. NASTAVENÍ NÍZKÉ INTENZITY SVĚTLA 5. LIGHT ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVĚTLA)

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD

Uživatelská příručka. 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Uživatelská příručka 15 LCD monitor Vibrant VL5A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 5 Tabulka výchozího nastavení 6 Specifikace 7 Detail konektoru kabelu

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9200 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9200. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88

Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 1 Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 Tato pokojová anténa je širokopásmová, pracuje ve frekvenčním pásmu 40 860 MHz. Přijímá radiové vlny pro příjem jak klasického analogového signálu tak signálu pro příjem

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7G9PG Obsah Bezpečnostní opatření 3 Popis produktu 4 Obsah balení 4 Vlastnosti 5 Čištění 5 Popis 5 Přední pohled 5 Nastavení funkcí 6 Zapojení 6 Nastavení

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90

INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 Prodejce: Widex Line spol. s r.o., Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 Tel.: 283 882 217, info@widex.cz, www.widex.cz INDUKČNÍ KOMUNIKAČNÍ SMYČKA LA 90 A 4209 0 Návod k použití Čelní pohled: Zadní pohled:

Více

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů

DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40. Obj. č.: 30 36 37. Účel použití. Popis přístroje. Vysvětlení symbolů Účel použití DJ Mixážní pult Mc Crypt DJ-40 Mixážní pult Mc Crypt SA 100/2 je určen ve spojení se stereo zařízením jak pro domácí, tak i poloprofesionální použití. Slouží pro míchání a regulaci nízko úrovňových

Více

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA

PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA PROVOZNÍ MANUÁL SCAMSETW1 2 PEREL SCAMSETW1 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ VIDEO MONITOROVACÍ SADA 1. Úvod Pro všechny obyvatele Evropské Unie Důležité informace

Více

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300

PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AB-300 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio Obsah 1. Představení produktu Klíčové vlastnosti produktu 2. Specifikace 3. Obsah balení 4. Popis jednotlivých částí přístroje Přední panel Zadní panel 5. Připojení přístroje k počítači a nastavení Windows

Více

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač

PMX-T320. 2 kanálový výkonový zesilovač K UŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PMX-T320 2 kanálový výkonový zesilovač Uživatelský manuál Prostudujte tento manuál abyste byli schopni využít maximálně možnosti tohoto zařízení a uschovejte pro budoucí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem

NÁVOD K POUŽITÍ. Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem NÁVOD K POUŽITÍ Sada bezdrátových mikrofonů s UHF přijímačem Uchovejte pro další použiti! 13063216 Omnitronic UHF-204 bezdrátový mikr. 4 kanálový 863.01 až 864.99MHz Kopírování zakázáno 1 / 8 Návod k obsluze

Více

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15

Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Aktivní reproduktory řady Port Port-8, Port-10, Port-12, Port-15 Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení spotřebiče značky Ibiza, věříme, že Vám bude dobře sloužit. Před prvním použitím

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT2200. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT2200 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 2

Více

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti

Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2. Obj. č.: 32 60 72. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Vlastnosti Popis a ovládací prvky Přenosné digitální rádio pro DAB+/FM DAB 2 Obj. č.: 32 60 72 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přenosného digitálního rádia. Tento návod k obsluze je součástí

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer

NÁVOD K POUŽITÍ. PM-222 DJ Mixer NÁVOD K POUŽITÍ PM-222 DJ Mixer Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 10006819 Omnitronic PM-222, 2-kanálový DJ mixpult 1 / 8 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO

NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO NÁSTĚNNÉ KERAMICKÉ TOPIDLO INSTRUKCE K INSTALACI A PROVOZU Před snahou smontovat, instalovat, spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102

GB Radio Instruction manual. F Radio Manuel d instructions. E Radio Manual de instrucciones DMR102 GB Radio Instruction manual F Radio Manuel d instructions E Radio Manual de instrucciones DMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 9 6 7 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 2 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5

Více

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL

KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL KORU PHONO PŘEDZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem phono předzesilovače Plinius Koru. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho předzesilovače a poskytne

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Průvodce rychlou instalací DA-10294 Děkujeme vám za zakoupení DIGITUS DA-10294. Toto zařízení bylo speciálně vyvinuto pro přehrávání hudby přes Bluetooth z vašeho

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny DVD reproduktory pro malé domácí kino HM00 Pokyny přední přední levý FL SUB CEN FR přední pravý DVD reproduktory pro malé domácí kino zadní levý RL RR zadní pravý HM00. kanálový reproduktorový systém se

Více

Stereo Turntable System

Stereo Turntable System Stereo Turntable System Stereofonní gramofon Návod k obsluze Gramofon stereofoniczny Instrukcja obsługi Stereofonický gramofón Návod k obsluhe Sztereó lemezjátszó Kezelési útmutató CZ PL SK HU PS-J20 2000

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 5 6. Obsluha... 6 7. Poruchy a

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více