Projekt Odyssea,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odyssea, www.odyssea.cz"

Transkript

1 Projekt Odyssea, Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Znáte Afriku? (úvod do učiva o černém kontinentu) Časový rozsah lekce 2-3 hodiny Věková skupina (ročník) 6. ročník (ZŠ), prima (osmileté gymnázium) Vzdělávací obor (dle RVP) Zeměpis Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který se v lekci zaměřuji (přesné znění z RVP) Používá s porozuměním základní geografickou, topografickou a kartografickou terminologii Lokalizuje na mapách podle zvolených kritérií světadíly Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu a rozlohu vybraných makroregionů světa Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup vzdělávacího oboru a na odborné učivo oboru) Žák je schopen na základě svých znalostí, základní geografické a topografické terminologie a s pomocí atlasu popsat polohu, rozlohu a povrch Afriky. Srovnává ji s polohou, rozlohou a povrchem jiných kontinentů. Dokáže určit vztah mezi polohou kontinentu a jeho podnebím. Tématický okruh OSV Kooperace a kompetice Hlavní cíl/e OSV, které chci v lekci naplnit a reflektovat se žáky - nejlépe jeden cíl OSV na jednu vyučovací hodinu - číslovat dle vyučovací hodiny, ve které cíl chceme dosáhnout a reflektovat - více viz. materiál Pomůcka pro formulaci OSV cílů). 1. Žáci zkusí ještě před zahájením skupinové práce popsat její výhody (+ zápis jejich výroků na tabuli) 2. Žáci se po ukončení práce ve skupinách snaží popsat své pocity a srovnávají své prožitky s jejich výroky zapsanými na tabuli. Metody vyučování - stručný chronologický přehled použitých metod 1. Kreslení na tabuli (hrubý náčrt kontinentu a zapisování vybraných FG jevů, které slouží k popsání jeho hranic a polohy vůči jiným kontinentům)

2 (technik, aktivit) - nejvýše 3 řádky na metodu 2. Diskuse (otázky zaměřené na práci s mapou, vyhledání informací o hranicích a poloze kontinentu) 3. Výklad 4. Brainstorming (pomocí otevřených otázek zjistit dosavadní znalosti žáků, zápis na tabuli, rozdělení na FG a SEG pojmy) 5. Diskuse (otevřené otázky, doplněno o zápis na tabuli výhody sk. práce) 6. Skupinová práce (sestavování tajenky) 7. Diskuse (otevřené otázky pátrající po pocitech ze sk. práce a snaha o porovnání zápisu na tabuli výhody SP se skutečností 8. Skupinová práce (řešení tajenek jiné skupiny) Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a. - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše Co vás napadne, když se řekne skupinová práce? Zkuste jmenovat, na základě svých dosavadních zkušeností, výhody skupinové práce. Jaký pocit, jaké slovo nebo pojem vás napadli jako první?jaké znáte výhody skupinové práce? Co jste prožívali během skupinové práce (radost, smutek, nudu, )? Které z výhod skupinové práce jste opravdu zažili nebo si uvědomili a které ne? A proč? Jakou zkušenost/zážitek byste si chtěli příště zopakovat, nebo se s ní dokonce i potkat v mimoškolním životě? Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace). Diskuse na základě reflektujících otázek, zápis odpovědí jak na tabuli, tak do svých poznámek, a následné porovnání při jedné z dalších skupinových prací. Autor lekce, škola Mgr. Jakub Peterka, Gymnázium Thomase Manna Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost). Osvědčilo se již samotné téma děti totiž láká Afrika jako tajuplný a exotický kontinent. Byl jsem velmi překvapen, kolik výhod skupinové práce mi děti (žáci primy) dokázali vyjmenovat a kolik vědomostí mají o Africe. Velmi motivující, jak pro děti, tak i pro mě, byla zvolená metoda sestavování

3 tajenky ve skupinách. Až na čestné výjimky se zapojili všichni žáci. S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a. Problémem byla stálice učitelského života, a sice čas. Do práce se v některých skupinách nezapojili všichni žáci. Řešením by mohlo být mj. i různé namixování skupin a najít ideální rozdělení třídy. Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu). Při vyjmenovávání výhod skupinové práce jsem zapomněl výroky žáků zapisovat na tabuli, takže jsem při reflexi neměl žádný podklad pro srovnání. S reflexí bych začal asi o 10 minut dřív. Evaluace: podklady, které dokumentují naplnění stanovených OSV cílů. (např. vypracované pracovní listy, záznamy výroků dětí, dotazníky, další texty, výtvory dětí fotografie, zpětná vazba od dětí, videozáznam, další metody evaluace) Evaluací pro mě, po odučení ukázkové dvouhodinovky se začleněním cíle OSV, bylo časté dotazování se žáků ohledně možnosti dokončení rozkreslených a rozepsaných tajenek. Zcela určitě doporučuji zapisovat všechny výroky, které lze zpracovat i do určitého formálního výstupu elektronické zpracování a následné vytištění a vyvěšení takto získaného porovnání odhadů a popsané reality ze strany žáků.

4 Pomůcky: Podrobná příprava na vyučování a. Atlas světa b. nástěnná mapa Afriky c. slepá mapa Afriky Doporučená literatura a další informační zdroje: a. učebnice Afrika, Austrálie a Antarktida (Scientia) b. Průběh vyučování a časový odhad jednotlivých aktivit: První vyučovací hodina 1. Kreslení na tabuli (diskuse, 15 min.) - nakreslení obrysů kontinentu na tabuli, pomocí dotazování žáků určit hranice a polohu Afriky: Atlantický, Indický oceán Rudé, Středozemní moře Průliv Gibraltar, Bal-Al-Mandab, Mosambický Suezský průplav Ostrov Madagaskar 2. Poloha Afriky (výklad, 10 min.) - rozloha 30 mil. km 2, 3x větší než Evropa - kontinent ležící na rovníku na S a na J zhruba stejně daleko (33 s. a j. š.) - poloha má vliv na podnebí tropy a subtropy - nejteplejší kontinent (Antarktida nejstudenější) - černý kontinent jižně od Sahary převaha negroidního (černošského) obyvatelstva 3. Co víte o Africe, co se vám vybaví? (brainstorming, 15 min.) - pomocí otevřené otázek zjistit dosavadní znalostí žáků - zápis na tabuli, rozdělení na FG a SEG pojmy - v případě nejasností, neznámých pojmů požádat autora výroku o jeho vysvětlení - odkaz na další práci ve skupinách používání FG pojmů

5 4. Rozdělení do skupin + pojmenování výhod skupinové práce (třída o 27 žácích, 5 min) - 6 sk. po 4 a 1 sk. po 3 žácích - nejdříve umožnit rozdělení podle jejich vůle, v případě problémů zasáhnout - otázky: o Co vás napadne, když se řekne skupinová práce? o Zkuste jmenovat, na základě svých dosavadních zkušeností, výhody skupinové práce. o Jaký pocit, jaké slovo nebo pojem vás napadli jako první? o Jaké znáte výhody skupinové práce? Druhá vyučovací hodina 1. Zadání úkolu (5 min.) - každá skupina dostane na papírku 1 pojem - tento pojem je vyluštěním křížovky, kterou má daná skupina za úkol vytvořit - jedná se o jednoslovné i dvouslovné názvy (v případě 2 slov je v tajence jedno místo volné) pohoří, ostrovů, řek, vlastností obyvatel, vodních ploch, apod. - rozdání vzorové křížovky - dotazy 2. Výsledek práce ve skupinách (5 min.) - každá skupina připraví pro ostatní skupiny 2 křížovky jedna bude nevyplněná a o její vyplnění se žáci pokusí v příští hodině, druhá bude vyplněná a bude sloužit jednak jako prezentace výsledků sk. práce a jednak ke kontrole při luštění 3. Rozdání pojmů, nechání času na rozmyšlenou + vlastní činnost (15 min.) - každá skupina si v Atlase vyhledá a určí polohu daného FG-pojmu - pak otázky na pochopení, srozumitelnost úkolu - zeptat se na obavy, těžkosti při sestavování křížovky 4. Reflexe (diskuse, 20 min.) o Co jste prožívali během skupinové práce (radost, smutek, nudu, )? o Které z výhod skupinové práce jste opravdu zažili nebo si uvědomili a které ne? A proč? o Jakou zkušenost/zážitek byste si chtěli příště zopakovat, nebo se s ní/m dokonce i potkat v mimoškolním životě? 5. Luštění křížovek zakreslení FG pojmů do mapy (skupinová práce, 15 min.) - v další hodině sedí žáci znovu ve skupinách - promíchání připravených křížovek a jejich následné luštění - práce s Atlasem světa a učebnicí - nalezené FG pojmy si žáci zakreslí do slepých map z 1. hodiny

6 Příloha: Pojmy pro skupiny: Dračí hory Kilimandžáro Viktoriino jezero Kalahari Rudé moře Madagskar delta Nilu Tanganika Asuánská přehrada Vysoký Atlas Somálsko negroidní Ukázka křížovky K A L T A N D A Š O G S A H A R A U K A R A N D A R Í N I Á R I G K N E A 1. Stát na jižní hranici s Egyptem 2. Hlavní město Senegalu 3. Poušť ve státě Botswana 4. Řeka tekoucí do Čadského jezera 5. Řeka pramenící v JAR a tekoucí do Atlantiku 6. Jezero tvořící hranici mezi Tanzánií a Kongem

7

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidské vlastnosti Časový rozsah lekce 90 min Věková skupina (ročník) 4. ročník ZŠ Vzdělávací

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Česká republika v číslech (procenta) Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny (je výhodnější,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Tematický okruh OSV Trénujeme etiku v praxi Výchova

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV. Lidské rasy. Lidské rasy. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lidské rasy Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblasti MKV Název učební jednotky (téma) Lidské rasy Stručná anotace učební jednotky Žáci si nejprve s pomocí fotografií uvědomí, že v dnešním světě

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra geografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Multimediální výukový program k výuce regionální geografie Austrálie a Nového Zélandu pro 2. stupeň ZŠ

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ZEMĚPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu -2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět zeměpis spadá obsahově do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, společně s přírodopisem, fyzikou

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem

5 žáků s SPU, 2 žáci LMD (poruchy chování) žádný žák s výrazným talentem Název lekce (projektu) Práva a povinnosti Škola ZŠ Plaňany Vyučující - autor lekce Mgr. Martina Kvasilová Věková skupina 12 13 let Počet dětí 24 Počet dívek 11 Počet chlapců 13 Charakteristika dětí (děti

Více

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu

Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu Zeměpis se vyučuje v prvních třech ročnících. Hodinová dotace je 2-2 - 2. Na předmět navazuje povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu pro 3. a 4. ročník

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna.

Zeměpis je vyučován na celém druhém stupni V 6. 8. ročníku připadají na předmět zeměpis 2 hodiny a v 9. ročníku hodina jedna. 5.6.4 Obor: Zeměpis Předmět: Zeměpis Charakteristika předmětu zeměpis 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Zeměpis vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení 263 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: ZEMĚPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení ČLOVĚK A PŘÍRODA Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 1+1 2 1 Povinnost (skupina) povinný

Více

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ PEDAGOGIKA 1 Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ Autoři studijních opor pro předmět KPG/PG1: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Více