Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 2007"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Mechanika tekutin návody pro laboratorní měření Milada Kozubková a kolektiv Ostrava 007 Určeno pro projekt: Operační program Rozvoj lidských zdrojů Název: Výuka předmětů Mechanika tekutin a Termomechanika Číslo: CZ /3..15./0349 Žadatel: ZČU v Plzni Realizace: VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR

2 PŘEDMLUVA Učební texty obsahují návody na měření hydraulických veličin na zařízeních realizovaných na katedře. Úvod každé kapitoly je věnován stručnému přehledu teorie a výčtu nezbytně nutných vztahů a konstant, které budou sloužit pro přípravu protokolů z měření. Ve skriptech jsou uvedeny návody k měření, návrhy tabulek pro zpracování měření a příklady vyhodnocení hledaných veličin. Cejchovní diagramy jsou zpracovány na základě měření a pro snadné požití jsou aproximovány metodou nejmenších čtverců do funkčních závislostí. Součástí každého návodu jsou dvě videa, kde je možno se seznámit s popisem celého měřicího zařízení a postupem měření. To by mělo být využito jak studenty prezenčního studia pro teoretickou přípravu na laboratorní měření tak především studenty kombinovaného studia, kteří nemají možnost provést reálné měření. Cílem je uplatnění a prohloubení teoretických poznatků získaných studiem a na přednáškách při řešení praktických úloh. Prvních šest kapitol je věnováno základům hydrauliky a bude sloužit k přípravě na zkoušku z předmětu Mechanika tekutin. V dalších čtyřech úlohách si student rozšíří znalosti z hydromechaniky a hydrauliky. Kapitola 11 je věnována metodám vyhodnocení chyb při měření. Ve skriptech je důsledně používána soustava jednotek SI. Nicméně u některých měřicích zařízení se tyto jednotky nepoužívají, proto je nutné si osvojit i další jednotky běžné v hydraulice. Označení veličin je převzato ze skript Janalík, J., Šťáva, P.: Mechanika tekutin. kolektiv autorů ii

3 OBSAH 1. MĚŘENÍ MÍSTNÍCH ZTRÁT NA VODNÍ TRATI Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Cejchovní křivka clony Postup měření a vyhodnocení místní ztráty jednotlivých prvků Příklad výsledku měření místní ztráty kompenzační křivky MĚŘENÍ TŘECÍCH ZTRÁT NA VODNÍ TRATI Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Cejchovní křivka clony Postup měření, vyhodnocení a závěr výpočtu třecích ztrát Příklad výsledku měření třecích ztrát potrubí T MĚŘENÍ TŘECÍCH ZTRÁT NA VZDUCHOVÉ TRATI Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Cejchovní křivka clony Postup měření a vyhodnocení výpočtu třecích ztrát Příklad měření pro daný úsek potrubí MĚŘENÍ CHARAKTERISTIKY ČERPADLA Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Cejchovní křivka clony Postup měření a vyhodnocení charakteristiky čerpadla iii

4 4.6. Příklad výsledku měření charakteristiky čerpadla MĚŘENÍ HYDRAULICKÉHO RÁZU Úvod Popis měřícího zařízení Specifikace uvedených prvků a snímačů Cejchovní křivka clony Postup měření a vyhodnocení hydraulického rázu CEJCHOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH MĚŘIDEL Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Postup měření a vyhodnocení Cejchování při měření tlakové diference U trubicí Cejchování při měření tlakové diference diferenčním manometrem a průtoku pomocí počítače Příklad měření cejchovní křivky pro clonu MĚŘENÍ MÍSTNÍCH A TŘECÍCH ZTRÁT NA VODNÍ TRATI Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace uvedených prvků Postup měření a vyhodnocení Měření místních ztrát pomocí U-trubice Měření třecích ztrát pomocí U-trubice Měření místních ztát pomocí diferenčního manometru Měření třecích ztrát pomocí diferenčního manometru Příklad výsledku měření místní ztráty v koleni a ztráty třením na potrubí, Δp=f(Qv), ζ=f(re) MĚŘENÍ VÝSTUPNÍCH CHARAKTERISTIK HYDRODYNAMICKÉ SPOJKY Úvod Vnitřní a vnější charakteristiky hydrodynamické spojky Popis měřícího zařízení Specifikace uvedených prvků a snímačů Postup měření iv

5 8.6. Příklad výsledku měření místní ztráty EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU Úvod Popis měřicího zařízení Specifikace použitých prvků Cejchovní křivka clony Postup měření a vyhodnocení Příklad měření pulzujícího průtoku REOLOGICKÉ VLASTNOSTI NENEWTONSKÝCH KAPALIN Úvod Popis reometru pro měření tokové křivky maziva Příklad měření viskozity maziva TLAKOVÁ ZTRÁTA PŘI PROUDĚNÍ NENEWTONSKÝCH KAPALIN Úvod Popis zařízení pro měření tlakové ztráty v potrubí při proudění nenewtonské kapaliny Specifikace uvedených prvků a snímačů Postup měření Příklad měření tlakové ztráty pro dané mazivo CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Výpočet standardní nejistoty typu A Výpočet standardní nejistoty typu B Standardní kombinovaná nejistota Rozšířená nejistota Příklady stanovení nejistot při měření tlaku Příklad Příklad v

6 1.Měření místních ztrát na vodní trati 1. Měření místních ztrát na vodní trati 1.1. Úvod Při proudění tekutiny v potrubí dochází vlivem její viskozity ke ztrátám energie. Na rovných úsecích potrubních systémů jsou ztráty způsobené vnitřní drsností potrubí tzv. třecí ztráty. Vzhledem k tomu, že v potrubních systémech bývají kromě těchto rovných úseků také různá kolena, odbočky, armatury, měřicí zařízení, čističe, chladiče, zúžení průřezu potrubí, rozšíření průřezu potrubí atd., v těchto částech dochází ke změně velikosti i směru rychlosti proudění, což vyvolává zavíření tekutiny, popřípadě odtržení proudu spojené z rozptylem energie. Tato energie proudící kapaliny se rozptyluje v místě potrubí, kde dochází ke změně vektoru rychlosti, proto je rozptyl nazýván místními ztrátami. Zkoumání a vyhodnocování místních ztrát jednotlivých prvků potrubí je zásadní pro správný návrh jak samotného potrubního systému, tak čerpadla, které vhání do systému tekutinu určitou omezenou rychlostí a tlakem na který je dimenzováno. V extrémním případě by se mohlo stát, že odpory potrubního systému budou natolik veliké, že čerpadlo tekutinu přes potrubní systém neprotlačí. Teoretické stanovení místní ztráty na prvku je obtížné a nepřesné, proto je nezbytné přesné stanovení odporu provést experimentálně. Pro experimentální stanovení velikosti ztráty některých prvků byl vytvořen zkušební obvod viz obr obr. 1.1 Zkušební obvod 1.. Popis měřicího zařízení Zkušební měřicí obvod se skládá z prvků, které mohou tvořit například rozvod vody v rodinném domě. Je v něm použito několik prvků, na kterých dochází k místním ztrátám energie. Jmenovitě to jsou tyto prvky: clona (C), koleno 90 o (K4), kulový kohout (KK1), zúžení průřezu potrubí (RH1), rozšíření průřezu potrubí (RH), velký oblouk (KR, K1, K), 1-1

7 1.Měření místních ztrát na vodní trati kompenzační smyčka (KS), ventil přímý (VP) a koleno 45 o (K3). Dále je obvod tvořen těmito prvky: nádrž na vodu (N), čerpadlo (HG), U trubice (UT1 UT5 a UTC) pro měření rozdílu tlakové energie a spojovací prvky potrubí. Způsob zapojení je na obr. 1. a obr Princip funkce obvodu: čerpadlo nasává vodu z instalované nádrže a vhání ji do potrubního systému. V tomto systému jsou umístěné prvky na nichž je zjišťována tlaková diference z odběru tlaku před a za každým prvkem pomocí U trubic připojených na tato odběrná místa. Z potrubního systému je voda odváděna zpět do nádrže. obr. 1. Schématické znázornění zkušebního obvodu KR, K1, K RH RH1 KK1 UTC KK C K4 KS VP K3 UT1-5 HG obr. 1.3 Realizovaný obvod N 1-

8 1.Měření místních ztrát na vodní trati Tlakovou diferenci je možno zjišťovat při různých průtocích. Průtok vody je možno regulovat jak pomocí regulace čerpadla (HG) (3 stupně průtoku), tak pomocí kulového kohoutu KK (plynulá regulace průtoku). Změny tlakové diference jsou zjišťovány na příslušné U trubici (UT1-UT5). Měření rychlosti proudění v obvodu je realizováno pomocí clony a U trubice (UTC) zaznamenávající vzniklou tlakovou diferenci ta je úměrná rychlosti proudění Specifikace použitých prvků Při realizaci obvodu viz obr. obr. 1.3 byly použity tyto prvky: Nádrž (N) Objem nádrže: 4 dm 3 Valter Špalek-plexi Čerpadlo (HG) Typ: cirkulační čerpadlo WILO RS 5/4 30 V PN 10 Maximální tlakový spád: 10 kpa Jmenovité otáčky: 100/1650/000 ot.min -1 WILO Clona (C) Vnitřní průměr clony: Vnitřní průměr potrubí: 14 mm 18 mm VŠB Potrubí (P1) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: STRO5P16X 5 mm 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Potrubí (P) Typ: Vnější průměr: STRO0P16X 0 mm Vnitřní průměr: 14,4 mm 1-3

9 1.Měření místních ztrát na vodní trati WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Kulový kohout (KK1, KK) Typ: Vnitřní průměr: SVEK05XXX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Redukce hrdlová (pro zúžení/rozšíření potrubí) (RH1, RH) Typ: Vnitřní průměr 1: Vnitřní průměr : SRE050XX 18 mm 14,4 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Křížení (KR) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: SKR05P0X 5 mm 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Koleno 45 o (K1, K, K3) Typ: Vnitřní průměr: SKO0545XX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Koleno 90 o (K4) Typ: Vnitřní průměr: SKO0590XX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Kompenzační smyčka (KS) Typ: Vnější průměr: SKS05P0X 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. 1-4

10 1.Měření místních ztrát na vodní trati Ventil přímý (VP) Typ: Vnitřní průměr: SVE05XXXX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. U trubice (UT1, UT, UT3, UT4, UT5, UTC) VŠB CD-ROM 1-Místní_ztráty_voda_popis.wmv 1.4. Cejchovní křivka clony Při použití clony jako měřidla rychlosti je nutné znát tzv. cejchovní křivku clony, viz obr. 1.4, pomocí které lze ze ztrátové výšky na cloně určit průtok, který je této výšce úměrný Q v [m 3 h -1 ] y = 0.088x R = Δ h c [mm] obr. 1.4 Cejchovní křivka clony z obvodu na měření místních ztrát 1.5. Postup měření a vyhodnocení místní ztráty jednotlivých prvků Postup měření Při stanovení místní ztráty jednotlivých prvků je vhodné postupovat následujícím způsobem: 1-5

11 1.Měření místních ztrát na vodní trati 1. Seznámíme se s obvodem.. Připojíme pomocí hadiček U trubici na odběr tlaku před a za měřeným prvkem. 3. Připojíme pomocí hadiček U trubici na odběr tlaku před a za clonou. 4. Zkontrolujeme, zda jsou všechny ostatní odběry tlaku zatěsněné pokud ano spustíme čerpadlo. 5. Zkontrolujeme, zda jsou všechny kohouty otevřeny na plný průtok pokud ne otevřeme je. 6. Odečteme hodnotu rozdílu výšek hladin Δh p (tlaku) na U trubici připojené k měřenému prvku a také odečteme hodnotu rozdílu výšek hladin Δh c na U trubici připojené ke cloně a přivřeme mírně kohout KK. Tento postup provádíme s maximálním možným počtem opakování (přivírání) až do úplného uzavření kohoutu KK. Naměřené hodnoty zapíšeme do níže uvedené tabulky tab Měřené veličiny Počítané veličiny Měření Δh c [mm] Δh p [mm] Δp p [Pa] Q v [m 3.h -1 ] v [m.s -1 ] Re [1] ξ [1] 1 3. tab. 1.1 Vzorová tabulka pro naměřené a vypočtené hodnoty 7. Měření lze provádět pro více prvků najednou, pak je třeba upravit tabulku rozšířením o další sloupce, tj. Δh p1, Δh p,.... Vyhodnocení měření Pro výpočet místní ztráty je nutné znát rychlost proudění v potrubí. Tu lze vypočítat z průtoku potrubím Q v. Průtok je úměrný ztrátové výšce Δh c na cloně. Vyhodnocení naměřených hodnot a doplnění tab. 1.1 lze tedy shrnout do následujícího postupu: 1. Do rovnice cejchovní křivky y = 0,088x 0,453, viz obr. 1.4, dosadíme za proměnnou x rozdíl ztrátovou výšku na cloně Δh c [mm] a výpočtem této rovnice získáme hodnotu průtoku Q v [m 3 h -1 ]. Rychlost proudění tekutiny v potrubí lze nyní vypočítat z rovnice kontinuity. Při tomto výpočtu je nutné určit průřez potrubí. Ten je v celém potrubním systému stejný vyjma 1-6

12 1.Měření místních ztrát na vodní trati části simulující zúžení a rozšíření potrubí. Přesné hodnoty jsou uvedeny ve specifikaci prvků. Potom: Q v = Sv v Qv = S 4Q = πd v 3. Dále vypočítáme Reynoldsovo číslo následovně: vd Re = ν kde v je rychlost vody v potrubí, d průměr potrubí (jeho světlost!), ν kinematická viskozita vody. 4. Ztrátový součinitel určíme pro daný průtok, resp. rychlost proudění ze vztahu: h z v Δhpg = Δ hp = ζ ζ = g v 5. Přepočítáme naměřenou ztrátovou výšku na prvku Δh p (rozdíl hladin v U trubici měřeného prvku) na tlakovou ztrátu Δp p. Tento výpočet se provede jednoduše pomocí rovnice pro výpočet hydrostatického tlaku tj. Δ p = ρgδh 6. Celý výpočet je nutné opakovat pro všechny naměřené hodnoty. 7. Sestrojíme závislost tlakové ztráty na objemovém průtoku Δ p = f ( ) p p p Q v regrese stanovíme typ a koeficienty závislosti v Excelu (spojnice trendu). 8. Naměřené hodnoty ζ se zakreslí do diagramu ζ = f ( Re), pomocí, pomocí regrese stanovíme typ a koeficienty závislosti. 9. Pokud bylo provedeno měření pro více prvků najednou, pak je třeba upravit výpočetní část tabulky rozšířením o další sloupce, tj. Δp p1, Δp p,... a ξ 1, ξ.... Průtok, rychlost a Re číslo jsou pro dané měření stejné. CD-ROM 1-Místní_ztráty_voda.wmv 1.6. Příklad výsledku měření místní ztráty kompenzační křivky Prezentování naměřených a vypočítaných hodnot je nevhodnější pomocí grafu vyhotoveném např. v programu Excel. 1-7

13 1.Měření místních ztrát na vodní trati obr. 1.5 Kompenzační smyčka Naměřené a vypočtené hodnoty je zvyklostí vyhodnocovat jednak jako závislost tlaku na průtoku, viz obr. 1.6, a dále jako závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle, viz obr Δp p [Pa] y = 175.6x R = Q v [m 3 h -1 ] obr. 1.6 Příklad závislosti tlaku na průtoku 1-8

14 1.Měření místních ztrát na vodní trati y = 41.96x R = ζ [1] Re [1] obr. 1.7 Příklad závislosti ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle S těmito závislostmi je možno pracovat například při již zmiňovaném návrhu rozvodu vody v rodinném domě atd. 1-9

15 .Měření třecích ztrát na vodní trati. Měření třecích ztrát na vodní trati.1. Úvod Při proudění skutečných tekutin vznikají následkem viskozity třecí odpory, tj. síly, které působí proti pohybu částic tekutiny. Práce těchto sil způsobuje rozptyl energie, která se přemění na teplo. Tato energie se nazývá ztrátová. Na rovných úsecích potrubních systémů závisejí ztráty energie u laminárního proudění na rychlosti proudění, tj. na velikosti Reynoldsova čísla. V případě turbulentního proudění může ztráta energie záviset i na vnitřní drsnosti potrubí. Celkově však třecí ztráty závisejí na délce potrubí a projevují se jako tlakový úbytek. Zkoumání a vyhodnocování třecích ztrát potrubí je zásadní pro správný návrh jak samotného potrubního systému, tak čerpadla, které vhání do systému tekutinu určitou omezenou rychlostí a tlakem, na který je dimenzováno. V extrémním případě by se mohlo stát, že třecí odpory potrubního systému budou natolik veliké, že čerpadlo nevytlačí tekutinu až do zvoleného místa. Teoretické stanovení třecí ztráty na prvku je obtížné a nepřesné (rovnici pro výpočet třecího součinitele nelze vyjádřit analyticky), proto je stanovena experimentálně. Pro experimentální stanovení velikosti třecí ztráty byl vytvořen zkušební obvod, viz obr Popis měřicího zařízení obr..1 Zkušební obvod Zkušební měřicí obvod se skládá z několika typů potrubí, kterými se může rozvádět např. voda v rodinném domě. Do obvodu je zapojeno hladké potrubí o vnějším průměru 0 mm (T1), 5 mm (T) a 3 mm (T4) a drsné potrubí o vnějším průměru 5 mm (T3). Všechny typy potrubí mají stejnou délku l. Dále je do obvodu zapojena nádrž na vodu (N), čerpadlo -1

16 .Měření třecích ztrát na vodní trati (HG), U trubice (UT1 UT5 a UTC) pro měření rozdílu tlakové energie a spojovací prvky potrubí. Způsob zapojení je na obr.. a obr..3. Obvod funguje tak, že čerpadlo nasává vodu z instalované nádrže a vhání ji do potrubního systému. Potrubní systém je tvořen potrubím T1, T, T3 a T4. Postupně je na každém typu potrubí zjišťována tlaková diference z odběru tlaku pomocí U trubic. Odběrná místa zapojených U trubic jsou na začátku a konci každého typu potrubí. Z potrubního systému je voda odváděna zpět do nádrže. obr.. Schématické znázornění zkušebního obvodu UTC C T1 T T3 T4 KK KK1 KK KK3 KK4 N HG UT1-5 obr..3 Realizovaný obvod -

17 .Měření třecích ztrát na vodní trati Tlakovou diferenci je možno zjišťovat při různých průtocích. Průtok vody je možno regulovat jak pomocí regulace čerpadla (HG) (3 stupně průtoku), tak pomocí kulového kohoutu KK (plynulá regulace průtoku). Změny tlakové diference jsou zjišťovány na příslušné U trubici UT1-UT5. Měření rychlosti proudění v obvodu je realizováno pomocí clony a U trubice zaznamenávající vzniklou tlakovou diferenci na UTC, která je úměrná rychlosti proudění..3. Specifikace použitých prvků Při realizaci obvodu, viz obr..3 byly použity tyto prvky: Nádrž (N) Objem nádrže: 4 dm 3 Valter Špalek-plexi Čerpadlo (HG) Typ: cirkulační čerpadlo WILO RS 5/4 30 V PN 10 Maximální tlakový spád: 10 kpa Jmenovité otáčky: 100/1650/000 ot.min -1 WILO Clona (C) Vnitřní průměr clony: Vnitřní průměr potrubí: 14 mm 18 mm VŠB Potrubí (T4) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: Délka: STRO5P16X 3 mm 3, mm 1,104 m WAVIN Ekoplastik, s.r.o. -3

18 .Měření třecích ztrát na vodní trati Potrubí (T3,T) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: Délka: STRO5P16X 5 mm 18 mm 1,104 m WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Potrubí (T1) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: Délka: STRO0P16X 0 mm 14,4 mm 1,104 m WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Kulový kohout (KK) Typ: Vnitřní průměr: SVEK05XXX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. Koleno 90 o Typ: Vnitřní průměr: SKO0590XX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. T - kus (K4) Typ: Vnitřní průměr: STK05XXXX 18 mm WAVIN Ekoplastik, s.r.o. U - trubice (UT1, UT, UT3, UT4, UT5, UTC) VŠB CD-ROM -Třecí_ztráty_voda_popis.wmv -4

19 .Měření třecích ztrát na vodní trati.4. Cejchovní křivka clony Při použití clony jako měřidla průtoku je nutné znát tzv. cejchovní křivku clony, viz obr..4, pomocí které lze ze ztrátové výšky na cloně určit průtok, který je této ztrátové výšce úměrný Q v [m 3 h -1 ] y = x R = Δ h c [mm] obr..4 Cejchovní křivka clony z obvodu na měření třecích ztrát.5. Postup měření, vyhodnocení a závěr výpočtu třecích ztrát Postup měření Při stanovení třecích ztrát jednotlivého potrubí postupujeme následujícím způsobem: 1. Seznámíme se s obvodem.. Vybereme jedno z měřených potrubí T1, T, T3 nebo T4 a u tohoto potrubí otevřeme příslušný kohout KK1, KK, KK3 nebo KK4. 3. Provedeme kontrolu uzavřenosti všech ostatních kohoutů. 4. Připojíme odběry tlaku na začátku a konci měřeného potrubí pomocí hadiček na U trubici (pomocí U trubice se určuje ztrátová výška, ze které se vypočítá ztráta tlaku). 5. Připojíme odběry tlaku před a za clonou pomocí hadiček na U trubici. (Clona slouží k určení průtoku v obvodu.) 6. Provedeme kontrolu uzavřenosti všech ostatních odběrů tlaků. -5

20 .Měření třecích ztrát na vodní trati 7. Zapneme čerpadlo. 8. Odečteme rozdíly výšek hladin vody Δh p, na U trubici připojené k měřenému potrubí a rozdíly výšek hladin vody Δh c na U trubici připojené ke cloně. 9. Postupným přivíráním kohoutu KK až do jeho úplného uzavření získáme další hodnoty výšek hladin Δh p, Δh c a zapíšeme je do tabulky tab..1. Je vhodné provést maximální počet měření. (Alespoň 10) 10. Postup aplikujeme na všechna měřená potrubí a zapíšeme do obdobných tabulek. Naměřené Vypočítané Měření hodnoty Δh c Δh p Δp p Q hodnoty v Re λ vypoč. λ teoret [mm] [mm] [Pa] [m 3 h -1 ] [ms -1 ] [1] [1] [1] 1 3. tab..1 Vzorová tabulka pro naměřené a vypočtené hodnoty Vyhodnocení měření Pro výpočet třecích ztrát je nutné znát ztrátovou výšku Δh (tlakovou ztrátu Δp), rychlost proudění v v potrubí, délku l potrubí a vnitřní průměr d potrubí. Všechny pomocné neznámé vypočítáme a zapíšeme do tab..1. Při výpočtu postupujeme takto: 1. Vybereme potrubí pro výpočet.. Přepočítáme pro měřené potrubí ztrátovou výšku Δh p na tlakovou ztrátu Δp p. (Výpočet se provede pomocí rovnice pro výpočet hydrostatického tlaku.) Δ p = ρgδ p h p 3. Do rovnice cejchovací křivky y = 0,0916x 0,4405, viz obr..4, dosadíme za proměnnou x rozdíl ztrátových výšek na cloně Δh c [mm] a výpočtem této rovnice získáme hodnotu průtoku Q v [m 3 h -1 ] 4. Pomocí vypočítané hodnoty průtoku Q V (povšimněme si jednotek průtoku a nezapomeňme je převést na základní jednotky SI) vypočítáme z rovnice kontinuity rychlost proudění tekutiny v potrubí. (Nezapomeňme, že každé potrubí má jiný -6

21 .Měření třecích ztrát na vodní trati průměr d, a do výpočtu se dosazuje vnitřní průměr potrubí. Přesné hodnoty jsou uvedeny v kapitole Specifikace prvků.) Q = Sv v = Q S 4Q = πd 5. Nyní vypočítáme ztrátový součinitel tření. Délka každého potrubí je l = 1,104 m. l v gδhpd Δ hp = λvypoč. λvypoč. = d g lv 6. Vypočítejme Reynoldsovo číslo, z čehož určíme, zda jde o turbulentní či laminární proudění. vd Re = typ proudění ν 7. Vypočítáme teoretický součinitel tření pouze pro výše určený typ proudění. - pro laminární proudění dle vzorce: λ teoret. = 64 Re - pro turbulentní proudění v hladkém potrubí podle vzorce: λ teoret. 0,3164 = 4 Re - pro turbulentní proudění v drsném potrubí podle vzorce: kde k = 0,001 mm. λ teoret. 100 k = 0,1 + Re d 0,5 8. Postup výpočtu opakujme pro naměřené hodnoty všech potrubí. 9. Sestrojíme závislost tlakové ztráty třením na objemovém průtoku p = f ( ) pomocí regrese stanovíme typ a koeficienty závislosti. 10. Naměřené hodnoty vypoč. vyhodnotí součinitel tření λ teoret.. λ se zakreslí do diagramu = f ( Re) Δ, p Q v λ a pro srovnání se CD-ROM -Třecí_ztráty_voda.wmv.6. Příklad výsledku měření třecích ztrát potrubí T1 Prezentování naměřených a vypočítaných hodnot je nevhodnější pomocí grafu vyhotoveném např. v programu Excel. -7

22 .Měření třecích ztrát na vodní trati Potrubí (T1) Typ: Vnější průměr: Vnitřní průměr: Délka: STRO0P16X 0 mm 14,4 mm 1,104 m WAVIN Ekoplastik, s.r.o. obr..5 potrubí průměru 0 mm Naměřené a vypočtené hodnoty je zvyklostí vyhodnocovat jednak jako závislost tlaku na průtoku, viz obr..6 a dále jako závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle, viz obr y = 97,3x 1,707 R = 0,9993 Δp p [Pa] Q v [m 3 hod -1 ] obr..6 Příklad závislosti tlaku na průtoku -8

23 .Měření třecích ztrát na vodní trati třecí součinitel pro naměřené hodnoty spoučinitel tření vypočtený ze vzorce λ [1] Re [1] obr..7 Příklad závislosti ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle -9

24 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati 3. Měření třecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika určení třecích ztrát je shodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Měřicí trať se liší použitými hydraulickými prvky a měřidly. Zkoumání a vyhodnocování třecích ztrát potrubí je zásadní pro správný návrh jak samotného potrubního systému, tak ventilátoru, který vhání do systému vzduch určitou omezenou rychlostí a tlakem, na který je dimenzován. V extrémním případě by se mohlo stát, že třecí odpory potrubního systému budou natolik veliké, že ventilátor neprotlačí vzduch až do zvoleného místa. Pro experimentální stanovení velikosti třecí ztráty byla vytvořena zkušební trať, viz obr Popis měřicího zařízení obr. 3.1 Pohled na měřící trať Měřící trať se skládá z ventilátoru V, na který je připojeno plastové potrubí 46 mm. Ventilátor je poháněný elektromotorem M, který je ovládán frekvenčním měničem FM, pomocí kterého lze měnit otáčky a tím i průtok. Za výstupem z ventilátoru následuje přímý úsek plastového potrubí o délce 1 m. Uprostřed tohoto úseku je umístěna clona C jako průřezové měřidlo k určení velikosti průtoku vzduchu. Dále následuje přímý úsek potrubí o délce 3.89 m, kde proběhne měření třecího součinitele po délce. Odběry tlaků k měření tlakové ztráty po délce jsou realizovány pomocí silonových kroužků K, které spojují dva úseky potrubí. Odběrné kroužky mají po obvodě symetricky umístěná tři odběrná místa z důvodu měření střední hodnoty statického tlaku v daném průřezu. 3-1

25 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati K měření diference tlaku se používají diferenční manometry DM, které mají analogové výstupy. Rozsah snímačů tlakové diference je 0 až 500 Pa. K vyhodnocení analogového výstupu ze snímače diferenčního tlaku je použito zařízení ALMEMO 90-3 A. Tlaková diference je měřena na cloně a přímém úseku délky 3.89 mm. Hodnota střední rychlosti proudu vzduchu se odečte z cejchovní křivky clony. V + M C K A DM K obr. 3. Pohled na měřící zařízení (vzduchová trať) pro měření třecí ztráty obr. 3.3 Schéma měřící tratě 3-

26 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati Odběrný kroužek statického tlaku Průřezové měřidlo průtoku (clona) obr. 3.4 Pohled na odběrné místo statického tlaku a na průřezové měřidlo průtoku (clona) 3.3. Specifikace použitých prvků Při realizaci obvodu, viz obr. 3., byly použity tyto prvky (pokud nejsou na prvku potřebné údaje, prvek nebude dostatečně specifikován): Clona (C) Materiál: VŠB silon Snímač tlakové diference (DM) typ FD861DPS Měřící rozsah: Pa Výstup: analogový (0-10 V) Napájecí napětí: 6 V Přesnost: +-1% Přetížitelnost: pěti násobná 3-3

27 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati Elektromotor + ventilátor (M+V) Typ: VÝKON: HRD 1T/FU-105/0,75 11 M 3 /MIN Maximální otáčky: 600 min -1 Napětí: Frekvence: Výkon motoru: Proud: 3 x 400V 105Hz 0,9KW 4,3/,5A Energoekonom spol. s. r. o. Frekvenční měnič (FM) Typ: Napájení: Výkon: Combivert F5-B (Basic) 3 x 400V 0,75kW Jmenovitý proud:,6a MAXIMÁLNÍ PROUD: 5,6A Max. výstupní frekvence: 1600Hz Stupeň ochrany: IP 0/VBG 4 Provozní teplota C Karl E. Brinkmann GmbH Vyhodnocovací zařízení (A) Typ: ALMEMO 90-3 Napájení: Vstup: Výstup: Gmbh 9V analogové vstupy analogové výstupy AHLBOR Mess-und Regelungstechnik 3-4

28 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati Plastové potrubí (T) Typ: plast CD-ROM 3-Třecí_ztráty_vzduch_popis.wmv 3.4. Cejchovní křivka clony Při měření průtoku vzduchu pomocí clony (obr. 5.5) je nutné znát tzv. cejchovní křivku clony, pomocí které lze z tlakového spádu na cloně určit průtok vzduchu v potrubí. Rychlost proudění je úměrná tlakovému spádu na cloně v s [ms -1 ] 5 0 y = x R = Δ p c [Pa] obr. 3.5 Cejchovní křivka clony 3.5. Postup měření a vyhodnocení výpočtu třecích ztrát Postup měření Ventilátor V se nastaví na maximální otáčky pomocí frekvenčního měniče FM a postupným snižováním frekvence na FM se snižují otáčky ventilátoru V a zároveň průtok. Pro každou hodnotu průtoku se odečtou hodnoty tlakové diference na průřezovém měřidle 3-5

29 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati (cloně) a na měřeném úseku potrubí. Závislost průtoku na tlakové diferenci pro měřený úseku se zobrazí graficky. Závěrem vyhodnotíme závislost ztrátového součinitele na Reynoldsově čísle pro měřený úsek potrubí. 1. Připojíme pomocí hadiček snímač tlakové diference na odběr tlaku před a za měřeným prvkem (clona a začátek a konec potrubí).. Snímač tlakové diference zapojíme do vyhodnocovacího zařízení ALMEMO Zkontrolujeme, zda jsou všechny ostatní odběry tlaku zatěsněné pokud ano spustíme ventilátor. 4. Na frekvenčním měniči nastavíme maximální frekvenci. (omezení z hlediska ventilátoru je 100H). 5. Odečteme hodnoty tlakové diference na cloně (Δp c ) a měřeném úseku potrubí (Δp t ). Naměřené hodnoty je vhodné zapisovat do níže uvedené tab. 3.1 Naměřené hodnoty Vypočtené hodnoty Měření Δp c [Pa] Δp t [Pa] v s [ms -1 ] Q v [m 3 s -1 ] Re [1] λ [1] λ B [1] 1 3. tab. 3.1 Vzorová tabulka pro naměřené a vypočtené hodnoty 6. Snížíme hodnotu frekvence a opět odečteme hodnoty tlakových diferencí. Tento postup opakujeme nejméně 10x až do dosažení minimálního průtoku. Vyhodnocení měření 1. Střední rychlost [ ms ] 1 v určíme z rovnice cejchovací křivky clony ( v f ( Δ ) s y=0,9045x 0,531 (R =0,9943). Za proměnnou x dosadíme rovnice získáme hodnotu v s. = ) s p c Δ pc [Pa] a výpočtem této. Objemový průtok je dán rovnicí kontinuity Q v = v s π d 4 3. Reynoldsovo číslo se vypočte ze vztahu v s d Re = ν 3-6

30 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati 4. Třecí součinitel se určí ze vztahu λl vs dδpt p t = ρ λ = d lv ρ Δ s 5. Třecí součinitel podle Blasia je definován vztahem λ B = Re 6. Celý výpočet, tj. bod 1. až 5. je nutné opakovat pro všechny naměřené hodnoty. 7. Sestrojí se závislost tlakové ztráty třením na objemovém průtoku Δ p = f Q ), pomocí regrese se stanoví typ a koeficienty funkční závislosti 8. Naměřené hodnoty λ se zakreslí do grafu λ = f (Re) a pro srovnání se vyhodnotí součinitel tření ( Re) λ = f B pro hydraulicky hladké potrubí dle Blasia. 9. V závěru se uvedou poznatky plynoucí z měření a vlastní komentář k dosaženým výsledkům. Parametry užité ve vzorcích jsou: ρ - hustota vzduchu, ν - kinematická viskozita vzduchu l - délka měřeného úseku, d - průměr měřeného potrubí. CD-ROM 3-Třecí_ztráty_vzduch.wmv 3.6. Příklad měření pro daný úsek potrubí Prezentování naměřených a vypočtených hodnot je vhodné pomocí programu Excel. Závislost tlakové ztráty na objemovém průtoku je na obr. 3.6 a závislost součinitele tření na Reynoldsově čísle je na obr t ( V 3-7

31 3.Měření třecích ztrát na vzduchové trati y = x x x R = 1 Δp t [Pa] Q v [m 3 s -1 ] obr. 3.6 Závislost tlakové ztráty na průtoku λ [1] součinitel-tření-měření součinitel-tření-blasius Re [1] obr. 3.7 Závislost součinitele tření na Reynoldsově čísle 3-8

32 4.Měření charakteristiky čerpadla 4. Měření charakteristiky čerpadla 4.1. Úvod Charakteristika čerpadla je závislost skutečné měrné energie Y (resp. skutečné dopravní výšky H ) na průtoku Q. K této základní P h Q, účinnosti η Q a měrné energie pro potrubí Y P Q c Y Q charakteristice se připojují křivky výkonu. Charakteristiku čerpadla nelze určit přímo, protože složité proudění v oběžném kole a difuzoru a především hydraulické ztráty z geometrických charakteristik a provozních podmínek čerpadla nelze matematicky prozatím kvantitativně přesně popsat. Rozbor hydraulických ztrát lze však provést kvalitativně. K měření měrné energie resp. dopravní výšky se používají přesné, cejchované tlakoměry, zpravidla kontrolní, s dvojím, na sobě nezávislým ukazovacím zařízením nebo kapalinové tlakoměry. Měrná energie (dopravní výška) čerpadla Y [J.kg -1 ] ( H [m]) je rozdíl celkové energie tíhové jednotky (1N) dopravované kapaliny, který získá kapalina při průchodu čerpadlem a určí se ze vztahu Y pv ps c = gh = + gδz + ρ v c s kde p v [Pa] p s [Pa] přetlak ve výtlačném hrdle čtený na manometru, tlak v sacím hrdle čtený na manometru či vakuometru, ( ) Δ z = z z 1 [m] rozdíl výšek mezi místem měření tlaku p v, kladný, je-li odběr ve výtlaku výše jak odběr v sání, p s. Rozdíl je ρ [kg.m -1 ] měrná hmotnost čerpané kapaliny při dané teplotě. Pro vodu chladnější než C 30 je možno dosadit ρ = 1000 [kg.m -1 ], c v, c s [ms -1 ] rychlosti kapaliny v místech měření p v a p s, tj. ve výtlaku a sání čerpadla. Pokud je sací i výtlačné potrubí stejného průměru, pak člen c v c s je roven nule. Odběry pro měření tlaků nesmí být v místech, kde se mění směr proudění nebo průřez. Pro experimentální stanovení mrn0 energie čerpadla byl vytvořen zkušební obvod. 4-1

33 4.Měření charakteristiky čerpadla 4.. Popis měřicího zařízení Zkušební měřicí obvod se skládá z následujících prvků: čerpadlo (HG), nádrž na vodu (N), sací potrubí SP, výtlačné potrubí VP, clona (C) pro měření průtoku, kulový kohout (K), piezometrická trubice (PT) pro měření tlaku na sání, U trubice se rtutí (UT) pro měření rozdílu tlakové energie na výtlaku, obrácená U trubice (UTC) pro měření ztrátové výšky na cloně a spojovací prvky potrubí. Způsob zapojení je na obr. 4.1 a obr. 4.. Princip funkce obvodu: čerpadlo nasává vodu z instalované nádrže a vhání ji do potrubního systému, odkud voda odváděna zpět do nádrže. Obvod je doplněn potřebnými tlakoměry. obr. 4.1 Schématické znázornění zkušebního obvodu obr. 4. Realizovaný obvod Tlak a tlakovou diferenci je možno zjišťovat při různých průtocích. Průtok vody je možno regulovat pomocí regulace čerpadla (HG) (3 stupně průtoku), tak pomocí kulového kohoutu (K) (plynulá regulace průtoku). Tlak na sání je odečítán na piezometrické trubici (PT) 4-

34 4.Měření charakteristiky čerpadla a změna tlakové diference na výtlaku je zjišťována na příslušné U trubici (UT). Měření průtoku v obvodu je realizováno pomocí clony a obrácené U trubice (UTC) zaznamenávající vzniklou tlakovou diferenci, která je úměrná rychlosti proudění Specifikace použitých prvků Při realizaci obvodu viz obr. obr. 1.3 byly použity tyto prvky: Nádrž (N) Objem nádrže: 4 dm 3 VŠB-TU Ostrava Čerpadlo (HG) Typ: cirkulační čerpadlo WILO (EA 60/1) Clona (C) Vnitřní průměr clony: Vnitřní průměr potrubí: 14 mm 18 mm VŠB Potrubí (PS), (PV) Vnější průměr: Vnitřní průměr: 5 mm 18 mm Kulový kohout (K) Piezometrická trubice (PT) VŠB U trubice (UT, UTC) VŠB 4-3

35 4.Měření charakteristiky čerpadla CD-ROM 4-Charakteristika čerpadla_popis.wmv 4.4. Cejchovní křivka clony Při použití clony jako měřidla rychlosti je nutné znát tzv. cejchovní křivku clony, viz obr. 4.3, pomocí které lze ze ztrátové výšky na cloně určit průtok, který je této výšce úměrný y = x R = Q V [dm 3 s -1 ] Δ h c [mm] obr. 4.3 Cejchovní křivka clony z obvodu pro měření charakteristiky čerpadla 4.5. Postup měření a vyhodnocení charakteristiky čerpadla Postup měření Při stanovení charakteristiky čerpadla je vhodné postupovat následujícím způsobem: 1. Seznámíme se s obvodem.. Připojíme hadičku piezometrické trubice pro odběr tlaku na sání. 3. Připojíme pomocí hadičky U trubici se rtutí na odběr tlaku na výtlaku. 4. Připojíme pomocí hadiček obrácenou U trubici na odběr tlaku před a za clonou. 5. Zkontrolujeme, zda jsou všechny ostatní odběry tlaku zatěsněné pokud ano spustíme čerpadlo. 6. Kohout otevřeme na plný průtok. 4-4

36 4.Měření charakteristiky čerpadla 7. Odečteme rozdíl výšek hladin Δh c na obrácené U trubici připojené ke cloně, tlakovou výšku h s na piezometrické trubici na sání a rozdíl výšek hladin Δh v (tlaku) na U trubici připojené k výtlaku. Pak přivřeme mírně kohout (K). Tento postup odečítání provádíme s maximálním možným počtem opakování (přivírání kohoutu) až do úplného uzavření kohoutu (K). Naměřené hodnoty zapíšeme do níže uvedené tab Měřené veličiny Počítané veličiny Měření Δh c [mm] h s [mm] Δh v [mm] Q v [dm 3 s -1 ] p s [Pa] p v [Pa] Y s [Jkg -1 ] 1 3. tab. 4.1 Vzorová tabulka pro naměřené a vypočtené hodnoty Vyhodnocení měření Pro určení charakteristiky čerpadla je nutné znát objemový průtok. Ten lze vypočítat z průtoku, který je úměrný ztrátové výšce Δh c na cloně. Vyhodnocení naměřených hodnot a doplnění tab. 1.1 lze tedy shrnout do následujícího postupu: 1. Do rovnice cejchovní křivky y = 0,0403x 0,4655, viz obr. 4.3, dosadíme za proměnnou x rozdíl ztrátovou výšku na cloně Δh c [mm] a výpočtem této rovnice získáme hodnotu průtoku Q v [dm 3 s -1 ]. Přepočítáme naměřenou tlakovou výšku na sání h s na tlak p s. Tento výpočet se provede jednoduše pomocí rovnice pro výpočet hydrostatického tlaku tj. p s = ρ g h 3. Vypočteme tlak na výtlaku dle vztahu, p = ρ g. Δh + ρ gδz, kde Δ z je rozdíl výšek mezi místem měření tlaku p v, p s. v Hg v v v s 4. Měrná energie se pak určí ze vztahu Y s pv ps =. ρ v 5. Celý výpočet je nutné opakovat pro všechny naměřené hodnoty. 6. Sestrojíme závislost měrné energie na objemovém průtoku Y = f ( ) s Q v, pomocí regrese lze také stanovíme typ a koeficienty závislosti v Excelu (spojnice trendu). 4-5

37 4.Měření charakteristiky čerpadla CD-ROM 4-Charakteristika čerpadla.wmv 4.6. Příklad výsledku měření charakteristiky čerpadla Prezentování naměřených a vypočítaných hodnot je nevhodnější pomocí grafu vyhotoveném např. v programu Excel. Naměřené a vypočtené hodnoty je zvyklostí vyhodnocovat jako závislost měrné energie na průtoku, viz obr. 1.6, ale je možno vytvořit závislost dopravní výšky H [m] na průtoku, kde Y H =. g Y s [Jkg -1 ] Q v [m 3 s -1 ] obr. 4.4 Příklad závislosti tlaku na průtoku 4-6

38 5.Měření hydraulického rázu 5. Měření hydraulického rázu 5.1. Úvod Při neustáleném proudění kapaliny v potrubí odpovídají všem změnám průtoku i změny tlaku. Změny tlaku vyvolané hydraulickým rázem mohou dosahovat značných hodnot a mohou poškodit jak potrubí, tak zařízení instalované na něm. Tyto poruchy mohou vyřadit celý hydraulický systém a způsobit tak značné materiálové a ekonomické ztráty. Hydraulický ráz je simulován nejsnadněji na proudění vody v dlouhém potrubí, připojeném k nádrži, kdy se náhle uzavře ventil. To způsobí náhlé zvýšení tlaku o Δp, které se pohybuje jako tlaková vlna od místa uzavření A směrem k nádrži B (obr. 5.1) rychlostí zvuku a s a proběhne po délce potrubí l a zpět k ventilu za dobu rovnou době běhu vlny T. Tlaková vlna se nebude dále šířit do nádrže, kde je volná hladina. U nádrže je nyní rozhraní stlačené a nestlačené kapaliny, a proto kapalina začne expandovat do nádrže B. Kapalina se odpruží a začne se pohybovat nazpět směrem k bodu A, za odraženou vlnou je tlak jako před rázem. Při expanzi posledních částic v místě uzavření armatury je snížení tlaku o hodnotu Δp v celé délce potrubí l. Mimo pokles na původní tlak před rázem dojde ještě v místě uzavření ventilu k poklesu o hodnotu Δp. Tento podtlak se opět šíří od armatury k nádrži. Zde se opět vlna odrazí a vyrovnává tlak na původní hodnotu. Při návratu odražené vlny do bodu A dojde opět k počáteční hodnotě tlaku před rázem v celé délce potrubí l. Tento proces se periodicky opakuje s periodou rovnou dvojnásobku doby běhu vlny T, viz obr. 5.1, obr. 5.. U skutečných kapalin se vlivem vnitřního tření tlakové vlny utlumí až nakonec zaniknou. Doba běhu rázové vlny pohybující se od armatury k nádrži a zpět se vypočítá ze vztahu: l T = a s [s] l [m] délka potrubí a s [m.s -1 ] skutečná rychlost zvuku v kapalině 5-1

39 5.Měření hydraulického rázu t = 0 tlak ustáleného proudu l T 0 t = a zvýšený tlak a l a l a s l T t = = zvýšený tlak a s s l t a s = T zvýšený tlak l t = = T tlak ustáleného a proudu s 3l 3 t = T a snížený tlak a s s a t 3l a s t 3 l 3 = = T snížený tlak a s 4l t = T a snížený tlak a s 4 l = = T tlak ustáleného a proudu s tlak ustáleného proudu snížený tlak zvýšený tlak obr. 5.1 Průběh hydraulického rázu obr. 5. Tlak v bodě A při totálním rázu 5-

40 5.Měření hydraulického rázu 5.. Popis měřícího zařízení Zkušební měřicí obvod je tvořen těmito prvky: nádrž na vodu (N), čerpadlo (HG), clona (C), U trubice (UTC) pro měření rozdílu tlakové ztráty na cloně, hadice (H), ventil (V), převodník (P), počítač (PC), snímače tlaku (p 1 p 4 ). Princip funkce obvodu je následující: čerpadlo nasává vodu z instalované nádrže a vhání ji do systému. Na cloně za čerpadlem se měří ztrátová výška pomocí U-trubice. Na konci hadice je umístěný ventil, jehož poloha charakterizující uzavírání nebo otvírání, je snímána do počítače. Celková délka tratě od čerpadla k ventilu je l = 48,4m. V systému jsou umístěny snímače tlaku, jejichž výstupní analogový signál je převáděn přes analogovědigitální převodník (karta AD 61 firmy Humusoft) do počítače. Ke zpracování signálu se používá software Matlab-Simulink. V průběhu měření i po jeho skončení lze zobrazit průběhy tlaků a polohu ventilu. obr. 5.3 Hydraulické schéma trati pro měření hydraulického rázu pozn. tlak p 1 není vyhodnocován 5-3

41 5.Měření hydraulického rázu HG UTC H PC P C N V obr. 5.4 Realizovaný obvod 5.3. Specifikace uvedených prvků a snímačů Nádrž (N) Objem nádrže: 4 dm 3 Valter Špalek-plexi Čerpadlo (HG) Typ: cirkulační čerpadlo WILO RS 5/4 30 V PN 10 Maximální tlakový spád: 10 kpa Jmenovité otáčky: 100/1650/000 ot.min -1 WILO Snímače (p 1 p 4 ) Typ: Rozsah: Typ: Rozsah: Výstup: Napájení: Závit: TMG 518 Z3G, použit 3x (0; ) Pa TMVG 567 Z3G ( ; ) Pa (0 0) ma (1 36) V M1x1,5 5-4

42 5.Měření hydraulického rázu Radhoštěm CRESSTO Rožnov pod Uzavírací ventil (V) Typ: kulový kohout DN5 Tlaková třída: ANSI na ventilu jsou uchyceny mechanické spínače s kladičkou - výrobce: MARTECH Hradec Králové Clona (C) Vnitřní průměr clony: Vnitřní průměr potrubí: 0 mm 5,4 mm VŠB Zdroj napětí (slouží pro napájení snímačů) Typ: zdroj) Napájení: BK15 (školní stabilizovaný 0V/50Hz Hadice (H) Typ: Pracovní tlak Průměr MP 0 EPDM MPa 5/35 mm Hmotnost 0,6 kg.m -1 KONEKT Hradec Králové U trubice (UTC) VŠB CD-ROM 5-Hydraulický_ráz_popis.wmv 5-5

43 5.Měření hydraulického rázu 5.4. Cejchovní křivka clony Při měření rychlosti proudění kapaliny pomocí clony (obr. 5.5) je nutné znát tzv. cejchovní křivku clony, pomocí které lze ze ztrátové výšky na cloně určit průtok kapaliny v potrubí. Rychlost proudění je úměrná tlakovému spádu na cloně Q v [m 3 h -1 ] y = 0,44x 0,433 R = 0, Δ h c [mm] obr. 5.5 Cejchovní křivka clony z obvodu na měření hydraulického rázu 5.5. Postup měření a vyhodnocení hydraulického rázu Postup měření Při měření hydraulického rázu postupujeme následovně: 1. Seznámíme se s tratí, na které bude probíhat měření.. Připojíme PC a čerpadlo do elektrické sítě a otevřeme uzavírací ventil. Zapneme zdroj sloužící k napájení snímačů tlaku. 3. Zapneme PC, spustíme program Matlab a nastavíme adresář C:\MATLAB6p5p1\work\raz. 4. V programu Matlab spustíme Simulink a otevřeme soubor raz. 5. V programu Excel otevřeme soubor data.xls pro zápis měřených tlaků na snímačích. 6. Spustíme čerpadlo. 7. Na U-trubici odečteme rozdíl hladin Δh c a zapíšeme do tab V souboru ráz spustíme měření ikonou. Měření trvá 10s. Provedlo se měření ustáleného stavu proudění při otevřeném ventilu. 5-6

44 5.Měření hydraulického rázu 9. V programu Matlab do okna command window napíšeme příkaz razgraf (dohromady), vykreslí se graf průběhu hydraulického rázu pro tři snímače (p, p 3, p 4 ) a graf doby uzavírání ventilu. V Excelu jsou zároveň ve sloupcích vypsané hodnoty v pořadí: doba měření, tlaky p, p 3, p 4 a signály polohy ventilu. Pomocí zoomu ( ) odečteme dobu uzavírání z grafu t u. 10. Grafy lze uložit: File Export zvolíme adresář, kde chceme grafy uložit, zvolíme příponu obrázku, tzn. *.bmp nebo *.jpg. 11. Dále zjistíme ustálený stav při uzavřeném ventilu 1. Poté provedeme měření pro uzavírání ventilu, tj. otevřeme uzavírací ventil, spustíme měření a asi po sekundách uzavřeme ručně ventil a vyčkáme, dokud neproběhne měření 13. Výsledkem jsou měření pro ustálený stav, tj. otevřený ventil a uzavřený ventil a minimálně měření pro postupné uzavření ventilu, tj pro rychlé uzavírání ventilu a pro pomalé uzavírání ventilu (cca s). tab. 5.1 Měření Naměřené hodnoty stav ventilu Vypočítané hodnoty Δh c [m] t u t p [s] [s] Δp c Q v - [Pa] [m 3 h -1 ] [ms -1 ] a s [ms -1 ] Δp [Pa] ustálený stav otevřen uzavřen - - neustálený stav uzavírání rychlé uzavírání rychlé uzavírání pomalé pozn.: pro výpočty použijeme měrnou hmotnost vody: ρ = 1000 kg.m -3. Vyhodnocení měření Pro výpočet hydraulického rázu je nutné znát rychlost proudění v hadici. Tu lze vypočítat z průtoku potrubím Q v, který je úměrný ztrátové výšce Δh c (rozdílu tlaků Δp c ) na cloně. 5-7

45 5.Měření hydraulického rázu Vyhodnocení naměřených hodnot a doplnění tab. 5.1 lze tedy shrnout do následujícího postupu: 1. Do rovnice cejchovní křivky 0,433 y = 0,44x (viz obr. 5.5) dosadíme za proměnnou x rozdíl ztrátových výšek na cloně Δh c [mm] a výpočtem této rovnice získáme hodnotu průtoku Q v [m 3 h -1 ].. Rychlost proudění kapaliny v hadici vypočítáme z rovnice kontinuity: Q v = Sv v Qv = S 4Q = πd v 3. Z grafu průběhu tlaku při hydraulickém rázu odečteme hodnotu periody jako vzdálenost dvou sousedních maximálních nebo minimálních výchylek tlaku (pokud jsme si uložili také soubor naměřených dat do Excelu, lze určit periodu t p z tabulky, tj. najdeme nejnižší tlak v první vlně a určíme dobu pro tento tlak t 1. Pro druhou vlnu a nejmenší tlak je odečtená doba t. Rozdíl odečtených časů udává hodnotu periody t p ): t p = t t 1 Doba běhu vlny je dána polovinou periody, tj. t p T = 4. Rychlost šíření tlakové vlny vypočítáme z délky potrubí l a z doby běhu vlny:.l a s exp = T 5. Vypočítáme zvýšení tlaku Δp při hydraulickém rázu pomocí Žukovského vztahu: Δ p = ρ as. Δv. exp kde Δ v = v v0 je rychlostní diference, v je rychlost proudění kapaliny při otevřeném ventilu, v 0 je rychlost proudění při uzavřeném ventilu (zpravidla nula) a modul pružnosti ze vztahu K = a s exp ρ 6. Pro teoretické určení stoupnutí tlaku při hydraulickém rázu najdeme v literatuře rychlost šíření tlakové vlny v umělohmotné trubici s kapalinou v rozmezí: a s 1 ( 0 800) m.s lit = a modul pružnosti určíme ze vztahu 5-8

46 5.Měření hydraulického rázu K = a s lit ρ Doba běhu jedné vlny je: T =. l a s lit Do Žukovského vztahu pro hydraulický ráz dosadíme: Δ p = ρ a. Δv. s lit 7. Výpočet proveďte pro krajní hodnoty rychlosti šíření tlakové vlny, tj. 0ms -1 a 800ms Srovnejte naměřené a vypočtené hodnoty. experiment literatura doba uzavírání ventilu t u [s] - - skutečná rychlost zvuku a s [ms -1 ] doba běhu vlny T [s] modul pružnosti K [Pa] tlak pro hydraulický ráz Δp [Pa] CD-ROM 5-Hydraulický_ráz.wmv 5.6. Příklad měření hydraulického rázu Po provedení měření hydraulického rázu dostaneme graf průběhů tlaků, který je na obr. 5.6 a graf uzavírání ventilu t u = 4,10-3,7047 = 0,5055s; obr. 5.7: 5-9

47 5.Měření hydraulického rázu obr. 5.6 Hydraulický ráz obr. 5.7 Doba uzavírání ventilu t u = 0,5055s 5-10

48 6. Cejchování průřezových měřidel 6. Cejchování průřezových měřidel 6.1. Úvod Měření průtočných vlastností tvarovek a regulačních armatur a jejich cejchování by měl provádět výrobce. Údaje výrobce bývají mnohdy neúplné a nespolehlivé, proto je často nezbytné ověřit průtočné vlastnosti daného prvku. K tomuto ověření potřebujeme měřící zařízení měřící tratě, které musí být konstruovány a vybaveny tak, aby poskytly všechny potřebné informace o kontrolované armatuře. Základním předpokladem kvalitního měřícího úseku je dostatečně dlouhý přívodní úsek, který umožňuje ustálení turbulentního nebo laminárního proudění ještě před vstupním průřezem měřené armatury. Délka potrubí před a za měřícími prvky (clonou, dýzou a Venturiho trubicí) se volí podle příslušných předpisů a norem. 6.. Popis měřicího zařízení obr. 6.1 Pohled na měřící trať Měřící trať se skládá z nádrže N, na kterou je připojeno ocelové potrubí 50 mm. Potrubí je vedeno do čerpadla poháněného elektromotorem M. Elektromotor je ovládán frekvenčním měničem FM, kterým měníme otáčky a tím i průtok. Z čerpadla HG je vyveden kousek ocelového potrubí, rovněž 50 mm, ve kterém je umístěn škrtící ventil ŠV, který lze pro případ poruchy rychle uzavřít (zastavíme proudění kapaliny v obvodu). Další část 6-1

49 6. Cejchování průřezových měřidel měřícího úseku (od škrtícího ventilu) je tvořena skleněným potrubím T 50 mm, do kterého jsou postupně vloženy zkoumané prvky - Venturiho trubice VT, dýza D, clona C určené k cejchování pomocí indukčního průtokoměru IP. K měření diference tlaku na zkoumaném prvku se používají buď U-manometry UM nebo pro větší přesnost diferenční manometry ST3000. Na výstupní části měřícího úseku je umístěn průtokoměr, ze kterého odečítáme proteklý objemový průtok Q v [l.s -1 ]. Analogové hodnoty průtoku a tlakové diference na jednotlivých prvcích jsou přenášeny A/D převodníkem do PC a zpracovávány speciálním programem v MATLABU. obr. 6. Schéma měřící tratě obr. 6.3 Pohled na měřící zařízení (vodní trať) pro měření průtočných prvků 6-

50 6. Cejchování průřezových měřidel obr. 6.4 Pohled na měřící zařízení (vodní trať) clona,dýza 6.3. Specifikace použitých prvků Při realizaci obvodu, viz obr. 6.3 a obr. 6.4, byly použity tyto prvky (pokud nejsou na prvku potřebné údaje, prvek nebude dostatečně specifikován): Clona (C) Vnitřní průměr clony: Vnitřní průměr potrubí: d mm D mm VŠB Dýza (D) Vnitřní průměr: Vnitřní průměr potrubí: d mm D mm VŠB. 6-3

51 6. Cejchování průřezových měřidel Venturiho trubice (VT) Vnitřní průměr: Vnitřní průměr potrubí: d mm D mm VŠB Inteligentní snímač tlakové diference (indukční manometr) (ST3000) N Výstup: lineární nebo odmocninový, 4-0 ma ss, digitálně zesílený Prodleva: Napájecí napětí: nastavitelná 0-3 s 11 až 45 V ss Honeywell Průtokoměr indukční (IP) (PHOENIX AZ, U.S.A.) Typ: DN 50, Qv 0,-0 l/s Teplota měřené kapaliny: do 150 C Příkon: 15 VA Maximální chyba měření: 0, % pro 10 až 100 % Qmax 0,5 % pro 5 až 100 % Qmax ELIS Plzeň Elektromotor (M) Typ: Výkon: Sg 11M--M 4 kw Otáčky: 870 min -1 Napětí: síť 3 x 400V; 50Hz Indukta (Poland) 6-4

52 6. Cejchování průřezových měřidel Čerpadlo (HG) Typ: cirkulační čerpadlo NZ S Výkon: Jmenovité otáčky: Průtok: 0,8 kw 900 ot/min 300 l/min SIGMA HRANICE Frekvenční měnič (měnič kmitočtu)(fm) Typ: Rozsah výkonů: Zdánlivý výkon: Jmenovitý proud: Max. výstupní napětí: Frekvenční měnič YASKAWA VS mini J7 síť 3 x 400V / 0, - 4 kw 7 kva 9, A 3 x V Max. výstupní frekvence: 400 Hz Přetížitelnost: 150% po dobu 1 min. Nádrž (N) Český svářečský ústav Potrubí (T) Typ: Vnitřní průměr: sklo 50mm Sklárny Kavalier, a. s., Sázava U - trubice (UT1) VŠB 6-5

5.1. Úvod. [s] T = 5. Mení hydraulického rázu

5.1. Úvod. [s] T = 5. Mení hydraulického rázu 5. Mení hydrulického rázu 5. Mení hydrulického rázu 5.1. Úvod Pi neutáleném proudní kpliny v potrubí odpovídjí všem zmnám prtoku i zmny tlku. Zmny tlku vyvolné hydrulickým rázem mohou dohovt znných hodnot

Více

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2. M ení t ecích ztrát na vodní trati 2.1. Úvod P i proud ní skute ných tekutin vznikají následkem viskozity t ecí odpory, tj. síly, které p sobí proti pohybu ástic

Více

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy. 4. Název výsledku: Nestacionární proudění oleje v potrubí

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. 3. Kategorie výsledku: ověřená technologie specializované mapy. 4. Název výsledku: Nestacionární proudění oleje v potrubí EVIDENČNÍ FORMULÁŘ 1. Tvůrce(i): Jméno a příjmení, titul: Jana Jablonská, Ing., Ph.D. Adresa bydliště: Šimáčková 1220, Ostrava - Mariánské Hory, 70900 Název zaměstnavatele: VŠB-TU Ostrava Sídlo zaměstnavatele:

Více

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=17 Tento experiment, autorem publikovaný v [31] a [32], je z pohledu středoškolského učiva opět nadstavbový

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. III Název: Proudění viskózní kapaliny Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne: 20.3.2008

Více

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

5 Charakteristika odstředivého čerpadla 5 Charakteristika odstředivého čerpadla František Hovorka I Základní vztahy a definie K dopravě kapalin se často používá odstředivýh čerpadel Znalost harakteristiky čerpadla umožňuje posouzení hospodárnosti

Více

Základní parametry a návrh regulačních ventilů

Základní parametry a návrh regulačních ventilů Základní parametry a návrh regulačních ventilů DN, PN, Tmax., Kvs, Sv, Pv, Pvmax, Pmax, Ps 2. Definice DN, PN, T max. a netěsnosti 3. Hydraulické okruhy škrtící a rozdělovací okruh 4. Hydraulické okruhy

Více

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 2.11.2009 Jméno: František Batysta Pracovní skupina: 11 Ročník

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I

Návrh a výpočet cirkulačního potrubí. Energetické systémy budov I Návrh a výpočet cirkulačního potrubí Energetické systémy budov I 1 CIRKULAČNÍ POTRUBÍ definice, funkce, návrh dlečsn 75 5455 -VÝPOČET VNITŘNÍCH VODOVODŮ 2 CIRKULACE TEPLÉ VODY Cirkulace teplé vody je stálý

Více

obr. 3.1 Pohled na mící tra

obr. 3.1 Pohled na mící tra 3. Mení tecích ztrát na vzduchové trati 3.1. Úvod Problematika urení tecích ztrát je hodná pro vodu nebo vzduch jako proudící médium (viz kap..1). Micí tra e liší použitými hydraulickými prvky a midly.

Více

1. M ení místních ztrát na vodní trati

1. M ení místních ztrát na vodní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1. M ení místních ztrát na odní trati 1.1. Úod P i proud ní tekutiny potrubí dochází liem její iskozity ke ztrátám energie. Na roných úsecích potrubních systém jsou

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

Stanovení závislosti měrné energie čerpadla Y s na objemovém průtoku Q v

Stanovení závislosti měrné energie čerpadla Y s na objemovém průtoku Q v LS2007 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA MĚŘENÍ Č.1 ČERPACÍ TECHNIKA A POTRUBÍ Stanoení záislosti měrné energie čerpadla Y s na objemoém průtoku Q Skupina G442 Jan Noák Zadání: Stanote měřením záislost měrné

Více

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ Studijní opora Prof.Ing. Jaroslav Janalík, CSc Ostrava 011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

www.utp.fs.cvut.cz REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2 1 REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení: Inteligentní budovy - sudé středy 17.45 až 19.15 hod v místnosti č. 366 Strojní inženýrství - liché

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: 2008. Anotace VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Měření místních ztrát vložených prvků na vzduchové trati, měření teploty vzduchu, regulace

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Ověřte funkci diferenčního kapacitního tlakoměru pro měření malých tlakových rozdílů. 2. Změřte závislost obou kapacit na tlakovém rozdílu.. Údaje porovnejte s průmyslovým diferenčním

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 341 Strojírenství Studijní zaměření: Energetické zdroje a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh a realizace experimentálního zařízení pro měření

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Úloha 4: Měření dutých objemů vážením a kompresí plynu Datum měření: 23. 10. 2009 Měření Poissonovy konstanty vzduchu Jméno: Jiří Slabý Pracovní skupina: 1 Ročník

Více

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů Frodlová Miroslava Elektrotechnika 09.08.2010 Práce je zaměřena na problematiku využití

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření tlaku - 2 17.SPEC-t.3. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ TEORIE A PRINCIPY T- MaR Další pokračování podrobněji

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Y Q charakteristice se pipojují kivky výkonu

Y Q charakteristice se pipojují kivky výkonu 4. Mení charakteritiky erpadla 4.1. Úod Charakteritika erpadla je záilot kutené mrné energie Y (rep. kutené dopraní ýšky H ) na prtoku Q. K této základní P h Q, úinnoti η Q a mrné energie pro potrubí Y

Více

Univerzita obrany. Měření charakteristiky čerpadla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření charakteristiky čerpadla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření charakteristiky čerpadla Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 15.5.2011

Více

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI

215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI 215.1.9 - REKTIFIKACE DVOUSLOŽKOVÉ SMĚSI, VÝPOČET ÚČINNOSTI ÚVOD Rektifikace je nejčastěji používaným procesem pro separaci organických látek. Je široce využívána jak v chemické laboratoři, tak i v průmyslu.

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubova@upol.cz Popis základních zákonitostí v mechanice

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63 velikost 63 do 10 MPa 63 dm 3 /min WK 102/21063 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. 8.1. Dynamické měření tlaku. 8.2. Měření tlaků 0-1 MPa Úkol měření 8. TLAKOMĚRY 1. Proveďte kalibraci polovodičového čidla tlaku 0..0 kpa. Zaznamenejte časový průběh tlaku při zkoušce tlakové odolnosti.. Proveďte kalibraci tenzometrického snímače do 1 MPa

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÉ HALY SÁLAVÝMI PANELY A KOTLEM NA BIOMASU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE DAVID MADĚRA 5-TZSI-2015 ABSTRAKT Úkolem této

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20

PCH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.20 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.20

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info 1 z 5 16. 3. 2015 17:05 Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů Datum: 2.4.2004 Autor: Zdeněk Fučík Text je úvodem do problematiky využívání spalného tepla u kondenzačních kotlů. Obsahuje

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1201_základní_pojmy_1_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n Ú k o l : Změřit dynamickou viskozitu destilované vody absolutní metodou a její závislost na teplotě relativní metodou. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Ponorná čerpadla, motory a příslušenství 5 Hz Obsah Ponorná čerpadla Obecné údaje strana Provozní rozsah 3 Použití 4 Typový klíč 4 Čerpaná média 4 Podmínky charakteristik 4 Provozní

Více

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI Měřicí potřeby 9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 1) střídavý zdroj s regulačním autotransformátorem 2) elektromagnetická míchačka 3) skleněná kádinka s olejem 4) zařízení k měření tepelné vodivosti se třemi

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

Technologický postup. Technologický postup 7.3.2015. Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie Funkční návrh procesní technologie Technologie procesní kontinuálně zpracovávají látky a energie (elektrárny, rafinérie, chemické závody, pivovary, cukrovary apod.) jednotlivá zařízení jsou propojena potrubím

Více

Identifikátor materiálu: ICT 1 16

Identifikátor materiálu: ICT 1 16 Identifikátor materiálu: ICT 1 16 Registrační číslo projektu Náze projektu Náze příjemce podpory náze materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekáaný ýstup Klíčoá sloa Druh učebního materiálu Druh interaktiity

Více

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ

215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ 215.1.18 REOLOGICKÉ VLASTNOSTI ROPNÝCH FRAKCÍ ÚVOD Reologie se zabývá vlastnostmi látek za podmínek jejich deformace toku. Reologická měření si kladou za cíl stanovení materiálových parametrů látek při

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově 1245. tel/fax: 569 721 622, tel: 569 720 539, 569 721 549 INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E Indukční průtokoměr EMKO E se skládá ze senzoru a převodníku. Celý systém měří objemový průtok zjišťováním rychlosti proudění vodivé kapaliny, která

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno Stlačitelnost je schopnost látek zmenšovat svůj objem při zvyšování tlaku, přičemž hmotnost sledované látky se nezmění. To znamená, že se mění hustota dané látky. Stlačitelnost lze také charakterizovat

Více

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU) Česka a slovenska FEDERATÍVNI REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU К PATENTU (21) PV 8857-84. L (22) Přihlášeno 20 11 84 274 41 1 (id (13) B2 (51) Int. Cl. 5 G 01 M 3/26 (30) Právo přednosti od 30 11-83 HU (4102/83)

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ

Laboratorní úloha č. 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ Laboratorní úloha č 4 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ PNEUMATICKÝCH A ODPOROVÝCH TEPLOMĚRŮ 1 Teoretický úvod Pro laboratorní a průmyslové měření teploty kapalných a plynných medií v rozsahu

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Magneticko-indukční průtokoměr

Magneticko-indukční průtokoměr 03/98 Magneticko-indukční průtokoměr... bezkontaktní měření průtoku kapalin s elektrickou vodivostí od 0,05 µs/cm Technické údaje CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP 3.1D71EA2 039811 6.1D49D9 069111 CAPAFLUX ukazuje

Více

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Mechanicke kmita nı a vlneˇnı

Mechanicke kmita nı a vlneˇnı Fysikální měření pro gymnasia III. část Mechanické kmitání a vlnění Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Liberec 2008 ÚVODNÍ POZNÁMKA EDITORA Obsah. Třetí část publikace Fysikální měření pro gymnasia obsahuje

Více

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

22.9. 29.9. 11. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ NA VEDENÍ 102-4R-T,S Zadání 1. Sestavte měřící

Více

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II Při hledání příčiny závad v servořízení 8011 8045 traktorů ZETOR UŘ II se doporučuje prověřit ještě před demontáží všechny části řízení.

Více

Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í

Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í Zařízení typu C H - IV - stručný popis a N Á V O D N A P O U Ž Í V Á N Í Zařízení typu CH-IV je určeno na ověřování tlakových a průtokových parametrů podzemních a nadzemních hydrantů v rozsahu podle tab.2

Více

Filmová odparka laboratorní úlohy

Filmová odparka laboratorní úlohy VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Filmová odparka laboratorní úlohy Část 1 ÚLOHY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA Verze: 1.0 Prosinec 2004 ÚLOHA 1 Regulace tlaku v brýdovém prostoru

Více

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem

E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem E1 - Měření koncentrace kyslíku magnetickým analyzátorem Funkční princip analyzátoru Podle chování plynů v magnetickém poli rozlišujeme plyny paramagnetické a diamagnetické. Charakteristickou konstantou

Více

ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ

ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 1. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZÁKLADY ŘÍZENÍ ENERGETICKÝCH STROJŮ

Více

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY Zpracoval: Miloš Kmínek

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Baltic ---------------------------------------------------------

Baltic --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- Zakrytý chladící trám s chlazením, topením a větráním Chladící trám je zakrytý chladící trám s distribučními otvory ve spodní části. Určený pro

Více

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Zpracováno dle [1] Teorie: Čerpadlo je hydraulický stroj, který mění přiváděnou energii (mechanickou) na užitečnou energii (hydraulickou). Hlavní parametry

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET

VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET VNITŘNÍ VODOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 1 Vnitřní vodovod systém, zajišťující dopravu pitné vody k jednotlivým

Více

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění

Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Technická dokumentace Oscilace tlaku v zařízeních dálkového vytápění Bjarne Stræde, Ing., Danfoss A/S districtenergy.danfoss.com TECHNICKÁ DOKUMENTACE Oscilace tlaku v zařízeních

Více

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry

Měřicí a řídicí technika Bakalářské studium 2007/2008. odezva. odhad chování procesu. formální matematický vztah s neznámými parametry MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Výzkumná zpráva TH01020982-2015V007 Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren Autoři: M. Kotek, D. Jašíková, V. Kopecký,

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

Technická data STEAMTHERM ST 3000. Měření tepla v páře přímou metodou. 12.07.2004 1 Es 90 178 K

Technická data STEAMTHERM ST 3000. Měření tepla v páře přímou metodou. 12.07.2004 1 Es 90 178 K STEAMTHERM ST 3000 Měření tepla v páře přímou metodou 12.07.2004 1 Es 90 178 K Obsah: 1. Použití 2. Technický popis 2.1. Metoda měření tepla 2.1.1. Přímá metoda 2.2. Připojení systému na topnou soustavu

Více

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU

MĚŘENÍ HYSTEREZNÍ SMYČKY TRANSFORMÁTORU niverzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Materiály pro elektrotechniku Laboratorní cvičení č. 4 MĚŘEÍ HYSTEREZÍ SMYČKY TRASFORMÁTOR Jméno(a): Jiří Paar, Zdeněk epraš (Dušan Pavlovič, Ondřej

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK 32-200.1/175 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.: 96594488 Pozice Počet Popis 1 NK 32-2.1/175 A2-F-A-E-BAQE Výrobní č.: 96594488 Nesamonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo dle EN 192-2. Čerpadlo je navrženo pro čerpání řídkých, čistých nebo mírně znečištěných

Více

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin

Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úloha č. 2 Měření kinematické a dynamické viskozity kapalin Úkoly měření: 1. Určete dynamickou viskozitu z měření doby pádu kuličky v kapalině (glycerinu, roztoku polysacharidu ve vodě) při laboratorní

Více

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket s úsporným čerpadlem Návod k použití ATMOS Laddomat 22 Laddningspaket ZAPOJENÍ ATMOS Návod k instalaci Laddomat 22 se vždy zapojuje ve vertikální poloze podle nákresů.

Více

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 TP 65-30/4 B A-F-Z-BUBE. Výrobní č.: 96402225

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 TP 65-30/4 B A-F-Z-BUBE. Výrobní č.: 96402225 Pozice Počet Popis 1 TP 65-3/4 B A-F-Z-BUBE Výrobní č.: 9642225 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Jednostupňové jednoduché odstředivé čerpadlo v uspořádání in-line: - těsnicí kruhy a

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

Obecný úvod do autoelektroniky

Obecný úvod do autoelektroniky Obecný úvod do autoelektroniky Analogové a digitální signály Průběhy fyzikálních veličin jsou od přírody analogové. Jako analogový průběh (analogový signál) označujeme přitom takový, který mezi dvěma krajními

Více

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory)

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) učební text prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D. doc. Ing. Kamila

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3

MaR. zpravodaj. Obsah. www.jsp.cz. JSP Měření a regulace. Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2. škrticí orgány clony a dýzy... 3 JSP Měření a regulace Obsah Měříme průtok: software OrCal 1.1... 2 škrticí orgány clony a dýzy... 3 Představujeme: nedestruktivní testování materiálů NT sondy... 4 oporučujeme: osvědčené produkty z JSP

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více