Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aminokyseliny, proteiny, enzymologie"

Transkript

1 Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební kameny všech proteinů Pro výstavbu všech proteinů je třeba pouze 20 AK (+1) AK mohou být přídavnými látkami v potravinách (glutamát, aspartam), kosmetice (šampony) 1

2 Struktura aminokyselin Každá AK v organismu obsahuje karboxylovou skupinu na 1. uhlíku Ve fysiologickém ph je karboxylová skupina ionisována a tvoří anion Aminoskupina je u proteiny tvořících AK na α-uhlíku uhlíku sousedícím s karboxylovou skupinou Ve fysiologickém ph je aminoskupina protonována a tvoří kation Jednotlivé aminokyseliny se liší postraním řetězcem Přirozené AK vykazují konfiguraci L Aminokyseliny 2

3 Bílkoviny (Proteiny) Co to je? Polymery aminokyselin Dlouhé řetězce na sebe poutaných AK (peptidová vazba) Jak to vypadá? Proteiny primární struktura Sled aminokyselin v polypeptidu, zapsaný od N-k C-konci Současně je podstatné, zda v proteinu lze najít disulfidové můstky AK je možné zapisovat celými názvy (nepraktické), třípísmennými zkratkami (velmi časté), nebo písmeny (nejjednodušší) Primární struktura nevysvětluje funkci proteinu, ale je možné pomocí PC odhadnout prostorovou strukturu 3

4 Peptidová vazba Peptidová vazba je spojovacím článkem mezi AK v proteinech Jedná se amidickou vazbu Vazbu je možno hydrolysovat zjišťování struktury Struktura peptidu se zapisuje od N-konce (volná aminoskupina) k C-konci (volný karboxyl) Bílkoviny (Proteiny) peptidová vazba 4

5 Proteiny sekundární struktura Vyjadřuje prostorové uspořádání peptidového řetězce na omezených úsecích jeho primární struktury Známe tři sekundární struktury: α-helix β-list β-smyčku α-helix 5

6 β-list β-smyčka 6

7 Proteiny Terciární struktura Keratin 7

8 Kolagen Hedvábí 8

9 Globulární proteiny Bílkoviny (Proteiny) K čemu je to dobré? Stavební hmota vlasů, nehtů Zdroj energie Imunita (protilátky) Pohyb Přenos kyslíku Komunikace mezi buňkami Enzymy: Přírodní katalysatory Všechny chemické reakce v živých organismech jsou řízeny enzymy 9

10 Protilátky Několik typů Nejvýznamnější IgG Proměnná doména zodpovědná za rozpoznání antigenu (cizí struktura) Neměnná struktura zodpovědná za vazbu na bílé krvinky Pohyb 10

11 Komunikace Komunikace 11

12 Přenos kyslíku Myoglobin Jedna podjednotka Ve svalech Vázaný hem Silná vazba na kyslík Zodpovědný za převzetí kyslíku od hemoglobinu z krve a jeho distribuci mezi buňkami tkáně Hemoglobin 4 podjednotky (2 α, 2 β) Každá podjednotka vázaný hem Přenos kyslíku v krevním řečišti navázání v plicích a uvolnění ve tkáních Síla vázání kyslíku je ovlivněna působením mezi podjednotkami Myoglobin 12

13 Hemoglobin Hemoglobin vazba kyslíku 13

14 Enzymy Biokatalysatory látky urychlující chemické děje v živých organismech snižováním aktivační energie potřebné k proběhnutí těchto procesů = ENZYMY Enzymologie = vědecká disciplína zabývající se problematikou biokatalysatorů Charakteristiky enzymů Snižuje aktivační energii Účinková specificita: Pouze jeden typ reakce/ chemické přeměny Bez vedlejších produktů Jedna reakce = jeden katalysator spousta enzymů Substrátová specifita Substrát= přeměňovaná molekula (látka vstupující do reakce, reaktant) Absolutní specifita enzym rozezná pouze jeden jediný substrát Skupinová specifita enzym rozezná více substrátů s podobným strukturním znakem Regulovatelná účinnost / aktivita 14

15 Struktura enzymů Enzymy se skládají z: Proteinů RNA (RNAzym) DNA(DNAzym) Složených struktur (holoenzym) Aktivní místo: Místo navázání substrátu a jeho chemické přeměny Vazebné skupiny přidržují substrát v enzymu a ulehčují jeho správnou orientaci a přístup k aktivním skupinám Katalytické skupiny zodpovědné za samotnou chemickou reakci Struktura enzymů - chymotrypsin 15

16 Struktura enzymů - hexokinasa Kofaktory enzymů a holoenzymy Složené enzymy (holoenzymy) potřebují pro funkci pomocné látky kofaktory Kofaktory: Prostetické skupiny: Malá organické molekuly pevně vázané na proteinovou část enzymu Koenzymy Rozpustné organické molekuly Dočasně vážou atomy, nebo skupiny atomů Apoenzym bílkovinná část enzymu apoenzym + kofaktor = holoenzym 16

17 Prostetické skupiny - příklady Pyridoxalfosfát, Vitamin B6 FMN, Vitamin B2 Hem Koenzymy - příklady NADP + Koenzym A 17

18 Klasifikace enzymů Název enzymu končí zpravidla na asa 1. Oxidoreduktasy: Jedna z nejpočetnějších tříd enzymů Často složené enzymy Klasifikace enzymů 2. Transferasy: Složené bílkoviny Umožňují přenos skupin (-CH 3, -NH 2, fosfát, etc.) 3. Hydrolasy: Štěpí chemické vazby s pomocí vody Jednoduché proteiny Proteasy štěpí peptidickou vazbu v peptidech a proteinech Glykosidasy štěpí glykosidové vazby v sacharidech Lipasy štěpí esterové vazby v tucích 18

19 4. Lyasy: Klasifikace enzymů Katalysují nehydrolytické štěpení vazeb Eliminace malé molekuly ze substrátu nebo adice na dvojnou vazbu 5. Isomerasy: Vnitromolekulové přeměny 6. Ligasy: Katalysují vznik energeticky náročných vazeb za současného rozkladu energeticky bohatých látek (ATP) Kinetika enzymových reakcí L. Michaelis, M. Mentenová (1913) Rovnice Michaelis-Mentenové: o v rychlost reakce o V lim limitní rychlost reakce o K M Michaelisova konstanta o [S] koncentrace substrátu v = V K lim. M + [ S] [ S] 19

20 Důsledky rovnice Michaelis-Mentenové A) Pro nízkou koncentraci substrátu: K M >> [S] M Vzorec přejde na lineární tvar a rychlost reakce roste přímo úměrně s koncentrací substrátu B) Pro vysokou koncentraci substrátu v = V lim K M << [S] Rychlost dosáhne téměř limitní hodnoty a hodnota rychlosti se s koncentrací substrátu prakticky nemění C)Pro koncentraci substrátu velikostí srovnatelnou s hodnotou Michaelisovy Konstanty V K M [S] Nelineární průběh V v = K v = K lim [ S]. lim. M + [ S] [ S] Důsledky rovnice Michaelis-Mentenové 20

21 Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci substrátu Limitní rychlost závisí na koncentraci enzymu V lim = k2. S rostoucí koncentrací enzymu roste rychlost reakce přímo úměrně [ E] Regulace enzymové aktivity Regulace na úrovni exprese enzymu V případě nedostatku enzymu, nebo v případě potřeby je tvořena mrna a je vyráběn enzym Regulace kovalentní modifikací Fosforylace navázáním, nebo odštěpením fosfátové skupiny z molekuly ezymu je možno enzym aktivovat, nebo zastavit jeho aktivitu Proenzymy nejprve je vytvořen předstupeň enzymu neaktivní protein, který je odštěpením malého úseku aktivován (trávicí enzymy pepsin a trypsin) Regulace pomocí efektorů Aktivátory jejich navázání na enzym enzym aktivuje Inhibitory jejich navázání na enzym enzym deaktivuje 21

22 Využití enzymů celé buňky Nejstarší methody Potravinářství Výroba sýrů a joghurtů (Lactobacillus) Výroba piva a vína (Saccharomyces cerevisiae) Výroba octa (Saccharomyces cerevisiae) Chemické výroby Výroba kyseliny citronové (Aspergillus niger) Výroba antibiotik (plísně) Výroba vitaminů, steroidů a aminokyselin Těžké technologie Čištění odpadních vod Zpracování rud Využití enzymů isolované enzymy Široká paleta enzymových preparátů Invertasa výroba invertovaného cukru Proteasy, lipasy prací prostředky DNA-polymerasy, restrikční endonukleasy, ligasy genové technologie β-galaktosidasa odstraňování laktosy z mléka Další možná využití: Loupání ovoce, lékařství (analytické testy), chemické synthesy 22

Enzymy = biokatalyzátory

Enzymy = biokatalyzátory Enzymy = biokatalyzátory Enzymy biologické katalyzátory Analogie s chemickými katalyzátory Katalyzátor je jiná látka než reaktant a produkt reakce Zvyšuje rychlost reakce v obou směrech, snižuje aktivační

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace:

Bílkoviny příručka pro učitele. Obecné informace: Obecné informace: Bílkoviny příručka pro učitele Téma Bílkoviny přesáhne rámec jedné vyučovací hodiny. Vyučující rozdělí téma na 2 vyučovací hodiny, zadá klasifikaci bílkovin jako samostatnou práci popř.

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur

Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Nukleové kyseliny (polynukleotidy) Nukleové kyseliny a nadmolekulové komplexy polynukleotidů buněčných struktur Objevitelem je Friedrich Miescher (1887) NK stojí v hierarchii látek potřebných k existenci

Více

Ing. Eva Procházková

Ing. Eva Procházková Ing. Eva Procházková STUDIUM HYDROLYTICKÝCH A OXIDAČNÍCH ZMĚN TUKU U VÁLCOVĚ SUŠENÉHO PLNOTUČNÉHO MLÉKA STUDY OF HYDROLYTIC AND OXIDATIVE CHANGES OF FAT IN ROLLER DRIED WHOLE MILK POWDER DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2

A Z PSANÍ LÉKAŘSKÝCH VĚD PRO PŘÍBUZNÉ OBORY VE ZDRAVOTNICTVÍ ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 ISBN 978-80-904541-0-1 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Olga DOSTÁLOVÁ, Dostálová, Machan, Th.D. CSc. CSc. VYBRANÉ ODBORNÉ KAPITOLY ČTENÍ A PSANÍ Z Z LÉKAŘSKÝCH VĚD VĚD PRO PRO PŘÍBUZNÉ OBORY OBORY

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV FYZIKÁLNÍ A SPOTŘEBNÍ CHEMIE FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF PHYSICAL AND APPLIED CHEMISTRY ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA ODPADŮ

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

Přidávání hodnoty produktům farmy

Přidávání hodnoty produktům farmy Seminář v rámci projektu PRV Přidávání hodnoty produktům farmy 12/015/1310b/164/000106 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Mléko ve výživě Mléko je biologická

Více

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken

3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken 3.6 Koroze a degradace přírodních textilních vláken Markéta Škrdlantová, Ústav chemické technologie restaurování památek Princip koroze a degradace textilních vláken závisí na jejich původu (rostlinná,

Více

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2

- 7% objemu krevní plazmy (64-82 g/l) - transport látek vážou na sebe minerály, hormony a tuky - poutají H 2 KREV - trofické pojivo, které neustále koluje v cévním systému obratlovců (pouze u nich) - funkce: specifické obranné - schopnost srážení - udržení homeostázy (osmotický tlak, ph) homeostáza je stálé vnitřní

Více

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE

3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE 3 TECHNICKÁ MIKROBIOLOGIE V této kapitole se seznámíme s řešením praktických úkolů technické mikrobiologie, tzn. využití mikroorganismů buď jako producentů některých, z průmyslového hlediska využitelných

Více

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. icjoucí autorského kolektivu: prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.. I utorský kolektiv: MUDr. Klára Bernášková - kap. 8, 11-14, 16, 17, 20 Ing. Norbert Kříž, CSc. - kap. 1, 2 doc. MUDr. Jarmila Myslivečkové,

Více

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3.

Chemie. 5. K uvedeným vzorcům (1 5) přiřaďte tvar struktury (A D) jejich molekuly. 1) CO 2 2) SO 2 3) SO 3 4) NH 3 5) BF 3. Chemie 1. Analýzou vzorku bylo zjištěno, že vzorek o hmotnosti 25 g obsahuje 15,385 g mědi, 3,845 g síry a zbytek připadá na kyslík. Který empirický vzorec uvedeným výsledkům analýzy odpovídá? A r (Cu)

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům

ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION. Studijní texty k teoretickým modulům ŠKOLA MOLEKULÁRNÍCH BIOTECHNOLOGIÍ PROFESSION Studijní texty k teoretickým modulům Olomouc 2010 Kolektiv autorů: Prof. MUDr. Evţen Weigl, CSc.; Doc. MUDr. Milan Raška, Ph.D.; RNDr. Petr Šíma, CSc.; RNDr.

Více

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence

Inaktivace mikroorganismů působením nanočástic železa nulové valence Komise: Předseda: Členové: Biotechnologie I (přednášková) Knihovna ústavu, 9.00 hod. doc. Ing. Pavel Dostálek, CSc. Dr. Ing. Petra Patáková Ing. Martin Halecký, Ph.D. Ing. Lucie Siříšťová, Ph.D. Studenti:

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VŠCHT Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2001 Praha 31. května 2000 Aktualizace dlouhodobého záměru VŠCHT Praha pro rok 2001 V souladu se zněním zákona

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

----------------------------------------------

---------------------------------------------- Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110

Genetika. Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz. Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Genetika Soupis kapitol ze stránek http://genetika.wz.cz Verze 2.3 Vydáno dne 11. 11. 2006 Počet stran: 110 Stránka 1 I. Základy genetiky Co je to genetika? Genetika je věda zabývající se dědičností a

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více