Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání"

Transkript

1 Lodish et al, Molecular Cell Biology, 4-6 vydání Alberts et al, Molecular Biology of the Cell, 4 vydání

2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY BUŇKA: 99 % C, H, N, O, P, S 70 % H 2 O řada intracelulárních reakcí - ve vodném prostředí C - komponenty - schopnost tvořit dlouhé molekuly - POLYMERIZACE - malý, 4 vazby - velké množství molekul 4 TYPY MALÝCH MOLEKUL - PREKURSORY MAKROMOLEKUL malé organické molekuly Mw Dal 30 C atomů volné v cytosolu zásoba intermediátů pro syntézu makromolekul

3 Peptidická vazba Fosfodiesterová vazba Glykosidická vazba

4 Peptidická vazba Fosfodiesterová vazba Glykosidická vazba Společné: - odštěpení H 2 O při tvorbě vazby - spotřeba makroergní vazby NTP a uvolnění pyrofosfátu - reversní reakce štěpení polymerů -hydrolysa (+ H 2 O) ORIENTACE SYNTÉZY 1. HEAD -PROTEINY(MASTNÉ KYSELINY) 6 7 Makroergně vázaná 6 skupina se při navázání dalšího monomeru 7 8 odštěpuje z polymeru 2. TAIL - DNA, RNA, POLYSACHARIDY 1 7 Makroergně vázaná skupina se odštěpuje z 7 monomeru během jeho 1 8 vazby k polymeru

5 AMINOKYSELINY - PROTEINY α Peptidická vazba Karboxylová skupina (COOH) α Amino skupina (NH 2 ) H atom Cα - asymetrický (kromě Gly) -D a L isomery V proteinech většinou = L forma AK

6 HYDROFILNÍ AMINOKYSELINY Některé při ph 7 (fyziologické podmínky) - nabité, ionizované + imidazol - Polární postranní řetězce - tvorba vodíkových můstků + náboj bez náboje při malých změnách ph prostředí Majoritně zodpovědné za náboj proteinu

7 HYDROFOBNÍ AMINOKYSELINY MEMBRÁNY Nepolární Postranní řetězce - nesolubilní (nebo jen málo solubilní) ve vodě Cys : SH- skupiny oxidace na -S-S- Aromatické Gly : - H skupina kompaktní domény Pro : - rigidní -ohybna proteinovém řetězci Cys, Trp, Met vzácné AK (celkem cca 5 % běžného proteinu) Leu, Ser, Lys, Glu četné AK (celkem 32 % běžného proteinu) VARIABILITA

8 POLYPEPTIDY PROTEINY PRIMÁRNÍ SEKVENCE AK SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA TERCIÁRNÍ STRUKTURA KVARTERNÍ STRUKTURA VELKÉ PROTEINOVÉ KOMPLEXY

9 PRIMÁRNÍ SEKVENCE AK H CO NH NH CO NH + 3 H H COO - α-helix Tripeptid SEKUNDÁRNÍ STRUKTURA β-struktura na jednom proteinu nebo více podjednotek H - můstky H - můstky -mezih atomy a O boční pohled

10 TERCIÁRNÍ STRUKTURA GDP Kompaktní struktura Různé způsoby zobrazení Rozložení všech atomů β -struktura α-helix Monomerní Ras protein - + Rozložení primárních konformací Povrchová strukturapovrchový náboj

11 HEMAGLUTININ TERCIÁRNÍ STRUKTURA KVARTERNÍ STRUKTURA - trimerní globulární doména fibrilární doména Interakce mezi helixy HA1 podjednotka

12 Vazba mezi podjednotkami multimerního proteinu nebo mezi proteiny větších komplexů - komplementarita povrchů slabé interakce Přechodné spojení X stabilní spojení

13 Skládání komplexů

14 PORUCHY STRUKTURY PROTEINU mohou vést k vážným poškozením Neurodegenerativní poškození Alzheimer tvorba nerozpustných amyloidních plaků Změna struktury proteinu z α-helix na β-strukturu agregace do stabilních filament Amyloidní plak v mozku pacienta spleť filament Struktura filamenta (Atomic force microscopy)

15 MODIFIKACE A ÚPRAVY PROTEINU většina proteinů upravena chemicky po syntéze na ribosomu změny aktivity, délky života, lokalisace v buňkách.. 1) CHEMICKÉ MODIFIKACE (+/- reversibilní) O R O Acetylace N-konce 80% proteinů CH 3 -C-N-C-C- kontrola poločasu života H H neacetylované proteiny = rychlá degradace proteasami Hydroxylace Prolin Fosforylace SER, THR, TYR HIS Gykosylace ASN, SER, THR Lysin Methylace Histidin Připojení hydrofobních ocásků Karboxylace Glutamát

16 2) PROCESSING = ÚPRAVY SESTŘIHEM (irreversibilní) C nebo N konec proteinu, nebo i vnitřní vystřižení (insulin) proteasy endoproteasy = štěpí uvnitř (např. Kex2 proteasa) exopeptidasy = postupně odstraňují AK od N-konce = aminopeptidasy C-konce = karboxypeptidasy Protein self-splicing bakterie, nižší EB INTEIN Sestřih podobný jako RNA autokatalytický, bez enzymů Savčí buňky = některé proteiny upravovány pomocí self-splicing X není religace

17 FOSFORYLACE (protein kinasy) = camp dependentní protein kinasa (capk) Fosfátová skupina z ATP na Ser proteinu 1) vazba obou substrátů (ATP a protein) na capk ATP Ser 2) Přechodný stav Přerušení vazby mezi β a γ fosfátem 3) Přenos fosfátu Konformační změny capk Alosterická transice Protein fosfatasy ADP Fosfoserin

18 ALOSTERICKÁ TRANSICE Změny terciální nebo kvartérní struktury proteinů indukované vazbou malé molekuly (především multimerní enzymy) camp dependentní protein kinasa (capk) Konformační změny Pseudosubstrátová sekvence vazba do aktivního místa katalytické podjednotky

19 SKLÁDÁNÍ PROTEINU denaturovaný Molekulární chaperon Hsp70 (heat shock protein, konzervativní) -ATP Většina sekundární struktury uspořádána ATP hydrolysa 3-dimens konformace > 95 % proteinů v buňkách = v nativním stavu i když je vysoká koncentrace proteinů (100 mg/ml) = in vitro precipitace CHAPERONY - ve všech buněčných kompartmentech - vazba proteinů folding Molekulární chaperony vazba a stabilisace nesbalených proteinů zabrání jejich degradaci Chaperoniny přímo způsobí uspořádání proteinu ( folding ) ATPásová aktivita Chaperonin Komplex Hsp60 podjednotek bez ATP vazba ATP změna struktury otevření uvolnění proteinu GroEL = bakteriální homolog TCiP (14 podjedn, 60 KDal)

20 MEMBRÁNOVÉ PROTEINY integrální membránové proteiny - domény v membráně (1 a více segmentů), α-helixy nebo mnohonásobné β-řetězce - domény ven a dovnitř buňky periferní membránové proteiny Hydrofilní polární hlavy - neinteragují s hydrofobní oblastí fosfolipidové dvojvrstvy - často interakce s integrálními proteiny - nebo interakce s polárními hlavičkami (např. cytoskeletární proteiny - spectrin, actin)

21 membránové proteiny vázané do membrány lipidickou kotvou (vně nebo uvnitř buňky) nemají domény na obou stranách membrány.

22 Glycophorin - majoritní membránový protein erythrocytů integrální membránový protein - doména v membráně - α-helix - hydrofobní interakce s ocásky fosfolipidů Hydrofobní řetězec - van der Waalsovy interakce s ocásky mastných kyselin + polární interakce s polárními hlavičkami Positivně nabité AK (Arg, Lys) interakce s - nabitými hlavičkami brání klouzání v membráně v membráně ve formě dimeru stabilisace interakcí Predikce struktury proteinů

23 EUKARYOTICKÉ BUŇKY Některé integrální membránové proteiny ukotveny v membráně lipidickou kotvou 1) Glycosyl phosphatidyl inositolová kotva (GPI) některé povrchové proteiny ukotveny na vnější straně buňky GPI kotvou (glykosylovaný fosfolipid) -2 řetězce mastných kyselin, N-acetyl glukosamin manosa a inositol Např. alkalická fosfatasa Vazba k C-konci 2) Prenyl, farnesyl, Geranylgeranyl skupiny C- konec = Cystein N- konec = Glycin

24 Membránové proteiny s více transmembránovými doménami 7 transmembránových α-helixů > 150 proteinů Bakteriorhodopsin - světlo konformační změna transport protonů ven Periferní proteiny - některé - asociace s polárními skupinami hlaviček fosfolipidů Fosfolipasy: hydrolysa vazeb v hlavičkách - degradace poškozených (starých) membrán Různá specifita fosfolipas

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CHEMIE PRVNÍ Mgr. Tomáš MAŇÁK 8. červen 2014 Název zpracovaného celku: PŘÍRODNÍ LÁTKY CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ Přírodní látky organické sloučeniny vznikající chemickými

Více

PEPTIDY, BÍLKOVINY. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143

PEPTIDY, BÍLKOVINY. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 PEPTIDY, BÍLKOVINY Definice: Bílkoviny (proteiny) jsou makromolekulární látky, které vznikají spojením sto a více molekul různých aminokyselin peptidickou vazbou. Obsahují atomy uhlíku (50 až 55%), vodíku

Více

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů

Vlastnosti peptidů a proteinů a jejich implikace pro vývoj HPLC metod... 23 Parametry mobilní a stacionární fáze... 23 Detekce peptidů a proteinů Obsah METODY PURIFIKACE PRODUKTŮ... 5 Selektivní precipitace... 5 Chromatografické metody... 6 Afinitní purifikace... 8 Iontově výměnná chromatografie... 9 Gelová filtrace... 10 Hydrofobní chromatografie...

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Bílkoviny a nukleové kyseliny

Bílkoviny a nukleové kyseliny Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta - BÍLKOVINY: Bílkoviny a nukleové kyseliny - Bílkoviny, odborně proteiny, patří mezi biopolymery. Jedná se o vysokomolekulární přírodní látky složené

Více

Bílkoviny ve výživě sportovce

Bílkoviny ve výživě sportovce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra Sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Bílkoviny ve výživě sportovce Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Lucie Mandelová Vypracovala:

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie

Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny, proteiny, enzymologie Aminokyseliny Co to je? Organické látky karboxylové kyseliny, které mají na sousedním uhlíku navázanou aminoskupinu Jak to vypadá? K čemu je to dobré? AK jsou stavební

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY. J. Masopust, R. Průša UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE 2. lékařská fakulta PATOBIOCHEMIE BUŇKY J. Masopust, R. Průša Spolupracovali: prof. MUDr. P.Goetz, prof. RNDr.V.Pelouch, prof. MUDr. T. Zima, prof. MUDr. J.E. Jirásek, doc. RNDr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_413 Jméno autora: Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:

Více

Aminokyseliny. V této přednášce byly použity materiály z prezentací. Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji

Aminokyseliny. V této přednášce byly použity materiály z prezentací. Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji Aminokyseliny V této přednášce byly použity materiály z prezentací Mgr. Mirky Rovenské, PhD Doc. RNDr. Jany Novotné, CSc. oběma srdečně děkuji METABOLISMUS AMINOKYSELIN Dvacet standardních aminokyselin

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA BIOLOGIE GENETIKA STUDIJNÍ OPORA JAN IPSER Ústí nad Labem 2013 0 ÚVODNÍ POZNÁMKA Studijní opora Genetika je určena pro posluchače studijního oboru

Více

AMINOKYSELINOVÝCH MUTACÍ NA STABILITU PROTEINU

AMINOKYSELINOVÝCH MUTACÍ NA STABILITU PROTEINU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS STROJOVÉ UČENÍ

Více

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein

21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein 21. kódovaná aminokyselina: Selenocystein Selen (Se), patří společně s kyslíkem a sírou mezi chalkogeny, ale na rozdíl od nich je to poměrně vzácný prvek. V přírodě spolu s tellurem doprovází síru v jejích

Více

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami

Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta katedra biochemie Interakce různých forem proteinu p53 s p73 izoformami Diplomová práce Brno 2006 Martin Klepárník Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Bílkoviny v plodnicích vyšších hub. Marie Olšová

Bílkoviny v plodnicích vyšších hub. Marie Olšová Bílkoviny v plodnicích vyšších hub Marie Olšová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je popsat současné poznatky o bílkovinách. Práce se zabývá taxonomií a anatomií plodnic hub. Největší

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Lékařská fakulta Ústav biologie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Lékařská fakulta Ústav biologie DIZERTAČNÍ PRÁCE Exprese ABCB1 a rezistence leukemických buněk Mgr. Petr Kosztyu Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem předloženou dizertační

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Přednáška 6: Neuropřenašeče: neuropeptidy a puriny

Přednáška 6: Neuropřenašeče: neuropeptidy a puriny Přednáška 6: Neuropřenašeče: neuropeptidy a puriny V této přednášce se zastavíme u dvou tříd signálních molekul, které byly objeveny až po neurotransmiterech standardních. Podobně jako např. acetylcholin,

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

Deprese, antidepresiva a membrány. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

Deprese, antidepresiva a membrány. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. Praha 2009 RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 4 1.1. SYNAPTICKÝ PŘENOS NERVOVÉHO SIGNÁLU... 5 1.1.1. Neurony a chemické synapse... 5 1.1.2. Složení, stavba a struktura

Více

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka

Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka Kapitoly z fyziologie živočichů a člověka pro II ročník odborné biologie PřF UK (poznámky k některým, zatím ne ke všem tématům přednášky) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Praha 2004 Text je určen pro

Více

Univerzita Palackého

Univerzita Palackého Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie LABRATRNÍ VIČENÍ Z BIEMIE Prof. RNDr. Pavel Peč, Sc. a kolektiv lomouc 2008 2 BSA Laboratorní řád... 6 Bezpečnost práce v chemické laboratoři...

Více

Aminokyseliny ve výživě člověka

Aminokyseliny ve výživě člověka Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Aminokyseliny ve výživě člověka Absolventská práce Vedoucí práce: Mgr. Hana Arnoštová Vypracovala: Zuzana Linhartová

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech

Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Fyziologické účinky větvených aminokyselin na organismus a jejich stanovení ve vybraných suplementech Physiologic Effects of Branched-chain Amino Acids on Human Body and Its Determination in Selected Suplements

Více

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK

MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY EUKARYONTNÍCH BUNĚK PLASMATICKÁ MEMBRÁNA EUKARYOTICKÝCH BUNĚK Všechny buňky (prokaryotické a eukaryotické) jsou ohraničeny membránami zajišťujícími integritu a funkci buněk Ochrana

Více

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie

ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie ZÁKLADY VIROLOGIE obecná virologie Nestačí vědět, vědění se musí použít Goethe Tato skripta jsou určena pro studenty biologických oborů. Soustředí se na vybrané kapitoly z obecné virologie. Nekladou si

Více

Molekulární základ dědičnosti

Molekulární základ dědičnosti Molekulární základ dědičnosti Dědičná informace je zakódována v deoxyribonukleové kyselině, která je uložena v jádře buňky v chromozómech. Zlomovým objevem pro další rozvoj molekulární genetiky bylo odhalení

Více