Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2 KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM BRNO...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5 CIZÍ JAZYK A LITERATURA...5 KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY...5 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO VELMI MÍRNĚ POKROČILÉ...5 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ...6 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ...6 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO POKROČILÉ...7 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA S RODILÝM MLUVČÍM PRO MÍRNĚ POKROČILÉ...7 KONVERZAČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA S RODILÝM MLUVČÍM PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ...7 FRANCOUZŠTINA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ...8 INFORMATIKA...9 SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ICT...9 KNIHOVNICKÝ KURZ SE SPECIALIZACÍ STUDIJNÍCH A INFORMAČNÍCH CENTER...9 NOVÁ MATURITA...10 KONZULTAČNÍ SEMINÁŘE K NOVÝM MATURITÁM V CIZÍCH JAZYCÍCH...10 PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE...11 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ V HODINÁCH CIZÍHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE - BŘECLAV...11 PORUCHY CHOVÁNÍ...11 JAK PROBÍHÁ VYŠETŘENÍ V PPP. ZPRÁVA Z PSYCHOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ...12 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA...13 AKTUÁLNÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISLATIVĚ...13 HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI...13 COACHING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...14 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...14 INSTRUKTOR ŠKOLNÍ CYKLOTURISTIKY...14 UMĚNÍ A KULTURA...15 VÝVOJ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ OD PREHISTORIE PO SOUČASNOST S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI...15 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...16 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...16 KOORDINACE V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ...16 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ DALŠÍHO ROČNÍKU STUDIA PRO ASISTENTY PEDAGOGA...18 INFORMACE O PŘÍPRAVĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO VÝCHOVNÉ PORADCE...18 OSTATNÍ NABÍDKY...19 POZVÁNKA NA XII. VELETRH VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY DO BŘECLAVI...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PROJEKT ROZVOJ DVPP A SÍTĚ METODICKÉ PODPORY V JMK...20 POZVÁNKY NA METODICKÉ KONFERENCE...20 JAK ZPROSTŘEDKOVAT UMĚNÍ DĚTEM?...20 PROJEKTOVÁ VÝUKA (NEJEN V ČEŠTINĚ) ANEB JAK PROŘEZAT ŠVP...21 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...22 Měsíčník pro střední školy Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2009 Číslo 9 (září) - vychází

3 3 Vážené kolegyně, vážení kolegové, na startu nové školního roku Vám opět předkládáme aktuální nabídku, které pro Vás Středisko pro nejbližší období připravilo. Podstatná část informací se týká zejména vzdělávacích programů DVPP, ale budeme touto formou upozorňovat i na nabídky z ostatních činností, jimiž se Středisko zabývá. V této souvislosti si Vám dovoluji sdělit skutečnost, že od došlo na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihomoravského kraje ke sloučení organizací (SSŠ Brno a SSŠ Kuřim) a že od tohoto data jsou součástí naší organizace další pracoviště v Kuřimi a Blansku. Opět tak budeme zajišťovat pro školy dodávky učebnic a pracovních sešitů, pomůcek pro výuku (vč. balíčků pro prvňáčky), potřeb pro výtvarnou výchovu či keramickou dílnu. Součástí nabídky jsou i školní lavice, židličky, nábytek pro odborné pracovny, kabinety či šatny. Na konci minulého školního roku jsme naši nabídku aktivit v oblasti informatiky rozšířili o prostředí internetového obchodu a tímto Vás zveme k nákupům PC, HW i SW na adrese Další z aktivit, kterou se zabýváme v součinnosti s Odborem školství JMK, je webové informační prostředí Cílem pro tento školní rok je přeměna tohoto webu z nástěnky OŠ na informační místo jihomoravského školství, kde bude probíhat výměna informací nejen mezi úředníky a školou, ale také výměna zkušeností či metodických doporučení mezi učiteli. V přípravě jsou nové funkce a moduly, např. pro administraci školních soutěží, přihlašování do vzdělávacích a jiných akcí, burza volných míst na školách nebo vylepšený uživatelský prostor pro efektivnější práci s portálem. Jménem všech pracovníků Střediska služeb školám Vám přeji hodně sil a úspěchů v novém školním roce a věřím, že i naše činnost bude přínosem a že Vám pomůže při úspěšné realizaci Vašich školních záměrů a aktivit. Mgr. Jan Juřík ředitel

4 4 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO Doručovací adresa:, IČO: , DIČ: CZ Funkce Jméno Telefon Ředitel Mgr. Jan Juřík Zástupce ředitele Radovan Mrkva Asistentka Naďa Zhořová Fax Vrátnice, spojovatelka ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vedoucí oddělení PaedDr. Věra Hlavsová pracoviště Brno Hybešova Mgr. Ludmila Jarošová Bc. Hana Knapová Mgr. Marek Lauermann Mgr. Zuzana Burešová Bc. Marta Popelářová, DiS Ing. Hana Pospíšilová Mgr. Ivo Prokeš Mgr. Ivana Smejkalová PhDr. Zuzana Sniegoňová Jana Žáčková Mgr. Art. Olga Hořavová pracoviště Blansko Anna Skoupá náměstí Svobody pracoviště Břeclav Mgr. Ludmila Ratajská listopadu 1a pracoviště Vyškov Bc. Michal Slezák Brněnská ODDĚLENÍ SLUŽEB Vedoucí oddělení Radovan Mrkva PC (poradenství HW, SW) Zdeněk Valíček projekt Bezdrátová škola Ing. Daniel Susík JMSKOLY Jakub Štursa Vedoucí pracoviště Kuřim Jungmannova 1227 Učebnice a pomůcky Marie Vlčková Mgr. Jaroslav Fukan Vedoucí pracoviště Blansko Dvorská 26 Jarmila Klimešová Školní výlety Vítězslav Zbořil Lukáš Mrkva FAX - školní výlety Kompletní seznam kontaktů a činností SSŠ naleznete na

5 5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» CIZÍ JAZYK A LITERATURA KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ÚPLNÉ ZAČÁT EČNÍKY Kurz otevíráme jako jednoroční, jeho absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem kurzu je seznámení se s jazykem a zvládnutí základní slovní zásoby včetně elementárních základů gramatiky. Platí pro všechny, kteří s angličtinou začínají Je zde pomalý postup z důvodu sžití studentů s angličtinou. Kurz je veden podle učebnice New English File elementary, tj. kniha + pracovní sešit. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1119 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 15:00 do 16:30 hod. (30 týdnů čtvrtky) Ing. M. Benčíková Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA PRO VELMI MÍ RNĚ PO KRO ČILÉ Kurz otevřeme jako jednoroční, jeho absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků alespoň o jednu úroveň. Je veden podle učebnice New English File elementary, tj. kniha + pracovní sešit a začneme probíráním 2. lekce. Kurz je určen pro všechny, kteří s angličtinou začínají, nebo již malé zkušenosti mají. Je zde pomalý postup z důvodu sžití studentů s angličtinou. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1117 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 17:00 do 18:30 hod. (30 týdnů středy) Ing. M. Benčíková Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009

6 6 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA PRO MÍ RNĚ PO KRO ČILÉ Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků. Platí pro všechny učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurz je veden podle učebnice New English File pre-intermediate, tj. kniha + pracovní sešit. Účastník kurzu by měl již mít přehled v základních časech, tj. probranou úroveň knihy základní (elementary). Dle úrovně skupiny budou témata z učebnice elementary znovu zopakována a rychlost výuky bude přizpůsobena. Kurz je určen ale i pro ty, kteří AJ déle nevyužívali, je zde opakování gramatiky, stejně tak i vytváření a rozšiřování slovní zásoby, komunikačních dovedností i poslechu v kombinaci s dalšími doplňkovými materiály z mnoha dalších zdrojů. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1126 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 16:40 do 18:10 hod. (30 týdnů - čtvrtky) Ing. M. Benčíková Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 20. září 2009 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA PRO ST ŘEDNĚ PO KRO ČILÉ Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků. Platí pro všechny učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurz je veden podle učebnice New English File pre-intermediate, tj. kniha + pracovní sešit a začneme probíráním 3. lekce. Účastník kurzu by měl již mít přehled v základních časech, tj. probranou úroveň knihy základní (elementary). Kurz je určen ale i pro ty, kteří AJ déle nevyužívali, je zde opakování gramatiky, stejně tak i vytváření a rozšiřování slovní zásoby, komunikačních dovedností i poslechu v kombinaci s dalšími doplňkovými materiály z mnoha dalších zdrojů. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1118 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 15:30 do 17:00 hod. (30 týdnů - středy) Ing. M. Benčíková Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009

7 7 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA PRO PO KRO ČILÉ Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční, jeho absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků alespoň o jednu úroveň tak, aby byli schopni porozumět hlavním myšlenkám složitějších textů na konkrétní i abstraktní témata a vést komplexní konverzaci na libovolné téma. Platí pro všechny, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň, nebo ji jen pravidelně procvičovat. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1120 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 16:45 do 18:15 hod. (30 týdnů- středy) V. Veselá Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA S RO DILÝM MLUVČÍM PRO MÍ RNĚ PO KRO ČILÉ Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem jednoročního kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků alespoň o jednu úroveň. Platí to pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí pravidelně procvičovat svou jazykovou znalost. Kurz povede rodilý mluvčí. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1087 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 15:30 do 17:00 hod. (30 týdnů) Christopher Morgan Kč Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Burešová, Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009 KONVERZ AČNÍ KURZ ANGLICKÉHO JAZ YKA S RO DILÝM MLUVČÍM PRO ST ŘEDNĚ PO KRO ČILÉ Konverzační kurz otevřeme jako jednoroční kurz, jehož absolventi však budou moci pokračovat v dalším školním roce v kurzu pokročilejším. Cílem jednoročního kurzu je zvýšení jazykové znalosti účastníků alespoň o jednu úroveň. Platí to pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí pravidelně procvičovat svou jazykovou znalost. Kurz povede rodilý mluvčí.

8 8 Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1088 Číslo akreditace: / Termín konání: od od 17:10 do 18:40 hod. (30 týdnů) Christopher Morgan Kč Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Burešová, Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009 F RANCO UZŠTINA PRO MÍ RNĚ PO KRO ČILÉ Vzhledem k návaznosti na kurz Francouzština pro začátečníky bude v tomto kurzu využívána učebnice autorky Marie Pravdové Le français pour vous, kterou doprovází pracovní sešit a CD s úvodními texty, poslechovými cvičeními a cvičeními na francouzskou výslovnost. popis osoby, přivlastňovací zájmena, ženský rod přídavných jmen, přídavná jména beau, nouveau, vieux, příslovečné určení místa (vazba il y a), nepravidelná slovesa savoir, vouloir, comprendre hodiny a příslovečná určení času, vyjádření účelu, vyjádření množství, číslovky 0 milión, nepravidelná slovesa devoir, venir jak se ptát na cestu, vyjádření rozkazu a žádosti, vyjádření minulosti pomocí passé composé, 3.slovesná třída vzor attendre jak vyjádřit souhlas a nesouhlas, jak poděkovat, vyjádření záporu a omezení, infinitivní vazby, zvratná slovesa doprava, jak vyjádřit neurčitý podmět, nepravidelná slovesa croire, faire, nepravidelnosti některých sloves 1.třídy (espérer, acheter) rodina, jak se představit, jak někoho představit, vyjádření budoucnosti pomocí futur simple, vyjádření předmětu přímého zájmenem, předložkové vazby, nepravidelná slovesa dire, ouvrir jak formulovat otázky, intonace, vyjádření podmínky, vztažná zájmena qui, que, přídavné jméno slovesné, vyjádření celku a úplnosti, nepravidelná slovesa voir, écrire, partir, dormir Předpokládá se, že kurz budou navštěvovat frekventanti loňského kurzu Francouzština pro začátečníky. Přihlásit se mohou i noví zájemci. Určeno komu: vhodné pro všechny pedagogické pracovníky Číslo akce: 1096 Číslo akreditace: / Termín konání: od středy od 15:00 do 16:30 hod. konec polovina června 2010, učebna č. 208 Mgr. Kateřina Benešovská (Vlachovská) Kč (lze platit na části) Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Poznámka: Uzávěrka přihlášek: 30. září 2009 Prosíme nejen nové zájemce, ale i loňské frekventanty o přihlášení! Kurz francouzštiny pro úplné začátečníky otevřeme pouze v případě, přihlásí-li se noví zájemci.

9 9 SETKÁNÍ KOORDINÁTO RŮ ICT» INFORMATIKA Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele Téma, kterým se budeme zabývat na tomto - již tradičním - setkání koordinátorů, jsou Technologie jako třetí pilíř kompetencí učitele - vývoj světa do značné míry ovlivněný rozvojem technologií se neustále zrychluje. Přestože školství patří k těm nejkonzervativnějším oborům lidské činnosti vůbec, není možno si nevšimnout, že i na něj začínají mít technologie značný vliv. Ukazuje se, že počítače, interaktivní tabule, mobilní zařízení a všudypřítomné připojení do internetu to vše je stále více využíváno k výukovým účelům. Učitelé v tomto světě, kde může být každý propojen s každým, musí modifikovat své tradiční postupy a hledat nové. Technologie se přirozeně stávají významným nástrojem, bez něhož se již ve školství nemůžeme obejít. Setkání koordinátorů ICT tentokrát věnujeme prezentaci možností integrace ICT do vyučování, WebQuest, praktickým ukázkám žákovských projektů a také pohledu pedagoga Univerzity Karlovy a člena komise MŠMT na přípravu budoucích učitelů. Určeno komu: Pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo se připravují na výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií, učitelům, kteří využívají (nebo se k tomu připravují) ICT ve výuce svých předmětů Číslo akce: 1108 Číslo akreditace: / Termín konání: od 10:00 hod. do 14:00 hod. Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., odborný asistent Pedagogické fakulty UK, Katedra informačních technologií a technické výchovy 150 Kč Kontakt: Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 7. září 2009 KNI HOVNICKÝ KURZ SE SPECIAL IZACÍ STUDIJNÍ CH A INFORMAČNÍ CH CENTER Kurz poskytne učitelům bez knihovnického vzdělání potřebný souhrn znalostí, zkušeností, dovedností a informací pro práci v moderní školní knihovně pracující s podporou počítačů. Jedná se o tyto pracovní činnosti: organizace, řízení, zajišťování odborných činností studijního a informačního centra školy, budování a profilování informačních fondů, jejich odborné zpracování a využívání, zajištění knihovnických a informačních služeb studentům, pedagogům, celému společenství školy, informační podpora výuky. Výuka probíhá formou přednášek, prezentací, praktických cvičení i výměny zkušeností v prostředí Moravské zemské knihovny a vybraných školních knihoven. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům, kteří mají na starosti školní knihovny. Číslo akce: 1115 Číslo akreditace: / Termín konání: od 9:30 do 15:30 hod od 9:30 do 15:30 hod od 9:30 do 15:30 hod., celkem 21 vyuč. hodin Místo konání: Moravská zemská knihovna Brno, Kounicova 65a

10 10 Mgr. Jana Nejezchlebová, vedoucí oddělení knihovnictví MZK 800 Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel Uzávěrka přihlášek: 21. září 2009» NOVÁ MATURITA KONZ ULTAČNÍ SEMI NÁŘE K NOVÝM MAT URITÁM V CIZÍCH JAZ YCÍ CH Cílem konzultačního semináře je upřesnění a prohloubení informací, které každá škola obdržela od CERMATU na konci minulého školního roku. Lektoři budou věnovat pozornost zejména tvorbě pracovních listů pro ústní zkoušku. Jde o semináře v cizích jazycích, termíny pro školení v českém jazyce byly zaslány na všechny školy přes hromadnou elektronickou poštu. Nejedná se o hodnotitele ani zadavatele!! Určeno komu: vhodné pro vyučující, kteří připravují studenty k maturitám Číslo akce: 1113, 1114, 1125, 1124 Číslo akreditace: 3375/ Termín konání: Nj :00 17:00hod (1113) Aj :00 18:00hod (1114) Šj :00 17:00hod (1125) Fj :15-15:15hod (1124) Rj bude upřesněno dle zájmu lektoři, proškolení CERMATem Účast na semináři je zdarma. Poznámka: Při přihlášení nezapomeňte uvést svůj titul, celé datum narození a vaši školu. Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity semináře

11 11» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE SPECIFICKÉ PO RUCHY UČENÍ V HO DINÁCH CIZÍHO JAZ YKA NA ST ŘEDNÍ ŠKOLE - BŘECL AV 1. Stručné uvedení do problematiky specifických poruch učení 2. Projevy SPU ve výuce cizího jazyka a nutnost včasné diagnózy 2.1. Projevy ve čtení 2.2. Projevy v písemných úkolech 2.3. Projevy v komunikaci 2.4. Projevy v orientaci a v motorice 2.5. Obtíže s pamětí a schopností automatizace 2.6. Projevy v pozornosti, myšlení a práceschopnosti 3. Otázka vhodného výběru cizího jazyka a správného načasování 4. Obecné principy pro výuku cizího jazyka s ohledem na děti s SPU 5. Slovní zásoba. Doporučení pro výuku, procvičování, hodnocení. 6. Zvládnutí gramatických kategorií 7. Vhodná metodika pro čtení a porozumění cizojazyčnému textu 8. Úpravy vyučovacího procesu. Doporučení školského poradenského zařízení /zohlednění, individuální vzdělávací plán, integrace/. Legislativní zakotvení. 9. Prověřování znalostí. Hodnocení a klasifikace. 10. Reedukace SPU při výuce cizího jazyka 11. Role žáka a rodiny při překonávání handicapu SPU ve výuce cizího jazyka Určeno komu: pro pedagogické pracovníky SŠ, kteří se podílí na výuce cizího jazyka Číslo akreditace: 3375/ Číslo akce: 1072 Termín konání: od 14:00 hod. Místo konání: Dům školství Břeclav, učebna č. 201 (1. poschodí vlevo) Mgr. Renata Abrahamová 400 Kč, platba hotově při prezenci Kontaktní osoba: Mgr. L. Ratajská, tel Uzávěrka přihlášek: 20. září 2009 PO RUCHY CHO VÁNÍ Prastaré otázky týkající se lidské přirozenosti, neboli nátury, povahy, byly donedávna předmětem úvah a spekulací. V posledních letech se tyto otázky staly předmětem empirického výzkumu. Neuropatologa o popularizátora vědy o lidském mozku Františka Koukolíka jistě není třeba představovat. Tradičně v duchu co největší přístupnosti i laické veřejnosti přináší informace z výzkumných let a snaží se odpovědět na otázku, kdo jsou lidé, o nichž hovoří současné zprávy sdělovacích prostředků, přináší klinické zkušenosti i historické příklady, proč se dopouští takových činů. Témata:

12 12 Citový mozek: Dílčí shrnutí výzkumu v rychle se rozvíjející afektivní neurovědě, popis základních principů fungování emocí, pocitů, afektů a citů. Pozoruhodné srovnání toho, co neurovědci nyní popisují a experimentálně ověřují s tím, co se objevilo v dějinách filozofie jak spekulace bez možnosti experimentálního ověření. Sociální mozek: Jak se morálně rozhodujeme? Jsem spíš dobří nebo zlí? Proč jsme tak vražedně útoční a současně tak neuvěřitelně altruističtí? Co se nám děje v hlavě, prožíváme-li něco jako zrakovou krásu nebo hudbu? Jak poznáme, že je člověku, s nímž jsme, dobře nebo zle? Co je sebeuvědomování? Proč vlastně máme tak velké mozky? Jak jsme si vytvořili jazyk? Jaká je povaha náboženství? Morální a ekonomické rozhodování: Které skutečnosti ovlivňují naše rozhodování? Do jaké míry víme, proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme? Poruchy činnosti citového a sociálního mozku: Popis fenoménu deprivanta, které prvky mají zásadní vliv na formování osobnosti deprivanta (geny, dějství), jak deprivanty ovlivňuje sociální prostředí, stereotypy a omyly při vysvětlování asociálního chování a prostředky možné obrany VZPOURA DEPRIVANTŮ (Koukolník, Drtinová). Určeno komu: výchovným poradcům, preventistům sociálně patologických jevů, učitelům psychologie, ZSV a další odborné veřejnosti. Číslo akreditace: / Číslo akce: 1100 Termín konání: od 9:00 do 13:00 hod., aula 3. podlaží MUDr. František Koukolník, DrSc., primář Thomayerovy nemocnice v Praze, člen newyorské akademie věd, autor a spoluautor publikací Život s deprivanty, Odlišné dítě, Mozek a jeho duše, Zlo na každý den ) 700 Kč Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, Uzávěrka přihlášek: 18. září 2009 JAK PROBÍ HÁ VYŠETŘENÍ V PPP. ZPRÁVA Z PSYCHOLOGICKÉHO VYŠET ŘENÍ. Cílem kurzu je účastníky seznámit s kompetencemi pedagogicko-psychologické poradny jako školského poradenského zařízení a s průběhem psychologického vyšetření. Budou probrána specifika vyšetření zaměřených na různé věkové kategorie a problematiku (poruchy chování, diagnostika SPUCH, profesní orientace, osobnostní zvláštnosti, rodinná problematika). Posluchači získají přehled o základní terminologii objevující se nejčastěji v psychologických a pedagogických nálezech. Účastníci budou mít možnost konzultovat zprávy z PPP, které si sami přinesou (bez uvedení osobních údajů dětí a autora zprávy). Určeno komu: vhodné pro učitele ZŠ a SŠ Číslo akreditace: 3375/ Číslo akce: 1081 Termín konání: od 8:30 do 13:00 hod. Mgr. Renata Abrahamová 500 Kč Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel Uzávěrka přihlášek: 5. října 2009

13 13» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA AKT UÁL NÍ A OČEKÁVANÉ ZMĚNY VE ŠKOLSKÉ LEGISL ATIVĚ Vzdělávací program obsahuje přehled všech 17 novel, které se promítly do školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (podrobnější výklad aktuální problematiky přijímacího řízení, správního řízení, maturitních zkoušek, poslední novely školského zákona zákonem č. 49/2009 Sb., podrobnější výklad problematiky přespočetných hodin, volna na samostudium, výjimek z kvalifikačních předpokladů dotčené novelami zákona o pedagogických pracovnících). Dále obsahuje připravované změny ve druhé vlně novely školského zákona, připravované změny v novele zákona o pedagogických pracovnících (doplnění změn týkajících se pracovní doby pedagogických pracovníků). Určeno komu: ředitelům škol a školských zařízení, popřípadě dalším vedoucím pracovníkům Číslo akce: 1086 Číslo akreditace: / Termín konání: sobota od 9:00 do 14:00 hod. Lektorka: JUDr. Hana Poláková Poznámka: Kontakt: 620 Kč odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů, tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 9. září 2009 HOSPO DAŘENÍ A VEDENÍ ÚČETNI CTVÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ O RGANIZACI Hospodaření s majetkem, inventarizace majetku a závazků a fondy pro příspěvkové organizace podle ČÚS 506, 512, 514 a Vymezení složek majetku a jejich oceňování. 2. Účetní a daňové odpisy po novele zákona 586/2002 Sb. od Zdroje financování 4. Příprava inventarizace majetku a závazků k Operativní evidence majetku jako podklad k inventarizaci majetku 6. Provedení fyzických a dokladových inventur 7. Inventarizační rozdíly u dlouhodobého majetku 8. Inventarizační rozdíly u zásob 9. Inventarizační rozdíly zjištěné u inventury pokladny a cenin 10. Inventarizace pohledávek a závazků 11. Vyhodnocení výsledků inventarizace, archivace dokumentace k inventarizaci 12. Složitější případy při pořizování a vyřazování dlouhodobého majetku a zásob 13. Majetkové fondy, tvorba a použití 14. Peněžní fondy, tvorba a použití podle novelizovaných zákonů 250/2000 Sb. a 218/2000 Sb. 15. Diskuse, dotazy a odpovědi

14 14 Určeno komu: vedoucím pracovníkům ve školství Číslo akce: 988 Číslo akreditace: / Termín konání: od 9:00 do 13:00 hod. Lektorka: Ing. Olga Hanzlová 550 Kč Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 5. října 2009 COACHI NG PRO ŘÍDÍ CÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Jak vést a formovat svůj tým Sociální výcvik: zvládání a odhad situace Stress v řízení Stress a práce se zátěží ve všech rovinách života Zákonitosti úspěchu Jak se promítá vlastní dispozice v řízení lidí, konkrétní příklady Výcvik zátěže v komunikaci Dispozice jednání stavy EGA Praktické sebenáhledy Určeno komu: řídícím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 949 Číslo akreditace: / Termíny konání: dvoudenní seminář: pátek od 9:00 do cca 17:00 hod., sobota od 9:00 do cca 14:00 hod. Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová Poznámka: Kontakt: Kč odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů, tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 4. září 2009» TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL I NSTRUKTOR ŠKOLNÍ CYKLOTURISTIKY Charakteristika kvalifikace: Instruktor školní cykloturistiky je odborné vzdělání, které absolventům umožňuje vést výcvik žáků v oblasti cykluturistiky, organizovat cykloturistické akce, kurzy a zájezdy ve školách a školských

15 15 zařízeních. Cílem je osvojit si základy bezpečnosti, organizace a vedení výcviku žáků, získat poznatky potřebné k řízení a organizování cykloturistických kurzů a zájezdů na školách. Účastníci se zdokonalí v jízdě na kole, jednotlivce a ve skupině. Získají vědomosti a dovednosti potřebné k údržbě kol, přípravě trasy na cykloturistické mapě, získají náměty pro cykloturistické akce v rámci České republiky. Určeno komu: vhodné pro pedagogické i nepedagogické pracovníky Číslo akce: 1122 Číslo akreditace: / Termín konání: Místo konání: areál Jez Krkavec, Veselí nad Lužnicí Mgr. Jarošek, PhDr. Nezhoda, Mgr. Štefanová a další bude upřesněno dle počtu účastníků (cca Kč) Poznámka: Bližší informace budou zájemcům zaslány. Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel Uzávěrka přihlášek: 17. září 2009» UMĚNÍ A KULTURA VÝVO J HUDEBNÍCH NÁSTRO JŮ OD PREHI STO RIE PO SO UČASNOST S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI Seminář vás seznámí s vývojem dechových a strunných hudebních nástrojů Evropy s prezentací asi 50 hudebních nástrojů, reprezentujících všechna období včetně ukázek hry na ně. Nástroje jsou repliky zaniklých nástrojů od pravěku až po současné formy. Dále vás seznámí s výrobou a technologií některých hudebních nástrojů. Sami si vytvoříte jednoduchý hudební nástroj - Panovu flétnu, Banjo nebo Šalmaj, jejichž výroba je zvládnutelná i dětmi. Odhalí vám propojení akustiky z pohledu fyziky s hudební výchovou (zdroje zvuku, rezonance, skládání frekvencí, ladění - pathygorejské, přirozené, temperované apod.). Mezipředmětové vztahy Fyzika a Dějepis. Určeno komu: Kurz je určen pro učitele ZŠ a SŠ vyučující HV, případně F a D Číslo akce: 1107 Číslo akreditace: / Termíny konání: , 9:00 13:00 hod., přízemí, výtvarná dílna Mgr. Pavel Macků, Ph.D. 400 Kč Poznámka: S sebou nůžky! Kontaktní osoba: Mgr. Art. Olga Hořavová, (jen pondělí a čtvrtek) Uzávěrka přihlášek: 29. října 2009, prosím dodržte tento termín!

16 16» STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ST UDI UM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů: základy práva pracovní právo, financování školy organizace školy a pedagogického procesu. Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních. Určeno komu: Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akce: 909 Číslo akreditace: / Termíny konání: zahájení v 8:30 h., ukončení závěrečnou zkouškou Kontakt: Kč Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009 KOORDINACE V OBLASTI INFORMAČNÍ CH A KOMUNIKAČNÍ CH TECHNOLOGIÍ pracovníků Brno otvírá Studium k výkonu specializovaných činností- -koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Studiem získává absolvent další kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností, dané vyhláškou č.317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která nabyla účinnosti dnem 1. září OBSAH STUDIA: a) Využití počítače ve vzdělávacím procesu vybrané okruhy

17 17 obsahem předmětu je získání informací na úrovni aktualizovaného obsahu původních volitelných modulů (úrovně P vzdělávání v rámci SIPVZ), které doplní znalosti uchazečů v oblastech, kterým se doposud nevěnovali. Jsou nabízeny předmětové moduly nazvané: Celková hodinová dotace 3x15 hodin, celkem 45 hodin, z toho 3x5 hodin konzultací. b) ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie Cílem předmětu je postihnout významná didaktická a psychologická východiska a souvislosti implementace ICT ve výuce středních škol, zejména se zaměřením na práci s dospělými. Významná část bude věnována i e-learningu a jeho uplatnění v prostředí základní a střední školy. Celková hodinová dotace: 20 hodin, z toho 8 hodin formou e-learningu a 2 hodiny exkurze. c) Počítačové sítě ve školách, principy a možnosti Cílem předmětu je prohloubit teoretické i praktické znalosti a dovednosti při návrhu a provozování počítačové sítě postavené na technologii sítí internetového (intranetového) typu. Součástí předmětu je vypracování návrhu počítačové sítě využitelné ve škole. Celková dotace: 20 hodin, prezenční část 10, on-line výuka 7 hodin, 3 hodiny exkurze spojené s praktickými ukázkami na specializované středoškolské pracoviště ISŠ. d) Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP Cílem předmětu jsou zejména praktické informace nutné pro sestavení kvalitního ICT plánu školy, seznámení účastníků s pravidly plánování ve škole. Evaluace ICT plánu. Celková dotace: 10 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka + 5 hodin on-line výuka. e) Informační systém školy a webová prezentace Cílem předmětu jsou teoretické a praktické znalosti principů vytváření webových informačních systémů a jejich implementace v prostředí školy. Předmět navazuje na předmět Počítačové sítě ve školách. Součástí je samostatná práce představující návrh jednoduchého webového systému použitím dynamických dokumentů na straně klienta i na straně serveru. Celková hodinová dotace: 22 hodin, z toho 13 hodin přímá výuka + 9 hodin on-line výuka. f) Moderní technologie Předmět seznamuje s technologiemi, které jsou aktuálně využívány v oblasti ICT. Jeho obsah je aktualizován podle stavu současného rozvoje. Zahrnuje zejména technické a programové vybavení pro osobní počítače, zejména ve školním prostředí. Celková hodinová dotace: 12 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka + 5 hodin on-line, 2 hodiny exkurze (virtuální laboratoř). g) Hygiena, ergonomie, bezpečnost ICT Základním obsahem předmětu jsou praktické informace týkající se fyziologické interakce člověka a počítače Celková hodinová dotace: 5 hodin, z toho 3 hodiny přímá výuka, 2 hodiny on-line výuka. h) Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa Základním cílem předmětu je seznámení s právními předpisy orientovanými na prostředí informačních a komunikačních technologií, s technickými a programovými možnostmi zabezpečení počítačových sítí proti technickým nedokonalostem a proti napadení. Celková hodinová dotace: 14 hodin, z toho 7 hodin přímá výuka a 7 hodin on-line výuka. i)počítač a volný čas dětí a mládeže cílem předmětu je základní seznámení s možnostmi využití informačních technologií mimo řízenou výuku ve školách, využití počítačů v centrech volného času. Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 5 hodin přímá výuka a 3 hodiny on-line. j) Užití ICT ve speciální pedagogice Cílem předmětu je představit možnosti specializovaného programového a technického vybavení počítačů použitelné pro tělesně a duševně hendikepovanou mládež, možnosti zapojení do běžného života a možnosti vzájemné komunikace s ostatní populací. Celková hodinová dotace: 6 hodin, z toho 4 hodiny přímá výuka a 2 hodiny on-line. k) Angličtina pro ICT Cílem předmětu je doplnění slovní zásoby orientované na problematiku ICT. Celková hodinová dotace: 5 hodin přímé výuky. l) Příprava školních projektů Obsahem předmětu je seznámení účastníků se základy projektového řízení, je jim dána základní orientace v dotačních titulech v ČR a ukázky aplikace do školní praxe. Cílem kurzu je vybavit

18 18 účastníky základními dovednostmi a technikami pro přípravu a realizaci projektů (zejména se zaměřením na projekty financované z ESF). Nácvik je doplněn konkrétními ukázkami a příklady z praxe. Celková hodinová dotace: 15 hodin z toho 5 hodin on-line m) Vedení školních žákovských projektů Cílem je seznámit účastníky studia s projektovou výukou podporovanou ICT jako jednou z metod výuky. Seznámí se zásadami přípravy žákovského projektu, realizací a řízením projektů a variantami hodnocení projektové výuky. Celková hodinová dotace: 10 hodin, z toho 4 hodiny on-line n) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu Cílem je seznámit účastníky se základními pojmy z oblasti teorie informace a přenášení informací z pohledu praktického vyhledávání a zpracování informací z oblasti ICT. Ukázat aktuální zdroje a novinky z oblasti ICT, podle stavu současného rozvoje. Celková hodinová dotace: 8 hodin, z toho 3 hodiny on-line. CÍL STUDIA: Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získá absolvent osvědčení. Forma studia: kombinovaná (studium je z velké části řešeno on-line výukou) Další informace: studijní řád je zveřejněn na Předpokládaný počet účastníků: (malý počet studentů umožní individuální přístup) Určeno komu: pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo se připravují na výkon specializované činnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií Číslo akce: 987 Číslo akreditace: / Termíny konání: Výuka v podzimním období 2009: pátky a soboty , , , , , , , , , (v pátek výuka MAX. 14:00 19:00 h, v sobotu MAX 9:00 18:00 hod.) Místo konání: Brno, Hybešova 15 Odborný garant: Doc. Ing. Jiří Rybička, Dr Kč (možnost fakturovat max. ve třech splátkách) Poznámka: Forma studia: kombinovaná (studium je z velké části řešeno on-line výukou) Kontakt: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 11. září 2009 (přihlášky prosím zasílejte co nejdříve) I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ DAL ŠÍHO ROČNÍKU ST UDIA PRO ASIST ENT Y PEDAGOGA Vzhledem k velkému zájmu o tento studijní program bude zahajovat nová skupina v listopadu Veškeré podrobnosti budou zveřejněny v říjnovém měsíčníku. Bližší informace: Anna Skoupá, , I NFORMACE O PŘÍPRAVĚ VZDĚL ÁVACÍ CH PROGRAMŮ PRO VÝCHOVNÉ PO RADCE V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 1004/2005 ze dne vyplynul pro resort školství úkol, který je součástí Národního programu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na

19 19 období Úkolem je vytvoření vzdělávacího programu pro výchovné poradce poskytující služby žákům se zdravotním postižením. Program je zacílen na již hotové výchovné poradce, kteří si musí v průběhu nejbližších tří let doplnit část týkající se kompetencí výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. Počítá se se dvěma variantami vzdělávacího programu pro dvě různé cílové skupiny: 1. pro výchovné poradce se speciálně pedagogickým vzděláváním (40 hodin) 2. pro výchovné poradce bez speciálně pedagogického vzdělávání (63 hodin) pracovníků Brno, Hybešova 15 má tento program akreditovaný na základě standardů předložených MŠMT ČR, č. akr / Zájemci o studium se mohou nahlásit na adresu (uveďte varianta 1. nebo 2. Předpokládané zahájení vzdělávacího programu je listopad 2009.» OSTATNÍ NABÍDKY POZVÁNKA NA XIII. VELET RH VZDĚL ÁVACÍ NABÍ DKY DO BŘECLAVI pracovníků Brno, pobočka Břeclav, zve všechny zájemce na XIII. veletrh vzdělávací nabídky pro žáky 2. stupně ZŠ a gymnázií. Veletrh se koná ve velkém sále a vestibulu Domu školství, 17 listopadu 1a v Břeclavi ve dnech: Úterý od 10:00 do 18:00 hod. Středa od 09:00 do 17:00 hod. Prezentace gymnázií, středních škol, SOŠ, odborných učilišť okresu Břeclav a dalších z celé Moravy. Velmi atraktivní ukázky činnosti škol (denně do 13:00 hod.) módní přehlídky, účesová tvorba, líčení, příprava pokrmů a nápojů, první pomoc, znaková řeč Mgr. Ludmila Ratajská, SSŠ Brno, pobočka Břeclav, 17. listopadu 1a, Břeclav, tel

20 20 PROJEKT ROZVOJ DVPP A SÍTĚ METODICKÉ PODPORY V JMK POZVÁNKY NA METODICKÉ KONFERENCE JAK ZPROSTŘEDKOVAT UMĚNÍ DĚTEM? Konference je zaměřena na metody zprostředkování umění dětem. V teoretickém příspěvku vám představíme alternativní metodu Kruhové oscilace, ve které se zaměříme zejména na zprostředkování a interpretaci současného umění. Následovat bude workshop na téma Linie, ve kterém se dostanete do role aktivního tvůrce, návštěvníka instalace i uměleckého kritika, čímž metoda rozvíjí nové pojetí výtvarné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu. 1. Metoda Kruhových oscilací je originální a funkční metoda, při které pedagog volí nejrozmanitější postupy, které vedou k úspěšnému přiblížení díla mladým divákům. Je hledáním odpovědi na otázku: Jak zprostředkovat umění dětem? Dále se zabývá otázkami: Jakou roli při zprostředkování umění sehrává pedagog? Jakým způsobem může plnit stěžení úkol: ukázat cestu k autentickému vnímání uměleckého díla? Jaké jsou důležité faktory ovlivňující práci pedagoga při zprostředkování umění? Metoda Kruhové oscilace rozšiřuje rejstřík metod zaměřených na výchovu k autentičnosti, otevřenosti vůči informacím a ke kreativitě. Umělecké dílo je zde chápáno jako vícevrstevnatá významová struktura, vícerovinná soustava poselství. Metodu vám představíme prezentací v Power Pointu, která je doplněna bohatou obrazovou dokumentací z praxe. Názorné ukázky praktických realizací nemají jednotlivá témata pouze doplňovat, ale inspirovat účastníky k jejich vlastním tvůrčím aktivitám v rámci oboru 2. Po úvodní teoretické části bude následovat workshop na téma Linie. Jedná se o akci inspirovanou metodou dvojice polských umělců Marie Parczewske a Janusze Byszewského z Laboratoria Edukaciji Twórczej (Warsava). Účastnící konference se díky vlastní tvůrčí aktivitě dostanou do pozice tvůrce díla, ale také návštěvníků i kritiků. Postup: výběr tématu, prostorová realizace, interpretace z pozice diváka díla autora. Přínosem pro účastníky je nabídnuté řešení složitého vztahu, bludného kruhu vazby učitel (tvůrce) a žák (tvůrce) odrážející se v různé míře ovlivnění kvality výsledků prací žáků. Dále pak uvědomění si zvoleného úhlu pohledu při vysvětlování předkládaných děl. 3. Diskuse účastníků na téma: Kam se ubírá VV na ZŠ? Jaká je pozice VV na ZŠ? Je důležité zprostředkovat umění dětem? Jak rozumět současnému umění? Jak vysvětlit současné umění dětem? Určeno komu: pedagogickým pracovníkům ZŠ, SŠ, ZUŠ, vedoucím výtvarných kroužků a ostatním zájemcům Číslo akce: Číslo akreditace: / Termíny a místo konání: od 13:00 hod. do 17:00 hod., SSŠ Brno, Hybešova 15, výtvarná dílna od 13:00 hod. do 17:00 hod., v jednání ZŠ Valtice, Růžová 38, 39 (bude upřesněno) od 13:00 hod. do 17:00 hod., Galerie města Blanska, Dvorská 2 Mgr. Ivona Ferencová, Ph.D. neplatí se žádné kurzovné, hrazeno z projektu

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K PRO ZŠ A MŠ

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K PRO ZŠ A MŠ Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K PRO ZŠ A MŠ 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...5 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 ŠKOLSKÝ MANAGAMENT... 4 METODY

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 0 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 0 9. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 0 9. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 0 9 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0 č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0. č. 1 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0. č. 1 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0 č. 1 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, při příležitosti

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 9. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 9. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 9 č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8 č. 5 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE O PRODEJI UČEBNIC A ŠKOLNÍCH POMŮCEK... 4 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením)

MODUL 1: ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI - (žák s LMP, poruchou autistického spektra, se zrakovým a sluchovým postižením) MÍSTO KONÁNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany, Na Valše 207, 389

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0. č. 2 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0. č. 2 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0 č. 2 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více