Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky Únor červen 2014 Kdo jsme Co Vám nabízíme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky Únor červen 2014 Kdo jsme Co Vám nabízíme"

Transkript

1 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky Únor červen 2014 Kdo jsme Členové našeho týmu mají dlouhodobou zkušenost s realizací seminářů a akcí pro pedagogy i žáky. Máme za sebou pedagogickou i metodickou zkušenost v rámci mateřských, základních, středních i vysokých škol. Vybraná témata konzultujeme s pedagogy, kteří stále učí a mohou usměrnit naše nápady a vize. V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické a manažerské činnosti. Více o nás a členech našeho týmu najdete na našich webových stránkách: Co Vám nabízíme Pečlivě vybíráme aktuální témata, která reagují na Vaše potřeby. Kvalita předkládaných seminářů je pro nás prioritní. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky, kteří zpravidla publikují a mohou Vám téma zprostředkovat i ve formě učebnic a odborných knih. Zároveň vycházejí z vlastní praxe a zkušeností s pedagogickou činností. Hodnocení našich dosavadních akcí naleznete zde: Semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT, pokud tomu tak není, vždy Vás na to upozorníme. Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty. Pokud se chcete stát spolutvůrci naší nabídky, informujte nás prostřednictvím ové adresy Zaplacením semináře získáváte: účast na semináři, okopírované materiály pro vlastní využití, drobné občerstvení a nápoje, osvědčení o absolvování akce. Níže uvedené akce mohou být aktualizovány. Nabídka bude průběžně doplňována o další zajímavé akce. Aktuální verzi můžete sledovat na Přihlašování Můžete využít on-line přihlášky umístěné na: Chcete-li zvolit nejjednodušší formu, napište nám na mail Váš zájem o účast na semináři. Nezapomeňte uvést téma semináře, Vaše jméno a titul, datum narození, školu, telefonický kontakt. Přihláška je platná v momentě potvrzení, které Vám od nás do 24 hodin přijde na . Pokud se tak nestane, kontaktujte nás, prosím, telefonicky:

2 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Storno Odhlašovat se můžete max. 5 dnů (včetně) před zahájením semináře. Dále se seznamte se storno-poplatky, jejichž nastolení je nutné pro bezproblémovou realizaci seminářů. Méně než 5 pracovních dnů před začátkem semináře: storno poplatek 50%. Méně než 2 pracovní dny před začátkem semináře: storno poplatek 100%. V případě závažných důvodů (nemoc, úraz, rizikové těhotenství apod.) je možná kompenzace až do výše 100% kurzovného a to pouze na základě písemné žádosti zaslané em nebo poštou a doložení zdravotního stavu lékařem. Pro výpočet stornopoplatku je rozhodující datum odeslání u nebo poštovního razítka žádosti o storno. Má-li za sebe účastník v momentě odhlašování náhradníka, na kterého bude kurzovné převedeno, neplatí se žádný storno poplatek. Platba Účast na semináři můžete platit bezhotovostně fakturu obdrží účastník na každé akci, splatnost faktury je 7 dní od dne konání akce. Platbu lze také provést v hotovosti přímo na semináři. Vaši volbu provedení platby označte v přihlášce na akci. Podrobné informace o platbě seminářů a akcí sdělíme vždy na základě konkrétního přihlášení. Většina programů určených pro DVPP je akreditováno MŠMT ČR, náklady lze tedy uhradit z finančních prostředků, které jsou na tuto oblast vyhrazené. Osvědčení o absolvování vzdělávací akce Na závěr akce získají účastníci osvědčení potvrzující proškolení v dané oblasti a ve stanoveném rozsahu. Platnost osvědčení v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je časově neomezená. Kontakty Mgr. Zuzana Týnková, jednatelka, sekce vzdělávání, tel.: Božena Turoňová, předsedkyně o. s., tel.: Fakturační údaje Bludiště. Právní forma: občanské sdružení. Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Účet: /0800, Česká spořitelna, pobočka, tř. TGM 14 Vyhrazujeme si právo na změnu termínu semináře a jeho zrušení. O případných změnách budou nejdéle 5 dnů před akcí informováni jen přihlášení. 2

3 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Únor :30-15: Pomoc při odstraňování dyslalií v předškolním věku a na 1. stupni ZŠ. PaedDr. Dana Kutálková; logopedka, autorka mnoha bestsellerů týkající se vývoje řeči u dětí Absolventi semináře budou seznámeni s nejčastějšími poruchami řeči u předškolních dětí a se základními principy terapie těchto poruch. Nejčastější poruchy řeči u předškolních dětí, jejich příznaky a příčiny se zaměřením na dyslalie. Základní principy terapie těchto poruch. Možnosti spolupráce odborníků ve zdravotnictví a ve školství. Postupy podporující proces odstraňovaní poruch řeči (dyslalie) v předškolním věku. Poruchy řeči ve školním věku, jejich důsledky a možnosti jejich ovlivňování. Konkrétní ukázky a příklady jednotlivých metodických kroků a přístupů. Toto pojetí směřuje k tomu, aby pomoc při odstraňování dyslalie nebyla pro dítě nepříjemnou zátěží, ale příjemnou hrou. 790, :30-15: Management školní třídy PhDr. Richard Braun, PhD.; školní a klinický psycholog, psychoterapeut, učitel na FF UK. Seminář poskytuje základní orientaci v nástrojích vedení dětského kolektivu školní třídy. Pedagogům často chybí nástroje, jak kromě výuky také směrovat školní třídu. Frekventanti se budou zabývat formami odměn a trestů, motivačními aktivitami, intervenčními postupy vůči třídě, setkají se informativně i se základními diagnostickými nástroji. Prostor bude věnován i kazuistikám, které si pedagogové přinesou ze svých škol. Závěr semináře je věnován prevenci syndromu vyhoření u pedagoga. 900, :30-14: Přijímací řízení Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby nebo Rozhodování ředitele školy ve správním řízení a mimo správní řízení. RnDr. et Ing. Eva Urbanová; lektorka, Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho vedení, tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování, užívání razítek, náležitosti rozhodnutí/usnesení a dalších dokumentů ve spisu, evidence dokumentů (podací deník vs. software elektronické spisové služby), oznamování rozhodnutí o přijetí do MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, odesílání dokumentů ve správním řízení, jejich doručování, lhůty, 3 690,-

4 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ odborná referentka odboru školství a sportu, Krajský úřad Středočeského kraje odvolací řízení, autoremedura, ukládání správních spisů ve škole (kde, jak dlouho, nahlížení do uzavřených spisů), nejčastější chyby při rozhodování ředitele školy, aktuality k datu konání semináře Hygienické minimum a údržba systému HACCP V současné době, díky flexibilnímu přístupu k výrobě pokrmů, který je prezentován Evropskou legislativou, nabývá na důležitosti školení personálu. Při flexibilním přístupu je totiž nesmírně důležitým faktorem zabezpečení bezpečnosti pokrmů právě znalost hygienické problematiky, a to veškerým personálem. 590,- Eva Bartoňová, 15 let pracovala ve státní správě na hygienické stanici v Praze, dnes řídí úspěšnou společnost Hygiena - Konzult Provozovatel, který je primárně zodpovědný za bezpečnost potravin, tak získá větší jistotu, že budou bezpečné potraviny skutečně vyráběny, navíc je jeho povinností zabezpečit v pravidelných intervalech školení veškerého svého personálu a vést o tom písemné záznamy. Systém HACCP je preventivních ochranným mechanizmem, který, pokud je správně vytvořen a používán, by měl garantovat, že v provozovně jsou vyráběny bezpečné potraviny. V současné době, spolu se školením personálu, nabývá neustále na důležitosti, a to zejména v souvislosti s Evropskou legislativou. Březen :30-14: Leadership šéf, nebo leader? Motivační rozhovory. Mgr. Andrea Vedralová, lektorka, mediátorka, koučka s praxí ředitelky na ZŠ V tomto semináři se zaměřujeme na vedení týmu leadership, motivaci k výkonnosti, změnu a její řízení, efektivní rozhodování v týmu a řešení konfliktních situací. Osobnostní typy, přednosti a slabiny osobnostních typů. Vůdcovské dovednosti: lidské potřeby, schopnost být přirozenou autoritou, charisma Pochopení druhých a schopnost asertivní komunikace. Leader komunikátor. Základy efektivní komunikace, řešení konfliktních situací. Efektivní rozhodování v týmu Schopnost motivovat tým- vedení s vizí, se zaujetím a odvahou. Měření pokroku a úspěchu. Hodnocení a sebehodnocení v leadershipu. 720, :00-14: Dyslexie První příznaky dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie v předškolním věku. Včasná diagnostika jako základ další práce s dítětem a s rodiči. Osvojení poznatků a praktických postupů v 790,- 4

5 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ v předškolním věku; Doc. PaedDr. Olga Zelenková, CSc., autorka stejnojmenné publikace vydané v nakladatelství Portál oblasti pedagogické diagnostiky. Náměty pro práci s dětmi předškolního věku. Na základě konkrétních ukázek budou objasňovány základní pojmy: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, specifické poruchy učení a chování, pedagogická diagnostika, metody pedagogické diagnostiky. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Diagnostika rizikových dětí v předškolním věku. Naše a zahraniční testy, diagnostické nástroje. Prevence obtíží. Individuální programy. Východiskem je knížka nakladatelství Portál: Dyslexie v předškolním věku? ADD/ADHD v praxi; Doc. PaedDr. Olga Zelenková, CSc., autorka mnoha publikací z oboru speciální pedagogiky ADHD, ADD a LMD pojem, definice. Příčiny projevy, poznatky nových výzkumů. Osobnost dítěte s ADHD, ADD. Zvláštnosti chování. Reedukace u nás a v zahraničí. Dětská agresivita hledání možných příčin a následných kroků. Spolupráce s rodiči. Doporučení pro práci s dětmi s kázeňskými problémy na základě rozboru příčin obtíží. Duben , :30-13: Metody psaní u leváků; Mgr. Ivo Vodička, lektor a provozovatel jediných českých specializovaných www stránek o levácích a leváctví. Autor publikací: Nechte leváky drápat, Portál, Základní tematické okruhy: - leváctví - dysfunkce nebo varianta? - vyhláška ministerstva školství o práci s leváky - průkopník řešení problematiky leváků ve školství - stranová nevyhraněnost - horní způsob psaní neboli drápání - uspořádání pracoviště pro leváky - držení tužky prsty - špetkovitý úchop; sed, poloha sešitu a předlohy při psaní - spojité a nespojité písmo - český vzor školního písma - tah a tlak při psaní - kyvný pohyb ruky při psaní a pohyb "od středu těla ven" - psací pomůcky a jejich konstrukce - psací pomůcky pro leváky a práce s nimi - metodika nácviku psaní leváka učitelem pravákem - hodnocení leváků při nácviku psaní do sešitů a na tabuli - problematika učitelů - leváků na I. stupni ZŠ - práce s rodiči leváků a kontakt s PPP - odborná literatura o leváctví. 590,- ZUŠ Chodov, Nám.ČSM 693, Chodov Cesta k sobě; Zážitkové setkání zaměřené na hlubší sebepoznání pomocí arteterapeutických a muzikoterapeutických technik. Termínu "hlubší sebepoznání" se není třeba ani trochu obávat, se získanými poznatky může naopak každý dále pozitivně pracovat. Setkání je 550,- 5

6 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Lev Havlíček a Mgr. Andrea Havlíčková určené pro všechny dospělé, kteří potřebují v dnešní uspěchané době oddych a uvolnění. Květen 2014 ZUŠ Chodov, Nám.ČSM 693, Chodov Základy dirigování pro žákovské sbory a orchestry; Mgr. Kamila Zenklová, učitelka na ZUŠ housle, zpěv a dále soukromě hlasovou výchovu a nápravu hlasu. Na Konzervatoři v Brně vyučuje hudební teorii a diriguje velký školní sbor. V Brně vede speciální pěvecký sbor Sebranka. Vedete hudební těleso a nevíte si rady? Potřebujete průpravu v dirigování sboru nebo orchestru? část 1. Dirigování - přehled všech základních schémat, rytmické přechody, dynamika, zrychlování, zpomalování, legato, staccato, akcenty, nástupy na jednotlivých dobách, závěry, koruny, funkce každé ruky u sboru a orchestru, popis způsobu práce s tělesem - nácviku (obecně), specifika dělených zkoušek, orientace v partituře, dramaturgie (obecně). část 2. Práce s vokálním tělesem (dětský sbor - stejné hlasy, mládež. sbor, komoráček, smíšený sbor) - hlas. hygiena, rozezpívání, přehled rozsahů, jak učit vícehlasý zpěv - metodický postup, postup při samotné zkoušce, výběr repertoáru, práce s textem. část 3. Jak sestavit vlastní hudební těleso (smyčcové, dechové, smíšené) a práce s ním, zvuková vyrovnanost, doprovod jiného nástroje, příp. zpěvu, výběr repertoáru. 750,- Červen :00-14: Dvacet čtyři měsíce - aneb změny v právních předpisech za poslední dva roky a jejich vliv na řízení a dokumentaci školy; PaedDr. Jan Mikáč, vynikající lektor s dlouholetou praxí ředitele školy Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledních 24 měsíců, zejména u pracovně právních vztahů, propojení zákoníku práce s občanským zákoníkem, hospodaření škol. Jaké z nich vyplývají požadavky na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, např. personální, organizační, pracovně právní, hospodářské. Co je nutné změnit ve směrnicích školy, smlouvách, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, ČŠI, Inspektorátů práce, zřizovatele. Rozbor skutečných dokumentů ze škol, vzory správného řešení dokumentů a vnitřních předpisů škol. Ukázky chybných řešení a jejich důsledky pro práci škol, hodnocení ředitelů. Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli školy. 980,- 6

7 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Konkurzy na místa ředitelů škol, příprava na ně, hodnocení vlastní práce, koncepce rozvoje :00-13: Personální práce na ZŠ a MŠ PaedDr. Jan Mikáč, vynikající lektor s dlouholetou praxí ředitele školy Právní předpisy a dokumentace pro vedení personální agendy. Výběr zaměstnanců a související administrativa - volná místa, výběrová řízení. Osobní spis, doklady nutné před vznikem pracovního poměru, doklady doplňované během pracovního poměru a po jeho skončení. Jejich obsah a náležitosti, postupné doplňování, archivace. Zpracování a evidence osobních a citlivých údajů. Organizační směrnice důležité pro personální agendu. Co je nutné změnit v personální dokumentaci v souvislosti s novou úpravou pracovně právních vztahů po Povinnosti před vznikem pracovního poměru, při změně pracovního poměru a jeho skončení. Kontrola dodržování pracovně právních předpisů. Pro posluchače jsou k dispozici vzory dokumentů. Seminář je určen pro vedoucí i administrativní pracovníky, kteří se věnují personální práci. 980,- ZUŠ Chodov, Nám.ČSM 693, Chodov Od rozcvičky k pódiu; PaedDr. Lenka Pospíšilová, vyučuje na seminářích pro učitele HV v Čechách, v Německu, Polsku, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Portugalsku, Litvě, Chorvatsku, Turecku, Slovinsku, Finsku, Austrálii, Tasmánii, Hong -Kongu a Americe. Od roku 1996 působí jako stálá lektorka mezinárodních seminářů, které pořádá rakouská nadace C. Orffa. Jak vést děti k souhře, kombinace klasických i orffovských nástrojů (bicích i melodických), výběr repertoáru, hra na tělo i hlasová výchova. Účastníci si osvojí základní znalosti a dovednosti týkajících se hry na lehce ovladatelné nástroje (rytmické i melodické Orffův instrumentář) a uvědomí si možnosti jeho využití v praxi. Dále si prohloubí znalosti týkajících se spojení hudby, slova a pohybu s doprovodem klasických i orffovských nástrojů. Vyzkouší si, jak lze pracovat v hodinách HV s dechem, hlasem a psychosomatickými možnostmi vlastního projevu. Získají náměty na hudebně pohybové hry, cvičení, improvizace, rytmizace a melodizace textů. Lektorka při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy. Hudební výchovu představuje v co možná nejširším kontextu s ostatními výchovami a se silným sociálním podtextem. Společné muzicírování je především důvodem ke společnému prožitku a radosti ,-

8 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ ZUŠ Chodov, Nám.ČSM 693, Chodov Práce s žáky s SPU a SPCH na ZUŠ a SUŠ Mgr. Helena Pěnkavová, speciální pedagožka, lektorka SVP základní charakteristika a projevy žáka s SPU a SPCH. Zásady a principy práce se žákem se SVP na ZUŠ. Dominance hemisfér jako ukazatel našeho profesního zaměřování, tak především diagnostickým kritériem pro volbu učebního stylu, též motivačním činitelem pro výběr mimoškolní činnosti, ve které má dítě, či žák, možnost uplatnit své vlohy, talent, či nadání, nebo jen přijít k poznání a prožitku. Právě onen prožitek je tvůrcem paměťové stopy, která zůstává uložena po celý život. Nic, co prošlo amygdalou, již nezapomeneme. Rozvoj sluchového a estetického vnímání, fantazie, pozornosti na ZUŠ jako krok k úspěchům na ZŠ. Sebevnímání a sebepřijímání důležitý aspekt při osobnostním a sociálním rozvoji u žáka s SVP. Prožitek úspěchu vědomí silných stránek. 500,- Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1, Karlovy Vary, společenský sál :30-12: Žák se zdravotním omezením ve školní třídě. (diabetes, epilepsie, astma bronchiále) Bc. Dana Russová, Záchranná služba Ústí nad Labem, lektorka org. Sestra.in V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří mají chronické zdravotní problémy. V případě záchvatových stavů by měl umět adekvátně reagovat a poskytnout žákovi okamžitou pomoc. Dále je třeba, aby byl seznámen se specifiky péče o žáky s různým zdravotním omezením a mohl tak předejít rizikům, která z jejich onemocnění vyplývají. Žák s diabetes mellitus (DM) Základní informace o chorobě a příznacích, druhy DM, komplikace DM hypo a hyperglykémie. Dietoterapie, léčba inzulínem. Zásady pro aplikaci, seznámení s pomůckami pro diabetiky. První pomoc při akutních stavech u žáka s DM (hypoglykémie, hyperglykémie). Žák s astma bronchiále Základní informace o chorobě a příznacích, patofyziologie astmatu. Diferenciání diagnostika dušnosti. Informace o lécích pro léčbu astmatu a seznámení s manipulací s jednotlivými aplikátory. První pomoc při astmatickém záchvatu, vhodný režim astmatika. Žák s epilepsií Základní informace o chorobě, projevy záchvatu a diferenciální diagnostika křečí. První pomoc při epileptickém záchvatu a informace o lécích a režimu epileptika. Pedagog a akutní stavy ve školní třídě. První pomoc při bolestech břicha, zvracení, dušnosti a mdlobě. Šokové stavy a první pomoc při šoku. Nejčastější úrazy u dětí, zástava krvácení, polohování a základ ošetření zlomenin. 520,- 8

9 Bludiště, náměstí Dr. Horákové 1201/5, IČ: DIČ: CZ Akce na zakázku Vedle seminářů určených všem zájemcům jsme se zaměřili na přípravu kvalitních akcí (nejen) pro pedagogické sbory. Ty je možné objednávat v průběhu celého roku. Pokud bude mít z jednoho pedagogického sboru o seminář zájem jen pár z Vás, nabídneme v domluvený termín seminář i jiným zájemcům a uskutečníme v námi pronajatých učebnách. Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Nabídku konkrétních akcí včetně anotace, hodinové dotace a ceny naleznete na Všechny uvedené semináře jsou akreditované MŠMT ČR, účastníci získají platné osvědčení. Aktuální nabídka seminářů: Alternativní a augmentativní komunikace ve výuce. Být grázlem je snazší. Dramatická výchova jako prostředek tvorby projektů zaměřených na rozvoj kreativity. Drogy a drogové závislosti. Emoční inteligence - základ pro zvýšení odpovědnosti. Emoční školička emoční inteligence dětem. Hry s komunikací. Jak motivovat žáka k učení. Jak pomoci žákům zvládat stres. Jak vychovat rytíře a dámy. Jiný mezi stejnými - základní principy inkluzívního vzdělávání. Odvaha být autoritou. Prevence syndromu vyhoření. Somatické a psychické nápadnosti vyplývající z přetěžování dětí. Třídnické hodiny a jejich realizace v praxi. Týmová spolupráce ve škole. Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy. Umění koncentrace cesta ke klidu a úspěšnému učení. Výchova a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. Výchovné styly a jejich přesah do školní praxe. Základy krizové intervence pro pedagogy. Ztráty v životě dítěte z pohledu učitele. 9

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s.

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011. I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I.E.S. jaro - léto 2011 I.E.S. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Sdružení Podané ruce, o.s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce č. j. 20 961/05-25 Akreditováno MPSV jako vzdělávací instituce

Více

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika

Spolupráce s asistentem pedagoga. Metodika 1 Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Spolupráce s asistentem pedagoga Metodika Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 TENTO PROJEKT

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více