listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listy TRHOVOSVINENSKÉ Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý"

Transkript

1 TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Patron trhovosvinenských ochotníků by letos byl stoletý listy Otto Schwarzmüller, po němž se jmenuje ochotnický divadelní soubor v Trhových Svinech, by letos 2. února oslavil 100 let. Zemřel 26. května 2003 v 89 letech. Narodil se na české straně Gmündu rodičům Jiřímu a Kristě (za svobodna Krísové) Schwarzmüllerovým. Tato část rozděleného města se dle poválečné mírové smlouvy v roce 1920 přejmenovala na České Velenice. Bydlel na Vitorazské třídě, kde měl jeho otec holičství. Ve Velenicích jako žák vypomáhal při učitelském divadle, které hrávalo ve Společenském domě Beseda; tady vypomáhal i hercům z hostujících divadelních společností. Za odměnu mohl pobývat s herci a jejich dětmi. Tak začala jeho láska k divadlu. Po vyučení převzal Otto otcovu živnost a stal se holičem. Roku 1940 se přestěhoval do Trhových Svinů, které byly posledním větším sídlem nejblíže k jeho rodnému městu a kde se v březnu téhož roku oženil se svou celoživotní partnerkou Blaženou, roz. Steinbauerovou. Otevřel si zde holičství. Brzy po příchodu do Trhových Svinů začal působit ve Vzdělávacím, zábavním a ochotnickém spolku Tyl jako herec, výtvarník a později i jako režisér. V květnu 1960 jej požádali z ONV v Českých Budějovicích, aby dočasně přijal místo ředitele nově stavěného kulturního domu. Samozřejmě, že byl u stavby od jejího prvopočátku. Měl i několik připomínek ke stavbě a k samotnému projektu. Na jeho popud bylo například zešikmeno hlediště, a tím docílen větší výhled a pohodlí diváka. Po půl roce převzal ředitelství František Ebenhöh, který setrval v této funkci do roku Když z ONV opět přišli za Ottou Schwarzmüllerem, doporučil jim Karla Haška. Ochotnické divadlo bylo jeho celoživotní láskou, s velkou péčí budoval a ošetřoval svou zahradu, která byla jeho druhým koníčkem. Do poslední chvíle hrál divadlo, kde působil jako herec, režisér, kulisák a smírčí článek ve vášnivých debatách při přípravách představení. Představení Limonádový Joe v roce 2003 bylo posledním, ve kterém vystupoval. Jubilejní rok 2014, v němž si také připomeneme 10 let od pojmenování ochotnického souboru Divadlem Otty Schwarzmüllera, oslaví herci způsobem, který by Ottu skutečně potěšil přípravou nového představení, tentokrát klasického divadelního kusu. Můžeme se totiž těšit na Lucernu Aloise Jiráska, v níž i Otto před léty exceloval v roli starého vodníka Ivana. Určitě ochotníkům seshora přeje štěstí, kterého na jevišti před publikem není nikdy dost. P. Vicková s použitím textu J. Čajana Jako vodník Ivan Lucerna 1985 Otto a Blažena Schwarzmüllerovi v roce Ročník XXII AKTUÁLNÍ TÉMA Rozpočet města Když dětem není zvěř lhostejná Italský zápisník GTS 3/... pár slov k rozpočtu města Sestavování rozpočtu na další rok není jednoduchá ani krátkodobá záležitost. Prvním krokem je dobře spočítat příjmy. Nejvýznamnější položkou obecních rozpočtů jsou výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení. strana 4-5 Když dětem není zvěř lhostejná K tomu, aby z dětí vyrostli dobří lidé, je zapotřebí vychovávat je s láskou k přírodě, kterou si je třeba chránit, protože bez ní se neobejdeme, zatímco ona bez nás ano. Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi a věřte, že je na tom pořádný kus pravdy. strana 5-6 Italský zápisník GTS 3/ Morituri te salutant Koloseum je bezesporu jedinečným výtvorem světové architektury. Pro studenty však byla jeho návštěva zároveň poučením o temných stránkách lidských dějin. Vždyť ještě v počátcích novověku byly veřejné popravy žádanou zábavou a kratochvílí.. strana 11-12

2 STRANA 2 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 USNESENÍ z XVII. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 16. prosince 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Trhových Svinech Přítomno: 23 zastupitelů Hosté: Ing. Ježík, Ing. Součková zástupci ČEVAK a.s. Zastupitelstvo města rozhodlo o dvousložkové ceně vodného a stočného pro Město Trhové Sviny včetně místních částí Něchov a Todně na rok 2014 následovně: Kapacita vodoměru (m 3 /hod.) DVOUSLOŽKOVÁ CENA ROK 2014 Pohyblivá složka vodného (Kč/m 3 )/(pevná složka Kč/rok) Pohyblivá složka stočného (Kč/m 3 )/(pevná složka Kč/rok) Celkem Kč/rok do 2,5 31,36 / ,99 / do 6 31,36 / ,99 / Ceny jsou uvedeny bez DPH. ( pro 22, zdržel 1) schválilo rozpočet města na rok 2014 v úrovni paragrafů rozpočtové skladby ve výši Kč včetně financování. Příjmy se skládají z rozpočtových příjmů ve výši Kč. Výdaje se skládají z rozpočtových výdajů ve výši Kč a ze splátek půjček a úvěrů ve výši Kč. Výše příspěvků pro příspěvkové organizace města činí: Mateřská škola Trhové Sviny Kč, Základní škola Trhové Sviny Kč, Městské kulturní středisko Trhové Sviny Kč, Zdravotní zařízení poliklinika Kč. ( pro 22, zdržel 1) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 15/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 23) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 16/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 23) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 17/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku 00,00 Kč. ( pro 23) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 18/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 23) vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 19/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 23) souhlasí s Územně energetickou koncepcí zpracovanou pro Město Trhové Sviny. ( pro 23) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek parc.č. 260/25 o výměře 42 m 2 v k.ú. Trhové Sviny, manželům Čermákovým, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. (pro 23) rozhodlo prodat pozemek parc.č. st. 43/1 o výměře 329 m 2 v k.ú. Březí u Trhových Svinů manželům Hrdinovým, České Budějovice, za cenu 50,- /m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 23) rozhodlo prodat pozemek parc.č. 3389/7 o výměře 9 m 2 v k.ú. Trhové Sviny panu J. Krátkému, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM v Trhových Svinech tj. 120,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatel. ( pro 23) rozhodlo prodat nově zaměřený pozemek díl a o výměře 29 m 2 (oddělený od parc.č. 1130/2) v k.ú. Otěvěk manželům Seidlerovým, České Budějovice, za cenu stanovenou ZM v Otěvěku tj. 70,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 23) rozhodlo směnit nově zaměřený pozemek díl b o výměře 10 m 2 (oddělený z parc.č. PK 2245) v k.ú. Otěvěk v majetku Města Trhové Sviny za nově zaměřený pozemek parc.č. 2245/11 o výměře 4 m 2 v k.ú. Otěvěk v majetku manželů Pilbauerových, České Budějovice, s tím, že manželé Pilbauerovi doplatí městu rozdíl v hodnotě pozemků, tj. INFORMACE Z RADNICE 420,- Kč. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. ( pro 23) rozhodlo revokovat usnesení ZM č. 118/2013 ze dne ( pro 22, zdržel 1) a rozhodlo prodat pozemek parc.č. 3922/7 o výměře m 2 v k.ú. Trhové Sviny státnímu podniku Povodí Vltavy za cenu ,- Kč a souhlasí s Kupní smlouvou, uzavíranou mezi státním podnikem Povodí Vltavy, Holečkova 8, Praha 5 a Městem Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pozemky pod Farským potokem) ( pro 21, zdržel 2) rozhodlo koupit pozemek parc.č. 1622/13 o výměře 68 m 2 v k.ú. Jedovary od J. a M. Jandových, Veselka, za cenu stanovenou zastupitelstvem města v Jedovarech, tj. 50,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem uhradí město. ( pro 23) rozhodlo koupit nově zaměřené pozemky parc.č. 145/69 o výměře 22 m 2 a parc.č. 145/70 o výměře 118 m 2 v k.ú. Trhové Sviny od paní M.Němcové, Trhové Sviny, za cenu stanovenou zastupitelstvem města v Trhových Svinech, tj. 120,- /m 2. Náklady spojené s převodem uhradí město. ( pro 23) rozhodlo zpětně odkoupit garáž č. 5 - budovu bez č.p./garáž na pozemku parc.č. st. 1388, pozemek parc.č. st v k.ú. Trhové Sviny o výměře 20 m 2, od pana V. Rolínka, Trhové Sviny, za ,- Kč. ( pro 15, proti 5, zdržel 3) rozhodlo prodat pozemek parc.č. 2193/3 o výměře 850 m 2 v k.ú. Trhové Sviny manželům Pařízkovým, Trhové Sviny, za cenu stanovenou ZM na Rejtech tj. 80,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem uhradí žadatelé. ( pro 23) schválilo název nově vzniklé ulice U Cihelny, která je vymezena pozemky: č.p. KN 464/4, č.p. KN 3858/1, č.p. KN 502/10, č.p. KN 502/8, č.p. KN 448/4, č.p. KN 548/12 v katastrálním území Trhové Sviny. ( pro 21, zdržel 2) schvaluje Darovací smlouvu MV /KAP-2013, jejímž předmětem je bezúplatný převod majetku, který byl městu zapůjčen pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy na úseku správních a dopravních evidencí a pověřuje starostu jejím podpisem. ( pro 23) bere na vědomí dopis Města Borovany o poskytnutí finančního příspěvky pro Domov pro seniory Chvalkov. ( pro 23) bylo informováno o žalobách podaných na Město Trhové Sviny. (Žaloba Mgr. F. Švepeše ve věci zrušení Opatření obecné povahy, územní plán T.Sviny. Žaloba p. Pella ve věci odstranění stavby na pozemku. V obou případech bylo rozhodnuto ve prospěch města a žaloby byly zamítnuty. Žaloba p. J. Ptáčníka ve věci uhrazení požadovaných finančních úhrad pozůstalým nebyla zatím soudně projednána.) schvaluje OZV č.2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška nabude účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. ( pro 23) viz níže podrobněji schvaluje rozpočtové opatření číslo 20/2013: změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,00 Kč. ( pro 23) Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. x/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne usnesením č. 196/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., (Pokračování na další straně)

3 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 3 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Článek 1 Mění se čl. 5 odst. 4 a to následovně: (4) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1 a odst. 3, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Článek 2 Doplňuje se čl. 6 odst. 1, kdy se za písmeno i) vkládá následující text: j) poplatníci dle Čl. 2 odst. 1 písm. b), pokud se jedná o nemovitost v neobyvatelném stavu (např. zbořeniště), kde nedochází k produkci žádného odpadu Článek 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení. Zápis z 25. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města rozhodla podat žádost o dotaci ze SFDI na výstavbu cyklostezky za pilou a souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 15% skutečných nákladů. ( pro 7) rozhodla zachovat pojištění vozidel u ČSOB. ( pro 7) z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí Rada města schválila příspěvek na občerstvení ve výši 160,- Kč na jednoho zaměstnance na předvánoční schůzi Městského úřadu v Trhových Svinech, která se bude konat ( pro 7) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v k.ú. Rankov u T. Svinů s firmou Farma Veselka s.r.o., Otěvěk 32, Trhové Sviny ze dne a pověřuje starostu jeho podpisem. (nová smlouva bude uzavřena po dokončení digitalizace) - ( pro 7) rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemků v k.ú. Otěvěk s firmou Farma Veselka s.r.o., Otěvěk 32, Trhové Sviny ze dne a pověřuje starostu jeho podpisem. (nová smlouva bude uzavřena po dokončení digitalizace) - ( pro 7) z 27. jednání rady města, které se konalo v úterý Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2013 a předkládá ZM na vědomí. Změny v příjmech i výdajích o celkovou částku ,70 Kč. ( pro 7) z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí Omluven: Ing. N. Holý Bustová Rada města rozhodla, že se Město Trhové Sviny připojí k petici za záchranu pošt na venkově. (pro 6) schválila cenovou nabídku firmy Stavební poradna České Budějovice na zpracování VŘ na dodavatele stavby Komunikace IV. třídy Trhové Sviny Otěvěk v souladu s platnou legislativou a v souladu s podmínkami ROP ve výši ,- Kč bez DPH v případě, že bude realizováno jako zjednodušené podlimitní řízení, nebo ,- Kč bez DPH v případě, že VŘ bude realizováno jako zakázka malého rozsahu. ( pro 6) rozhodla pokračovat v jednání o možnosti získání dotace na rekonstrukci budovy TKB z Regionální operačního programu Jihozápad. ( pro 6) souhlasí s prodejem pozemků a doporučuje ZM prodat pozemky parc. č. 2225/7 o výměře 91m 2, parc.č. 2225/8 o výměře 8m 2, parc. č. 2225/9 o výměře 54m2 a parc. č o výměře 359m2 v k.ú. Trhové Sviny panu F. Noskovi, České Budějovice, za cenu stanovenou ZM na Rejtech tj. 80,- Kč/m 2. ( pro 6) byla informována o novelizovaném ustanovení zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, týkajících se financování nových kanalizačních a vodovodních přípojek. souhlasí s výměnou bytu č. 5 ul. Branka 593 a bytu č. 7 v ulici Třebízského 804 mezi stávajícími nájemníky ( pro 6) souhlasí se změnou splátkového kalendáře vyúčtování záloh za služby za rok 2012, za byt č.7 ul. Třebízského 804, s podmínkou ukončení všech splátek do konce roku (pro 6) souhlasí s opravou průchodu a schodiště v č.p. 92, Žižkovo náměstí, T.Sviny a s úhradou podílu nákladů na opravu. ( pro 6) schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2014 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele dle předloženého návrhu. Závazný ukazatel rozpočtu: prostředky na potraviny nelze čerpat na jiné výdaje. ( pro 6) schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Trhové Sviny na rok 2014 ve výši Kč včetně příspěvku zřizovatele dle předloženého návrhu. Závazný ukazatel rozpočtu: prostředky na potraviny nelze čerpat na jiné výdaje. ( pro 6) schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2014 ve výši Kč dle návrhu. Závazný ukazatel rozpočtu: prostředky na opravy a udržování nelze čerpat na jiné výdaje. ( pro 6) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na rok 2014 dle návrhu. Výnosy včetně příspěvku zřizovatele jsou Kč, náklady Kč. Závazný ukazatel rozpočtu: prostředky na opravy a udržování nelze čerpat na jiné výdaje. ( pro 6) schválila reprefondy. ( pro 6) souhlasí s vrácením zálohy 8 500,- Kč panu J. Steinbauerovi, která byla složena za účelem zřízení přípojky plynu pro nemovitost č.p. 221 v místní části Rejta, která nebyla realizována. ( pro 6) ukládá SÚMM připravit návrh nové vyhlášky o dani z nemovitosti. ( pro 6) byla informována o ukončení nájemní smlouvy na pronájem bufetu v KD a ukládá MěKS vypsat výběrové řízení na tyto prostory. ( pro 6) ukládá SÚMM jednat s panem Machartem o zpřístupnění cesty za pilou od Hanzlů mlýna. ( pro 6) ukládá SÚMM připravit možnosti parcelace pozemků v okolí KD na Rejtech k případnému prodeji a předložit pro jednání rady ( pro 6) byla informována o děkovném dopise od Celní protidrogové jednotky Č. Budějovice za součinnost, příkladnou ochotu a profesionální přístup strážníků A. Fajtla, J. Konárka a F. Bartoše při realizaci trestního spisu. Mgr. V. Korčaková Výzva k podání žádosti o dotace pro neziskové aktivity ve Městě Trhové Sviny Živé město 2014 Dle Pravidel pro poskytování dotací pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny mohou o dotace zažádat neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící v Trhových Svinech, právnické osoby a fyzické osoby, které se zabývají neziskovými aktivitami souvisejícími s Trhovými Sviny. Žádosti musí být na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo na php?id=232 (zde najdete i pravidla pro poskytování dotací a formulář k jejich vyúčtování) Vyplněné formuláře je možné zasílat poštou na adresu Městského úřadu, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny nebo odevzdat osobně na podatelně MěÚ do 3. února Přehled priorit při poskytování dotací pro rok 2014 : podpora aktivit propagujících město podpora aktivit organizované a neorganizované mládeže podpora subjektů soustřeďujících se na práci s dětmi a mládeží podpora neziskových aktivit občanů a sdružení občanů podpora aktivit seniorů S případnými dotazy se obracejte na p. místostarostku Mgr. Věru Korčakovou - tel

4 STRANA 4 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 Rozpočet 2014 Město Trhové Sviny ROZPOČET 2014 Rozpočet dle paragrafů Město Trhové Sviny: Rozpočet dle paragrafů VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM Paragraf Popis Kč Paragraf Popis Kč 1014 ozdrav.hosp.zvíř,plodin-deratizace daň z příjmů FO ze závislé čin ost.zál.lesního hospodářství daň z příjmů FO ze SVČ silnice daň z příjmů FO z kapitálových výn ostatní záležitosti pozemních komunikací daň z příjmů PO veř. sil. doprava aut. zastávky daň z příjmů PO za město BESIP DPH ost. zál. v silniční dopravě poplatky za odnětí pozemků f.lesa pitná voda poplatky za likvidaci komunál.odpadu odvádění a čištění odpadních vod poplatky ze psů úpravy drobných vodních toků poplatky za užívání veř.prostranství vodní díla v zemědělské krajině odvody z loterií apod. kromě VHP činnost ost.org.st.spr. ve vod.hosp poplatky za zkoušky řidičů předškolní zařízení odvody z VHP základní školy správní poplatky ostatní záležitosti kultury daň z nemovitostí zachování a obnova kult.památek x daňové příjmy celkem ost.zál.sdělovacích prostředků splátky půjček od podniků zájmová činnost v kultuře splátky půjček od obyvatelstva ostatní kultura x nedaňové příjmy sport.zař.v maj.obce přijaté transfery od obcí ost.tělovýchovná činnost dotace na státní správu příspěvek na LSPP x přijaté dotace ost.ambulantní péče převody vl. Fondům - sociální bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví lesy pěstební činnost nájemné územní plánování průmysl příjmy z těžby komunální sl.a úz.rozvoj bezpečnost sil.provozu nebezpečné odpady příjmy z vodohospodářského majetku komunální odpady příjmy z rybníků ostatní odpady odvod z IF PO - MŠ prevence vzniku odpadů odvod z IF PO - ZŠ likvidace černých skládek příjmy z hudební činnosti chráněné části přírody příjmy z infocentra vzhled a veřejná zeleň příjmy za TS listy ekol.výchova odvod z IF PO - MěKS ostatní ekol.záležitosti sport zaříz. příjmy z pronájmu pečovatelská služba příspěvek odvod z IF PO - ZZP domovy - DPS bytové hospodářství ost.zál.soc.věcí nebytové hospodářství ochrana obyvatelstva pohřebnictví poskyt služeb bezpečnost a veř.pořádek kotelna příjmy z pronájmu zař požární ochrana dobrovolná kom.služby a prodej poz.a nem zastupitelstva obcí svoz komunálních odpadů činnost místní správy svoz ostatních odpadů obecné výdaje z fin.operací prodej surovin ze sb. Dvora pojištění pečovatelská služba nájem převody vl. Fondům - sociální bezpečnost sankce daň z příjmu za město ostatní příjmy místní správy finanční vypořádání min.let přijaté úroky FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ splátky půjček a úvěrů Výdaje včetně financování Příjmy včetně financování pár slov k rozpočtu města Sestavování rozpočtu na další rok není jednoduchá ani krátkodobá záležitost. Prvním krokem je dobře spočítat příjmy. Nejvýznamnější položkou obecních rozpočtů jsou výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení. V minulém roce, kdy začalo platit nové rozpočtové určení daní (RUD), jsme museli tuto položku odhadnout, i když na základě kvalifikovaných doporučení. Výnosy z těchto daní přichází od státu během celého roku a to v různé výši. Až na konci roku jsme tedy mohli konstatovat, že náš odhad byl velmi dobrý, proto z něj vycházíme i v rozpočtu pro rok Protože jde o velmi významnou položku, a protože i naše město bojovalo za změnu v rozdělování daní, zastavím se u ní podrobněji. V roce 2012 byl příjem města z RUD 38,5 miliónu Kč. V roce 2013 to bylo 51,3 miliónu. Od této částky však musíme odečíst téměř 2 milióny, což jsou příjmy z výherních hracích přístrojů, které dříve nebyly součástí RUD, a 1 milión Kč, o který byl (Pokračování na další straně)

5 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 5 zkrácen příspěvek na výkon státní správy. Můžeme tedy dopočítat, že nové RUD nám přineslo téměř 9,8 miliónu korun (nutno podotknout, že během roku to nevypadalo až tak optimisticky, výše došlých výnosů byla různá a opravdu potěšující byl až příjem z posledních dnů roku.) Výše výnosu na jednoho občana města tedy vzrostl na přibližně 9,7 tis. Kč z loňských 7,7 tis. Kč ( byly však i roky, kdy výnos na občana byl pouhých 6,8 tis. Kč). Snad jsme tedy na začátku lepších časů, časů spravedlivějších i k menším městům. Velmi dobrou zprávou je nesporně také snížení částky na splátky půjček a úvěrů, která je v roce 2014 rozpočtována na 5,7 mil Kč, oproti loňským 10,2 mil Kč a předloňským 8,9 mil. Kč. V loňském roce sice přibyla zastupitelstvem města schválená půjčka na přístavbu KD, která ročně činí 1,7 mil. Kč, ale na začátku letošního roku bude splacena půjčka na kogenerační jednotku Tepelného hospodářství TS, stejně jako půjčka na digitalizaci kina. I půjčka od firmy Čevak, která byla formou předplaceného nájemného a ze které byl částečně hrazen nový vodovodní a odpadní řád v Novém městě, bude na začátku roku vyrovnána a město již bude dostávat od Čevaku nájemné. Naopak pokles příjmů je dán rozhodnutím snížit Tepelnému hospodářství TS nájemné, protože již delší dobu nebylo plněno. Nejenže tyto finance pak ve skutečném hospodaření města chyběly, ale TH TS se tím vůči městu zadlužovalo a město navíc z vydaných faktur platilo DPH. Nájemné proto bylo sníženo z loňských 3,6 mil. Kč na 0,7 mil. Kč. A jaké největší investiční akce nás v letošním roce čekají? V tuto chvíli již víme, že jsme získali dotaci na chodník do Otěvěka (předpokládané náklady téměř 6 mil. Kč podíl města by měl být 600 tis. Kč.) a věříme, že budeme úspěšní i se žádostí o dotaci na zateplení ZŠ ( předpokládané náklady jsou 10 mil. Kč, podíl města je 1,2 mil. Kč + 2,1mil. Kč, což je předpokládaná tříletá úspora energií). Další plánované investice viz tabulka. Součástí rozpočtu jsou i příspěvky na příspěvkové organizace města, které pro rok 2014 budou: Mateřská škola 1,6 mil. Kč ( + 39 tis. oproti r. 2013), Základní škola 4,7 mil. Kč ( + 43 tis. oproti r. 2013), Městské kulturní středisko 6 mil. Kč. Jde o částky bez tzv. odpisů, aby bylo možné srovnání s loňským rokem. Rozpočet města je zveřejňován v zákonem vyžadovaném paragrafovém znění, ale na stránkách našeho města si můžete prostudovat i návrh rozpočtu v položkovém znění ( pro svou obsáhlost nelze zveřejnit v TSL), na jehož základě byl rozpočet města na rok 2014 schválen. stranka.php?id=267 Přehled investičních výdajů v rozpočtu Města Trhové Sviny na rok 2014 správce rozpočtu text Kč informatik obnova serverové infrastruktury investice zateplení ZŠ - vlastní podíl SÚMM Todně cesta k bytovkám - p. Hirsch neuskutečněná realizace z r SÚMM Sokolská ulice - rekonstrukce ( projekt 70 tis., realizace 250 tis.) SÚMM Chodník Trhové Sviny - Otěvěk - podíl města 15% z celkové ceny SÚMM Lávka přes Svinenský potok u polikliniky, přeložení teplovodu do tělesa lávky SÚMM Buškův hamr - nový vrt na pitnou vodu SÚMM Údržba města - 10% podíl města na platbě za zametací stroj SÚMM Nákup pozemků, výkupy po digitalizaci Investice celkem Když dětem není zvěř lhostejná K tomu, aby z dětí vyrostli dobří lidé, je zapotřebí vychovávat je s láskou k přírodě, kterou si je třeba chránit, protože bez ní se neobejdeme, zatímco ona bez nás ano. Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi a věřte, že je na tom pořádný kus pravdy. Neznalost a některá média mají mnohokrát vliv na to, že myslivci nejsou veřejností přijímáni zrovna tak, jak bychom si my sami přáli. Pokud to tak půjde dál, mladičká generace vyroste s negativním názorem na myslivost a ani nebude vědět, co to ta myslivost vlastně je. Je to naše národní bohatství, které nám může celý svět závidět. Nepíši nyní o komerčních lovech, ale o opravdové myslivosti se všemi tradicemi, které se stále dodržují a je třeba je zachovat i pro další pokolení. Je velice těžké ukázat tu dobrou stránku věci, když se pořád jenom poukazuje na tu špatnou. Dobré skutky mezi myslivci existují, ale bereme je tak Mgr. V. Korčaková Z NAŠICH ŠKOL nějak za samozřejmost a to, že několik desítek dětí nasbírá přes tunu lesních plodů, čímž se významně podílejí na zimním přikrmování zvěře, by se nemělo přehlížet, protože je to dětská snaha pomoci tam, kde je to zapotřebí. V Trhových Svinech je myslivecké sdružení jako kdekoliv jinde. Jenomže myslivost je obecně pro většinu dětí a nejenom dětí velká neznámá. Stanislav Němeček, myslivecký hospodář Ing. Miloš Šalek a nejpilnější děti, kterým není zvěř lhostejná. Myslivců stejně jako zvěře všeobecně ubývá. Proč skrývá? Třeba se v budoucnu některý dnešní školák stane mys- se nejdříve musí umět postarat. muset stydět. Dobrý myslivec tedy neoslovit děti, aby se dozvěděly, co se pod slůvkem myslivost livcem, za kterého se nebudeme (Pokračování na další Mužstvo dorostu straně)

6 STRANA 6 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 Vždyť nebýt péče o zvěř, tak už některé druhy zvěře vidíme pouze v ZOO, nebo dokonce v podobě exponátů v přírodovědných muzeích. Naštěstí je mezi námi pár obětavců, kteří neváhají podpořit dobrou věc a udělají ten první správný krok. Stačilo, aby jeden dostal nápad a druhý řekl: Já si to vezmu na starost, jako tomu bylo u Josefa Kreuzigera z Trhových Svinů a Stanislava Němečka z Bukvice. Cílem bylo zapojit děti do dobrovolné sbírky lesních plodů pro zimní přikrmování zvěře a zároveň se předvést dětem tak, aby se nás nemusely obávat. Děti jsme motivovali tím, že nejlepší sběrači budou oceněni. Popravdě, moc veliké ambice jsme si nedělali. Tito dva myslivci vše vyjednali v základní a mateřské škole, vytiskli plakáty a pak už stačilo jen pravidelně být před školou, vybírat žaludy, kaštany a přitom vše pečlivě zapisovat. Děti se opravdu staraly svědomitě. Celkem odevzdaly kg plodů při účasti 64 dětí. Tyto nasbírané lesní plody byly pravidelně odváženy do revíru ke krmným zařízením. V listopadu byl sběr ukončen a po vyhodnocení výsledků došlo na slíbené ocenění pilných sběračů, které proběhlo o měsíc později. Protože se starali i ti nejmenší z mateřské školy, nemohli zůstat opomenuti, a proto od nás dostali finanční dar, kterým mateřská škola spolufinancovala mikulášskou nadílku. Těm větším byly nakoupeny věcné ceny v podobě společenských her a knih podle vhodnosti k jejich věku a byly jim předány v ředitelně základní školy v Trhových Svinech za účasti ředitele školy a třech zástupců mysliveckého sdružení. Nejvíce se podíleli dle očekávání prvňáčci, ale přispěli i děti z jiných ročníků, dokonce až ze sedmé třídy. Nakonec jsme místo původních 3 nejlepších sběračů museli ocenit 8 dětí, protože jejich snaha byla nepřehlédnutelná. Nejvíce přinesl Marek Buřič z 1. B a to rovných 170 kg. Druhá byla Ema Švermová se 145 kg a třetí Tereza Beidáková se 73 kg. Mezi další oceněné patřili Mikolášová Iveta (57 kg), Růžička Vojtěch (56 kg), Holeček Jakub (55kg), Lenz Jakub (53 kg) a Ženíšková Marie (43 kg). Možná si tyto děti ani neuvědomují, jak záslužnou činnost spolu se svými spolužáky učinily. Udělaly nejenom spoustu práce ve prospěch zvěře, ale i pro sebe, neboť je to způsob výchovy, která je pro naši mladou generaci nezbytným přínosem a snad jednou povede v těchto šlépějích i tu další generaci. Pokud budou děti chtít a bude-li to situace v mysliveckém sdružení umožňovat, zřejmě se dočkají v brzké době i jakéhosi dětského dne otevřených dveří na naší myslivecké střelnici v Trhových Svinech. Tímto bych rád poděkoval všem dětem za svědomitou práci a také paní ředitelce Kojanové a panu řediteli Mikešovi za vstřícnost a dobrou spolupráci při komunikaci dětí s trhovosvinenskými myslivci. Dnes už i těch pár dětí ví, že myslivost není jenom lov, jak si myslí spousta úspěšných dospělých, které třeba neúspěšně žádáme o sponzorský dar, jenž mohl přispět na ceny pro naše malé sběrače, kterým není zvěř lhostejná. Jan Špilauer jednatel MS Trhové Sviny Gymnázium Trhové Sviny přijímá pro školní rok žáky do I. ročníku osmiletého studia. Uzávěrka přihlášek je 15. března Přijímací zkouška se koná 22. a 23. dubna Přijato bude 30 uchazečů podle pořadí. Více informací na Tel.: Poděkování AKTUÁLNĚ Při náhodném setkání u obchodu jsem informoval pana Františka Pavláska, vedoucího údržby městského majetku, o zvlněném chodníku v Budovatelské ulici před domem č Zde rostoucí borovice a jejich kořeny nadzvedly betonové desky a hrozilo nebezpečí zvlášť pro starší spoluobčany, že dojde k úrazu. K mému milému překvapení hned druhý den došlo k nápravě tohoto stavu, za což vyslovuji poděkování panu Pavláskovi i pracovníkům, kteří se na této opravě podíleli a tím předešli možnému zranění a dalším nepříjemnostem s tím spojených. Vím, je to prkotina, ale právě z malých prkotin se skládá mozaika a tím celkový obrazec k nápravě prkotin velkých! Ze všech stran dnes slyšíme, že nejsou peníze na nic. Pro malé obce nejsou finanční prostředky na chodníky, na vodovod ani kanalizaci. Když se podíváme do vyšších pater, kde mizí obrovské sumy z evropských dotací v černých dírách a velkých kapsách pánů lobbistů, ministrů a jiných potentátů To by se nám to šlapalo, pilo a splachovalo, kdyby tyto peníze přišly tam, kam mají. Však i náš pan bývalý premiér má na hlavě vypálené kolečko od svatozáře. V dobré víře vyplácel statisícové odměny své sekretářce za nadstandardní pracovní výkony a operativní měnění poloh když dřela jako kůň. Jen mám obavy, zda to pana premiéra (mám na mysli to dření) moc nebolelo. Ale to už jsem se dostal od malé prkotiny k těm větším. Ještě jednou děkuji a přeji všem čtenářům Trhovosvinenských listů do nového roku 2014 mnoho zdraví a optimismu, i když ten optimismus nám trochu vadne. Luboš Kollar Obyvatelé Otěvěka se konečně dočkají Již několik let volají občané z Otěvěka, a nejen oni, po výstavbě chodníku mezi městem Trhové Sviny a Otěvěkem podél komunikace II/156, která je velmi frekventovaná. Od roku 2010 má město připravenou projektovou dokumentaci i vydané stavební povolení. Jediné, co chybělo, byly finanční prostředky na realizaci tohoto záměru. Stále se nedařilo najít vhodný dotační titul, ve kterém bychom se mohli ucházet o získání finančních prostředků nad rámec městského rozpočtu. Teprve v loňském roce byla vyhlášena v rámci Regionálního operačního programu (dále jen ROP) regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad 26. výzva na výstavbu místních komunikací. Vzhledem k tomu, že jsme měli připravenou projektovou dokumentaci a měli vydané stavební povolení, mohli jsme se o tuto dotaci ucházet. Žádost byla podána v červenci loňského roku a 20. prosince 2013 jsme obdrželi oznámení, že naše žádost byla úspěšná. Celkové způsobilé náklady jsou odhadnuty na 5,4 mil. Kč, z nichž by město mělo získat dotaci ve výši 85 %. V celkové částce jsou již zahrnuty i náklady na zpracování projektové dokumentace a cena za zpracování žádosti, které již byly uhrazeny. V současné době jsou zahájena jednání ve věci podpisu smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem a Regionální radou soudržnosti regionu Jihozápad. Smlouvu bude muset schválit před jejím podpisem zastupitelstvo města. Ze strany ROP byla již učiněna dne kontrola připravenosti projektu. Nebyly shledány žádné závady. Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby a vlastní realizace chodníku. Předpokládaný termín dokončení je v říjnu letošního roku. Ing. Ivana Božáková

7 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 7 SPOLEČENSKÁ KRONIKA UPOZORNĚNÍ Vážení čtenáři, z důvodu velkého množství aktuálních informací se románu na pokračování Těžák dočkáte až v příštím čísle. Za pochopení děkuje redakce. Smutná zpráva V závěru loňského roku nás všechny zastihla zpráva o náhlém úmrtí pana doktora Karla Humpy, praktického lékaře v Trhových Svinech. Pan doktor Humpa po absolvování lékařské fakulty v Brně nejprve nastoupil na oddělení chirurgie v dačické nemocnici. V roce 1980 začal pracovat na poliklinice v T. Svinech jako obvodní lékař nejen pro naše město, ale i pro Ločenice. Od r zastával funkci ředitele polikliniky T. Sviny, a to až do její privatizace. Poté zde působil jako privátní praktický lékař pro dospělé. Řadu let také vykonával službu první pomoci na místní pohotovosti. Pan doktor přistupoval ke svým pacientům vstřícně, laskavě, obětavě a s ochotou. Proto navždy zůstane v našich vzpomínkách. Za Zdravotní zařízení poliklinika města T. Sviny Marta Sokolíková a František Kolář Na co se můžete těšit v měsíci únoru Od 1. do 28. února výstava fotografií Jana Jiráčka Doudlebsko II v prostorech KIC Ve čtvrtek 13. února od 18 hodin můžete přijít do klubovny v KD Trhové Sviny na cestovatelskou besedu s panem Milanem Koželuhem...byli jsme a půjdem! Zveme vás na povídání a promítání fotografií (při čaji) o našich výletech minulých a budoucích. Vstupné dobrovolné - nejlépe něco dobrého na zub. V sobotu 15. února se vydáme na návštěvu sklípků v Mikulčicích. Odjezd bude z autobusového nádraží ve 13 hod. odpoledne. Příjezd okolo 17 hod. do Hodonína a ubytování v hotelu Panon. Poté přejezd do Mikulčic, do areálu vinných sklepů na teplou večeři (guláš) do Myslivecké chaty. Poté návštívíme 2 vinné sklepy s degustací vína. Sklepy jsou od sebe vzdáleny cca 100 metrů a každá degustace by trvala cca 60-80min. Poté bychom se vrátili zpět do Myslivecké chaty, kde by následovala volná zábava (studené mísy a víno). V neděli v 10:30 návštěva muzea a Slovanského hradiště v Mikulčicích, poté odjezd zpět do Trhových Svinů.V ceně je zahrnuta teplá večeře, degustace vína, studené mísy, ubytování se snídaní, vstupné do muzea, včetně průvodce a doprava. Bližší informace v KIC. KIC TRHOVÉ SVINY POŘÁDÁ CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ Kambodža AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA Závazné přihlášky v KIC nejpozději do pátku 7. února, bližší informace v KIC. Cena výletu je 1000 Kč Ve čtvrtek 27. února cestovatelské promítání Kambodža od 18 hodin v loutkovém sále KD. Průvodcem nám bude pan Petr Srp. Vstupné 70 Kč. A pro zajímavost i některé akce chystané na březen: Ve čtvrtek 6. března v klubovně KD přednáška pana Jakuba Vavřiny z Dobré čajovny o čaji spojená s jeho degustací. Ve čtvrtek 13. března promítání foto a přednáška pana Milana Koželuha v loutkovém sále KD od 18 hodin. Ve čtvrtek 27. března cestovatelské promítání Pouť do Santiaga de Compostela v loutkovém sále od 18 hodin. A na závěr si připomeňme prostřednictvím fotografií několik akcí z roku 2013: Pojdťe se s námi vypravit do zapadlých končin jihovýchodní Asie. Na kole, motorce, člunu či na slonu budeme hledat pravou džungli, vodní vesnice s chatrčemi postavenými na několikametrových kůlech, pozůstatky velkolepé khmérské kultury i neblahé dopady pronikání naší civilizace. Navštívíme domorodce horského kmene Banar, kteří sami sebe nazývají "pojídači džungle", a kde dodnes vládne matriarchální systém a animismus. Povídání a promítání obrázků budou doprovázet nahrávky domorodých zpěvů a khmérské hudby. Výlet na Mandlstein 5. října Obrázky a hudbou provází Petr Srp. ve čtvrtek 27. února v loutkovém sále KD od 18 hodin Vstupné 70 Kč Den věnovaný ženám 30.1istopadu 2013

8 STRANA 8 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 POČÍTAČOVÝ KOUTEK Tablety ve školách: co tam s nimi vlastně dělají? V září loňského roku jsem měl možnost se zúčastnit semináře, který byl pořádán na základní škole v Českém Krumlově ve spolupráci s firmou iwant. Týkal se využívání tabletů ve výuce. Základní škola měla možnost zakoupit 20 tabletů Apple ipad, a to v rámci vybavení multimediální učebny. Po pěti letech používání je škola odepíše a ipady zůstanou učitelům, kteří je budou moci používat pro svou práci, pokud budou mít zájem. Zástupce ředitele se stal zároveň správcem ipadů. To znamená, že se stará nejen o nabíjení, ale i o vhodný software, který je používán během vyučování. Tablety používají ve všech ročnících od první třídy. Byl pořízen bytelný kufr na kolečkách, takže přeprava dvaceti tabletů kamkoliv po škole je velmi jednoduchá a není zapotřebí pomoci žáků. Proč Apple ipad? Zástupce firmy iwant vysvětlil, že Apple má displej s poměrem stran 4:3, což je výhodou oproti Samsungu s poměrem stran 16:9. Apple na stejné úhlopříčce zobrazí na displeji při stejnéúhlopříčce a použití naležato o 50 cm2 více. Dále Apple má doslova tisíce aplikací vhodných pro školní vyučování. Tím se dostáváme k praktickému využití. Škola je plně pokryta wifi signálem, takže je úplně jedno, v jakých místech školy s ipadem pracujete. Vždy je dostupné bezdrátové internetové připojení. Učitel pracující ve třídě s ipadem bezdrátově zrcadlí podklady a materiály pro výuku na interaktivní tabuli. V programu s názvem Socrative má například vytvořen pro žáky test neboli písemku. Žáci, každý na svém ipadu, test vypracují. Učitel zároveň vidí na svém ipadu, co každý žák dělá a jak je daleko s testem. Žák může vyplněný test zaslat učiteli a ten ho pohodlně opraví v aplikaci s názvem Notability. Druhý den si žák vyzvedne opět na ipadu opravený a oznámkovaný test. Na každé škole v Čechách byly vyučujícími vytvořeny stovky materiálů, kterým se říká DUM (digitální učební materiál). Tento DUM, vytvořen na PC v programu Smartboard lze velmi snadno používat i na ipadech. Aplikace pro ipad pro práci s DUMem se jmenuje Notebook. Učitel tedy pracuje s DUMem bezdrátově na ipadu a žáci vidí na interaktivní tabuli veškerý učební materiál, který opět vyplňují a dále s ním pracují na svých ipadech v lavicích. Každý z nás si jistě pamatuje, že jsme četli Honzíkovu cestu. Žáci v Krumlově také čtou Honzíkovu cestu, ale na ipadech. Výhodou je, že elektronická kniha může existovat v neomezeném počtu exemplářů a nepodléhá opotřebení. Žaci v prvních třidách zase mohou trénovat základní grafomotorické návyky pro psaní ve velmi zábavných aplikacích, takže učení je baví. Existuje nepřeberné množství aplikací i pro žáky s poruchami grafomotoriky, které jsou speciálně zaměřené na procvičování ruky. Každý ipad je vybaven ochranným pouzdrem proti pádu M-EDGE. Pád na zem z lavice přežije tablet absolutně bez problému. Co dodat závěrem? Pokrok nezastavíme a tablety jsou tady s námi již od doby Cimrmana, viz obrázek níže. Jaroslav Salcer PÁR ŘÁDEK PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Prevence civilizačních chorob Již dávno přerostl výskyt civilizačních chorob v populaci hranice jevu, o který se musíme zajímat. S tím souvisí, že nad únosnou míru přibývá pacientů, kteří vyhledávají péči poradny pro civilizační choroby. Tento nárůst je úměrný jednak tomu, jak přibývá v populaci civilizačních chorob, ale také rychlosti šíření informace o existenci BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ. Bez biochemického zdraví není možné zdraví skutečné, tak jak mu odnepaměti rozumíme. V segmentu péče o zdraví, který se věnuje léčení civilizačních chorob, pacienti zjistili, že kromě péče spočívající v potlačování příznaků těchto onemocnění, jak ji poskytuje zdravotnictví, existuje i možnost léčit příčinu jejich vzniku. Začali si uvědomovat, že léčení příznaků znamená, že se něco léčí, ale nevyléčí, ale oni potřebují léčení, které postihuje přímo příčinu vzniku nemoci, aby se jí dokázali zbavit. V BIOCHEMICKÉM ZDRAVÍ se jedná o využívání poznatků, které přinesl objev příčiny vzniku civilizačních chorob. Podstatou objevu je zjištění, že ve všech buňkách lidského těla se opakuje ústřední cyklus biochemických procesů, na jejichž bezchybném fungování závisí zdraví i život člověka. Podmínky pro dosažení bezchybnosti fungování těchto dějů jsou jednoduché: Enzymy, které řídí chod těchto dějů, potřebují dostatek tří vitamínů: kyseliny listové, B6 a B12. Potřeba těchto vitamínů v buňkách je individuálně velmi odlišná. Ukazatelem této potřeby vitamínů je hladina metabolitu homocysteinu v krvi. Přesné změření jeho hladiny, od které se odvozuje stanovení potřebných dávek zmíněných tří vitamínů, je podstatou péče o biochemické zdraví. Nedostatek těchto vitamínů může vést ke zvýšené hladině homocysteinu v krvi, například ve stravě vegetariánů, u kterých je nejvíce patrný nedostatek kyseliny listové a pyridoxinu (B6), nebo u osob s poruchou funkce žaludku, kde je obvyklý nedostatek B12, ale taky dnes již u celé populace, protože je známo, že za posledních padesát let velmi klesl obsah vitaminů v jejich základním přirozeném zdroji a to o osmdesát procent. Medicínské poznatky, vázané k biochemickému zdraví a k celému objevu příčiny vzniku civilizačních chorob, jsou shrnuté na www. karelerben.cz (číst až od nadpisu Co je to homocystein ). MUDr. Blanka Kočišková

9 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 9 KULTURA PROGRAM KINA 1. DO 28. ÚNORA 2014 DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie sobota v hod. a v hod. VEJŠKA Česká barevná komedie režiséra Tomáše Vorla (85 min.) Kultovní film Gympl pokračuje Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Josefíková, Zuzana Bydžovská, Jakub Kohák, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Filip Vorel, David Vávra, Petr Čtvrtníček, Marie Kružíková a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč neděle v hod pondělí v hod. BLÍZKO OD SEBE Americká barevná komedie (121 min.) Film nabitý výbušnými hereckými výkony, které jdou doslova až na dřeň všech emocí Hrají: Meryl Streep, Julia Roberts, Benedict Cumberbatch a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 100,- Kč čtvrtek v hod pátek v hod. ŠPINAVÝ TRIK Americký barevný thriller (129 min.) Podvádět se musí umět Hrají: Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč sobota v hod. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ Repríza Americký barevný animovaný film Walta Disneye v českém znění (109 min.) Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně. Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč neděle v hod. LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ Repríza Americký barevný animovaný film Walta Disneye v českém znění (109 min.) Ledové království je pohádkou o milé a nebojácné Anně. Mládeži přístupno Vstupné: 80,- Kč sobota v hod neděle v hod. JACK RYAN: V UTAJENÍ Americký barevný thriller (100 min.) Příběh výjimečného muže Hrají: Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 120,- Kč pondělí v hod. NYMFOMANKA, II. ČÁST Dánské barevné drama (124 min.) Pokračování otevřené studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera. Nymfomanka se vám může líbit a nemusí, ale musíte jí vidět. Trier zase posouvá hranice a my chceme být při tom. Hrají: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Uma Thurman, Shia La Beouf, Jamie Bell, Wilem Dafoe a další Mládeži do 18 let nepřístupno Vstupné: 80,- Kč středa v hod. JÁ, FRANKENSTEIN Americký barevný sci-fi thriller (92 min.) Akční fantasy od tvůrců série Underworld, natočené podle komiksové předlohy Hrají: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski, Bill Nighy a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč čtvrtek v hod. JÁ, FRANKENSTEIN Americký barevný sci-fi thriller (92 min) Akční fantasy od tvůrců série Underworld, natočené podle komiksové předlohy Hrají: Aaron Eckhart, Yvonne Strahovski, Bill Nighy a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 150,- Kč pátek v hod sobota v hod. KRÁSNO Česká barevná komedie (119 min.) Osobitá černá komedie ve stylu bratrů Coenů Hrají: Martin Finger, Ondřej Sokol, Jana Pehrová-Krausová, Zuzana Stavná a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. LEGO PŘÍBĚH Americká barevná animovaná komedie v českém znění (104 min.) Zaskočený antihrdina je povolán do týmu, jenž se postaví hrozícímu tyranovi Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč neděle v hod. LEGO PŘÍBĚH Americká barevná animovaná komedie v českém znění (104 min.) Zaskočený antihrdina je povolán do týmu, jenž se postaví hrozícímu tyranovi Mládeži přístupno Vstupné: 100,- Kč neděle v hod pondělí v hod. PRODLOUŽENÝ VÍKEND Americký barevný romantický film (111 min.) Od režiséra filmů Lítám v tom a Juno Hrají: Alice Englert, Viola Davis, Emma Thompson a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč pondělí v 9.45 hod. JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA Filmové představení nejen pro děti MŠ (66 min.) Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 20,- Kč čtvrtek v hod. a v hod pátek v hod. a v hod. DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ Česká barevná komedie režiséra Roberta Sedláčka (106 min.) Legenda se vrací Hrají: Bolek Polívka, Dagmar Havlová, Arnošt Goldflam, Anna Polívková, Jitka Čvančarová, Břetislav Rychlík, Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Marian Roden, Ivana Uhlířová, Miroslav Donutil, Karel Gott, Milan Lasica, Jiří Pecha a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč sobota v hod neděle v hod. BELLA A SEBASTIÁN Francouzský barevný dobrodružný, rodinný film v českém znění (104 min.) Film z okouzlujícího horského prostředí natočený podle slavného seriálu Hrají: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier a další Mládeži přístupno Vstupné: 110,- Kč sobota v hod. METALLICA: THROUGH THE NEVER Repríza Americký barevný akční hudební film (92 min.) Legendární americká kapela Metallica přináší na plátna kin zcela nový filmový zážitek. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 130,- Kč neděle v hod pondělí v hod. ROBOCOP Americký barevný akční sci-fi (121 min.) Remake kultovní klasiky z 80-tých let Hrají: Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Abbie Cornish a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 110,- Kč DIVADLA pondělí ve hod. TURBO Filmové představení pro děti ZŠ (96 min.) Americká barevná animovaná komedie v českém znění Vstupné: 50,- Kč!!! UVÁDÍME V ČESKÉ PREMIÉŘE!!! čtvrtek v hod pátek v hod. KANDIDÁT Český barevný thriller (106 min.) Skutečný příběh, který se nestal Hrají: Marek Majeský, Roman Luknár, Michal Dlouhý, Monika Hilmerová a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 120,- Kč SÁL KD TRHOVÉ SVINY úterý od hod. Fanny Agentura uvádí komedii ZORA KOSTKOVÁ: Z LOUŽE POD OKAP Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo... a není tomu jinak ani dnes. Námět komedie pochází z mnoha kauz, které se v posledních letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se ovšem na příběh paní Anděly, majitelky rozlehlých pozemků, která bojuje o svou pravdu se zastupitelem Heřmanem Korýtkem, díváme s humorem, vtipem a s nadhledem. V realitě je každá zlodějina k pláči. My vám neřekneme, jak náš příběh dopadne, ale slibujeme, že bude hlavně k smíchu. Osoby a obsazení: Zastupitel Korýtko - VLADIMÍR KRATINA; Anděla Pokorná, vědecká pracovnice - DANA HOMOLOVÁ; Karin, realitní makléřka - MICHAELA DOLINOVÁ; Bertík, brigádník - FILIP TOMSA Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY TANEČNÍ SÁL KD TRHOVÉ SVINY neděle od hod. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL Pořádá MěKS Trhové Sviny Maškarní rej se spoustou písniček a soutěží uvádí moderátor DAVID KOVAŘÍK Vstupné: 60,- Kč, masky za polovic pátek od hod. VALENTÝNSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA Pořádá MěKS Trhové Sviny k tanci a poslech hraje skupina G-CLUB Vzhůru do tance! Plesová sezóna 2014 v tanečním sále KD Trhové Sviny: Vstupné: 100,- Kč 25. ledna - Sportovní ples - Happy band 31. ledna - Farní ples - S.A.M. 8. února - Ples dobré vůle - Life 14. února - Valentýnská zábava - G-CLUB 22. února - Hasičský ples - Obzor 8. března - Svíčkový ples - Globus 14. března - Muzikantský ples - Babouci, S.A.M., Podhoranka

10 STRANA 10 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 INZERCE r. SKLAD BOROVANY Nabízíme Vám uhlí hnedé èerné brikety koks štípané palivové drevo drevené brikety Nad 20 qrozvoz UHLÍ ZDARMA složení uhlí pásovým dopravníkem PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTERKU okrasných kaèírku, mulèovací kury zeminy pro trávníky , Otevírací doba a rozvoz Po - Pá hod. BORŠOV NAD VLTAV Nabízíme Vám u hnedé èerné NOVINKY VE FONDU brikety KNIHOVNY kok štípané palivové drev Howard, Linda: Cizí tvář Lorentz, Iny: Dcery hříchu Sarenbrant, Sofie: Druhý dech Vaněk, Roman: Klenoty klasické evropské kuchyně drevené brikety Nad 20 qrozvoz UHLÍ ZDAR složení uhlí pásovým dopravník Pekárková, Iva: Levhartice Robb, J.D.: Měj se na pozoru Christie, Agatha: N či M? Košťálová, Michaela: Rodokmen a soukromí T.G.Masaryka Kessler, Leo: Schirmerovi zabijáci Sparks, Nicholas: Svatba Reichs, Kathy: Šifra Toušlová, Iveta: Toulavá kamera speciál Bauerová, Anna: Válka vlků Patterson, James: Zabít Alexe Crosse PRODEJ A DOVOZ PÍSKU, DRTÍ a ŠTER okrasných kaèírku, mulèovací ku zeminy pro trávníky , Otevírací doba a rozvo Po - Pá ho r. Marcela Dudová

11 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 11 Italský zápisník GTS 3/ Morituri te salutant Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů Poznáváte, odkud jsou tahle slova? Určitě ano. Vždyť kdo by neznal jednu z nejslavnějších písní Karla Kryla Morituri te salutant. Název písně ale asi bude pro mnohé hádankou. Je totiž v latině a legendární zpěvák si pro něj obrazně řečeno došel až do starověkého Říma. Slovy Ave, Caesar, morituri te salutant (Buď zdráv císaři, jdoucí na smrt tě zdraví) zdravili gladiátoři císaře po příchodu do arény. A nejslavnější aréna, kde k této scéně docházelo, je jak známo jen jedna. Koloseum v Římě. Spolu s ostatními antickými památkami italského hlavního města se stalo dalším cílem podzimní exkurze svinenských gymnazistů. Koloseum nemůžete v centru Říma přehlédnout. Je to monument, zubem času, pravda, hodně nahlodaný, ale přesto monument. A také symbol dávné velikosti římského impéria. Vznikl vlastně z téhož důvodu, ze kterého i dnešní mocenské elity podporují masovou konzumní zábavu. Přesně to vystihuje známá neronovská fráze Panem et circenses, tedy Chléb a hry. I tehdejší mocní se báli revolty svých občanů, a tak v Římě těm méně majetným rozdělovali bezplatně obilí a zdarma poskytovali vzrušující zábavu gladiátorské hry. Dnes máme sociální dávky a televizi. Rozdíl je jen v tom, že krvavé televizní scény jsou většinou jen hrané. Krev v písku Kolosea však byla zatraceně skutečná. Dochovaná část vnější arkádové zdi Kolosea. Byly zde použity tři stavební řády: dórský, iónský a korintský. Foto: M. Kříhová Arény neboli amfiteátry byl zpočátku jen dřevěné a docházelo k častým zřícením či požárům. Když se v roce 69 n.l. dostal na trůn císař Vespasianus, chtěl uchvátit Římany něčím skutečně senzačním. Rozhodl se postavit v centru Říma stálý kamenný amfiteátr. Dosavadní cirky či stadiony už svou velikostí a protáhlým tvarem gladiátorským zápasům nevyhovovaly. Inspiraci našli jeho architekti na jihu Itálie, v Kampánii. Už v roce 70 př.n.l. byla v Pompejích postavena kamenná, částečně do země zapuštěná aréna ve tvaru elipsy pro dvacet tisíc diváků. Díky erupci Vesuvu přežila do dnešních dnů téměř netknutá. Císař však chtěl postavit arénu daleko větší. To by však nemohl bez dalšího z římských vynálezů, který způsobil doslova revoluci ve stavitelství. Touto novinkou byl beton, který je lehčí než kámen. Pokud by Koloseum chtěl Vespasianus postavit z kamenů, stavba by se při projektovaných rozměrech prostě a jednoduše zřítila. Římané samozřejmě nepoužívali portlandský cement jako dnes my, protože ten vynalezl jistý anglický zedník až na počátku 19. století. Míchali beton z puteolského písku - jemného sopečného prášku, který byl těžen v oblasti města Pozzuoli (tehdy Puteoli) u Neapole, vody, nehašeného vápna a štěrku. Tato směs tvrdla, a to i pod vodou. Stavitelům umožňovala budovat odlehčené oblouky a valené klenby, protože beton dobře odolává tlaku. Elipsovitý tvar stavby není náhodný. Elipsa totiž pojme více diváků než prostý kruh. S výškou 52 metrů a délkou os elipsy 188 a 156 m se Koloseum stalo bezkonkurenčně největším amfiteátrem starověku pro minimálně 50 tisíc sedících diváků. Velmi propracovaný byl i systém přívodu vody a kanalizace, který tvořily kilometry rour, tunelů a olověných trubek. Při stavbě metra však byl nenávratně porušen. I odhad materiálu použitého na stavbu je úctyhodný: asi 100 tisíc m3 travertinového vápence, 300 tun železných skob, 250 tisíc m3 římského betonu a zhruba 1 milion cihel. Vespasianus nechal postavit arénu zcela záměrně v místech, kde se nacházel Domus Aurea rozsáhlé sídlo předchozího a velmi neoblíbeného císaře Nerona. Nechal však stát jeho obří bronzovou sochu (Colossus Neronis), z níž se přes noc, jak to při politických převratech bývá, stala socha boha slunce. Zde je i původ názvu Koloseum. Když v 8. století citoval Béda Ctihodný známé rčení Až padne Kolos, padne Řím, myslel tím ještě tuto sochu. Ta však byla zanedlouho zničena a její název se postupně přenesl na sousední monumentální stavbu. Mimochodem její správný dobový název je Amphiteatrum Flavium podle svého stavitele, císaře Flavia Vespasiana. Už císař Augustus pár desítek let před vznikem Kolosea vymyslel nenápadnou formu společenské kontroly a segregace, když zavedl v tehdy ještě dřevěných arénách číslování sedadel. Každý divák dostal jakousi známku s označením, kam si má sednout. Protože byla zdarma, nikdo proti svému místu nereptal. Velký Augustus tak separoval muže od žen, vojáky od civilistů a významné osoby od prostých občanů a otroků. I v Koloseu proto vzniklo pět společenských úrovní. Tu první pro významné osoby a s nejlepším výhledem tvořily široké terasy z bílého mramoru s křesly. Po obvodu Kolosea dodnes můžete napočítat 80 očíslovaných vchodů. Z nich 76 bylo Uvnitř Kolosea. Podzemí arény je dnes dobře vidět. Kdysi je ale zakrýval dřevěný strop a písek. Foto: F. Slípka určeno prostým divákům a čtyři vchody na protilehlých stranách měly speciální funkci. Jedna brána sloužila císaři, druhá soudcům a tou třetí, která se nazývala Porta triumphalis, vcházel průvod gladiátorů. Nejméně populární byla pochopitelně čtvrtá Brána smrti, kudy arénu opouštěli gladiátoři, mnozí z nich ovšem jen jako mrtvoly. Diváky chránil před sluncem velký baldachýn o odhadované váze lan a plátna až 24 tun! Císař Vespasianus se dokončení své arény nedožil. Slavnostně a velkolepě ji v roce 80 n.l. otevřel až jeho syn a nový císař Titus. Oslavy prý trvaly neuvěřitelných 100 dní! Titus si tím ostatně žehlil i nepřízeň bohů, za kterou byla veřejností považována tragická zkáza Pompejí z roku 79. Další císař Domitianus pak nechal ještě dobudovat podzemní systém Kolosea. Zde byli před akcí drženi gladiátoři, vězni určení k popravě a také zvířata. Nejlepší představu o důmyslnosti systému výtahových šachet si můžete udělat při sledování filmu Gladiátor režiséra Ridleyho Scotta. Dnes je toto podzemí zcela odkryto. Se zánikem Západořímské říše nastal i konec Kolosea. V roce 438 byly úředně zrušeny gladiátorské hry a o necelé století později tu proběhlo poslední zaznamenané zabíjení zvířat. Aréna byla poničena zemětřesením, postupně chátrala a začala být soustavně rozebírána na stavební materiál. Před úplným zničením zachránila tuto pohanskou památku paradoxně katolická církev. V roce 1749 totiž papež zasvětil Koloseum Ježíšovu utrpení a prohlásil je za místo (Pokračování na další straně)

12 STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 posvěcené krví mučedníků. Škody však už nešlo napravit. V 19. století byly postaveny podpěry na obou koncích poničeného vnějšího kruhu a začal také archeologický výzkum. V 80. letech minulého století byla od Kolosea částečně odkloněna doprava a památka prošla mnoha opravami. Řím si začal svého Kolosea vážit. Vždyť láká do italské metropole statisíce turistů z celého světa. Při prohlídce Kolosea vás až zamrazí při pomyšlení, jaká krvavá jatka a ukrutnosti se tu odehrávaly, to vše za nadšeného jásotu publika. Je to divný pocit. Představa, že starověcí Římané sem chodili za zábavou, je pro dnešního člověka těžko stravitelná. Program této zábavy byl přitom dobře stupňován. Dopoledne probíhaly zápasy s divokou zvěří a exotickými zvířaty. Při déletrvající hrách zde takto byly vybíjeny stovky i tisíce zvířat. V poledne pak byly na pořadu veřejné popravy, které měli Římané ve velké oblibě. Mimochodem počet hrdelních zločinů byl na počátku císařství dosti omezen (vražda, velezrada, loupež a žhářství), zejména srovnáme-li to s výčtem 220 hrdelních zločinů britského zákoníku před rokem 1832! Zločinci mohli být ukřižováni, upáleni, oběšeni či roztrháni šelmami. Konaly se tu i hromadné popravy politických odpůrců a válečných zajatců. Zvláštní kapitolou byli křesťanští mučedníci, kteří odmítali uctívat římské bohy a kult císaře, což byla velezrada. Jiná náboženství uctívala císařský kult alespoň naoko Podpora rodin s dětmi a Římané je tolerovali. Období tolerance křesťanství zahájil ediktem milánským v roce 313 teprve císař Konstantin Veliký. Vyvrcholením denního programu her byly zápasy gladiátorů. Vězte, že sázkařské šílenství není jevem moderní doby. Na vítěze soubojů sázeli už Římané. Všichni gladiátoři i se svými trenéry (lanisty) a rozhodčími nejprve vpochodovali do arény ve slavnostním průvodu zvaném pompa a pozdravili císaře výše zmíněnou větou Ave, Caesar, morituri te salutant. Pak začaly souboje. Slovo gladiátor ve významu šermíř je odvozeno z latinského slova gladius, což znamená meč. Podle zbraní a výstroje také byli gladiátoři rozlišováni. Proti sobě tak bojovali Thrákové, Galové či Samnité. Později v době císařské byl nejčastější gladiátorskou dvojicí mečem a štítem vyzbrojený secutor a retiarius, používající síť a trojzubec. Gladiátoři měli samozřejmě i své sportovní příznivce a fanynky. Je například doloženo, že s gladiátorem utekla i manželka jednoho senátora! Fanoušci se dělili do dvou velkých skupin jedni fandili malým štítům, druzí velkým. První gladiátorský souboj vůbec je v Římě doložen k roku 264 př.n.l. a souvisel s rituály lidských obětí při pohřbech. Sami Římané označovali tyto souboje termínem munera. Časem se z cvičených gladiátorů, kteří se rekrutovali v drtivé většině z řad válečných zajatců a otroků, stalo žádané a drahé zboží. Nejproslulejší gladiátorské školy se kupodivu nenacházely v Římě, ale proslulo jimi město Capua nedaleko Neapole. Chovancem jedné z tamních škol byl ostatně jistý Spartakus. Jím vedené povstání otroků v letech př.n.l. na smrt vyděsilo římskou vládnoucí elitu. Představa, že každý souboj musel automaticky skončit zabitím poraženého, je ale mylná. Na to byl výcvik gladiátora příliš nákladný. Navzdory rizikům přežívalo až do důchodu (propuštění) překvapivě velké množství mužů. Už Augustus rozhodl, že o smrti poraženého rozhodnou diváci, přičemž poslední slovo bude mít císař či pořadatel her. Vžitá představa o palci vzhůru a palci dolů také zřejmě neodpovídá skutečnosti. Pro zachování života je na reliéfech doložen natažený ukazovák a prostředník, Na tomto obrázku je dobře patrné, jak byly dvě vnější zdi v části obvodu úplně rozebrány. Foto: F. Slípka pro smrt pak cosi jako palec kupředu, asi jako meč. Prostě se to neví. Jestliže poražený nebojoval dobře a bylo rozhodnuto přece jen o jeho usmrcení, vrazil mu vítěz do krku meč, což byl čistý a rychlý konec. O smrti nešťastníka se pak ještě rozžhavenou tyčí přesvědčil úředník představující Charóna, převozníka do říše mrtvých. Koloseum je bezesporu jedinečným výtvorem světové architektury. Pro studenty však byla jeho návštěva zároveň poučením o temných stránkách lidských dějin. Vždyť ještě v počátcích novověku byly veřejné popravy žádanou zábavou a kratochvílí. Ve srovnání s tím je televize přece jen docela šťastným vynálezem. Mgr. F. Slípka 3P pro rodinu - nový projekt Domečku Od května roku 2013 jsme zahájili nový projekt s názvem 3P pro rodinu podpora, pomoc, prevence. Nabízíme podporu sociálně ohroženým rodinám s dětmi formou terénní služby v přirozeném prostředí rodiny. Ohrožené rodiny řeší řadu problémů (špatné bytové podmínky, nezaměstnanost, dluhy ), které negativně dopadají na její členy, děti nevyjímaje. Rodiny vybral sociální odbor MÚ Trhové Sviny s ohledem na ohrožení dítěte, aby se předešlo prohloubení krize v rodině a případnému odebrání dítěte z rodiny. Návštěvy v rodinách probíhají opakovaně podle potřeby, zatím pro 5 rodin v ORP Trhové Sviny. Cílem služby je zlepšit kvalitu života rodiny a péče o děti. Aktivizovat vlastní síly rodiny, posilnit rodičovské role. Podpořit rodinu tak, aby zvládla samostatně řešit problémy každodenního života nezávisle na službě. Služby Domečku jsou vzájemně provázané. Dětem z navštěvovaných rodin nabízíme volnočasové aktivity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (doučování, kroužky). Některé se účastnily letního tábora pořádaného Domečkem. Projekt jsme rozjeli za finanční podpory Jihočeského kraje. Tato podpora skončila v říjnu minulého roku, v práci ale dále pokračujeme a hledáme nové zdroje pro zachování služby. Mgr. Miroslava Vyhlídková, sociální pracovník DOMEČEK- Středisko pro volný čas a integraci DM Církve československé husitské Branka 588, Trhové Sviny, tel , fax: bankovní spojení : /0800 IČO: Den otevřených dveří na kynologickém cvičišti Třetí ročník Dne otevřených dveří na cvičišti Základní kynologické organizace se konal v Trhových Svinech na podzim loňského roku. Akce na cvičišti za Velkým rybníkem byla určena především pro děti a majitele psů všech plemen a kříženců. Členové ZKO pod vedením Marty Eliášové předvedli ukázky výcviku a styl práce se svými čtyřnohými miláčky. Po ukázkách a diskusi na téma Chov a výcvik psů byly připraveny sportovní i znalostní soutěže pro děti. První tři umístění ve dvou věkových kategoriích byli odměněni pěknými cenami a diplomy. A nutno dodat, že ani ostatní účastníci nepřišli zkrátka byly pro ně připraveny sladkosti, diplomy za účast a pamlsky pro jejich psí kamarády. M. Eliášová

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 13 Procházka v nepohodlí Před Vánoci jsem si přečetl v novinách článek, že člověk by měl v tu sváteční adventní dobu vykonat mimo jiné nějakou procházku v nepohodlí. V hlubokém sněhu, bez čepice, s těžkou taškou. To proto, aby mohl být sám se sebou, aby z hlavy vytěsnil svoje běžné starosti a stereotypy. Zkrátka, aby vykonal účinnou psychohygienu. Nápad se mi zalíbil, a protože sněhu se letos nedostávalo, rozhodl jsem se, že nepohodlnost bude spočívat v cestě do kopce. Jak naivně jsem se zmýlil, to měly ukázat až následující dny. Ne, že by výlet na Vysokou byl špatný cíl. Kopec mě směrem nahoru zpomaloval, směrem dolů mi zas uděloval rychlost větší, než bych si přál. Samotný vrcholek byl zasněžený padaným listím, proto jsem vážil každý krok. Absence turistů mi dovolovala věnovat se jenom sobě a hoře. A cítil jsem k ní takovou pokoru, jakou cítí cyklista ke kamionu. Vůbec celá šestikilometrová procházka se povedla. Celý můj slavný adventšpacír měl ale zajímavou pointu. Ta mě dostihla, až když jsem se po setmění vracel autem do Svinů. Zjistil jsem totiž, že až budu chtít příště vykonat nějakou procházku v nepohodlí, nebudu muset jezdit až na Hojnou Vodu. Stačí, když si počkám na setmění a projdu se od Lidlu přes Nové město k Ternu a pokud budu mít ještě sílu, výpravu zakončím na tržnici. Jestli celou cestu vykonám bez kyslíkové masky, budu to brát jako úspěch. Takovou nevůni z komínů, jaká mě praštila do nosu, když jsem se vracel z Vysoké, jsem necitíl ani na cestě z Frýdku do Místku. Chápu, že na to jistě má vliv geodesign města, teplota, tlak a rosný bod, ale zároveň si myslím, že nejen to. Do roku 2014 nám všem tedy přeji, abychom se na všechny nepohodlné procházky museli vydat až za hranice katastru města. KULTURA Naši ochotníci, S.A.M. a Silvestr Kdo poslední den roku tradičně navštívil MONTY PYTHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR, ten ví, že v podstatě nelze slovy přesně popsat zážitky, které nám pokaždé skvěle a pokaždé trochu jinak tento pořad přináší. Pro toho, kdo by snad ani jedno z jedenácti předchozích silvestrovských vystoupení neviděl, přinášíme malou obrazovou ochutnávku z letošního vysílání televize Lágr a hlavně doporučení, pod které by se jistě bez váhání podepsala naprostá většina obyvatel města i okolí: To se prostě musí vidět (a slyšet)! Hana Halešová S.A.M. tentokrát ve staropražském stylu Foto: (archiv KD) Právní systém ČR Tři králové zas přišli k nám Adam Zluky V letošním roce se během třídenní Tříkrálové sbírky v Trhových Svinech a části Rejt vybralo Kč (v r to pro srovnání bylo Kč). Díky většímu počtu koledníků, příznivému počasí a lepšímu povědomí občanů se tak podařilo vybrat rekordní částku. Peníze budou použity na celoroční aktivity s dětmi ze sociálně slabých rodin a letní tábor, pomoc a podporu pacientům na Oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici. Přibližně desetina sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. V letošním roce se sbírky zúčastnilo 33 koledníků a Město Trhové Sviny si pro ně opět připravilo příjemné pohoštění jako poděkování. Všem koledníkům, jejich dospělým doprovodům a především dárcům velice děkujeme a těšíme se na Vaše vstřícné přijetí v příštím roce. Hana Tichá - koordinátor sbírky pro Trhové Sviny Českobudějovická diecéze výsledky sbírky 2014 České Budějovice - okolí nemocnice Kč České Budějovice - Rožnov Kč České Budějovice - Třebotovice Kč České Budějovice - Nemanice Kč Borek Kč Hrdějovice Kč Křemže Kč Trhové Sviny Kč Celkem Kč Manželská vyjížďka Tanec vnadných číšnic

14 STRANA 14 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 Vánoční koncert Vraťme se ještě na chvíli do času předvánočního. V nabídkové smršti koncertů, besídek a trhů v Trhových Svinech a okolních městech stál tento koncert opravdu za zhlédnutí. Konal se v novém Calypte Foto: J. Čajan Podhoranka Foto: V. Heidinger Předání výtěžku z koncertů Foto: archiv M. Kudrny sále kulturního domu. Jedním z účinkujících bylo vokální uskupení Calypte ve složení Barbora Voříšková, Tereza Kolářová, Jana Česáková a Michal Kudrna pod vedením Hany Kudrnové. Druhým byla jihočeská Podhoranka s kapelníkem Františkem Chuchlem, se zpěváky Lucií Kolářovou se synem Ondřejem a Kateřinou Hálovou, která byla spolu s Michalem Kudrnou i moderátorkou celého večera. Někdo se možná pozastavil nad kombinací těchto dvou souborů, ale diváci byli příjemně překvapeni. Calypte a Podhoranka spojily své síly a pomohly nám prožít předvánoční čas v té správné atmosféře a zároveň pomoci potřebným. V úvodu koncertu zazněla intráda Slavnostní kasace v podání dechového kvinteta Podhoranky. Noty této skladby se prý našly na kůru kostela a autorem je rodák z Trhových Svinů a dlouholetý pedagog zdejší ZUŠ Josef Koreš. Následovaly další fanfáry a intrády. Calypte (znamená kolibřík) nám zazpívali vánoční písně a koledy české, ale také anglické, irské nebo francouzské. Mezi nimi zazněla nejslavnější anglická koleda, která má český původ. Ani mnoho rodilých Angličanů, kteří ji zpívají, nemá o tom tušení. Jmenuje se Good King Wenceslas (Dobrý král Václav). Text, který vypráví o tom, jak kníže se svým pážetem chodí na sv. Štěpána po příbytcích chudáků a dělí se s nimi o svůj majetek, napsal v roce 1853 John Mason Neale. Při psaní se údajně inspiroval historickou básní dnes již zapomenutého českého básníka 1. poloviny 19. století Václava Aloise Svobody. Hudbu si Neale vypůjčil z původně středověké velikonoční koledy, zpívané latinsky jako Tempus adest floriaum. Stará melodie s novým textem v Anglii záhy zlidověla, a tak když přijde čas Vánoc, lidé tam opěvují dobré srdce svatého Václava, patrona české země. V další části koncertu zahrála Podhoranka píseň Život je jen náhoda z filmu Peníze nebo život, kterou složil J. Ježek a otextovali J. Werich a J. Voskovec. Dále jsme slyšeli skladby La Pastorela, Já bych rád k Betlému, Chtíc aby spal, Jak jsi krásné neviňátko, Vánoční zvon a Dlouhá bílá noc, kterou původně zpíval Frank Sinatra, česky jsme ji slýchávali v podání J. Čeřovské. Nesměla chybět Tichá noc, která je dnes přeložena do 300 jazyků a nářečí včetně češtiny a jako koleda je zpívána po celém světě. V adventním čase mají lidé více otevřená svá srdce, i když by to mělo být po celý rok. Účinkující se rozhodli věnovat výtěžek z koncertů (ještě jeden se konal v Ledenicích) charitativní neziskové organizaci Česká maltézská pomoc České Budějovice. Mezi její hlavní cíle patří poskytování charitativní pomoci v oblasti zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární, zejména však v oblasti péče o děti s postižením. Je to pomocná organizace Suverénního řádu maltézských rytířů a působí již od roku Symbolický šek převzal ředitel ČMP Bc. Jan Rada. Celková částka činila Kč. (Trhové Sviny Kč, Ledenice Kč). Peníze budou použity na dofinancování poskytované sociální služby pro děti s postižením z Trhových Svinů a nejbližšího okolí. Ještě musím připomenout, že vstup na koncerty byl dobrovolný. V sále vládla příjemná vánoční atmosféra umocněná vůní punče, který si mohli diváci zakoupit. V závěru koncertu zazněly ve společném podání Calypte i Podhoranky písně Veselé vánoční hody, Ukolébavka W. A. Mozarta a směs koled se závěrečnou Narodil se Kristus pán. To samozřejmě zpívali i nadšení diváci. Definitivní tečkou byla píseň Vánoce, Vánoce přicházejí doprovázená zpěvem a potleskem spokojených diváků. Co dodat? Lidé se zastavili v předvánočním shonu, prožili hezké chvíle a odcházeli s dobrým pocitem, že pomohli potřebným. Věřím, že se v letošním předvánočním čase opět sejdeme na koncertě v sále KD v Trhových Svinech. Blahopřání Srdečně blahopřejeme paní Anděle Zajíčkové z Trhových Svinů, která 21. ledna 2014 oslavila významné životní jubileum 90 let. Václav Heidinger

15 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 STRANA 15 Trhovosvinenský fotbal na podzim 2013 Fotbalový podzim skončil a než začne jarní část soutěže, je tu pravidelné shrnutí. Pro zkvalitnění práce s mládeží jsme rozšířili řady trenérů s trenérskou třídou C, kdy letní kurz trenérů úspěšně absolvovali Milan Vaniš a Miroslav Pollák, a v listopadu si svou trenérskou třídu C rovněž úspěšně prodloužili na doškolovacím kurzu Luděk Rolínek a Lukáš Lenk. Začněme od těch nejmenších přípravek. Ti pod vedením Milana Vaniše, Miroslava Polláka, Pavla Korčáka a Julia Hrmy sice nenavázali na předchozí výsledky této kategorie, přesto je třeba jejich práci vyzdvihnout, jelikož v tomto útlém věku je s hráči nejvíce práce. V podzimní části se výhry na hřišti nedočkali a tím do jarních bojů vstupují ve skupině o udržení v Krajském přeboru. Zde je ovšem na místě připomenout, že se srovnáváme s oddíly jako Dynamo ČB, LOKO ČB, SKP ČB, Táborsko, Milevsko apod., kde mají jak větší hráčskou základnu, tak větší možnost výběru hráčů a tím i možnost lepších úspěchů. Uvidíme tedy, jak dopadne jaro. V případě pádu do Okresního přeboru určitě přijdou i výhry a větší radost z fotbalu. Není na místě smutnit, hlavně dál pracovat s mládeží tak, jak to trenérům jde doposud a těšit se na další, možná i snad lepší fotbalové úspěchy. Mladší i starší žáci pod vedením Martina Píska, Lukáše Lenka a Luďka Rolínka pokračují rovněž v Krajském přeboru. Starší žáci po 7 výhrách, 1 remíze a 6 prohrách drží krásnou 8. příčku s 23 body. Mladší žáci jsou na tom o poznání lépe, kdy po 13 výhrách, 1 remíze a zcela bez prohry se 40 body ční na 1. místě tabulky své kategorie, kdy za sebou mají taková mužstva, jako jsou Tábor, Loko ČB, Strakonice, SKP ČB. I těmto klukům držíme do jarních bojů palce k udržení nejméně dosavadních postavení. Stejně jako v přípravkách a žácích s Horní Stropnicí, tak i v kategorii dorostu jsme do nové sezony nastoupili ve společenství s jiným oddílem, ovšem zde s Calofrigem Borovany. V létě 2013 jsme byli osloveni panem ing. Kubešem z Borovan, kde měli málo hráčů, proto jsme tedy u dorostu pro letošní sezonu oddíly spojili. Po podzimu dorostenci uhráli v 1. A třídě Krajské soutěže 6 výher, 2 remízy a 5x prohráli a drží 6. příčku s 21 body. Věřím, že i v příští sezoně budeme u dorostu společně s oddílem Borovan spolupracovat. Mužstvo dorostu pracuje pod vedením ing. Jiřího Kubeše z Borovan a našeho Radka Ježka. Kdo asi dělá společně s mladšími žáky po podzimu našemu oddílu nejlepší vizitku, je mužstvo mužů B. Sice v té nejnižší okresní soutěži, ovšem po podzimu neztratili ani bod, s 9 výhrami a uhranými 27 body vedou tabulku IV. třídy. Je pravda, že tohoto úspěchu docílili i za pomoci některých hráčů A týmu, přesto odvedená práce je na bedrech hráčů a trenérů Pavla Randy a Petra Valuta. Snad jejich práce bude řádně oceněna a béčko do nové sezony vstoupí o třídu výš, tedy do III. třídy Okresu České Budějovice. Poněkud s rozpačitými výsledky do sezony vstoupilo hlavní mužstvo oddílu, tedy A mužstvo mužů. Po letním hledání hlavního trenéra se Honzovi Gažákovi povedlo do Trhových Svinů přivést Miroslava Vácu, jemuž asistuje Jaroslav Beneš. Na jaře se nám povedlo udržet 1.A třídu Krajského přeboru a do nové sezony jsme vstupovali s přinejmenším stejným cílem, možná s myšlenkou na lepší výsledky. Ovšem pro zranění nemohli sezonu začít kapitán týmu David Štojdl a René Janoušek, navíc se nepodařilo ani přivést nové posily. Vize oddílu vzhledem k finanční situaci je taková, že budeme hrát s vlastními hráči, kteří si sami účast v 1.A třídě vybojovali. Po podzimu je tedy Áčko prozatím na 12. místě se 4 výhrami, 2 remízami a 8 prohrami. Je tedy na samotných hráčích, jak se vyrovnají s dosavadním postavením týmu, jak na sobě zapracují v zimní přípravě a zda se jim podaří 1.A třídu ve Svinech udržet. Přípravné zápasy mužů na umělce ve Staré Hlíně u Třeboně: SO v 13:00 Soběslav SO v 13:00 - Ledenice NE v 11:00 - Lomnice SO v 17:00 Suchdol nad Lužnicí Vánoční turnaj v sálové kopané V sobotu se ve sportovní hale v Trhových Svinech konal již XXII. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané. Před 22 lety tento turnaj začal jako Turnaj Policie ČR, kdy se zúčastnily výhradně oddíly Policie ČR. Vzhledem k následné reorganizaci Policie a zrušení Cizinecké policie v Č. Velenicích a Nových Hradech postupně docházelo k ubývání policejních oddílů a přibývaly oddíly různě složené z bývalých i současných fotbalistů Trhových Svinů a okolí. 22. ročníku se zúčastnily tyto týmy Junioři T.Sviny (současní pořadatelé turnaje) pod vedením Ondřeje Koláře, OO Policie ČR Trhové Sviny pod vedením vedoucího OOP Viktora Skabalíka, BEBE Team pod vedením Zdeňka Bebčáka, SK Rejta pod vedením Karla Zmeškala a OO Policie ČR České Budějovice pod vedením Kamila Kubíčka, hráče Calofrigu Borovany. A jak tedy turnaj skončil? 1. Junioři T. Sviny 2. Policie ČR Č. Budějovice 3. BEBE Team 4. SK Rejta 5. Policie ČR T. Sviny SPORT Oddíl přípravky s trenérem M. Pollákem Případné dotazy k fotbalovému oddílu vám podá sekretář oddílu Zdeněk Bebčák na tel , Stránky oddílu Za oddíl fotbalu Zdeněk Bebčák, sekretář oddílu Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Miroslav Majer z BEBE Teamu, nejlepším střelcem Kamil Kubíček z týmu Policie ČB s 9 vstřelenými brankami a nejlepším brankářem Karel Zmeškal z SK Rejta. Turnaj byl úspěšně zakončen vyhlášením výsledků a následným posezením v restauraci KD Trhové Sviny u p. Jiřího Vretose. Zdeněk Bebčák

16 STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 1/2014 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 20. ročník Silvestrovského běhu v Trhových Svinech SPORT Děti roč. nar , 2800 m dívky 1. Tvrzová Veronika 1999 TJ Sokol ČB 11:32 2. Tvrzová Gabriela 2002 TJ Sokol ČB 13:22 3. Hamadejová Eliška 2002 T.Sviny 13:56 4. Žohová Kateřina 2001 Spartak T.Sviny 14:28 5. Žáková Nikola 2002 T.Sviny 15:44 6. Tisoňová Zuzana 2001 T.Sviny 16:02 Příchozí: 2800 m, muži 1. Kotek David 1997 TJ Sokol ČB 9:05 2. Habara Jaromír 1974 Veselí nad Lužnicí 9:38 3. Čenec Tomáš 1992 Olešnice 9:56 4. Brožka Matěj 1993 T.Sviny 10:07 5. Kahoun Jiří 1988 Pivní oddíl 10:44 6. Habara Jan 1972 Veselí nad Lužnicí 10:55 7. Vávra Roman 1998 T.Sviny 11:01 8. Kurali Josef 1991 Pivní oddíl 12:01 9. Vaněk Pavel 1961 Praha 12: Korčak David 1971 T.Sviny 12: Nepraš David 1985 T.Sviny 12: Stodolovský Tomáš 1994 Olešnice 12: Šulista František 1999 Dobrá Voda 12: Petřík Václav 1977 T.Sviny 13: Nepraš Jan 1962 T.Sviny 13: Jindra Jan 1952 Svatá Trojice 13: Jelínek Radek 1964 Bedřichov 13: Šulista Petr 1966 Dobrá Voda 13: Polášek Jaromír 1971 T.Sviny 14: Polák Radek 1987 Pivní oddíl 14: Žoha Petr 1963 Nežetice 14: Klíma Václav 1945 Kamenný Újezd 15: Běláč Josef 1965 T.Sviny 17: Salcer Jaroslav 1965 T.Sviny 18:49 Příchozí: 2800 m, ženy 1. Míková Karolína 1996 TJ Sokol ČB 12:27 2. Krejčová Dominika 1996 TJ Sokol ČB 13:00 3. Bahenská Kateřina 1976 TJ Sokol ČB 13:43 4. Jelínková Lenka 1964 Bedřichov 14:01 5. Žohová Anna 1993 Nežetice 15:15 6. Záhorková Jana 1985 Čtyři Dvory 16:21 7. Kratochvílová Alžběta 1970 Černošice 17:16 Ženy: 5600 m 1. Vašková Pavla 1990 Římov 26:45 2. Pavlová Jana 1969 Kaplice 29:10 3. Krejčí Marta 1977 T.Sviny 29:38 Muži: 5600 m 1. Vaš David 1990 Sokol ČB 18:14 2. Diviš Jiří 1975 H.Cerekev 20:08 3. Nový Lukáš 1976 Dubné 20:25 4. Malík Vít 1969 Sokol ČB 20:30 5. Bahenský Petr 1971 Sokol Č.B. 21:03 6. Szojka Libor 1978 Nové Homole 22:30 7. Steinbauer Jiří 1973 TJ Rejta 23:17 8. Führer Miroslav 1964 SKP ČB 23:34 9. Kučera Ladislav 1960 T.Sviny 23: Cappon Bart 1982 T.Sviny 24: Pán Jan 1963 Nová Ves u ČB 25: Tůma Jan 1959 T.Sviny 25: Chris Davis 1980 T.Sviny 25: Kukrál Miroslav 1959 Č.Budějovice 25: Kratochvíl Jonáš 1994 Černošice 25: Valenta David 1991 Praha 26: Bumba Libor 1968 Kamenictví Bumba 26: Růžička Bohuslav 1970 T.Sviny 26: Hošek Lubomír 1961 VJ Čech 27: Trajer Štěpán 1990 ČB 27: Mágr Zdeněk 1972 ČB 27: Linhart Stanislav 1973 Hluboká u Borovan 27: Kratochvíl Tomáš 1970 Černošice 28:25 Celkově 97 startujících Děti roč. nar a mladší: 200 m, chlapci 1. Szojka Matěj 1:05 2. Petrák Daniel 1:06 3. Veselý Matouš 1:07 4. Šlajs Viktor 1:08 5. Kojan Jakub 1:50 Děti roč. nar a mladší: 200 m, dívky 1. Veselá Adéla 1:35 Děti roč. nar a 2007: 400 m, dívky 1. Divišová Kristýna 1:50 2. Bejdáková Tereza 1:52 3. Šlajsová Vanesa 1:55 4. Tisoňová Šárka 2:25 5. Nová Veronika Děti roč. nar a 2005: 600 m - chlapci 1. Vacek Lukáš 2:14 2. Vaniš Milan 2:17 3. Nový Ondřej 2:17 4. Opekar Jan 2:40 Děti roč.nar a 2005: 600 m - dívky 1. Bahenská Lucie 2:22 2. Hamadejová Libuše 2:45 3. Krejčí Kateřina 3:02 4. Ivanová Tereza 3:18 Děti roč. nar a 2003, chlapci 1. Gribbin Daniel 2:11 2. Petrák Adam 2:25 3. Šulista Josef 2:28 4. Kojan František 2:30 5. Dohnal Vojtěch 2:41 Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte na Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo na tel.: Uzávěrka čísla vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí Martin Brožka Děti roč. nar a 2003, dívky 1. Žáková Kristýna 2:31 2. Ježková Aneta 2:55 3. Čermáková Adéla 3:00 Děti roč. nar , 2800 m chlapci 1. Průcha Josef 9:50 2. Havíř Šimon 9:57 3. Matějček Antonín 10:36 4. Bahenský Petr 12:36 5. Tomášek Jan 12:49 6. Žoha Jan 16:10 7. Hamadej Jakub 17:51 Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny. IČ: Ev. šč. MKČR E10896 Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP a tisk: FIBOX, s.r.o. Třebíč Náklad 700 ks Cena tohoto výtisku: 5,- Kč

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově

Zápis. 1. Sdružení místních samospráv-petice pro záchranu pošt na venkově Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.1.2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. N.Holý Bustová Program jednání: 1. Sdružení místních samospráv-petice

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. Ježík, Ing. Součková, Mgr. Matoušková zástupci ČEVAK a.s. Mgr. Steinbauer,

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání:

Zápis. z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Hosté: Program jednání: Zápis z 26. jednání rady města, které se konalo ve středu 10.11. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Český nadační fond pro vydru-žádost o příspěvek 2.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin.

Zápis. z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Zápis z 12. jednání rady města, které se konalo v pondělí 1.7.2013 od 17:30 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Ing. Bustová se dostavila až k projednávání bodu 5 Nepřítomen: Hosté: Program

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté:

Zápis. z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský. Nepřítomen: Hosté: Zápis z 15. jednání rady města, které se konalo v pondělí 8.6. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. V.Korčaková, P. Stodolovský Program jednání: 1. Koupě pozemku pod hřbitovem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu)

Zápis. 1. Prezentace návrhu pana Marouška (bez materiálu) Zápis z 28. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24.11. 2014 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Mgr. Milan Horňák Nepřítomen: Hosté: p. Maroušek (k bodu č. 1) Program jednání: 1. Prezentace

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel

- 1 - ZÁPIS. hlasování: zastupitel pro proti zdržel zastupitel pro proti zdržel - 1 - ZÁPIS z III. zasedání Zastupitelstva města v Trhových Svinech, které se konalo 20. června 2016 v novém sále Kulturního domu v Trhových Svinech Přítomno: 18 zastupitelů Omluveni: p.polášek, Ing. Hacker,

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.1. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I.Božáková, Ing. V.Král, Ing. M. Rojdl, Ing. Jiří Šimek fa GPN T.S,

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více