Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy

2 a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 U nemocnice 2, Břeclav Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Rada školy na období let : Zástupci pedag. pracovníků: Mgr. Naděžda Tichánková, Břeclav, Na Valtické 1 Mgr. Renáta Jurčíková, Břeclav, Sokolovská 23 Mgr. Eliška Zugárková, Břeclav, ČSA 113 Zástupci rodičů: p. Šárka Virgovičová, Břeclav, Kupkova 36 Mgr. Jiří Stiglitz, Břeclav, Havlíčkova 50 p. Ivona Duroňová, Břeclav, Sladová 4 Zástupce zřizovatele: p. Lubomír Zvonek, Břeclav 3, U Jánského dvora 10 p. Hana Hřebačková, Havlíčkova 62, Břeclav Mgr. Richard Zemánek, Hřbitovní 3, Břeclav b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 4 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 4 třídy - základní školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu speciální 5 tříd - školní družinu 3 oddělení - školní klub 4 zájmové kroužky - školní výdejnu jídel 95 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.2969/4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednice, Valtice, Bulhary, Prušánky, Bořetice, Týnec, Tvrdonice, Rakvice.

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl letos inovován na základě zkušeností získaných realizací projektu OP VK Povídejme si s cílem rozvíjet komunikační schopnosti žáků. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky, který byl rovněž inovován. Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů je pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Základní škola speciální Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Ten jsme však v tomto školním roce neotvírali. Pouze výuka 5. a 10. ročníku vycházela ze Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září První, druhý, třetí, čtvrtý, šestý, sedmý, osmý a devátý ročník letos již pracovaly podle nově zaváděného školního vzdělávacího programu Herbenka 2 pro základní školu speciální. Ve třech třídách školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistent nebo asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka se žáky individuálně. V čase mimo výuku se o děti staraly pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno v jedné třídě prvního až devátého ročníku. Část žáků byla vyučována v kmenové třídě na dětském oddělení nemocnice, část žáků hospitalizovaných na infekčním, chirurgickém a ORL oddělení byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných v nemocnicích podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky. c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 35 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 32,44. Z nich bylo 8,72 pedagogických pracovníků v MŠ, 15,84 v ZŠ, 1,92 úvazků ve ŠD. Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 5,97 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byl zapojen pracovník s celkovým úvazkem 0,2. Tento byl hrazen z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od sponzora OTIS a.s. Břeclav a z příspěvků klientů.

4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 16 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 3 asistentky učitele mají VŠ magisterské studium speciální pedagogiky 1 asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 asistentka má základní vzdělání doplněné kurzem pro přípravu asistentů 1 asistentka má ÚSO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů 2 vychovatelky mají SPgŠ vzdělání doplněné spec. pedagogikou Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 97,44 % Aprobovanost učitelů je na 97,44 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 21 hodin týdně tj. 4,61 % Důvodem zaměstnávání pracovníka bez potřebné kvalifikace je fakt, že škola nemá učitele s požadovanou kvalifikací pro výuku cizích jazyků, fyziku a dílenské práce. Výuku anglického a německého jazyka zajišťujeme vyučujícími, které absolvovaly kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Dílenské práce pracovního vyučování a fyziku vyučuje učitel s kvalifikací pro výuku odborných předmětů na SOU. Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova byla postavena v r. 1980, montovaná stavba, kterou udržujeme v poměrně dobrém technickém stavu. Do něj každoročně vkládáme nemalé prostředky tak, aby budova nechátrala a vyhovovala bezpečnostním předpisům. Letos jsme dokončili stavební renovaci vstupů do budovy, které již byly nevzhledné a začínaly být svým rozpadáním i nebezpečné. Kapacita budovy je celkem 10 kmenových učeben + 8 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina, 3 učebny pro individuální výuku. Svou velikostí budova nestačí současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky autistických a rehabilitačních tříd. Velkým problémem začíná být nedostatek úložných a archivních prostor. Materiálů k archivování stále více přibývá a v budově již nenajdeme další prostory pro jejich ukládání. Situace by se měla výrazně zlepšit po přestěhování stacionáře Utilis do nových prostor. S tím se počítá již v roce Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK.

5 Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické vyřešit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu, zateplení a lepší vybavení zahrady. Letos se podařilo renovovat koupelnu a zvýšit počet sociálních zařízení. Budova je odborníky hodnocena jako energeticky nehospodárná a bude potřeba její energetickou náročnost snížit především zateplením vnějšího pláště a úpravou topného systému včetně rozvodů teplé vody. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Nové prostory byly před rokem vybudovány pro třídu mateřské školy dětí s více vadami. Letos byla v této třídě zřízena nově výdejna jídel. Důvodem byla nevhodnost stravy dodávané do mateřské školy z kuchyně Nemocnice Břeclav, na niž poukázala kontrola krajské hygienické stanice. Novým dodavatelem bude, stejně jako pro ostatní naše pracoviště, ŠJ při ZŠ, Břeclav, Kupkova 1. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 137, z toho: speciální mateřská škola pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub Nemocnice mateřská škola základní škola školní družina Stav na konci školního roku: 136 žáků celkem, z toho: speciální mateřská škola pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub základní škola při nemocnici mateřská škola při nemocnici školní družina při nemocnici 41 dětí 31 žáků 41 žáků žáků 12 dětí 12 žáků 12 dětí 40 dětí 34 žáků 41 žáků žáků 12 žáků 12 žáků 12 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 40 ZŠ speciální 13 rehabilitační tř. 16 z toho s vyznamenáním neprospěli bez opravné zkoušky 0 0 2

6 neprospěli, opravná zkouška bylo prodlouženo klasifikační období komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončili v 9. ročníku v ZŠ Prakt. i ZŠ Spec. 6 žáků - SOŠ 0 - do OU je zařazeno 5 - do SOU 0 - do praktické školy 0 - nezařazeni 1 - do invalid. důchodu 0 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 1 žák - do OU zařazeno 1 - prodloužení školní docházky 0 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v kroužcích zájmového vzdělávání. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času - Pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole - Návštěva družební školy ze Slovenska se společným Dnem dětí - Vánoční a velikonoční dílny dětí a rodičů v MŠ a ZŠ speciální - Školka v přírodě - Vánoční besídka dětí autistických tříd - Týden ekologické výchovy - Den otevřených dveří školy Cenné byly zejména aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče. Nepodařilo se nám, bohužel, naplnit nabízený lyžařský výcvikový kurz ani školu v přírodě pro žáky základní školy. Důvodem jsou rostoucí ceny pobytů a snižující se možnosti rodin dopřát svým dětem tyto aktivity. Škola nabídla rodičům i společný výjezd s dětmi do Itálie k moři, ale ani tato aktivita nemohla být kvůli finančním problémům rodičů realizována. Obdobná byla situace s pobytem dětí mateřské školy v přírodě. Začínal zájmem dvanácti rodičů, odjezdu však bylo nakonec přítomno pouze osm děti. Plně jsme však využili všech možností nabízených bezplatných aktivit v rámci prevence kriminality, drogových závislostí a dopravní výchovy ze strany Policie ČR a občanských sdružení. Starší žáci absolvovali návštěvu jednání okresního soudu, mladší besedovali s příslušníky policie ve škole, znovu prošli kurzem dopravní výchovy a třídění odpadů. Poslední školní rok proběhl vcelku klidně. Šikanu a vydírání žáků škola řešit letos nemusela, stejně jako krádeže majetku školy a dětí. Záškoláctví bylo řešeno u jednoho žáka, na jehož rodiče bylo letos opakovaně podáno trestní oznámení pro neplnění povinnosti zabezpečit pravidelnou docházku dítěte do školy.

7 U jednoho ze žáků se projevují psychiatrické problémy v takové míře, že bylo nutno opět zajistit jeho oddělenou výuku a vytvořit pro něj klidové prostředí v samostatné místnosti. S rodiči žáka byla loni poprvé sepsána smlouva o řešení výchovných problémů syna. Škola úzce spolupracuje ohledně tohoto žáka s psychology, psychiatrem a sociálními pracovníky. Účastnili jsme se k tomuto případu tří konferencí a naplňujeme jejich doporučení. Nicméně celá záležitost je finančně nesmírně nákladná, školu zatěžuje a její efekt se výrazně neprojevuje. Další takové případy bychom zcela jistě finančně nezvládli I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci a účelné řešení nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle neprojevovaly. Uvedené případy se týkaly jednoznačně docházky žáků do ZŠ praktické. V ZŠ speciální se tyto problémy neprojevují. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Zapojení pracovníků do systému DVPP : srpen Limity AAK H - 12 uč + rodiče říjen Opožděný vývoj řeči H - 11 uč + rodiče listopad Využití tabletů H - 7, N- 2, 5 rodičů, prosinec Výchovné a kariérové poradenství H - 1 prosinec Nový občanský zákoník a školy H - 2 prosinec Asistent pedagoga u autistických dětí N - 1 září Praktické ukázky pro logoped. asistentky K - 4 list.-květen Násilí třetích stran H - 1 březen Zapojení škol do testování NIQES H - 2 duben Vzdělávání žáků se vzácným onemocněním H - 16, N - 1 duben Náprava řečových poruch podle Elkonina K - 2 duben Myofunkční poruchy v logopedii H - 3, N -1, K -1 červen Udržování projektů OP VK H - 1 prac. Celkem 68 prac rodičů Výrazné výsledky ve vzdělávání pracovníků byly dosaženy díky prostředkům získaným z dotace Evropských fondů OP VK, projektu Povídejme si. Tento projekt v letošním školním roce končí. Další dotaci by škola měla získat z partnerství v projektu Dotkněme se ICT Střediska služeb školám v Brně. h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 12 dětí v základní škole praktické, 10 dětí v ZŠ speciální a 12 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve třech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšily zájmové kroužky, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: internet, keramika a sportovní kroužek. Bylo do nich zapojeno celkem 18 žáků.

8 V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. Plavecký výcvik letos nebyl organizován kvůli malému počtu žáků 2. a 3. ročníku. Jeho realizace se přesouvá na další školní rok. V květnu prošli žáci základní školy praktické i speciální kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků 4. a 5. ročníku. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním prostor Kančí obory od odpadků. Starší žáci se účastnili jednání okresního soudu a besedy se soudcem o zákonném a trestném chování. Mladší žáci besedovali s příslušníkem Policie ČR. Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci výstavy pořádané ve městě i v blízkém okolí. Děti ve škole při nemocnici navštívili se svými prográmky žáci ze ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická. Den dětí byl na všech školách podpořen sponzorsky především sladkostmi. Škole pomáhá finančně i naše SRPŠ, které část nákladů na odměny, vstupné nebo dopravu žáků na akce snižuje svým příspěvkem. Setkáváme se totiž stále častěji s tím, že spousta dětí by bez aktivity školy nikdy nenavštívila filmová ani divadelní vystoupení, nedostala by se na výlety za poznáváním. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků a rozvoji poznání svých žáků. Mimo tyto akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun pro činnost integračního centra. Škole v poslední době významnou měrou pomáhají sponzorské firmy. Jejich finanční podpory využívá tam, kde by na nejrůznější aktivity jako organizace neměla prostředky. Nejvíce nám přispívají především firmy Ramico, AVE, OTIS, Parenica, Sokol, Realmax a Kucín. Celkem tak škola získala 75 tisíc korun na financování svých nadstandardních aktivit. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka v denním centru pokračovala i přes to, že projekt Žijeme s vámi byl ukončen již v r Jeho pokračování je udržováno ze sponzorských darů a příspěvků klientů. Žákům s těžkým kombinovaným postižením je poskytována individuální výuka spolu s péčí partnerské organizace Remedia Plus o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy s dětmi ve stacionáři pracovala vychovatelka, speciální pedagožka. Canisterapii, dramaterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Centrum však svou kapacitou již nestačí počtu klientů. Potřeba samostatných prostor by měla být naplněna v r. 2015, kdy se má stacionář přestěhovat do nových prostor. Tím se škole značně uleví a vzniknou pro její potřeby nové možnosti. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech přípravy pokrmů, keramiky a výroby dárkových přemětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek

9 z prodeje je využíván na jeho další činnost. Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner Remedie Plus o.p.s v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a nyní je udržován sponzorskými dary a příspěvky klientů. Úspěšně realizovala projekt dotovaný ESF, OP VK Povídejme si, který představila veřejnosti v letácích a na svém webu. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy v soutěžích H = Herbenova K=Komenského N=Nemocnice září Okresní kolo Bušmen - 2. místo H říjen Vv soutěž Radost 1 ocenění H listopad Vystoupení žáků na Dni sociálních služeb H prosinec Okres. kolo míčových her H prosinec Krajské kolo kopané 3. místo H prosinec Vystoupení žáků k zahájení výstavy Patchwork H prosinec Vybíjená okr. kolo - míčové hry 2. místo H leden Vv soutěž - Příroda kolem nás N leden Vv soutěž - Komenský a my H 1.st. únor Vv soutěž - Lidice H únor Vv soutěž - Zvíře není věc 1 ocenění H březen Vv soutěž - Požární ochrana očima dětí místo H duben Vv soutěž - Ovoce do škol H duben Vv soutěž - Ladovy obrázky 1. místo H, N leden Vv soutěž- Příroda kolem nás H březen Vv soutěž - Děti chrání planetu Zemi (ČRo rádio Junior) N květen Lehkoatletický čtyřboj - okresní kolo 3. místo H červen Vv soutěž - Stáří H červen Přehazovaná - okresní kolo 3. místo H

10 Prezentace školy v mediích prosinec Na ZŠ Herbenova Břeclav bilancovali - Mor. Jih H prosinec Konec roku na ZŠ Herbenova - - Břeclavsko H leden Zápis žáků do 1. ročníků - Radnice H září Břeclavský deník - Světový den srdce očima dětí v nemoc. N říjen Klubík Břeclav - Škola v nemocnici - video prezentace N listopad Canisterapie v MŠ - Nový život N červen Den dětí - Břeclavský deník, Radnice N prosinec Vánoční trhy - Radnice H červen Logopedie v MŠ Komenského - Nový život K červen Děti z Břeclavi a Malacek slavily H Exkurze, výstavy květen Účast žáků 7.-9.r. na soudním jednání H duben Den Země - na pomoc přírodě H prosinec Zverimex N leden MMG Břeclav - Hračky N únor Návštěva obchodního centra (Tesco, Jysk, Kik) N duben Vlakové nádraží N duben Knihkupectví N květen Zahradnictví N červen ZOO Hodonín H, K Besedy se žáky prosinec Z pohádky do pohádky - knihovna Poštorná H listopad Třídění odpadů H prosinec Beseda s pracovníky policie ČR H duben Zvířátka v pohádkách - knihovna Břeclav H, ZŠS květen Beseda se soudcem okresního soudu H květen Dopravní policie - řidičák na kolo 4.+5.ročník H listopad Nebezpečí drog, Stop drogám N listopad Úcta ke stáří N červen Bezpečně na cestách N

11 Divadelní představení listopad Reduta Brno "Jak dostat maminku do polepšovny" H prosinec Tetiny, O zimě", divadel. představení H prosinec "Putování za vánoční hvězdou" - film. představení H prosinec Loutkové divadélko RADOST - "Za pohádkou pohádka" N prosinec Tetiny "O zimě", divadel. představení K prosinec "Popelka", divadel. představení K červen "Káťa a Škubánek", divadel. představení H duben spolek Kašpar (Praha), divadel. představení N prosinec Vánoce - ZŠ Valtická Břeclav N květen Pěvecké vystoupení žáků ZŠ Kupkova N Spolupráce s rodiči Shromáždění rodičů Schůzka s rodiči Besídka pro rodiče Vánoční tvoření Účast na odb. vzdělávání Účast na výuce v MŠ Den otevřených dveří ZŠ Herbenova Velikonoční dílničky Keramika - tvoření s rodiči H K, N H H,K,N H- 15 rodičů H -3 rodiče H -21 rodičů H- ZŠS, N H- ZŠS i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole nebyla v letošním školním roce prováděna kontrola České školní inspekce. Další kontroly provedla kontrolní skupina krajské hygienické stanice, která se zaměřila na vhodnost prostor a stravování dětí v našich mateřských školách. Odbor regionálního rozvoje JMK provedl kontrolu čerpání dotace ESF v projektu OP VK Povídejme si. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu čerpání evropské dotace v projektu EU pro Herbenku. Protokoly o výsledcích kontrol jsou součástí příloh této výroční zprávy.

12 j/ Základní údaje o hospodaření školy I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 plnila své úkoly v souladu s vymezením činnosti organizace dané zřizovací listinou. Podrobný rozbor přinese Výroční zpráva školy za školní rok II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období: fyzické osoby - počet celkem: 35 z toho: žen - 32 osob se ZPS - 1 na další MD - 1 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Přírůstky: do naší organizace přišla v r nová uklizečka p. Zhánělová Marie Úbytky: z organizace odešla v r p. Brychtová Soňa ze zdravotních důvodů Průměrné platové třídy všichni pracovníci: 9,52 pedagog. pracovníci: 10,51 ostatní pracovníci: 5,00 Průměrný platový stupeň: pedagog. pracovníci: 4,43 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ učitelé ZŠ vychovatelé asistenti MŠ asistenti ZŠ nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: Směrnice pro danou oblast jsou v organizaci zpracovány, jejich plnění se průběžně sleduje. Odpovědní pracovníci za oblast PO a BOZP prošli v r periodickým proškolením. Organizace nevykazuje v roce 2012 žádný pracovní úraz. Drobná poranění pracovníků a žáků jsou zaznamenávána včetně způsobu ošetření v knize úrazů, která tvoří součást předepsané dokumentace.

13 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2013 Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění Dotace MŠMT ÚZ Dotace zřizovatele Dotace MŠMT ÚZ Dotace Město Břeclav Přeshraniční spolupráce Úroky bank. účtů Příspěvek na SHM Jiné výnosy+ energie Remedia ,7 100 Nájem Remedia DČ Úplata za předškol.,záj ,4 vzděl.šd,mš Čerpání FRIM +RF ,2 ESF Projekt EU pro Herbenku ESF Projekt Povídejme si ,8 celkem ,7 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané.

14 2. Rozpis čerpání výdajů podle jednotlivých položek Celkové náklady 2013 Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění plán/skut materiál pro provoz ,1 učebnice + bezpl.up ,1 učební pomůcky ,1 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,9 spotřeba el.energie ,5 spotřeba top.plynu ,8 vodné, stočné ,3 opravy, udržování ,8 revize cestovné ,3 vzdělávání ped. prac ,9 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení služby pošt ,2 telefon. poplatky ,5 služby zprac.dat ,5 počítač. programy ,9 ostatní služby ,5 příspěvek na strav ,4 poradenské služby ,9 služby bank ostat. soc. pojištění ,3 náhrada nemoc ,6 odpisy DHM Nájemné nemocnice ONIV celkem ,47 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, Rozdíl navíc je pouze u čerpání na vzdělávání ped.prac. školení bylo placeno z projektů, hrazených EU, počítač. programy byly placeny rovněž z projektů EU, menší rozdíly jsou u služeb zprac. dat / zpracování účet.výkazů Gordic/, ušetření nákladů bylo u telekomunikačních služeb.

15 III. 3. Oblast finančního majetku Stavy bankovních účtů Účet Stav Stav Běžný účet , ,61 Účet FKSP , ,42 Účet projektů , ,59 Pokladní hotovost Účet Pokladna Herbenova Účet Pokladna MŠ spec. Účet Pokladna nemocnice ,-- Kč 6 848,-- Kč 2 579,-- Kč Stav cenin Účet ,-- Kč Náklady mzdové r Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění Mzdy MŠMT ÚZ PP+NP Mzdy OON MŠMT ÚZ Zák.soc.poj. MŠMT ÚZ , ,8 Zák.zdrav.poj.MŠMT ÚZ ,7 ZP FKSP MŠMT ÚZ Projekt EU peníze školám OON Projekt EU Povídejme si OON ,9 Projekt EU Povídejme si soc.poj ,3 Projekt EU Povídejme si zdrav.poj ,5 OON z RF dotace Otis OON z příspěvku IC ,4 Soc. zdrav. poj. IC ,4 Celkem , ,7 V oblasti mzdového čerpání bylo čerpání prostředků rovnoměrné, v souladu se zásadami. Rozpočtové prostředky mezd a OON byly dočerpány na 100%. Čerpány byly rovněž mzdové prostředky z projektu ESF Povídejme si a EU peníze pro Herbenku. Na provoz IC čerpány OON z darů RF a příspěvků klientů IC.

16 4. Čerpání účelové dotace MŠMT ÚZ Čerpání dotací Kč Celkem MŠMT: mzdy OON zákonné odvody odvod FKSP náhrada mezd za nemoc učebnice, UP Ostatní pojištění Čerpání dotací celkem III. 5. Investice Ve sledovaném období byly provedeny následující práce na údržbě budov: Budova MŠ Břeclav, Komenského 10: oprava venkovního schodiště a vjezd do MŠ a zahrady použití FRIM Kč použití z provozu školy Kč malování budovy Kč Na budově Herbenova 4 byly provedeny: oprava vstupů do budovy Kč výměna čerpadla v kotelně školy Kč dveře do individuální třídy Kč. Toto bylo hrazeno z provozu školy. Celková hodnota vkladu do oprav školních budov činila v tomto roce z FRIMU Kč. Byly provedeny předepsané revizní kontroly kotelen, hromosvodů, el. nářadí, el. rozvodů, tělocvičného nářadí včetně venkovního sportovního vybavení IV. Autoprovoz Ve sledovaném období neměla organizace autoprovoz. V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

17 Majetek účet Stav Stav rozdíl Budova MŠ spec Budova škola Herben Budova jídelny Herb Samostat. mov. věci Soubory movit. věcí Pozemek 2584/ Pozemek Pozemek Pozemek Pozemek 3636/ Celkem Rozpis pořízeného drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období: Majetek Účet Stav Stav rozdíl DNDM , ,-- 0 DNDM-licence , ,-- 0 DHDM , , ,42 DDHM-dary-vlastní , , ,-- Ostat. HDM-UP , , ,88 Ostat.HDM-UP-vlast , ,10 0 Celkem , , ,30 VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů : FRIM Investiční fond - Odpisy majetku v r dle odpisového plánu ve výši Kč Z FRIM nebyl nakoupen v r.2013 žádný ZP. Ve sledovaném období byly provedeny následující práce na údržbě budov použití FRIM: Budova MŠ Břeclav, Komenského 10 oprava vstupů Kč Odvod z FRIM do IF JMK : Kč. Rezervní fond Z Rezervního fondu bylo v r na pokrytí OON lektora IC bylo účelově použito Kč, na úhradu výletu žáků bylo použito 2000 Kč V letošním roce jsme dostali do RF příspěvky od dárců ve finanční výši ,--Kč. Ze zisku 2012 byla přidělena částka 7 032,13 Kč. 16

18 Do Fondu odměn bylo podle zisku přiděleno Kč. FKSP Tvorba i čerpání podle harmonogramu v závislosti na časovém období. Částka ,-- Kč byla zaměstnancům použita na příspěvek PF zaměstnavatele, 9 432,-- Kč - příspěvek na obědy pracovníků 500,-- Kč - Odbory 6 000,-- Kč - věcný dar při výročích Čerpání provozních nákladů podle středisek Stř. 21 Čerpání provoz. nákladů škola Herbenova Účet Skuteč. čerp ZvŠ Herb. rozp ZvŠ Herb. čerp ZvŠ Herb. zůst. stř. 25 jídelna Jíde Jídel. lna rozp. čerp Jídelna čerpání 2013 Materiál provoz Školní materiál Všeob.předm Všeobec.předm.do Tisk,časop.všeob Jíde lna zůst at. Čistící prostř UP hrazeno z provozu DDHM OPP hrazeno z prov Cestovné běžné Vzděl.+školení z prov Revize Telef.popl Plavání z provozu Bruslení hrazeno z pr Ostat.služby Internet.služ. Freebone licence Opravy+elektroinstal Servisní práce PC Počítač.programy Služby strav Energie Celkem provozní zisk

19 Přísp.klientů IC stř Pomůcky z přísp.žáků stř.21 škol.mater plavání z příspěv.žáků SHM stř Použití FRIM opravy Převod odvod JMK do MŠ K Použití RF pen.dary stř Použití RF pen.dary stř.51 Otis IC Použití RF ze zisku Doprava Malacky hrazeno s přísp. rodičů Doprava Malackyhrazeno MěÚ Břeclav Ostat.příjmy zisk Odpisy DHM stř Stř. 24 Spotřeba provozních nákladů ŠD Herbenova účet Čerpání ŠD Herb Rozpočet ŠD Herb Čerpání ŠD Herb energie celkem Čerp.záj.vzděl Zůst.k čerp.. ŠD Herb. Stř. 27 MŠ Herbenova Skuteč. čerp. Rozpočet Čerpání zůstatek Ostatní materiál Školní materiál Čistící potřeby tisk Internet.služby Telefon Ostatní služby

20 Oprava vstupu Energie Celkem Úplata MŠ Stř. 72 Společné náklady Skuteč. čerp. Rozpočet Čerpání zůstatek Služby bank Poštovní služby Ostatní služby Poraden.služby Služ. zprac.dat Prev.zdr.péče Celkem Stř. 22 Čerpání provozních nákladů MŠ spec.komenského Účet Skuteč.čerp Rozpočet 2013 MŠ skut. čerp Materiál provoz Materiál dr.opravy Školní materiál Tisk, časop. všeob Čistící prostředky Předměty do UP hrazeno z provozu Ost.předm Cestovné DDHM cestovné Telef.poplatky Školení, semináře 864 Revize Ostat.služby Internet.služby Přísp. na obědy MŠ zůst. k čerp. 19

21 energie Oprava budovy Celkem provoz Škola v přírodě Přísp.předškol. vzděl. Použití FRIM Rezervní fond Stř. 28 Čerpání provozních nákladů ZŠ Nemocnice Účet Čerpání ZŠ nem Nemocnice ZŠ rozpočet 2013 Nemocnice ZŠ Čerpání 2013 Ostat. materiál Školní materiál Tisk, časopisy Předměty UP z provozu OPP z provozu DDHM Telefonní poplatky energie servis.práce na počít Služby ostatní Internet. HW- Comp Čistící prostř Příspěvek obědy Celkem Nemocnice ZŠ Zůstatek k čerp. Stř. 30 Čerpání provozních nákladů ŠD nemocnice Čerp. Rozpočet ŠD nem. ŠD nemoc Čerpání ŠD nemoc Zůstatek k čerp. ŠD nemoc. materiál energie Celkem

22 Stř. 29 Čerpání provozních nákladů MŠ spec. nemocnice Účet Čerp. MŠ nemoc Nemoc. MŠ rozp Nemoc. MŠ čerp Materiál provoz Školní materiál Tisk, časop. všeob Čistící prostředky Pořízení DDHM UP z provozu Ost.předm , do Telef. poplatky servis.práce na PC-licence revize Ostat.služby Internet.služby energie nájem Příspěvek na obědy Staveb.úpravy Celkem Rezervní fond Zůstatek K čerpání Stř. 43 Doplňková činnost Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 Zůstatek energie Remedia Internet Celkem stacionář Nájem výnosy zisk 21

23 Stř. 65 EU peníze pro Herbenku Rozpoč. celkem Skut.čerp Skuteč.čerp Zůstatek k čerp. OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj cizích jazyků č OON-rozvoj cizích jazyků č Tvorba DUM Koordinátor pro 1.stupeň Koordinátor pro 2.stupeň Manažer Účetní správce Webu cestovné, stravné software k interakt.výuce dataprojektory notebook-nebo náhrada spotřební zboží zálohovací zařízení tablety publikace-školící školení čtenářské dovednosti cizí jazyky informační technologie finanční gramotnost Drobné staveb.úpravy Celkem Čerpání projektu Povídejme si Rozpočet celkem Skutečně čerpáno 2012 Skutečně čerpáno 2013 zůstatek Logoped MŠ č Logoped MŠ č Logoped MŠ č

24 Logoped ZŠ č Logoped MŠ č Logoped ZŠ č Logoped ZŠ č Logoped ZŠ č Zpracovatelé inovace vzděl.programů Zpracovatelé inovace výuk pomůcek Manažer projektu Manažer aktivit Odvody z OON Výukový software Microsoft Office Logomalovánky Kamera se stativem komunikátor rotavibrátor Logopedické zrcadlo IT dataprojektor Notebook učitele Laminovací přístroj Multifunkční zařízení Řezací stroj Odborná literatura Keramické tabule Komunikační sešit PECS Logohelp Logohelp Cvičná deska mini Luk Babino, Johanka, Matýsek logobzučák logosondičky ORA light lžičky sada PAKI Pracovní karty na procv Start. balíček PRIMO Logoped.pomůcky nesp Odborné kurzy pro logopedy Stravné účastníků

25 Ubytování účastníků Cestovné účastníků Celkem přímé náklady účetní Kancelářské potřeby Poplatky bank.účtu Publicita Fotoaparát Ostat.náklady 674 UP hrazeno z nepřímých Zálož. disk 892 Celkem nepřímé náklady Celkem projekt Čerpání ÚZ přímé podle středisek Stř.11 škola Herbenova ÚZ stř.15 jídelna ÚZ Účet Skuteč. čerp 2012 ZŠ Herb. rozp ZŠ Herb. čerp.2013 ZŠ Herb. zůst. Skut. čerp Jídel. rozp Jídelna Skut.. čerp. Jíd. zůst Učebnice, PS , ,60 - UP do , ,20 - UP , ,26 - UP nad , ,17 - Učební programy OPP Ostat.poj Náhrady nemoc Celkem , , Stř. 14 ŠD Herbenova ÚZ ŠD Herb. Čerp ŠD H Rozpočet 2013 ŠD H Čerpání 2013 UP , ,99 Ostat.poj Celkem , ,99 - ŠD H Zůst. k čerp. 24

26 Stř. 17 MŠ Herbenova ÚZ MŠ MŠ Herbenova Herbenova Rozpočet 2012 čerp.2012 MŠ Herbenova Čerpání 2012 UP do UP , ,50 - UP nad , ,28 - Ostat.poj Celkem , ,78 - MŠ Herbenova Zůst.k čerpání Stř. 12 MŠ Komenského ÚZ přímé Účet skuteč čerp MŠ Kom. rozp Čerpání 2013 MŠ zůst. čerp. UP , ,80 - UP do 100 nad 1 r , ,20 - UP nad Vzdělávání PP Ochr.pom., prac.oděvy Ostat. soc. pojištění Celkem Stř. 18 ZŠ nemocnice ÚZ Čerpání Rozpočet Čerpání 2013 KS k čerpání Učebnice,PS UP do UP UP nad Ostatní pojištění Celkem Stř. 20 ŠD nemocnice ÚZ ŠD nem. Čerp ŠD nem. Rozpočet 2013 ŠD nem. Čerpání 2013 ŠD nem. Zůst. k čerp. Ostat.poj Celkem

27 Stř. 19 MŠ nemocnice ÚZ Účet skuteč čerp.2012 MŠ nem. rozp skuteč. čerp.2013 MŠ zůst. čerp. UP UP do 100 nad 1 r UP nad Vzdělávání Prac.oděv Ostat. soc. pojištění Celkem Mzdy, OON, odvody, FKSP ZŠ Herbenova Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda Hrubá mzda NP PP NP PP NP OON PP PP NP NP Odvody , FKSP , , ,93 - Celkem , , ,93 - Mzdy, OON, odvody, FKSP MŠ Herbenova Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 4 686, , ,82 - Celkem , , ,82 - stř. 14 Mzdy, OON, odvody, FKSP ŠD H Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 2 499, , ,41 - Celkem , , ,41-26

28 Stř.15 Mzdy, OON, odvody, FKSP jídelna Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda Odvody FKSP 1 001,88 974,71 974,71 - Celkem , , Stř. 12, stř.10 Mzdy, OON, odvody, FKSP MŠ K Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda PP Hrubá mzda NP NP OON Odvody FKSP , , ,54 - Celkem , , ,54 - Stř. 18 Mzdy, odvody, FKSP ZŠ N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP , ,83 - Celkem , ,83 - Stř.19, stř.16 Mzdy, odvody, FKSP MŠ N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda PP Hrubá mzda NP PP NP PP NP OON Odvody FKSP 8 129, , ,73 - Celkem , , ,73-27

29 Stř. 20 Mzdy, odvody, FKSP ŠD N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 2 820, , ,03 - Celkem , , ,03 - Informace o výsledku inventarizace majetku Seznam dokladové inventarizace hospodář. prostředků ke dni Název Účet Inventurní stav Drobný nehmotný dlouhodobý majetek ,00 DNDM-licence ,00 Budova MŠ spec ,00 Budova Spec. školy Herbenova ,00 Budova jídelny Herbenova ,00 Samostatné movité věci a soubory m.v ,00 Soubory movitých věcí ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,99 Drobný hmot.dlouhodob.majetek-vlastní ,30 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek ,82 Ostatní hmot. dlouhodob.majetek-vlastní ,10 Pozemek ost. plocha Herbenova ,00 Pozemek zast. plocha Herbenova ,00 Pozemek jídelna Herbenova ,00 Pozemek zast. plocha MŠ spec ,00 Pozemek 3636/1-zahrada MŠ spec ,00 Mycí a čist.prostř.-sklad Herbenova ,07 Ostat.materiál-sklad Herbenova ,50 Školní materiál z příspěvku žáků ,49 Běžný účet provozní ,61 Běžný účet FKSP ,42 Běžný účet projektu EU ,69 Pokladna škola Herbenova ,00 28

30 Pokladna MŠ spec ,00 Pokladna škola nemocnice ,00 Pokladna projektu EU ,00 Ceniny škola Herbenova ,00 Odběratelé ,83 Záloha na nákup mléka ,00 Dodavatelé ,42 Přijaté zálohy na škol.pomůcky ,78 Přijaté zálohy-úplata za záj.vzděl. ŠD ,00 Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl ,00 MŠ Komenského Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl ,00 MŠ Herbenova Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl.n ,00 Přijaté zálohy na obědy Herbenova-žáci ,00 Přijaté zálohy na obědy nemocnice-žáci ,00 Přijaté zálohy na obědy MŠ spec ,00 Přijatá zál. na obědy Kabela Filip ,00 Přijaté zálohy IC ,26 Závazky vůči zaměstnancům- mzdy ,00 Zúčt. s inst. soc. zabezpečení ,00 Zúčt. s Všeobec. zdrav.poj ,00 Zúčt. s Zdrav. poj. MV ,00 Zúčt. s ČPZP ,00 Zúčt. s OZP ,00 Zúčt. s VoZP ,00 Daň ze závislé činnosti ,00 Daň srážková ,00 Platba obědy zaměstnanci Herbenova ,00 Platba obědy MŠ K ,00 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Náklady příštích období - tisk ,00 Náklady příštích období vodné ,74 Výdaje příštích období ,97 Příjmy příštích období ,62 Předměty, UP H ,86 Předměty, UP MŠK ,61 29

31 Předměty, UP nemocnice ,63 Předměty, UP do 100 H ,53 Předměty, UP do 100 MŠ K ,17 Předměty, UP do 100 N ,07 Učebnice Herbenova ,15 Učebnice nemocnice ,36 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň s předm. 1A ,50 Vysvědčení-ZŠ 2.stupeň s předm. klas ,80 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň ,54 Vysvědčení-ZŠ speciální 2.stupeň ,00 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň ,43 Vysvědčení-list A 1.stupeň ,00 Vysvědčení-ZŠ list B ,00 Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. Vyčíslení inventarizačních rozdílů z tohoto důvodu nepředkládáme. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů taktéž nepředkládáme. Jména členů inventarizační komise : předseda : Mgr. Svobodová Regina členové : Mgr. Salajková Ludmila p. Šanderová Barbora Datum vyhotovení inventarizačního zápisu : Z á v ě r : Organizace se řídí platnými předpisy pro vedení účetnictví. Nedostatky zjištěné v průběhu vnitřní i veřejnosprávní kontroly byly odstraněny ihned po jejich zjištění Schválil :... Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka školy 30

32 Výroční zpráva Ke dni byla v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. zpracována tato Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Zprávu projednala Rada školy dne Bc. Šárka Virgovičová.. za Radu školy Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy 31

33 p/ Zaměření práce školy ve školním roce 2014/ / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - uplatňovat ve výuce předškolního a základního vzdělávání nově zpracované inovace vzdělávacích programů zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností žáků - využívat k tomu v praxi nově získané poznatky odborného vzdělávání a pokračovat v této oblasti v již vytvořené úzké spolupráci s rodiči - pokračovat ve vybavování školy moderními informačními technologiemi spolu se zajištěním vzdělávání pracovníků pro jejich účelné využívání - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím medií 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - zajistit obnovu vybavení školní zahrady mateřské školy 3/ v oblasti řízení školy - vytvářet podmínky pro další odborný růst pracovníků - realizací projektů dotovaných Evropským sociálním fondem rozvíjet školu materiálně a zvyšovat odborné kompetence jejích pracovníků - rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - v práci mateřských škol uplatňovat podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - úzce spolupracovat s rodiči a odbornými pracovišti na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích a edukačních plánů dětí 32

34 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne : Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: p. Šárka Virgovičová.. 33

35 Ze života školy Vánoční besídka pro rodiče Natálka zvítězila v soutěži o nejlepší obrázek Josefa Lady 34

36 Den Země s úklidem přírody Na divadelním představení V REDUTĚ v Brně 35

37 Mezinárodní den dětí spolu s kamarády ze Slovenska Závěr společné oslavy Mezinárodního dne dětí 36

38 Individuální logopedická výuka v MŠ při Nemocnici Orofaciální stimulace 37

39 v mateřské škole Nácvik náhradní komunikace 38

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více