Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy

2 a/ Základní údaje o škole Sídlo školy: Břeclav, ul. Herbenova č. 4 Elokovaná pracoviště: Břeclav, nábř. Komenského 10 U nemocnice 2, Břeclav Zřizovatel školy: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 Vedení školy: Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka Mgr. Marcela Valentová, zástupkyně ředitelky Bc. Dana Stočesová, vedoucí učitelka pracoviště MŠ, Břeclav, nábř. Komenského 10 Mgr. Eliška Zugárková, vedoucí učitelka pracoviště ZŠ a MŠ při Nemocnici Břeclav Web školy: školy: Rada školy na období let : Zástupci pedag. pracovníků: Mgr. Naděžda Tichánková, Břeclav, Na Valtické 1 Mgr. Renáta Jurčíková, Břeclav, Sokolovská 23 Mgr. Eliška Zugárková, Břeclav, ČSA 113 Zástupci rodičů: p. Šárka Virgovičová, Břeclav, Kupkova 36 Mgr. Jiří Stiglitz, Břeclav, Havlíčkova 50 p. Ivona Duroňová, Břeclav, Sladová 4 Zástupce zřizovatele: p. Lubomír Zvonek, Břeclav 3, U Jánského dvora 10 p. Hana Hřebačková, Havlíčkova 62, Břeclav Mgr. Richard Zemánek, Hřbitovní 3, Břeclav b/ Přehled oborů vzdělání Zařízení ke integruje tyto součásti: - mateřskou školu speciální 4 třídy - mateřskou školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu praktickou 4 třídy - základní školu při zdravotnickém zařízení 1 třídu - základní školu speciální 5 tříd - školní družinu 3 oddělení - školní klub 4 zájmové kroužky - školní výdejnu jídel 95 strávníků Škola má právní subjektivitu. Je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Sídlem zařízení je budova ředitelství na Herbenově ulici č.2969/4 ve Staré Břeclavi. Do školy dojíždějí žáci z břeclavského regionu zahrnujícího jak město Břeclav, tak spádové obce - Lanžhot, Ladná, M.N.Ves, Hrušky, Podivín, Moravský Žižkov, Velké Bílovice, Lednice, Valtice, Bulhary, Prušánky, Bořetice, Týnec, Tvrdonice, Rakvice.

3 Přehled výukových programů, podle nichž škola vzdělávala Speciální mateřská škola Výchova a vzdělávání dětí jsou uskutečňovány podle vlastního programu předškolního vzdělávání s názvem Mějme svět rádi. Program byl letos inovován na základě zkušeností získaných realizací projektu OP VK Povídejme si s cílem rozvíjet komunikační schopnosti žáků. MŠ při nemocnici pracuje podle vlastního programu s názvem Cesty a cestičky, který byl rovněž inovován. Náprava nedostatků rozumového, smyslového, motorického a řečového vývoje dětí se realizuje též prostřednictvím individuálních vzdělávacích plánů. Tvorbou a odpovědností za plnění třídních a individuálních vzdělávacích plánů je pověřena v každé třídě jedna z učitelek. Základní škola speciální Vzdělávání je organizováno ve čtyřech na sebe navazujících stupních s celkovou 10 letou školní docházkou žáků. Samostatně organizovaný je přípravný stupeň. Ten jsme však v tomto školním roce neotvírali. Pouze výuka 5. a 10. ročníku vycházela ze Vzdělávacího programu pomocné školy", který byl schválen MŠMT ČR pod č.j /97-22, s platností od 1. září První, druhý, třetí, čtvrtý, šestý, sedmý, osmý a devátý ročník letos již pracovaly podle nově zaváděného školního vzdělávacího programu Herbenka 2 pro základní školu speciální. Ve třech třídách školy pracovali dva pedagogové současně učitelka a asistent nebo asistentka. Ve třídě dětí s kombinovanými vadami pracovala učitelka se žáky individuálně. V čase mimo výuku se o děti staraly pečovatelky partnerské organizace Remedia Plus, o.p.s. Základní škola praktická Vzdělávání bylo organizováno ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Herbenka. Základní škola při nemocnici Vzdělávání bylo organizováno v jedné třídě prvního až devátého ročníku. Část žáků byla vyučována v kmenové třídě na dětském oddělení nemocnice, část žáků hospitalizovaných na infekčním, chirurgickém a ORL oddělení byla vyučována na pokojích. Vzdělávací program vycházel z programu pro základní vzdělávání upraveného na potřeby žáků vyučovaných v nemocnicích podle varianty B a C pod názvem Cesty a cestičky. c/ Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracovalo celkem 35 pracovníků, v přepočtených úvazcích to bylo celkem 32,44. Z nich bylo 8,72 pedagogických pracovníků v MŠ, 15,84 v ZŠ, 1,92 úvazků ve ŠD. Provozních pracovníků bylo ve škole celkem 5,97 přepočtených úvazků. V kurzech integračního centra pro dospělé absolventy školy byl zapojen pracovník s celkovým úvazkem 0,2. Tento byl hrazen z dotace udržovaného projektu Žijeme s vámi, kterou škola získala od sponzora OTIS a.s. Břeclav a z příspěvků klientů.

4 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků: 16 učitelů má VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - magisterského stupně 3 učitelky mají VŠ kvalifikaci spec. pedagogiky - bakalářský stupeň 2 učitelky mají SPgŠ vzdělání se spec. pedagogikou - doplňkové studium 1 učitel má SOŠ+6 sem.studium pro výuku odborných předmětů na SOU 3 asistentky učitele mají VŠ magisterské studium speciální pedagogiky 1 asistent má ÚSO vzdělání doplněné 2 semestrální pedagog.-psychologickou přípravou, současně studuje sociální pedagogiku MU v Brně 1 asistentka má základní vzdělání doplněné kurzem pro přípravu asistentů 1 asistentka má ÚSO vzděl. doplněné kurzem pro přípravu asistentů 2 vychovatelky mají SPgŠ vzdělání doplněné spec. pedagogikou Kvalifikovanost pedagogických pracovníků dosahuje v MŠ 100,00 %, Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v ZŠ 97,44 % Aprobovanost učitelů je na 97,44 %. Bez požadované aprobovanosti bylo vyučováno celkem 21 hodin týdně tj. 4,61 % Důvodem zaměstnávání pracovníka bez potřebné kvalifikace je fakt, že škola nemá učitele s požadovanou kvalifikací pro výuku cizích jazyků, fyziku a dílenské práce. Výuku anglického a německého jazyka zajišťujeme vyučujícími, které absolvovaly kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Dílenské práce pracovního vyučování a fyziku vyučuje učitel s kvalifikací pro výuku odborných předmětů na SOU. Materiální zabezpečení práce školy Břeclav, Herbenova č. 4 je budova, kterou má škola v právu užívání. Majitelem budovy je Krajský úřad JMK. Budova byla postavena v r. 1980, montovaná stavba, kterou udržujeme v poměrně dobrém technickém stavu. Do něj každoročně vkládáme nemalé prostředky tak, aby budova nechátrala a vyhovovala bezpečnostním předpisům. Letos jsme dokončili stavební renovaci vstupů do budovy, které již byly nevzhledné a začínaly být svým rozpadáním i nebezpečné. Kapacita budovy je celkem 10 kmenových učeben + 8 odborných učeben - cvičebna, kovodílna, cvičná kuchyně, počítačová učebna, školní družina, 3 učebny pro individuální výuku. Svou velikostí budova nestačí současnému počtu žáků a potřebám výuky. Schází zejména odborné učebny pro výtvarnou výchovu, pro pracovní výchovu dívek, klidové prostory pro individuální práci s těžce mentálně postiženými žáky autistických a rehabilitačních tříd. Velkým problémem začíná být nedostatek úložných a archivních prostor. Materiálů k archivování stále více přibývá a v budově již nenajdeme další prostory pro jejich ukládání. Situace by se měla výrazně zlepšit po přestěhování stacionáře Utilis do nových prostor. S tím se počítá již v roce Elokované pracoviště mateřské školy je umístěno v budově Břeclav, Nábřeží Komenského 10, kterou má škola v právu užívání. Jejím majitelem je Krajský úřad JMK.

5 Jde o budovu zrekonstruované rodinné vilky s přilehlou zahradou, v níž může být předškolní vzdělávání dětí ve dvou speciálních třídách zabezpečováno v požadovaných podmínkách. Dalšímu rozvoji tohoto pracoviště však brání bariéry v přístupu tělesně postiženým dětem, které je problematické vyřešit. Budova by také zasluhovala modernizaci vzhledu, zateplení a lepší vybavení zahrady. Letos se podařilo renovovat koupelnu a zvýšit počet sociálních zařízení. Budova je odborníky hodnocena jako energeticky nehospodárná a bude potřeba její energetickou náročnost snížit především zateplením vnějšího pláště a úpravou topného systému včetně rozvodů teplé vody. Elokované pracoviště při Nemocnici Břeclav je umístěno v pronajatých prostorách Nemocnice Břeclav. Prostředí a vybavení školy je na esteticky velmi dobré úrovni. Působí moderně a příjemně, trpí však stísněnými prostorami. Není zde místnost pro rehabilitační tělocvik hospitalizovaných dětí, školní družina je umístěna v provizorním prostředí. Nové prostory byly před rokem vybudovány pro třídu mateřské školy dětí s více vadami. Letos byla v této třídě zřízena nově výdejna jídel. Důvodem byla nevhodnost stravy dodávané do mateřské školy z kuchyně Nemocnice Břeclav, na niž poukázala kontrola krajské hygienické stanice. Novým dodavatelem bude, stejně jako pro ostatní naše pracoviště, ŠJ při ZŠ, Břeclav, Kupkova 1. d/ Údaje o přijímacím řízení a přijetí žáků ke školní docházce: Stav na začátku školního roku: Počet žáků celkem 137, z toho: speciální mateřská škola pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub Nemocnice mateřská škola základní škola školní družina Stav na konci školního roku: 136 žáků celkem, z toho: speciální mateřská škola pomocná škola základní škola praktická školní družina + klub základní škola při nemocnici mateřská škola při nemocnici školní družina při nemocnici 41 dětí 31 žáků 41 žáků žáků 12 dětí 12 žáků 12 dětí 40 dětí 34 žáků 41 žáků žáků 12 žáků 12 žáků 12 žáků e/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků, kteří úspěšně ukončili ročník: ZŠ praktická 40 ZŠ speciální 13 rehabilitační tř. 16 z toho s vyznamenáním neprospěli bez opravné zkoušky 0 0 2

6 neprospěli, opravná zkouška bylo prodlouženo klasifikační období komisionálně přezkoušeni na žádost rodičů Vycházející žáci a jejich rozmístění: Školní docházku letos ukončili v 9. ročníku v ZŠ Prakt. i ZŠ Spec. 6 žáků - SOŠ 0 - do OU je zařazeno 5 - do SOU 0 - do praktické školy 0 - nezařazeni 1 - do invalid. důchodu 0 v 8. ročníku ze ZŠP vychází celkem žáků 1 žák - do OU zařazeno 1 - prodloužení školní docházky 0 - nezařazeni 0 f/ Prevence sociálně patologických jevů ve škole Škola má zpracovaný minimální program prevence sociálně patologických jevů. V jeho rámci byly organizovány aktivity v kroužcích zájmového vzdělávání. Škola připravila rovněž několik malých projektů účelného využívání volného času - Pálení keramiky v přírodě s přespáním ve škole - Návštěva družební školy ze Slovenska se společným Dnem dětí - Vánoční a velikonoční dílny dětí a rodičů v MŠ a ZŠ speciální - Školka v přírodě - Vánoční besídka dětí autistických tříd - Týden ekologické výchovy - Den otevřených dveří školy Cenné byly zejména aktivity, do nichž se nám podařilo zapojit i rodiče. Nepodařilo se nám, bohužel, naplnit nabízený lyžařský výcvikový kurz ani školu v přírodě pro žáky základní školy. Důvodem jsou rostoucí ceny pobytů a snižující se možnosti rodin dopřát svým dětem tyto aktivity. Škola nabídla rodičům i společný výjezd s dětmi do Itálie k moři, ale ani tato aktivita nemohla být kvůli finančním problémům rodičů realizována. Obdobná byla situace s pobytem dětí mateřské školy v přírodě. Začínal zájmem dvanácti rodičů, odjezdu však bylo nakonec přítomno pouze osm děti. Plně jsme však využili všech možností nabízených bezplatných aktivit v rámci prevence kriminality, drogových závislostí a dopravní výchovy ze strany Policie ČR a občanských sdružení. Starší žáci absolvovali návštěvu jednání okresního soudu, mladší besedovali s příslušníky policie ve škole, znovu prošli kurzem dopravní výchovy a třídění odpadů. Poslední školní rok proběhl vcelku klidně. Šikanu a vydírání žáků škola řešit letos nemusela, stejně jako krádeže majetku školy a dětí. Záškoláctví bylo řešeno u jednoho žáka, na jehož rodiče bylo letos opakovaně podáno trestní oznámení pro neplnění povinnosti zabezpečit pravidelnou docházku dítěte do školy.

7 U jednoho ze žáků se projevují psychiatrické problémy v takové míře, že bylo nutno opět zajistit jeho oddělenou výuku a vytvořit pro něj klidové prostředí v samostatné místnosti. S rodiči žáka byla loni poprvé sepsána smlouva o řešení výchovných problémů syna. Škola úzce spolupracuje ohledně tohoto žáka s psychology, psychiatrem a sociálními pracovníky. Účastnili jsme se k tomuto případu tří konferencí a naplňujeme jejich doporučení. Nicméně celá záležitost je finančně nesmírně nákladná, školu zatěžuje a její efekt se výrazně neprojevuje. Další takové případy bychom zcela jistě finančně nezvládli I když vyvíjíme hodně úsilí na prevenci a účelné řešení nežádoucích protispolečenských jevů, nedokážeme zabránit tomu, aby se ojediněle neprojevovaly. Uvedené případy se týkaly jednoznačně docházky žáků do ZŠ praktické. V ZŠ speciální se tyto problémy neprojevují. g/ Účast pracovníků na dalším vzdělávání zvyšování kompetencí pracovníků: Zapojení pracovníků do systému DVPP : srpen Limity AAK H - 12 uč + rodiče říjen Opožděný vývoj řeči H - 11 uč + rodiče listopad Využití tabletů H - 7, N- 2, 5 rodičů, prosinec Výchovné a kariérové poradenství H - 1 prosinec Nový občanský zákoník a školy H - 2 prosinec Asistent pedagoga u autistických dětí N - 1 září Praktické ukázky pro logoped. asistentky K - 4 list.-květen Násilí třetích stran H - 1 březen Zapojení škol do testování NIQES H - 2 duben Vzdělávání žáků se vzácným onemocněním H - 16, N - 1 duben Náprava řečových poruch podle Elkonina K - 2 duben Myofunkční poruchy v logopedii H - 3, N -1, K -1 červen Udržování projektů OP VK H - 1 prac. Celkem 68 prac rodičů Výrazné výsledky ve vzdělávání pracovníků byly dosaženy díky prostředkům získaným z dotace Evropských fondů OP VK, projektu Povídejme si. Tento projekt v letošním školním roce končí. Další dotaci by škola měla získat z partnerství v projektu Dotkněme se ICT Střediska služeb školám v Brně. h/ Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní výchově byla v letošním roce opět věnována stálá pozornost. Školní rok zahájila školní družina s počtem 12 dětí v základní škole praktické, 10 dětí v ZŠ speciální a 12 dětí v ZŠ při nemocnici. Pracovala ve třech odděleních po celý školní rok. Zájmu žáků se těšily zájmové kroužky, které pracovaly v rámci činnosti školního klubu. Byly to: internet, keramika a sportovní kroužek. Bylo do nich zapojeno celkem 18 žáků.

8 V rámci tělesné výchovy prošly všechny ročníky 2. stupně školy výukou bruslení. Plavecký výcvik letos nebyl organizován kvůli malému počtu žáků 2. a 3. ročníku. Jeho realizace se přesouvá na další školní rok. V květnu prošli žáci základní školy praktické i speciální kurzem dopravní výchovy připraveném ve spolupráci s Policií ČR. Průkaz cyklisty získalo 12 žáků 4. a 5. ročníku. V říjnu a dubnu proběhlo ve školách cvičení žáků v přírodě, které mělo branný a sportovní charakter. Akce byly spojeny s oslavou Dne Země - čištěním prostor Kančí obory od odpadků. Starší žáci se účastnili jednání okresního soudu a besedy se soudcem o zákonném a trestném chování. Mladší žáci besedovali s příslušníkem Policie ČR. Dvakrát v průběhu roku bylo nacvičováno chování žáků a pracovníků v případě krizové situace spojené s rychlou evakuací školních budov. V rámci podpory společenského chování navštěvovali žáci výstavy pořádané ve městě i v blízkém okolí. Děti ve škole při nemocnici navštívili se svými prográmky žáci ze ZŠ Kupkova a ZŠ Valtická. Den dětí byl na všech školách podpořen sponzorsky především sladkostmi. Škole pomáhá finančně i naše SRPŠ, které část nákladů na odměny, vstupné nebo dopravu žáků na akce snižuje svým příspěvkem. Setkáváme se totiž stále častěji s tím, že spousta dětí by bez aktivity školy nikdy nenavštívila filmová ani divadelní vystoupení, nedostala by se na výlety za poznáváním. Škola má v této situaci stále důležitější pozici při formování společenských návyků a rozvoji poznání svých žáků. Mimo tyto akce jsme se zúčastnili se sponzorskou firmou OTIS Mikulášské besídky, kam jsme byli pozváni, děti dostaly dárky a škola obdržela šek na sponzorský dar 20 tisíc korun pro činnost integračního centra. Škole v poslední době významnou měrou pomáhají sponzorské firmy. Jejich finanční podpory využívá tam, kde by na nejrůznější aktivity jako organizace neměla prostředky. Nejvíce nám přispívají především firmy Ramico, AVE, OTIS, Parenica, Sokol, Realmax a Kucín. Celkem tak škola získala 75 tisíc korun na financování svých nadstandardních aktivit. Shrnuto závěrem i letošní školní rok jsme se podíleli na organizaci nebo jsme přijali pozvání k účasti na spoustě akcí, které obohatily žáky i pracovníky novými prožitky. Výuka v denním centru pokračovala i přes to, že projekt Žijeme s vámi byl ukončen již v r Jeho pokračování je udržováno ze sponzorských darů a příspěvků klientů. Žákům s těžkým kombinovaným postižením je poskytována individuální výuka spolu s péčí partnerské organizace Remedia Plus o.p.s. Speciálně pedagogické postupy byly uplatňovány i v průběhu odpoledne, kdy s dětmi ve stacionáři pracovala vychovatelka, speciální pedagožka. Canisterapii, dramaterapii, hipoježdění, pomoc klientům v oblasti hygieny a sebeobsluhy, dramaterapii, dovozy a odvozy ze zařízení zabezpečovala nadále společnost Remedia Plus o.p.s. Systém práce denního centra je v současné době hodnocen rodiči klientů i vedením školy jako dobře fungující při součinnosti obou partnerů projektu. Centrum však svou kapacitou již nestačí počtu klientů. Potřeba samostatných prostor by měla být naplněna v r. 2015, kdy se má stacionář přestěhovat do nových prostor. Tím se škole značně uleví a vzniknou pro její potřeby nové možnosti. Integrační centrum pro dospělé pokračovalo v pondělí a úterý výukou v kurzech přípravy pokrmů, keramiky a výroby dárkových přemětů. Klientům je za absolvování kurzu vystaveno osvědčení s uvedením dovedností, které získali. V ostatních dnech je činnost dospělých klientů zaměřena na sociální dovednosti, které zabezpečuje partnerská organizace Remedia. Týden před Vánocemi se centrum prezentovalo svými výrobky na Vánočních městských trzích. Výdělek

9 z prodeje je využíván na jeho další činnost. Prezentace práce školy na veřejnosti Škola se letos prezentovala na veřejnosti opět v mnoha akcích. Působila jako partner Remedie Plus o.p.s v projektu denního centra postižených dětí a dospělých, který byl dotován Evropským sociálním fondem a nyní je udržován sponzorskými dary a příspěvky klientů. Úspěšně realizovala projekt dotovaný ESF, OP VK Povídejme si, který představila veřejnosti v letácích a na svém webu. Z větších akcí, v nichž jsme se veřejnosti představili, je možno uvést alespoň ve výčtu následující aktivity zajišťované nad rámec běžné školní výuky: Prezentace školy v soutěžích H = Herbenova K=Komenského N=Nemocnice září Okresní kolo Bušmen - 2. místo H říjen Vv soutěž Radost 1 ocenění H listopad Vystoupení žáků na Dni sociálních služeb H prosinec Okres. kolo míčových her H prosinec Krajské kolo kopané 3. místo H prosinec Vystoupení žáků k zahájení výstavy Patchwork H prosinec Vybíjená okr. kolo - míčové hry 2. místo H leden Vv soutěž - Příroda kolem nás N leden Vv soutěž - Komenský a my H 1.st. únor Vv soutěž - Lidice H únor Vv soutěž - Zvíře není věc 1 ocenění H březen Vv soutěž - Požární ochrana očima dětí místo H duben Vv soutěž - Ovoce do škol H duben Vv soutěž - Ladovy obrázky 1. místo H, N leden Vv soutěž- Příroda kolem nás H březen Vv soutěž - Děti chrání planetu Zemi (ČRo rádio Junior) N květen Lehkoatletický čtyřboj - okresní kolo 3. místo H červen Vv soutěž - Stáří H červen Přehazovaná - okresní kolo 3. místo H

10 Prezentace školy v mediích prosinec Na ZŠ Herbenova Břeclav bilancovali - Mor. Jih H prosinec Konec roku na ZŠ Herbenova - - Břeclavsko H leden Zápis žáků do 1. ročníků - Radnice H září Břeclavský deník - Světový den srdce očima dětí v nemoc. N říjen Klubík Břeclav - Škola v nemocnici - video prezentace N listopad Canisterapie v MŠ - Nový život N červen Den dětí - Břeclavský deník, Radnice N prosinec Vánoční trhy - Radnice H červen Logopedie v MŠ Komenského - Nový život K červen Děti z Břeclavi a Malacek slavily H Exkurze, výstavy květen Účast žáků 7.-9.r. na soudním jednání H duben Den Země - na pomoc přírodě H prosinec Zverimex N leden MMG Břeclav - Hračky N únor Návštěva obchodního centra (Tesco, Jysk, Kik) N duben Vlakové nádraží N duben Knihkupectví N květen Zahradnictví N červen ZOO Hodonín H, K Besedy se žáky prosinec Z pohádky do pohádky - knihovna Poštorná H listopad Třídění odpadů H prosinec Beseda s pracovníky policie ČR H duben Zvířátka v pohádkách - knihovna Břeclav H, ZŠS květen Beseda se soudcem okresního soudu H květen Dopravní policie - řidičák na kolo 4.+5.ročník H listopad Nebezpečí drog, Stop drogám N listopad Úcta ke stáří N červen Bezpečně na cestách N

11 Divadelní představení listopad Reduta Brno "Jak dostat maminku do polepšovny" H prosinec Tetiny, O zimě", divadel. představení H prosinec "Putování za vánoční hvězdou" - film. představení H prosinec Loutkové divadélko RADOST - "Za pohádkou pohádka" N prosinec Tetiny "O zimě", divadel. představení K prosinec "Popelka", divadel. představení K červen "Káťa a Škubánek", divadel. představení H duben spolek Kašpar (Praha), divadel. představení N prosinec Vánoce - ZŠ Valtická Břeclav N květen Pěvecké vystoupení žáků ZŠ Kupkova N Spolupráce s rodiči Shromáždění rodičů Schůzka s rodiči Besídka pro rodiče Vánoční tvoření Účast na odb. vzdělávání Účast na výuce v MŠ Den otevřených dveří ZŠ Herbenova Velikonoční dílničky Keramika - tvoření s rodiči H K, N H H,K,N H- 15 rodičů H -3 rodiče H -21 rodičů H- ZŠS, N H- ZŠS i/ Kontrola práce školy Českou školní inspekcí a státními orgány Na škole nebyla v letošním školním roce prováděna kontrola České školní inspekce. Další kontroly provedla kontrolní skupina krajské hygienické stanice, která se zaměřila na vhodnost prostor a stravování dětí v našich mateřských školách. Odbor regionálního rozvoje JMK provedl kontrolu čerpání dotace ESF v projektu OP VK Povídejme si. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu čerpání evropské dotace v projektu EU pro Herbenku. Protokoly o výsledcích kontrol jsou součástí příloh této výroční zprávy.

12 j/ Základní údaje o hospodaření školy I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 plnila své úkoly v souladu s vymezením činnosti organizace dané zřizovací listinou. Podrobný rozbor přinese Výroční zpráva školy za školní rok II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období: fyzické osoby - počet celkem: 35 z toho: žen - 32 osob se ZPS - 1 na další MD - 1 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období Přírůstky: do naší organizace přišla v r nová uklizečka p. Zhánělová Marie Úbytky: z organizace odešla v r p. Brychtová Soňa ze zdravotních důvodů Průměrné platové třídy všichni pracovníci: 9,52 pedagog. pracovníci: 10,51 ostatní pracovníci: 5,00 Průměrný platový stupeň: pedagog. pracovníci: 4,43 Průměrné mzdy za sledované období: učitelé MŠ učitelé ZŠ vychovatelé asistenti MŠ asistenti ZŠ nepedagogičtí pracovníci ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období: Směrnice pro danou oblast jsou v organizaci zpracovány, jejich plnění se průběžně sleduje. Odpovědní pracovníci za oblast PO a BOZP prošli v r periodickým proškolením. Organizace nevykazuje v roce 2012 žádný pracovní úraz. Drobná poranění pracovníků a žáků jsou zaznamenávána včetně způsobu ošetření v knize úrazů, která tvoří součást předepsané dokumentace.

13 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Celkové příjmy 2013 Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění Dotace MŠMT ÚZ Dotace zřizovatele Dotace MŠMT ÚZ Dotace Město Břeclav Přeshraniční spolupráce Úroky bank. účtů Příspěvek na SHM Jiné výnosy+ energie Remedia ,7 100 Nájem Remedia DČ Úplata za předškol.,záj ,4 vzděl.šd,mš Čerpání FRIM +RF ,2 ESF Projekt EU pro Herbenku ESF Projekt Povídejme si ,8 celkem ,7 Plnění rozpočtu organizace bylo vyrovnané.

14 2. Rozpis čerpání výdajů podle jednotlivých položek Celkové náklady 2013 Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění plán/skut materiál pro provoz ,1 učebnice + bezpl.up ,1 učební pomůcky ,1 školní materiál SHM všeobec.předm tisk, časopisy prac. oděvy, OP čisticí, mycí prostř pořízení DDHM ,9 spotřeba el.energie ,5 spotřeba top.plynu ,8 vodné, stočné ,3 opravy, udržování ,8 revize cestovné ,3 vzdělávání ped. prac ,9 ostat.školení výuka plavání výuka bruslení služby pošt ,2 telefon. poplatky ,5 služby zprac.dat ,5 počítač. programy ,9 ostatní služby ,5 příspěvek na strav ,4 poradenské služby ,9 služby bank ostat. soc. pojištění ,3 náhrada nemoc ,6 odpisy DHM Nájemné nemocnice ONIV celkem ,47 Úhrady nákladů organizace byly prováděny v souladu s plánem čerpání rozpočtu, Rozdíl navíc je pouze u čerpání na vzdělávání ped.prac. školení bylo placeno z projektů, hrazených EU, počítač. programy byly placeny rovněž z projektů EU, menší rozdíly jsou u služeb zprac. dat / zpracování účet.výkazů Gordic/, ušetření nákladů bylo u telekomunikačních služeb.

15 III. 3. Oblast finančního majetku Stavy bankovních účtů Účet Stav Stav Běžný účet , ,61 Účet FKSP , ,42 Účet projektů , ,59 Pokladní hotovost Účet Pokladna Herbenova Účet Pokladna MŠ spec. Účet Pokladna nemocnice ,-- Kč 6 848,-- Kč 2 579,-- Kč Stav cenin Účet ,-- Kč Náklady mzdové r Skutečnost Rozpočet Skutečnost % plnění Mzdy MŠMT ÚZ PP+NP Mzdy OON MŠMT ÚZ Zák.soc.poj. MŠMT ÚZ , ,8 Zák.zdrav.poj.MŠMT ÚZ ,7 ZP FKSP MŠMT ÚZ Projekt EU peníze školám OON Projekt EU Povídejme si OON ,9 Projekt EU Povídejme si soc.poj ,3 Projekt EU Povídejme si zdrav.poj ,5 OON z RF dotace Otis OON z příspěvku IC ,4 Soc. zdrav. poj. IC ,4 Celkem , ,7 V oblasti mzdového čerpání bylo čerpání prostředků rovnoměrné, v souladu se zásadami. Rozpočtové prostředky mezd a OON byly dočerpány na 100%. Čerpány byly rovněž mzdové prostředky z projektu ESF Povídejme si a EU peníze pro Herbenku. Na provoz IC čerpány OON z darů RF a příspěvků klientů IC.

16 4. Čerpání účelové dotace MŠMT ÚZ Čerpání dotací Kč Celkem MŠMT: mzdy OON zákonné odvody odvod FKSP náhrada mezd za nemoc učebnice, UP Ostatní pojištění Čerpání dotací celkem III. 5. Investice Ve sledovaném období byly provedeny následující práce na údržbě budov: Budova MŠ Břeclav, Komenského 10: oprava venkovního schodiště a vjezd do MŠ a zahrady použití FRIM Kč použití z provozu školy Kč malování budovy Kč Na budově Herbenova 4 byly provedeny: oprava vstupů do budovy Kč výměna čerpadla v kotelně školy Kč dveře do individuální třídy Kč. Toto bylo hrazeno z provozu školy. Celková hodnota vkladu do oprav školních budov činila v tomto roce z FRIMU Kč. Byly provedeny předepsané revizní kontroly kotelen, hromosvodů, el. nářadí, el. rozvodů, tělocvičného nářadí včetně venkovního sportovního vybavení IV. Autoprovoz Ve sledovaném období neměla organizace autoprovoz. V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

17 Majetek účet Stav Stav rozdíl Budova MŠ spec Budova škola Herben Budova jídelny Herb Samostat. mov. věci Soubory movit. věcí Pozemek 2584/ Pozemek Pozemek Pozemek Pozemek 3636/ Celkem Rozpis pořízeného drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za sledované období: Majetek Účet Stav Stav rozdíl DNDM , ,-- 0 DNDM-licence , ,-- 0 DHDM , , ,42 DDHM-dary-vlastní , , ,-- Ostat. HDM-UP , , ,88 Ostat.HDM-UP-vlast , ,10 0 Celkem , , ,30 VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů : FRIM Investiční fond - Odpisy majetku v r dle odpisového plánu ve výši Kč Z FRIM nebyl nakoupen v r.2013 žádný ZP. Ve sledovaném období byly provedeny následující práce na údržbě budov použití FRIM: Budova MŠ Břeclav, Komenského 10 oprava vstupů Kč Odvod z FRIM do IF JMK : Kč. Rezervní fond Z Rezervního fondu bylo v r na pokrytí OON lektora IC bylo účelově použito Kč, na úhradu výletu žáků bylo použito 2000 Kč V letošním roce jsme dostali do RF příspěvky od dárců ve finanční výši ,--Kč. Ze zisku 2012 byla přidělena částka 7 032,13 Kč. 16

18 Do Fondu odměn bylo podle zisku přiděleno Kč. FKSP Tvorba i čerpání podle harmonogramu v závislosti na časovém období. Částka ,-- Kč byla zaměstnancům použita na příspěvek PF zaměstnavatele, 9 432,-- Kč - příspěvek na obědy pracovníků 500,-- Kč - Odbory 6 000,-- Kč - věcný dar při výročích Čerpání provozních nákladů podle středisek Stř. 21 Čerpání provoz. nákladů škola Herbenova Účet Skuteč. čerp ZvŠ Herb. rozp ZvŠ Herb. čerp ZvŠ Herb. zůst. stř. 25 jídelna Jíde Jídel. lna rozp. čerp Jídelna čerpání 2013 Materiál provoz Školní materiál Všeob.předm Všeobec.předm.do Tisk,časop.všeob Jíde lna zůst at. Čistící prostř UP hrazeno z provozu DDHM OPP hrazeno z prov Cestovné běžné Vzděl.+školení z prov Revize Telef.popl Plavání z provozu Bruslení hrazeno z pr Ostat.služby Internet.služ. Freebone licence Opravy+elektroinstal Servisní práce PC Počítač.programy Služby strav Energie Celkem provozní zisk

19 Přísp.klientů IC stř Pomůcky z přísp.žáků stř.21 škol.mater plavání z příspěv.žáků SHM stř Použití FRIM opravy Převod odvod JMK do MŠ K Použití RF pen.dary stř Použití RF pen.dary stř.51 Otis IC Použití RF ze zisku Doprava Malacky hrazeno s přísp. rodičů Doprava Malackyhrazeno MěÚ Břeclav Ostat.příjmy zisk Odpisy DHM stř Stř. 24 Spotřeba provozních nákladů ŠD Herbenova účet Čerpání ŠD Herb Rozpočet ŠD Herb Čerpání ŠD Herb energie celkem Čerp.záj.vzděl Zůst.k čerp.. ŠD Herb. Stř. 27 MŠ Herbenova Skuteč. čerp. Rozpočet Čerpání zůstatek Ostatní materiál Školní materiál Čistící potřeby tisk Internet.služby Telefon Ostatní služby

20 Oprava vstupu Energie Celkem Úplata MŠ Stř. 72 Společné náklady Skuteč. čerp. Rozpočet Čerpání zůstatek Služby bank Poštovní služby Ostatní služby Poraden.služby Služ. zprac.dat Prev.zdr.péče Celkem Stř. 22 Čerpání provozních nákladů MŠ spec.komenského Účet Skuteč.čerp Rozpočet 2013 MŠ skut. čerp Materiál provoz Materiál dr.opravy Školní materiál Tisk, časop. všeob Čistící prostředky Předměty do UP hrazeno z provozu Ost.předm Cestovné DDHM cestovné Telef.poplatky Školení, semináře 864 Revize Ostat.služby Internet.služby Přísp. na obědy MŠ zůst. k čerp. 19

21 energie Oprava budovy Celkem provoz Škola v přírodě Přísp.předškol. vzděl. Použití FRIM Rezervní fond Stř. 28 Čerpání provozních nákladů ZŠ Nemocnice Účet Čerpání ZŠ nem Nemocnice ZŠ rozpočet 2013 Nemocnice ZŠ Čerpání 2013 Ostat. materiál Školní materiál Tisk, časopisy Předměty UP z provozu OPP z provozu DDHM Telefonní poplatky energie servis.práce na počít Služby ostatní Internet. HW- Comp Čistící prostř Příspěvek obědy Celkem Nemocnice ZŠ Zůstatek k čerp. Stř. 30 Čerpání provozních nákladů ŠD nemocnice Čerp. Rozpočet ŠD nem. ŠD nemoc Čerpání ŠD nemoc Zůstatek k čerp. ŠD nemoc. materiál energie Celkem

22 Stř. 29 Čerpání provozních nákladů MŠ spec. nemocnice Účet Čerp. MŠ nemoc Nemoc. MŠ rozp Nemoc. MŠ čerp Materiál provoz Školní materiál Tisk, časop. všeob Čistící prostředky Pořízení DDHM UP z provozu Ost.předm , do Telef. poplatky servis.práce na PC-licence revize Ostat.služby Internet.služby energie nájem Příspěvek na obědy Staveb.úpravy Celkem Rezervní fond Zůstatek K čerpání Stř. 43 Doplňková činnost Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 Zůstatek energie Remedia Internet Celkem stacionář Nájem výnosy zisk 21

23 Stř. 65 EU peníze pro Herbenku Rozpoč. celkem Skut.čerp Skuteč.čerp Zůstatek k čerp. OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj.čtenář.doved.č OON-rozvoj cizích jazyků č OON-rozvoj cizích jazyků č Tvorba DUM Koordinátor pro 1.stupeň Koordinátor pro 2.stupeň Manažer Účetní správce Webu cestovné, stravné software k interakt.výuce dataprojektory notebook-nebo náhrada spotřební zboží zálohovací zařízení tablety publikace-školící školení čtenářské dovednosti cizí jazyky informační technologie finanční gramotnost Drobné staveb.úpravy Celkem Čerpání projektu Povídejme si Rozpočet celkem Skutečně čerpáno 2012 Skutečně čerpáno 2013 zůstatek Logoped MŠ č Logoped MŠ č Logoped MŠ č

24 Logoped ZŠ č Logoped MŠ č Logoped ZŠ č Logoped ZŠ č Logoped ZŠ č Zpracovatelé inovace vzděl.programů Zpracovatelé inovace výuk pomůcek Manažer projektu Manažer aktivit Odvody z OON Výukový software Microsoft Office Logomalovánky Kamera se stativem komunikátor rotavibrátor Logopedické zrcadlo IT dataprojektor Notebook učitele Laminovací přístroj Multifunkční zařízení Řezací stroj Odborná literatura Keramické tabule Komunikační sešit PECS Logohelp Logohelp Cvičná deska mini Luk Babino, Johanka, Matýsek logobzučák logosondičky ORA light lžičky sada PAKI Pracovní karty na procv Start. balíček PRIMO Logoped.pomůcky nesp Odborné kurzy pro logopedy Stravné účastníků

25 Ubytování účastníků Cestovné účastníků Celkem přímé náklady účetní Kancelářské potřeby Poplatky bank.účtu Publicita Fotoaparát Ostat.náklady 674 UP hrazeno z nepřímých Zálož. disk 892 Celkem nepřímé náklady Celkem projekt Čerpání ÚZ přímé podle středisek Stř.11 škola Herbenova ÚZ stř.15 jídelna ÚZ Účet Skuteč. čerp 2012 ZŠ Herb. rozp ZŠ Herb. čerp.2013 ZŠ Herb. zůst. Skut. čerp Jídel. rozp Jídelna Skut.. čerp. Jíd. zůst Učebnice, PS , ,60 - UP do , ,20 - UP , ,26 - UP nad , ,17 - Učební programy OPP Ostat.poj Náhrady nemoc Celkem , , Stř. 14 ŠD Herbenova ÚZ ŠD Herb. Čerp ŠD H Rozpočet 2013 ŠD H Čerpání 2013 UP , ,99 Ostat.poj Celkem , ,99 - ŠD H Zůst. k čerp. 24

26 Stř. 17 MŠ Herbenova ÚZ MŠ MŠ Herbenova Herbenova Rozpočet 2012 čerp.2012 MŠ Herbenova Čerpání 2012 UP do UP , ,50 - UP nad , ,28 - Ostat.poj Celkem , ,78 - MŠ Herbenova Zůst.k čerpání Stř. 12 MŠ Komenského ÚZ přímé Účet skuteč čerp MŠ Kom. rozp Čerpání 2013 MŠ zůst. čerp. UP , ,80 - UP do 100 nad 1 r , ,20 - UP nad Vzdělávání PP Ochr.pom., prac.oděvy Ostat. soc. pojištění Celkem Stř. 18 ZŠ nemocnice ÚZ Čerpání Rozpočet Čerpání 2013 KS k čerpání Učebnice,PS UP do UP UP nad Ostatní pojištění Celkem Stř. 20 ŠD nemocnice ÚZ ŠD nem. Čerp ŠD nem. Rozpočet 2013 ŠD nem. Čerpání 2013 ŠD nem. Zůst. k čerp. Ostat.poj Celkem

27 Stř. 19 MŠ nemocnice ÚZ Účet skuteč čerp.2012 MŠ nem. rozp skuteč. čerp.2013 MŠ zůst. čerp. UP UP do 100 nad 1 r UP nad Vzdělávání Prac.oděv Ostat. soc. pojištění Celkem Mzdy, OON, odvody, FKSP ZŠ Herbenova Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda Hrubá mzda NP PP NP PP NP OON PP PP NP NP Odvody , FKSP , , ,93 - Celkem , , ,93 - Mzdy, OON, odvody, FKSP MŠ Herbenova Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 4 686, , ,82 - Celkem , , ,82 - stř. 14 Mzdy, OON, odvody, FKSP ŠD H Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 2 499, , ,41 - Celkem , , ,41-26

28 Stř.15 Mzdy, OON, odvody, FKSP jídelna Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda Odvody FKSP 1 001,88 974,71 974,71 - Celkem , , Stř. 12, stř.10 Mzdy, OON, odvody, FKSP MŠ K Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda PP Hrubá mzda NP NP OON Odvody FKSP , , ,54 - Celkem , , ,54 - Stř. 18 Mzdy, odvody, FKSP ZŠ N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP , ,83 - Celkem , ,83 - Stř.19, stř.16 Mzdy, odvody, FKSP MŠ N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda PP Hrubá mzda NP PP NP PP NP OON Odvody FKSP 8 129, , ,73 - Celkem , , ,73-27

29 Stř. 20 Mzdy, odvody, FKSP ŠD N Skuteč Rozpoč.2013 Skut.čerp.2013 zůstatek Hrubá mzda OON Odvody FKSP 2 820, , ,03 - Celkem , , ,03 - Informace o výsledku inventarizace majetku Seznam dokladové inventarizace hospodář. prostředků ke dni Název Účet Inventurní stav Drobný nehmotný dlouhodobý majetek ,00 DNDM-licence ,00 Budova MŠ spec ,00 Budova Spec. školy Herbenova ,00 Budova jídelny Herbenova ,00 Samostatné movité věci a soubory m.v ,00 Soubory movitých věcí ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,99 Drobný hmot.dlouhodob.majetek-vlastní ,30 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek ,82 Ostatní hmot. dlouhodob.majetek-vlastní ,10 Pozemek ost. plocha Herbenova ,00 Pozemek zast. plocha Herbenova ,00 Pozemek jídelna Herbenova ,00 Pozemek zast. plocha MŠ spec ,00 Pozemek 3636/1-zahrada MŠ spec ,00 Mycí a čist.prostř.-sklad Herbenova ,07 Ostat.materiál-sklad Herbenova ,50 Školní materiál z příspěvku žáků ,49 Běžný účet provozní ,61 Běžný účet FKSP ,42 Běžný účet projektu EU ,69 Pokladna škola Herbenova ,00 28

30 Pokladna MŠ spec ,00 Pokladna škola nemocnice ,00 Pokladna projektu EU ,00 Ceniny škola Herbenova ,00 Odběratelé ,83 Záloha na nákup mléka ,00 Dodavatelé ,42 Přijaté zálohy na škol.pomůcky ,78 Přijaté zálohy-úplata za záj.vzděl. ŠD ,00 Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl ,00 MŠ Komenského Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl ,00 MŠ Herbenova Přijaté zálohy-úplata za předškol.vzděl.n ,00 Přijaté zálohy na obědy Herbenova-žáci ,00 Přijaté zálohy na obědy nemocnice-žáci ,00 Přijaté zálohy na obědy MŠ spec ,00 Přijatá zál. na obědy Kabela Filip ,00 Přijaté zálohy IC ,26 Závazky vůči zaměstnancům- mzdy ,00 Zúčt. s inst. soc. zabezpečení ,00 Zúčt. s Všeobec. zdrav.poj ,00 Zúčt. s Zdrav. poj. MV ,00 Zúčt. s ČPZP ,00 Zúčt. s OZP ,00 Zúčt. s VoZP ,00 Daň ze závislé činnosti ,00 Daň srážková ,00 Platba obědy zaměstnanci Herbenova ,00 Platba obědy MŠ K ,00 Pohledávky za zaměstnanci ,00 Náklady příštích období - tisk ,00 Náklady příštích období vodné ,74 Výdaje příštích období ,97 Příjmy příštích období ,62 Předměty, UP H ,86 Předměty, UP MŠK ,61 29

31 Předměty, UP nemocnice ,63 Předměty, UP do 100 H ,53 Předměty, UP do 100 MŠ K ,17 Předměty, UP do 100 N ,07 Učebnice Herbenova ,15 Učebnice nemocnice ,36 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň s předm. 1A ,50 Vysvědčení-ZŠ 2.stupeň s předm. klas ,80 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň ,54 Vysvědčení-ZŠ speciální 2.stupeň ,00 Vysvědčení-ZŠ 1.stupeň ,43 Vysvědčení-list A 1.stupeň ,00 Vysvědčení-ZŠ list B ,00 Inventarizační komise neshledala žádné inventurní rozdíly. Vyčíslení inventarizačních rozdílů z tohoto důvodu nepředkládáme. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů taktéž nepředkládáme. Jména členů inventarizační komise : předseda : Mgr. Svobodová Regina členové : Mgr. Salajková Ludmila p. Šanderová Barbora Datum vyhotovení inventarizačního zápisu : Z á v ě r : Organizace se řídí platnými předpisy pro vedení účetnictví. Nedostatky zjištěné v průběhu vnitřní i veřejnosprávní kontroly byly odstraněny ihned po jejich zjištění Schválil :... Mgr. Miloslava Poppová, ředitelka školy 30

32 Výroční zpráva Ke dni byla v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. zpracována tato Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Zprávu projednala Rada školy dne Bc. Šárka Virgovičová.. za Radu školy Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy 31

33 p/ Zaměření práce školy ve školním roce 2014/ / ve výchovně vzdělávací oblasti práce školy - uplatňovat ve výuce předškolního a základního vzdělávání nově zpracované inovace vzdělávacích programů zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností žáků - využívat k tomu v praxi nově získané poznatky odborného vzdělávání a pokračovat v této oblasti v již vytvořené úzké spolupráci s rodiči - pokračovat ve vybavování školy moderními informačními technologiemi spolu se zajištěním vzdělávání pracovníků pro jejich účelné využívání - rozvíjet a kultivovat činnost žákovské samosprávy ve škole, zveřejňovat zásluhy žáků - o dobrých výsledcích školy informovat veřejnost prostřednictvím medií 2/ v oblasti materiálního zabezpečení školy - zajistit obnovu vybavení školní zahrady mateřské školy 3/ v oblasti řízení školy - vytvářet podmínky pro další odborný růst pracovníků - realizací projektů dotovaných Evropským sociálním fondem rozvíjet školu materiálně a zvyšovat odborné kompetence jejích pracovníků - rozvíjet spolupráci se sponzory, kteří jsou pro školu svým přínosem významní - práci vyučujících na svém rozvoji oceňovat a jejich nově nabytých schopností využívat k rozvoji celého zařízení - dále pracovat na vytváření školy jako vzdělávacího a společenského centra, které bude nabízet postiženým spoluobčanům rovné podmínky ve vzdělání jako mají zdraví lidé - vytvářet image školy efektivními prezentačními nástroji informacemi vyvěšenými na www. herbenka.breclav.cz, informacemi v mediích, akcemi s dětmi a jejich rodiči - v práci mateřských škol uplatňovat podněty rodičů získané v hodnotících dotaznících: - organizovat plaveckou přípravu - pobyty dětí ve školce v přírodě - připravovat výlety a aktivity v přírodě - besedy a návštěvy u hasičů, policistů, záchranářů - zapojovat do dění ve škole i rodiče, zvát je na společné akce - úzce spolupracovat s rodiči a odbornými pracovišti na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích a edukačních plánů dětí 32

34 Výroční zpráva byla schválena poradou pracovníků školy dne : Ředitelka školy: Mgr. Miloslava Poppová... Výroční zprávu projednala Rada školy dne:... Předseda RŠ: p. Šárka Virgovičová.. 33

35 Ze života školy Vánoční besídka pro rodiče Natálka zvítězila v soutěži o nejlepší obrázek Josefa Lady 34

36 Den Země s úklidem přírody Na divadelním představení V REDUTĚ v Brně 35

37 Mezinárodní den dětí spolu s kamarády ze Slovenska Závěr společné oslavy Mezinárodního dne dětí 36

38 Individuální logopedická výuka v MŠ při Nemocnici Orofaciální stimulace 37

39 v mateřské škole Nácvik náhradní komunikace 38

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Celková finanční závěrka roku 2016 Hlavní činnost Příjmy celkem 26 290 279,75 Výdaje celkem 26 364 815,94 Hospodářský výsledek -74 536,19 Doplňková činnost Příjmy

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní údaje

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

1. Název organizace: Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková orgaruzace

1. Název organizace: Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková orgaruzace DBEC NEDAŠOV A LHOT A OBEC:\'f ÚŘAD Mateřská škola Nedašova Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Došlo: 2 1. 03. 2014 edašova Lhota 84 763 32 edašov tel. 577335349 ONU/- 41S/.t.,o 1L, č. j :.I.~ /..

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2012 V Mostě dne: 22.2.2013 Mgr. Roman Ziegler ředitel školy Zpracovala: Kasperová Drahoslava,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace tel. 487 825 109, e-mail: dd.ceskalipa@gmail.com ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Vypracoval: Pavla Stránská.. Schválil: Mgr. Ilona

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2008 / 2009 1 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více