CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice"

Transkript

1 CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1

2 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele 2

3 POZNÁMKY PRO UČITELE - toto téma je náročné pro děti s problémy v oblasti matematiky - existuje pro výpočet vzorec, ale zde není použit (žáci si jej většinou nepamatují, musí jej mít k dispozici, někteří do něj neumí ani správně dosadit, zaměňují veličiny, atd.) - je vhodné, aby výkladu předcházelo opakování 1. molární hmotnost 2. rovnice 3. vyčíslování rovnic - pak raději rozložit na 2 hodiny - rychlí a chápaví žáci vysvětlují ostatním, pomalejším - procvičovat skupinovou prací, samostatnou prací - procvičovat několik hodin - následuje test (v tomto materiálu) - v odkazech je mnoho stránek s možným procvičujícím materiálem 3

4 pokračovat 1) Kolik vodíku je třeba k reakci 7g chloru, aby vznikl chlorovodík? H 2 + Cl 2 2HCl M(H 2 ) = 2g/mol M(Cl 2 ) = 70g/mol 2) Jaké množství kyseliny sírové je třeba přidat k zinku, aby vznilo 18g vodíku? (Vzniká síran zinečnatý) 98g... 2g Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 x g... 18g M(H 2 SO 4 ) = 98g/mol M(H 2 ) = 2g/mol 2g... 70g x g... 7g x = 2. 7 : 70 x = 0,2 (g) 3) Kolik dusíku musí reagovat s 24g vodíku, aby vznikl amoniak? N 2 + 3H 2 2NH 3 M(N 2 ) = 28g/mol M(H 2 ) = 2g/mol 28g... 6g x g... 24g x = : 2 x = 882 (g) x = : 6 x = 112 (g) 4

5 1) Kolik amoniaku vznikne reakcí 7g dusíku s vodíkem? N 2 + 3H 2 2NH 3 M(N 2 ) = 28g/mol M(NH 3 ) = 17g/mol 28g... 34g 7 g... x g x = : 28 x = 8,5 (g) 2) Kolik tun čistého uhlíku by se muselo spálit s kyslíkem, aby vzniklo 121 tun oxidu uhličitého? 12t... 44t C + O 2 CO 2 x t t M(C) = 12g/mol M(CO 2 ) = 44g/mol x = : 44 x = 33 (t) 3) Jaké množství dusíku vznikne reakcí 120g oxidu dusnatého s hořčíkem? Dalším produktem je oxid hořečnatý. 2NO + 2Mg N 2 + 2MgO 60g... 28g 120g... x g M(NO) = 30g/mol x = : 60 M(N 2 ) = 28g/mol x = 56 (g) 5

6 Všechny reakce probíhají podle chemických rovnic. Pokud chceme vyrobit určité množství látky, pak musíme spočíst, kolik reaktantů potřebujeme. K tomu slouží právě VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC POSTUP VÝPOČTU: 1. sestavit reakční schéma z vzorců a značek 2. vyčíslit chemickou rovnici 3. zjistit molární hmotnosti látek zůčastněných v reakci 4. vypočíst potřebné hodnoty pokračovat 6

7 PŘ. Kolik oxidu uhelnatého vznikne spalováním 27g čistého uhlíku s kyslíkem? (v omezeném množství) 1. sestavení schématu: 2. vyčíslení rovnice: C + kliknout O 2 CO 2 C + Okliknout 2 2 CO 3. molární hmotnosti důležitých látek v rovnici: M(CO) = = 28g/mol M(C) = 12g/mol další látku pro výpočet nepotřebujeme, úloha se na ni neptá! 4. výpočet: klepni pod správný vzorec nebo značku zapíšeme související kliknout zde molární hmotnost násobenou náležitých látkovým množstvím 2 C + 2 OCO g 28g = = 24g... 56g g x gramů Dále vypočteme obyčejnou návod trojčlenkou 27 : 24 = x : 56 x = 27 výpočet. 56 : 24 x = 63(g) Reakcí vznikne odpověď63g CO. 7

8 1.PŘ. Kolik kg čistého chloru je třeba k reakci s vodíkem, při které vznikne 144kg chlorovodíku? pokračovat rovnice: Výpočet: H 2 + Cl 2 2 HCl molární hmotnosti: zápis: M(Cl 2 ) = 70g/mol M(HCl) = 36g/mol 70g... 72g x g g výpočet: x = : 72 x = 140 (g) odpověď: Je třeba 140g čistého Cl 2. 8

9 2.PŘ. pokračovat Kolik koloidní síry a kolik vody vznikne reakcí dostatečného množství kyseliny sírové s 18g sirovodíku Výpočet: rovnice: H 2 SO 4 + 3H 2 S 4S + 4H 2 O molární hmotnosti: M(S) = 32g/mol zápis: výpočet: odpověď: M(H 2 S) = 34g/mol M(H 2 O) = 18g/mol 102g g... 72g 18 g... x g... y g x = : 102 x = 22,59 (g) y = : 102 y = 12,71 (g) Vznikne 22,59g síry a 12,71g vody. 9

10 3.PŘ. pokračovat rovnice: Kolik kyslíku vznikne tepelným rozkladem 101g dusičnanu draselného. Při reakci vzniká dusitan draselný. Výpočet: 2KNO 3 2KNO 2 + O 2 molární hmotnosti: zápis: M(O 2 ) = 32g/mol M(KNO 3 ) = 101g/mol výpočet: 202g... 32g 101 g... x g x = : 202 x = 16 (g) odpověď: Vznikne 16g kyslíku. 10

11 4.PŘ. Výpočet: rovnice: Kolik 20% kyseliny chlorovodíkové je třeba k reakci se zinkem, při kterém vznikne 20g vodíku? 2HCl + Zn ZnCl 2 + H 2 molární hmotnosti: zápis: M(HCl) = 36g/mol M(H 2 ) = 2g/mol 100% HCl 72g... 2g x g g výpočet: odpověď: 100%... x = : 2 x = 720 (g) 20%... potřeba 5krát více y = = (g) Je třeba 3 600g 20%HCl. 11

12 1) Kolik vodíku je třeba k reakci 7g chloru, aby vznikl chlorovodík? 2) Jaké množství kyseliny sírové je třeba přidat k zinku, aby vznilo 18g vodíku? (Vzniká síran zinečnatý) 3) Kolik dusíku musí reagovat s 24g vodíku, aby vznikl amoniak? 1) Kolik amoniaku vznikne reakcí 7g dusíku s vodíkem? 2) Kolik tun čistého uhlíku by ZADÁNÍ se muselo spálit s kyslíkem, aby vzniklo 121 tun oxidu uhličitého? 3) Jaké množství dusíku vznikne reakcí 120g oxidu dusnatého s hořčíkem? Dalším produktem je oxid hořečnatý. výsledky 12

13 ZDROJE zdroje nápadů a kontroly: vypocty.cz/vypocty z chemickych rovnic.html 8Dty+z+chemick%C3% BDch+rovnic&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESi0Hn8tvJhIbdYzGsdB_utnm8kNWTsgnG qjpwiw4atxbgkqwgz2uaatico_yqir7ejvorv8qcbi5r4arvuvxl6rgrs0oihhazic3wyidj pzsqfdshva_fen2klbpltxqttu4ogs&sig=ahietbrqocrpmlothetrzbmzg2blsyct_g 13

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ A ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY PAVEL CZERNEK JAROSLAV VERLÍK Ostrava 2005 Recenze: Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši,

Více

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE

SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA SOUBOR MODELOVÝCH OTÁZEK K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE Z CHEMIE (upravené vydání) Martin Fraiberk (editor) Editor: NAKLADATELSTVÍ PERES PRAHA, 2000 Martin Fraiberk

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006 Obsah Obsah... Úvod... 3 1. Základní výpočty.... 4 1.1 Hotnost atoů a olekul... 4 1. Látkové nožství, olární hotnost.... 5 1.3 Výpočet obsahu

Více

Základy chemické termodynamiky v příkladech

Základy chemické termodynamiky v příkladech Základy chemické termodynamiky v příkladech Karel Řehák, Ivan Cibulka a Josef Novák (8. října 2007) Tato učební pomůcka je primárně určena pro předmět Základy chemické termodynamiky, který je vyučován

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství. Pedagogický deník UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogický deník Autor: Studijní program: Obor: Typ studia: Vedoucí práce: Ing. Jiří Kyliánek CŽV - Studium

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Vydání tohoto textu bylo podpořeno rozvojovým programem MŠMT ČR Podpora soutěží a přehlídek

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE

ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE ZÁKLADY ANALYTICKÉ CHEMIE pro studenty Gymnázia v Duchcově Jiří ROUBAL Motto: Chemik je člověk, který ví, z čeho se neskládá nic, ale neví z čeho se skládá všechno. Dovede to tak smíchat dohromady, že

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů)

DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 DOMÁCÍ CHEMICKÉ POKUSY (soubor pracovních listů) Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Katedra chemie PřF OU Studijní materiál pro studenty

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více