Výpočty podle chemických rovnic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpočty podle chemických rovnic"

Transkript

1 Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících látek. příklad: NH + HCl NH 4 Cl na levou stranu rovnice píšee látky, které vstupují do reakce (reaktanty) na levou stranu píšee látky, které vznikají reakcí (produkty) Co reakce vyjadřuje? 1. Do reakce vstupuje 1 ol NH a 1 ol HCl a vzniká 1 ol NH 4 Cl. Hotnost 1 olu látky olární hotnost M. M(NH ) 17 g ol -1 M(HCl) 6,5 g ol -1 M(NH 4 Cl) 5,5 g ol -1 Hodnoty olárních veličin jsou zaokrouhleny na jedno desetinné ísto.. Do reakce vstupuje 17 g NH, 6,5 g HCl a vzniká 5,5 g NH 4 Cl. Postup při výpočtu: 1) Napíšee cheickou rovnici reakce a správně vyčíslíe (usí platit zákon zachování hotnosti - počty atoů jednotlivých prvků usí být na obou stranách rovnice stejné). ) Vyjádříe olární hotnosti látek. ) Na základě těchto údajů příklad nuericky vypočítáe. Příklad: Kolik graů Zn usí reagovat s kyselinou chlorovodíkovou (HCl), aby vzniklo 8 g vodíku? Zn + HCl H + ZnCl M(Zn) 65,4 g ol -1 M(HCl) 6,5 g ol -1 M(H ) g ol -1

2 Z 1 olu Zn (65,4 g) vznikne 1 ol ( g) vodíku, nožství Zn vypočítáe z příé úěry: 65,4 g Zn... g H x g Zn...8 g H x g 8 g 65,4 g g 8 g x 65,4 g g x 61,6 g Musí reagovat 61,6 g Zn, aby vzniklo 8 g vodíku. jiné řešení: Zn + HCl H + ZnCl 1 ol H odpovídá g H 8 g H odpovídá 4 olů H z 1 olu Zn...1 ol H z n olů Zn...4 oly H n(zn) 4 oly ( Zn) M( Zn) M( Zn) n Zn Zn n Zn Zn 4 oly Zn 61,6 g 65,4 g ol -1 Příklad Kolik litrů oxidu uhličitého vznikne rozklade 500 graů uhličitanu vápenatého (CaCO ). který obsahuje 10 % nečistot. Obje CO je ěřen za norálních podínek. 1 ol plynné látky zaujíá za norálních podínek,41 l.

3 uhličitan se rozkládá podle rovnice: CaCO CaO + CO M(CaCO ) 100,8 g ol řešení: Uhličitan obsahuje 10 % nečistot, tzn. 50 g; čistého uhličitanu je tedy 450 g. Z 1 olu CaCO (100,8 g) vzniká 1 ol CO (,41 l). 100,8 g CaCO...,41 l CO 450 g CaCO...x l CO 450 g x l 100,8 g,41 l,41 x 450 l 100,8 x l. řešení: CaCO CaO + CO n n n 1 ol CaCO...1 ol CO ( CaCO ) ( CaCO ) ( ) CaCO M CaCO 450 g 100,8 g ol ( CaCO ) ( CaCO ) n( CO ) 4,46 ol 1 n n(co ) 4,46 ol V ( CO ) n CO VMn ( CO ) V(CO ) n(co ) V Mn (CO ) V(CO ) 4,46 ol,41 l ol -1 V(CO ) 100,04 l

4 . řešení CaCO CaO + CO 100,8 g CaCO...,41 l 500 g CaCO...x l 500 g x l 100,8 g,41 l,41 x 500 l 100,8 x 111,16 l Reakce probíhá pouze z 90 % (10 % nečistot): 111,16 l 0,9 100,04 l Rozklade 500 g CaCO, který obsahuje 10 % nečistot, vznikne 100,04 l CO. Příklad Do roztoku obsahujícího 7 g CuCl se přidalo 1 g železných pilin. Kolik graů ědi vzniklo? CuCl + Fe Cu + FeCl M(CuCl ) 14,5 g ol -1 M(Fe) 55,9 g ol -1 M(Cu) 6,5 g ol -1 1 ol (14,5 g) CuCl reaguje s 1 ole (55,9 g) Fe 14,5 g CuCl...55,9 g Fe 7 g CuCl...1 g Fe Určíe jakéu látkovéu nožství odpovídá 7 g CuCl a 1 g Fe.

5 n CuCl ( ) -1 CuCl M CuCl 7 g n( CuCl ) 14 g ol n CuCl 0, olu n Fe Fe M Fe 1 g n( Fe ) 55,9 g ol n Fe 0, olu -1 Fe je v nadbytku, proto výpočet sestavíe podle CuCl. 14,5 g CuCl...6,5 g Cu 7 g CuCl...x g Cu 7 g x g 14,5 g 6,5 g 6,5 x 7 14,5 x 1,75 g g Při reakci CuCl s Fe vzniklo 1,75 g Cu. Spalování g sěsi síry a uhlíku vzniklo 6 g sěsi SO a CO. Kolik graů uhlíku bylo v původní sěsi? Uhlí ve sěsi je x g Síry ve sěsi je (-x) g M(C) 1g ol M(O ) g ol Nejprve vypočítáe kolik g CO bylo ve sěsi. C + O CO 1 g C... 44g CO x g C... y g CO

6 x g C 1 g C y g CO 44 g CO y x 44 g 1 Stejně vypočítáe nožství SO ve sěsi. M(S) g ol M(O ) g ol S + O SO g S g SO (-x) g S... y 1 g SO ( x) g S y1 g SO g S 64 g SO ( x) g 64 y1 y 1 (-x) g y 1 (4 x) g Uhlík ve sěsi sěs SO a CO... 6 g 44 x 1 + y 1 + y 6 g ( 4 x) 6 g 44x + 1 (4-x) x x 7 0x 4 x 1 x 1, g C Ve sěsi je 1, g uhlíku a 0,8 g síry. Vypočítejte, kolik graů 96% kyseliny sírové je zapotřebí k neutralizaci 16 g hydroxidu draselného.

7 H SO 4 + KOH K SO 4 + H O M(H SO 4 ) 98 g.ol -1 M(KOH) 56,1 g.ol -1 Z rovnice plyne, že k zneutralizování olů ( 56,1 g) KOH je zapotřebí 1 ol (98 g) 100% H SO 4. Spotřebu H SO 4 k neutralizaci 16 g KOH vypočítáe z příé úěry: 56,1 g KOH...98 g H SO 4 (100%) 16 g KOH...x g H SO 4 (100%) g KOH x g 56,1 g KOH 98 g x g 56,1 x 1,97 g x 1,97 g 100% H SO 4 K neutralizace byla použita pouze 96% H SO 4. Její spotřebu vypočítáe z nepříé úěry (čí je kyselina slabší, tí větší nožství je třeba použít). 1,97 g...100% kyselina x g...96% kyselina ---- x g 1,97 g 100 % 96 % 1, x g 96 x 14,55 g x 14,55 g 96% H SO 4 K neutralizaci 16 g KOH je zapotřebí 14,55 g 96% H SO 4. Do roztoku, který obsahuje 196 g H SO 4 se přidal roztok NaOH s obsahe 60 g NaOH. Vypočítejte, kolik graů KOH je třeba ještě dodat k úplné neutralizaci roztoku uvedené kyseliny. Z textu vyplývá, že přidaný NaOH nezneutralizuje 196 g kys. sírové. Nejprve vypočítáe, kolik olů H SO 4 zneutralizuje 60 g NaOH. rovnice neutralizace: H SO 4 + NaOH Na SO 4 + H O

8 M(H SO 4 ) 98 g ol -1 M(NaOH) 40 g ol -1 M(KOH) 56,1 g ol -1 ( SO 4 ) ( SO ) H n( H SO 4 ) M H g H SO n( H SO 4 ) 98 g ol n(h SO 4 ) oly ( NaOH) n NaOH M( NaOH) 60 g NaOH n( NaOH) 40 g ol n(naoh) 1,5 olu 4 Podle rovnice oly NaOH zneutralizují 1 ol H SO 4. oly NaOH...1 ol H SO 4 1,5 olu NaOH...x olu H SO ,5 x x 0,75 olu NaOH zneutralizuje 0,75 olu H SO 4. Zbytek nezreagované H SO 4 ( oly 0,75 olu 1,5 olu) je třeba neutralizovat hydroxide draselný. KOH + H SO 4 K SO 4 + H O

9 oly KOH zneutralizují 1 ol H SO 4 oly KOH...1 ol H SO 4 x olů KOH...1,5 olu H SO 4 x olu KOH 1,5 olu H SO oly KOH 1 ol HSO4 x 1,5 olu x,5 olu KOH 4 ( KOH) M ( KOH) n KOH M KOH KOH n KOH KOH,5 olu KOH 140,5 g 56,1 g ol K neutralizaci 196 g H SO 4 je potřeba dodat ještě 140,5 g KOH. -1 Vypočítejte obje roztoku H SO 4 (w 0,1; ρ 1,066 g c - ), který zneutralizuje 50 c roztoku KOH (w 0,1; ρ 1,09 g c - ). 1. Vypočtee hotnost roztoku KOH. r ( KOH ) 54,5 g r KOH ρ KOH V r KOH 1,09 g c 50 c - Hotnost roztoku KOH je 54,5 g.. Vypočítáe hotnost KOH v roztoku. KOH w ( KOH ) r ( KOH ) w ( KOH ) ( KOH ) 0,1 54,5 g ( KOH ) 5,45 g V roztoku je 5,45 g KOH. r

10 . Vypočítáe hotnost H SO 4. H SO 4 + KOH K SO 4 + H O M(H SO 4 ) 98 g ol -1 M(KOH) 56,1 g ol -1 1 ol (98 g) H SO 4 zneutralizuje oly (11, g) KOH. 98 g H SO , g KOH x g H SO 4...5,45 g KOH g HSO 4 5,45 g KOH x 11, g KOH x 4,77 g x 4,77 g H SO 100% 4 4. Vypočítáe hotnost roztoku H SO 4. w(h SO 4 ) 0,1 (H SO 4 ) 4,77 g r? (hotnost roztoku) ρ (H SO 4 ) 1,066 g c - HSO4 w( HSO 4) r ( HSO4) r w( HSO4) 4,77 g r 0,1 r 47,7 g Hotnost roztoku H SO 4 je 47,7 g. 5. Vypočtee obje roztoku H SO 4. V H SO 4 r( HSO4) ρ HSO 47,7 g V( H SO ) 1,066 g c V H SO 44,75 c Obje kyseliny nutný k neutralizaci je 44,75 c.

11 Vypočítejte obje roztoku kyseliny sírové o koncentraci c 0,5 ol d - potřebného k neutralizaci 50 c roztoku hydroxidu sodného o koncentraci c 0, ol d -. H SO 4 + NaOH Na SO 4 + H O c(h SO 4 ) 0,5 ol d - c(naoh) 0, ol d - V(NaOH) 50 c V(H SO 4 )? 1 ol H SO 4 zneutralizuje oly NaOH. n 1 olu H SO 4...n olu NaOH ( H SO ) 1 n 1 4 n NaOH n c V 4 4 V ( NaOH) n c H SO V H SO n c NaOH V H SO ( 4) ( 4) V( NaOH) c( H SO ) 1 c H SO V H SO c NaOH V NaOH c NaOH 4-0, ol d 50c V( HSO 4) - 0,5 ol d V H SO 10 c K neutralizaci je potřeba 10 c kyseliny sírové.

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce)

Redoxní rovnice Redoxní reakce zdroj(http://cs.wikipedia.org/wiki/redoxn%c3%ad_reakce) Redoxní rovnice Redoxní reakce (nebo oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ORGANIKÁ EMIE = chemie sloučenin látek obsahujících vazby Organické látky = všechny uhlíkaté sloučeniny kromě..., metal... and metal... Zdroje organických sloučenin = živé organismy nebo jejich fosílie:

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vedení elektrického proudu v kapalinách

Vedení elektrického proudu v kapalinách GYMNASIUM F. X. ŠALDY PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY Vedení elektrického proudu v kapalinách Poznámky & ilustrace Gymnasium F. X. Šaldy Honsoft Verze 2.0 2010 PŘEDZNAMENÁNÍ Tento text slouží jako pomocný, faktografický

Více

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí

Vymezení jednotlivých druhů vín. révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového moštu, hroznových bobulí nebo přeměněných bobulí VÍO Obsah kapitoly vymezení a klasifikace vín chemické složení moštu chemické složení vína analytické metody Vymezení jednotlivých druhů vín révová vína: alkoholické nápoje vzniklé zkvašením hroznového

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Vlastnosti karboxylových kyselin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru

20.1 Hmotnostní a entalpická bilance krystalizátoru 20 Krystalizace Vladimír Kudrna, Pavel Hasal, Vladimír Míka A Výpočtové vztahy Krystalizace je poměrně složitý kinetický proces, při kterém se vylučuje pevná látka z kapalného roztoku (krystalizaci z plynných

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ

VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ VYUŽITÍ TRHACÍ TECHNIKY PŘI OCHRANĚ PROTI ŠÍŘENÍ PŘÍZEMNÍHO POŽÁRU POMOCÍ SOUSTŘEDĚNÝCH NÁLOŽÍ UTILIZATION OF EXPLOSIVE TECHNIQUES IN EARTHBOUND WILDFIRE SPREAD PREVENTION BY THE MEANS OF FOCUSED BLASTS

Více

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI

SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 45. ročník 2008 2009 ŠKOLNÍ KOLO kategorie B SOUTĚŽNÍ ÚLOHY STUDIJNÍ ČÁSTI Národní institut

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE

DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE ČOS 050. vydání Oprava ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS DEFINICE TLAKŮ A JEJICH VZÁJEMNÝ VZTAH PŘI KONSTRUOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ HLAVNÍ DĚL, MINOMETŮ A MUNICE Praha ČOS 050. vydání Oprava (VOLNÁ STRANA) ČOS 050 Oprava

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku.

koncentraci jsme získali roztok o koncentraci 18 %. Urči koncentraci neznámého roztoku. 2.2.2 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III Předpoklady: 22 Pedagogická poznámka: Příklady na míchání směsí jsou do dvou hodin rozděleny schválně. Snažím se tak zvýšit šanci, že si hlavní myšlenku

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 integrovaný registr znečišťování SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.

Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM. Rančířov 2012. Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r. Jak správně zvolit materiál pro vnitřní vodovod ČSN 75 9010 - ZKUŠENOSTI SE VSAKOVÁNÍM Rančířov 2012 Ing. Žabička, Žabička TPS, s.r.o Jaký materiál potrubí vnitřního vodovodu zvolit? Přetrvává představa,

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie

Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Stanovení 14 C s využitím urychlovačové hmotnostní spektrometrie Radek Černý 1,3, Ivo Světlík 1, Michal Fejgl 2,1 1 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Oddělení dozimetrie, Praha 2 Státní ústav radiační

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více