Dohled systému SUNNY SENSORBOX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohled systému SUNNY SENSORBOX"

Transkript

1 Dohled systému SUNNY SENSORBOX Instalační vedení Sensorbox-ICZ Verze 1.3 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu Oblast platnosti Cílová skupina Použité symboly Bezpečnost Použití v souladu s určením Bezpečnostní upozornění Vybalení přístroje Rozsah dodávky Identifikace produktu Typový štítek Verze firmwaru Montáž Volba místa montáže Sunny SensorBox Power Injector RS Čidlo teploty modulu Montáž Sunny SensorBoxu Montáž modulového rámu Montáž na krokev Montáž Power Injectoru RS Montáž na stěnu Montáž čidla teploty modulu Elektrické připojení Schéma připojení Sunny SensorBox Power Injector RS Instalační vedení Sensorbox-ICZ

4 Obsah SMA Solar Technology AG 5.2 Připojení Sunny SensorBoxu ke komunikační sběrnici RS Připojení Power Injectoru RS485 k účastníku sběrnice RS Připojení Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu Připojení Sunny SensorBoxu k dalším Sunny SensorBoxům Připojení Sunny SensorBoxu k dalšímu účastníku sběrnice RS Zakončení sběrnice RS Připojení čidla teploty modulu Uvedení do provozu Připojení Power Injectoru RS485 k napájení Údržba a péče Údržba Péče Vyřazení z provozu Demontáž Sunny SensorBoxu Montáž Power Injectoru RS Demontáž čidel Zabalení Sunny SensorBoxu a čidel Likvidace Sunny SensorBoxu a čidel Hledání závady Sunny SensorBox Význam LED Čidlo okolní teploty Větrné čidlo Integrované čidlo intenzity slunečního svitu Připojení integrovaného čidla intenzity slunečního svitu Sensorbox-ICZ Instalační vedení

5 SMA Solar Technology AG Obsah 10 Seznam kanálů Všeobecné parametry Interní čidlo intenzity slunečního svitu Čidlo teploty modulu Čidlo okolní teploty Externí čidla intenzity slunečního svitu Větrné čidlo Technické údaje Příslušenství Montážní příslušenství Power Injector RS Těsnění Sunny SensorBoxu Rozsah dodávky Výměna těsnění kabelové průchodky Čidlo okolní teploty Rozsah dodávky Doporučení pro kabely Volba místa montáže Montáž čidla okolní teploty Připojení čidla okolní teploty k Sunny SensorBoxu Technické údaje pro čidlo okolní teploty Větrné čidlo Rozsah dodávky Doporučení pro kabely Volba místa montáže Montáž větrného čidla Připojení větrného čidla k Sunny SensorBoxu Technické údaje větrného čidla Kontakt Instalační vedení Sensorbox-ICZ

6 Obsah SMA Solar Technology AG 6 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

7 SMA Solar Technology AG Pokyny k tomuto návodu 1 Pokyny k tomuto návodu Tento návod popisuje montáž, elektrické připojení a uvedení Sunny SensorBoxu a externího teplotního čidla modulu do provozu. Tento návod uschovejte tak, aby byl kdykoliv přístupný. 1.1 Oblast platnosti Tento návod platí pro Sunny SensorBox od verze firmwaru 1.3 a od verze hardwaru B Cílová skupina Tento návod je určen pro instalační firmu 1.3 Použité symboly V dokumentu jsou použita následující bezpečnostní a všeobecná upozornění: NEBEZPEČÍ! "NEBEZPEČÍ" je bezpečnostní upozornění, jehož nedodržení vede bezprostředně k úmrtí nebo těžkému ublížení na zdraví! VÝSTRAHA! "VÝSTRAHA" je bezpečnostní upozornění, jehož nedodržení může vést k úmrtí nebo těžkému ublížení na zdraví! POZOR! "POZOR" je bezpečnostní upozornění, jehož nedodržení může vést k lehkému nebo středně těžkému ublížení na zdraví! UPOZORNĚNÍ! "UPOZORNĚNÍ" je bezpečnostní upozornění, jehož nedodržení může vést ke vzniku věcných škod! Pokyn Pokyn označuje informace důležité pro optimální provoz výrobku. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

8 Bezpečnost SMA Solar Technology AG 2 Bezpečnost 2.1 Použití v souladu s určením Pomocí Sunny SensorBox a externích čidel můžete registrovat data z okolí svého FV systému, které jsou relevantní pro monitorování systému. Pro tento účel má Sunny SensorBox integrované čidlo intenzity slunečního svitu a externí čidlo teploty modulu. Kromě toho máte možnost připojit k Sunny SensorBoxu volitelné čidlo okolní teploty a volitelné větrné čidlo. Sunny SensorBox je integrován do komunikační sběrnice RS485. Na sběrnici RS485 je povoleno maximálně 50 účastníků sběrnice (včetně Sunny SensorBoxu). Power Injector RS485 slouží k napájení Sunny SensorBoxu a musí být namontován v interiéru. S jedním Power Injectorem RS485 lze provozovat maximálně 5 přístrojů Sunny SensorBox. Sunny SensorBox předává data z čidel přes rozhraní RS485 na komunikační zařízení SMA: Sunny WebBox (od verze firmwaru Sunny WebBox 1.30) Sunny Boy Control/ Plus (od firmwaru Sunny Boy Control 5.0 a od verze hardwaru Sunny SensorBox B2) 8 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

9 SMA Solar Technology AG Bezpečnost Pomocí hodnoty intenzity svitu (W/m2) z integrovaného čidla intenzity slunečního svitu a zaznamenaného výkonu FV systému přes den můžete porovnat dodaný výkon a naměřenou intenzitou slunečního svitu. Jsou-li tyto údaje pozorovány delší dobu, nabízí systém dobrou možnost detekovat chybnou funkci FV systému. Vizualizace dat nasbíraných Sunny SensorBoxem je možná přes Sunny Portal nebo Flashview. Sunny SensorBox je vhodný k používání pouze s originálním příslušenstvím SMA Solar Technology nebo příslušenstvím doporučeným od SMA Solar Technology. Dbejte rovněž technických údajů Sunny SensorBoxu. 2.2 Bezpečnostní upozornění Dodržujte všechna bezpečnostní upozornění v tomto návodu. Nedodržení může vést k poškození přístroje a představuje pro osoby nebezpečí. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem při otevření střídače. Veškeré práce na střídači smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Odpojte AC a DC stranu střídače tak, jak je to popsáno v návodu ke střídači. VÝSTRAHA! Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem při práci na elektrických přípojích. Všechny elektrické přípoje musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář. NEBEZPEČÍ! Nebezpečí ohrožení života pádem z velké výšky. Práce na střeše představují bezpečnostní riziko a musí být speciálně jištěny. Práce na střeše by měl proto provádět příslušně vyškolený kvalifikovaný elektrikář. UPOZORNĚNÍ! Zničení FV systému úderem blesku Všechny přístroje, které budou namontovány na střechu, musí být integrovány do stávajícího systému ochrany před bleskem (připojeny k hromosvodu). Instalační vedení Sensorbox-ICZ

10 Vybalení přístroje SMA Solar Technology AG 3 Vybalení přístroje 3.1 Rozsah dodávky Zkontrolujte úplnost a viditelná poškození dodávky. V případě neúplné dodávky nebo poškození se spojte se svým prodejcem. A 1 Sunny SensorBox (s integrovaným čidlem intenzity slunečního svitu) B 2 izolační bužírky C 1 propojovací svorka D 1 čidlo teploty modulu včetně 1 tepelně vodivého lepidla (pryskyřice a tvrdidlo) a 2 proužků lepicí pásky E 1 návod k instalaci F 1 Power Injector RS485 včetně 2 konektorů, 1 držáku, 2 vodivých lepicích fólií, 2 šroubů, 2hmoždinek, 1stínicí svorky a 1 síťového zdroje se 4 adaptéry (pouze v případě objednání SUNNYSENSOR-1xxxx) G 1 přídržná deska pro montáž modulového rámu včetně 4 šroubů s vnitřním šestihranem M4 (pouze v případě objednání SUNNYSENSOR-x1xxx) 10 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

11 SMA Solar Technology AG Vybalení přístroje 3.2 Identifikace produktu Typový štítek Sunny SensorBox Sunny SensorBox můžete identifikovat prostřednictvím typového štítku. Typový štítek naleznete na spodní straně Sunny SensorBoxu. Power Injector RS485 Power Injector RS485 můžete identifikovat prostřednictvím typového štítku. Typový štítek naleznete na spodní straně Power Injectoru RS Verze firmwaru Verze firmwaru Sunny SensorBoxu se zobrazuje přes komunikační zařízení jako kanál FwVer. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

12 Montáž SMA Solar Technology AG 4 Montáž V této kapitole je popsána montáž Sunny SensorBoxu, Power Injectoru RS485 a čidla teploty modulu. 4.1 Volba místa montáže Sunny SensorBox Požadavky na místo montáže Sunny SensorBoxu: Sunny SensorBox je vhodný pro venkovní montáž (IP65). Okolní teplota musí být -25 C až + 70 C. Když se používá integrované čidlo intenzity slunečního svitu, musí se Sunny SensorBox namontovat se stejným sklonem a ve stejné orientaci jako FV systém, aby zůstaly zachovány výsledky měření, které lze dosadit v relaci k výnosu systému. Místo montáže je třeba zvolit v závislosti na použitých čidlech, přičemž je třeba mít na zřeteli maximální délky kabelů čidel. Čidlo teploty modulu: prefabrikovaný kabel o délce 2,5 m. Kabel se nesmí prodlužovat ani zkracovat. Čidlo okolní teploty: maximální délka kabelu 30 m. Větrné čidlo: prefabrikovaný kabel o délce 3 m (kabel se smí zkrátit nebo prodloužit na maximálně 30 m). Maximální délka kabelu od posledního Sunny SensorBoxu až po Power Injector RS485 činí 150 m. Maximální délka kabelu celé komunikační sběrnice RS485 činí m Power Injector RS485 Požadavky na místo montáže Power Injectoru RS485: Power Injector RS485 je vhodný pouze pro vnitřní montáž. V blízkosti zásuvky 230 V / 110 V (délka kabelu od síťového zdroje cca 180 cm). Chraňte Power Injector RS485 před prachem, vlhkem a agresivními látkami. Okolní teplota musí být -20 C a +65 C. Maximální délka kabelu od posledního Sunny SensorBoxu až po Power Injector RS485 činí 150 m. Maximální délka kabelu celé komunikační sběrnice RS485 činí m Čidlo teploty modulu Požadavky na místo montáže čidla teploty modulu: Vyberte solární článek, který není přes den ve stínu. Čidlo teploty modulu se přilepí na zadní stranu solárního modulu. Nezapomeňte, že prefabrikovaný kabel má délku 2,5 m, nesmí se zkrátit nebo prodloužit. 12 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

13 SMA Solar Technology AG Montáž 4.2 Montáž Sunny SensorBoxu Sunny SensorBox lze namontovat na modulový rám nebo na krokev. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu od vnikající vody. Sunny SensorBox lze namontovat třemi různými směry. Sunny SensorBox se nesmí namontovat svisle logem SMA nahoru, protože jinak může do přístroje vniknout voda (větrací membrána). Instalační vedení Sensorbox-ICZ

14 Montáž SMA Solar Technology AG Montáž modulového rámu Dodávané montážní příslušenství pouze v případě objednání Sunny SensorBox: SUNNYSENSOR-x1xxx A 1 montážní deska B 4 šrouby s vnitřním šestihranem M4 Montáž na modulový rám je možná v případě, když modulový rám vyčnívá přibližně o 16 cm do boku z modulů. Montážní deska je k dostání také samostatně, viz kapitolu 12 "Příslušenství" (50). Montáž Sunny SensorBoxu na modulový rám 1. Stanovte místo montáže se zohledněním prostoru pro montáž a předepsané orientace Sunny SensorBoxu (viz stranu 13). 14 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

15 SMA Solar Technology AG Montáž 2. Upevněte montážní desku na modulový rám vhodnými šrouby a kameny do drážky (od výrobce modulového rámu). Do kamenů do drážky od výrobce modulového rámu většinou pasují šrouby do maximálně M Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 4. Upevněte Sunny SensorBox pomocí šroubů na montážní desku. Dejte pozor na orientaci Sunny SensorBoxu (viz stranu 13). 5. Proveďte připojení Sunny SensorBoxu (viz kapitolu 5 "Elektrické připojení" (21) ). Sunny SensorBox je namontován na modulovém rámu Montáž na krokev Volitelné montážní příslušenství Objednací číslo SMA: Roofann-Ssensor A 1 střešní úhelník B 5 šroubů do dřeva s šestihrannou hlavou C 5 podložek pod matici Instalační vedení Sensorbox-ICZ

16 Montáž SMA Solar Technology AG Pro montáž na střešní krokev potřebujete volitelný střešní úhelník (viz kapitolu 12 "Příslušenství" (50)). 1. Stanovte místo montáže se zohledněním prostoru pro montáž a předepsané orientace Sunny SensorBoxu (viz stranu 13). 2. Odstraňte střešní tašku v místě montáže, abyste si uvolnili krokev. 3. Pomocí šroubů a podložek upevněte střešní úhelník na krokev. 4. Sunny SensorBox integrujte do stávajícího systému ochrany před bleskem (připojte k hromosvodu). Možnost upevnění k hromosvodu se nachází u střešního úhelníku na spodním zkosení. 5. Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 16 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

17 SMA Solar Technology AG Montáž 6. Upevněte Sunny SensorBox pomocí šroubů na montážní úhelník. Dejte pozor na orientaci Sunny SensorBoxu (viz stranu 13). 7. Položte střešní tašku zpátky na střechu. 8. Proveďte připojení Sunny SensorBoxu (viz kapitolu 5 "Elektrické připojení" (21) ). Sunny SensorBox je namontován na krokvi. 4.3 Montáž Power Injectoru RS485 Power Injector RS485 se namontuje na stěnu pomocí nástěnného držáku Montáž na stěnu Dodávané montážní příslušenství Pouze v případě objednání Sunny SensorBox: SUNNYSENSOR-1xxxx A 1 nástěnný držák B 2 šrouby C 2 hmoždinky Instalační vedení Sensorbox-ICZ

18 Montáž SMA Solar Technology AG Montáž Power Injectoru RS Stanovte místo montáže se zohledněním prostoru pro montáž. 2. Označte si otvory k vrtání pomocí nástěnného držáku. 3. Vyvrtejte otvory (průměr: 6 mm) na označených místech a vložte hmoždinky. 4. Přišroubujte nástěnný držák dvěma šrouby na stěnu. 5. Nasaďte Power Injector RS485 na nástěnný držák tak, jak je to znázorněno níže. Power Injector RS485 je namontován na stěnu. 18 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

19 SMA Solar Technology AG Montáž 4.4 Montáž čidla teploty modulu Dodávané montážní příslušenství A 1 čidlo teploty modulu PT100 s přípojným kabelem 2,5 m B 1 tepelně vodivé lepidlo (ochranné rukavice, tvrdidlo a pojidlo) s návodem na obale C 2 proužky lepicí pásky Čidlo teploty modulu je k dostání také samostatně, viz kapitolu 12 "Příslušenství" (50). POZOR! Nebezpečí poleptání při kontaktu s tepelně vodivým lepidlem. Zamezte kontaktu s pokožkou, sliznicemi a očima. Při práci noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle. Dodržujte bezpečnostní upozornění a pokyny výrobce tepelně vodivého lepidla. Tepelně vodivé lepidlo Tepelně vodivé lepidlo namíchejte podle pokynů výrobce. Při zpracovávání dodržujte časy zpracování a tvrdnutí uvedené výrobcem. 1. Stanovte místo montáže se zohledněním délky kabelu od čidla. 2. Tepelně vodivé lepidlo připravte podle pokynů výrobce. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

20 Montáž SMA Solar Technology AG 3. Přilepte čidlo teploty modulu na spodní stranu solárního článku pomocí tepelně vodivého lepidla, které je součástí dodávky. 4. Čidlo teploty modulu a kabel upevněte na spodní stranu solárního článku pomocí proužku lepicí pásky. 5. Po vytvrdnutí tepelně vodivého lepidla můžete proužky lepicí pásky odstranit. Čidlo teploty modulu je namontováno. 20 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

21 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení 5 Elektrické připojení V následujícím textu je popsáno připojení Sunny SensorBox ke komunikační sběrnici RS485 a připojení čidla teploty modulu. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu od vnikajících kapalin. Při práci venku dejte pozor na to, aby se do otevřeného Sunny SensorBoxu nedostala žádná kapalina (např. déšť nebo sníh). Při vkládání a vytahování kabelu skrz kabelovou průchodku dejte pozor na to, aby správně sedělo těsnění v průchodce. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené porézním pryžovým těsněním. Pryžové těsnění ve víku Sunny SensorBoxu se v průběhu času stává porézním a ztrácí svoji těsnost, když se pak Sunny SensorBox otevře. Když budete Sunny SensorBox otevírat po době provozu delší než 5 let, např. z důvodu dovybavení, musí se z tohoto důvodu vyměnit těsnění ve víku Sunny SensorBoxu za nové. Objednejte prosím v tomto případě náhradní těsnění před zahájením údržbářských prací (viz kapitolu 12.3 "Těsnění Sunny SensorBoxu" (50)). Instalační vedení Sensorbox-ICZ

22 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 5.1 Schéma připojení Sunny SensorBox A B C Kabelová průchodka pro čidla Kabelová průchodka pro komunikační sběrnici RS485 Integrované čidlo intenzity slunečního svitu A B C D E F Přípojná svorka pro integrované čidlo intenzity slunečního svitu Přípojná svorka pro větrné čidlo Přípoj pro komunikační kabel RS485 LED ke komunikaci RS485 Přípojná svorka pro čidlo teploty modulu Přípojná svorka pro čidlo okolní teploty 22 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

23 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Power Injector RS485 A B C D E Přípoj pro síťový zdroj LED Power indikuje, že je přístroj napájen LED Activity indikuje datový provoz na komunikačním kabelu RS485 RS485 IN: přípoj pro sběrnici RS485 RS485 + Power OUT: přípoj pro sběrnici RS Připojení Sunny SensorBoxu ke komunikační sběrnici RS485 Sunny SensorBox je přes Power Injector RS485 integrován do komunikační sběrnice RS485. Power Injector RS485 slouží k napájení Sunny SensorBoxu. Nezapomeňte, že Sunny SensorBox by měl být umístěn na konci komunikační sběrnice RS485, potřebné zakončení je již připraveno. Upozornění ke kabeláži RS485 Informace o kabeláži naleznete ve schématu principu kabeláže RS485. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

24 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG Připojení Power Injectoru RS485 k účastníku sběrnice RS Připojte kabel k účastníku sběrnice RS Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na straně Power Injectoru RS Zkraťte stínění na 1,5 cm. 4. Shrňte stínění dozadu a omotejte vodivou lepicí fólií. Tam se později upevní stínicí svorka. 5. Nepotřebné žíly zkraťte až po plášť kabelu. 6. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. Rozvržení přípojek a kabeláže systému Rozvržení přípojek a kabeláže v systému naleznete ve schématu principu kabeláže přes RS Sensorbox-ICZ Instalační vedení

25 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení 7. Propojte žíly s konektorem. Mějte na zřeteli rozvržení na své komunikační sběrnici RS485. Případně si poznamenejte barvu žil: 2 D+ 5 GND 7 D- 8. Zasuňte konektor do zásuvky RS485 IN Power Injectoru RS485. Power Injector RS485 je připojen ke komunikační sběrnici RS485. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

26 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG Připojení Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu Power Injector RS Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na Power Injectoru RS Zkraťte stínění na 1,5 cm. 3. Shrňte stínění dozadu a omotejte vodivou lepicí fólií. Tam se později upevní stínicí svorka. 4. Nepotřebné žíly zkraťte až po plášť kabelu. 5. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. 6. Propojte žíly s konektorem. Poznamenejte si barvu žil: +12V GND D+ D - 7. Zasuňte konektor do zásuvky RS485 +Power OUT Power Injectoru RS485. Power Injector RS485 je připojen. 8. Upevněte stínicí svorku. 9. Nainstalujte kabel od Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu. 26 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

27 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Sunny SensorBox 10. Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 11. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 12. Odšroubujte převlečnou matici kabelové průchodky dole vpravo na Sunny SensorBoxu a odstraňte záslepku. 13. Protáhněte kabel skrz převlečnou matici a kabelovou průchodku do krytu Sunny SensorBoxu. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené zbytky kovu nebo kabelu v přístroji. Při pracích na kabelu je třeba dávat pozor na to, aby do otevřeného Sunny SensorBoxu nenapadaly zbytky kovu nebo kabelu. 14. Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na Sunny SensorBoxu. 15. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. 16. Stínění stočte do jednoho pramene. Stínění je potřeba pouze tehdy, když se připojuje další Sunny SensorBox. 17. Izolační bužírku přetáhněte přes stínění. Z izolační bužírky nechejte vyčnívat 1 cm stínění. 18. Volný konec stínění zasuňte do propojovací svorky. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

28 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 19. Připojte žíly ke svorkám RS485 F1: IN v Sunny SensorBoxu. Dejte pozor na poznamenané barvy žil. 20. Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 21. Převlečnou matici na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 22. Chcete-li připojit další SensorBox, přečtěte si kapitolu "Připojení Sunny SensorBoxu k dalším Sunny SensorBoxům" (29) 23. Pokud se Sunny SensorBox nachází uprostřed komunikační sběrnice RS485, přečtěte si kapitolu "Připojení Sunny SensorBoxu k dalšímu účastníku sběrnice RS485" (33) 24. Chcete-li připojit čidlo teploty modulu, přečtěte si kapitolu 5.3 "Připojení čidla teploty modulu" (35) 25. Připojte další čidla k Sunny SensorBoxu. 26. Zkontrolujte zapojení, viz kapitolu "Zakončení sběrnice RS485" (35) 27. Nasaďte víko přístroje na spodní polovinu Sunny SensorBoxu. 28. Šrouby víka zašroubujte nejdříve trochu doleva, až šrouby chytnou na první závit. 29. Šrouby zašroubujte rukou (utahovací moment: 1 Nm) do spodní poloviny krytu. Power Injector RS485 je připojen k Sunny SensorBoxu. 28 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

29 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Připojení Sunny SensorBoxu k dalším Sunny SensorBoxům Sunny SensorBox můžete rozšířit o další SensorBoxy. Přitom můžete využít Power Injector RS485 pro další Sunny SensorBoxy (maximálně 5 Sunny SensorBoxů). Připojení ke stávajícím Sunny SensorBoxům 1. Otevřete boční klapky stávajícího Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 2. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 3. Odstraňte zakončovací odpor u F2:OUT RS485 na stávajícím Sunny SensorBoxu. 4. Odšroubujte převlečnou matici kabelové průchodky nahoře vpravo na stávajícím Sunny SensorBoxu a odstraňte záslepku. 5. Protáhněte kabel skrz převlečnou matici a kabelovou průchodku do krytu stávajícího Sunny SensorBoxu. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené zbytky kovu nebo kabelu v přístroji. Při pracích na kabelu je třeba dávat pozor na to, aby do otevřeného Sunny SensorBoxu nenapadaly zbytky kovu nebo kabelu. Případně odstraňte zbytky kovu nebo kabelu. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

30 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 6. Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na stávajícím Sunny SensorBoxu. 7. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. 8. Stínění stočte do jednoho pramene. 9. Izolační bužírku přetáhněte přes stínění. Z izolační bužírky nechejte vyčnívat 1 cm stínění. 10. Volný konec stínění zasuňte do propojovací svorky. 11. Připojte žíly ke svorkám RS485 F2: OUT stávajícího Sunny SensorBoxu. Poznamenejte si barvu žil: +12V GND D+ D- 12. Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 13. Převlečnou matici na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 14. Nasaďte víko stávajícího přístroje na spodní polovinu Sunny SensorBoxu. 15. Šrouby víka zašroubujte nejdříve trochu doleva, až šrouby chytnou na první závit. Šrouby zašroubujte rukou (utahovací moment: 1 Nm) do spodní poloviny krytu. Kabel je připojen ke stávajícímu Sunny SensorBoxu. 30 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

31 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Připojení k dalším připojovaným Sunny SensorBoxům 16. Namontujte další Sunny SensorBoxy tak, jak je to popsáno v kapitole 4.2 "Montáž Sunny SensorBoxu" (13). 17. Otevřete boční klapky dalších připojovaných Sunny SensorBoxů pomocí výřezů. 18. Povolte šrouby v rozích dalších připojovaných Sunny SensorBoxů a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 19. Odšroubujte převlečnou matici kabelové průchodky dole vpravo na dalších připojovaných Sunny SensorBoxech a odstraňte záslepku. 20. Protáhněte kabel skrz převlečnou matici a kabelovou průchodku do krytu Sunny SensorBoxu. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené zbytky kovu nebo kabelu v přístroji. Při pracích na kabelu je třeba dávat pozor na to, aby do otevřeného Sunny SensorBoxu nenapadaly zbytky kovu nebo kabelu. Případně odstraňte zbytky kovu nebo kabelu. 21. Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na Sunny SensorBoxu. 22. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. 23. Stínění stočte do jednoho pramene. Stínění je potřeba pouze tehdy, když se připojuje další Sunny SensorBox. 24. Izolační bužírku přetáhněte přes stínění. Z izolační bužírky nechejte vyčnívat 1 cm stínění. 25. Volný konec stínění zasuňte do propojovací svorky. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

32 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 26. Připojte kabel ke svorkám F1: IN RS485 v Sunny SensorBoxu. Dejte pozor na poznamenané barvy žil. 27. Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 28. Převlečnou matici na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 29. Chcete-li připojit další SensorBox, přečtěte si kapitolu "Připojení Sunny SensorBoxu k dalším Sunny SensorBoxům" (29) 30. Pokud se Sunny SensorBox nachází uprostřed komunikační sběrnice RS485, přečtěte si kapitolu "Připojení Sunny SensorBoxu k dalšímu účastníku sběrnice RS485" (33) 31. Chcete-li připojit čidlo teploty modulu, přečtěte si kapitolu 5.3 "Připojení čidla teploty modulu" (35) 32. Připojte další čidla k Sunny SensorBoxu. 33. Zkontrolujte zapojení, viz kapitolu "Zakončení sběrnice RS485" (35) 34. Do předmontovaných kabelových průchodek se musí provést přípoje, protože jinak by mohla vniknout voda a vlhkost. 35. Nasaďte víko přístroje na spodní polovinu Sunny SensorBoxu. 36. Šrouby víka zašroubujte nejdříve trochu doleva, až šrouby chytnou na první závit. 37. Šrouby zašroubujte rukou (utahovací moment: 1 Nm) do spodní poloviny krytu. Další Sunny SensorBox je připojen. 32 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

33 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Připojení Sunny SensorBoxu k dalšímu účastníku sběrnice RS Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 2. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 3. Odstraňte zakončovací odpor u F2:OUT RS485 na Sunny SensorBoxu. 4. Odšroubujte převlečnou matici kabelové průchodky nahoře vpravo na Sunny SensorBoxu a odstraňte záslepku. 5. Protáhněte kabel skrz převlečnou matici a kabelovou průchodku do krytu Sunny SensorBoxu. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené zbytky kovu nebo kabelu v přístroji. Při pracích na kabelu je třeba dávat pozor na to, aby do otevřeného Sunny SensorBoxu nenapadaly zbytky kovu nebo kabelu. Případně odstraňte zbytky kovu nebo kabelu. 6. Odstraňte 4 cm pláště komunikačního kabelu RS485 na Sunny SensorBoxu. 7. Žíly odizolujte v délce cca 6 mm. 8. Stínění stočte do jednoho pramene. 9. Izolační bužírku přetáhněte přes stínění. Z izolační bužírky nechejte vyčnívat 1 cm stínění. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

34 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 10. Volný konec stínění zasuňte do propojovací svorky. 11. Připojte žíly ke svorkám F2: OUT RS485 v Sunny SensorBoxu. Mějte na zřeteli rozvržení na své komunikační sběrnici RS485. Poznamenejte si barvu žil: GND 5 D+ 2 D Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 13. Převlečnou matici na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 14. Nasaďte víko stávajícího přístroje na spodní polovinu Sunny SensorBoxu. 15. Šrouby víka zašroubujte nejdříve trochu doleva, až šrouby chytnou na první závit. Šrouby zašroubujte rukou (utahovací moment: 1 Nm) do spodní poloviny krytu. Sunny SensorBox je připojen k účastníku sběrnice RS Sensorbox-ICZ Instalační vedení

35 SMA Solar Technology AG Elektrické připojení Zakončení sběrnice RS485 Zakončení komunikační sběrnice RS485 Zakončení komunikační sběrnice RS485 naleznete ve schématu principu kabeláže RS485. Zakončení proveďte pouze v případě, že se Sunny SensorBox nachází na konci komunikační sběrnice RS485. Zakončení (terminace) se provádí zakončovacím odporem. Při dodávce je zakončovací odpor zasunut. 1. Připojte odpor k zakončení (terminaci) sběrnice RS485 F2:OUT ke svorkám D+ a D-. Sunny SensorBox je zakončen. 5.3 Připojení čidla teploty modulu Délka kabelu při připojení dvouvodičovou technikou Připojení se provádí kabelem o délce 2,5 m. Kabel se nesmí prodlužovat ani zkracovat. Přesnost měření závisí na délce kabelu. 1. Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 2. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 3. Odšroubujte převlečnou matici kabelové průchodky dole vlevo na Sunny SensorBoxu a vytáhněte záslepku. 4. Protáhněte kabel čidla skrz převlečnou matici a kabelovou průchodku dole vlevo do krytu Sunny SensorBoxu. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

36 Elektrické připojení SMA Solar Technology AG 5. Připojte čidlo k přípoji F7: TmpMdul Sunny SensorBoxu. Polarita kabelů je libovolná. 6. Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 7. Převlečnou matici na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 8. Kabel bezpečně nainstalujte pomocí vhodného upevňovacího materiálu. Čidlo teploty modulu je připojeno. 36 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

37 SMA Solar Technology AG Uvedení do provozu 6 Uvedení do provozu 6.1 Připojení Power Injectoru RS485 k napájení Připojte Power Injector RS485 k napájení teprve tehdy, co jste provedli veškerou kabeláž. Připojením k napájení se Sunny SensorBox spustí a je cca po 1 minutě připraven k provozu. 1. Připojte DC konektor síťového zdroje k přípoji Power Injectoru RS Síťový zdroj zasuňte do zásuvky. 3. Kabel bezpečně nainstalujte pomocí vhodného upevňovacího materiálu. 4. Uveďte střídač do provozu tak, jak je to popsáno v instalačním návodu k příslušnému střídači. 5. Komunikační zařízení uveďte do provozu tak, jak je to popsáno v návodu ke komunikačnímu zařízení. Power Injector RS485 je připojen k napájení. Data čidel svých Sunny SensorBoxů můžete vizualizovat na Sunny Portalu ( Pro čidla si můžete nechat automaticky vytvořit Sunny Portalem standardní stránky k Performance Ratio normovanému výnosu zařízení. Další informace naleznete v provozním návodu Sunny Portal. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

38 Údržba a péče SMA Solar Technology AG 7 Údržba a péče 7.1 Údržba U Sunny SensorBoxu a Power Injectoru RS485 provádějte vizuální kontrolu vnějšího poškození nebo znečištění. U integrovaného solárního článku Sunny SensorBoxu a čidel může znečištění (např. listím, ptačími výkaly) vést k chybným výsledkům měření. Očistěte. Je-li poškozením negativně ovlivněna funkce nebo bezpečnost, nechejte poškozený přístroj, čidlo nebo kabel vyměnit kvalifikovaným elektrikářem. 7.2 Péče K čištění Sunny SensorBoxu a Power Injectoru RS485 používejte měkkou, vlhkou utěrku. Dejte pozor na to, aby byla utěrka vyrobena z látky, která neobsahuje nic drsného, aby se povrch krytu nepoškodil. V případě silnějšího znečištění můžete použít jemný, neagresivní a neleptavý čistič. 38 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

39 SMA Solar Technology AG Vyřazení z provozu 8 Vyřazení z provozu 8.1 Demontáž Sunny SensorBoxu 1. Vytáhněte síťový zdroj Power Injectoru RS485 ze zásuvky. 2. Odpojte kabely od Sunny SensorBoxu a - Power Injectoru RS485 v obráceném pořadí připojení, které je popsáno v kapitole "Připojení Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu" (26). 3. Dejte pozor na zakončení komunikační sběrnice RS Demontujte Sunny SensorBox v obráceném pořadí montáže, které je popsáno v kapitole 4.2 "Montáž Sunny SensorBoxu" (13). Sunny SensorBox je demontován. 8.2 Montáž Power Injectoru RS485 UPOZORNĚNÍ! Poškození nástěnného držáku neopatrným vytažením kabeláže.! Držte pevně Power Injector RS485, když vytahujete nebo zasouváte kabel napájení nebo konektor. Jinak může přístroj z nástěnného držáku vyskočit nebo se nástěnný držák zničit. 1. Odstraňte elektrickou kabeláž. 2. Odstraňte kabeláž RS Sundejte Power Injector RS485 z nástěnného držáku tak, jak je to znázorněno níže. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

40 Vyřazení z provozu SMA Solar Technology AG 4. Odšroubujte nástěnný držák ze stěny. Power Injector RS485 je demontován. 8.3 Demontáž čidel Když demontujete čidlo okolní teploty, čidlo teploty modulu nebo intenzity slunečního svitu a odstraníte přípoje v Sunny SensorBoxu, budou se pro tato čidla na Sunny SensorBoxu zobrazovat nesprávné hodnoty. Kabely čidel odpojte v obráceném pořadí připojení příslušného čidla. 8.4 Zabalení Sunny SensorBoxu a čidel Pro zpětnou zásilku použijte transportně bezpečný obal, je-li možno originální obal. 8.5 Likvidace Sunny SensorBoxu a čidel Zlikvidujte Sunny SensorBox a Power Injector RS485 po uplynutí jejich životnosti podle předpisů pro likvidaci elektronického šrotu platných v místě instalace v tomto okamžiku nebo ho pošlete na své náklady s upozorněním "K LIKVIDACI" na firmu SMA Solar Technology. 40 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

41 SMA Solar Technology AG Hledání závady 9 Hledání závady Nelze-li závadu nalézt, zavolejte na naši servisní linku a připravte si informace, které jsou uvedeny v kapitole 13 "Kontakt" (62). 9.1 Sunny SensorBox Význam LED LED se nachází v Sunny SensorBoxu. Stav/barva LED vyp svítí žlutá bliká žlutá 2x velmi rychle žlutá bliká jednou za sekundu Funkce Když provedete reset, LED 60 sekund nesvítí. Když neprovedete reset a LED nesvítí déle než 10 sekund (potřebná doba spuštění), nemá Sunny SensorBox napájení. Zkontrolujte, zda je zasunuta síťová zástrčka Power Injectoru RS485. Zkontrolujte přípoj Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu, jak je to popsáno v kapitole "Připojení Power Injectoru RS485 k Sunny SensorBoxu" (26). Sunny SensorBox je připojen k napájení a je připraven k provozu. Sunny SensorBox je připojen k napájení a přijímá momentálně data u komunikačního zařízení přes sběrnici RS485. Nastala chyba ve firmwaru. Nechejte si provést update firmwaru od své instalační firmy. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

42 Hledání závady SMA Solar Technology AG 9.2 Čidlo okolní teploty U kanálu TmpAmb C se podle nastavené jednotky trvale zobrazuje jedna z následujících hodnot: -273,15 C, 0 K, -459,67 F: Není připojeno žádné čidlo. Chyba připojení v Sunny SensorBoxu. I+/V- nebo I-/V+ bylo připojeno obráceně. Zkontrolujte připojení tak, jak je to popsáno v kapitole "Připojení čidla okolní teploty k Sunny SensorBoxu" (55). Zobrazují se nereálné hodnoty: Zkontrolujte, zda je čidlo připojeno ke správnému přípoji tak, jak je to popsáno v kapitole "Připojení čidla okolní teploty k Sunny SensorBoxu" (55). Zkontrolujte vnější poškození kabelu. Zkontrolujte vnější poškození nebo znečištění čidla. Čidlo bylo vyřazeno z provozu a odpor už není zasunut do Sunny SensorBoxu. 9.3 Větrné čidlo Zobrazují se nereálné hodnoty: Zkontrolujte, zda je větrné čidlo připojeno ke správnému přípoji tak, jak je to popsáno v kapitole "Připojení větrného čidla k Sunny SensorBoxu" (60). Záměna kabelů na přípoji "F3: vítr" nemá žádný vliv na funkci. Zkontrolujte vnější poškození kabelu. Zkontrolujte vnější poškození nebo znečištění čidla. 9.4 Integrované čidlo intenzity slunečního svitu Zobrazují se nereálné hodnoty: Zkontrolujte, zda je integrované čidlo intenzity slunečního svitu správně připojeno tak, jak je to popsáno v kapitole "Připojení integrovaného čidla intenzity slunečního svitu" (43). Zkontrolujte vnější poškození kabelu. Zkontrolujte vnější poškození nebo znečištění čidla. Čidlo bylo vyřazeno z provozu a odpor už není zasunut do Sunny SensorBoxu. 42 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

43 SMA Solar Technology AG Hledání závady Připojení integrovaného čidla intenzity slunečního svitu Integrované čidlo intenzity slunečního svitu ve víku Sunny SensorBoxu je při dodávce připojeno. Integrované čidlo intenzity slunečního svitu můžete následujícím způsobem zase připojit, pokud jste ho vyřadili z provozu. 1. Vytáhněte síťový zdroj Power Injectoru RS485 ze zásuvky. 2. Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 3. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 4. Připojte čidlo k přípoji F5: IntSol v Sunny SensorBoxu. KTY žlutý kabel KTY žlutý kabel PV- modrý kabel PV+ červený kabel Integrované čidlo intenzity slunečního svitu je připojeno k Sunny SensorBoxu. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

44 Seznam kanálů SMA Solar Technology AG 10 Seznam kanálů Seznam kanálů je rozdělen na hodnoty a parametry. Hodnoty lze například pouze načíst, jako např. sériové číslo (SN). U parametrů můžete provést nastavení, jako např. změnit jednotku teploty (TmpUnit) Všeobecné parametry kanál Vysvětlení Hodnota Parametr SN Zde se zobrazuje sériové číslo Sunny SensorBoxu. x FwVer Zde se zobrazuje verze firmwaru Sunny SensorBoxu x HwVer Zde se zobrazuje verze hardwaru Sunny SensorBoxu x OpTm Zde se zobrazuje počet provozních hodin, které uplynuly od uvedení Sunny SensorBoxu do provozu. x TmpUnit Zde můžete nastavit jednotky, v jakých se má zobrazovat teplota. Můžete nastavit jednu z následujících jednotek: C (přednastaveno ze závodu) x K F WindUnit Zde můžete nastavit jednotky, ve kterých se má zobrazovat rychlost větru. Můžete nastavit jednu z následujících jednotek: m/s (přednastaveno ze závodu) x km/h mph DevRs Tímto kanálem můžete provést reset Sunny SensorBoxu. Hodnota tohoto kanálu je vždy "0". Chcete-li provést reset Sunny SensorBoxu, zapište hodnotu "1" a uložte ji. V tomto okamžiku provede Sunny SensorBox reset, zapsaný kanál se ale x nepřevezme. LED v Sunny SensorBoxu se pak na 60 sekund vypne. RS485DI Zpoždění odpovědi Sunny SensorBoxu na sběrnici RS485. Tento kanál musí být nastaven na "200 ms", pokud používáte jako komunikační zařízení Sunny Boy Control/ Plus. 200 ms je přednastaveno ze závodu. Při provozu Sunny SensorBoxu se Sunny WebBoxem lze zpoždění odpovědi snížit na 10 ms. Tento x kanál je vidět pouze tehdy, když se v komunikačním zařízení přihlásíte jako "instalační firma". Mějte přitom na zřeteli návod k obsluze svého komunikačního zařízení. 44 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

45 SMA Solar Technology AG Seznam kanálů 10.2 Interní čidlo intenzity slunečního svitu IntSolIrr kanál Vysvětlení Hodnota Parametr Zde se zobrazuje aktuální hodnota intenzity slunečního svitu v W/m². x 10.3 Čidlo teploty modulu Není-li připojeno žádné čidlo teploty modulu, zobrazuje se zde teplota absolutní nuly (-273,15 C, 0 K, -459,67 F). kanál Vysvětlení Hodnota Parametr TmpMdul C Zde se zobrazí aktuální teplota modulu v TmpMdul K nastavené jednotce. TmpMdul F C (stupně Celsia) K (Kelvin) x F (stupně Fahrenheita) Je vidět vždy pouze kanál nastavené jednotky. Přes všeobecný kanál TmpUnit můžete nastavit požadovanou jednotku Čidlo okolní teploty Není-li zde připojeno žádné čidlo okolní teploty, zobrazuje se zde teplota absolutní nuly. (-273,15 C, 0 K, -459,67 F). kanál Vysvětlení Hodnota Parametr TmpAmb C Zde se zobrazí aktuální okolní teplota v TmpAmb K nastavené jednotce. TmpAmb F C (stupně Celsia) K (Kelvin) x F (stupně Fahrenheita) Je vidět vždy pouze kanál nastavené jednotky. Přes všeobecný kanál TmpUnit můžete nastavit požadovanou jednotku. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

46 Seznam kanálů SMA Solar Technology AG 10.5 Externí čidla intenzity slunečního svitu Externí čidla intenzity slunečního svitu nejsou v současné době podporována. kanál Vysvětlení Hodnota Parametr ExtSolIrr Zde se zobrazuje aktuální hodnota intenzity x slunečního svitu v W/m². ExtSolIrrCal Zde musíte nastavit napětí připojeného čidla intenzity slunečního svitu v mv. Ze závodu je x nastavena hodnota 100 mv. ExlSolIrrFnc Zde musíte nastavit vstupní rozsah připojeného čidla intenzity slunečního svitu. Ze závodu je x nastavena hodnota 0 mv až 300 mv Větrné čidlo Není-li větrné čidlo přítomno, zobrazuje se u těchto kanálů hodnota "0". vítr m/s vítr km/h vítr mph kanál Vysvětlení Hodnota Parametr Aktuální rychlost větru v nastavené jednotce. m/s km/h mph x Je vidět vždy pouze kanál nastavené jednotky. Přes všeobecný kanál WindUnit můžete nastavit požadovanou jednotku. 46 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

47 SMA Solar Technology AG Technické údaje 11 Technické údaje Sunny SensorBox Všeobecná charakteristika Rozměry (š / v / h) v mm 120/50/90 Hmotnost 500 g Místo pro montáž venkovní Použitelnost montážní deska, střešní úhelník Druh krytí IP65 Přípoje Přípoje integrované čidlo intenzity slunečního svitu, RS485, větrné čidlo, čidlo teploty modulu, čidlo okolní teploty Komunikace Komunikace s datovým loggerem RS485 k Sunny WebBoxu, RS485 k Sunny Boy Control Max. dosah komunikace RS m Zdroj napětí Napájení přes Power Injector RS485 Maximální počet Sunny SensorBoxů 5 kusů provozovaných s jedním Power Injectorem RS485 Příkon < 1 W Měřené hodnoty integrovaného čidla intenzity slunečního svitu Typ solárního článku amorfní Přesnost ± 8 % Rozsah měření 0 W/m² až 1500 W/m² Rozlišení 1 W/m² Okolní podmínky při provozu Okolní teplota -25 C až +70 C Relativní vlhkost vzduchu 5 % až 95 %, bez kondenzací Záruka, certifikáty a homologace Záruka 5 let Certifikace a osvědčení Instalační vedení Sensorbox-ICZ

48 Technické údaje SMA Solar Technology AG Power Injector RS485 Všeobecná charakteristika Rozměry (š / v / h) v mm 105/55/30 Hmotnost 80 g Místo pro montáž vnitřní Použitelnost montáž na stěnu, stolní přístroj Přípoje Přípoje přípoj pro síťový zdroj, RS485 IN, RS485 + Power OUT Max. dosah Power Injector RS485 k poslednímu 150 m Sunny SensorBoxu Zdroj napětí Napájení přes Síťový napáječ Příkon < 5 W u přístrojů 5 Sunny SensorBox Okolní podmínky při provozu Okolní teplota -20 C až +65 Relativní vlhkost vzduchu 5 % až 95 %, bez kondenzací Záruka, certifikáty a homologace Záruka 5 let Certifikace a osvědčení Síťový napáječ Všeobecná charakteristika Rozměry (š / v / h) v mm 107,77/57,6/33,5 Hmotnost 300 g Místo pro montáž vnitřní Zdroj napětí Vstupní napětí 100 V V AC, 50 / 60 Hz Výstupní napětí 12 V DC ± 2 % Výstupní proud max. 2,5 A Záruka Záruka 5 let 48 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

49 SMA Solar Technology AG Technické údaje Čidlo teploty modulu Všeobecná charakteristika Měřicí odpor PT100 Montáž venkovní Druh krytí IP62 Připojovací vedení připojovací vedení (pro dvouvodičovou techniku) délka prefabrikovaného kabelu 2,5 m Měřené hodnoty Přesnost ± 0,5 C Rozsah měření -20 C až +110 C Rozlišení 0,1 C Záruka Záruka 5 let Instalační vedení Sensorbox-ICZ

50 Příslušenství SMA Solar Technology AG 12 Příslušenství 12.1 Montážní příslušenství Střešní úhelník k montáži Sunny SensorBoxu Montážní deska k montáži Sunny SensorBoxu Objednací číslo SMA Roofan-Ssensor Monplat-Ssensor 12.2 Power Injector RS485 Objednací číslo SMA: Power-Injector A 1 Power Injector RS485 B 1 stínicí svorka C 2 šrouby D 2 hmoždinky E 1 nástěnný držák F 2 konektory (4pólové) G 1 síťový zdroj s adaptéry H 2 vodivé lepicí fólie 12.3 Těsnění Sunny SensorBoxu UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu způsobené porézním pryžovým těsněním. Pryžové těsnění ve víku Sunny SensorBoxu se v průběhu času stává porézním a ztrácí svoji těsnost, když se pak Sunny SensorBox otevře. Když budete Sunny SensorBox otevírat po době provozu delší než 5 let, např. z důvodu dovybavení, musí se z tohoto důvodu vyměnit těsnění ve víku Sunny SensorBoxu za nové. Objednejte prosím v tomto případě před začátkem údržbářských prací náhradní těsnění. 50 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

51 SMA Solar Technology AG Příslušenství Rozsah dodávky Objednací číslo SMA: Sealkit-Ssensor A 1 těsnění krytu B 2 těsnění kabelových průchodek pro komunikační sběrnici RS485 C 2 kabelové průchodky pro komunikační sběrnici RS485 D 4 těsnění kabelových průchodek pro čidla E 4 kabelové průchodky pro čidla Výměna těsnění kabelové průchodky 1. Vytáhněte síťový zdroj Power Injectoru RS485 ze zásuvky. 2. Otevřete boční klapky Sunny SensorBoxu pomocí výřezů. 3. Povolte šrouby v rozích Sunny SensorBoxu a vyklopte víko krytu doleva. Víko je spojeno se spodní polovinou pomocí háčků. 4. Odpojte přípojný kabel příslušného čidla nebo kabelu RS485 v Sunny SensorBoxu v obráceném pořadí připojení. 5. Starou kabelovou průchodku vyšroubujte ze Sunny SensorBoxu. Instalační vedení Sensorbox-ICZ

52 Příslušenství SMA Solar Technology AG 6. Nasaďte vhodný těsnicí kroužek na závit nové kabelové průchodky. UPOZORNĚNÍ! Poškození Sunny SensorBoxu vniknutím vody. Těsnicí kroužek se může při zašroubování kabelové průchodky poškodit a pak nesedí dobře na závitu. Sunny SensorBox pak netěsní. Zkontrolujte, zda těsnicí kroužek správně sedí. 7. Kabelovou průchodku našroubujte rukou (utahovací moment: 0,8 Nm) do Sunny SensorBoxu. 8. Odstraňte porézní pryžové těsnění ve víku Sunny SensorBoxu a vyměňte za nové. 9. Kabel čidla příp. kabel RS485 zase zatáhněte do krytu a připojte. 10. Zkontrolujte, zda správně sedí těsnění kabelové průchodky. 11. Převlečné matice na kabelové průchodce utáhněte rukou, abyste kabel zajistili (utahovací moment 0,8 Nm). 12. Přesně nasaďte víko Sunny SensorBoxu. 13. Čtyři šrouby v rozích víka zašroubujte nejdříve trochu doleva, až šrouby chytnou na první závit. Pak šrouby zašroubujte rukou (utahovací moment: 1 Nm) do spodní poloviny krytu. 14. Uzavřete boční klapky Sunny SensorBoxu. 15. Demontujte příslušné čidlo v obráceném pořadí montáže. Těsnění kabelové průchodky je vyměněno. 52 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

53 SMA Solar Technology AG Příslušenství 12.4 Čidlo okolní teploty Rozsah dodávky Objednací číslo SMA: TEMPSENSOR-AMB A 1 čidlo JUMO PT100 B 2 šrouby C 2 hmoždinky Doporučení pro kabely Délka a kvalita kabelu má vliv na kvalitu signálu. K dosažení dobré kvality signálu dbejte následujících pokynů ke kabeláži. Vnější prostory: Pro vnější prostory použijte kabel s následujícími důležitými vlastnostmi: průřez: min. 4 x 0,25 mm², min. 4 x AWG 24 vnější průměr kabelu: min. 4 mm, max. 6 mm odolný proti ultrafialovému záření Maximální délka kabelu nesmí překročit 30 m. Doporučujeme následující typy kabelů: Kabel Lapp: UNITRONIC S-LifY11Y 4 x 0,34 mm², obj. č.: Kabel Lapp dle standardu UL: UNITRONIC S-LifY11Y 4 x 0,34 mm², obj. č.: Vnitřní prostory nebo pokládka v kabelovém žlabu Pokud ve venkovních prostorech chráníte kabel před UV zářením odpovídajícím kabelovým žlabem, můžete pro vnitřní prostory použít i kabel, který není odolný UV záření s výše uvedenými důležitými vlastnostmi. Doporučujeme následující typy kabelů: Kabel Lapp: Unitronic LiYY 4 x 0,25 mm², obj. č.: Kabel dle standardu UL: UNITRONIC LiYY UL/CSA 4 x AWG22/7, obj. č.: Kabel Helu: TRONIC LiYY 4 x 0,25 mm², obj. č.: Instalační vedení Sensorbox-ICZ

54 Příslušenství SMA Solar Technology AG Volba místa montáže Čidlo okolní teploty musí být namontováno kabelovou průchodkou směrem dolů, aby v ní nemohla stát voda. Vyberte místo, které je celý den ve stímu. Dejte pozor na to, aby se na místě montáže nemohla hromadit voda (např. přečnívající střecha). Chraňte čidlo okolní teploty před silným znečištěním. Dbejte na maximální délku kabelu 30 m od čidla okolní teploty k Sunny SensorBoxu Montáž čidla okolní teploty 1. Povolte čtyři šrouby na krytu čidla a sundejte víko. 2. Stanovte místo montáže se zohledněním prostoru pro montáž a označte. 3. Kryt čidla upevněte dodanými šrouby. Čidlo okolní teploty je namontováno. 54 Sensorbox-ICZ Instalační vedení

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX

Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Kontrola systému SUNNY SENSORBOX Návod k instalaci Sensorbox-ICZ100914 98-0010914 Verze 1.4 CZ SMA Solar Technology AG 2 Sensorbox-ICZ100914 Návod k instalaci SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění

Více

Kontrola systému PT100M-NR

Kontrola systému PT100M-NR Kontrola systému PT100M-NR Návod k instalaci PT100MNR-ICZ083510 98-0017010 Verze 1.0 CZ Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ100211 98-0011511 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení

Návod k obsluze. WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Návod k obsluze WIND-SOLAR hybrid regulátor nabíjení Před instalací a zprovozněním tohoto výrobku si pozorně přečtěte tento návod. Verze 1.0 Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53,

Více

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011

DeltaSol MX. Přídavný modul k regulátoru. Montáž Připojení Obsluha. Návod. v.1.0-03/2011 EM Přídavný modul k regulátoru DeltaSol MX Montáž Připojení Obsluha v.1.0-03/2011 Návod Bezpečnostní pokyny Dodržujte laskavě následující bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke škodám na zdraví či majetku.

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350

Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Centrální střídače SUNNY CENTRAL 200 / 250 / 250HE / 350 Návod k instalaci SC20_25_35-ICZ094521 98-4005121 Verze 2.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu.......................

Více

FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700

FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700 FV střídače SUNNY BOY 1100 / 1200 / 1700 Instalační vedení SB11_12_17-ICZ094131 IMCZ-SB11_17 Verze 3.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1

Více

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI

VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI VNITŘNÍ VYHŘÍVÁNÍ RUKOJETÍ HEAT DEMON - METRICKÉ NÁVOD K INSTALACI Tato univerzální sada je určena pro typy motocyklů, které mají řídítkovou tyč uvnitř dutou (tzn. nic nebrání umístění topných těles dovnitř

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL

Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL Návod k použití SUNNY TRIPOWER 5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/ 9000TL/10000TL/12000TL STP5-10TL-20-BE-cs-13 98-109000.03 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FTU 3807 - P 4L W FTU W - IM3 FTU 3807 - P 4L W WH FTU 3807 - P 4L W BK OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 8 ÚDRŽBA... 9

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY

Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Multifunkční relé a funkce OptiTrac Global Peak SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / WINDY BOY Technický popis ZusFunktNG-TB-TCZ121224 Verze 2.4 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.....................

Více

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Instalační příručka Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Obsah 1. Stručný průvodce instalací.........................................187 2. Úvod..............................................................188

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE

Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE Návod k instalaci SUNNY BOY 240 SUNNY MULTIGATE SMA-SB240-IA-cs-12 Verze 1.2 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

FD8162. 2 MP PIR Focus Assist

FD8162. 2 MP PIR Focus Assist FD8162 2 MP PIR Focus Assist Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Chraňte síťovou kameru před vodou. Když se síťová kamera namočí,

Více

2200W elektrická motorová pila

2200W elektrická motorová pila ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO ZAHRÁDKÁŘE 2200W elektrická motorová pila Strana 1 1. POPIS SYMBOLŮ Symboly jsou v tomto návodu použity, aby vás upozornily na možná rizika. Bezpečnostním symbolům a vysvětlivkám,

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT

Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT Senzor teploty okolí TEMPSENSOR-AMBIENT Návod k instalaci TempsensorAmb-ICZ110610 98-0042110 Verze 1.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 4 1.1

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více

Pokyny k bezpečné práci

Pokyny k bezpečné práci Návod k obsluze Pokyny k bezpečné práci Zvláštní pozornost musí být věnována výstrahám a informacím, které jsou v okolním textu zvýrazněny šedým pozadím. VÝSTRAHA: vztahuje se k výstražnému symbolu na

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Obsah. Montážní schéma

Obsah. Montážní schéma 2 7 Obsah Montážní schéma Úvod 1 Ekologicky vhodná likvidace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Ovládání odsávače 3 Instalace odsávače 4 Sestavení odsávače 4 Připojení odsávače 4 Sestavení komínu 5 Výměna žárovky

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

Centronic VarioControl VC260

Centronic VarioControl VC260 Centronic VarioControl VC260 cs Návod na montáž a obsluhu Rádiový přijímač pro rolety DC Solar Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. Model RT-23I RT-30I RT-40I 220 240V ~ 50 Hz Stolní ventilátor Model RT-23I RT-30I RT-40I Síťové napětí 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz 220 240V ~ 50 Hz Jmenovitý výkon 30 Watt 40 Watt 50 Watt Elektr. třída ochrany I I I Průměr ca. 23 cm ca. 30

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

FV střídače SUNNY BOY 2100TL

FV střídače SUNNY BOY 2100TL FV střídače SUNNY BOY 2100TL Návod k instalaci SB2100TL-ICZ091730 IMCZ-SB21TL Verze 3.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Oblast platnosti......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem

Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Návod na obsluhu Sněhová fréza s benzínovým motorem Obal Přístroj se nachází v obalu, aby se zabránilo poškození při přepravě. Tento obal je surovina, a tedy je znovu použitelný nebo může být dán

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 -

SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. Rev.1 OTD 38007900 - 1 - SOLÁRNÍ KONVERTOR SS-800-MPPT NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Rev.1 OTD 38007900-1 - Obsah 1.Upozornění...4 2.Doprava a přejímka...4 3.Přehled...4 3.1.Základní vlastnosti...5 4.Popis zařízení...5 4.1.Popis čelního

Více

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze

Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Ruční kotoučová pila KSP 65 F 915101 915111 Návod k obsluze Pozor: tento návod k provozu obsahuje upozornění, která jsou důležitá pro bezpečnou práci s tímto strojem. Proto sí bezpodmínečně peč1ivě přečtěte

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k rekuperační jednotce

Návod k rekuperační jednotce Návod k rekuperační jednotce Classic S/M/L S/M/L Color S/M/L Turbo Obsah Úvod Popis výrobku Obsah balení Montáž Funkce a ovládání Údržba Doplňující informace verze 2016-05-02 1 2 4 5 10 12 13 Úvod Děkujeme

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze

Kuchyňský odsavač par DIC 2440. Návod k obsluze Kuchyňský odsavač par DIC 2440 Návod k obsluze 2 Před instalaci a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Vážený zákazníku, doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních

Více

Odsavač par CEC 71. Návod k použití

Odsavač par CEC 71. Návod k použití Odsavač par CEC 71 Návod k použití 1 POPIS Odsavač může být nainstalován ve filtračním provedení nebo provedení s odtahem. Filtrační verze (obr. 1): Odsavač nasává kuchyňské výpary, přečistí je přes uhlíkové

Více

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ:

DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ: VAROVÁNÍ: DŮLEŽITÉ POKYNY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOSTT I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELICE DŮLEŽITÁ. Tento návod i samotný spotřebič je opatřen důležitými zprávami ohledně bezpečnosti, které je třeba si přečíst

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Návod k použití... 2-8

Návod k použití... 2-8 KS 42 CZ Designová kuchyňská váha Návod k použití... 2-8 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-mail: kd@beurer.de

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

Obsah. Conergy IPG T. Návod k obsluze www.conergy.com ČESKY. Návod k obsluze. Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1

Obsah. Conergy IPG T. Návod k obsluze www.conergy.com ČESKY. Návod k obsluze. Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1 Obsah Conergy IPG T Návod k obsluze www.conergy.com Návod k obsluze Série Conergy IPG T Návod k obsluze 1 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1 Stručný popis 3 1.2 Použití dle stanoveného účelu 3 1.3 Normy a technické

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k použití. Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80

Návod k použití. Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80 Návod k použití Typ: ALF 30,40, 50, 60, 80 DŮLEŽITÉ! řečtěte si všechny bezpečnostní pokyny před instalací, použitím nebo údržbou ohřívače. Instalace a servis by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Více

Dotykový ovládací panel 4.3

Dotykový ovládací panel 4.3 s 9295 Desigo Dotykový ovládací panel 4.3 QMX7.E38 Vysoce kvalitní, TFT displej 4.3", 262,000 barev, skleněný povrch, hliníkové tělo, pro použití s Desigo TRA. Rozlišení: 480 x 800 pixels (širokoúhlý displej).

Více

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02

PROTECOR. pistole horkovzdušná 2000 W 51.07-HP-02 pistole horkovzdušná 2000 W PROTECOR 51.07-HP-02 1 2 9 3 Popis přístroje 1) Kovová výfuková trubice 2) 2-polohový přepínač 3) Síťový kabel 4) Rozptylová tryska 5) Redukční tryska 6) Reflektorová tryska

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 20 11 Solární systém isun představuje soupravu napájecího zdroje a nabíječku. Tento systém je vhodný například pro napájení (nebo nabíjení) mobilních telefonů, navigačních přístrojů

Více

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT

Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Návod na montáž a obsluhu teplovzdušného panelu AIR-INVENT Výhradní zastoupení pro ČR a SR A-INVENT s.r.o. Lipová 1000 341 01 Horažďovice Tel: +420 376 382 177 www.a-invent.cz info@inventer.cz S AIR-INVENTEM

Více

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com

POWX0360 2 3 4 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 4 2 3 1 6 12 10 5 13 7 8 11 9 FIG. A Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 1 FIG. 2 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 Copyright 2016 VARO www.varo.com POWX0360

Více

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203

Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Fotovoltaický ostrovní systém TPS 203 Nosná panelová konstrukce dodávaného provedení produktu se od zobrazeného provedení liší. Fotovoltaický ostrovní systém (FVOS) TPS 203 o špičkovém výkonu 45Wp je vhodný

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním

Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747. Obj. č.: 67 93 80. Instalace radiačního štítu s denním větráním Montážní materiál 3 x šroub 32 x 3-1/4 (#8) 3 x distanční kolík Radiační štít s aktivním větráním DAV-7747 6 x Plochá podložka (#6) 3 x šroub 32 x ½ (#8) 6 x Pojistný kroužek (#8) 2 x vázací páska kabelů

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558 Ovládací panel 1 Náhlavník 2 Sluchátka 3 Vypínač ON/OFF (zapnuto/vypnuto) 4 Volič kanálů 5 Ovládání hlasitosti 6 Dioda přijímače 7 Prostor pro baterie

Více

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4

6 DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 OBSLUHA... 4 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu

BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu www.ferro.pl BORA SENSOR Automatická nástěnná baterie pro studenou nebo míchanou vodu Ø44 Ø28 TECHNICKÉ ÚDAJE 218 181 Napájení Min. provozní tlak vody: Max. provozní tlak vody: Dosah čidla: Minimální dosah

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W)

Návod k montáži a obsluze. pro solární stanice. FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Návod k montáži a obsluze pro solární stanice FlowStar-SOL B-F (CS 13 W) Jednotlivé a náhradní díly: 1 Nástěnný držák solární stanice 2 Izolace - zadní část 3 Regulátor 4 Izolace - přední část 5 Průtokoměr

Více

ZPŮSOBY VYUŽITÍ A LIKVIDACE OBALU MORA MORAVIA, a.s. se zapojila do integrovaného systému sběru komunálního odpadu ve spolupráci s firmou EKOKOM, a.s. Sběr obalů uložených na sběrných místech ve Vaší obci

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více