1) Daňové příjmy r v Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Daňové příjmy r. 2014 v Kč"

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za vypouštění škodl. látek 0, Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Odvod výtěžku z VHP a JTHZ , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Splátky půjček od zaměstnanců 4 000, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , příjmy z úroků , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby ,0 2

3 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 7 000, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby 3 000, Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Příspěvky na pořízení DHM ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 4

5 4) Přijaté dotace r v Kč Položka Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR ,0 Dotace celkem: ,0 5

6 5) Provozní výdaje r v Kč položka Název položky Rozpočet Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM , Pěstební činnost CELKEM , Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM , Silnice CELKEM , Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM , Pitná voda CELKEM , Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , Úpravy drobných vodních toků CELKEM , Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , Činnosti knihovnické CELKEM , Činnosti muzeí a galerií CELKEM , Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD 6

7 CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM ,0 7

8 5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 8

9 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf Rozpočet 2014 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 3 000,0 Zahrádkářská výstava ,0 ČRS ČSCH ZO Pacov 7 000,0 Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů 5 000,0 Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks ,0 Myslivecké sdružení HUBERT 1037 Celospolečenské funkce lesů ,0 Oprava lesních cest 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,0 PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o ,0 Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria Silnice ,0 Opravy majetku po živelných pohromách ,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích ,0 Výměna dopravních značek 2219 Komunikace, chodníky ,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ ,0 Oprava chodníku Španovského + kanalizace ,0 Úprava komunikace u okálu směr Bedřichov - řešení vody ,0 Oprava komunikace vnitroblok sídliště Za Branou 2221 Autobusové zastávky ,0 Úprava zastávky na autobusovém nádraží - veřejné WC 2223 Bezpečnost silničního provozu ,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 9

10 ,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) 2321 Odvádění a čištění odpadních bod ,0 PD pro UŘ + SP - ul. Španovského, Malovcova ,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury ,0 Realizace kanalizace Hubert, A. Sovy ,0 Rozbory kalů + program uplatnění kalů 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP ,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD 3111 Předškolní zařízení MŠ Jatecká ,0 PD zahrada a sauna MŠ Za Branou ,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací 3113 Základní školy ,0 ZŠ Za Branou - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Za Branou - školní klub - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Náměstí - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví ,0 Obnova nábytku ve třídách ,0 Dresy pro reprezentaci školy 3231 Základní umělecké školy ,0 ZUŠ - hudební nástroje 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum ,0 Restaurování ,0 Pořady a výstavy ,0 Odborná dokumentace sbírek ,0 Almanach Pacova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, ,0 Zámek vala, kaple ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 3326 Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ,0 Park a pomník Antonína Sovy výročí narození 10

11 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD ,0 PS Slavík Trnávka ,0 Jarní a letní lidové tradice ne Českém Horácku ,0 Stražišťan Obec Velká Rovná ,0 Oprava KD ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice ,0 Úprava svahu před kontejnery u stodoly + zasazení cca 50-ti stromků ,0 Vánoční strom - osvětlení ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci ,0 Dětské hřiště - písek, plachta, oblázky na dopadovou plochu hřiště - z roku oprava plotu, horolezecké stěny Obec Bedřichov ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu ,0 Fasáda KD 8 000,0 Kačírek dětské hřiště Obec Jetřichovec ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště ,0 Úprava ústředního topení v KD ,0 Oprava přístupového chodníku do KD ,0 Překládka vedení NN u kapličky ,0 Veřejný internet - PC + WiFi+stolek 5 000,0 dětský den 3 000,0 adventní koncert u kapličky 2 000,0 turnaj v nohejbale - 3. ročník 7 000,0 slavnostní otevření zrekonstruované kapličky, svěcení zvonu, živá hudba 5 000,0 masopustní průvod 3 000,0 cyklistický den 3399 Záležitosti kultury, církvi 8 000,0 Pacovský jarmark ,0 Pakultura o.s. - muzikoterapeutická relaxace ,0 Uzavírka pouť ,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy 11

12 ,0 OS Dobromysl 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky ,0 Částečná oprava dráhy TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace, oprava kanálků okolo hřiště, vertikutace travnaté plochy Za Branou, sv. Anna 3419 Tělovýchovná činnost ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) ,0 PD nové kabiny + rozpočet (relizačně město) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 7 500,0 Nákup 2 ks skříněk + 10 přepážek mezi stoly 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově ,0 Nákup antuky 12 t včetně dopravy ,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu ,0 Nákup 2 ks skříní na sportovní nářadí a materiál PIONÝR - oddíl Babettky ,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 1. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) - na základě 3 medailí z roku 2013 (3.,2.,1.) AMK Pacov v AČR ,0 Akce: republika - provoz, údržba areálu ÚAMK - AMK Pacov ,0 13. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye ,0 FC Jatka Pacovští Honzíci, o.s ,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní ,0 Příspěvky schválené radou města ,0 Drobné projektové práce schválené radou 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí ,0 Žákohodiny ,0 Letní hodiny tělocviku 12

13 TOM Kamarádi ,0 Mistrovství ČR - závod 1 000,0 Drakiáda 2 000,0 Turnaj ve vybíjené ,0 Pacovské dovádění 2 000,0 Pacovské prázdnění 5 000,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála ,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace ,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody 3 000,0 KČT Pacov RC Sovička ,0 Příspěvek na provoz ,0 Provoz letní družiny ,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 3511 Všeobecná ambulantní péče ,0 Výměna plastových světlíků budovy A - II. Etapa ,0 Opravy čalounění lavic na chodbách ,0 Výměna oken u provozovny Jaroslav Čížek ,0 Sjednocení klíčů do provozních místností + úpravy zámků 3631 Veřejné osvětlení ,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ 3632 Hřbitovnictví ,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města ,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně 3636 Územní rozvoj ,0 Propagace města, zámku - nový web města ,0 PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2013, rozšíření ,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm ,0 Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm ,0 Změna územního plánu ,0 PD ZTV u atletického stadionu ,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA Komunální služby a územní rozvoj 13

14 50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad ,0 PD na drobné akce schválené RM ,0 Poradenská činnost na dotacích ,0 Spoluúčasti při pojistných událostech ,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovcká lesní s.r.o ,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru ,0 Mobiliář a zeleň náměstí, VO ,0 Plánované příležitostné nákupy řešit v zastupitelstvu pomocí RO ,0 Vypracování geometrických plánů ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích ,0 MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod ,0 vybudování infrastruktury v lokalitě u p. Hronka ,0 Změna územního plánu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 Rozbory odpadů ,0 Plán odpadového hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené ,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3741 Ochrana druhů a stanovišť ,0 Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 Údržba kontejnerových stání po městě ,0 Zeleň před objektem polikliniky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP 6 000,0 Den ZeMě ,0 Exkurze na biofarmu Pacov 3792 Ekologická výchova a osvěta ,0 Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 14

15 ,0 Příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA ,0 Příspěvek na provoz 4357 Domovy ,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 3 000,0 Podpora sociálních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 PČR příspěvek na vybavení - noční vidění 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov ,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 7 000,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov ,0 Vjezd do hasičské zbrojnice + terénní úpravy 6171 Činnost místní samosprávy ,0 Radnice, dokončení zateplení, WC + sprcha pracovníci údržby, kancelář starosty, žaluzie místostarosta ,0 Výměna serverů úřad ,0 Právní a daňové poradenství ,0 Aktualizace ÚAP pro odbor stavební Celkem: ,0 15

16 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 z toho: Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 z toho: Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 z toho: ČS (Stražiště) ,0 ČS (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Volné prostředky: ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 16

Rozpočet města Pacova pro rok 2013

Rozpočet města Pacova pro rok 2013 1) Daňové příjmy r. 2013 v Kč Položka Rozpočet č. Název 2013 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 9 000 000,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti 1 000 000,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 500

Více

Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2012. 1) Daňové příjmy ( v Kč) položka

Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2012. 1) Daňové příjmy ( v Kč) položka Návrh rozpočtu města Pacova pro rok 2012 1) Daňové příjmy ( v Kč) položka rozp. č. Název 2012 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 7 500 000,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti 1 000 000,0 1113 Daň z příjmu

Více

1) Daňové příjmy. (v Kč) položka

1) Daňové příjmy. (v Kč) položka 1) Daňové příjmy (v Kč) položka rozp. č. Název 2011 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 7 500 000 1112 2 200 000 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 500 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 6 500 000 1122

Více

1) Daňové příjmy r v Kč

1) Daňové příjmy r v Kč 1) Daňové příjmy r. 2015 v Kč Položka Rozpočet Název č. 2015 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ 11 100 000,0 1112 Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti 2 100 000,0 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková

Schválený rozpočet Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková Rozpis rozpočtu na rok 2016 Obec Horosedly IČ : 00583961 Okres Písek Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 16.12.2016 usnesením č. 166/18/2016 starostka obce Lada Hašková I. Rozpočtové příjmy Paragraf

Více

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016

Rozpočet Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 Rozpočet 2016 Příjmy: Konečný rozpočet 2015 Návrh rozpočtu 2016 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 463 185,23 5 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činn

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET

2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013

Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah:

Město Rychvald. Rozpočet. města Rychvald na rok Obsah: Město Rychvald Rozpočet města Rychvald na rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet příjmů 2. Rozpočet výdajů 3. Rozpis výdajů 4. Schválené investiční výdaje 5. Plán investičních výdajů 6. Tabulková část Zpracovala:

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Obec ÚTUŠICE IČ:

Obec ÚTUŠICE IČ: Rozpočet na rok 2016 Obec ÚTUŠICE třída 1 Daňové příjmy 7 722 100 třída 2 Nedaňové příjmy 1 958 200 třída 4 Přijaté transfery 119 200 PŘÍJMY CELKEM 9 799 500 třída 5 Běžné výdaje 5 545 300 třída 6 Kapitálové

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017

Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Návrh rozpočtu města Žebrák na rok 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Částka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 6 100 000,00 Kč 1112

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 960 5 999 6 107 6 089 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150 3 150

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Schválený Schválený Schválený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 5 962 5 960 5 999 6 107 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče 3 150

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00

Daň z příjmů fyz.osob z kapitá ,00 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 000 0000 1111 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 850 000,00 0000 000 0000 1112 000000000 000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2017

Návrh rozpočtu roku 2017 roku 2017 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1122 000000000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 920 000,00 0000 0000 1340 000000000 000 Poplatek za provoz

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2014 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0000 8124 Splátky úvěru + dlouhodobě přijaté

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

I. Rozpočtové příjmy návrh

I. Rozpočtové příjmy návrh paragraf položka I. Rozpočtové příjmy 2017 - návrh Město Chýnov popis 2017 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze ZČ 6 000 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 700 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2017 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky 2017 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 21 433,00 rozpočtových položek 112 Daň z příjmů právnických

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč)

Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd Par Pol ORJ Název položky RN 2016 Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 19 663,00

Více

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno:

* ** Schválený rozpočet. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: strana: 1 / 15 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 050 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 30 000,00

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy

Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Schválený rozpočet Obce Březůvky na rok 2017 schváleno OZ dne 12.12. 2016 usnesením č. 3/26/2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 8 562 7 479 6 172 6 636 6 177 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

MĚSTO SLAVONICE, Závěrečný účet za rok 2008 a) Příjmy: třída I. daňové příjmy: 26.668.400,65 II. nedaňové příjmy: 11.432.084,23 kapitálové příjmy 3.785.672,00 přijaté transfery a dotace 11.414.383,07 celkem:

Více