1) Daňové příjmy r v Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1) Daňové příjmy r. 2014 v Kč"

Transkript

1 1) Daňové příjmy r v Kč Položka Rozpočet č. Název Daň z příjmu FO ze ZČ , Daň z příjmu FO ze sam. výď. činnosti , Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatky za vypouštění škodl. látek 0, Poplatky za uložení odpadu , Poplatek za likvidaci kom. odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky-řidičské oprávnění , Odvod výtěžku z VHP a JTHZ , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,0 Daňové příjmy celkem: ,0 1

2 2) Nedaňové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Splátky půjček od zaměstnanců 4 000, Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Rybářství 2132 Pronájem nemovitostí a jejich částí , Záležitosti těžebního průmyslu 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru , Ostatní správa v prům, stav., obchodu 2212 Přijaté sankční platby , Záležitosti pozemních komunikací j.n Příjmy z pronájmu pozemku 8 000, Záležitosti v dopravě j.n Přijaté sankční platby , Pitná voda 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Všeobecná ambulantní péče 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , příjmy z úroků , Nebytové prostory 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku 200, Pronájem nemovitostí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Komunální služby a územní rozvoj 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu pozemku , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Pronájem movitých věcí , Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2131 Příjmy z pronájmu pozemku , Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Přijaté sankční platby ,0 2

3 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212 Přijaté sankční platby 7 000, Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu nemovitostí , Přijaté sankční platby 3 000, Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků , Finanční operace j.n Ostatní nedaňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy celkem: ,0 3

4 3) Kapitálové příjmy r v Kč Rozpočtová skladba Rozpočet Paragraf Položka Název Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků , Příspěvky na pořízení DHM ,0 Kapitálové příjmy celkem: ,0 4

5 4) Přijaté dotace r v Kč Položka Rozpočet č. Název Neinvestiční dotace ze SR ,0 Dotace celkem: ,0 5

6 5) Provozní výdaje r v Kč položka Název položky Rozpočet Ozdrav.hosp.zvířat CELKEM , Pěstební činnost CELKEM , Vnitřní obchod, služby a turismus CELKEM , Silnice CELKEM , Záležitosti pozemních komunikací - chodníky, nadchody, parkov, lávky CELKEM , Provoz veřejné silniční dopravy - obslužnost, zastávky, přístřešky MHD, CELKEM , Záležitosti v silniční dopravě j.n. CELKEM , Pitná voda CELKEM , Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM , Úpravy drobných vodních toků CELKEM , Vodní díla v zemědělské krajině CELKEM , Předškolní zařízení CELKEM , Základní školy CELKEM , Školní stravování při předšk. A zákl. šk CELKEM , Základní umělecké školy CELKEM , Činnosti knihovnické CELKEM , Činnosti muzeí a galerií CELKEM , Záležitosti kultury j.n. - klubovny CELKEM , Zachování a obnova kult. Památek CELKEM , Pořízení,zach. a obnova hodnot kult. CELKEM , Zájmová činnost v kultuře - KD 6

7 CELKEM , Záležitosti kultury,církví CELKEM , Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM , Tělovýchovná činnost CELKEM , Využití volného času dětí a mládeže CELKEM , Zájmová činnost a rekreace CELKEM , Všeobecná ambulantní péče CELKEM , Bytové hospodářství CELKEM , Nebytové prostory CELKEM , Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3636 Územní rozvoj CELKEM ,0 CELKEM ,0 CELKEM , Komunální služby a územní rozvoj CELKEM , Sběr a svoz nebezpečných odpadů CELKEM , Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM , Sběr a svoz odpadů - jiných než nebezp. a komuná CELKEM , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů CELKEM , Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené CELKEM , Ostatní nakládání s odpady CELKEM , Rek. V důsledku těž. A důlní činn. CELKEM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM , Správa v ochraně životního prostředí 4357 Domovy CELKEM 1 100,0 CELKEM ,0 7

8 5273 Os. správa v oblasti kriz. Řízení CELKEM , Požární ochrany-dobrovolná část CELKEM , Zastupitelstva obcí CELKEM , Činnost místní samosprávy CELKEM , Příjmy a výdaje z úvěrových operací CELKEM , Pojištění funkčně nespecifikované CELKEM , Ostatní finanční operace CELKEM ,0 Provozní výdaje celkem: ,0 8

9 6) Mimořádné akce r v Kč Paragraf Rozpočet 2014 Název mimořádné akce 1019 Ostatní zemědělská činnost a rozvoj Český zahrádkářský svaz 3 000,0 Zahrádkářská výstava ,0 ČRS ČSCH ZO Pacov 7 000,0 Tradiční pouťová výstava drobných zvířat, výstava na Den dětí a Den mikroregionu Český svaz včelařů 5 000,0 Léčení včelstev a následná péče, sepsání a vydání včelařského almanach u příležitosti 100.výročí - 300ks ,0 Myslivecké sdružení HUBERT 1037 Celospolečenské funkce lesů ,0 Oprava lesních cest 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství ,0 PD Nový areál Pacovská lesní s.r.o ,0 Provozní půjčka Pacovské lesní s.r.o. - vratka v témže roce, přechod v rámci rozpočtového provizoria Silnice ,0 Opravy majetku po živelných pohromách ,0 Opravy komunikací v Pacově a MČ včetně spoluúčastí na získaných dotacích ,0 Výměna dopravních značek 2219 Komunikace, chodníky ,0 Oprava parkovacích ploch v okolí polikliniky ,0 Opravy chodníků v Pacově a MČ ,0 Oprava chodníku Španovského + kanalizace ,0 Úprava komunikace u okálu směr Bedřichov - řešení vody ,0 Oprava komunikace vnitroblok sídliště Za Branou 2221 Autobusové zastávky ,0 Úprava zastávky na autobusovém nádraží - veřejné WC 2223 Bezpečnost silničního provozu ,0 BESIP - dopravní soutěž 2310 Pitná voda 9

10 ,0 Věcná břemena a majetková vypořádání (Kompaflex) 2321 Odvádění a čištění odpadních bod ,0 PD pro UŘ + SP - ul. Španovského, Malovcova ,0 Výběrové řízení provozování vodohospodářské infrastruktury ,0 Realizace kanalizace Hubert, A. Sovy ,0 Rozbory kalů + program uplatnění kalů 2341 Vodní díla v zemědělské krajině ,0 Havarijní stavy na úseku ŽP ,0 Biologocké rybníky Jetřichovec - majetkové vypořádání + úprava dle PD 3111 Předškolní zařízení MŠ Jatecká ,0 PD zahrada a sauna MŠ Za Branou ,0 MŠ Za Branou - PD, začátek bouracích prací 3113 Základní školy ,0 ZŠ Za Branou - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Za Branou - školní klub - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 ZŠ Náměstí - venkovní učebna - návratná půjčka k dotaci SZIF ,0 Prováděcí PD ZŠ Náměstí - suterén, podkroví ,0 Obnova nábytku ve třídách ,0 Dresy pro reprezentaci školy 3231 Základní umělecké školy ,0 ZUŠ - hudební nástroje 3315 Činnosti muzeí a galerií Muzeum ,0 Restaurování ,0 Pořady a výstavy ,0 Odborná dokumentace sbírek ,0 Almanach Pacova 3322 Zachování a obnova kult. Památek - zámek,zám.vinárna,domek u Zámku, památková zona,kostel, ,0 Zámek vala, kaple ,0 Příspěvky vlastníkům objektů v MPZ Pacov a VPZ Zhoř - 5 % 3326 Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí ,0 Park a pomník Antonína Sovy výročí narození 10

11 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD ,0 PS Slavík Trnávka ,0 Jarní a letní lidové tradice ne Českém Horácku ,0 Stražišťan Obec Velká Rovná ,0 Oprava KD ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Zhoř ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu Obec Roučkovice ,0 Úprava svahu před kontejnery u stodoly + zasazení cca 50-ti stromků ,0 Vánoční strom - osvětlení ,0 Drobné opravy a nákup spotřebního materiálu v obci ,0 Dětské hřiště - písek, plachta, oblázky na dopadovou plochu hřiště - z roku oprava plotu, horolezecké stěny Obec Bedřichov ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu ,0 Fasáda KD 8 000,0 Kačírek dětské hřiště Obec Jetřichovec ,0 Drobné opravy v obci včetně spotřebního materiálu, obsahuje i koupaliště ,0 Úprava ústředního topení v KD ,0 Oprava přístupového chodníku do KD ,0 Překládka vedení NN u kapličky ,0 Veřejný internet - PC + WiFi+stolek 5 000,0 dětský den 3 000,0 adventní koncert u kapličky 2 000,0 turnaj v nohejbale - 3. ročník 7 000,0 slavnostní otevření zrekonstruované kapličky, svěcení zvonu, živá hudba 5 000,0 masopustní průvod 3 000,0 cyklistický den 3399 Záležitosti kultury, církvi 8 000,0 Pacovský jarmark ,0 Pakultura o.s. - muzikoterapeutická relaxace ,0 Uzavírka pouť ,0 Sokolovna - zábradlí + drobné opravy 11

12 ,0 OS Dobromysl 3412 Sportovní zařízení v majetku obce TJ Slavoj, oddíl atletiky ,0 Částečná oprava dráhy TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Údržba fotbalového hřiště - letní regenerace, oprava kanálků okolo hřiště, vertikutace travnaté plochy Za Branou, sv. Anna 3419 Tělovýchovná činnost ,0 TJ Slavoj, oddíl atletiky TJ Slavoj, oddíl kopané ,0 Turnaje v kopané (Měděný, W. Mašáta,mezinárodní) ,0 PD nové kabiny + rozpočet (relizačně město) TJ Slavoj, oddíl stolního tenisu 7 500,0 Nákup 2 ks skříněk + 10 přepážek mezi stoly 3 000,0 Turnaj o Pacovského kapra TJ Slavoj - oddíl tenisu 5 000,0 Tenisový turnaj v Pacově ,0 Nákup antuky 12 t včetně dopravy ,0 TJ Slavoj, oddíl volejbalu ,0 Nákup 2 ks skříní na sportovní nářadí a materiál PIONÝR - oddíl Babettky ,0 Soutěž pro mažoretkové týmy - 1. ročník ( týmy z celého kraje Vysočina) - na základě 3 medailí z roku 2013 (3.,2.,1.) AMK Pacov v AČR ,0 Akce: republika - provoz, údržba areálu ÚAMK - AMK Pacov ,0 13. ročník Pacovský okruh mezinárodní veterána rallye ,0 FC Jatka Pacovští Honzíci, o.s ,0 Liga Vysočiny mužů Ostatní ,0 Příspěvky schválené radou města ,0 Drobné projektové práce schválené radou 3421 Využití volného času dětí a mládeže ,0 Údržba a doplnění stávajících dětských hřišť - výměna písku opravy herních prvků atd. včetně místních částí ,0 Žákohodiny ,0 Letní hodiny tělocviku 12

13 TOM Kamarádi ,0 Mistrovství ČR - závod 1 000,0 Drakiáda 2 000,0 Turnaj ve vybíjené ,0 Pacovské dovádění 2 000,0 Pacovské prázdnění 5 000,0 Mistrovství kraje Vysočina - T2 Farní charita Pacov - klub Spirála ,0 Provoz sociální služby v nízkoprahovém zařízení Spirála 3429 Zájmová činnost a rekreace ,0 Centrum pro seniory: Univerzita 3. věku, přednášky, poradenství, dohody 3 000,0 KČT Pacov RC Sovička ,0 Příspěvek na provoz ,0 Provoz letní družiny ,0 Akce: karneval,čarodějnice,den dětí,mikroregion,mikuláš, sportovní dny,vánoce 3511 Všeobecná ambulantní péče ,0 Výměna plastových světlíků budovy A - II. Etapa ,0 Opravy čalounění lavic na chodbách ,0 Výměna oken u provozovny Jaroslav Čížek ,0 Sjednocení klíčů do provozních místností + úpravy zámků 3631 Veřejné osvětlení ,0 Nové veřejné osvětlení v Pacově a MČ 3632 Hřbitovnictví ,0 Pohřby bez dědiců - na náklady města ,0 Smuteční síň - zeleň v okolí obřadní síně 3636 Územní rozvoj ,0 Propagace města, zámku - nový web města ,0 PD ZTV lokality nad Sídlištěm - přechod z 2013, rozšíření ,0 Jističe ZTV nad Sídlištěm ,0 Přeložka pilíře ZTV nad Sídlištěm ,0 Změna územního plánu ,0 PD ZTV u atletického stadionu ,0 Heliport, oprava povrchu u stanice HZS - versus TATRA Komunální služby a územní rozvoj 13

14 50 000,0 Znalecké posudky + různé odborné posudky komplet úřad ,0 PD na drobné akce schválené RM ,0 Poradenská činnost na dotacích ,0 Spoluúčasti při pojistných událostech ,0 Nové osvětlení bývalý kryt Šimpach - dílna Pacovcká lesní s.r.o ,0 Vratky stavebníkům za včasnou kolaudaci - lokalita sídliště Míru ,0 Mobiliář a zeleň náměstí, VO ,0 Plánované příležitostné nákupy řešit v zastupitelstvu pomocí RO ,0 Vypracování geometrických plánů ,0 Spoluúčasti na získaných dotacích ,0 MVDr. Peroutka - sondy k zjištění stavu podzemních vod ,0 vybudování infrastruktury v lokalitě u p. Hronka ,0 Změna územního plánu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 Rozbory odpadů ,0 Plán odpadového hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,0 Dovybavení kontejnerů na recyklovatelné odpady 3726 Využívání a zneškodňování odpadů - Kompostárna - zelené ,0 Rozbory kompostu 3729 Ostatní nakládání s odpady ,0 Rozbory - skládka pod strojírnami 3741 Ochrana druhů a stanovišť ,0 Příspěvek na handicapované živočichy Vlašim 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,0 Údržba kontejnerových stání po městě ,0 Zeleň před objektem polikliniky 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ČSOP - MOP 6 000,0 Den ZeMě ,0 Exkurze na biofarmu Pacov 3792 Ekologická výchova a osvěta ,0 Soutěž pro školy, výstava, propagace, osvěta - ŽP 4351 Pečovatelská služby Farní charita Pacov 14

15 ,0 Příspěvek na pečovatelskou službu 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Centrum LADA ,0 Příspěvek na provoz 4357 Domovy ,0 Projektová dokumentace rozšíření DS-DD 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí FOKUS Vysočina 3 000,0 Podpora sociálních služeb 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek ,0 PČR příspěvek na vybavení - noční vidění 5512 Požární ochrany-dobrovolná část Hasiči Pacov ,0 Soutěž - "O pohár starosty města Pacova ", hasičská liga Hasiči Jetřichovec 7 000,0 Elektrická přípojka pro hasičskou zbrojnici Hasiči Bedřichov ,0 Vjezd do hasičské zbrojnice + terénní úpravy 6171 Činnost místní samosprávy ,0 Radnice, dokončení zateplení, WC + sprcha pracovníci údržby, kancelář starosty, žaluzie místostarosta ,0 Výměna serverů úřad ,0 Právní a daňové poradenství ,0 Aktualizace ÚAP pro odbor stavební Celkem: ,0 15

16 7) Rekapitulace rozpočtu r v Kč Rozpočtové příjmy celkem: ,0 z toho: Daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy ,0 Přijaté dotace ,0 Rozpočtové výdaje celkem: ,0 z toho: Provozní výdaje ,0 Mimořádné výdaje ,0 Financování:(rozdíl mezi příjmy a výdaji): ,0 Splátky úvěrů celkem: ,0 z toho: ČS (Stražiště) ,0 ČS (ZTV Uniko) ,0 ČS (Zámek) ,0 ČS (ČOV) ,0 Volné prostředky: ,0 Zůstatek účtů (bez depozitního - cizí zdroje) k : ,0 Rezerva rozpočtu: ,0 16

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč)

P Ř Í J M Y - závazné ukazatele (v tis. Kč) 1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TRUTNOVA NA ROK 201 P Ř Í J M Y - závazné () 10 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA Administrace Krajského programu obnovy venkova 2 3,00 Pojistné náhrady za poškození veřejného osvětlení a mobiliáře

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET NA ROK 2015

ROZPOČET NA ROK 2015 Město Náchod ROZPOČET NA ROK 2015 REKAPITULACE PŘÍJMY BĚŽNÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ FINANCOVÁNÍ Schváleno ZM dne 15.12.2014 č. usnesení II.a/ Vyvěšeno dne: 26.11.2014 Sejmuto dne:

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Rozpočet na rok 2015 - II. RO

Rozpočet na rok 2015 - II. RO Město Kolín Finanční odbor Rozpočet na rok II. RO schváleno Zastupitelstvem města dne 25. 5. 2015 pod usnesením č. 107/2015 V Kolíně dne 26. 5. 2015 Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru Rozpočet

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více