Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení."

Transkript

1 RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení a uvolnění zamknutí klávesnice 7.4 Nastavení rychlosti posuvu papíru (hlavní rychlost posuvu papíru) 7.5 Jak zhotovit výpis 7.6 Jak vytisknout měřítko (ručně) 7.7 Jak nastavit zapnuto/vypnuto periodického výpisu 7.8 Jak nastavit zapnuto/vypnuto výpisu měřítka 7.9 Jak nastavit vstupní filtr 7.11 Volba startu zápisu po zapnutí napájení 9.1 Jak seřídit tisk a zápis (seřízení vůle) 9.2 Jak umístit zápis analogového trendu (poloha nuly zapisovací hlavy / max. rozsah) 9.3 Nastavení posuvu procesní hodnoty 9.4 Jak nastavit sekundární rychlost posuvu papíru 9.5 Jak přeskočit nepoužité kanály 9.6 Výběr zapisovací hlavy 9.7 Jak kalibrovat měřenou hodnotu

2 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. 1) První zapnutí přístroje Zapisovací hlava se pomalu pohybuje na levý okraj (0 %). Po dosažení polohy 0 % se zapisovací hlava pohybuje do zhruba střední polohy. Na displeji se objeví aktuální časový údaj. 2) Zda dojde k zahájení zápisu po zapnutí napájení přístroje, je uvedeno v bodě 7.11 Volba startu zápisu po zapnutí napájení. Upozornění Po dodávce přístroje je nastavena podmínka startu zápisu po zapnutí napájení do módu stop zápisu. Pokud chcete začít zapisovat po obnovení napájení během provozu, zapněte napájení přístroje a nastavte jej do módu start zápisu podle bodu Tisk zkušebního obrazce 1) Otevřete dveře čelního panelu a držte po tři sekundy stisknuté tlačítko DSP, aby se na displeji zobrazilo: 2) Dvakrát stiskněte tlačítko, aby se zobrazil následující údaj: 3) Stiskněte tlačítko a držte je stisknuté, dokud se "0" nezmění na "2": 4) Stiskněte tlačítko, aby se vytiskl níže uvedený zkušební obrazec: pozn. 1) Zkontrolujte, zda se vytiskly všechny barvy. Pokud se některá barva neobjeví anebo je nezřetelná, otřete opatrně konec trysky hadříkem (viz bod 5.2, krok 3). pozn. 2) Tisk ukončíte opětným stiskem tlačítka Činnost v normálním módu 1) Zahájení a ukončení zápisu (tlačítko REC) Jen v normálním módu je možné zahájit nebo skončit zápis. Každý stisk tlačítka REC střídavě vybírá start zápisu nebo jeho ukončení. LED svítí probíhá zápis LED zhasne nezapisuje se

3 2) Rychloposuv papíru (tlačítko FEED) Držte stisknuté tlačítko FEED, aby se rychle posunul papír. 3) Změna módu displeje (tlačítko DSP) Stisk tlačítka DSP změní mód displeje. Každý stisk tlačítka DSP vybere další mód displeje (počet zobrazení displeje záleží na typu zápisu: 1 spojitém zápisu, 2 spojitém zápisu) časový údaj spojitý zápis 1 naměřená hodnota - sekvenční zobrazení <postupně zobrazí kanál 1 a následující kanály> <každé 3 sekundy> naměřená hodnota na kanále 1 <zobrazí jen kanál 1> spojitý zápis 1 naměřená hodnota na kanále 2 <zobrazí jen kanál 2> spojitý zápis 2 7. Nastavení a kontrola parametrů 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 1) Níže uvedená tabulka obsahuje tovární nastavení parametrů. Při zapnutí napájení s parametry nastavenými z výrobního závodu dojde k zahájení činnosti (zobrazení hodnot, zápis analogového trendu). Pokud je to nezbytné, změňte nastavení parametrů. 2) Alarm a posuv procesní hodnoty nejsou nastaveny. Nastavte je podle potřeby. Povšimněte si, že vstupní filtr je nastavený na 3 vteřiny. (1) Tovární nastavení parametrů (počáteční nastavení) název parametru nastavení z výr. závodu (počáteční nastavení) 0FF (0) poznámky nastavení zkontrolujete v bodu: uzamčení tlačítek zablokování se provede nastavením na "1" bod 7.3 hlavní 20 mm/hod nastavitelný rozsah: 10, 20, bod 7.4 rychlost 24, 30, 50, 120 posuvu 200, 300, 400, 1000, 1200, papíru 1500 periodický ON(1) nastavte "1" pro periodický bod 7.7 výpis výpis výpis ON(1) nastavte "1" pro výpis měřítka bod 7.8

4 měřítka vstupní filtr 3 vteřiny nastavitelný rozsah: 0 až 255 pro každý kanál ---- alarm č. 1 a 2 bez alarmu: N typ alarmu: N H alarm: H alarm start zápisu při zapnutí napájení pro H,L dig. výstup č. 0 hodnota alarmu: 0 konec zápisu (0) L alarm: L nastavitelný rozsah 0 až 6 0: není dig. výstup k rozsahu nastavení alarmu každého druhu vstupu nastavte "1" pro připravenost k zápisu po zapnutí napájení. nastavte "0" pro konec zápisu při zapnutí napájení bod 7.9 bod 7.10 bod Přehled postupu nastavení parametrů pozn. 1 < normální mód > obrazovka zobrazení času a měřených hodnot DSP (stiskněte na 3 vteřiny) zablokování tlačítek pokud nastaveno "1" (stiskněte na 3 (nastavovací mód) vteřiny) zablokování tlačítek bod 7.3 hlavní rychlost posuvu reg. papíru bod 7.4 výpis parametrů bod 7.5 výpis měřítka bod 7.6 periodický výpis bod 7.7 vstupní filtr bod 7.8 nastavení alarmu bod 7.10 připravenost k zápisu po zapnutí napájení bod 7.11 nastavení času bod 7.12

5 < nastavovací mód > zablokování tlačítek + (stiskněte na 3 vteřiny) Nejprve stiskněte a držte je stisknuté a pak stiskněte tlačítko. < seřizovací mód > seřízení vůle bod 9.1 Stiskněte na 3 s. seřízení nuly zapisovací hlavy / max. rozsah nastavení posuvu procesní hodnoty sekundární rychlost posuvu papíru nastavení přeskočení nepoužitých kanálů bod 9.2 bod 9.3 bod 9.4 bod 9.5 výběr zap. hlavy bod 9.6 < seřizovací mód > seřízení vůle bod 9.1 Stiskněte na 3 s. seřízení nuly zapisovací hlavy / max. rozsah nastavení posuvu procesní hodnoty < kalibrační mód > kalibrace měřené hodnoty pro výrobce bod 9.2 bod 9.3 bod 9.7 (3 vteřiny) nepoužívat Pozn. 1) Po stisknutí tlačítka na 3 vteřiny v libovolném módu (nastavovací, seřizovací a kalibrační mód) se displej vrátí do normálního módu.

6 7.3 Nastavení a uvolnění zamknutí klávesnice Jestliže není nutné měnit nastavení parametrů, pak se doporučujeme zablokovat klávesnici, aby se tak zabránilo jejímu nechtěnému stisknutí. Pokud je klávesnice zablokována, tlačítko je použito jen pro zobrazení výpisu a měřítka. zablokování klávesnice zapnuto zablokování klávesnice vypnuto 1 0 postup zablokování klávesnice stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek). Stiskněte, pokud se na displeji neobjeví "1" Stiskněte, abyste parametr zapsali a zobrazili další parametr Držte tlačítko stisknuté po 3 vteřiny, abyste zvolili základní mód postup odblokování klávesnice stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuté po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte, pokud se na displeji neobjeví "0" Stiskněte, abyste parametr zapsali a zobrazili další parametr Držte tlačítko stisknuté po 3 vteřiny, abyste zvolili základní mód 7.4 Nastavení rychlosti posuvu papíru (hlavní rychlost posuvu papíru) hlavní rychlost posuvu papíru v normálním módu : Nastavte rychlost zápisu pro základní činnost na jednu z následujících rychlostí: 10, 20, 24, 30, 50, 120, 200, 300, 400, 1000, 1200 a 1500 mm/hod. Jestliže používáte spojitý zápis a pokud je posuv papíru příliš rychlý, bude výsledkem čárkovaná čára místo spojité čáry (obecně toto platí pro rychlost 1000 mm/hod a více). Jestliže používáte bodový zápis a pokud je posuv papíru příliš rychlý, pak bude záznam obtížně čitelný, protože se zvětší mezery mezi body přerušení. Doporučujeme nastavit 50 mm/hod nebo méně.

7 V případě spojitého zápisu se mění cyklus zápisu s rychlostí posuvu papíru: 400 cyklus zápisu (s) = rychlost posuvu papíru (mm/hod) Příklad: rychlost posuvu papíru (mm/hod) cyklus zápisu (s) nebo nebo 4 2 postup změna základní rychlosti posuvu papíru z 20 na 30 mm/hod stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknutéopo 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte, abyste zobrazili rychlost posuvu papíru Stiskněte a zvolte "30" Stiskněte, abyste parametr zapsali a zobrazili další parametr Držte tlačítko stisknuto po 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu 7.5 Jak zhotovit výpis Použijte pro jakýkoliv tisk seznamu parametrů, výpis měřených hodnot, zkušebního obrazce nebo měřítka. výpis výtisk obsahuje nastavená hodnota výpis okamžité hodnoty naměřená hodnota z každého kanálu 0 (okamžitá hodnota), fyzikální jednotka, čas, číslo kanálu výpis parametrů vstupní signál, vstupní rozsah, 1 rozsah zápisu, jednotka, alarm, vstupní filtr, rychlost posuvu reg. papíru atd. tisk zkušebních obrazců barevné obrazce a zkušební znaky 2 tisk měřítka měřítko požadovaného kanálu (viz bod 7.6) další displej Zápis analogového trendu je ukončen výpisem, ale bude automaticky pokračovat po skončení výpisu.

8 postup tisk zkušebního obrazce stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte dvakrát, abyste zobrazili výpis Stiskněte a zvolte "2" Stiskněte a začne výpis. (Výpis ukončíte opětným stiskem. Stisk během výpisu způsobí rychlý posuv papíru.) Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto po 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu výpis okamžité hodnoty příklad výpisu je v 11.2 výpis parametrů příklad výpisu je v 11.3 výpis zkušebního obrazce příklad výpisu je v 11.4 pozn. 1) Když budete mít nastavený spojitý zápis a budete chtít pokračovat v zápisu analogového trendu po skončení výpisu, vstupní hodnoty předcházející a následující tomuto výpisu jsou zapsány jako spojitá čára Jak vytisknout měřítko (ručně) Použijte pro jakýkoliv výpis měřítka: počet zapisovaných bodů nastavitelný rozsah spojitý typ 1 1 spojitý typ 2 1 až 2 Měřítko je možné tisknout i při zápisu. Zápis analogového trendu se zastaví při výpisu měřítka, ale automaticky pokračuje po skončení výpisu.

9 postup tisk měřítka kanálu 2 spojitého typu 2 stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte třikrát, abyste zobrazili výpis měřítka. Stiskněte a zvolte "2" (kanál 2) stiskněte a začne výpis. (Výpis ukončíte opětným stiskem. Stisk během výpisu způsobí rychlý posuv papíru.) Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu * tisk měřítka... příklad je uveden v bodě Jak nastavit zapnuto/vypnuto periodického výpisu Tento porametr určuje, zda chcete během zápisu tisknout okamžité hodnoty v pevných intervalech. Tiskne následující body v pevných intervalech podle rychlosti posuvu papíru: tisk startovací čáry, čísla kanálu, měřené hodnoty, jednotky, rychlost posuvu papíru, současný čas Střídavě aktivuje periodický výpis a výpis měřítka. periodický výpis zapnutý 1 periodický výpis vypnutý 0 Podrobnosti najdete v bodu Vztah mezi rychlostí posuvu papíru a tiskem na str postup periodický výpis (zapnutí) stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek). Stiskněte čtyřikrát, abyste zobrazili parametr zapnuto/vypnuto periodického výpisu. Stiskněte a zvolte "1". Stiskněte, abyste parametr zapsali a zobrazili další parametr Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu.

10 7.8 Jak nastavit zapnuto/vypnuto výpisu měřítka Tento parametr určuje, zda se bude tisknout měřítko během zápisu Výpis měřítka každého kanálu se postupně střídavě uskutečňuje periodickým výpisem měřítka. Interval výpisu je automaticky určený rychlostí posuvu registračního papíru. periodický výpis měřítka zapnutý 1 periodický výpis měřítka vypnutý 0 Podrobnosti najdete v bodu Vztah mezi rychlostí posuvu reg. papíru a tiskem na str. 7-9 originálu. postup periodický výpis (zapnutí) stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte pětkrát, abyste zobrazili výpis měřítka. Stiskněte a zvolte "1". Stiskněte, abyste parametr zapsali a zobrazili další parametr Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto po 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu Vztah mezi rychlostí posuvu papíru a tiskem Následující body záleží na rychlosti registračního papíru. (1) tisk: Za podmínky, že tisk je možný, je během zápisu k dispozici periodický výpis, měřítko, alarm, přerušení snímače nebo číslo kanálu. (2) cyklus periodického výpisu a výpisu měřítka: Interval výpisu je určen rychlostí posuvu papíru. Střídavě se provádí periodické výpisy a výpis měřítka. (3) Zapisovací cyklus: Typy 1 a 2 spojitého zápisu jsou určeny rychlostí posuvu papíru. rychlost posuvu papíru spojitý zápis typu 1 a 2 (1) tisk (2) cyklus periodického (3) zapisovací cyklus výpisu 10 mm/hod 8 hod 40 sec 20 mm/hod 4 hod 20 sec 24 mm/hod 4 hod 16 nebo 17 sec 30 mm/hod tisknutelné 4 hod 13 nebo 14 sec 50 mm/hod 2 hod 8 sec 120 mm/hod 1 hod 3 nebo 4 sec 200 mm/hod 30 min 2 sec 300 mm/hod 20 min 2 nebo 3 sec 400 mm/hod 20 min 2 sec 1000 mm/hod 6 min 2 sec 1200 mm/hod netisknutelné 6 min 2 sec 1500 mm/hod 4 min 2 nebo 3 sec

11 pozn. 1) Digitální výpis se neprovádí, jestliže typ spojitého zápisu 1, 2 se má uskutečňovat při rychlosti posuvu 1000 mm/hod nebo vyšší. Zapisuje se jen startovací čára. pozn. 2) Periodický výpis nebo výpis měřítka se neprovádí i tehdy, jestliže sice již přišel jejich čas, ale provádí se výpis parametrů. Podobně dojde k zastavení periodického výpisu nebo výpisu měřítka jestliže dojde k odstartování výpisu parametrů a periodický výpis, popř. výpis měřítka nebude obnoven ani po skončení výpisu parametrů. 7.9 Jak nastavit vstupní filtr Parametr nastavuje vstupní filtr (časovou konstantu) každého vstupního kanálu. Časová konstanta je nastavitelná v rozsahu od 0 do 255 vteřin. postup změna časové konstanty kanálu 2 z 3 vteřin na 2 vteřiny stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte šestkrát, abyste zobrazili nastavení vstupního filtru. Stiskněte, abyste změnili nastavený kanál 1 na kanál 2. Stiskněte třikrát, aby bliká začalo blikat první místo Několikrát stiskněte, abyste změnili časovou konstantu z 3 na 2. Stiskněte, abyste parametr zapsali do paměti Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto po 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu Volba startu zápisu po zapnutí napájení Tento parametr udává, zda po zapnutí napájení bude přístroj připraven k zápisu. nepřipraven k zápisu 0 připraven k zápisu 1 postup zapnutí napájení nezpůsobí připravenost k zápisu (vypnuto OFF) stisk tlačítka vysvětlení displej DSP Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) Stiskněte osmkrát, abyste zobrazili, zda přístroj bude po

12 zapnutí napájení připraven k zápisu Stiskněte, abyste změnili "1" na "0" Stiskněte, abyste parametr zapsali do paměti Po ukončení výpisu držte tlačítko stisknuto po 3 vteřiny, abyste se přepli do základního módu 9. Seřizovací mód Použité postupy z této kapitoly umožňují: 1) seřízení výpisu nebo zápisu anal. trendu 2) seřízení nuly a max. rozsahu zápisu analogového trendu 3) posuv procesní hodnoty 4) nastavení sekundární rychlosti posuvu papíru 5) nastavení přeskoku nepoužitého kanálu 6) volba zapisovací hlavy Software přístroje snadno provede jakékoliv nastavení. 9.1 Jak seřídit tisk a zápis (seřízení vůle) K nastavení přikročte, pokud jsou znaky špatně umístěny nebo zápis je neuspořádaný (rozdíl mezi směry zápisu). Seřízení se nemusí provádět s připojenými kalibračními přístroji. Postup 1) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek). 2) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. je zobrazením seřizování tisku a zápisu. 3) Seřízení dokončete stiskem tlačítka po dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód. <Příklad>: Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí. Stiskněte tlačítko. Držte tlačítko stisknuto po dobu 3 vteřin, abyste se vrátili do módu zobrazení. Vytiskněte zkušební obrazec a zkontrolujte, zda jsou znaky dobře umístěny. (Tisk zkušebního obrazce viz 7.5) Jestliže nebyla dostatečně opravena chybná poloha znaku, opakujte krok 2) a následující, abyste zvýšili hodnotu vůle. Jestliže se chybná poloha znaku zhoršila, opakujte krok 2) a následující, abyste snížili hodnotu vůle. Opakujte výše uvedený postup, dokud nedosáhnete optimální stav.

13 Pozn.: Hodnota vůle se mění od 0 do 15. Čísla od 10 do 15 se zobrazují jako znaky A až F. Standartní hodnota je 5. Normální tisk a zápis se obvykle dosáhne mezi hodnotami 4 a Jak umístit zápis analogového trendu (poloha nuly zapisovací hlavy / max. rozsah) Nulu (0 %) a maximum rozsahu (100 %) zápisu analogového trendu musíte seřizovat s vloženým papírem. Při této činnosti není nutné připojovat kalibrační přístroj. Pozn.: Tuto činnost můžete provádět i během zápisu. Postup 1) Zápis zastavíte tlačítkem REC. 2) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zvolili nastavovací mód (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek). 3) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. nekalibrujte (0) je zobrazením seřizování tisku a zápisu. je zobrazením kalibrace nuly a max. rozsahu zápisu analogového trendu. stiskněte tlačítko, abyste určili, zda budete kalibrovat tlačítko kalibrujte (1) nastavte posuv procesní hodnoty tlačítko Zapisovací hlava se pohybuje a kreslí čáru v nule (0 %), a to modrou barvou pro typ 1 nebo 2 spojitého zápisu nebo černou barvou pro 6ti bodový výpis. Seřiďte polohu, pokud je zápis 0 % mimo papír. Stiskem tlačítka pohybujete body zápisu doprava. Stisk tlačítka pohybujete body zápisu doleva. Po té, co jste zkalibrovali nulu, stiskněte tlačítko... konec kalibrace nuly. Zapisovací hlava se pohybuje a kreslí čáru v 100 % rozsahu, a to modrou barvou pro typ 1 nebo 2 spojitého zápisu nebo černou barvou pro 6ti bodový výpis. Seřiďte polohu, pokud je zápis 100 % mimo papír. Stiskem tlačítka pohybujete body zápisu doprava. Stisk tlačítka pohybujete body zápisu doleva. Po té, co jste zkalibrovali max. rozsah, stiskněte tlačítko. Zapisovací hlava se pohybuje do středu a zápis se ukončí....konec kalibrace max. rozsahu. Stiskněte tlačítko po dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód.

14 9.3 Nastavení posuvu procesní hodnoty Pro zápis a zobrazení je možné měřenou hodnotu vypočítat pomocí konstanty posuvu procesní hodnoty. Výpočet posuvu procesní hodnoty je použitý pro nastavení hodnot strmosti a posuvu. Níže je uveden konverzní graf, který byl získán výpočtem strmosti a posuvu. výpočet posuvu měřená hodnota po výpočtu procesní hodnoty nastavení posuvu, 10 nastavení posuvu, 0 měřená hodnota výpočet zisku měřená hodnota po výpočtu procesní hodnoty měřená hodnota nastavení strmosti = 10,0 % nastavení strmosti = 0,0 % Následuje podrobný výpočet posuvu procesní hodnoty. P' = GP + S P': změřená hodnota po výpočtu posuvu procesní hodnoty P: změřená hodnota G: zisk (87,3 až 112,7 %) pozn. Vypočtená hodnota strmosti je v rozsahu 87,3 až 112,7 % a nastavení strmosti je v mezích -12,7 až 12,7 %. Strmost se vypočte podle následujícího vzorce: vypočtená hodnota strmosti = 100 % + hodnota nastavené strmosti S: hodnota posuvu (-127 až 127, desetinná čárka závisí na typu vstupu) Naměřená hodnota po výpočtu posuvu procesní hodnoty je omezená a musí se nastavit do oblasti nastavení zápisu typu vstupu pro každý kanál. Postup 1) Držte tlačítko DSP stisknuté po 3 vteřiny, abyste zobrazili displej nastavovacího módu (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek). 2) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu.

15 je displej pro seřízení tisku nebo zápisu. Stiskněte dvakrát tlačítko, abyste zobrazili nastavení posuvu procesní hodnoty. je displej nastavení procesní hodnoty. Stiskem tlačítka zvolíte kanál, ve kterém nastavíte posuv procesní hodnoty. je první zobrazení pro nastavení posuvu procesní hodnoty. Hodnota posuvu procesní hodnoty (nastavení první a druhé číslice) Zde nastavte znaménko posuvu procesní hodnoty (nic pro kladnou hodnotu, - pro zápornou) Hodnota nastavení posuvu procesní hodnoty (nastavení třetího znaku) Stiskněte tlačítko pro nastavení hodnoty každého místa displeje. Po nastavení všech číslic stiskněte tlačítko. je displej pro zadání strmosti procesní hodnoty. Stiskněte tlačítko pro nastavení hodnoty každého místa displeje. Po nastavení všech číslic stiskněte tlačítko. Stiskněte tlačítko na dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód. strmost (nastavení 1. číslice a event. desetinné tečky) Nastavte znaménko strmosti (nic pro kladnou hodnotu, - pro zápornou) Hodnota strmosti (nastavení 2. číslice) 9.4 Jak nastavit sekundární rychlost posuvu papíru Externí řídící vstup určuje rychlost posuvu papíru. Rychlost posuvu je možné vybrat z těchto možností: 0, 10, 20, 24, 30, 50, 120, 200, 300, 400, 1000, 1200, 1500 pozn.) 0 mm/hod. znamená, že se nezapisuje.

16 Postup 1) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zobrazili displej nastavovacího módu (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) 2) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. je displej pro seřízení tisku nebo zápisu. Stiskněte třikrát tlačítko, abyste zobrazili nastavení sekundární rychlosti je displej nastavení sekundární rychlosti posuvu papíru. Stiskem tlačítka si vyberete hodnotu sekundární rychlosti posuvu papíru. Objeví se displej pro nastavení dalšího seřízení. Stiskněte tlačítko na dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód. 9.5 Jak přeskočit nepoužité kanály Nastavení slouží k přeskočení nepoužitých kanálů. U kanálů, které jsou označeny jako přeskočené, se neprovádí zobrazení, alarm při zápisu a jiné činnosti. přeskočení zapnuto 1 přeskočení vypnuto 0 Postup 1) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zobrazili displej nastavovacího módu (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) 2) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. je displej pro seřízení tisku nebo zápisu. Stiskněte čtyřikrát tlačítko, abyste zobrazili nastavení přeskočení kanálu. je displej pro nastavení přeskočení kanálu číslo kanálu Stiskem tlačítka si zvolíte číslo kanálu, který chcete přeskočit. Zde zvolte, zda kanál chcete přeskočit. Pokud kanál chcete přeskočit, volte "1", jinak "0". Stiskněte tlačítko na dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód.

17 9.6. Výběr zapisovací hlavy Tento parametr vybírá zapisovací hlavu, která se bude používat. Jsou zapisovací hlavy pro zápis spojitého typu 1 a 2 spojitý typ 1 a 2 1 Při dodávce zapisovače z výrobního závodu je nastaveno "1" pro spojitý zápis 1 a 2 Postup 1) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zobrazili displej nastavovacího módu (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) 2) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. je displej pro seřízení tisku nebo zápisu. Stiskněte pětkrát tlačítko, abyste zobrazili nastavení výběru hlavy. je displej pro výběr hlavy. Vyberte zapisovací hlavu. Zvolte "1" pro zápis spojitého typu 1 nebo 2. Objeví se displej nastavení dalšího seřízení. Stiskněte tlačítko na dobu 3 vteřin, abyste nastavili normální mód. 9.7 Jak kalibovat měřenou hodnotu Obvykle je seřízení zapisovače nutné, jen když chyba měřených hodnot překročí garantovanou přesnost. Jestliže přivedeme kalibrační signál na vstup, pak lze pomocí software provést kalibraci. Přiveďte správný kalibrační signál na příslušný kanál. Pozn.: Použití nesprávného kalibračního signálu způsobí chybnou činnost přístroje.

18 Postup 1.) Stiskněte tlačítko REC, abyste zastavili zápis. 2.) Držte tlačítko DSP stisknuto po 3 vteřiny, abyste zobrazili displej nastavovacího módu (na displeji se objeví údaj o zablokování tlačítek) 3.) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do seřizovacího módu. je displej pro seřízení tisku nebo zápisu. Stiskněte dvakrát tlačítko, abyste zobrazili nastavení posuvu procesní hodnoty. je displej pro nastavení posuvu procesní hodnoty. 4.) Při stisknutém tlačítku stiskněte ještě tlačítko na 3 vteřiny, abyste se dostali do kalibračního módu. je displej pro kalibraci nuly a rozsahu měřené hodnoty (seřiďte údaj na displeji). Pozn.) Jestliže chcete zakončit kalibraci, nesmíte stisknout, ale držte stisknuto tlačítko po 3 vteřiny. (Je zvolen zobrazovací mód) Seřiďte vstupní rozsah. Seřiďte nulu vstupu. číslo kanálu 5.) Stiskem tlačítka si zvolíte číslo kanálu, který chcete zkalibrovat. kanály 1 až 6 = stejnosměrný napěťový vstup, odporový snímač, termočlánek kanály 7 a 8 = pro zkoušky ve výrobním závodě. Nikdy je nepoužívejte. Stiskněte tlačítko. 6.) *1 přiveďte 0 % vst. hodnoty *1 kalibrační vst. signál 0 % je: napěťový vstup: 0 mv nebo 0 V termočlánkový vstup: 0 mv odporový snímač (Pt, JPt): 100 Ω bliká Stiskněte tlačítko. Automaticky začíná kalibrace nuly. "1" se změní na "0", která bude blikat. (Po přivedení vst. signálu 0 % označeného *1, stiskněte tlačítko ). bliká konec kalibrace nuly... "0" přestane blikat, začne blikat "2" a pokračujete kalibrací rozsahu. 7.) *2 přiveďte 100 % vst. hodnoty *2 kalibrační vst. signál 100 % je: ±50 mv: 50 V ±500 mv: 500 mv ±5 V: 5 V ±50 V: 50 V termočlánek: 50 mv (není nutná oprava na okolní teplotu) odporový snímač (Pt, JPt): 324,26 Ω

19 Stiskněte tlačítko (po přivedení vst. signálu 100 % v *2) a začněte kalibraci rozsahu. bliká "2" se změní na "0", která bude blikat. konec kalibrace rozsahu... Na displeji se objeví základní zobrazení. Stiskem tlačítka si zvolíte další kanál, který chcete kalibrovat 8.) Stiskněte tlačítko na dobu 3 vteřin, abyste se dostali z kalibračního módu a pokračovali v zobrazovacím módu. Pozn.: Po výběru kanálu nelze přerušit kalibraci tlačítkem, pokud se tato neskončí. Kalibraci přerušíte opětným stiskem tlačítka ON nebo stiskem resetovacího knoflíku.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o.

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-70. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR TEPLOTY ŘADY SR-7. Překlad originálního návodu k obsluze proveden firmou Dewetron Praha spol. s r.o. *** Obsah *** 1. Úvod... 2 1-1. Kontrola před použitím 1-2. Upozornění pro použití

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions

ECO11. Mini-regulátor / Indikátor. Návod k použití. PMA a Company of WEST Control Solutions PMA a Company of WEST Control Solutions Mini-regulátor / Indikátor ECO11 Návod k použití PROFESS, spol. s r.o., Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska)

Špionážní tužka s HD kamerou Manual. (typ - propiska) Špionážní tužka s HD kamerou Manual (typ - propiska) Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu PŘEČTĚTE SI LASKAVĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

LAMBDA VIT-FIT. Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1

LAMBDA VIT-FIT. Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1 Lineární injekční pumpa NÁVOD K OBSLUZE LAMBDA Laboratory Instruments LAMBDA CZ s.r.o. Dr. Jan-Marc Lehky Lozibky 1 Sihlbruggstrasse 105 CZ-614 00 Brno CH-6340 Baar Czech Republic Switzerland Tel/Fax:

Více

FLYSKY GT3B osmikanálová volantová RC souprava

FLYSKY GT3B osmikanálová volantová RC souprava FLYSKY GT3B osmikanálová volantová RC souprava Tento manuál popisuje alternativní software pro vysílač GT3B. Autor software odmítá nést důsledky za použití software ve vysílači, za jeho správnou funkci,

Více

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

R3V REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem,

DA-9000. Digitální detektor alkoholu. Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, Digitální detektor alkoholu DA-9000 Jsme rádi, že jste si vybrali alkohol tester DA 9000. Věříme, že až se blíže seznámíte s tímto přístrojem, budete přesvědčeni o spolehlivosti a přesnosti technologie

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

HHF91. Uživatelská příručka

HHF91. Uživatelská příručka HHF91 Uživatelská příručka 1 Gratulujeme, právě jste si zakoupili digitální anemometr firmy OMEGA, typ HHF91. Přístroj HHF91 byl navržen tak, aby nebylo nutno používat analogové grafy, které jsou špatně

Více

Uživatelský manuál JA-60 Comfort

Uživatelský manuál JA-60 Comfort Uživatelský manuál JA-60 Comfort 1. Indikace Signálky událostí Informují co se v systému stalo, údaj na displeji upřesňuje, odkud je událost hlášena. Displej Poplach Sabotáž Porucha Baterie Zajištěno Napájení

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

CZ Part Number: D3588

CZ Part Number: D3588 CZ Part Number: D3588 Digi-Star EZ2000/EZ2000V Obsah Obsah. O výrobku.... Znaky indikátorů EZ2000 a EZ2000V....2 Specifikace obsluhy....3 Krytí... 2. Obsluha... 2 ZAPNUTÍ INDIKÁTORU... 2 VYPNUTÍ INDIKÁTORU...

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Týdenní spínací hodiny, 2kanálové Návod k použití

Týdenní spínací hodiny, 2kanálové Návod k použití Objednací číslo: 1073 00 1 Programování/Dotazování 2 Nastavení aktuálního času 3 Nastavení dne v týdnu 4 Zobrazení dne v týdnu (1 = Po, 2 = Út... 7 = Ne) 5 Kurzor t pro zobrazení dne v týdnu 6 Zobrazení

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas

Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO Hydro & Air Oficiální zastoupení SunriseSpas pro ČR HYDROMASÁŽNÍ BAZÉNKY PARAGONSPAS Návod na ovládání masážních bazénků ParagonSpas SAPHO s.r.o. tel.: +420 283 090 759 Pakoměřice 87 tel.: +420 283

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4

3 4 100 50 X-Bar s indikátory XBA4 Návod X-BAR 1. Kontrola před montáží Než přikročíte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujistěte se, že všechny materiály které mají být použity, jsou v bezvadném

Více

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka

52ASWCUNI. Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu. Montážní příručka 52ASWCUNI Univerzální rozhraní k ovládání autorádia prostřednictvím tlačítek na volantu Montážní příručka Obsah Úvodní informace... 1 Obsah balení... 2 Před zahájením montáže... 2 Popis modulu a propojovacího

Více

Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz):

Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz): Seznam dostupných ovladačů FAAC (frekvence 868,35 MHz): Dvoukanálové verze: Bílá Černá Katalogové číslo: 787009 Katalogové číslo: 7870091 Čtyřkanálové verze: Bílá Černá Katalogové číslo: 787010 Katalogové

Více

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS

REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ POPIS REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH VENTILÙ R3V Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1

STC33-manual-CZ.qxd 5.12.2003 21:31 StrÆnka 1 STC-manual-CZ.qxd 5..00 : StrÆnka PŘÍRUČKA UŽIVATELE Bezdrátový telefon SENCOR Digitální bezdrátový telefon se zobrazováním čísla volajícího (CLIP) Po přerušení dodávky elektřiny není telefonem možné telefonování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

2011 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu

2011 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu 2011 Garmin Ltd. nebo dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu společnosti Garmin nesmí být žádná část tohoto manuálu reprodukována, kopírována, sdílena, publikována, dávána

Více

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8

Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Datum: 21.12.2015 Vypracoval: Radim Kopal, Tomáš Vrba Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů, tento dokument Vás seznámí s činnostmi a postupy,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL

ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL ALFACO s.r.o. Choceň 465 473 005 Str. 1 NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 W, IRDRW CAREL Elektronický digitální univerzální regulátor patří do typové řady infrared regulátorů, které mohou ovládat různá zařízení

Více

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka

OS1327D. Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním. Uživatelská příručka OS1327D Ruční infračervený teploměr s USB rozhraním Uživatelská příručka tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH 1. Popis 2. Bezpečnostní informace 3. Funkce

Více

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10

DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA N107/R05(06.04.07) DIGITÁLNÍ TERMOSTAT NTC HC 10 OBSAH BALENÍ Termostat NTC HC 10 Podlahová sonda/čidlo (3m) Náhradní rámeček Návod Značka CE: splňuje požadavky směrnic

Více

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600

SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 SP Gatemaster BASIC 24-350 E a 24-600 Star D 124 = Elektronické řízení 1 motoru 24 V/(stejnosměrné) CZ NÁVOD K OBSLUZE 1- POPIS PRODUKTU 1A - VŠEOBECNÝ POPIS]] Tlačítka programu Stavová LED kontrolka (odstavec

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí

2. Obsah balení. 3. Přehled funkcí Dennerle ph-controller Evolution DeLuxe Měří elektronicky hodnotu ph v akváriu a reguluje automaticky přidávání CO 2 Prosím, přečtěte si před uvedením do provozu pozorně celý tento návod k použití a zachovejte

Více

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

FU-48 / 72 / 86 / 96 série FU-48 / 72 / 86 / 96 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 Digitální PID regulátory teploty a procesu. 1. Poznámka S použitím manuálu si prosím

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16C

Ekvitermní regulátor ETR 16C , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16C BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis regulátoru

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753)

OS3750 Série. Přenosný infračervený teploměr. (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OS3750 Série Přenosný infračervený teploměr (Modely: OS3751, OS3752, OS3753) OBSAH Verze Programu 1.40 1. Úvod 1 1.1. Všeobecný přehled 1 2. Modely a příslušenství 1 2.1. Modely 1 2.2. Příslušenství 1

Více

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115)

Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) TECHNICKÁ DATA Napájení 230 Vac 50/60 Hz (115 Vac 50/60 Hz pro BRAINY 115) Výstup, motor 1/2 motor 230 Vac (115V pro BRAINY 115) Max. výkon Napájení příslušenství Stupeň ochrany Provozní teplota Rádiový

Více

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY

KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY KOMERČNÍ PŘENOSNÁ VÁHA WWA PROVOZNÍ POKYNY 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Všechny bezpečnostní zprávy jsou označeny slovem VÝSTRAHA a UPOZORNĚNÍ. Tato slova mají následující významy: VÝSTRAHA UPOZORNĚNÍ Důležitá

Více

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM

DWO-3 PŘILBA S BLUETOOTH KOMUNIKÁTOREM 1. NÁVOD NA POUŽITÍ ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali tuto motocyklovou přilbu s vestavěným komunikátorem Bluetooth DWO-3. Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání a obsluze tohoto zařízení.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM. Obj. č.: 330 204 . NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÝ BUDÍK S ROZHLASOVÝM PŘIJÍMAČEM Obj. č.: 330 204 Elektronický budík je účelový přístroj pro pravidelné buzení v určitou nastavenou hodinu.vzbuzení a je doplněn o rozhlasový

Více

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry

Uživatelská příručka HH176. Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry Uživatelská příručka HH176 Teploměr se záznamem dat pro termočlánky a odporové teploměry strana 1 Bezpečnostní informace: Výstraha Abyste se vyhnuli úrazu el. proudem nebo osobnímu zranění, věnujte pozornost

Více

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1

MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 1 MA_CZH_CLOCK_UserManual DGT 960 Rev1 2 Česky: Návod pro DGT960 Česky: 3 Připravte hodiny k použití 3 Zapínání a vypínání 4 Měření času s DGT960 4 Dočasné zastavení

Více

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU

ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU Nordson Corporation ZKRÁCENÝ NÁVOD K PROVOZU P/N 7192624_01 - Czech - Práškový stříkací systém Encore HD s řídicí jednotkou Prodigy Color on Demand Obr. 1 Schéma systému (zobrazen systém se dvěma pistolemi)

Více

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS. Řídicí jednotka s integrovaným přijímačem DO. 1. Technické údaje. Centralis Uno RTS Abyste mohli plně využít všech vlastností, které Vám nabízí řídicí jednotka Centralis Uno RTS, přečtěte si prosím pozorně následující návod k použití. Řídící jednotka s integrovaným přijímačem dálkového

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i

Návod k obsluze. CICLOMASTER CM 628i Návod k obsluze CICLOMASTER CM 628i Blahopřejeme! Návod k obsluze CICLOMASTER CM628i Koupí přístroje CM628i jste se stal majitelem vysoce přesného elektronického bezdrátového tachometru spojeného měřičem

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky

VTB 05. Venkovní jednotka VTB-05. Uživatelský manuál domácího videotelefonu. Celkový popis venkovní jednotky Uživatelský manuál domácího videotelefonu VTB 05 Venkovní jednotka VTB-05 Celkový popis venkovní jednotky Venkovní jednotka VTB-05 může pracovat se všemy druhy vnitřních telefonů systému VTB-05 pro základní

Více

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o

Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o Manuál pro ovládání a nastavení regulátoru ERAM spol s.r.o POZOR!!! - nesprávné nastavení může poškodit zařízení 1 1. obrazovka Úvodní STAB stabilizátor REG - regulátor F2 klávesa pro nastavování regulátoru

Více

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648

Uživatelský manuál. s klávesnicí K648 Uživatelský manuál s klávesnicí K648 EVO Uživatelský manuál OBSAH Obsah 1 Úvod 2 1.0 Popis 2 2.0 Základní operace 3 2.1 Zvuková signalizace klávesnice 4 2.2 Zobrazování LED klávesnice 4 2.3 Dělení na

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál

Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Řezací plotr PRIME SC Provozní manuál Velice vám děkujeme za zakoupení řezacího plotru. Aby bylo užívání plotru, co nejefektivnější, tak si prosím důkladně přečtěte tento manuál. Pokud narazíte na nějaké

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici č. 89/336/EEC je-li instalován a pouţíván v souladu s relevantními návody a předpisy. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM S

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

Programovatelný regulátor FUJI PXG4

Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Programovatelný regulátor FUJI PXG4 Návod k obsluze www.servispece.cz tel. 737 700 000 homola@servispece.cz Zobrazení a ovládání 1 Zobrazení a ovládání Kontrolka C1 Kontrolka C1 Zobrazuje stav topení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE UTY-LNH FUJITSU GENERAL LIMITED DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ TM NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ (BEZDRÁTOVÝ TYP) UTY-LNH UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ FUJITSU GENERAL LIMITED OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... POPIS ČÁSTÍ... ZAHÁJENÍ ČINNOSTI... ČINNOST...

Více

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS

Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS Návod k použití FINNPIPETTE NOVUS 1/14 2/14 Programovatelné FINNPIPETTE NOVUS Jednokanálové i vícekanálové provedení NOVINKA NA TRHU! Tato elektronická programovatelná pipeta zahrnuje v jedinečném ergonomickém

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1

Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Dixell XR20C Návod k instalaci a obsluze v 1.2, str. 1 Termostat s pasivním m XR20C OBSAH 1. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ... 1 2. OBECNÝ POPIS... 1 3. ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE... 1 4. POVELY NA PŘEDNÍM PANELU... 1 5. PARAMETRY...

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití

Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Dechový alkohol tester s elektro-chemickým senzorem JETT9 - Návod k použití Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. HLAVNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 2. ZOBRAZENÍ KONFIGURACE A FUNKCÍ... 4 2.1. KONFIGURACE... 4 2.2. DISPLEJ...

Více

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad

Typ DF-755 je také schopen vytvářet křížový jednoduchý a křížový dopisní sklad Návod k použití Přečtěte si tento návod před použitím přístroje. Nechte návod u přístroje pro snadné nahlédnutí. Varovné a výstražné nálepky Varovné a výstražné nálepky jsou nalepeny na stroji pro zajištění

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; Schéma zapojení hlavní jednotky SP + SP- připojený reproduktor SP- uzemnění (GND) Drátové zóny: L1 až L4 jsou vodiči připojované zóny, od příslušného vstupu a země. Na svorkách není napětí, ale jsou uzpůsobeny

Více

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE

W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT OPENÁVOD K OBSLUZE 1 - POPIS PŘÍSTROJE W09 NÁSTĚNNÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT 1 - POPIS PŘÍSTROJE 1.1 - OBECNÝ POPIS W09 je digitální regulátor s mikroprocesorem, který se obvykle používá v chladicích aplikacích s ON / OFF regulací teploty, příp.

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více