Zadávací dokumentace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Příloha č. 1 Výzvy Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce na stavební práce zadávané dle ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) s názvem ÚP ČR Čáslav stavební úpravy pro SSP č. SMVS 013V Identifikace zadavatele Název: ČR - Úřad práce České republiky Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 IČ: Org. jednotka: Krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště Kutná Hora Za zadavatele jedná: Ing. Václav Kaše, ředitel kontaktního pracoviště Kutná Hora, na základě pověření generální ředitelky ÚP ČR ze dne Kontaktní osoba: Ing. Václav Kaše, , 2. Identifikace veřejné zakázky Veřejná zakázka na stavební úpravy původního obchodu v 1.NP na kanceláře a změnu systému vytápění ve 3. a 4.NP (lokální plynová topidla budou nahrazena etážovým topením) v objektu č.p. 168, Nám. Jana Žižky z Trocnova v Čáslavi, stavební parcela č. 66, v katastrálním území Čáslav s názvem ÚP ČR Čáslav stavební úpravy pro SSP bude zadána jako zakázka malého rozsahu. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že tato částka je stanovena jako maximální, nelze ji překročit. Zadavatel upozorňuje na dodatek č.1 k projektové dokumentaci, kterým jsou redukovány práce na ústředním topení a slaboproudu. Do slepého rozpočtu byly tyto změny zahrnuty, ale výkresová dokumentace se již neměnila. 1

2 3. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky při realizaci akce ÚP ČR Čáslav stavební úpravy pro SSP jsou: Stavební práce: a) Práce bourací vybourání stávajících příček a podlahy v upravované části objektu, vybourány budou stávající okna a výkladce. Budou demontována veškerá sanitární zařízení včetně stávajících rozvodů. Otlučení omítek stěn ve všech místnostech. b) Izolace tepelná izolace obvodového zdiva polystyrén EPS 70F-100mm. Tepelná izolace sendvičového zdiva polystyrén EPS 70F 200mm Tepelná izolace podlahy přízemí ze strany sklepa kontaktním systémem a tepelnou izolací EPS 70F 100mm. V místnosti č.107 ( průchod) zateplení stropu kontaktním zateplovacím systémem weber.therm plus ultra s deskami Kingspan Kooltherm K5 100mm. c) Svislé nosné konstrukce stávající železobetonový skelet. Vodorovné nosné konstrukce stávající železobetonové trámové stropy. Stavební úpravy jsou minimální a není třeba zvláštních opatření. Překlady ocelové nosníky IPE 100 d) Příčky budou zhotoveny z cihlových bloků tl.100mm na maltu M5. V místnosti č.105 sádrokartonová předstěna s minerální izolací ORSIK tl.100mm, desky RB 12,5. V místnosti 104 sanitární dělící stěna s dveřmi 600/1950 e) Podlahy ve všech místnostech bude provedena vyrovnávací betonová mazanina se sítí 150/6x150/6 tl.50mm.v kancelářských prostorech položení lina, v ostatních dlažby. f) Podhledy zhotovení podhledů v určených místnostech pomocí sádrokartonových desek g) Vnitřní povrchy omítka vápenná štuková, keramické obklady h) Výplně otvorů okna - izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/ m 2 K. Výměna výkladce izolační dvojsklo, stávající členění. Ocelové zárubně, dřevěné dveře. i) Větrání kanceláře přirozeně. Sociální zařízení a čekárny ventilátory. Vytápění: a) Zdroje tepla: Nově budované prostory ÚP v 1. NP a 3.NP budou připojeny ke stávajícímu zdroji tepla ve 2. NP (stávající závěsný kondenzační plynový kotel Victrix 32 kw pro vytápění), ostatní prostory (byt ve 3. NP; byt ve 4.NP;) budou vytápěny ze 2

3 samostatných zdrojů tepla 2x závěsný plynový turbokotel do 24 kw, s průtokovým ohřevem teplé vody. Chod kotlů bude řízen pomocí prostorových termostatů, umístěných v referenčních místnostech. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu pro kotle bude zajištěn pomocí odděleného odkouření 2x ø 80 mm ze systému dodávaného ke kotli odvod spalin stávajícími komínovými průduchy vložkami nad střechu objektu, - přívod spalovacího vzduchu přes stávající světlíky z venkovního prostoru. Na výstupech rozvodů pod kotli budou umístěny kulové uzávěry, závitový filtr a kulové vypouštěcí ventily, v nejvyšších místech rozvodů budou instalovány automatické odvzdušňovací ventily G 1/2 se zpětnou klapkou b) Otopné soustavy: Systémy jsou navrženy jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody pro teplotní spád 80/60oC c) Rozvodné potrubí: Rozvody budou provedeny z měděných trubek polotvrdých s tvarovkami pro měkké pájení. Instalace rozvodů bude provedena podle směrnic výrobce potrubí. Je nutno dbát na kvalitu pájených spojů (stoupací potrubí pájet odzdola nahoru). Potrubí pájet naměkko s předchozím odstraněním otřepů po řezání (kolmo na osu, měkká pájka L-SnAg5). Pro uchycení měděného potrubí nelze použít ocelové díly bez izolační vložky (koroze). d) Otopná tělesa: Otopnou plochu v upravovaných prostorech budou tvořit desková ocelová tělesa Ventil kompakt M (tělesa se středovými spodními vývody). Tělesa VKM jsou vyrobena pro spodní přípoj se zabudovaným propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou. Ventilové spodky budou nastaveny na vypočítané hodnoty přednastavení omezení průtoku topné vody tělesem (viz. hodnoty na výkresech v závorkách u příslušného ventilu). Na ventilové spodky budou po nastavení předregulace našroubovány termostatické hlavice s vestavěným čidlem a Sparclipem (v referenčních místnostech s prostorovými termostaty budou instalovány ruční hlavice označeno ve výkresech). Tělesa VKM budou na vytápěcí rozvody připojena přes uzavíratelná připojovací šroubení přímá typ Vekolux pro dvoutrubkový rozvod, s krytkou. e) Izolace tepelné: Při průchodu stěnami, stropy a nevytápěnými prostory budou rozvody izolovány izolačními trubicemi návlekovými tl. 10 mm. f) Nátěry: Otopná tělesa jsou vybavena nátěry od výrobce, měděné rozvody budou bez nátěrů. Vytápění bude provedeno podle platných norem a směrnic pro provádění těchto zařízení. Po montáži budou provedeny topné zkoušky, vypláchnutí a vyregulování systémů. 3

4 Vnitřní plynovod: Silnoproud: a) Objekt je zásobován zemním plynem ze stávající NTL plynovodní přípojky. Ve schodišťovém prostoru objektu je vedena hlavní stávající ocelová stoupačka G6/4, ze které jsou stávajícími odbočkami připojeny na jednotlivých podlažích stávající plynoměry pro jednotlivá odběrná místa. Pro neužívané prostory jsou ve stávajících nikách pro plynoměry připraveny zaslepené vývody za stávajícími uzávěry G1 (před případnými plynoměry). V upravovaných prostorách (bývalá prodejna v 1.NP - úřad práce; 3. NP - byt; 3.NP úřad práce; 4. NP - byt) budou částečně demontovány stávající dále nevyužívané svařované ocelové rozvody včetně armatur a stávajících plynových spotřebičů (plynové průtokové ohřívače vody, plynová topidla podokenní či komínová). Pro prostory v přízemí, připojované k úřadu práce ve 2. NP, bude demontován stávající membránový plynoměr G4-BK (pro rušenou prodejnu), za kohoutem před plynoměrem bude rozvod zazátkován. Prostory v 1. NP a prostory ve 3. NP pro úřad práce budou připojeny ke 2.NP se stávajícím plynoměrem G4-BK (100 mm, 6 m3/h) v nice ve 2. NP. Byty ve 3. NP a ve 4.NP jsou měřeny samostatnými stávajícími plynoměry G4-BK. a) Rozsah projektových prací: Tato část dokumentace řeší novou el. instalaci silnoproudých rozvodů rekonstruovaných prostor v 1.NP Úřadu práce v Čáslavi, Jana Žižky z Trocnova 168. Napojení na rozvod el. energie NN je navrženo ze stávajícího elektroměrového rozváděče RE, umístěného v chodbě u schodiště. b) Technické údaje: Napěťová soustava 3/PEN, 400/230V AC, 50Hz, TN-C - hlavní přívod 3/N/PE, 400/230V AC, 50Hz TN-S - vnitřní el. rozvody Ochrana před nebezpečným dotykem základní živých částí - izolací, kryty základní při poruše - automatickým odpojením od zdroje doplňková - proudovými chrániči Ir = 30mA, hlavním a doplňujícím místním pospojováním c) Popis technického řešení Připojení rekonstruované části Připojení je navrženo ze stávajícího elektroměrového rozváděče RE, hlavní jistič 25A s charakteristikou B. Hlavní přívod z rozváděče RE do R2 navržen kabelem CYKY-J 4x10 pro napájení. Ve 2.NP bude stávající rozváděč Rstáv. připojen novým kabelem CYKY-J 4x10 ze stáv. rozváděče RE v 1.NP. Kabely uložit ve zdivu pod omítkou v souladu s platnými ČSN. 4

5 Slaboproud d) Rozváděče Rozváděč R2 je zapuštěný, kovoplastový typu Global Line KLV - U 3/42 F, Moeller. Umístěn je v čekárně 102. Budou zde jištěny všechny obvody ekonstruované části pracovního úřadu, zapojení dle schéma, výkres č e) Vnitřní silnoproudé rozvody Silnoproudou el. instalaci provést kabely CYKY (CYKYLo), uloženými ve stěnách pod omítkou,v SDK stropech v ochranných trubkách v souladu s ČSN ed.2. Přístroje zapuštěné v přístrojových krabicích. Pro trasy vedení bude využíváno vodorovných a svislých instalačních zón v souladu s čl. 7.10/ČSN ed.2. Obvody budou provedeny třížilově v barevném provedení izolace vodičů "J", v soustavě TN-S. Spínače se osadí ve svislé instalační zóně u dveří nebo ve střední vodorovné zóně ve výšce cca 1200mm od podlahy. Zásuvky ve výšce cca 300mm od podlahy. Obvody všech zásuvek pro všeobecné použití budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA. f) Vnitřní umělé osvětlení Osvětlení je navrženo zářivkovými svítidly s lineárními zdroji 2x36W v kancelářích, 3x18W v čekárně, v provedení pro daný prostor. Na sociálním zařízení svítidla s kompaktními zdroji kz 1x18W. Ovládání osvětlení je řešeno spínači od vstupů do jednotlivých prostor. - pro signalizaci volného vstupu v přízemí v PR transformátor na 12V Pro zajištění orientace bude hlavní svítidlo v čekárně doplněno invertorem pro nouzové osvětlení. g) Uzemnění, pospojování není řešeno zůstává stávající. a) Elektrická zabezpečovací signalizace bude rozšířena do levé části 1. NP. Prostorovou ochranou tvořenou prostorovými infrapasivními detektory budou opatřeny místnosti (1.NP: kancelář HN 101, čekárna 102, kancelář SSP 105,. Magnetickými snímači budou vybaveny pouze vstupní dveře do čekárny (102). Doplňkem EZS budou opticko kouřové detektory (1.NP: kancelář HN 101, kancelář SSP 105, V přízemí v čekárně bude u stropu přijímač pro bezdrátová tísňová tlačítka. Poplach v objektu bude signalizován vnitřní sirénou v čekárně 105 a dále stávajícím připojením přes telefonní linku na pultě centralizované ochrany (PCO) u hlídací služby. Ústředna EZS je stávající v kanceláři ve 2. NP. Ovládací klávesnice pro 1. NP bude stávající před vstupem do pravé části 1. NP (pro znemožnění zneužití veřejností je klávesnice v uzamykatelném krytu). b) Strukturovaná kabeláž (telefonní a počítačový rozvod) bude provedena kabely UTP cat.5e. 5

6 Dvojité datové zásuvky se dvěma vývody RJ-45 budou v počtu třech kusů na čelní stěně (u výlohy ) v kanceláři HN (101) a v počtu dvou kusů v kanceláři SSP (105) na pravé straně. Pracovní stoly budou k zásuvkám přiraženy, takže propojovací kabely budou rozvedeny k počítačům a telefonům dole po pracovních stolech. Napojení zásuvek bude instalačními trubkami pod omítkou a nad podhledy do úklidové místnosti a průrazem do 2. NP k Rackové skříni v elektroinstalačních lištách LV 40x40. Ve 2. NP bude v Rackové skříni doplněn 24-portový patch panel, na nichž budou zásuvky ukončeny a kde bude možné propojení s dalšími zařízeními. Příprava na IP komunikátor u hl. vstupu do budovy (u stávající mříže) budou dva UTP kabely Cat.5E do Rackové skříně v 2. NP a kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 do podružného rozvaděče signalizace volného vstupu V 1. NP budou v obou kancelářích (kancelář HN 101 a kancelář SSP 105) na boku pracovních stolů vypínač s přepínačem pro volbu návěstí v čekárně, zda je pro klienty vstup povolen (volný) nebo zda jsou pracoviště obsazeny. V čekárně budou na obou stranách pro každé pracoviště světelné signalizace, na nichž se bude zobrazovat zmíněný stav pracovišť. Signalizace zeleně VOLNO, červeně NEVSTUPOVAT - OBSAZENO. Vypínačem bude možno signalizaci úplně vypnout, přepínačem pak přepínat signalizaci červená zelená. Pro kontrolu navolení bude v kanceláři přede dveřmi shodně svítící signalizace. U signalizace uvnitř kanceláří jsou navrženy vypínače pro celkové vypnutí signalizace v kanceláři. požadavky na uvedení do provozu Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeno vyzkoušení, případně zkušební provoz, o kterém bude zpracován protokol. Uvedení do provozu je podmíněno řádným předáním díla spolu s kompletní dodavatelskou dokumentací (dokumentace skutečného provedení, revizní zprávy, návody k použití a manuály v češtině, prohlášení o shodnosti zařízení, soupis náhradních dílů apod.). Před předáním díla je třeba provést proškolení obsluhy případně i technické údržby. Požadavky na navazující profese a koordinaci Při sestavování plánu odborné výstavby (POV) je třeba zajistit koordinaci a časovou návaznost všech montážních prací slaboproudých rozvodů a ostatních stavebních nebo profesních činností, zvláště pak instalaci nosných a úložných konstrukcí a instalaci rozvodů NN a zabezpečovacích a ostatních rozvodů. 6

7 Vnitřní vodovod připojení ze stávající stoupačky ze světlíku. Voda bude rozvedena novými rozvody k zařizovacím předmětům WC zaměstnanci. Ohřev vody bude zajištěn pomocí el. zásobníkového ohřívače vody o objemu 10 l. Rozvody studené a teplé vody budou provedeny z plastového potrubí a budou vedeny z části ve stěnách a z části v podlahách a izolovány izolačními návlekovými trubicemi. Výtokové armatury typy dle dokumentace. Vnitřní kanalizace od všech zařizovacích předmětů, ke kterým bude přivedena voda, budou odváděny splaškové vody. Do kanalizace bude dopojen přepad od pojistného ventilu el. ohřívače vody. Svody v upravované části objektu budou svedeny do stávající kanalizace. Pro umyvadla použít zápachové uzávěrky. Po montáži vodovodu a kanalizaci provést tlakové zkoušky, proplach a dezinfekci. 4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů: základních formou předložení čestného prohlášení viz vzor v příloze č. 4 zadávací dokumentace profesních formou předložení kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, formou předložení dokladu o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky (pro předmět činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování) případně výpisu ze živnostenského rejstříku, ze kterého tohoto oprávnění vyplývá. Tyto doklady nesmí být starší 90 kalendářních dnů. technických formou předložení seznamu osob, které se budou na plnění zakázky podílet - minimálně 1 odborná osoba stavbyvedoucí zajišťující kontrolu jakosti. Tato osoba musí mít autorizaci v oboru Pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Prostá kopie autorizace bude tvořit součást nabídky uchazeče. formou předložení seznamu alespoň 3 staveb obdobného charakteru provedených uchazečem v posledních 3 letech v obdobném rozsahu minimálně ve výši ,- Kč bez DPH za 1 akci/stavbu. Seznam bude mít podobu čestného prohlášení uvedeného v příloze č. 5 zadávací dokumentace. 5. Další požadavky zadavatele Vzhledem ke skutečnosti, že realizace veřejné zakázky bude probíhat za provozu úřadu, je dodavatel povinen dodržovat následující: dodavatel nesmí žádným způsobem narušit chod úřadu, je povinen zejména: - zajistit bezpečný průchod zaměstnanců a klientů ÚP i zaměstnanců a zákazníků přilehlého obchodu - v průběhu stavebních prací zajistit provádění úklidových prací, budou přijímána opatření nezbytná pro zabránění šíření prachu a hluku. 7

8 6. Požadavek na informaci o subdodavatelích V případě, že část zakázky bude plněna formou subdodávky (prostřednictvím třetí osoby), musí uchazeč ve své nabídce uvést, jakou část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám, a které osoby to budou. Učiní tak prohlášením, k němuž využije přílohu č. 6 zadávací dokumentace, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením % podílu na veřejné zakázce. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze se souhlasem zadavatele. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. 7. Obchodní a platební podmínky Obchodní podmínky Obchodní podmínky zadavatel zpracoval ve formě vzorové smlouvy na plnění této veřejné zakázky smlouva o dílo. Zadavatel požaduje, aby uchazeči obchodní podmínky obligatorně v plném rozsahu akceptovali a po doplnění je použili jako návrh smlouvy o dílo, který předloží jako součást své nabídky včetně podrobného harmonogramu prací (po týdnech). Požadovaná délka záruční doby je stanovená minimálně 60 měsíců na stavební část a 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Závazné platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzoru smlouvy o dílo - viz příloha č. 7 zadávací dokumentace. 8. Požadavky na zpracování nabídkové ceny Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH, a celkovou částku s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 7 zadávací dokumentace), v krycím listu nabídky (příloha č. 3 zadávací dokumentace). Nabídková cena bude členěna dle platných účetních předpisů na stavební část a stroje a zařízení. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. 8

9 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné překročit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít předem odsouhlasený písemný dodatek ke smlouvě. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v této zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo (např. včetně všech revizí). Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti. Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, až do skutečného skončení díla, náklady na přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 9. Požadavky na zpracování nabídky Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené a proti neoprávněné manipulaci zabezpečené obálce označené textem Neotevírat a názvem veřejné zakázky: ÚP ČR Čáslav stavební úpravy pro SSP Na přední straně obálky bude uveden název a sídlo uchazeče. Nabídku podá uchazeč v jednom písemném vyhotovení v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky. Nabídka, veškeré přílohy a prohlášení budou podepsány osobou oprávněnou tyto úkony činit podle právních předpisů (statutárním orgánem) nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu, plná moc pak musí být součástí nabídky v prosté kopii. Nedílnou součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo viz příloha č. 7 ZD. Tento vzor je závazný, v případě, že uchazeč návrh smlouvy pozmění nebo jinak upraví text mimo doplnění požadovaných údajů, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Uchazeč doplní do návrhu smlouvy o dílo identifikační a kontaktní údaje v požadovaném rozsahu a další údaje stanovené zadavatelem (údaje v textu vyznačené... ). K návrhu smlouvy o dílo uchazeč přiloží podrobný harmonogram prací (po týdnech), který bude nedílnou součástí této smlouvy. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, přičemž toto oprávnění musí vyplývat z nabídky. Pokud návrh smlouvy nebude řádně podepsán, bude nabídka považována za neúplnou. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky. Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, bude svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy. 9

10 Členění nabídky: Nabídka musí obsahovat: 1. Vyplněný krycí list příloha č. 3 ZD 2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů- ČP - příloha č. 4 ZD 3. Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů výpis z OR, živnostenský list 4. Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů seznam osob včetně kopie autorizace; seznam stavebních prací - ČP viz příloha č. 5 ZD 5. Seznam subdodavatelů viz příloha č. 6 ZD 6. Návrh smlouvy o dílo viz příloha č. 7 ZD 7. Oceněný položkový rozpočet 10. Poskytování dodatečných informací Uchazeč je oprávněn požadovat od zadavatele dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost o poskytnutí dodatečných informací musí být zadavateli doručena písemně nebo em nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě výše uvedené žádosti zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Technická a projektová dokumentace je k dispozici na a u ředitele KoP ÚP Kutná Hora Ing. Václava Kaše tel , 11. Podání nabídky lhůta, místo, způsob Výzva včetně příloh je uveřejněna na webových stránkách ÚP ČR Uchazeč může podat pouze jednu nabídku a to k celému rozsahu veřejné zakázky. Nabídky je možné podávat ve lhůtě do do 8.30 hod., tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky. Nabídky je možné podat osobně na sekretariátě Úřadu práce ČR, kontaktním pracovišti Kutná Hora, Benešova 70/ Kutná Hora I.NP v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8:00 hodin do 17:00 hodin, v ostatní dny v době od 8:00 hodin do 13:00 hodin či poštou na adresu zadavatele: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Kutná Hora Benešova 70, Kutná Hora. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány. 10

11 12. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hod. v budově ÚP, Benešova 70, Kutná Hora. Otvírání obálek bude neveřejné, proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů. 13. Hodnotící kritéria Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. 14. Hodnocení nabídek Hodnocení nabídek provede zadavatelem ustavená komise. O přidělení zakázky rozhodne zadavatel, své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídka byla hodnocena. Nesplnění podmínek zadávacího řízení má za následek vyřazení nabídky uchazeče z hodnocení. 15. Jiné podmínky zadavatele Pokud se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít. Zadavatel není povinen sdělovat důvody takového rozhodnutí. Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit do doby uzavření smlouvy o dílo. V Kutné Hoře dne Ing. Václav Kaše ředitel kontaktního pracoviště Kutná Hora krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami Přílohy 1/ Slepý položkový rozpočet 2/ Výkresy z projektové dokumentace 3/Krycí list nabídky 4/ČP o splnění základních kvalifikačních předpokladů 5/ ČP o referencích 6/ Seznam subdodavatelů 7/ Návrh smlouvy o dílo 11

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Výzva k podání nabídky. Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách. Výzva k podání nabídky Název zakázky Výměna zdroje vytápění v budově školy, školky a úřadu, čp. 126 Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce není zadávána dle zákona o veřejných zakázkách.

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd.

c.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu Příjezd Bude zachován stávající příjezd. Zakázka č. 13003 Rekonstrukce pavilonu MVD2, Základní škola Pelechovská, Železný Brod Dokumentace ke stavebnímu řízení PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné podmínky Veškeré materiály a výrobky

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace.

Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace. PŘEDMĚT A ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKY A) PŘEDMĚT ZAKÁZKY Oprava elektroinstalace budovy Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, dle přiložené projektové dokumentace. 1. Předmět

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova 1, Šumperk odizolování zdiva a podlahy Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 78527/2015 Naše sp. zn.: 78527/2015 MJP/LESA *MUSPX01IZC59* Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Lautnerova

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM ! INFORMAČNÍ MEMORANDUM VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY Stavební úpravy objektu čp. 62 Klokočná - II.etapa ( REKONSTRUKCE ) V Klokočné dne 1.6.2016 OBSAH:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava tepelných izolací,

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,úprava kotelny ZŠ Zlonice II. podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Psychiatrická léčebna Bílá Voda, CHLAZENÝ SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: PL Bílá Voda Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dokončovací

Více

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 SEZNAM PŘÍLOH : -Technická zpráva ZTI pro všechny etapy + fotodokumentace -Výkaz výměr školní družina -Výkaz výměr

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení Užší řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 7 odst.3) a dle 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky malého rozsahu: PD- Plynofikace jednotlivých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Adresát adresa PSČ město Datum: Evidenční číslo: Číslo jednací: xx.xx.20xx VZ-128/2012 č.j.xxxxxx-

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Zlatnická ul. 186 č. tel.: 476 118 195/č. fax: 476 118 243 Email: zs5most@volny.cz www.zschanov.cz IČO 49872265 Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace Most, 13. 5. 2016 Veřejná zakázka

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

rozestavěného bytového domu, který je součástí pozemku p.č. 6/6, katastrální území Pitkovice, obec Praha

rozestavěného bytového domu, který je součástí pozemku p.č. 6/6, katastrální území Pitkovice, obec Praha CENTRAL GROUP Nové Pitkovice II. a.s. se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 IČ: 24248487 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18355 zastoupena: CENTRAL GROUP

Více

Projektová dokumentace - technická zpráva

Projektová dokumentace - technická zpráva Příloha č. 4 Výzvy zájemcům k podání nabídky Projektová dokumentace - technická zpráva Zakázka : Rekonstrukce kompresorové stanice vč. 2 ks sušiček Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-018-14 ze dne 19.8.2014 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem "Stavební opravy sociálních zařízení

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ

Více

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

veřejný dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení v 5. NP objektu Písková 830/25 I. Identifikační údaje zadavatele

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Standardy provedení DOMU

Standardy provedení DOMU Standardy provedení DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo - svislé konstrukce nenosné cihelné zdivo, SDK konstrukce - stropní konstrukce železobetonová / dřevěná trámová s

Více

V Hradci Králové dne 11.07.2012. Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy

V Hradci Králové dne 11.07.2012. Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy V Hradci Králové dne 11.07.2012 Veřejná zakázka č. 1220 výzva k předložení nabídky Název zakázky: V Lipkách 692 - GO střechy Zadavatel zakázky: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace

Více

Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky.

Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky. Příloha č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Požadavky zadavatele na obchodní a technické podmínky. Zadavatel požaduje předložení návrhu smlouvy v nabídce. A) Obchodní podmínky a oprávnění k podpisu: a) níže uvedené

Více

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PASEKA I.ETAPA

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PASEKA I.ETAPA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU, REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PASEKA I.ETAPA Zadávací podmínky 1. Identifikační údaje zadavatele Název

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více