PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik"

Transkript

1 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015

2 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období ( ) probíhlo zprcování plánu dílčího povodí Berounky ve třech etpách: I. etp příprvné práce zhrnující zejmén sestvení čsového plánu progrmu prcí pro zprcování plánů povodí plánů pro zvládání povodňových rizik jeho publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do , nlýzu všeobecných vodohospodářských chrkteristik dílčího povodí Berounky, zhodnocení dopdů lidské činnosti n stv povrchových podzemních vod, ekonomickou nlýzu užívání vody n jejich zákldě sestvení předběžného přehledu význmných problémů nkládání s vodmi zjištěných v dílčím povodí, včetně určení silně ovlivněných vodních útvrů určení zvláštních cílů ochrny jejich publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do II. etp návrh Plánu dílčího povodí Berounky jeho publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu od Návrh Plánu dílčího povodí Berounky byl zprcován podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí plánech pro zvládání povodňových rizik v první polovině roku 2013 byl stndrdním způsobem zveřejněn zpřístupněn uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do Vypořádání podných připomínek je předmětem této zprávy. III. etp Plán dílčího povodí Berounky, uprvený n zákldě vypořádání připomínek veřejnosti, musí být schválen v termínu do Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Berounky bylo umístěno n webových stránkách Ministerstv Zemědělství, státního podniku Povodí Vltvy úředních deskách místně příslušných krjských úřdů. N podporu připomínkového procesu byly n krjských úřdech orgnizovány semináře pro odbornou i širokou veřejnost, kde byly předstveny kromě návrhu Plánu dílčího povodí Berounky i návrh Národního plánu povodí Lbe návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik Lbe. Krjské semináře proběhly v následujících termínech: Krlovrský krj Středočeský krj Hlvní město Prh Plzeňský krj Evidence připomínek struktur připomínkujících subjektů Kždá došlá připomínk byl optřen číslem jedncím příjemce, z lomítkem potom pořdovým číslem, podné v rámci jednoho dopisu. Pokud posloupnost pořdových čísel netvoří posloupnou řdu, týkjí se osttní jiných dokumentů. Připomínky byly evidovány n centrálním úložišti (Google Disk), které umožňovlo koordinci jejich vypořádání n úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik dokumentce SEA. Připomínky, které byly podány po termínu, nebudou v Plánu dílčího povodí Berounky zohledněny. V následující tbulce grfu je uveden počet připomínek podle typu subjektů:

3 Ministerstv Obce Krje Správci VT Vodárenské společnosti A Sdružení hnutí Fyzické osoby Osttní Ministerstv Obce 64 Krje Správci VT Vodárenské společnosti 13 1 A 13 Sdružení hnutí Fyzické osoby 53 Osttní 3. Vypořádání připomínek K návrhu plánu dílčího povodí Berounky bylo podáno celkem 250 připomínek, z nichž bylo 185 kceptováno do plánu dílčího povodí zprcováno, 19 připomínek nebylo zprcováno 46 připomínek bylo odmítnuto. Připomínky nebyly zprcovány v přípdě, že se netýkly přímo plánu dílčího povodí Berounky byly vypořádány v jiném dokumentu, nebo byly obecného chrkteru, pro plány irelevntního. Konkrétně se jednlo o návrhy n vybudování vodovodů (tento typ optření nepřispívá ke zlepšení stvu vodních útvrů, le měl by být řešen Plánem rozvoje vodovodů knlizcí), návrhy n změny legisltivy návrhy, které bylo možno pouze vzít n vědomí. Vypořádání připomínek je ptrné z tbulky v příloze 1, která má následující strukturu: Dtum dtum odeslání Odesíltel č.j. příjemce Obsh Kpitol plánu rozlišení, zd se optření týká/netýká protipovodňové ochrny č.j. odesíltele Vypořádání zprcováno, nezprcováno, odmítnuto Komentář připomínk se týká Národního plánu Lbe - připomínk se týká Plánu dílčího povodí Berounky - připomínk se týká dokumentce SEA pro Národní plán Lbe - připomínk se týká Plánu pro zvládání povodňových rizik Lbe - připomínk se týká dokumentce SEA pro Plán pro zvládání povodňových rizik Lbe

4 ČEVAK.s /2015-PVL/96 Úprv investičních nákldů optření výstvb rekonstrukce knlizcí ČOV v obcích od 500 do 2000 EO _0165_J ČEVAK.s /2015-PVL/97 Úprv investičních nákldů optření zjištění přiměřeného čištění v obcích _0285_J ČEVAK.s /2015-PVL/98 Úprv investičních nákldů optření výstvb rekonstrukce knlizcí ČOV v obcích od 500 do 2000 EO _ ČEVAK.s /2015-PVL/99 Úprv investičních nákldů optření zjištění přiměřeného čištění v obcích _0420 optření optření PPO O zprcováno LO kompletně přeprcován - nákldy z celé DP optření optření PPO O zprcováno optření optření PPO O zprcováno LO kompletně přeprcován - nákldy z celé DP optření optření PPO O zprcováno ČEVAK.s /2015-PVL/100 Úprv investičních nákldů optření omezení obshu fosforu _0420 optření optření PPO O odmítnuto Irelevntní - optření tohoto typu není v tomto VÚ nvrhováno Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Protipovodňová ochrn obce Hlže - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí z důvodu, že správce VT vyhodnotil loklitu pro výstvbu poldru jko nevhodnou s ohledem n mlou potenciální reteni, optření typu "suchá nádrž" se pro ochrnu obce jeví jko neúčinné optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Pekelský potok - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí z důvodu, že se jedná o přirozený VT v lesním komplexu, bez úprvy vodních děl. N předmětném toku se nencházejí žádná sídl Lesy ČR 24997/2015-PVL/ PPO měst Strý Plzenec - správcem VT Tymákovský p. Lhůtecký p. jsou LČR, s.p. nikoliv PVL, Budou provedeny pouze práce n kci HB Sdlec ř. km. 0,7-1,18 řešeno v LO (HB Sedlec). Akce n Lhůteckém potoce nebudou relizovány, v dné loklitě nejsou vhodné profily pro přehrážky Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Revitlizce Kublovského potok u Kublov - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí, revitlizce je plánovná v úseku přírodě blízké úprvy (kmenné záhozy, tůně, skluzy). N toku se ncházejí stvby v mjetku LČR, s.p. plnící účel odvodňování zemědělských pozemků Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Revitlizce Chumvy Zátor - Neumětely revitlizce Šiberny - LČR,.s. nesouhlsí s touto kcí, revitlizce je plánovná v úseku přírodě blízké úprvy (kmenné záhozy, tůně, skluzy). N toku se ncházejí stvby v mjetku LČR, s.p., v intrvilánu obce Hostomice Rdouš plní funkci PPO. Stvby ndále plní účel odvodňování zemědělských pozemků Lesy ČR 24997/2015-PVL/ PPO Spálené Poříčí - LČR, s.p., je správcem bezejmenného toku od Struhřov nesouhlsí, protože po větší část roku je koryto úplně vyschlé Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Renturce Bzovského p. - LČR, s.p.,nesouhlsí - v uvedeném úseku je stvb (přírodě blízké optření - kmenné stupně zídky) ve vlstnictví LČR, s.p. Stvb plní funkci stbilizci koryt toku snížení podélného sklon toku Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Renturce dolního úseku Kublovského p. - LČR, s.p.,nesouhlsí - v uvedeném úseku je stvb (přírodě blízké optření - kmenné stupně, prhy zídky) ve vlstnictví LČR, s.p. Stvb plní funkci stbilizci koryt toku snížení podélného sklon toku optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno LO uprven optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno Ing. Jiří Kořínek, Slepá 303/1, Plzeň RNDr. Miroslv Rolko, vedoucí odboru ŽP Tchov 25106/2015-PVL Zřzení optření - zprostupnění migrční překážky - Klbv - ř.km. 2,269 optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL PPO v OsVPR - Tchov optření optření PPO zprcováno DOsVPR 1

5 Lesy ČR 29848/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření PPO Kbelnský potok včetně přítoků - PPO obcí Kbelny, Rochlov, Bltnice Nýřny. Relizce podmíněn nvzujícími optřeními ze strny obcí optření optření PPO zprcováno Doplnění připomínek obdržených dopisem 24997/2015-PVL, nový LO Obec Hlohová 28724/2015-PVL Návrh n zřzení optření Hlohová - knlizce ČOV - I. II. Etp stvb optření optření mimo PPO 27 zprcováno nový LO Obec Hlohovice 28168/2015-PVL rozšíření rybník v části Mostiště, odbhnění, oprv technických prvků revitlizce toku nd rybníkem s cílem retence vody v krjině revitlizce prostřední údolní nivy vodoteče Město Třemošná 29560/2015-PVL Návrh n zřzení optření ke snížení nepříznivých účinků povodní - PPO k ochrně měst Třemošná - 5 retenčních nádrží v povodí vodního toku Třemošná - jsou zkresleny v územním plánu Třemošné optření optření mimo PPO 52/2015 zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/1 Hromnice - Výstvb rozšíření knlizce optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/2 Revitlizce rybník v obci Hromnice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/3 Vybudování poldrů (PPO) v obci Hromnici jejich částí optření optření PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/1 Němčice - oprv MVN revitlizce VT optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/2 Jeníkovice - oprv MVN optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/3 Meclov Březinky - obnov části původního toku výstvb tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Skšov 30397/2015-PVL odknlizování číštění odpdních vod - vegetční ČOV II. Generce 300 EO 109,2 m knlizce optření optření mimo PPO 86/2015 zprcováno nový LO Král miroslv centrum.cz) Král miroslv centrum.cz) Město Plsy - stvební technik Petr Kovářík 31501/2015-PVL/1 zřzení optření n obnovu průtočného rybník n Hrdeckém potoce optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/2 zřzení optření n revitlizci stávjící vodní plochy optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL Návrh n zřzení optření Dostvb knlizce v Plsích optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Město Všeruby 31852/2015-PVL Návrh n zřzení optření ke zlepšení nkládání s vodmi - modernizce přestvb ČOV Všeruby Obec Trnová 31853/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Obnov rybník zvýšení biodiverzity posílení retence Obec Trnová 31853/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Změn zásobování pitnou vodou obce npojením n vrty s úprvnou vody n veřejný vodovod Obec Trnová 31853/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření vybudování sítě vrovného vyrozumívcího systému n toku Bělá optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK optření optření PPO zprcováno nový LO

6 Obec Trnová 31853/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Revitlizce úprv dn břehů Víseckého rybník optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Trnová 31853/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Vybudování vodovodního řdu v části obce "Rybník" optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Obec Trnová 31853/2015-PVL/6 Návrh n zřzení optření Úprv toku říčky Bělá v obci optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření obnov náhonu Ždnov - Drženov výstvb MVN optření optření PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce VT (ID ) včetně výstvby tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce loklity Dobrá vod optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce MVN PBP od Veškerého r. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Výstvb rekonstrukce ČOV Drženov optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Libor Stehlík 31845/2015-PVL Návrh n zřzení optření Retenční nádrž v k.ú. Hvožďny u Úněšov optření optření PPO zprcováno nový LO tel: ) Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká protipovodňová optření n vodním toku Klbv v obci Kmenný Újezd optření optření PPO zprcováno DOsVPR Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká protipovodňová optření n vodním toku Pekelský potok v obci Kmenný Újezd Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření revitlizce vodního toku Pekelský potok v ř.km 0,8-1, Město Touškov 31848/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Protipovodňové optření k ochrně Měst Touškov - vybudování zemní hrázky v Mlýnské ulici Město Touškov 31848/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření rekonstrukce knlizce - nekpcitní stok nízkého sklonu způsobuje ztápění objektů v ulici Sportovním Polní dlších přilehlých ulic Město Touškov 31848/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Revitlizce odvodňovcího příkopu p.p.č v k.ú. Město Touškov - optření proti zplvování přilehlých zhrd v přípdě prudkých dešťů povodní Město Touškov 31848/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Revitlizce ČOV komplexní obnov technologií, vyšší efektivit zřízení monitorování, ekologické spekty obec Nevřeň 31847/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - Povodňový prk obec Nevřeň 31847/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - vybudování protierozních průlehů suchého poldru nd obcí Nevřeň obec Nevřeň 31847/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - Výstvb tůně - podpor biologické rozmnitosti biodiverzity v krjině optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

7 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Zlepšení kvlity vody v toku Třemošná - čištění odpdních vod z jednotné knlizce spojené s revitlizcí části údolní nivy řeky Třemošná Město Hostouň 31323/2015-PVL Návrh n zřzení optření Zpomlení odtoku části přívlových vod z prvostr. bezejmenného přítoku ID Obec Pocinovice 32253/2015-PVL Připomínk k návrhu OOP NPP Lbe - zřzení Vodovodu, knlizce ČOV Pocinovice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO 446/15 zprcováno nový LO optření optření mimo PPO 224/2015 zprcováno nový LO KÚ Středočeského krje 31628/2015-PVL Návrh n zřzení optření DOsVPR - Anlýz odtokových poměrů povodí vodního toku Berounky optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/1 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Rekonstrukce Pdrťských rybníků optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/2 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN pod Pdrťskými rybníky optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/3 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Mlá Amerik optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/4 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Velká Amerik optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/5 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/6 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Výstvb hráze objektů n Ejpovickém potoce optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/7 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Třítrubecká 1 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/8 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Sn Třítrubecká 2 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/9 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Reserv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/10 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Ledný optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/11 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Skořice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 4

8 32228/2015/12 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Mirošov optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/13 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Kocnd optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/14 SN Mýto optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/15 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN N Hmru optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/16 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Svojkovice 1 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/17 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Svojkovice 2 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/18 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Volduchy optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/19 Návrh n zřzení optření Opevnění PB Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/20 Návrh n zřzení optření Opevnění LB Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/21 Návrh n zřzení optření Uprv LB koryt Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/22 Návrh n zřzení optření Protipovodňová zeď - LB - Klbv Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/23 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění koryt toku Klbvy - Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/24 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění koryt toku Klbvy nvýšení LB - Dobřív 32228/2015/25 Návrh n zřzení optření Rekonstrukce jezu stvidl náhonu Klbv - Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR optření optření PPO zprcováno DOsVPR 5

9 32228/2015/26 Návrh n zřzení optření Rekonstrukce mostku Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/27 Návrh n zřzení optření Vyrovnání nvýšení PB hráze Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/28 Návrh n zřzení optření Povodňový prk Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/29 Návrh n zřzení optření PBPO - Kmenný újezd - Klbv, Pekelský p. optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/30 Návrh n zřzení optření Klbv - Rokycny - zkpcitnění koryt optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/31 Návrh n zřzení optření PPO měst Rokycny - doplnění - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/32 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká úprv PB území Klbv - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/33 Návrh n zřzení optření Odtěžení sesuvu snce nátrže Klbv - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/34 Návrh n zřzení optření Opevnění PLB Klbvy - Dýšin optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/35 Návrh n zřzení optření Snce sesuvu Klbv - Dýšin optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/36 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - ELIS-PLAST - Chrást optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/37 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - intrvilán - Chrást optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/38 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - Kouřim optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/39 Návrh n zřzení optření Návrh n zřzení optření Dobřív - Odvedení extrvilánových vod optření optření PPO zprcováno nový LO

10 32228/2015/40 Návrh n zřzení optření Klbv - Úprv bezejmenného toku ID VT optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/41 Návrh n zřzení optření Ejpovice - Úprv Ejpovického potok optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/42 Návrh n zřzení optření Ejpovice - zkpcitnění Ejpovického potok optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/43 Návrh n zřzení optření Ejpovice - SN Ejpovice optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/44 Návrh n zřzení optření Ejpovice - retenční nádrž - Ejpovický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/45 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění mostku Skořice - Skořický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/46 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění Skořického příkosického p. - Mirošov optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/47 Návrh n zřzení optření Mirošov - Svedení extrvilánových vod - jižní část měst - Příkosický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/48 Návrh n zřzení optření Cheznovice - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/49 Návrh n zřzení optření Mýto - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/50 Návrh n zřzení optření Mýto - retenční nádrž - Mýtský p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/51 Návrh n zřzení optření Holoubkov - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/52 Návrh n zřzení optření Holoubkov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu - Hmerský rybník optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/53 Návrh n zřzení optření Svojkovice - úprv Hůreckého p. optření optření PPO zprcováno nový LO

11 32228/2015/54 Návrh n zřzení optření Svojkovice - revitlizce Holoubkovského p. optření optření mimo PPO zprcováno LO /2015/55 Návrh n zřzení optření Litohlvy - odvádění strážkových vod optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/56 Návrh n zřzení optření Litohlvy - protierozní optření optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/57 Návrh n zřzení optření Litohlvy - revitlizce Voldušského p. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Veoli - Vodárn Plzeň.s /2015-PVL/1 kp VI zvýšení monitoringu kvlity vody ve vodním toku Úhlv ve vzthu k bodovým znečišťovtelům optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B Veoli - Vodárn Plzeň.s Veoli - Vodárn Plzeň.s Veoli - Vodárn Plzeň.s /2015-PVL/ /2015-PVL/ /2015-PVL/4 kp VI nvrhnout konkrétní optření - typ A - upltněná n ploše zdroje znečištění ve vzthu k omezování používání pesticidů n zemědělsky využívných půdách kp VI vzhledem k tomu, že je Rdbuz uvžovn jko hvrijní zdroj vody pro vodárnu Plzeň, doporučujeme přijmout konkrétní optení pro omezení vnosu znečištění (bodové plošné) kp VI přehodnocení optření BE Omezování negtivních vlivů pesticidů n povrchové podzemní vody z typu B n A optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto LO BE v 1. plánovcím cyklu, v 2.plánovcím cyklu přehodnoceno Obec Bdeněves 32074/2015-PVL PPO Bdeněves - doplnění mobilních hrzení hrázemi či retenční nádrží optření optření PPO zprcováno nový LO Bohumil Mch 32064/2015-PVL Návrh n zřzení optření Skelná Huť - zlepšení retenčních schopností krjiny n k.č optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Úprv toku Ršelinný potok - regulce toku s odkrytí ztrubněné části v reálu Léčebných lázní Kynžvrt optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Vrovný informční systém obyvtelstv v obci Drmoul optření optření PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Vybudování záchytné nádrže - loklit ulice K Cechu PPO Drmoul optření optření PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Rybník "Ptáček" (v obci Tři Sekery) - zpevnění břehu - odbhnění úprv dn optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Trstěnice - odbhnění rybníku n návsi optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/6 Návrh n zřzení optření Úprv ČOV Trstěnice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/7 Návrh n zřzení optření Výstvb ČOV Horní Ves optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

12 Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/8 Návrh n zřzení optření Přivděč pitné vody pro obec Horní Ves optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Colloredo-Mnnsfeld spol.s r.o /2015-PVL/1 Veškeré záměry týkjící se mjetku FO Ing. Jerome Colloredo-Mnnsfeld či společnosti Colloredo-Mnnsfeld spol. s r.o. nebo by se mohli dotknout či nějkým způsobem ovlivnit jejich práv v souvislosti s hospodřením n jejich mjetcích, je nutno předem konzultovt podmínit souhlsem vlstník/nájemce. Záshy do vodních toků ve těchto loklitách nesmí nrušit čio omezit hospodářskou rybochovnou funkci rybník z hledisk jejich běžného hospodření. Kvlit vypouštěné vody z uvžovných záměrů (ČOV...) musí korespondovt s kvlitou vodního toku (týká se optření , , , , , BE200084, formální optření mimo PPO nezprcováno bez optření Colloredo-Mnnsfeld spol.s r.o /2015-PVL/2 Zásdní nesouhls s optřením CZE zásdně nesouhlsí s obecným oznčováním rybářského hospodření n rybnících jko negtivního fktoru ovlivňujícího jkost povrchových vod. Při dodržování zásd rybničního hospodření nedochází ke zhoršování kvlity vody. formální více kpitol nezprcováno řešeno v rmci NPP Město Přeštice 32573/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Poldr Přeštice 1 - loklit Pod sldovnou optření optření mimo PPO PR-KS- KRR/16269/ Město Přeštice 32573/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Poldr Přeštice 2 - loklit Šeříky optření optření mimo PPO PR-KS- KRR/16269/2015 zprcováno zprcováno Obec Všekry 32382/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření oprv návesních rybníčků - p.č. 38 KN, p.č. 18 KN optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Všekry 32382/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření obnov vodní plochy v prmenné části bezejmenného přítoku Chuchly - p.č. 813/1 KN, p.č. 18 KN Obec Všekry 32382/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření výstvb nové MVN n prcele 567/1 KN - neprůtočná MVN Obec Všekry 32382/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření revitlizce bezejmenného přítoku Chuchly v úseku od obnovovné nádrže v prmenné části - po křížení se silnicí Všekry - Čečovice CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/22 Poždujeme, by byly důsledně zprcovány stávjící legisltivní poždvky zejmén - 5 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb. v pltném znění, poždvky uvedené v Koncepci řešení problemtiky ochrny před povodněmi v ČR s využitím technických přírodě blízkých optření (usnesení vlády dze dne č. 799), poždvky uvedené v Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstv zemědělství do r schválené usnesením vlády dne č. 927, optření uvedená v závěrečné souhrnné zprávě Vyhodnocení povodně v červnu 2013 (usnesení vlády ze dne č. 570) optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO systémová více kpitol zprcováno CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/23 kp. Úvod - zákldní pojmy doporučujeme doplnit uvést definici srážkových vod dle zákon č. 183/2006 Sb. v pltném znění npř. do podkpitoly Dlší důležité pojmy CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/24 kp. Užívání vod dopdy lidské činnosti n stv vod - poždujeme doplnit že bodovými zdroji jsou nejen bodové zdroje znečištění uvedené v rámci VH bilnce, le i výusti dešťových oddělovčů, výusti oddílných dešťových knlizcí, výusti systémů odvádějící srážkové vody z pozemních komunikcí formální Úvod zprcováno formální Užívání vod dopdy lidské činnosti n stv vod zprcováno 9

13 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/25 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu rozvoje obnovy vodohospodářské infrstruktury" - pod bod "Zvyšovt počet obyvtel připojených n knlizci pro veřejnou potřebu" nlogicky k zásobování vodou v mlých obcích poždujeme doplnit bod v následujícím znění - "V přípdě, že není z technických ni ekonomických důvodů možné npokení n knlizci pro veřejnou potřebu ukončenou centrální ČOV, bude zjištěn podpor decentrálního, tzn. individuálního nkládání s odpdními vodmi v souldu s pltnými právními předpisy" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/26 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu rozvoje obnovy vodohospodářské infrstruktury" - poždujeme doplnit bod v následujícím znění - "Snižovt negtivní vlivy systémů odvodnění z deště, tzn. snižovt vnos znečištění z dešťových oddělovčů n jednotlivých knlizčních systémechi z výustí oddílných dešťových knlizcí" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/27 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu zlepšování kvlity zbezpečenosti vodohospodářských stveb" - upozorňujeme poždujeme zohlednit že znění 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb. v pltném znění je v přímém rozporu s principem "znečišťovtel pltí" bez jeho zrušení nelze dosáhnout korektních vzthů mezi poskytovteli odběrteli VH služeb formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/28 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu upltňování principu návrtnosti nákldů VH služeb " - upozorňujeme poždujeme zohlednit že zcel v přímém rozporu s principem "znečišťovtel pltí" "uživtel pltí" není zohledněn problemtik dešťových ddělovčů oddílných dešťových knlizcí formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/29 kp. IV.1.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů ochrnu ekologické stbility poždujeme, by uvedený bod b) byl uprven následovně - "b) obnov vodního režimu krjiny zlepšování přirozené retenční schopnosti krjiny cvč. Urbnizovných území" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/30 kp. V poždujeme n konec odrážky "příprvná optření" doplnit "důsledné dodržování principů hospodření se srážkovou vodou v urbnizovných územích i u liniových stveb v souldu s 5 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb. v pltném znění dlšími právními předpisy i v souldu s TNV ČSN CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/31 kp. VI upozorňujeme n skutečnost, že čkoliv dochází k vnosu znečištění do VÚ z dešťových oddělovčů i výustí oddílných dešťových knlizcí, není zde důsledně plikován princip "znečišťovtel pltí". Odbobně je porušován s ohledem n znění 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb., vterý výslovně definuje výjimky ze zpopltnění srážkových vod odváděných veřejnou knlizcí. poždujeme zprcovt nvrhnout optření formální PPO zprcováno optření optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/32 kp. VI poždujeme doplnit optření týkjící se decentrálního řešení odpdních vod v loklitách, kde npojení n veřejnou knlizci není technicky ni ekonomicky vhodným řešením optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/33 kp. VI poždujeme doplnit optření týkjící se snižování množství srážkových vod odváděných stokovými systémy z urbnizovných území optření optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou 10

14 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/34 kp. VI LO CZE poždujeme doplnit prmetry, resp. kritéri tk, by bylo zřejmé v jkém přípdě je technicky i ekonomicky výhodnější preferovt individuální systém čištění odpdních vod z mlých obcí kdy preferovt centrální systém CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/35 kp. VI nvrhujeme doplnit optření - Podpor retenční infiltrční schopnosti půd, omezení povrchového odtoku jeho přeměn n podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků nejen v krjině, le důsledně tké v urbnizovných povodích, ve stávjící i nově vzniklé zástvbě CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/36 kp. VI poždujeme změnu znění bodu Ochrn před ohrožením "Nkládání se srážkovými vodmi - technická optření k omezení zplvení povrchovou vodou v typicky městském prostředí ". Znění je v přímém rozporu s principy hospodření se srážkovou vodou. Poždujeme bod přeformulovt tk, by vskování zdržení vody byly oznčeny jko primární optření k omezení zplvení povrchovou vodou CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/37 kp. VI poždujeme doplnění bodu v podkpitole "Vzb n význmné problémy nkládání s vodmi" následovně: "snížená retenční schopnost v krjině i v urbnizovných územích" CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/38 kp. VII.5. - upozorňujeme n nepřesnost týkjící se stočného, resp. popltků z vypouštění srážkových vod do veřejné knlizce 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb. osovobozuje určitý druh producentů srážkových vod od pltby stošného z produkovné srážkové vody tím je porušen princip "znečišťovtel pltí". Poždujeme zprcovt návrh n zrušení této výjimky CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/39 kp. VIII.5. uvést chybějící dt zejmén o funkci dešťových oddělovčů oddílných dešťových knlizcí nvrhnout v rámci konkrétních optření jejich pořízení evidenci MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/9 Poždujeme, by výběr prioritních optření byl v souldu se seznmem optření v PDP MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/10 Poždujeme, by odhd stvu byl v PDP v souldu s NPP. Návrh výjimek v PDP bude převzt z NPP MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/11 LO Průzkumný monitoring má z úkol zjistit příčinu nedosžení dobrého stvu. Nvrhuje se zejmén tm, kde se předpokládá zjištění bodového zdroje jkožto hlvního vlivu (vypouštění SEZ, důlní vody) nebo jeho vyloučení (depozice, zemědělství, pozdí). V příloze musí být uveden seznm VÚ k nim jednotlivě výčet ukztelů, n které se bude monitoring plikovt. List musí obshovt odhd nákldů n jeho pořízení MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/12 LO Přirozené pozdí je zrušen, těžké kovy je potřeb zhrnout do LO Průzkumný monitoring Obec Trhnov 32589/2015-PVL Návrh n zřzení optření Obnov MVN n pozemcích 616/3, 616/2, 616/5 k.ú. Trhnov, zároveň je záměr n nvzujících pozemcích vybudovt tůně PVL /2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření - Rdbuz Holýšov - ř.km 47,79 vybudování rybího přechodu PVL /2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření - Rdbuz Srby - ř.km 74,55 vybudování rybího přechodu PVL /2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření - Střel Dolní Hrdiště - ř.km 3,596 vybudování rybího přechodu optření optření mimo PPO nezprcováno úroveň NPP formální optření mimo PPO nezprcováno úroveň NPP formální optření PPO zprcováno formální optření PPO zprcováno str. 34 bod B4 systémová ekonomická nlýz nezprcováno úroveň NPP systémová Doplňující údje nezprcováno úroveň NPP systémová více kpitol zprcováno systémová více kpitol zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

15 PVL /2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření - RVT + PPO Sedlišťský potok, Stré Sedliště optření optření PPO zprcováno nový LO Jn Neckář 32529/2015-PVL Obnov rybník s oprvou technických prvků vybudování tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Kostelec 32536/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmenného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit m VT Obec Kostelec 32536/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmenného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit Obec Kostelec 32536/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmonného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit Město Spálené Poříčí 32569/2015-PVL Návrh n zřzení optření Údolní niv toku Brdv - ID jeho bezejmonné provostrnné přítoky - Revitlizce vodních toků, relizce retnčních ploch (terénní úptvy), výstvb tůní MVN + obnov MVN Město Spálené Poříčí 32567/20185-PVL Návrh n zřzení optření Spálené Poříčí - Zámecká, úprv koryt vodního toku - zkpcitnění koryt vodního toku u reálu mteřské školy. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO Město Spálené Poříčí 32564/20185-PVL Návrh n zřzení optření Spálené Poříčí - protipovodňov systém optření optření PPO zprcováno nový LO Město Spálené Poříčí 32562/20185-PVL Návrh n zřzení optření Revitlizce vodního systému Vlkov - revitlizce prvostrnného přítoku Brdvy v k.ú. Vlkov doplnění systémů tůní Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Revitlizce (odbhnění) obecního rybníku, spojená s revitlizcí VT Třemošná - i PPO spekty Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Ledce U Plzně - výstvb nové splškové knlizce ČOV Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Výstvb kumulční nádrže pro pitnou vodu n vodovodním přivděči z obce Žilov do obce Ledce Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Npojení vodovodního řádu z obce Chotíkov přes obec Příšovi do stávjícího vodovodního řádu v Ledcích optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Výstvb vodní elektrárny pod obecním rybníkem optření optření mimo PPO odmítnuto ireventní - nepřispívá ke zlepšení stvu VÚ Obec Hrdec 32409/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Knlizce Hrdec u Stod III. etp optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Hrdec 32409/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Revitlizce Touškovského potok - revitlizce s protipovodňovými optřeními Obec Chotíkov 32418/2015-PVL Návrh n zřzení optření - optření proti sesouvání břehů Chotíkovského p., jeho revitlizci v obci zbudování tůní při smotném prmeni potok optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 Rozpor mezi NPP Lbe (V.1.5) PDP Berounky (VI.1.5) - citce 12 vodní zákon v PDP je v přímém rozporu se zněním zákon 254/2001Sb. 12 odst. 3 písm.) formální optření mimo PPO zprcováno 12

16 Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 PDP užívá pojem Renturce vodního toku - legisltiv tento pojem nezná, není jsný pregnntně popsný obsh pojmu. Popis uvedený n LO CZE v části VI.1.12 je v mnoh přípdech v přímém rozporu s vodním zákonem npř. 58 ochrn vodních děl, 59 povinnosti vlstníků vodních děl (udržovt vodní dílo v řádném stvu) + 5 odst.1 stnoví "Kždý, kdo nkládá s povrchovými nebo podzemními vodmi, je povinen dbát o jejich ochrnu... " formální optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 kp. VI.1.19 odstvec "Dlším důležitým cílem je stnovení hodnot minimálních zůsttkových průtoků v tocích, které vychází z potřeby zohlednit ekologická hledisk ochrnu ekosystémů bázných n vodu. Měření minimálního zůsttkového průtoku )" je v přímém rozporu s ust. 36 odst. 2 vodního zákon - Metodický pokyn MŽP 1998, částk 5 již není pltný, jeho používání odporuje zákonu, v nřizování kontinuálního měření MZP je nebezpečí, kdy vodoprávní úřdy budou nřizovt limnigrfy bez ohledu n nákldy místní situci optření optření mimo PPO zprcováno Vodárny knlizce Krlovy Vry,.s /2015-PVL Návrhy Plánů povodí nerespektují pltou legisltivu nrhují optření, které nerespektují Plán rozvoje vodovodů knlizcí, pltné limity pro vypouštění vyčištěných odpdních vod, velikostní ktegorie ČOV, dostupné technická řešení, technický stv stávjících zřízení i velikost obcí - npř. optření , , , optření optření mimo PPO nezprcováno Optření se vesměs týká zdrojů znečištění do 500 EU, kde limity nejsou legisltivně stnoveny. Stávjící stv brání dosžení dobrého stvu rovněž odporuje legisltivě. U řešení nvrženého v PRVKÚK nelze čekt, že bude relizováno do roku 2021 nebo 2027 (ekonomická udržitelnost). proto se nvrhuje toto náhrdní řešení Obec Příchovice 33012/2015-PVL Návrh n zřzení optření Protipovodňový retenční poldr v zátopovém území význmného vodního toku Úhlv v k.ú. obce optření optření PPO zprcováno nový LO Mriánskolázeňsko 33010/2015-PVL Návrh n zřzení optření Sekerské Chlupy - vybudování knlizční sítě optření optření mimo PPO zprcováno nový LO ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/1 Návrh n zřzení optření revitlizce renturce Rkovského p. Klbvy ve smyslu optření ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/2 Návrh n zřzení (mimo poldru Amerik) i možnost lterntivní soustvy poldrů n jednotlivých přítocích (Třítrubecký p., Reserv, Klbvy) v součsném Vojenském újezdu Brdy optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno stejný návrh Dobrovolného svzku obcí Horní Berounky (řádek ) ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/3 Návrh n zřzení optření ke zhodnocení vlivu intenzivního odvodnění lesních porostů v horním povodí řeky Klbvy (le i Litvky, Brdvy, td.) v součsném Vojenském újezdu Brdy n zrychlení povrchového odtoku ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/4 Nesouhls s LO Rokycny Klbv - zkpcitnění koryt - poždujeme do nově nvrhovných konkrétních optření znést pouze optření pro protipovodňovou ochrnu ve městě Rokycny n řece Klbvě bez odkzu n konkrétní projektovou dokumentci "KLABAVA-ROKYCANY - ZKAPACITNĚNÍ KORYTA" od f. Hydroprojekt CZ.s. optření optření PPO zprcováno optření optření PPO odmítnuto 13

17 Jroslv Bohumil Kubátovi 32641/2015-PVL DOsVPR Návrh n zřzení optření Obnov retenční nádrže Hrádek u Rokycn - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR Vodárny knlizce Krlovy Vry,.s /2015-PVL Návrhy Plánů povodí nerespektují pltou legisltivu nrhují optření, které nerespektují Plán rozvoje vodovodů knlizcí, pltné limity pro vypouštění vyčištěných odpdních vod, velikostní ktegorie ČOV, dostupné technická řešení, technický stv stávjících zřízení i velikost obcí optření optření mimo PPO nezprcováno Optření se vesměs týká zdrojů znečištění do 500 EU, kde limity nejsou legisltivně stnoveny. Stávjící stv brání dosžení dobrého stvu rovněž odporuje legisltivě. U řešení nvrženého v PRVKÚK nelze čekt, že bude relizováno do roku 2021 nebo 2027 (ekonomická udržitelnost). proto se nvrhuje toto náhrdní řešení VÚV T.G.M., v.v.i /2015-PVL/3 Návrh n vyřzení 3 nevýznmných kritických bodů - kp V. optření optření PPO zprcováno A ČR 32489/2015-PVL/22 Pekelský potok - podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B Od obce Veselá po soutok s Klbvou v Hrádku A ČR 32489/2015-PVL/23 Hůrecký potok - dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt LO B od mostu v obci Hůrky po most n silnici Hůrky-Holoubkov A ČR 32489/2015-PVL/24 Rkovský potok II. Etp - revitlizce LO B od mostku v Sokolské ul. ž po soutok s Klbvou, intrvilánová přírodě blízká revitlizce, PPO A ČR 32489/2015-PVL/25 Korntický potok - dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B Od dolního konce EVL ž po soutok s Úslvou mimo lesní úseky (většinou renturovné nebo přírodní) A ČR 32489/2015-PVL/26 Bílý potok u Nepomuk - podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B od obce Dožice po soutok s potokem Vísk, mimo lesní úseky (většinou renturovné nebo přírodní), v obci Liškov intrvilánová přírodě blízká revitlizce A ČR 32489/2015-PVL/30 Rdbuz I LO B ř.km 72,1-91,0 Od Polžic ž po levostrnný přítok Bystřického potok A ČR 32489/2015-PVL/31 Mešenský potok - v EVL - ochrn probíhjících renturčních procesů, podpor populcí ZCHD rk říčního, potřeb zlepšení morfologického stvu toku mimo zstvěná území zpomlení odtoků LO B Od Příkosického rybník ž k prmenům A ČR 32489/2015-PVL/32 Berounk-zprostupnění jezů - Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, elimince migrčních překážek v úseku EVL Berounk LO B ř.km 82,0-105,7 Úsek řeky Berounky od jezu u obce Zvíkovec při hrnici CHKO Křivoklátsko proti proudu ž k jezu Libštejnského mlýn pod obcí Robčice, v délce necelých 30 km. optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A nezprcováno kce probíhá zprcováno nový LO zprcováno nový LO zprcováno nový LO

18 A ČR 32489/2015-PVL/33 Brdv - elimince migrčních překážek v úseku EVL, podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, protipovodňová optření v zstvěném území se zlepšením morfologie koryt LO B ř.km. 0,0-20,3 celý tok - od prmene ve VVP Jince ž po soutok s Úslvou optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/34 Hdovk LO B ř.km 0,0-19,5 celý tok - od soutoku s Úterským potokem ž k prmenům A ČR 32489/2015-PVL/35 Klbv -zprostupnění jezu nd chtovou osdou v Dobřívě LO B Klbv nd osdou nd obcí Dobřív optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/37 Přešínský potok - podpor elimince migrčních překážek, podpor renturce, dílčí revitlizční optření - LO B od ústí do Úslvy ž po EVL Prmeniště Přešínského potok optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/38 Revitlizce Petrovického potok - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/39 Revitlizce Kolešovického potok - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/40 Revitlizce Lišnského potok - po soutok s Červeným potokem ř.km 9,5-17,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/41 Zprostupnění jezu Roztoky řkm 63,1 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/42 Revitlizce LP Vuznice pod Bělčí - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/43 Revitlizce PP Vuznice N Lubech - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/44 Revitlizce PP Vuznice pod Bělčí celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/45 Zprostupnění jezu Černošice, řkm 8,140 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/46 Revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 0,0-8,2 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/47 Studie protipovodňové ochrny v - celá délk optření optření PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/48 Revitlizce Rkovnického p. po Rkovník ř.km 21,0-36,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/49 Zprostupnění jezu Kočkův mlýn řkm 80,7 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/50 Zprostupnění jezu Šlovice řkm 77,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/51 Zprostupnění jezu Sýkořice řkm 50,995 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno LO nezprcováno relizováno nezprcováno relizováno zprcováno nový LO zprcováno nový LO zprcováno LO

19 A ČR 32489/2015-PVL/52 Revitlizce Chumvy Neumětely Libomyšl ř.km 0,0-8,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/53 Revitlizce Stršeckého potok ř.km 0,0-4,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/54 Revitlizce toku nivy Berounky pod Berounem ř.km 30,0-30,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A odmítnuto nerelizovtelné - viz studie proveditelnosti A ČR 32489/2015-PVL/55 Studie revitlizce toku nivy Berounky Dobřichovice Mokropsy ř.km 11,0-16,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/56 Revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 8,2-11,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/57 Studie revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 0,0-11,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/58 Revitlizce Krlického potok horní část - ř.km 5,5-10,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/59 Revitlizce Krlického potok Krlík Dobřichovice ř.km 0,0-2,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/60 Migrční zprostupnění Rkovnického potok od ústí do Berounky po Rkovník ř.km 0,0-22, A ČR 32489/2015-PVL/61 Přírodě blízká rozvolnění řečiště Berounky Roztoky u Křivoklátu Beroun ř.km 36,0-62,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/62 Renturce Krlovského potok přítoku ř.km 0-2,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/63 Revitlizce zprostupnění Hbrového potok v Nižboře - ř.km 0,0-1,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/64 Revitlizce Vokčovského potok ř.km 0,0-2,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/65 Přírodě blízká úprv Litvky Jince ř.km 25,0-27,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/66 Přírodě blízká úprv Stroupinského potok ve Hředlích ř.km 2,5-4,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno LO zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/67 Migrční zprostupnění renturce Stroupinského potok - ř.km 0,0-2,5 4,0-7,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/68 Revitlizce Počpelského potok ř.km 0,0-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/69 Revitlizce povodí Suchomstského potok ř.km 3,2 - prmeny optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/70 Revitlizce Dibřího potok ř.km 0,0-3,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno LO

20 A ČR 32489/2015-PVL/71 Zlepšení stvu koryt Berounky v Berouně ř.km 34,0-37,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/72 Zlepšení průtočnosti ekologického stvu koryt Berounky Řevnice - Lety Dobřichovice ř.km 16,0-20, A ČR 32489/2015-PVL/73 Renturce horního toku Svinřského potok Vodického potok ř.km 7,2-10,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/74 Přírodě blízká úprv Svinřského potok v Zdní Třebni ř.km 0,0-3,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/75 Revitlizce Bubovického potok ř.km 3,5-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/76 Renturce Tuchlovického potok ř.km 0,0-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/77 Revitlizce Rozdělovského potok jeho přítoků ř.km 0,3-2,8 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/78 Revitlizce Loděnice u Klspotu ř.km 35,0-36,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno nový LO PIKVÍTEK Ing. Josef Vítek - projektová inženýrská kncelář 32078/2015-PVL Návrh n zřzení optření Nučice - dostvb knlizce, rekonstrukce intenzifikce ČOV optření optření mimo PPO zprcováno nový LO PVS.s /2015-PVL/15 Návrh n doplnění optření PČOV Lipence - modernizce zkpcitnění optření optření mimo PPO zprcováno nový LO PVS.s /2015-PVL/9 Návrh n doplnění optření PČOV Lochkov - rozšíření optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/1 Návrh n doplnění optření Protipovodňové optření - Kozolupský ostrov optření optření PPO zprcováno nový LO Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/2 Návrh n doplnění optření knlizce - návrh n optření n odstrnění ztápění objektů ve spodní části obce Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/3 Návrh n doplnění optření ČOV Kozolupy, Bdeněves M. Touškov - revitlizce optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE OZNÁMENÍ PLÁNU OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 září 2007 OBSAH Část A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI...

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ příloha územního plánu DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ prosinec 2009 příloha ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘEJOVIC VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ PROSINEC 2009

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1

2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 2004R0853 CS 28.10.2008 004.001 1 Tento dokument je třeb brát jko dokumentční nástroj instituce nenesou jkoukoli odpovědnost z jeho obsh B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne

Více

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013

Viz. rozdělovník. Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19009/ZP/2012-Čr 09.01.2013 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. www.pmo.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 www.pmo.cz 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 výroční zpráva 2014 OBSAH 7 Úvodní slovo generálního ředitele 9 1 Povodí moravy v roce 2014 9 1.1 Základní údaje o podniku 11 1.2 Řídící orgány 12

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ pro správní obvod ORP Opava 1. aktualizace - 2010 ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA s.r.o.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY KONEČNÝ NÁVRH ČÁST B UŽÍVÁNÍ VOD A JEHO VLIV NA STAV VOD TEXT Povodí Vltavy, státní podnik srpen 2009 Obsah: B.1. Současné užívání vod... 1 B.1.1 Povrchové vody identifikace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM PODŇÝM RIZIKEM V OBLASTI PODÍ MORAVY A V OBLASTI PODÍ DYJE DÍLČÍ PODÍ DYJE JIHLAVA 10100008_3 (PM-39) - Ř. KM 94,551 100,064 JIHLAVA 10100008_4 (PM-40) - Ř. KM 109,390 111,068

Více

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod

Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Kravaře KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Kravaře zakončený čistírnou odpadních vod Vlastník kanalizace : Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice Přítkovská 16%&, (1) )0 Teplice Identifikační

Více