PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik"

Transkript

1 PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015

2 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období ( ) probíhlo zprcování plánu dílčího povodí Berounky ve třech etpách: I. etp příprvné práce zhrnující zejmén sestvení čsového plánu progrmu prcí pro zprcování plánů povodí plánů pro zvládání povodňových rizik jeho publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do , nlýzu všeobecných vodohospodářských chrkteristik dílčího povodí Berounky, zhodnocení dopdů lidské činnosti n stv povrchových podzemních vod, ekonomickou nlýzu užívání vody n jejich zákldě sestvení předběžného přehledu význmných problémů nkládání s vodmi zjištěných v dílčím povodí, včetně určení silně ovlivněných vodních útvrů určení zvláštních cílů ochrny jejich publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do II. etp návrh Plánu dílčího povodí Berounky jeho publikování zpřístupnění uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu od Návrh Plánu dílčího povodí Berounky byl zprcován podle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí plánech pro zvládání povodňových rizik v první polovině roku 2013 byl stndrdním způsobem zveřejněn zpřístupněn uživtelům vody veřejnosti k připomínkám v termínu do Vypořádání podných připomínek je předmětem této zprávy. III. etp Plán dílčího povodí Berounky, uprvený n zákldě vypořádání připomínek veřejnosti, musí být schválen v termínu do Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu dílčího povodí Berounky bylo umístěno n webových stránkách Ministerstv Zemědělství, státního podniku Povodí Vltvy úředních deskách místně příslušných krjských úřdů. N podporu připomínkového procesu byly n krjských úřdech orgnizovány semináře pro odbornou i širokou veřejnost, kde byly předstveny kromě návrhu Plánu dílčího povodí Berounky i návrh Národního plánu povodí Lbe návrh Plánu pro zvládání povodňových rizik Lbe. Krjské semináře proběhly v následujících termínech: Krlovrský krj Středočeský krj Hlvní město Prh Plzeňský krj Evidence připomínek struktur připomínkujících subjektů Kždá došlá připomínk byl optřen číslem jedncím příjemce, z lomítkem potom pořdovým číslem, podné v rámci jednoho dopisu. Pokud posloupnost pořdových čísel netvoří posloupnou řdu, týkjí se osttní jiných dokumentů. Připomínky byly evidovány n centrálním úložišti (Google Disk), které umožňovlo koordinci jejich vypořádání n úrovni plánů dílčích povodí, národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik dokumentce SEA. Připomínky, které byly podány po termínu, nebudou v Plánu dílčího povodí Berounky zohledněny. V následující tbulce grfu je uveden počet připomínek podle typu subjektů:

3 Ministerstv Obce Krje Správci VT Vodárenské společnosti A Sdružení hnutí Fyzické osoby Osttní Ministerstv Obce 64 Krje Správci VT Vodárenské společnosti 13 1 A 13 Sdružení hnutí Fyzické osoby 53 Osttní 3. Vypořádání připomínek K návrhu plánu dílčího povodí Berounky bylo podáno celkem 250 připomínek, z nichž bylo 185 kceptováno do plánu dílčího povodí zprcováno, 19 připomínek nebylo zprcováno 46 připomínek bylo odmítnuto. Připomínky nebyly zprcovány v přípdě, že se netýkly přímo plánu dílčího povodí Berounky byly vypořádány v jiném dokumentu, nebo byly obecného chrkteru, pro plány irelevntního. Konkrétně se jednlo o návrhy n vybudování vodovodů (tento typ optření nepřispívá ke zlepšení stvu vodních útvrů, le měl by být řešen Plánem rozvoje vodovodů knlizcí), návrhy n změny legisltivy návrhy, které bylo možno pouze vzít n vědomí. Vypořádání připomínek je ptrné z tbulky v příloze 1, která má následující strukturu: Dtum dtum odeslání Odesíltel č.j. příjemce Obsh Kpitol plánu rozlišení, zd se optření týká/netýká protipovodňové ochrny č.j. odesíltele Vypořádání zprcováno, nezprcováno, odmítnuto Komentář připomínk se týká Národního plánu Lbe - připomínk se týká Plánu dílčího povodí Berounky - připomínk se týká dokumentce SEA pro Národní plán Lbe - připomínk se týká Plánu pro zvládání povodňových rizik Lbe - připomínk se týká dokumentce SEA pro Plán pro zvládání povodňových rizik Lbe

4 ČEVAK.s /2015-PVL/96 Úprv investičních nákldů optření výstvb rekonstrukce knlizcí ČOV v obcích od 500 do 2000 EO _0165_J ČEVAK.s /2015-PVL/97 Úprv investičních nákldů optření zjištění přiměřeného čištění v obcích _0285_J ČEVAK.s /2015-PVL/98 Úprv investičních nákldů optření výstvb rekonstrukce knlizcí ČOV v obcích od 500 do 2000 EO _ ČEVAK.s /2015-PVL/99 Úprv investičních nákldů optření zjištění přiměřeného čištění v obcích _0420 optření optření PPO O zprcováno LO kompletně přeprcován - nákldy z celé DP optření optření PPO O zprcováno optření optření PPO O zprcováno LO kompletně přeprcován - nákldy z celé DP optření optření PPO O zprcováno ČEVAK.s /2015-PVL/100 Úprv investičních nákldů optření omezení obshu fosforu _0420 optření optření PPO O odmítnuto Irelevntní - optření tohoto typu není v tomto VÚ nvrhováno Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Protipovodňová ochrn obce Hlže - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí z důvodu, že správce VT vyhodnotil loklitu pro výstvbu poldru jko nevhodnou s ohledem n mlou potenciální reteni, optření typu "suchá nádrž" se pro ochrnu obce jeví jko neúčinné optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Pekelský potok - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí z důvodu, že se jedná o přirozený VT v lesním komplexu, bez úprvy vodních děl. N předmětném toku se nencházejí žádná sídl Lesy ČR 24997/2015-PVL/ PPO měst Strý Plzenec - správcem VT Tymákovský p. Lhůtecký p. jsou LČR, s.p. nikoliv PVL, Budou provedeny pouze práce n kci HB Sdlec ř. km. 0,7-1,18 řešeno v LO (HB Sedlec). Akce n Lhůteckém potoce nebudou relizovány, v dné loklitě nejsou vhodné profily pro přehrážky Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Revitlizce Kublovského potok u Kublov - LČR, s.p. nesouhlsí s touto kcí, revitlizce je plánovná v úseku přírodě blízké úprvy (kmenné záhozy, tůně, skluzy). N toku se ncházejí stvby v mjetku LČR, s.p. plnící účel odvodňování zemědělských pozemků Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Revitlizce Chumvy Zátor - Neumětely revitlizce Šiberny - LČR,.s. nesouhlsí s touto kcí, revitlizce je plánovná v úseku přírodě blízké úprvy (kmenné záhozy, tůně, skluzy). N toku se ncházejí stvby v mjetku LČR, s.p., v intrvilánu obce Hostomice Rdouš plní funkci PPO. Stvby ndále plní účel odvodňování zemědělských pozemků Lesy ČR 24997/2015-PVL/ PPO Spálené Poříčí - LČR, s.p., je správcem bezejmenného toku od Struhřov nesouhlsí, protože po větší část roku je koryto úplně vyschlé Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Renturce Bzovského p. - LČR, s.p.,nesouhlsí - v uvedeném úseku je stvb (přírodě blízké optření - kmenné stupně zídky) ve vlstnictví LČR, s.p. Stvb plní funkci stbilizci koryt toku snížení podélného sklon toku Lesy ČR 24997/2015-PVL/ Renturce dolního úseku Kublovského p. - LČR, s.p.,nesouhlsí - v uvedeném úseku je stvb (přírodě blízké optření - kmenné stupně, prhy zídky) ve vlstnictví LČR, s.p. Stvb plní funkci stbilizci koryt toku snížení podélného sklon toku optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření PPO LCR954/001816/2015 zprcováno LO uprven optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno optření optření mimo PPO LCR954/001816/2015 zprcováno optření vyřzeno Ing. Jiří Kořínek, Slepá 303/1, Plzeň RNDr. Miroslv Rolko, vedoucí odboru ŽP Tchov 25106/2015-PVL Zřzení optření - zprostupnění migrční překážky - Klbv - ř.km. 2,269 optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL PPO v OsVPR - Tchov optření optření PPO zprcováno DOsVPR 1

5 Lesy ČR 29848/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření PPO Kbelnský potok včetně přítoků - PPO obcí Kbelny, Rochlov, Bltnice Nýřny. Relizce podmíněn nvzujícími optřeními ze strny obcí optření optření PPO zprcováno Doplnění připomínek obdržených dopisem 24997/2015-PVL, nový LO Obec Hlohová 28724/2015-PVL Návrh n zřzení optření Hlohová - knlizce ČOV - I. II. Etp stvb optření optření mimo PPO 27 zprcováno nový LO Obec Hlohovice 28168/2015-PVL rozšíření rybník v části Mostiště, odbhnění, oprv technických prvků revitlizce toku nd rybníkem s cílem retence vody v krjině revitlizce prostřední údolní nivy vodoteče Město Třemošná 29560/2015-PVL Návrh n zřzení optření ke snížení nepříznivých účinků povodní - PPO k ochrně měst Třemošná - 5 retenčních nádrží v povodí vodního toku Třemošná - jsou zkresleny v územním plánu Třemošné optření optření mimo PPO 52/2015 zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/1 Hromnice - Výstvb rozšíření knlizce optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/2 Revitlizce rybník v obci Hromnice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Hromnice 30876/2015-PVL/3 Vybudování poldrů (PPO) v obci Hromnici jejich částí optření optření PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/1 Němčice - oprv MVN revitlizce VT optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/2 Jeníkovice - oprv MVN optření optření mimo PPO zprcováno nový LO OÚ Meclov 29759/2015-PVL/3 Meclov Březinky - obnov části původního toku výstvb tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Skšov 30397/2015-PVL odknlizování číštění odpdních vod - vegetční ČOV II. Generce 300 EO 109,2 m knlizce optření optření mimo PPO 86/2015 zprcováno nový LO Král miroslv centrum.cz) Král miroslv centrum.cz) Město Plsy - stvební technik Petr Kovářík 31501/2015-PVL/1 zřzení optření n obnovu průtočného rybník n Hrdeckém potoce optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/2 zřzení optření n revitlizci stávjící vodní plochy optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL Návrh n zřzení optření Dostvb knlizce v Plsích optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Město Všeruby 31852/2015-PVL Návrh n zřzení optření ke zlepšení nkládání s vodmi - modernizce přestvb ČOV Všeruby Obec Trnová 31853/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Obnov rybník zvýšení biodiverzity posílení retence Obec Trnová 31853/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Změn zásobování pitnou vodou obce npojením n vrty s úprvnou vody n veřejný vodovod Obec Trnová 31853/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření vybudování sítě vrovného vyrozumívcího systému n toku Bělá optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK optření optření PPO zprcováno nový LO

6 Obec Trnová 31853/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Revitlizce úprv dn břehů Víseckého rybník optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Trnová 31853/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Vybudování vodovodního řdu v části obce "Rybník" optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Obec Trnová 31853/2015-PVL/6 Návrh n zřzení optření Úprv toku říčky Bělá v obci optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření obnov náhonu Ždnov - Drženov výstvb MVN optření optření PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce VT (ID ) včetně výstvby tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce loklity Dobrá vod optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Drženov - revitlizce MVN PBP od Veškerého r. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Drženov 31851/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Výstvb rekonstrukce ČOV Drženov optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Libor Stehlík 31845/2015-PVL Návrh n zřzení optření Retenční nádrž v k.ú. Hvožďny u Úněšov optření optření PPO zprcováno nový LO tel: ) Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká protipovodňová optření n vodním toku Klbv v obci Kmenný Újezd optření optření PPO zprcováno DOsVPR Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká protipovodňová optření n vodním toku Pekelský potok v obci Kmenný Újezd Obec Kmenný Újezd 31855/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření revitlizce vodního toku Pekelský potok v ř.km 0,8-1, Město Touškov 31848/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Protipovodňové optření k ochrně Měst Touškov - vybudování zemní hrázky v Mlýnské ulici Město Touškov 31848/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření rekonstrukce knlizce - nekpcitní stok nízkého sklonu způsobuje ztápění objektů v ulici Sportovním Polní dlších přilehlých ulic Město Touškov 31848/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Revitlizce odvodňovcího příkopu p.p.č v k.ú. Město Touškov - optření proti zplvování přilehlých zhrd v přípdě prudkých dešťů povodní Město Touškov 31848/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Revitlizce ČOV komplexní obnov technologií, vyšší efektivit zřízení monitorování, ekologické spekty obec Nevřeň 31847/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - Povodňový prk obec Nevřeň 31847/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - vybudování protierozních průlehů suchého poldru nd obcí Nevřeň obec Nevřeň 31847/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Protipovodňových protierozních optření - Výstvb tůně - podpor biologické rozmnitosti biodiverzity v krjině optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

7 obec Nevřeň 31847/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Zlepšení kvlity vody v toku Třemošná - čištění odpdních vod z jednotné knlizce spojené s revitlizcí části údolní nivy řeky Třemošná Město Hostouň 31323/2015-PVL Návrh n zřzení optření Zpomlení odtoku části přívlových vod z prvostr. bezejmenného přítoku ID Obec Pocinovice 32253/2015-PVL Připomínk k návrhu OOP NPP Lbe - zřzení Vodovodu, knlizce ČOV Pocinovice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO 446/15 zprcováno nový LO optření optření mimo PPO 224/2015 zprcováno nový LO KÚ Středočeského krje 31628/2015-PVL Návrh n zřzení optření DOsVPR - Anlýz odtokových poměrů povodí vodního toku Berounky optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/1 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Rekonstrukce Pdrťských rybníků optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/2 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN pod Pdrťskými rybníky optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/3 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Mlá Amerik optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/4 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Velká Amerik optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/5 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/6 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Výstvb hráze objektů n Ejpovickém potoce optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/7 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Třítrubecká 1 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/8 Návrh n zřzení optření DOsVPR - Sn Třítrubecká 2 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/9 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Reserv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/10 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Ledný optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/11 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Skořice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 4

8 32228/2015/12 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Mirošov optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/13 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Kocnd optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/14 SN Mýto optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/15 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN N Hmru optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/16 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Svojkovice 1 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/17 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Svojkovice 2 optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/18 Návrh n zřzení optření DOsVPR - SN Volduchy optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/19 Návrh n zřzení optření Opevnění PB Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/20 Návrh n zřzení optření Opevnění LB Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/21 Návrh n zřzení optření Uprv LB koryt Klbvy - Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/22 Návrh n zřzení optření Protipovodňová zeď - LB - Klbv Stršice optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/23 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění koryt toku Klbvy - Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/24 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění koryt toku Klbvy nvýšení LB - Dobřív 32228/2015/25 Návrh n zřzení optření Rekonstrukce jezu stvidl náhonu Klbv - Dobřív optření optření PPO zprcováno DOsVPR optření optření PPO zprcováno DOsVPR 5

9 32228/2015/26 Návrh n zřzení optření Rekonstrukce mostku Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/27 Návrh n zřzení optření Vyrovnání nvýšení PB hráze Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/28 Návrh n zřzení optření Povodňový prk Klbv - Hrádek optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/29 Návrh n zřzení optření PBPO - Kmenný újezd - Klbv, Pekelský p. optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/30 Návrh n zřzení optření Klbv - Rokycny - zkpcitnění koryt optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/31 Návrh n zřzení optření PPO měst Rokycny - doplnění - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/32 Návrh n zřzení optření Přírodě blízká úprv PB území Klbv - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/33 Návrh n zřzení optření Odtěžení sesuvu snce nátrže Klbv - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/34 Návrh n zřzení optření Opevnění PLB Klbvy - Dýšin optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/35 Návrh n zřzení optření Snce sesuvu Klbv - Dýšin optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/36 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - ELIS-PLAST - Chrást optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/37 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - intrvilán - Chrást optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/38 Návrh n zřzení optření Úprv koryt Klbvy - Kouřim optření optření PPO zprcováno DOsVPR 32228/2015/39 Návrh n zřzení optření Návrh n zřzení optření Dobřív - Odvedení extrvilánových vod optření optření PPO zprcováno nový LO

10 32228/2015/40 Návrh n zřzení optření Klbv - Úprv bezejmenného toku ID VT optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/41 Návrh n zřzení optření Ejpovice - Úprv Ejpovického potok optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/42 Návrh n zřzení optření Ejpovice - zkpcitnění Ejpovického potok optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/43 Návrh n zřzení optření Ejpovice - SN Ejpovice optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/44 Návrh n zřzení optření Ejpovice - retenční nádrž - Ejpovický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/45 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění mostku Skořice - Skořický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/46 Návrh n zřzení optření Zkpcitnění Skořického příkosického p. - Mirošov optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/47 Návrh n zřzení optření Mirošov - Svedení extrvilánových vod - jižní část měst - Příkosický p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/48 Návrh n zřzení optření Cheznovice - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/49 Návrh n zřzení optření Mýto - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/50 Návrh n zřzení optření Mýto - retenční nádrž - Mýtský p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/51 Návrh n zřzení optření Holoubkov - úprv koryt Holoubkovského p. optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/52 Návrh n zřzení optření Holoubkov - rekonstrukce bezpečnostního přelivu - Hmerský rybník optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/53 Návrh n zřzení optření Svojkovice - úprv Hůreckého p. optření optření PPO zprcováno nový LO

11 32228/2015/54 Návrh n zřzení optření Svojkovice - revitlizce Holoubkovského p. optření optření mimo PPO zprcováno LO /2015/55 Návrh n zřzení optření Litohlvy - odvádění strážkových vod optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/56 Návrh n zřzení optření Litohlvy - protierozní optření optření optření PPO zprcováno nový LO /2015/57 Návrh n zřzení optření Litohlvy - revitlizce Voldušského p. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Veoli - Vodárn Plzeň.s /2015-PVL/1 kp VI zvýšení monitoringu kvlity vody ve vodním toku Úhlv ve vzthu k bodovým znečišťovtelům optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B Veoli - Vodárn Plzeň.s Veoli - Vodárn Plzeň.s Veoli - Vodárn Plzeň.s /2015-PVL/ /2015-PVL/ /2015-PVL/4 kp VI nvrhnout konkrétní optření - typ A - upltněná n ploše zdroje znečištění ve vzthu k omezování používání pesticidů n zemědělsky využívných půdách kp VI vzhledem k tomu, že je Rdbuz uvžovn jko hvrijní zdroj vody pro vodárnu Plzeň, doporučujeme přijmout konkrétní optení pro omezení vnosu znečištění (bodové plošné) kp VI přehodnocení optření BE Omezování negtivních vlivů pesticidů n povrchové podzemní vody z typu B n A optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto existuje LO typu B optření optření mimo PPO O-2015/02655 odmítnuto LO BE v 1. plánovcím cyklu, v 2.plánovcím cyklu přehodnoceno Obec Bdeněves 32074/2015-PVL PPO Bdeněves - doplnění mobilních hrzení hrázemi či retenční nádrží optření optření PPO zprcováno nový LO Bohumil Mch 32064/2015-PVL Návrh n zřzení optření Skelná Huť - zlepšení retenčních schopností krjiny n k.č optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Úprv toku Ršelinný potok - regulce toku s odkrytí ztrubněné části v reálu Léčebných lázní Kynžvrt optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Vrovný informční systém obyvtelstv v obci Drmoul optření optření PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Vybudování záchytné nádrže - loklit ulice K Cechu PPO Drmoul optření optření PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Rybník "Ptáček" (v obci Tři Sekery) - zpevnění břehu - odbhnění úprv dn optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Trstěnice - odbhnění rybníku n návsi optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/6 Návrh n zřzení optření Úprv ČOV Trstěnice optření optření mimo PPO zprcováno nový LO /2015-PVL/7 Návrh n zřzení optření Výstvb ČOV Horní Ves optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

12 Dobrovolný svzek obcí Mriánskolázeňsko 32070/2015-PVL/8 Návrh n zřzení optření Přivděč pitné vody pro obec Horní Ves optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Colloredo-Mnnsfeld spol.s r.o /2015-PVL/1 Veškeré záměry týkjící se mjetku FO Ing. Jerome Colloredo-Mnnsfeld či společnosti Colloredo-Mnnsfeld spol. s r.o. nebo by se mohli dotknout či nějkým způsobem ovlivnit jejich práv v souvislosti s hospodřením n jejich mjetcích, je nutno předem konzultovt podmínit souhlsem vlstník/nájemce. Záshy do vodních toků ve těchto loklitách nesmí nrušit čio omezit hospodářskou rybochovnou funkci rybník z hledisk jejich běžného hospodření. Kvlit vypouštěné vody z uvžovných záměrů (ČOV...) musí korespondovt s kvlitou vodního toku (týká se optření , , , , , BE200084, formální optření mimo PPO nezprcováno bez optření Colloredo-Mnnsfeld spol.s r.o /2015-PVL/2 Zásdní nesouhls s optřením CZE zásdně nesouhlsí s obecným oznčováním rybářského hospodření n rybnících jko negtivního fktoru ovlivňujícího jkost povrchových vod. Při dodržování zásd rybničního hospodření nedochází ke zhoršování kvlity vody. formální více kpitol nezprcováno řešeno v rmci NPP Město Přeštice 32573/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Poldr Přeštice 1 - loklit Pod sldovnou optření optření mimo PPO PR-KS- KRR/16269/ Město Přeštice 32573/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Poldr Přeštice 2 - loklit Šeříky optření optření mimo PPO PR-KS- KRR/16269/2015 zprcováno zprcováno Obec Všekry 32382/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření oprv návesních rybníčků - p.č. 38 KN, p.č. 18 KN optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Všekry 32382/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření obnov vodní plochy v prmenné části bezejmenného přítoku Chuchly - p.č. 813/1 KN, p.č. 18 KN Obec Všekry 32382/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření výstvb nové MVN n prcele 567/1 KN - neprůtočná MVN Obec Všekry 32382/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření revitlizce bezejmenného přítoku Chuchly v úseku od obnovovné nádrže v prmenné části - po křížení se silnicí Všekry - Čečovice CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/22 Poždujeme, by byly důsledně zprcovány stávjící legisltivní poždvky zejmén - 5 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb. v pltném znění, poždvky uvedené v Koncepci řešení problemtiky ochrny před povodněmi v ČR s využitím technických přírodě blízkých optření (usnesení vlády dze dne č. 799), poždvky uvedené v Koncepci vodohospodářské politiky Ministerstv zemědělství do r schválené usnesením vlády dne č. 927, optření uvedená v závěrečné souhrnné zprávě Vyhodnocení povodně v červnu 2013 (usnesení vlády ze dne č. 570) optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO systémová více kpitol zprcováno CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/23 kp. Úvod - zákldní pojmy doporučujeme doplnit uvést definici srážkových vod dle zákon č. 183/2006 Sb. v pltném znění npř. do podkpitoly Dlší důležité pojmy CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/24 kp. Užívání vod dopdy lidské činnosti n stv vod - poždujeme doplnit že bodovými zdroji jsou nejen bodové zdroje znečištění uvedené v rámci VH bilnce, le i výusti dešťových oddělovčů, výusti oddílných dešťových knlizcí, výusti systémů odvádějící srážkové vody z pozemních komunikcí formální Úvod zprcováno formální Užívání vod dopdy lidské činnosti n stv vod zprcováno 9

13 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/25 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu rozvoje obnovy vodohospodářské infrstruktury" - pod bod "Zvyšovt počet obyvtel připojených n knlizci pro veřejnou potřebu" nlogicky k zásobování vodou v mlých obcích poždujeme doplnit bod v následujícím znění - "V přípdě, že není z technických ni ekonomických důvodů možné npokení n knlizci pro veřejnou potřebu ukončenou centrální ČOV, bude zjištěn podpor decentrálního, tzn. individuálního nkládání s odpdními vodmi v souldu s pltnými právními předpisy" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/26 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu rozvoje obnovy vodohospodářské infrstruktury" - poždujeme doplnit bod v následujícím znění - "Snižovt negtivní vlivy systémů odvodnění z deště, tzn. snižovt vnos znečištění z dešťových oddělovčů n jednotlivých knlizčních systémechi z výustí oddílných dešťových knlizcí" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/27 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu zlepšování kvlity zbezpečenosti vodohospodářských stveb" - upozorňujeme poždujeme zohlednit že znění 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb. v pltném znění je v přímém rozporu s principem "znečišťovtel pltí" bez jeho zrušení nelze dosáhnout korektních vzthů mezi poskytovteli odběrteli VH služeb formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/28 kp. IV.1.2. Cíle pro hospodření s povrchovými podzemními vodmi udržitelné užívání těchto vod pro zjištění VH služeb - odrážk "V okruhu upltňování principu návrtnosti nákldů VH služeb " - upozorňujeme poždujeme zohlednit že zcel v přímém rozporu s principem "znečišťovtel pltí" "uživtel pltí" není zohledněn problemtik dešťových ddělovčů oddílných dešťových knlizcí formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/29 kp. IV.1.3. Cíle pro zlepšování vodních poměrů ochrnu ekologické stbility poždujeme, by uvedený bod b) byl uprven následovně - "b) obnov vodního režimu krjiny zlepšování přirozené retenční schopnosti krjiny cvč. Urbnizovných území" formální Cíle-dopdy-výjimky nezprcováno Cíle stnoví NPP Lbe CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/30 kp. V poždujeme n konec odrážky "příprvná optření" doplnit "důsledné dodržování principů hospodření se srážkovou vodou v urbnizovných územích i u liniových stveb v souldu s 5 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb. v pltném znění dlšími právními předpisy i v souldu s TNV ČSN CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/31 kp. VI upozorňujeme n skutečnost, že čkoliv dochází k vnosu znečištění do VÚ z dešťových oddělovčů i výustí oddílných dešťových knlizcí, není zde důsledně plikován princip "znečišťovtel pltí". Odbobně je porušován s ohledem n znění 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb., vterý výslovně definuje výjimky ze zpopltnění srážkových vod odváděných veřejnou knlizcí. poždujeme zprcovt nvrhnout optření formální PPO zprcováno optření optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/32 kp. VI poždujeme doplnit optření týkjící se decentrálního řešení odpdních vod v loklitách, kde npojení n veřejnou knlizci není technicky ni ekonomicky vhodným řešením optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/33 kp. VI poždujeme doplnit optření týkjící se snižování množství srážkových vod odváděných stokovými systémy z urbnizovných území optření optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou 10

14 CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/34 kp. VI LO CZE poždujeme doplnit prmetry, resp. kritéri tk, by bylo zřejmé v jkém přípdě je technicky i ekonomicky výhodnější preferovt individuální systém čištění odpdních vod z mlých obcí kdy preferovt centrální systém CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/35 kp. VI nvrhujeme doplnit optření - Podpor retenční infiltrční schopnosti půd, omezení povrchového odtoku jeho přeměn n podzemní, redukce nevhodně odvodněných pozemků nejen v krjině, le důsledně tké v urbnizovných povodích, ve stávjící i nově vzniklé zástvbě CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/36 kp. VI poždujeme změnu znění bodu Ochrn před ohrožením "Nkládání se srážkovými vodmi - technická optření k omezení zplvení povrchovou vodou v typicky městském prostředí ". Znění je v přímém rozporu s principy hospodření se srážkovou vodou. Poždujeme bod přeformulovt tk, by vskování zdržení vody byly oznčeny jko primární optření k omezení zplvení povrchovou vodou CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/37 kp. VI poždujeme doplnění bodu v podkpitole "Vzb n význmné problémy nkládání s vodmi" následovně: "snížená retenční schopnost v krjině i v urbnizovných územích" CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/38 kp. VII.5. - upozorňujeme n nepřesnost týkjící se stočného, resp. popltků z vypouštění srážkových vod do veřejné knlizce 20 odst. 6 zákon č. 274/2001 Sb. osovobozuje určitý druh producentů srážkových vod od pltby stošného z produkovné srážkové vody tím je porušen princip "znečišťovtel pltí". Poždujeme zprcovt návrh n zrušení této výjimky CzWA OS OUÚ 32597/2015-PVL/39 kp. VIII.5. uvést chybějící dt zejmén o funkci dešťových oddělovčů oddílných dešťových knlizcí nvrhnout v rámci konkrétních optření jejich pořízení evidenci MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/9 Poždujeme, by výběr prioritních optření byl v souldu se seznmem optření v PDP MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/10 Poždujeme, by odhd stvu byl v PDP v souldu s NPP. Návrh výjimek v PDP bude převzt z NPP MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/11 LO Průzkumný monitoring má z úkol zjistit příčinu nedosžení dobrého stvu. Nvrhuje se zejmén tm, kde se předpokládá zjištění bodového zdroje jkožto hlvního vlivu (vypouštění SEZ, důlní vody) nebo jeho vyloučení (depozice, zemědělství, pozdí). V příloze musí být uveden seznm VÚ k nim jednotlivě výčet ukztelů, n které se bude monitoring plikovt. List musí obshovt odhd nákldů n jeho pořízení MZe Mgr. Figl 32593/2015-PVL/12 LO Přirozené pozdí je zrušen, těžké kovy je potřeb zhrnout do LO Průzkumný monitoring Obec Trhnov 32589/2015-PVL Návrh n zřzení optření Obnov MVN n pozemcích 616/3, 616/2, 616/5 k.ú. Trhnov, zároveň je záměr n nvzujících pozemcích vybudovt tůně PVL /2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření - Rdbuz Holýšov - ř.km 47,79 vybudování rybího přechodu PVL /2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření - Rdbuz Srby - ř.km 74,55 vybudování rybího přechodu PVL /2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření - Střel Dolní Hrdiště - ř.km 3,596 vybudování rybího přechodu optření optření mimo PPO nezprcováno úroveň NPP formální optření mimo PPO nezprcováno úroveň NPP formální optření PPO zprcováno formální optření PPO zprcováno str. 34 bod B4 systémová ekonomická nlýz nezprcováno úroveň NPP systémová Doplňující údje nezprcováno úroveň NPP systémová více kpitol zprcováno systémová více kpitol zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

15 PVL /2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření - RVT + PPO Sedlišťský potok, Stré Sedliště optření optření PPO zprcováno nový LO Jn Neckář 32529/2015-PVL Obnov rybník s oprvou technických prvků vybudování tůní optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Kostelec 32536/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmenného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit m VT Obec Kostelec 32536/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmenného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit Obec Kostelec 32536/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Územní niv uprveného bezejmonného prvostrnného přítoku Touškovského potok - ID Loklit Město Spálené Poříčí 32569/2015-PVL Návrh n zřzení optření Údolní niv toku Brdv - ID jeho bezejmonné provostrnné přítoky - Revitlizce vodních toků, relizce retnčních ploch (terénní úptvy), výstvb tůní MVN + obnov MVN Město Spálené Poříčí 32567/20185-PVL Návrh n zřzení optření Spálené Poříčí - Zámecká, úprv koryt vodního toku - zkpcitnění koryt vodního toku u reálu mteřské školy. optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno nový LO Město Spálené Poříčí 32564/20185-PVL Návrh n zřzení optření Spálené Poříčí - protipovodňov systém optření optření PPO zprcováno nový LO Město Spálené Poříčí 32562/20185-PVL Návrh n zřzení optření Revitlizce vodního systému Vlkov - revitlizce prvostrnného přítoku Brdvy v k.ú. Vlkov doplnění systémů tůní Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Revitlizce (odbhnění) obecního rybníku, spojená s revitlizcí VT Třemošná - i PPO spekty Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Ledce U Plzně - výstvb nové splškové knlizce ČOV Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/3 Návrh n zřzení optření Výstvb kumulční nádrže pro pitnou vodu n vodovodním přivděči z obce Žilov do obce Ledce Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/4 Návrh n zřzení optření Npojení vodovodního řádu z obce Chotíkov přes obec Příšovi do stávjícího vodovodního řádu v Ledcích optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK optření optření mimo PPO odmítnuto irelevntní - řeší PRVKUK Obec Ledce u Plzně 32395/2015-PVL/5 Návrh n zřzení optření Výstvb vodní elektrárny pod obecním rybníkem optření optření mimo PPO odmítnuto ireventní - nepřispívá ke zlepšení stvu VÚ Obec Hrdec 32409/2015-PVL/1 Návrh n zřzení optření Knlizce Hrdec u Stod III. etp optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Hrdec 32409/2015-PVL/2 Návrh n zřzení optření Revitlizce Touškovského potok - revitlizce s protipovodňovými optřeními Obec Chotíkov 32418/2015-PVL Návrh n zřzení optření - optření proti sesouvání břehů Chotíkovského p., jeho revitlizci v obci zbudování tůní při smotném prmeni potok optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 Rozpor mezi NPP Lbe (V.1.5) PDP Berounky (VI.1.5) - citce 12 vodní zákon v PDP je v přímém rozporu se zněním zákon 254/2001Sb. 12 odst. 3 písm.) formální optření mimo PPO zprcováno 12

16 Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 PDP užívá pojem Renturce vodního toku - legisltiv tento pojem nezná, není jsný pregnntně popsný obsh pojmu. Popis uvedený n LO CZE v části VI.1.12 je v mnoh přípdech v přímém rozporu s vodním zákonem npř. 58 ochrn vodních děl, 59 povinnosti vlstníků vodních děl (udržovt vodní dílo v řádném stvu) + 5 odst.1 stnoví "Kždý, kdo nkládá s povrchovými nebo podzemními vodmi, je povinen dbát o jejich ochrnu... " formální optření mimo PPO nezprcováno Nutno řešit legisltivní cestou Svz podniktelů pro využití energetických zdrojů 32424/2015-PVL/1 kp. VI.1.19 odstvec "Dlším důležitým cílem je stnovení hodnot minimálních zůsttkových průtoků v tocích, které vychází z potřeby zohlednit ekologická hledisk ochrnu ekosystémů bázných n vodu. Měření minimálního zůsttkového průtoku )" je v přímém rozporu s ust. 36 odst. 2 vodního zákon - Metodický pokyn MŽP 1998, částk 5 již není pltný, jeho používání odporuje zákonu, v nřizování kontinuálního měření MZP je nebezpečí, kdy vodoprávní úřdy budou nřizovt limnigrfy bez ohledu n nákldy místní situci optření optření mimo PPO zprcováno Vodárny knlizce Krlovy Vry,.s /2015-PVL Návrhy Plánů povodí nerespektují pltou legisltivu nrhují optření, které nerespektují Plán rozvoje vodovodů knlizcí, pltné limity pro vypouštění vyčištěných odpdních vod, velikostní ktegorie ČOV, dostupné technická řešení, technický stv stávjících zřízení i velikost obcí - npř. optření , , , optření optření mimo PPO nezprcováno Optření se vesměs týká zdrojů znečištění do 500 EU, kde limity nejsou legisltivně stnoveny. Stávjící stv brání dosžení dobrého stvu rovněž odporuje legisltivě. U řešení nvrženého v PRVKÚK nelze čekt, že bude relizováno do roku 2021 nebo 2027 (ekonomická udržitelnost). proto se nvrhuje toto náhrdní řešení Obec Příchovice 33012/2015-PVL Návrh n zřzení optření Protipovodňový retenční poldr v zátopovém území význmného vodního toku Úhlv v k.ú. obce optření optření PPO zprcováno nový LO Mriánskolázeňsko 33010/2015-PVL Návrh n zřzení optření Sekerské Chlupy - vybudování knlizční sítě optření optření mimo PPO zprcováno nový LO ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/1 Návrh n zřzení optření revitlizce renturce Rkovského p. Klbvy ve smyslu optření ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/2 Návrh n zřzení (mimo poldru Amerik) i možnost lterntivní soustvy poldrů n jednotlivých přítocích (Třítrubecký p., Reserv, Klbvy) v součsném Vojenském újezdu Brdy optření optření mimo PPO zprcováno nový LO optření optření PPO zprcováno stejný návrh Dobrovolného svzku obcí Horní Berounky (řádek ) ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/3 Návrh n zřzení optření ke zhodnocení vlivu intenzivního odvodnění lesních porostů v horním povodí řeky Klbvy (le i Litvky, Brdvy, td.) v součsném Vojenském újezdu Brdy n zrychlení povrchového odtoku ČSOP Kulíšek 32995/2015-PVl/4 Nesouhls s LO Rokycny Klbv - zkpcitnění koryt - poždujeme do nově nvrhovných konkrétních optření znést pouze optření pro protipovodňovou ochrnu ve městě Rokycny n řece Klbvě bez odkzu n konkrétní projektovou dokumentci "KLABAVA-ROKYCANY - ZKAPACITNĚNÍ KORYTA" od f. Hydroprojekt CZ.s. optření optření PPO zprcováno optření optření PPO odmítnuto 13

17 Jroslv Bohumil Kubátovi 32641/2015-PVL DOsVPR Návrh n zřzení optření Obnov retenční nádrže Hrádek u Rokycn - Klbv optření optření PPO zprcováno DOsVPR Vodárny knlizce Krlovy Vry,.s /2015-PVL Návrhy Plánů povodí nerespektují pltou legisltivu nrhují optření, které nerespektují Plán rozvoje vodovodů knlizcí, pltné limity pro vypouštění vyčištěných odpdních vod, velikostní ktegorie ČOV, dostupné technická řešení, technický stv stávjících zřízení i velikost obcí optření optření mimo PPO nezprcováno Optření se vesměs týká zdrojů znečištění do 500 EU, kde limity nejsou legisltivně stnoveny. Stávjící stv brání dosžení dobrého stvu rovněž odporuje legisltivě. U řešení nvrženého v PRVKÚK nelze čekt, že bude relizováno do roku 2021 nebo 2027 (ekonomická udržitelnost). proto se nvrhuje toto náhrdní řešení VÚV T.G.M., v.v.i /2015-PVL/3 Návrh n vyřzení 3 nevýznmných kritických bodů - kp V. optření optření PPO zprcováno A ČR 32489/2015-PVL/22 Pekelský potok - podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B Od obce Veselá po soutok s Klbvou v Hrádku A ČR 32489/2015-PVL/23 Hůrecký potok - dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt LO B od mostu v obci Hůrky po most n silnici Hůrky-Holoubkov A ČR 32489/2015-PVL/24 Rkovský potok II. Etp - revitlizce LO B od mostku v Sokolské ul. ž po soutok s Klbvou, intrvilánová přírodě blízká revitlizce, PPO A ČR 32489/2015-PVL/25 Korntický potok - dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B Od dolního konce EVL ž po soutok s Úslvou mimo lesní úseky (většinou renturovné nebo přírodní) A ČR 32489/2015-PVL/26 Bílý potok u Nepomuk - podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, zpomlení odtoku LO B od obce Dožice po soutok s potokem Vísk, mimo lesní úseky (většinou renturovné nebo přírodní), v obci Liškov intrvilánová přírodě blízká revitlizce A ČR 32489/2015-PVL/30 Rdbuz I LO B ř.km 72,1-91,0 Od Polžic ž po levostrnný přítok Bystřického potok A ČR 32489/2015-PVL/31 Mešenský potok - v EVL - ochrn probíhjících renturčních procesů, podpor populcí ZCHD rk říčního, potřeb zlepšení morfologického stvu toku mimo zstvěná území zpomlení odtoků LO B Od Příkosického rybník ž k prmenům A ČR 32489/2015-PVL/32 Berounk-zprostupnění jezů - Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, elimince migrčních překážek v úseku EVL Berounk LO B ř.km 82,0-105,7 Úsek řeky Berounky od jezu u obce Zvíkovec při hrnici CHKO Křivoklátsko proti proudu ž k jezu Libštejnského mlýn pod obcí Robčice, v délce necelých 30 km. optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A nezprcováno kce probíhá zprcováno nový LO zprcováno nový LO zprcováno nový LO

18 A ČR 32489/2015-PVL/33 Brdv - elimince migrčních překážek v úseku EVL, podpor renturce, dílčí revitlizční optření; náhrd tvrdého opevnění přírodě blízkými strukturmi, rozvolnění koryt, protipovodňová optření v zstvěném území se zlepšením morfologie koryt LO B ř.km. 0,0-20,3 celý tok - od prmene ve VVP Jince ž po soutok s Úslvou optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/34 Hdovk LO B ř.km 0,0-19,5 celý tok - od soutoku s Úterským potokem ž k prmenům A ČR 32489/2015-PVL/35 Klbv -zprostupnění jezu nd chtovou osdou v Dobřívě LO B Klbv nd osdou nd obcí Dobřív optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/37 Přešínský potok - podpor elimince migrčních překážek, podpor renturce, dílčí revitlizční optření - LO B od ústí do Úslvy ž po EVL Prmeniště Přešínského potok optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/38 Revitlizce Petrovického potok - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/39 Revitlizce Kolešovického potok - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/40 Revitlizce Lišnského potok - po soutok s Červeným potokem ř.km 9,5-17,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/41 Zprostupnění jezu Roztoky řkm 63,1 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/42 Revitlizce LP Vuznice pod Bělčí - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/43 Revitlizce PP Vuznice N Lubech - celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/44 Revitlizce PP Vuznice pod Bělčí celá délk optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/45 Zprostupnění jezu Černošice, řkm 8,140 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/46 Revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 0,0-8,2 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/47 Studie protipovodňové ochrny v - celá délk optření optření PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/48 Revitlizce Rkovnického p. po Rkovník ř.km 21,0-36,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/49 Zprostupnění jezu Kočkův mlýn řkm 80,7 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/50 Zprostupnění jezu Šlovice řkm 77,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/51 Zprostupnění jezu Sýkořice řkm 50,995 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno LO nezprcováno relizováno nezprcováno relizováno zprcováno nový LO zprcováno nový LO zprcováno LO

19 A ČR 32489/2015-PVL/52 Revitlizce Chumvy Neumětely Libomyšl ř.km 0,0-8,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/53 Revitlizce Stršeckého potok ř.km 0,0-4,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/54 Revitlizce toku nivy Berounky pod Berounem ř.km 30,0-30,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A odmítnuto nerelizovtelné - viz studie proveditelnosti A ČR 32489/2015-PVL/55 Studie revitlizce toku nivy Berounky Dobřichovice Mokropsy ř.km 11,0-16,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/56 Revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 8,2-11,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/57 Studie revitlizce toku nivy Berounky Černošice Zbrslv ř.km 0,0-11,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/58 Revitlizce Krlického potok horní část - ř.km 5,5-10,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/59 Revitlizce Krlického potok Krlík Dobřichovice ř.km 0,0-2,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/60 Migrční zprostupnění Rkovnického potok od ústí do Berounky po Rkovník ř.km 0,0-22, A ČR 32489/2015-PVL/61 Přírodě blízká rozvolnění řečiště Berounky Roztoky u Křivoklátu Beroun ř.km 36,0-62,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/62 Renturce Krlovského potok přítoku ř.km 0-2,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/63 Revitlizce zprostupnění Hbrového potok v Nižboře - ř.km 0,0-1,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/64 Revitlizce Vokčovského potok ř.km 0,0-2,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/65 Přírodě blízká úprv Litvky Jince ř.km 25,0-27,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/66 Přírodě blízká úprv Stroupinského potok ve Hředlích ř.km 2,5-4,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno LO zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/67 Migrční zprostupnění renturce Stroupinského potok - ř.km 0,0-2,5 4,0-7,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/68 Revitlizce Počpelského potok ř.km 0,0-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/69 Revitlizce povodí Suchomstského potok ř.km 3,2 - prmeny optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/70 Revitlizce Dibřího potok ř.km 0,0-3,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno LO

20 A ČR 32489/2015-PVL/71 Zlepšení stvu koryt Berounky v Berouně ř.km 34,0-37,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/72 Zlepšení průtočnosti ekologického stvu koryt Berounky Řevnice - Lety Dobřichovice ř.km 16,0-20, A ČR 32489/2015-PVL/73 Renturce horního toku Svinřského potok Vodického potok ř.km 7,2-10,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO A ČR 32489/2015-PVL/74 Přírodě blízká úprv Svinřského potok v Zdní Třebni ř.km 0,0-3,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/75 Revitlizce Bubovického potok ř.km 3,5-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/76 Renturce Tuchlovického potok ř.km 0,0-5,0 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/77 Revitlizce Rozdělovského potok jeho přítoků ř.km 0,3-2,8 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A A ČR 32489/2015-PVL/78 Revitlizce Loděnice u Klspotu ř.km 35,0-36,5 optření optření mimo PPO 06575/S/2015/A zprcováno nový LO zprcováno nový LO PIKVÍTEK Ing. Josef Vítek - projektová inženýrská kncelář 32078/2015-PVL Návrh n zřzení optření Nučice - dostvb knlizce, rekonstrukce intenzifikce ČOV optření optření mimo PPO zprcováno nový LO PVS.s /2015-PVL/15 Návrh n doplnění optření PČOV Lipence - modernizce zkpcitnění optření optření mimo PPO zprcováno nový LO PVS.s /2015-PVL/9 Návrh n doplnění optření PČOV Lochkov - rozšíření optření optření mimo PPO zprcováno nový LO Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/1 Návrh n doplnění optření Protipovodňové optření - Kozolupský ostrov optření optření PPO zprcováno nový LO Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/2 Návrh n doplnění optření knlizce - návrh n optření n odstrnění ztápění objektů ve spodní části obce Obec Kozolupy 38395/2015-PVL/3 Návrh n doplnění optření ČOV Kozolupy, Bdeněves M. Touškov - revitlizce optření optření PPO zprcováno nový LO optření optření mimo PPO zprcováno nový LO

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ E ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz

Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz 48. Odborný seminář pro pracovníky v oblasti ochrany ŽP Jetřichovice duben 2010 Ing. David Ides EPS, s.r.o. V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice www.epssro.cz Email: ostrava@epssro.cz Výskyt povodní je třeba

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č.

Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. Analýza potřeb revitalizačních opatření na vodních tocích včetně jejich niv ve smyslu 47 odst. 2 písm. f) zákona č. 254/2001 sb. a 8 a 9 vyhlášky č. 470/2001 Sb. a dokumentace Programu revitalizace říčních

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní

Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Protipovodňová ochrana a úprava říční krajiny s cílem zadržení vody v krajině a tlumení povodní Ing. Miroslav Lubas () Envibrno 2014 1 Zejména v minulém století došlo v souvislosti s intenzifikací zemědělského

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Voda v krajině Návrat ke kořenům"

Voda v krajině Návrat ke kořenům Voda v krajině Návrat ke kořenům" LeaderFEST Náchod 18. 6. 2015 Ing. Tomáš Havlíček ATELIER FONTES s.r.o. www.fontes.cz - Návrat ke kořenům? Ke kterým? 1000 let? 100 let? 60 let? Co řešíme? 1. Tekoucí

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI. František Prášek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE DÍLČÍ ČÁST II BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ + PŘÍPRAVA NA PRAXI Frntišek Prášek Ostrv 011 1 : Sylbus modulu Upltnění n trhu práce, dílčí část II Bklářská práce + příprv n prxi

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE OSLAVA (PM-100) - Ř. KM 32,302 35,593 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe PROSINEC 2009 VII. jednání komise 8.4.2014 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program jednání komise 1) Zahájení 2)

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích)

Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Zvýšení absorpční kapacity OPŽP PO 1 a 6 Omezování rizika povodní (opatření na vodních tocích) Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Z P R Á V A O Ž I V O T N Í M P R O S T Ř E D Í Z A R O K 2 0 1 1 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Ing. Tomáš Gociek referent životního prostředí Schválil: Ing. Zdeněk Vldár ředitel společnosti Slévárny

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad

Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad Ing. Kamil Kaulich Ústřední pozemkový úřad 2 3 Protierozní opatření: = současně vodohospodářská opatření, zpomalující odtok vody z území = často přímo protipovodňová opatření, ochraňující obce, majetek

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p.

Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Protipovodňová opatření III. etapy Povodí Moravy, s.p. Ing. Libor Dostál investiční ředitel Staré Město, 31. července 2014 Jmenný seznam PPO III.etapy připravovaných k realizaci Pořadové číslo Akce Dílčí

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA KLABAVA 10100060_1 - Ř. KM 0,000 35,300 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE Zpráva o vyhodnocení podaných připomínek k návrhu Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ PODANÝCH PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard

kritérium Návaznost na další dokumenty Dokument naplňující standard 1. CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY Dokument obshuje zákldní prohlášení středisk Služby pro pěstouny, do kterého se řdí: poslání, cílová skupin, cíle zásdy, v souldu s kterými je služb poskytován.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové

Veřejná diskuse. Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství. 13. Ledna 2010 Hradec Králové Veřejná diskuse Vzdělaná a konkurenceschopná země Moderní zemědělství 13. Ledna 2010 Hradec Králové VÝCHOZÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ VODOVODY V ČR (rok 2008) Počet zásobovaných obyvatel 9 664 000 Počet vodovodních

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA MŽE 10100016_2 - Ř. KM 40,500 44,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL

Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Studie zlepšení jakosti vod ve VD Vranov Frainer Thaya / Vranovská Dyje JAKOSTNÍ MODEL Ing. Stanislav Ryšavý Povodí VD Vranov 1 Cíle studie Zmapovat stav vod v povodí VD Vranov a ve vlastní nádrži Určit

Více

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov

Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření pro ochranu města Prostějov Ing. Daniel Brázda Ing. Jiří Švancara Lukáš Harapát Pöyry Environment a.s. Zástupci objednatele

Více

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR)

Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Plánování v oblasti vod Představení návrhů Plánů povodí (PDP, NPP, PpZPR) Královéhradecký kraj - seminář 26.3.2015 Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik Program pracovního semináře 26.3.2014 Hradec

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Operační program životní prostředí avíza výzev

Operační program životní prostředí avíza výzev Operační program životní prostředí avíza výzev - Zahájení příjmu žádostí 14. 8. 2015 Příjemci dotací: - FO podnikající - Právnická osoba (včetně obcí) Prioritní osa 1 1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění

Více

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření

Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Ministerstvo zemědělství a protipovodňová opatření Katastrofické povodně v ČR regionální Morava, Olomouc 1997 Vltava, Praha 2002 Katastrofické povodně v ČR bleskové Jizera, Dvůr Králové 2000 Bělá, Deštná

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více