Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů"

Transkript

1 Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 589/24 vybírá po projednání předložených nbídek jko dodvtele strusky v roce 2012 společnost STABABED s.r.o., Dolní Lutyně, IČ: /24 souhlsí s vydáním stvebního povolení pro stvbu Optimlizce trti Český Těšín Dětmrovice z předpokldu, že budou dodrženy podmínky obce Dětmrovice, které byly k této stvbě do dnešního dne vydány 591/24 souhlsí se změnou trsy plánovné ndzemní kbelové elektrické přípojky NN 0,4 kv (ved. Fr. Horváth) dle předloženého situčního plánu společnosti ProfiProjekt s.r.o., Pskov (rozsh dotčení se změní ze 2m n 6m délkových) n předchozí trsu byl uzvřen smlouv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene schválená usnesením RO č. 385/15 ze dne /24 bere n vědomí žádost týkjící se zpevnění (zestruskování) plochy n pozemku ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice společností CrboDel, s.r.o., Dětmrovice, IČ : s tím, že po prošetření dlších potřebných skutečností se k záležitosti vrátí n své příští schůzi 593/24 schvluje dovoz strusky n komunikce, které nejsou ve vlstnictví obce : Romn Pvlištík 1 uto strusky 594/24 souhlsí s připojením pozemku prc. č. 353/18 v k.ú Koukolná ke komunikci Zálesí ncházející se n pozemku ve vlstnictví obce prc. č. 355/2 v k.ú. Koukolná formou smosttného sjezdu, který bude odvodněn n pozemek ve vlstnictví Mrtiny Dmkové,., Krviná Ráj (účel stvb zhrdní chtky) ždtel Ing.Jiří Fbík, Hvířov Město se vstupem n pozemky ve vlstnictví obce prc.č. 353/9 355/2 v k.ú. Koukolná z účelem zřízení části zpevněného sjezdu npojení n vodovodní řd 595/24 schvluje provedení překopu okrje komunikce n pozemku prc.č. 355/2 v k.ú. Koukolná z účelem npojení vodovodní přípojky k pozemku prc. č. 353/18 v k.ú Koukolná n vodovodní řd uzvření smlouvy o právu umístit provést stvbu smlouvu o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění části sjezdu zřízení části vodovodní přípojky n pozemcích ve vlstnictví obce prc. č. 353/9 355/2 v k.ú. Koukolná. Věcné břemeno pro umístění vodovodní přípojky bude zřízeno z jednorázovou úpltu Kč.

2 596/24 souhlsí s připojením veřejně přístupné účelové komunikce n pozemku prc. č. 1094/3 v k.ú Dětmrovice k místní komunikci ncházející se n pozemku ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice formou zřízení sjezdu - ždtel Jn Hrčkulák, Dětmrovice 597/24 souhlsí s připojením pozemku prc. č v k.ú Dětmrovice n komunikci ncházející se n pozemku ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice formou zřízení sjezdu ždtel Alexej Linhrt, Ostrv Mriánské Hory 598/24 souhlsí se vstupem společnosti ProfiProjekt s.r.o. n pozemek ve vlstnictví obce prc. č. 2260/8 v k.ú. Dětmrovice z účelem provedení rekonstrukce ndzemního vedení NN 0,4 kv (ved. Rdim Gvlovský) nhrzení stávjících holých vodičů AIFe novými slněnými izolovnými vodiči AED obnov stávjících podpěrných bodů 599/24 nemá připomínek k předložené projektové dokumentci stvby Čištění odpdních vod v reálu BAUMIT, spol. s r.o., která řeší výstvbu tlkové knlizční přípojky splškových vod z reálu firmy Bumit bude npojen n stávjící výtlčné potrubí tlkové knlizce elektrárny Dětmrovice odpdní vody budou likvidovány společně s odpdními vodmi EDÉ n stávjící mechnicko-biologické ČOV EDĚ 600/24 schvluje uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene č mezi Obcí Dětmrovice společností T Mobile Czech Republic,.s., Prh 4, to právo umístění provozování vedení veřejné komunikční sítě n pozemcích ve vlstnictví obce prc. č. 4927/3, 4927/6, 4721, 4734, v k.ú. Dětmrovice. Věcné břemeno bude zřízeno z jednorázovou úpltu ve výši Kč z jeden metr trsy, to je celkem z Kč. 601/24 schvluje uzvření smlouvy o právu provést stvbu smlouvu o uzvření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dětmrovice Ivo Kišou, Dětmrovice, pro umístění zpevněné plochy sjezdu n části pozemků prc. č , ob v k.ú. Dětmrovice, to v rozshu cc 5 m2 n části pozemku prc. č. 227 cc 2 m2 n části pozemku prc. č /24 schvluje uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 02/0183/2012/VB mezi Obcí Dětmrovice, společností SMP Net, s.r.o., Ostrv Mor. Ostrv Dliborem Zdeňkou Kolkovými, Doubrv - pozemek ve vlstnictví obce prc. č v k.ú. Dětmrovice - právo zřídit provozovt plynárenské zřízení vstupovt vjíždět v souvislosti se zřízením, stvebními úprvmi, oprvmi provozováním distribuční soustvy plynovodních přípojek n předmětný pozemek prc. č Věcné břemeno bude zřízeno z jednorázovou úpltu ve výši 500- Kč. 603/24 bere n vědomí vyúčtování příspěvku n pokrytí ztráty z provozu systému městské hromdné doprvy integrovného doprvního systému ve městě Orlová z rok 2011 v celkové výši Kč, s tím, že zbývá uhrdit Kč 604/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Oprv výtluků n místních komunikcích v ktstru obce Dětmrovice společnost JHF Heřmnovice, spol. s r.o., Heřmnovice

3 605/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Stvební úprv povrchu stávjících chodníků v ktstru obce Dětmrovice společnost KUMAN, spol. s r.o., Krviná Hrnice 606/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Výměn 13 ks oken 1 ks vchodových dveří n budově Domu s pečovtelskou službou Dětmrovice čp, 960 společnost HAOSPOL s.r.o., Hvířov Prostřední Suchá 607/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Výměn rozvodů vody v budově Domu s pečovtelskou službou čp. 670 v Dětmrovicích společnost Instltérství, zámečnictví M.M., spol. s r.o., Dětmrovice 608/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Oprv soklu n Dělnickém domu čp. 110 v Dětmrovicích společnost TANTI stv s.r.o., Ostrv - Rdvnice s vrintou jiný obkld než kbřinec 609/24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Broušení lkování podlhy v sále Dělnického domu čp. 110 v Dětmrovicích pn Vojtěch Smejkl - VS Prket, Krviná, IČ : /24 vybírá po projednání předložených nbídek n zkázku Výměn 2 ks vchodových dveří do budovy SK Dětmrovice společnost HAOSPOL s.r.o., Hvířov Prostřední Suchá (jedná se o dveře dvoukřídlé) 611/24 projednl orgnizční zbezpečení usnesení zstupitelstv obce konného dne , zejmén pokud jde o relizci dlších postupů v rámci schváleného rozpočtu obce n rok 2012 včetně progrmu rozvoje obce v oblsti investic 612/24 bere n vědomí výsledky mimořádného zstupitelstv obce konného dne informci strosty obce, že schválené stnovisko obce k záměru pokrčování hornické činnosti Dolu Krviná bylo již odesláno n MŽP 613/24 bere n vědomí informci strosty obce o součsném stvu česko-polské cyklotrsy (viz k tomu i následující usnesení č. 614/24 615/24) plánovném otevření provozu dne /24 souhlsí s uzvřením veřejnoprávní smlouvy pro územní i stvební řízení pro stvbu Propojení větví C E cyklotrsy v Dětmrovicích, to pro 1. část Sjezd k řece Olši z předpokldu dodržení podmínek obsžených ve stnoviscích Obecního úřdu Dětmrovice 615/24 souhlsí s uzvřením veřejnoprávní smlouvy pro územní i stvební řízení pro stvbu Propojení větví C E cyklotrsy v Dětmrovicích, to pro 2. část Cyklostezk podél silnice I/67 z předpokldu dodržení podmínek obsžených ve stnoviscích Obecního úřdu Dětmrovice

4 616/24 schvluje Seznm rozpočtových optření při úprvách schváleného rozpočtu roku 2012 k č. 1 2 dle předloženého návrhu 617/24 bere n vědomí informci o výkzu hodnocení plnění rozpočtu obce k /24 schvluje použití částky Kč z rezervního fondu Zákldní školy Mteřské školy Dětmrovice, příspěvková orgnizce n nákup učebnic výukových progrmů nglického jzyk dle předložené žádosti ředitele školy 619/24 schvluje poskytnutí dotcí orgnizcím n projekty činnost v roce 2012 tkto : Český kynologický svz Dětmrovice ZO č. 088 Český kynologický svz Dětmrovice ZO č. 029 Svz dobrovolných hsičů Dětmrovice Honební společenstvo Rovin Dětmrovice činnost Honební společenstvo Rovin Dětmrovice projekt Občnské sdružení myslivců Zátiší Dětmrovice Český svz ochránců přírody Dětmrovice Český svz včelřů Dětmrovice Český svz chovtelů poštovních holubů Dětmrovice Český zhrádkářský svz Dětmrovice činnost Obč. sdružení Občné z životní jistoty Dětmrovice Zákldní umělecká škol Rychvld Svz tělesně postižených Orlová Orgnizční výbor GRACIA Slezská dikonie středisko HOSANA Krviná DUHA Orlová HZS MSK územní odbor Krviná SONS OO Hvířov orgnizce nevidomých Hvířov Policie ČR obvodní oddělení Dětmrovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 620/24 se seznámil s podkldy týkjícími se výdjů i příjmů (nájemné) z provozování domů s pečovtelskou službou (DPS) v souvislosti s možností snížení ztráty z této činnosti rozhodl se k této problemtice vrátit n své příští schůzi 621/24 bere n vědomí obecním úřdem zprcovnou informci o zákldních změnách při zdávání veřejných zkázek dle novely č. 55/2012 Sb. zákon o veřejných zkázkách, mj. pokud jde o snížení finnční hodnoty pro zkázky mlého rozshu 622/24 schvluje změny Směrnice pro zdávání veřejných zkázek obce Dětmrovice (schválené usnesením RO č. 440/17 ze dne ) týkjící se změny finnčních hodnot pro zkázky mlého rozshu

5 623/24 bere n vědomí informci strosty obce (i v návznosti n usnesení RO č. 579/22 ze dne ), že dle zprcovného znleckého posudku se v přípdě stvebního stvu římskoktolické fry v obci nejedná o stv hvrijní 624/24 bere n vědomí informci strosty obce o zhájení působení Místní kční skupiny v rámci Svzku měst obcí okresu Krviná včetně možností čerpání evropských dotcí 625/24 bere n vědomí informci strosty obce (i v návznosti n usnesení RO č. 578/22 ze dne ) o vysokých výdjích souvisejících s odchycenými psy n území obce, zejmén v porovnání s nákldy okolních obcí, jkož i o proběhlém jednání s provozovtelem psího útulku n území obce o dlších možných postupech při snížení těchto výdjů 626/24 schvluje vzhledem k provedení objektivně nutných víceprcí n stvbě Stvební úprv budovy čp. 900 v k.ú. Dětmrovice nvýšení ceny (n tis. Kč) posunutí termínu (do ) u zhotovitele stvby společnosti SILEXIM Morvi, s.r.o. Dětmrovice dle předloženého návrhu 627/24 schvluje text žádosti o předložení cenové nbídky n zprcování projektové dokumentce (3 přípdy odvodnění pozemků) včetně jejího doplnění ve smyslu usnesení ZO č. 190/11 ze dne /24 doporučuje pokrčovt v územním následně stvebním řízení ke stvbě sběrného dvor v obci Dětmrovice, neboť existuje minimální riziko kolize stvby sběrného dvor se stvbou silničního obchvtu obce, tj. přeložky komunikce I/67, která je znesen do nového územního plánu obce. Tto nová komunikce byl ZO Dětmrovice schválen jko severní vrint je obsžen v ZÚR MS krje. Ing. Ldislv Rosmn v.r. strost obce Dětmrovice Mgr. Libor Stáň v.r. místostrost obce Dětmrovice

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ

6/2014. Z obsahu: Citát měsíce STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY ZDRAVÉ MĚSTO POČÁTKY I LETOS SÁZELO ALEJ 6/2014 STAVEBNÍ ÚPRAVY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ POČÁTKY Práce n rekonstrukci porchu Plckého náměstí nejsou do dnešního dne tj. 28.5.2014 zhájeny z důodu neodsouhlsení průběhu ýběroého řízení prconíky Regionální

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více