Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 září 2010

2 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo školy: 8.května 67, Velká Bystřice, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Kontakt: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79 Velká Bystřice Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , IZO školy: Školská rada je 12ti členná. Kontakt: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Elefteria Schrottová Mgr. Jaroslav Zavadil Irena Jedličková Ing. Martin Seidler Hana Šebíková Helena Vičarová Mgr. Hana Londová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Gabriela Šišková Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Alice Dubová. Telefon do ŠJ je Velikost a úplnost školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě třetího ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy. Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici.v areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín v Olomouci 2

3 (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je ročník, 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní i nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Ve škole jsou dvě počítačové učebny, 3 interaktivní učebny, učebna F/Ch, hudebna, jazyková učebna, cvičná kuchyň, školní dílna, keramická pec, malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ), nová víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty), běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů s připojením na internet Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet a do systému Bakaláři. Nově byl vybudován malý školní pozemek v areálu školy. Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla, mohli se osobně účastnit mnoha školních akcí. V provozu byla tři oddělení školní družiny, provoz v ní je od 6:05 do 16:15 hodin. Pro tělesnou výchovu, relaxační hodiny naukových předmětů a také školní družinou byl v hojné míře využíván městský park. Škola má světlé, čisté a esteticky pěkně upravené prostory. Prostory pro výuku jsou dostatečné, v ročníku je ve třídě hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet, k dispozici je keramická dílna, interaktivní učebna, malý dvorek.do prvních tříd byly pořízeny nové výškově stavitelné jednolavice, židle, oddělení školní družiny na přední budově bylo vybaveno novým nábytkem, televize s DVD přehrávačem byla pořízena také do NB pro 4.-5.třídy. 2. stupeň využívá pracovny F/Ch, dvě učebny PC, dvě interaktivní učebny, jazykovou učebnu, učebnu hudební výchovy, školní dílnu, cvičnou kuchyň a školní pozemek. Na kulturní akce většího rozsahu (divadelní představení, koncerty, besedy pro větší počet tříd nebo celou školu) se využívala stará tělocvična nebo po dohodě probíhaly tyto akce v Kulturním domě. Všichni pedagogové mají své kabinety vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny, mají k dispozici tři kopírky, kameru, čtyři fotoaparáty. Sportovní halu mohli ve volném čase využívat i pracovníci školy. Materiální vybavení se stále obnovuje, pomůcky se průběžně doplňují. b) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2009/2010 se vyučovalo podle učebního plánu Základní škola, č.j /96-2 ve 4.a 5.ročníku a v 9.A a č.j.29738/ v 9.B - rozšířené vyučování tělesné výchovy. V a ročníku se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe. c) Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor se skládal z 25 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. 3

4 Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj Aj Nj Rj Ov Vv Hv Rv Pč Tv Počet aprobací stupeň: 2.stupeň Mgr. Eva Dohnalová Pavla Cajthamlová (Čj On Mgr. Kateřina Kovalová Vlasta Číhalíková (Rj Tv) Mgr. Libuše Kubaláková Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Hana Londová PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Helena Mádrová Olga Holoušová (Př Pč) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Veronika Martinů (Aj D), od 2.pololetí na MD Mgr. Jitka Minářová (M Inf dílny) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Vendula Mečířová (Aj Nj) Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj - Hv) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Vychovatelky: Eva Kadalová Kamila Smidová PaedDr. Helena Stejskalová Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Věková skladba pedagogického sboru: (včetně vychovatelek školní družiny) Věková skupina let a více Počet Ve škole pracuje koordinátorka ŠVP (p. zást. Šišková), poradkyně pro volbu povolání (p.uč. Číhalíková), metodička prevence sociálně patologických jevů (p.uč. Teplá), ICT koordinátorka (p.uč. Jitka Minářová), koordinátor environmentální výchovy (p.uč. Londová). 13 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice, ostatní dojíždí, převážně z Olomouce. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. V průběhu školního roku zastupovali za dlouhodobě nemocné pedagogy: Mgr. Ingrid Potěšilová (za PN p. Kramplové) Libuše Zatloukalová ( za PN p. Londové) PaedDr. Helena Stejskalová a Mgr. Iveta Šlahařová (za PN p. Cajthamlové) Alena Šudřichová a Mgr. Jan Trávníček (za PN a MD p.martinů) Nepedagogičtí zaměstnanci: Gabriela Drešlová ekonomka školy 4

5 Milán Kufrik Dobroslava Kučerová Ludmila Polášková Bronislava Poledníková Gabriela Šádková Zuzana Sedláčková JUDr. Jan Borek Ladislav Matonoha školník pracovnice pro úklid pracovnice pro úklid pracovnice pro úklid pracovnice pro úklid pracovnice pro úklid v hale správce haly správce haly d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal 15.ledna Celkem bylo zapsáno 48 dětí, 26 chlapců a 22 dívek. U 10 dětí byl schválen odklad školní docházky o jeden rok. Do 1.ročníku nastoupí celkem 38 dětí. Přijímací zkoušky na střední školy Přijímací zkoušky se konaly v týdnu od 19. do 23.dubna I v letošním roce si žáci mohli volit 3 školy pro 1.kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 42 žáků, kteří si vybrali následující možnosti pro podávání přihlášek: I. kolo přijímacích zkoušek celkem 9.A 9.B 3 podané přihlášky 33 žáků přijati na 3 školy přijati na 2 školy přijati na 1 školu nepřijati podané přihlášky 8 žáků 4 4 přijati na 2 školy přijati na 1 školu podaná přihláška 1 žák 1 - přijat 1 odvolání pro I. kolo 8 žáků 3 5 přijati II. kolo přijímacích zkoušek 1 žákyně 1 - Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků: Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Střední zdravotnická škola Olomouc Gymnázium Olomouc - Hejčín Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova Střední škola technická a obchodní Olomouc, Kosinova SOU služeb Velký Újezd Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Sigmundova střední škola strojní Lutín Střední zemědělská škola Olomouc Střední škola logistiky a chemie Olomouc

6 Obchodní akademie Olomouc Střední průmyslová škola stavební Lipník Slovanské gymnázium Olomouc Střední škola rybářská Vodňany Střední škola sociální Zábřeh Střední pedagogická škola Přerov SOŠ obchodu a služeb Olomouc, Štursova SOŠ ekonomiky a podnikání Svatý Kopeček SŠ Hranice bezpečnostně právní činnost Střední škola obchodu a gastronomie Praktik Olomouc Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc Celkem žákyně ukončila základní vzdělávání v 7.ročníku SOU Štursova Olomouc Šestiletá gymnázia (vyučování v cizím jazyce): Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín (anglický jazyk) Gymnázium Olomouc Čapkovského (španělský jazyk) Celkem Osmiletá gymnázia Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Slovanské gymnázium Olomouc Gymnázium Olomouc - Čajkovského Církevní gymnázium Celkem Přestup z naší školy na jiné základní školy : Důvod Celkem žáků Ročník Chlapci Dívky Škola stěhování 3 4, 6, 8, 1 2 Grygov, Olomouc škola se zaměřením 2 6, 2 - Celkem Přestup z jiných základních škol do Velké Bystřice : ze školy celkem žáků chlapci dívky ročník Hlubočky , 5, 8, Mariánské Údolí , 4 Přáslavice , přistěhovali se , 3, 4, 7, Celkem

7 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová A Mgr. Helena Mádrová B Mgr. Eva Dohnalová A Mgr. Hana Londová A Mgr. Libuše Kubaláková B Mgr. Ivo Šenk A Mgr. Eva Poděbradová B Mgr. Kateřina Kovalová Celkem 1.st A Mgr. Jitka Minářová B Mgr. Pavla Cajthamlová / PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Vendula Mečířová B Mgr. Andrea Teplá A Mgr. Ingrid Jílková B Mgr. Michaela Fabíková A Mgr. Renata Kramplová B PhDr. Miroslav Finger Celkem 2.st Celkem Netřídní učitelé: Vlasta Číhalíková Olga Holoušová Mgr. Jindřiška Hyklová Mgr. Drahomíra Kozáková Přibližně 45% žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Výsledky vzdělávání: Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov. 3 z chov. Omluv. h. Průměr Neoml.h. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , A ,

8 4.B , A , B , stupeň , A , B , A , B A , B , A B , stupeň , Celkem , Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov. 3 z chov. Omluv. h. Průměr Neoml.h. Vyznamen. 1.A , B , A , B , A , A , B , A , B , stupeň , A , B A , B , A , B , A , B , stupeň ,

9 Celkem , Vysvětlivky: Dost. dostatečný NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele Ned. nedostatečný DTU důtka třídního učitele Vyznam vyznamenání Péče o žáky se zdravotními a vzdělávacími obtížemi Ve školním roce jsme měli k celkem deset žáků, kteří byli zohledňováni podle Směrnice MŠMT ČR 13711/ a příslušného metodického pokynu pro práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, pět na 1.stupni a pět na 2.stupni. Všichni měli vypracován individuální vzdělávací plán, byla jim věnována speciální péče ze strany učitelů, která spočívala nejen v zohledňování pracovního tempa, nepřetěžování při školních i domácích úkolech, delším časovém rozmezí pro zvládnutí základního učiva, zohlednění písemného projevu, častějším střídáním pracovních činností, zařazováním relaxačních chvilek, ale v neposlední řadě pomáhala také pochvala a povzbuzení. f) Prevence sociálně-patologických jevů: Škola má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Krizový plán a Program proti šikanování ( Třídnické hodiny zaměřené na komunikaci, vztahy mezi žáky ve třídách, respekt ke spolužákům a dospělým, toleranci probíhají 1x měsíčně. Škola odebírá časopis Prevence, z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. Volnočasové aktivity dětí pomáhá naplnit i Grantový program MZŠ. O velkých přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po škole, využívají tělocvičnu, počítačové učebny. Škola domlouvá pro žáky besedy v P - centru Olomouc (6.-9.ročník), prožitkové lekce na téma šikana přes Sdružení D, spolupracujeme také s PIS Policie ČR. Škola využila nabídku Odboru sociální pomoci MMOl na besedy pro žáky, které vedou kurátoři pro mládež s dlouholetými zkušenostmi a praxí. Besedy v P centru pro žáky 2.stupně.Témata Multikulturalita ; Naše třída, naše parta ; Můj život ve svých rukou ; Zážitková lekce dramatické výchovy pro 1.ročník. Bezpečnost a zdraví žáků Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1.stupně obdržel ve škole soutěžní kartu, jejímž prostřednictvím se mohl zúčastnit VII.ročníku soutěže.úkolem pedagogů je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. Poznej svého psa zábavnou formou bylo žákům prezentováno, jak se mají chovat k psům, aby předcházeli zraněním, jak správně manipulovat se psem. Dopravní výchova Dopravní den pro celou školu opakování dopravních pravidel, dopravní test. Plnění úkolů z dopravní výchovy v rámci akce O putovní pohár primátora města Olomouce. 4.A a 4.B několikrát navštívily dopravní hřiště v Olomouci, žáci prošli hodinami teorie i praxe a na závěr usilovali o získání řidičského průkazu. Celkem se této výuky účastnilo 34 žáků. 9

10 5.B strávila na dopravním hřišti v Olomouci jedno výukové dopoledne. 5.A pro nepřízeň počasí měla tuto aktivitu ve třídě. Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování. Kroužky ve školním roce 2009/2010 p. uč. Číhalíková Florbal p. uč. Dohnalová Klub šikovných dětí p. uč. Finger Střelecký kroužek p. uč. Fabíková Sportovní hry třída p. uč. Holoušová Internetová kavárna pro 2.stupeň p. uč. Jílková Volejbal p. uč. Kovalová Keramika p. uč. Kozáková Kroužek zábavné matematiky p. uč. Kubaláková Internetová kavárna pro 1.stupeň p. uč. Londová Dívčí klub p. uč. Mádrová Taneční kroužek p. uč. Mečířová Aj pro prvňáky; Francouzština; p. uč. Pospíšilová Výtvarný kroužek pro třeť áky p. uč. Šenk Sportovní hry 4. 5.třída p. uč. Šišková Psaní na klávesnici p. uč. Štěpánová Mediální kroužek p. uč. Teplá Basketbal g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2009/2010 Řízení školy Komplexní řešení šablon (projekt Peníze do škol) Novinky v účetnictví Novela zákona o pedagogických pracovnících Školní vzdělávací program Koordinátor ŠVP Pedagogika Výchovné poradenství Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Prohlubování znalostí vyučujících TV na ZŠ a SŠ Instruktor školního lyžování Prevence První pomoc Bezpečí dítěte Přírodní vědy Člověk přírodě příroda člověku Projekt ESO Dunaj v kufru Štěpánová, Šišková Drešlová Štěpánová, Šišková Šišková Mečířová celý pedag. sbor Teplá Jílková, Pospíšilová 17 učitelů Jílková Londová Minářová Londová 10

11 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc ukázkové hodiny pro studentky 1.ročníku - p.uč. Pazderová ČJ 1.A - p.uč. Londová Čj 3.A - p.uč. Kubaláková M 4.A - p.uč. Šenk Vl 4.B Střední pedagogická škola Přerov.Praxe studentky 3.ročníku proběhla v MŠ Na Svobodě p. uč. Balonová, p. uč. Budinová Pedagogicko psychologická poradna Olomouc beseda s pracovnicí poradny p. Mezulániková Městský úřad Velká Bystřice V tomto školním roce opět fungoval Grantový program MZŠMŠ Velká Bystřice pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, které přispívají k výchovnému působení na osobnost dětí a mládeže, zdravému životnímu stylu, budování zdravých sociálních návyků a vazeb a prevenci sociálně-patologických jevů. Žádost o přidělení grantu podali tito vedoucí kroužků:p.uč. Pospíšilová, Mečířová, Kovalová, Šenk, Londová, Teplá, Finger, Jílková, Fabíková, Číhalíková. Grantová komise stanovila pravidla a na svém zasedání určila pořadí úspěšných žádostí. Celkem ve školním roce 2009/2010 bylo rozděleno ,- Kč mezi 8 kroužků. Grantový program skončil k a jeho úspěšnost se vyhodnotí na zasedání školské rady v říjnu Sdružení rodičů a přátel školy Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Dále SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Halloween, Vánoční jarmark, Velikonoční tvoření, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, předtaneční výchova pro deváť áky, lyžařský kurz pro žáky 7.ročníku, přispívá také na jízdné druhákům, kteří jezdí na plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím žákům, na hračky pro školní družinu Výbor SRPŠ každoročně pořádá školní ples, který má vysokou návštěvnost a je svými návštěvníky hodnocen kladně. Kulturní středisko Velká Bystřice škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Sportovní klub Velká Bystřice nejtěsnější je spolupráce s oddílem házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev. Spolupracujeme také se Sokolem, jak v uvolňování dětí na akce, tak při vystoupeních pro veřejnost. Sportovní mládí Velká Bystřice Přispívá na zajištění sportovních akcí cestovné, občerstvení, ceny, medaile. Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2009/

12 září 2009 Besedy v P centru pro žáky 2.stupně.Témata Multikulturalita, Naše třída, naše parta, Můj život ve svých rukou. PREVENCE Dopravní den opakování dopravních pravidel, dopravní test.dopravní V Zážitková lekce dramatické výchovy pro 1.ročník.PREVENCE Výstava ovoce, zeleniny a květin v podloubí radnice. PRVOUKA Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany zájemci z 8. a 9. ročníků. P.uč. Hyklová, Jílková ZEMĚPIS, FYZIKA, CHEMIE Máme doma cizince výukový program se věnoval multikulturní problematice, byl pro 5.ročník. Besedu organizovala agentura Arpok Zakončení projektu Setkání Bystřic v Bystřici nad Olší 9.A, 9.B, p. uč. Číhalíková, Finger A a 5.B navštívily hvězdárnu v Prostějově. PŘÍRODOVĚDA Jiný kraj, jiný mrav výukový program pojednávající o kulturních odlišnostech pro 6.ročník. Besedu organizovala agentura Arpok Návštěva výstavy Jak to bylo před 20 lety u nás a v okolí ve výstavní síni v přízemí radnice ve Velké Bystřici (8. a 9. ročník) DĚJEPIS, OV,RV Globální vesnice rozvoj kritického myšlení. Téma nerovnoměrné rozdělení obyvatel a nerostného bohatství, globální problémy, určeno pro 8.ročník.. Besedu organizovala agentura Arpok Scholaris 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2010/2011, která se konala v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova Beseda k volbě povolání SPŠ strojní Olomouc Beseda k volbě povolání Střední technická a obchodní škola Kosinova Olomouc Beseda k volbě povolání SPŠ stavební, Lipník nad Bečvou Ukázka vycvičených dravců a sov, zábavný výklad o životě dravců. PŘÍRODOPIS Březen, duben Výstava Hry a klamy ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, účastnily se třídy Březen 2.stupně. MATEMATIKA, FYZIKA 4.A a 4.B několikrát navštívila dopravní hřiště v Olomouci, žáci prošli hodinami teorie i praxe a na závěr usilovali o získání řidičského průkazu. DOPRAVNÍ VÝCHOVA Den ochrany obyvatelstva za mimořádných situací, řídila p. uč. Kozáková BOZP Poznej svého psa zábavnou formou bylo žákům prezentováno, jak se mají chovat k psům, aby předcházeli zraněním, jak správně manipulovat se psem. PREVENCE Beseda o první pomoci s paní D.Majerovou pro 5.A PRVNÍ POMOC Sezame, otevři se výchovné představení pro 1.stupeň a Třináctá komnata pro 2.stupeň zaměřené na prevenci patologických jevů. PREVENCE Den Země v DDM Olomouc program pro 1.třídy EKOLOGIE A exkurze do Prahy. ZEMĚPIS A beseda Kniha nebo film v Městské knihovně v Olomouci ČESKÝ JAZYK Exkurze na Heliport pro 5.B PRVNÍ POMOC A výukové dopoledne na dopravním hřišti v Olomouci. DOPRAVNÍ VÝCHOVA Den dětí ve škole starší žáci organizovali zábavný program pro mladší děti. 12

13 B výukové dopoledne na dopravním hřišti v Olomouci. DOPRAVNÍ VÝCHOVA Zbraně a zbroje vrcholné gotiky DĚJEPIS Environmentální akce Po celý rok pokračoval program v Recyklohraní, pořádaný pod záštitou MŠMT. Jedná se o sběr elektrospotřebičů a použitých baterií Den Země v DDM Olomouc program pro 1.třídy DEN ZEMĚ Po dvou hodinách teorie z ekologie potom žáci vyráběli stavby z odpadových materiálů B výsadba lesních stromků s výkladem a pod dohledem lesních pedagogů v lesním terénu pod Lošovem doplněná hrami a poznáváním lesa prožitkovou formou. Akce byla žáky i pedagogickým doprovodem hodnocena jako bezvadná, o to větší je škoda, že 5.A se nemohla pro nepřízeň počasí zúčastnit, i když se termín dvakrát kvůli dešti přesunoval. Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2009/ Koncert Abraka muzika pro 1. i 2.stupeň na sále ve Velké Bystřici Proběhl pietní akt u sochy T.G.Masaryka na nádvoří školy. Účastnili se ho občané Velké Bystřice a pedagogové školy Strašidelný průvod v maskách zakončený ohňostrojem Vánoční koledování s tradičním vánočním jarmarkem, cukrovím našich maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně Krušpánek, Čekanky, flétničkové fifolení. Organizoval 1.stupeň Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a nezbytnou knihou hříchů. Žáci 9.B se této role zhostili velmi rádi a s velkou noblesou. Zvládli i návštěvu v mateřské škole a jejich vystoupení bylo důstojné a učitelkami MŠ velmi chváleno.organizovala p.uč. Kramplová Koncert skupiny MS Band v tělocvičně pro 1.stupeň. Písničky z večerníčků pro 1.-2.ročník a Country písničky pro 3.-5.ročník Pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda na sále ve Velké Bystřici Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv vyrobili výzdobu a členky Sokola předvedly pro rodiče vystoupení. Ples připravil výbor SRPŠ Maškarní karneval pro 1.stupeň v tělocvičně. Hlavní organizátorky p. uč. Pazderová a Pospíšilová Velikonoční dílny v režii 2.stupně přivítaly žáky, jejich rodiče i občany Velké Bystřice a s nimi jaro. Návštěvníci opět mohli vyrábět pěkné velikonoční výrobky, posedět u kávy nebo čaje a tleskat vystoupení Krušpánku, Čekanek a Sokola Vystoupení tanečního kroužku p. uč. Mádrové v DPS ve Velké Bystřici. Červen Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ zajistili žáci 9.A a 8.B Červen 2010 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná (1.B, 1.B), Bruntál (2.A, 2.B), Rožnov pod Radhoštěm (3.A), Velké Losiny (4.A, 5.B, 13

14 9.B), Praha (4.B), Šternberk (5.A), Veveří (6.A, 6.B), Potštejn (7.A, 7.B, 8.B), Litomyšl (8.A), Budišov nad Budišovkou (9.A). Červen Umístění tabla vycházejících žáků v obchodě p. Hlaváčka Výtvarný kroužek pod vedením paní učitelky K. Pospíšilové uspořádal v cukrárně Galerie již potřetí výstavu svých prací se slavnostní vernisáží CESTA DO PRAVĚKU Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana starosty a místostarosty proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Poté následovalo setkání s dětmi z předškolních oddělení mateřských škol. Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2009/ Turnaj v plážové přehazované, doprovod p.uč. Teplá Hurá do ZOO! branný závod O putovní pohár primátora města Olomouce na Svatém Kopečku, pořádaný Městskou policií Olomouc.Hlídku tvořili dva žáci 9.A a tři žáci 5.A. Z celkového počtu 17 hlídek skončila ta naše na 5.místě. Organizovala p. uč. Teplá O pohár ředitelky školy házená mladší žáci, organizovala p.uč. Fabíková. Ze čtyř družstev získali naši žáci 3.místo NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ okresní kolo, p. uč. Fabíková 1.místo ročník novoročního turnaje ve fotbale v Hlubočkách. 9.třída získala 1. místo NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ krajské kolo, p. uč. Fabíková 1.místo Mikulášský mezitřídní turnaj ve florbalu, organizovala p. uč. Číhalíková. V lednu a únoru 2010 proběhly lyžařské kurzy pro 7.A a 7.B. Organizace p. uč. Teplá Novoroční turnaj v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč. Šenk Basketbalový turnaj čtyř škol chlapců ve Velkém Týnci Basketbalový turnaj čtyř škol dívek ve Velkém Týnci Basketbalový turnaj čtyř škol chlapců v hale, organizovala p.uč.teplá Turnaj ve florbale v hale za účasti ZŠ Hlubočky, organizovala p. uč. Číhalíková Atletické závody na ZŠ Zeyerova Olomouc, 3.místo, organizovala p.uč. Teplá NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ soutěž v házené mladších žáků. V republikovém finále v Praze vybojovali mladší žáci ve složení M.Červinka, J.Mistera, V.Majer, F.Nábělek, J.Sedláček, M.Surma (všichni 7.B) a D.Frýba, R.Mádr,D. Šiška a D.Teplý (všichni 6.B) 7.místo. Organizovala p. uč. Fabíková MEGA SAM CUP mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci, organizoval p. uč. Šenk. Naše družstva skončila ve dvou kategoriích na prvních místech. V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč.šenk. Třídní schůzky pro 1.ročník , 5.1., pro všechny ročníky pro 5.ročník Projekty 2009/2010 Putování za Bystřicemi Meziškolní projekt pokračoval v Bystřici nad Pernštejnem a byl věnován sportu. Chlapci soutěžili v basketbalu a děvčata v přehazované. 14

15 Celkově byl projekt pedagogy i žáky hodnocen kladně. Měli jsme možnost navštívit jiné základní školy, žáci navázali nová přátelství, učili se reprezentovat školu i obec, získávali zkušenosti z vystupování na veřejnosti. Projekt Comenius Název projektu: Social skills for good mood and better learning (Sociální dovednosti pro dobrou náladu a lepší učení) Koordinárkou celého projektu na naší škole je Mgr. Vendula Mečířová. Koordinace se všemi partnery probíhá bez problémů, komunikačním jazykem je angličtina. Projektové činnosti jsou zapojeny kromě výuky angličtiny do hodin informačních technologií, mediální výchovy, pracovních činností a výtvarné výchovy. Kromě pravidelné účasti žáků 7., 8. a 9.ročníku v hodinách anglického jazyka se práce na projektu účastní také žáci od 4. ročníku. Do projektu jsou zapojeni i žáci s integrovanými poruchami učení, kteří se účastní všech projektových aktivit. Projekt je pro školu celkově prospěšný, výuka anglického a německého jazyka byla obohacena o zajímavá a žákům blízká témata, možnost účasti na projektu v zahraničí podpořila zájem žáků o angličtinu. Partnerské školy: Volksschule Landsberg am Lech Am Schlossberg, Německo Hauptschule Frohnleiten, Rakousko Instituto Instruzione Superiore R. Canudo, Itálie Szkola Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, Polsko Escola Secundária de Bocage, Portugalsko Siauliu Aukstabalio vidurine mokykla, Litva Výše grantu činí EUR. Škola uskuteční nejméně 24 mobilit (výměn). Akce se uskuteční v období od 1.srpna 2009 do 31.července Uskutečněná setkání: Rakousko 2 učitelé 2 žáci Portugalsko 3 učitelé 2 žáci Polsko 2 učitelé 2 žáci Itálie 2 učitelé 2 žáci Soutěže a olympiády 2009/2010 Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Olympiáda ze zeměpisu Pythagoriáda Okresního kola se účastnila Nikola Novotná (8B). Skončila na pěkném 6.místě. Organizovali p.uč. Poděbradová, Štěpánová, Finger. Okresní kolo , vedl p. uč. Finger Do okresního kola postoupil Josef Opletal (6.B, 15.místo), Eduard Sklenář (7.B, 12 místo) a Tereza Zdařilová (9.A, 18.místo). Organizovala p.uč. Hyklová šk.kolo - matematickou soutěž pro žáky 6. a 7.ročníku. organizovala p. uč. Kozáková. Okresní kolo se uskutečnilo Matematický klokan ( ) Logická olympiáda V nominačním kole zpracovali žáci 5.A a tři žáci ze 4.A online testy v PC učebně. Do krajského kola se probojovalo 5 žáků M.Skopalík, B.Konečná, 15

16 S.Kroupová, G.Navrátilová a J.Šiška, který dokázal postoupit do celostátního finále Praze. Soutěž ve škole koordinovala p. zástupkyně Šišková. Evropa kolem nás Výtvarná soutěž, zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. Hyklová. Recitační soutěž Do okresního kola postoupila z 1.stupně M.Korandová (2.A) a z 2.stupně A.Pazdera (6.B). Organizovala p.uč. Pazderová Soutěž Taktik Matematická soutěž Soutěž ve sběru papíru Probíhala v říjnu a listopadu, zúčastnilo se jí téměř 50 Žáků a ve škole se sebralo 4000 kg papíru. Vitězství v kategorii tříd vybojovalo 2.A, z jednotlivců vyhrál J. Nevrlý (2.A) s 756 kg papíru. Organizoval p. uč. Finger. Poznej a chraň Barevný svět Výtvarná soutěž vyhlášená přírodovědným oddělením DDM Olomouc. za soubor obrazů obdrželo cenu naše družstvo ve složení H.Dvořák, A.Smékalová,T.Smida, T.Dobešová, D.Langerová, B.Petrová, K.Adlerová, V.Zonová, K. Čtvrtlíková (1.A a 1.B) Připravovala p. uč. Pospíšilová. Zajímavosti a další úspěchy Škola obdržela ZLATÝ CERTIFIKÁT od společnosti Scio na základě realizace evaluačních projektů od školního roku 2006/2007. i) Inspekční činnost 2009/2010 Ve dnech prosince 2009 proběhla v základní škole inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou a základní školou podle 174 odst. 2 písm. b) zákona Inspekční zpráva č.j. ČŠIM- 333/09-M je zveřejněna na stránkách ČŠI nebo k nahlédnutí u ředitelky Masarykovy základní školy a mateřské školy. j) Hospodaření školy v kalendářním roce 2009 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE P Ř Í J M Y MěÚ Velká Bystřice Granty města KÚ ,55 Projekt Comenius

17 OSTATNÍ PŘÍJMY Školné MŠ Sponzoři ZŠ Sponzoři MŠ Tržby- JARMARKY 37161,50 Reklama 4000 Sběr 2681 Pronájem SRPŠ 5993 Úroky 561,51 Ostatní výnosy Výběr od žáků-akce školy, výlety, prac.sešity Pronájem haly CELKOVÉ PŘÍJMY ,56 2. V Ý D A J E Investiční výdaje Neinvestiční výdaje ,32 CELKOVÉ VÝDAJE ,32 Hospodářský výsledek za rok ,24 Kč. k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena ve dvouletém projektu Comenius. Činnost začala v září l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Nebylo. m) Projekty financované z cizích zdrojů Comenius n) Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace vznikla v dubnu Předsedkyní odborů byla zvolena Mgr. Andrea Teplá. Vztahy mezi vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany prokazují vstřícný přístup. Ve Velké Bystřici

18 Mgr. Jarmila Štěpánová 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-289/14-Z. Mgr. Naděždou Hajdovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-289/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín Sídlo 756 11 Valašská Polanka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Výroční zpráva o činnosti školy Základní církevní školy sester voršilek školní rok 1997/1998 Obsah * Základní údaje * Charakterístika školy a kopie zařazení školy do sítě *Přehled o žácích a výsledcích

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2009 do 30.6. 2010 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2013 [1] 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo Hradiště,

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Roční plán na školní rok 2015/2016

Roční plán na školní rok 2015/2016 Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace č. j.: MŠ DR 495/2015 Roční plán na školní rok 2015/2016 Organizace vzdělávání Ve školním roce 2015/2016 jsou děti vzdělávány v sedmi

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-14/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-14/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 46 307 745 Základní škola Zlín, Okružní 4685,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Projednáno na pedagogické radě 7. 10. 2014 Schváleno školskou radou 7. 10. 2014 V Kojetíně 7. 10. 2014 Telefon 581762036 IČO 61985571 Mgr. Pavlíček

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU Počet přihlášek STR SLE STA LYT LYE MAN Celkem 1. kolo 62 83 86 63 69-363 Celkem 62 83 86 63 69-363 ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU Počet přijatých STR SLE STA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva obsahuje dvě části: 1. Výroční zpráva o činnosti základní školy 2. Výroční

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a V l a d i s l a v a V a n č u r y, P r a h a Z b r a s l a v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Z p r a c o v á n o v z á ř í 2 0 1 5 IZO 102385351

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KUNOVICE, U PÁLENICE 1620, INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 INFORMACE O ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Personální obsazení školy, kontakty Jméno aprobace funkce třídnictví telefon email BALOUNOVÁ Kristýna 1. stupeň Učitelka 4.A 778 406 921 balounova@zskunup.cz

Více

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu

Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Mezinárodní bezpečné školy Přihláška do programu Název školy: Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace Sídlo školy: Mánesova 3861/5, 767 01 Kroměříž Zřizovatel: Město Kroměříž Právní forma:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno pro základní vzdělávání 2. verze Předkladatel: název školy ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno adresa školy náměstí Republiky 10,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2012/2013 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitel školy: Mgr. Radim Pikner Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11

Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010/11 1. Charakteristika školy Zřizovatel

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2010/2011 ŠKOLA: Barevná škola - ZŠ Polešovice, 687 37 tel. 572593161 zspolesovice@uhedu.cz, www.zspolesovice.uhedu.cz Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více