V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Profil obchodní společnosti Vybrané hospodářské ukazatele Dozorčí rada a představenstvo Zpráva představenstva Strategie a podnikatelská činnost v roce Struktura akcionářů Výroba a postavení na trhu Investice a modernizace Technologie a výzkum Systém managementu kvality Životní prostředí Zaměstnanci Finanční situace Strategické záměry a ostatní významné skutečnosti k datu sestavení výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Finanční část Řádná účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu aktiva Rozvaha v plném rozsahu pasiva Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky Samostatná příloha Zpráva o vztazích za účetní období 2014

3 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PARTNEŘI A ZAMĚSTNANCI Pro obchodní společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. (společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s.) se rok 2014 vyznačoval dalším upevňováním tržní pozice na trhu taženého drátu a drátěných výrobků. Zároveň byla prohlubována spolupráce s mateřskou obchodní společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Třinecké železárny) a sesterskými obchodními společnostmi v oblasti obchodu, IT, účetnictví, výzkumu a technického rozvoje s cílem maximalizovat synergické efekty vyplývající ze současného začlenění do největší české ocelářské skupiny. V průběhu roku 2014 bylo pokračováno v započatých organizačních a systémových změnách souvisejících se zavedením IS SAP a nové certifikace dle ISO Po změnách, které proběhly v roce 2013, došlo ke stabilizaci v oblasti prodeje a přepravy s využitím distribučních kanálů na bázi spolupráce s obchodní společností MORAVIA STEEL, a.s. a jejími zahraničními afilacemi na náročných trzích západní Evropy. V oblasti technologie a kvality byla dále prohloubená spolupráce s Třineckými železárnami rozhodujícím dodavatelem vstupního materiálu válcovaného drátu. V průběhu roku 2014 byly realizovány v souladu s plánem investiční akce, které významně přispívají k posílení konkurenceschopnosti a snižování nákladů. Řada absolvovaných zákaznických auditů potvrdila vysokou kvalitu vyráběných produktů a stabilitu výrobních a logistických procesů. S přihlédnutím k výše uvedeným změnám společnost dosáhla velmi dobrých obchodních i hospodářských výsledků a to i přes turbulence na složitém trhu taženého drátu a ostatního vyráběného sortimentu. Dlouhodobě realizovaná strategie založena na modernizaci technologických celků spolu s provázáním s rozhodujícím dodavatelem válcovaného drátu skýtá perspektivní možnosti dalšího úspěšného rozvoje nově vzniklé společnosti. Výsledky dosahované v průběhu celého roku potvrzovala vysoká finanční stabilita společnosti. Pro více než 1000 zaměstnanců společnosti je vývoj, kterým firma v roce 2014 prošla, zárukou nejen zachování pracovních míst, ale i příležitosti dalšího rozvoje. V uplynulém roce pokračovala rovněž oboustranně prospěšná spolupráce s městem Bohumín a místními subjekty a organizacemi, jež se opírá o zájem rozvíjet tradiční průmysl v Bohumíně ze strany města a snahu společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. podílet se na činnosti a rozvoji místních obecněprospěšných aktivit. Vážení zákazníci, partneři a spolupracovníci. Vám všem, kteří jste se podíleli na loňských úspěších naší akciové společnosti, patří srdečné poděkování za Vaší vstřícnost, obětavost a podporu, které se nám dostávalo. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat rovněž v letošním roce, společně splníme náročné cíle, které před námi stojí a budeme tak důležitou a přínosnou součástí významné ocelářské skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORA- VIA STEEL. Januš Szkuta předseda představenstva 02

4 PROFIL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín, Česká republika Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. patří k hutním podnikům s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Ročně vyrábí přes 100 tis. tun za studena taženého drátu a výrobků z drátů. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především tažený patentovaný drát, tažený nepatentovaný drát, žíhaný drát, ocelová lana, ocelové kordy, pružiny a kovové tkaniny. Právní forma: akciová společnost IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: ID datové schránky: 6ycizdi Web: Jediným akcionářem společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELE- ZÁRNY, a.s. Významné historické mezníky: 1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi Zahájení výroby patentovaného drátu Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s října 2012 se společnost ŽDB DRÁTOV- NA a.s. stala dceřinou společností TŘINEC- KÝCH ŽELEZÁREN a.s. 03

5 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Ukazatele hospodářské činnosti v letech (v tis. Kč) UKAZATEL Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní kapitál Cizí zdroje Zaměstnanci průměrný přepočtený stav * * údaj nezahrnuje 3 členy statutárního orgánu společnosti 04

6 DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO Dozorčí rada FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Ing. Petr Popelář, MBA Ing. Bohdan Kožusznik, MBA Janka Sliwková Statutární orgán představenstvo FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík VLASTNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 VZROSTL O 7 %, NA 1,615 MILIARDY KČ. Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík 05

7 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. PATŘÍ K HUTNÍM PODNIKŮM S NEJDELŠÍ VÝROBNÍ TRADICÍ V ČESKÉ REPUBLICE. STRATEGIE A PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Strategií ŽDB DRÁTOVNA a.s. je podnikat na profesionální úrovni a poskytovat špičkové výrobky a služby v souladu s heslem Železná tradice kvality. V duchu tohoto hesla společnost investovala nejen do výrobního zařízení, ale také do infrastruktury, vzdělávání, bezpečnosti práce a ekologie. Budoucnost firmy je důležitá nejen pro naši společnost a zaměstnance, ale i pro naše zákazníky a partnery. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci. Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí. VÝROBA A POSTAVENÍ NA TRHU Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. má několik výrobních provozů s kompletní výrobní technologií: Tažírna nepatentovaného drátu (TND) Tažírna patentovaného drátu (TPD) Lanárna Ocelové kordy Pérovna Drátěná výroba Výroba tažených drátů za studena z nízkouhlíkové oceli na provozu TND má více než stoletou tradici. Za tuto dobu si provoz vybudoval silnou pozici na trhu. Patří k největším výrobcům taženého nízkouhlíkatého drátu v České republice a je rovnocenným konkurentem většině evropských výrobců. K nosným výrobkovým skupinám TND patří dráty pro pěchování za studena pro výrobu šroubů a spojovacích součástí a lesklé tažené dráty. Mezi standardní sortiment výroby dále spadají svařovací dráty pro svařování v ochranné atmosféře, profilové dráty a tvrdé tažené ocelové dráty dodávané ve svitcích nebo v tyčích. Součástí provozu TND je i Průvlakárna, která se specializuje na výrobu průvlaků z vysoce kvalitních směsí slinutých karbidů k tažení ocelových drátů za sucha a za mokra. 06

8 Provoz TPD je jediným výrobcem patentovaných drátů v České republice. Svým objemem produkce tažených drátů za studena z vysokouhlíkové oceli se řadí ve svém výrobním portfoliu mezi největší evropské hráče na trhu. K nosným výrobkovým skupinám, které jsou na provoze TPD vyráběny, patří lanové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty pro nábytkářské účely, dráty do předpjatého betonu určené pro výrobu kolejového svršku. Mezi standardní sortiment dále spadají kartáčnické dráty, dráty na ocelový písek a dráty pro elektrovodná lana. Provoz Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. Byl založen v roce 1950 za účelem výroby těžních a důlních lan pro těžební průmysl, který je situován v blízkém okolí. Postupně se výrobní sortiment rozšířil o lana pro vleky a lanové dráhy, jeřábová lana, lana pro stavební průmysl, rybářská lana, lana tvárněná, lana s oky, pramenná lana pro vodiče venkovního vedení a speciální lana. V současné době je exportováno téměř 89 % lan zejména do zemí EU. Provoz Ocelové kordy je nejmladším výrobním provozem v rámci společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. První výrobky spatřily světlo světa v roce V současnosti je provoz zaměřen na výrobu ocelových výztužných prvků do osobních a nákladních pneumatik, drátů do vysokotlakých hadic, pomosazených drátů a kartáčnických zvlňovaných drátů. Provoz Pérovna vyrábí pružiny z drátu od průměru 0,2 mm do průměru 11,8 mm v provedení tlačné, tažné, zkrutné, dvojzkrutné, tvarové pružiny, pružiny pro zemědělské stroje, pro vojenskou výrobu a pojistné kroužky. Vyrobené pružiny jsou tepelně zpracovávány v elektrických popouštěcích pecích a konzervovány proti korozi. Provoz dodává pružiny zinkované, chromované, černěné včetně povrchových úprav jako komaxit, kataforéza, delta tone, delta seal. Provoz Drátěná výroba produkuje široký sortiment kovových tkanin, výlisků a přístřihů z kovových tkanin, filtrů 2D a 3D dále pak svařované sítě, slabé průměry světle žíhaných a polotvrdých drátů, nekonečné pásy a další drátěné výrobky. Výrobky provozu nacházejí uplatnění především v oblasti plastikářského, chemického a potravinářského průmyslu. Výrobky společnosti ŽDB Drátovna a.s. jsou směřovány především do následujících oborů: automobilový průmysl, nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, zemědělství, stavební průmysl a strojírenství. Významnou předností je flexibilita, tj. schopnost rychlého reagování na měnící se požadavky zákazníků, s níž se společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. prosazuje na tuzemském i zahraničním trhu. Podíl vývozu výrobků je téměř 70%. Velká část vývozu je směřována na náročné trhy Evropské unie. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 07

9 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. MÁ VYBUDOVÁN SVŮJ JEDNOTNÝ SYSTÉM KVALITY. INVESTICE A MODERNIZACE Investiční akce realizované v roce 2014 navázaly na dlouhodobou strategii investičního rozvoje společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a plně odpovídaly její obchodně výrobní strategii. Investice byly zaměřeny na akce, které umožní v dalších letech rozšíření našeho výrobkového portfolia, navýšení kapacit a zvýšení kvality vyráběných produktů. Nemalá část realizovaných investičních akcí byla také směřována do oblasti zvyšování kvality pracovního prostředí a bezpečnosti práce našich zaměstnanců a také do obnovy stávajícího výrobního zařízení a infrastruktury. V průběhu roku 2014 byly realizovány investiční akce v celkové výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila instalace drátotahů pro výrobu vysokouhlíkových drátů, dále úprava linky pro výrobu kordů a také obměna naftových vysokozdvižných vozíků na palivo CNG. TECHNOLOGIE A VÝZKUM Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. nevyvíjí žádnou výzkumnou a vývojovou činnost. Technologie je v celém procesu výroby řízená detailními technologickými předpisy a interními směrnicemi. Technologie je postavena tak, aby maximálně uspokojovala požadavky zákazníků na kvalitu výrobku a zabezpečovala využití nejprogresívnějších metod výroby. Vychází z moderních poznatků vědy a techniky a je úzce spjatá s návrhem a vývojem nových výrobků a procesů, s inovacemi a zlepšeními technologických postupů. Ověřování a zavedení nové technologie a nového výrobku je zaměřeno na zákazníka a jeho potřeby. Jsou využívány plány kvality a trvalé zlepšování s využitím cílů kvality, které jsou pravidelně aktualizovány. Cílem technologické činnosti je naplňování strategie společnosti a neustálé zlepšování kvality výrobků a procesů. Neodmyslitelnou součástí technologické činnosti je snižování nákladů na výrobu optimalizací technologických procesů s využitím nejmodernějších poznatků současné techniky. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je vytvořen a dlouhodobě udržován systém managementu kvality, jenž splňuje požadavky normy ISO 9001 a je základním předpokladem dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a dodávkami. Základní principy jsou rovněž zachyceny v Politice kvality společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., která mimo jiné obsahuje i závazky vedení společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. k jejímu plnění a obsahuje očekávané aktivity zaměstnanců k naplnění přijaté Politiky kvality. Systém managementu kvality je certifikován nezávislou a mezinárodně uznávanou společností TÜV NORD a prověřován zkušebním místem TÜV NORD. Platnost vystavených certifikátů je udržována v aktuální podobě, a to na základě prováděných prodlužovacích (recertifikačních) a kontrolních auditů dle plánu a dosažených úspěšných výsledků. Od roku 2013 se podařilo systém kvality podle normy ISO 9001 sloučit, jeho prvky sjednotit a tím snížit jeho administrativní náročnost. V současné době má společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. vybudován svůj jednotný systém kvality na rozdíl od minulosti, kdy měl každý provoz svůj vlastní QMS. Tento jednotný systém managementu kvality podle ISO 9001 byl v roce 2014 prověřen na základě úspěšně zvládnutého kontrolního auditu. Na provoze Pérovna byl v roce 2014 systém ISO 9001 rozšířen o systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a úspěšně prošel auditem certifikační společností TÜV NORD. 08

10 Provoz TND, kromě systému kvality dle zmíněné normy ISO 9001, má rozšířený systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a současně je držitelem výrobkových certifikátů pro svařovací dráty potřebných pro jejich realizaci na tuzemském trhu a v zahraničí. Systém kvality je trvale zlepšován i na základě požadavků zákazníků z oblasti automobilového průmyslu a kromě již zmíněné normy ISO/TS je v systému zapracována řada požadavků dle standardů německého automobilového průmyslu VDA. Provoz TPD je zahrnut v systému managementu kvality podle ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů drátu pro předpínací výztuž: Certifikát výrobku TÚZS Praha: Ocelové za studena tažené dráty s nízkou relaxací pro předpínací výztuž Y1670C-6,0-T1-R1-F1-C1, Y1670C-7,0-R1-F1-C1, Aprobata Techniczna ITB WARSZAVA nr AT /2013 Drut gładki do konstrukci sprężonych Y1670C-7, Y1670C-7,5 a Aprobata Techniczna IBDiM WARSZAVA nr. AT/ Druty stalowe do sprężania konstrukcji 2,5 mm o wytrzymalosci 1860 N/mm2. Vzhledem k zájmu zákazníků s vazbou na automobilový průmysl o výrobky TPD, zapracovává i provoz TPD do svého systému kvality řadu nástrojů systému kvality dle ISO/TS Provoz Lanárna je zahrnut v systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů schvalujících výrobu ocelových lan pro rybářství, lodní průmysl a vrtné plošiny dle pravidel Det Norske Veritas (Norsko), Bureau Veritas (Francie), Germanischer Lloyd (Německo) a Lloyd s Register (Velká Británie) a TÜV SÜD pro lanové dráhy určené pro dopravu osob a pro lyžařské vleky, kdy platnost certifikátu Det Norske Veritas byla v roce 2014 znovu potvrzena. Mimo výše uvedené certifikáty má provoz platný certifikát na ocelová průmyslová lana 6x36WS pro ruský trh certifikát GOST R u ruské společnosti Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii a certifikát Biezpieczeństwa GIG Katovice pro těžní lana určená pro polské kamenouhelné doly od společnosti OBAC Gliwice. Provozy Ocelové kordy a Drátěná výroba jsou certifikovány v rámci společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. dle ISO I u těchto provozů probíhají každoročně zákaznické audity, které potvrzují schopnost těchto provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Pracovníci při těchto auditech prokazují vysokou profesionalitu. Veškeré zákaznické audity provedené zahraničními i tuzemskými zákazníky v průběhu roku 2014 potvrdily schopnost všech výrobních provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Rovněž byly prokázány možnosti zlepšení systému managementu kvality v celé škále oblastí. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V dalších letech se bude společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. připravovat k certifikaci managementu environmentálního systému a k rozšiřování systému kvality pro automobilový průmysl dle ISO/TS na další provozy, u nichž se standardně objevují zákazníci s požadavky pro tento segment trhu. 09

11 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Integrované povolení V roce 2014 došlo ke změně integrovaného povolení pro společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s., v oblasti povolení provozu zdrojů znečištění ovzduší a v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení nakládání s odpady. Ochrana ovzduší Změnou integrovaného povolení došlo k úpravě emisních limitů a četností jednorázových měření emisí na zdrojích znečištění ovzduší dle platné legislativy ochrany ovzduší. Během roku 2014 bylo dokončeno napojení odsávání brusek provozu Pérovna do absorbéru, čímž došlo ke snížení prašnosti na provozu a snížení fugitivních emisí. Na provozech TPD a Ocelové kordy došlo k výměně 9 vysokozdvižných vozíků, z původních naftových, za nové s pohonem na CNG. Tímto průběžným obměňováním vysokozdvižných vozíků dochází ke snížení nákladů a zlepšení pracovního prostředí na provozech. ZAMĚSTNANCI K společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. zaměstnávala zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců společnosti byl zaměstnanců a 3 členové statutárního orgánu společnosti. Struktura vzdělanosti a věková: STUPEŇ VZDĚLÁNÍ Základní Vyučen bez maturity Vyučen s maturitou Střední odborné Úplné střední Vysokoškolské Celkem VĚKOVÁ STRUKTURA Do 30 let let let let a více let Celkem BUDOUCNOST FIRMY JE DŮLEŽITÁ NEJEN PRO NAŠÍ SPOLEČNOST A ZAMĚSTNANCE, ALE I PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY A PARTNERY. Ochrana vod Odpadní vody jsou ze společnosti odváděny přes neutralizační stanici na čističku odpadních vod, nebo vody vhodné k regeneraci jsou průběžně odváděny na regenerační stanici. V roce 2014 proběhly opravy Oderského přivaděče tak, aby bylo možné pro výrobu odebírat vodu z vodního toku Odra, která má v lepší kvalitativní hodnoty s příznivým dopadem na kvalitu mořících lázní. V průběhu roku 2014 společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. nezpůsobila žádnou havarijní situaci, která by měla za následek zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod. Nakládání s odpady Hlavním aspektem v nakládání s odpady ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je minimalizace dopadů na životní prostředí. V roce 2014 vzniklo celkem tun odpadů, z toho tun nebezpečných odpadů a tun ostatních odpadů. Jejich likvidace probíhala v souladu s platnou legislativou. Motivace zaměstnanců byla zaměřena na zvyšování výroby za podmínky udržení vysokého stupně kvality. Ve mzdové oblasti byly splněny veškeré závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy a průměrný výdělek dosáhl v roce 2014 výše , Kč. Společnost zajišťovala vzdělávání zaměstnanců, kde se zaměřila především na udržení stávajících kvalifikací a v rámci možností i na jejich rozšiřování a prohlubování. V roce 2013 jsme začali realizovat v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) projekt Rozvoj kompetencí všech skupin pracovníků společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. s důrazem na rozvoj systému interních lektorů, který pokračoval v roce 2014 a bude pokračovat i v roce

12 V oblasti lidských zdrojů byla pozornost v roce 2014 FINANČNÍ SITUACE zaměřena na maximální možnou úsporu nákladů. V roce 2014 hospodářské výsledky společnosti Opatření přijatá k dosažení tohoto cíle se však ne- ŽDB DRÁTOVNA a.s. navázaly na dosahované dotkla bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. výsledky z předchozích let. Pozitivním způsobem Pro zaměstnance byly s finanční spoluúčastí Čes- se na výsledcích projevilo další prohlubování spo- ké průmyslové zdravotní pojišťovny organizovány lupráce a s tím spojené synergické efekty v rámci rekondičně-rehabilitační pobyty v lázních. Všem skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA zaměstnancům společnost k posílení imunity po- STEEL ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA skytla vitamíny. Výkaz zisku a ztrát V roce 2014 bylo evidováno celkem 7 pracovních V průběhu roku 2014 se společnosti ŽDB DRÁ- úrazů, což představuje nárůst oproti roku 2013 TOVNA a.s. podařilo zvýšit objem zakázek o 3% o 4 úrazy. Hodnota úrazové četnosti byla v roce oproti roku Celkový prodej za rok 2014 do ,67 pracovních úrazů na 100 zaměstnan- sáhl hodnoty 117,5 kt drátů a výrobků z drátů, což ců. Cílem vedení firmy je, aby četnost pracovních je meziročně o 3,4 kt více. Celkové tržby dosáhly úrazů měla klesající tendenci. Neustálým vyhle- úrovně mil. Kč, což představuje meziroční dáváním rizik, nasazováním nových bezpečněj- nárůst o 217 mil. Kč., který je způsoben zejmé- ších technologií, moderních osobních ochranných na vyšším objemem prodejů a také vyšší cenovou pracovních prostředků, stanovováním bezpeč- úrovní prodávaných výrobků. Výkonová spotřeba nostních a hygienických opatření, pravidelným se meziročně zvýšila o 152 mil Kč a byla ve výši školením se firma snaží ve velké míře předcházet mil. Kč. Zvýšení spotřeby v roce 2014 bylo nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpeč- způsobeno vyšším vyráběným objemem a také vyš- nosti práce i v dalších létech. ší cenovou úrovní nakupovaného materiálu. Provozní výsledek dosáhl v roce 2014 výše 187 mil. Kč a oproti roku 2013 se zvýšil o 33 mil. Kč, a to zejména z důvodu vyšších objemů prodejů a také z důvodu zlepšení efektivity ve výrobě. 11

13 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Finanční výsledek hospodaření v roce 2014 byl oproti roku 2013 nižší o 31 mil. Kč, což bylo způsobeno stabilním stavem kurzu CZK/EUR v roce 2014, kdy na rozdíl od roku 2013 nedošlo ke skokovému oslabení kurzu obdobným způsobem jako ve 4. kvartále 2013 na základě intervence ČNB. Celkově pak byl výsledek z finančního hospodaření záporný a dosáhl hodnoty 8 mil Kč. Rozvaha K měla společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. aktiva v celkové výši mil. Kč, což je o 88 mil. Kč méně než v roce Meziroční pokles aktiv byl zejména u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se snížil o 68 mil. Kč. Další snížení hodnoty aktiv bylo způsobeno nižší výši oběžných aktiv o 18 mil. Kč, a to z důvodu poklesu zásob o 13 mil. Kč a finančního majetku o 44 mil. Kč. Naopak u krátkodobých pohledávek došlo k navýšení o 39 mil. Kč. V oblasti pasiv došlo meziročně ke zvýšení podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích společnosti o 7 % na 59 %. Vlastní zdroje jsou tvořeny zejména hospodářským výsledkem minulých let a kapitálovými fondy. Cizí zdroje se v roce 2014 snížily o 234 mil. Kč, kdy pokles byl především u krátkodobých závazků a to o 192 mil. Kč. Rovněž došlo k meziročnímu snížení o 39 mil. Kč u bankovních úvěrů a výpomocí, jejichž výše k byla 593 mil. Kč. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI K DATU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V roce 2015 předpokládáme, že objemy prodejů, tržby, přidaná hodnota a hospodářské výsledky se budou zvyšovat obdobně jako v posledních třech letech. V oblasti investičního rozvoje budeme pokračovat v dříve schválené strategii postupné modernizace výrobního zařízení. K nejvýznamnějším a finančně nejnáročnějším investičním akcím v roce 2015 budou patřit zejména instalace nových drátotahů, slaňovacích strojů a dalších výrobních zařízení, které zabezpečí vyšší produktivitu výroby a dále umožní navýšit objem a kvalitu vyráběné produkce. Od rozvahového dne k datu sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události. 12

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13

15 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda podnikatelské aktivity jsou uskutečňovány v souladu s platnou legislativou, stanovami obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. i usneseními valné hromady a dozorčí rady. V průběhu kalendářního roku 2014 se dozorčí rada sešla na devíti zasedáních, kde ji představenstvo informovalo o aktuální hospodářské situaci obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a také o plnění podnikatelského programu. Na svém zasedání dne přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2014, návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2014 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Na základě ověření řádné účetní závěrky ke dni auditory společnosti Deloitte Audit s.r.o. a jejího výroku, který je bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou, to je jedinému akcionáři obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., při výkonu působnosti valné hromady. Dozorčí rada také přezkoumala zprávu o vztazích za účetní období 2014 a konstatovala, že tato zpráva byla zpracována v souladu se zákonem o obchodních korporacích a skutečným stavem vztahů mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s. a ovládajícími osobami a mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Ing. Petr Popelář, MBA předseda dozorčí rady 14

16 VÝROK AUDITORA 15

17 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T FINANČNÍ ČÁST ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Název společnosti: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín Právní forma: akciová společnost IČ: Zápis v obchodním rejstríku: Zapsaná ve vložce 4510 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 25. února Statutární orgán účetní jednotky Podpis Januš Szkuta předseda představenstva Ing. Tomáš Hladík člen představenstva 16

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období

19 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 224 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 525 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 82 1 F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 7 12 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 2 III. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ROKU 2012 2013... 4

I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 2 III. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ROKU 2012 2013... 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................................... 2 II. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

I. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2. II. Profil společnosti... 3. III. Vybrané hospodářské ukazatele roku 2012... 4

I. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2. II. Profil společnosti... 3. III. Vybrané hospodářské ukazatele roku 2012... 4 Výroční zpráva 2012 Ž D B d r á t o v n A a. s. V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 2 OBSAH I. Úvodní slovo předsedy představenstva................................ 2 II. Profil společnosti.................................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více