V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Profil obchodní společnosti Vybrané hospodářské ukazatele Dozorčí rada a představenstvo Zpráva představenstva Strategie a podnikatelská činnost v roce Struktura akcionářů Výroba a postavení na trhu Investice a modernizace Technologie a výzkum Systém managementu kvality Životní prostředí Zaměstnanci Finanční situace Strategické záměry a ostatní významné skutečnosti k datu sestavení výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Finanční část Řádná účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu aktiva Rozvaha v plném rozsahu pasiva Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky Samostatná příloha Zpráva o vztazích za účetní období 2014

3 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PARTNEŘI A ZAMĚSTNANCI Pro obchodní společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. (společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s.) se rok 2014 vyznačoval dalším upevňováním tržní pozice na trhu taženého drátu a drátěných výrobků. Zároveň byla prohlubována spolupráce s mateřskou obchodní společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Třinecké železárny) a sesterskými obchodními společnostmi v oblasti obchodu, IT, účetnictví, výzkumu a technického rozvoje s cílem maximalizovat synergické efekty vyplývající ze současného začlenění do největší české ocelářské skupiny. V průběhu roku 2014 bylo pokračováno v započatých organizačních a systémových změnách souvisejících se zavedením IS SAP a nové certifikace dle ISO Po změnách, které proběhly v roce 2013, došlo ke stabilizaci v oblasti prodeje a přepravy s využitím distribučních kanálů na bázi spolupráce s obchodní společností MORAVIA STEEL, a.s. a jejími zahraničními afilacemi na náročných trzích západní Evropy. V oblasti technologie a kvality byla dále prohloubená spolupráce s Třineckými železárnami rozhodujícím dodavatelem vstupního materiálu válcovaného drátu. V průběhu roku 2014 byly realizovány v souladu s plánem investiční akce, které významně přispívají k posílení konkurenceschopnosti a snižování nákladů. Řada absolvovaných zákaznických auditů potvrdila vysokou kvalitu vyráběných produktů a stabilitu výrobních a logistických procesů. S přihlédnutím k výše uvedeným změnám společnost dosáhla velmi dobrých obchodních i hospodářských výsledků a to i přes turbulence na složitém trhu taženého drátu a ostatního vyráběného sortimentu. Dlouhodobě realizovaná strategie založena na modernizaci technologických celků spolu s provázáním s rozhodujícím dodavatelem válcovaného drátu skýtá perspektivní možnosti dalšího úspěšného rozvoje nově vzniklé společnosti. Výsledky dosahované v průběhu celého roku potvrzovala vysoká finanční stabilita společnosti. Pro více než 1000 zaměstnanců společnosti je vývoj, kterým firma v roce 2014 prošla, zárukou nejen zachování pracovních míst, ale i příležitosti dalšího rozvoje. V uplynulém roce pokračovala rovněž oboustranně prospěšná spolupráce s městem Bohumín a místními subjekty a organizacemi, jež se opírá o zájem rozvíjet tradiční průmysl v Bohumíně ze strany města a snahu společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. podílet se na činnosti a rozvoji místních obecněprospěšných aktivit. Vážení zákazníci, partneři a spolupracovníci. Vám všem, kteří jste se podíleli na loňských úspěších naší akciové společnosti, patří srdečné poděkování za Vaší vstřícnost, obětavost a podporu, které se nám dostávalo. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat rovněž v letošním roce, společně splníme náročné cíle, které před námi stojí a budeme tak důležitou a přínosnou součástí významné ocelářské skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORA- VIA STEEL. Januš Szkuta předseda představenstva 02

4 PROFIL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín, Česká republika Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. patří k hutním podnikům s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Ročně vyrábí přes 100 tis. tun za studena taženého drátu a výrobků z drátů. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především tažený patentovaný drát, tažený nepatentovaný drát, žíhaný drát, ocelová lana, ocelové kordy, pružiny a kovové tkaniny. Právní forma: akciová společnost IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: ID datové schránky: 6ycizdi Web: Jediným akcionářem společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELE- ZÁRNY, a.s. Významné historické mezníky: 1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi Zahájení výroby patentovaného drátu Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s října 2012 se společnost ŽDB DRÁTOV- NA a.s. stala dceřinou společností TŘINEC- KÝCH ŽELEZÁREN a.s. 03

5 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Ukazatele hospodářské činnosti v letech (v tis. Kč) UKAZATEL Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní kapitál Cizí zdroje Zaměstnanci průměrný přepočtený stav * * údaj nezahrnuje 3 členy statutárního orgánu společnosti 04

6 DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO Dozorčí rada FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Ing. Petr Popelář, MBA Ing. Bohdan Kožusznik, MBA Janka Sliwková Statutární orgán představenstvo FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík VLASTNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 VZROSTL O 7 %, NA 1,615 MILIARDY KČ. Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík 05

7 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. PATŘÍ K HUTNÍM PODNIKŮM S NEJDELŠÍ VÝROBNÍ TRADICÍ V ČESKÉ REPUBLICE. STRATEGIE A PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Strategií ŽDB DRÁTOVNA a.s. je podnikat na profesionální úrovni a poskytovat špičkové výrobky a služby v souladu s heslem Železná tradice kvality. V duchu tohoto hesla společnost investovala nejen do výrobního zařízení, ale také do infrastruktury, vzdělávání, bezpečnosti práce a ekologie. Budoucnost firmy je důležitá nejen pro naši společnost a zaměstnance, ale i pro naše zákazníky a partnery. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci. Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí. VÝROBA A POSTAVENÍ NA TRHU Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. má několik výrobních provozů s kompletní výrobní technologií: Tažírna nepatentovaného drátu (TND) Tažírna patentovaného drátu (TPD) Lanárna Ocelové kordy Pérovna Drátěná výroba Výroba tažených drátů za studena z nízkouhlíkové oceli na provozu TND má více než stoletou tradici. Za tuto dobu si provoz vybudoval silnou pozici na trhu. Patří k největším výrobcům taženého nízkouhlíkatého drátu v České republice a je rovnocenným konkurentem většině evropských výrobců. K nosným výrobkovým skupinám TND patří dráty pro pěchování za studena pro výrobu šroubů a spojovacích součástí a lesklé tažené dráty. Mezi standardní sortiment výroby dále spadají svařovací dráty pro svařování v ochranné atmosféře, profilové dráty a tvrdé tažené ocelové dráty dodávané ve svitcích nebo v tyčích. Součástí provozu TND je i Průvlakárna, která se specializuje na výrobu průvlaků z vysoce kvalitních směsí slinutých karbidů k tažení ocelových drátů za sucha a za mokra. 06

8 Provoz TPD je jediným výrobcem patentovaných drátů v České republice. Svým objemem produkce tažených drátů za studena z vysokouhlíkové oceli se řadí ve svém výrobním portfoliu mezi největší evropské hráče na trhu. K nosným výrobkovým skupinám, které jsou na provoze TPD vyráběny, patří lanové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty pro nábytkářské účely, dráty do předpjatého betonu určené pro výrobu kolejového svršku. Mezi standardní sortiment dále spadají kartáčnické dráty, dráty na ocelový písek a dráty pro elektrovodná lana. Provoz Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. Byl založen v roce 1950 za účelem výroby těžních a důlních lan pro těžební průmysl, který je situován v blízkém okolí. Postupně se výrobní sortiment rozšířil o lana pro vleky a lanové dráhy, jeřábová lana, lana pro stavební průmysl, rybářská lana, lana tvárněná, lana s oky, pramenná lana pro vodiče venkovního vedení a speciální lana. V současné době je exportováno téměř 89 % lan zejména do zemí EU. Provoz Ocelové kordy je nejmladším výrobním provozem v rámci společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. První výrobky spatřily světlo světa v roce V současnosti je provoz zaměřen na výrobu ocelových výztužných prvků do osobních a nákladních pneumatik, drátů do vysokotlakých hadic, pomosazených drátů a kartáčnických zvlňovaných drátů. Provoz Pérovna vyrábí pružiny z drátu od průměru 0,2 mm do průměru 11,8 mm v provedení tlačné, tažné, zkrutné, dvojzkrutné, tvarové pružiny, pružiny pro zemědělské stroje, pro vojenskou výrobu a pojistné kroužky. Vyrobené pružiny jsou tepelně zpracovávány v elektrických popouštěcích pecích a konzervovány proti korozi. Provoz dodává pružiny zinkované, chromované, černěné včetně povrchových úprav jako komaxit, kataforéza, delta tone, delta seal. Provoz Drátěná výroba produkuje široký sortiment kovových tkanin, výlisků a přístřihů z kovových tkanin, filtrů 2D a 3D dále pak svařované sítě, slabé průměry světle žíhaných a polotvrdých drátů, nekonečné pásy a další drátěné výrobky. Výrobky provozu nacházejí uplatnění především v oblasti plastikářského, chemického a potravinářského průmyslu. Výrobky společnosti ŽDB Drátovna a.s. jsou směřovány především do následujících oborů: automobilový průmysl, nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, zemědělství, stavební průmysl a strojírenství. Významnou předností je flexibilita, tj. schopnost rychlého reagování na měnící se požadavky zákazníků, s níž se společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. prosazuje na tuzemském i zahraničním trhu. Podíl vývozu výrobků je téměř 70%. Velká část vývozu je směřována na náročné trhy Evropské unie. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 07

9 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. MÁ VYBUDOVÁN SVŮJ JEDNOTNÝ SYSTÉM KVALITY. INVESTICE A MODERNIZACE Investiční akce realizované v roce 2014 navázaly na dlouhodobou strategii investičního rozvoje společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a plně odpovídaly její obchodně výrobní strategii. Investice byly zaměřeny na akce, které umožní v dalších letech rozšíření našeho výrobkového portfolia, navýšení kapacit a zvýšení kvality vyráběných produktů. Nemalá část realizovaných investičních akcí byla také směřována do oblasti zvyšování kvality pracovního prostředí a bezpečnosti práce našich zaměstnanců a také do obnovy stávajícího výrobního zařízení a infrastruktury. V průběhu roku 2014 byly realizovány investiční akce v celkové výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila instalace drátotahů pro výrobu vysokouhlíkových drátů, dále úprava linky pro výrobu kordů a také obměna naftových vysokozdvižných vozíků na palivo CNG. TECHNOLOGIE A VÝZKUM Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. nevyvíjí žádnou výzkumnou a vývojovou činnost. Technologie je v celém procesu výroby řízená detailními technologickými předpisy a interními směrnicemi. Technologie je postavena tak, aby maximálně uspokojovala požadavky zákazníků na kvalitu výrobku a zabezpečovala využití nejprogresívnějších metod výroby. Vychází z moderních poznatků vědy a techniky a je úzce spjatá s návrhem a vývojem nových výrobků a procesů, s inovacemi a zlepšeními technologických postupů. Ověřování a zavedení nové technologie a nového výrobku je zaměřeno na zákazníka a jeho potřeby. Jsou využívány plány kvality a trvalé zlepšování s využitím cílů kvality, které jsou pravidelně aktualizovány. Cílem technologické činnosti je naplňování strategie společnosti a neustálé zlepšování kvality výrobků a procesů. Neodmyslitelnou součástí technologické činnosti je snižování nákladů na výrobu optimalizací technologických procesů s využitím nejmodernějších poznatků současné techniky. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je vytvořen a dlouhodobě udržován systém managementu kvality, jenž splňuje požadavky normy ISO 9001 a je základním předpokladem dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a dodávkami. Základní principy jsou rovněž zachyceny v Politice kvality společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., která mimo jiné obsahuje i závazky vedení společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. k jejímu plnění a obsahuje očekávané aktivity zaměstnanců k naplnění přijaté Politiky kvality. Systém managementu kvality je certifikován nezávislou a mezinárodně uznávanou společností TÜV NORD a prověřován zkušebním místem TÜV NORD. Platnost vystavených certifikátů je udržována v aktuální podobě, a to na základě prováděných prodlužovacích (recertifikačních) a kontrolních auditů dle plánu a dosažených úspěšných výsledků. Od roku 2013 se podařilo systém kvality podle normy ISO 9001 sloučit, jeho prvky sjednotit a tím snížit jeho administrativní náročnost. V současné době má společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. vybudován svůj jednotný systém kvality na rozdíl od minulosti, kdy měl každý provoz svůj vlastní QMS. Tento jednotný systém managementu kvality podle ISO 9001 byl v roce 2014 prověřen na základě úspěšně zvládnutého kontrolního auditu. Na provoze Pérovna byl v roce 2014 systém ISO 9001 rozšířen o systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a úspěšně prošel auditem certifikační společností TÜV NORD. 08

10 Provoz TND, kromě systému kvality dle zmíněné normy ISO 9001, má rozšířený systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a současně je držitelem výrobkových certifikátů pro svařovací dráty potřebných pro jejich realizaci na tuzemském trhu a v zahraničí. Systém kvality je trvale zlepšován i na základě požadavků zákazníků z oblasti automobilového průmyslu a kromě již zmíněné normy ISO/TS je v systému zapracována řada požadavků dle standardů německého automobilového průmyslu VDA. Provoz TPD je zahrnut v systému managementu kvality podle ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů drátu pro předpínací výztuž: Certifikát výrobku TÚZS Praha: Ocelové za studena tažené dráty s nízkou relaxací pro předpínací výztuž Y1670C-6,0-T1-R1-F1-C1, Y1670C-7,0-R1-F1-C1, Aprobata Techniczna ITB WARSZAVA nr AT /2013 Drut gładki do konstrukci sprężonych Y1670C-7, Y1670C-7,5 a Aprobata Techniczna IBDiM WARSZAVA nr. AT/ Druty stalowe do sprężania konstrukcji 2,5 mm o wytrzymalosci 1860 N/mm2. Vzhledem k zájmu zákazníků s vazbou na automobilový průmysl o výrobky TPD, zapracovává i provoz TPD do svého systému kvality řadu nástrojů systému kvality dle ISO/TS Provoz Lanárna je zahrnut v systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů schvalujících výrobu ocelových lan pro rybářství, lodní průmysl a vrtné plošiny dle pravidel Det Norske Veritas (Norsko), Bureau Veritas (Francie), Germanischer Lloyd (Německo) a Lloyd s Register (Velká Británie) a TÜV SÜD pro lanové dráhy určené pro dopravu osob a pro lyžařské vleky, kdy platnost certifikátu Det Norske Veritas byla v roce 2014 znovu potvrzena. Mimo výše uvedené certifikáty má provoz platný certifikát na ocelová průmyslová lana 6x36WS pro ruský trh certifikát GOST R u ruské společnosti Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii a certifikát Biezpieczeństwa GIG Katovice pro těžní lana určená pro polské kamenouhelné doly od společnosti OBAC Gliwice. Provozy Ocelové kordy a Drátěná výroba jsou certifikovány v rámci společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. dle ISO I u těchto provozů probíhají každoročně zákaznické audity, které potvrzují schopnost těchto provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Pracovníci při těchto auditech prokazují vysokou profesionalitu. Veškeré zákaznické audity provedené zahraničními i tuzemskými zákazníky v průběhu roku 2014 potvrdily schopnost všech výrobních provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Rovněž byly prokázány možnosti zlepšení systému managementu kvality v celé škále oblastí. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V dalších letech se bude společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. připravovat k certifikaci managementu environmentálního systému a k rozšiřování systému kvality pro automobilový průmysl dle ISO/TS na další provozy, u nichž se standardně objevují zákazníci s požadavky pro tento segment trhu. 09

11 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Integrované povolení V roce 2014 došlo ke změně integrovaného povolení pro společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s., v oblasti povolení provozu zdrojů znečištění ovzduší a v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení nakládání s odpady. Ochrana ovzduší Změnou integrovaného povolení došlo k úpravě emisních limitů a četností jednorázových měření emisí na zdrojích znečištění ovzduší dle platné legislativy ochrany ovzduší. Během roku 2014 bylo dokončeno napojení odsávání brusek provozu Pérovna do absorbéru, čímž došlo ke snížení prašnosti na provozu a snížení fugitivních emisí. Na provozech TPD a Ocelové kordy došlo k výměně 9 vysokozdvižných vozíků, z původních naftových, za nové s pohonem na CNG. Tímto průběžným obměňováním vysokozdvižných vozíků dochází ke snížení nákladů a zlepšení pracovního prostředí na provozech. ZAMĚSTNANCI K společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. zaměstnávala zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců společnosti byl zaměstnanců a 3 členové statutárního orgánu společnosti. Struktura vzdělanosti a věková: STUPEŇ VZDĚLÁNÍ Základní Vyučen bez maturity Vyučen s maturitou Střední odborné Úplné střední Vysokoškolské Celkem VĚKOVÁ STRUKTURA Do 30 let let let let a více let Celkem BUDOUCNOST FIRMY JE DŮLEŽITÁ NEJEN PRO NAŠÍ SPOLEČNOST A ZAMĚSTNANCE, ALE I PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY A PARTNERY. Ochrana vod Odpadní vody jsou ze společnosti odváděny přes neutralizační stanici na čističku odpadních vod, nebo vody vhodné k regeneraci jsou průběžně odváděny na regenerační stanici. V roce 2014 proběhly opravy Oderského přivaděče tak, aby bylo možné pro výrobu odebírat vodu z vodního toku Odra, která má v lepší kvalitativní hodnoty s příznivým dopadem na kvalitu mořících lázní. V průběhu roku 2014 společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. nezpůsobila žádnou havarijní situaci, která by měla za následek zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod. Nakládání s odpady Hlavním aspektem v nakládání s odpady ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je minimalizace dopadů na životní prostředí. V roce 2014 vzniklo celkem tun odpadů, z toho tun nebezpečných odpadů a tun ostatních odpadů. Jejich likvidace probíhala v souladu s platnou legislativou. Motivace zaměstnanců byla zaměřena na zvyšování výroby za podmínky udržení vysokého stupně kvality. Ve mzdové oblasti byly splněny veškeré závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy a průměrný výdělek dosáhl v roce 2014 výše , Kč. Společnost zajišťovala vzdělávání zaměstnanců, kde se zaměřila především na udržení stávajících kvalifikací a v rámci možností i na jejich rozšiřování a prohlubování. V roce 2013 jsme začali realizovat v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) projekt Rozvoj kompetencí všech skupin pracovníků společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. s důrazem na rozvoj systému interních lektorů, který pokračoval v roce 2014 a bude pokračovat i v roce

12 V oblasti lidských zdrojů byla pozornost v roce 2014 FINANČNÍ SITUACE zaměřena na maximální možnou úsporu nákladů. V roce 2014 hospodářské výsledky společnosti Opatření přijatá k dosažení tohoto cíle se však ne- ŽDB DRÁTOVNA a.s. navázaly na dosahované dotkla bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. výsledky z předchozích let. Pozitivním způsobem Pro zaměstnance byly s finanční spoluúčastí Čes- se na výsledcích projevilo další prohlubování spo- ké průmyslové zdravotní pojišťovny organizovány lupráce a s tím spojené synergické efekty v rámci rekondičně-rehabilitační pobyty v lázních. Všem skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA zaměstnancům společnost k posílení imunity po- STEEL ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA skytla vitamíny. Výkaz zisku a ztrát V roce 2014 bylo evidováno celkem 7 pracovních V průběhu roku 2014 se společnosti ŽDB DRÁ- úrazů, což představuje nárůst oproti roku 2013 TOVNA a.s. podařilo zvýšit objem zakázek o 3% o 4 úrazy. Hodnota úrazové četnosti byla v roce oproti roku Celkový prodej za rok 2014 do ,67 pracovních úrazů na 100 zaměstnan- sáhl hodnoty 117,5 kt drátů a výrobků z drátů, což ců. Cílem vedení firmy je, aby četnost pracovních je meziročně o 3,4 kt více. Celkové tržby dosáhly úrazů měla klesající tendenci. Neustálým vyhle- úrovně mil. Kč, což představuje meziroční dáváním rizik, nasazováním nových bezpečněj- nárůst o 217 mil. Kč., který je způsoben zejmé- ších technologií, moderních osobních ochranných na vyšším objemem prodejů a také vyšší cenovou pracovních prostředků, stanovováním bezpeč- úrovní prodávaných výrobků. Výkonová spotřeba nostních a hygienických opatření, pravidelným se meziročně zvýšila o 152 mil Kč a byla ve výši školením se firma snaží ve velké míře předcházet mil. Kč. Zvýšení spotřeby v roce 2014 bylo nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpeč- způsobeno vyšším vyráběným objemem a také vyš- nosti práce i v dalších létech. ší cenovou úrovní nakupovaného materiálu. Provozní výsledek dosáhl v roce 2014 výše 187 mil. Kč a oproti roku 2013 se zvýšil o 33 mil. Kč, a to zejména z důvodu vyšších objemů prodejů a také z důvodu zlepšení efektivity ve výrobě. 11

13 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Finanční výsledek hospodaření v roce 2014 byl oproti roku 2013 nižší o 31 mil. Kč, což bylo způsobeno stabilním stavem kurzu CZK/EUR v roce 2014, kdy na rozdíl od roku 2013 nedošlo ke skokovému oslabení kurzu obdobným způsobem jako ve 4. kvartále 2013 na základě intervence ČNB. Celkově pak byl výsledek z finančního hospodaření záporný a dosáhl hodnoty 8 mil Kč. Rozvaha K měla společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. aktiva v celkové výši mil. Kč, což je o 88 mil. Kč méně než v roce Meziroční pokles aktiv byl zejména u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se snížil o 68 mil. Kč. Další snížení hodnoty aktiv bylo způsobeno nižší výši oběžných aktiv o 18 mil. Kč, a to z důvodu poklesu zásob o 13 mil. Kč a finančního majetku o 44 mil. Kč. Naopak u krátkodobých pohledávek došlo k navýšení o 39 mil. Kč. V oblasti pasiv došlo meziročně ke zvýšení podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích společnosti o 7 % na 59 %. Vlastní zdroje jsou tvořeny zejména hospodářským výsledkem minulých let a kapitálovými fondy. Cizí zdroje se v roce 2014 snížily o 234 mil. Kč, kdy pokles byl především u krátkodobých závazků a to o 192 mil. Kč. Rovněž došlo k meziročnímu snížení o 39 mil. Kč u bankovních úvěrů a výpomocí, jejichž výše k byla 593 mil. Kč. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI K DATU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V roce 2015 předpokládáme, že objemy prodejů, tržby, přidaná hodnota a hospodářské výsledky se budou zvyšovat obdobně jako v posledních třech letech. V oblasti investičního rozvoje budeme pokračovat v dříve schválené strategii postupné modernizace výrobního zařízení. K nejvýznamnějším a finančně nejnáročnějším investičním akcím v roce 2015 budou patřit zejména instalace nových drátotahů, slaňovacích strojů a dalších výrobních zařízení, které zabezpečí vyšší produktivitu výroby a dále umožní navýšit objem a kvalitu vyráběné produkce. Od rozvahového dne k datu sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události. 12

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13

15 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda podnikatelské aktivity jsou uskutečňovány v souladu s platnou legislativou, stanovami obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. i usneseními valné hromady a dozorčí rady. V průběhu kalendářního roku 2014 se dozorčí rada sešla na devíti zasedáních, kde ji představenstvo informovalo o aktuální hospodářské situaci obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a také o plnění podnikatelského programu. Na svém zasedání dne přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2014, návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2014 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Na základě ověření řádné účetní závěrky ke dni auditory společnosti Deloitte Audit s.r.o. a jejího výroku, který je bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou, to je jedinému akcionáři obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., při výkonu působnosti valné hromady. Dozorčí rada také přezkoumala zprávu o vztazích za účetní období 2014 a konstatovala, že tato zpráva byla zpracována v souladu se zákonem o obchodních korporacích a skutečným stavem vztahů mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s. a ovládajícími osobami a mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Ing. Petr Popelář, MBA předseda dozorčí rady 14

16 VÝROK AUDITORA 15

17 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T FINANČNÍ ČÁST ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Název společnosti: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín Právní forma: akciová společnost IČ: Zápis v obchodním rejstríku: Zapsaná ve vložce 4510 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 25. února Statutární orgán účetní jednotky Podpis Januš Szkuta předseda představenstva Ing. Tomáš Hladík člen představenstva 16

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období

19 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 224 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 525 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 82 1 F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 7 12 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více