V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Profil obchodní společnosti Vybrané hospodářské ukazatele Dozorčí rada a představenstvo Zpráva představenstva Strategie a podnikatelská činnost v roce Struktura akcionářů Výroba a postavení na trhu Investice a modernizace Technologie a výzkum Systém managementu kvality Životní prostředí Zaměstnanci Finanční situace Strategické záměry a ostatní významné skutečnosti k datu sestavení výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Finanční část Řádná účetní závěrka Rozvaha v plném rozsahu aktiva Rozvaha v plném rozsahu pasiva Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha účetní závěrky Samostatná příloha Zpráva o vztazích za účetní období 2014

3 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, OBCHODNÍ PARTNEŘI A ZAMĚSTNANCI Pro obchodní společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. (společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s.) se rok 2014 vyznačoval dalším upevňováním tržní pozice na trhu taženého drátu a drátěných výrobků. Zároveň byla prohlubována spolupráce s mateřskou obchodní společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. (Třinecké železárny) a sesterskými obchodními společnostmi v oblasti obchodu, IT, účetnictví, výzkumu a technického rozvoje s cílem maximalizovat synergické efekty vyplývající ze současného začlenění do největší české ocelářské skupiny. V průběhu roku 2014 bylo pokračováno v započatých organizačních a systémových změnách souvisejících se zavedením IS SAP a nové certifikace dle ISO Po změnách, které proběhly v roce 2013, došlo ke stabilizaci v oblasti prodeje a přepravy s využitím distribučních kanálů na bázi spolupráce s obchodní společností MORAVIA STEEL, a.s. a jejími zahraničními afilacemi na náročných trzích západní Evropy. V oblasti technologie a kvality byla dále prohloubená spolupráce s Třineckými železárnami rozhodujícím dodavatelem vstupního materiálu válcovaného drátu. V průběhu roku 2014 byly realizovány v souladu s plánem investiční akce, které významně přispívají k posílení konkurenceschopnosti a snižování nákladů. Řada absolvovaných zákaznických auditů potvrdila vysokou kvalitu vyráběných produktů a stabilitu výrobních a logistických procesů. S přihlédnutím k výše uvedeným změnám společnost dosáhla velmi dobrých obchodních i hospodářských výsledků a to i přes turbulence na složitém trhu taženého drátu a ostatního vyráběného sortimentu. Dlouhodobě realizovaná strategie založena na modernizaci technologických celků spolu s provázáním s rozhodujícím dodavatelem válcovaného drátu skýtá perspektivní možnosti dalšího úspěšného rozvoje nově vzniklé společnosti. Výsledky dosahované v průběhu celého roku potvrzovala vysoká finanční stabilita společnosti. Pro více než 1000 zaměstnanců společnosti je vývoj, kterým firma v roce 2014 prošla, zárukou nejen zachování pracovních míst, ale i příležitosti dalšího rozvoje. V uplynulém roce pokračovala rovněž oboustranně prospěšná spolupráce s městem Bohumín a místními subjekty a organizacemi, jež se opírá o zájem rozvíjet tradiční průmysl v Bohumíně ze strany města a snahu společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. podílet se na činnosti a rozvoji místních obecněprospěšných aktivit. Vážení zákazníci, partneři a spolupracovníci. Vám všem, kteří jste se podíleli na loňských úspěších naší akciové společnosti, patří srdečné poděkování za Vaší vstřícnost, obětavost a podporu, které se nám dostávalo. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat rovněž v letošním roce, společně splníme náročné cíle, které před námi stojí a budeme tak důležitou a přínosnou součástí významné ocelářské skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORA- VIA STEEL. Januš Szkuta předseda představenstva 02

4 PROFIL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín, Česká republika Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. patří k hutním podnikům s nejdelší výrobní tradicí v České republice. Ročně vyrábí přes 100 tis. tun za studena taženého drátu a výrobků z drátů. Hlavní výrobkové portfolio tvoří především tažený patentovaný drát, tažený nepatentovaný drát, žíhaný drát, ocelová lana, ocelové kordy, pružiny a kovové tkaniny. Právní forma: akciová společnost IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax: ID datové schránky: 6ycizdi Web: Jediným akcionářem společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELE- ZÁRNY, a.s. Významné historické mezníky: 1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi Zahájení výroby patentovaného drátu Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s října 2012 se společnost ŽDB DRÁTOV- NA a.s. stala dceřinou společností TŘINEC- KÝCH ŽELEZÁREN a.s. 03

5 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE Ukazatele hospodářské činnosti v letech (v tis. Kč) UKAZATEL Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje výrobků a služeb Přidaná hodnota Aktiva celkem Dlouhodobý hmotný majetek Vlastní kapitál Cizí zdroje Zaměstnanci průměrný přepočtený stav * * údaj nezahrnuje 3 členy statutárního orgánu společnosti 04

6 DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO Dozorčí rada FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Ing. Petr Popelář, MBA Ing. Bohdan Kožusznik, MBA Janka Sliwková Statutární orgán představenstvo FUNKCE Předseda Místopředseda Člen JMÉNO Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík VLASTNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI V ROCE 2014 VZROSTL O 7 %, NA 1,615 MILIARDY KČ. Januš Szkuta Ing. Petr Adamek Ing. Tomáš Hladík 05

7 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. PATŘÍ K HUTNÍM PODNIKŮM S NEJDELŠÍ VÝROBNÍ TRADICÍ V ČESKÉ REPUBLICE. STRATEGIE A PODNIKATELSKÁ ČINNOST V ROCE 2014 Strategií ŽDB DRÁTOVNA a.s. je podnikat na profesionální úrovni a poskytovat špičkové výrobky a služby v souladu s heslem Železná tradice kvality. V duchu tohoto hesla společnost investovala nejen do výrobního zařízení, ale také do infrastruktury, vzdělávání, bezpečnosti práce a ekologie. Budoucnost firmy je důležitá nejen pro naši společnost a zaměstnance, ale i pro naše zákazníky a partnery. STRUKTURA AKCIONÁŘŮ Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci. Společnost nevlastní žádnou organizační složku v zahraničí. VÝROBA A POSTAVENÍ NA TRHU Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. má několik výrobních provozů s kompletní výrobní technologií: Tažírna nepatentovaného drátu (TND) Tažírna patentovaného drátu (TPD) Lanárna Ocelové kordy Pérovna Drátěná výroba Výroba tažených drátů za studena z nízkouhlíkové oceli na provozu TND má více než stoletou tradici. Za tuto dobu si provoz vybudoval silnou pozici na trhu. Patří k největším výrobcům taženého nízkouhlíkatého drátu v České republice a je rovnocenným konkurentem většině evropských výrobců. K nosným výrobkovým skupinám TND patří dráty pro pěchování za studena pro výrobu šroubů a spojovacích součástí a lesklé tažené dráty. Mezi standardní sortiment výroby dále spadají svařovací dráty pro svařování v ochranné atmosféře, profilové dráty a tvrdé tažené ocelové dráty dodávané ve svitcích nebo v tyčích. Součástí provozu TND je i Průvlakárna, která se specializuje na výrobu průvlaků z vysoce kvalitních směsí slinutých karbidů k tažení ocelových drátů za sucha a za mokra. 06

8 Provoz TPD je jediným výrobcem patentovaných drátů v České republice. Svým objemem produkce tažených drátů za studena z vysokouhlíkové oceli se řadí ve svém výrobním portfoliu mezi největší evropské hráče na trhu. K nosným výrobkovým skupinám, které jsou na provoze TPD vyráběny, patří lanové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty holé a pozinkované, pružinové dráty pro nábytkářské účely, dráty do předpjatého betonu určené pro výrobu kolejového svršku. Mezi standardní sortiment dále spadají kartáčnické dráty, dráty na ocelový písek a dráty pro elektrovodná lana. Provoz Lanárna je největším výrobcem ocelových lan v České republice. Byl založen v roce 1950 za účelem výroby těžních a důlních lan pro těžební průmysl, který je situován v blízkém okolí. Postupně se výrobní sortiment rozšířil o lana pro vleky a lanové dráhy, jeřábová lana, lana pro stavební průmysl, rybářská lana, lana tvárněná, lana s oky, pramenná lana pro vodiče venkovního vedení a speciální lana. V současné době je exportováno téměř 89 % lan zejména do zemí EU. Provoz Ocelové kordy je nejmladším výrobním provozem v rámci společnosti ŽDB DRÁTOV- NA a.s. První výrobky spatřily světlo světa v roce V současnosti je provoz zaměřen na výrobu ocelových výztužných prvků do osobních a nákladních pneumatik, drátů do vysokotlakých hadic, pomosazených drátů a kartáčnických zvlňovaných drátů. Provoz Pérovna vyrábí pružiny z drátu od průměru 0,2 mm do průměru 11,8 mm v provedení tlačné, tažné, zkrutné, dvojzkrutné, tvarové pružiny, pružiny pro zemědělské stroje, pro vojenskou výrobu a pojistné kroužky. Vyrobené pružiny jsou tepelně zpracovávány v elektrických popouštěcích pecích a konzervovány proti korozi. Provoz dodává pružiny zinkované, chromované, černěné včetně povrchových úprav jako komaxit, kataforéza, delta tone, delta seal. Provoz Drátěná výroba produkuje široký sortiment kovových tkanin, výlisků a přístřihů z kovových tkanin, filtrů 2D a 3D dále pak svařované sítě, slabé průměry světle žíhaných a polotvrdých drátů, nekonečné pásy a další drátěné výrobky. Výrobky provozu nacházejí uplatnění především v oblasti plastikářského, chemického a potravinářského průmyslu. Výrobky společnosti ŽDB Drátovna a.s. jsou směřovány především do následujících oborů: automobilový průmysl, nábytkářský průmysl, doprava, těžba nerostů, zemědělství, stavební průmysl a strojírenství. Významnou předností je flexibilita, tj. schopnost rychlého reagování na měnící se požadavky zákazníků, s níž se společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. prosazuje na tuzemském i zahraničním trhu. Podíl vývozu výrobků je téměř 70%. Velká část vývozu je směřována na náročné trhy Evropské unie. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 07

9 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOST ŽDB DRÁTOVNA A.S. MÁ VYBUDOVÁN SVŮJ JEDNOTNÝ SYSTÉM KVALITY. INVESTICE A MODERNIZACE Investiční akce realizované v roce 2014 navázaly na dlouhodobou strategii investičního rozvoje společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a plně odpovídaly její obchodně výrobní strategii. Investice byly zaměřeny na akce, které umožní v dalších letech rozšíření našeho výrobkového portfolia, navýšení kapacit a zvýšení kvality vyráběných produktů. Nemalá část realizovaných investičních akcí byla také směřována do oblasti zvyšování kvality pracovního prostředí a bezpečnosti práce našich zaměstnanců a také do obnovy stávajícího výrobního zařízení a infrastruktury. V průběhu roku 2014 byly realizovány investiční akce v celkové výši tis. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce patřila instalace drátotahů pro výrobu vysokouhlíkových drátů, dále úprava linky pro výrobu kordů a také obměna naftových vysokozdvižných vozíků na palivo CNG. TECHNOLOGIE A VÝZKUM Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. nevyvíjí žádnou výzkumnou a vývojovou činnost. Technologie je v celém procesu výroby řízená detailními technologickými předpisy a interními směrnicemi. Technologie je postavena tak, aby maximálně uspokojovala požadavky zákazníků na kvalitu výrobku a zabezpečovala využití nejprogresívnějších metod výroby. Vychází z moderních poznatků vědy a techniky a je úzce spjatá s návrhem a vývojem nových výrobků a procesů, s inovacemi a zlepšeními technologických postupů. Ověřování a zavedení nové technologie a nového výrobku je zaměřeno na zákazníka a jeho potřeby. Jsou využívány plány kvality a trvalé zlepšování s využitím cílů kvality, které jsou pravidelně aktualizovány. Cílem technologické činnosti je naplňování strategie společnosti a neustálé zlepšování kvality výrobků a procesů. Neodmyslitelnou součástí technologické činnosti je snižování nákladů na výrobu optimalizací technologických procesů s využitím nejmodernějších poznatků současné techniky. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je vytvořen a dlouhodobě udržován systém managementu kvality, jenž splňuje požadavky normy ISO 9001 a je základním předpokladem dosahování spokojenosti zákazníků s výrobky a dodávkami. Základní principy jsou rovněž zachyceny v Politice kvality společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., která mimo jiné obsahuje i závazky vedení společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. k jejímu plnění a obsahuje očekávané aktivity zaměstnanců k naplnění přijaté Politiky kvality. Systém managementu kvality je certifikován nezávislou a mezinárodně uznávanou společností TÜV NORD a prověřován zkušebním místem TÜV NORD. Platnost vystavených certifikátů je udržována v aktuální podobě, a to na základě prováděných prodlužovacích (recertifikačních) a kontrolních auditů dle plánu a dosažených úspěšných výsledků. Od roku 2013 se podařilo systém kvality podle normy ISO 9001 sloučit, jeho prvky sjednotit a tím snížit jeho administrativní náročnost. V současné době má společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. vybudován svůj jednotný systém kvality na rozdíl od minulosti, kdy měl každý provoz svůj vlastní QMS. Tento jednotný systém managementu kvality podle ISO 9001 byl v roce 2014 prověřen na základě úspěšně zvládnutého kontrolního auditu. Na provoze Pérovna byl v roce 2014 systém ISO 9001 rozšířen o systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a úspěšně prošel auditem certifikační společností TÜV NORD. 08

10 Provoz TND, kromě systému kvality dle zmíněné normy ISO 9001, má rozšířený systém managementu v souladu s normou ISO/TS pro dodávky do automobilového průmyslu a současně je držitelem výrobkových certifikátů pro svařovací dráty potřebných pro jejich realizaci na tuzemském trhu a v zahraničí. Systém kvality je trvale zlepšován i na základě požadavků zákazníků z oblasti automobilového průmyslu a kromě již zmíněné normy ISO/TS je v systému zapracována řada požadavků dle standardů německého automobilového průmyslu VDA. Provoz TPD je zahrnut v systému managementu kvality podle ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů drátu pro předpínací výztuž: Certifikát výrobku TÚZS Praha: Ocelové za studena tažené dráty s nízkou relaxací pro předpínací výztuž Y1670C-6,0-T1-R1-F1-C1, Y1670C-7,0-R1-F1-C1, Aprobata Techniczna ITB WARSZAVA nr AT /2013 Drut gładki do konstrukci sprężonych Y1670C-7, Y1670C-7,5 a Aprobata Techniczna IBDiM WARSZAVA nr. AT/ Druty stalowe do sprężania konstrukcji 2,5 mm o wytrzymalosci 1860 N/mm2. Vzhledem k zájmu zákazníků s vazbou na automobilový průmysl o výrobky TPD, zapracovává i provoz TPD do svého systému kvality řadu nástrojů systému kvality dle ISO/TS Provoz Lanárna je zahrnut v systému managementu kvality podle normy ISO 9001 a kromě toho je současně držitelem výrobkových certifikátů schvalujících výrobu ocelových lan pro rybářství, lodní průmysl a vrtné plošiny dle pravidel Det Norske Veritas (Norsko), Bureau Veritas (Francie), Germanischer Lloyd (Německo) a Lloyd s Register (Velká Británie) a TÜV SÜD pro lanové dráhy určené pro dopravu osob a pro lyžařské vleky, kdy platnost certifikátu Det Norske Veritas byla v roce 2014 znovu potvrzena. Mimo výše uvedené certifikáty má provoz platný certifikát na ocelová průmyslová lana 6x36WS pro ruský trh certifikát GOST R u ruské společnosti Federální agentura pro technickou regulaci a metrologii a certifikát Biezpieczeństwa GIG Katovice pro těžní lana určená pro polské kamenouhelné doly od společnosti OBAC Gliwice. Provozy Ocelové kordy a Drátěná výroba jsou certifikovány v rámci společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. dle ISO I u těchto provozů probíhají každoročně zákaznické audity, které potvrzují schopnost těchto provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Pracovníci při těchto auditech prokazují vysokou profesionalitu. Veškeré zákaznické audity provedené zahraničními i tuzemskými zákazníky v průběhu roku 2014 potvrdily schopnost všech výrobních provozů dodávat výrobky v požadované kvalitě. Rovněž byly prokázány možnosti zlepšení systému managementu kvality v celé škále oblastí. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V dalších letech se bude společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. připravovat k certifikaci managementu environmentálního systému a k rozšiřování systému kvality pro automobilový průmysl dle ISO/TS na další provozy, u nichž se standardně objevují zákazníci s požadavky pro tento segment trhu. 09

11 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Integrované povolení V roce 2014 došlo ke změně integrovaného povolení pro společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s., v oblasti povolení provozu zdrojů znečištění ovzduší a v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení nakládání s odpady. Ochrana ovzduší Změnou integrovaného povolení došlo k úpravě emisních limitů a četností jednorázových měření emisí na zdrojích znečištění ovzduší dle platné legislativy ochrany ovzduší. Během roku 2014 bylo dokončeno napojení odsávání brusek provozu Pérovna do absorbéru, čímž došlo ke snížení prašnosti na provozu a snížení fugitivních emisí. Na provozech TPD a Ocelové kordy došlo k výměně 9 vysokozdvižných vozíků, z původních naftových, za nové s pohonem na CNG. Tímto průběžným obměňováním vysokozdvižných vozíků dochází ke snížení nákladů a zlepšení pracovního prostředí na provozech. ZAMĚSTNANCI K společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. zaměstnávala zaměstnanců. Průměrný evidenční přepočtený stav zaměstnanců společnosti byl zaměstnanců a 3 členové statutárního orgánu společnosti. Struktura vzdělanosti a věková: STUPEŇ VZDĚLÁNÍ Základní Vyučen bez maturity Vyučen s maturitou Střední odborné Úplné střední Vysokoškolské Celkem VĚKOVÁ STRUKTURA Do 30 let let let let a více let Celkem BUDOUCNOST FIRMY JE DŮLEŽITÁ NEJEN PRO NAŠÍ SPOLEČNOST A ZAMĚSTNANCE, ALE I PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY A PARTNERY. Ochrana vod Odpadní vody jsou ze společnosti odváděny přes neutralizační stanici na čističku odpadních vod, nebo vody vhodné k regeneraci jsou průběžně odváděny na regenerační stanici. V roce 2014 proběhly opravy Oderského přivaděče tak, aby bylo možné pro výrobu odebírat vodu z vodního toku Odra, která má v lepší kvalitativní hodnoty s příznivým dopadem na kvalitu mořících lázní. V průběhu roku 2014 společnost ŽDB DRÁ- TOVNA a.s. nezpůsobila žádnou havarijní situaci, která by měla za následek zhoršení či ohrožení jakosti podzemních nebo povrchových vod. Nakládání s odpady Hlavním aspektem v nakládání s odpady ve společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je minimalizace dopadů na životní prostředí. V roce 2014 vzniklo celkem tun odpadů, z toho tun nebezpečných odpadů a tun ostatních odpadů. Jejich likvidace probíhala v souladu s platnou legislativou. Motivace zaměstnanců byla zaměřena na zvyšování výroby za podmínky udržení vysokého stupně kvality. Ve mzdové oblasti byly splněny veškeré závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy a průměrný výdělek dosáhl v roce 2014 výše , Kč. Společnost zajišťovala vzdělávání zaměstnanců, kde se zaměřila především na udržení stávajících kvalifikací a v rámci možností i na jejich rozšiřování a prohlubování. V roce 2013 jsme začali realizovat v rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) projekt Rozvoj kompetencí všech skupin pracovníků společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. s důrazem na rozvoj systému interních lektorů, který pokračoval v roce 2014 a bude pokračovat i v roce

12 V oblasti lidských zdrojů byla pozornost v roce 2014 FINANČNÍ SITUACE zaměřena na maximální možnou úsporu nákladů. V roce 2014 hospodářské výsledky společnosti Opatření přijatá k dosažení tohoto cíle se však ne- ŽDB DRÁTOVNA a.s. navázaly na dosahované dotkla bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. výsledky z předchozích let. Pozitivním způsobem Pro zaměstnance byly s finanční spoluúčastí Čes- se na výsledcích projevilo další prohlubování spo- ké průmyslové zdravotní pojišťovny organizovány lupráce a s tím spojené synergické efekty v rámci rekondičně-rehabilitační pobyty v lázních. Všem skupiny TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY MORAVIA zaměstnancům společnost k posílení imunity po- STEEL ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA skytla vitamíny. Výkaz zisku a ztrát V roce 2014 bylo evidováno celkem 7 pracovních V průběhu roku 2014 se společnosti ŽDB DRÁ- úrazů, což představuje nárůst oproti roku 2013 TOVNA a.s. podařilo zvýšit objem zakázek o 3% o 4 úrazy. Hodnota úrazové četnosti byla v roce oproti roku Celkový prodej za rok 2014 do ,67 pracovních úrazů na 100 zaměstnan- sáhl hodnoty 117,5 kt drátů a výrobků z drátů, což ců. Cílem vedení firmy je, aby četnost pracovních je meziročně o 3,4 kt více. Celkové tržby dosáhly úrazů měla klesající tendenci. Neustálým vyhle- úrovně mil. Kč, což představuje meziroční dáváním rizik, nasazováním nových bezpečněj- nárůst o 217 mil. Kč., který je způsoben zejmé- ších technologií, moderních osobních ochranných na vyšším objemem prodejů a také vyšší cenovou pracovních prostředků, stanovováním bezpeč- úrovní prodávaných výrobků. Výkonová spotřeba nostních a hygienických opatření, pravidelným se meziročně zvýšila o 152 mil Kč a byla ve výši školením se firma snaží ve velké míře předcházet mil. Kč. Zvýšení spotřeby v roce 2014 bylo nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpeč- způsobeno vyšším vyráběným objemem a také vyš- nosti práce i v dalších létech. ší cenovou úrovní nakupovaného materiálu. Provozní výsledek dosáhl v roce 2014 výše 187 mil. Kč a oproti roku 2013 se zvýšil o 33 mil. Kč, a to zejména z důvodu vyšších objemů prodejů a také z důvodu zlepšení efektivity ve výrobě. 11

13 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Finanční výsledek hospodaření v roce 2014 byl oproti roku 2013 nižší o 31 mil. Kč, což bylo způsobeno stabilním stavem kurzu CZK/EUR v roce 2014, kdy na rozdíl od roku 2013 nedošlo ke skokovému oslabení kurzu obdobným způsobem jako ve 4. kvartále 2013 na základě intervence ČNB. Celkově pak byl výsledek z finančního hospodaření záporný a dosáhl hodnoty 8 mil Kč. Rozvaha K měla společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. aktiva v celkové výši mil. Kč, což je o 88 mil. Kč méně než v roce Meziroční pokles aktiv byl zejména u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se snížil o 68 mil. Kč. Další snížení hodnoty aktiv bylo způsobeno nižší výši oběžných aktiv o 18 mil. Kč, a to z důvodu poklesu zásob o 13 mil. Kč a finančního majetku o 44 mil. Kč. Naopak u krátkodobých pohledávek došlo k navýšení o 39 mil. Kč. V oblasti pasiv došlo meziročně ke zvýšení podílu vlastních zdrojů na celkových zdrojích společnosti o 7 % na 59 %. Vlastní zdroje jsou tvořeny zejména hospodářským výsledkem minulých let a kapitálovými fondy. Cizí zdroje se v roce 2014 snížily o 234 mil. Kč, kdy pokles byl především u krátkodobých závazků a to o 192 mil. Kč. Rovněž došlo k meziročnímu snížení o 39 mil. Kč u bankovních úvěrů a výpomocí, jejichž výše k byla 593 mil. Kč. STRATEGICKÉ ZÁMĚRY A OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI K DATU SESTAVENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY V roce 2015 předpokládáme, že objemy prodejů, tržby, přidaná hodnota a hospodářské výsledky se budou zvyšovat obdobně jako v posledních třech letech. V oblasti investičního rozvoje budeme pokračovat v dříve schválené strategii postupné modernizace výrobního zařízení. K nejvýznamnějším a finančně nejnáročnějším investičním akcím v roce 2015 budou patřit zejména instalace nových drátotahů, slaňovacích strojů a dalších výrobních zařízení, které zabezpečí vyšší produktivitu výroby a dále umožní navýšit objem a kvalitu vyráběné produkce. Od rozvahového dne k datu sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události. 12

14 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 13

15 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda podnikatelské aktivity jsou uskutečňovány v souladu s platnou legislativou, stanovami obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. i usneseními valné hromady a dozorčí rady. V průběhu kalendářního roku 2014 se dozorčí rada sešla na devíti zasedáních, kde ji představenstvo informovalo o aktuální hospodářské situaci obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. a také o plnění podnikatelského programu. Na svém zasedání dne přezkoumala dozorčí rada řádnou účetní závěrku obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. za rok 2014, návrh na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2014 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Na základě ověření řádné účetní závěrky ke dni auditory společnosti Deloitte Audit s.r.o. a jejího výroku, který je bez výhrad, doporučuje dozorčí rada všechny výše uvedené dokumenty ke schválení valnou hromadou, to je jedinému akcionáři obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s., při výkonu působnosti valné hromady. Dozorčí rada také přezkoumala zprávu o vztazích za účetní období 2014 a konstatovala, že tato zpráva byla zpracována v souladu se zákonem o obchodních korporacích a skutečným stavem vztahů mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s. a ovládajícími osobami a mezi obchodní společností ŽDB DRÁTOVNA a.s a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Ing. Petr Popelář, MBA předseda dozorčí rady 14

16 VÝROK AUDITORA 15

17 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T FINANČNÍ ČÁST ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Název společnosti: ŽDB DRÁTOVNA a.s. Sídlo: Jeremenkova 66, Pudlov, Bohumín Právní forma: akciová společnost IČ: Zápis v obchodním rejstríku: Zapsaná ve vložce 4510 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 25. února Statutární orgán účetní jednotky Podpis Januš Szkuta předseda představenstva Ing. Tomáš Hladík člen představenstva 16

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období

19 Ž D B D R Á T O V N A A. S. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A / F I N A N Č N Í Č Á S T ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací A.III. Fondy ze zisku A.III.1. Rezervní fond A.III.2. Statutární a ostatní fondy 224 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I.4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 525 B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ (v tisících Kč) Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II.3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů obchodní korporace C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 82 1 F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 7 12 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná Q 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 2 III. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ROKU 2012 2013... 4

I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 2 III. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE ROKU 2012 2013... 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................................... 2 II. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více