Příklad dobré praxe XI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad dobré praxe XI"

Transkript

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/ Příklad dobré praxe XI z realizace kariérového poradenství Mgr. Petra Mikesková 2010

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Přijímací pohovor 1 Úvod Telefonické interview Výuka Hodinová dotace Učivo Klíčová slova Metody Didaktické pomůcky a prostředky k dosažení cíle Anotace Cíl Obsah vyučovací dvouhodinovky Úvodní část vyučovací hodiny Organizační část vyučovací hodiny: Probíraná témata: Provedení a reflexe úkolu Kontrola splnění výukového cíle Výsledky Reflexe Závěr Literatura... 14

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímací pohovor pomáhá určit, který uchazeč bude pro firmu tím nejlepším zaměstnancem, a zároveň která firma bude tou nejlepší pro uchazeče. Nalézt nejvhodnějšího uchazeče znamená pro společnost najít člověka schopného okamžitě reagovat na zadané požadavky. Ještě důležitější bývá, zda má uchazeč potenciál stát se v budoucnosti dlouhodobým přínosem pro firmu. 1 Úvod Hledání si nové práce je proces, který je nejen fyzicky, ale i psychicky náročný. Proto je dobré se připravit, zorganizovat čas a být připravený ze sebe vydat maximum. Pohovor může trvat přibližně 1 hodinu, rezervujte si dostatek času. Každý pohovor si vyžaduje náležitou přípravu. Při osobním pohovoru je třeba rozlišovat, zda jde o přijímací pohovor: přes personální agenturu, přes headhunterskou společnost (jde o tzv. lovce hlav, kteří se specializují na vyhledávání vyšších vedoucích pozic, v případě, kdy existuje omezený počet vhodných kandidátů a kdy je potřebné je oslovit na přímo), přímo ve společnosti, kde se setkáte s personalistou anebo přímo s manažerem dané firmy Telefonické interview Před samotným pohovorem můžete být účastníkem telefonického rozhovoru. Cílem takového rozhovoru může být pozvání na pohovor, prosba o zaslání doplňujících informací, předběžný pohovor zaměřený na předvýběr, nebo 1. kolo pohovoru v rámci výběrového procesu. Potenciální zaměstnavatel se může ptát na podrobnosti z vašeho životopisu, zjišťuje, zda skutečně splňujete podmínky na přijetí, ověřuje si, zda máte skutečný zájem o

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ pozici. Zjišťuje, jak působíte po dobu prvního kontaktu a jak reagujete na neočekávané situace. Snažte se odpovídat na otázky, jasně, výstižně a pohotově. Najděte si vhodné místo a zabezpečte si podmínky tak, abyste mohli vyprávět a dobře jste slyšeli. Pokud se stane, že nemůžete v daný moment telefonovat, navrhněte termín, kdy se vám mohou ozvat, případně že se jim ozvete vy. V telefonu buďte přívětivý, milý, ochotný a mějte na paměti, že i váš hlas a způsob, jak reagujete, může podpořit úspěšnost ve výběrovém procesu. Pokud se stane, že v době, kdy si hledáte zaměstnání, máte zmeškaný hovor, zavolejte zpět. Možná to byl váš potenciální zaměstnavatel s výbornou pracovní nabídkou.

5 2 Výuka INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příprava na přijímací pohovor je zařazena do předmětu Základy společenských věd na 3. stupni. Zařazení do výuky by mělo probíhat v posledním roce studia, před vstupem na trh práce. Této hodině předchází hodina psaní životopisu a motivačního dopisu online.cz/generator praci napsat motivacni dopis a95.html online.cz/pruvodni dopis 2. 1 Hodinová dotace 2 3 hodiny 2. 2 Učivo tvorba profesního životopisu tvorba motivačního dopisu příprava na pohovor 2. 3 Klíčová slova přijímací pohovor, CV, motivační dopis

6 2. 4 Metody INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ příprava ve skupinách nácvik ve dvojici řeč těla, gestikulace příprava na vystoupení před třídou pohovor natáčený na kameru rozbor chyb a doporučení při sledování videozáznamu interpretace výsledků komentovaný výklad teorie interaktivní trénink formou individuálních testů, soutěží a her, nácvik modelových situací využití videonahrávek videotrénink Didaktické pomůcky a prostředky k dosažení cíle písemná příprava a příprava žáka na pohovor videokamera dataprojektor, PC s připojením na internet 2. 6 Anotace Přijímací pohovor, konkurs u zaměstnavatele, jak zapůsobit a získat práci, životopis, testy a dotazníky, sebeprezentace, znalosti a dovednosti, sebehodnocení slabiny a přednosti uchazeče, osobní image, jak odpovídat na dotazy, často kladené otázky, znalost firmy a oboru, praxe a reference Cíl vyzkoušet si nanečisto průběh přijímacího pohovoru

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ získat cenné informace a dovednosti, které účastníkům pomohou připravit se na pohovor, efektivně jej absolvovat a dobře se prezentovat u potenciálního zaměstnavatele Obsah vyučovací dvouhodinovky Ujasnění si vlastních schopností a požadavků uchazeče o pracovní místo Příprava na vedení pohovoru První kontakt přijetí kandidáta ve firmě Dokument o ochraně osobních údajů Pozitivní naladění Základní informace o firmě Seznámení s programem pohovoru Úvodní test tržní gramotnosti : IQ test, PC, schopnost prezentace a improvizace příp. jazykový test Dosavadní profesní praxe Zhodnocení kladů kandidáta Vize kandidáta jak se vidí za 5 let? Co považuje kandidát za svůj největší dosavadní profesní úspěch? Proč si kandidát vybral právě naši firmu? Finanční otázky, benefity, výhody Ochota cestovat Další plán postupu Nácvik, modelové situace, videotrénink 2. 9 Úvodní část vyučovací hodiny seznámení s cílem, obsahem a průběhem hodiny

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Organizační část vyučovací hodiny: Studenti pracují ve dvojicích. Dostanou zadaná probíraná témata a snaží se vytvořit si podklady pro prezentaci a připravit se na přijímací pohovor Probíraná témata: příprava na pohovor Příprava na pracovní pohovor prozkoumejte si společnost (kulturu), danou pozici pokud je to možné, pracovníky se kterými se případně můžete setkat. Projděte si svou dosavadní pracovní zkušenost a připravte se, že můžete být vyzváni obhájit své dosavadní zkušenosti konkrétními informacemi v souvislosti s aktuálními požadavky navštívené společnosti. Mějte svá fakta a informace po ruce (certifikáty, akreditace, členství). Důležité je ověřit si přesný čas a místo pohovoru, úplné jméno osoby provádějící pohovor, jeho správnou výslovnost, skloňování a pracovní pozici této osoby. Zjistit si konkrétní informace o společnosti: kde se nacházejí její závody, kanceláře a prodejny; jaké jsou její výrobky nebo služby; jaký je její růst a s jakým dalším růstem společnost počítá do budoucnosti. Osvěžit si v paměti faktické i kvantitativní údaje týkající se Vašeho současného nebo předchozího zaměstnavatele. Očekává se od Vás, že budete mít hodně znalostí o společnosti, kde jste dříve pracoval(a). V případě, že na pozici je požadována znalost světového jazyka je třeba se připravit i na možný pohovor právě v daném jazyce.

9 oblečení na pohovor INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vhodné oblečení na pracovní pohovor se oblékněte tak, jak dle Vašich informací vyžaduje kultura společnosti. Vždy však čistě, reprezentativně a pokud nemáte jinou informaci či instrukci, formálně. otázky při pohovoru Co víte o naší společnosti? Co Vás zaujalo zrovna na této pozici? Proč odcházíte od svého současného zaměstnavatele? Snažil jste se vyřešit svou nespokojenost v současném zaměstnání? Přijal jste někdy protinabídku poté, co jste se již domluvil s jiným zaměstnavatelem? Pokud ano, jaké jste měl důvody? Jak byste popsal své poslední pracovní hodnocení? Kolikrát Vám zvýšili plat na základě povýšení nebo za zásluhy? Popište situaci. Jak se Vám v poslední době vyvíjel plat? Kdy Vás čeká další hodnotící pohovor? Doporučil by Vás Váš bývalý zaměstnavatel? Jak se profesionálně udržujete? Kde se vidíte za pět let? Jaké máte slabiny? Co podnikáte proto, abyste své slabé stránky omezil? vystupování na pohovoru Zaměřte se na vůni nenechte si své šance u pracovního pohovoru zničit špatnou hygienou nebo přehnaným množstvím použitého parfému. Přesnost nikdy nechoďte na pracovní pohovor pozdě! Vždy se snažte být na místě alespoň 10 minut s předstihem (získáte tak spoustu času pro rychlou přípravu na poslední chvíli).

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Gestikulace a chování těla Vždy se přivítejte pevným stiskem ruky, snažte se zachovat přátelský oční kontakt s osobou vedoucí pracovní pohovor, seďte v otevřené a napřímené poloze to vše doporučujeme během celého pracovního pohovoru. Pozitivní přístup buďte pozitivní a realističtí, co se týče Vašich schopností a cílů. Pokud Vás zaujme, co slyšíte o pozici, společnosti či jiných zmíněných aspektech diskutované příležitosti, dejte to osobě vedoucí pracovní pohovor vědět. Vyhýbejte se negativním poznámkám a komentářům o svých předešlých zaměstnavatelích. Poslouchejte a přizpůsobte se věnujte pozornost "stylu" člověka, který s Vámi hovoří, všímejte si jak je oblečen, jak je zařízena místnost kde se pracovní pohovor odehrává a celkové zařízení a vybavení kanceláře. Z těchto postřehů můžete získat "záchytné body" pro svou prezentaci. Najděte souvislost upřesněte své odpovědi, tak aby byly relevantní pro člověka, který vede pracovní pohovor a pro současné potřeby jeho společnosti. Zaměřte se na svou dosavadní zkušenost, která je pro pozici, na kterou aplikujete relevantní a vhodná. Podpořte snažte se získat co nejvíce informací od osoby, která s Vámi pracovní pohovor vede. Kdy a proč začali pro danou společnost pracovat, co se jim na ní líbí nejvíc, jaká je interní kultura firmy, atd. co dělat po pohovoru Po pohovoru pokud možno okamžitě zatelefonujte konzultantovi, který Vám tuto pozici doporučil, a popište jeho průběh. Konzultant s Vámi potřebuje hovořit dříve, než bude hovořit se zaměstnavatelem. Pokud chcete postupovat dále, je třeba zjistit, jak vidíte danou pozici a ověřit, jakou reakci lze očekávat od klienta.

11 čeho se vyvarovat INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Dejte pozor na projevy nervozity (nervózní smích, vrtění se aj.). Tréma a nervozita je při pohovoru běžná, můžete však mít míru projevů pod kontrolou. Buďte raději sebejistí, než abyste se zabývali možností odmítnutí. Zaměřte se na to, co můžete pro zaměstnavatele udělat. Pracovní poměr má vždy dvě strany, proto se nejprve ujistěte, že i vám se váš potenciální zaměstnavatel líbí. Nikdy nekritizujte vašeho předchozího zaměstnavatele nebo výkon vašeho bývalého spolupracovníka. Vyhněte se pokušení mluvit negativně o svém bývalém nadřízeném. Mluvte sebejistě, držte konverzaci v přátelském tónu a volnou. Nikdy nedávejte najevo rozčilení, pokud jste přerušeni nebo musíte čekat, přestože třeba rozčilení jste. Vyhněte se obranným gestům a omluvám za věci, které nemůžete změnit nebo za co nenesete odpovědnost váš věk, vzdělání, pracovní minulost. Tyto věci jsou již dané a váš přístup k nim by měl být dobře naplánovaný a připravený. Připusťte, že něco nevíte, nejste li si odpovědí jisti. Nikdo není vševědoucí. Nikdy nekuřte, i když vám dá partner najevo, že můžete. Vyhněte se hovorovým obratům a výrazům, které používáte, když si nejste jisti nebo nevíte, jak pokračovat. Klidně si vyberte svůj čas k promyšlení další věty. Nikdy nepodceňujte vliv pracovníků personálního oddělení nebo jiných pracovníků bez rozhodovacích pravomocí. Raději berte takového člověka jako někoho, kdo může mít vliv na vašeho potenciálního nadřízeného, přestože třeba malý, než jako bezvýznamnou osobu Provedení a reflexe úkolu Hlavní část hodiny probíhá fiktivní přijímací pohovor moderovaný učitelem, který je natáčen na videokameru.

12 2. 13 Kontrola splnění výukového cíle INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Učitel ohodnotí jednotlivé přijímací pohovory, reaguje na dotazy žáků, které nebyly dostatečně nebo vůbec zodpovězeny. Učitel promítne videa z pohovorů a vyzdvihne pozitivní jevy, ale poukáže také na případné nedostatky. Učitel přiblíží žákům smysl zvolené výukové metody, a to především ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí a mezipředmětových vazeb a důležitosti nácviku přijímacího pohovoru před vstupem na trh práce Výsledky Žáci si vyzkoušejí přípravu ve dvojicích, vlastní pohovor a rozbor z videozáznamu. Mají možnost si ověřit své znalosti a schopnosti. Měli by být schopni posoudit své šance a vhodně zvoleným přístupem prověřit své vystupování a chování před publikem Reflexe Žáci jsou motivováni: k dalšímu osobnímu rozvoji a vzdělávání k sebehodnocení při práci v týmu k vyhodnocení videozáznamu a zpětnovazebné reflexi

13 3 Závěr INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Po ukončení modulu by měli být žáci schopni vypracovat svůj profesní životopis, napsat motivační dopis a uspět při přijímacím pohovoru při žádosti o pracovní místo. Tato aktivita by měla být součástí komplexního kariérového poradenství na každé střední škole.

14 4 Literatura INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Dale, M. Vybíráme zaměstnance: základní znalosti personalisty. Brno: Computer Press, 2007 ISBN Šudoma, M. Job interview : Jak se připravit na přijímací pohovor v angličtině. Brno: Computer Press, ISBN Tee, R. Jak úspěšně zvládnout přijímací pohovor. Brno: Computer Press, 2005 ISBN Townsend, J. S. Manažerský pohovor: [kapesní příručka tipů a technik pro všechny, kteří provádějí na pracovišti různé typy pohovorů]. Praha: Portál, ISBN

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Vytvořila: Lenka Dvořáčková Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 1 tel.: +420 224 095 630 fax: +420 224 095

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem

Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem Zkouška pro všechny Manuál poradce pro práci s videoprogramem PhDr. Eva Micková Mgr. Jan Havlena Mgr. Jenifer Kaločová Ing. Helena Latková Vývoj tohoto programu byl spolufinancován z programu Phare Equal

Více

Příručka pro první kroky

Příručka pro první kroky Příručka pro první kroky při hledání zaměstnání pro zdravotně postižené Úvod Cílem této příručky je přiblížit nejen zdravotně postiženým běžné situace, se kterými se mohou setkat při hledání a získávání

Více

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE

PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Oblast Řízení lidských zdrojů PŘÍRUČKA BEST PRACTICE Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. projekt Spolupráce krajů

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Manuál poradenské činnosti Job club

Manuál poradenské činnosti Job club Manuál poradenské činnosti Job club Praktická ukázka poradenského programu Job club pro pracovníky vzdělávacích institucí a neziskových organizací Ing. Lenka Orgoníková Mgr. Luděk Richter Ing. Lenka Orgoníková

Více

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. JDU DO PRÁCE TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Asistence o.s., 2007 Illustrations Veronika Nesměráková, 2007 Jdu

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ

Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A F I L O Z O F I C K Á F A K U L T A Ř Í Z E N Í N E Z I S K O V Ý C H O R G A N I Z A C Í I. P R O J E K T O V É ŘÍZENÍ P E T R A Š V R Č I N O V Á OSTRAVA 2006 Recenzovali:

Více

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL

A-Skills. Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti MANUÁL A-Skills Hodnocení sociálních dovedností pro lepší pracovní příležitosti Obsah Obsah...3 1 ÚVOD...5 1.1 Stručně o projektu...5 1.2 Stručně o Manuálu...5 2 SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI...6 2.1 Sociální

Více

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?

B e z P R Á C E? 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT? B e z P R Á C E? Obsah: 1) TÉMA JAKÉ JSOU MOŽNOSTI, KDYŽ JSME BEZ PRÁCE? CO ZNAMENÁ PRACOVAT?...1 2) TÉMA - KDE SE DÁ PRACOVAT PŘEHLED PRACOVNÍCH MOŽNOSTÍ...2 3) TÉMA HLEDÁNÍ PRÁCE...3 4) TÉMA MOTIVAČNÍ

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Personální management

Personální management Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Personální management Studijní opora Markéta Janíková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula společenskovědních

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy

Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ. Metodika hledání práce pro ženy Centrum ALMA, o. p. s. PRÁCE A JÁ Metodika hledání práce pro ženy Romana Růžičková (ed.) Praha 2014 ESF OPPA Projekt Alma work & go Reg. č. CZ.2.17/2.1.00/35053 Práce a já Metodika hledání práce pro ženy

Více