OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO"

Transkript

1 OCHRATOXIN A MYKOTOXIN V POTRAVINOVÝCH SUROVINÁCH ROSTLINNÉHO PŮVODU VE SVĚTLE NEJNOVĚJŠÍCH POZNATKŮ Doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum zdraví, výživy a potravin, Palackého 3a, Brno, Ochratoxin A (dále ) patří mezi významné nefrotoxické mykotoxiny, jejichž cílovým orgánem jsou ledviny a vylučovací systém. Mezi další toxické účinky patří imunotoxicita, neurotoxicita, teratogenita, genotoxicita a karcinogenita. je spojován s nádory ledvin a nádorovým onemocněním varlat (Pfohl-Leszkowicz a Manderville, 2007; Wu aj., 2011). IARC FAO/WHO klasifikuje jako možný karcinogen pro člověka (kategorie 2B) (IARC, 1993). V současnosti se ve vědeckém fóru diskutuje otázka jako kompletního karcinogenu pro člověka (Pfohl-Leszkowicz a Manderville, 2012). EFSA (2006) stanovil pro tolerovatelný týdenní přívod (TWI) = 120 ng/kg t. hm./ týden. Z chemického hlediska patří do skupiny ochratoxinů, kam ještě řadíme další ochratoxiny (B, C, D a α). V této skupině je dominantní. Z hlediska způsobu biosyntézy patří mezi pentaketidy. Lze ho obecně charakterizovat jako derivát 7-izokumarinu vázaný na aminoskupinu L-β-fenylalaninu (Malíř a Ostrý, 2003). Strukturní vzorec je uveden na obr. 1. Obr. 1 Strukturní vzorec I když byl objeven a chemicky charakterizován již v roce 1965, je mu věnována i nadále zvýšená pozornost odborné veřejnosti. Zejména když v polovině 90. let minulého století Zimmerli a Dick sledovali ve Švýcarsku v epidemiologické studii výskyt v lidském krevním séru. Zjistili, že muži z oblastí jižněji od Alp v kantonu Ticino měli v krevním séru mnohem vyšší koncentrace než ženy a muži žijící severněji od Alp a v dalších kantonech Švýcarska (Zimmerli a Dick, 1995). Při vyhledávání možných expozičních zdrojů v potravinách byl poprvé stanoven ve víně a hroznové šťávě (Zimmerli a Dick, 1996). Toto významné zjištění vyvolalo okamžitě další výzkum výskytu ve víně v Evropě i ve světě. Multidisciplinární projekt "WINE-OCHRA RISK byl iniciován a řešen v rámci 5th Framework Programme EU v letech Cílem projektu bylo hodnocení rizika ve víně v Evropě se snahou o snížení a minimalizaci koncentrace ve víně s využitím např. systému HACCP, GAP a GMP. Zde v první linii sehráli nezastupitelnou roli zejména rostlinolékaři. Výskyt byl potvrzen v červených, rosé, bílých a dezertních vínech. Koncentrace ve vzorcích vín se pohybovaly v závislosti na oblasti v rozsahu <0,01-7,6 μg/l. Vyšší koncentrace byly stanoveny zejména v červených a rosé vínech (Varga a Kozakiewicz, 2006). Na základě současných znalostí se vyskytuje v řadě potravin rostlinného (např. v obilovinách, kávě, kakau, pivu, luštěninách, koření, lékořici, kurkumě, zeleném čaji, fících, 1

2 rozinkách, hroznové šťávě, vínu a pivu), tak i živočišného původu (např. ve vepřovém mase, ve výrobcích z krve, v ledvinách a játrech) (Malíř a Ostrý, 2003; EFSA, 2006). je limitován v potravinách v Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 a č. 105/2010. Při produkci se dosud uplatňovaly především dva rody Aspergillus (A. ochraceus, A. melleus) a Penicillium (P. verrucosum, P. nordicum). V tropických a subtropických oblastech je v potravinách produkován zejména vláknitými mikroskopickými houbami rodu Aspergillus. Optimální teplota pro jeho produkci např. pro Aspergillus ochraceus (viz obr. 2) se pohybuje okolo 28 o C, i když může být touto vláknitou mikroskopickou houbou produkován v teplotním rozsahu o C. Obr. 2 Růst Aspergillus ochraceus na Czapek Yeast Extract (CYA) agaru (25 o C, 7 dní) V oblastech mírného podnebního pásu a v chladnějších oblastech je produkován spíše vláknitými mikroskopickými houbami rodu Penicillium. Mikroskopické houby rodu Penicillium verrucosum (obr. 3) jsou schopny produkovat již v rozmezí od 4-30 o C (Malíř a Ostrý, 2003). Obr. 3 Růst Penicillium verrucosum na Czapek Yeast Extract (CYA) agaru (25 o C, 7 dní) 2

3 Další významní producenti, zástupci Aspergillus sekce Nigri, kteří mají spojitost s kontaminací hroznů révy vinné, byli izolováni a identifikováni v roce 1994 (Abarca aj., 1994). Následně byla produkce u izolovaných kmenů Aspergillus sekce Nigri nezávisle konfirmována v dalších studiích (Teren aj., 1996; Abarca aj., 2001; Perrone aj., 2006). V rámci této sekce patří Aspergillus carbonarius (viz obr. 4) k nejvýznamnějším producentům ve víně, rozinkách a mleté paprice (Abarca aj., 2003; Perrone aj., 2006). Obr. 4 Růst Aspergillus carbonarius na Czapek Yeast Extract (CYA) agaru (25 o C, 7 dní) V letech byla na Státním zdravotním ústavu v Brně realizována studie MYKOMON. Jedná se o specializované mykologické vyšetření, které je zaměřeno na sledování výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub, producentů ve vybraných potravinách. Hlavním cílem studie MYKOMON je popis, identifikace a charakterizace nebezpečí výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub v potravinách. Studie byla realizována v rámci projektu Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí MZSO), subprojektu dietární expozice člověka chemickým látkám (Ostrý aj., 2010). V obchodní síti v ČR bylo odebráno 21 typů potravin na 12 místech ve 4 odběrových termínech (březen, květen, září, listopad). Celkově bylo vyšetřeno 2016 vzorků potravin. V potravinách byl monitorován výskyt ochratoxinogenních vláknitých mikroskopických hub (Aspergillus ochraceus, Aspergillus sekce Nigri, Penicillium verrucosum, Penicillium nordicum) s využitím mykologických metod. V průběhu 11 let realizace studie MYKOMON byla získána frekvenční data o kvalitativním a kvantitativním výskytu toxinogenních vláknitých mikroskopických hub - producentů ochratoxinu A v potravinách v ČR. Bylo izolováno 303 kmenů Aspergillus sekce Nigri (potenciálních producentů ) v černém čaji, ovocném čaji, kmínu, hladké mouce, hrubé mouce, dětské obilné kaši, sladké paprice, černém pepři, rozinkách, ovesných vločkách a rýži. Další významné toxinogenní druhy Penicillium verrucosum, Penicillium nordicum a Aspergillus ochraceus nebyly v testovaných potravinách izolovány. Dietární expozici člověka lze hodnotit buď přímo, na základě nálezů v biologickém materiálu (lidské krvi, moči a tkáních) nebo nepřímo, stanovením v potravinách. v krevním séru byl v ČR systematicky sledován v rámci MZSO subsystému V. biologického monitoringu v letech a v roce 2005 (Ostry aj., 2005). V roce 2010 byla na Státním zdravotním ústavu v Brně realizována studie stanovení v lidské moči (Ostrý aj., 2010). Celkem bylo analyzováno 236 vzorků 24-hod. močí mužů a žen ve věku let. v moči byl stanoven metodou HPLC-FD s využitím imunoafinitních kolonek OCHRAPREP (R-Biopharm Rhone, SRN) k vyčistění vzorku moči. Mez detekce metody (LOD) byla 1 ng/l a mez stanovitelnosti (LOQ) 2 ng/l. Výsledky s 3

4 vyššími koncentracemi byly konfirmovány metodou LC-MS/MS. Výsledky celkové denní exkrece močí jsou uvedeny v tab. Tab. Výsledky celkové denní exkrece močí Pohlaví Muži Ženy n /n+ 116/ /78 (ng/den) (ng/kg t.hm./den) (ng/day) (ng/kg t. hm./den) Aritm. průměr a 25,4 0,30 9,27 0,15 Median a 14,7 0,17 7,62 0,12 90% Perc. a 32,5 0,43 20,2 0,30 a koncentrace <2,0 ng/l byla hodnocena jako ½ LOQ = 1,0 ng/l n+ počet pozitivních vzorků Získaná data o exkreci močí signalizují reálnou expozici pro uvedené populační skupiny. Vysoké bylo také procento pozitivních vzorků moči na u mužů (92 %) a žen (65 %) (Ostrý aj., 2010). Na základě nových poznatků o jako kompletním karcinogenu, informaci o nových expozičních zdrojích a výsledcích exkrece v 24-hod. moči mužů a žen ve věku let v ČR je v současné době realizován výzkumný projekt v rámci IGA MZ ČR, ve kterém bude provedeno hodnocení dietární expozice a charakterizace zdravotního rizika pro jednotlivé populační skupiny v ČR. Jedná se o 10 populačních skupin ve věku 4-90 let obou pohlaví. Dále bude na základě získaných výsledků vyhodnoceno, jak se jednotlivé typy potravin expoziční zdroje podílejí na celkové dietární expozici pro jednotlivé populační skupiny. Tato data pak mají význam mimo jiné i jako odborný podklad pro tvorbu hygienických limitů v potravinách. Literatura: Abarca, M.L., Accensi, F., Bragulat, M.R., Cabanes, F.J.: Current importance of ochratoxin A producing Aspergillus spp. J. Food Prot., 2001, 64, Abarca, M.L., Accensi, F., Bragulat, M.R., Castella, G., Cabañes, F.J.: Aspergillus carbonarius as the Main Source of Ochratoxin A Contamination in Dried Vine Fruits from the Spanish Market. J. Food Prot., 2003, 66, Abarca, M.L., Bragulat, M.R., Castella, G., Cabañes, F.J.: Ochratoxin A production by strains of Aspergillus niger var. niger. Appl. Environ. Microbiol., 1994, 60, EFSA: Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain on request from the commission related to ochratoxin A in food. EFSA J., 2006, 365, IARC: Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Some naturally occuring substances: Food items and costituents, heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. Lyon, France: IARC, 1993, 56, Malíř, F., Ostrý, V. (Eds.): Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka. NCONZO, Brno, Ostry V, Malir F, Roubal T, Skarkova J, Ruprich J, Cerna M, Creppy EE.: Monitoring of mycotoxin biomarkers in the Czech Republic. Mycotoxin Res., 2005, 21,

5 Ostry, V., Skarkova, J., Kavrik, R., Ruprich, J.: An occurrence of ochratoxin A and aflatoxin M 1 biomarkers in human urine. In 32th Mycotoxin Workshop, Lyngby, Denmark, Society for Mycotoxin Research, 2010, p Ostrý, V., Škarková, J., Křemečková, P., Procházková, I. Ruprich, J.: Studie MYKOMON ( ). In Sborník sdělení z 15. konference Monitoringu a Konference Hygieny životního prostředí. SZÚ Praha, 2010, s. 37. Perrone, G., Mule, G., Susca, A., Battilani, P., Pietri, A., Logrieco, A.: Ochratoxin A Production and Amplified Fragment Length Polymorphism Analysis of Aspergillus carbonarius, Aspergillus tubingensis, and Aspergillus niger Strains Isolates from Grapes in Italy. Appl. Environ. Microbiol., 2006, 72, Pfohl-Leszkowicz, A., Manderville, R.A.: Ochratoxin A: An overview on toxicity and carcinogenicity in animals and humans. Mol. Nutr. Food Res., 2007, 51, Pfohl-Leszkowicz A, Manderville RA.: An Update on Direct Genotoxicity as a Molecular Mechanism of Ochratoxin A Carcinogenicity. Chem. Res. Toxicol., 2012, 25, Teren, J., Varga, J., Hamari, Z., Rinyu, E., & Kevei, E.: Mycopathologia, Immunochemical detection of ochratoxin A in black Aspergillus strains. 1996, 134, Varga, J., Kozakiewicz, Z.: Invited review: Ochratoxin A in grapes and grape-derived products. Trends Fd Sci. Technol., 2006, 17, Wu, Q., Dohnal, V., Huang, L., Kuca, K., Wang, X., Chen, G., Yuan, Z.: Metabolic Pathways of Ochratoxin A. Current Drug Metabolism., 2011,12, Zimmerli, B. and Dick, R.: Determination of ochratoxin A at the ppt level in human blood, serum, milk and some foodsuffs by HPLC with enhanced fluorescence detection and immunoaffinity column cleanup: methodology and Swiss data. J. Chromatogr. B, 1995, 666, Zimmerli, B., Dick, R.: Ochratoxin A in table wine and grape-juice: occurrence and risk assessment. Food Addit. Contam., 1996, 13, Tato práce vznikla s finanční podporou IGA MZ ČR při řešení projektu NT /2011 Ochratoxin A - hodnocení zdravotního rizika pro vybrané populační skupiny v ČR 5

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXVI PROSINEC 2007 ČÍSLO 6 PREDIKTIVNÍ A PROGNOSTICKÉ FAKTORY INVAZIVNÍHO KARCINOMU PRSU V PRAXI 1 Petr CINEK, 2 Stanislav FILIP 1 Oddělení klinické onkologie Ústřední

Více

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB)

NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) NASTAVENÍ ROZHODOVACÍHO LIMITU PRO OBSAH RTUTI V LEDVINÁCH POTRAVINOVÝCH ZVÍŘAT (S VÝJIMKOU RYB) Obsah SHRNUTÍ... 1 ÚVOD... 2 RTUŤ JAKO KONTAMINANT... 2 POLITICKÝ KONTEXT... 3 LIMITY STANOVENÉ PRO OBSAH

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013

PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 PRAHA, ČERVENEC 2014 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ CIZORODÝCH LÁTEK V POTRAVNÍCH ŘETĚZCÍCH V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2013 2 Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav chemie a analýzy potravin & Česká společnost chemická Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii ve spolupráci s EKOLEX s.r.o. Sborník příspěvků

Více

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů

Kvalita biopotravin. Otázka kvality bio-produktů se stala vysoce aktuálním tématem. Konzumace biopotravin či produktů systémů Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství prezentuje výsledky výzkumu a vývoje v ekologickém zemědělství v ČR Výzkumné téma: Výzkumná anizace: Vysoká škola chemicko- -technologická v Praze

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin. 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ XXXIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin 27. - 29.5.2002 Skalský Dvůr Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika

Diagnostický klíčící test pro stanovení celkové kontaminace zrna obilovin fusariovými mykotoxiny. Certifikovaná metodika Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Vysoká škola chemicko technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Jihočeská univerzita

Více

VYBRANÉ POZNATKY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA V ČR

VYBRANÉ POZNATKY V OBLASTI MIKROBIOLOGIE SYROVÉHO KRAVSKÉHO MLÉKA V ČR a kmenů, které v daném mlékárenském provozu představují technologické nebo zdravotní riziko. Výsledky mohou být aplikovány jak na nesporotvorné bakterie, tak na vegetativní buňky sporotvorných bakterií.

Více

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY

HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY MĚSTA JIHLAVY A Z NĚHO VYPLÝVAJÍCÍCH ZDRAVOTNÍCH RIZIK HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH Z KVALITY OVZDUŠÍ MĚSTA JIHLAVY Brno, září 2009 Zdravotní ústav

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat II. KONFERENCE

Více

Obsah olova v krvi dětí a dospělých

Obsah olova v krvi dětí a dospělých Obsah olova v krvi dětí a dospělých Datum: září 2013 Indikátor Název: Obsah olova v krvi dětí a dospělých Definice: Obsah olova v krvi dětí ve věku 8-10 let a dospělých ve věku 18-59 let ve vybraných městech

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

ROČENKA 2010 Annual Report 2010

ROČENKA 2010 Annual Report 2010 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. Food Research Institute Prague ROČENKA 2010 Annual Report 2010 Praha 2011 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., 2011 OBSAH Úvod....................................................................

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat PLÍSNĚ A MYKOTOXINY, PREVENCE JEJICH VZNIKU A DEKONTAMINACE V KRMIVECH Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2005 Výzkumný ústav živočišné

Více

Vybrané informační zdroje (publikace, internet)

Vybrané informační zdroje (publikace, internet) ZDRAVÍ Vybrané informační zdroje (publikace, internet) Státní zdravotní ústav (SZÚ): www.szu.cz Publikace: Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí souhrnná

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Centrum pro hospodaření s odpady (CeHO) se v rámci

Více

SBORNÍK SOUHRNŮ SDĚLENÍ

SBORNÍK SOUHRNŮ SDĚLENÍ Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické Odbor potravinářské techniky a technologie ČAZV Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV Výzkumný ústav potravinářský

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC?

KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KÁVOVINY NÁHRAŽKA KÁVY NEBO NĚCO NAVÍC? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MVDr. Halina Matějová Autor: Jana Kubalová Brno 2014 1 Jméno a příjmení autora:

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15 Roční zpráva za rok 2011 Zpracovali:

Více

ROČENKA 2008 Annual Report 2008

ROČENKA 2008 Annual Report 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA, v.v.i. 50 let 1958 2008 Food Research Institute Prague 50 years 1958 2008 ROČENKA 2008 Annual Report 2008 Praha 2009 Copyright Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.,

Více