Znalecký posudek č /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 2721-125/10"

Transkript

1 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č /10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký - dle LV č Objednatel posudku: Exekutorský úřad JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor ul. Veveří čp B r n o usnesení čj.: 137Ex15384/09-21, ze dne Účel posudku: zjištění ceny nemovitosti pro účely exekučního řízení Dle ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. František Řezníček Jiráskovo náměstí čp T r u t n o v tel. mobil Posudek obsahuje 18 stran z toho 5 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Trutnově,

2 strana č. 2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitosti v daném místě a čase - bytu 1+kk č. 3393/8 v domě čp v Jablonci nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku dle LV č , pro účely exekučního řízení. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti znalce - byt nebyl znalci zpřístupněn - oceňuji podle dostupných podkladů. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z KN Katastrálního úřadu v Jablonci n.nisou - dálkový přístup, ze dne , výpis z listu vlastnictví č , byt č. 3393/8, podíl na společných částech domu a pozemku 219/32653, pozemek č zastavěná plocha, bytový dům čp.3393, m 2, - snímek mapy katastru nemovitostí předmětných pozemků, - podklady a údaje poskytnuté vedoucí SÚ v Jablonci nad Nisou Ing.Nožičkovou, - svědectví souseda pana Třmínka, - databáze prodejů nemovitostí, sestavená podle skutečně realizovaných cen nemovitostí na území okresu Jablonec nad Nisou, společně se spolupracujícími odhadci, - podklady stavebního úřadu o stáří stavby , - skutečnosti a výměry zjištěné na místě dne , - fotodokumentace pořízená znalcem, viz. přílohy FOTO, - usnesení soudního exekutora čj.: 137Ex 15384/09-21, ze dne , - informace a údaje sdělené účastníky místního šetření, - dále nebyly na mé požádání předloženy žádné další doklady, které by měly vliv na ocenění. 4. Vlastnické a evidenční údaje LV č vlastník Vaníček Květoslav, Budovatelů 3393/4, Jablonec nad Nisou, identifikátor / Dokumentace a skutečnost dokumentace nemovitosti nebyla předložena, objekt je v dobrém stavebně technickém stavu, má dobrou údržbu, byt má zanedbanou údržbu. Byl postaven a zkolaudován jako bytový dům v roce Celkový popis nemovitosti objekt bytového domu je postavený jako panelový montovaný, řadový krajní, ze dvou sekcí, s devíti nadzemními podlažími, plně podsklepený, s podzemním podlažím s nebytovými jednotkami (obchody), s 1.nadzemním podlažím jako technickým, bez podkroví, na mírně svažitém terénu, Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: ,

3 strana č. 3 volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v centrální části zastavěného území města. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, horkovodu, kanalizace a vody. Byt nebyl znalci zpřístupněn - oceňuji podle dostupných podkladů Stavebního úřadu (poskytla Ing. Nožičková - vedoucí SÚ), svědectví nájemníka jiného bytu pana Třmínka a vnějšího vzhledu. V pravé sekci čp ve 4.N.P. uprostřed se nachází byt 1+kk, který je předmětem ocenění. 7. Obsah posudku 1/ Nákladová cena Pozemek a) Pozemky Byt a) Byt 1+kk - nákladová cena 2/ Srovnávací hodnota zjištěná Pozemek a) Pozemek Byt a) Byt 1+kk - srovnávací hodnota 3/ Srovnávací hodnota dle prodejů 4/ Rekapitulace B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb. a vyhlášky č. 460/2009 Sb., podle stavu ke dni Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Jablonec nad Nisou Obec: Jablonec nad Nisou

4 strana č. 4 1/ Nákladová cena a) Pozemek 28 je na mírně svažitém terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných objektů v centrální části zastavěného území obce. Je možné napojení na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. Okresní město Jablonec nad Nisou má evidováno obyvatel. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 400, Kč. Cena je určena podle písm. i): okresní město. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,650 Koeficient změny cen staveb K i : 2,162 Koeficient prodejnosti K p : (Byty) 0,945 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] stavební , 2 165, ,03 Pozemek zjištěná cena: ,03 Kč Rekapitulace cen pozemku: a) Pozemky ,03 Kč Oddíl 1 cena pozemku činí ke dni odhadu celkem: ,03 Kč Spoluvlastnický podíl k bytu: 219 / ,47 Kč a) Byt 1+kk - nákladová cena 13 objekt obytného domu je postavený jako panelový montovaný, řadový krajní, ze dvou sekcí, s devíti nadzemními podlažími, plně podsklepený, s podzemním podlažím s nebytovými jednotkami (obchody), s 1.nadzemním podlažím jako technickým, bez podkroví, na mírně svažitém terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných domů, v centrální části zastavěného území města. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, horkovodu, kanalizace a vody. Byt nebyl znalci zpřístupněn - oceňuji podle dostupných podkladů Stavebního úřadu (poskytla Ing. Nožičková - vedoucí SÚ), svědectví nájemníka jiného bytu pana Třmínka a vnějšího vzhledu. Technické podlaží (1.N.P.) je přístupné ze společné chodby z úrovně terénu a sestává ze sklepních místností příslušejících k jednotlivým bytům, společných prostor (prádelny, kolárny, kočárkárny, sušárny) a chodby se schodištěm. Nosné zdivo o tl. 0,12-0,24 m, isolace proti zemní vlhkosti vodorovná a svislá, stropy s rovným podhledem, podlahy z betonové mazaniny. Okna plastová zdvojená, dveře hladké plné, vnitřní omítky hladké vápenné. Elektroinstalace třífázová s pojistkovými automaty. Ostatní vybavenost - požární vodovod včetně hydrantu, výtah.

5 strana č. 5 Objekt je propojen svisle schodištěm a výtahem, obytná podlaží (2.- 9.N.P.) jsou stejně vybavené, jsou přístupné po betonovém schodišti s teracovým povrchem a osobním výtahem, sestávají vždy ze tří bytů v každé sekci. V pravé sekci ve 4.N.P. uprostřed se nachází byt 1+kk, který je předmětem ocenění. Objekt má plochou dvouplášťovou střechu s vnitřními dešťovými svody, s atikami, krytou krytinou ze svařovaných živičných pásů, s úplnými klempířskými konstrukcemi, včetně parapetů. Bleskosvod na objektu je. Fasáda zateplená termopláštěm se stěrkovým barevným povrchem, s keramickým obkladem soklu. Umístění a popis bytu : pravá sekce (3393/4) 4. nadzemní podlaží uprostřed Bytová jednotka 1+kk je přístupná ze společné chodby ze schodiště a sestává z jedné obytné místnosti s kuchyňským koutem, koupelny, WC, předsíně, včetně komory v mezipatře. Nosné zdivo o tl. 0,12-0,24 m, stropy s rovným podhledem, podlahy z PVC podlahových povlaků, vnitřní omítky hladké štukové. Okna plastová zdvojená (nová), dveře hladké plné nebo prosklené a protipožární. Kuchyň s elektrickým vařičem - bez sporáku, bez digestoře, neobložená keramickým obkladem, společně s koupelnou a WC v typovém umakartovém bytovém jádru. Koupelna s neobloženou vanou, umyvadlem, neobložená. WC splachovací, bez umývátka, neobložené. Rozvod vody studené i teplé. Ohřev TUV v centrálním výměníku mimo objekt. Vytápění je centrální ve výměníku s topnými tělesy litinovými žebrovými. Elektroinstalace světelná s pojistkovými automaty. Rozvod plynu není. Ostatní vybavenost - odvětrání malými ventilátory, rozvody antén rozhlasu, TV a telefonu pod omítkou, vestavěné skříně, domácí telefon, požární vodovod, včetně hydrantů. Technický stav budovy : Stavebně technický stav objektu je dobrý, údržba dobrá u bytu zanedbaná. Na prvcích dlouhodobé životnosti se neprojevují žádné znaky statického narušení. Stáří budovy : Předmětný byt je v obytném domě, který byl postaven v roce 1974 stáří stavby 36 let. Celkovou předpokládanou životnost stavby uvažuji 80 let. Byt nebyl udržován a na obytném domě byla zrekonstruována fasáda termoplášť a vyměněna nová okna - v roce Vzhledem ke stavu objektu použiji lineární metodu výpočtu opotřebení. Byt není pronajímán, je užíván vlastníkem nemovitosti. Zatřídění pro potřeby ocenění Byt v budově Budova: J 2. domy vícebytové (typové) Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných Polohový koeficient: 1,050 Kód klasifikace CZ-CC: 1121 Budovy dvoubytové Kód standardní klasifikace produkce: domy vícebytové typové Koeficient změny ceny stavby: 2,174 Koeficient prodejnosti: 0,945 (Byty) Podlahové plochy bytu: pokoj s k.k. 13,90 m 2 koupelna + 2,10 m 2 WC + 1,00 m 2 předsíň + 2,10 m 2 komora + 2,80 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 21,90 m 2

6 strana č. 6 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací 5,40 % Standardní 2. Svislé konstrukce 18,20 % Standardní 3. Stropy 8,40 % Standardní 4. Krov, střecha 4,90 % Standardní 5. Krytiny střech 2,30 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů 5,70 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů 2,90 % Nadstandardní 9. Vnitřní obklady keramické 1,30 % Podstandardní 10. Schody 2,90 % Standardní 11. Dveře 3,30 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna 5,30 % Nadstandardní 14. Povrchy podlah 3,00 % Standardní 15. Vytápění 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace 5,10 % Podstandardní 17. Bleskosvod 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod 0,40 % Nevyskytuje se 21. Ohřev vody 2,20 % Standardní 22. Vybavení kuchyní 1,90 % Podstandardní 23. Vnitřní hygienické vybavení 3,90 % Standardní 24. Výtahy 1,30 % Standardní 25. Ostatní 5,70 % Standardní 26. Instalační prefabrikovaná jádra 3,70 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 8. Úprava vnějších povrchů 0,54 2,90 % + 0, Vnitřní obklady keramické 0,54 1,30 % 0, Okna 0,54 5,30 % + 0, Elektroinstalace 0,54 5,10 % 0, Vnitřní plynovod 0,54 1,852 0,40 % 0, Vybavení kuchyní 0,54 1,90 % 0,0103 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9955 Ocenění: Základní jednotková cena: 8 020, Kč/m 2 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0370 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9955 Polohový koeficient K 5 : 1,0500 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1740 Koeficient prodejnosti K p : 0,9450 Základní jednotková cena upravená: = ,74 Kč Základní cena upravená: 21,90 m ,74 Kč = ,31 Kč Základní cena bytu: = ,31 Kč

7 strana č. 7 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 36 roků, Předpokládaná další životnost: 44 roků Opotřebení: / ( ) = 45,000 % Odpočet opotřebení: ,31 Kč 45,000 % ,74 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,57 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Cena pozemku = ,03 Kč Spoluvlastnický podíl: 219 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = ,47 Kč ,47 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,04 Kč Byt 1+kk - nákladová cena zjištěná cena: ,04 Kč 2/ Srovnávací hodnota zjištěná a) Pozemek 28 je na mírně svažitém terénu, volně přístupný ze zpevněné komunikace, v zástavbě obdobných objektů v centrální části zastavěného území obce. Je možné napojení na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, zemního plynu, kanalizace a vody. Okresní město Jablonec nad Nisou má evidováno obyvatel. Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 400, Kč. Cena je určena podle písm. i): okresní město. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % 2,650 Koeficient změny cen staveb K i : 2,162 Koeficient prodejnosti K p : (Byty) 0,945 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] stavební , 2 165, ,03 Pozemek zjištěná cena: ,03 Kč Rekapitulace cen pozemku: a) Pozemek ,03 Kč Oddíl 2 cena pozemku činí ke dni odhadu celkem: ,03 Kč Spoluvlastnický podíl k bytu: 219 / ,47 Kč

8 strana č. 8 a) Byt 1+kk - srovnávací hodnota 25 Popis viz. oddíl 1/ Nákladová cena Podlahové plochy bytu (PP): pokoj s k.k. 13,90 m 2 koupelna + 2,10 m 2 WC + 1,00 m 2 předsíň + 2,10 m 2 komora + 2,80 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 21,90 m 2 Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1: Kraj: Liberecký Obec: Jablonec nad Nisou Počet obyvatel: Základní cena (ZC): , Kč/m 2 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Poptávka obdobných nemovitostí v daném stavu a místě je vyšší než nabídka, bytový dům je na vlastním pozemku - pouze zastavěná plocha. Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) IV. Poptávka je vyšší než nabídka 0,05 trhu s nemovitostmi 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve 0,00 spoluvlastnictví) 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) II. Bez vlivu 0,00 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 1,050 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 6 Okresní město Jablonec nad Nisou má evidováno obyvatel. Předmětná nemovitost se nachází v centrální obytné části obce v ulici Budovatelů. Jedná se o řadový typový bytový dům, v lokalitě, která je vhodná pro klidné rodinné bydlení s malou vzdáleností do centra města - cca 400 m. Dostupnost - prodejna potravin 100 m, zastávka tramvaje MHD 200 m, vlaková zastávka 0,6 km, autobusové a vlakové nádraží cca 0,6 km. Město Jablonec nad Nisou má schválený územní plán města, stavba není v rozporu s územním plánem. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Poloha nemovitosti III. Souvisle zastavěné území obce 0,00 2 Význam lokality v obci, oblasti, III. Preferované 0,10 okresu 3 Okolní zástavba a životní III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 prostředí 4 Dopravní spojení III. Výborná dostupnost centra obce, centrum 0,20 obce, výborné dopravní spojení 5 Parkovací možnosti v okolí nemovitosti II. Omezené 0,00

9 strana č. 9 6 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 7 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 8 Vlivy neuvedené 8 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,300 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2 viz. popis výše Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby III. Budova - panelová, zateplená 0,00 2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, 0,00 sušárna, sklad 3 Příslušenství domu II. Bez dopadu na cenu bytu 0,00 4 Umístění bytu v domě III NP s výtahem 0,05 5 Orientace obyt. místností ke II. Ostatní světové strany - částečný výhled 0,00 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytu a) II. Příslušenství částečné nebo úplné mimo 0,10 byt nebo umakartové bytové jádro 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie 0,01 užívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu III. Dálkové, ústřední, etážové 0,00 9 Kriterium jinde neuvedené III. Bez vlivu na cenu 0,00 10 Stavebně-technický stav II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou 1,05 * údržbou * Kategorie stavby: C - stáří od 30 do 50 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 0,8 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): 0,790 i=1 9 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 1,050 1,300 0,790 = 1,078 Základní cena upravená (ZCU = ZC I): , 1,078 = ,89 Kč/m 2 Určení porovnávací hodnoty (PP ZCU): 21, ,89 = ,59 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Cena pozemku = ,03 Kč Spoluvlastnický podíl: 219 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = ,47 Kč ,47 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,06 Kč Byt 1+kk - srovnávací hodnota zjištěná cena: ,06 Kč

10 strana č. 10 3/ Srovnávací hodnota dle prodejů V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 2 roky. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Byt, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka vyšší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení a způsobu využití, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je dobře obchodovatelná. Předmětná nemovitost je bytem 1+kk ve 4. nadzemním podlaží panelového domu, postaveného v centrální obytné části zastavěného území města, v průměrném standardu vybavení a v dobrém stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, horkovodu, kanalizace a vody a je vybaven výtahem. Příslušenství nemovitosti tvoří přípojky a k nemovitosti náleží pouze zastavěná plocha stavbou. Poloha nemovitosti je v centrální části zastavěného území města, v lukrativní lokalitě, která je vhodná pro bydlení s krátkou vzdáleností k infrastruktuře. Nevýhodou je zanedbaná údržba bytu. Nemovitost není hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota nemovitosti nemá vypovídací hodnotu. Srovnání je možné provést na základě obvyklé ceny podlahové plochy bytu vycházející z databáze a zkušeností znalce z prodejů obdobných nemovitostí v dané lokalitě. Podlahová plocha předmětného bytu ve výši 22 m 2. Obvyklá cena podlahové plochy ze srovnání = ,- Kč/m 2. Obvyklá cena bytu srovnáním = ,- Kč. Byl proveden výpočet srovnávací metodou dle platné prováděcí vyhlášky zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a výsledná vypočtená srovnávací hodnota ve výši ,- Kč, přibližně koresponduje s obvyklou cenou předmětné nemovitosti, proto s ní nadále uvažuji jako s cenou obvyklou v daném místě a čase. Jako podklady pro srovnání byly použity údaje z vlastní databáze, databáze spolupracujících odhadců a inzerce realitních serverů. Podle těchto podkladů byly v uplynulé době zobchodovány, nebo inzerovány v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, tyto nemovitosti : 1/ Nabídka realitního serveru Reality.cz byt 1+1, ul. Liberecká Nabídková cena ,- Kč Popis : Nabízíme k prodeji byt 1+1. v OV ul. Liberecká. Třetí patro, 36 m 2. Byt je po částečné rekonstrukci, plastová okna, plovoucí podlahy, kuchyň.linka, digestoř,lednice. K bytu náleží podíl k balkonu a sklepní koj. Panelový dům je po celkové rekonstrukci včetně zateplení. Veškerá občanská vybavenost cca 2 min. na zastávku MHD. Do města cca 5 min. U domu ZŠ, obchod, lékař.

11 strana č. 11 2/ Nabídka realitního serveru Reality.cz byt 1+kk, ul. Střelecká Nabídková cena ,- Kč Popis : Byt o výměře 40 m2 se nachází v prvním patře zděného domu. Byt je určen ke kompletní rekonstrukci a modernizaci. Vytápění plynové, voda městská, ohřev vody el. bojlerem, odpad veřejný, podíl na velké, udržované zahradě za domem. Velice pěkné, klidné místo s dobrou dostupností nedaleko centra města. Parkování před domem. K dispozici ihned. 3/ Nabídka realitního serveru Reality.cz byt 2+kk, ul. Pražská Nabídková cena ,- Kč Popis : Byt v 1.NP zděného domu, který prošel celkovou rekonstrukcí interiérů i fasády, parkovací stání ve dvoře bude adaptováno do konce letošního roku. Byt je o rozloze 41,5 m² s příslušenstvím, v koupelně rohová vana, vlastní plynový kotel, kuchyňskou linku možno dle dohody dodat, sklepní kóje o rozloze 3,9m². Vlastní parkovací stání ve dvoře. K nastěhování ihned. Podle vlastní databáze realizovaných cen a nabídky realitních kanceláří byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, zobchodovány obdobné nemovitosti a při porovnání jejich parametrů a vypočtených cen, lze určit obvyklou cenu předmětné nemovitosti : Porovnávací hodnota: = , Kč

12 strana č. 12 4/ Rekapitulace Předmětná nemovitost je bytem 1+kk ve 4. nadzemním podlaží panelového domu, postaveného v centrální obytné části zastavěného území města, v průměrném standardu vybavení a v dobrém stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou. Objekt je napojen na veřejné rozvody elektřiny, telefonu, horkovodu, kanalizace a vody a je vybaven výtahem. Příslušenství nemovitosti tvoří přípojky a k nemovitosti náleží pouze zastavěná plocha stavbou. Poloha nemovitosti je v centrální části zastavěného území města, v lukrativní lokalitě, která je vhodná pro bydlení s krátkou vzdáleností k infrastruktuře. Nevýhodou je zanedbaná údržba bytu. Nemovitost není hodnocena výnosovou metodou výnosová hodnota nemovitosti nemá vypovídací hodnotu. Omezení vlastnických práv na nemovitostech vázne - viz. LV - do ocenění je neuvažuji. Nemovitost není v současnosti obchodována na volném trhu nemovitostí. Ceny jsou určeny za předpokladu uvolněné nemovitosti a bez hodnoty omezení vlastnických práv!! Cena bytu podle cenového předpisu srovnávací hodnota Věcná hodnota bytu podle vyhlášky Srovnávací cena určená porovnávací metodou Cena zjištěná porovnávacím způsobem , Kč , Kč , Kč , Kč Obvyklá (obecná, tržní) cena podle odborného odhadu znalce , Kč Cena slovy: čtyřistatřicettisíc Kč V Trutnově Ing. František Řezníček Jiráskovo náměstí 212/ Trutnov Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou.

13 strana č. 13 C. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem vypracoval jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j.spr.1777/92, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, a pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné a průmyslové, se specializací vady a poruchy staveb. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /10 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /10 podle připojené likvidace. Ing. František Řezníček Jiráskovo náměstí 212/ Trutnov Odhadce nemovitostí certifikovaný dne , recertifikovaný dne , Bankovním institutem, vysoká škola, Praha na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci, pro oceňování majetku kategorie "nemovitost", certifikát QON, ev.č. 48/05 s platností do V Trutnově Ing. František Řezníček Jiráskovo náměstí 212/ Trutnov D. Seznam příloh Výpis z katastru nemovitostí, LV č , Snímek mapy katastru nemovitostí, Fotodokumentace, Poloha nemovitosti na mapě.

14 strana č. 14

15 strana č. 15

16 strana č. 16 Snímek katastrální mapy -

17 strana č. 17 Fotodokumentace - stav ke dni šipka označuje polohu bytu - Vstup do čp

18 strana č. 18 Poloha nemovitosti na mapě šipka označuje polohu nemovitosti -

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6271/191 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 893/20 V budově č. p.: 893 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 259/4/2014

Znalecký posudek č. 259/4/2014 Znalecký posudek č. 259/4/2014 o ceně obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 1507/10000 na nemovitosti: budova č.p.328 vystavěná na pozemku p.č.314 a pozemku p.č.314 v katastrálním území Rybáře (okres

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

Znalecký posudek č. 6791/140-2013

Znalecký posudek č. 6791/140-2013 Znalecký posudek č. 6791/140-2013 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 37, Všejany, ul. V Luhu, včetně příslušenství a pozemků, stp.č. 103, pp.č. 308/3, katastrální území Všejany, obec Všejany, okres Mladá

Více

Znalecký posudek č. 2711/166/2012

Znalecký posudek č. 2711/166/2012 Znalecký posudek č. 2711/166/2012 O ceně obvyklé spoluvlastnického podílu na domě č.p.443 a pozemku parc.č. st.720 v k.ú.kouřim, obec Kouřim, okres Kolín. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 O ceně bytové jednotky č.622/26 ve Zlíně, Sokolská č.p.622, vč.příslušenství a podílu o velikosti 66/7553 na společných částech domu a pozemku p.č.st.5571, vše zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015 O ceně bytové jednotky č.130/12 v Brně, Veveří, Grohova 130/37, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6251/147286 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.3500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3435-258/2013 O ceně bytové jednotky č.659/17 v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 659, včetně příslušenství a podílu o velikosti 62/2354 na společných částech domu a pozemku p.č.4426/1

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

Znalecký posudek č. 2922/33/2014

Znalecký posudek č. 2922/33/2014 Znalecký posudek č. 2922/33/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.688/13 s podílem na společných částech domu č.p.688 a pozemku parc.č. 1480/82 v k.ú.krásné Březno, obec Ústí nad Labem, okres Ústí nad

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 34/2015. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 34/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 Znalecký posudek č. 2736/20/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby

Více

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

700 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6591/1 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 557/533 V budově č. p.: 557 Na pozemku

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6131/51 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 336/10 V budově č. p.: 336 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek. 2652-56/10

Znalecký posudek. 2652-56/10 .j.: 137Ex 5669/05 Znalecký posudek. 2652-56/10 o obvyklé cen adové garáže na stp.. 1826/2, Holice, ul. Pod Homolí, bez p íslušenství, v etn pozemku stp.. 1826/2, katastrální území Holice v echách, obec

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3578-401/2013 O ceně bytové jednotky č.398/3 v Přerově, Seifertova 398/8, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7254/229894 na společných částech domu a pozemku p.č.4394/29, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 O ceně bytové jednotky č.1835/11 v Litoměřicích, Revoluční č.p.1835/14, vč.příslušenství a podílu o velikosti 25/1000 na společných částech domu a pozemku p.č.3736/6, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12ř32-46/2016 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3029/58/2014 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka byt č. 287/9 Adresa nemovitosti: Hrušovská 287 / 10, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

Znalecký posudek č. 4580/15

Znalecký posudek č. 4580/15 Znalecký posudek č. 4580/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp.935 Smržovka, příslušenství a pozemky parc.č. 3985 a 3986 kú. Smržovka obec Smržovka kraj Liberecký okres Jablonec nad Nisou Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4245/14

Znalecký posudek č. 4245/14 Znalecký posudek č. 4245/14 O ceně nemovitosti: Byt č. 801/2 v budově čp.801 Pečky, s podílem 7469/123525 na společných částech domu a jeho vybavení i s podílem 7469/123525 na pozemcích parc.č. 1960, 1961

Více

Znalecký posudek č. 1800-85-10

Znalecký posudek č. 1800-85-10 Znalecký posudek č. 1800-85-10 o obvyklé ceně nemovitostí: - budova bydlení č.p. 122 na pozemku p.č.st. 115 a pozemky p.č.st. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, p.č.949/7 - zahrada a p.č. 949/13 - zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1760/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 819/4 v ul. Masarykovo nám. s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 899/1 a 899/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1447-0180/2013 o ceně bytu - družstevní byt č.20, 2+1, Haškova 2127/22, v k.ú. České Budějovice 3, obci České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel posudku:

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku:

č. 1097/15 obec : Praha MČ Praha 14 v zastoupení Správa majetku Praha 14 a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097/15 o ceně bytové jednotky č. 769/7 v budově č.p.768, 769, 770, 771, 772 na pozemku par.č.566/21, 566/22, 566/23, 566/24, 566/25 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 12/2016. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 12/2016 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Bytová jednotka - byt ocenění stávajícího stavu Název nemovitosti: Byt 3+1. Bytová jednotka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 605-73-2012

Znalecký posudek č. 605-73-2012 Znalecký posudek č. 605-73-2012 o obvyklé ceně nemovitosti - bytu č. 369/4 v bytovém domě č.p. 369 v obci Vejprnice, bývalý okres Plzeň sever Objednatel posudku: Účel posudku: Dražbyprost s.r.o. Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-90/2013 O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú., část obce Zelené Předměstí Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/1 18200 Praha 8 Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1878-83 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1878-83 / 2015 O administrativní a obvyklé (tržní) ceně nemovitostí - bytu č.249/8 v bytovém domě č.p.249 a podílu na pozemku p.č.st. 289 ve výši 557/3944 v obci a k.ú. Nedakonice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 O ceně bytové jednotky č.457/1 v obci Klášterec nad Ohří, část Miřetice u Klášterce nad Ohří, ulice Jana Ámose Komenského 457, vč.příslušenství a podílu o velikosti 603/82544

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1887-22/2012 o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 26601 Beroun Účel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3126/13/2015 6 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl na bytovém domě č. p. 164 a pozemku parc. č. st. 221 Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 682/2013

Znalecký posudek č. 682/2013 Znalecký posudek č. 682/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1418/02 v objektu čp. 1418, ulice Turkmenská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K NEMOVITOST: Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3099/128/2014 6 Bytová jednotka - byt Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Bohumín, k.ú. Nový Bohumín, kód k.ú. 707031, LV Ostatní

Více

Znalecký posudek č. 6066-048/16

Znalecký posudek č. 6066-048/16 Znalecký posudek č. 6066-048/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 511, jehož součástí je stavba č. p. 977, pozemku parc. č. 513/1, pozemku parc. č. 513/18, pozemku parc. č. 513/19, pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

Znalecký posudek č. 2750/34/2013

Znalecký posudek č. 2750/34/2013 Znalecký posudek č. 2750/34/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č.863/43 s podílem na společných částech domu č.p.863 a pozemku parc.č. 1583/32 v k.ú.rochlice u Liberce, obec Liberec, okres Liberec. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 859/12

Znalecký posudek č. 859/12 Znalecký posudek č. 859/12 O ceně nemovitostí - zjištění ceny obvyklé - rodinného domu č. p. 24 včetně příslušenství, budovy (zemědělské stavby) a pozemků parc. č. 14/3 - zastavěná plocha, parc. č. 14/4

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 66/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s ZNALECKÝ POSUDEK číslo 66/2012 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 187/11 V budově č. p.: 187 Na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4267/2014

Znalecký posudek č. 4267/2014 Znalecký posudek č. 4267/2014 O ceně nemovitostí dle LV č. 1787 v k.ú. Lovosice stanovení obvyklé ceny (Tomaškovič Josef) Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Pánek Zdeněk - soudní exekutor Prokopa Holého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 5452-031/2013

Znalecký posudek č. 5452-031/2013 Znalecký posudek č. 5452-031/2013 o obvyklé ceně nemovitosti Označení nemovitosti: Rodinný dům č.p. 83 v Prušánkách včetně pozemků Adresa nemovitosti: Prušánky č.p. 83 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský,

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé

Znalecký posudek. zjištění ceny obvyklé Znalecký posudek zjištění ceny obvyklé č. 2305-95/2015 o ceně nemovitosti - bytu 2 + 1 č. 392/4, Jarní 11, LV č. 1745, s podílem na společných částech domu a pozemku 5069/219368, obec a okres Jihlava,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2912/121/2013 6 NEMOVITOST: Byt č. 3/5 Adresa nemovitosti: Kostelní 3, Vidnava Katastrální údaje: Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Vidnava, k.ú. Vidnava, kód k.ú.

Více

Znalecký posudek č. 956-66/2014

Znalecký posudek č. 956-66/2014 Znalecký posudek č. 956-66/2014 č.j. 180 EX 7601/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 698/38 s příslušenstvím, zapsané na LV 1609, k.ú. Krásné Březno, v obci, okres, kraj Ústecký ve vlastnictví:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 291/18491/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 481/12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 481, a dále na pozemku st.p.č. 417, a to vše ve výši 622/14563,

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek č. 3865/12

Znalecký posudek č. 3865/12 Znalecký posudek č. 3865/12 O ceně nemovitosti: Byt č.144/3 v čp.144 Seletice s podílem 9911/39519 na společných částech domu a jeho vybavení, a s podílem 9911/39519 na pozemcích parc.č. st.212 a 194/2

Více

Znalecký posudek č. 15/04/91

Znalecký posudek č. 15/04/91 Znalecký posudek č. 15/04/91 O ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 663/10, v budově č.p. 663, příslušející k části obce Ráj, na pozemku p.č. 501/60 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 501/454

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9441-222/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9441-222/2013 o ceně nemovitostí - domu Hamr č.p. 66 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 189, 592/5, 592/6 v k.ú. Hamr u Litvínova, obec Litvínov, okres Most, kraj Ústecký Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 590/2010 Ocenění bytové jednotky č. 1565/1 zapsaná na listu vlastnictví LV č. 4896, v budově č.p. 1564 a 1565, zapsané na LV č. 2414, stojící na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2805/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2805/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2805/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 832/1 v objektu čp. 832/12, ulice Kralická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.455/16 v Olomouci, Povel, Mišákova 455, vč.příslušenství a podílu o velikosti 733/2325 na společných částech domu, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014

Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Znalecký posudek č. 6062-279 / 2014 Byt č. 1408/4 v bytovém domě č.p. 1406, 1407, 1408 na pozemku p.č. 1024 včetně id. podílu 713/12996 na společných částech domu a na výše uvedeném pozemku, uvedeno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 O ceně bytové jednotky č.931/19 v Brně, místní část Bystrc, Fleischnerova 931/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6194/438744 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více