Znalecký posudek č /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4791-076/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č /11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada a 721/2 - trvalý travní porost, katastrální území Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc. List vlastnictví 151. Č.j.: 056 Ex 10664/09-52 Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad Brno-Město Bratislavská Brno Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce Podle zákona číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ; Posudek obsahuje 23 stran textu včetně titulního listu a dále 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Olomouci,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada a 721/2 - trvalý travní porost, katastrální území Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc. List vlastnictví 151. Č.j.: 056 Ex 10664/ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 72 Střížov č.p Drahanovice Region: Olomoucký Okres: Olomouc Katastrální území: Ludéřov 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spoluvlastníků a znalce Ing. Jana Štěpánka. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Výpis z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-scd, List vlastnictví 161 pro katastrální území Ludéřov, ze dne Vyhotoveno dálkovým přístupem. - Kopie katastrální mapy pro katastrální území Ludéřov, ze dne Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřadu Brno-Město, o ustavení znalcem, Č.j.: 056 EX 10664/09-52, ze dne Informace z vlastní databáze uskutečněných kupních cen (obvyklých cen) nemovitostí. - Informace o cenách nabízených srovnatelných nemovitostí v okrese Olomouc i v obci Drahanovice, získané z internetového realitního serveru SReality. - Informace a údaje sdělené znalci spoluvlastníky nemovitosti, paní Petrou Zatloukalovou a paní Radomírou Zatloukalovou. - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne

3 Vlastnické a evidenční údaje: Dle výpisu z Katastru nemovitostí, List vlastnictví 161 pro katastrální území Ludéřov jsou vlastníky nemovitosti: podíl Zatloukalová Petra, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť na Hané RČ /5342 1/4 Zatloukalová Radka, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť na Hané RČ /5777 1/4 Zatloukalová Radomíra, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť n. H. RČ /0289 1/2 6. Dokumentace a skutečnost: Původní stavební dokumentace, Stavební povolení a Kolaudační rozhodnutí nebylo znalci předloženo při místním šetření. Dle sdělení spoluvlastníků, pochází původní stavba rodinného domu z roku 1927, přístavba a nástavba hlavní části byla provedena v roce 1952 a další přístavba dvorního křídla byla provedena v roce Celková údržba nemovitosti je průměrná a dům je celkově ve vyhovujícím technickém stavu. Technické provedení a celkový stav nemovitosti odpovídá těmto údajům. Jedná se o dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V domě jsou dvě bytové jednotky s příslušenstvím. Dům je svým uspořádáním vhodný pro rodinné bydlení a více než polovina plochy připadá na bydlení. Nebytové prostory určené k podnikání v domě nejsou. Dle platných předpisů oceňovaná nemovitost je rodinným domem, a proto bude takto i oceněna. K rodinnému domu č.p. 72 přísluší ještě garáž, vedlejší stavba, kopaná studna, běžné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky. Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je vlastní rodinný dům Střížov č.p. 72, garáž, vedlejší stavba, kopaná studna, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky parcelní číslo St. 171, 718/2 a 721/2, vše v katastrálním území Ludéřov. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 a 2 ) Garáž b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Pozemky f 1 ) Pozemky

4 Popis objektů a pozemků: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 Oceňovaný rodinný dům je řadový vnitřní, dvoupodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. Dům Střížov č.p. 72 se nachází v obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov a v místní části Střížov. Situován je na stavební parcele číslo St Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami. V rodinném domě jsou dvě bytové jednotky o dispozici (1+1) a (5+1) s příslušenstvím. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou původní pásové bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, z cihel nepálených, z pálených cihel a z tvárnic. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako sedlová v uliční části a pultová střecha nad dvorním křídlem. Krytina sedlové i pultové střechy je plechová. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější povrchové úpravy jsou provedeny jako dvouvrstvé omítky břizolitové škrabané. Vnitřní obklady jsou provedeny jako běžné keramické obklady v koupelnách, u van, na záchodech a v kuchyních. Vnější obklady jsou provedeny jako keramické obklady soklu stavby. Schody jsou s povrchem teracovým a se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná dvojitá a zdvojená. Podlahy v obytných místnostech jsou s povrchovou úpravou vlýsky a dřevotříska s volně loženými podlahovými krytinami. Dlažby ostatních místností jsou běžné keramické dlažby a také PVC, ve sklepě je pouze beton. Vytápění je řešeno jako ústřední topení s kotlem na pevná paliva i s elektrokotlem a s ocelovými deskovými tělesy i s litinovými článkovými radiátory. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod je na domě nainstalován. Vnitřní rozvod studené a teplé vody je proveden, zdrojem vody je vlastní studna a domácí vodárna darling. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí elektrického boileru. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do veřejné kanalizační sítě. Vnitřní plynovod není proveden, ale napojení na veřejný plynovod je možné. Kuchyně jsou vybaveny běžnými sporáky. Vnitřní hygienické vybavení domu jsou vany, umývadla a splachovací záchody. Ostatní vybavení domu není. Dle sdělení je stáří původní části domu k datu ocenění asi 84 roků. V minulosti byly prováděny přístavby, částečné rekonstrukce a modernizace domu a to v r a Stavba je celkově ve vyhovujícím technickém stavu a údržba domu je pravidelná. Opotřebení domu odpovídá všem těmto údajům. a 2 ) Garáž Ve dvoře za rodinným domem č.p. 72, při východní hranici pozemku, se nachází samostatně stojící garáž pro osobní automobil. Stavba je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké pultové střeše. Situována je také na stavební parcele číslo St Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou betonové pásy. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic. Strop je s rovným podhledem. Střecha je provedena jako nízká pultová. Krytina pultové střechy je z profilovaných plechů. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy jsou omítky. Dveře zde nejsou, vrata jsou kovová rámová, otvíravá. Okno je kovové jednoduché. Podlaha je s povrchem z prostého betonu. Elektroinstalace je světelná. Ostatní vybavení chybí. Dle sdělení je stáří stavby k datu ocenění asi 41 roků. V minulosti nebyly prováděny žádné podstatné rekonstrukce. Stavba je celkově ve vyhovujícím technickém stavu a údržba je průměrná. Opotřebení stavby odpovídá všem těmto údajům.

5 - 5 - b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba Na zahradě za garáží, při východní hranici pozemku, se nachází vedlejší stavba sloužící jako kolna. Stavba je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké pultové střeše. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou mělké patky. Svislé nosné konstrukce jsou dřevěné jednostranně obíjené. Stropy nejsou, zastropení tvoří konstrukce nízké pultové střechy. Krytina střechy je lepenková. Klempířské konstrukce nejsou. Povrchové úpravy již chybí. Dveře jsou dřevěné svlakové, okna nejsou. Podlaha je s povrchem z prostého betonu. Elektroinstalace chybí. Ostatní vybavení chybí. Dle sdělení je stáří stavby k datu ocenění asi 39 roků. V minulosti nebyly prováděny žádné podstatné rekonstrukce. Stavba je celkově ve zhoršeném technickém stavu a údržba je zanedbaná. Opotřebení stavby odpovídá všem těmto údajům. Upozornění: Vedlejší stavby do 25 m 2 zastavěné plochy, se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protože jsou již obsaženy v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 10). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují vedlejší stavby tímto nákladovým způsobem! c) Studny c 1 ) Kopaná studna Na dvoře u rodinného domu č.p. 72 se nachází kopaná studna, která stále slouží jako zdroj vody pro celou nemovitost. d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy Na pozemcích u rodinného domu č.p. 72 se vyskytují běžné venkovní úpravy jako přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, ploty, plotová vrátka. Upozornění: Venkovní úpravy běžné se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protože jsou již obsaženy v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 9). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují venkovní úpravy tímto zjednodušeným nákladovým způsobem! e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích u domu č.p. 72 se vyskytují běžné trvalé porosty ovocné a okrasné. f) Pozemky f 1 ) Pozemky Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov, v její místní části Střížov. Tj. v ostatní obci se obyvateli (dle Malého lexikonu obcí ČR pro rok 2011). Jedná se o pozemek zastavěnou plochu pod hlavní stavbou a nádvoří, zahradu a předzahrádku u domu. Stavby na pozemcích lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě. Pozemky jsou rovinaté, příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem.

6 - 6 - B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Zjištěná porovnávací cena objektů a) Hlavní stavby - porovnávací hodnota f 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Olomoucký kraj - do obyvatel Stáří stavby: 84 roků Stavba je po celkové rekonstrukci. Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 2 701,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 3,0*4,0 = 12,00 m 2 1.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+3,7*14,65+7,4*1,1+3,15*4,85 = 164,42 m 2 2.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+5,0*14,65+3,15*4,85 = 175,33 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 12,00 m 2 2,20 m 1.NP: 164,42 m 2 2,80 m 2.NP: 175,33 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 3,0*4,0*2,2 = 26,40 m 3 vrchní stavba: 8,4*7,0*5,6+(5,0*5,6+5,0*14,65)*5,5+ = 983,71 m 3 +7,4*1,1*2,6+3,15*4,85*5,0 zastřešení: 8,4*7,0*2,4/2+(5,0*5,6+5,0*14,65)*0,3/2 = 85,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 095,86 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 164,42 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 351,75 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,14 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - zdivo smíšené I -0,08 3. Tloušťka obvodových stěn - 45 cm II 0,00

7 Podlažnost - hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě - přípojka elektro, voda, napojení na veřejnou kanalizaci IV 0,04 6. Způsob vytápění stavby - ústřední III 0,00 7. Základní příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - standardní příslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m 2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu - problematické I -0,10 dispozice domu 13. Stavebně - technický stav - předpoklad provedení menších stavebních III 0,85 úprav Koeficient pro stavby 84 let po celkové rekonstrukci: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,464 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - osady mimo souvisle zastavěné území obce I -0,01 (odlehlá poloha) 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,830 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - pouze spoluvlastnický I -0,05 podíl 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,464 * 0,830 * 0,900 = 0,347 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 2 701,- Kč/m 3 * 0,347 = 937,25 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 937,25 Kč/m 3 * 1 095,86 m 3 = ,79 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,79 Kč

8 - 8 - a 2 ) Garáž - 8 Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 5,65*3,6 = 20,34 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 20,34 m 2 2,45 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: 5,65*3,6*2,45 = 49,83 m 3 zastřešení: 5,65*3,6*0,35/2 = 3,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pásy S 100,00 2. Obvodové stěny zděné S 100,00 3. Stropy s rovnými podhledy S 100,00 5. Krytina plechová S 100,00 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100,00 7. Úprava povrchů omítky S 100,00 8. Dveře chybí C 100,00 9. Okna kovové jednoduché S 100, Vrata kovová otvíravá S 100, Podlahy betonové S 100, Elektroinstalace světelná S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30,10 100,00 1,00 30,10 3. Stropy S 26,20 100,00 1,00 26,20 5. Krytina S 5,70 100,00 1,00 5,70 6. Klempířské konstrukce S 2,90 100,00 1,00 2,90 7. Úprava povrchů S 4,80 100,00 1,00 4,80 8. Dveře C 2,70 100,00 0,00 0,00 9. Okna S 1,40 100,00 1,00 1, Vrata S 6,80 100,00 1,00 6, Podlahy S 7,20 100,00 1,00 7, Elektroinstalace S 6,00 100,00 1,00 6,00 Součet upravených objemových podílů: 97,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9730 Část [%]

9 - 9 - Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): = 1 375,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9730 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Základní cena upravená: = 1 851,91 Kč/m 3 Plná cena: 53,39 m 3 * 1 851,91 Kč/m 3 = ,47 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 41 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 41 / 80 = 51,250 % ,65 Kč Garáž - zjištěná cena = ,82 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - obsaženo v ceně hlavní stavby c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 6,00 m Kód CZ - CC: 2222 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,1010 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,7707 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Plná cena = ,53 Kč

10 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 100 = 84,000 % ,29 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = 3 300,24 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,03 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 740 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 300 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,04 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 689,46 Trvalé porosty - zjištěná cena = 689,46 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 = ,- Kč a 2 ) Garáž = ,- Kč b) Vedlejší stavba - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč c) Kopaná studna = 3 300,- Kč d) Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč e) Trvalé porosty = 690,- Kč Zjištěná porovnávací cena objektů činí celkem ,- Kč

11 Věcná hodnota objektů a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 1121 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 3,0*4,0 = 12,00 m 2 1.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+3,7*14,65+7,4*1,1+3,15*4,85 = 164,42 m 2 2.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+5,0*14,65+3,15*4,85 = 175,33 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 12,00 m 2 2,20 m 1.NP: 164,42 m 2 2,80 m 2.NP: 175,33 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 3,0*4,0*2,2 = 26,40 m 3 vrchní stavba: 8,4*7,0*5,6+(5,0*5,6+5,0*14,65)*5,5+ = 983,71 m 3 +7,4*1,1*2,6+3,15*4,85*5,0 zastřešení: 8,4*7,0*2,4/2+(5,0*5,6+5,0*14,65)*0,3/2 = 85,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 095,86 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: původní založení bez izolace P 100,00 2. Zdivo: zděné ze smíšeného zdiva S 100,00 3. Stropy: s rovnými podhledy S 100,00 4. Střecha: sedlová a pultová S 100,00 5. Krytina: plechová S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: štukové hladké S 100,00 8. Fasádní omítky: břízolitové omítky S 100,00 9. Vnější obklady: sokl s obkladem S 100, Vnitřní obklady: běžné keramické obklady S 100, Schody: standardní povrch a zábradlí S 100, Dveře: dřevěné hladké a rámové náplňové S 100,00 Část [%]

12 Okna: dřevěná zdvojená a dvojitá okna S 100, Podlahy obytných místností: vlýsky S 100, Podlahy ostatních místností: dlažby, PVC, beton S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: světelná i motorová S 100, Bleskosvod: je proveden S 100, Rozvod vody: studená a teplá voda S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: chybí C 100, Kanalizace: je provedena S 100, Vybavení kuchyně: běžný sporák S 100, Vnitřní vybavení: vana, umývadlo S 100, Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: S 3,20 100,00 1,00 3,20 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 2,40 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 92,07 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9207 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 1 975,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9207 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1700 Základní cena upravená = 3 354,01 Kč/m 3

13 Plná cena: 1 095,86 m 3 * 3 354,01 Kč/m 3 = ,40 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 84 roků Opotřebení: 60,000 % ,24 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,16 Kč a 2 ) Garáž - 8 Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 5,65*3,6 = 20,34 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 20,34 m 2 2,45 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: 5,65*3,6*2,45 = 49,83 m 3 zastřešení: 5,65*3,6*0,35/2 = 3,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,39 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Součet upravených objemových podílů: 97,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9730 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): = 1 375,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9730 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Základní cena upravená: = 2 402,89 Kč/m 3 Plná cena: 53,39 m 3 * 2 402,89 Kč/m 3 = ,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 41 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 41 / 80 = 51,250 % ,78 Kč Garáž - zjištěná cena = ,52 Kč

14 b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 3,35*2,4 = 8,04 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 8,04 m 2 2,22 m Obestavěný prostor: vrchní stavba a 3,35*2,4*2,22 = 17,85 m 3 zastřešení: Obestavěný prostor celkem: = 17,85 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy mělké založení bez izolací P 100,00 2. Obvodové stěny jednostranně obíjené S 100,00 3. Stropy pultová střecha S 100,00 5. Krytina lepenková S 100,00 6. Klempířské konstrukce chybí C 100,00 7. Úprava povrchů chybí C 100,00 9. Dveře dřevěné svlakové P 100, Okna chybí C 100, Podlahy betonová S 100, Elektroinstalace chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 8,30 100,00 0,46 3,82 2. Obvodové stěny S 31,90 100,00 1,00 31,90 3. Stropy S 21,20 100,00 1,00 21,20 5. Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 6. Klempířské konstrukce C 1,60 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,00 100,00 0,00 0,00 9. Dveře P 3,70 100,00 0,46 1, Okna C 1,40 100,00 0,00 0, Podlahy S 10,80 100,00 1,00 10, Elektroinstalace C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 80,52 Část [%]

15 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8052 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 970,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8052 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Základní cena upravená = 1 402,79 Kč/m 3 Plná cena: 17,85 m 3 * 1 402,79 Kč/m 3 = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 39 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 39 / 45 = 86,667 % ,24 Kč Vedlejší stavba - zjištěná cena = 3 338,56 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 6,00 m Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Plná cena = ,37 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 100 = 84,000 % ,23 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = 4 282,14 Kč

16 d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům č.p ,16 Kč Garáž ,52 Kč Vedlejší stavba 3 338,56 Kč Celkem: ,24 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,24 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,16 Kč e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,03 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 740 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 300 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,04 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 689,46 Trvalé porosty - zjištěná cena = 689,46 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 = ,- Kč a 2 ) Garáž = ,- Kč b) Vedlejší stavba = 3 340,- Kč c) Kopaná studna = 4 280,- Kč d) Venkovní úpravy = ,- Kč e) Trvalé porosty = 690,- Kč Věcná hodnota objektů činí celkem ,- Kč

17 Zjištěná cena pozemků f) Pozemky f 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří St ,00 40, ,28 Součet 8 288,28 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 10 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 10 % Úprava ceny celkem 20 % ,66 Mezisoučet 9 945, pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 994,59 Mezisoučet ,53 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1700 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,15 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 40,04 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 718/2 694,00 40, ,76 trvalý travní porost 721/2 46,00 40, ,84 Součet ,60 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 10 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 10 % Úprava ceny celkem 20 % ,92 Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,55 Mezisoučet ,07 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1700 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky - zjištěná cena = ,19 Kč Rekapitulace ocenění pozemků f) Pozemky = ,- Kč Zjištěná cena pozemků činí celkem ,- Kč

18 Věcná hodnota pozemků - indexová metoda f) Pozemky f 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 200,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: mimo hlavní část obce * 1,20 B - typ stavebního pozemku: stavebně připravený * 1,50 C - třída velikosti obce: obec do obyvatel * 0,40 D - typ polohy: venkovská poloha * 0,70 E - územní připravenost, infrastruktura: dobrá * 1,00 F - speciální charakteristiky: zhodnocená lokalita * 1,00 Výchozí cena upravená = 100,80 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 100,80 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. St m 2 zahrada p.č. 718/2 694 m 2 trvalý travní porost p.č. 721/2 46 m 2 Výměra stavebních pozemků: 947 m 2 947,00 m 2 á 100,80 Kč/m 2 = ,60 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,60 Kč Pozemky - výsledná cena = ,60 Kč Rekapitulace ocenění pozemků f) Pozemky = ,- Kč Věcná hodnota pozemků činí celkem ,- Kč

19 Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací - obvyklá cena ve smyslu ustanovení 2, odst. 1, zákona číslo 151/1997 Sb. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí nebo realitní inzerce nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, realitní inzerce se předpokládá aktuální. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z internetových realitních serverů, z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Rodinný dům bez nebytových prostor - dokončený, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěného technického stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitostí poptávka je nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu vyhovujícímu technickému stavu, standardnímu vybavení a průměrné údržbě, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je jen obtížně obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z internetové realitní inzerce, databáze spolupracujících odhadců, vlastní databáze. Podle těchto podkladů a údajů byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, zobchodovány, nebo jsou právě k prodeji nabízeny srovnatelné nemovitosti. Inzerované srovnatelné nemovitosti jsou doloženy v příloze tohoto znaleckého posudku. Závěry z průzkumu obvyklých cen jsou následující: Přímé srovnání s cenami nabízených nemovitostí: Z realitní inzerce jsem vybral dne následující nemovitosti ze stejné obce Drahanovice, případně i z místní části a katastrálního území Ludéřov, vše v okrese Olomouc: 1. Rodinný dům v obci Drahanovice, místní část Ludéřov. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje dva byty (2+1) a (3+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu, je již po částečné rekonstrukci, zastavěná plocha je cca 150 m 2, celková podlahová plocha cca 200 m 2, pozemky celkem 760 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč 2. Rodinný dům v obci Drahanovice, místní část Ludéřov. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje byt (4+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu, je již po částečné rekonstrukci, zastavěná plocha je cca 100 m 2, celková plocha pozemků 711 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč

20 Rodinný dům v obci Drahanovice. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje dva byty (2+1) a (3+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům v dobrém technickém stavu, je před rekonstrukcí, zastavěná plocha je cca 160 m 2, celková podlahová plocha cca 200 m 2, pozemky celkem m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč Vyhodnocení srovnávaných nemovitostí: přímé srovnání lze provést se všemi uváděnými nemovitostmi. Všechny se nacházejí ve stejné obci jako oceňovaná nemovitost, tj. v obci Drahanovice, případně i ve stejném katastrálním území. Všechny srovnávané nemovitosti jsou starší rodinné domy, ale jsou také schopné ihned k užívání na bydlení, většinou jsou ve velmi dobrém technickém stavu, některé jsou již po částečné rekonstrukci. Oceňovaná nemovitost rodinný dům Střížov č.p. 72 je rovněž starší rodinný dům, který je ve vyhovujícím technickém stavu, s pravidelnou údržbou. V domě jsou dvě bytové jednotky o dispozici (1+1) a (5+1) s příslušenstvím. Oceňovaná nemovitost Střížov č.p. 72, s příslušnými pozemky, vše v katastrálním území Ludéřov, obec Drahanovice, má pro ocenění důležité cenotvorné faktory: Silné stránky: - vhodná poloha v regionu a v obci - čisté okolí, volná příroda, lesy - možnost napojení na všechny běžné inženýrské sítě Slabé stránky: - problematická nemovitost s komplikovanou dispozicí, velmi úzká parcela - nutnost provedení částečných oprav, rekonstrukcí a modernizací Srovnáním oceňované nemovitosti s výše uvedenými porovnávanými nemovitostmi, vzhledem k poloze oceňované nemovitosti, velikosti zastavěné a užitné plochy, velikosti obestavěného prostoru, standardní vybavenosti, s ohledem na vyhovující technický stav a průměrnou údržbu oceňované nemovitosti, odhaduji srovnatelnou cenu nemovitosti na: ,- Kč

21 C. Rekapitulace Zjištěná porovnávací cena: Zjištěná porovnávací cena objektů: Zjištěná cena pozemků: Zjištěná porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odhadovaná srovnávací hodnota: ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: jedenmilionjednostotisíc Kč

22 ZÁVĚR: 1. Obvyklá cena nemovitosti, pokud by byla bez závad: ,- Kč 2. Závady, které dražbou nezaniknou - jsou známy. Dle výpisu z Katastru nemovitostí LV 161 pro k.ú. Ludéřov, váznou na oceňované nemovitosti celkem tři Věcná břemena bytu a užívání. Tato Věcná břemena však již ve skutečnosti zanikla úmrtím oprávněných osob, když pan Vojtěch Matyáš (RČ /421) již zemřel dne a paní Libuše Matyášová (RČ /487) již zemřela dne Uvedená Věcná břemena proto nelze ocenit. Srovnáním s jinými nemovitostmi tohoto typu v daném regionu, které byly v uplynulém období zobchodovány a je známá jejich obvyklá cena (tržní hodnota) a dále s nemovitostmi právě nabízenými k prodeji, odhaduji, že obvyklá cena oceňované nemovitosti spoluvlastnického podílu ideální 1/4 z celku nemovitosti Střížov č.p. 72 dle LV 161, pro k.ú. Ludéřov je pro účel dražby minimálně: ,- Kč slovy: dvěstěčtyřicettisíc Kč Tato cena je odhadována s ohledem na to, že se nebude dražit celá kompletní nemovitost s hlavní stavbou rodinným domem Střížov č.p. 72, garáží, vedlejší stavbou, se všemi venkovními úpravami a s pozemky parcelní číslo St. 171, 718/2 a 721/2 dle LV 161 pro k.ú. Ludéřov, ale pouze spoluvlastnický podíl ideální 1/4 z celku. Obvyklá cena nemovitosti je ovlivněna především polohou nemovitosti, která se nachází v ostatní obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov a v místní části Střížov. To znamená spíše v průměrné poloze z hlediska jejího možného obchodování. Poloha je vhodná k využití jako rodinný dům k bydlení. Dostupnost nemovitosti je dobrá a dostupnost centra obce je také poměrně dobrá. Dostupnost regionálního centra i dalších větších měst v okolí je dobrá a je vhodná pro denní dojíždění. V místě jsou k dispozici všechny běžné inženýrské sítě a rodinný dům může být na ně napojen. Dále je cena ovlivněna skutečným velkým stářím nemovitosti, jejím konstrukčním a materiálovým provedením, standardní vybaveností, vyhovujícím technickým stavem a průměrnou údržbou. V domě jsou fakticky dva byty (1+1) a (5+1) se standardním příslušenstvím. Obvyklá cena pro účely dražby se tedy odhaduje s ohledem na poněkud problematickou polohu oceňované nemovitosti, její celkovou velikost, skutečné stáří stavby, standardní vybavenost, průměrný technický stav a údržbu. Zástavní práva neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože tato práva v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. zanikají zpeněžením věci. Nemovitost bude po dražbě po této stránce bez závad, spoluvlastníkovi zanikne vlastnictví i právo užívání. K oceňované nemovitosti se vážou výše uvedená Věcná břemena, která však již ve skutečnosti všechna zanikla úmrtím oprávněných osob, ale nejsou zde vložena žádná ocenitelná práva ve prospěch oceňované nemovitosti. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ;

23 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. Spr. 1998/92 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 079/2011. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2000-586/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2000-586/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci: pozemku parc.č. 6197/22 jehož součástí je rodinný dům č.p. 2378, pozemku parc.č. 6197/54 jehož součástí je stavba bez čp/če,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Pořadové číslo 1182-08/2012

Pořadové číslo 1182-08/2012 Pořadové číslo 1182-08/2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1 Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C

Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Znalecký posudek č. 037/05/10 VH C Ocenění spoluvlastnického podílu ½ na garáži parc.st.3029, v k.ú.žatec, obec Žatec. NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Garáž parc.st.3029, ev.č.998 U Oharky 242, 438 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 2675/05-186) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8667-231/2012 o ceně nemovitostí - domu Rybniště č.p. 193 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 317, 318, 319 v k.ú. a obci Rybniště, okres Děčín, kraj Ústecký Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku p.č. 1286/2 (LV 3338), a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 1286/1 a 1299/2 (LV č. 3314), vše v katastrálním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1916-502/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1916-502/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 stavby č.p. 6127 na pozemku parc.č. 3609/39, katastrální území Poruba-sever, obec Ostrava,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 2722-49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům. Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav, obec Horky nad Jizerou, k.ú. Horky nad Jizerou Adresa nemovité Horky nad Jizerou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č. 5997/177 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 10.1 Byt Stávající Číslo jednotky: 28/1 V budově č. p.: 28 Na pozemku parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více