Znalecký posudek č /11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 4791-076/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č /11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada a 721/2 - trvalý travní porost, katastrální území Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc. List vlastnictví 151. Č.j.: 056 Ex 10664/09-52 Objednatel posudku: Účel posudku: Soudní exekutor JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad Brno-Město Bratislavská Brno Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely exekuce Podle zákona číslo 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů a podle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ; Posudek obsahuje 23 stran textu včetně titulního listu a dále 7 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Olomouci,

2 - 2 - A. Nález 1. Znalecký úkol Vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada a 721/2 - trvalý travní porost, katastrální území Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc. List vlastnictví 151. Č.j.: 056 Ex 10664/ Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 72 Střížov č.p Drahanovice Region: Olomoucký Okres: Olomouc Katastrální území: Ludéřov 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti spoluvlastníků a znalce Ing. Jana Štěpánka. 4. Podklady pro vypracování posudku: - Výpis z Katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního-scd, List vlastnictví 161 pro katastrální území Ludéřov, ze dne Vyhotoveno dálkovým přístupem. - Kopie katastrální mapy pro katastrální území Ludéřov, ze dne Usnesení soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorského úřadu Brno-Město, o ustavení znalcem, Č.j.: 056 EX 10664/09-52, ze dne Informace z vlastní databáze uskutečněných kupních cen (obvyklých cen) nemovitostí. - Informace o cenách nabízených srovnatelných nemovitostí v okrese Olomouc i v obci Drahanovice, získané z internetového realitního serveru SReality. - Informace a údaje sdělené znalci spoluvlastníky nemovitosti, paní Petrou Zatloukalovou a paní Radomírou Zatloukalovou. - Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření dne

3 Vlastnické a evidenční údaje: Dle výpisu z Katastru nemovitostí, List vlastnictví 161 pro katastrální území Ludéřov jsou vlastníky nemovitosti: podíl Zatloukalová Petra, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť na Hané RČ /5342 1/4 Zatloukalová Radka, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť na Hané RČ /5777 1/4 Zatloukalová Radomíra, Střížov 72, Drahanovice, Náměšť n. H. RČ /0289 1/2 6. Dokumentace a skutečnost: Původní stavební dokumentace, Stavební povolení a Kolaudační rozhodnutí nebylo znalci předloženo při místním šetření. Dle sdělení spoluvlastníků, pochází původní stavba rodinného domu z roku 1927, přístavba a nástavba hlavní části byla provedena v roce 1952 a další přístavba dvorního křídla byla provedena v roce Celková údržba nemovitosti je průměrná a dům je celkově ve vyhovujícím technickém stavu. Technické provedení a celkový stav nemovitosti odpovídá těmto údajům. Jedná se o dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, s částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové střeše. V domě jsou dvě bytové jednotky s příslušenstvím. Dům je svým uspořádáním vhodný pro rodinné bydlení a více než polovina plochy připadá na bydlení. Nebytové prostory určené k podnikání v domě nejsou. Dle platných předpisů oceňovaná nemovitost je rodinným domem, a proto bude takto i oceněna. K rodinnému domu č.p. 72 přísluší ještě garáž, vedlejší stavba, kopaná studna, běžné venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky. Předmětem ocenění v tomto znaleckém posudku je vlastní rodinný dům Střížov č.p. 72, garáž, vedlejší stavba, kopaná studna, venkovní úpravy, trvalé porosty a pozemky parcelní číslo St. 171, 718/2 a 721/2, vše v katastrálním území Ludéřov. 7. Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 a 2 ) Garáž b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Pozemky f 1 ) Pozemky

4 Popis objektů a pozemků: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 Oceňovaný rodinný dům je řadový vnitřní, dvoupodlažní, s malým částečným podsklepením a bez podkroví v sedlové a pultové střeše. Dům Střížov č.p. 72 se nachází v obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov a v místní části Střížov. Situován je na stavební parcele číslo St Okolní zástavbu tvoří obdobné rodinné domy se zahradami. V rodinném domě jsou dvě bytové jednotky o dispozici (1+1) a (5+1) s příslušenstvím. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou původní pásové bez izolací. Svislé nosné konstrukce jsou zděné ze smíšeného zdiva, z cihel nepálených, z pálených cihel a z tvárnic. Stropy jsou s rovnými podhledy. Střecha je provedena jako sedlová v uliční části a pultová střecha nad dvorním křídlem. Krytina sedlové i pultové střechy je plechová. Klempířské konstrukce jsou z plechu pozinkovaného. Vnitřní omítky jsou štukové hladké. Vnější povrchové úpravy jsou provedeny jako dvouvrstvé omítky břizolitové škrabané. Vnitřní obklady jsou provedeny jako běžné keramické obklady v koupelnách, u van, na záchodech a v kuchyních. Vnější obklady jsou provedeny jako keramické obklady soklu stavby. Schody jsou s povrchem teracovým a se zábradlím. Dveře jsou dřevěné hladké a rámové náplňové. Okna jsou dřevěná dvojitá a zdvojená. Podlahy v obytných místnostech jsou s povrchovou úpravou vlýsky a dřevotříska s volně loženými podlahovými krytinami. Dlažby ostatních místností jsou běžné keramické dlažby a také PVC, ve sklepě je pouze beton. Vytápění je řešeno jako ústřední topení s kotlem na pevná paliva i s elektrokotlem a s ocelovými deskovými tělesy i s litinovými článkovými radiátory. Elektroinstalace je světelná a motorová s jističi. Bleskosvod je na domě nainstalován. Vnitřní rozvod studené a teplé vody je proveden, zdrojem vody je vlastní studna a domácí vodárna darling. Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn pomocí elektrického boileru. Kanalizace od všech zařizovacích předmětů je provedena a je svedena do veřejné kanalizační sítě. Vnitřní plynovod není proveden, ale napojení na veřejný plynovod je možné. Kuchyně jsou vybaveny běžnými sporáky. Vnitřní hygienické vybavení domu jsou vany, umývadla a splachovací záchody. Ostatní vybavení domu není. Dle sdělení je stáří původní části domu k datu ocenění asi 84 roků. V minulosti byly prováděny přístavby, částečné rekonstrukce a modernizace domu a to v r a Stavba je celkově ve vyhovujícím technickém stavu a údržba domu je pravidelná. Opotřebení domu odpovídá všem těmto údajům. a 2 ) Garáž Ve dvoře za rodinným domem č.p. 72, při východní hranici pozemku, se nachází samostatně stojící garáž pro osobní automobil. Stavba je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké pultové střeše. Situována je také na stavební parcele číslo St Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou betonové pásy. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z tvárnic. Strop je s rovným podhledem. Střecha je provedena jako nízká pultová. Krytina pultové střechy je z profilovaných plechů. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Povrchové úpravy jsou omítky. Dveře zde nejsou, vrata jsou kovová rámová, otvíravá. Okno je kovové jednoduché. Podlaha je s povrchem z prostého betonu. Elektroinstalace je světelná. Ostatní vybavení chybí. Dle sdělení je stáří stavby k datu ocenění asi 41 roků. V minulosti nebyly prováděny žádné podstatné rekonstrukce. Stavba je celkově ve vyhovujícím technickém stavu a údržba je průměrná. Opotřebení stavby odpovídá všem těmto údajům.

5 - 5 - b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba Na zahradě za garáží, při východní hranici pozemku, se nachází vedlejší stavba sloužící jako kolna. Stavba je jednopodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v nízké pultové střeše. Konstrukční provedení stavby je následující: Základy jsou mělké patky. Svislé nosné konstrukce jsou dřevěné jednostranně obíjené. Stropy nejsou, zastropení tvoří konstrukce nízké pultové střechy. Krytina střechy je lepenková. Klempířské konstrukce nejsou. Povrchové úpravy již chybí. Dveře jsou dřevěné svlakové, okna nejsou. Podlaha je s povrchem z prostého betonu. Elektroinstalace chybí. Ostatní vybavení chybí. Dle sdělení je stáří stavby k datu ocenění asi 39 roků. V minulosti nebyly prováděny žádné podstatné rekonstrukce. Stavba je celkově ve zhoršeném technickém stavu a údržba je zanedbaná. Opotřebení stavby odpovídá všem těmto údajům. Upozornění: Vedlejší stavby do 25 m 2 zastavěné plochy, se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protože jsou již obsaženy v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 10). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují vedlejší stavby tímto nákladovým způsobem! c) Studny c 1 ) Kopaná studna Na dvoře u rodinného domu č.p. 72 se nachází kopaná studna, která stále slouží jako zdroj vody pro celou nemovitost. d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy Na pozemcích u rodinného domu č.p. 72 se vyskytují běžné venkovní úpravy jako přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy, ploty, plotová vrátka. Upozornění: Venkovní úpravy běžné se při zjištěné ceně hlavní stavby porovnávací metodou neoceňují samostatně zvlášť, protože jsou již obsaženy v ceně stavby hlavní (viz Index konstrukce a vybavení, bod 9). Pouze pro ocenění věcnou hodnotou se oceňují venkovní úpravy tímto zjednodušeným nákladovým způsobem! e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Na pozemcích u domu č.p. 72 se vyskytují běžné trvalé porosty ovocné a okrasné. f) Pozemky f 1 ) Pozemky Dle výpisu z Katastru nemovitostí se jedná o pozemky v obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov, v její místní části Střížov. Tj. v ostatní obci se obyvateli (dle Malého lexikonu obcí ČR pro rok 2011). Jedná se o pozemek zastavěnou plochu pod hlavní stavbou a nádvoří, zahradu a předzahrádku u domu. Stavby na pozemcích lze napojit na všechny běžné inženýrské sítě. Pozemky jsou rovinaté, příjezd je po komunikaci se zpevněným povrchem.

6 - 6 - B. Posudek Výměry, hodnocení a ocenění objektů: Zjištěná porovnávací cena objektů a) Hlavní stavby - porovnávací hodnota f 1 ) Rodinný dům č.p a Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům Poloha objektu: Olomoucký kraj - do obyvatel Stáří stavby: 84 roků Stavba je po celkové rekonstrukci. Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 2 701,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 3,0*4,0 = 12,00 m 2 1.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+3,7*14,65+7,4*1,1+3,15*4,85 = 164,42 m 2 2.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+5,0*14,65+3,15*4,85 = 175,33 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 12,00 m 2 2,20 m 1.NP: 164,42 m 2 2,80 m 2.NP: 175,33 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 3,0*4,0*2,2 = 26,40 m 3 vrchní stavba: 8,4*7,0*5,6+(5,0*5,6+5,0*14,65)*5,5+ = 983,71 m 3 +7,4*1,1*2,6+3,15*4,85*5,0 zastřešení: 8,4*7,0*2,4/2+(5,0*5,6+5,0*14,65)*0,3/2 = 85,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 095,86 m 3 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 164,42 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 351,75 m 2 Podlažnost ZP / ZP1 = 2,14 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - Nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ A plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - zdivo smíšené I -0,08 3. Tloušťka obvodových stěn - 45 cm II 0,00

7 Podlažnost - hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě - přípojka elektro, voda, napojení na veřejnou kanalizaci IV 0,04 6. Způsob vytápění stavby - ústřední III 0,00 7. Základní příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - standardní příslušenství - III 0,05 vedlejší stavby celkem do 25 m Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m 2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - významně snižující cenu - problematické I -0,10 dispozice domu 13. Stavebně - technický stav - předpoklad provedení menších stavebních III 0,85 úprav Koeficient pro stavby 84 let po celkové rekonstrukci: 0,60 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V13 * 0,60 = 0,464 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - bez většího významu I 0,00 2. Poloha nemovitosti v obci - osady mimo souvisle zastavěné území obce I -0,01 (odlehlá poloha) 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním sortimentem II 0,00 5. Školství a sport v obci - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení v obci - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - vlivy snižující cenu I -0,10 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,830 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší než II -0,05 nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - pouze spoluvlastnický I -0,05 podíl 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,900 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,464 * 0,830 * 0,900 = 0,347 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 2 701,- Kč/m 3 * 0,347 = 937,25 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = CU * OP = 937,25 Kč/m 3 * 1 095,86 m 3 = ,79 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,79 Kč

8 - 8 - a 2 ) Garáž - 8 Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 5,65*3,6 = 20,34 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 20,34 m 2 2,45 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: 5,65*3,6*2,45 = 49,83 m 3 zastřešení: 5,65*3,6*0,35/2 = 3,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,39 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pásy S 100,00 2. Obvodové stěny zděné S 100,00 3. Stropy s rovnými podhledy S 100,00 5. Krytina plechová S 100,00 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S 100,00 7. Úprava povrchů omítky S 100,00 8. Dveře chybí C 100,00 9. Okna kovové jednoduché S 100, Vrata kovová otvíravá S 100, Podlahy betonové S 100, Elektroinstalace světelná S 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6,20 100,00 1,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30,10 100,00 1,00 30,10 3. Stropy S 26,20 100,00 1,00 26,20 5. Krytina S 5,70 100,00 1,00 5,70 6. Klempířské konstrukce S 2,90 100,00 1,00 2,90 7. Úprava povrchů S 4,80 100,00 1,00 4,80 8. Dveře C 2,70 100,00 0,00 0,00 9. Okna S 1,40 100,00 1,00 1, Vrata S 6,80 100,00 1,00 6, Podlahy S 7,20 100,00 1,00 7, Elektroinstalace S 6,00 100,00 1,00 6,00 Součet upravených objemových podílů: 97,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9730 Část [%]

9 - 9 - Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): = 1 375,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9730 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Základní cena upravená: = 1 851,91 Kč/m 3 Plná cena: 53,39 m 3 * 1 851,91 Kč/m 3 = ,47 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 41 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 41 / 80 = 51,250 % ,65 Kč Garáž - zjištěná cena = ,82 Kč b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - obsaženo v ceně hlavní stavby c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 6,00 m Kód CZ - CC: 2222 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Zdůvodnění této odchylky je provedeno v popisu objektu (viz výše). Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 1,1010 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,7707 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Plná cena = ,53 Kč

10 Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 100 = 84,000 % ,29 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = 3 300,24 Kč d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,03 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 740 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 300 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,04 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 689,46 Trvalé porosty - zjištěná cena = 689,46 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 = ,- Kč a 2 ) Garáž = ,- Kč b) Vedlejší stavba - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč c) Kopaná studna = 3 300,- Kč d) Venkovní úpravy - obsaženo v ceně hlavní stavby = 0,- Kč e) Trvalé porosty = 690,- Kč Zjištěná porovnávací cena objektů činí celkem ,- Kč

11 Věcná hodnota objektů a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód CZ - CC: 1121 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.PP: 3,0*4,0 = 12,00 m 2 1.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+3,7*14,65+7,4*1,1+3,15*4,85 = 164,42 m 2 2.NP: 8,4*7,0+5,0*5,6+5,0*14,65+3,15*4,85 = 175,33 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.PP: 12,00 m 2 2,20 m 1.NP: 164,42 m 2 2,80 m 2.NP: 175,33 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: spodní stavba: 3,0*4,0*2,2 = 26,40 m 3 vrchní stavba: 8,4*7,0*5,6+(5,0*5,6+5,0*14,65)*5,5+ = 983,71 m 3 +7,4*1,1*2,6+3,15*4,85*5,0 zastřešení: 8,4*7,0*2,4/2+(5,0*5,6+5,0*14,65)*0,3/2 = 85,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 1 095,86 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy: původní založení bez izolace P 100,00 2. Zdivo: zděné ze smíšeného zdiva S 100,00 3. Stropy: s rovnými podhledy S 100,00 4. Střecha: sedlová a pultová S 100,00 5. Krytina: plechová S 100,00 6. Klempířské konstrukce: pozinkovaný plech S 100,00 7. Vnitřní omítky: štukové hladké S 100,00 8. Fasádní omítky: břízolitové omítky S 100,00 9. Vnější obklady: sokl s obkladem S 100, Vnitřní obklady: běžné keramické obklady S 100, Schody: standardní povrch a zábradlí S 100, Dveře: dřevěné hladké a rámové náplňové S 100,00 Část [%]

12 Okna: dřevěná zdvojená a dvojitá okna S 100, Podlahy obytných místností: vlýsky S 100, Podlahy ostatních místností: dlažby, PVC, beton S 100, Vytápění: ústřední S 100, Elektroinstalace: světelná i motorová S 100, Bleskosvod: je proveden S 100, Rozvod vody: studená a teplá voda S 100, Zdroj teplé vody: bojler S 100, Instalace plynu: chybí C 100, Kanalizace: je provedena S 100, Vybavení kuchyně: běžný sporák S 100, Vnitřní vybavení: vana, umývadlo S 100, Záchod: standardní splachovací S 100, Ostatní: chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 7,10 100,00 0,46 3,27 2. Zdivo: S 22,30 100,00 1,00 22,30 3. Stropy: S 8,40 100,00 1,00 8,40 4. Střecha: S 5,20 100,00 1,00 5,20 5. Krytina: S 3,20 100,00 1,00 3,20 6. Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6,20 100,00 1,00 6,20 8. Fasádní omítky: S 3,10 100,00 1,00 3,10 9. Vnější obklady: S 0,40 100,00 1,00 0, Vnitřní obklady: S 2,30 100,00 1,00 2, Schody: S 2,40 100,00 1,00 2, Dveře: S 3,30 100,00 1,00 3, Okna: S 5,20 100,00 1,00 5, Podlahy obytných místností: S 2,20 100,00 1,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1,10 100,00 1,00 1, Vytápění: S 4,40 100,00 1,00 4, Elektroinstalace: S 4,10 100,00 1,00 4, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0, Rozvod vody: S 3,00 100,00 1,00 3, Zdroj teplé vody: S 1,80 100,00 1,00 1, Instalace plynu: C 0,50 100,00 0,00 0, Kanalizace: S 2,80 100,00 1,00 2, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0, Vnitřní vybavení: S 5,10 100,00 1,00 5, Záchod: S 0,40 100,00 1,00 0, Ostatní: C 3,60 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 92,07 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9207 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): = 1 975,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9207 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1700 Základní cena upravená = 3 354,01 Kč/m 3

13 Plná cena: 1 095,86 m 3 * 3 354,01 Kč/m 3 = ,40 Kč Určení opotřebení odborným odhadem Stáří objektu: 84 roků Opotřebení: 60,000 % ,24 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,16 Kč a 2 ) Garáž - 8 Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 5,65*3,6 = 20,34 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 20,34 m 2 2,45 m Obestavěný prostor: vrchní stavba: 5,65*3,6*2,45 = 49,83 m 3 zastřešení: 5,65*3,6*0,35/2 = 3,56 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 53,39 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Součet upravených objemových podílů: 97,30 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,9730 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): = 1 375,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,9730 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Základní cena upravená: = 2 402,89 Kč/m 3 Plná cena: 53,39 m 3 * 2 402,89 Kč/m 3 = ,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 41 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 39 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 41 / 80 = 51,250 % ,78 Kč Garáž - zjištěná cena = ,52 Kč

14 b) Vedlejší stavby b 1 ) Vedlejší stavba - 7 Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba: typ F Svislá nosná konstrukce: dřevěná jednostranně obíjená Podsklepení: nepodsklepená Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód CZ - CC: 1274 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 3,35*2,4 = 8,04 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 8,04 m 2 2,22 m Obestavěný prostor: vrchní stavba a 3,35*2,4*2,22 = 17,85 m 3 zastřešení: Obestavěný prostor celkem: = 17,85 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení: (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, X = nehodnotí se) Konstrukce, vybavení Provedení Hodnocení standardu 1. Základy mělké založení bez izolací P 100,00 2. Obvodové stěny jednostranně obíjené S 100,00 3. Stropy pultová střecha S 100,00 5. Krytina lepenková S 100,00 6. Klempířské konstrukce chybí C 100,00 7. Úprava povrchů chybí C 100,00 9. Dveře dřevěné svlakové P 100, Okna chybí C 100, Podlahy betonová S 100, Elektroinstalace chybí C 100,00 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 8,30 100,00 0,46 3,82 2. Obvodové stěny S 31,90 100,00 1,00 31,90 3. Stropy S 21,20 100,00 1,00 21,20 5. Krytina S 11,10 100,00 1,00 11,10 6. Klempířské konstrukce C 1,60 100,00 0,00 0,00 7. Úprava povrchů C 6,00 100,00 0,00 0,00 9. Dveře P 3,70 100,00 0,46 1, Okna C 1,40 100,00 0,00 0, Podlahy S 10,80 100,00 1,00 10, Elektroinstalace C 4,00 100,00 0,00 0,00 Součet upravených objemových podílů: 80,52 Část [%]

15 Hodnota koeficientu vybavení K 4 : 0,8052 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): = 970,- Kč/m 3 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle provedení a vybavení stavby): * 0,8052 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,1130 Základní cena upravená = 1 402,79 Kč/m 3 Plná cena: 17,85 m 3 * 1 402,79 Kč/m 3 = ,80 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 39 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 6 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 39 / 45 = 86,667 % ,24 Kč Vedlejší stavba - zjištěná cena = 3 338,56 Kč c) Studny c 1 ) Kopaná studna - 9 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 6,00 m Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č. 38): * 2,3220 Plná cena = ,37 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 84 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 16 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 84 / 100 = 84,000 % ,23 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = 4 282,14 Kč

16 d) Venkovní úpravy d 1 ) Venkovní úpravy - 10 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem procentem z ceny stavby Stanovené procento z ceny staveb: 3,50 % Ceny staveb pro stanovení základu pro výpočet ceny venkovních úprav: Název stavby Cena stavby Rodinný dům č.p ,16 Kč Garáž ,52 Kč Vedlejší stavba 3 338,56 Kč Celkem: ,24 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,24 Stanovené procento z ceny staveb: * 0,0350 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,16 Kč e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných dřevin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,03 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 740 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 300 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,04 Cena porostů je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 689,46 Trvalé porosty - zjištěná cena = 689,46 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 72 = ,- Kč a 2 ) Garáž = ,- Kč b) Vedlejší stavba = 3 340,- Kč c) Kopaná studna = 4 280,- Kč d) Venkovní úpravy = ,- Kč e) Trvalé porosty = 690,- Kč Věcná hodnota objektů činí celkem ,- Kč

17 Zjištěná cena pozemků f) Pozemky f 1 ) Pozemky Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha a nádvoří St ,00 40, ,28 Součet 8 288,28 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 10 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 10 % Úprava ceny celkem 20 % ,66 Mezisoučet 9 945, pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % + 994,59 Mezisoučet ,53 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1700 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,15 Pozemky zahrad a ostatních ploch oceněné dle 28 odst. 5. Základní cena = 40,04 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada 718/2 694,00 40, ,76 trvalý travní porost 721/2 46,00 40, ,84 Součet ,60 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.1. výhodnost polohy se zřetelem na její významnost 10 % 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 10 % Úprava ceny celkem 20 % ,92 Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,55 Mezisoučet ,07 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,7707 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1700 Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 5 - celkem ,04 Pozemky - zjištěná cena = ,19 Kč Rekapitulace ocenění pozemků f) Pozemky = ,- Kč Zjištěná cena pozemků činí celkem ,- Kč

18 Věcná hodnota pozemků - indexová metoda f) Pozemky f 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 200,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: mimo hlavní část obce * 1,20 B - typ stavebního pozemku: stavebně připravený * 1,50 C - třída velikosti obce: obec do obyvatel * 0,40 D - typ polohy: venkovská poloha * 0,70 E - územní připravenost, infrastruktura: dobrá * 1,00 F - speciální charakteristiky: zhodnocená lokalita * 1,00 Výchozí cena upravená = 100,80 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 100,80 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha a nádvoří p.č. St m 2 zahrada p.č. 718/2 694 m 2 trvalý travní porost p.č. 721/2 46 m 2 Výměra stavebních pozemků: 947 m 2 947,00 m 2 á 100,80 Kč/m 2 = ,60 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,60 Kč Pozemky - výsledná cena = ,60 Kč Rekapitulace ocenění pozemků f) Pozemky = ,- Kč Věcná hodnota pozemků činí celkem ,- Kč

19 Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací - obvyklá cena ve smyslu ustanovení 2, odst. 1, zákona číslo 151/1997 Sb. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí nebo realitní inzerce nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok, realitní inzerce se předpokládá aktuální. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z internetových realitních serverů, z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. Rodinný dům bez nebytových prostor - dokončený, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěného technického stavu, v dané lokalitě a u srovnatelných nemovitostí poptávka je nižší než nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu vyhovujícímu technickému stavu, standardnímu vybavení a průměrné údržbě, jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je jen obtížně obchodovatelná. Jako podklady byly použity údaje z internetové realitní inzerce, databáze spolupracujících odhadců, vlastní databáze. Podle těchto podkladů a údajů byly v uplynulé době v oblasti, kde se nachází oceňovaná nemovitost, zobchodovány, nebo jsou právě k prodeji nabízeny srovnatelné nemovitosti. Inzerované srovnatelné nemovitosti jsou doloženy v příloze tohoto znaleckého posudku. Závěry z průzkumu obvyklých cen jsou následující: Přímé srovnání s cenami nabízených nemovitostí: Z realitní inzerce jsem vybral dne následující nemovitosti ze stejné obce Drahanovice, případně i z místní části a katastrálního území Ludéřov, vše v okrese Olomouc: 1. Rodinný dům v obci Drahanovice, místní část Ludéřov. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje dva byty (2+1) a (3+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu, je již po částečné rekonstrukci, zastavěná plocha je cca 150 m 2, celková podlahová plocha cca 200 m 2, pozemky celkem 760 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč 2. Rodinný dům v obci Drahanovice, místní část Ludéřov. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje byt (4+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům ve velmi dobrém technickém stavu, je již po částečné rekonstrukci, zastavěná plocha je cca 100 m 2, celková plocha pozemků 711 m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč

20 Rodinný dům v obci Drahanovice. Rodinný dům řadový vnitřní, který je dvoupodlažní, bez podsklepení a bez podkroví v sedlové střeše, obsahuje dva byty (2+1) a (3+1) s příslušenstvím. Napojení na všechny běžné inženýrské sítě je provedeno. Starší rodinný dům v dobrém technickém stavu, je před rekonstrukcí, zastavěná plocha je cca 160 m 2, celková podlahová plocha cca 200 m 2, pozemky celkem m 2. Nemovitost je určena k trvalému bydlení, je ihned volná ke koupi. Nabídková cena ,- Kč Vyhodnocení srovnávaných nemovitostí: přímé srovnání lze provést se všemi uváděnými nemovitostmi. Všechny se nacházejí ve stejné obci jako oceňovaná nemovitost, tj. v obci Drahanovice, případně i ve stejném katastrálním území. Všechny srovnávané nemovitosti jsou starší rodinné domy, ale jsou také schopné ihned k užívání na bydlení, většinou jsou ve velmi dobrém technickém stavu, některé jsou již po částečné rekonstrukci. Oceňovaná nemovitost rodinný dům Střížov č.p. 72 je rovněž starší rodinný dům, který je ve vyhovujícím technickém stavu, s pravidelnou údržbou. V domě jsou dvě bytové jednotky o dispozici (1+1) a (5+1) s příslušenstvím. Oceňovaná nemovitost Střížov č.p. 72, s příslušnými pozemky, vše v katastrálním území Ludéřov, obec Drahanovice, má pro ocenění důležité cenotvorné faktory: Silné stránky: - vhodná poloha v regionu a v obci - čisté okolí, volná příroda, lesy - možnost napojení na všechny běžné inženýrské sítě Slabé stránky: - problematická nemovitost s komplikovanou dispozicí, velmi úzká parcela - nutnost provedení částečných oprav, rekonstrukcí a modernizací Srovnáním oceňované nemovitosti s výše uvedenými porovnávanými nemovitostmi, vzhledem k poloze oceňované nemovitosti, velikosti zastavěné a užitné plochy, velikosti obestavěného prostoru, standardní vybavenosti, s ohledem na vyhovující technický stav a průměrnou údržbu oceňované nemovitosti, odhaduji srovnatelnou cenu nemovitosti na: ,- Kč

21 C. Rekapitulace Zjištěná porovnávací cena: Zjištěná porovnávací cena objektů: Zjištěná cena pozemků: Zjištěná porovnávací cena celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Věcná hodnota: Věcná hodnota objektů: Věcná hodnota pozemků: Stanovená věcná hodnota celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč Odhadovaná srovnávací hodnota: ,- Kč Obvyklá cena: ,- Kč slovy: jedenmilionjednostotisíc Kč

22 ZÁVĚR: 1. Obvyklá cena nemovitosti, pokud by byla bez závad: ,- Kč 2. Závady, které dražbou nezaniknou - jsou známy. Dle výpisu z Katastru nemovitostí LV 161 pro k.ú. Ludéřov, váznou na oceňované nemovitosti celkem tři Věcná břemena bytu a užívání. Tato Věcná břemena však již ve skutečnosti zanikla úmrtím oprávněných osob, když pan Vojtěch Matyáš (RČ /421) již zemřel dne a paní Libuše Matyášová (RČ /487) již zemřela dne Uvedená Věcná břemena proto nelze ocenit. Srovnáním s jinými nemovitostmi tohoto typu v daném regionu, které byly v uplynulém období zobchodovány a je známá jejich obvyklá cena (tržní hodnota) a dále s nemovitostmi právě nabízenými k prodeji, odhaduji, že obvyklá cena oceňované nemovitosti spoluvlastnického podílu ideální 1/4 z celku nemovitosti Střížov č.p. 72 dle LV 161, pro k.ú. Ludéřov je pro účel dražby minimálně: ,- Kč slovy: dvěstěčtyřicettisíc Kč Tato cena je odhadována s ohledem na to, že se nebude dražit celá kompletní nemovitost s hlavní stavbou rodinným domem Střížov č.p. 72, garáží, vedlejší stavbou, se všemi venkovními úpravami a s pozemky parcelní číslo St. 171, 718/2 a 721/2 dle LV 161 pro k.ú. Ludéřov, ale pouze spoluvlastnický podíl ideální 1/4 z celku. Obvyklá cena nemovitosti je ovlivněna především polohou nemovitosti, která se nachází v ostatní obci Drahanovice, v katastrálním území Ludéřov a v místní části Střížov. To znamená spíše v průměrné poloze z hlediska jejího možného obchodování. Poloha je vhodná k využití jako rodinný dům k bydlení. Dostupnost nemovitosti je dobrá a dostupnost centra obce je také poměrně dobrá. Dostupnost regionálního centra i dalších větších měst v okolí je dobrá a je vhodná pro denní dojíždění. V místě jsou k dispozici všechny běžné inženýrské sítě a rodinný dům může být na ně napojen. Dále je cena ovlivněna skutečným velkým stářím nemovitosti, jejím konstrukčním a materiálovým provedením, standardní vybaveností, vyhovujícím technickým stavem a průměrnou údržbou. V domě jsou fakticky dva byty (1+1) a (5+1) se standardním příslušenstvím. Obvyklá cena pro účely dražby se tedy odhaduje s ohledem na poněkud problematickou polohu oceňované nemovitosti, její celkovou velikost, skutečné stáří stavby, standardní vybavenost, průměrný technický stav a údržbu. Zástavní práva neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože tato práva v souladu se zákonem č. 26/2000 Sb. zanikají zpeněžením věci. Nemovitost bude po dražbě po této stránce bez závad, spoluvlastníkovi zanikne vlastnictví i právo užívání. K oceňované nemovitosti se vážou výše uvedená Věcná břemena, která však již ve skutečnosti všechna zanikla úmrtím oprávněných osob, ale nejsou zde vložena žádná ocenitelná práva ve prospěch oceňované nemovitosti. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek Einsteinova Olomouc 9 tel.: ;

23 D. Znalecká doložka: Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne č.j. Spr. 1998/92 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /11 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 079/2011. V Olomouci, Ing. Jan Štěpánek

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 4571-026/10

Znalecký posudek č. 4571-026/10 Znalecký posudek č. 4571-026/10 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 1200/2 - zahrada, katastrální území Dolany u Olomouce, obec Dolany, okres Olomouc. List vlastnictví 247. Č.j.: 56 Ex 3172/07-57

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé jako podklad pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 163-3/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 15 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 557 a 1707/123, vše v obci Křečovice, části obce Nová Živohošť, k.ú. Živohošť,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2529 o ceně nemovitostí - rodinného domu Úštěk č.p. 151 situovaném na pozemku parc.č. 1167 a pozemků parc. č. 1167 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 254 m 2 ), parc.č. 1168 (zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 67-3112/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67-3112/11 o obvyklé ceně nemovitostí, a to rodinného domu č.p. 35 na pozemku parc.č. 12/1 a pozemků parc.č. 12/1, 13 a 14/1, vše v katastrálním území Mosty u Českého Těšína, obec Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940-11/2012. ...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov. U Tržnice 9 69002 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940-11/2012...Nemovitost dle LV č. 59 Rodinný domek Boří 4/9 Brno, kat. území Útěchov Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad, Paní Mgr. Marcela Petrošová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12134-424/09 o ceně rodinného domu č.p.376 na parc.č.st.603, katastrální území a obec Abertamy, okres Karlovy Vary, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.11) Objednavatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 3381

Znalecký posudek č. 3381 Znalecký posudek č. 3381 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitostí - rodinného domu č.p.27, souvisejících objektů a pozemků v katastrálním území a obec Sirá, okr.rokycany. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 204-65/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 204-65/2008 o tržní ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, na listu vlastnictví číslo 1918, katastrální území a obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky.

STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2. Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Z N A L E C K Ý č. 2311/057/2011 P O S U D E K STANOVENÍ CENY O B V Y K L É pro Exekuční úřad Praha 2 NEMOVITOST Objekt bydlení, příslušenství a pozemky. Adresa nemovitosti: U Řeky čp. 185, Karviná - Staré

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1726/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1726/2011 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1188/2013 Ocenění nemovitostí: rodinný dům čp. 33 na pozemku st.parc.č. 928 v obci Příbram I a pozemku st.parc.č. 928 o výměře 360m2 (zastavěná plocha a nádvoří)

Více

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A

Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A Znalecký posudek č. 2556/11/2012-A O ceně rodinného domu č.p.227 s pozemkem parc.č. 1582 v k.ú.jesenice u Rakovníka, obec Jesenice, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s Mírové

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2712/57/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 111 Adresa nemovitosti: Damnice 111 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Damnice, k.ú. Damnice, kód

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 703/2011 Ocenění nemovitostí: rodinného domu čp. 24 v obci Břasy, část Vranovice, na pozemku st. parc.č. 19 a pozemků st.parc.č. 19 o výměře 593m2 (zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

Znalecký posudek č. 4518/15

Znalecký posudek č. 4518/15 Znalecký posudek č. 4518/15 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 298 Žíželice, příslušenství a pozemky parc.č. st.52/2 a 56/1 kú. Žíželice nad Cidlinou obec Žíželice kraj Středočeský okres Kolín Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0185-05/2012. O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město. U Pískovny 890/1 182 00 Praha 8-Kobylisy ZNALECKÝ POSUDEK č. 0185-05/2012 O obvyklé ceně rodinného domu č.p. 44 v Chrástu, okres Plzeň-město Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Eurodražby cz, a.s. U Pískovny 890/1 182 00 Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2012/221

Znalecký posudek č. 2012/221 Znalecký posudek č. 2012/221 o ceně nemovitosti: Pozemek, parc.č. 358/42 v katastrálním území Heřmanice, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více