Poskytování energetických služeb metodou EPC Příloha číslo 1 ve vybraných objektech v majetku města Písek. Specifikace objektů

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poskytování energetických služeb metodou EPC Příloha číslo 1 ve vybraných objektech v majetku města Písek. Specifikace objektů"

Transkript

1 Specifikace objektů 1. Základní škola Edvarda Beneše, 2. MŠ a 15. MŠ 1.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola Edvarda Beneše, 2. MŠ a 15. MŠ IČ Adresa: Mírové nám. 1466, Písek, Erbenova 2080, Písek Odpovědná osoba Mgr. Eva Vanžurová Telefon: , Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 1.2. Technický stav budov Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) Samostatné objekty a. Budova prvního stupně ZŠ. Podsklepený s 3 NP. Zdivo z CP 450, 600 a 750 mm. Stropy ŽB žebrové, střecha sedlová s dřevěným krovem. a.1. dodatek EA zateplení b. Samostatně stojící mateřská škola z let minulého století. Objekt je z ŽB panelů s panelovým obvodovým pláštěm a meziokenními vložkami. Strop keramické desky HURDIS tl. 150 mm, střecha 2x ŽB panel tl. 250 mm. s PPS 40 mm. Střední část je třípodlažní, křídla dvoupodlažní. Suterén je částečně zapuštěný. b.1. v roce 2008 dodatek EA k zateplení a výměně výplní otvorů. c. Pavilon dílen a zastřešený spojovací koridor. d. tělocvičnou a jejím zázemím. Dále se v areálu nachází objekt e. Budova druhého stupně ZŠ samostatná třípodlažní budova. ŽB nosná konstrukce, panelový obv. plášť s meziokenními vložkami. střecha 2x ŽB panel tl. 250 mm. s PPS 40 mm. e dodatek EA k zateplení e dodatek k dodatku EA k zateplení a výměně výplní otvorů. f. Budova školní družiny a jídelny g. Byt školníka samostatný objekt s vlastním měřením 1.3. Způsob vytápění a přípravy TV Základní školy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV objektů je centrálně samostatná parní výměníková stanice /000 ZŠ Benešova, která je ve vlastnictví společnosti Teplárny Písek, a.s. Dodávané teplovodní médium z výměníkové stanice má maximální přívodní teplotu v otopném období 95 C. Průtok otopného média při smluvním příkonu 1,47 MW a teplotním spádu 20K je 63,20m3/hod. Centrální ohřev TV ve výměníkové stanici objektu 01 je zajišťován ve stojatém parním výměníku, ke kterému je pro předehřev TV napojen další stojatý výměník sloužící jako dochlazovač kondenzátu. Výměníky jsou napojeny na dva akumulační zásobníky, pro cirkulaci TV slouží dvě oběhová čerpadla Grundfos UPS V objektech je centrální ohřev TV doplněn lokálně elektrickými zásobníky Tatramat a Dražice. Otopná tělesa v objektech jsou převážně litinová článková, doplněná o tělesa ocelová článková (objekt 06 a chodby objekty 01) a ocelové deskové panely. Na přívodních potrubích do otopných těles jsou osazeny vesměs původní klasické uzavírací radiátorové armatury, na vratných potrubích neuzavíratelná šroubení. Teplovzdušné konvektory TPE umístěné v prostorách tělocvičny nejsou uváděny do provozu. Rozvody otopného média mezi objekty a v objektech jsou vesměs původní, tvořeny z ocelového svařovaného potrubí, nově bylo provedeno napojení objektu 03, 04 potrubím vedeným spojovacími 1

2 koridory, zbývající rozvody jsou v otopných kanálech opatřeny původní vláknitou tepelnou izolací. Přívodní otopné médium pro parní ohřev TV a vytápění jednotlivých objektů areálu je regulováno dodavatelem tepelné energie, společností Teplárna Písek, a.s. Výkon dodávaný pro vytápění je regulován dle vnější teploty a nastavené teplotní křivky. Pro další regulaci jsou na přívodních potrubích jednotlivých větví instalovány řízené dvoucestné elektroventily Ostatní u Základní školy Vnitřní osvětlení objektů vyjma vybraných prostor je vesměs zabezpečeno kombinací zářivkových a žárovkových svítidel spínaných vesměs místně případně v sekcích klasickými vypínači. Pro venkovní osvětlení jsou instalovány dva soumrakové spínače a dvoje spínací hodiny Technický stav budov 15. Mateřské školy Jedná se o objekt 15. MŠ, která je odloučeným pracovištěm Základní školy Edvarda Beneše v Písku. Nosný systém objektu je navržen v konstrukční soustavě bezprůvlakového montovaného skeletu MS 71 s keramickým oplášťováním. Obvodové zdivo v přízemí je vyzděno z cihel CDm v tl. 375mm. Štíty jsou sestaveny z keramických štítových panelů. Parapety jsou z keramických parapetních panelů. Střecha je navržena částečně jako dvouplášťová, částečně jako jednoplášťová. V místě dvouplášťové je nosná konstrukce tvořena ŽB panely a horní vrstva panely keramickými s mezilehlou vzduchovou dutinou. Na ŽB panelech je položena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu v tl. 40mm. V místě jednoplášťové je na ŽB panelech položena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu v tl. 60mm a přímo na ní vrstva ze spádového betonu v tl. od 50mm do 150mm. Podle dodatku EA z r je budova zateplena vč. výměny výplní otvorů Způsob vytápění a přípravy TV 15. Mateřské školy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV objektu 15. Mateřské školy je výměníková stanice /000 VS ERBENOVA ULICE, která je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. a je umístěna mimo areál mateřské školy. Pro odběrné místo / MŠ Erbenova 2080 je průtok otopného média při smluvním příkonu 0,155MW a teplotním spádu 20 C 6,665m3/h. Maximální teplota přívodního otopného média v otopném období je 95 C. Otopná tělesa jsou vesměs litinová článková typu Kalor, na přívodních potrubích jsou osazeny klasické dvojregulační kohouty, na vratných potrubích neuzavíratelná šroubení. Přívodní otopné médium pro vytápění objektu i ohřev TV je regulováno dodavatelem tepelné energie, společností Teplárna Písek, a.s. Výkon dodávaný pro vytápění objektu je regulován ekvitermně, na základě nastavené otopné křivky a doby provozu. V rámci objektu je na společném přívodním potrubí otopné soustavy umístěn řízený dvojcestný ventil, který je ovládán na základě povelu vnitřního čidla umístěného v prostoru kanceláře Ostatní u Základní školy V objektu jsou v prostorách tříd, na chodbách a v šatnách dětí instalována převážně svítidla se zářivkovými zdroj i. Svítidla, kde je zdrojem světla klasická žárovka, jsou instalována vesměs v podružných prostorách objektu. Jednotlivá svítidla jsou spínána vesměs místně případně v sekcích pomocí klasických vypínačů. 2. Základní škola Jana Husa, 8. MŠ a 13. MŠ Písek 2.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola Jana Husa, 8. MŠ a 13. MŠ IČ Adresa: Husovo nám. 725, Zeyerova 1683, tř. Přátelství 2065, Písek Odpovědná osoba Mgr. Jan Adámek Telefon: ,

3 Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 2.2. Technický stav budov Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) Areál Školy se skládá z hlavní třípodlažní budovy, která je historická z roku 1916, zde jsou učebny a kabinety. Pavilón prvního stupně, kde jsou učebny a kuchyně s jídelnou. Třípodlažní Samostatná tělocvična se šatnami a posilovnou Dvorní pavilón jednopodlažní, kde jsou pouze učebny. Objekt je elektrifikován, elektřina se používá převážně pro osvětlení, které je vesměs realizováno zářivkovými svítidly Způsob vytápění a přípravy TV Základní školy Vytápění a ohřev TUV je realizováno z CZT z parní výměníkové stanice umístěné v suterénu hlavní budovy. Ve výměníkové stanici je rozdělovač a sběrač, odkud vedou větve do ostatních budov. Otopná tělesa jsou převážně článková litinová, místně nahrazená za desková, na připojovacích potrubích těles jsou osazeny vesměs klasické dvouregulační armatury, na vratném potrubí neuzavíratelná šroubení. V nejvyšších místech jsou na otopných tělesech osazeny odvzdušňovací ventilky. Areál nemá plynovodní přípojku Technický stav budov 8. Mateřské školy Budova byla postavena v roce 1962 jako typová 4 třídní MŠ abytem školníka, prádelnou, sušárnou a kuchyní s jídelnou. Stavba je zděné konstrukce, dvoutrakt 5,4 m a 2,7 m, příčně 2x 5,4 m. V 1.PP je zdivo z CP, v NP je zdivo z děrovaných cihel, pod parapety v 1. NP tl. 45 cm, ve 2-3. NP je pod parapety zdivo 2x 15 cm se vzduchovou mezerou. Konstr. výška podlaží1.pp 2,85 m, 1. NP 3,3 m, 2a3.NP 3,6m. Strop nad 3.NP je z I profilů s vložkamiv rozponu 5,4 m a prefa panely v části 2,7m. Ostatní stropy prefa desky PZT. V roce 2006 byla provedena výměna výplní otvorů s vyjímkou 1.PP, kde jsou původní kovová oka s jednoduchým zasklením Způsob vytápění a přípravy TV 8. Mateřské školy Vytápění je zabezpečeno z CZT. Rozvody z předávací stanice izolovaným potrubím jsou pod stropem 1.PP. Teplovodní topení s nuceným oběhem je opatřeno o. čerpadlem WILO, v 1.PP jsou topné registry, v ostatních podlažích jsou litinová článková tělesa, zabezpečená dřevěným obkladem proti úrazu dětí. Všechna tělesa jsou osazena TRV. Teplá voda je vyráběna z CZT ve dvou zásobnících na 2500 l. Vytápěný prostor budovy je m Ostatní u 8. Mateřské školy: Významné el. spotřebiče : VZT + odsávání par, el. kotle a sporáky v kuchyni Technický stav budov 13. Mateřské školy Jedná se o areál dvou objektů, objekt 01 a objekt 02 Nosný systém obou objektů je navržen v konstrukční soustavě bezprůvlakového montovaného skeletu MS 71 s keramickým oplášťováním. Obvodové zdivo v podzemním podlaží objektu 01 je vyzděno z cihel CDm v tl. 375mm. Štíty jsou sestaveny z keramických štítových panelů. Parapety jsou z keramických^ parapetních panelů. Vystupující schodiště je vyzděno z cihel CD Týn I na maltu M50. Štíty a parapet objektu 02 v prvním nadzemním podlaží, jsou vyzděny z cihel CD Týn I na maltu M50. Parapety druhého nadzemního podlaží a atiky jsou z 3

4 keramických parapetních a atikových panelů. Většinu výplní otvorů tvoří dřevěná zdvojená okna, která v nadzemních podlažích spolu s meziokenními vložkami vytváří na fasádě souvislé pásy Způsob vytápění a přípravy TV 13. Mateřské školy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV areálu mateřských školek je výměníková stanice /000 HVS JIH I., která je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. a je umístěna mimo areál mateřských škol. Pro odběrné místo / MŠ Jih-Přátelství 2065 je průtok otopného média při smluvním příkonu 0,242MW a teplotním spádu 20 C 10,406m3/h, Maximální teplota přívodního otopného média v otopném období je 95 C. Otopná tělesa v jednotlivých objektech jsou vesměs litinová článková typu Kalor, na přívodních potrubích jsou osazeny dvojregulačními kohouty, na vratném potrubí jsou neuzavíratelná Sroubení. Přívodní otopné médium pro vytápění objektu i ohřev TUV je regulováno dodavatelem tepelné energie, společností Teplárna Písek, a.s. Výkon dodávaný pro vytápění objektu je regulován ekvitermně, na základě nastavené otopné křivky a doby provozu. V rámci objektu jsou na dvou teplovodních otopných větvích umístěny řízené dvoucestné ventily, které jsou ovládány na základě povelů vnitřních čidel umístěných v referenčních prostorách Ostatní u 13. Mateřské školy V objektu 01 jsou v jednotlivých prostorách tříd, šaten a chodeb instalována převážně svítidla se zářivkovými zdroji. V prostorách šaten zaměstnanců, v umývárnách dětí, v prostorách skladů a přípraven kuchyni jsou řešena svítidla s klasickými 60W a 100W žárovkovými zdroji. V objektu 02 jsou v jednotlivých prostorách umístěna vesměs svítidla s klasickými žárovkovými zdroji, pouze ve vybraných prostorách jsou zářivková svítidla. Jednotlivá svítidla jsou spínána místně jednotlivě případně v sekcích pomocí klasických vypínačů. 3. Základní škola Josefa Kajetána Tyla a 5., 9. a 11. MŠ a Křesťanská MŠ Písek 3.1. Identifikace a kontakty Název: IČ Základní škola J. K. Tyla a MŠ Písek Adresa: Tylova 2391, Fügnerovo nám. 47, Alšova 1930, Na Ryšavce 241, Dobrovského 672, Písek Odpovědná osoba Mgr. Pavel Koc Telefon: , Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 3.2. Technický stav budov Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) Jedná se o objekt složený ze čtyř sekcí. 1. sekce I. stupeň, 1 PP a 2 NP. 2. sekce II. stupeň, 1 PP a 3 NP. 3. sekce spoj chodba, 1 PP a 2 NP. (vč. podz. krytu CO) 4. sekce tělocvična, 1 PP a 2 NP. plus samost. výměníková stanice a trofostanice Nosnou svislou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet. Obvodový plášť je tvořen z keramických panelů o tloušťce 350 mm (místy doplněny plynosilikátovými vyzdívkami), dále z boletických panelů a podzemní zdivo je z cihel plných v tl. 600 mm. Stropní konstrukce jsou ze železobetonových stropních panelů. Objekt je zastřešen více typy střešních konstrukcí, dvouplášťovými a jednoplášťovými plochými střechami. Stávající okna 4

5 jsou dřevěná, zdvojená. Dveře kovové, jednoduše prosklené, většinou osazeny do kovové, jednoduše prosklené stěny nebo do sklobetonu Způsob vytápění a přípravy TV Základní školy Zdrojem tepla pro vytápění objektu a pro ohřev TV je výměníková stanice /000 VS ZŠ TYLOVA ULICE, umístěná v samostatném objektu v areálu základní školy. Zdroj je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. Pro odběrné místo ZŠ Tylova je průtok otopného média při smluvním příkonu 0,563 MW a teplotním spádu 20 K 24,21m3/h. Otopná tělesa v rámci objektu jsou vesměs litinová článková, v menším měřítku je užito ocelových deskových otopných těles případně registrů z ocelových svařovaných trub. Na přívodních potrubích jsou umístěny regulační ventily nebo kohouty SAM Myjava vesměs nefunkční, na vratném potrubí jsou neuzavíratelná šroubení. Pro vytápění vnitřních prostor tělocvičen jsou umístěny nástěnné teplo vzdušné jednotky, napojené na centrální rozvod otopné vody. Potrubní rozvody jsou tvořeny z ocelových svařovaných trub. Tepelná izolace je provedena pouze částečně a to na ležatých částech rozvodů v rámci podzemních kanálů a vesměs na ležatých potrubích vedených pod stropem přízemního podlaží. Jedná se o vláknitou tepelnou izolaci s povrchem z Aludoru či Alfolu. Regulace tlaku páry do výměníků určených pro ohřev otopné vody je zajišťována dodavatelem otopné vody a je řešena ekvitermně dle vnější teploty a nastavené otopné křivky. V rámci objektu jsou vybrané otopné větve osazeny dvoucestnými řízenými elektroventily, které jsou regulovány na základě povelu vnitřních čidel v referenčních prostorách objektu Ostatní V objektu jsou instalována převážně svítidla se zářivkovými zdroji. Jedná se zejména o prostory učeben, chodeb, schodišť a kabinetů. V prostorách sociálních zařízení a dalších podružných prostorách jsou instalována svítidla s klasickými 60W a 100W žárovkovými zdroji. Svítidla jsou spínána vesměs místně případně v sekcích klasickými vypínači. - dodatek EA z r a PENB zateplení budovy - EA z r zateplení budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ 3.5. Technický stav budovy 5. Mateřské školy Nosnou svislou konstrukci částí objektu tvoří zděný stěnový systém. Zdivo původní starší části je z pálených cihel a to jak vnější (v tl. 850 mm a 650 mm), tak i veškeré vnitřní. Novější přístavba má obvodový plášť z keramických děrovaných bloků CD 440 v tl. 440 mm. Střechy obou částí objektu jsou sedlové, krov dřevěný, krytina skládaná, tašková Způsob vytápění a přípravy TV 5. Mateřské školy Centrálním zdrojem pro vytápění objektu 5. Mateřské Školy je nízkotlaká plynová kotelna o celkovém maximálním výkonu 112,5kW, kterou tvoří tři nízkotlaké plynové stacionární kotle s atmosférickými hořáky VIADRUS G2710 o maximálních výkonech 37,5kW. Otopná tělesa v jednotlivých prostorách objektu mateřské školy jsou vesměs litinová článková typu Kalor, na přívodních potrubích jsou osazena vesměs klasickými dvojregulačními ventily, na vratných potrubích neuzavíratelným šroubením. Provoz kotlů je řízen kaskádově, mimo této regulace je ovládán chod oběhových čerpadel. Pro regulaci otopného systému je na primárním okruhu umístěn čtyřcestný řízený směšovací ventil, který na základě venkovního čidla, vnitřních čidel na potrubí a nastavené otopné křivky upravuje teplotu otopné vody. Ohřev TV je řešen v lokálně umístěných plynových přímotopných zásobníkových ohřívačích, plynový průtokový ohřívač v prostorách kuchyně není provozován. První samostatný plynový přímotopný zásobníkový ohřívač Hydrotherm GSX , 8,2kW s atmosférickým hořákem je umístěn v prostorách přízemní kotelny v budově přístavby 5. Druhý samostatný plynový přímotopný zásobníkový ohřívač Quantum 951, 4,4kW s atmosférickým hořákem je umístěn v prostorách přízemí kuchyně staré budovy 5. Mateřské školy. Třetí samostatný plynový přímotopný zásobníkový ohřívač Hydrotherm GSX , 8,2kW s atmosférickým hořákem je umístěn v přízemních prostorách staré budovy 5. Mateřské školy. 5

6 3.7. Ostatní u 5.MŠ Samostatná elektrická přímotopná tělesa ETA 2553 a EPK1 jsou umístěna v prostorách kanceláře kuchyně, jejich celkový elektrický příkon je 4,0kW. K osvětlení vnitřních prostor slouží zejména svítidla se zářivkovými zdroji, ve vybraných prostorách chodeb, kanceláří, umýváren a sociálního zařízení jsou řešena svítidla s klasickými žárovkovými zdroji. Veškeré osvětlení je spínáno místně, případně v sekcích pomocí klasických vypínačů Technický stav budov 9. MŠ a Křesťanské MŠ Budovy 9. MŠ a Křesťanské MŠ tvoří jeden areál mezi ulicemi Dobrovského a Alšova. Oba objekty jsou spojené spojovacím krčkem. Objekt 9. MŠ: Objekt je podsklepený, se dvěma nadzemními podlažími s plochou střechou. V 1. PP se nachází sušárna a žehlírna, sklad čistého prádla, chodba, letní umývána, sklad zahradního nářadí, WC, sprchy, umývárna, šatna ženy, sušárna, prádelna, úklidová komora, WC, umývárna, sklad špinavého prádla, strojovna VZT, výtah, sklad čistících potřeb, sklad, předsíň, kancelářský kout, kuchyň, spíž, sklad chladný, sklad suchý, sklad zahradních potřeb, příjem zboží, sklad obalů, hrubá příprava, odpadky, sklad brambor a zeleniny. V 1. NP se nachází umývárna dětí, WC dětí, WC pro zaměstnance, sprcha pro zaměstnance, šatna pro zaměstnance, lehárna, šatna, pracovna, chodba, sklad hraček, úklidová komora, přípravna, chodba, schodiště, dvě kanceláře, izolace, výtah a sklad špinavého prádla. Ve 2. NP se nachází umývárna dětí, WC dětí, WC pro zaměstnance, sprcha pro zaměstnance, šatna pro zaměstnance, lehárna, šatna, pracovna, chodba, sklad hraček, úklidová komora, přípravna, chodba, schodiště, dvě kanceláře, výtah a sklad špinavého prádla Objekt Křesťanské MŠ: Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. V 1. NP se nachází zádveří, sklad špinavého prádla, chodba, kancelář, WC učitelů, WC pro personál, sprcha, šatna pro personál, šatna dětí, umývárna dětí, lehárna dětí, herna, přípravna jídel, místnost pro izolaci, spojovací chodba, jídelní výtah, šatna dětí pro 2.NP a sklad čistého prádla. Ve 2. NP se nachází sklad, chodba, schodiště, šatna personálu, sprcha pro personál, WC pro personál, WC návštěvníků, šatna dětí, umývárna, lehárna, herna, sklad prádla, sklad hraček, přípravna jídla, sborovna, výtah. Obvodové stěny jsou z keramzitbetonových panelů tl. 300 mm, z cihel CDm tl. 375 mm Střechy jsou dvouplášťové - spodní vrstva je tvořena železobetonovými panely a horní vrstva keramickými panely tl. 140 mm s tepelnou izolací polystyrenem. Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. Vstupní dveře jsou ocelové s částečným prosklením a dřevěné. Meziokenní vložky jsou z dřevěné konstrukce s tepelnou izolací a skleněným pláštěm Ostatní u 9. MŠ a Křesťanské MŠ Počty dětí a zaměstnanců, pobývajících v budovách MŠ, jsou uvedeny v následující tabulce. 9. MŠ KMŠ Suma Žáci ZŠ Pedagogové Zaměstnanci Celkem

7 Využití většiny prostor školek je ve všední den od 7,00 do 16,00 hod., nejvíc osob je ve škole mezi 8,00 a 14,00 hod. Využití školní kuchyně (rok): - vaří se pro obě školky dohromady na 9. MŠ 2009/ strávníků svačin obědů pro žáky obědů pro zaměstnance 4. Základní škola Svobodná, MŠ Sluníčko a 16. MŠ Písek 4.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola Svobodná, MŠ Sluníčko a 16. MŠ Písek IČ Adresa: Dr. M. Horákové 1720, J. Malého 2190, Písek Odpovědná osoba Mgr. Ilona Šťastná Telefon: , Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 4.2. Technický stav budov Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) Jedná se o areál tří objektů. Nosný systém objektu 01 - hospodářský pavilon je vyzděn z cihel CDm tloušťky 500mm. Na štítové stěny jsou použity tvárnice calofrig o tloušťce 250mm. Nosný systém objektu 02 - základní škola je vyzděn z cihel CDm tloušťky 425mm a 500mm. Místy jsou použity tvárnice calofrig o tloušťce 250mm a některé otvory jsou vyzdívané plynosilikátovými tvárnicemi. Objekt 03 tvoří kryté nevytápěné spojovací chodby. Nosná konstrukce střechy objektů je tvořena keramickými nosníky nebo panely. Na nosné konstrukci je vrstva lepenky a tepelné izolace z dřevovláknitých desek v tloušťce cca 30mm. Spádová vrstva je ze škvárobetonu a na ní je jako podkladní vrstva hydroizolace, betonová deska a krytina z asfaltových pásů. Okna objektů jsou vesměs dřevěná zdvojená. Do otvorů nevytápěné chodby, která dříve fungovala jako otevřená loggie, jsou vsazena kovová okna s jednoduchým zasklením a naproti schodišti jsou otvory zazděny skleněnými tvárnicemi Způsob vytápění a přípravy TV Základní školy Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV objektů Základní školy Svobodná Písek je výměníková stanice /000 VS Dr. M.HORÁKOVÉ, která je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. a je umístěna mimo areál školy. Pro odběrné místo ZŠ Svobodná, Dr. M. Horákové 1720 je průtok otopného média při smluvním příkonu 0,420MW a teplotním spádu 20 C 18,lm3/h. Maximální teplota přívodního otopného média v otopném období je 95 C. Do jednotlivých objektů areálu základní školy jsou vedeny samostatné přípojky otopné vody přímo z přívodního potrubí z výměníkové stanice. Jedná se o samostatné přípojky objektů 01- Hospodářský pavilon, objekt 02 sekce bývalé mateřské školy a objekt 02 sekce bývalých jeslí. V rámci jednotlivých objektů jsou na patách přívodních potrubí umístěna fakturační měřidla a kompaktní tlakově závislé předávací stanice, které jsou ve vlastnictví dodavatele tepla. Z jednotlivých stanic jsou v objektech napojeny systémy otopné vody a rozvody TV. Pro regulaci slouží třícestné řízené ventily se servopohonem Belimo, které jsou ovládány dálkově z centra dodavatele tepla na základě vnější teploty a časového provozu. Ohřev TV je řešen v rámci tří kompaktních jednotek v objektech 01 a 02, z každé jednotky je napojen lokální rozvod TV v objektu či jeho části. Celkový výkon určený pro ohřev TV je uvažován 0,169MW. Regulace ohřevu TV je zajišťována dodavatelem tepla. Otopná tělesa jsou vesměs litinová článková, výjimečně v prostorách 7

8 tančírny nově instalovaná ocelová desková otopná tělesa popř. v dalších prostorách ocelové žebrované registry. Na přívodních potrubích do otopných těles jsou vesměs osazeny radiátorové ventily, na vratných potrubích jsou neuzavíratelná šroubení. V objektech ve vnitřních prostorách je užito svítidel se zářivkovými i klasickými žárovkovými zdroji. Jednotlivá svítidla jsou spínána vesměs místně jednotlivě případně v sekcích, pomocí klasických vypínačů. Venkovní osvětlení areálu je provedeno 2ks výbojkovým svítidly NMF 401/lx70W umístěnými na bezpaticových stožárech a jedním halogenovým svítidlem Flash 300W. Ovládání stožárových svítidel je řešeno soumrakovým spínačem s Časovým provozem, halogenové světlo je spínáno pohybovým čidlem Technický stav budov 16. MŠ Pavilon A- mateřská Škola: Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, ve které je v každém podlaží jedno oddělení. Každé oddělení obsahuje Šatnu, umývárnu dětí, hernu, denní místnost, přípravnu jídel, sociální zařízení a kancelář pro zaměstnance. Dále v prvním podlaží je zvenku přístupná izolace, umývárna a WC pro zahradu. S ostatními pavilony je pavilon A propojen spojovací chodbou, která ústí do 2.NP. Pavilon B - jesle: Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu, ve které je umístěno jedno oddělení, které obsahuje vstup, šatnu, sociální zařízení dětí, izolaci, umývárnu dětí, hernu, denní místnost, přípravnu jídel, sociální zařízení a kancelář pro zaměstnance. Z venku je přístupné letní WC, umývárna a sklad zahradních hraček. S ostatními pavilony je pavilon B propojen spojovací chodbou, procházející podél štítové zdi na severozápadní straně. Hospodářský pavilon: Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou budovu, ve které je umístěno hospodářské vedení areálu, kuchyně se sklady a prádelna. Spojovací chodba vychází z výdejny jídel na jihozápadní straně. Nosnou konstrukci pavilonů tvoří prefabrikované betonové sloupy, v rámci montovaného bezprůvlakového systému MS 71. Opláštění je provedeno z keramických panelů tl. 300 mm a cihelného zdivá CD Týn o tl. 300 mm. Střecha je dvouplášťová, tvořena ŽB panely ve spodní části a horní plášť je z keramických panelů, zateplení je tvořeno polystyrénem o tl. 30 mm. Podlaha je betonová se zateplením polystyrénem o tl. 40 mm. Okna jsou dřevěná zdvojená, vstupní dveře dřevěné s jednoduchým zasklením. Spojovací chodba: Jedná se jednopodlažní objekt spojující jednotlivé pavilony areálu. Chodba vychází z místnosti výdeje jídel v hospodářském pavilonu, procházející podél štítové zdi na severozápadní straně pavilonu B a vchází do pavilonu A ve 2.NP. Část spojovací chodby je osazena na terénu a násypu a část má podlahu vytvořenou z keramických panelů pod úrovní podlahy je dutý prostor nebo venkovní prostor. Obvodové zdivo je provedeno z cihelného zdivá CD Týn o tl. 300 mm. Střecha je tvořena deskami PZD tl. 250 mm. Zateplení je tvořeno polystyrénem o tl. 60 mm. Podlaha je z keramických panelů se zateplením polystyrénem o tl. 50 mm. Okna jsou dřevěná zdvojená Způsob vytápění a přípravy TV 16. MŠ Zdrojem tepla pro vytápění jsou dynamická akumulační kamna Fikotherm o výkonech 4,5 kw, 5,0 kw a 6,0 kw, akumulační kamna Stiebel Eltron o výkonech 3,0,4,0 a 5,0 kw, akumulační kamna EMKO o výkonech 3,0 a 4,0 kw a infrazářiče ETA o výkonu 0,6 kw. Celkový výkon elektrických akumulačních kamen je 255,3 kw. Ohřev TV je v rámci objektů řešen lokálně umístěnými elektrickými bojlery a elektrickými maloobjemovými průtokovými ohřívači. Město obdrželo dotaci na 16. mateřskou školu, J. Malého 2190 konkrétně na akci Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek, která byla podána v srpnu roku Až nyní nám ze SFŽP přišlo kladné oznámení. Domnívám se, že to bude mít vliv na zadávací dokumentaci, proto raději níže uvádím, na co byla dotace přiznána a co se v příštím roce bude realizovat: - zateplení obvodových stěn a střechy; výměna otvorových výplní s nižší hodnotou Uw 8

9 -náhrada zdroje vytápění, a to instalací tepelných čerpadel vzduch voda (místo stávajících elektroakumulačních kamen) -instalace rozvodů otopné soustavy na nízkoteplotní spád s regulací pro úsporný provoz Celkové náklady akce jsou skoro 11,5 mil. Kč, z čehož 4, 8 mil. Kč činí dotace. 5. Základní škola Tomáše Šobra a 12. Mateřská škola 5.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola Tomáše Šobra a 12. Mateřská škola IČ Adresa: Šobrova 2070, Šobrova 1940, Písek Odpovědná osoba PaedDr. Jana Máchalová Telefon: , Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 5.2. Technický stav budovy Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) jedná se o objekt základní školy složený z několika sekcí. 1. Šatny a kanceláře 2. Pavilon II: stupně 3. Pavilon I. stupně z r Kuchyně a jídelna 5. Tělocvična 6. Pavilon Družiny a dílen dvoupodlažní MS-71 z r Nosnou konstrukci sekcí vesměs tvoří železobetonový skeletový systém. Štítové stěny jsou částečně provedeny z keramických panelů (Boletické). Opláštění obvodových stěn je provedeno z boletických zavěšených panelů. Zdivo tl. 200 a 300 mm je provedeno z cihel TÝN. Zdivo tl. 125 mm je provedeno z cihel CDM. Zastřešení sekcí je provedeno dvouplášťovou střechou s vnitřním žlabem s vnitřními svody. Vnější plášť tvoří keramické panely s lepenkovou krytinou. Spodní plášť je tvořen nosným ŽB panelem s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 40 mm. Schodišťová ramena jsou v systému MS-71. Nosnou konstrukci sekce 05 tvoří ocelové příhradové nosníky konstrukce Baums s trapézovým plechem s cementovým potěrem a tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 40 mm. Budova l. stupně je situována v místě demolovaného objektu č. 92. Jde o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Založení stavby (montovaného železobetonového skeletu) je na betonových patkách + základové prahy. I. stupeň je napojen na ZŠ v prostoru spojovacího koridoru ve střední části. Je zde oddělený provoz vedení školy ZŠ Tomáše Šobra (ředitelna, sekretariát, zástupce a zasedačka). Hlavní chodbou je pak přístup ke čtyřem učebnám, dvoum kabinetům, WC, sborovně, úklidové komoře, personálnímu WC. Dále je z chodby přístup pro I. stupeň do tělocvičen. Vnitřní příčky ze systému Porotherm. Střecha plochá dvouplášťová s odvětráním. Obvodový plášť ze systému Porotherm. Štíty budou vyzděné (Porotherm) popř. plošné 9

10 železobetonové dílce. Obvodový plášť zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS (Weber) s tepelným izolantem z fasádního polystyrénu EPS 70 F ti. 100mm s vnějším povrchem tvořeným základní štěrkovou vrstvou. Omítka Weber Terranova, barva dle barevného generelu fasád. Výplně otvorů plastová okna a dveře systému Gealan S 8000 IQ šestikomorový v barvě bílé. Na východní straně budou předokenní žaluzie standardu Hunter Douglas apod. Klempířské prvky Rheinzink, zámečnické konstrukce žárově pozinkované. Vnitřní dveře obložkové standard Solodoor. Chodby a hygienické prostory dlažba a obklady standard Lassesberger, třídy a provoz povlaková krytina Marmoleum Způsob vytápění a přípravy TV Základní školy Zdrojem tepla pro vytápění objektu a zároveň i pro ohřev TV je okrsková výměníková stanice /000 VS ZA KAPLIČKOU, která je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. Ohřev TUV je řešen v suterénním prostoru sekce 04, nařízení pro ohřev TV je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. V objektu jsou dále umístěny dva samostatné elektrické zásobníkové ohřívače TV jako další zdroj pro výtokové armatury ve sprchách tělocvičny. Otopná tělesa jsou vesměs litinová článková typu Kalor s dvouregulačními ventily na přívodním potrubí a neuzavíratelnými Sroubeními na vratném potrubí. Výjimečně je užito ocelových Článkových nebo deskových otopných těles a to zejména na chodbách sekce 03, 02 a třídách sekce 04. V prostorách tělocvičny v sekci 05 jsou na stěnách osazeny teplovzdušné ocelové konvektory typu TPE. Přívodní otopné médium pro ohřev TV a vytápění objektu je regulováno dodavatelem tepelné energie, společností Teplárna Písek, a.s. Výkon dodávaný pro vytápění objektu je regulován dle vnější teploty. V rámci objektu je otopná soustava regulována automatickým uzavíráním jednotlivých otopných větví, dle požadované teploty v referenčním prostoru příslušné otopné větve. Topným médiem pro vytápění objektu 1. stupně ZŠ Šobrova je topná voda o teplotním spádu 75/55 C. Zdrojem tepla bude stávající výměníková stanice umístěná v 1. PP objektu základní školy. Zde je osazena kompaktní výměníková stanice pro vytápění a ohřev TV. Primárním okruhem ve výměníkové stanici je horká voda o tepelném spádu 110/70 C přivedená do objektu z městského rozvodu. Výměník slouží pro vytápění, ohřev TUV a větrání v objektu základní školy. Z výměníkové stanice bude veden sekundární okruh topné vody o tepelném spádu 75/55 C do objektu 1. stupně školy. Cirkulaci vody v okruhu budou zabezpečovat oběhová čerpadla. Dále je ve stávající strojovně tepla v 1. NP osazen rozdělovač se sběračem topné vody pro jednotlivé topné okruhy. Z něho bude topným kanálem přivedeno teplo do nového objektu 1. stupně ZŠ. Regulace topné vody je v okruhu ÚT ekvitermní v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě. Rozvod topné vody je horizontální v tepelném kanále a bude izolován. Na krytí tepelných ztrát jsou ve vytápěných prostorech instalována desková ocelová tělesa typu Klasik nebo VK, která jsou vybavena ventily s hlavicí termostatického ovládání. Odvětrání některých nepřímo větratelných prostorů sociálních zařízení bude nucené a je vyvedeno do venkovního prostředí nad střechu objektu školy. Přívod čerstvého vzduchu do těchto prostorů bude nasáván netěsnostmi dveřních spár Ostatní Vnitřní osvětlení objektu je vesměs zářivkovými svítidly, ovládanými místně případně v sekcích klasickými vypínači. - PENB z roku 2009 zateplení družiny - PENB z roku 2010 nová výstavba objektu pro I. stupeň 5.5. Technický stav budovy 12. Mateřské školy Skelet MS-71 s keramickým opláštěním. Třípodlažní budova s jedním podz. podlažím. Stropní kce ŽB panely tl. 250 mm na průvlacích. Střecha dvouplášťová s PPOS 30 mm Způsob vytápění a přípravy TV 12. Mateřské školy Zdroj tepla CZT, otopná soustava je teplovodní s nuceným oběhem. Článková tělesa Kalor. 10

11 PENB z r Základní škola T. G. Masaryka, 3. a 6. MŠ 6.1. Identifikace a kontakty Název: Základní škola T. G. Masaryka, 3. a 6. MŠ IČ Adresa: Čelakovského 24, Pražská 230, Strakonická 42, Písek Odpovědná osoba Mgr. Jiří Kothánek Telefon: , Fax: Kontaktní osoba (tel., mobil, ) 6.2. Technický stav budovy Základní školy (použité stavební technologie, stáří, stav oken, stav skeletu, apod.) Areál se skládá z objektů: 01 Stará budova II, Stupně, 02 Družina, 03 Koridory, 04 Nová tělocvična, 05 Budova I. Stupně, 06 Školní jídelna a 07 Školní dílny, který není v současnosti využíván. Další objekt-výměníková stanice-není vlastnictvím zadavatele. Svislé obvodové konstrukce objektu vesměs tvoří zděné stěnové systémy z cihel CD, CDm a Porotherm, které jsou u objektů 04, 05 a 06 opatřeny zateplovacím systémem z polystyrenu. Zastřešení objektů 01, 02 provedeno pomocí dřevěných krovů, ostatní objekty jsou vesměs zastřešeny plochými jednoplášťovými u objektu 06 i dvouplášťovými střechami. Střešní konstrukce objektů vyjma objektu 01 jsou vesměs izolovány v různé míře tepelnou izolací polystyrenem případně minerální vlnou Způsob vytápění a přípravy TV 12. Mateřské školy V areálu základní školy je hlavním zdrojem tepla pro vytápění objektů a ohřev TV samostatná horkovodní výměníková stanice, která je ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. Průtok společného otopného média při smluvním příkonu 0,674MW a teplotním spádu 20 C je 29,0m3/h. Dodávané médium má maximální přívodní teplotu v otopném období 95 C. Ohřev TV je pro celý areál školy zajišťován ve dvou systémech, které jsou napojeny na společný rozvod. Jedná se o horkovodní ohřev ve dvou zásobníkových ohřívačích OVS o objemech 40001, které jsou ve vlastnictví společnosti Teplárna Písek, a.s. Ze dvou zásobníkových ohřívačů je v provozu pouze jeden, který je navíc napojen na předehřev z druhého doplňkového solárního systému ohřevu TV. Solární systém je ve vlastnictví školy, skládá se ze 60 kusů solárních kolektorů Ekostart Therma, které jsou umístěny na střeše objektu 05. Samostatný elektrický zásobníkový ohřívač je umístěn v prostorách umývárny při původní malé tělocvičně v objektu 01. Otopná tělesa jsou vesměs ocelová případně litinová článková, po rekonstrukcích jednotlivých objektů nahrazována ocelovými deskovými tělesy. Na přívodním potrubí jsou původní tělesa vesměs opatřena radiátorovými kohouty, po rekonstrukcích opatřena termostatickými ventily s hlavicemi termostatickými i ručními, na vratných potrubích jsou vesměs neuzavíratelná šroubení doplněná vesměs na deskových tělesech šroubeními uzavíratelnými. Přívodní otopné médium pro horkovodní ohřev TV a vytápění objektu je regulováno dodavatelem tepelné energie, společností Teplárna Písek, a.s. Výkon dodávaný 11

12 pro vytápění areálu je regulován dle vnější teploty. V rámci výměníkové stanice, popř. na jednotlivých dalších teplovodních rozdělovačích otopného systému v areálu jsou řešeny dvoucestné elektronicky řízené ventily. Řízení solárního systému je řešeno pomocí elektronické regulace TeRSC Ostatní: V jednotlivých prostorách objektů jsou umístěna vesměs svítidla se zářivkovými zdroji, na sociálních zařízeních objektů 04, 05 a 06 jsou instalována svítidla se žárovkovými zdroji, v prostorách vlastní tělocvičny objektu 04 jsou umístěna halogenidová svítidla s výbojkovými zdroji, Jednotlivá svítidla jsou spínána vesměs místně jednotlivě případně v sekcích pomocí klasických vypínačů. 12

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 1. 2013 1. Základní škola Slezské Diakonie, SPC 54, Hlubčická 11, 794 01 Krnov Charakteristika objektu Objekt ZŠ Slezské diakonie zajišťuje

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN Arch. stavební řešení REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V PAVILONU C ZŠ OČOVSKÁ 1, HODONÍN STAVOPROJEKTA spol. s r.o. Kounicova 67 602 00, Brno 02/2016 1. CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 1.1 Účel objektu Jedná

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Miroslav Baručák ENERGOS Sídliště Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT ZÁKLADNÍ ŠKOLA SJEDNOCENÍ STUDÉNKA Tel.: +420 605 576 327 +420 556 830 478 e-mail: miroslav.barucak@seznam.cz

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva

Snížení energetické náročnosti objektů Základní školy Pelechovská v Železném Brodě. Souhrnná technická zpráva Vypracoval: Ing. Bohuslava Švejdová Design 4 - projekty staveb, s.r.o., Trávnice 902, 511 01 Turnov Vedoucí projektu: Ing. Petr Schlesinger Odp. projektant: Ing. Petr Schlesinger Investor: Město Železný

Více

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd.

WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. WARMNIS WARMNIS spol. s r.o. - Ovocná 157/2, 460 06 LIBEREC 6 Firma je zapsána v Obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem dne 2.10.91, odd. C, vložka 983 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013

POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Základní údaje POPIS SOUČASNÉHO STAVU VŠECH OBJEKTŮ stav k 31. 12. 2013 Objekt: ZŠ Komenského Adresa: ul. Komenského 607 737 01 Český Těšín Kontakt: Ing. Martin Siuda 558 746 409 č. 01 1. Popis objektu

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník nebo společenství

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010

POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 ÚPMD Praha - opatření na ÚSPOfu energií - modernizace energetického hospodářství Příloha č. 1 POPIS VÝCHozíHO STAVU, REFERENČNí SPOTŘEBY A REFERENČNí NÁKLADY K 31.12.2010 Základní údaje: Popis vnitřních

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny.

Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní dům s plochou střechou členěný na 3 celky, které je možno upravovat dle měnících se potřeb rodiny. Porotherm dům 2015 Bydlení ve vatě OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST str.1-8 GRAFICKÁ ČÁST str. 9-21 : situace, půdorys 1.NP, pohled severní, pohled jižní, pohled východní a západní, řez podélný, půdorys stropní konstrukce,

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky

ENERGETICKÝ AUDIT. AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky ENERGETICKÝ AUDIT AKCE: Základní škola Vsetín - Trávníky Objednatel: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. Vypracoval: IPR spol. s r.o., Ing. Jaromír Holub Datum: říjen 2009 Evidenční číslo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT B3 SLAVONÍN OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy svislé

Více

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle

Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Zpráva o energetickém auditu Zdravotní středisko, Rohle Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v obci Rohle Vypracováno podle 9 zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií, ve znění

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 05/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Technická zpráva ozn. přílohy A VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Profilové okruhy Název: Poruchy staveb Autor: Ing. Jiří Rieger Datum, třída: ; ICT/9/3/6, 21.3.2012, 4.B Stručná

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

Analýza využitelnosti EPC

Analýza využitelnosti EPC Analýza využitelnosti EPC pro areál: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Zpracovatel: AB Facility a.s. Divize ENERGY e-mail: energy@abfacility.com http://www.abfacility.com Praha 01/ 2015 Identifikační

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích

Stavební úpravy na objektu č.p. 85 v Lovčicích Zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zjednodušené

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r.

PASPORT DOMU REVIZE EKONOMIKA DOMU. odměna za správu náklady celkem nájemné celkem zisk NÁKLADY r. 2014 výnosy 2014. NÁKLADY r. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 37 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 90 kraj Liberecký kraj číslo parcely 95 číslo bloku číslo orientační

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV

ENERGETICKÝ AUDIT. ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ 1321 1321 --1326 Praha 8 BUDOV A BUDOV ENERGETICKÝ AUDIT ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMÁ VĚDOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY VĚDOMÁ MODERNIZACE PANELOVÉ BUDOVY CHABAŘOVICKÁ

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada

ENERGETICKÝ AUDIT. Budova Diakonie Vsetín č. p. 1864 - Domov pro seniory Vsetín Ohrada ENERGETICKÝ AUDIT Budova Diakonie č. p. 1864 Vsetín Domov pro seniory Vsetín Ohrada - 1 - ENERGETICKÝ AUDIT Vypracováno dle zákona O hospodaření energií č.406/2000 Sb. 9 a vyhlášky 213/2001 Sb. a její

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU

RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU Drahkov, p.p.č. 576/68, k.ú. Kvítkov u Modlan Dokumentace pro stavební povolení investor Liudmila Ovchinnikova 1.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA / 2 OBSAH : 1. PRŮVODNÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina B. Souhrnná technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická

Více

Snížení energetické náročnosti budovy 14.ZŠ v ul. Rozmarýnová 1692, Most

Snížení energetické náročnosti budovy 14.ZŠ v ul. Rozmarýnová 1692, Most Snížení energetické náročnosti budovy 14.ZŠ v ul. Rozmarýnová 1692, Most k. ú. Most II, p.p.č. 6277 Informace k objektu Objekt základní školy je tvořen šesti budovami vzájemně na sebe napojenými. Budova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2013-72 NEMOVITOST: Výrobní areál - soubor staveb a pozemků při čp. 20 cihelny Chmeliště k.ú. Chmeliště, obec Vavřinec Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace : autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více