ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD"

Transkript

1 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých výrobků. Před osazením na stavbě dodavatel ověří skutečné prostorové vztahy na okolní konstrukce stavby. V případě odchylky od projektu bude upozorněn projektant, který případně upraví tvar a řešení daného zámečnického výrobku. Součástí dodávky jednotlivých zámečnických konstrukcí bude provedení všech návazností na ostatní konstrukce, potřebná koordinace s ostatními stavebními pracemi atd. Technické pokyny - subdodavatel si musí s projektantem dojasnit veškeré nesrovnalosti před zpracováním výrobní dodavatelské dokumentace (př. během zpracovávání) - dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh, vč. detailů, z hlediska jejich úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívání, účelné změny musí před výrobou a dodávkou projednat s projektantem - konstrukce musí být vyprojektovány a vyrobeny podle směrnic výrobce systému - dodavatel zkontroluje předkládané výměry a specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před zpracováním dodavatelské dokumentace a realizací stavby - dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě - dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části návrh kotvení zpracuje a potvrdí dodavatel před zpracováním dodavatelské dokumentace a realizací stavby - vysoké architektonické nároky předvýroba jednotlivých prvků v dílně nezbytná - montáž zámečnických konstrukcí bude provedena tak, aby bylo možno podchytit pohyby a deformace stavebních konstrukcí a přitom nedocházelo k poškození od těchto pohybů a deformací - montáž všech prvků musí být provedena tak, aby byla zajištěna horizontální a vertikální rovinnost - veškeré napojení na sousední části stavby je součástí dodávky - napojení na veškeré sousední stavební časti musí odpovídat stavebně-fyzikálním požadavkům projektu a předpisům ČSN, zejména jde o požadavky na tepelnou izolaci, ochranu před vlhkem, pohyb spár a předpokládaný průběh teplot - pro dotěsnění budou použity trvale pružné silikonové UV odolné materiály (pigmentu dle investora) a musí být zajištěna trvalá přilnavost ke stavebním a zámečnickým konstrukcím - před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a provést případné opravy poškozených povrchů. Tyto opravy povrchových úprav budou provedeny zcela plnohodnotně, jinak bude povrch proveden kompletně znovu v plném rozsahu - veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v ČR Dodavatelská dokumentace - po zadání zakázky musí dodavatel neprodleně vyhotovit konstrukční výrobní výkresy podle ČSN - dodavatel předloží GP ke schválení písemnou a výkresovou výrobní dodavatelskou dokumentaci všech zámečnických prvků, která bude obsahovat všechny tvarové a funkční parametry, návaznosti na okolní stavební konstrukce a prvky, popis způsobu osazení a kotvení do stavby a provedení povrchové úpravy. - dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby. 1

2 Referenční vzorky - po odsouhlasení dodavatelské výrobní dokumentace budou projektantovi a TDI předloženy k odsouhlasení všechny zámečnické prvky. - referenční vzorky budou osazeny, zakotveny, bude provedena návaznost na okolní konstrukce a budou v konečné povrchové úpravě - projektant požaduje v předstihu osadit všechny typické zámečnické prvky použité na stavbě, včetně návazností na stavební konstrukce Závěr - projektant si vyhrazuje právo provést dílčí úpravy a doplnění předložené dokumentace a výrobní dodavatelské dokumentace. Z01 DVEŘE VÝTAHOVÉ Umístění: chodba 146, 227 Rozměry: 1180*2150 2ks Jedná se o dveře, které budou součástí dodávky výtahu. Posuvné, automatické. Nerez Leštění Z02 Pevný žebřík ve strojovně výtahu Umístění: strojovna 153 Ocelový žebřík délky 1200 mm z Ja 60*30*3, příčle z tyčoviny průměru 12mm. Kotven do zdiva přes patní plechy. Součástí dodávky budou i dvě svislá madla výšky 1100mm souběžně se špaletou vstupních dveří ocel žárové zinkování Z03 Zábradlí schodiště Umístění: schodiště 147, 153, 235, 240 Rozměry: celková délka 9170mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. 2ks Zábradlí bude tvořeno stojkami, ocelovým rámem, svislou výplní z tyčové oceli, madlem a kotvícími podložkami v podlaze. Stojky zábradlí z trubky bezešvé 42,4*4mm kotvené přes navařený patní plech 140*80*6mm. Rám výplně bude tvořen z trubky 33,7*3,6mm odsazen od stojek pomocí navařených konzolek z pásové oceli 40/12 délky 50mm. Výplň pole bude tvoře z tyčové oceli průměru 12mm v osové vzdálenosti 80mm. Spodní hrana rámu bude 100mm nad č.p.. Madlo z ocelové trubky 51*3,2mm. ocel žárové zinkování 2

3 Z04 Zábradlí schodiště Umístění: schodiště 112, 206 Rozměry: celková délka 8470mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. Zábradlí bude tvořeno stojkami, ocelovým rámem, svislou výplní z tyčové oceli, madlem a kotvícími podložkami v podlaze. Stojky zábradlí z trubky bezešvé 42,4*4mm kotvené přes navařený patní plech 140*80*6mm. Rám výplně bude tvořen z trubky 33,7*3,6mm odsazen od stojek pomocí navařených konzolek z pásové oceli 40/12 délky 50mm. Výplň pole bude tvoře z tyčové oceli průměru 12mm v osové vzdálenosti 80mm. Spodní hrana rámu bude 100mm nad č.p.. Madlo z ocelové trubky 51*3,2mm. ocel žárové zinkování Z05 Zábradlí schodiště tribuna 1 a 3 Umístění: schodiště 216, 233 Rozměry: celková délka 24350mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. 2ks Zábradlí bude tvořeno stojkami, ocelovým rámem, svislou výplní z tyčové oceli, madlem a kotvícími podložkami v podlaze. Stojky zábradlí z trubky bezešvé 42,4*4mm kotvené přes navařený patní plech 140*80*6mm. Rám výplně bude tvořen z trubky 33,7*3,6mm odsazen od stojek pomocí navařených konzolek z pásové oceli 40/12 délky 50mm. Výplň pole bude tvoře z tyčové oceli průměru 12mm v osové vzdálenosti 80mm. Spodní hrana rámu bude 100mm nad č.p.. Madlo z ocelové trubky 51*3,2mm. Součástí dodávky bude i samostatné ocelové madlo na konzolách kotvené přímo do zdiva délka madla 8350mm ocel žárové zinkování Z06 Zábradlí schodiště tribuna 2 Umístění: schodiště 225 Rozměry: celková délka 13250mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. Zábradlí bude tvořeno stojkami, ocelovým rámem, svislou výplní z tyčové oceli, madlem a kotvícími podložkami v podlaze. Stojky zábradlí z trubky bezešvé 42,4*4mm kotvené přes navařený patní plech 140*80*6mm. Rám výplně bude tvořen z trubky 33,7*3,6mm odsazen od stojek pomocí navařených konzolek z pásové oceli 40/12 délky 50mm. Výplň pole bude tvoře z tyčové oceli průměru 12mm v osové vzdálenosti 80mm. Spodní hrana rámu bude 100mm nad č.p.. Madlo z ocelové trubky 51*3,2mm. ocel žárové zinkování 3

4 Z07 Zábradlí schodiště Umístění: schodiště 163, 236 Rozměry: celková délka 7780mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. Zábradlí bude tvořeno stojkami, ocelovým rámem, svislou výplní z tyčové oceli, madlem a kotvícími podložkami v podlaze. Stojky zábradlí z trubky bezešvé 42,4*4mm kotvené přes navařený patní plech 140*80*6mm. Rám výplně bude tvořen z trubky 33,7*3,6mm odsazen od stojek pomocí navařených konzolek z pásové oceli 40/12 délky 50mm. Výplň pole bude tvoře z tyčové oceli průměru 12mm v osové vzdálenosti 80mm. Spodní hrana rámu bude 100mm nad č.p.. Madlo z ocelové trubky 51*3,2mm. ocel žárové zinkování Z08 Zábradlí tribuny Umístění: schodiště 217 Rozměry: celková délka 62150mm, základní dílce délky 1500mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. Sestava prosklených dílců zábradlí. Hrana a svislé spoje ošetřeny nerezovým profilem. Kotvení bude provedeno na systémových úchytech s odstupem od konstrukce tribuny 20mm. sklo conex 2*10mm + folie Z09 Zábradlí balkonu Umístění: schodiště 202 Rozměry: celková délka 10830mm, základní dílce délky 1500mm, výška zábradlí (madla) 1000mm od č.p. Sestava prosklených dílců zábradlí. Hrana a svislé spoje ošetřeny nerezovým profilem. Kotvení bude provedeno na systémových úchytech s odstupem od konstrukce balkonu 20mm. sklo conex 2*10mm + folie Pomocí navařených trnů na ocelovou nosnou konstrukci balkonu

5 Z10 Rozměry: Zastřešení vstupu celkové rozměry 3750*8900mm z toho skleněné plocha 3650*8900mm Sestava zavěšeného oceloskleněného zastřešení nad vstupem. Zavěšená nosná ocelová konstrukce obvodový rám U140, příčníky IPE 120 v osové vzdálenosti 1095mm. U stěny bude konstrukce osazena na 4 atypických konzolách s odsazením rámu od finální povrchové úpravy omítky o 150mm (prostor pro žlab) a 50mm od ostatních konstrukcí. Stabilita nosné konstrukce bude zajištěna 3 ocelovými táhly, které budou zakotveny do věnce v úrovni tropu nad 2NP. Celá konstrukce bude ve sklonu 2% k objektu, kde budou dešťové vody svedeny do obdélníkového žlabu 150*140mm z TiZn 0,6mm. Na straně u žlabu bude provedeno oplechování na stěnu výšky 200mm nad žlab. Na stranách, kde je stříška v kontaktu se stěnou bude oplechování lepeno na sklo a na stěnách po celém obvodu bude osazena dilatační lišta, kotvená do stěny. Horní hrana oplechování bude v rovine a bude vycházet z výšky u okapu. Žlab bude spádován ve dvou směrech do vpustí. Dodávka bude obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci a lapače střešních splavenin košíky, které budou osazeny ve vpustích žlabů a budou snadno demontovatelní pro jejich čištění. Celá konstrukce bude zakryta skleněným záklopem ze skla conex 2*6mm + fólie. Skleněné výplně budou osazeny na pryžové podložky a zakotveny podle systému dodavatele. Na pojení na ostatní konstrukce bude provedeno za pomoci klempířských prvků dle potřeby TiZn tl. 0,6mm ocel, sklo conex 2*6mm + folie, TiZn 0,6mm. Ocel žárové zinkováni, ostatní materiály nevyžadují p.ú. Z11 Rozměry: Zastřešení vstupu celkové rozměry 3750*9750mm z toho skleněné plocha 3650*9750mm 5

6 Sestava zavěšeného oceloskleněného zastřešení nad vstupem. Zavěšená nosná ocelová konstrukce obvodový rám U140, příčníky IPE 120 v osové vzdálenosti 1210mm. U stěny bude konstrukce osazena na 4 atypických konzolách s odsazením rámu od finální povrchové úpravy omítky o 150mm (prostor pro žlab) a 50mm od ostatních konstrukcí. Stabilita nosné konstrukce bude zajištěna 3 ocelovými táhly, které budou zakotveny do věnce v úrovni tropu nad 2NP. Celá konstrukce bude ve sklonu 2% k objektu, kde budou dešťové vody svedeny do obdélníkového žlabu 150*140mm z TiZn 0,6mm. Na straně u žlabu bude provedeno oplechování na stěnu výšky 200mm nad žlab. Na stranách, kde je stříška v kontaktu se stěnou bude oplechování lepeno na sklo a na stěnách po celém obvodu bude osazena dilatační lišta, kotvená do stěny. Horní hrana oplechování bude v rovině a bude vycházet z výšky u okapu. Žlab bude spádován ve dvou směrech do vpustí. Dodávka bude obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci a lapače střešních splavenin košíky, které budou osazeny ve vpustích žlabů a budou snadno demontovatelní pro jejich čištění Celá konstrukce bude zakryta skleněným záklopem ze skla conex 2*6mm + fólie. Skleněné výplně budou osazeny na pryžové podložky a zakotveny podle systému dodavatele. Na pojení na ostatní konstrukce bude provedeno za pomoci klempířských prvků dle potřeby TiZn tl. 0,6mm ocel, sklo conex 2*6mm + folie, TiZn 0,6mm. Ocel žárové zinkováni, ostatní materiály nevyžadují p.ú. Z12 Rozměry: Zastřešení vstupu celkové rozměry 2300*3750mm z toho skleněné plocha 2200*3750mm Sestava zavěšeného oceloskleněného zastřešení nad vstupem. Zavěšená nosná ocelová konstrukce obvodový rám U140, příčníky IPE 120 v osové vzdálenosti 925mm. U stěny bude konstrukce osazena na 3 atypických konzolách s odsazením rámu od finální povrchové úpravy omítky o 150mm (prostor pro žlab) a 50mm od ostatních konstrukcí. Stabilita nosné konstrukce bude zajištěna 2 ocelovými táhly, 6

7 které budou zakotveny do věnce v úrovni tropu nad 2NP. Celá konstrukce bude ve sklonu 2% k objektu, kde budou dešťové vody svedeny do obdélníkového žlabu 150*140mm z TiZn 0,6mm. Na straně u žlabu bude provedeno oplechování na stěnu výšky 200mm nad žlab. Na stranách, kde je stříška v kontaktu se stěnou bude oplechování lepeno na sklo a na stěnách po celém obvodu bude osazena dilatační lišta, kotvená do stěny. Horní hrana oplechování bude v rovině a bude vycházet z výšky u okapu. Žlab bude spádován ve dvou směrech do vpustí. Dodávka bude obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci a lapače střešních splavenin košíky, které budou osazeny ve vpustích žlabů a budou snadno demontovatelní pro jejich čištění. Celá konstrukce bude zakryta skleněným záklopem ze skla conex 2*6mm + fólie. Skleněné výplně budou osazeny na pryžové podložky a zakotveny podle systému dodavatele. Na pojení na ostatní konstrukce bude provedeno za pomoci klempířských prvků dle potřeby TiZn tl. 0,6mm ocel, sklo conex 2*6mm + folie, TiZn 0,6mm. Ocel žárové zinkováni, ostatní materiály nevyžadují p.ú. Z13 Rozměry: Zastřešení vstupu celkové rozměry 3300*6300mm z toho skleněné plocha 3200*6300mm Sestava zavěšeného oceloskleněného zastřešení nad vstupem. Zavěšená nosná ocelová konstrukce obvodový rám U140, příčníky IPE 120 v osové vzdálenosti 925mm. U stěny bude konstrukce osazena na 4 atypických konzolách s odsazením rámu od finální povrchové úpravy omítky o 150mm (prostor pro žlab) a 50mm od ostatních konstrukcí. Stabilita nosné konstrukce bude zajištěna 3 ocelovými táhly, které budou zakotveny do věnce v úrovni tropu nad 2NP. Celá konstrukce bude ve sklonu 2% k objektu, kde budou dešťové vody svedeny do obdélníkového žlabu 150*140mm z TiZn 0,6mm. Na straně u žlabu bude provedeno oplechování na stěnu výšky 200mm nad žlab. Na stranách, kde je stříška v kontaktu se stěnou bude oplechování lepeno na sklo a na stěnách po celém obvodu bude osazena dilatační lišta, kotvená do stěny. Horní hrana oplechování bude v rovine a bude vycházet z výšky u okapu. Žlab bude spádován ve dvou směrech do vpustí. Dodávka bude obsahovat i napojení na dešťovou kanalizaci a lapače střešních splavenin košíky, 7

8 které budou osazeny ve vpustích žlabů a budou snadno demontovatelní pro jejich čištění Celá konstrukce bude zakryta skleněným záklopem ze skla conex 2*6mm + fólie. Skleněné výplně budou osazeny na pryžové podložky a zakotveny podle systému dodavatele. Na pojení na ostatní konstrukce bude provedeno za pomoci klempířských prvků dle potřeby TiZn tl. 0,6mm ocel, sklo conex 2*6mm + folie, TiZn 0,6mm. Ocel žárové zinkováni, ostatní materiály nevyžadují p.ú. Z14 Osobní výtah Umístění: výtahová šachta 152, 239 Rozměry: 1700*3150 PÚ kabiny: Jedná se o hydraulický osobní výtah. Strojovna v sousední místnosti. Dojezd pod stropní konstrukci. Dopravní výška 3550mm, nosnost - 630kg, kapacita 8 osob, splňující požadavky na přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace dle 398/2009 Sb. Bude se jednot o dodávku kompletního výrobku, která bude splňovat všechny normové požadavky v době instalace. dle dodavatele Nerez v kombinaci s barvou barva dle investora 8

9 Z15 Vodotěsný a plynotěsný poklop Umístění: 109, 125, 134, 142 Rozměry: 600*600mm 5ks Plynotěsný a vodotěsný poklop instalační šachet. Rám a poklop bude tvořen z hliníkových profilů. Rám vybaven kotvícími prvky. Poklop určen k vybetonování se zajištěním pomocí klíče. Horní líc v rovině podlahy a zadlážděn. dle dodavatele kompletní výrobek Z16 Vodotěsný a plynotěsný poklop Umístění: 125 Rozměry: 900*900mm Plynotěsný a vodotěsný poklop instalační šachet. Rám a poklop bude tvořen z hliníkových profilů. Rám vybaven kotvícími prvky. Poklop určen k vybetonování se zajištěním pomocí klíče. Horní líc v rovině podlahy a zadlážděn. dle dodavatele kompletní výrobek Z17 Vodotěsný a plynotěsný poklop Umístění: 129 Rozměry: 300*300mm Plynotěsný a vodotěsný poklop instalační šachet. Rám a poklop bude tvořen z hliníkových profilů. Rám vybaven kotvícími prvky. Poklop určen k vybetonování se zajištěním pomocí klíče. Horní líc v rovině podlahy a zadlážděn. dle dodavatele kompletní výrobek 9

10 Z18 Nosný prostup Umístění: 121, 123, 216, 218 Rozměry: 300*1650*530mm 5ks Ocelový překlad/nosný prostup - překlad tvořený dvojící provařených L150*150*15, které budou uloženy na podpěry z U380, stojny podpěr budou stabilizovány dvojicí kotev do okolních konstrukcí. Dodavatel zajistí v rámci zpracování výrobní dokumentace i statické posouzení na základě zvoleného systému zastropení. Celá konstrukce bude před osazením do konstrukce opatřena dvojnásobným nátěrem proti korozi který je součástí dodávky. Napojení na věnec bude provedeno pevnostním svárem ohyb výztuže věnce délky min. 100mm. ocel - U380, L150/150/15 2* protikorozní nátěr 10

11 Z19 Textilní roletový požární uzávěr - EI 15 DP3 Umístění: 141 Rozměry: uzavíraného otvoru *3000mm základem je skelná textilie s povrchovým zátěrem vyztužená nerezovými drátky s jednostrannou hliníkovou fólií, tl. 0,6 mm, požární odolnost - EI 15 DP3, dodávka včetně montáže a všech kotevních prvků, hmotnost - cca 20 kg na jeden metr délky uzávěru, rozměr (š v) navíjecího boxu Ovládání pomocí trubkového motoru (230 V) se systémem bezpečného gravitačního uzavření, rychlost uzavírání cca 100 mm/s, vlastní záložní zdroj elektrické energie, řízení chodu uzávěru pomocí ovládací jednotky AOP s ovládacími prvky, volitelně možnost napojení na klíčový spínač či ovládací tlačítko, zařízení sladěno se samočinným uzavření na základě pokynu EPS (bezpotenciálový kontakt). Všechny viditelné ocelové prvky uzávěru budou z pozinkovaného plechu. dle dodavatele, požadavky specifikovány v popisu kompletní výrobek Z20 Plechová uzamykatelná skříň Umístění: 129 Rozměry: (š*h*v) 1800*300*2700mm Plechová uzamykatelná skříň na světlou výšku místnosti až po podhled. Bude sloužit pro umístění pat vodoměrů včetně filtru se zpětným proplachem a odbočení požárního vodovodu. Klíč FAB, bílý komaxit, štítek HUV vnitřního vodovodu. ocelový plech bílý komaxit 11

12 Z21 Sedačka tribunová sklopná Umístění: 301 Rozměry: (š*h*v) 500*530*850mm 398ks Jedná se o sklopné tribunové sedačky s opěrkou s ocelovou nosnou konstrukcí a plastovým sedákem a opěradlem. Konstrukčně je možné použití konzolových i stojných, které ve sklopené poloze nebudou zasahovat max. 300mm od hrany vyššího stupně tribuny. V rámci dodávky je nezbytné provést koordinaci s dodavatelem tribunových panelů s ohledem na navržený systém a místo kotvení. Ocelová konstrukce bude ošetřena komaxitem šedé barvy, sedák červený plast. Každé sedadlo bude na opěradle osazeno plastovým štítkem s plastickým číslováním (číselná řada 1-398). Součástí dodávky je i všechen nezbytný montážní a pomocný materiál nezbytný k provedení instalace. Sedačka bude splňovat všechny požadavky kladené požárně bezpečnostním řešením stavby na sedačky ve shromažďovacích prostorech. ocel/plast Pomocí chemických kotev do betonu šedý komaxit V Čáslavi Vypracoval: Ing. Vojtěch Merenus. Autorizoval: Ing. Jakub Vavřička.. 12

13 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY dodatek ze dne Z22 Sanitární stěna Umístění: 114, 115, 122, 123, 208, 209, 218, 219, 231, 232 Rozměry: celková výška včetně nožiček 2050 mm m2 dle výpisu Lehké sanitární příčky včetně dveří T15 a T16. Konstrukce z eloxovaným hliníkových profilů s výplní z dřevotřískové desky tl. 18mm s povrchovou úpravou z obou stran HPL laminátem tl. 1,2mm. Kování dveří hliníkové elox, uzavíratelné, klika/klika. Panty hliníkové elox. Celá konstrukce na výškově stavitelných hliníkových nožičkách vysokých 100(až 200)mm. Dodávka včetně kotvení a pomocného materiálu. Hliník, dřevotřískové desky s laminátem Pomocí chemických kotev do zdiva, o podlahové konstrukce pouze opřeno eloxování, šedý HPL laminát x V Čáslavi Vypracoval: Ing. Vojtěch Merenus. Autorizoval: Ing. Jakub Vavřička.. 13

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH

Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH P ř í l o h a č. 4 s m l o u v y o d í l o Výkresová dokumentace - SEZNAM PŘÍLOH ČÍSLO NÁZEV VÝKRESU A01a PŮDORYS - VARIANTA 01 1:50 A01b PŮDORYS - VARIANTA 02 1:50 A02 ZASKLENÍ OTVORŮ 1:50 A03 NÁVRH LETTERBOXŮ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206, m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 423 - A TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ - objekt I 01 140 2520 2240 2970 140 1085 vnitřní zábradlí schodiště hlavní

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací

AS-404 DPS SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY. Vybudování prostorů pro Centrum strategického řízení výzkumů a inovací SEZNAM ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ OZN. Z 01 Z 02 Z 03 Z 04 Z 05 Z 06 Z 07 Z 08 Z 09 Z 10 Z 11 Z 12 Z 13 Z 14 Z 15 Z 16 Z 18 Z 17 NÁZEV PROSKLENÁ STĚNA VENKOVNÍ RÁM SE ŽALUZIÍ STŘEŠNÍ HÁK VZT MŘÍŽKA ANTÉNNÍ

Více

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Klempířské výrobky obecně 2 Klempířské výrobky obecně 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

STŘECHA CELKEM 1 PP 2 PP. str. 01 TYP SPECIFIKACE

STŘECHA CELKEM 1 PP 2 PP. str. 01 TYP SPECIFIKACE str. 0 KOTVENÍ DO STĚNY OBJEKTU JACKEL PROF. //5 PLOTNA 00/00/8 + HMOŽDINKY SLOUPEK - JACKEL PROFIL 80/80/0 ZASTŘEŠENÍ - CONNEX x FLOAT 0 MM KALENÝ FÓLIE S POTISKEM x L 80/80/0 ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA PP

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 Technické pokyny 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 2 Závěr 2 TV01 VNITŘNÍ PARAPETY OKEN 3 TV02 PRAHY DVEŘÍ 3

Více

Zadávací dokumentace Technická část

Zadávací dokumentace Technická část Zadávací dokumentace Technická část Výměna výtahů v budově Kolejí TUL Vesec se zaměřením na možnost užívání výtahů osobami se sníženou pohyblivostí Srpen 2012 Výměna výtahů-budova TUL Vesec Strana 1 (celkem

Více

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ

SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ SEZNAM P ÍLOH: (24. 3. 2011) Osobní výtah VOSŽ a SZŠ 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA 002 SITUACE 003 VÝ EZ STÁVAJÍCÍHO STAVU NA KÓT -2,940 004 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT -2,940 005 VÝ EZ NOVÉHO STAVU NA KÓT +0,000

Více

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6

I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA I.1. STAVEBNÍK (investor) České vysoké učení technické v Praze Správa účelových zařízení Vaníčkova 7, 160 17 Praha 6 ZASTOUPENÝ: Jaromírem Příhodou, ředitelem SPOJENÍ: tel: +420 234

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Nástavba a stavební úpravy ubytovacího zařízení, č.p. 1058 na pozemku č.parc. 3181/1, k.ú. Libeň, Drahobejlova 17, Praha 9

Nástavba a stavební úpravy ubytovacího zařízení, č.p. 1058 na pozemku č.parc. 3181/1, k.ú. Libeň, Drahobejlova 17, Praha 9 PONÁMKY K TABULKÁM ÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ: Tabulky nenahrazují dílenskou dokumentaci. Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Součástí dodávky budou také kotvící, upevňovací prvky. Statika zámečnických

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10

Zpevněná plocha v areálu firmy Purum s.r.o. Staré Město u Uherského Hradiště. Požárně bezpečnostní řešení stavby. č. 136 / 10 č. 136 / 10 Investor: Purum s. r. o IČ: 62414402 Národní 961/25, 110 01 Praha 1 Vypracovala: Ing. Helena Paličková, Boční 3332/17, 767 01 Kroměříž Stavba: Zakázka: 136 / 10 Zpevněná plocha v areálu firmy

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : ZATEPLENÍ MŠ V OBCI RADVANICE Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 600 x 850 mm 2 ks 02: Okno 1 x O, 2 x OS-štr. 1 750 x 850 mm 2 ks.

Více

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou

Provozní ocelové plné dveře FALCOVANÉ/S POLODRÁŽKOU a izolační vložkou OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek 6. Stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI : Zateplení domu č.p 95 - obec Hlavečník Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x S, 1 x OS-štr. 1 500 x 2 450 mm 48 ks Barva křídla: (ext./int.):

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor :

Technická zpráva. Vodovod a kanalizace. Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1. Investor : - 1 - Technická zpráva Vodovod a kanalizace Akce : Muzeum Žirovnice revitalizace zámeckého pivovaru p.p.č 185 / 1 Investor : Město Žirovnice, Cholunská 665, 394 68 Žirovnice Vypracoval : Jiří Černý, IČ

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU A RESTAURACE OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x OS-štr. 600 x 600 mm 2 ks 02: Okno 1 x OS-štr. 3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

SM - DZS SKLÁŘSKÉ MUZEUM - I N T E R I E R / 01 / 2008 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SM - DZS SKLÁŘSKÉ MUZEUM - I N T E R I E R / 01 / 2008 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SM - DZS SKLÁŘSKÉ MUZEUM - I N T E R I E R / 01 / 2008 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Základní údaje: PROJEKT INTERIERU SKLÁŘSKÉHO MUZEA, NOVÝ BOR, NÁMĚSTÍ MÍRU STUPEŇ DOKUMENTACE: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE INTERIERU 1. Objednatel

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. PROTOKOL č. 6/2013 HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 PROTOKOL č. 6/2013 O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Objednatel Stavba Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

,,Novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VŠECHNY ÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE BUDOU PŘED AHÁJENÍM JEJICH VÝROBY ROKRESLENY V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA G.P. VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ AMEČNICKÝCH PRVKŮ BUDOU PŘED APOČETÍM

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská 738, Česká Lípa. A. Průvodní zpráva. S T A V E B N Í Ú P R A V Y ROZŠÍŘENÍ LÁVEK U ZADNÍCH VCHODŮ DO DOMU Č.P. 2658

Více

Proč vybrat právě nás?

Proč vybrat právě nás? Katalog městského mobiliáře 2015/2016 Proč vybrat právě nás? široký sortiment autobusových zastávek, městského mobiliáře a příslušenství kvalitní odpadkové koše a popelníky, vitríny a plakátovací plochy,

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek

Více

Počet balíků. Počet balíků. Hmotnost (kg)

Počet balíků. Počet balíků. Hmotnost (kg) Ceník 2016 Č 58 cz BIOHORT GmbH, Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Rakousko Tel.: +43 (0) 7282/7788-0, Fax: +43 (0) 7282/7788-190 e-mail: office@biohort.at, www.biohort.com Platný od 01.01.2016 do 31.12.2016

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

T.Truhlářské výrobky. Fotografie referenčního provedení detailů prvků z překližky : b)díly spasovány natupo, řezy bez ohranování

T.Truhlářské výrobky. Fotografie referenčního provedení detailů prvků z překližky : b)díly spasovány natupo, řezy bez ohranování T.Truhlářské výrobky obecné požadavky pro truhlářské výrobky : Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

B. SOUHRNNÁ TECHICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHICKÁ ZPRÁVA 1. Obsah 1. obsah 2. charakteristika 3. stavební konstrukce 3.1 zemní práce 3.2 založení 3.3 hlavní nosné a pomocné konstrukce 3.4 obvodový plášť 3.5 vnitřní stěny a příčky

Více

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2

Purum s.r.o., Národní 961/25, 11000 Praha 1 1. ÚVOD... 2 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1. Architektonické řešení... 2 2.2. Dispoziční řešení... 3 3. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1. Zemní práce... 3 3.2. Zakládání, základy...

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

Studie a projekt nových částí interiéru DDM Ulita Broumov SO - 08. Výpis prvků

Studie a projekt nových částí interiéru DDM Ulita Broumov SO - 08. Výpis prvků Studie a projekt nových částí interiéru DDM Ulita Broumov SO - 08 Výpis prvků všechny rozměry budou doměřeny na místě autorskému dozoru bude předložena výrobní dokumentace k odsouhlasení dle pokynů autorského

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracování požárně bezpečnostního řešení vyplývá z požadavku 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, včetně souvisejících předpisů, 2 vyhlášky Ministerstva pro místní

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavba : Výměna rozvodů zdravotní techniky (studené vody) v objektu č.p. 467 tř. V. Klementa, Mladá Boleslav Místo : tř. Václava Klementa č.p. 467, Mladá Boleslav Stavebník

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 ýzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská čp. 2560 Žádáme ás, v případě ašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627

Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627 objednatel generální projektant stavby Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 336/2A, 40 3 Ústí nad Labem, IČ: 25488627 ARTECH spol. s r.o. Dušní 2/6, 0 00 Praha, IČ: 2502467 Adresa pro doručování : Žižkova

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet. Množství celkem. Cena jednotková. P.Č. Popis MJ. Cena celkem. 1 Barový stůl ks 4 0 Kč

Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet. Množství celkem. Cena jednotková. P.Č. Popis MJ. Cena celkem. 1 Barový stůl ks 4 0 Kč Příloha č. 5 zadávací dokumentace - slepý rozpočet 1 Barový stůl ks 4 0 Kč výška 110 cm, průměr 60 cm, barva desky modrá RAL5010, noha chromová/nerezová 2 Pohovkový díl 180x80x40cm ks 3 0 Kč Výrobek nejméně

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce S třední škola stavební Jihlava Vodorovné nosné konstrukce 15. Předsazené konstrukce - názvosloví Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince

Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince Technická zpráva 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Označení stavby: Název stavby: oprava ocelové plošiny pro stání vozidel Katastrální území: Jince 1.2 Stavebník: Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6 1.3

Více

LIFTMONT CZ, Vaše firma pro vertikální dopravu. LIFTMONT CZ Jiří Kvapil Telefon E-mail www Č.j. Datum Věc nabídku dodávky, montáže a servisu

LIFTMONT CZ, Vaše firma pro vertikální dopravu. LIFTMONT CZ Jiří Kvapil Telefon E-mail www Č.j. Datum Věc nabídku dodávky, montáže a servisu LIFTMONT CZ, s.r.o. Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk IČ : 26845687 Od Jiří Kvapil Stavební bytové družstvo Telefon 734 632 062 Šumperk E-mail jiri.kvapil@liftmont.cz www liftmont.cz Jesenická 1322/20

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více