ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, Beroun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK è / 51 / 2012 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI spoluvlastnický podíl 1/4 rekreační chaty č.ev.291 včetně příslušenství, bez pozemků v obci a katastrálním území Káraný, kraj Středočeský Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, Beroun Účel zpracování : pro exekuční řízení Předpis pro ocenění : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška č. 387/2011 Sb. Odhad vypracoval : Ing. DAGMAR LEEBOVÁ, Brandýs n. Labem, K. Tájka 1503/B, tel Odhad obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a příloh, objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Datum šetření: Podpis znalce : Oceněno ke dni: Vypracováno dne:

2 S O U H R N Na základě provedené analýzy, jejímž úkolem bylo ocenit předmětnou nemovitost a jejíž výsledky budou použity jako podklad pro exekuční řízení, jsem došla v souladu s dále uvedenými podklady k tomuto závěru : Administrativní cena podílu ¼ předmětné nemovitosti bez pozemků je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: =Stotřitisícepětsetdvacetkorunčeských= Obvyklá cena podílu ¼ předmětné nemovitosti bez pozemků je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: = Čtyřicettisíckorunčeských 2

3 OBSAH OCENÌNÍ 1/ NÁLEZ ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo evidenční, kraj, okres Situování nemovitosti Přehled staveb a pozemků Vlastník staveb a pozemků Účel posudku RIZIKA NEMOVITOSTI...6 2/ PODKLADY PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy Usnesení soudu PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Zákon č. 151/1997 Sb., Vyhláška MF č. 387/2011 Sb Ocenění nemovitostí IV. a oceňování ostatního majetku Úřední oceňování majetku Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy Časopis Soudní inženýrství r Časopis znalec - řada stavebnictví r Software pro ocenění Místní šetření...7 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu REKREAČÍ CHATA č.ev Nález Výměry obestavěného prostoru Základní údaje pro zjištění ceny Výpočet indexu cenového porovnání Ocenění ( 26) CELKOVÁ REKAPITULACE

4 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti Nález / STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ / PØÍLOHY 6.1 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY FOTODOKUMENTACE POROVNATELNÉ NEMOVITOSTI SITUAČNÍ SCHEMA 24 4

5 1/ NÁLEZ - zadání znaleckého posudku 1.1 ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo evidenční, kraj, okres obec Káraný k.ú. Káraný ulice nespecifikována číslo evidenční 291 kraj Středočeský okres Praha-východ Situování nemovitosti Nemovitost je situována v zóně rekreačních chat mimo území obce Káraný ve vzdálenosti cca 1,50 km od centra Přehled staveb a pozemků STAVBY: REKREAČNÍ CHATA č.ev.291 POZEMKY: jiného vlastníka p.č zastavěná plocha, výměra 61 m 2 p.č zahrada, výměra 931 m Vlastník staveb a pozemků STAVBY - LV č.498 1/4 nemovitosti: Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3 1/4 nemovitosti: Petr STÁREK, Běhounkova 2344, Praha 5 1/4 nemovitosti: Denisa ZACHOVÁ, Karpatská 858/3, Praha 1/4 nemovitosti: Kamila ZACHOVÁ, Karpatská 858/3, Praha POZEMKY - LV č OBEC KÁRNY, Václavská 19, Káraný Účel posudku Úkolem znalce je : A) Stanovit cenu spoluvlastnického podílu 1/4 nemovitosti v místě a čase obvyklou u nemovitostí zapsaných na LV č.498 pro obec a k.ú. Káraný. B) Ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. C) Ocenit předmětnou nemovitost dle platného cenového předpisu. 5

6 1.2 RIZIKA NEMOVITOSTI Při místním šetření, které bylo provedeno dne nebyl přítomen vlastník nemovitosti a nemovitost nebyla zpřístupněna. Stáří chaty bylo provedeno odhadem podle stavebních prvků. Zastavěná plocha a výměry pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru byly získány zaměřením laserovým měřičem z okraje pozemku. Chata je postavena na cizím pozemku (vlastník obec Káraný). Vzhledem k nepřítomnosti vlastníka nemovitosti nebylo možné zjistit, zda existuje nájemní smlouva na pozemek a jaká je výše pronájmu. Technický stav objektu je zhoršený. Na nemovitosti zřejmě nevázne žádné věcné břemeno. K nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup po pozemku p.č vlastník obec Káraný. Omezení vlastnického práva Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 35 Nc-10827/ OS Praha 3 ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz EÚ Beroun 015 Ex-157/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-158/ ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 Nc-14826/ OS Praha 3 ze dne Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický Ph.D., Evropská 663/132, Praha 6. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Praha 3, 55Nc 20428/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-689/ ze dne Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne k podílu 1/4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Beroun 15 EX-689/ ze dne Tato nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti nemají vliv na výši ceny obvyklé. 2/ PODKLADY 2.1 PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU Výpis z katastru nemovitostí LV č.498, vyhotovený dne Kopie katastrální mapy vyhotovená nahlížením do KN Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 445/1993 6

7 2.2 PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Zákon č. 151/1997 Sb., ze dne 17.června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb Vyhláška MF č. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb Ocenění nemovitostí IV. a oceňování ostatního majetku - metodická příručka k zákonu č.151/97 Sb. Nakladatelství ŠEL, Praha Úřední oceňování majetku -Doc.Ing. Bradáč, DrSc., Ing. Pavel Krejčíř, Ing. Vlasta Scholzová, CERM s.r.o. Brno, prosinec Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy - Doc.Ing. Bradáč, DrSc., Doc. JUDr. Fiala, Linde Praha a.s Časopis Soudní inženýrství r DT ČSVTS Ostrava s.r.o Časopis znalec - řada stavebnictví r časopis znalců ČR Software pro ocenění NEMO387, verze 1.0.0, ze dne , vyhotovený Ladislavem Tarantem, Líšnice Místní šetření Místní šetření bylo provedeno dne za účasti znalce. 7

8 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev Nález Jedná se o samostatně stojící chatu o půdorysu ve tvaru L. Chata má zřejmě jedno nadzemní podlaží a zastřešení. Nosná konstrukce je v převážné části dřevěná a v části zděná. Střecha je sklonitá ve tvaru sedlovém s krytinou z eternitových šablon a v malé části plochá. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vytápění je zřejmě zajištěno kamny na tuhá paliva. Do chaty je zavedena přípojka elektro. Při místním šetření nebyl přítomen vlastník nemovitosti a chata nebyla zpřístupněna. Nebylo tedy možné zjistit, zda je do chaty zavedena přípojka vody a kanalizace a zda je v ní provedeno soc. zařízení. Odhadnutá podlahová plocha 52 m Výměry obestavěného prostoru Část Výměra 1.NP (8,75x6,25+2,20x(2,60+2,95)/2)x3,00 = 182,38 m3 Zastřešení (8,75x6,25)x2,70/2 = 73,83 m3 Obestavěný prostor celkem 256,21 m Základní údaje pro zjištění ceny Stáří nemovitosti: = 62 r. Stavba po celk.rekonstrukci: ne Kraj: Středočeský Oblast/obec/kategorie: do 2000 obyvatel Výpočet indexu cenového porovnání Hodnocený znak Pásmo Hodnota 1 Situace na trhu I. -0,10 poptávka výrazně nižší než nabídka 2 Vlastnictví nemovitostí I. -0,05 stavba na cizím pozemku 3 Vliv právních vztahů I. -0,05 negativní Index trhu = 1-0,20 = 0,800 1 Životní prostř. a atraktivita obl. III. 0,00 vhodná k rekreaci 2 Přírodní lokalita III. 0,00 les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost) 3 Poloha v zástavbě III. 0,02 výhodná poloha 4 Dopravní dostupnost III. 0,00 bezproblémový příjezd k hranici pozemku 5 Hromadná doprava I. -0,02 špatná dostupnost 8

9 6 Parkovací možnosti II. 0,00 dobré 7 Obchod a služby (okolí nemovitosti) I. -0,05 žádné 8 Sportoviště I. 0,00 žádné 9 Obyvatelstvo v okolí II. 0,00 bezproblémové okolí 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. 0,00 bez vlivu 11 Vlivy neuvedené II. 0,00 bez dalších vlivů Index polohy = 1-0,05 = 0,950 0 Typ stavby I. A nepodsklepený nebo posklepený do 1/2 ZP 1.NP - bez podkroví nebo do 1/2 ZP 1.NP 1 Druh stavby II. 0,00 rekreační chata 2 Svislé konstrukce III. 0,00 montované na bázi dřevní hmoty 3 Střešní konstrukce II. 0,00 plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito) 4 Napojení stavby na sítě I. -0,06 žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el.energie 5 Vybavení II. -0,06 pouze WC suché nebo i mimo stavbu 6 Vytápění II. 0,00 lokální vytápění 7 Příslušenství (venk.úpravy,vedl.st) III. 0,00 příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty 8 Výměra pozemků užívané se stavbou I. -0,05 pouze zastavěný stavbou 9 Kriterium jinde neuvedené II. -0,05 mírně snižující cenu 10 Stavebně-technický stav IV. 0,65 stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stav. úprav) Koeficient s pro kategorii D činí 0,7 Index konstrukce a vybavení = (1-0,22) x 0,65 x 0,7 = 0,355 Index cenového porovnání I = 0,800 x 0,950 x 0,355 = 0, Ocenění ( 26) Index. průměrná cena IPC (příloha č. 20) 5.986,00 Kč/m3 Index cenového porovnání I x 0,270 Cena upravená CU 1.616,22 Kč/m3 Výměra obestavěného prostoru x 256,21 m3 Zjištěná cena - REKREAČÍ CHATA č.ev ,73 Kč Vlastnický podíl 1/ ,93 Kč 9

10 3.2 CELKOVÁ REKAPITULACE REKAPITULACE CEN BEZ ODPOČTU OPOTŘ. bez Kp vč. Kp 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev , ,93 Kč Cena bez opotřebení celkem , ,93 Kč REKAPITULACE CEN PO ODPOČTU OPOTŘ. bez Kp vč. Kp 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev , ,93 Kč Cena po odpočtu opotř. celkem , ,93 Kč REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH CEN 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev ,93 Kč Zjištěná cena celkem - zaokr ,00 Kč Výsledná zjištěná cena ,00 Kč Slovy: =Stotřitisícepětsetdvacetkorunčeských= 10

11 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti 4.1 Nález Při místním šetření, které bylo provedeno dne nebyl přítomen vlastník nemovitosti a nemovitost nebyla zpřístupněna. Stáří chaty bylo provedeno odhadem podle stavebních prvků. Zastavěná plocha a výměry pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru byly získány zaměřením laserovým měřičem z okraje pozemku. Chata je postavena na cizím pozemku (vlastník obec Káraný). Vzhledem k nepřítomnosti vlastníka nemovitosti nebylo možné zjistit, zda existuje nájemní smlouva na pozemek a jaká je výše pronájmu. Technický stav objektu je zhoršený. Na nemovitosti zřejmě nevázne žádné věcné břemeno. K nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup po pozemku p.č vlastník obec Káraný. Omezení vlastnického práva Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 35 Nc-10827/ OS Praha 3 ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz EÚ Beroun 015 Ex-157/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-158/ ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 Nc-14826/ OS Praha 3 ze dne Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický Ph.D., Evropská 663/132, Praha 6. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Praha 3, 55Nc 20428/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-689/ ze dne Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne k podílu 1/4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Beroun 15 EX-689/ ze dne Tato nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti nemají vliv na výši ceny obvyklé. 11

12 5/ STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé 5.1 CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení hodnoty majetku nepředstavuje exaktní vědu, ale vyžaduje zvlášť v současné době značný podíl úsudku. V tomto kontextu neexistuje žádná jedinečná metoda, kterou by se dala zjistit hodnota nemovitostí. Dvě strany provádějící nezávislé hodnocení, mohou dospět k rozdílným výsledkům v důsledku odlišné interpretace stejných skutečností. Celkové srovnání je provedeno: na základě nabídek obdobných nemovitostí realitních kanceláří prezentovaných na a které jsou obsaženy v příloze tohoto ocenění. STAVBY VČETNĚ POZEMKŮ Srovnávací objekt 1: dřevěná, starší chatka 40m2 k rekonstrukci, na pronajatém oploceném obecním pozemku v chatové osadě Pod železničním mostem v obci Káraný s možností příjezdu autem až na pozemek. V chatě zavedena elektřina 220/380, vlastní zdroj vody, WC chemické. Podlahová plocha 40 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID: Srovnávací objekt 2: dřevěná přízemní chata 3+kk s malým sklepem a velkou kůlnou na lesním, pronajatém pozemku ve vyhledávané rekreační oblasti Káraný. Chata prošla částečnou rekonstrukcí, zavedena el. suché WC, voda cca 50 m, Podlahová plocha 42 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID: Srovnávací objekt 3: chata na vlastním pozemku v obci Káraný. Jedná se o kombinovaný domek - dřevo a zdivo, el V, voda ze studny, jímka. Chata je podsklepená, WC, sprchový kout, kuchyň, 2x menší pokoj. Pozemek 194 m 2, podlah.plocha 33 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID:

13 Výpočet porovnávacím způsobem (stavba včetně pozemků) Oceňovaná nemovitost Srov. objekt č. 1 Srov. objekt č. 2 Srov. objekt č. 3 Pozemky celkem m 2 194,00 PP podlaží celkem m 2 52,00 40,00 42,00 33,00 Požadovaná cena Kč Objektivizační koeficient - 0,95 0,95 0,8 Cena po úpravě Kč Jednotkové ceny JC - za ZP (Kč/m 2 ) - * * * - za PP (Kč/m 2 ) Účel užití 1,00 1,00 1,00 Poloha v obci vzhledem k účelu užití 1,00 1,00 1,00 Opotřebení 0,90 0,90 0,90 Materiálová charakteristika 1,00 1,00 1,00 Vybavenost 1,00 1,00 1,00 Velikost 0,90 0,80 0,80 Komerční využití 1,00 1,00 1,00 Názor odhadce 0,90 0,90 0,90 Součin dílčích koeficientů 0,73 0,65 0,65 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S po přepočtení I S po přepočtení I S - za PP (Kč/m 2 ) Váha dat Jednotkové ceny JCP dle vah - za PP (Kč/m 2 ) Koeficienty pro výpočet indexu oceňované nemovitosti Poloha domu v lokalitě 1,00 Příslušenství domu 0,90 Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 0,80 Technická vybavenost pozemku 0,90 Právní vztahy 0,90 Širší vztahy 1,00 Součin dílčích koeficientů 0,58 Zjištěná cena - za PP (Kč/m 2 ) Obvyklá cena - za PP Kč Výsledná cena objektu - obvyklá cena Koeficient podílového vlastnictví 0,2 Výsledná cena1/4 objektu - obvyklá cena Kč 13

14 SHRNUTÍ Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami, dle výše uvedených zjištění, s přihlédnutím k místním specifickým podmínkám polohy nemovitosti, s ohledem na nabízené nemovitosti, s důrazem na srovnávací hodnotu odhaduji obvyklou cenu nemovitosti ve výši: Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ¼ stavby ,- Kč Slovy: = Čtyřicettisíckorunčeských= 14

15 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne č.j.spr. 1082/94 pro základní obor ekonomika v odvětví ceny a odhady se zvl. specializací nemovitosti. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č / 51 / 2012 znaleckého deníku. Otisk kulaté pečetě... Podpis znalce 15

16 ZNALECKÝ POSUDEK è / 51 / 2012 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI spoluvlastnický podíl 1/4 rekreační chaty č.ev.291 včetně příslušenství, bez pozemků v obci a katastrálním území Káraný, kraj Středočeský Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, Beroun Účel zpracování : pro exekuční řízení Předpis pro ocenění : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška č. 387/2011 Sb. Odhad vypracoval : Ing. DAGMAR LEEBOVÁ, Brandýs n. Labem, K. Tájka 1503/B, tel Odhad obsahuje 24 stran textu včetně titulního listu a příloh, objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. Datum šetření: Podpis znalce : Oceněno ke dni: Vypracováno dne:

17 S O U H R N Na základě provedené analýzy, jejímž úkolem bylo ocenit předmětnou nemovitost a jejíž výsledky budou použity jako podklad pro exekuční řízení, jsem došla v souladu s dále uvedenými podklady k tomuto závěru : Administrativní cena podílu ¼ předmětné nemovitosti bez pozemků je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: =Stotřitisícepětsetdvacetkorunčeských= Obvyklá cena podílu ¼ předmětné nemovitosti bez pozemků je ke dni ocenění ,00 Kè Slovy: = Čtyřicettisíckorunčeských 2

18 OBSAH OCENÌNÍ 1/ NÁLEZ ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo evidenční, kraj, okres Situování nemovitosti Přehled staveb a pozemků Vlastník staveb a pozemků Účel posudku RIZIKA NEMOVITOSTI...6 2/ PODKLADY PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU Výpis z katastru nemovitostí Kopie katastrální mapy Usnesení soudu PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Zákon č. 151/1997 Sb., Vyhláška MF č. 387/2011 Sb Ocenění nemovitostí IV. a oceňování ostatního majetku Úřední oceňování majetku Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy Časopis Soudní inženýrství r Časopis znalec - řada stavebnictví r Software pro ocenění Místní šetření...7 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu REKREAČÍ CHATA č.ev Nález Výměry obestavěného prostoru Základní údaje pro zjištění ceny Výpočet indexu cenového porovnání Ocenění ( 26) CELKOVÁ REKAPITULACE

19 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti Nález / STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ / PØÍLOHY 6.1 VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY FOTODOKUMENTACE POROVNATELNÉ NEMOVITOSTI SITUAČNÍ SCHEMA 24 4

20 1/ NÁLEZ - zadání znaleckého posudku 1.1 ÚDAJE O MÍSTĚ A OCEŇOVANÉ NEMOVITOSTI Obec, katastrální území, ulice, číslo evidenční, kraj, okres obec Káraný k.ú. Káraný ulice nespecifikována číslo evidenční 291 kraj Středočeský okres Praha-východ Situování nemovitosti Nemovitost je situována v zóně rekreačních chat mimo území obce Káraný ve vzdálenosti cca 1,50 km od centra Přehled staveb a pozemků STAVBY: REKREAČNÍ CHATA č.ev.291 POZEMKY: jiného vlastníka p.č zastavěná plocha, výměra 61 m 2 p.č zahrada, výměra 931 m Vlastník staveb a pozemků STAVBY - LV č.498 1/4 nemovitosti: Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3 1/4 nemovitosti: Petr STÁREK, Běhounkova 2344, Praha 5 1/4 nemovitosti: Denisa ZACHOVÁ, Karpatská 858/3, Praha 1/4 nemovitosti: Kamila ZACHOVÁ, Karpatská 858/3, Praha POZEMKY - LV č OBEC KÁRNY, Václavská 19, Káraný Účel posudku Úkolem znalce je : A) Stanovit cenu spoluvlastnického podílu 1/4 nemovitosti v místě a čase obvyklou u nemovitostí zapsaných na LV č.498 pro obec a k.ú. Káraný. B) Ocenit jednotlivá práva a závady s nemovitostí spojené. C) Ocenit předmětnou nemovitost dle platného cenového předpisu. 5

21 1.2 RIZIKA NEMOVITOSTI Při místním šetření, které bylo provedeno dne nebyl přítomen vlastník nemovitosti a nemovitost nebyla zpřístupněna. Stáří chaty bylo provedeno odhadem podle stavebních prvků. Zastavěná plocha a výměry pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru byly získány zaměřením laserovým měřičem z okraje pozemku. Chata je postavena na cizím pozemku (vlastník obec Káraný). Vzhledem k nepřítomnosti vlastníka nemovitosti nebylo možné zjistit, zda existuje nájemní smlouva na pozemek a jaká je výše pronájmu. Technický stav objektu je zhoršený. Na nemovitosti zřejmě nevázne žádné věcné břemeno. K nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup po pozemku p.č vlastník obec Káraný. Omezení vlastnického práva Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 35 Nc-10827/ OS Praha 3 ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz EÚ Beroun 015 Ex-157/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-158/ ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 Nc-14826/ OS Praha 3 ze dne Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický Ph.D., Evropská 663/132, Praha 6. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Praha 3, 55Nc 20428/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-689/ ze dne Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne k podílu 1/4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Beroun 15 EX-689/ ze dne Tato nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti nemají vliv na výši ceny obvyklé. 2/ PODKLADY 2.1 PODKLADY DODANÉ OBJEDNATELEM POSUDKU Výpis z katastru nemovitostí LV č.498, vyhotovený dne Kopie katastrální mapy vyhotovená nahlížením do KN Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 445/1993 6

22 2.2 PODKLADY OPATŘENÉ ZNALCEM Zákon č. 151/1997 Sb., ze dne 17.června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ve znění zákona č. 121/2000 Sb Vyhláška MF č. 387/2011 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb Ocenění nemovitostí IV. a oceňování ostatního majetku - metodická příručka k zákonu č.151/97 Sb. Nakladatelství ŠEL, Praha Úřední oceňování majetku -Doc.Ing. Bradáč, DrSc., Ing. Pavel Krejčíř, Ing. Vlasta Scholzová, CERM s.r.o. Brno, prosinec Nemovitosti - Oceňování a právní vztahy - Doc.Ing. Bradáč, DrSc., Doc. JUDr. Fiala, Linde Praha a.s Časopis Soudní inženýrství r DT ČSVTS Ostrava s.r.o Časopis znalec - řada stavebnictví r časopis znalců ČR Software pro ocenění NEMO387, verze 1.0.0, ze dne , vyhotovený Ladislavem Tarantem, Líšnice Místní šetření Místní šetření bylo provedeno dne za účasti znalce. 7

23 3/ POSUDEK - ocenění podle cenového předpisu 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev Nález Jedná se o samostatně stojící chatu o půdorysu ve tvaru L. Chata má zřejmě jedno nadzemní podlaží a zastřešení. Nosná konstrukce je v převážné části dřevěná a v části zděná. Střecha je sklonitá ve tvaru sedlovém s krytinou z eternitových šablon a v malé části plochá. Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Vytápění je zřejmě zajištěno kamny na tuhá paliva. Do chaty je zavedena přípojka elektro. Při místním šetření nebyl přítomen vlastník nemovitosti a chata nebyla zpřístupněna. Nebylo tedy možné zjistit, zda je do chaty zavedena přípojka vody a kanalizace a zda je v ní provedeno soc. zařízení. Odhadnutá podlahová plocha 52 m Výměry obestavěného prostoru Část Výměra 1.NP (8,75x6,25+2,20x(2,60+2,95)/2)x3,00 = 182,38 m3 Zastřešení (8,75x6,25)x2,70/2 = 73,83 m3 Obestavěný prostor celkem 256,21 m Základní údaje pro zjištění ceny Stáří nemovitosti: = 62 r. Stavba po celk.rekonstrukci: ne Kraj: Středočeský Oblast/obec/kategorie: do 2000 obyvatel Výpočet indexu cenového porovnání Hodnocený znak Pásmo Hodnota 1 Situace na trhu I. -0,10 poptávka výrazně nižší než nabídka 2 Vlastnictví nemovitostí I. -0,05 stavba na cizím pozemku 3 Vliv právních vztahů I. -0,05 negativní Index trhu = 1-0,20 = 0,800 1 Životní prostř. a atraktivita obl. III. 0,00 vhodná k rekreaci 2 Přírodní lokalita III. 0,00 les nebo vodní plocha je v místě (docházková vzdálenost) 3 Poloha v zástavbě III. 0,02 výhodná poloha 4 Dopravní dostupnost III. 0,00 bezproblémový příjezd k hranici pozemku 5 Hromadná doprava I. -0,02 špatná dostupnost 8

24 6 Parkovací možnosti II. 0,00 dobré 7 Obchod a služby (okolí nemovitosti) I. -0,05 žádné 8 Sportoviště I. 0,00 žádné 9 Obyvatelstvo v okolí II. 0,00 bezproblémové okolí 10 Změny v okolí s vlivem na cenu III. 0,00 bez vlivu 11 Vlivy neuvedené II. 0,00 bez dalších vlivů Index polohy = 1-0,05 = 0,950 0 Typ stavby I. A nepodsklepený nebo posklepený do 1/2 ZP 1.NP - bez podkroví nebo do 1/2 ZP 1.NP 1 Druh stavby II. 0,00 rekreační chata 2 Svislé konstrukce III. 0,00 montované na bázi dřevní hmoty 3 Střešní konstrukce II. 0,00 plochá střecha nebo krov umožňující zřízení podkroví (nevyužito) 4 Napojení stavby na sítě I. -0,06 žádné napojení nebo pouze vlastní zdroj el.energie 5 Vybavení II. -0,06 pouze WC suché nebo i mimo stavbu 6 Vytápění II. 0,00 lokální vytápění 7 Příslušenství (venk.úpravy,vedl.st) III. 0,00 příslušenství bez výrazného vlivu na cenu chaty 8 Výměra pozemků užívané se stavbou I. -0,05 pouze zastavěný stavbou 9 Kriterium jinde neuvedené II. -0,05 mírně snižující cenu 10 Stavebně-technický stav IV. 0,65 stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stav. úprav) Koeficient s pro kategorii D činí 0,7 Index konstrukce a vybavení = (1-0,22) x 0,65 x 0,7 = 0,355 Index cenového porovnání I = 0,800 x 0,950 x 0,355 = 0, Ocenění ( 26) Index. průměrná cena IPC (příloha č. 20) 5.986,00 Kč/m3 Index cenového porovnání I x 0,270 Cena upravená CU 1.616,22 Kč/m3 Výměra obestavěného prostoru x 256,21 m3 Zjištěná cena - REKREAČÍ CHATA č.ev ,73 Kč Vlastnický podíl 1/ ,93 Kč 9

25 3.2 CELKOVÁ REKAPITULACE REKAPITULACE CEN BEZ ODPOČTU OPOTŘ. bez Kp vč. Kp 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev , ,93 Kč Cena bez opotřebení celkem , ,93 Kč REKAPITULACE CEN PO ODPOČTU OPOTŘ. bez Kp vč. Kp 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev , ,93 Kč Cena po odpočtu opotř. celkem , ,93 Kč REKAPITULACE ZJIŠTĚNÝCH CEN 3.1 REKREAČÍ CHATA č.ev ,93 Kč Zjištěná cena celkem - zaokr ,00 Kč Výsledná zjištěná cena ,00 Kč Slovy: =Stotřitisícepětsetdvacetkorunčeských= 10

26 4/ ZÁVADY - váznoucí na nemovitosti 4.1 Nález Při místním šetření, které bylo provedeno dne nebyl přítomen vlastník nemovitosti a nemovitost nebyla zpřístupněna. Stáří chaty bylo provedeno odhadem podle stavebních prvků. Zastavěná plocha a výměry pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru byly získány zaměřením laserovým měřičem z okraje pozemku. Chata je postavena na cizím pozemku (vlastník obec Káraný). Vzhledem k nepřítomnosti vlastníka nemovitosti nebylo možné zjistit, zda existuje nájemní smlouva na pozemek a jaká je výše pronájmu. Technický stav objektu je zhoršený. Na nemovitosti zřejmě nevázne žádné věcné břemeno. K nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup po pozemku p.č vlastník obec Káraný. Omezení vlastnického práva Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 35 Nc-10827/ OS Praha 3 ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz EÚ Beroun 015 Ex-157/ ze dne Právní moc ke dni Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-158/ ze dne Právní moc ke dni Nařízení exekuce. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 Nc-14826/ OS Praha 3 ze dne Nařízení exekuce pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický Ph.D., Evropská 663/132, Praha 6. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Praha 3, 55Nc 20428/ ze dne Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/4. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Beroun č.j. 015 EX-689/ ze dne Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen dne k podílu 1/4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Michal STÁREK, Slezská 2262/138, Praha 3. Stavba: Káraný č.ev.291. Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Beroun 15 EX-689/ ze dne Tato nařízení exekuce, exekuční příkazy k prodeji nemovitosti nemají vliv na výši ceny obvyklé. 11

27 5/ STANOVENÍ CENY - v čase a místě obvyklé 5.1 CENA STANOVENÁ METODOU POROVNÁVACÍ V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Stanovení hodnoty majetku nepředstavuje exaktní vědu, ale vyžaduje zvlášť v současné době značný podíl úsudku. V tomto kontextu neexistuje žádná jedinečná metoda, kterou by se dala zjistit hodnota nemovitostí. Dvě strany provádějící nezávislé hodnocení, mohou dospět k rozdílným výsledkům v důsledku odlišné interpretace stejných skutečností. Celkové srovnání je provedeno: na základě nabídek obdobných nemovitostí realitních kanceláří prezentovaných na a které jsou obsaženy v příloze tohoto ocenění. STAVBY VČETNĚ POZEMKŮ Srovnávací objekt 1: dřevěná, starší chatka 40m2 k rekonstrukci, na pronajatém oploceném obecním pozemku v chatové osadě Pod železničním mostem v obci Káraný s možností příjezdu autem až na pozemek. V chatě zavedena elektřina 220/380, vlastní zdroj vody, WC chemické. Podlahová plocha 40 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID: Srovnávací objekt 2: dřevěná přízemní chata 3+kk s malým sklepem a velkou kůlnou na lesním, pronajatém pozemku ve vyhledávané rekreační oblasti Káraný. Chata prošla částečnou rekonstrukcí, zavedena el. suché WC, voda cca 50 m, Podlahová plocha 42 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID: Srovnávací objekt 3: chata na vlastním pozemku v obci Káraný. Jedná se o kombinovaný domek - dřevo a zdivo, el V, voda ze studny, jímka. Chata je podsklepená, WC, sprchový kout, kuchyň, 2x menší pokoj. Pozemek 194 m 2, podlah.plocha 33 m 2. Nabízená cena ,- Kč. Internet: sreality.cz ID:

28 Výpočet porovnávacím způsobem (stavba včetně pozemků) Oceňovaná nemovitost Srov. objekt č. 1 Srov. objekt č. 2 Srov. objekt č. 3 Pozemky celkem m 2 194,00 PP podlaží celkem m 2 52,00 40,00 42,00 33,00 Požadovaná cena Kč Objektivizační koeficient - 0,95 0,95 0,8 Cena po úpravě Kč Jednotkové ceny JC - za ZP (Kč/m 2 ) - * * * - za PP (Kč/m 2 ) Účel užití 1,00 1,00 1,00 Poloha v obci vzhledem k účelu užití 1,00 1,00 1,00 Opotřebení 0,90 0,90 0,90 Materiálová charakteristika 1,00 1,00 1,00 Vybavenost 1,00 1,00 1,00 Velikost 0,90 0,80 0,80 Komerční využití 1,00 1,00 1,00 Názor odhadce 0,90 0,90 0,90 Součin dílčích koeficientů 0,73 0,65 0,65 Jednotkové ceny JCP po přepočtení I S po přepočtení I S po přepočtení I S - za PP (Kč/m 2 ) Váha dat Jednotkové ceny JCP dle vah - za PP (Kč/m 2 ) Koeficienty pro výpočet indexu oceňované nemovitosti Poloha domu v lokalitě 1,00 Příslušenství domu 0,90 Pozemky tvořící funkční celek se stavbou 0,80 Technická vybavenost pozemku 0,90 Právní vztahy 0,90 Širší vztahy 1,00 Součin dílčích koeficientů 0,58 Zjištěná cena - za PP (Kč/m 2 ) Obvyklá cena - za PP Kč Výsledná cena objektu - obvyklá cena Koeficient podílového vlastnictví 0,2 Výsledná cena1/4 objektu - obvyklá cena Kč 13

29 SHRNUTÍ Na základě cen zjištěných jednotlivými metodami, dle výše uvedených zjištění, s přihlédnutím k místním specifickým podmínkám polohy nemovitosti, s ohledem na nabízené nemovitosti, s důrazem na srovnávací hodnotu odhaduji obvyklou cenu nemovitosti ve výši: Obvyklá cena spoluvlastnického podílu ¼ stavby ,- Kč Slovy: = Čtyřicettisíckorunčeských= 14

30 ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne č.j.spr. 1082/94 pro základní obor ekonomika v odvětví ceny a odhady se zvl. specializací nemovitosti. Znalecký posudek je zapsán pod poř. č / 51 / 2012 znaleckého deníku. Otisk kulaté pečetě... Podpis znalce 15

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5

Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 DODATEK KE ZNALECKÉMU POSUDKU è. 4076 / 84 / 2013 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI bytová jednotka č.1324/11 včetně spoluvlastnického podílu 471/10000 na budově č.p. 1323, 1324, a pozemcích p.č. St.2569/19,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2353-92/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2353-92/12 o ceně nemovitosti rekreační chaty č.e. 963 na pozemku p.č. 1240 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Stichovice, obec Mostkovice, okres Prostějov. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1282-366/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1282-366/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1282-366/2013 o odhadu ceny obvyklé zahrádkářské chaty bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 1222/8 a pozemků p. č. 1222/8, 1222/34 a spoluvlastnického podílu o id. velikosti 1/18 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : JUDr. Miloslav Hauerland, Exekutorský úřad Praha 5, Zborovská 3, 150 00 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK è. 4963 / 142 / 2014 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITÉ VĚCI pozemek ve zjednodušené evidenci p.č.700 a pozemek ostatní plocha p.č.700 v obci a katastrálním území Červené Janovice, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4336/2013 NEMOVITOST: budova pro rodinou rekreaci č.ev. 1043 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Přerov, k.ú. Přerov Adresa nemovitosti: zahrádkářská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 14 v ul. Kmochově s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 176/13, 176/14 a 176/15 zastavěná plocha a nádvoří v obci Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1682/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1682/2011 O ceně obvyklé na rekreační chatě E 58 v osadě Dědek s příslušenstvím a pozemky č.par. 113 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 206/20 zahrada v obci Neratov - Dědek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

Znalecký posudek č. 13/04/96

Znalecký posudek č. 13/04/96 Znalecký posudek č. 13/04/96 O ceně nemovitosti - objektu č.e. 792 - rod. rekr, příslušející k části obce Kníničky, na pozemcích p.č. 1551/1 a p.č. 1551/2, vše v k.ú. Kníničky, obec Brno, okres Brno-město.

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 218-5751-2013 O ceně ideálního podílu 1/2 zahrady na pozemku č. parc. 143/147 ležící v k.ú. Braňany, obec Braňany, okres Most. Číslo jednací 025 Ex 2036/08-20. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2477-76/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1887-22/2012 o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 26601 Beroun Účel znaleckého

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3059/2009 NEMOVITOST: Bytová jednotka, 1352/13 se spoluvlastnickým podílem na domě a pozemku p.č. 2061/672 Adresa nemovitosti: V.Volfa 1352 / 4, České Budějovice Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 64-5045/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. 3435/33 jehož součástí je objekt rodinné rekreace, pozemek p.č. 3435/32, Objekt rekreace č.e. 608, pozemky a příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 19/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu zahrádkářské chaty (bez evidence v KN) na pozemku parc.č. 1288/2 s příslušenstvím a pozemku parc.č. 1288/2 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014

ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 4155-455/2014 O ceně podílu o velikosti 1/8 rekreační chaty č.e.195 v obci Křečovice, místní část Živohošť, stojící na pozemku jiného vlastníka, vše zapsáno na LV č.465 pro k.ú.živohošť

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3101-317/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 rodinného domu v obci Lužice č.p.110, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV č.607 pro k.ú. Lužice u Šternberka Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 998-23/09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St. 2100 a pozemků parc.č. St. 2100 a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice,

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1281-365/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1281-365/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 93 a příslušenství na pozemku p.č. st. 69/5 a pozemku p. č. st. 69/5 a, v k.ú. Vřesovice u prostějova, obci Vřesovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2377/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2377/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2377/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/2 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3693-516/2013 O ceně podílu o velikosti 1/3 pozemků včetně příslušenství, p.č.1388/15, orná půda, o velikosti 2400 m 2, p.č.1434/26, orná půda, o velikosti 9470 m 2, p.č.1440/22, orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3435-258/2013 O ceně bytové jednotky č.659/17 v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 659, včetně příslušenství a podílu o velikosti 62/2354 na společných částech domu a pozemku p.č.4426/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 32/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rozestavěné rekreační chaty na pozemku parc.č. St. 1122 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 1122, 893/11, 893/14

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1992-578/2014. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č.478/7, katastrální území a obec Šišma, okres Přerov (LV č.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1992-578/2014. o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č.478/7, katastrální území a obec Šišma, okres Přerov (LV č. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1992-578/2014 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č.478/7, katastrální území a obec Šišma, okres Přerov (LV č.584) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 305-18-2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 na bytové jednotce č. 1085/8, v panelovém více bytovém domě, s podílem 738/65834 na společných částech domu č.p. 1083,1084 a 1085 a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 572/49/2012 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemku KN parc.č.462/17 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr - PK parc.č.416/2, vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 o stanovení obvyklé ceny řadové garáže na pozemku p. č. st. 4085/9 v kat. území Kolín, obec Kolín, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.455/16 v Olomouci, Povel, Mišákova 455, vč.příslušenství a podílu o velikosti 733/2325 na společných částech domu, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2753/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2753/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2753/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 702/6 v objektu čp. 702/8, ulice Jerevanská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 150/14 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovité věci - pozemku p.č. 341/8 - orná půda, zapsané na LV 50, katastrální území Záříčí u Dírné, obec Dírná, okres Tábor a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 O ceně bytové jednotky č.425/9 v obci Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP č.p.425, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5421/126697 na společných částech domu a pozemku p.č.187,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3578-401/2013 O ceně bytové jednotky č.398/3 v Přerově, Seifertova 398/8, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7254/229894 na společných částech domu a pozemku p.č.4394/29, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 295-8-2013. Exekutorský úřad Beroun, Pan Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 295-8-2013 O ceně bytové jednotky č.80/1 nacházející se v ulici U Doubravky č.p. 80, obec Čachovice, okres Mladá Boleslav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13385-245/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hornická 486/13 737 01 Český Těšín

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13385-245/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. Hornická 486/13 737 01 Český Těšín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13385-245/12 o ceně rekreační chaty ev.č.337 na parc.č.st.1683, katastrální území a obec Morávka, okres Frýdek - Místek, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.85)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 3490-007/2015 O ceně nemovitosti - rekreační chalupy ev.č. 62 v k.ú. Tanvald, obec Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou Objednatel znaleckého posudku: Jan Trinner Rýmařovská 433 19900

Více

Znalecký posudek č. 682/2013

Znalecký posudek č. 682/2013 Znalecký posudek č. 682/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1418/02 v objektu čp. 1418, ulice Turkmenská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1024-108/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1491/17 situované v bytovém domě č.p. 1491 a 1492 na pozemku parc.č. st. 1995/1 a parc.č. st. 1995/2 včetně spoluvlastnického

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 51/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 51/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 568, součástí pozemku je stavba: Kaliště č.e. 146, rodinná rekreace, pozemku p.č. 201/18 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1166-250/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1166-250/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1166-250/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 240/90 situované v bytovém domě č.p. 240 na pozemku parc.č. 2883/87, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemků ve zjednodušené evidenci p.č.2742, o velikosti 813 m 2, p.č.2806, o velikosti 6006 m 2, p.č.2807, o velikosti 313 m 2 a p.č.2954, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03402-0034 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03402-0034 / 2015 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 329/5 spolu se všemi jejími součástmi a příslušenstvím a podílu 1/12 na společných částech a prostorech v bytovém domě č.p.329

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171-2012. o ceně rodinného domu č.p. 250, k.ú. Hradec nad Svitavou vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 171-2012. o ceně rodinného domu č.p. 250, k.ú. Hradec nad Svitavou vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 171-2012 o ceně rodinného domu č.p. 250, k.ú. nad Svitavou vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2795/99 v domě č.p. 2795

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

Znalecký posudek číslo 2167/132/2010

Znalecký posudek číslo 2167/132/2010 Znalecký posudek číslo 2167/132/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 93 nacházejícím se na pozemku parc.č.st. 170 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.211 stavba stojí na pozemku st.452 vč.pozemků st.452, p.č. 551 a příslušenství v obci Cvikov, k.ú.cvikov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 805/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1464-69/2015 o ceně bytové jednotky č. 2531/10 (zapsané na listu vlastnictví č. 8773), umístěné v budově č.p. 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,

Více