ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 998-23/09"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /09 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St a pozemků parc.č. St a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice, okres Praha - východ, zapsané na LV č a o jednotlivých právech a závadách s nemovitostí spojených Objednatel posudku: č.j. 009 EX 765/07 Exekutorský úřad Brno - město, soudní exekutor Mgr. Josef Cingroš Špitálka 23b Brno Účel posudku: Exekuční příkaz Podle stavu ke dni posudek vypracovala: Ing. Jarmila Blahová Milešovská Praha 3 tel.: , , Posudek obsahuje včetně titulního listu 15 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu čp. 442 na parcele č. St a pozemků parc.č. St a 2101, se všemi součástmi a příslušenstvím, v obci a k.ú. Čelákovice, okres Praha - východ, zapsané na LV č a o jednotlivých právech a závadách s nemovitostí spojených. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Rodinný dům Adresa nemovitosti: U Hájku 442/ Čelákovice Kraj: Středočeský Okres: Praha-východ Obec: Čelákovice Katastrální území: Čelákovice Počet obyvatel: Výchozí cena stavebního pozemku Cp = 35 + (a ) x 0, = 108,9472 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 108,95 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti pana Antonína Procházky. 4. Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí k datu kopie katastrální mapy ze dne vlastní fotografická dokumentace ze dne informace a údaje sdělené na Městském úřadu Čelákovice - skutečnosti a výměry zjištěné na místě - průzkum situace v místě a okolí - různé odborné publikace - realitní časopisy, informace na internetu a v realitních kancelářích - vlastní databáze porovnávacích cen - různé metodiky bankovních ústavů ČR - odborné semináře Komory soudních znalců, Ústavu soudního inženýrství Brno, České komory odhadců majetku, Ministerstva financí ČR, Unicredit Bank, a.s. (HVB Bank, a.s.) - cenové zprávy, cenové věstníky, finanční zpravodaje - rozpočtové ukazatele stavebních objektů - platné oceňovací a stavební předpisy 2

3 5. Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí v části A má vlastnické právo k nemovitosti: Černá Kateřina, id /1034, podíl 1/50 Horváth Josef, id /1121, podíl 1/50 Procházka Antonín, podíl 1/10 Procházková Ada, podíl 6/10 Procházková Antonie, podíl 1/10 Procházková Marie, podíl 1/10 Serynek Jan, id /1196, podíl 1/50 Serynek Robert, id /1126, podíl 1/50 Serynek Zdeněk, id /1139, podíl 1/50 Aktuální výpis z katastru nemovitostí tvoří přílohu tohoto posudku. 6. Dokumentace a skutečnost Dokumentace nebyla předložena a údajně se ani nedochovala. Posudek byl zpracován podle vlastního zaměření za podpory katastrální mapy. 7. Celkový popis nemovitosti Oceňované nemovitosti jsou situovány na východním okraji města Čelákovice. Okolní zástavbu tvoří převážně běžné rodinné domy. V obci s cca obyvateli je umístěna rozšířená občanská vybavenost. Nemovitosti se nacházejí na obdélníkové parcele, přilehlé ke klidné, tiché ulici U Hájku. V této ulici vedou všechny inženýrské sítě. Objekt je však napojen pouze na elektřinu. Na pozemku je vlastní studna, malá žumpa a jednoduchý rozvod PB. 8. Obsah posudku a) Ocenění porovnávacím způsobem a1) Rodinný dům b) Studny b1) Studna kopaná c) Porosty c1) Trvalé porosty d) Pozemky d1) Pozemky 3

4 B. Posudek 1) Administrativní cena Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. a) Porovnávací hodnota a1) Rodinný dům - 26a Celková situace: Jedná se o přízemní dům s částečným podkrovím. Dům je v oblasti verandy také podsklepen, světlá výška sklepa je však pouze 150 cm, proto se fakticky nejedná o podlaží. Výčet místností: 1. PP - sklep na uhlí 1.NP - dva pokoje, kuchyň, spíž, komora, suchý záchod, veranda, schodiště Podkroví - 1 místnost, dvě půdy Konstrukce a vybavení: Základy běžné, zdivo cihelné, stropy pravděpodobně dřevěné, nad sklepem betonové, střecha sedlová dřevěná s polovalbou, krytina tašková, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, vnitřní i vnější omítky běžné, vnější obklad - kamenný sokl, vnitřní obklady chybí, schody betonové a cihelné, dveře dřevěné náplňové, okna dřevěná špaletová, podlahy palubky, lino, dlažba, vytápění - 1 x kamna na uhlí, elektroinstalace světelná, bleskosvod chybí, rozvod vody žádný, ohřev TUV žádný, plyn - propan butan ke sporáku, kanalizace - jen odvod do žumpy ze suchého záchodu, sporák plynový PB, koupelna žádná, WC suchý, ostatní vybavení žádné. Stáří a stavebně technický stav: Kolaudační rozhodnutí nebylo předloženo. Prakticky celý dům je v původním stavu. Podle použitých konstrukčních a tvaroslovných prvků odhaduji stáří domu asi na 80 roků. Objekt je podstandardně vybaven (má jen suchý záchod) a je ve špatném stavu, neudržovaný. Je obydlen. V podstatě se dá říci, že pro budoucí nutnou rekonstrukci lze dům využít přibližně v rozsahu hrubé stavby (prvky dlouhodobé životnosti) a vše ostatní (prvky krátkodobé životnosti) je nutné vyměnit a dále samozřejmě použít vybavení v současném standardu, tj. zavést technické rozvody, vybudovat koupelnu s WC atd. Součástí ceny rodinného domu jsou i venkovní úpravy, které tvoří zejména oplocení, vrata, vrátka, nefunkční žumpa, elektropřípojka a prakticky rozpadlá zděná kůlna. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Poloha objektu: Stáří stavby: Rodinný dům Praha - východ 80 roků 4

5 Základní cena ZC (příloha č. 20a): 6 292,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: 1.NP: 10,20*10,50+5,00*2,70 = 120,60 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška 1.NP: 120,60 m 2 3,00 m Obestavěný prostor: 1.PP: (5,00+1,00)*2,70*1,90 = 30,78 m 3 1.NP: (10,20*10,50)*3,50+(5,00*2,70)*2,80 = 412,65 m 3 Podkroví vč. zastřešení: (10,20*10,50)*4,80/2- (3,00*1,50*2,20/6)*2+3,50*2,20*3,80/2+3,50* 3,80*2,40/2 = 284,33 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 727,76 m 3 Podlažnost ZP / ZP1 = 1,00 Výpočet indexu cenového porovnání: Index vybavení: Název znaku č. Vi 1. Druh stavby - Samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - Typ 3 - Cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - Hodnota 1 III 0,02 5. Napojení na veřejné sítě (přípojky) - Přípojka elektro, vlastní studna II -0,05 na pozemku 6. Způsob vytápění stavby - Lokální na tuhá paliva I -0,08 7. Zákl. příslušenství v RD - Bez základního příslušenství nebo pouze I -0,10 suchý záchod, chemické WC 8. Ostatní vybavení v RD - Bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - Minimálního rozsahu II -0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - Snižující hodnotu RD I -0, Pozemky ve funkčním celku se stavbou - Od 300 m2 do 800 m2 II 0,00 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - Stavba ve špatném stavu (předpoklad IV 0,65 provedení rozsáhlejších stavebních úprav) Koeficient pro stáří 80 let: 0,7 12 Index vybavení IV = (1 + Vi ) * V13 * 0,7 = 0,341 i = 1 Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Poloha nemovitosti - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Místní obliba v obci nebo oblasti - bez vlivu II 0,00 5

6 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení bez zázemí IV 0,03 parků 4. Veřejná doprava - dobrá dostupnost centra města, dobré parkovací IV 0,03 možnosti 5. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 6. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 7. Vlivy neuvedené - vlivy zvyšující cenu - Velmi pěkná ulice i okolí III 0,05 7 Index polohy IP = (1 + Pi ) = 1,110 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší II -0,05 než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - Stavbu vlastní 9 I -0,03 spoluvlastníků, což negativně ovlivňuje prodejnost 3 Index trhu IT = (1 + Ti ) = 0,920 i = 1 Celkový index I = IV * IP * IT = 0,341 * 1,110 * 0,920 = 0,348 Ocenění: Základní cena upravená ZCU = ZC * I = 6 292,- Kč/m 3 * 0,348 = 2 189,62 Kč/m 3 Cena zjištěná porovnávacím způsobem CP = ZCU * OP = 2 189,62 Kč/m 3 * 727,76 m 3 = ,85 Kč Rodinný dům - zjištěná cena = ,85 Kč b) Studny b1) Studna kopaná - 9 Na pozemku je umístěna studna s ručním čerpadlem. Přítomný spolumajitel nevěděl žádné údaje ke studni. Vzhledem k rovinatému terénu a pískovému podloží byla hloubka studny odhadnuta na 5 m. Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ studny: Kopaná Hloubka studny: 5,00 m Ruční čerpadlo: 1 ks Kód CZ - CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle příl. č. 10: hloubka: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč 6

7 ruční čerpadlo: 1 ks * 1 210,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem = ,- Kč Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce): * 1,0000 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 38): * 2,2410 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9160 Plná cena = ,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 80 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 80 / 100 = 80,000 % ,66 Kč Studna kopaná - zjištěná cena = 9 411,91 Kč c) Porosty c1) Trvalé porosty Na pozemcích se nachází několik trvalých porostů, převažují užitkové. Ovocné dřeviny a ostatní vinná réva oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku [Kč]: ,30 Celková výměra pozemku [m 2 ]: 595 Celková pokryvná plocha porostů [m 2 ]: 300 Cena pokryvné plochy porostů [Kč]: ,78 Cena ovocných dřevin je ve výši 3,5 % z ceny pokryvné plochy * 0,035 porostů: Cena ovocných dřevin a ostatní vinné révy: = 8 526,55 Trvalé porosty - zjištěná cena = 8 526,55 Kč d) Pozemky d1) Pozemky Jedná se o zastavěnou plochu a zahradu, které spolu tvoří jednotný funkční celek. Je možné se napojit na všechny inženýrské sítě. Pozemek je rovinatý. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zastavěná plocha St ,00 108, ,45 Součet ,45 Úprava ceny příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 125 % Úprava ceny celkem 125 % ,06 Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % 7

8 Úprava ceny celkem 10 % ,05 Mezisoučet ,56 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9160 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1420 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 - celkem ,14 Pozemek zahrady nebo ostatní plochy oceněný dle 28 odst. 5. Základní cena = 108,95 Kč/m 2. Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] zahrada ,00 108, ,80 Součet ,80 Úprava ceny - příloha č. 21: 1.2. výhodnost polohy z hlediska účelu užití stavby 125 % Úprava ceny celkem 125 % ,50 Mezisoučet , pozemek s možností jeho napojení na rozvod plynu 10 % Úprava ceny celkem 10 % ,63 Mezisoučet ,93 Úprava ceny dle 28 odst. 5: * 0,4000 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9160 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,1420 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 5 - celkem ,16 Pozemky - zjištěná cena = ,30 Kč Výsledné ceny: a) Rodinný dům = ,85 Kč b) Studna kopaná = 9 411,91 Kč c) Trvalé porosty = 8 526,55 Kč c) Pozemky = ,30 Kč Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná administrativní cena nemovitosti po zaokr. dle 46 činí ,61 Kč ,- Kč 2) Věcná hodnota Věcná hodnota je reprodukční cena nemovitosti snížená o opotřebení. Reprodukční cena odpovídá výši nákladů, které by bylo nutno v době ocenění vynaložit na pořízení stejné nebo porovnatelné nové věci. Věcná hodnota staveb se určuje s přihlédnutím k opotřebení, které se stanoví s ohledem na skutečný stavebně technický stav a morální zastarání pomocí některé ze známých metod. 8

9 1. Rodinný dům Reprodukční jednotková cena (JCO): Reprodukční cena se zjistí vynásobením počtu obestavěného prostoru základní cenou za m3 stanovenou v závislosti na účelu užití, a to např. s využitím rozpočtových ukazatelů vydaných URS Praha. Průměrná reprodukční jednotková cena vybraných obdobných objektů se následně koriguje aktuálními informacemi stavebních a developerských firem, s ohledem na konkrétní stav, vybavení, konstrukční řešení a umístění oceňovaného objektu s tímto výsledkem: JCO = 4 000,- Kč/m3 Výpočet věcné hodnoty Reprodukční cena 4 000,- Kč/m3 * 728 m3 = Opotřebení odhadem 80 % Věcná hodnota rodinného domu Zaokrouhleně ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 2. Venkovní úpravy, studna, trvalé porosty Odhadem ,- Kč 3. Pozemky Pozemky jsou stavební o celkové výměře 595 m2 Cena pozemků vypočítaná podle vyhlášky neodpovídá realitě, proto bude hodnota korigována porovnávací metodou s pozemky obdobných kvalit. V Čelákovicích se prodává několik pozemků za nabídkové ceny ve výši až 3 800,- Kč/m2, v závislosti na poloze a zasíťování. Reálné ceny odhaduji o cca 15 % nižší, a to na až 3 200,- Kč/m2. Pro dané místo uvažuji přibližně středovou hodnotu, a to Výpočet ceny pozemku: 2 600,- Kč/m2 595 m2 x 2 600,- Kč/m2 = ,-Kč Rekapitulace věcné hodnoty Nemovitost Věcná hodnota v Kč Rodinný dům ,- Venkovní úpravy, studna, trvalé porosty ,- Pozemky ,- Celkem věcná hodnota zaokr ,- Kč 9

10 3) Porovnávací hodnota Porovnávací metoda spočívá v porovnání nemovitostí srovnatelných lokalitou, velikostí a charakterem s oceňovanou nemovitostí. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu nemovitostí a vlastní databáze, vyhodnocením údajů z denního a odborného tisku, internetu, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Základní parametry oceňované nemovitosti: Soliterní rodinný dům s jedním bytem o velikosti 3+1, částečně podsklepeno (nízká světlá výška), přízemí, částečné podkroví Obestavěný prostor 728 m3 Zastavěná plocha 1.NP = 121 m2 Celková užitná plocha všech podlaží vč. celého podkroví i půdy (možnost vestavby dalších místností) orientačně 190 m2 Stavebně technický stav domu i venkovních úprav: špatný, neudržovaný, žádné vybavení jen suchý WC, před celkovou rekonstrukcí Pozemek 595 m2, rovinatý terén na pěkném místě Sítě: v ulici všechny, na pozemku elektřina, studna a nefunkční žumpa Přístup: zpevněná komunikace ze zámkové dlažby, málo frekventovaná Umístění: vilová čtvrť, mimo centrum, velmi vhodné pro bydlení Pracovní možnosti: v místě nebo asi 30 km do centra Prahy Příklady nabízených srovnávaných nemovitostí: 1) Rodinný dům Čelákovice, Lipová Polovina dvojdomku o velikosti 4+kk, užitková plocha bytu 95 m2, pozemek 482 m2. pěšky 5 min. na nádraží. Dobrý stav, ihned volný. Dvě nadzemní podlaží, podsklepeno, plynové ústřední vytápění. Klidná poloha, rovinatá zahrada. Dům je napojen na veškeré sítě. Nabídková cena ,- Kč. 2) Rodinný dům Čelákovice, 500 m od nádraží Starší rodinný dům s bytem 2+1, obytné přízemí a volná půda, všechny sítě zavedeny do domu, topení WAW, koupelna a WC, dvůr a kůlny, pozemek 168 m2, nutná oprava střechy. Nabídková cena již po slevě ,- Kč. 3) Rodinný dům Čelákovice, Dělnická Starší řadový rodinný přízemní dům z roku 1930, po částečných opravách (podlahy, omítky, kuchyně), ale před celkovou rekonstrukcí. Byt 3+1, koupelna, WC, vytápění lokální na tuhá paliva. Podlahová plocha bytu 55 m2 + zahradní domek 15 m2. Pozemek 374 m2, v ulici všechny sítě, v domě také všechny, ale bez plynu. Možnost vestavby podkroví. Nabídková cena ,- Kč. 10

11 4) Rodinný dům Čelákovice, V Prokopě Řadový patrový rodinný dům, byt 4+1, užitková plocha vč. sklepa 100 m2, zastavěná plocha 58 m2, terasa, částečně podsklepeno, zavedeny všechny sítě kromě plynu, který je v ulici. Vytápění ústřední dálkové, běžný stav, pozemek 143 m2. Nabídková cena ,- Kč. 5) Rodinný dům Čelákovice, Sedláčkova Řadový rodinný dům v centru města z roku 1910, byt dílna 15 m2, přízemí, částečné podkroví a malý sklípek, užitná plocha 240 m2, dvorek. Po rekonstrukci v roce 1975, vytápění lokální plynové, koupelna, WC, zavedeny všechny sítě. Pozemek 184 m2. Nabídková cena již po slevě ,- Kč. 6) Rodinný dům Čelákovice Sedlčánky, Dělnická Řadový rodinný dům, přízemí + půda vhodná k vestavbě, nepodsklepeno. Byt 2+1, užitná plocha 100 m2. Standardní stav, pozemek 710 m2. Nabídková cena ,- Kč. 7) Rodinný dům Čelákovice, Pražské předměstí Rodinný dům v původním stavu z roku 1926, rekonstrukce a přístavba z roku Přízemí, částečné podkroví, částečně podsklepeno, byt 3+1, užitná plocha 180 m2, ústřední vytápění na tuhá paliva. Zavedeny všechny sítě kromě plynu (je u domu). Pozemek 592 m2. Nabídková cena ,- Kč. 8) Rodinný dům Čelákovice, klidná lokalita Rodinný dům z třicátých let s bytem 3+1 a samostatný výměnek s bytem 2+1, půda vhodná k vestavbě, garáž. Napojeno na všechny inženýrské sítě, plynové ústřední vytápění. Pozemek 567 m2, rovinatý. Nabídková cena ,- Kč. Analýza reálné srovnávací ceny: Porovnávací nemovitosti Realiz. cena Celkem Kč Velikost Stav Pozemek m2 Koef. Porov. Váha Upravená cena Kč 1)Lipová Nabídka kk Dobrý 482 0,60 0, )blízko Nabídka Běžný až nádraží po slevě zhoršený 3)Dělnická Nabídka malý Před rekonstrukcí 168 1,05 0, ,30 0, )V Prokopě Nabídka Běžný 143 0,90 0, ) Sedláčkova Nabídka , dílna Udržovaný 184 0,85 0, )Sedlčánky Nabídka Původní 710 1,10 0, )Pražské Nabídka Běžný 592 0,75 0, předměstí 8)klidná lokalita Nabídka a 2+1, garáž Běžný 567 0,55 0,

12 V porovnávacím koeficientu je zohledněna zejména lokalita, stav a velikost. Váha znamená předpokládané snížení nabídkové ceny na cenu reálnou. Znalkyně má ve svém archivu i další příklady prodávaných nemovitostí, které byly pro hodnocení rovněž částečně využity. Příklady slouží pro hrubou orientaci a k případné korekci vypočtených hodnot. Každý prodej je individuální záležitostí, ovlivněnou mnoha faktory. Všechny porovnávací nemovitosti mají vůči nemovitosti oceňované určité klady i zápory. Mají různé velikosti pozemku, větší či menší užitnou, popř. obytnou plochu, různý stavebně technický stav a různou možnost přípojek inženýrských sítí, různou polohu. Je tedy vhodné odhadnout cenu oceňovaného domu jako celek, s ohledem na odlišnosti. Z těchto důvodů, s ohledem i na další výše uvedené skutečnosti, s ohledem na srovnávací nemovitosti, které byly podrobně vyhodnoceny, dále s přihlédnutím k existující databázi, sdělení několika regionálních realitních kanceláří, nabídce v internetu a vyhodnocení odborného tisku, je předmětná nemovitost v dané lokalitě, stavu, provozu, momentální nabídce a poptávce na trhu nemovitostí s obdobným druhem majetku prodejná přibližně takto: Porovnávací hodnota až ,- Kč 4) Práva a závady s nemovitostí spojené Právní závady Znalkyni nejsou známy žádná jiná práva a závady s nemovitostí spojená, kromě těch, které jsou zapsány ve výpisu z katastru nemovitostí. V přiloženém aktuálním výpisu z katastru nemovitostí jsou zapsána tato omezení vlastnického práva: - nařízení exekuce na jméno Horváth Josef - nařízení exekuce na jméno Serynek Zdeněk - nařízení exekuce na jméno Černá Kateřina - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/50 na jméno Černá Kateřina ze dne nařízení exekuce na jméno Horváth Josef - nařízení exekuce na jméno Horváth Josef - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/50 na jméno Horváth Josef ze dne exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu 1/50 na jméno Horváth Josef ze dne Ke dni ocenění existují tedy exekuční příkazy k prodeji nemovitosti k podílům ve výši 2/50. Všechny výše uvedené závady se vyřeší dražbou (zaniknou v souvislosti s dražbou). 12

13 Další závady: Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytů a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitost zatěžovala i nadále. Ve výpisu z katastru nemovitostí je zapsáno věcné břemeno požívání na ½ Ady, Antonie, Marie, Boženy a Antonína Procházkových ve prospěch Procházky Josefa, dle usnesení soudu číslo deníku 11/1959. Žádné bližší informace k tomuto věcnému břemenu nebyly předloženy. Pan Antonín Procházka, přítomný ohledání nemovitosti, byl nekomunikativní. Proto bylo pátráno v Pozemkové knize, s tímto výsledkem: Dne byla Státním notářstvím registrována darovací smlouva na jednu ideální polovinu všech nemovitostí a s ním spojené doživotní a bezplatné právo užívání panem Josefem Procházkou. Darovací smlouva tvoří přílohu tohoto posudku. Ve smlouvě jsou uvedena i data narození obdarovaných, což ve výpisu z katastru nemovitostí chybí. Naopak v darovací smlouvě chyběly bližší identifikační údaje k osobě Josef Procházka. Následují nejasnosti byly proto konzultovány s Městským úřadem v Čelákovicích a také s Katastrálním úřadem Praha - východ, s tímto celkovým shrnutím situace: Dárce ½ nemovitostí v roce 1958: Josef Procházka, narozen , zemřel Obdarovaní (děti): Ada Procházková, narozena Antonie Procházková, narozena Marie Procházková, narozena Božena Procházková, narozena Antonín Procházka, narozen Z toho 4 spoluvlastníci jsou stále zapsáni na katastru nemovitostí jako vlastníci. Chybí Božena Procházková (pravděpodobně zemřela a podíly zdědily osoby Horváth Josef, Serynek Jan, Serynek Robert, Serynek Zdeněk a Černá Kateřina). Větší podíl na nemovitostech ve výši 6/10 (tedy majoritní podíl) ve prospěch Procházkové Ady byl pravděpodobně řešen v roce 1980 (viz výpis z katastru nemovitostí), což nebylo dále zkoumáno, protože to s posudkem nesouvisí. Podle informací Městského úřadu Čelákovice mají v nemovitosti ke dni ocenění trvalé bydliště tito spoluvlastníci: Antonín Procházka, a jeho sestra Marie Procházková,

14 Výsledek zkoumání věcného břemena na ½ nemovitostí: Věcné břemeno požívání ve prospěch Procházky Josefa zaniklo úmrtím této osoby dne Výmaz věcného břemena si musí zajistit spoluvlastníci sami na základě žádosti s doložením dokladů na příslušný Katastrální úřad. Práva: Žádná mimořádná práva kromě výše uvedených nejsou s nemovitostí spojená. Cena práv a závad, které v dražbě nezaniknou (věcné břemeno na 1/2) 0,- Kč 5) Závěr Největší předností této nemovitosti je velmi pěkný rovinatý pozemek s možností napojení na všechny sítě a příjemná, upravená a zrekonstruovaná ulice s většinou solidními domky. Výhodou je rovněž blízkost nově otevřené železniční stanice Čelákovice - Jiřina s rychlou dopravou do centra Prahy. Největším nedostatkem je celková zanedbanost staveb i pozemků, tudíž nutnost kompletní rekonstrukce. Prvky dlouhodobé životnosti však nevykazují žádné známky devastace. Pro odhad obvyklé ceny bylo použito administrativní ocenění, věcná hodnota a porovnávací metoda. Každá z těchto metod hodnotí nemovitost z určitého hlediska, má své klady a zápory, různý stupeň přiblížení k obvyklé ceně. Cena obvyklá byla na základě analýzy trhu - tedy s největším důrazem na hodnotu porovnávací - odhadnuta s tím, že při případném prodeji v daném čase by realizovaná kupní cena nejpravděpodobněji oscilovala v níže uvedeném odhadnutém rozmezí. 14

15 C. Rekapitulace cen Administrativní cena (dle vyhlášky) Věcná (nákladová) hodnota Porovnávací hodnota ,- Kč ,- Kč až ,- Kč Odhad rozmezí obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti bez právních závad Odhad ceny práv a závad, která v dražbě nezaniknou věcné břemeno požívání na 1/2 Oprávněný Josef Procházka zemřel Odhad výsledné ceny nemovitosti Odhad podílu ve výši 1/ až ,- Kč ,- Kč (slovy:dvamilionyjednostotisíc Kč) 0,- Kč ,- Kč (slovy:dvamilionyjednostotisíc Kč) ,- Kč (slovy: čtyřicetdvatisíce Kč) V Praze, Ing. Jarmila Blahová Milešovská Praha 3 tel.: , , D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne pod č.j. Spr. 5430/95 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, zvláštní specializace oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /09 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č /09. 15

16 16

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 856/1/11 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

Znalecký posudek č. 4846-131/11

Znalecký posudek č. 4846-131/11 Znalecký posudek č. 4846-131/11 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Stará Libavá č.p. 45, s pozemkem parcelní číslo St. 47/2 - zastavěná plocha a nádvoří dle LV 28 a dále spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17158315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id.podilu 1/12 RD č.p.42 stavba stojí na pozemku p.č. 361 vč.pozemků p.č. 361, 362/1, 362/2 a příslušenství v obci Děčín, k.ú.vilsnice,

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-5748-2013. O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-5748-2013 O ceně ideálního podílu 1/6 na domě č.p. 40 ve Vrbce, obec Postoloprty, okres Louny. Číslo jednací 12772. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

Znalecký posudek č. 2011/105

Znalecký posudek č. 2011/105 Znalecký posudek č. 2011/105 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 365 pro katastrální území Vendryně, obec Vendryně, okres Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 57/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 57/11 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitostí - rodinný dům č.p. 343 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 1977 katastrální území : Kravaře ve Slezsku obec : Kravaře_

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 824-77/2012. Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova 12 674 01 Třebíč telefon: e-mail: ZNALECKÝ POSUDEK č. 824-77/2012 O ceně nemovitostí a jejich příslušenství - budova č.p. 17 na pozemku p.č. st. 154, pozemek p.č. st. 154, a pozemek p.č. 140, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního

Více

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku

A. NÁLEZ. 1. Znalecký úkol. 2. Základní informace. 3. Prohlídka a zaměření. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku ZNALECKÝ POSUDEK č. 4097-397/2014 O ceně rodinného domu v Praze, Jinonicích, Šternova č.p.132 a garáže bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.428, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 157 m 2, p.č.429/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1483-052/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. 043 EX 643/08 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12134-424/09 o ceně rodinného domu č.p.376 na parc.č.st.603, katastrální území a obec Abertamy, okres Karlovy Vary, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.11) Objednavatel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1130/38/13. sp. zn. 56 EX 1007/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1130/38/13 Stanovení obvyklé ceny nemovitostí - rodinný dům čp. 144 na zastavěné ploše a nádvoří p.č. 136/2, zastavěná plocha a nádvoří p.č. 136/2, k.ú.kostelec u Holešova, obec Kostelec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3450-10/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3450-10/11 o obvyklé ceně rodinného domu čp 212 v Palackého ulici v Kladně-Švermově vč. příslušenství a pozemků parc. čís. 386 a 387 zapsaných na LV čís. 771 pro katastrální území Motyčín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/12 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 143 na p. č. st. 427 a pozemku p.č. st. 427, p.č. 130/2, p.č. 132/3 s příslušenstvím, LV číslo 164, katastrální území Stěžery,

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

Znalecký posudek č.. 3582/132/08

Znalecký posudek č.. 3582/132/08 Znalecký posudek č.. 3582/132/08 o obvyklé ceně ě nemovitosti - rodinného domu čp. 356 v k.ú. a obci Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Michal R u d ý soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1813/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1813/2012 O ceně obvyklé ( tržní) rodinného domu ( bývalého zemědělského statku) č.p. 18 s příslušenstvím a pozemky č.par. 4 a 122 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 76/2 zahrady

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2943/152/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 96 Adresa nemovitosti: Komorní Lhotka 96 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Komorní Lhotka,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13716-156/13. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13716-156/13 o ceně rodinného domu č.p.371 na parc.č.538, katastrální území Louky nad Olší, obec a okres Karviná, včetně pozemků parc.č.538 a 539, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

Znalecký posudek číslo 1/9/15

Znalecký posudek číslo 1/9/15 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 1991/14-25 Oblast : Liberecký Obec : Višňová Katastr. území : Víska u Frýdlantu Znalecký posudek číslo 1/9/15 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 177113915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.88 stavba stojí na pozemku st.80 vč.pozemků st.80, p.č.1344/1, 1344/2 a příslušenství v obci Hradec nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 2013060

Znalecký posudek č. 2013060 Znalecký posudek č. 2013060 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným ve prospěch vlastníků na LV č. 557 pro katastrální území Raškovice, stavbě rodinného domu č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-9918 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 164 stojící na pozemku parc.č. st. 65 o výměře 164 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 4659 vedeném Katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442-63/2012 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně bytu č. 529/2 v bytovém domě č.p. 529 na pozemku parc.č. 528/5, 528/16, ul. Ryskova č.or. 4, katastrální území Vítkovice, obec Ostrava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 946/15546/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 946/15546/2007 O ceně nemovitosti - ideální 1/5 domu čp. 107 spolu s ideální 1/5 pozemku st.p.č. 646, vše k. ú. a obec Povrly, okres Ústí nad Labem Objednatel posudku: Mgr. Tomáš Pospíchal

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. č. 845/31/10 Asociace znalců a odhadců AZO ČESKÉ REPUBLIKY Komora soudních znalců ČR Ing. Matylda Dufková, znalec ekonomika -ceny a odhady nemovitostí a oceňování podniků stavebnictví - stavby obytné, průmyslové, zemědělské

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5090/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/2 domu č.p. 54 na pozemku p.č. 674 a 1/2 pozemku tvořeného parcelami č. 674 a 675 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

Znalecký posudek č. 519-33/15

Znalecký posudek č. 519-33/15 O obvyklé (tržní) ceně domu č.p. 430 na pozemku parc. č. 512 a pozemků parc. č. 513 a 1436/14 včetně příslušenství vše zapsáno na listu vlastnictví č. 891 v obci Jeseník, katastrální území Bukovice u Jeseníka

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17057315 NEMOVITÁ VĚC: o ceně id. vl. podílu 1/2 na RD č.p.211 stavba stojí na pozemku st.452 vč.pozemků st.452, p.č. 551 a příslušenství v obci Cvikov, k.ú.cvikov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442/2011 O ceně obvyklé na rodinném domu č.p. 332 v Hálkově ul., s pozemky č.par. 307 a 1035 zastavěná plocha a nádvoří a č.par. 213/42 zahrady a dále podílu 1/10 na pozemku č.par.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 611-06/2015. O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Vančurova 2904 39001 Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 611-06/2015 O obvyklé ceně rodinného domu v k. ú. Český Šternberk. Objednatel znaleckého posudku: Ing. Lukáš Vlašaný Vančurova 2904 39001 Tábor Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek č. ZP-188/2010

Znalecký posudek č. ZP-188/2010 Znalecký posudek č. ZP-188/2010 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 9, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, travní porosty, IS, vedlejší

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4541-340/2015 O ceně pozemku p.č.486/3, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 16 m 2, jehož součástí je zahrádkářská chata č.e.333 v Jihlavě, včetně příslušenství a pozemku p.č.486/22,

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8432-85/10. o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8432-85/10 o ceně rodinného domu č.p. 295, k.ú. Zvoleněves, obec Zvoleněves, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4738/2014 NEMOVITÁ VĚC: 3/4 rodinného domu č.p. 7 na pozemkiu p.č.. St. 41 a 3/4 pozemku p.č. St. 41 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Třebívlice,

Více

Znalecký posudek č. 2567/23/2012

Znalecký posudek č. 2567/23/2012 Znalecký posudek č. 2567/23/2012 O ceně rodinného domku č.p.73 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.73 a 64/38 v k.ú.dřínov, obec Dřínov, okres Mělník. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s

Více

Znalecký posudek č. 14/10/140

Znalecký posudek č. 14/10/140 Znalecký posudek č. 14/10/140 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 436 - rod. dům a pozemku p.č. 183 - zahrada, vše zapsáno na listu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 830-061/2010 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3706-6/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č.3706-6/2014 O ceně rodinného domu v obci Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo č.p.85, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.148, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 443 m 2 a p.č.295/2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 153-2893/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 108 na pozemku parc.č.

Více