Výroční zpráva školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školní rok 2011-2012"

Transkript

1 Výroční zpráva školní rok

2 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace. Sídlí v rekonstruované budově bývalého renesančního dvora v centru Jindřichova Hradce. Objekt je v majetku města J.Hradec. Součástí ZUŠ J.Hradec jsou odloučená pracoviště ve městech Studená, Nová Bystřice a Kardašova Řečice. Výuka na těchto pracovištích je realizována v prostorách ZŠ. Zřizovatelem školy je Jihočeský kraj. Statutárním zástupcem je ředitelka Mgr.Jarmila Kulhavá. ZUŠ J. Hradec poskytuje základy uměleckého vzdělání žákům od pěti do osmnácti let věku v hudebním /dále HO/, výtvarném /dále VO/, tanečním /dále TO/ a literárně dramatickém /dále LDO/ oboru. Ve svém regionu plní nejen funkci výchovně vzdělávací ale i kulturní. Vybavení školy Škola je standardně vybavena učebními pomůckami. V HO se postupně a pravidelně obměňuje inventář hudebních nástrojů a pomůcek z rozpočtu školy. Určitý problém představuje nízký objem tzv. investičních prostředků na nákup dražších nástrojů. V letošním školním roce ale škola uspěla s žádostí o grant z prostředků Jihočeského kraje na dovybavení a v klavírním oddělení byl na konci školního roku zrealizován nákup nového klavíru zn. August Förster. Vybavení VO dovoluje aplikovat ve výuce všechny obvyklé výtvarné techniky dané učebními plány pro ZUŠ. Škola má k dispozici i vlastní keramickou pec. Rovněž vybavení TO a LDO odpovídá požadavkům na zabezpečení kvalitní výuky a vzdělávání. V LDO je k dispozici světelná a audio-vizuální technika Přesto, že stav a počet učeben vyhovuje náplni činnosti jednotlivých oborů. je do budoucna potřeba neustále doplňovat vybavenost učeben moderními technologiemi a nástroji, vhodné by bylo rovněž vybavit sál LDO klimatizací. 2. Přehled učebních plánů Ve šk.roce 2011/2012 se vyučovalo ve všech čtyřech oborech uměleckého vzdělávání v následujících předmětech podle příslušných učebních plánů: Hudební obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT ČR dne 26. června 1995 pod č.j /95.25 s účinností od 1. září 1995 Přípravné studium PHV č.1 klavír č.2a smyčcové nástroje... č.3 Základní studium dechové ä bicí nástroje.. č.5a, 5b, 6 I.stupně kytara č.8 akordeon.. č.9 zpěv. č.10, 11 Základní studium II.stupně klávesové, smyčcové, dechové a bicí nástroje, kytara, akordeon, č.12 zpěv č.13

3 Taneční obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT dne pod č.j / a č.j /2003 s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č.4 Výtvarný obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT ČR,dne pod č.j / s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č.3 Literárně-dramatický obor Učební plány pro základní umělecké školy, schváleno MŠMT pod č.j / s platností od a pod č.j / s platností od Přípravné studium č.1 Základní studium I.stupně č.2 Základní studium II.stupně č Pracovníci školy údaje o pedagogických pracovnících školy a jejich kvalifikaci a praxi ve školním roce Příjmení Jméno Předmět nástroj praxe Týd. poč. Úvazek vzdělání hodin 1. Kulhavá Jarmila ředitelka - výtvarný obor VŠ 2. Mikula Marián zástupce ředitelky - flétna VŚ 3. Bazáková Viktorie klavír VO 4. Čudlá Jitka pěvecký sbor, klavír ,65 VŠ 5. Dubenská Yvetta klavír VO 6. Fabešová Romana výtvarný obor 0 3 0,14 SŠ 7. Fajkusová Kristina akordeon VO 8. Frantová Vendula výtvarný obor ,57 VŠ 9. Fryčová Hana klavír, zpěv ,87 VO 10. Horáková Eva hudební nauka ,86 VŠ 11 Chytka Miroslav housle ,39 VO 12. Halamková Dita klavír 12 0,52 VO 13. Jirsová Zuzana literárně-dramatický obor ,33 VŠ 14. Krausová Janka klavír VO 15. Krch Jan flétna VO 16. Kubát Roman žestě, zob. flétna ,61 VO 17. Kubátová Antonie klavír VO 18. Kárová Hana výtvarný obor ,14 VŠ 19. Kýček Milan kytara VO 20. Martinů Jaroslav klavír, housle ,43 VO 21. Maděryč Vojtěch literárně dramatický obor VŠ

4 22. Mikulová Lea kytara, zpěv ,83 VO 23. Musilová Jana kytara VO 24. Novák Václav žestě, zob. flétna ,78 VO 25. Paichl Aleš klavír, korepetice VO 26. Pešková Helena taneční obor VO 27. Plachá Barbora zobcová flétna ,78 VO 28. Průšová Ilona violoncello ,78 VŠ 29. Stráník Josef klarinet, zob. flétna VO 30. Stráníková Hana housle, viola VO 31. Škardová Jana výtvarný obor VŠ 32. Šlechtová Věra literárně-dramatický obor 1 2 0,10 VŠ 34. Štrupl Štěpán klavír, varhany 7 5,5 0,24 SŠ 35. Tůmová Kateřina kytara 9 12,5 0,54 VO 36 Zemanová Eva výtvarný obor 1 9 0,43 VŠ 37 Šanda Jaroslav housle ,21 VO 38 Stellnerová Lucie taneční obor 3 5 0,24 SŠ pozn.: VO = vyšší odborné vzdělání (absolutorium konzervatoře) SŠ = středoškolské vzdělání VŠ = vysokoškolské vzdělání Počet tříd : 24 Celkový počet přepočtených úvazků pedagogů: 26,15 4. Počty žáků v jednotlivých oborech: obor hudební obor výtvarný obor taneční obor literárně-dramatický obor celkem počet žáků 5. Přijímací řízení Pro šk.rok 2012/2013 proběhlo přijímací řízení v měsíci červnu 2012 podle předem stanovených kritérií. Termín konání byl zveřejněn na škole a všech MŠ v Jindřichově Hradci, v ZŠ a MŠ Kardašova Řečice, Nová Bystřice a Studená a na webových stránkách školy. Rovněž byl publikován v regionálním tisku a obecních zpravodajích. Do přípravného ročníku v HO a VO byli navíc zařazeni žáci, kteří uspěli u talentového průzkumu do II.ZŠ s rozšířenou výukou estetických předmětů. Počty uchazečů o docházku do ZUŠ počet účastníků přijímacího řízení z toho přijatých žáků HO VO TO LDO 14 13

5 6. Výsledky a průběh vzdělávání Uskutečněné akce ve školním roce Září :00 KONCERT MS Neckargemünd a ZUŠ J.Hradec, Rytířský sál - M.Chytka, I.Průšová účast žáků LDO na Dadainspiračních dnech Z.Jirsová, V.Maděryč, vystoupení s představeními Hollywoodská kuřata a 2x Dahl :00 klavírní koncert B.Steinerová, org.j.kulhavá Říjen vystoupení žáků TO a HO na otevření KD v Nové Bystřici, H.Pešková, M.Kýček, J.Stráník :00 Benefiční koncert v Rytířském sále St.hradu a zámku, účinkuje Mezinárodní smyčcový orchestr pod vedením M.Chytky. Spolupráce I.Průšová :00 Koncert žáků HO, org. J.Krausová :00 koncert P.Nouzovského a hostů pro žáky ZUŠ sál ZUŠ společný koncert smyčcového orchestru a orchestru z Kodaně, zámek -, M.Chytka účast a vystoupení žáků LDO s představením Hollywoodská kuřata na nesoutěžní celostátní přehl. studentského divadla NAHLÍŽENÍ 2011 v Bechyni V.Maděryč Listopad :00 Koncert žáků HO, org. L.Mikulová výjezd žáků flétnových tříd na koncert a seminář P.Boularda org. Konzervatoř Praha; zajištění: M.Mikula, J.Krch, B.Plachá :00 Muzeum Jindřichohradecka vernisáž vystoupení kytaristů ze třídy M.Kýčka :00 ODPOLEDNE S KLAVÍREM- org.y.dubenská :00 Koncert žáků HO, org.v.bazáková :00 KYTAROVÉ ODPOLEDNE org.l.mikulová, M.Kýček prezentace VO na KÚ v Č.Budějovicích, J.Škardová, E.Zemanová, J.Kulhavá Prosinec :00 KD Střelnice v - vystoupení akordeonistů pro Klub aktivního stáří K.Fajkusová :00 Muzeum Jindřichohradecka -vystoupení klavíristů pro Jihočeskou hospodářskou komoru; J.Krausová koncert pro o.s.roska kaple MM vystoupení violoncellového souboru a souboru saxofonů a klarinetů; I.Průšová, J.Stráník :00 Restaurace Jiskra vystoupení žáků akordeonového oddělení na členské schůzi baráčníků :00 Vánoční koncert žáků HO kaple MM, org.v.novák :30 kostel Nanebevzetí panny Marie v hod. - Předvánoční akordeonový koncert; K.Fajkusová :00 kostel Roseč - Adventní koncert za účasti žáků akordeonového oddělení :00 kaple Lomnice nad Lužnicí - Adventní koncert za účasti žáků akordeonového oddělení; K.Fajkusová :00 Benefiční vánoční koncert pro o.s.okna ve spolupráci s Rotary clubem J.Hradec, kaple MM; org. M.Mikula Leden :30 Koncert pro PHV org. Eva Horáková :00 Koncert žáků HO, org. J.Musilová Únor :00 Dechový večer -, M.Mikula :00 školní kolo soutěže ZUŠ pro obor dechové a bicí nástroje Organizace OK soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu :00 Koncert žáků HO, org. K.Fajkusová :00 Koncert Swinging saxophones - DDM; J.Střáník, M.Mikula

6 Březen Účast na okresním kole soutěže ZUŠ pro obor dechové a bicí nástroje Dačice a 4.3. Účast 3 žáků na akordeonové soutěži v Klingenthalu; K.Fajkusová :00 Koncert žáků HO, M.Kýček :30 JEMIE představení žáků 5. A 6.r.LDO, org.v.maděryč :00 Koncert žáků HO, org. J.Krch Krajské kolo soutěže ZUŠ - žesťové nástroje org.zuš Krajskéí kolo soutěže ZUŠ - dřevěné dech.nástroje Dačice účast 7 žáků Krajskéí kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu Tábor účast 1 žáka, L.Mikulová :00 KLAVÍRNÍ VEČER org.y.dubenská :30 Masákův plán - představení žáků 5. A 6.r.LDO, org.v.maděryč Krajské kolo soutěže ZUŠ - bicí nástroje org.zuš Duben a 14:00 vystoupení žáků u příležitosti otevření Domu gobelínů, J.Stráýník, K.Fajkusová :00 Koncert žáků HO, org.i.průšová :30 Dobrodružství obra Drobečka, žáci 2. a 3. ročníku LDO; V.Maděryč :00 1.Absolventský koncert flétny, Refektář NMF, org.m.mikula Účast 1 žáka na mezinárodní akordeonové soutěži v Ostravě; K.Fajkusová a Účast žáků na soutěži Teplické flautohry; B.Plachá, M.Mikula účast žáků LDO na festivalu Divadelní žabka v Č.Budějovicích, V.Maděryč Vystoupení souboru saxofonů na benefeičním koncertu pro o.s. OKNA, J.Stráník Květen :00 Koncert žáků HO, organizuje A.Paichl Účast žáků na soutěži Zlivská kytara; M.Kýček. L.Mikulová, J.Musilová. K.Tůmová ročník Jindřichohradecké akordeonové přehlídky pořřadatel ZUŠ :00 2. Absolventský koncert - klarinety + pozoun, Malý divadelní sál; J.Stráník Účast žáků na soutěži Novohradeská flétna; B.Plachá, M.Mikula, J.Krch :00 Koncert pěveckých sborů ZUSˇJH, Dačice, Č.Krumlov org.j.čudlá :00 3.Absolventský koncert -flétnisté + kytaristé, refektář NMF; J.Krch, M.Kýček Program pro MŠ náborová prezentace ZUŠ; L.Mikulová, H.Stráníková + vedoucí oborů :00 Koncert žáků HO, org. B.Plachá :00 4.Absolventský koncert - houslisté, orchestr ; Rytířský sál; H.Stráníková Zahájení výstavy žáků VO v Domě gobelínů; vernisáž kytarové kvarteto, L.Mikulová Vystoupení žáků akordeonového oddělení na Setkání seniorů v Plavsku; K.Fajkusová :00 5.Absolventský koncert - cellisté + klavíristky Y.Dubenské; Rytířský sál; I.Průšová :00 6.Absolventský koncert - 3 kytaristky; refektář NMF; L.Mikulová Červen postupové zkoušky v HO :00 7.Absolventský koncert zobcové flétny+ PF, kaple M.M., org.m.mikula, B.Plachá Dětská scéna Svitavy účast J.Fencla, V.Marušáka a K.horákové recitace a LDO s inscenací JEMIE; V.Maděryč, Z.Jirsová :00 Závěrečný koncert HO ZUŠ, org. J.Musilová, zámek-rytířský sál :00 Závěrečné vystoupení TO, org. H.Pešková Den Města JH vystoupení akordeonistů, K.Fajkusová Vystoupení žáků TO na představení v Gmündu Vystoupení pro SOŠ JH, L.Mikulová Záv.koncert ve Studené, J.Čudlá Vystoupení žáků TO na představení ve Zwettlu výjezd do Schremsu a účast žáků VO na pojektu KinderKunstFestival; J.Škardová, E.Zemanová Zahradní veselení - org. M.Chytka, J.Krch, Stráníkovi, L.Mikulová :00 8.Absolventský koncert - klavír ; Rytířský sál; V.Bazáková

7 Umístění žáků ZUŠ v soutěžích HUDEBNÍ OBOR OKRESNÍ KOLA: zobcová flétna: Žaneta Frýbortová Denisa Effenbergerová Natálie Mertová Julie Nosková Kateřina Kněžínková Barbora Kněžínková vyučující. Barbora Plachá Jiří Fencl Klára Snížková klarinet: Filip Soukup 1.místo Tomáš Koudelka Jakub Kantor vyučující: Josef Stráník příčná flétna: Michala Sablíková Eliška Hojná Julie Gyselová Kamila Růtová Mikuláš Ballo Sára Kováčiková vyučující: Jan Krch Michaela Vránová vyučující. Barbora Plachá 2.cena trubka: Jaroslav Janda vyučující.roman Kubát David Petrák vyučující. Václav Novák pozoun: Jakub Růžička vyučující. Václav Novák bicí nástroje: Matyáš Mikula Karolína Melounová Petr Bžezina David Vrba vyučující. Rudolf Přib zpěv: Kateřina Bajerová vyučující. Lea Mikulová taneční obor: 2.skupina postup do KK vyučující: Helena Pešková KRAJSKÁ KOLA: ( ) zobcová flétna: Žaneta Frýbortová 1.místo (Dačice 20.3.) Denisa Effenbergerová

8 Natálie Mertová 1.místo vyučující. Barbora Plachá Jiří Fencl 1.místo (náhradní na postup do ÚK) příčná flétna: Eliška Hojná Mikuláš Ballo vyučující: Jan Krch Michaela Vránová vyučující. Barbora Plachá 3.místo pozoun: Jakub Růžička 3.místo (J.Hradec 19.3.) vyučující. Václav Novák bicí nástroje: Matyáš Mikula 1.místo (J.Hradec 23.3.) Karolína Melounová 3.místo Petr Bžezina David Vrba vyučující. Rudolf Přib zpěv: Kateřina Bajerová 3.místo (Tábor 21.3.) vyučující. Lea Mikulová žákovské orchestry: (Bechyně 22.3.) smyčcový orchestr 1.místo (náhradní na postup do ÚK) vyučující: Miroslav Chytka violoncellový orchestr1.místo vyučující: Ilona Průšová Další soutěže: 40. KLEINE TAGE DER HARMONIKA 2012 KLINGENTHAL ( ) akordeon: Dagmar Chalupová 10.místo Ivana Pragrová 7.místo Tomáš Křivánek 9.místo vyučující:kristina Fajkusová Teplické flautohry (Teplice, 21.5.) Jiří Fencl 3.místo Klára Snížková ČU I.st. Kateřina Kněžínková ČU I.st. Barbora Kněžínková ČU I.st. vyučující. Barbora Plachá ZLIVSKÁ KYTARA 2012 XVI. ročník krajské soutěžní přehlídky kytarové hry (Zliv, 4.5.) MATĚJ ŘÁDA - 1.místo KATEŘINA PALEČKOVÁ - 3.místo vyučující: Lea Mikulová

9 PETR HRONEK - 3.místo ŠIMON JEŽEK - 1.místo vyučující: Kateřina Tůmová KRISTÝNA MACHOVÁ - 1.místo KAMILA RŮTOVÁ - 3.místo NELA VÁGNEROVÁ - PETR ZELENÝ - 1.místo vyučující: Milan Kýček ŠÁRKA SPURNÁ - 3.místo JAKUB FREJLACH - 3.místo duo TOMÁŠ CHMELA a IVETA LIŽANOVÁ - 3.místo duo ANNA NONDKOVÁ a NIKOLA KRATOCHVÍLOVÁ - 3.místo ŠÁRKA A MARKÉTA SPURNÝCH (kytara a klávesy) - 3.místo vyučující: Jana Musilová NOVOHRADSKÁ FLÉTNA - 9. rocník mezinárodní interpretacní souteže (Nové Hrady, 11.5.) kategorie A2: kategorie A3: kategorie A4: kategorie B2: kategorie B3: DENISA EFFENBERGEROVÁ - 1.místo ŹANETA FRÝBORTOVÁ 1.místo JULIE NOSKOVÁ NATÁLIE MERTOVÁ vyučující: Barbora Plachá JIŘÍ FENCL 1.místo MICHALA SABLÍKOVÁ čestné uznání ELIŠKA HOJNÁ - 3.místo JULIE GYSELOVÁ diplom za účast MICHAELA VRÁNOVÁ - diplom za účast vyučující: Barbora Plachá MIKULÁŠ BALO vyučující: Jan Krch LDO: TŘEBOŇ POETICKÁ - (Třeboń, ) BECHYŇSKÉ JARO (Bechyně, ) Jihočeská postupová přehlídka divadla, poezie a přednesu Kamila Horáková a Vít Marušák nominace do celostátního kola festivalu Wolkrův Prostějov vyučující. Zuzana Jirsová představení Jamie přímý postup na celostátní přehlídku Dětská scéna vyučující: Vojtěch Maděryč TANEČNÍ OBOR krajské kolo přehlídky TO ZUŠ: (České Budějovice 22.3.) ocenění za technickou připravenost pro choreografii 2.kategorie vyučující: Helena Pešková

10 Přijatí žáci na umělecké školy žák škola vyučující Karolína Klímová Pražská konzervatoř Hana Fryčová obor zpěv Miroslava Snížková Střední umělecko-průmyslová škola Český Krumlov Martin Palaugari Štěpán Balo Hana Sommerová Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín Střední uměleckoprůmyslová škola Helenín Matěj Šebek Kateřina Průchová ČVUT Praha fakulta architektury ČVUT Praha fakulta architektury Jana Radinová SPŠ Prachatice Jana Krausová obor předškolní a mimoškolní pedagogika Škola udržuje přeshraniční kontakty s uměleckými školami v Rakousku a pořádá společné koncerty a vystoupení na území obou států. Umožňuje tak výměnu zkušeností učitelů i žáků. V září 2011 se rovněž uskutečnila již druhá návštěva žáků a pedagogů z partnerské Musikschule Neckargemünd ZUŠ organizuje a spoluorganizuje řadu kulturních akcí, které se staly součástí kulturního života města J. Hradec. Pravidelně organizuje Ústřední kolo soutěže ZUŠ v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a akordeonovou přehlídku. Škola spolupracuje se Společností Vítězslava Nováka. Spolupráce škole usnadňuje mj. organizaci zájezdů žáků do divadel, na koncerty, pořádání kulturních akcí pro žáky školy a veřejnost aj.. ZUŠ J. Hradec poskytuje ve svých prostorách zázemí pro účinkující na koncertech vítězů mezinárodní soutěže Concertino Praga, organizuje účast žáků na koncertech CP. Škola spolupracovala s městem J. Hradec při zajišťování řady dalších kulturních akcí, organizaci dětského dne aj. V Jindřichově Hradci, Mgr.Jarmila Kulhavá

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva školní rok 2008-2009 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění II.c) Duo- fl.+ak. ZUŠ Český Krumlov 4 55 T. Opelková Terezie Nollová MgA. 18,67 2. M.

kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění II.c) Duo- fl.+ak. ZUŠ Český Krumlov 4 55 T. Opelková Terezie Nollová MgA. 18,67 2. M. POŘADÍ SOUTĚŽÍCÍCH kategorie soubor, jméno škola, učitel čas body umístění I.a) trio zob.fléten M.Mikula 4 30 Jana Pešková ZUŠ J.Hradec 19 2. Tereza Mikulová Markéta Koudelková Kvarteto zobcových fléten

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy!

Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Vážení rodiče, žáci i příznivci naší základní umělecké školy! Pravidelně se zde, v prostorách jičínského zámku v Porotním sále, scházíme v měsíci dubnu při příležitosti slavnostního večera, který patří

Více

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016

PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 PLÁN PRÁCE šk. Rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1.9., út ZAHÁJENÍ A ZÁPIS DO ŠK.ROKU 2015/2016 28.10., po STÁTNÍ SVÁTEK ŘÍJEN 14.10., st KPH COPENHAGEN PIANO QUARTET Benedikte Damgaard - housle, Kristina Fialová viola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných

Výsledková listina. v roce 2015/2016. Národní soutěž základních uměleckých škol. Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Národní soutěž základních uměleckých škol v roce 2015/2016 Komorní hra s převahou dechových nástrojů dřevěných Krajské kolo - ZUŠ Piaristické náměstí 1, České Budějovice 22. BŘEZNA Výsledková listina kategorie

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zařazení nových žáků do ZUŠ Iši Krejčího Olomouc Domluva rozvrhu probíhá od 1. do 4. září 2015 v čase od 13:00 do 17:00h. Pokud se zařazený žák nedostaví

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace

Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace Prezentace práce studentů gymnázia z předmětů umělecké profilace VÝTVARNÝ OBOR (v rámci hodin výtvarné výchovy a výtvarných ateliérů) 8.00-10.45 výtvarná výchova tercie + kvarta MgA. David Baránek č. 8

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š

V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š V Ý S L E D K Y Z Á P I S U D O Z U Š K R N O V HRA NA KLAVÍR 064 Hnízda Matouš 1/I. Hra na klavír 20,1 uspěl/přijat Boková 065 Trávníček Jiří 1/I. Hra na klavír 20 uspěl/přijat Děcká 013 Herniková Eliška

Více

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let:

Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: Přehled úspěchů žáků teplické konzervatoře za posledních pět let: 2011/2012 Přijetí ke studiu na vysoké škole (zatím známé výsledky) hudební akademie: Jan Zrostlík (4.roč.) housle Milan Al-Ashhab (4.roč.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Úspěchy školního roku 2011/2012

Úspěchy školního roku 2011/2012 Úspěchy školního roku 2011/2012 Soutěž Karla Ditterse z Dittersdorfu, 18. ročník (14. 10. 2011, Vidnava) Lukáš Dittrich - 6. ročník - klarinet 1. místo Pedagogické vedení: Mgr. Lubomír Bartoň Lukáš Dittrich

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje

Soutěž ZUŠ v komorní hře s převahou dechových nástrojů. krajské kolo, ZUŠ Karviná-Mizerov, 11. 12.3.2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA - dřevěné nástroje 1.c Duo flétna, klavír Kateřina Prymusová Pavel Štěpánek ZUŠ V. Vančury, Háj ve Slezsku Lucie Mičková Lenka Jakšová Veronika Schreierová ZUŠ V. Kálika, Opava Kateřina Machů Klára Věntusová Lucie Drabčíková

Více

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana

1 82.90 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Lukášová Hana Čížková Lucie Šimčíková Natálie Ambrožová Anna Benová Vendula Kučerová Zuzana Mistrovství ČR mažoretek JAROMĚŘ2014 VÝSLEDKY SÓLOFORMACÍ BATON A MIX MINI solo 1 82.70 POSTUP Ostrava 2 - TOM Krokodýl Nguyenová Zuzana 2 82.30 POSTUP Jeseník - Taneční studio Lenky Bachové Šimčíková

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007. Číslo jednací: ZUŠ-65-2007. Ivana Lukášová. ředitelka školy Výroční zpráva školy za školní rok 2006-2007 Číslo jednací: ZUŠ-65-2007 Ivana Lukášová ředitelka školy Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 Sídlo školy: Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647

Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 1 Základní umělecká škola Leoše Janáčka Havířov, příspěvková organizace J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí IČ 62331647 Zpracovala Ing. Anna Mikulová 2 Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014

Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014 Hodnocení školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola J. V. Stamice Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření školy finanční rok 2013

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Výsledková listina ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, konaného ve dnech 5. 7. května 2011

Výsledková listina ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, konaného ve dnech 5. 7. května 2011 Sólová hra 0. kategorie Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, J. Vrchlického 1a/1471, Havířov Podlesí Výsledková listina ústředního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon,

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Okresní kolo soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dech. nástrojů České Budějovice,ZUŠ Piar.nám. 5.února 2010 Kvarteto ZF Michaela Mrázová 1. místo, postup kat. III a Jaroslav

Více

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 V níže uvedené tabulce naleznete výsledky přijímacího řízení do Základní umělecké školy, Praha 8, Klapkova 25, konaného ve dnech 5. - 10. května 2016.

Více

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002

Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 Jihočeský halový pětiboj všestrannosti 2015 15.12.2015 České Budějovice Soutěž pro ročníky nar. 2002-2005 Česká olympijská Výsledky jednotlivců po 5 disciplinách - chlapci ročník 2002 1 64 Kratochvíl Tomáš

Více

Výroční zpráva školní rok

Výroční zpráva školní rok Výroční zpráva školní rok 2009-2010 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je státní školou s právní subjektivitou hospodařící jako příspěvková organizace.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy rok 2012/2013 Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Část I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výsledková listina - Nová konfrontace 2014

Výsledková listina - Nová konfrontace 2014 I. kategorie II. kategorie VRTOCHOVÁ ADRIÁNA NOWAK FILIP ZUŠ V. Kálika, Opava BROŽOVÁ LINDA ZUŠ Třemošná PLANKOVÁ VERONIKA ZUŠ D. Lidmily, Ostrava-Svinov PEKAROVÁ NIKOLA ZUŠ M. R. Štefánika, Považská Bystrica,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 PLÁN PRÁCE ZUŠ JIRKOV NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 AKCE TERMÍN MÍSTO ZAJIŠŤUJE Soustředění školního orchestru RED DWARF 28.-31.8.2011 Blatno Liebig,Hefner,Šobáň BAND Promenádní koncert školního orchestru RED

Více

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy

Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Výroční zpráva 2014/2015 ZUŠ Svitavy Mgr. Karel Sax Ředitel školy Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech - hudebním, tanečním a výtvarném. Základním posláním

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011

Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 domů / dokumenty / výroční zpráva Výroční zpráva ZUŠ Svitavy 2010 / 2011 Kulturní činnost, Starší zprávy ke stažení Charakteristika školy Výuka na ZUŠ Svitavy probíhala ve školním roce ve třech oborech

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZUŠ JIHLAVA 2010/2011 Základní umělecká škola JIHLAVA VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Za školní rok 2010/11 Zpracovala: Mgr. Dana Fučíková SEZNAM: 1. Charakteristika školy 2.Úplata 3.Hudební

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015

Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Umístění našich žáků v soutěžích ve školním roce 2014/2015 Dětská porta 2014 (13.11.2014) KRAJSKÉ KOLO V ČESKÉM KRUMLOVĚ kategorie JP (jednotlivci a dua s doprovodem dosp. os.) duo M&M Menšík Josef do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OŘECHOV, příspěvková organizace Ořechov, Komenského 4, 664 44, tel. 737 044 728 e-mail : zus.orechov@volny.cz, www.zusmore.cz IČ: 49461702 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více