Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2010/ Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem. Od převzalo zřizovací funkci Město Lanškroun. Nová organizace má název Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, IČO Sídlo ředitelství: Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 Odloučená pracoviště: Dolní Čermná čp. 4 výuka hudebního oboru Horní Čermná čp. 128 výuka hudebního oboru Lanškroun, Smetanova 463 výuka tanečního oboru Lanškroun, Strážní 13 výuka výtvarného a hudebního oboru 2. Charakteristika školy Škola je od roku 2000 v právní subjektivitě, ředitelkou školy je od roku 1993 Marta Obrová, statutárním zástupcem je Jitka Jandová. Poradní orgány ředitelky školy jsou pedagogická rada a předmětové komise. Od je pověřena vedením hudebního oboru Marie Střechová. V hudebním oboru se vyučovala hra na tyto nástroje: klavír /73 žáků /, housle /24/, akordeon /4/, cimbál / 3/, elektronické klávesové nástroje /3/, pěvecká hlasová výchova /21/, kytara /15/, flétna /15/, zobcová flétna /41/, klarinet /11/, trubka /7/, pozoun /3/, bicí nástroje /6/ PHV / 31/ Ve výtvarném oboru bylo 106 žáků a v tanečním 99 žáků. Celkový počet 469 žáků nebyl v minulém roce navýšen. Došlo pouze ke změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních v rámci hudebního oboru. V rámci HO pracují tyto soubory: KomoKrák - komorní pěvecký sbor pod vedením Vladimíry Jetmarové VOKINS - taneční orchestr pod vedením Romana Zachary Písklata - soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Lanškrounští pištci - soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Kvartet Amabile - dívčí soubor zobcových fléten pod vedením Marty Obrové Cimbálová muzika - pod vedením Vjačeslavy Lohvinové Musica Viva - školní orchestr pod vedením Oleha Stepasyuka Soubor bicích nástrojů pod vedením Petra Oravce Soubor žesťových nástrojů pod vedením Pavla Vašíčka

2 Soubor příčných fléten pod vedením Jany Nové 3. Personální zabezpečení Ve školním roce učilo na škole celkem 21 učitelů, provoz zajišťovali tři nepedagogičtí zaměstnanci. Škola má uzavřenou dohodu s jedním pracovníkem o pracovní činnosti na práce týkající se počítačové sítě. Změny v obsazení pedagogického sboru nastaly v souvislosti s odchodem učitelek na mateřskou dovolenou. Problém způsobila nemoc a následný odchod na MD učitelky tanečního oboru. Bohužel se během roku nepodařilo získat učitelku, která by si poradila s převzetím 99 tanečníků. Přijatá kvalifikovaná paní učitelka přes velkou pomoc z mé strany i ze strany bývalé učitelky nezvládla aklimatizaci v novém prostředí. Vyskytly se u ní chyby v organizačních a komunikačních schopnostech. Z důvodu vážných pochybení v chování vůči žákům byl s paní učitelkou pracovní poměr ukončen k tab. Pracovníci, jejich kvalifikace a aprobace příloha č. 1 pedagogičtí pracovníci celkem kvalifikaci nesplňují z toho studující do 35 let let let let důchodci důchodci celkem Účast pedagogických pracovníků na DVPP Učitelé využívají dny vedlejších prázdnin k samostudiu. Mimo to využíváme nabídek akreditovaných vzdělávacích akcí pořádaných centry NDIV v Pardubicích a Konzervatoří v Brně. V tomto roce jsme přednostně využívali nabídek seminářů vztahujících se na téma tvorby ŠVP a realizace RVP v základním uměleckém vzdělávání. Další vzdělávání, které pracovníci školy absolvovali během školního roku je uvedeno v příloze č. 2

3 V souvislosti se změnami v legislativě věnujeme pozornost i vzdělávání pracovníků nepedagogických. Pracovnice ve funkci účetní absolvovala další odborné semináře z oblasti ekonomické. Karlíková Ilona Semináře Vema, CCV nem. pojištění 5. Organizace oborů a přehled učebních plánů Na škole se ve školním roce 2010/ 2011 vyučovaly obory hudební / 264 žáků/, výtvarný /106 žáků/ a taneční / 99 žáků/. Ke studiu jsou děti přijímány zpravidla ve věku od 6 let na základě talentové zkoušky. Výuka probíhala podle dosud platných učebních plánů MŠMT ČR a podle učebních osnov pro jednotlivé obory, viz příloha č. 3. Škola podporuje rozvoj nadaných žáků. U mimořádně nadaných žáků v hudebním oboru byla stanovena vyšší dotace hodin v individuální výuce. V roce byly do rozšířeného vyučování zařazeny dvě žákyně. Houslistka Martina Bártová byla na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky přijata ke studiu na Konzervatoři v Pardubicích. Klarinetistka Michaela Holubářová zůstává zařazena v rozšířeném vyučování. Je u ní předpoklad pro další studium na konzervatoři. Škola postupně vytváří dle finančních možností podmínky pro vzdělávání a prezentaci výsledků. 6. Údaje o přijímacím řízení HO - přijímacího řízení se zúčastnilo 53 dětí, do PHV bylo přijato 30 žáků, do 1. ročníku a 7 žáků, nebylo přijato 15 žáků. VO přijímacího řízení se zúčastnilo 20 žáků a všichni byly přijati. TO - přijímacího řízení se zúčastnilo 14 žáků, bylo přijato 14 žáků. Přijímací řízení probíhá vždy v období květen červen. Tříčlennou komisi jmenuje ředitelka školy. 7. Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání prezentovali žáci a jejich učitelé na interních a veřejných akcích. Celkový přehled uskutečněných akcí je uveden v samostatné příloze č. 4. Hudebníci a výtvarníci získali v různých soutěžích za své výkony ocenění v okresních, krajských a ústředních kolech. Hráči na zobcovou flétnu využili příležitost poměřit své dovednosti v soutěži Teplické flautohry. Výsledky žáků v soutěžích nás všechny velice těší, nejsou však jediným a hlavním kritériem při hodnocení výsledků vzdělávání v ZUŠ. Z přehledu

4 výsledků soutěží / uvedeno v kapitole č. 8/ zapojilo do soutěží ve všech třech oborech a jaká ocenění získali. v roce 2010/2011 je vidět, kolik žáků školy se Hudební obor V zájmu rozvoje hudebnosti se snažíme každému žáku co nejdříve nabídnout uplatnění v pěveckém sboru, souborové nebo komorní hře. V počátcích výuky dostávají příležitost ke společnému muzicírování žáci se svým učitelem, rodičem nebo sourozencem. Klavíristé od začátku výuky hrají čtyřruční skladby. Zpěváci a ostatní instrumentalisté začínají s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje. Od třetích ročníků zařazujeme žáky do souborů, kde se seznamují s pestrým repertoárem, uplatňují získané dovednosti z individuální výuky a zároveň se učí spolupráci s ostatními členy souboru a zodpovědnosti za společné dílo. Trvale výborných výsledků dosahují komorní soubory školy různých žánrů. Pěvecký sbor KomoKrák pod vedením Vladimíry Jetmarové účinkoval na čtyřech adventních koncertech. Významnou motivací pro děti je vždy vystoupení mimo město nebo region. Pěvecký sbor byl pozván vedením ZUŠ Brno Veveří ke koncertnímu vystoupení společně s jejich souborem. Orchestr VOKINS nabízí uplatnění zpěvákům, hráčům na kytary, dechové a bicí nástroje. Pod vedením Romana Zachary se VOKINS představil v Lanškrouně na Lanškrounském džemu a dvou samostatných koncertech. Koncert, který se uskutečnil v atriu farní zahrady na konci června, se stal příjemným zpestřením kulturního života v Lanškrouně. Orchestr Musica Viva pod vedením Oleha Stepasyuka opět připravil hudební část k Vánoční hře, která byla s velkým úspěchem uvedena na Tři krále za spoluúčasti dalších žáků, učitelů ZUŠ, KomoKráku, Lanškrounského smíšeného pěveckého sboru a divadelního souboru Divadlo Ve středu v obci Luková a v Lanškrouně. Druhé vystoupení orchestru bylo společné s přípravným oddělením nejmladších žáků pod vedením Tetiany Stepasiuk. Orchestrální doprovod písniček v úpravě Oleha Stepasyuka a v podání žáků PHV byl milým zpestřením programu Děti dětem, kde vystoupil se svým programem i náš tradiční host, pěvecký sbor dětí MŠ Motýlek. Začínající hráči na zobcovou flétnu nacházejí uplatnění v souboru Pískata, ti zkušenější hráči v souboru Lanškrounští pištci a v kvartetu Amabile. Během školního roku měli všichni hráči na zobcové flétny dostatek příležitostí prezentovat výsledky svého studia na několika koncertech v Lanškrouně, ale také v Moravské Třebové, Častolovicích a v Boskovicích. Zároveň měli možnost k porovnání své hry s jinými hráči na setkání flétnových souborů v Lanškrouně nebo v Boskovicích. Hráči na příčnou flétnu se zapojili v souboru VOKINS, Musica Viva a nově pod vedením Jany Nové v souboru příčných fléten. S tímto novým souborem absolvovali flétnisté během roku šest vystoupení. Velmi dobře se představili také hráči na žesťové nástroje. Jejich soubor

5 v různém obsazení, velmi často spolu s bicími nástroji, zpestřil svým vystoupením mimo tradiční školní akce, také několik významných akcí jiných pořadatelů. /Kalibr Cup, Lanškroun historický, Slavnosti světla, Pravečkův Lanškroun, oslava výročí ZŠ/. Velmi slibně se zatím jeví začátky čermenských žáků, hráčů na trubku. Soubor bicích nástrojů pod vedením Petra Oravce se představil během roku na Lanškrounském džemu a absolventském koncertu v Lanškrouně a o prázdninách na letních hudebních akcích v Ústí nad Orlicí a v České Třebové. Žánrovou pestrost v nabídce doplňuje soubor Cimbálek pod vedením Vjačeslavy Lohvinové. Soubor se věnuje hlavně interpretaci lidové hudby. Zde najdou uplatnění houslisté, akordeonista, hráči na dechové nástroje a kytaru. Ve výčtu akcí /příloha č. 4/ jsou uvedeny i další tradiční akce. Veřejnosti i žáky samými je velice oblíbený jazzový koncert Lanškrounský džem, který v tomto roce přitáhl nejvíce posluchačů. Přitažlivé pro posluchače jsou i další koncerty: Čtyři ruce zmohou více, Děti dětem a Hraje celá rodina. Z většiny veřejných koncertů je pořizován audio nebo video záznam. Všechna interní a veřejná vystoupení jsou pak předmětem hodnocení na pedagogických radách ze strany vedení i pedagogů. Z jednotlivých jednání je pořizován písemný záznam. V případě nějakého problému je učiněno opatření s určením odpovědné osoby, včetně stanovení termínu vyřešení problému. Nemohu se nezmínit o zájmu, jaký mají různé organizace o hudební a taneční vystoupení v rámci prezentací svých firem nebo při svých interních akcích. Vystoupení našich žáků potěšilo nejen rodiče dětí, ale též ostatní občany ve městě, kteří projevili větší zájem o naše akce, pokud jsou pořádány v sále lanškrounského zámku. V tomto roce se takových vystoupení uskutečnilo na zámku několik. Výtvarný obor Výtvarníci využívají tradičně různých nabídek k účasti v tematicky zaměřených výtvarných soutěžích od různých pořadatelů. Tuto příležitost využily učitelky VO pro své žáky a obeslaly několik výtvarných soutěží výtvarnými pracemi žáků. Z přehledu ocenění je vidět, že jejich práce porotce zaujaly. Hlavní událostí pro naše výtvarníky bylo zapojení do soutěžní přehlídky vyhlášené MŠMT pro výtvarné obory ZUŠ. Přehlídka výtvarných oborů ZUŠ se koná každé tři roky. Práce našich žáků se představily nejprve na krajské přehlídce ve Svitavách. Porota vybrala pro postup do národní přehlídky, která se uskuteční v září 2011 ve Šternberku, práce žáků učitelky Andrey Staškové na téma Recyklace - šperk a Zaostřeno na detail. Na téma Krabičky vytvořili zajímavé objekty, žáci ze třídy učitelky Evy Hrubešové, které též uvidí návštěvníci národní přehlídky. Výtvarný obor využívá možnost prezentovat svou zajímavou činnost lanškrounské veřejnosti v prostorách městského úřadu, v prostorách školy a nově v prostorách farní zahrady, kde žáci vystavují své sochařské práce. Nemohu

6 nezmínit tradiční a s velkým zájmem se setkávající výtvarný happening pro širokou veřejnost Slavnosti světla tentokrát na téma Přijel k nám cirkus. Při přípravě kostýmů a světýlek se podílejí nejen naši žáci a jejich rodiče, ale také široká lanškrounská veřejnost. Navíc se do akce daří přirozeně zapojit všechny tři obory školy do spolupráce a vzájemně se inspirovat. Tento výtvarný projekt je už několik let finančně podporován ze strany Města Lanškroun. Taneční obor Problémem v tanečním oboru způsobil odchod učitelky Kateřiny Matějkové na mateřskou dovolenou. V prvním pololetí tanečníci nastudovali novou vánoční pohádku Princ a Večernice. Premiéra pro rodiče žáků se tradičně odehrála v tělocvičně ZŠ Smetanova. V květnu předvedli děti tuto pohádku v choreografii Kateřiny Matějkové ještě v sále SD pro děti MŠ a mladší žáky ZŠ. Po odchodu paní učitelky na MD se dvě choreografie představily na krajské přehlídce dětského scénického tance. V dubnu se celá škola aktivně ujala organizace Mezinárodního dne tance. V rámci této akce se lanškrounským divákům v prostoru náměstí A. Jiráska představilo téměř dvě stovky tanečníků. Bohužel, díky nezkušenosti nové vyučující jsme byli nuceni zrušit tradiční program Promluvíme tancem a závěrečné vystoupení na Lanškrounské zrcadlení. 8. Přehled výsledků soutěží ve školním roce 2010/2011 Výsledky okresního kola soutěže ve hře na klavír: Martin Bureš 2. kategorie 2. cena ze třídy Heleny Brandejsové Josef Totušek 2. kategorie 3. cena ze třídy Tetiany Stepasiuk Karolina Černá 5. kategorie 2. cena ze třídy Tetiany Stepasiuk Eva Hejkrlíková 7. kategorie 2. cena ze třídy Marie Střechové Ondřej Kolín 8. kategorie 2. cena ze třídy Heleny Brandejsové Výsledky okresního kola ve hře na housle: Marie Skalická 1. kategorie 3. cena ze třídy Veroniky Vašíčkové Anežka Bambuleová 2. kategorie 3. cena ze třídy Veroniky Vašíčkové Výsledky soutěže ve hře na zobcovou flétnu Teplické flautohry Michaela Šlezingerová 1. kategorie 1. cena ze třídy Marie Havlíčkové Markéta Sontáková 3. kategorie 2. cena ze třídy Marie Havlíčkové Kateřina Reslerová 4. kategorie 2. cena ze třídy Marie Havlíčkové Natálie Benešová 5. kategorie 1. cena ze třídy Marie Havlíčkové Jana Šuláková 5. kategorie 2. cena ze třídy Marty Obrové Monika Šuláková 7. kategorie 1. cena ze třídy Marie Havlíčkové

7 Ocenění žáků výtvarného oboru Výtvarná soutěž České filharmonie: ocenění získala Aneta Vodičková a Nela Nová / 7 let/ Mezinárodní dětská výstava Lidice: čestné uznání získala Karolína Kolomá / 10 let/ Výtvarná soutěž Život se zvířaty 2. místo získal Petr Motl / 14 let/ Malujeme po síti vyhlašovatel Český rozhlas na téma Báje, pohádky, pověsti do finále postoupily práce Kristýny Jakešové / 9 let/ Radky Chládkové /10 let/ Všechny výše uvedené soutěže byly obeslány výtvarnými pracemi škol v ČR a v zahraničí v počtu dosahujících tisíců. Porota mezinárodní soutěže Lidice například hodnotila prací. 9. Úspěchy žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy V tomto roce prošli úspěšně přijímacím řízením ke studiu na konzervatoři tito žáci: Martina Bártová, hráčka na housle ze třídy učitelky Veroniky Vašíčkové David Skalický, hráč na pozoun ze třídy učitele Pavla Vašíčka 10. Akce organizované školou, mimoškolní aktivity, veřejná činnost ve školním roce 2010/2011 Během školního roku se škola ujala organizačně náročných akcí, do kterých se zapojili všichni pracovníci školy. Tento rok jsme byli pověřeni Pardubickým krajem organizací okresních kol soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT pro hráče na klavír a smyčcové nástroje. Podmínkou zvládnutí těchto dvou akcí byla pečlivá příprava soutěžního plánu a pohotové řešení případných neočekávaných situací. Neméně náročné byli i další akce, které jsme organizovali pro širokou lanškrounskou veřejnost. /Mezinárodní den tance, Slavnosti světla, Lanškrounský džem, koncerty mimo prostory školy a město/. Specifikou naší školy je konání akcí často ve večerních hodinách, ve dnech pracovního klidu a to nad rámec pracovní doby. Z přehledu akcí uvedených v příloze č. 4 může každý posoudit, kolik úsilí vyžaduje profese pedagoga, ale i ostatního personálu na ZUŠ. S každým vystoupením mimo školu je spojeno náročné stěhování nástrojů, pomůcek a další nezbytné techniky. Na interní a veřejné akce školy je využíván vlastní koncertní sál. V poslední době stále více využíváme možnosti pronájmu sálu na lanškrounském zámku. Tato změna přivedla do sálu více posluchačů nejen z řad rodičů, ale také ostatní veřejnosti. V současné době není ve městě žádný vyhovující sál s jevištěm, který by odpovídal svým technickým stavem základním požadavkům tanečníků na osvětlení a vzduchotechniku se zázemím pro účinkující. Tato situace nám značně komplikuje možnost veřejné prezentace žáků tanečního oboru. Z tohoto důvodu jsme nuceni využívat

8 netradiční prostory tělocvičnu, venkovní prostory v rámci projektů VO nebo nabídek jiných pořadatelů. Bez pomoci města nejsme schopni tento problém vyřešit. Příloha č Mezinárodní aktivity Mimo soutěže organizuje škola akce, které mají již několikaletou tradici a významně obohacují kulturní život ve městě. Mezi takové patří společné koncerty vždy tematicky koncipované se zahraničními uměleckými školami. Ve školním roce 2010/2011 to byly dva společné koncerty našich a polských žáků z Dzierzoniowa. Díky sedm let trvající spolupráci mají naši žáci příležitost koncertovat v Polsku, komunikovat v jazyce našich partnerů, navazovat nová přátelství, ale také poznávat významná a zajímavá místa v zemi našich přátel. Ve školním roce 2010/2011 se nám podařilo tyto akce zajistit také díky spolupráci se Sdružením rodičů za finanční podpory rodičů samotných a Města Lanškroun. V Polsku reprezentovali žáci školu výborně nejen podanými výkony, ale také svým vzorným vystupováním. Za to vše patří dík jim samotným, ale také jejich rodičům a učitelům. Učitelé často věnují přípravě spoustu času ze svého osobního volna. Příkladem jsou soustředění a zkoušky navíc. Výsledky se bohužel nedostaví tam, kde vedle nadání chybí píle, vytrvalost a ochota ke spolupráci ze strany žáků a jejich rodičů. Na rodičích zůstává zejména v počátcích výuky důležitý úkol, a to vytvořit dítěti vhodné podmínky pro přípravu, umět dítě včas pochválit a tím motivovat k přípravě na výuku. 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi Důležitým úkolem pro všechny pracovníky školy je propagovat práci školy, prezentovat její výsledky, a tím získávat nové žáky pro všechny tři obory. Mladší žáci se svými učiteli koncertovali v prosinci pro děti přímo v lanškrounských mateřských školách. Spolupráce s jinými typy škol má dlouholetou tradici. Příkladem je velmi dobrá spolupráce s vedením ZŠ v Horní Čermné a ZŠ v Dolní Čermné. Také v tomto roce jsme organizovali pro děti MŠ z Lanškrouna a okolí Dny otevřených dveří. Děti ze sedmi MŠ z Lanškrouna a okolí jsme pozvali k nám do školy, kde měly příležitost poznávat všechny hudební nástroje. Mohly si samy vyzkoušet, jak se který nástroj drží, zkusit vyloudit nějaký zvuk, ale také si poslechnout a vidět z blízka, jak nástroje rozezní učitelé, kteří předváděné nástroje vyučují. S kladnou odezvou se setkaly koncerty žáků z vesnických škol pro své spolužáky. Letos se tyto koncerty uskutečnily v těchto obcích: Dolní a Horní Čermná, Tatenice, Horní a Dolní Třešňovec, Výprachtice, Žichlínek. Koncerty se staly motivací pro účinkující a zároveň výbornou ukázkou práce dětí ve volném čase.

9 Škola dlouhodobě spolupracuje se Sdružením rodičů při ZUŠ, které významně pomáhá zejména finančně zabezpečit akce jako je partnerská spolupráce s polskou hudební školou v Dzierzoniowe nebo výjezdy žáků s koncertním programem mimo Lanškroun. Ze strany města a jeho příspěvkových organizací / Kulturní centrum, Muzeum, kluby důchodců/ je zájem o kulturní vystoupení. Na druhé straně získává Sdružení rodičů při ZUŠ prostřednictvím grantů od města finanční podporu na akce, které jsou organizovány pro širokou veřejnost města Lanškrouna a okolí / Slavnosti světla, podpora TO, koncertní činnost souboru Lanškrounští pištci/. Dlouholetou tradici mají koncerty pro děti mateřských škol a základních škol. V rámci této spolupráce se uskutečnily vánoční koncerty dětí přímo v lanškrounských mateřských školách a ve speciální základní škole. V měsíci květnu byly naopak děti MŠ v naší škole, kde měly možnost v rámci Dne otevřených dveří seznámit se s výukou hudebního a výtvarného oboru. Při organizaci Slavností světla a Mezinárodního dne tance nám ochotně zabezpečili ozvučení pracovníci KC Lanškroun. Výbornou spolupráci máme i s vedením lanškrounských farností, které nám umožňují využívání jejich prostor k zajímavým koncertům a výstavám. 13. Propagační činnost V průběhu celého roku jsme se zaměřili na zlepšení informovanosti o škole pro rodiče, ale i širokou veřejnost. O všech akcích školy se snažíme aktuálně informovat prostřednictvím vývěsních skříněk v budovách v Lanškrouně, kde probíhá výuka a prostřednictvím příštím roce připravujeme změnu stránek školy. Rodiče žáků a veřejnost se o dění ve škole dovídá z příspěvků uveřejněných v Listech Lanškrounska nebo na webu města Lanškroun. Od roku 1993 společně se Sdružením rodičů vydáváme informační materiál o činnosti, výsledcích vzdělávání a plánech školy Ročenku, kterou obdrží všichni rodiče našich žáků na začátku nového školního roku. 14. Materiálně technické zabezpečení V této oblasti se plánovitě zabýváme zlepšováním podmínek vzdělávání v naší škole. Z fondu investičních prostředků se nám podařilo zakoupit basový klarinet. Z provozních prostředků, které jsou tvořeny z příspěvků na školné od rodičů žáků, jsme v posledním školním roce zakoupili nový nábytkem do učebny houslí. Trvale obnovujeme a doplňujeme nástrojové vybavení. Tentokrát byly zakoupeny hudební nástroje a pomůcky především pro hráče na bicí, kytary a dechové nástroje. Učebna HN 2 je nově vybavena interaktivní tabulí.

10 15. Odloučená pracoviště: Škola využívá pro výuku hudebního, výtvarného a tanečního oboru mimo hlavní budovu odloučená pracoviště v Lanškrouně v ulici Strážní 13 a v ulici Smetanova 460. Mimo Lanškroun dojíždí učitelka hudebního oboru do Horní Čermné, kde využíváme učebnu ZŠ k výuce hry na klavír a hudební nauky. Výuka v této obci má svou tradici od roku 1992, kdy vedení obce a školy zapůjčilo učebnu hudební výchovy ZŠ k výuce hudebního oboru. Tuto možnost využívají zejména mladší žáci, kterým tak odpadá náročné dojíždění do Lanškrouna. Individuální výuku zde navštěvuje 5 žáků a kolektivní výuku HN celkem 10 žáků. Na základě požadavku rodičů a vedení obce Dolní Čermná bylo zřízeno odloučené pracoviště v ZŠ Dolní Čermná, kde se od vyučuje hra na housle a na dechové nástroje. Ve školním roce 2010/ 2011 tuto možnost využilo celkem 17 žáků. V obou obcích, kde máme odloučená pracoviště, pravidelně organizujeme koncerty pro rodiče, obec a místní školy. Žáci se pravidelně zapojují i do akcí školy v Lanškrouně. 16. Ekonomické zajištění Rozbor hospodaření školy v kalendářním roce 2010 je uveden v samostatné příloze č Výsledky kontrol a inspekcí Ve školním roce 2010/2011 se uskutečnily 2 kontroly se uskutečnila kontrola OSSZ - kontrola plateb sociálního pojištění za období leden říjen se uskutečnila kontrola plateb VZP kontrola období listopad březen 2011 Závěr kontrol: Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 18. Závěr Během školního roku 2010/2011 jsme se začali systematicky zabývat přípravou vlastního Školního vzdělávacího programu, který musíme vytvořit pro všechny stávající obory vyučované na škole nejpozději do konce května Podle něj začne výuka v přípravných odděleních a v prvních ročnících prvního a druhého stupně od Součásti naší přípravy na tvorbu ŠVP byla pečlivá analýza výsledků vzdělávání za uplynulé tři školní roky a zpracování dotazníkového šetření mezi žáky, učiteli a rodiči. Za důležité považuji vytvoření vize školy, na které aktivně pracovali všichni učitelé. Zpracovala Marta Obrová, ředitelka školy Hodnotící zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 20. září 2011

11

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Jindřicha Pravečka, Lanškroun za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 byla příspěvkovou

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 ZÁŘÍ 2009 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2008-2009 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 458/99-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm5ks101 Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Loštice Trávník 596,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ZÁŘÍ 2005 OBSAH 1. POSLÁNÍ A FILOZOFIE ZUŠ POLNÁ 3 2. DLOUHODOBÉ CÍLE 4 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 4. SOUTĚŽE 14 5. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 Toužim IČO:66361974 IZO:108018431 Výní zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 a) Základní údaje b) Přehled vzdělání statistické údaje c) Přehled

Více

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice

Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice Základní umělecká škola Zlín Malenovice tř. Svobody 868 763 02 Zlín - Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 314/98 Oblastní pracoviště č. 04 Signatura: bd5ks102 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Nýřany, Nerudova 440, 330

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-495/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-495/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 Sídlo: Jungmannova 740,

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plzeňská 395, 364 01 TOUŽIM Identifikátor: 600 067 688 Zřizovatel: Město Toužim, Sídliště 428, 364 20 Toužim

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz Zpracovala

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-472/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-472/13-P Název právnické osoby Základní umělecká škola Kralovice, okres Plzeň-sever vykonávající činnost školy: Sídlo: Manětínská 395,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem. okresní pracoviště Teplice. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 6 Ústí nad Labem okresní pracoviště Teplice Inspekční zpráva Základní umělecká škola Dubí Dlouhá 134 417 02 Dubí 2 Identifikátor ředitelství: 600 002 829 IZO:

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov. U Školy 386, 664 07 Pozořice. Identifikátor: 600 003 396 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Pozořice, okres Brno - venkov U Školy 386, 664 07 Pozořice Identifikátor: 600 003 396 Termín konání inspekce: 25.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Základní umělecká škola Štětí, Horova 26 Horova 26, 411 08 Štětí Identifikátor: 600 081 893 Zřizovatel: Město Štětí, Mírové náměstí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 V Praze dne: 15.10.2008 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2593/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2593/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Dobřichovice Sídlo Lomená 159, 252 29 Dobřichovice E-mail právnické osoby zus@dobrichovice.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 074 35/99-4013 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg4ks201 Okresní pracoviště Písek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola Otakara Ševčíka Písek Šrámkova

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2020/10-T. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2020/10-T Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily Ostrava-Svinov Adresa: Bílovecká 1, 721

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk. Hodnotící zpráva. Školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Hodnotící zpráva Školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk Adresa: 564 01 Žamberk, Masarykovo náměstí 145 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2012/2013 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071 115/99-4013 Signatura: bg1ks101 Oblastní pracoviště č. 7 České Budějovice Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚSTO ALBRECHTICE, TYRŠOVA 1 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracoval: Martin Kachlík, ředitel ZUŠ Město Albrechtice 1 Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

Výroční zpráva školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Výroční zpráva školní rok 2011-2012 1. Charakteristika školy Základní umělecká škola /dále ZUŠ/ V. Nováka v Jindřichově Hradci je čtyřoborovou uměleckou státní školou s právní subjektivitou hospodařící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 753 64 Bělotín 2, tel./fax: 581 612 127, e-mail: zsbelotin@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 a) základní

Více

Hudební dění v Polné a okolí 267

Hudební dění v Polné a okolí 267 Hudební dění v Polné a okolí 267 XVI. Hudební školství v Polné Až do konce osmdesátých let dvacátého století neexistovala v Polné institucionálně završená instituce, která by se věnovala výchově dětí a

Více

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr!

Základní umělecká škola Na Popelce. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015. Příležitost obohatit život o další rozměr! Základní umělecká škola Na Popelce Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Příležitost obohatit život o další rozměr! I. Úvod Základní umělecká škola Na Popelce ZUŠ Na Popelce je čtyřoborovou školou s dlouholetou

Více

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA,

KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1- MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 44 J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost Zaměření

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 Výroční zpráva 2013-2014 Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-168/13-H. Zdenkou Vaškovovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-168/13-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Hořice, Havlíčkova 1107 Sídlo: 508 01 Hořice,

Více

za školní rok 2014/15

za školní rok 2014/15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/15 dle 17 e) odst. 2 zákona č.564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Sídlo školy: Základní umělecká škola nám.svobody 14, Vodňany Zřizovatel

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 5. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, M. KOPECKÉHO 1, CHEB Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2004/2005 Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 25.8.2005 Schváleno Školskou radou dne 13. 10. 2005

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1715/08-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1715/08-02 Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21 Adresa: Smetanova 21, 294 71 Benátky

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2014/2015 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1425/15-S. Základní umělecká škola Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1425/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní umělecká škola Kutná Hora Vladislavova 376, 284 01 Kutná Hora zuskh@zuskh.cz IČ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-412/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-412/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola Edvarda Runda, Ostrava Slezská Ostrava, Keltičkova

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2. základní umělecká škola Příbram I., Nám. T.G.Masaryka 155 Adresa: Nám. T. G. Masaryka 155, 261 01

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK, ŽEROTÍNOVA 11 ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, ŠUMPERK,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6. Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 004 201 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Kavaleristů 6, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 004 201 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-365/09-09. Základní umělecká škola, Hostinné. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy: čj. ČŠI-365/09-09 Základní umělecká škola, Hostinné Adresa: Labská Fortna 230, 543 71 Hostinné Identifikátor: 600 102 556

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 vypracoval: Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ pro: Zřizovatele školy - Město Nejdek č.j. ZUŠ-59/11 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za školní rok 2013/2014 Bohumín, září 2014 Osnova zprávy: A. Základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA ð ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA HARMONY, o. p. s. za školní rok 2015 MGR. MAGDA MARKOVÁ Obsah: 1. Základní informace 3 2. Stručná charakteristika školy 4 3. Prostorové podmínky, materiální a technické

Více

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto

2013-2014. 1. Základní údaje o škole. 2. Charakteristika školy. Základní umělecká škola, Vysoké Mýto. Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké Mýto Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Zřizovatel: Sídlo zřizovatele: Právní forma: Základní umělecká škola, Vysoké Mýto Jeronýmova 100, 566 01 Vysoké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6. Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6 Zderazská 6/60, 153 00 Praha 5 Radotín Identifikátor školy: 600 001

Více

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav Výroční zpráva Církevní speciální školy Diakonie ČCE Čáslav 2004 Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Amen. Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, dovolte

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1001/10 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1001/10 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1001/10 A Název kontrolované osoby: Mateřská škola V Úvalu o. p. s. Sídlo: Weberova 299/33, 150 00 Praha 5 IČO: 27 118 657 Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05

Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 Dům dětí a mládeže Osek Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 email: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Lenka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ----------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZUŠ BRUNTÁL ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní údaje o organizaci ---------------------------------------------- Název zařízení: Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jiří Doležal Mgr. Jiří Doležal ŠÚ Kroměříž Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-80/98-11121 Signatura: bo2ks301 Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-145/10-Z. Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-145/10-Z Základní umělecká škola Valašské Meziříčí Adresa: Komenského 67, 577 01 Valašské Meziříčí Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008

V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 UMÍSTĚNÍ ŢÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŢ NA VÝZNAMNÝCH SOUTĚŢÍCH A PŘEHLÍDKÁCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 V. ročník mezinárodní pěvecké soutěţe ZUŠ Ţerotín Olomouc - listopad 2008 Robert Marczak klavírní spolupráce paní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více