Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 [výroční zpráva] 2010

2 OBSAH STRANA 1. Úvod: O Partners Czech, o. p. s., vize, poslání 4 2. Přehled o činnosti 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách 5 Deliberating in a Democracy 7 Let s Take Care of the Planet 9 Initiative for Peacebuilding 10 Probační a resocializační program Právo pro každý den Statistiky školení Školicí programy v roce Služby Publikace Orgány a členové organizace Poděkování našim sponzorům Příloha: Účetní závěrka a Zpráva auditora 19 2

3 Seznam internetových stránek provozovaných Partners Czech, o. p. s.: PARTNERS CZECH, o. p. s. Adresa: Lomená 515/9, Praha 6 Tel: (+420)

4 1. ÚVOD Partners Czech, o. p. s., nevládní nezisková organizace, byla založena v roce 1992 na základě spolupráce s americkou nadací Partners for Democratic Change jako jedno z center mezinárodní sítě Partners for Democratic Change International (PDCI). Centra sítě PDCI realizují své programy v následujících zemích: Albánii, Argentině, Brazílii, Bulharsku, Gruzii, Indonésii, Jemenu, Jordánsku, Kolumbii, Kosovu, Litvě, Maďarsku, Mexiku, Peru, Polsku, Rumunsku, Senegalu, na Slovensku a v USA. Ve své práci se Partners Czech orientuje na činnosti především v oblasti praktického a interaktivního vzdělávání o společenských tématech, v oblasti sociální a etnické, lidských zdrojů, rozvojových cílů tisíciletí apod. Zahrnuje široké spektrum účastníků od studentů přes pedagogické a sociální pracovníky, pracovníky neziskových organizací, státních i regionálních orgánů a dalších společenských skupin. Při svých aktivitách s mládeží Partners Czech, o. p. s., usiluje o osvojení dovednosti samostatného vystupování při prezentacích a obhajování názorů pomocí účinné argumentace. Partners Czech, o. p. s., nabízí výukové semináře zaměřené na rozvoj efektivní komunikace, vyjednávání, vytváření pozitivního prostoru při řešení sporů, poskytování metodické pomoci při realizaci aktivní výuky ve společenských vědách, výchovy k toleranci, uplatňování etiky a podporování vizí budoucí Evropy, dále nabízí vedení diskusí/moderování schůzek, prezentace, organizuje videokonference a kulaté stoly k řešení různých témat mezi zájmovými skupinami. VIZE Partners Czech, o. p. s., chce zvýšit účast občanů na věcech veřejných, podpořit rozvoj partnerství a spolupráce při prevenci a řešení aktuálních společenských témat. POSLÁNÍ Partners Czech, o. p. s., je nevládní nezisková organizace usilující o podporu demokratických struktur ve společnosti, rozvoj spolupráce státního, soukromého i neziskového sektoru a integraci znevýhodněných skupin. Cestou vzdělávání, poradenství, poskytování služeb a realizací projektů chce podporovat profesní i osobní růst cílových skupin, a tím přispívat ke snižování napětí, prevenci a řešení konfliktů. 4

5 2. PŘEHLED ČINNOSTI MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí ve školách V roce 2010 vyvrcholil tříletý mezinárodní vzdělávací projekt MDG 15 podporující rozvojové vzdělávání na středních školách v České republice, Belgii, Velké Británii, Francii, Polsku, Senegalu a v Indii. Cílem projektu bylo zvýšit povědomí studentů o situaci v rozvojových zemích a vést je k aktivní podpoře naplnění Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals MDGs). Projekt v roce 2010 velkolepě vyvrcholil mezinárodním kempem studentů, který se konal od 10. do 17. dubna 2010 v České republice. V jeho průběhu studenti vytvořili své Prohlášení k Rozvojovým cílům tisíciletí, ve kterém apelují na aktivnější přístup vlád a politiků k zlepšování životních podmínek v rozvojových zemích, tedy k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Prohlášení studenti osobně předali politikům na Václavském náměstí v Praze při příležitosti osvětové akce na podporu Rozvojových cílů tisíciletí pořádané Partners Czech za pomoci všech organizací zapojených do projektu. Prohlášení je dostupné na Výstupy projektu MDG 15 v České republice Studenti Učitelé Veřejnost Úroveň 1 Informovaní o MDGs Úroveň 2 Vyškolení o MDGs Úroveň 3 Aktivně zapojení - poskytují informace o MDGs ostatním Počet škol zapojených do projektu 22 5

6 Výstupy projektu MDG 15 ve všech pěti zemích EU a v Senegalu a Indii Studenti Učitelé Veřejnost Úroveň 1 Informovaní o MDGs Úroveň 2 Vyškolení o MDGs Úroveň 3 Aktivně zapojení - poskytují informace o MDGs ostatním Počet škol zapojených do projektu 173 V průběhu tří let byly realizovány tyto aktivity: - Vytvořena metodická příručka pro učitele s názvem: Rozvojové cíle tisíciletí - Studijní cesta učitelů do Senegalu - Mezinárodní kemp studentů - Mezinárodní soutěž studentů - Mezinárodní seminář pro učitele - Workshopy ve školách - Národní školení učitelů - Osvětové akce - Webové stránky Projekt byl v České republice realizován za finanční podpory Evropské komise a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Tisková konference k Rozvojovým cílům tisíciletí Studenti prezentují své Prohlášení na Václavském náměstí 6

7 Deliberating in a Democracy V roce 2010 jsme již sedmým, avšak bohužel již posledním rokem, realizovali mezinárodní vzdělávací projekt Deliberating in a Democracy (DID). Jeho cílem bylo prohloubit dovednosti studentů diskutovat/deliberovat o různých aktuálních kontroverzních tématech, zvýšit jejich znalosti o celospolečenských otázkách a motivovat je k aktivnímu přístupu k dění ve společnosti. V průběhu školního roku studenti vedli strukturované diskuse tzv. deliberace o aktuálních celospolečenských tématech a zaujímali postoje k různým kontroverzním otázkám. Své názory mohli studenti všech 10 zemí zapojených do projektu vzájemně konfrontovat prostřednictvím internetového on-line videokonferencí s partnerskou stranou. Partnerem České republiky je již od počátku projektu americké město Chicago. Ostatní partnerské strany projektu jsou: Ázerbájdžán, Estonsko, Litva, Makedonie, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a oblasti v okolí Chicaga, Los Angeles, Washingtonu, Colorada a South Caroliny. V roce 2010 studenti z celé České republiky diskutovali o těchto tématech: 1. Demokracie a diktatury: Měly by demokratické státy spolupracovat s diktátorskými režimy? 2. Kyberšikana: Měla by naše společnost umožnit školám postihovat kyberšikanu odehrávající se mimo školní prostředí? Před každou deliberací studentů proběhlo školení učitelů, během nějž se učitelé připravili na vedení diskuse a od pracovníků Partners Czech získali kompletní metodické materiály (texty k deliberacím, úvodní aktivity k tématu apod.). O tématu si vždy pohovořili s pozvanými odborníky v dané oblasti. O tématu diktatur a demokracií hovořili učitelé s panem Dr. Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu a s panem Vojtěchem Ripkou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Téma bezpečnostních kamer a ochranu osobních údajů učitelům přiblížil přední český odborník na téma šikana, pan Dr. Michal Kolář a pan Ing. Václav Mach ze společnosti Microsoft. V průběhu roku se vybraní studenti zúčastnili dvou mezinárodních videokonferencí, které se konaly v Americkém centru v Praze. Během nich si čeští a američtí studenti z Chicaga vyměňovali názory na otázky týkající se těchto témat: 1. videokonference: Výzvy pro naše demokracie + Světová ekonomika a sociální systémy 2. videokonference: Kyberšikana 7

8 Program videokonferencí zaujal nejen studenty a učitele, ale také novináře a kulturního atašé Amerického velvyslanectví v Praze pana Michaela Gainera. Během videokonference krátce vyjádřil svou podporu studentům, kteří aktivně a uváženě diskutují kontroverzní otázky dnešní společnosti a popřál jak českým, tak americkým studentům hodně úspěchů v jejich studiu. V Pražském deníku vyšla druhý den po videokonferenci kratičká zpráva o této akci doplněná fotografií. Dne 12. května se konal další ročník velice oblíbené akce Národní studentské konference, jejíž téma bylo velice aktuální Volby v demokratické společnosti, parlamentní volby v ČR. (Konference se totiž konala jen pár dní před volbami do Parlamentu ČR). Studenti v rolích volebních analytiků a konzultantů hodnotili volební programy významných českých politických stran. O strategiích jednotlivých stran a o volbách obecně měli studenti možnost hovořit s panem Dr. Romanem Jochem, ředitelem Občanského institutu. Diskuse byla velmi živá a zajímavá. V závěru konference se konaly fiktivní studentské volby, které vyhrála s 63 % hlasů strana TOP 09. Do diskusí se během roku zapojilo několik stovek studentů pod vedením 18 učitelů z 15 škol z celé České republiky. Za spolupráci během realizace projektu děkujeme Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, zejména Davidu Gainerovi, kulturnímu atašé, a paní Jitce Vildové. Projekt je financován z prostředků Ministerstva školství Spojených států amerických a Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Mezinárodní videokonference s Chicagem Národní studentská konference DID 8

9 Let s Take Care of the Planet Projekt Let s Take Care of the Planet" je mezinárodní program podporující environmentální vzdělávání na školách a ohleduplný přístup studentů k životnímu prostředí. Projekt je zaštítěn brazilským Ministerstvem školství ve spolupráci s organizací UNESCO a UNEP (Program OSN pro životní prostředí) a českým Ministerstvem životního prostředí. V rámci tohoto projektu studenti diskutují o tématu klimatických změn se svými vrstevníky z ČR i z dalších evropských zemí a podnikají různé aktivity pro zlepšení životního prostředí. V rámci projektu proběhly na českých středních školách semináře, během nichž se studenti dozvídali podrobné informace k tématu klimatické změny a následně vytvářeli plakáty týkající se jejich odpovědnosti k životnímu prostředí. Z každé školy byl během semináře vybrán jeden student, který svou školu reprezentoval na národní studentské konferenci tohoto projektu, která se konala dne 9. května 2010 v Praze. Studenti vytvořili Národní listinu odpovědností vůči životnímu prostředí. Na konferenci byli zvoleni delegáti z řad studentů, kteří se zúčastnili mezinárodní konference projektu Let s Take Care of the Planet, která se konala v Brazílii ve dnech června Během konference se studenti účastnili různých interaktivních workshopů a společně vytvořili mezinárodní Chartu odpovědností vůči životnímu prostředí, kterou osobně předali brazilským politikům a poštou ji poslali politikům všech zemí zapojených do projektu. Mezinárodní konference studentů v Brazílii osvětová akce v centru města Brazília 9

10 Initiative for Peacebuilding Projekt Initiative for Peacebuilding se po své předchozí, výzkumné části, v roce 2010 přehoupl do formy vzdělávacího projektu. Partners Czech, o. p. s., uspořádala v jeho rámci několik workshopů a seminářů, které byly určeny dvěma cílovým skupinám: - pracovníkům neziskových organizací zaměřených na rozvojovou spolupráci - studentům vysokých škol (VŠE a Metropolitní univerzity Praha) Zájemci měli možnost zúčastnit se níže uvedených workshopů a seminářů: Peacebuilding v rozvojové spolupráci I. (seminář pro pracovníky neziskových organizací) Peacebuilding v rozvojové spolupráci II. (semináře pro studenty vysokých škol) Cesta ke shodě za pomoci facilitovaného jednání (seminář pro pracovníky neziskových organizací) Úvodní seminář vedla ředitelka evropské platformy European Peacebuilding Liaisence Office (EPLO), paní Catherine Woollard, která se dlouhodobě problematice peacebuildingu věnuje ve své odborné praxi. Následující semináře o Peacebuildingu v rozvojové spolupráci vedla paní Mgr. Lenka Dušková, která vyučuje na katedře rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Workshop Cesta ke shodě za pomoci facilitovaného jednání vedla ředitelka Partners Czech, o.p.s., PhDr. Dana Rabiňáková. Seminář Peacebuilding v rozvojové spolupráci I.Ú 10

11 Probační a resocializační program Právo pro každý den V roce 2010 úspěšně pokračovala realizace tohoto programu v mnoha místech České republiky. Probační programy proběhly ve 20 lokalitách, a to v Praze východ i západ, Brně, Bruntále, Českém Krumlově, Ostravě, Jindřichově Hradci, Č. Budějovicích, Táboře, Pelhřimově, Prachaticích, Strakonicích, Hradci Králové, Jablonci n. Nisou, Liberci, Náchodě, Olomouci, Rumburku, Šumperku, Třebíči a Ústí n. Orlicí. Programu se zúčastnilo celkem 235 mladých lidí, kteří se dostali do střetu se zákonem. V roce 2010 byly obnoveny všechny lekce z oblasti trestního práva podle novely Trestního zákoníku (platného od ). Touto cestou děkujeme zejména organizaci ICOS z Českého Krumlova, jmenovitě Mgr. Ingrid Jílkové, která vyčlenila finanční zdroje a uhradila nám tuto obnovu lekcí z jejich projektu financovaném z ESF OP LZZ. Organizace PROSTOR PRO z Hradce Králové získala finanční zdroj na uskutečnění celého cyklu (80 hod) lektorských dovedností pro novou skupinu 10 nových lektorů probačního programu Právo pro každý den. Tato školení proběhla na podzim Probační program má obnovenou akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR. Tento probační program je jediný, který je využíván v celé ČR, a byl vyhodnocen Probační a mediační službou ČR jako nejúspěšnější ze všech, které v ČR probíhají. Po celý rok probíhaly v místech konání probačních programů garanční schůzky nebo supervize s lektory, které mají za cíl jednak sledovat dodržování nastavených pravidel a metodiky provádění probačního programu, a také podpořit lektory i provádějící organizace v jejich práci. Školení lektorů v Hradci Králové 11

12 3. STATISTIKY ŠKOLENÍ PARTNERS CZECH V ROCE 2010 PROVEDENÝCH PRO RŮZNÉ CÍLOVÉ SKUPINY počet školení facilitovaná jednání ostatní zakázky STATISTIKY ŠKOLENÍ graf počet školení facilitace zakázky konzultace/ mediace 12

13 POČET ŠKOLICÍCH DNÍ počet školicích dní počet dní facilitovaných jednání ostatní zakázky POČET ŠKOLICÍCH DNÍ - graf počet školicích dní počet dní facilitace dny zakázky konzultace/ mediace

14 STATISTIKY PROŠKOLENÝCH OSOB celkem počet účastníků z toho: studenti učitelé, psychologové a soc. pracovníci zaměstnanci NGO státní zaměstnanci ostatní - různé profesní skupiny STATISTIKY PROŠKOLENÝCH OSOB graf ostatní - různé profesní skupiny státní zaměstnanci zaměstnanci NGO učitelé, psychologové a soc. pracovníci z toho: studenti celkem počet účastníků

15 4. SAMOSTATNÉ ŠKOLICÍ PROGRAMY (MIMO PROJEKTY) V ROCE 2010 i dovednosti efektivní komunikace i dovednosti mediace vyjednávání a řešení konfliktů mimosoudní cestou i vedení porad a jednání facilitace i manažerské dovednosti (vedení lidí, koučování, řízení změn, práce s týmem apod.) i obrana proti stresu (stress-management), řešení zátěžových situací i řízení času (time-management) i působivá prezentace na veřejnosti, veřejný projev i spolupráce s médii, pořádání konferencí, moderování diskusí i týmová spolupráce 5. SLUŽBY i mediace efektivní řešení profesních, firemních, soukromých i jiných sporů za pomoci prostředníka mediátora i facilitace technika efektivního řízení porad, schůzí a skupinových jednání i supervize pro řídící pracovníky (manažerská supervize) i uspořádání jednání u kulatého stolu, pomoc při hledání řešení problému v rámci lokality i individuální konzultace v oblasti profesního i osobního růstu, koučování 15

16 6. PUBLIKACE VYDANÉ V POSLEDNÍCH LETECH Konflikt, koření života (průvodce řešením konfliktu pro učitele středních škol) 2. vydání Konflikt, koření života VIDEOKAZETA Rozumět médiím metodická příručka a multimediální CD-ROM Jak řešit konflikty a lépe si porozumět v předškolním věku Výchova k toleranci a proti rasismu Menšiny a migranti v ČR (autor. tým Partners Czech vydal v naklad. Portál) Já a ty = kamarádi (vydáno ve spolupráci s ISV Praha) Postavme mosty jak zvládat konflikty a neshody (český překlad manuálu UN Habitat) Právo pro každého pouze na CD Právo pro každého VIDEOKAZETA DEEP VIDEOKAZETA Videoprogram Občan a jeho obec komplet (metodika + videokazeta vydáno ve spolupráci s Institutem pro vzdělávání veřejné správy, Praha) Právo v prostředí ústavní výchovy (vydáno ve spolupráci s organizací Člověk v tísni) Naši sousedé metodická příručka s DVD Rozvojové cíle tisíciletí manuál pro učitele středních škol (pouze na CD) 16

17 7. ORGÁNY A ČLENOVÉ OGANIZACE ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY Renáta Lukešová Svatava Machová Roman Joch VEDENÍ ORGANIZACE Dana Rabiňáková, ředitelka TÝM ORGANIZACE Dagmar Holanová, koordinátorka projektů a lektorka Lucie Martinová, koordinátorka projektů Martina Šefrová, koordinátorka projektů Barbora Svobodová, asistentka projektů Jarmila Baštová, asistentka Petra Kučerová-Volfová, mzdová účetní Marie Kotrbová, finanční manažerka EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI Martina Tesařová, Radka Medková, Samane Djakoualno, Vladimír Voráček a další 17

18 8. PODĚKOVÁNÍ NAŠIM SPONZORŮM Za období existence Partners Czech jako občanského sdružení: Microsoft Nadace Leviho Strausse z USA NROS USAID Charles Steward Mott Foundation, USA Phare, Phare-Lien Za období Partners Czech, o. p. s.: USAID Microsoft Matra Vzdělávací centrum pro veřejnou správu (Matra II) CRFC Chicago, USA Street Law Inc., Baltimore, USA Ministerstvo školství USA Institute for Sustainable Communities Streghtening Civil Society in Ukraine Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Evropský sociální fond, státní rozpočet ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR PLIVA CZ S.R.O. Amgen s.r.o. Velvyslanectví USA v Praze British Khow-How Fund King Baudouin Foundation, Belgie Ministerstvo vnitra ČR Council of Europe PHARE Democracy, PHARE Lien Ministerstvo zahraničních věcí ČR Evropská komise Rational Games, Inc. StartProduction s.r.o. 18

19 9. PŘÍLOHA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži

Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži Účastníci studijní cesty do Burundi na čajové plantáži [výroční zpráva] 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ VE ŠKOLÁCH...

Více

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s.

PARTNERS CZECH, o. p. s. VIZE POSLÁNÍ PARTNERS CZECH, o. p. s. [výročnízpráva] 2006 1 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PARTNERS CZECH, o. p. s. je nevládní nezisková organizace, která působí více než deset let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, příslušníky

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva. Otevřené společnosti

Výroční zpráva. Otevřené společnosti Výroční zpráva Otevřené společnosti 2010 Obsah Mise 3 Úvodní slovo 4 Správní rada 5 Dozorčí rada 5 Zaměstnanci 5 Externí spolupracovníci 5 Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti 6 Společnost

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 -

I. ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Dagmar Doubravová, předsedkyně Sdružení - 1 - I. ÚVODNÍ SLOVO Pokud byl rok 2000 pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, tak rok 2001 by se dal nazvat rokem hledání, rokem transformačním

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s. Výroční zpráva 2014 Agora CE o.p.s. 1 OBSAH 1. Agora Central Europe... 3 2. Statutární orgány a tým organizace... 4 3. Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2014... 5 4. Participační projekty... 6 Praha pro

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS

Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Výroční zpráva FoRS 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRS Obsah 1. Představení FoRS... 3 2. Výsledky činnosti FoRS za rok 2012... 4 2.1 Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování českých a evropských

Více

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2011 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

[ Výroční zpráva 2004 ] Liga lidských práv

[ Výroční zpráva 2004 ] Liga lidských práv [ Výroční zpráva 2004 ] Liga lidských práv [ Výroční zpráva 2004 ] Liga lidských práv Liga lidských práv, 2005 Redakce: Gwendolyn Albert Jazykové korektury: Jiří Kopal 5 Liga lidských práv Výroční zpráva

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 PRAHA 2012 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekty v roce 2011 IV. Projekt Ještě máme šanci přispět k (s)plnění

Více

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s.

Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Otevřené společnosti, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Obsah Mise......................................................................................... 4 Úvodní slovo.................................................................................

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více

Organizace spojených národů v České republice. 10 let v Domě OSN

Organizace spojených národů v České republice. 10 let v Domě OSN Organizace spojených národů v České republice 10 let v Domě OSN Dům OSN v Praze Organizace spojených národů působí v České republice (Československu) od roku 1947, kdy byla otevřena kancelář Informačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Česká republika Kancelář: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420

Více