DOTACE na automatické kotle ROJEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOTACE na automatické kotle ROJEK"

Transkript

1 R O J E K - T R A D I C E O D R O K U Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické vytápění s dotovanými kotli ROJEK originální konstrukce KOTLÍKOVÁ FORMÁTOVACÍ PILA Délka řezu CV360 Výkon motoru Max. šíře řezu Max. průměr kotouče Průměr předřezového kotouče ROJEK PK 250A 1200; 2000 mm 4 kw 800 (1050; 1500) mm 315 mm 120 mm Naklápění kotoučů 0-45 Automaticky spaluje uhlí Ořech 2 a pelety Automatický kotel ROJEK A 25 7,2-28 kw VYNIKAJÍCÍ POMĚR PARAMETRŮ A CENY Obrázky jsou ilustrativní. Výrobce si vyhrazuje právo na případné technické změny. Kotle ROJEK spalují veškerá tuhá paliva. Vytápěním kotli ROJEK ušetříte až polovinu nákladů. ROJEK prodej, spol. s r.o., Masarykova 16, Častolovice, Česká republika Dřevoobráběcí stroje: tel: , mob: , e-shop: Tepelná technika: tel: , mob: ,

2

3

4

5 č.stránky O B S A H : 1 - Obsah rozpisu soutěží 2015/2016, seznam příloh 2 - Soutěže Okresního fotbalového svazu Hradec Králové 2015/2016, úřední hodiny sekretariátu OFS. 5 - Rozpis soutěží členství ve FAČR, řízení soutěží, hrací dny a začátky utkání, 6 - místa utkání, účastníci soutěží, pořadatel utkání, 7 - zápis o utkání, 8 - sdružená start družstev, 9 - předpisy, startující, zdravotní způsobilost, soupisky 10 střídání, hlášení utkání, hodnocení výsledků, hlášení výsledků, rozhodčí, 11 - delegáti svazu, protest a odvolání, postupový a sestupový klíč, 15 - kontrola totožnosti, tituly a ceny, GIST okresní pohár mužů, 16 - OP SŽ J. Míchala, OP MŽ L. Škorpila, okresní halové přebory elévů a žáků, 17 - reprezentace okresu U 10, U 11, U 12, U 13, hospodářské náležitosti, nábor rozhodčích Sazebník STK OFS 2015/2016, 19 - další rozhodnutí STK OFS, platby, startovné, bonusy, 20- sdělení disciplinární komise, školení trenérů, halové turnaje-odměny rozhodčích, 21- závazná rozhodnutí VV OFS, závěrečná ustanovení. Seznam příloh: - pravidla fotbalu malých forem, 7+1, 5+1, Legalcom AK veteránská liga nejpoužívanější fotbalové kontakty OFS, KFS, FAČR - adresář oddílů - adresář rozhodčích - sazebník odměn rozhodčích platný od rozlosování soutěží 2015/ termínová listina OFS Hradec Králové podzim ročník Den partnerů OFS Hradec Králové pozvánka 1

6 Soutěže Okresního fotbalového svazu Hradec Králové 2015/2016: HRADECKÝ VOTROK okresní přebor JAKO III. třída CK SANA IV.třída sk. "A" CK VOTROK IV.třída sk. "B" JAKO OP kadeti BELsport okresní přebor starších žáků (10+1) BD GROUP okresní přebor mladších žáků (7+1) BELsport okresní přebor starších elévů (5+1) B&K TOUR okresní přebor mladších elévů (4+1) Legalcom AK veteránská liga GIST okresní pohár mužů Okresní pohár starších žáků Jaroslava Míchala (10+1) Okresní pohár mladších žáků Ladislava Škorpila (7+1) DECATHLON okresní halové přebory (4+1) Jarní turnaje minipřípravek Úřední hodiny sekretariátu OFS Hradec Králové: PO 8-12 a ÚT 8-12 a PÁ 8-12 a

7 Své finance řešte v našich pobočkách Těšíme se na Vás v pobočkách královéhradeckého kraje. Dvůr Králové nad Labem, Revoluční 74, tel.: , Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 345, tel.: , Hradec Králové, Bratří Štefanů 895/1, tel.: , Hradec Králové, Břetislavova 1622, tel.: , Hradec Králové, Československé armády 5 (REGIOCENTRUM), tel.: , Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734, tel.: , Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 7/I, tel.: , Jaroměř, Husova 233, tel.: , Jičín, Husova 393, tel.: , Náchod, Karlovo nám. 84, tel.: , Nová Paka, Komenského 304, tel.: , Nové Město nad Metují, Komenského 10, tel.: , Nový Bydžov, Masarykovo nám. 17, tel.: , Rychnov nad Kněžnou, Staré nám. 47, tel.: , Trutnov, Horská 888, tel.: , Vrchlabí, Krkonošská 177, tel.: ,

8

9 R O Z P I S SOUTĚŽÍ KOPANÉ ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM HRADEC KRÁLOVÉ PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015/2016 I. OKRESNÍ SOUTĚŽE - DOSPĚLÍ, KADETI, ŽÁCI, ELÉVOVÉ (PŘÍPRAVKY) Článek 1 Členství ve Fotbalové asociaci České republiky (FAČR): Hráči, trenéři, funkcionáři, rozhodčí, jednotlivci vykonávající funkce v soutěžích podle předpisů FAČR, členové statutárních orgánů fotbalových klubů, členové orgánů FAČR a agenti hráčů musí být členy FAČR a mít zaplacen poplatek na příslušný rok (viz Stanovy FAČR, platné od ). Článek 2 Řízení soutěží: Soutěže řídí sportovně technická komise OFS Hradec Králové, která si vyhrazuje právo provádět operativní změny v termínové listině. Článek 3 Hrací dny a začátky utkání: STK OFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží. 1. Hrací dny a začátky utkání uvedené v termínové listině jsou závazné pro všechny zúčastněné kluby-oddíly. 2. Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků povoluje STK na základě písemné žádosti uvedené v přihlášce do soutěží. Pro jarní část do konce ledna Kolaudační dny k termínovým listinám: před podzimem a jarem je vyhlášen kolaudační den (dny) v úřední zprávě OFS 4. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo stanovený termín v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být uložena do elektronického informačního systému nejpozději 17 dnů před původně stanoveným termínem utkání. Dohoda družstev a souhlas řídícího orgánu soutěže dle předchozí věty musí být proveden vždy prostřednictvím elektronického informačního systému nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem utkání. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to nejpozději do 15 dnů ode dne prvního soutěžního utkání příslušné části soutěže. 5. Termínová listina OFS Hradec Králové - podzim 2015 je v příloze. 6. Termíny pro jarní kola budou oznámeny na webu OFS HK ( utkání se hrají v obráceném pořadí. Poznámka: Přesné hrací dny a hodiny budou postupně zveřejňovány na webu Informačího systému FAČRu (IS FAČR) a na webu OFS 5

10 okresní přebory mladších elévů: Přesné rozlosování a termíny utkání ml. elévů budou stanoveny na aktivu, který bude v pátek 21.srpna 2015 od 16ti hodin v Restauraci u Jelena, na základě kterého bude vydána zvláštní zpráva OFS. Hrací dny a začátky utkání jsou závazné IS FAČR a úředních zpráv OFS. Oddíly jsou povinny bez jakéhokoliv předchozího upozornění nastupovat k utkání v termínech a začátcích uvedených v IS FAČR případně podle schválených dohod nebo termínů nařízených STK. Pokud dojde k nesrovnalostem ve zprávě, je povinností obou oddílů okamžitě písemně (příp. telefonicky) upozornit STK na vzniklou chybu a ta je povinna potvrdit správný termín utkání. Zároveň úřední zprávy slouží k obsazování utkání rozhodčími s tím, že případné změny řeší operativně obsazovací úsek KR. Hracími dny pro dospělé i žáky jsou soboty a neděle se stanoveným úředním začátkem. Toto neplatí pro oddíly, kterým byla před zahájením mistrovských soutěží udělena výjimka trvalého nebo jednorázového rázu. Článek 4 Místa utkání: Oddíly oznámí STK místa utkání v přihlášce do soutěže. Oddíl nahlásí i náhradní nebo pronajaté hřiště. Každé hřiště musí být vybaveno podle pravidel kopané a schváleno STK náležitosti hřišť viz čl. 7 tohoto rozpisu. Doklad o kolaudaci hlavního a náhradního hřiště oddíly archivují. Žádost o případné změny či koladauci nového hřiště předloží na STK OFS ke schválení. Na schváleném náhradním hřišti se mohou hrát mistrovská utkání na podzim pouze po , pro jarní část soutěžního ročníku pouze prvních 5 kol. Hostující klub musí s touto alternativou předem počítat. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje hlavní rozhodčí utkání, těsně před zahájením utkání, dle Pravidel fotbalu. Upozornění: Pokud je náhradním povrchem hřiště s umělohmotným povrchem je pořádající oddíl povinen upozornit na tuto skutečnost soupeře (na umělém povrchu nelze hrát v kopačkách s kolíky). Článek 5 Účastníci soutěží: - viz rozlosování soutěží Článek 6 Pořadatel utkání: Pořadatelem utkání je oddíl, uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě, pro jarní část platí obrácené pořadí. Pořádající oddíl a) Umožní soupeři přístup do kabin nejpozději 60 minut před úředně stanoveným začátkem utkání. b) Poskytne za účelem vyplnění zápisu o utkání nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem soutěžního utkání výpočetní techniku s připojením k internetu v kabině rozhodčích, nestanoví-li rozpis soutěží lhůtu delší. c) Pořadatelská služba: Povinnosti pořadatelské služby viz 41 SŘ. Pořadatelé musí být zajištěni pořádajícím oddílem nejméně v tomto počtu: 1+5 pořadatelů pro utkání dospělých, 1+2 pro utkání mládeže Předepsaný počet pořadatelů musí být uveden v zápise o utkání a na požádání hlavního rozhodčího představen. Hlavní pořadatel je orgánem pořadatelského klubu, který spolu s klubem je odpovědný za plnění povinností uvedených v 46 SŘ. Hlavní pořadatel musí být členem FAČR. Hlavní pořadatel nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího a nesmí být ani příslušníkem družstva ( 40 SŘ). Všichni pořadatelé musí být viditelně označeni rozlišovacími vestami, což platí i pro utkání mládeže vč. elévů. 6

11 d) Technické povinnosti organizátora utkání řízeného STK OFS Hradec Králové: připravenou hrací plochu včetně nalajnování funkční výpočetní techniku a internet k dispozici formulář zápisu o utkání, píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a praporky pro asistenty rozhodčího kryté lavičky pro příslušníky družstev mají umožňovat sezení pro 12 osob, musí být odděleny od hlediště a musí být zabezpečeny proti vhazování předmětů z hlediště, včetně vyznačení technické zóny prostor, kterým rozhodčí a hráči procházejí z kabin na hrací plochu, musí být technicky zabezpečen proti vniknutí diváků kolem hrací plochy musí být ohrazení nebo pevné zábradlí pro zajištění bezpečnosti hráčů v souladu s pravidly fotbalu vybavení kabin viz 45 SŘ fotbalu zdravotnické zabezpečení pro poskytnutí 1. pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami (nosítka, řádně vybavená zdravotnická brašna atp.) pořádající oddíl zajistí pro utkání všech kategorií řádné a bezpečné ukotvení všech přenosných brankových konstrukcí Kontrolu budou provádět rozhodčí a delegáti. Při zjištění nesplnění těchto náležitostí budou nedostatky popsány v zápise o utkání. Případně utkání nebude zahájeno. Po projednání v STK hrozba sankcí - až uzavření hřiště! Článek 7 Zápis o utkání SŘ 9 Zápis o utkání 1. Záznamem o průběhu utkání je zápis o utkání. K vyplnění zápisu o utkání poskytuje organizátor utkání rozhodčímu utkání potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku s internetovým připojením. 2. Zápis o utkání se pořizuje přímo ve specializované aplikaci elektronického informačního systému pro zpracování elektronického zápisu o utkání. 3. Aplikaci pro zpracování elektronického zápisu o utkání je oprávněn obsluhovat pouze administrátor členského klubu s právy zápisu o utkání a delegované osoby. Do zápisu o utkání není oprávněna zasahovat žádná další osoba. 4. Pokud technické nebo jiné podmínky nedovolují zpracování zápisu o utkání v elektronickém informačním systému, vyplní se tištěný formulář zápisu o utkání ručně a do elektronického informačního systému bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení písemného zápisu o utkání řídícímu orgánu soutěže. 5. Nezpracuje-li klub zápis o utkání v elektronickém informačním systému bez závažného důvodu, bude řídícím orgánem soutěže potrestán uložením pořádkové pokuty. SŘ 53 Příprava zápisu o utkání 1. Administrátor organizátora utkání s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: a) jméno, příjmení a ID hlavního pořadatele utkání; b) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva; c) jméno, příjmení a ID trenéra družstva, je-li přítomen; d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen; e) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen; f) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen; g) jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen; h) jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen; i) sestavu, čísla hráčů a jejich ID; j) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva. 7

12 2. Administrátor hostujícího družstva s právy pro elektronický zápis o utkání vyplní v zápise o utkání nejpozději 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání: a) jméno, příjmení a ID vedoucího družstva; b) jméno, příjmení a ID hlavního trenéra družstva; c) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 1 družstva, je-li přítomen; d) jméno, příjmení a ID asistenta trenéra č. 2 družstva, je-li přítomen; e) jméno, příjmení a ID trenéra brankářů družstva, je-li přítomen; f) jméno, příjmení a ID lékaře/zdravotníka družstva, je-li přítomen; g) jméno, příjmení a ID maséra družstva, je-li přítomen; h) sestavu, čísla hráčů a jejich ID; i) z hráčů v základní sestavě kapitána družstva. 3. Rozhodčí utkání nejdříve 15 minut před úředně stanoveným začátkem utkání zkontroluje údaje vyplněné administrátory klubů v zápise o utkání a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky v zápise o utkání. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v zápise o utkání a odhlásit se z elektronického informačního systému. SŘ 61 Uzavření zápisu o utkání 1. Rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do zápisu o utkání uvést: a) skutečný čas zahájení utkání; b) konečný výsledek utkání; c) střelce branek; d) uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku; e) střídání; f) dobu hry. 2. Vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle odstavce 1 na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v zápisu o utkání. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v elektronickém informačním systému prostřednictvím svého rodného čísla, případně svým podpisem. 3. Rozhodčí je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání v zápisu o utkání vyplnit ve zprávě rozhodčího následující údaje: a) čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání; b) závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání; c) odůvodnění vyloučení hráčů nebo vykázaní ostatních příslušníků družstva s detailním popisem skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo; d) ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do zápisu o utkání podle Pravidel fotbalu; e) vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání zapsaných do zápisu o utkání na základě sdělení delegáta utkání. 4. Delegát je povinen do 12 hodin dne následujícího po utkání vyplnit ve zprávě delegáta následující údaje: a) Hodnocení výkonu rozhodčích; b) Podstatné skutečnosti, o kterých se v souvislosti s utkáním dozvěděl. SŘ 62 Protest Členský klub je oprávněn podat protest za podmínek stanovených Procesním řádem Článek 8 Sdružený start družstev ( 9 SŘ) Členské kluby podají žádost o povolení sdruženého startu družstev řídícímu orgánu soutěže a společně s touto žádostí předloží smlouvu o sdruženém startu družstev. Přílohou této smlouvy bude seznam hráčů, kteří budou startovat ve sdruženém družstvu a bude vyhotoven zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku, s tím, že seznam hráčů sdruženého startu družstev lze v průběhu ročníku měnit. Seznam nesmí obsahovat hráče, kteří jsou v klubu na hostování nebo střídavý start. Kluby jsou povinny označit v elektronickém informačním systému hráče sdruženého startu družstev dle přílohy smlouvy o sdruženém startu družstev 8

13 Článek 9 Předpisy Hraje se podle platného Soutěžního řádu (platnost od ) a všech jeho schválených doplňků, platných Pravidel fotbalu včetně všech zveřejněných doplňků Pravidlové komise FAČR. Rovněž pak dle tohoto Rozpisu soutěží a dodatků uveřejněných ve svazových úředních zprávách a v úředních zprávách OFS Hradec Králové, resp. Zpravodajích FAČR Praha. Článek 10 Startující: Startovat mohou hráči zúčastněných oddílů s platnou registrací dle Informačního systému FAČR: a) v soutěžích dospělých startují hráči, kteří k dovršili 18 let věku, t. j. narození před ; b) v soutěžích kadetů startují hráči narození po a mladší; c) v soutěžích starších žáků startují hráči narození po a mladší; d) v soutěžích mladších žáků startují hráči narození po a mladší; e) v soutěži elévů startují hráči po dosažení věku 5 let. OP elévů starší 2005 a ml., OP elévů mladší 2007 a ml. Podrobně viz Soutěžní řád mládeže a žen FAČR, 2 a 3. Ve vyšší věkové kategorii se start řídí dle 4 tohoto SŘ. V mládežnických družstvech jsou oprávněny startovat dívky o jeden rok starší než mládež zařazena do věkových kategorií dle odstavce 2, a to až do kategorie žáci starší. Počet dívek starších o jeden rok může být v každé kategorii maximálně 4. Článek 11 Zdravotní způsobilost hráče Zdravotní způsobilost hráčů ve smyslu SŘ, 37. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady každoročně lékařskou prohlídku o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. a) Hráč musí klubu (oddílu) vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků či utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví Za hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení zákonný zástupce. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu je oprávněn provádět řídící orgán soutěže dle stanoveného termínu zveřejněného v úřední zprávě STK. b) VV OFS doporučuje klubům provést u hráčů lékařskou prohlídku včetně zátěžového testu u odborného lékaře. Článek 12 Soupisky: SŘ 10 Soupiska družstva Na soupisku družstva lze zařadit pouze hráče z centrální evidence členství členského klubu dle příslušné věkové kategorie. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři v elektronickém informačním systému. Na soupisce družstva je povinen uvést nejméně 11 hráčů (resp. 8 hráčů u kategorie mladších žáků), kteří spadají do příslušné věkové kategorie soutěže. Soupiska družstva se vyhotovuje vždy k jednotlivé části soutěžního ročníku, a to vždy nejpozději 7 dní před zahájením jednotlivé části soutěže. Změny v soupisce družstva je administrátor členského klubu oprávněn provádět pouze před začátkem jednotlivé části soutěžního ročníku. V průběhu příslušné části soutěžního ročníku je administrátor členského klubu oprávněn po schválení řídícím orgánem soutěže provádět změny v soupisce družstva pouze v případě, že dojde k 9

14 přestupu či hostování hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva nebo k doloženému dlouhodobému zranění hráče ze soupisky družstva. Každý hráč uvedený na soupisce musí nastoupit do hry nejméně na 2 celé poločasy ve dvou mistrovských utkáních za družstvo na jehož soupisce je uveden. Ze soupisek družstev členského klubu vyšší soutěže jsou oprávněni startovat v jednom soutěžním utkání nižší soutěže pouze dva hráči. Článek 13 Střídání hráčů: V kategorii mužů lze v průběhu utkání vystřídat maximálně 5 hráčů (včetně brankáře). Kategorie kadetů (mladší dorost) povoluje maximálně střídání 7 hráčů. U ostatní mládeže platí hokejová střídání. Střídání u mužů, kadetů a starších žáků vždy pouze v přerušené hře. U mladších žáků a elévů se smí střídat i v nepřerušené hře bez omezení. Neomezený počet střídání se týká všech hráčů uvedených v Zápise o utkání. Článek 14 Hlášení utkání: Rozlosování v příloze tohoto rozpisu či na webu OFS považuje STK OFS za hlášení mistrovských utkání. Změny provádí STK v souladu s čl. 4 tohoto Rozpisu. Oddíly jsou povinny hlásit veškerá přátelská utkání dospělých a mládeže i veškeré turnaje STK písemně či mailem minimálně 5 dní předem. Pokud tak neučiní, není OFS povinen zajistit obsazení rozhodčím. Článek 15 Hodnocení výsledků: viz 14 SŘ. V kategorii starších žáků a kadetů se udělují 2 body za vítězství družstva po kopech z pokutové značky, kdy utkání po základní hrací době skončilo nerozhodně. Článek 16 Hlášení výsledků: Zpravodajský servis z okresní kopané bude aktuálně zveřejňován na webech OFS: Dále prostřednictvím lokálních médií. Pro oddíly platí povinnost nahlašovat výsledky a podrobnosti všech utkání bezprostředně, nejdéle do 1 hodiny, po skončení utkání na číslo Jednotlivé soutěže nahlásí tyto údaje v níže uvedeném pořadí: Okresní přebor a III. třída muži: Výsledek a poločas utkání, střelci branek, pokutové kopy, počty ŽK a ČK, počet diváků, jméno rozhodčího, stručný popis utkání a sestavy obou mužstev. IV. třída A a IV. třída B: Totéž jako u OP a III. třídy (mimo sestav). Ostatní soutěže (vč. mládežnických): - výsledek utkání možno doplnit o různé zajímavosti (branky, ČK atd.) Nenahlášení výsledků: Nedodržení povinnosti nahlašovat výsledky v daných termínech a hodinách či neúplné údaje bude mít za následek pokutu ve výši 200,- Kč. Článek 17 Rozhodčí: 1. Pro rozhodčí platí v plném rozsahu licenční řád pro rozhodčí. Fotbalová utkání v rámci FAČR může řídit pouze registrovaný rozhodčí FAČR (přiděleno ID), který má zaplacený poplatek na příslušný rok a byla mu udělena licence rozhodčího fotbalu. 2. Rozhodčí deleguje k řízení KR OFS Hradec Králové. Aktuální delegace jsou uveřejněny v IS FAČR a na webu OFS. 3. Rozhodčí je povinen dostavit se do místa utkání minimálně 45 minut (doporučuje se 60 minut) před stanoveným úředním začátkem utkání. 4. Je li k utkání delegován pouze rozhodčí, nebo nedostaví li se k utkání některý z asistentů či oba asistenti rozhodčího, plní jejich funkci oddílový rozhodčí OZP, případně laik. V případě OZP má přednost vždy domácí OZP, v případě laika za 10

15 chybějícího asistenta určí dohoda obou týmů, pokud se nedohodnou, pak los. Nemůže li jedno z družstev tuto povinnost splnit, určí oba oddílové pomezní rozhodčí družstvo druhé. Bez asistentů rozhodčího (oddílových pomezních rozhodčích) není dovoleno hrát. Hlavní pořadatel utkání nesmí zároveň vykonávat funkci oddílového hlavního ani pomezního rozhodčího. 5. V případě utkání bez delegovaných rozhodčích jsou oddíly povinni se dohodnout se na oddílovém rozhodčím (OZP, laik) a utkání pod jeho řízením sehrát. Tato dohoda, případně výsledek losování, musí být již před utkáním uvedena v zápisu o utkání. 6. Oba oddíloví pomezní rozhodčí se před utkáním ohlásí v kabině rozhodčího. Rozhodčí jim určí jejich rozestavení na hrací ploše s tím, že je oprávněn jejich rozestavení podle svého uvážení každý poločas změnit. 7. V zájmu regulérnosti je možná neveřejná delegace. 8. Při dohodě o změně termínu či neuskutečněném utkání hlásí změnu rozhodčímu, popř. delegátovi, přímo pořádající oddíl. STK změny zásadně neoznamuje. 9. Pořádající oddíl je povinen mít v případě selhání elektroniky k dispozici platný Náhradní zápis o utkání FAČR. Pořádající oddíl musí dále mít k dispozici píšťalku, červenou a žlutou kartu, hodinky, minci na losování a psací potřeby. Řídí li utkání oddílový rozhodčí, ručí pořádající oddíl za správné vyplnění Zápisu o utkání před i po utkání, případně o jeho včasné dodání na sekretariát OFS. Rozhodčí uvede do zápisu o utkání své platné ID číslo. Oddílový rozhodčí je uveden v zápise s platným ID číslem. 10. Rozhodčí zajistí, že všechny údaje, které v zápise o utkání potvrzuje svým podpisem (kódem) vedoucí družstva. Pokud k utkání mládeže nepřijede žádný dospělý funkcionář, t. j. funkcionář starší 18 let, rozhodčí utkání nezahájí a vše popíše v zápise o utkání. Vedoucí družstva mládeže nemůže současně vykonávat pořadatelskou funkci, funkci hlavního rozhodčího ani asistenta rozhodčího. 11. Zdravotní způsobilost pro řízení utkání - v plném rozsahu platí SŘ 37 (stejně jako pro hráče). 12. Rozhodčí je povinen kontrolovat označení (visačky) členů realizačních týmů. Nedostatky uvést do Zápisu o utkání. 13. Každý klub si musí zajistit na zápas svého OZP (osoba znalá pravidel) jako AR.V zimě proběhne proškolení těchto OZP. Delegáti: Delegáty na utkání nominuje KRD OFS prostřednictvím IS FAČR, úřední zprávy, popř. telefonicky. Článek 18 Protest a odvolání: Protest a odvolání lze podat v souladu se 62 SŘ. Článek 19 Postupový a sestupový klíč pro sezónu 2016/2017: - případné korekce provede aktiv oddílů OFS dne HRADECKÝ VOTROK okresní přebor: 1.Počet družstev v ročníku 2015/ Postup do krajských soutěží Sestup z krajských soutěží Postup ze III. třídy Sestup do III. třídy Počet družstev pro roč. 2016/

16

17 NY 2015/2016 podporuje www: a-stankova.sweb.cz tel: sleva 20 % pro: - studenty, - maminky na MD, - seniory nad 60 let, -, - lifting,

18

19 JAKO III.třída: 1.Počet družstev v ročníku 2015/ Postup do okresního přeboru Sestup z okresního přeboru Postup ze IV. tříd Sestup do IV. tříd Počet družstev pro roč. 2016/ CK SANA, CK VOTROK IV. třída: Ze IV. tříd postupuje vítěz sk. A i B do III. třídy. Počet a zařazení pro roč. 2016/2017 provede STK dle počtu sestupujících ze III. třídy a přihlášek před losováním nového soutěžního ročníku. Přihlášeno 16 týmů. Systém soutěže: 4 kolový (na podzim 2 kola, na jaře 2 kola). Článek 20 Kontrola totožnosti Kontrola totožnosti - se provádí dle 58 SŘ. Článek 21 Tituly a ceny: 1. Vítězové všech soutěží (kromě OP mladších elévů) obdrží poháry, týmy na 1.-3.místě diplomy. (Týmy mladších elévů budou odměněny finančně či materiálně za odehrané turnaje). 2. Na základě ankety vyhodnotí OFS a předá cenu FAIR-PLAY. 3. Doplňkové soutěže pořádané OFS HK: nejlepší střelci všech soutěží (od kategorie st. elévů) převezmou cenu Kanonýr OFS pod patronací prodejny GÓL Hradec Králové; počet "hattricků" - Masážní, relaxační a studio ALENA STAŇKOVÁ; počet vychytaných nul brankáře v mužských kategoriích KEEPERsport jedenáctka roku - HRADECKÝ DENÍK. II. GIST OKRESNÍ POHÁR MUŽŮ Článek 22 Řízení soutěže: Soutěž řídí STK OFS Hradec Králové. Článek 23 Systém, pravidla a hrací dny: 1. Hraje se vylučovacím systémem jednokolově. O celkovém vítězi rozhoduje finále hrané na neutrální půdě (o místě rozhodne VV OFS HK). 2. Skončí - li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze kopy ze značky pokutového kopu podle Pravidel fotbalu (po 5 a poté po 1 do rozhodnutí, stejný hráč může kopat znovu, až když všichni ostatní spoluhráči včetně brankáře již kopali). 3. Hracími dny jsou středy (v součinnosti s STK lze domluvit i jiný den), soutěž bude rozehrána na podzim Semifinále a finále se odehrají na jaře Článek 24 Účastníci: Účast je povinná pro všechny týmy přihlášené do mistrovského ročníku 2015/2016 Článek 25 Tituly a ceny: - celkem ,- Kč a) vítěz poháru postupuje do krajského kola Poháru FAČR, obdrží diplom, putovní pohár, pohár za vítězství a peněžitou odměnu ve výši 4.000,- Kč b) výše peněžité odměny vítězi poháru je podmíněna účastí v krajském kole poháru FAČR 15

20 c) v případě odmítnutí účasti bude odměna ve výši 2.000,- Kč. d) poražený finalista obdrží pohár, diplom a peněžitou odměnu ve výši 2.000,- Kč e) poražení semifinalisté obdrží 1.000,- Kč f) poražení čtvrtfinalisté obdrží 500,- Kč III. OKRESNÍ POHÁR STARŠÍCH ŽÁKŮ JAROSLAVA MÍCHALA OKRESNÍ POHÁR MLADŠÍCH ŽÁKŮ LADISLAVA ŠKORPILA Článek 26 Řízení soutěže: Soutěž řídí STK OFS. Článek 27 Systém, pravidla a hrací dny: Hrací systém a přesná pravidla zveřejní STK po potvrzení účasti klubů podle počtu účastníků. Pro účastníky bude vydána Zpráva OFS s rozlosováním, hracími dny a termíny, pevně stanovenými pravidly, hospodářskými náležitostmi a povinností hlásit výsledky. Finálová utkání budou sehrána na vybraném neutrálním hřišti, po ukončení utkání za nerozhodného stavu budou následovat penalty, podle Pravidel fotbalu. Článek 28 Účastníci: Účast v Hradeckém poháru starších a mladších žáků je dobrovolná. Všechny týmy okresních přeborů mladších i starších žáků budou automaticky zahrnuty do losování. Do 7.března 2016 je možno se písemně, či mailem na sekretariát OFS se z této soutěže odhlásit, případně další zájemci přihlásit. Do těchto soutěží nebudou připuštěny žádné týmy hrající krajské a vyšší soutěže, s výjimkou těch B týmů, které hrají okresní soutěže. Pohár bude hrán na jaře Finále obou soutěží se uskuteční v jednom termínu a zúčastní se ho finalisté starších a mladších žáků. Zároveň se odehraje zápas o 3.místo mladších žáků. Článek 29 Tituly a ceny: a) vítězové se stávají držitelem putovního poháru b) všichni účastníci velkého finále obdrží pohár, diplom a medaile IV. DECATHLON okresní halové přebory mladších elévů Termíny a místo: - sportovní hala v Předměřicích - základní skupiny , finále odpoledne DECATHLON okresní halové přebory starších elévů Termíny a místo: - sportovní hala v Předměřicích DECATHLON okresní halové přebory mladších žáků Termín a místo: - sportovní hala v Předměřicích DECATHLON okresní halové přebory starších žáků Termín a místo: - sportovní hala v Předměřicích Tyto mistrovské soutěže budou uspořádány STK v součinnosti s KM a TMK v průběhu zimní přestávky. Informace a propozice budou zveřejněny v úřední zprávě OFS. Přihlášky písemně do

21 Do těchto soutěží (okresních halových přeborů) nebudou připuštěny žádné týmy hrající krajské a vyšší soutěže, s výjimkou B týmů, které okresní soutěže hrají. Můžou se zúčastnit však pouze s hráči o rok mladšími, než povoluje věková hranice příslušné kategorie. Dívky se mohou zúčastnit těchto soutěží jen pokud splňují danou věkovou kategori. Upozornění: Vklad do halového přeboru ve všech kategoriích je 300 Kč za 1 družstvo, termín splatnosti do na OFS. Poslední možnost odvolání účasti na výše uvedených halových OP je do 14 dnů před termínem konání akce, jinak pod pokutou 500,- Kč. V. REPREZENTACE OKRESU U 10, U 11, U 12, U 13 OFS Hradec zabezpečuje reprezentaci okresu formou výběrových družstev. Nominace jednotlivých výběrů budou zveřejňovány v úředních zprávách OFS. Oddíly jsou povinny uvolňovat pro tyto výběry své hráče a odpovídají za účast a případné omluvení hráče v těchto výběrech. Pokud je hráč omluven ze zdravotních důvodů, nemůže nastoupit v následujícím termínu v mistrovském utkání za mateřský oddíl. V opačném případě bude toto řešeno DCK. V případě neúčasti bez omluvy, nebo omluvy v termínu kratším než 48 hodin bude mateřský oddíl potrestán pokutou 400,- Kč. Oddíl, jehož hráč bude zařazen do některého z výběrů OFS, obdrží za každého hráče a oficiální akci výběru navýšení dotace na mládež o 100,- Kč. Na akce jednotlivých výběrů je možno po dohodě s příslušným trenérem provést rodičům úhradu cestovních nákladů dle platných předpisů. Pro výběry stanovil FAČR věkovou hranici od příslušného roku v soutěžním ročníku 2015/2016 takto: U 10 (roč. 2006), U 11 (roč. 2005), U 12 (roč. 2004), U 13 (roč. 2003). VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady. Náklady na činnost rozhodčích jdou na na vrub domácího klubu dle platného sazebníku (viz. příloha). Dále má rozhodčí nárok na Dopravné, které činí 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem. Tato celková částka se neplatí rozhodčím rovnou ale Informačním systémem FAČRu je zahrnuta to sběrné faktury, která bude každý měsíc klubům zaslána k proplacení. V případě nefunkčnosti, případně výpadku IS, budou rozhodčí vypláceni přímo domácími kluby. Nábor rozhodčích: VV a KR OFS hledá zájemce o funkci rozhodčích z řad členů jednotlivých oddílů. Jedná se o licenci M do 18 let a licenci D od 18 let výše (věk do 45 let). Zájemci se mohou hlásit na sekretariátu OFS nebo přímo předsedovi komise rozhodčích (viz. příloha Kontakty OFS ). 17

22 Sazebník STK pro sezónu 2015/2016 MUŽI ŽÁCI KOMU vč.elévů ================================================================== 1. Pozdní nástup k utkání v průběhu čekací doby Kč Kč Kč čekací doba je posuzována dle 49 SŘ fotbalu - 1. případ napomenutí - každý další OFS 2. Vystoupení ze soutěže - do losovacího aktivu OFS - po losovacím aktivu a v průběhu soutěže OFS + soupeřům vzniklé náklady, pokud o to klub požádá a doloží Poznámka: Pokud se jedná o jediné mládežnické družstvo, uhradí oddíl poplatek 8.000,- Kč, startuje li v OP či III. třídě dospělých. 3. Nenastoupení (nedostavení se) k utkání - domácí OFS + cestovné hostům za autobus taxa 20,- Kč/1 km pokud o to klub požádá - hosté domácím OFS V případě nenastoupení (nedostavení se) k utkání a domluvě obou týmů o odehrání zápasu v náhradním termínu platí povinnost zaplatit týmu z jehož viny se utkání nesehrálo, pokutu OFS (viz výše), dále zaplatit rozhodčímu cestovní výlohy. Při opakovaném nedostavení se oddílu může STK udělit pokutu až do dvojnásobku základní sazby. 4. Nedohrané utkání pro malý počet hráčů: OFS V případě, že družstvo nastoupí k utkání s menším počtem hráčů než 11 (respektive 8, 6 nebo 5) a nebude schopno ho během utkání doplnit na potřebný počet a utkání bude ukončeno pro malý počet hráčů, bude oddíl potrestán výše uvedenou pokutou. 5. Vyloučení ze soutěže OFS 6. Nenastoupení hráče ze soupisky v období poloviny sezóny (nedostatečně omluvené či neomluvené) OFS 7. Nastoupení 3 hráčů ze soupisek vyšších soutěží OFS 8. Nedodržení nařízení STK o jednotném začátku zahájení utkání: OFS 9. Pořádková pokuta: - za administrativní nedostatky, neplnění povinností vyplývajících ze SŘ dle závažnosti přestupku rozhodne individuálně STK do výše 5.000,- Kč OFS Další pořádkové pokuty: nedostatečně vyplněná přihláška do soutěží 200,- Kč nedodaná přihláška v termínu 500,- Kč nedodání soupisek v termínu 200,- Kč nedostatečně vyplněná soupiska 200,- Kč družstvo bez trenéra s příslušnou licencí 1000,-Kč neúčast na valné hromadě (i předčasný odchod) 1000,- Kč neúčast na aktivu oddílů (i předčasný odchod) 500,- Kč neoznač. členové realiz. kádru na lavičce náhradn. 300,- Kč 10. Závažné nebo soustavně porušující fotbalové normy: vyloučení ze soutěže + pořádková pokuta 18

23 DALŠÍ ROZHODNUTÍ STK OFS A PLATBY: 11. Zařazování do soutěží: Řídící orgán provádí dle výsledků v minulém soutěžním ročníku a příslušného rozpisu OFS. 12. Doplňování míst v soutěžích, uvolněných z jakýchkoli důvodů, se uskutečňuje výhradně zvýšením počtu postupujících družstev z nižší třídy soutěže. 13. Poplatky za projednání změny termínu utkání: - každá změna více jak týden před termínem utkání 100,- Kč - 1 týden a méně před termínem utkání 200,- Kč - 48 hodin a méně před termínem utkání 300,- Kč 14. Startovné 2015/2016 Za každé mužstvo dospělých v mistrovských soutěžích OFS Hradec Králové činí startovné 2.000,- Kč za 1 mužstvo dospělých. 15. Příspěvek na sekretariát Sezóna 2015/ Kč. 16. Bonusy: Oddíly, které přihlašují do mistrovských soutěží ročníku 2015/16 mládežnická družstva, získají následující bonusy: 250 Kč za každý tým kadetů, žáků včetně Kč za každý tým elévů včetně Kč za oddíl,který má 2 týmy dospělých a nejméně 3 týmy mládeže Faktury zahrnující startovné obdrží oddíly na předsezonním aktivu, bonusy za mládež budou rozeslány do Poznámky: Uvedené bonusy se týkají pouze mužstev hrajících mistrovské soutěže OFS HK. V případě, že se jedná pouze o o klub, kterému v soutěžích OFS startuje mládežnický oddíl a nehradí startovné, se bonus nevyplácí. Bonus se vyplácí max. do výše uhrazeného startovného. Případné odstoupení či vyloučení mužstev, žáků i elévů znamená automaticky odebrání bonusu v plné výši. 19

24 VII. SDĚLENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE Všechna disciplinární provinění v českém fotbale se projednávají podle Disciplinárního řádu FAČR, platného od Výše poplatků za projednání každého disciplinárního provinění v okresních soutěžích činí dle DŘ, 2: 150,- Kč (soutěže mužů a rozhodčí), 100,- Kč (soutěže mládeže, rozhodčí M ). 2. Součástí podaného odvolání proti rozhodnutí DK OFS je odvolací poplatek ve výši 1500,- Kč, mládež 1000,- Kč. 3. Maximální výše peněžité pokuty, kterou lze kolektivům dle tohoto DŘ udělit pro soutěže řízené OFS Hradec Králové byla stanovena v souladu s 20 DŘ maximální hranice pokuty ,- Kč. 4. U neoprávněných startů v mistrovských utkáních se budou podle okolností a uvážení DK udělovat pokuty u mužů do výše ,- Kč, u žáků do ,-- a u elévů do 5.000,-- Kč. Navíc v souladu s Disciplinárním řádem FAČR budou potrestáni kapitán (u mužů) a vedoucí družstva, příp. trenér (u mládeže), kteří jsou za start hráče plně odpovědni, zastavením činnosti. 5. Za inzultaci rozhodčího hráčem, funkcionářem nebo divákem, bude udělena oddílu pokuta minimálně ve výši ,- Kč a tresty v souladu s Disciplinárním řádem FAČR. V případě uzavření hřiště a tím i povinnosti sehrání utkání na cizím hřišti musí potrestaný oddíl písemně požádat o schválení místa konání utkání STK, dále dát toto písemně na vědomí rovněž DK OFS a delegovaným rozhodčím. 6. Účastník disciplinárního řízení je vždy oprávněn se v rozsahu osobního vyjádření k věci zúčastnit zasedání disciplinárního orgánu nebo může své vyjádření učinit i písemně; byla-li podezřelému předběžně zakázána činnost dle ustanovení 93 tohoto řádu má se za to, že disciplinární přečin bude projednán na nejbližším zasedání příslušného disciplinárního orgánu. Účastník je povinen se zasedání disciplinárního orgánu zúčastnit pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním orgánem na toto zasedání předvolán. 7. Hráč může dodáním předepsaného tiskopisu OFS HK umožnit projednání svého přestupku DK bez osobní účasti. Další viz 91 DŘ. 8. Rozhodnutí DK obdrží oddíly po skončeném jednání na danou oddílovou e mailovou adresu. Navíc se úředně zveřejní zpravidla v sobotu v Hradeckém Deníku a aktuálně jsou též na internetu OFS. 9. DK OFS zasedá v průběhu soutěží pravidelně každou středu od 16:30 v sídle OFS Hradec Králové, Habrmanova ul VIII. ŠKOLENÍ TRENÉRŮ LICENCE C : TMK zorganizuje v Hradci Králové školení a doškolení trenérů licence C, zájemci se mohou hlásit písemně na OFS do konce října Termín: (ZŠ M. Horákové). IX. HALOVÉ TURNAJE - ODMĚNY ROZHODČÍM 1) Utkání budou řídit vždy dva hlavní rozhodčí, třetí bude střídat. 2) Rozhodčí budou placeni taxou dle sazebníku odměn rozhodčích, který je pro oddíly i OFS závazný. Na turnajích obsazovaných rozhodčími KR OFS obdrží oba rozhodčí dohromady za 1 utkání tyto částky: přípravky 40 Kč, žáci 50 Kč, dorost 60 Kč, muži 70 Kč. Výsledná odměna se vypočte prostým vynásobením počtu utkání a ceny za utkání a rozdělí se mezi delegované rozhodčí. Dále náleží rozhodčím cestovné, případně stravné dle směrnice. Oddíly mohou postupovat také tak, že turnaj na OFS pouze oznámí a rozhodování zajistí vlastními silami. 20

25 XI. ZÁVAZNÁ ROZHODNUTÍ VV OFS Hradec Králové 1. Povinnost mít 1 mládežnické družstvo platí pro mužstva startující v OP a III. třídě dospělých. Za splnění požadavku tohoto článku u spolupracujících oddílů lze uznat jako družstvo mládeže pouze tehdy, jestliže prokáže hostování nejméně 7 hráčů příslušné kategorie u smluvních oddílů. V případě nesplnění této povinnosti uhradí oddíl poplatek 8.000,- Kč 2. Povinnost mít pro mužstva startující v soutěžích OFS trenéra nejméně s licencí C. Každý trenér uvedený v zápise o utkání je povinen předložit rozhodčímu utkání svůj platný trenérský průkaz. Bez splnění této náležitosti nemůže být uveden v zápise a nebude mu umožněn přístup na lavičku. 3. Povinnost hráčů mít s sebou na utkání doklad totožnosti a průkaz zdravotní pojišťovny (platí pro všechny kategorie). 4. Pro rozhodčí platí povinnost uvádět do zápisů o utkání střelce branek u všech kategií mimo mladší elévy 5. Oddíly mohou pro každou část mistrovské soutěže vetovat maximálně 3 rozhodčí z listiny rozhodčích. Písemnou žádost je nutno předložit v těchto termínech: - pro podzimní část soutěže do pro jarní část soutěže do Na žádosti zaslané po těchto termínech nebude brán zřetel. 6. Zápis o utkání. Povinnost používat elektronický informační systém při vyplňování zápisu o utkání. V případě výpadku IS FAČR vyplnit Náhradní zápis o utkání. Ten posléze vložit do IS FAČR a doručit na sekretariát OFS. 7. VV stanovuje povinnost rozhodčích nastupovat k řízení soutěžních utkání OFS v jednotných dresech dodaných OFS. V případě nerespektování tohoto nařízení se rozhodčí vystavuje disciplinárnímu postihu. 8. OFS zasílá faktury klubům výhradně mailem na klubem nahlášené oficiální mailové adresy ve formátu pdf. Takto zaslaná faktura je podkladem pro účetnictví a považuje se za doručenou. Klub je povinen uhradit fakturu do termínu splatnosti, v opačném případě se vystavuje disciplinárnímu postihu. 10. Od platí nové předpisy o členství, tj. především Směrnice pro vedení členské evidence FAČR a Prováděcí směrnice k ustanovení čl. 3 odst. 3 stanov. 11. STK nařizuje klubům (oddílům), ve všech žákovských (včetně kadetů) a mužských soutěžích řízených OFS, označit příslušníky realizačních týmů na hráčských lavicích dobře čitelnou a viditelně připevněnou vizitkou s označením funkce (VEDOUCÍ DRUŽSTVA, TRENÉR, ASISTENT TRENÉRA, MASÉR, LÉKAŘ). XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento rozpis doplňuje a upřesňuje příslušná ustanovení SŘ a to pro soutěže řízené VV OFS Hradec Králové. Výkonný výbor si vyhrazuje právo provést na návrh komisí v průběhu soutěže opatření zajišťující regulérní průběh soutěže, případně změny výše uvedených norem a nařízení. Všechna opatření a změny budou uveřejněny v úředních zprávách a jsou pro všechny kluby závazná. Tento rozpis byl schválen výkonným výborem OFS Hradec Králové dne 24. července Martin Zbořil v. r. Marcel Tuček v. r. předseda VV OFS Hradec Králové předseda STK OFS Hradec Králové 21

26

27

28 V : Branky: 2 x 30 minut je z. za. (pokud je m od se - se kope NVK z - b - brankovou -

29 -NE z z -dle pravidel fotbalu. Pravidlo XI ofsajd: v dle pravidel fotbalu k :. Dresy:. V v

30 OFS Hradec V, :. Branky: : 2 x 20 minut Velikost: z k - se kope NVK z - - NVK z. z

31 -dle pravidel fotbalu. Ofsajdy v Hraje se v v. dle pravidel fotbalu k : Pot. 4 Dresy:,. v

32 Pravidla pro sezonu 2015/2016. V. V s h se v Branky: v 2 x 10 minut 2 x 15 minut. Velikost: z Ofsajdy v - enosti min. 2 je v. br Hra povolena rukou ani nohou, v z.

33 - dle pravidel fotbalu. Opak. dle pravidel fotbalu. -. Dresy: v.. 600,-- STK: OFS. V

34 LEGALCOM AK VETERÁNSKÁ LIGA 2015/2016: Organizační pokyny a informace: Do 2. ročníku Legalcom AK veteránské ligy U-40, pořádané OFS Hradec Králové, se přihlásily k celkem zatím 4 týmy: Nový Hradec, Libčany, Třebeš a Dohalice. Systém dvoukolový podzim - zima. Vítěz postupuje do krajského kola, zápas: 2 x 30 minut. Hřiště na šířku hrací plochy. Pokutové území: 16,5 m od tyče, hloubka 13 metrů, branky 2 x 5 metrů.. Na ofsajdy se nehraje, počet hráčů 6+1. Rozhodčí delegováni OFS. Píše se zápis obdobně jako při mistrovských utkáních přes web FAČR. Výsledky se hlásí na sekretariát OFS hned po skončení utkání. Týmy vytvoří soupisku hráčů, kterou si nechá potvrdit na sekretariátu OFS. Věková hranice hráčů: minimálně dosáhnutí 40 let během aktuálního kalendářního roku. Podmínkou je členství hráčů ve FAČRu. Upřesněné podmínky ke 2. ročníku Veteránské ligy ještě vydá FAČR, resp. KFS a OFS Hradec Králové.

35 aktualizace: : Habrmanova 192, PS 22, , /0300 s, e - mail: mobil: internet - (kraje a okresy) web: Habrmanova 192, PS 2 s, MB: , - web: Strahov matrika: - : SEZNAM - ing. Martin e mail: - ing. Vladan e mail: V OFS e mail: dseda STK e mail: - Pavel Orel MB e mail: e mail: dseda DK - ing e mail: - Jaroslav Pokrupa MB e mail: seda TMK - MB e mail: e mail: T ing., M. Hopko, Z. Pechar, M., J. Bajer, V. L., D. Ing. M. ibyl ing. J. Vencl,, : Dr. V.,, : J. Pokrupa,,,R. Prokopec, ing. F., L. 2015/16, MB

36 ODDÍLY OFS HRADEC KRÁLOVÉ 2015/16 ( ): Souhlas oddílů k použití osobních údajů pro potřeby FAČR potvrzen přihláškou 2015/16: KLUB - ODDÍL: IČO FAČR staré: NOVÉ: sekretář: PSČ: Adresa: MOBIL: e - mail: BOHARYNĚ Michálek Lukáš Homyle 23,p.Nechanice M CEREKVICE Vích Patrik Cerekvice n.b. 174 M ČERNILOV Horák Slavoj Černilov 88 M DOBŘENICE Špalek Ondřej Dobřenice 137 M DOHALICE Miškář Karel Dohalice 28 M HLUŠICE Průcha Jaromír Hlušice 136 M HOŘINĚVES Rejfek st. Otakar Hořiněves 116 M HRADEC - SKN Kaplan Zdeněk Podbřezí 42 M HRADEC Lokomotiva Šubrt Michal HK2,Dykova 30 M HRADEC - FC Olympia Bárta ing. František HK9,Čajkovského 951 M HRADEC - FC Trojna Ondřej HK9,VS,Úprkova 473/1 M HRADEC FC ženy Hruška Jiří HK11,Sekaninova 410 M HRADEC - FC Slavia Čožík ing. Petr HK2,Gočárova 1226 M HRADEC, FOTBAL Jukl ing. Richard HK9,VS,Úprkova 473/ CHLUMEC Heger Karel ing Chlumec,Sadová 559 M JENÍKOVICE Havel Miloš Jeníkovice 92 M KLAMOŠ Chavalková Kateřina Klamoš 104,p.Chlumec M KOBYLICE Pozler Jan Kobylice 60,p.N.Bydžov M KOSIČKY Vávra Zdeněk Kosičky 115 M KRATONOHY Jedlička Martin Kratonohy 171 M KUNČICE Šulc Zdeněk Nechanice,Rašínova 422 M LHOTA P. L Kratochvíl Roman Lhota p.l. 30 M LIBČANY Kunčar Vojtěch Libčany 111 M LIBŘICE Štrajt Jan Libřice 127 M LOVČICE Zezulka Václav Lovčice 187 M LUŽEC Hála Lukáš Lužec 104 M MALŠOVA LHOTA Rulf Bohumil M.Lhota,Lhotecká 62 M MALŠOVICE Libřický Stanislav HK9,Gollova 498 M MYŠTĚVES Draštík Tomáš Hořice v P.,Pod Lipou 1648 M NEDĚLIŠT Ě Stanner Vratislav Neděliště 39 M NEPOLISY Havlík Milan Nepolisy 111 M NOVÉ MĚSTO Midloch Břetislav Písek 39,p.Chlumec M N. BYDŽOV-RMSK Cidlina Doležal Mgr. Rostislav N.Bydžov,U Kopečka 554 M Sportovní klub Union Ježek Mgr. Petr N.Bydžov,Dr.M.Tyrše 112 M

37 NOVÝ HRADEC Vopálka Bc. Jan HK6,Pod zámečkem 381 M OHNIŠŤANY Matějka Filip Ohnišťany 94 M PRASEK Štayr Martin Prasek 216 M PROBLUZ Brambora Martin Sokolská 1295/5 M PŘEDMĚŘICE Landa Ladislav HK,Jiráskovo nám.596 M PŘEVÝŠOV Steklý Ladislav Převýšov 117,p.Chlumec M RASOŠKY Rezek Jan Jaroměř, Vlkov 114 M ROUDNICE Rejl Tomáš Roudnice 15,p.Lhota p.l. M SENDRAŽICE Pejcha Zdeněk Sendražice 88,p.Smiřice M SKŘIVANY Tomášek Jiří N.Bydžov,Havlíčkova 65 M SMIDARY-Červeněves Šefara Jan Smidary,Nádražní 335 M SMIŘICE Obst Ladislav Smiřice,Zámek 621 M STARÝ BYDŽOV Kutík Michal N.Bydžov,28.října 1637 M STĚŽERY Tuček ing. Marcel Stěžery,Zámecká 194 M SYROVÁTKA Knížek Radim Syrovátka 143,p.Lhota p.l. M TŘEBECHOVICE Pavelka Miroslav Třebech.,Moravská 481 M TŘEBEŠ Kozlovská Radoslava HK11,Hradecká 401 M URBANICE Kubíková Lucie Urbanice 43,p.Lhota p.l. M VELKÁ JESENICE Pražáková Jitka Velká Jesenice 56 M VYSOKÁ n. L. - FK Píša Jan Vysoká n.l.286 M

38 Seznam rozhodčích OFS Hradec Králové pro sezonu 2015/2016 Příjmení Jméno ID číslo Telefon ARNOŠT Zdeněk BAČO Ondřej BEČVÁŘ Lubomír ČÁSTKA Vlastimil ČOŽÍK Marek DANĚK Lukáš DOSTÁL Milan DOUBRAVA Miloslav DOUDĚRA Lubomír DUJSÍK Martin FRANC Jan FRIČ David FRYŠ Milan GERNAT Lukáš GROSSMAN Martin HÁJEK Matěj HALEŠ Vladan HLAVSA Václav HRUŠKA Jiří HRUŠKOVÁ Monika HŮLKA Lukáš IKIZGÜL Varol JANATA Lukáš JANEČEK Štěpán JIŘÍČEK Adam JIŘÍK Jiří JUNEK Matěj KÁNSKÁ Blažena KEJŘ Marek KINCL Václav KOKI Bohuslav KONHEFR ml. Vlastislav KOUT Patrik KOUTNÍK Michal KOZA Vladimír KOZA Martin KREJSKA Roman KROTIL Ondřej KRUCKÝ Dušan KUBIŠTA Josef LEŽÍK Matěj LIEBISCH Osvald LUDVÍK Jakub MARKARJANC Boris MERBS Rudolf MIŠKÁŘ Karel MOTTAJČEK Miroslav NOVÁK Vilém NOVOTNÝ Matěj NOVOTNÝ Zbyněk OLAH Gabriel

39 OREL Pavel PÁRA Pavel PEŠAVA Otakar POLÁČEK Marek PODHAJSKÝ Patrik PRŮCHA Petr RYCHTÁR Tomáš ŘÍHA Luboš SEMERÁK David SKYBA Zenoviy SLAVÍČEK Leoš SLAVÍČEK Lukáš SMRČEK Jakub STRÁNSKÝ Martin SVOBODA Radek ŠEBA Jaroslav ŠLEZINGR Lukáš ŠMOLKA Milan ŠOB Aleš ŠTANCL Oldřich TREJBAL Adam VANČURA Jakub VAVŘINA Aleš VLACHÝ Michal VOJTĚCH Lukáš VOTRUBEC Daniel ZAPLETAL Adam ZVOLÁNEK Evžen DFA OFS Hradec Králové pro sezonu 2015/2016 Příjmení Jméno ID číslo Telefon HALEŠ Vladan KRUCKÝ Dušan MUDRUŇKA Jaroslav NOVÁK Vilém OREL Pavel VOJTĚCH Lukáš ZVOLÁNEK Evžen

40

41

42 ÚČELEM NADAČNÍHO FONDU JE: a) zajišťování finanční, materiální podpory na propagaci, podporu a rozvoj královéhradeckého fotbalu, zejména v oblasti mládeže, a to na všech jeho úrovních (hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři), b) poskytování příspěvků na podporu, propagaci a rozvoj sportovním oddílům pečujícím o mládež c) poskytování příspěvků na nadstandardní přípravu dětí, především na sportovní fotbalovou přípravu d) poskytování příspěvků na podporu vzdělávání trenérů, včetně podpory při práci s fotbalovou mládeží, e) poskytování příspěvků na podporu výukových a metodických kurzů pro trenéry příslušných mládežnických kategorií, f) poskytování příspěvků na školy mladých rozhodčích, g) poskytování příspěvků sportovním oddílům na náklady na rozhodčí, při utkání všech kategorií mládeže v soutěžích a turnajích organizovaných Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem, h) poskytování příspěvků trenérům mládeže pracujících v kategorii přípravka, žáci a dorost i) poskytování příspěvků na uskutečnění náborů fotbalovým klubům s cílem přivést děti ke sportu. Účelem nadačního fondu je dále i poskytování příspěvků okresním fotbalovým svazům (OFS) v rámci Královéhradeckého kraje na podporu mládežnických soutěží (dlouhodobé soutěže výběrů OFS)

43 Jedenáctka, která vítězí...

44 Podzim 2015 A1A HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 A1A0101 Kosičky A - Kunčice B A1A0201 Kunčice B - Stěžery A1A0102 Skřivany - Dobřenice A1A0202 Třebeš B - Dohalice A1A0103 Myštěves A - Kratonohy B A1A0203 Červeněves A - Slavia HK B A1A0104 Lovčice - Vysoká B A1A0204 Vysoká B - Probluz A A1A0105 Probluz A Červeněves A A1A0205 Kratonohy B - Lovčice A1A0106 Slavia HK B - Třebeš B A1A0206 Dobřenice - Myštěves A A1A0107 Dohalice - Stěžery A1A0207 Kosičky A - Skřivany 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 A1A0301 Skřivany - Kunčice B A1A0401 Kunčice B - Třebeš B A1A0302 Myštěves A - Kosičky A A1A0402 Červeněves A - Stěžery A1A0303 Lovčice - Dobřenice A1A0403 Vysoká B - Dohalice A1A0304 Probluz A - Kratonohy B A1A0404 Kratonohy B - Slavia HK B A1A0305 Slavia HK B - Vysoká B A1A0405 Dobřenice - Probluz A A1A0306 Dohalice Červeněves A A1A0406 Kosičky A - Lovčice A1A0307 Stěžery - Třebeš B A1A0407 Skřivany - Myštěves A 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 A1A0501 Myštěves A - Kunčice B A1A0601 Kunčice B Červeněves A A1A0502 Lovčice - Skřivany A1A0602 Vysoká B - Třebeš B A1A0503 Probluz A - Kosičky A A1A0603 Kratonohy B - Stěžery A1A0504 Slavia HK B - Dobřenice A1A0604 Dobřenice - Dohalice A1A0505 Dohalice - Kratonohy B A1A0605 Kosičky A - Slavia HK B A1A0506 Stěžery - Vysoká B A1A0606 Skřivany - Probluz A A1A0507 Třebeš B Červeněves A A1A0607 Myštěves A - Lovčice 7. kolo ( 7.) :30 8. kolo ( 8.) :30 A1A0701 Lovčice - Kunčice B A1A0801 Kunčice B - Vysoká B A1A0702 Probluz A - Myštěves A A1A0802 Kratonohy B Červeněves A A1A0703 Slavia HK B - Skřivany A1A0803 Dobřenice - Třebeš B A1A0704 Dohalice - Kosičky A A1A0804 Kosičky A - Stěžery A1A0705 Stěžery - Dobřenice A1A0805 Skřivany - Dohalice A1A0706 Třebeš B - Kratonohy B A1A0806 Myštěves A - Slavia HK B A1A0707 Červeněves A - Vysoká B A1A0807 Lovčice - Probluz A 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 A1A0901 Probluz A - Kunčice B A1A1001 Kunčice B - Kratonohy B A1A0902 Slavia HK B - Lovčice A1A1002 Dobřenice - Vysoká B A1A0903 Dohalice - Myštěves A A1A1003 Kosičky A Červeněves A A1A0904 Stěžery - Skřivany A1A1004 Skřivany - Třebeš B A1A0905 Třebeš B - Kosičky A A1A1005 Myštěves A - Stěžery A1A0906 Červeněves A - Dobřenice A1A1006 Lovčice - Dohalice A1A0907 Vysoká B - Kratonohy B A1A1007 Probluz A - Slavia HK B 11. kolo (11.) : kolo (12.) :30 A1A1101 Slavia HK B - Kunčice B A1A1201 Kunčice B - Dobřenice A1A1102 Dohalice - Probluz A A1A1202 Kosičky A - Kratonohy B A1A1103 Stěžery - Lovčice A1A1203 Skřivany - Vysoká B A1A1104 Třebeš B - Myštěves A A1A1204 Myštěves A Červeněves A A1A1105 Červeněves A - Skřivany A1A1205 Lovčice - Třebeš B A1A1106 Vysoká B - Kosičky A A1A1206 Probluz A - Stěžery A1A1107 Kratonohy B - Dobřenice A1A1207 Slavia HK B - Dohalice 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 A1A1301 Dohalice - Kunčice B A1A1401 Kunčice B - Kosičky A A1A1302 Stěžery - Slavia HK B A1A1402 Dobřenice - Skřivany A1A1303 Třebeš B - Probluz A A1A1403 Kratonohy B - Myštěves A A1A1304 Červeněves A - Lovčice A1A1404 Vysoká B - Lovčice A1A1305 Vysoká B - Myštěves A A1A1405 Červeněves A - Probluz A A1A1306 Kratonohy B - Skřivany A1A1406 Třebeš B - Slavia HK B A1A1307 Dobřenice - Kosičky A A1A1407 Stěžery - Dohalice

45 Jaro 2016 A1A HRADECKÝ VOTROK Okresní přebor 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 A1A1501 Stěžery - Kunčice B A1A1601 Kunčice B - Skřivany A1A1502 Dohalice - Třebeš B A1A1602 Kosičky A - Myštěves A A1A1503 Slavia HK B Červeněves A A1A1603 Dobřenice - Lovčice A1A1504 Probluz A - Vysoká B A1A1604 Kratonohy B - Probluz A A1A1505 Lovčice - Kratonohy B A1A1605 Vysoká B - Slavia HK B A1A1506 Myštěves A - Dobřenice A1A1606 Červeněves A - Dohalice A1A1507 Skřivany - Kosičky A A1A1607 Třebeš B - Stěžery 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 A1A1701 Třebeš B - Kunčice B A1A1801 Kunčice B - Myštěves A A1A1702 Stěžery Červeněves A A1A1802 Skřivany - Lovčice A1A1703 Dohalice - Vysoká B A1A1803 Kosičky A - Probluz A A1A1704 Slavia HK B - Kratonohy B A1A1804 Dobřenice - Slavia HK B A1A1705 Probluz A - Dobřenice A1A1805 Kratonohy B - Dohalice A1A1706 Lovčice - Kosičky A A1A1806 Vysoká B - Stěžery A1A1707 Myštěves A - Skřivany A1A1807 Červeněves A - Třebeš B 19. kolo (19.) : kolo (20.) :00 A1A1901 Červeněves A - Kunčice B A1A2001 Kunčice B - Lovčice A1A1902 Třebeš B - Vysoká B A1A2002 Myštěves A - Probluz A A1A1903 Stěžery - Kratonohy B A1A2003 Skřivany - Slavia HK B A1A1904 Dohalice - Dobřenice A1A2004 Kosičky A - Dohalice A1A1905 Slavia HK B - Kosičky A A1A2005 Dobřenice - Stěžery A1A1906 Probluz A - Skřivany A1A2006 Kratonohy B - Třebeš B A1A1907 Lovčice - Myštěves A A1A2007 Vysoká B Červeněves A 21. kolo (21.) : kolo (22.) :00 A1A2101 Vysoká B - Kunčice B A1A2201 Kunčice B - Probluz A A1A2102 Červeněves A - Kratonohy B A1A2202 Lovčice - Slavia HK B A1A2103 Třebeš B - Dobřenice A1A2203 Myštěves A - Dohalice A1A2104 Stěžery - Kosičky A A1A2204 Skřivany - Stěžery A1A2105 Dohalice - Skřivany A1A2205 Kosičky A - Třebeš B A1A2106 Slavia HK B - Myštěves A A1A2206 Dobřenice Červeněves A A1A2107 Probluz A - Lovčice A1A2207 Kratonohy B - Vysoká B 23. kolo (23.) : kolo (24.) :00 A1A2301 Kratonohy B - Kunčice B A1A2401 Kunčice B - Slavia HK B A1A2302 Vysoká B - Dobřenice A1A2402 Probluz A - Dohalice A1A2303 Červeněves A - Kosičky A A1A2403 Lovčice - Stěžery A1A2304 Třebeš B - Skřivany A1A2404 Myštěves A - Třebeš B A1A2305 Stěžery - Myštěves A A1A2405 Skřivany Červeněves A A1A2306 Dohalice - Lovčice A1A2406 Kosičky A - Vysoká B A1A2307 Slavia HK B - Probluz A A1A2407 Dobřenice - Kratonohy B 25. kolo (25.) : kolo (26.) :00 A1A2501 Dobřenice - Kunčice B A1A2601 Kunčice B - Dohalice A1A2502 Kratonohy B - Kosičky A A1A2602 Slavia HK B - Stěžery A1A2503 Vysoká B - Skřivany A1A2603 Probluz A - Třebeš B A1A2504 Červeněves A - Myštěves A A1A2604 Lovčice - Červeněves A A1A2505 Třebeš B - Lovčice A1A2605 Myštěves A - Vysoká B A1A2506 Stěžery - Probluz A A1A2606 Skřivany - Kratonohy B A1A2507 Dohalice - Slavia HK B A1A2607 Kosičky A - Dobřenice

46 Nejvìtší sortiment fotbalového obleèení a vybavení skladem v ÈR!!!

47 Podzim 2015 A2A JAKO 3. třída 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 A2A0101 Neděliště - Roudnice B A2A0201 Roudnice B - Kosičky B A2A0102 Starý Bydžov - Nový HK B A2A0202 Boharyně - Cerekvice A2A0103 Syrovátka - Lok.Hradec B A2A0203 Prasek - Hořiněves A2A0104 Malšova Lhota - Ohnišťany A2A0204 Ohnišťany - Nové Město A2A0105 Nové Město - Prasek A2A0205 Lok.Hradec B - Malšova Lhota A2A0106 Hořiněves - Boharyně A2A0206 Nový HK B - Syrovátka A2A0107 Cerekvice - Kosičky B A2A0207 Neděliště - Starý Bydžov 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 A2A0301 Starý Bydžov - Roudnice B A2A0401 Roudnice B - Boharyně A2A0302 Syrovátka - Neděliště A2A0402 Prasek - Kosičky B A2A0303 Malšova Lhota - Nový HK B A2A0403 Ohnišťany - Cerekvice A2A0304 Nové Město - Lok.Hradec B A2A0404 Lok.Hradec B - Hořiněves A2A0305 Hořiněves - Ohnišťany A2A0405 Nový HK B - Nové Město A2A0306 Cerekvice - Prasek A2A0406 Neděliště - Malšova Lhota A2A0307 Kosičky B - Boharyně A2A0407 Starý Bydžov - Syrovátka 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 A2A0501 Syrovátka - Roudnice B A2A0601 Roudnice B - Prasek A2A0502 Malšova Lhota - Starý Bydžov A2A0602 Ohnišťany - Boharyně A2A0503 Nové Město - Neděliště A2A0603 Lok.Hradec B - Kosičky B A2A0504 Hořiněves - Nový HK B A2A0604 Nový HK B - Cerekvice A2A0505 Cerekvice - Lok.Hradec B A2A0605 Neděliště - Hořiněves A2A0506 Kosičky B - Ohnišťany A2A0606 Starý Bydžov - Nové Město A2A0507 Boharyně - Prasek A2A0607 Syrovátka - Malšova Lhota 7. kolo ( 7.) :30 8. kolo ( 8.) :30 A2A0701 Malšova Lhota - Roudnice B A2A0801 Roudnice B - Ohnišťany A2A0702 Nové Město - Syrovátka A2A0802 Lok.Hradec B - Prasek A2A0703 Hořiněves - Starý Bydžov A2A0803 Nový HK B - Boharyně A2A0704 Cerekvice - Neděliště A2A0804 Neděliště - Kosičky B A2A0705 Kosičky B - Nový HK B A2A0805 Starý Bydžov - Cerekvice A2A0706 Boharyně - Lok.Hradec B A2A0806 Syrovátka - Hořiněves A2A0707 Prasek - Ohnišťany A2A0807 Malšova Lhota - Nové Město 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 A2A0901 Nové Město - Roudnice B A2A1001 Roudnice B - Lok.Hradec B A2A0902 Hořiněves - Malšova Lhota A2A1002 Nový HK B - Ohnišťany A2A0903 Cerekvice - Syrovátka A2A1003 Neděliště - Prasek A2A0904 Kosičky B - Starý Bydžov A2A1004 Starý Bydžov - Boharyně A2A0905 Boharyně - Neděliště A2A1005 Syrovátka - Kosičky B A2A0906 Prasek - Nový HK B A2A1006 Malšova Lhota - Cerekvice A2A0907 Ohnišťany - Lok.Hradec B A2A1007 Nové Město - Hořiněves 11. kolo (11.) : kolo (12.) :30 A2A1101 Hořiněves - Roudnice B A2A1201 Roudnice B - Nový HK B A2A1102 Cerekvice - Nové Město A2A1202 Neděliště - Lok.Hradec B A2A1103 Kosičky B - Malšova Lhota A2A1203 Starý Bydžov - Ohnišťany A2A1104 Boharyně - Syrovátka A2A1204 Syrovátka - Prasek A2A1105 Prasek - Starý Bydžov A2A1205 Malšova Lhota - Boharyně A2A1106 Ohnišťany - Neděliště A2A1206 Nové Město - Kosičky B A2A1107 Lok.Hradec B - Nový HK B A2A1207 Hořiněves - Cerekvice 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 A2A1301 Cerekvice - Roudnice B A2A1401 Roudnice B - Neděliště A2A1302 Kosičky B - Hořiněves A2A1402 Nový HK B - Starý Bydžov A2A1303 Boharyně - Nové Město A2A1403 Lok.Hradec B - Syrovátka A2A1304 Prasek - Malšova Lhota A2A1404 Ohnišťany - Malšova Lhota A2A1305 Ohnišťany - Syrovátka A2A1405 Prasek - Nové Město A2A1306 Lok.Hradec B - Starý Bydžov A2A1406 Boharyně - Hořiněves A2A1307 Nový HK B - Neděliště A2A1407 Kosičky B - Cerekvice

48 Jaro 2016 A2A JAKO 3. třída 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 A2A1501 Kosičky B - Roudnice B A2A1601 Roudnice B - Starý Bydžov A2A1502 Cerekvice - Boharyně A2A1602 Neděliště - Syrovátka A2A1503 Hořiněves - Prasek A2A1603 Nový HK B - Malšova Lhota A2A1504 Nové Město - Ohnišťany A2A1604 Lok.Hradec B - Nové Město A2A1505 Malšova Lhota - Lok.Hradec B A2A1605 Ohnišťany - Hořiněves A2A1506 Syrovátka - Nový HK B A2A1606 Prasek - Cerekvice A2A1507 Starý Bydžov - Neděliště A2A1607 Boharyně - Kosičky B 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 A2A1701 Boharyně - Roudnice B A2A1801 Roudnice B - Syrovátka A2A1702 Kosičky B - Prasek A2A1802 Starý Bydžov - Malšova Lhota A2A1703 Cerekvice - Ohnišťany A2A1803 Neděliště - Nové Město A2A1704 Hořiněves - Lok.Hradec B A2A1804 Nový HK B - Hořiněves A2A1705 Nové Město - Nový HK B A2A1805 Lok.Hradec B - Cerekvice A2A1706 Malšova Lhota - Neděliště A2A1806 Ohnišťany - Kosičky B A2A1707 Syrovátka - Starý Bydžov A2A1807 Prasek - Boharyně 19. kolo (19.) : kolo (20.) :00 A2A1901 Prasek - Roudnice B A2A2001 Roudnice B - Malšova Lhota A2A1902 Boharyně - Ohnišťany A2A2002 Syrovátka - Nové Město A2A1903 Kosičky B - Lok.Hradec B A2A2003 Starý Bydžov - Hořiněves A2A1904 Cerekvice - Nový HK B A2A2004 Neděliště - Cerekvice A2A1905 Hořiněves - Neděliště A2A2005 Nový HK B - Kosičky B A2A1906 Nové Město - Starý Bydžov A2A2006 Lok.Hradec B - Boharyně A2A1907 Malšova Lhota - Syrovátka A2A2007 Ohnišťany - Prasek 21. kolo (21.) : kolo (22.) :00 A2A2101 Ohnišťany - Roudnice B A2A2201 Roudnice B - Nové Město A2A2102 Prasek - Lok.Hradec B A2A2202 Malšova Lhota - Hořiněves A2A2103 Boharyně - Nový HK B A2A2203 Syrovátka - Cerekvice A2A2104 Kosičky B - Neděliště A2A2204 Starý Bydžov - Kosičky B A2A2105 Cerekvice - Starý Bydžov A2A2205 Neděliště - Boharyně A2A2106 Hořiněves - Syrovátka A2A2206 Nový HK B - Prasek A2A2107 Nové Město - Malšova Lhota A2A2207 Lok.Hradec B - Ohnišťany 23. kolo (23.) : kolo (24.) :00 A2A2301 Lok.Hradec B - Roudnice B A2A2401 Roudnice B - Hořiněves A2A2302 Ohnišťany - Nový HK B A2A2402 Nové Město - Cerekvice A2A2303 Prasek - Neděliště A2A2403 Malšova Lhota - Kosičky B A2A2304 Boharyně - Starý Bydžov A2A2404 Syrovátka - Boharyně A2A2305 Kosičky B - Syrovátka A2A2405 Starý Bydžov - Prasek A2A2306 Cerekvice - Malšova Lhota A2A2406 Neděliště - Ohnišťany A2A2307 Hořiněves - Nové Město A2A2407 Nový HK B - Lok.Hradec B 25. kolo (25.) : kolo (26.) :00 A2A2501 Nový HK B - Roudnice B A2A2601 Roudnice B - Cerekvice A2A2502 Lok.Hradec B - Neděliště A2A2602 Hořiněves - Kosičky B A2A2503 Ohnišťany - Starý Bydžov A2A2603 Nové Město - Boharyně A2A2504 Prasek - Syrovátka A2A2604 Malšova Lhota - Prasek A2A2505 Boharyně - Malšova Lhota A2A2605 Syrovátka - Ohnišťany A2A2506 Kosičky B - Nové Město A2A2606 Starý Bydžov - Lok.Hradec B A2A2507 Cerekvice - Hořiněves A2A2607 Neděliště - Nový HK B

49

50 Podzim 2015 A3A CK SANA 4. třída A 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 A3A0101 Libřice - Černilov B A3A0201 Černilov B - Smiřice B A3A0102 Jeníkovice - Lhota p.l A3A0202 Probluz B - Libčany B A3A0103 Sendražice - Probluz B A3A0203 Lhota p.l - Sendražice A3A0104 Libčany B - Smiřice B A3A0204 Libřice - Jeníkovice 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 A3A0301 Jeníkovice - Černilov B A3A0401 Černilov B - Probluz B A3A0302 Sendražice - Libřice A3A0402 Lhota p.l - Smiřice B A3A0303 Libčany B - Lhota p.l A3A0403 Libřice - Libčany B A3A0304 Smiřice B - Probluz B A3A0404 Jeníkovice - Sendražice 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 A3A0501 Sendražice - Černilov B A3A0601 Černilov B - Lhota p.l A3A0502 Libčany B - Jeníkovice A3A0602 Libřice - Probluz B A3A0503 Smiřice B - Libřice A3A0603 Jeníkovice - Smiřice B A3A0504 Probluz B - Lhota p.l A3A0604 Sendražice - Libčany B 7. kolo ( 7.) :30 8. kolo ( 8.) :30 A3A0701 Libčany B - Černilov B A3A0801 Černilov B - Libřice A3A0702 Smiřice B - Sendražice A3A0802 Lhota p.l - Jeníkovice A3A0703 Probluz B - Jeníkovice A3A0803 Probluz B - Sendražice A3A0704 Lhota p.l - Libřice A3A0804 Smiřice B - Libčany B 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 A3A0901 Smiřice B - Černilov B A3A1001 Černilov B - Jeníkovice A3A0902 Libčany B - Probluz B A3A1002 Libřice - Sendražice A3A0903 Sendražice - Lhota p.l A3A1003 Lhota p.l - Libčany B A3A0904 Jeníkovice - Libřice A3A1004 Probluz B - Smiřice B 11. kolo (11.) : kolo (12.) :30 A3A1101 Probluz B - Černilov B A3A1201 Černilov B - Sendražice A3A1102 Smiřice B - Lhota p.l A3A1202 Jeníkovice - Libčany B A3A1103 Libčany B - Libřice A3A1203 Libřice - Smiřice B A3A1104 Sendražice - Jeníkovice A3A1204 Lhota p.l - Probluz B 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 A3A1301 Lhota p.l - Černilov B A3A1401 Černilov B - Libčany B A3A1302 Probluz B - Libřice A3A1402 Sendražice - Smiřice B A3A1303 Smiřice B - Jeníkovice A3A1403 Jeníkovice - Probluz B A3A1304 Libčany B - Sendražice A3A1404 Libřice - Lhota p.l

51 Jaro 2016 A3A CK SANA 4. třída A 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 A3A1501 Libřice - Černilov B A3A1601 Černilov B - Smiřice B A3A1502 Jeníkovice - Lhota p.l A3A1602 Probluz B - Libčany B A3A1503 Sendražice - Probluz B A3A1603 Lhota p.l - Sendražice A3A1504 Libčany B - Smiřice B A3A1604 Libřice - Jeníkovice 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 A3A1701 Jeníkovice - Černilov B A3A1801 Černilov B - Probluz B A3A1702 Sendražice - Libřice A3A1802 Lhota p.l - Smiřice B A3A1703 Libčany B - Lhota p.l A3A1803 Libřice - Libčany B A3A1704 Smiřice B - Probluz B A3A1804 Jeníkovice - Sendražice 19. kolo (19.) : kolo (20.) :00 A3A1901 Sendražice - Černilov B A3A2001 Černilov B - Lhota p.l A3A1902 Libčany B - Jeníkovice A3A2002 Libřice - Probluz B A3A1903 Smiřice B - Libřice A3A2003 Jeníkovice - Smiřice B A3A1904 Probluz B - Lhota p.l A3A2004 Sendražice - Libčany B 21. kolo (21.) : kolo (22.) :00 A3A2101 Libčany B - Černilov B A3A2201 Černilov B - Libřice A3A2102 Smiřice B - Sendražice A3A2202 Lhota p.l - Jeníkovice A3A2103 Probluz B - Jeníkovice A3A2203 Probluz B - Sendražice A3A2104 Lhota p.l - Libřice A3A2204 Smiřice B - Libčany B 23. kolo (28.) : kolo (23.) :00 A3A2801 Černilov B - Libčany B A3A2301 Smiřice B - Černilov B A3A2802 Sendražice - Smiřice B A3A2302 Libčany B - Probluz B A3A2803 Jeníkovice - Probluz B A3A2303 Sendražice - Lhota p.l A3A2804 Libřice - Lhota p.l A3A2304 Jeníkovice - Libřice 25. kolo (24.) : kolo (25.) :00 A3A2401 Černilov B - Jeníkovice A3A2501 Probluz B - Černilov B A3A2402 Libřice - Sendražice A3A2502 Smiřice B - Lhota p.l A3A2403 Lhota p.l - Libčany B A3A2503 Libčany B - Libřice A3A2404 Probluz B - Smiřice B A3A2504 Sendražice - Jeníkovice 27. kolo (26.) : kolo (27.) :00 A3A2601 Černilov B - Sendražice A3A2701 Lhota p.l - Černilov B A3A2602 Jeníkovice - Libčany B A3A2702 Probluz B - Libřice A3A2603 Libřice - Smiřice B A3A2703 Smiřice B - Jeníkovice A3A2604 Lhota p.l - Probluz B A3A2704 Libčany B - Sendražice

52 POBYTOVÉ A POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Specialista na CAORLE ITÁLIE /hotely a apartmány / Pobyty od května do konce září Zájezdy pro školy a sportovní kluby Ceny s polopenzí a dopravou již od 3.500,- Kč / týden/ CHORVATSKO BAŠKA VODA /penzion + apartmány / Lyžařské zájezdy ITÁLIE / Dolomiti superski / Poznávací zájezdy busem po Evropě Cestovní kancelář VOTROK Chelčického Hradec Králové 2 Telefon ,

53 Podzim 2015 A3B CK VOTROK 4. třída B 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 A3B0101 Klamoš - Lužec A3B0201 Lužec - Hlušice B A3B0102 Kobylice B - Myštěves B A3B0202 Nepolisy B - Převýšov B A3B0103 Červeněves B - Nepolisy B A3B0203 Myštěves B - Červeněves B A3B0104 Převýšov B - Hlušice B A3B0204 Klamoš - Kobylice B 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 A3B0301 Kobylice B - Lužec A3B0401 Lužec - Nepolisy B A3B0302 Červeněves B - Klamoš A3B0402 Myštěves B - Hlušice B A3B0303 Převýšov B - Myštěves B A3B0403 Klamoš - Převýšov B A3B0304 Hlušice B - Nepolisy B A3B0404 Kobylice B - Červeněves B 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 A3B0501 Červeněves B - Lužec A3B0601 Lužec - Myštěves B A3B0502 Převýšov B - Kobylice B A3B0602 Klamoš - Nepolisy B A3B0503 Hlušice B - Klamoš A3B0603 Kobylice B - Hlušice B A3B0504 Nepolisy B - Myštěves B A3B0604 Červeněves B - Převýšov B 7. kolo ( 7.) :30 8. kolo ( 8.) :30 A3B0701 Převýšov B - Lužec A3B0801 Lužec - Klamoš A3B0702 Hlušice B - Červeněves B A3B0802 Myštěves B - Kobylice B A3B0703 Nepolisy B - Kobylice B A3B0803 Nepolisy B - Červeněves B A3B0704 Myštěves B - Klamoš A3B0804 Hlušice B - Převýšov B 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 A3B0901 Hlušice B - Lužec A3B1001 Lužec - Kobylice B A3B0902 Převýšov B - Nepolisy B A3B1002 Klamoš - Červeněves B A3B0903 Červeněves B - Myštěves B A3B1003 Myštěves B - Převýšov B A3B0904 Kobylice B - Klamoš A3B1004 Nepolisy B - Hlušice B 11. kolo (11.) : kolo (12.) :30 A3B1101 Nepolisy B - Lužec A3B1201 Lužec - Červeněves B A3B1102 Hlušice B - Myštěves B A3B1202 Kobylice B - Převýšov B A3B1103 Převýšov B - Klamoš A3B1203 Klamoš - Hlušice B A3B1104 Červeněves B - Kobylice B A3B1204 Myštěves B - Nepolisy B 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 A3B1301 Myštěves B - Lužec A3B1401 Lužec - Převýšov B A3B1302 Nepolisy B - Klamoš A3B1402 Červeněves B - Hlušice B A3B1303 Hlušice B - Kobylice B A3B1403 Kobylice B - Nepolisy B A3B1304 Převýšov B - Červeněves B A3B1404 Klamoš - Myštěves B

54 Jaro 2016 A3B CK VOTROK 4. třída B 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 A3B1501 Klamoš - Lužec A3B1601 Lužec - Hlušice B A3B1502 Kobylice B - Myštěves B A3B1602 Nepolisy B - Převýšov B A3B1503 Červeněves B - Nepolisy B A3B1603 Myštěves B - Červeněves B A3B1504 Převýšov B - Hlušice B A3B1604 Klamoš - Kobylice B 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 A3B1701 Kobylice B - Lužec A3B1801 Lužec - Nepolisy B A3B1702 Červeněves B - Klamoš A3B1802 Myštěves B - Hlušice B A3B1703 Převýšov B - Myštěves B A3B1803 Klamoš - Převýšov B A3B1704 Hlušice B - Nepolisy B A3B1804 Kobylice B - Červeněves B 19. kolo (19.) : kolo (20.) :00 A3B1901 Červeněves B - Lužec A3B2001 Lužec - Myštěves B A3B1902 Převýšov B - Kobylice B A3B2002 Klamoš - Nepolisy B A3B1903 Hlušice B - Klamoš A3B2003 Kobylice B - Hlušice B A3B1904 Nepolisy B - Myštěves B A3B2004 Červeněves B - Převýšov B 21. kolo (21.) : kolo (22.) :00 A3B2101 Převýšov B - Lužec A3B2201 Lužec - Klamoš A3B2102 Hlušice B - Červeněves B A3B2202 Myštěves B - Kobylice B A3B2103 Nepolisy B - Kobylice B A3B2203 Nepolisy B - Červeněves B A3B2104 Myštěves B - Klamoš A3B2204 Hlušice B - Převýšov B 23. kolo (28.) : kolo (23.) :00 A3B2801 Lužec - Převýšov B A3B2301 Hlušice B - Lužec A3B2802 Červeněves B - Hlušice B A3B2302 Převýšov B - Nepolisy B A3B2803 Kobylice B - Nepolisy B A3B2303 Červeněves B - Myštěves B A3B2804 Klamoš - Myštěves B A3B2304 Kobylice B - Klamoš 25. kolo (24.) : kolo (25.) :00 A3B2401 Lužec - Kobylice B A3B2501 Nepolisy B - Lužec A3B2402 Klamoš - Červeněves B A3B2502 Hlušice B - Myštěves B A3B2403 Myštěves B - Převýšov B A3B2503 Převýšov B - Klamoš A3B2404 Nepolisy B - Hlušice B A3B2504 Červeněves B - Kobylice B 27. kolo (26.) : kolo (27.) :00 A3B2601 Lužec - Červeněves B A3B2701 Myštěves B - Lužec A3B2602 Kobylice B - Převýšov B A3B2702 Nepolisy B - Klamoš A3B2603 Klamoš - Hlušice B A3B2703 Hlušice B - Kobylice B A3B2604 Myštěves B - Nepolisy B A3B2704 Převýšov B - Červeněves B

55 Podzim 2015 D1A JAKO OP Kadeti 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 F1B0101 Roudnice(Lhota p.l. - Smiřice F1B0201 Smiřice - Černilov F1B0102 volno - Černilov F1B0202 Roudnice(Lhota p.l. - volno 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 F1B0301 volno - Smiřice F1B0401 Smiřice - Roudnice(Lhota p.l. F1B0302 Černilov - Roudnice(Lhota p.l. F1B0402 Černilov - volno 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 F1B0501 Černilov - Smiřice F1B0601 Smiřice - volno F1B0502 volno - Roudnice(Lhota p.l. F1B0602 Roudnice(Lhota p.l. - Černilov 7. kolo ( 7.) :00 8. kolo ( 8.) :00 F1B0701 Roudnice(Lhota p.l. - Smiřice F1B0801 Smiřice - Černilov F1B0702 volno - Černilov F1B0802 Roudnice(Lhota p.l. - volno 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 F1B0901 volno - Smiřice F1B1001 Smiřice - Roudnice(Lhota p.l. F1B0902 Černilov - Roudnice(Lhota p.l. F1B1002 Černilov - volno Jaro 2016 D1A JAKO OP Kadeti 11. kolo (11.) : kolo (12.) :00 F1B1101 Černilov - Smiřice F1B1201 Smiřice - volno F1B1102 volno - Roudnice(Lhota p.l. F1B1202 Roudnice(Lhota p.l. - Černilov 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 F1B1301 Roudnice(Lhota p.l. - Smiřice F1B1401 Smiřice - Černilov F1B1302 volno - Černilov F1B1402 Roudnice(Lhota p.l. - volno 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 F1B1501 volno - Smiřice F1B1601 Smiřice - Roudnice(Lhota p.l. F1B1502 Černilov - Roudnice(Lhota p.l. F1B1602 Černilov - volno 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 F1B1701 Černilov - Smiřice F1B1801 Smiřice - volno F1B1702 volno - Roudnice(Lhota p.l. F1B1802 Roudnice(Lhota p.l. - Černilov

56

57 Podzim 2015 E1A BELSPORT Okresní přebor starší žáci 1. kolo ( 1.) :00 2. kolo ( 2.) :00 E1A0101 Kobylice - Kunčice E1A0201 Kunčice - Velká Jesenice E1A0102 Nepolisy - Třebeš B E1A0202 Ohnišťany/Myštěves - Cerekvice/Dohalice E1A0103 Rasošky - volno E1A0203 volno - Lovčice E1A0104 Lovčice - Ohnišťany/Myštěves E1A0204 Třebeš B - Rasošky E1A0105 Cerekvice/Dohalice - Velká Jesenice E1A0205 Kobylice - Nepolisy 3. kolo ( 3.) :00 4. kolo ( 4.) :00 E1A0301 Nepolisy - Kunčice E1A0401 Kunčice - Ohnišťany/Myštěves E1A0302 Rasošky - Kobylice E1A0402 volno - Velká Jesenice E1A0303 Lovčice - Třebeš B E1A0403 Třebeš B - Cerekvice/Dohalice E1A0304 Cerekvice/Dohalice - volno E1A0404 Kobylice - Lovčice E1A0305 Velká Jesenice - Ohnišťany/Myštěves E1A0405 Nepolisy - Rasošky 5. kolo ( 5.) :00 6. kolo ( 6.) :00 E1A0501 Rasošky - Kunčice E1A0601 Kunčice - volno E1A0502 Lovčice - Nepolisy E1A0602 Třebeš B - Ohnišťany/Myštěves E1A0503 Cerekvice/Dohalice - Kobylice E1A0603 Kobylice - Velká Jesenice E1A0504 Velká Jesenice - Třebeš B E1A0604 Nepolisy - Cerekvice/Dohalice E1A0505 Ohnišťany/Myštěves - volno E1A0605 Rasošky - Lovčice 7. kolo ( 7.) :00 8. kolo ( 8.) :00 E1A0701 Lovčice - Kunčice E1A0801 Kunčice - Třebeš B E1A0702 Cerekvice/Dohalice - Rasošky E1A0802 Kobylice - volno E1A0703 Velká Jesenice - Nepolisy E1A0803 Nepolisy - Ohnišťany/Myštěves E1A0704 Ohnišťany/Myštěves - Kobylice E1A0804 Rasošky - Velká Jesenice E1A0705 volno - Třebeš B E1A0805 Lovčice - Cerekvice/Dohalice 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 E1A0901 Cerekvice/Dohalice - Kunčice E1A1001 Kunčice - Kobylice E1A0902 Velká Jesenice - Lovčice E1A1002 Třebeš B - Nepolisy E1A0903 Ohnišťany/Myštěves - Rasošky E1A1003 volno - Rasošky E1A0904 volno - Nepolisy E1A1004 Ohnišťany/Myštěves - Lovčice E1A0905 Třebeš B - Kobylice E1A1005 Velká Jesenice - Cerekvice/Dohalice Jaro 2016 E1A BELSPORT Okresní přebor starší žáci 11. kolo (11.) : kolo (12.) :00 E1A1101 Velká Jesenice - Kunčice E1A1201 Kunčice - Nepolisy E1A1102 Cerekvice/Dohalice - Ohnišťany/Myštěves E1A1202 Kobylice - Rasošky E1A1103 Lovčice - volno E1A1203 Třebeš B - Lovčice E1A1104 Rasošky - Třebeš B E1A1204 volno - Cerekvice/Dohalice E1A1105 Nepolisy - Kobylice E1A1205 Ohnišťany/Myštěves - Velká Jesenice 13. kolo (13.) : kolo (14.) :00 E1A1301 Ohnišťany/Myštěves - Kunčice E1A1401 Kunčice - Rasošky E1A1302 Velká Jesenice - volno E1A1402 Nepolisy - Lovčice E1A1303 Cerekvice/Dohalice - Třebeš B E1A1403 Kobylice - Cerekvice/Dohalice E1A1304 Lovčice - Kobylice E1A1404 Třebeš B - Velká Jesenice E1A1305 Rasošky - Nepolisy E1A1405 volno - Ohnišťany/Myštěves 15. kolo (15.) : kolo (16.) :00 E1A1501 volno - Kunčice E1A1601 Kunčice - Lovčice E1A1502 Ohnišťany/Myštěves - Třebeš B E1A1602 Rasošky - Cerekvice/Dohalice E1A1503 Velká Jesenice - Kobylice E1A1603 Nepolisy - Velká Jesenice E1A1504 Cerekvice/Dohalice - Nepolisy E1A1604 Kobylice - Ohnišťany/Myštěves E1A1505 Lovčice - Rasošky E1A1605 Třebeš B - volno 17. kolo (17.) : kolo (18.) :00 E1A1701 Třebeš B - Kunčice E1A1801 Kunčice - Cerekvice/Dohalice E1A1702 volno - Kobylice E1A1802 Lovčice - Velká Jesenice E1A1703 Ohnišťany/Myštěves - Nepolisy E1A1803 Rasošky - Ohnišťany/Myštěves E1A1704 Velká Jesenice - Rasošky E1A1804 Nepolisy - volno E1A1705 Cerekvice/Dohalice - Lovčice E1A1805 Kobylice - Třebeš B

58 BD GROUP CZ S.R.O. ÚSPORY OPTIMALIZACE INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ Česká společnost působící v oblasti telekomunikací a energetiky. Dlouhodobě se zabývá optimalizací nákladů s cílem analyzovat využití daných služeb a zvolit optimální nastavení s důrazem na efektivní snížení nákladů. Společnost disponuje kvalitními týmy pracovníků, kteří s ohledem na specifika a požadavky konkrétního klienta připraví model optimálního nastaveního služeb. KONTAKTY:

59 Podzim 2015 F1A BD GROUP OP mladší žáci 1. kolo ( 4.) :00 2. kolo ( 5.) :00 F1A0401 Kunčice - Slavia HK F1A0501 Myštěves/Ohnišťany - Kunčice F1A0402 Červeněves - Třebeš dívky F1A0502 Malšova Lhota - Stěžery F1A0403 Malšovice - Třebeš C F1A0503 Nové Město - Kosičky F1A0404 Předměřice - Hořiněves F1A0504 Hořiněves - FC HK dívky F1A0405 FC HK dívky - Nové Město F1A0505 Třebeš C - Předměřice F1A0406 Kosičky - Malšova Lhota F1A0506 Třebeš dívky - Malšovice F1A0407 Stěžery - Myštěves/Ohnišťany F1A0507 Slavia HK - Červeněves 3. kolo ( 1.) :00 4. kolo ( 6.) :00 F1A0101 Kosičky - Kunčice F1A0601 Kunčice - Červeněves F1A0102 Stěžery - FC HK dívky F1A0602 Malšovice - Slavia HK F1A0103 Myštěves/Ohnišťany - Předměřice F1A0603 Předměřice - Třebeš dívky F1A0104 Malšova Lhota - Malšovice F1A0604 FC HK dívky - Třebeš C F1A0105 Nové Město - Červeněves F1A0605 Kosičky - Hořiněves F1A0106 Hořiněves - Slavia HK F1A0606 Stěžery - Nové Město F1A0107 Třebeš C - Třebeš dívky F1A0607 Myštěves/Ohnišťany - Malšova Lhota 5. kolo ( 2.) :00 6. kolo ( 7.) :00 F1A0201 Kunčice - Třebeš dívky F1A0701 Malšova Lhota - Kunčice F1A0202 Slavia HK - Třebeš C F1A0702 Nové Město - Myštěves/Ohnišťany F1A0203 Červeněves - Hořiněves F1A0703 Hořiněves - Stěžery F1A0204 Malšovice - Nové Město F1A0704 Třebeš C - Kosičky F1A0205 Předměřice - Malšova Lhota F1A0705 Třebeš dívky - FC HK dívky F1A0206 FC HK dívky - Myštěves/Ohnišťany F1A0706 Slavia HK - Předměřice F1A0207 Kosičky - Stěžery F1A0707 Červeněves - Malšovice 7. kolo ( 3.) :00 8. kolo ( 8.) :00 F1A0301 Stěžery - Kunčice F1A0801 Kunčice - Malšovice F1A0302 Myštěves/Ohnišťany - Kosičky F1A0802 Předměřice - Červeněves F1A0303 Malšova Lhota - FC HK dívky F1A0803 FC HK dívky - Slavia HK F1A0304 Nové Město - Předměřice F1A0804 Kosičky - Třebeš dívky F1A0305 Hořiněves - Malšovice F1A0805 Stěžery - Třebeš C F1A0306 Třebeš C - Červeněves F1A0806 Myštěves/Ohnišťany - Hořiněves F1A0307 Třebeš dívky - Slavia HK F1A0807 Malšova Lhota - Nové Město 9. kolo ( 9.) : kolo (10.) :00 F1A0901 Nové Město - Kunčice F1A1001 Kunčice - Předměřice F1A0902 Hořiněves - Malšova Lhota F1A1002 FC HK dívky - Malšovice F1A0903 Třebeš C - Myštěves/Ohnišťany F1A1003 Kosičky - Červeněves F1A0904 Třebeš dívky - Stěžery F1A1004 Stěžery - Slavia HK F1A0905 Slavia HK - Kosičky F1A1005 Myštěves/Ohnišťany - Třebeš dívky F1A0906 Červeněves - FC HK dívky F1A1006 Malšova Lhota - Třebeš C F1A0907 Malšovice - Předměřice F1A1007 Nové Město - Hořiněves 11. kolo (11.) : kolo (12.) :00 F1A1101 Hořiněves - Kunčice F1A1201 Kunčice - FC HK dívky F1A1102 Třebeš C - Nové Město F1A1202 Kosičky - Předměřice F1A1103 Třebeš dívky - Malšova Lhota F1A1203 Stěžery - Malšovice F1A1104 Slavia HK - Myštěves/Ohnišťany F1A1204 Myštěves/Ohnišťany - Červeněves F1A1105 Červeněves - Stěžery F1A1205 Malšova Lhota - Slavia HK F1A1106 Malšovice - Kosičky F1A1206 Nové Město - Třebeš dívky F1A1107 Předměřice - FC HK dívky F1A1207 Hořiněves - Třebeš C 13. kolo (13.) : kolo (15.) :00 F1A1301 Třebeš C - Kunčice F1A1501 Třebeš dívky - Kunčice F1A1302 Třebeš dívky - Hořiněves F1A1502 Třebeš C - Slavia HK F1A1303 Slavia HK - Nové Město F1A1503 Hořiněves - Červeněves F1A1304 Červeněves - Malšova Lhota F1A1504 Nové Město - Malšovice F1A1305 Malšovice - Myštěves/Ohnišťany F1A1505 Malšova Lhota - Předměřice F1A1306 Předměřice - Stěžery F1A1506 Myštěves/Ohnišťany - FC HK dívky F1A1307 FC HK dívky - Kosičky F1A1507 Stěžery - Kosičky

60 Jaro 2016 F1A BD GROUP OP mladší žáci 15. kolo (16.) : kolo (17.) :00 F1A1601 Kunčice - Stěžery F1A1701 Slavia HK - Kunčice F1A1602 Kosičky - Myštěves/Ohnišťany F1A1702 Třebeš dívky - Červeněves F1A1603 FC HK dívky - Malšova Lhota F1A1703 Třebeš C - Malšovice F1A1604 Předměřice - Nové Město F1A1704 Hořiněves - Předměřice F1A1605 Malšovice - Hořiněves F1A1705 Nové Město - FC HK dívky F1A1606 Červeněves - Třebeš C F1A1706 Malšova Lhota - Kosičky F1A1607 Slavia HK - Třebeš dívky F1A1707 Myštěves/Ohnišťany - Stěžery 17. kolo (18.) : kolo (14.) :00 F1A1801 Kunčice - Myštěves/Ohnišťany F1A1401 Kunčice - Kosičky F1A1802 Stěžery - Malšova Lhota F1A1402 FC HK dívky - Stěžery F1A1803 Kosičky - Nové Město F1A1403 Předměřice - Myštěves/Ohnišťany F1A1804 FC HK dívky - Hořiněves F1A1404 Malšovice - Malšova Lhota F1A1805 Předměřice - Třebeš C F1A1405 Červeněves - Nové Město F1A1806 Malšovice - Třebeš dívky F1A1406 Slavia HK - Hořiněves F1A1807 Červeněves - Slavia HK F1A1407 Třebeš dívky - Třebeš C 19. kolo (19.) : kolo (20.) :00 F1A1901 Červeněves - Kunčice F1A2001 Kunčice - Malšova Lhota F1A1902 Slavia HK - Malšovice F1A2002 Myštěves/Ohnišťany - Nové Město F1A1903 Třebeš dívky - Předměřice F1A2003 Stěžery - Hořiněves F1A1904 Třebeš C - FC HK dívky F1A2004 Kosičky - Třebeš C F1A1905 Hořiněves - Kosičky F1A2005 FC HK dívky - Třebeš dívky F1A1906 Nové Město - Stěžery F1A2006 Předměřice - Slavia HK F1A1907 Malšova Lhota - Myštěves/Ohnišťany F1A2007 Malšovice - Červeněves 21. kolo (21.) : kolo (22.) :00 F1A2101 Malšovice - Kunčice F1A2201 Kunčice - Nové Město F1A2102 Červeněves - Předměřice F1A2202 Malšova Lhota - Hořiněves F1A2103 Slavia HK - FC HK dívky F1A2203 Myštěves/Ohnišťany - Třebeš C F1A2104 Třebeš dívky - Kosičky F1A2204 Stěžery - Třebeš dívky F1A2105 Třebeš C - Stěžery F1A2205 Kosičky - Slavia HK F1A2106 Hořiněves - Myštěves/Ohnišťany F1A2206 FC HK dívky - Červeněves F1A2107 Nové Město - Malšova Lhota F1A2207 Předměřice - Malšovice 23. kolo (23.) : kolo (24.) :00 F1A2301 Předměřice - Kunčice F1A2401 Kunčice - Hořiněves F1A2302 Malšovice - FC HK dívky F1A2402 Nové Město - Třebeš C F1A2303 Červeněves - Kosičky F1A2403 Malšova Lhota - Třebeš dívky F1A2304 Slavia HK - Stěžery F1A2404 Myštěves/Ohnišťany - Slavia HK F1A2305 Třebeš dívky - Myštěves/Ohnišťany F1A2405 Stěžery - Červeněves F1A2306 Třebeš C - Malšova Lhota F1A2406 Kosičky - Malšovice F1A2307 Hořiněves - Nové Město F1A2407 FC HK dívky - Předměřice 25. kolo (25.) : kolo (26.) :00 F1A2501 FC HK dívky - Kunčice F1A2601 Kunčice - Třebeš C F1A2502 Předměřice - Kosičky F1A2602 Hořiněves - Třebeš dívky F1A2503 Malšovice - Stěžery F1A2603 Nové Město - Slavia HK F1A2504 Červeněves - Myštěves/Ohnišťany F1A2604 Malšova Lhota - Červeněves F1A2505 Slavia HK - Malšova Lhota F1A2605 Myštěves/Ohnišťany - Malšovice F1A2506 Třebeš dívky - Nové Město F1A2606 Stěžery - Předměřice F1A2507 Třebeš C - Hořiněves F1A2607 Kosičky - FC HK dívky

61 Datum MD (10+1) (7+1) SE (5+1) ME (4+1) OP OP OP OP OP kolo kolo kolo :00 P1 P kolo kolo : :00 P2 P kolo : : kolo : :30 P3 P kolo kolo : : kolo : kolo kolo : kolo :00 14.kolo :00.

62 Restaurace U Švagerků Vám nabízí možnost příjemného posezení v Hradci Králové. Kuřácký prostor u výčepu je stavebně oddělen od nekuřácké jídelny pro cca 30 osob. Možnost propojení s dalšími dvěma salonky pro 20 až 90 osob. Lze zde pořádat oslavy, zábavy, svatební hostiny, večírky, rauty, smuteční hostiny a školení. Při hezkém počasí Vás navíc zveme k posezení na venkovní zahrádce s vyžitím pro děti. o Nabízíme: o Tradiční jídla české kuchyně o Jídla mezinárodní kuchyně o Týdenní nabídku poledního menu (po-pá) o Pivo Hron, Primátor, Kozel, Plzeň Točená limonáda, výběr alkoholických i nealkoholických nápojů o Rozlévaná moravská vína telefon:

63

64

65 Okresní fotbalový svaz Hradec Králové Habrmanova 192, Hradec Králové, IČ: Individuální soutěže pro Soutěžní ročník 2015/16: 1) GÓL nejlepší střelec jednotlivých soutěží 2) STAŇKOVÁ hattrick hráč kanonýr s největším počtem dosažených hattricků v okresních soutěžích dospělých 3) KEEPERsport brankař OFS brankař s nejvíce vychytanými čistými konty v okresních soutěžích mužů 4) Hradecký deník jedenáctka roku Partnery soutěží jsou: brankař OFS soutěž o nejlepšího střelce jedenáctka roku hattrick hráč Masérské, relaxační a regenerační studio ALENA STAŇKOVÁ Mediální partneři soutěží: Pravidla a kriteria soutěží jsou zveřejněna na

66 6 Den OFS 2016 bowlingu) : - sobota v 9 hodin s Fa e 6 je Za::

67 NOVÁ PRAVIDLA FOTBALU PLATNÁ OD OD PRAVIDLOVÉ KOMISE FAČR. Při odběru nad 10 ks poskytujeme obvyklou slevu 25% z prodejní ceny! Cena 175,- Přehledná historie ME hráčů do 21 let od počátku až po právě skončené mistrovství 2015 v ČR. Kniha přináší i medailonky hvězd všech ročníků a věnuje pozornost české účasti. Autory jsou přední čeští sportovní novináři Cena 419,- e-shop: tel.: , mob.: Prodej: Nakladatelství Olympia, Havlíčkovo náměstí 2, Praha 3

68 Cena 205,- Cena 310,- Cena 290,- Cena 145,- Cena 310,- Cena 205,- Cena 154,- Cena 80,- e-shop: mob tel Cena 150,- Cena 175,- Cena 310,- Nakladatelství Olympia Havlíčkovo náměstí 2 Praha 3

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2012-2013 Okresní přebor mužů

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2015/2016 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

O pohár hlavního města Prahy

O pohár hlavního města Prahy FK METEOR PRAHA VIII pořádá dne 14. 11. 2015 II.ročník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - U13 O pohár hlavního města Prahy Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum:

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP

David Kopec 24.6.2012 TURNAJ MINI CUP David Kopec pořádá 24.6.2012 závěrečný TURNAJ MINI CUP pro hráče ročník 2005 a mladší Praha, hřiště ČAFC Praha TECHNICKÁ USTANOVENÍ TURNAJE: Pořadatel: David Kopec,, Praha 111, tel. 777 234 679 Termín

Více

Okresní fotbalový svaz Kolín

Okresní fotbalový svaz Kolín FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Kolín ROZPIS mistrovských fotbalových soutěţí okresu Kolín pro soutěţní ročník 2013-2014 Kolín srpen 2013 Okresní fotbalový svaz Kolín Kouřimská

Více

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016

SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 SOUBOR PROPOZIC MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ČMSHb 2015-2016 ČESKOMORAVSKÝ SVAZ HOKEJBALU IČO: 49686485, DIČ: CZ49686485, Bankovní spojení: GE Money Bank, Praha 6, Číslo účtu: 1724200504/0600, www.hokejbal.cz

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016

ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ZÁPADOČESKÝ BADMINTONOVÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH SEZÓNY 2015-2016 ( 1.9.2015 31.8.2016 ) Plzeň, září 2015 Západočeský badmintonový svaz vypisuje OBLASTNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV DOSPĚLÝCH OP A, OP B, OP

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2016 M L Á D E Ž 4. 1. 2016 OBSAH: Adresář členů VV str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Krajský přebor jednotlivců Kategorie U19, U17 str. 4 Krajský přebor

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018

ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 PŘÍLOHA ČÍSLO 3 ROZPISY POHÁRŮ DOSPĚLÝCH A ŽÁKŮ 58. ROČNÍK POHÁRU ÚSTECKÉHO KFS VE FOTBALE DOSPĚLÝCH 2018 Článek 1 - Řízení soutěže Pohár ÚKFS ve fotbale dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých

Více

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů

P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů P R O P O Z I C E Z I M N Í C H H A L O V Ý C H P O H Á R Ů JIHOMORAVSKÉ OBLASTI 2 0 1 4 2 0 1 5 A. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Vypsané soutěže Jihomoravská oblastní soutěžní komise Svazu

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové

Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové 1.1 Soutěžní řád Florbalové ligy amatérů Hradec Králové o. s. (dále jen "soutěžní řád") stanoví podmínky organizace florbalových utkání pořádaných v

Více

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013

8. ročník. aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 8. ročník aktualizovaná pravidla platná od 13. 2. 2013 Všeobecné informace 1. SQ Liga (dále jen SQL) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy dohromady. Přihlásit se mohou hráči všech výkonnostních

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH)

ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ (ZKSH) KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ ZKSH PODZIM 2015 soutěžní ročník 2015-2016 ZLÍN SRPEN 2015 1 ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

Upřesňující technické normy 2015-2016

Upřesňující technické normy 2015-2016 Upřesňující technické normy 2015-2016 1. Startují MŽ - startují hráči dvouročníku 2004-2005 (dívky navíc i ročník 2003) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2006 (po splnění čl.219 SDŘ)

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS

ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS ROZPIS POHÁRU ŽEN ČNS 205 dodatek č. Vydal: Komise žen Schválil: VV-ČNS Platnost od: 0.03.205 Rozpis Poháru žen ČNS 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3 2 USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TURNAJE... 5 3 ZÁVĚREČNÁ

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více