Annex Vývoz a dovoz zboží a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb"

Transkript

1 Annex Vývoz a dovoz zboží a služeb Změny v oblasti vývozu a dovozu patřily v mimořádné revizi časových řad národních účtů, která probíhala v roce 2011, k těm nejdůležitějším. Důvody revize v této oblasti lze rozdělit do dvou směrů: (1) změny související se statistikou zahraničního obchodu se zbožím (tzv. quasi-tranzitní obchod) a (2) změny metod odhadů a úplnost pokrytí (dopravní služby, ostatní služby, fiktivní nerezidentské jednotky, spotřeba zahraničních pracovníků, pašování a merchanting). Quasi-tranzitní obchod Vývoz a dovoz je v ESA 95 chápán jako změna vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem, bez ohledu na fyzický pohyb zboží přes hranice. Ovšem statistika zahraničního obchodu (SZO), která je základním datovým zdrojem pro vývoz a dovoz v národních účtech, je postavena na sledování pohybu zboží přes hranice, a to bez ohledu na změnu vlastnictví a bez ohledu na to, zda je respondent SZO rezidentem či nerezidentem. Povinnost hlásit údaje do SZO (Intrastatu) je totiž navázána na registraci subjektu k dani z přidané hodnoty (DPH) a mnoho nerezidentů musí být v ČR ze zákona k DPH registrováno. Z těchto důvodů obsahuje vývoz a dovoz podle SZO i transakce, které nelze v národních účtech za vývoz a dovoz považovat. Údaje SZO v ČR například zahrnují transakce, hlášené nerezidenty, které lze považovat za tzv. quasi-tranzit (tj. dovoz zboží ze zemí EU i mimo EU hlášený nerezidenty, které je následně vyvezeno nerezidenty do jiného státu EU beze změny vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem a bez dalšího zpracování v ČR). Tyto transakce ovšem nelze v SZO jednoznačně identifikovat Navíc údaje SZO v sobě zahrnují vývoz a dovoz nerezidentů, kteří působí na vnitřním trhu v ČR. Hodnota jimi hlášeného vývozu a dovozu na hranicích se tak může významně lišit od hodnoty, za niž proběhla transakce mezi rezidentem a nerezidentem. SZO například zaznamená cenu dovozu zboží, nahlášeného nerezidentem, které je následně prodáno na vnitřním trhu rezidentovi, ovšem za významně jinou cenu než původně hlášenou na hranicích. Analogicky zachycuje SZO cenu vývozu, zatímco nerezident toto vyvážené zboží původně nakoupil na vnitřním trhu od rezidenta za významně jinou cenu S tím, jak globalizace, podporovaná členstvím v ČR v EU, stále více působí na ekonomické prostředí ČR, je proto vývoz a dovoz podle SZO stále více ovlivňován transakcemi nerezidentů. Z tohoto důvodu je třeba údaje SZO upravovat tak, aby odpovídaly lépe pojetí zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví. Pouze transakce mezi rezidenty a nerezidenty mohou být pro potřeby národních účtů chápány jako vývoz a dovoz (tj. nákup a prodej nerezidentů na vnitřním trhu). Úprava SZO z tohoto důvodu byla hlavním cílem revize vývozu a dovozu, která proběhla v roce Úprava SZO je založena hlavně na daňových přiznáních nerezidentů k DPH. Vývoz hlášený nerezidenty do SZO je nahrazen celkovými nákupy nerezidentů na vnitřním trhu (podle přiznání k DPH) a dovoz nerezidentů ve SZO je nahrazen celkovými prodeji nerezidentů na vnitřním trhu v ČR. Touto úpravou je možno odhadnout saldo zahraničního obchodu se zbožím v pojetí změny vlastnictví pro účely národních účtů. Vzhledem k tomu, že nákupy a prodeje nerezidentů na vnitřním trhu obsahují i transakce mezi nerezidenty navzájem, je pro odhad celkové hodnoty vývozu a dovozu zboží (transakcí mezi rezidenty a nerezidenty) třeba tyto tzv. přeprodeje mezi nerezidenty vyloučit. Přeprodeje jsou ve stejné výši zahrnuty v nákupech i prodejích, takže neovlivňují odhad salda zahraničního obchodu Odhad zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví je znázorněn v následujících tabulkách (viz tabulky 1 a 2) a podrobně popsán v následujícím textu.

2 Tabulka 1: Odhad vývozu a dovozu (úprava dat SZO), v mil. Kč Řádek Název Hodnota 2010 Datový zdroj VÝVOZ 1 = 2+3 Vývoz podle SZO SZO 2 Rezidenti SZO 3 Nerezidenti SZO 4 Nákupy nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 5 = 4/3 Vývozní koeficient pro úpravu vývozu nerezidentů 0, Zušlechtění hlášené nerezidenty (netto) SZO 7 = 15 = 31 Vyloučení přeprodejů mezi nerezidenty z nákupů (ř. 4) = Vývoz podle konceptu změny vlastnictví DOVOZ 9 = Dovoz podle SZO SZO 10 Rezidenti SZO 11 Nerezidenti SZO 12 Prodeje nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 13 Vyloučení služeb z prodejů (ř. 12) Statistické zjišťování o vývozu a dovozu služeb (ZO 1-04) 14 Dovozní koeficient pro úpravu dovozu nerezidentů 1, = 7 = 31 Vyloučení přeprodejů mezi nerezidenty z prodejů (ř. 12) = Dovoz podle konceptu změny vlastnictví ODHAD PŘEPRODEJŮ Vývoz podle SZO 17 CPA SZO 18 CPA SZO 19 CPA SZO Poměr vývozu podle změny vlastnictví a SZO v roce 2009 (po úpravě při bilancování tabulek dodávek a užití za rok 2010) 20 = 24/17 CPA 26 0, = 25/18 CPA 27 0, = 26/19 CPA 28 0, = Odhad vývozu v CPA (při bilancování tabulek DU) = 17*20 CPA = 18*21 CPA = 19*22 CPA = Vývoz rezidentu a nákupy nerezidenty (aktivních v zahraničním obchodě) v CPA CPA CPA CPA = Odhad přeprodejů v nákupech Řádek 1-3 a 9-11: Vývoz a dovoz podle SZO je rozdělen podle rezidentství jednotlivých respondentů. Nerezidenti v Intrastatu (obchod se zeměmi v EU) jsou identifikováni na základě svého specifického daňového identifikačního čísla (DIČ devítimístné začínající CZ68 ), které získají při registraci k DPH v ČR. Aby tyto jednotky byly prohlášeny za nerezidentské, musí splnit další podmínky: (1) nemají v ČR přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ), dále (2) nemají v ČR pobočku, (3) neplatí daň z příjmu v ČR. V Extrastatu (obchod se zeměmi mimo EU) jsou nerezidenti identifikováni pomocí specifického EORI čísla, které je jedinečné pro každý subjekt v EU (nezačíná CZ, nebo je devítimístné a začíná CZ68, nebo je jedenáctimístné a začíná CZ0000 což jsou subjekty, které nesídlí v EU a o EORI zažádaly v ČR) Vzhledem k tomu, že se každý subjekt identifikuje odlišně v každém zdroji údajů (Intrastat, Extrastat, přiznání k DPH), není možné propojit databáze na individuální úrovni

3 a pro identifikaci nerezidentů v databázích je nutné používat technické parametry (viz ). Proto se úprava vývozu a dovozu nerezidentů provádí jako celek (za všechny nerezidenty dohromady), namísto úpravy hodnot za každého nerezidenta individuálně Řádek 4: celková hodnota vývozu hlášená nerezidenty je nahrazena celkovou hodnotou nákupů nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) v ČR podle přiznání k DPH. Nerezidenti jsou v databázi DPH identifikováni stejně jako v Intrastatu (viz ). Nákupy (při nichž dochází ke změně vlastnictví od rezidenta k nerezidentovi) jsou definovány jako přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v ČR v přiznáních nerezidentů k DPH Řádek 5: V praxi je záměna vývozu nerezidentů za jejich nákupy v ČR prováděna pomocí koeficientu pro úpravu vývozu nerezidentů, který je aplikován na všechny transakce hlášené nerezidenty do SZO. Vývozní koeficient je počítán jako poměr celkové hodnoty nákupů nerezidenty aktivními v zahraničním obchodě (ř. 4) a vývozu hlášeného nerezidenty (ř. 3). Tento postup výpočtu zajišťuje shodnost komoditní a teritoriální struktury nákupů se strukturou vývozu nerezidentů. Tyto struktury nákupů na vnitřním trhu totiž nejsou v přiznáních k DPH k dispozici Řádek 6: Hodnota nákupů nerezidenty neobsahuje zboží a služby související s aktivním zušlechtěním, které si nerezidenti registrovaní k DPH v ČR objednají. Vzhledem k tomu, že metodika ESA 95 vyžaduje zahrnutí těchto operací do obchodu se zbožím, je rozdíl mezi vývozem po zušlechtění a dovozem na zušlechtění vykázaným nerezidenty ve SZO přidán k hodnotě nákupů nerezidentů na vnitřním trhu Řádek 12: Celková hodnota dovozu hlášená nerezidenty je nahrazena celkovou hodnotou prodejů nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) v ČR podle přiznání k DPH. Prodeje (při nichž dochází ke změně vlastnictví od nerezidenta k rezidentovi) jsou definovány jako poskytnutá zdanitelná plnění s místem plnění v ČR v přiznáních nerezidentů k DPH Řádek 13: Prodeje nerezidentů v přiznáních k DPH obsahují nejen zboží, ale také omezené množství případů služeb, které poskytnou nerezidenti. Tyto služby ovšem není možné zjistit přímo z daňových přiznání, a proto je jejich hodnota odhadována nepřímo a následně vylučována z prodejů nerezidentů. Odhad těchto služeb poskytovaných nerezidenty, které se mohou objevit v daňových přiznáních nerezidentů, je založen na statistickém šetření o dovozu a vývozu služeb, které provádí ČSÚ (ZO 1-04). Jedná se hlavně o služby související s nemovitostmi, ale také služby v oblasti kultury, sportu či vzdělávání (podle zákona o DPH se jedná o služby s místem plnění v ČR) Řádek 14: V praxi je záměna dovozu nerezidentů za jejich prodeje v ČR prováděna pomocí koeficientu pro úpravu dovozu nerezidentů, který je aplikován na všechny transakce hlášené nerezidenty do SZO. Dovozní koeficient je počítán jako poměr celkové hodnoty prodejů nerezidenty aktivními v zahraničním obchodě (ř. 12 mínus 13) a dovozu hlášeného nerezidenty (ř. 9). Tento postup výpočtu zajišťuje shodnost komoditní a teritoriální struktury prodejů se strukturou dovozu nerezidentů. Tyto struktury prodejů na vnitřním trhu není totiž možné z přiznání k DPH zjistit Řádky 6 a 15: Vzhledem k tomu, že nákupy a prodeje nerezidentů v jejich přiznáních k DPH obsahují nejen transakce s rezidenty, ale i s nerezidenty, a předmětem vývozu a dovozu podle pojetí změny vlastnictví mohou být pouze transakce mezi rezidenty a nerezidenty, je třeba transakce mezi nerezidenty navzájem (tzv. přeprodeje) vyloučit jak z nákupů, tak prodejů. Přímá identifikace těchto transakcí ovšem není možná, a proto je nutné hodnotu přeprodejů odhadovat nepřímo (viz po ). Na druhou stranu, hodnota těchto transakcí mezi nerezidenty navyšuje stejnou měrou nákupy i prodeje (co je pro jednoho nerezidenta nákupem, je pro druhého prodejem), takže výše přeprodejů neovlivňuje odhad salda zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví. Mohou ovšem ovlivnit (nadhodnotit) celkovou hodnotu vývozu a dovozu.

4 Řádek 17 až 31: Jak již bylo zmíněno, z praktických důvodů je záměna vývozu a dovozu nerezidentů jejich nákupy a prodeji počítána na úrovni všech nerezidentů, použitím vývozního a dovozního koeficientu na všechny transakce nerezidentů (viz a ). Použití těchto koeficientů ovšem znamená, že i předprodeje jsou rozprostřeny do komodit podle struktury vývozu a dovozu nerezidentů v SZO. Vzhledem k tomu, že komoditní struktura vývozu a dovozu nerezidentů v SZO je ovlivněna hlavně quasi-tranzitními transakcemi (viz ), které se soustředí na komodity CZ-CPA 26-28, ale nemají žádnou vazbu na českou ekonomiku, i předprodeje jsou soustředěny převážně do komodit CZ-CPA Z tohoto důvodu je hodnota přeprodejů odhadována nepřímo v průběhu bilancování tabulek dodávek a užití již ve vazbě na produkci komodit CZ-CPA a podíl vývozu na produkci (viz ). Rozdíl mezi takto odhadnutou hodnotou vývozu (ř ) a hodnotou vývozu (ř ) získanou sečtením vývozu rezidentů v SZO a nákupů nerezidentů v komoditách CZ-CPA 26-28, odhadnutou po aplikaci vývozního koeficientu, lze nepřímo pokládat za odhad hodnoty přeprodejů (ř. 31) Řádky 17 až 19: Celková hodnota vývozu hlášená jak rezidenty, tak nerezidenty v SZO v komoditách CZ-CPA Řádky 23 až 26: V průběhu bilancování tabulek dodávek a užití, kdy již byly dostupné detailní informace o produkci komodit CZ-CPA a další aspekty roku 2010, byla odhadnuta celková hodnota vývozu z domácí produkce v těchto komoditách Řádky 20 až 22: Pro účely měsíčních a čtvrtletních údajů o vývozu a dovozu podle změny vlastnictví (a předběžné roční údaje) je pro odhad komodit CZ-CPA používán poměr odhadnutý na základě údajů za předchozí rok mezi vývozem podle změny vlastnictví a vývozem podle FTS. Tento poměr (dle roku 2009) byl v průběhu roku 2010 aplikován na vývoz komodit CZ-CPA v SZO, čímž byl nepřímo odhadnut vývoz podle změny vlastnictví na základě produkce. Po bilancování tabulek dodávek a užití za rok 2010 byly tyto poměry (ř ) upraveny tak, aby byly v souladu s již přesnějším odhadem vývozu těchto komodit na základě dodatečných informací o roku 2010 (viz ) Řádky 27-30: Vývoz hlášený rezidenty v komoditách CZ-CPA je přičten k celkové hodnotě nákupů nerezidentů (obsahující přeprodeje) v CZ-CPA 26-28, které byly získány použitím vývozního koeficientu (viz ) Řádek 31: Rozdíl mezi řádkem 27 a 23 je odhadem přeprodejů, které nadhodnocují stejnou měrou odhad nákupů i prodejů nerezidentů Řádek 8: Celková hodnota vývozu podle pojetí změny vlastnictví (vylučující jak quasi-tranzit, tak zohledňující nákupy nerezidentů na vnitřním trhu) je odhadnuta jako součet vývozu rezidentů (ř. 2) a nákupů nerezidentů účastnících se zahraničního obchodu (ř. 4), které jsou očištěny o přeprodeje (ř. 7) a navýšeny o aktivní zušlechtění objednané a nahlášené nerezidenty (ř. 6) Řádek 16: Celková hodnota dovozu podle pojetí změny vlastnictví (vylučující jak quasi-tranzit, tak zohledňující prodeje nerezidentů na vnitřním trhu) je odhadnuta jako součet dovozu rezidentů (ř. 10) a prodejů nerezidentů účastnících se zahraničního obchodu (ř. 12), které jsou očištěny o přeprodeje (ř. 15) a služby (ř. 13) Poznámka k řádkům 4 a 12: Nákupy a prodeje nerezidentů, kteří v České republice vůbec nebo téměř vůbec nevyváží a nedováží a působí téměř výhradně na vnitřním trhu ČR, nejsou v těchto řádcích zahrnuty. Rozdíl mezi prodeji a nákupy těchto vyloučených nerezidentů působících z pohledu ČR pouze na vnitřním trhu (viz tabulku 2) může být považován za dovoz zprostředkovatelských služeb, resp. je zahrnut do vývozu služeb se záporným znaménkem (blíže viz ).

5 Tabulka 2: Negativní merchanting nerezidenti působící pouze na vnitřním trhu ČR Řádek Název Hodnota 2010 Údajový zdroj NEREZIDENTI PŮSOBÍCÍ NA VNITŘNÍM TRHU ČR BEZ VÝZNAMNÉHO VÝVOZU A DOVOZU 1 Nákupy nerezidentů (neaktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 2 Prodeje nerezidentů (neaktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 3 = 2-1 Negativní merchanting (služby) Dopravní služby Metodické revize vývozu a dovozu zboží byly doprovázeny změnami ve vývozu a dovozu služeb. Zachycení dopravních službeb a s nimi související služby (jako např. pojištění), které mají vazbu na pohyb zboží, byly významně zlepšeny. V současné době je ocenění vývozu a dovozu v souladu s ESA 95 par a tabulkami 3.4 a 3.5. To znamená, že vývoz je oceněn v cenách FOB jak v sektorových účtech, tak tabulkách dodávek a užití, zatímco dovoz je v sektorových účtech ve FOB ocenění a v tabulkách dodávek a užití je použito ocenění CIF. Oceňovací schéma bylo převzato z Manuálu Input-Output 2008, Eurostat, str. 113, kapitola Existují dva zdroje údajů o vývozu a dovozu dopravních služeb. Prvním je čtvrtletní šetření o vývozu a dovozu služeb (ZO 1-04). Druhý je odvozen z kódování zboží a služeb ve statistice zahraničního obchodu (kde je základním oceněním vývozu cena FOB a dovozu cena CIF). Aplikací odlišných koeficientů na hodnotu dováženého a vyváženého zboží, hlavně v závislosti na kódu dopravy, vzdálenosti či dodacích podmínkách, je získána hodnota vývozu v CIF ocenění a dovozu ve FOB ocenění. Následně tak statistika zahraničního obchodu poskytuje tyto údaje: a) Rozdíl mezi CIF a FOB hodnotou (PONz) b) Náklady na dopravu po domácím území na/od hranice (QPONz1) c) Náklady na dopravu po zahraničním území (QPONz2) Údaje o dopravních službách musí být rozděleny na tyto případy (viz tabulky 3 a 4) Tabulka 3: Dopravní služby související s dovozem zboží QPONzA0 PONzA1 QPONzA2 Domácí území Mezi hranicemi/zeměmi Území vyvážející země A.20 Rezidentský dopravce A.21 Rezidentský dopravce A.22 Rezidentský dopravce A.10 Nerezidentský dopravce A.11 Nerezidentský dopravce A.12 Nerezidentský dopravce Tabulka 4: Dopravní služby související s vývozem zboží QPONzB0 PONzB1 QPONzB2 Domácí území Mezi hranicemi/zeměmi Území vyvážející země B.20 Rezidentský dopravce B.21 Rezidentský dopravce B.22 Rezidentský dopravce B.10 Nerezidentský dopravce B.11 Nerezidentský dopravce B.12 Nerezidentský dopravce Tyto odhadu jsou značně komplikované a navíc musí být ještě dodatečně upraveny a) Údaje o dopravních službách musí být doplněny o přímé dopravní služby, které nesouvisí s vývozem ani dovozem zboží (ze zjišťování ZO 1-04). b) Údaje o odhadovaných dopravních službách souvisejících s vývozem a dovozem zboží musí být upraveny z důvodu zamezení duplicitního zachycení. To znamená, že významná část dopravních služeb může být fakturována zákazníkovi přímo a neměla by tak být součástí hodnoty dováženého a vyváženého zboží Správné zachycení vývozu a dovozu dopravních služeb použité v sektorových účtech (ohodnocené v obou případech ve FOB) je znázorněno v tabulce 5. Správné zachycení

6 dovozu a vývozu dopravních služeb pro účely tabulek dodávek a užití (ocenění vývozu ve FOB a dovozu v CIF) je znázorněno v tabulce 6. Je nutné poznamenat, že v zachycení dopravních služeb pro tabulky dodávek a užití je předpokládáno mírné zjednodušení, neboť vývoz je oceněn ve FOB, namísto základních cen. Tabulka 5: Vývoz a dovoz dopravních služeb pro sektorové účty Vývoz dopravních služeb C2 (Přímý vývoz dopravních služeb) Dovoz dopravních služeb B21 B22 A22 Celkový vývoz = C2 + B21 + B22 + A22 C1 (Přímý dovoz dopravních služeb) A11 A10 B10 Celkový dovoz C1 + A11 + A10 + B10 Tabulka 6: Vývoz a dovoz dopravních služeb v tabulkách dodávek a užití Vývoz dopravních služeb C2 (Přímý vývoz dopravních služeb) Dovoz dopravních služeb B21 B22 A21 A22 Celkový vývoz = C2 + B21 + B22 + A21 + A22 C1 (Přímý dovoz dopranvích služeb) B10 A10 Celkový dovoz = C1 + B10 + A Aby bylo možné vytvořit tabulky 5 a 6, bylo v roce 2008 provedeno dobrovolné šetření, jehož výsledky jsou zachyceny v tabulce 7. Šetření bylo zaměřeno na nejvýznamnější přepravní společnosti (celkem 44), z nichž 27 odpovědělo. Cílem šetření bylo zjistit u jednotlivých respondentů strukturu tržeb v %. Po převážení celkovými tržbami jednotlivých respondentů byly odhadnuty celkové struktury tržeb. Od roku 2011 byl hlavní datový zdroj (ZO 1-04) upraven a tato data by měla být dostupná čtvrtletně. Tabulka 7: Struktura tržeb (výsledky dobrovolného šetření), 2008, v % Tuzemská doprava Mezinárodní doprava vývoz dovoz kabotáž ostatní Celkem Náklady placené českými subjekty (rezidenty) Náklady placené zahraničními subjekty (nerezidenty) Celkem Počet respondentů % - response % - non-response %

7 Veškeré úpravy související s dopravními službami jsou prováděny s cílem zlepšit CIF/FOB ocenění. Vedle metodických změn statistika zahraničního obchodu rovněž zaktualizovala některé specifické koeficienty, tak aby lépe odpovídaly vývoji dopravních nákladů. Tyto koeficienty byly po dlouhou dobu stabilní a některé z nich již neodpovídaly skutečnosti. Ostatní služby V oblasti služeb došlo ještě k několika dalším drobnějším zlepšením. Tím nejdůležitějším je zavedení dopočtů na non-response a použití srovnatelných údajů v celé časové řadě. Hlavním problémem zjišťování služeb je stanovení souboru respondent, proto je snaha šetřit všechny společnosti, které mohou být spojeny s vývozem či dovozem služeb. Doplňkovým zdrojem údajů jsou v této souvislosti daňová přiznání k DPH (více viz 1.14). Merchanting Tradiční pojetí chápe merchanting (obchodní služby) jako marži, které rezidenti dosáhnou při obchodování s nerezidenty se zbožím mimo území České republiky (například rozdíl mezi nákupem zboží v zahraničí a následným prodejem tohoto zboží nerezidentům rovněž v zahraničí; tj. zboží vůbec nevstoupí na území ČR). Odhad těchto transakcí je založen na statistickém zjišťování dovozu a vývozu služeb, které provádí ČSÚ (ZO 1-04), a tento přístup zůstal i po revizi v roce 2011 nezměněn Existují ovšem také zrcadlové transakce mezi rezidenty a nerezidenty, které naopak probíhají výhradně na území České republiky (zboží neopouští území ČR). V tomto případě naopak vzniká marže, kterou realizují nerezidenti při obchodování s rezidenty na území ČR (například rozdíl mezi nákupem a následným prodejem pohonných hmot na území ČR mateřskou společností a jejími dceřinými rezidentskými společnostmi). Tyto transakce byly při mimořádné revizi národních účtů v roce 2011 nově odhadnuty. Postup odhadu viz odstavec a tabulku 2. Pašování Popis metod použitých pro veškeré nelegální činnosti zachycené v českých národních účtech je uveden výše (viz přílohu 1.9). Spotřeba zahraničních pracovníků Metody použité k odhadu spotřeby zahraničními pracovníky jsou uvedeny jako součást odhadu remitencí (viz přílohu 1.17).

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Appendix 21. prosince 2010 Obsah 1 Shrnutí studie... 2 2 Detailní popis metod výpočtů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA

STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA STATISTIKA ČTVRTLETNÍCH FINANČNÍCH ÚČTŮ METODIKA Úvod Analytické využití finančních účtů Rozdělení odpovědnosti Čtvrtletní finanční účty jako svébytná součást národních účtů přináší ucelený pohled na finanční

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Tepelná čerpadla v roce 2012

Tepelná čerpadla v roce 2012 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2012 Výsledky statistického zjišťování prosinec 2013 Oddělení datové podpory koncepcí Obsah 1. Abstrakt 3 2. Úvod 3 3. Tepelná čerpadla (energie prostředí)

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

Tepelná čerpadla v roce 2006

Tepelná čerpadla v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Tepelná čerpadla v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

PŘĹOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘĹOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 12 PŘĹOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek

ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE. Vítězslav Doubek ANALÝZA A VÝVOJ KOMODITY MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF COMMODITIES MILK AND DAIRY PRODUCE Vítězslav Doubek Anotace: Analýza komodity Mléko a mléčné výrobky je zaměřena na zjištění

Více

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: -

Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013. Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Zpráva o přepočtu ceny dopravního výkonu v MAD Česká Lípa pro rok 2013 Zpracoval: Ing. Luboš Weiss Dne: 1. července 2013 Přílohy: - Obsah: 1. Základní informace a princip výpočtu ceny dopravního výkonu

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 21 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012

Metodika: DPH režim přenesení daňové povinnosti v roce 2012 1 Úvod Režim přenesení daňové povinnosti (dále jen RPDP) je v zákoně o DPH číslo 235/2004 Sb. definován od 1.4.2011. Po zbytek roku 2011 byly v platnosti 92 92d, které řešily obchodování se zlatem, emisními

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/21 I. S účinností od 1. 5. 2004 se mění metodika závazného členění základů a

Více

Procesní modelování agend (PMA)

Procesní modelování agend (PMA) Procesní modelování agend (PMA) 22. 01. 2015 Strana 1 Procesní modelování agend (PMA) Podklady pro konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru Pořádané ČSSI a itsmf dne 22.-23.ledna 2015

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný

PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči. Ing. Stanislav Šťastný PÉČE O MAJETEK ŠKOL porada ředitelů Š/ŠZ Pk na Seči Ing. Stanislav Šťastný pracovník ekonomického oddělení odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje 1 listopad 2013 OBSAH SYSTÉM PROVÁDĚNÍ

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce ev.č. 13170006 Úprava ulice Jelínkova, Třebíč SVAZEK 4

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR

4 TVORBA TSA V ČR. 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR. 4.2 Zdroje dat pro tvorbu TSA v ČR 4 TVORBA TSA V ČR 4.1 Historie satelitního účtu cestovního ruchu v ČR Úkol vytvářet satelitní účet cestovního ruchu byl statistice cestovního ruchu uložen v roce 1999. Tehdy vláda ČR přijala usnesení k

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 3 KM - IT PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle ustanovení 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: INFORMAČNÍ

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-

R. Adolt Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011- Národní inventarizace lesů v České republice, druhý cyklus (2011-2015) Ing. Radim Adolt, Ph.D. ÚHÚL Brandýs nad Labem pobočka Kroměříž Analyticko-metodické Centrum Národní Inventarizace Lesů (ACNIL) 4.

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o.

Poptávkové řízení 01/10. Splátkový prodej městského nízkopodlažního minibusu Dopravnímu podniku Mladá Boleslav, s.r.o. Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. 293 01 Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 52772 dne 18.6.1997 Poptávkové

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0

ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 ISPOP 2013 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ (F_IRZ) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Úvod... 3 2. Obecné informace

Více