Annex Vývoz a dovoz zboží a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Annex 1.15. Vývoz a dovoz zboží a služeb"

Transkript

1 Annex Vývoz a dovoz zboží a služeb Změny v oblasti vývozu a dovozu patřily v mimořádné revizi časových řad národních účtů, která probíhala v roce 2011, k těm nejdůležitějším. Důvody revize v této oblasti lze rozdělit do dvou směrů: (1) změny související se statistikou zahraničního obchodu se zbožím (tzv. quasi-tranzitní obchod) a (2) změny metod odhadů a úplnost pokrytí (dopravní služby, ostatní služby, fiktivní nerezidentské jednotky, spotřeba zahraničních pracovníků, pašování a merchanting). Quasi-tranzitní obchod Vývoz a dovoz je v ESA 95 chápán jako změna vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem, bez ohledu na fyzický pohyb zboží přes hranice. Ovšem statistika zahraničního obchodu (SZO), která je základním datovým zdrojem pro vývoz a dovoz v národních účtech, je postavena na sledování pohybu zboží přes hranice, a to bez ohledu na změnu vlastnictví a bez ohledu na to, zda je respondent SZO rezidentem či nerezidentem. Povinnost hlásit údaje do SZO (Intrastatu) je totiž navázána na registraci subjektu k dani z přidané hodnoty (DPH) a mnoho nerezidentů musí být v ČR ze zákona k DPH registrováno. Z těchto důvodů obsahuje vývoz a dovoz podle SZO i transakce, které nelze v národních účtech za vývoz a dovoz považovat. Údaje SZO v ČR například zahrnují transakce, hlášené nerezidenty, které lze považovat za tzv. quasi-tranzit (tj. dovoz zboží ze zemí EU i mimo EU hlášený nerezidenty, které je následně vyvezeno nerezidenty do jiného státu EU beze změny vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem a bez dalšího zpracování v ČR). Tyto transakce ovšem nelze v SZO jednoznačně identifikovat Navíc údaje SZO v sobě zahrnují vývoz a dovoz nerezidentů, kteří působí na vnitřním trhu v ČR. Hodnota jimi hlášeného vývozu a dovozu na hranicích se tak může významně lišit od hodnoty, za niž proběhla transakce mezi rezidentem a nerezidentem. SZO například zaznamená cenu dovozu zboží, nahlášeného nerezidentem, které je následně prodáno na vnitřním trhu rezidentovi, ovšem za významně jinou cenu než původně hlášenou na hranicích. Analogicky zachycuje SZO cenu vývozu, zatímco nerezident toto vyvážené zboží původně nakoupil na vnitřním trhu od rezidenta za významně jinou cenu S tím, jak globalizace, podporovaná členstvím v ČR v EU, stále více působí na ekonomické prostředí ČR, je proto vývoz a dovoz podle SZO stále více ovlivňován transakcemi nerezidentů. Z tohoto důvodu je třeba údaje SZO upravovat tak, aby odpovídaly lépe pojetí zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví. Pouze transakce mezi rezidenty a nerezidenty mohou být pro potřeby národních účtů chápány jako vývoz a dovoz (tj. nákup a prodej nerezidentů na vnitřním trhu). Úprava SZO z tohoto důvodu byla hlavním cílem revize vývozu a dovozu, která proběhla v roce Úprava SZO je založena hlavně na daňových přiznáních nerezidentů k DPH. Vývoz hlášený nerezidenty do SZO je nahrazen celkovými nákupy nerezidentů na vnitřním trhu (podle přiznání k DPH) a dovoz nerezidentů ve SZO je nahrazen celkovými prodeji nerezidentů na vnitřním trhu v ČR. Touto úpravou je možno odhadnout saldo zahraničního obchodu se zbožím v pojetí změny vlastnictví pro účely národních účtů. Vzhledem k tomu, že nákupy a prodeje nerezidentů na vnitřním trhu obsahují i transakce mezi nerezidenty navzájem, je pro odhad celkové hodnoty vývozu a dovozu zboží (transakcí mezi rezidenty a nerezidenty) třeba tyto tzv. přeprodeje mezi nerezidenty vyloučit. Přeprodeje jsou ve stejné výši zahrnuty v nákupech i prodejích, takže neovlivňují odhad salda zahraničního obchodu Odhad zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví je znázorněn v následujících tabulkách (viz tabulky 1 a 2) a podrobně popsán v následujícím textu.

2 Tabulka 1: Odhad vývozu a dovozu (úprava dat SZO), v mil. Kč Řádek Název Hodnota 2010 Datový zdroj VÝVOZ 1 = 2+3 Vývoz podle SZO SZO 2 Rezidenti SZO 3 Nerezidenti SZO 4 Nákupy nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 5 = 4/3 Vývozní koeficient pro úpravu vývozu nerezidentů 0, Zušlechtění hlášené nerezidenty (netto) SZO 7 = 15 = 31 Vyloučení přeprodejů mezi nerezidenty z nákupů (ř. 4) = Vývoz podle konceptu změny vlastnictví DOVOZ 9 = Dovoz podle SZO SZO 10 Rezidenti SZO 11 Nerezidenti SZO 12 Prodeje nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 13 Vyloučení služeb z prodejů (ř. 12) Statistické zjišťování o vývozu a dovozu služeb (ZO 1-04) 14 Dovozní koeficient pro úpravu dovozu nerezidentů 1, = 7 = 31 Vyloučení přeprodejů mezi nerezidenty z prodejů (ř. 12) = Dovoz podle konceptu změny vlastnictví ODHAD PŘEPRODEJŮ Vývoz podle SZO 17 CPA SZO 18 CPA SZO 19 CPA SZO Poměr vývozu podle změny vlastnictví a SZO v roce 2009 (po úpravě při bilancování tabulek dodávek a užití za rok 2010) 20 = 24/17 CPA 26 0, = 25/18 CPA 27 0, = 26/19 CPA 28 0, = Odhad vývozu v CPA (při bilancování tabulek DU) = 17*20 CPA = 18*21 CPA = 19*22 CPA = Vývoz rezidentu a nákupy nerezidenty (aktivních v zahraničním obchodě) v CPA CPA CPA CPA = Odhad přeprodejů v nákupech Řádek 1-3 a 9-11: Vývoz a dovoz podle SZO je rozdělen podle rezidentství jednotlivých respondentů. Nerezidenti v Intrastatu (obchod se zeměmi v EU) jsou identifikováni na základě svého specifického daňového identifikačního čísla (DIČ devítimístné začínající CZ68 ), které získají při registraci k DPH v ČR. Aby tyto jednotky byly prohlášeny za nerezidentské, musí splnit další podmínky: (1) nemají v ČR přiděleno identifikační číslo ekonomického subjektu (IČ), dále (2) nemají v ČR pobočku, (3) neplatí daň z příjmu v ČR. V Extrastatu (obchod se zeměmi mimo EU) jsou nerezidenti identifikováni pomocí specifického EORI čísla, které je jedinečné pro každý subjekt v EU (nezačíná CZ, nebo je devítimístné a začíná CZ68, nebo je jedenáctimístné a začíná CZ0000 což jsou subjekty, které nesídlí v EU a o EORI zažádaly v ČR) Vzhledem k tomu, že se každý subjekt identifikuje odlišně v každém zdroji údajů (Intrastat, Extrastat, přiznání k DPH), není možné propojit databáze na individuální úrovni

3 a pro identifikaci nerezidentů v databázích je nutné používat technické parametry (viz ). Proto se úprava vývozu a dovozu nerezidentů provádí jako celek (za všechny nerezidenty dohromady), namísto úpravy hodnot za každého nerezidenta individuálně Řádek 4: celková hodnota vývozu hlášená nerezidenty je nahrazena celkovou hodnotou nákupů nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) v ČR podle přiznání k DPH. Nerezidenti jsou v databázi DPH identifikováni stejně jako v Intrastatu (viz ). Nákupy (při nichž dochází ke změně vlastnictví od rezidenta k nerezidentovi) jsou definovány jako přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v ČR v přiznáních nerezidentů k DPH Řádek 5: V praxi je záměna vývozu nerezidentů za jejich nákupy v ČR prováděna pomocí koeficientu pro úpravu vývozu nerezidentů, který je aplikován na všechny transakce hlášené nerezidenty do SZO. Vývozní koeficient je počítán jako poměr celkové hodnoty nákupů nerezidenty aktivními v zahraničním obchodě (ř. 4) a vývozu hlášeného nerezidenty (ř. 3). Tento postup výpočtu zajišťuje shodnost komoditní a teritoriální struktury nákupů se strukturou vývozu nerezidentů. Tyto struktury nákupů na vnitřním trhu totiž nejsou v přiznáních k DPH k dispozici Řádek 6: Hodnota nákupů nerezidenty neobsahuje zboží a služby související s aktivním zušlechtěním, které si nerezidenti registrovaní k DPH v ČR objednají. Vzhledem k tomu, že metodika ESA 95 vyžaduje zahrnutí těchto operací do obchodu se zbožím, je rozdíl mezi vývozem po zušlechtění a dovozem na zušlechtění vykázaným nerezidenty ve SZO přidán k hodnotě nákupů nerezidentů na vnitřním trhu Řádek 12: Celková hodnota dovozu hlášená nerezidenty je nahrazena celkovou hodnotou prodejů nerezidentů (aktivních v zahraničním obchodě) v ČR podle přiznání k DPH. Prodeje (při nichž dochází ke změně vlastnictví od nerezidenta k rezidentovi) jsou definovány jako poskytnutá zdanitelná plnění s místem plnění v ČR v přiznáních nerezidentů k DPH Řádek 13: Prodeje nerezidentů v přiznáních k DPH obsahují nejen zboží, ale také omezené množství případů služeb, které poskytnou nerezidenti. Tyto služby ovšem není možné zjistit přímo z daňových přiznání, a proto je jejich hodnota odhadována nepřímo a následně vylučována z prodejů nerezidentů. Odhad těchto služeb poskytovaných nerezidenty, které se mohou objevit v daňových přiznáních nerezidentů, je založen na statistickém šetření o dovozu a vývozu služeb, které provádí ČSÚ (ZO 1-04). Jedná se hlavně o služby související s nemovitostmi, ale také služby v oblasti kultury, sportu či vzdělávání (podle zákona o DPH se jedná o služby s místem plnění v ČR) Řádek 14: V praxi je záměna dovozu nerezidentů za jejich prodeje v ČR prováděna pomocí koeficientu pro úpravu dovozu nerezidentů, který je aplikován na všechny transakce hlášené nerezidenty do SZO. Dovozní koeficient je počítán jako poměr celkové hodnoty prodejů nerezidenty aktivními v zahraničním obchodě (ř. 12 mínus 13) a dovozu hlášeného nerezidenty (ř. 9). Tento postup výpočtu zajišťuje shodnost komoditní a teritoriální struktury prodejů se strukturou dovozu nerezidentů. Tyto struktury prodejů na vnitřním trhu není totiž možné z přiznání k DPH zjistit Řádky 6 a 15: Vzhledem k tomu, že nákupy a prodeje nerezidentů v jejich přiznáních k DPH obsahují nejen transakce s rezidenty, ale i s nerezidenty, a předmětem vývozu a dovozu podle pojetí změny vlastnictví mohou být pouze transakce mezi rezidenty a nerezidenty, je třeba transakce mezi nerezidenty navzájem (tzv. přeprodeje) vyloučit jak z nákupů, tak prodejů. Přímá identifikace těchto transakcí ovšem není možná, a proto je nutné hodnotu přeprodejů odhadovat nepřímo (viz po ). Na druhou stranu, hodnota těchto transakcí mezi nerezidenty navyšuje stejnou měrou nákupy i prodeje (co je pro jednoho nerezidenta nákupem, je pro druhého prodejem), takže výše přeprodejů neovlivňuje odhad salda zahraničního obchodu podle pojetí změny vlastnictví. Mohou ovšem ovlivnit (nadhodnotit) celkovou hodnotu vývozu a dovozu.

4 Řádek 17 až 31: Jak již bylo zmíněno, z praktických důvodů je záměna vývozu a dovozu nerezidentů jejich nákupy a prodeji počítána na úrovni všech nerezidentů, použitím vývozního a dovozního koeficientu na všechny transakce nerezidentů (viz a ). Použití těchto koeficientů ovšem znamená, že i předprodeje jsou rozprostřeny do komodit podle struktury vývozu a dovozu nerezidentů v SZO. Vzhledem k tomu, že komoditní struktura vývozu a dovozu nerezidentů v SZO je ovlivněna hlavně quasi-tranzitními transakcemi (viz ), které se soustředí na komodity CZ-CPA 26-28, ale nemají žádnou vazbu na českou ekonomiku, i předprodeje jsou soustředěny převážně do komodit CZ-CPA Z tohoto důvodu je hodnota přeprodejů odhadována nepřímo v průběhu bilancování tabulek dodávek a užití již ve vazbě na produkci komodit CZ-CPA a podíl vývozu na produkci (viz ). Rozdíl mezi takto odhadnutou hodnotou vývozu (ř ) a hodnotou vývozu (ř ) získanou sečtením vývozu rezidentů v SZO a nákupů nerezidentů v komoditách CZ-CPA 26-28, odhadnutou po aplikaci vývozního koeficientu, lze nepřímo pokládat za odhad hodnoty přeprodejů (ř. 31) Řádky 17 až 19: Celková hodnota vývozu hlášená jak rezidenty, tak nerezidenty v SZO v komoditách CZ-CPA Řádky 23 až 26: V průběhu bilancování tabulek dodávek a užití, kdy již byly dostupné detailní informace o produkci komodit CZ-CPA a další aspekty roku 2010, byla odhadnuta celková hodnota vývozu z domácí produkce v těchto komoditách Řádky 20 až 22: Pro účely měsíčních a čtvrtletních údajů o vývozu a dovozu podle změny vlastnictví (a předběžné roční údaje) je pro odhad komodit CZ-CPA používán poměr odhadnutý na základě údajů za předchozí rok mezi vývozem podle změny vlastnictví a vývozem podle FTS. Tento poměr (dle roku 2009) byl v průběhu roku 2010 aplikován na vývoz komodit CZ-CPA v SZO, čímž byl nepřímo odhadnut vývoz podle změny vlastnictví na základě produkce. Po bilancování tabulek dodávek a užití za rok 2010 byly tyto poměry (ř ) upraveny tak, aby byly v souladu s již přesnějším odhadem vývozu těchto komodit na základě dodatečných informací o roku 2010 (viz ) Řádky 27-30: Vývoz hlášený rezidenty v komoditách CZ-CPA je přičten k celkové hodnotě nákupů nerezidentů (obsahující přeprodeje) v CZ-CPA 26-28, které byly získány použitím vývozního koeficientu (viz ) Řádek 31: Rozdíl mezi řádkem 27 a 23 je odhadem přeprodejů, které nadhodnocují stejnou měrou odhad nákupů i prodejů nerezidentů Řádek 8: Celková hodnota vývozu podle pojetí změny vlastnictví (vylučující jak quasi-tranzit, tak zohledňující nákupy nerezidentů na vnitřním trhu) je odhadnuta jako součet vývozu rezidentů (ř. 2) a nákupů nerezidentů účastnících se zahraničního obchodu (ř. 4), které jsou očištěny o přeprodeje (ř. 7) a navýšeny o aktivní zušlechtění objednané a nahlášené nerezidenty (ř. 6) Řádek 16: Celková hodnota dovozu podle pojetí změny vlastnictví (vylučující jak quasi-tranzit, tak zohledňující prodeje nerezidentů na vnitřním trhu) je odhadnuta jako součet dovozu rezidentů (ř. 10) a prodejů nerezidentů účastnících se zahraničního obchodu (ř. 12), které jsou očištěny o přeprodeje (ř. 15) a služby (ř. 13) Poznámka k řádkům 4 a 12: Nákupy a prodeje nerezidentů, kteří v České republice vůbec nebo téměř vůbec nevyváží a nedováží a působí téměř výhradně na vnitřním trhu ČR, nejsou v těchto řádcích zahrnuty. Rozdíl mezi prodeji a nákupy těchto vyloučených nerezidentů působících z pohledu ČR pouze na vnitřním trhu (viz tabulku 2) může být považován za dovoz zprostředkovatelských služeb, resp. je zahrnut do vývozu služeb se záporným znaménkem (blíže viz ).

5 Tabulka 2: Negativní merchanting nerezidenti působící pouze na vnitřním trhu ČR Řádek Název Hodnota 2010 Údajový zdroj NEREZIDENTI PŮSOBÍCÍ NA VNITŘNÍM TRHU ČR BEZ VÝZNAMNÉHO VÝVOZU A DOVOZU 1 Nákupy nerezidentů (neaktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 2 Prodeje nerezidentů (neaktivních v zahraničním obchodě) Přiznání k DPH 3 = 2-1 Negativní merchanting (služby) Dopravní služby Metodické revize vývozu a dovozu zboží byly doprovázeny změnami ve vývozu a dovozu služeb. Zachycení dopravních službeb a s nimi související služby (jako např. pojištění), které mají vazbu na pohyb zboží, byly významně zlepšeny. V současné době je ocenění vývozu a dovozu v souladu s ESA 95 par a tabulkami 3.4 a 3.5. To znamená, že vývoz je oceněn v cenách FOB jak v sektorových účtech, tak tabulkách dodávek a užití, zatímco dovoz je v sektorových účtech ve FOB ocenění a v tabulkách dodávek a užití je použito ocenění CIF. Oceňovací schéma bylo převzato z Manuálu Input-Output 2008, Eurostat, str. 113, kapitola Existují dva zdroje údajů o vývozu a dovozu dopravních služeb. Prvním je čtvrtletní šetření o vývozu a dovozu služeb (ZO 1-04). Druhý je odvozen z kódování zboží a služeb ve statistice zahraničního obchodu (kde je základním oceněním vývozu cena FOB a dovozu cena CIF). Aplikací odlišných koeficientů na hodnotu dováženého a vyváženého zboží, hlavně v závislosti na kódu dopravy, vzdálenosti či dodacích podmínkách, je získána hodnota vývozu v CIF ocenění a dovozu ve FOB ocenění. Následně tak statistika zahraničního obchodu poskytuje tyto údaje: a) Rozdíl mezi CIF a FOB hodnotou (PONz) b) Náklady na dopravu po domácím území na/od hranice (QPONz1) c) Náklady na dopravu po zahraničním území (QPONz2) Údaje o dopravních službách musí být rozděleny na tyto případy (viz tabulky 3 a 4) Tabulka 3: Dopravní služby související s dovozem zboží QPONzA0 PONzA1 QPONzA2 Domácí území Mezi hranicemi/zeměmi Území vyvážející země A.20 Rezidentský dopravce A.21 Rezidentský dopravce A.22 Rezidentský dopravce A.10 Nerezidentský dopravce A.11 Nerezidentský dopravce A.12 Nerezidentský dopravce Tabulka 4: Dopravní služby související s vývozem zboží QPONzB0 PONzB1 QPONzB2 Domácí území Mezi hranicemi/zeměmi Území vyvážející země B.20 Rezidentský dopravce B.21 Rezidentský dopravce B.22 Rezidentský dopravce B.10 Nerezidentský dopravce B.11 Nerezidentský dopravce B.12 Nerezidentský dopravce Tyto odhadu jsou značně komplikované a navíc musí být ještě dodatečně upraveny a) Údaje o dopravních službách musí být doplněny o přímé dopravní služby, které nesouvisí s vývozem ani dovozem zboží (ze zjišťování ZO 1-04). b) Údaje o odhadovaných dopravních službách souvisejících s vývozem a dovozem zboží musí být upraveny z důvodu zamezení duplicitního zachycení. To znamená, že významná část dopravních služeb může být fakturována zákazníkovi přímo a neměla by tak být součástí hodnoty dováženého a vyváženého zboží Správné zachycení vývozu a dovozu dopravních služeb použité v sektorových účtech (ohodnocené v obou případech ve FOB) je znázorněno v tabulce 5. Správné zachycení

6 dovozu a vývozu dopravních služeb pro účely tabulek dodávek a užití (ocenění vývozu ve FOB a dovozu v CIF) je znázorněno v tabulce 6. Je nutné poznamenat, že v zachycení dopravních služeb pro tabulky dodávek a užití je předpokládáno mírné zjednodušení, neboť vývoz je oceněn ve FOB, namísto základních cen. Tabulka 5: Vývoz a dovoz dopravních služeb pro sektorové účty Vývoz dopravních služeb C2 (Přímý vývoz dopravních služeb) Dovoz dopravních služeb B21 B22 A22 Celkový vývoz = C2 + B21 + B22 + A22 C1 (Přímý dovoz dopravních služeb) A11 A10 B10 Celkový dovoz C1 + A11 + A10 + B10 Tabulka 6: Vývoz a dovoz dopravních služeb v tabulkách dodávek a užití Vývoz dopravních služeb C2 (Přímý vývoz dopravních služeb) Dovoz dopravních služeb B21 B22 A21 A22 Celkový vývoz = C2 + B21 + B22 + A21 + A22 C1 (Přímý dovoz dopranvích služeb) B10 A10 Celkový dovoz = C1 + B10 + A Aby bylo možné vytvořit tabulky 5 a 6, bylo v roce 2008 provedeno dobrovolné šetření, jehož výsledky jsou zachyceny v tabulce 7. Šetření bylo zaměřeno na nejvýznamnější přepravní společnosti (celkem 44), z nichž 27 odpovědělo. Cílem šetření bylo zjistit u jednotlivých respondentů strukturu tržeb v %. Po převážení celkovými tržbami jednotlivých respondentů byly odhadnuty celkové struktury tržeb. Od roku 2011 byl hlavní datový zdroj (ZO 1-04) upraven a tato data by měla být dostupná čtvrtletně. Tabulka 7: Struktura tržeb (výsledky dobrovolného šetření), 2008, v % Tuzemská doprava Mezinárodní doprava vývoz dovoz kabotáž ostatní Celkem Náklady placené českými subjekty (rezidenty) Náklady placené zahraničními subjekty (nerezidenty) Celkem Počet respondentů % - response % - non-response %

7 Veškeré úpravy související s dopravními službami jsou prováděny s cílem zlepšit CIF/FOB ocenění. Vedle metodických změn statistika zahraničního obchodu rovněž zaktualizovala některé specifické koeficienty, tak aby lépe odpovídaly vývoji dopravních nákladů. Tyto koeficienty byly po dlouhou dobu stabilní a některé z nich již neodpovídaly skutečnosti. Ostatní služby V oblasti služeb došlo ještě k několika dalším drobnějším zlepšením. Tím nejdůležitějším je zavedení dopočtů na non-response a použití srovnatelných údajů v celé časové řadě. Hlavním problémem zjišťování služeb je stanovení souboru respondent, proto je snaha šetřit všechny společnosti, které mohou být spojeny s vývozem či dovozem služeb. Doplňkovým zdrojem údajů jsou v této souvislosti daňová přiznání k DPH (více viz 1.14). Merchanting Tradiční pojetí chápe merchanting (obchodní služby) jako marži, které rezidenti dosáhnou při obchodování s nerezidenty se zbožím mimo území České republiky (například rozdíl mezi nákupem zboží v zahraničí a následným prodejem tohoto zboží nerezidentům rovněž v zahraničí; tj. zboží vůbec nevstoupí na území ČR). Odhad těchto transakcí je založen na statistickém zjišťování dovozu a vývozu služeb, které provádí ČSÚ (ZO 1-04), a tento přístup zůstal i po revizi v roce 2011 nezměněn Existují ovšem také zrcadlové transakce mezi rezidenty a nerezidenty, které naopak probíhají výhradně na území České republiky (zboží neopouští území ČR). V tomto případě naopak vzniká marže, kterou realizují nerezidenti při obchodování s rezidenty na území ČR (například rozdíl mezi nákupem a následným prodejem pohonných hmot na území ČR mateřskou společností a jejími dceřinými rezidentskými společnostmi). Tyto transakce byly při mimořádné revizi národních účtů v roce 2011 nově odhadnuty. Postup odhadu viz odstavec a tabulku 2. Pašování Popis metod použitých pro veškeré nelegální činnosti zachycené v českých národních účtech je uveden výše (viz přílohu 1.9). Spotřeba zahraničních pracovníků Metody použité k odhadu spotřeby zahraničními pracovníky jsou uvedeny jako součást odhadu remitencí (viz přílohu 1.17).

Zahraniční obchod v pojetí platební bilance a národních účtů. Změny v roce 2011

Zahraniční obchod v pojetí platební bilance a národních účtů. Změny v roce 2011 Zahraniční obchod v pojetí platební bilance a národních účtů Změny v roce 2011 Odborný seminář ČSÚ a ČNB 18.10.2010 Obsah prezentace 1. Změny metodiky ZO Vývoz a dovoz prostřednictvím nerezidentů hlášených

Více

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR

Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Zavedení nového manuálu platební bilance v ČR Mezinárodní standard statistiky platební bilance Mezinárodního měnového fondu (BPM6) Rudolf Olšovský Ředitel odboru platební bilance ČNB Praha, 16. září 2014

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze

Měření ekonomiky. Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Měření ekonomiky Ing. Jakub Fischer Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Struktura přednášky Nezaměstnanost Inflace Hrubý domácí produkt Platební bilance Nezaměstnanost Základem je rozdělení osob

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic

Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Evaluation of the benefits drawn by EU-15 countries as a result of cohesion policy implementation in the Czech Republic Appendix 21. prosince 2010 Obsah 1 Shrnutí studie... 2 2 Detailní popis metod výpočtů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu.

POZOR DUEL 12 bude VŽDY hodnotu vyplněnou v údaji Další symbol chápat jako EČDD. Toto pole tedy nepoužívejte k jinému účelu. Kontrolní hlášení Kontrolní hlášení v programu DUEL Od 1.1.2016 došlo k aktualizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle 101c přibude plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení (dále

Více

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Ceny pevných paliv pro domácnosti Pevná paliva Ceny pevných paliv pro domácnosti Výsledky statistických zjišťování k červnu 211 srpen 211 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Úvod..... 3 1. Vývoj spotřebitelských cen uhlí

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. čtvrtletí 2014 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) 3. 2014 Metodické vysvětlivky Ceny v lesnictví (surové dříví) vlastníci: Tab. 1 Předchozí období =100 Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Tab. 3 1. 2011 =100

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013

SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 PŘÍLOHA SEZNAM SPECIFICKÝCH ODCHYLEK OD NAŘÍZENÍ (EU) č. 549/2013 Země: Belgie Tabulka Kód a proměnná Podrobný popis odchylky P.6 10. Vývoz zboží (FOB) a služeb P.7 11. Dovoz zboží (FOB) a služeb P6/P7:

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA A. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha A/Kapitola 14 PŘÍLOHA A návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském systému národních a regionálních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3 627 akreditací. Nejvíce

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015. Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015. Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2015 Odvětvové toky dřevní hmoty vyjádřené v hodnotě Stránka 2 z 10 O B S A H... STRANA 1. EXECUTIVE SUMMARY... 3 2. CÍL ANALÝZY... 4 3. HODNOTOVÉ TOKY MEZI

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Metodika výpočtu daňových úlev v České republice

Metodika výpočtu daňových úlev v České republice Metodika výpočtu daňových úlev v České republice Zpráva zahrnuje výpočet odhadu daňových úlev v České republice u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob na

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: 16.07.2004. Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V05.12-31) při předkontaci a účtování: přijatých

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3627 akreditací. Nejvíce

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

DPH- Daň z přidané hodnoty

DPH- Daň z přidané hodnoty DPH- Daň z přidané hodnoty DPH Je jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Je daní nepřímou, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně zboží a služeb. Výrobce nebo

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner

Přenesení daňové povinnosti. Běžný obchodní proces s DPH. Přenesení daňové povinnosti. Mgr. Tomáš Lechner Mgr. Tomáš Lechner Běžný obchodní proces s DPH Dodavatel vystaví fakturu na dodávku a prodejní cenu zatíží DPH fakturu zaúčtuje do výnosů zaúčtovanou DPH na výstupu vykáže ve výkazu DPH jako svůj závazek

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Výuka SAP-FI TUL Liberec

Výuka SAP-FI TUL Liberec Výuka SAP-FI TUL Liberec 26.11.2013 pomáháme Vám růst 1 Finanční účetnictví v SAP R/3 Lenka Rydvalová Výuka na TUL - rozsah 1. Blok (7.10.) 2. Blok (21.10) 3. Blok (4.11) 4. Blok (11.11) 5. Blok (18.11)

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 21. května 2013 (OR. en) 2010/0374 (COD) LEX 1338 PE-CONS 77/12 ADD 3 REV 1 STATIS 106 ECOFIN 1090 UEM 345 CODEC 3081 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/21 I. S účinností od 1. 5. 2004 se mění metodika závazného členění základů a

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s plynem skupina 24 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou:

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Často kladené otázky ohledně zavedení BPM6 (dokument vychází z podkladu ECB)

Často kladené otázky ohledně zavedení BPM6 (dokument vychází z podkladu ECB) Často kladené otázky ohledně zavedení BPM6 (dokument vychází z podkladu ECB) 1. Obecné otázky 2 1.1. Co je BPM6? 2 1.2. Jaké jsou hlavní výhody dodržování BPM6? 2 1.3. Jak je BPM6 provázán s ostatními

Více

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012

Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Nastavení pro účtování faktur v režimu samozdanění od 1.1.2012 Úvod Novela zákona 235/2004 o dani z přidané hodnoty, která vstoupila v platnost od 1.4.2011, stanovila v 92 režim pro přenesení daňové povinnosti

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii

PŘÍLOHA B. návrhu. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.12.2010 KOM(2010) 774 v konečném znění Příloha B PŘÍLOHA B návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. / o Evropském systému národních a regionálních účtů

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více