Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno"

Transkript

1 Zápis z 64. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 24. července 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík Ing. Daniela Janíčková, DiS. Mgr. Marek Šlapal Mgr. Filip Leder Ing. Karel Doležal Ivo Borovec JUDr. Jitka Jirmanová - vedoucí Úseku tajemnice a právník úřadu Omluvena: Ing. Lenka Uvarová tajemnice ÚMČ BŽ P r o g r a m: 1. Kontrola úkolů 2. Odbor majetkový a bytový 2.1 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 224, k.ú. Žabovřesky 2.2 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 285/26, k.ú. Žabovřesky 2.3 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2301/7, k.ú. Žabovřesky 2.4 Prodej nebo pronájem pozemků p.č. 2904/4-16, k.ú. Žabovřesky 2.5 Zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Žabovřesky žádost o změnu usnesení RMČ BŽ pro spol. PODA a.s. 2.6 Ukončení společného nájmu nebytového prostoru ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno 2.7 Souhlas s umístěním sídla společnosti v objektu Radnice, Horova 28, Brno ordinace neurologie MUDr. V.Schildbergerová a se společným nájmem předmětných nebytových prostor ordinace neurologie MUDr. V. Schildbergerová a spol. Neurologie Schildbergerová s.r.o. 2.8 Přechod nájmu bytu č. 1 v domě Kounicova 85, Brno 2.9 Přechod nájmu bytu č. 24 v domě Voroněžská 9, Brno 2.10 Přechod nájmu bytu č. 12 v domě Kounicova 73, Brno 2.11 Přechod nájmu bytu č. 5 v domě Poznaňská 3, Brno 2.12 Dohoda o výměně bytů Pod Kaštany 5, byt č. 20, Brno x Grohova 39, byt č. 132/11, Brno 2.13 Dohoda o výměně bytů Kounicova 75, byt č. 9, Brno x Vodova 56, byt č. 2, Brno 2.14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě Kounicova 73, Brno 2.15 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Mozolky 57, Brno 2.16 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Minská 32, Brno 2.17 Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 25, Pod Kaštany 14, Brno 2.18 Voroněžská 14, byt č. 23 provedení změny v nájemní smlouvy čl Ukončení nájmu bytu č. 3 v domě Poznaňská 22, Brno, dohodou 2.20 Ukončení nájmu bytu č. 15 v domě Voroněžská 3, Brno, dohodou

2 2.21 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 22 v domě Voroněžská 2, Brno 2.22 Žádost o uplatnění slevy z nájmu bytu č. 21, Pod Kaštany 16, Brno 2.23 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 53 v domě Voroněžská 2, Brno 2.24 Žádost o slevu z nájemného bytu č. 50 v domě Voroněžská 2, Brno 2.25 Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 48 v domě Voroněžská 3, Brno 2.26 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 16 v domě Voroněžská 14, Brno, s dluhem 2.27 Pronájem obecního bytu Vychodilova 7, Brno, č. b. 12, vel. 2+1, s postoupením pohledávky 2.28 Pronájem obecního bytu Mozolky 51, Brno, č. b. 1, vel. 2+1, s postoupením pohledávky 2.29 Pronájem obecního bytu Záhřebská 10, Brno, č. b. 6, vel Pronájem obecního bytu Vychodilova 12, Brno, č. b. 62, vel Odbor finanční 4. Odbor sociální péče a školství 4.1 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, Jana Babáka Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, nám. Svornosti Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 zájemci MŠ Brno, nám. Svornosti Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, Sirotkova Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor MŠ Brno, Fanderlíkova 9a 4.6 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor MŠ Beruška, Brno, Plovdivská Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MŠ Brno, Žižkova Povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2013/2014 v Základní škole Brno, Sirotkova 36, třída 5.B a 8.C 4.9 Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Brno, Sirotkova Odpisy dlouhodobého majetku škol a školských zařízení na rok Odbor všeobecný 5.1 Výběr zhotovitele na zajišťování intenzivní údržby parků v MČ Brno Žabovřesky 5.2 Doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 5.3 Změna - doplnění dodatkové tabulky na PO-PÁ 7-17 hod. u dopravního značení Zákaz stání (č. B29) ve vnitrobloku Kounicova u domů 83, 85, Návrh na zařazení do plánu oprav komunikací na rok 2013 a roky následující opravu přístupového chodníku včetně zídek na ulici Plovdivská mezi domy č.2 a č.4 na parcele p. č. 2373/19 v k. ú. Žabovřesky 5.5 Projektová dokumentace Technická studie dopadů na zjednosměrnění ulice Králova 5.6 Objednání projektové dokumentace - zřízení dopravního značení obytné zóny od ústí ulice Terasové do prostoru ulice Terasová Skalky a zpomalovacího prahu 6. Odbor pečovatelské služby 6.1 Zakoupení automobilu pro odbor pečovatelské služby 6.2 Prodej automobilu z odboru pečovatelské služby 7. Různé Starosta přednesl návrh na rozšíření programu: Odbor majetkový a bytový 2.31 Dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií

3 Hlasování o rozšíření programu: 7 : 0 : 0 schváleno Hlasování o programu jako celku: 7 : 0 : 0 schváleno 1. Kontrola úkolů Z předchozího zasedání RMČ BŽ nevyplynuly žádné úkoly. 2. Odbor majetkový a bytový 2.1 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 224, k.ú. Žabovřesky Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem pozemku p.č zastavěná plocha garáží o výměře 19 m 2, k.ú. Žabovřesky, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou, sxvýší nájmu 45,- Kč/m 2 /rok. Ve smlouvě bude zakotvena podmínka úklidu před garáží. 2.2 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 285/26, k.ú. Žabovřesky Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 285/26 - zastavěná plocha garáží o výměře 20 m 2, k.ú. Žabovřesky, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,- Kč/m 2 /rok. Ve smlouvě bude zakotvena podmínka úklidu před garáží. 2.3 Pronájem pozemku pod garáží p.č. 2301/7, k.ú. Žabovřesky Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2301/7 - zastavěná plocha garáží o výměře 21 m 2, k.ú. Žabovřesky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s výší nájmu 45,- Kč/m 2 /rok. Ve smlouvě bude zakotvena podmínka úklidu před garáží. 2.4 Prodej nebo pronájem pozemků p.č. 2904/4-16, k.ú. Žabovřesky Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2904/4 ost. plocha, zeleň o výměře m 2 a pozemků p.č. 2904/5, 2904/6, 2904/7, 2904/8, 2904/9, 2904/10, 2904/11, 2904/12, 2904/13, 2904/14, 2904/15, 2904/16 zastavěné plochy garážemi, vše k.ú. Žabovřesky,

4 bytovému družstvu GABYT, se sídlem Matzenauerova 2227/13, Brno, z úrovně statutárního města Brna Rada městské části Brno-Žabovřesky nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 2904/4 ost. plocha, zeleň o výměře m 2 a pozemků p.č. 2904/5, 2904/6, 2904/7, 2904/8, 2904/9, 2904/10, 2904/11, 2904/12, 2904/13, 2904/14, 2904/15, 2904/16 zastavěné plochy garážemi, vše k.ú. Žabovřesky, bytovému družstvu GABYT, se sídlem Matzenauerova 2227/13, Brno, z úrovně statutárního města Brna a doporučuje ZMČ BŽ nesouhlasit s prodejem. 2.5 Zřízení věcného břemene na pozemcích v k.ú. Žabovřesky - žádost o změnu usnesení RMČ BŽ pro spol. PODA a.s. Rada městské části Brno-Žabovřesky revokuje usnesení 53. zasedání Rady městské části Brno- Žabovřesky, ze dne , bod 2.1 a souhlasí se zřízením věcného břemene z důvodu realizace stavby OMS PODA Brno, Žabovřesky, 1. etapa na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Žabovřesky, p.č. 2361/1, 2362/57, 2362/65, 2362/68, 2362/70, 2375/239, 2375/242, 2375/244, 2375/249, 2375/251, 2375/256, 2375/259, 2375/262, 2375/266, 2375/267, 2375/269, 2375/272, 2375/277, 2375/284, 2375/285, 2375/286, 2375/287, 2375/288, 2375/292, 2411/1, 2419, 2420, 2422/1, 2422/3, 2422/5, 2428/4, 2432/1, 2436/1, 2440/1, 2444, 2450/3, 2454/1, 2458/1, 2462/1, 2713/2, 2713/5, 2714, 2715, 2716, 2754, 2755, vše k.ú. Žabovřesky, pro spol. PODA a.s., 28. října 1168/102, Ostrava, z úrovně statutárního města Brna, za podmínky: - že ve Smlouvě o zřízení věcného břemene bude ujednání, že v případě potřeby vlastníka pozemku bude oprávněný z věcného břemene povinen přeložit vedení na své náklady - že ve Smlouvě o zřízení věcného břemene bude oprávněný z věcného břemene zavázán po uložení podzemního telekomunikačního vedení uvést komunikaci na uvedených pozemcích do původního stavu v plné šíři na své náklady. 2.6 Ukončení společného nájmu nebytového prostoru ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí - s ukončením společného nájmu nebytového prostoru ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno, uzavřeného dne Dodatkem č. 5 k nájemní smlouvě ze dne mezi MUDr. Věrou Schildbergerovou a MUDr. Jitkou Kočvarovou, přičemž MUDr. Jitka Kočvarová přestala být společným nájemcem nebytového prostoru ordinace neurologie v objektu Radnice, Horova 28, Brno, ke dni s návrhem Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne a s pověřením starosty MČ Brno - Žabovřesky podpisem tohoto dodatku.

5 2.7 Souhlas s umístěním sídla společnosti v objektu Radnice, Horova 28, Brno - ordinace neurologie MUDr. V. Schildbergerová a se společným nájmem předmětných nebytových prostor - ordinace neurologie MUDr. V. Schildbergerová a spol. Neurologie Schildbergerová s.r.o. Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí - s udělením souhlasu vlastníka nemovitosti statutárního města Brna, MČ Brno-Žabovřesky, a to budovy sídla Radnice MČ Brno-Žabovřesky, č. p nacházející se na pozemku p.č. 2105/1 zapsané na listu vlastnictví č , s umístěním sídla společnosti Neurologie Schildbergerová s.r.o. ordinace neurologie a s pověřením starosty MČ Brno - Žabovřesky podpisem tohoto souhlasu - s přistoupením nájemce spol. Neurologie Schildbergerová s.r.o. k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ordinace neurologie, v objektu Radnice, Horova 28, Brno, uzavřené dne s MUDr. Věrou Schildbergerovou - s návrhem Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne na dobu určitou do a s pověřením starosty MČ Brno-Žabovřesky podpisem tohoto dodatku. 2.8 Přechod nájmu bytu č. 1 v domě Kounicova 85, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 1 v domě Kounicova 85, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na vnuka. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do Přechod nájmu bytu č. 24 v domě Voroněžská 9, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky bere na vědomí, že byly splněny podmínky ust. 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 24 v domě Voroněžská 9, vel. 3+1, Brno, z nájemce, který dne zemřel, na dceru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky do Přechod nájmu bytu č. 12 v domě Kounicova 73, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky konstatuje, že nebyly splněny podmínky ust. 706 obč. zák. pro přechod nájmu bytu č. 12 v domě Kounicova 73, vel. 3+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na syna Přechod nájmu bytu č. 5 v domě Poznaňská 3, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky konstatuje, že nebyly splněny podmínky ust. 706 obč. zák.

6 pro přechod nájmu bytu č. 5 v domě Poznaňská 3, vel. 2+1, Brno, z nájemkyně, která dne zemřela, na syna Dohoda o výměně bytů Pod Kaštany 5, byt č. 20, Brno x Grohova 39, byt č. 132/11, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí ve smyslu ust. 715 obč. zák. s výměnou bytů Pod Kaštany 5, byt č. 20, vel. 1+1, Brno a Grohova 39, byt č. 132/11, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva na pronájem bytu č. 20 v domě Pod Kaštany 5, Brno, bude uzavřena po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého bude zřejmé, že nový nájemce se stal jediným vlastníkem bytu - č. jednotky 132/11 a spoluvlastníkem společných částí budovy s podílem 5307/ v budově č.p. 132, 134, ulice Grohova 132/39 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 648, 649/1, k.ú Veveří, obec Brno, okres Brno - město Dohoda o výměně bytů Kounicova 75, byt č. 9, Brno x Vodova 56, byt č. 2, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí ve smyslu ust. 715 obč. zák. s výměnou bytů Kounicova 75, byt č. 9, vel. 2+1, Brno a Vodova 56, byt č.2, vel. 3+1, Brno 2.14 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v domě Kounicova 73, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy kxbytu č. 13 v domě Kounicova 73, vel. 2+1, Brno na dobu neurčitou, souhlasí sxvrácením peněžních prostředků, které nájemkyně složila při podpisu nájemní smlouvy kxzajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. v platném znění Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v domě Mozolky 57, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy kxbytu č. 4 v domě Mozolky 57, vel. 1+1, Brno na dobu neurčitou, souhlasí s vrácením peněžních prostředků, které nájemce složil při podpisu nájemní smlouvy k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem dle ust. 686a obč. zák. vxplatném znění Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7, Minská 32, Brno Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy k bytu č. 7 v domě

7 Minská 32, vel. 1+1, Brno na dobu určitou do Podmínkou pro další prodloužení nájemní smlouvy je uhrazení veškerých závazků vůči pronajímateli v termínu do Žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 25, Pod Kaštany 14, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky revokuje usnesení 59. RMČ BŽ ze dne , bod 2.8, kdy souhlasila s podnájmem bytu č. 25, vel. 3+kk, Pod Kaštany 14, Brno, mezi nájemcem a podnájemci na dobu určitou 1 rok do a souhlasí s podnájmem bytu č. 25, vel. 3+kk, Pod Kaštany 14, Brno, mezi nájemcem a novým podnájemníkem na dobu určitou 2 roky od data Voroněžská 14, byt č. 23 provedení změny v nájemní smlouvy čl. 6. Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí se změnou čl. 6. nájemní smlouvy ze dne k bytu č. 23, Voroněžská 14, Brno. Změna se týká osob, určených nájemcem bytu, na které práva a povinnosti vyplývající z výše uvedené nájemní smlouvy přecházejí v případě úmrtí nájemce. Tyto osoby nahrazují osoby v nájemní smlouvě původně uvedené Ukončení nájmu bytu č. 3 v domě Poznaňská 22, Brno, dohodou Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 3 v domě Poznaňská č. pop. 2456, č. or. 22, Brno, o velikosti 3+1, ke dni Ukončení nájmu bytu č. 15 v domě Voroněžská 3, Brno, dohodou Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s dohodou o ukončení nájmu bytu č. 15 v domě Voroněžská č. pop. 2548, č. or. 3, Brno, o velikosti 1+1, ke dni Žádost o slevu z nájemného bytu č. 22 v domě Voroněžská 2, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 22 v domě na ul. Voroněžská 2, Brno, ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, pokoj, WC, koupelna) za 24,30 m 2 za měsíce březen, duben roku 2013, na základě podané žádosti dne Sleva je poskytnuta v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra v uvedeném bytě. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o.

8 2.22 Žádost o uplatnění slevy z nájmu bytu č. 21, Pod Kaštany 16, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 21 v domě na ul. Pod Kaštany 16, Brno ve výši 50 % ze základního nájemného za 15,25 m2 (ložnice, koupelna) za období od do , na základě podané žádosti dne a dne Sleva je poskytnuta v důsledku zatečení do uvedených místností bytu. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o. Zohlednění zvýšené spotřeby za topení bude provedeno po vyúčtování služeb r v roce Žádost o slevu z nájemného bytu č. 53 v domě Voroněžská 2, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 53 v domě na ul. Voroněžská 2, Brno ve výši 5 % ze základního nájemného (předsíň, pokoj, WC, koupelna) za 24,30 m 2 za měsíce leden, únor roku 2013, na základě podané žádosti dne Sleva je poskytnuta v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra vxuvedeném bytě. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o Žádost o slevu z nájemného bytu č. 50 v domě Voroněžská 2, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s poskytnutím slevy z nájmu bytu č. 50 v domě na ul. Voroněžská 2, Brno ve výši 5 % ze základního nájemného (kuchyň, předsíň, WC, koupelna) za 22,40 m 2 za měsíce leden, únor roku 2013, na základě podané žádosti dne Sleva je poskytnuta v důsledku provedené rekonstrukce bytového jádra v uvedeném bytě. Finanční vyrovnání bude provedeno prostřednictvím správce bytového fondu BYTASEN spol. s r.o Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu č. 48 v domě Voroněžská 3, Brno Rada městské části Brno-Žabovřesky revokuje usnesení 53. zasedání RMČ BŽ, bod 2.15, ze dne 3.x a souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu bytu č. 48, o velikosti 3+1 v 9. podlaží obytného domu č.pop. 2548, na ulici Voroněžská č.or. 3, v Brně 2.26 Zveřejnění nabídky uvolněného bytu č. 16 v domě Voroněžská 14, Brno, s dluhem Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí se zveřejněním nabídky volného bytu č. 16 v domě

9 Voroněžská 14, Brno, vel. 3+1, k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném a poplatků z prodlení k bytu č. 16 v domě Voroněžská 14, Brno, který ke dni činí ,- Kč. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky dle ust. 524 obč. zák. a nájemce dlužnou částku uhradí před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, s nájemným ve výši 70 Kč/m 2 /měsíc po dobu prvních tří let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90 Kč/m 2 /měsíc, nedojde-li k jiné dohodě Pronájem obecního bytu Vychodilova 7, Brno, č. b. 12, vel. 2+1, s postoupením pohledávky Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 12 v domě Vychodilova 7, Brno, vel. 2+1 nájemci, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, a dluhu na bezdůvodném obohacení k bytu č. 12 v domě Vychodilovax7, Brno, který ke dni činí ,- Kč, na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. 524 obč. zák. a uhradí dlužnou částku ve výši ,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti sxužíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, s nájemným ve výši 70xKč/m 2 /měsíc po dobu prvních dvou let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90xKč/m 2 /měsíc, nedojde-li k jiné dohodě. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem. Rada městské části Brno Žabovřesky doporučuje ZMČ BŽ ke schválení smlouvu o postoupení pohledávky ( 524 obč.z.) Pronájem obecního bytu Mozolky 51, Brno, č. b. 1, vel. 2+1, s postoupením pohledávky Rada městské části Brno Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 1 v domě Mozolky 51, Brno, vel. 2+1, nájemci, s podmínkou převzetí dluhu na nájemném, dluhu na bezdůvodném obohacení a poplatků dle SK 41/2011 k bytu č. 1 v domě Mozolky 51, Brno, který ke dni činí ,- Kč, na základě písemné smlouvy o postoupení pohledávky dle ust. 524 obč. zák. a uhradí dlužnou částku ve výši ,- Kč před podpisem nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, s nájemným ve výši 70xKč/m 2 /měsíc po dobu prvních dvou let. Po uplynutí této doby se sjednává výše nájmu 90xKč/m 2 /měsíc, nedojde-li k jiné dohodě. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem. Rada městské části Brno Žabovřesky doporučuje ZMČ BŽ ke schválení smlouvu o postoupení pohledávky ( 524 obč.z.).

10 2.29 Pronájem obecního bytu Záhřebská 10, Brno, č. b. 6, vel. 2+1 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 6 v domě Záhřebská 10, vel. 2+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m 2 /měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu / 686a) obč. zák. v platném znění. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem Pronájem obecního bytu Vychodilova 12, Brno, č. b. 62, vel. 1+1 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem obecního bytu č. 62 v domě Vychodilova 12, vel. 1+1, Brno. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s nájemným ve výši 90 Kč/m 2 /měsíc a zajištěna notářským zápisem s exekuční doložkou. Veškeré poplatky spojené s provedením notářského zápisu uhradí nájemce. Nájemce složí před podpisem nájemní smlouvy peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem a to ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu / 686a) obč. zák. v platném znění. V případě neuzavření nájemní smlouvy na byt bude nájemní smlouva uzavřena s dalším žadatelem Dohoda o centralizovaném zadání veřejné zakázky na dodávku energií, Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje Dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky se Statutárním městem Brnem, Dominikánské nám. 1, Brno, IČ: , na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno na období od do , pro odběrná místa v objektech MČ Brno-Žabovřesky a pověřuje starostu podpisem této dohody a ukládá tajemnici zajistit sdružené služby dodávky elektřiny od firmy E.ON Energie, a.s. do Odbor finanční 4. Odbor sociální péče a školství 4.1 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, Jana Babáka 1 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor Základní školy Brno, Jana Babáka 1 ve školním roce 2013/2014 dle schváleného rozpisu

11 a nesouhlasí s pronájmem části školní chodby za účelem provozování nápojového automatu - Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., Českobrodská 1329, Praha 9-Kyje, IČ Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 ve školním roce 2013/2014 dle schváleného rozpisu a nesouhlasí s pronájmem části chodby - Jana Loukotová, IČ , za účelem provozování nápojového automatu 4.3 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, nám. Svornosti 7 zájemci MŠ Brno, nám. Svornosti 8 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí - s pronájmem části objektu B Základní školy Brno, nám. Svornosti 7, č.p. 2571, o celkové podlahové ploše 535m 2 postaveného na parcele č. 2375/191 v k.ú. Žabovřesky, z toho podlahová plocha 1. nadzemního podlaží 212m 2, podlahová plocha 2. nadzemního podlaží 323m 2 Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8, na dobu 1 roku od do a souhlasí - s pronájmem školní zahrady Základní školy Brno, nám. Svornosti 7 o celkové výměře 417m 2 na parcele č. 2375/203 v k.ú. Žabovřesky Mateřské škole, Brno, nám. Svornosti 8, a to na dobu 1 roku od do Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor ZŠ Brno, Sirotkova 36 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem nemovitého majetku, nebytových prostor Základní školy Brno, Sirotkova 36 ve školním roce 2013/2014 dle schváleného rozpisu. 4.5 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor MŠ Brno, Fanderlíkova 9a Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem nemovitého majetku, nebytového prostoru třídy v Mateřské škole, Brno, Fanderlíkova 9a ve školním roce 2013/2014 společnosti ASPENA jazyková škola, s.r.o., Gorkého 15, Brno, IČ

12 4.6 Pronájem nemovitého majetku, nebytových prostor MŠ Beruška, Brno, Plovdivská 6 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s pronájmem nemovitého majetku, nebytového prostoru třídy v Mateřské škole Beruška, Brno, Plovdivská 6 ve školním roce 2013/2014 paní Vasilii Ježové, IČ Žádost o čerpání finančních prostředků z investičního fondu MŠ Brno, Žižkova 57 Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí čerpání investičního fondu Mateřské školy, Brno, Žižkova 57 na úhradu oprav bazénu nacházející se na školní zahradě mateřské školy v ceně cca ,00 Kč. 4.8 Povolení výjimky z počtu žáků ve školním roce 2013/2014 v Základní škole Brno, Sirotkova 36, třída 5.B a 8.C Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s povolením výjimky z počtu žáků dle 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání s celkovým počtem 31 žáků ve třídě 5.B a celkovým počtem 31 žáků ve třídě 8.C Základní školy Brno, Sirotkova 36 ve školním roce 2013/2014. Hlasování: 6 : 0 : 1 schváleno 4.9 Přerušení činnosti školní družiny ZŠ Brno, Sirotkova 36 Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí přerušení činnosti školní družiny Základní školy Brno, Sirotkova 36 v době od do Odpisy dlouhodobého majetku škol a školských zařízení na rok 2013 Rada městské části Brno-Žabovřesky schvaluje změnu v odpisovém plánu Mateřské školy, Brno, Žižkova 57 na rok 2013 od Odbor všeobecný 5.1 Výběr zhotovitele na zajišťování intenzivní údržby parků v MČ Brno Žabovřesky

13 Rada městské části Brno-Žabovřesky vybírá na základě předložených cenových nabídek na akci Intenzivní údržba parků v MČ Brno Žabovřesky firmu: Martin Minks, IČ: v ceně ,- Kč s DPH, schvaluje smlouvu o dílo a pověřuje starostu městské části podpisem smlouvy o dílo. 5.2 Doplnění přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s doplněním přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, o restaurační zahrádku pro hosty Cafe & wine bar Lucerna, situovanou před domem Minská 14, Brno-Žabovřesky, na pozemku p.č. 2581, k.ú. Žabovřesky, o rozloze 30 m 2 a souhlasí s doplněním přílohy nařízení statutárního města Brna č. 1/2002, kterým se vydává Tržní řád, ve znění pozdějších předpisů, oxrestaurační zahrádku pro hosty F1 Bowlingclub, situovanou na adrese Makovského náměstí 1, Brno-Žabovřesky, na pozemku p.č. 6057, k.ú. Žabovřesky, o rozloze 20 m Změna - doplnění dodatkové tabulky na PO-PÁ 7-17 hod. u dopravního značení Zákaz stání (č. B29) ve vnitrobloku Kounicova u domů 83, 85, 87 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s doplněním dodatkové tabulky na PO-PÁ 7-17 hod. u dopravního značení Zákaz stání (č. B29) ve vnitrobloku Kounicova u domů 83, 85, Návrh na zařazení do plánu oprav komunikací na rok 2013 a roky následující opravu přístupového chodníku včetně zídek na ulici Plovdivská mezi domy č.2 a č.4 na parcele p. č. 2373/19 v k. ú. Žabovřesky Rada městské části Brno-Žabovřesky nesouhlasí s návrhem zařadit do plánu oprav komunikací na rok 2013 opravu přístupového chodníku včetně zídek na ulici Plovdivská mezi domy č.2 a č.4 na parcele p. č. 2373/19 v k. ú. Žabovřesky a souhlasí s jejím zařazením do plánu oprav na roky následující. 5.5 Projektová dokumentace Technická studie dopadů na zjednosměrnění ulice Králova Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s předloženým návrhem Projektové dokumentace- Technická studie dopadů na zjednosměrnění ulice Králova. 5.6 Objednání projektové dokumentace - zřízení dopravního značení obytné zóny od ústí ulice Terasové do prostoru ulice Terasová Skalky a zpomalovacího prahu

14 Rada městské části Brno-Žabovřesky souhlasí s objednáním projektové dokumentace na zřízení obytné zóny od ústí ulice Terasová x Skalky a zpomalovacího prahu spojené s úhradou nákladu na projektovou dokumentaci. 6. Odbor pečovatelské služby 6.1 Zakoupení automobilu pro odbor pečovatelské služby Rada městské části Brno Žabovřesky schvaluje nákup automobilu Renault Trafic za cenu ,- Kč pro odbor PS od firmy AUTO POKORNÝ, s.r.o., Okružní 872/25a, Brno, IČ: Na koupi vozu bude použita část příjmů OPS za r a částka získaná za prodej vozu Renault Trafic 4B Prodej automobilu z odboru pečovatelské služby Rada městské části Brno-Žabovřesky bere na vědomí prodej automobilu Renault Master třísedadlový, reg. zn. 4B z Odboru pečovatelské služby MČ Brno Žabovřesky za cenu obvyklou podle 39, odst. 2 zák. 128/2000 Sb. o obcích, prostřednictvím autobazaru nebo prodejci nového vozu. Ukončení: 9 : 25 hodin V Brně dne: Zapsala: Ivona Šťastná Ověřovatelé zápisu:... Ing. Pavel Tyralík starosta...

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 72. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 6. listopadu 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 76. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 18. prosince 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík

Více

Zápis. z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 69. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 2. října 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt "Zahrada splněných přání" rozhodnutí o poskytnutí dotace

PROGRAM 42. RMČ BS. 10) Projekt Zahrada splněných přání rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 42. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 41. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 42. RMČ BS d) Schválení programu 42. RMČ BS 2) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného

Více

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno...

Z á p i s. z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Z á p i s z 2. zasedání Rady m stské ásti Brno- abov esky, konaného dne 24.11.2010 v zasedací místnosti ÚM B, Horova 28, Brno... Zahájení: 15,30 hodin P ítomni: Mgr. Marek lapal Bc. Igor Fu ík Ing. Daniela

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013

Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 Informace z usnesení 87. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 3.7.2013 1. Vymáhání peněžitých pohledávek a výpověď z nájmu bytu, Sevastopolská č.o. 9, č.bytu 27 v platném znění u nájemce Helena Dobrovolná,

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková,

Více

Zápis. z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 48. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 28. ledna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc. Igor Fučík

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS

Rada městské části Brno Královo Pole ZÁPIS Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 23. schůzi 02.01.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 Usnesení 158/11/11 RM schvaluje návrh na prominutí dlužné částky na nájemném ve výši 776,- Kč, v případě bývalé nájemnice z bytu č. 19 v č. p. 385

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 6. schůzi 23.02.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.03.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina Chvostová,

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008

USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 USNESENÍ ze schůze RM č. 8 /2008 konané dne 12. března 2008 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2007 bez výhrad a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015.

Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015. 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. Usnesení 22. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 22. 7. 2015 483/22 Rada města schvaluje program 22. schůze RM, konané 22. 7. 2015. 484/22 Rada města: a) bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila:

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila: Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni:

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 22. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 19. října 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 3 členové rady města, tajemnice

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 644/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 644/2013 č.j.: 644/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 584 ze dne 28.08.2013 Podněty Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 24.06.2009 59/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo závěrečný účet města Lanškroun za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 64. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 3. března 2014 čís. 928/64 940/64 1/6 928/64 Rada městského obvodu Martinov 3. března 2014

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová

Usnesení Rady města Česká Třebová č. 656 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku ppč. 3366/1 v katastrálním území a obci Česká Třebová, za účelem pořádání Týdne sportu v roce 2016, mezi Městem Česká Třebová, jako

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí

ad 3) Podklady k projednání z komise výstavby a životního prostředí Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/045 ze 45. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 05.09.2012 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

Zápis č. 19 ze zasedání Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části Praha 3 ze dne 25. 10. 2011

Zápis č. 19 ze zasedání Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části Praha 3 ze dne 25. 10. 2011 Příloha č. 1 usnesení Rady městské části č ze dne. Zápis č. 19 ze zasedání Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části Praha 3 ze dne 25. 10. 2011 Přítomni: MUDr. R. Hoffman, M. Kucián, T. Kalousek,

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 122. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.10.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015

Usnesení. z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 MĚSTO FULNEK Usnesení z 35. schůze Rady města Fulnek konané dne 16.12.2015 čís. 657/35/15-684/35/15 Upravená verze pro zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle zákona

Více

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011

Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Zápis č. 06/Z6 z 6. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. dubna 2011 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 9 zastupitelů (dle prezenční listiny) 8 hostů (6 studentů

Více

Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická

Třebíč, úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ), Údaje veřejné zakázky Název veřejné

Více

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012

USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 USNESENÍ č. RM 11/2012 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23. 4. 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) udělení plné moci JUDr. Miloslavu Tuzarovi, advokátovi se sídlem v Rychnově

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 35. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Ivana Fajnorová, starostka Irena Koláčná,

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis R6/074 ze 74. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 16.10.2013 v 16.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008

U S N E S E N Í. z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 20. srpna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více